Views
5 years ago

Nieuwsblad van het Noorden

Nieuwsblad van het Noorden

Nieuwsblad van het

NIEUWSBLAD van het NOORDEN Zuiderdiep 24 - Groningen WAARIN OPGENOMEN DE PROVINCIALE GRONINGER COURANT OPGERICHT 1787 'fcte JAARGANG N~IP Waterdag 16 januari 1960 Directie: J. A. HAZEWINKEL HonM, Mr. N. HAZEWINKEL 6 Uiteavl 5aCteur: C ' DE BRUIN R" HAZFWTM^, Van dlt DAGBLAD: E ZN GedemD?P 7 V 'S UITG MIJ NV Christen-zijn: Moeilijker dan U denkt Twee lichtpunten in overstromingsgebied De dijk is dicht; de pompen werken Wind en vorst nu ergste vijanden S dicht ! las ik een wat cynisch gebee pWen weekblad, waarin een hebbeiHifv, ? ak wordt gestoken met de cabarnt; dof onhebbelijkheid van rS presen om ' allerlei -vuile was" te e Posteren" T " ver .Piekerig tegen te merlo,.l. n " Ik herinner mij een paar u rdlge regelsdie ongeveer zo scherf' l staat daar met zijn vlijmen ui? cabaretwij horen hoe hij fel staat gestreken zijn jongste evangelie vadpri, Preken: want preken is de we h " se Pret- Ik meen zelfs, dat staan fi S edichtje zó hadden te verbii i t 1 , Preken de vaderlandse pret tje was. Om dat laatste regelhet mü u Cl ! eer uit mijn hoofd — gaat ziin r\i V zou vvel eens waar kunnen preek? u Christen veel te veel geheeft heeft en prekerig gesproken altiiH tn dat veel Christenen dat nog der h ? en . " Het is dan ook geen won " men«» woord „preek" bepaalde lachw 1Jlllen doet ' dat het woord in Wordt- 6 ende zin meermalen gebruikt Woord en dat onze Jongeren bij het Se ep ."Preek" associaties van ernstivan ♦ ' C ' vermanende wijsvingers, kriip °°rn verkrampte gelaatstrekken o geef Wam hun beslist geen gelijk, uitsw 61 !, preek kan n°g altÜd een Evar r middel zijn om de ander het boeip 5 door te geven. Het kan een van nde en waardige vertolking zijn bood i! 6 mens-en-wereld-verlossende rins S Maar ik begrijp de huive- Uijp ° Wel- We hebben het er, zoals maatt Plegel zou ze ggen, zelf naar geheeft .° nze oudste, nu twaalf jaar, Zlcn tiid voorgenomen, van tijd tot spont rde kerk te gaan- Hii zei dit ,Ak aan' Maar hij zei nog wat meer: veel ty met e Preek begint, papa, ver- Wat ■ me ' h00r... Dan lees ik maar "" m m'n kerkboekje". m dat weet papa dus. En papa jono ; og wel dat hr " ' J in STaat is- de die tot n luistel-en te dwingen. Ook illusie is alweer verleden tijd. conv preek moet plaats maken voor de Ve de kerk voor een modern trek, de koralen voor vrije liederen, toga voor het colbert, het orgel de sax°foon. de belijdenis tot ontot erp van discussie, de plechtigheid t ongedwongenheid. Dat zeg ik naer>s zeer velen, die waarachtig niet "verschillig staan tegenover het gods- «nstig en kerkelijk leven, maar die J|Uwelijks meer waardering over heb- °en voor de kerkelijke vormen. . Christen-zijn is meer. is veel meer Ral ;ian- ' Christen-zijn l\UsLVer boven preken en naar preken zi J ku* n uit ' Kerkgang en prediking. hllj(j !jiu ,leri stijlvol zijn en vol zin en een a P- Maar zij garanderen niet ten-zii ecnt Christen-zijn. Want Chrisdenui s werkelijk moeilijker T* dan U eerjjj 'tn dit verband voel ik een grote de g voor een figuur als Johannes Lueas p, er- U kunt over hem lezen in pen Deze gelovige, die zich geroe- ty de j^6 *' Christus te introduceren bij n eUw

Noord NL•16 - SNN
Dagblad van het Noorden - NDC mediagroep
Landschapsontwikkelingsplan Noord-Groningen - Provincie ...
Krimp en Ruimte: Kansen voor het Noorden? - girugten
LICHTFLITSEN - Lichtschip 12 NOORD HINDER
Tien vensters op de ontwikkeling van het Noord ... - Lantschap
NoordNieuws 5 (2011) - VNO-NCW Noord
GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING - LTO Noord
Convo 1-2012 - Gooi-Noord - Groei & Bloei
Verhuisonderzoek Groningen-Duitsland - RTV Noord
Noorden van mijn dromen - Wijktijgers
Hekken, hagen en perceelsranden - LTO Noord
Ondernemend met krimp! - VNO-NCW Noord
Schetsontwerp GMN-oost.pdf - Groot Mijdrecht Noord