Views
5 years ago

Nieuwsblad van het Noorden

Nieuwsblad van het Noorden

z

z Nieuwsblad van het Noorden van zaterdag 16 januari 1960 - 20 la — presenteert OLYMPIA opnieuw een programma uit haar Hiermede verzoek ik om vrijblijvende inlichting HB *■*--wRSwSSH»^* I ovep LvHIL \ iv " i " ° Olympia _ schrijfmachines, O Brunsviï W|Bfe; MWaE tk \ wereldvermaarde tabneken. rekenmachines, O Olympia telmachines, en ovP \ 11». \ de betalingsmogelijkheden. j \1 lHilam\ Een service-organisatieover de gehelewereld garandeert IL in Nederland zijn gaarne bereid om vrijblijvend volledige O Adpes - _ '" ifej £ iM N.V. OLYMPIA 1® KANTOORMACHINE IMPORT _^ /"% B BRUNSVIGA * jffi% S OLYMPIA electrische ||| mHH ah- -a 1 1 AA f HRUHSVIoH ■ PORTABLES " STANDAARD SCHRIJFMACHINES «.TELMACHINES «REKENMACHINES " ORGANISATIE^MACHINES Excl. dealer N.V. V/h FIRMA A. HUISMAN - GRONINGEN, Zwanestraat 28, tel. 05900-25896 — MEPPEL, Zuideinde 1616a, tel. 05220-2645 — Zwolle, Grote Markt 10, tel. 05200-8323 IfESTifc' meubelen worden in Groningen gefabriceerd door meubelfabriek ,VESTA' eig. M. Vogd 'VESTA' meubelen worden in heel Nederland door duizenden gezinnen dag aan dag gebruikt. 'VESTA' meubelen blijven jarenlang als nieuw, omdat er alleen de allerbeste materialen en stoffen aan worden verwerkt. 'VESTA' meubelen worden door heel Nederland franco en onder garantie geleverd. Wilt U er zeker van zyn dat U VESTA meubelen krijgt komt dan naar 'VESTA' * Meubeltoonzalen en doet daar uit tientallen modellen Uw keuze De toonzalen van Meubelfabriek 'VESTA' zijn alléén midden in de ZWANESTRAAT, Nr. 25 te Groningen Telefoon 27086. Introductiekaarten bij de handel of toezending op aanvraag. wvk W,TTE yWi KRUIS DE -eCkte PIJNSTILLER Kiespijn... maar ook andere plagende pijnen stilc u het snelst met WITTE KRUIS. Tibletten, poeders of cachets! (ffe ' AGENTUUR GORDIJNSTOFFEN Groothandel — zich hoofdzakelijk bewegende — op het I gebied van moderne overgordijnstoffen heeft een uitstekend verzorgd en courant agentuur aan te bieden voor het rayon Groningen, Friesland en Drente. Kandidaten moeten ingevoerd zijn bij H.H- Woninginrichters, enthousisast zijn voor d« artikel en bewijs van verkoopkracht kunnen overlegSen - Brieven aan WONITEX - T. VAN DIJK BANKASTRAAT 27 HENGELO (O.) Overtollig Haar Elektr. afdoende verwij dering Behandeling var wratten, puistjes enz Verbetering van huidfouten. Huidverzorging. Schoonheidssalon Comtesse i F^^^K^^B^^^^^sß^^^^^^M „ J UWEEL" Verf 'n juweel van 'n verf _, Pijn in de rug, dik om de enkels en moe in de voeten? Laat Uw schoenen maken met ingebouwde steun waardoor de spieren weer werken en de moeheid verdwijnt. Wij werken voor alle ziekenfondsen. Te kleine schoenen kunnen vergroot worden. Ook verven wij schoenen, 'i Pedicureafd. Polderstraat 33, telefoon 33902. NOBACH's Orthop. Schoenmakerij RUITEKSTRAAT 13 TELEFOON 24894 Het door H.H. doctoren aanbevolen adres. 1 H.H. Aannemers van grondwerken Het transport van grond enz. kunnen wU voor U uitvoeren met tractoren en 3-zijdige kippers op ballonbanden. Nuttige last plm. 4 kub. In vergelijking met G.M.C. kipwagens behoorlijk goedkoper. Goede referenties, overal te ontbieden. Vraagt inlichtingen. J. W. LANTING - Loonbedrijf Tel. 183 en 823 - UITHUIZERMEEDEN (Gr.). hel Telef. 20665. Herestraat I ° tandvlees ' NIEUW! f UW GEBIT blijft beier zitten met dit wonderkussentje , Verllchllng ,£^c ' nor Geen plakmiddelen meer ! Geen poeder meer I Geen stootkussentjes van was of rubber meert De tandheelkundige wetenschap heeft het Smig-kussentje uitgedacht, dat van een nieuw soort plastic is vervaardigd, altijd soepel en zacht ais het tandvlees zelf, dat dit tandvlees en het gebit één geheel doet vormen. U kunt hierdoorongehinderd eten, praten, lachen. Uw gebit blijft stevig vastzitten, zonder wrijving of irritatie te veroorzaken. SMIG vraagt geen plakmiddel, houdt meerdere weken en laat zich gemakkelijk verwijderen. Kan niet hard worden en beschadigt evenmin het gebit. Vraagt nog vandaag SMIG aan Uw apotheker of drogist. Autosneldiensten Wff Dir. D. v. d. Ploeg en J. v. d. Ploeg Uitbreiding Lijndienst Thans DAGELIJKSE SNELDIENSTEN ~ naar Arnhem-Venlo-Roermond-Maast DAGELIJKSE SNELDIENSTEN naar den Bosch-Tilburg-Breda DAGELIJKSE SNELDIENSTEN naar Amersfoort-Utrecht-Rotterdafl» en voor alle diensten ook terug- Voor opdrachten, ml. enz.: MMMmm f s sv.str., Groningen *"' >" ■■ OTÖ WEB N.V. l " na 6 uur tel. 36097 Ldm A ?V" ,*„*»■« „En de laarzen dreunen weer" Deze fascinerende Actuele politieke roman ontsluiert het latente nazi-gevaar en n een hoogt* ernstige waarschuwing voor ons allen. »>' wl Hoge winterkortinge^ eel.e° EXCELSIOR Heren- of Damesrljwiel met lamp, jasscherm, slot, kettingkast traprem f 146.— "" Af hoge winterkorting 22.50 f 123.50 i EXCELSIOR Heren- of DamessupersportrÜ*'^ t aS compleet met lamp, jasscherm, slot, kettmß terugtraprem ’ 158.— Af hoge winterkorting 22.50 * 135-5Ó Zelfde sportrijwiel met S.A.-drieversnelHßï 81^ knijpremmen geheel compleet f 181.— Af hoge winterkorting 22.50 ' . * f 158.50 j Moderne kleuren f3.— extra. gary Alle rijwielen zijn met een jaar schriftelu bjne* Deze korting is ook geldig op onze wasm» zuigers, centrifuges enz. ;rt£. ieve rI Vraagt uitgebreide prijscourant, franco iK , Desgewenst 5 dagen op proef. .« JJ Rijwielfabriek „EXCELSIOR MARKT 39, VLAARDINGEN, TELEFOON 3

ZESDE BLAD Nieuwsblad van het Noorden van zaterdag 16 januari 1960 21 Zeedijk bedreigt dorp Oterdum Dorp verscholen achter dijk Zijn de jaren voor Oterdum geteld? (Van onze redacteur voor Noord-Groningen). Q P de preekstoel van de Nederlands Hervormde Kerk te Oterstond eens — als we een overlevering mogen geloven — e en predikant, die zich tijdens de dienst liet ontvallen: „Het is S°ed, dat we hier zijn, want buiten vergaat een schip." In een °°gwenk zou de kerk daarna leeggestroomd zijn. De dominee Was in staat de ramp te zien, omdat hij vanaf zijn hoge stand- Maats over de dijk heen op de Eems kon kijken. Als de dijk stp aks op Delta-hoogte is gebracht zullen de toekomstige voorgan gers het wel zonder dit fraai uitzicht moeten doen. De vraag s °verigens of de kerk bij de verhoging niet geheel zal moeten Verdwijnen. Niets officieel len achter de Eemsdijk, op !«n er v zes kilometer ten zuid-ooserdu DelfziJ 1 lj gt het kerkdorpje n ' ' .*n Je-een halve cirkel staan 'tt 6 ?ertiK huizen rond het grauw- rk fa«kt De voet van de dijk st4 e at hkele huisjes. De kerk zelf D Bedeeltelijk at in de zeewering. plde n dijkverzwaring hier ingrijpt v kan veroorzaken >*terri ° r de hand. Toch heerst er in fIS, ppPl, °P een enkele uitzondering e Men !i verontrusting. \? ee ' ri udt er echter wel rekening i am. h er iets te gebeuren staat. v' Ziin Wel er het kerkje tegen de groeet kerkje verkeert echter in een vervallen toestand. Het pleisterwerk — eens wit — is beschadigd en ziet er goor uit. Het uurwerk in de toren staat stil: het kerkhof rond de kerk is verwaarloosd. Ook in de kerk heerst verval. Het bouwwerkje, dal uit het begin van de vorige eeuw dateert, staat niet op de lijst van monumentenzorg. De vervallen staat zal het hun, die voor behoud van de kerk zijn, zeker niet gemakkelijker maken. Op het ogenblik wordt er in Oterdum nog eenmaal in de veertien dagen kerkdienst gehouden. En als de kerk toch gaat verdwijnen? Dan is men aangewezen op het nabijgelegen dorp Heveskes, waarmee dan ook in andere opzichten een nauwe samenwerking zal moeten ontstaan. Sedert jaren heeft Oterdum bovendien geen eigen predikant meer. Het dorp Volgens een enkele jaren geleden gehouden woningtelling zijn er 22 van de 36 wonin- gen voor 1906 gebouwd. Slechts één kwam er in de jaren na de laatste oorlog gereed. Ongeveer vijfentwintig percent wordt verhuurd, de rest wordt door de eigenaren zelf bewoond. Bij deze telling bleek voorts dat één-vijfde deel van de ruim honderd bewoners kinderen waren. Slechts acht van hen waren ouder dan vijftien jaar. Drie gezinshoofden waren jonger dan dertig en 23 ouder dan vijftig jaar. Uit een en ander blijkt wel, dat de gemiddelde leeftijd in Oterdum tamelijk hoog ligt. In het dorp is het verenigingsleven mogelijk dank zij de medewerking van verenigingen uit andere dorpen en uit Delfzijl. Het is echter moeilijk kader te krijgen voor het jeugdwerk. Ook de kerkelijke colleges zijn onderbezet. Zullen de jaren van dit dorp geteld zijn? Deze vraag is nu nog niet te beantwoorden. Hoe het echter ook zij, vooropgesteld moet worden, dat men in Oterdum weet hoe noodzakelijk verhoging van de dijken is. Een zwakke zeewering is een gevaar voor velen, zeggen ze. Ook het interieur van het kerkje van Oterdum wordt ver die scheef °° M de "«

Noord NL•12 - SNN
NoordNieuws 1 (2012) - VNO-NCW Noord
NoordNieuws 4 (2010) - VNO-NCW Noord
Jaarverslag 2012 (pdf) - RTV Noord
Noorden volop in beweging met technologische ... - SNN
'Grenzen verleggen' - VNO-NCW Noord
Nieuwsblad Heerewegen december 2013.pdf - Warande
NoordNieuws 5 (2010) - VNO-NCW Noord
Dagblad van het noorden - NDC mediagroep