Views
5 years ago

i0.2 - Technische Universiteit Eindhoven

i0.2 - Technische Universiteit Eindhoven

Lijst van geraadpleegde

Lijst van geraadpleegde bronnen 28 - Vubis - IEEE Publications - Science citation index - Stageverslagen en dictaten Technische Universiteit Eindhoven - Bedrijfspublicatie Smit-Nijmegen. De laatste aanhaling, met zijn referenties, is als bron op zich gebruikt. Het aantal in eerste instantie geselecteerde referenties per bron opgesplitst in de zoektermen is: Vubis: hysteresis 4 magnetisme 77 inrushstroom 0 transformatoren 64 IEEE Publications: (in de jaren '88 en '89) hysteresis transformers inrushcurrent 18 24 o ( ! ) science citation index: inrushcurrent 5 stageverslagen en dictaten: metingen aan transformatoren m.b.t. inrushcurrent 3 magnetisatiecurve 2 Dit is het aantal rechtstreeks opgezochte artikelen met behulp van sUbject en source index over de jaren '82 tot en met '90. Met behulp van de citation index zijn er daar 25 bijgekomen. Belangrijke namen zijn Ling P.C.Y., Calabro S. en Dick E.P. Ling P.C.Y. '88 IEEE t-magnetics 24 3217 wordt geciteerd door: '85 '86 '87 '88 '89 ('90) '91 Ling P.C.Y. j. magn magn 83 559 '90 Calabro S. '86 IEEE t-power delivery 4 224 wordt geciteerd door: '86 '87 '88 ('89) ( '90) '91

29 Koreman C.G.A. IEEE t-power delivery 3 1779 '89 Naidu S.R. lEE proc-A 137 73 '90 Dick E.P. '81 IEEE t-power app & syst. vol. pas 100 no.1 wordt geciteerd door: ( '82) ( '83) '84 '85 ('86) ( '87) ( '88) ( '89) '90 Kelkar A.R. Frame J.G. Calabro S. Ewart D.N. Semlyer A. Semlyer A. Acha E. Battiste L. Koreman Selectiecriteria: lEE proc-B 129 180 '82 IEEE t-power delivery 101 3403 '82 IEEE t-power delivery 4 224 '86 IEEE t-power delivery 1 174 '86 lEE proc-C 134 162 '87 IEEE t-power delivery 3 1090 '88 lEE proc-C 136 271 '89 Physica scripta 40 502 '89 IEEE t-power delivery 4 1779 '89 Als criterium voor het al dan niet opnemen van artikelen of boeken in de definitieve literatuurlijst zal gelden: aIleen die werken worden opgenomen die bijdragen tot de uitwerking van de theorie, opzet van metingen of interpretatie van meetresultaten. Dit met betrekking tot inrushstromen in het algemeen, DC-metingen aan transformatoren en een wiskundige benadering van de verzadigingscurve van de transformator. De werken van bijvoorbeeld Chin T.S. gaan wel over magnetisme en verzadiging maar op een ander niveau dan gewensti de stage heeft immers van doen met macro-effecten hiervan. Deze werken zijn dan ook in tweede instantie weggeselecteerd. Een tweede selectiecriterium, bij de werken over de wiskundige voorstelling van de verzadigingscurve, is het al dan niet uitgaan van bepaalde aannamen die voor dit onderwerp acceptabel zijn. De diagrammen van toepassing "sneeuwbalmethode" en "citatiemethode" na selectie, zijn te vinden in de bijlagen. Na selectie met bovenstaande criteria zijn per bron de volgende werken overgebleven:

full-text - Technische Universiteit Eindhoven
khthe - Technische Universiteit Eindhoven
u - Technische Universiteit Eindhoven
kater-In - Technische Universiteit Eindhoven
Afstudeerrapport - Technische Universiteit Eindhoven
If - Technische Universiteit Eindhoven
7 - Technische Universiteit Eindhoven
b - Technische Universiteit Eindhoven
Mijn Moskee - Technische Universiteit Eindhoven
L - Technische Universiteit Eindhoven
l - Technische Universiteit Eindhoven
1 - Technische Universiteit Eindhoven
1 - Technische Universiteit Eindhoven
1 - Technische Universiteit Eindhoven
Untitled - Technische Universiteit Eindhoven
1 - Technische Universiteit Eindhoven
m - Technische Universiteit Eindhoven
If - Technische Universiteit Eindhoven
0 - Technische Universiteit Eindhoven
bronnen - Technische Universiteit Eindhoven
landen - Technische Universiteit Eindhoven
Londen - Technische Universiteit Eindhoven
(CICA) - Technische Universiteit Eindhoven
(CICA) - Technische Universiteit Eindhoven
EEN HULPMIDDEL - Technische Universiteit Eindhoven
X - Technische Universiteit Eindhoven
y - Technische Universiteit Eindhoven
istanbul - Technische Universiteit Eindhoven
commissies - Technische Universiteit Eindhoven
bijlagen - Technische Universiteit Eindhoven