Views
5 years ago

Nieuwsblad van het Noorden

Nieuwsblad van het Noorden

Nieuwsblad van het Noorden van zaterdag 16 januari 1960 - 22 " /’/ M fSL VOOR El GEM GROO7WANDEA. MET -~~ " 1 j]_ 'J| Ik VESTIGIiNG-EKI IN HET 13UirENL-Ar\)T> pi , J pingedam. rf * 30/50 cm. è 20 et., Haagbeuk, Haagdoorn, Ligustrum, 50/80 cm. a 12J et.. Rozen, rood, geel en rosé, a 60 et, rode-, zwarte- en Kruisbes a 80 et., Kerstspar 3-j. verpl. 4 f65, 4-j. a fB5 per 1000, Lariks, Douglas, Sitka enz., zeer voordelig,i Populier plm. 3 m. a f 150: per stuk. Komt zien, liefst. op zaterdag. J. Daling, Klatering, Beilen, tel. 05930-683. 4tt Partijtje veldgewas, voeraardappelen en pick-up tarwestro met gras. S. L. Grimmius, Onderdendam, tel. 15901-9110. ± 300 pak prima WJ» L Gerststro. Te bevr. Zjïïi wending 307, tel. 05987--2^ 7e itoo/» gevraafd 4 HERENHUIZEN, fl»t*J! ningen. burgerhuizen ' n .Zi kenpanden (liefst ontm'Jj; zijnde). Opgaven aan »»*V laar De Witt, Brinkla»» " tel. 20627. ■-, 4 Een- twee- of driegeji", HUIS, waarvan 1 ontr. "Jf, keiaar J. H. Zuidema, laan 27, tel. 29158. *** „j. 4 Enige 2-3-gezins »% ZEN op behoorlijke Brieven met ligging, h«" opbrengst en prUs onder ,r 784 bureau dezes. * 1-gezinshuis te Pate £ wolde-Eelde. EvenL hu* huis (flat) beschikbaar Gron. Br. onder no. bureau dezes. "* Voor belegging van vrt komende gelden voor enige prima 2- of woonhuizen. Liefst b°~_j 1930-1940. Goed zijnde. Aanbiedingen on" no. 876 bureau dezes. , .%■ Voor arts ruim .te Helpman, liefst aan hoofdweg, of bungalow % lapark Esserveld. Br. o" no. 853 bureau dezes. ' j ■)£■ Of te huur: woning *r, " magazijnruimte. " j ««* loods ■ of tuin, in of 5 km van Gron. Br. met «"£ " omschr. en prijsopg. o" _f. no. 866 bureau dezes. '#■ Aan/verkoop, huur/*-, '1huur: Zaken, bedrijfspa»» winkels, boerderijen, ' ningen enz. In geheel > derland. Geen makel**,, 'kosten. Tevens **%,$' ' verhuurbureau en w*,j), ruiL Vitesse, Hofstraat ' Groningen, tel. 28389. ,„ ' * Goed beklante Zaa* „ 'rookartikelen. Moet be.s ' opleveren. Brieven met vV pt), 'ledige gegevens onder ' 831 * bureau dezes. „y.ttf Een Kajuitboot, open, met tor. Aangeboden: Ru»|^jo- -(mahonie) met 15 p.k. 'Wrude buitenboordmotor, j. , 'ma conditie. Brieven SLui, Oosten, Diepswal, DoK* tel. 2553. .«,6 Werkpaard. Oosterse>%, 56, Zuidwolde, tel. &01 gen 67201. 1' * Vette Kalveren, Gras hteV veren en zware nucni ■ f) voor de mesterij. Marum, tel. 05944—385. °° j & Een kl. Hondje, v liefst soort Pincher. qv tehuis. B. H. v. DUK ' w jj>' 'derdendamsterweg 25, sum (Gr.). „MiU1*: * Melichar Zaaim&' & Allis Chalmers G- giipstra stap- en Rowaan wielen en Pootmachin ef, Brieven no. 785 bur. * °k|cer 20-30 p.k. Dte'"%l met maaibalk en hei»'. jcii- Brieven met voll. i°~ jo? ting en prijs onder n . bureau °' dezes. vgfr *" Een in goede staaf „f, Benzine- of 1%—3 p.k. (voor aa» ving melkmachine). joij' Boelema, smederij e " J* structiewerkplaats, tel. Middelstum. t vet*" * Een stel in goede si. v0r gebruikte kooiwiele» „,»#' Moline-tractor. Bande» ol' maat 720 x 32 met. DZetï- B. v. d. Ploeg, Gttjps^' . Z/'e voor 7V koop gevraag pagina hieri""»

3- tel%?| Nieuwsblad - van het Noorden van zaterdag 16 januari 1960 23 Gevraagd personeel 6 inboedels. Q7Nleuwe *- Kerkhof i h«i 7en 28787- -S.SSf °* gedeeltelijke In- KerkhnV ercurius. Nieuwe 28787T 1 ' teL 32597 « personeel § Energieke JONGEMAN, «t rüh ontwikkeld, in beiieSÏÏST- BE ' vo°r zaterwesm !ddags, onverschillig ook v- werkzaamh„ event. «74 h» ° op ' Br ' onder no. * bureau dezes. *hriffVr . ' Th«iswerk, z. a. B«eve; ° f bewerk. * Np? no: 883 Dur- dezes, (mettn meisje v°or winkel kei „!. ge ervaring) of win- Oer Sh uding no fi«n ° ' Br ' on" * Fl?;, bufeau dezes, elk sonlt naaister vraagt Brlel° ort naaiwerk. * £Uno:uno : 842 ,u,s bur. dezes. gevr £ o£ verstelwerk derd'i»r: 0 00„wel thuis. Noor- * itrP ?? 3 ' Valthermond. 50 all j eenstaande Vrouw, staaii'ri r m bij een alleen- "egeniES?- of echtpaar gete vpV; ? te werkzaamheden CSten of verpleging firiev P„ } en inwoning. bur. dezes. personeel iaarM°? rbedlende - 18 a 19 Per '1 gewenst, den- i-,- a-s - Aan te melten-T,,J^kerfabriek Schol- * Net^mgel 54- Meiiel 1 " orffenmeisje. Mevr. * Vnn"aeail»ussingel 35. tr r edinJ sPoedige indienstk * AiiLfV1 i°nge mannelij- Kracht. N-V M le . s te richten aan mfüi "; achinefabriek Ploeggelstra=+ ,wart > Paradijsvo- «. Groningen. * Ie k.,;j ne«e personen voor «emaaw ndienst (verk. art. den) ui door minder valiste, Rl an °ok * als bijverdien- Een n 848 °' bur- dez- ** W n *;tte Slagersbedien- *ordt ! n haU februari. Er 2*B bri s geslacht. Wo- ,1 rgen,- de » zaak aanwezig. SW iLi v, Siegers, Middel- 7 £ Een ' .'dienrt gevor «urrL/? ulsh- art (Geen ' °orz » tle >- Voll. s°c- * IM«5r. ,even n. B*l B-v"- «ttlge .l'-ASSEERDER voor r- *m dagen p. week. «X>p U ? ,tv ' ml- en 'evens- "39 V'ee"ijd enz. onder no. * 1 chrea n dezes. «on, ?ef-herenkapp., 1 aan- **Pste? ei'enkaPP-> ! dames- Pelf 2jj,- Kapsalons Stoffers, V J''%(ird. Aanmelden *ÏVb tstr- 91 > Groningen. a? r,3 erri aankomende of ge- G ?'eiifl herenkappersbeïr Tiel I loon- N. A. de * .' tel r&eg 10, Zuid- *,AUt^05905-466. k„ LAATWERKERS, ? d to^nende werken, l °4-t Ho«u, alle reparaties. Herewee K^ J Jlas^iek^ame bankwer- Machinefabriek, *t> briek S° Usema's Tim- 6'»*** Vaste arbeider %^v °orkrronin g in dorp. Weende werkz.- L. fi ande- Schriftel. J V Ui2en M ' Rienks < e ?VS6aPrn militaire dienst No! r . eiS >bM> Arbeider op lSh Goed d "Jf m N.O. der ?" «h 6den met aHe werkde hoogte.. eft nn J ;ft- Met mei vaste Arbeider, '■ RLooerderij. z < bur, dezes. genegen bij toerbeurt te melken. Woning met elektr. licht aanwezig. L. H. Cool- -1man, Korendijk, 't Zandt. & Wegens dienstpl. per 1 febr. een Arbeider. Moet in bezit zijn van dipl. mach. melken en genegen ± 26 stuks, ook zondags te melken. J. Braker, Hoofddiep 6, Zevenhuizen. ■jfc- Met mei een vaste Arbeider. Huis en tuin beschikb. J. H. Siccama, Kommerzijl. ft Per 1 mei een vaste Arbeider, klein gezin. Woning met tuin aanwezig, door M. H. Topper, Guitpad 5, Kropswolde. "& Met mei een inw. flinke boerenknecht, alle werk verstaande; wordt machinaal gemolken. H. Luinge, Eelderwolde 131. ft Werkgeversorganisatie vraagt voor zo spoedig mogelijk pienter meisje, goed kunnende typen, zo mogelijk in bezit van het Mulo-diploma en niet boven de leeftijd van 21 jaar. Schriftelijke sollicitaties vóór 20 januari a.s. aan het secretariaat Heresingel 6b te Groningen. £ Type-bureau „Groningen" vraagt geroutineerde (steno) TYPISTES voor tijdelijke werkzaamheden. Gehuwd geen bezwaar. Goede beloning. Koninginnelaan Bb, Tel. 36725. ft Voor winkelkantoor een bediende, kunnende typen en bekend met eenvoudig boekhouden. Fa. F. Mulder, Ged. Zuiderdiep 47, Gron. * Enige NAAIMEISJES. J. W. Frisostraat 3a. ftr Enige nette Machinestiksters en aankomende Stiksters. Aanm. dagelijks tot 7.30 uur. Confectiebedrijf Terco, Werfstraat 10 b. d. Plantsoenbrug. ft „Fijne kunstzinnige handen". Natuurlijk hoort bij die handen een vlot modern Meisje. Echt een meisje dat te goed is voor het „lopende band werk". Bij Feldbrugge kun je met deze handen geld verdienen door leuke hoedjes te gameren. Rustig werk in een rustige omgeving, dus echf iets voor jou. Kom er eens over praten met: Feldbrugge, Pelsterstraat 4. teL 25830. -jfc Nette werkster voor het schoonhouden van kantoren, dagelijks. Uren nader overeen te komen. Br. onder no. 868 bureau dezes. ft- Nette Werkster voor des maandags- en vrijdagsmorgens. Café Amstel Quelle, A-Kerkstraat 20. ft Net Werkmeisje. Rest. De Faun, Herestraat 83, telefoon 20541. ■jfc- Werkster voor 2 morgens per week. Visser, Sav. Lohmanplein 3a. ■ft- Dienstmeisje, niet beneden 25 j. Liefst intern. Br. onder no. 854 bur. dez. *JÉ Net Dienstmeisje, intern, wegens ziekte der tegenw. Aanb. bij mevr. Perdok, Kerklaan. ft Per 1 februari in een gezin van twee personen een Morgen- of Dagmeisje door mevrouw Gaaikema Schuiringa te Haren, Rijksstraatweg 46, tel. 44406. Net Meisje voor dag en nacht. v. d. Reijd, Wachtk. Acad. Ziekenhuis, Oostersingel 102. ft Flink zelfst. dienstmeisje voor d. en n. W. A. Scholtenstraat 39a. ft: Flink zelfst. Dagmeisje. Nw. Boteringestraat 68. ft Net meisje voor dag en nacht, per 1 febr. of later. Zelfst. kunnende werken. Eigen kamer, centr. verw., oliestook. Aanm. Stationsstraat 5, tel. 31620. ft Net Meisje in gezin met 2 kl. kinderen. Hulp voor ruw werk aanw. Mevr. Nyenbandring de. Boer, Rich Wagnerstraat 22, Amsterdam, tel. 796888. ft- Meisje voor de dag, leeftijd 18—20 j., in klein gezin in Helpman. Brieven no. 826 bur. dezes. jft In klein moederloos gezin jonge Vrouw, leeftijd tot 35 jaar, om de leiding van de huishouding op zich te nemen (desnoods tijdelijk). Moet goed met kinderen om kunnen gaan. W. S. Meyer, Corn. Houtmanstraat 30, telefoon 3501, Delfzijl. ■ft Mevrouw Ter Haar, Bolmansweg 7, Epse (bij Deventer), zoekt wegens huwelijk v. d. tegenwoordige, per 1 februari a.s. of eerder, voor dag en nacht een flinke Hulp in de Huishouding, liefst kunnende koken. Meerdere hulp aanwezig. Goede condities. ft Nette Hulp in de Huishouding, in klein 'gezin, voor dag of dag en nacht, v.g.g.v. J. C. Rijpstraat 9, Delfzijl. ft- Dame, alleen, i. d. gemeente Velsen (physiotherapeuze), modern, centraal verwarmd huis bewonend, zoekt beschaafde interne Huish. Hulp, die in staat is geheel zelfstandig de huishouding te voeren, te koken, te verstellen, en zo nodig patiënten te woord te staan. In de regel alle avonden en middagen na 4 uur vrij. Liefst schippersdochter of uit dergelijk milieu. Brieven met opgave van leeftijd, WINTER-OPRUIMING LAGE TEMPERATUREN - LAGE PRIJZEN I DEKENS BEDDEN Koopt nu een warme deken. VLOKMATRASSEN Onze prijzen zijn zeer scherp. t\* if WOLLEN DEKENS 2 pers 3g^s ___ 1 pers. 14.y«) 5tM)5 Bijpassende KAPOKKUSSENS 2 pers 18.95—79.75 7.95 DIVANBED 1 pers. 22.98 GESTIKTE DEKENS p.m 4r ■ „«.16.95 18.95 ■"—■"»-» salaris, godsdienst, referenties enz. onder no. 888 b. d. ft Een nette Huishoudster in gezin met 3 schoolgaande kinderen. Br. onder no. 878 bureau dezes. ft Een Huishoudster, kind geen bezw., kl. gezin. Brieven no. 885 bur. dezes. Kennismaking ft- Ontw. heer, geen fam., vraagt dito alleenw. Dame voor gezell. omgang, 50-60 j. Brieven no. 791 bur. dezes. ft- Flinke boerenz., 36 j., m. bedrijf, zoekt 1. d. weg serieuze kennism., met net eenv. Meisje, liefst boerendochter van ± dez. leeftijd (geen danstype). Geheimh. verz. Brieven no, 793 b. dez. «7-45 2 p„, 21.50 29.75 " mA " T 2P *" 5945 BINNENVERING MATRASSEN MOLTONDEKENS , pers 4995 ipers 3.45 4.45 2pers 79#65 2 pers. 5.45 6.45 KAPOKMATRASSEN 1 Pers. 62.65 Partij KAPOKKUSSENS 2 pers. 98.75 zwaar gevuld van 14.50 SCHUIMPLASTICMATRASSEN nu 8.95 7cm hoog, 1 pers 47.95 FLANELLEN LAKENS geven In deze koude dagen extra warmte 1 pers. van 7.95 nu 4.95 2 pers. van 9.75 nu 5.95 HERESTRAAT 27 OUDE KIJK IN 'T JATSTRAAT 2 *_ Honderden COUPONS gordijnen, vitrages, viltzell, linofelt enz., enz. tegen SPOTPRIJZEN. Kennismaking ift All.st. burg. wed., m. 1., jeugd, vérsch., pr. huisvr. zoekt ser. alleenst. Heer tot 64 j. Prot. m. goede pos. of ruim ink., zo mog. auto. Brieven no. 795 bur. dezes. ft Welke ook alleenst. dame zoekt ook gezelligheid, pl.m. 55-65 j. bij ook alleenstaand heer, niet onbem.. met een mooi benedenhuis, om samen te wonen voor gezamenlijke rekening. Br. no. 845 bur. d. ft Plaatsing van Hulshoudsters in moederL gezinnen of bij heren alleen via de 11 samenwerkendebemiddelingskantoren onder vrouwelijke leiding. Vr. ml. Ned. Bemidd.-Centrum, Hoofdadm. Postbus 6037 in Amsterdam, Ontvangkantoor te Groningen, Lodewijkstraat 17, vrijdag, za., ma. en di. van 2—B uur. ft- Weduwn. met klein bedrijf nabij Gron. zoekt kennismaking met Juffr, of Wed., leeft. plm. 55-60 j. G.G. Br. no. 871 bur. dez. ft Alleenst. weduwnaar, 42 j., m. g. pos. zoekt kennism. met eenv. Meisje of Vrouw. Kind geen bezwaar. Brieven no. 829 bur. dezes. Jft Rijksambt., goede pos., zoekt ser. kennism. met net Meisje met enige ontwikkeling (gr. postuur), n. o. d. 29 jaar, geen uitgaanstype. Brieven, liefst m. foto, beslist op crew. ret. Geheimh. verz. Brieven no. 835 b. dez. ft Wij helpen ieder van elke leeftijd op prettige wijze met zeer geringe kosten! Schrijft, m. leeftijd en event. godsdienst, vrijblijvend om gratis inlichtingen in blanco envelop aan Postbus 225, Groningen. ft Heer niet onbemidd., in bezit v. auto, zoekt eenv. Vrouw 50—60 jaar. Brieven no. 865 bur. dezes. ft Dame uit gegoede stand, met eigen home, zoekt Heer, 50—58 jaar. Brieven no. 864 bur. dezes. ft Net meisje, 36 j., z. kennism. met Jongeman. Brieven no. 863 bur. dezes. ft HUW. Geref. D., niet onbem., wenst s. kennism. met Heer. Liefst v. g. h. Door omst. niet in aanr. komend met geloofsgen., leeft. tot plm. 40 jaar Brieven no. 859 bur. dezes. ft J.man, 35 j., z. HUWELIJK Ook U kunt via de 11 samenwerkende vrouwelijke onder leiding staande huwelijksbemiddelingskantoren tot een goede kennismaking komen. Zij heeft speciale afdelingen voor de gegoede-, boeren-, midden- en werkende stand, alsmede' afdelingen voor alle geloofsovertuigingen Haar arbeid wordt in alle kringen erkend en gewaardeerd. R.K. Geestelijken, Predikanten, Sociale instellingen, vooraanstaande damesbladen zenden cliënten naar de elf samenwerkende bemiddelingskantoren. De dagbladencombinatie „De Telegraaf" en „Het Nieuws v. d. Dag" schreven een groot zeer waarderend artikel over haar arbeid. Gegevens worden schriftelijk of mondeling verstrekt. Huisbezoeken door geheel Nederland. Nederlands bemiddelingscentrum Hoofd-administratie postbus 6037 - Vriend of Vriendin v. weekends, vakanties etc. Invalide of kl. gebrek geen bezwaar. Brieven no. 855 bur. dezes. ft Nette gesch. man, in bez. v. woonr., z samenwoning m. besl. eenv. degel, meisje. 40 a 45 j.. of wed. (1 k. g. bezw.), burg. of boerenstand, om voor gez. rek. de huish. te doen. Doel om n. verl. v. tijd tot een gel. huw. te komen. Br. no. 873 bur. dez. Net heer, in bezit van Radio, T.V.-vergunning vraagt collega om samen te werken, met enig geld. Brieven no. 843 bur. dezes. TABAKSDIPLOMA NODIG ? Meldt U dan bij de enige mondelinge 1.V.0. cursus met de beste resultaten. Aangifte dinsdagavond half 8 in Het Tehuis (tevens le les) of bij sig.mag. Buurman, Nieuweweg 15, Gron., tel. 34836. S.G.A. plastic luierbroekjes b I ij v e n zo zacht als zijde. Philips-Televisie f 125 contant en verder f 6.90 per week. Eigen financiering. Brieven no, 846 bur, dezes. Amsterdam. Ontvangkantoor te GRONINGEN, Lodewijkstraat 17. Ontvangdagen: Vrijdag - zaterdag maandag en dinsdag v. 2-8 en - v. afspraak. Verdere vestigingen: Enschede, Arnhem, Sittard, Tilburg, Goes, Den Haag, Utrecht, Haarlem, Amsterdam, Alkmaar. HUWELIJK Trouwen doet U via Bureau „DE ELF PROVINCIËN". Grootste bureau van 't continent, onder leiding van het detective-echtpaar de Vries, bekend door Radio en Pers DE ELF PROVINCIËN Verspronckweg 44 - Haarlem - Tel. 51894 - 50 Bijkantoren Ontvangkantoor voor het Noorden GRONINGEN - FLORAKADE 180 - TEL. IDokters- en Tandartsass., dierenartsass., leerl. mcd. en chem. analist(e), apothekersass., laborant, amanuensis, kinderverzorgster, pedicure en manicure. Opleidingen door het gehele land. Gratis prosp. voor de gewenste cursus bij 1.Me.V0., afd. L., Baljuwenlaan 22, Amstelveen. IBibliotheken en Openbare Leeszalen U vindt bij ons de grootste sortering gebruikte (en ook nieuwe) romans, kinderboeken, populair wetenschapp. enz. Duizenden titels. Alles tegen enorm verlaagde prijzen. N.V. ANTIQUARIAAT „Onder de Galerij" ZONDAG ZONDAG FRIGGE's EXPRESS Café-Restaurant i

Noord NL•16 - SNN
Landschapsontwikkelingsplan Noord-Groningen - Provincie ...
Dagblad van het Noorden - NDC mediagroep
Krimp en Ruimte: Kansen voor het Noorden? - girugten
LICHTFLITSEN - Lichtschip 12 NOORD HINDER
Tien vensters op de ontwikkeling van het Noord ... - Lantschap
NoordNieuws 5 (2011) - VNO-NCW Noord
GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING - LTO Noord
Convo 1-2012 - Gooi-Noord - Groei & Bloei
Verhuisonderzoek Groningen-Duitsland - RTV Noord
Noorden van mijn dromen - Wijktijgers
Hekken, hagen en perceelsranden - LTO Noord
Ondernemend met krimp! - VNO-NCW Noord
Schetsontwerp GMN-oost.pdf - Groot Mijdrecht Noord