Views
5 years ago

Nieuwsblad van het Noorden

Nieuwsblad van het Noorden

Woensdag 20 jan. hopen

Woensdag 20 jan. hopen onze geliefde ouders, behuwden grootouders K. J. NOLDUS en H. NOLDUS—NUISMER de dag te herdenken waarop ze voor 60 jaar in het huwelijk werden verbonden. Groningen januari 1960. Bilitonstraat 39. Hun dankbare kinderen, behuwd-, klein- en achterkleinkinderen THEO NIEBOER en ANTJE PRONK hebben de eer U, namens hun ouders, kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk op 25 jan. a.s. om 10.20 uur. Kerkelijke inzegening door Ds. Luteyn in de Martinikerk om plm. 11 uur. Groningen, januari 1960. Piet Heinstraat 47a. Visserstraat 38b. Receptie Kijk-in-'t Jathuis, Nw. Kijk-in-'t Jatstraat 49. Toekomstig adres: Nieuwe Ebbingestraat 86. Verloofd: A. M. JAGER en T. H. VEENEMA Groningen, 16 jan. 1960. Grote Appelstraat 24 p/a Kraneweg 91a. KO D. LUURSEMA en TINIE C. P. NOORD geven, mede namens wederzijdse ouders, kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats vinden op vrijdag 5 februari om 14.50 uur ten Stadhuize te Groningen. Grijpskerk, Nic. Grijpstraat 19. Groningen. Oppenheimstraat 61. Januari 1960. Receptie van 16.30-18.00 uur in rest Riche, Vismarkt 42, Groningen. Toekomstig adres: Gron.straatweg 25, Grijpskerk. De heer en mevrouw BREDMAN-SCHUIRINGA geven met grote blijdschap kennis van de geboorte van hun dochter JANTINE JACOMINE Haren, 14 januari 1960. Terborgsteeg 11. Met dank aan God en tot onze grote vreugde geven wij kennis van de geboorte van ons zoontje en broertje MARTIN LOUIS R HAAN Jr. J. HAAN—STIENSTRA HENK en HOTTY Groningen, 15 januari 1960. Semarangstraat 20b. Enige kennisgeving. Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van een zoon BOUDEWIJN CORNELIS Katwijk aan Zee, 15 januari 1960. Koningin Wilhelminastr. 6. B. VAN RIJN IJ. VAN RIJN—ZEILSTRA TETIE Op 13 januari 1960 overleed onze zorgzame man, vader en behuwdvader HERMANNUS JACOB MAAS. in de ouderdom van 77 jaar. Groningen, 16 jan. 1960. Vismarkt 52. D. R. Maas—Runeman Boskoop: T. van Dam—Maas P. W. van Dam Rotterdam: J. T. Meulenkamp-Maas J. J. Meulenkamp Groningen: H. Maas I. J. Maas—de Vries De teraardebestelling heeft op eigen verzoek heden in alle stilte plaats gehad. Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden onze geachte patroon, de heer H. J. MAAS. Zijn nagedachtenis zal steeds bij ons in hoge ere blijven. Groningen, 13 jan. 1960. Gezamenlijk personeel Huize „Maas". _______________B-____R Heden nam de Heere tot Zich in Zijn Eeuwige heerlijkheid, mijn lieve man en der kinderen zorgzame vader en grootvader ROELF BUS in de leeftijd van 71 jaar, na een gelukkige echtvereniging van 34 jaar. Gez. 44 : 4. Lutjewolde, 15 jan. 1960. A. Bus-Dijkema Ellerhuizen: A. Meijer-Bus P. P. Meijer Bedum: P. Bus K. G. Bus-Siersema St. Catharines Canada: Wim en Gerda Lutjewolde: Justinus Eisse en Trijn Ockville Canada: Jan en Henny Lutjewolde: Goossen en kleinkinderen. De begrafenis zal plaats vinden D.V. op dinsdag 19 januari a.s., des namiddags 2 uur, vanuit het Oude Schoolgebouw te Thesinge. Zij, die de overledene de laatste eer wensen te.bewijzen worden verzocht om 2 uur aldaar aanwezig te zijn. Nieuwsblad van het Noorden van zaterdag 16 januari 1960 -4 Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden van onze bedrijfsleider, de heer GERRIT KRUIZINGA Ruim 50 jaar was hij aan onze firma verbonden. Wij zullen steeds de beste herinneringen aan hem bewaren. 14 januari 1960. W. E. v. GELDORP MEDDENS—KAAG Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden van onze chef, de heer G. KRUIZINGA Zijn nagedachtenis zal bij ons in hoge ere blijven. 14 januari 1960. PERSONEEL Fa. B. J. R. MEDDENS Herestraat 1. Tot onze grote droefheid overleed op 10 januari 1960 onze zo dierbare broeder en zwager FOCKO HERMAN JANSENIUS DE VRIES Ridder in de Orde van Oranje Nassau in de ouderdom van 78 jaar. Warffum „Welgelegen" 15 januari 1960. Zwolle: G. H. C. DE MUINCK—JANSENIUSDE VRIES M. DE MUINCK Op verzoek van de overledene wordt dit bericht eerst heden — na de crematie — gegeven. Heden overleed, geheel onverwacht, onze lieve man, vader, behuwd- en grootvader HENDERIKUS BARTELS in de ouderdom van 55 jaar. Groningen, 14 jan. 1960. Tulpstraat 7. Uit aller naam: L. Bartels-van der Tuin. De teraardebestelling zal plaats hebben dinsdag a.s op de begraafplaats Selwerderhof om 12.30 uur. Vertrek van huis om 12 uur. Heden ging plotseling van ons heen, onze lieve schoonzoon, zwager en oom HINDERIKUS HARMANNUS BARTELS in de leeftijd van 55 jaar, geliefde echtgenoot van Lijfke van der Tuin. Groningen, 14 jan. 1960. W. van der Tuin-Huizinga A. Bosgra-van der Tuin A. M. Bosgra H. Krol-van der Tuin H. Krol J. Meijer-van der Tuin J. Meijer W. Kuiper-van der Tuin L. Kuiper J. van der Tuin S. van der Tuin- Hogenbirk R. Veenstra- van der Tuin neven en nichten. Heden overleed zeer onverwachts onze vriend en medewerker H. BARTELS in de ouderdom van 55 jaar. Zijn nagedachtenis zal steeds bij ons in ere blijven. Gezamenlijk personeel werkobject Bioscoop Hereplein. Heden overleed, geheel onverwacht, onze lieve vrouw, moeder, behuwden grootmoeder AALTJE REER, in de ouderdom van 79 jaar. Groningen, 15 jan. 1960. Diephuisstraat 9b. R. Kluin Amstelveen: H. Kluin M. A. M. Kluin-Havinga Elsbeth Jeanette Liever geen bezoek. De crematie zal plaats hebben te Dieren a.s. dinsdag om 13.45 uur. Bus voor belangstellenden vertrekt plm. 13.20 uur vanaf Stationsplein Dieren naar het Crematorium. Heden overleed mijn geliefde vrouw GRIETJE VAN DER VEEN, echtgenote van L. A. Venhuizen, in de ouderdom van 68 jaar. Haren, 13 januari 1960. Esserweg 19. De teraardebestelling heeft reeds in alle stilte plaats gehad. Heden overleed tot onze grote droefheid onze geliefde zuster, behuwdzuster en tante G. VAN DER VEEN in de leeftijd van 68 jaar. echtgenote van L. A. Venhuizen. Haren, 13 jan. 1960. Uit aller naam: N. W. van der Veen. Heden overleed tot onze grote droefheid, mevrouw G. VENHUIZENv. d. VEEN Haren, 13 jan. 1960. A. Roozemeijer. A. Roozemeij er-Dorenbos. Paulientje. Heden overleed onze lieve zuster en schoonzuster G. ROZENBEEK- DERKSEMA Slochteren: B. G. Derksema G. Derksema-Venhuizen Haren: H. Derksema R. Derksema-Smit Westerlee: A. Derksema-Moedt. Heden is van ons heengegaan in de ouderdom van 86 jaar, onze lieve moeder en oma W. H. COCK sedert 21 april 1942 weduwe van H. J. Fockens. Haren, 15 jan. 1960. Botanicuslaan 43. Woltersum: C. F. Fockens. S. Fockens-Streurman. Hoogezand: M. S. Fockens. M. H. Fockens-Buiter. Haren: S. F. Fockens. Z. T. Fockens en kleinkinderen. De teraardebestelling zal plaats vinden op dinsdag 19 januari, 14.30 uur, op Eshof te Haren. Heden nam de Here, na een kortstondige ziekte, tot Zich onze lieve en zorgzame man, vader, behuwd-, groot- en overgrootvader PIETER HAZENBERG in de ouderdom van 76 jaar. Hoogkerk, 14 jan. 1960. Kerkstraat 56. Uit aller naam: IJ. Hazenberg-Wiersma. De teraardebestelling zal plaats vinden op maandag 18 jan. a.s. te Hoogkerk. Vertrek vanuit het Herv. Ver.gebouw om 1 uur. Samenkomst om 12.30 uur. 1 januari 1960 overleed te Balantrae, Mont. (U. S. A.) onze beste schoonzuster en tante SWANIE VAN DER WIJK-SCHULTETUS in de leeftijd van 58 jaar, geliefde echtgenote van Wieher van der Wijk. Namens de familie: Johs van der Wijk, De Groeve, Zuidlaren. Heden overleed in het Acad. Ziekenhuis te Groningen, onze beste broer, zwager en oom JAN J. VAN DIJK, geliefde echtgenoot van Geertje Zijlstra. Wehe, 13 januari 1960. Fam. Van Dijk Voor de vele ontroerende bewijzen van deelneming, ontvangen bij het overlijden van mijn lieve man, onze lieve vader en grootvader KLAAS KLAAS DE WAARD, betuigen wij onze oprechte dank. Uit aller naam: F. W. DE WAARD- DIJKHUIS Grijpskerk, januari 1960. Voor de vele blijken van deelneming, ondervonden bij het heengaan van onze lieve moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder TRIENTJE VAN BUIZEN, betuigen wij onze hartelijke dank. Ten Boer, januari 1960. Fam. OOSTERHOF. Hiermede betuigen wij onze hartelijke dank voor de zeer grote belangstelling, ondervonden tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve man, vader en behuwdvader TAMMO MEIJER. Adorp, januari 1960. Torenweg 17. Uit aller naam: G. Meijer-Broekema. L. SMID Arts — GLIMMEN AFWEZIG van 19 januari—5 februari Waarneming door de artsen te Haren. Dr. H. J. Oterdoom j Chirurg, i wegens militaire dienst AFWEZIG tot 25 januari. Stichting Consultatie-Bureaus voor Geslachtsleven. Dr. J. Rutgershuis, Damsterdiep 65, Groningen. Spreekuur voor Huwelij ksen Gezinsmoeilijkheden, elke 4e donderdag in de maand. Voor afspraak, telef. 30806. Crème Puff van f 7.95 voor f 4.95 \. Hartlief, Westerhaven 4, Tel. 28066 DUITSE BOEKEN U kunt elk Duits boek rechtstreeks van ons betrekken. Géén portokosten, vlugge bediening. Schrijfi U om nadere inlichtingen, gemakkelijke betalingswijze, even een kaartje aan: Firma J. B. de Boer, Buchexport (21a), Heiden üb. Detmold/Duitsland. J. P. KOERTS econ. drs. Bedrn'fs-econ. Adviezen (spec. Admin. Organisatie) Groningen, De Ranitzstr. 24, Tel. 30617, b.g.g.: 20045. CORROS het wondermiddel tegen wratten. Tweemaal daags even aan te strijken. Proefles 50 et. bij Uw drogist. WÊ rijdt vóór U beslist beslist in een SAAB Gorecht Garage Telefoon 22938 RADIO DIENST BAPTISTEN KERK Meeuwerderweg 75, ZONDAG 17 januari, 5 uur, GEBORGEN IN GODS LIEFDE. DUO DE VRIES HOEST UW KIND? Nattermann's Melrosum Forte helpt, lost taai slijm op, smaakt goed. Flacon f2.— bij elke drogist. 1Oud-Leden van het Groninger Studentencorps „Vindi- '. cat atque Polit", die wensen deel te nemen aan het DIES-DINER op 4 febr. a.s. worden verzocht zich vóór 30 januari a.s. te willen opgeven bij ondergetekende. Namens de Reünie-Comm.: Jhr. Mr. H. J. VAN VIERSSEN TRIP, Telefoon 28941, O. Boteringestraat 37, Gron. Strikte geheimhouding Haarden, Kachels, Oliekachels, Gasfornuizen, Keukenuitzetten, Wasmachines, Centrifuges, Stofzuigers, Televisies, Radio's, Pick-ups, Bromfietsen, Rijwielen enz. enz. Betalingen in overleg. S. K. BEZEMA, A-Kerkhof Z.z. 18b, boven Fiat-garage, tel. 22456. Kippesoep. Kalfslapje met | 50 witlof Kippesoep. % gebraden Piepkuiken met 250 appelmoes Medewerking: Kerkkoor, Muziekkorps, Trompetsolo Ontdooiingszout PIETER DOLK. per kg 16 et. Grotere hoe- In verband met de uitzenveelheden prijs op aanvrage. ding is om 5 uur de Kerk J. VOS, Zaadhandel, Coe- GESLOTEN. hoornsingel 8, Groningen, Telefoon 23688. Te huur: Op le stand te Gron. het benedenhuis van een groot Herenhuis. 't Liefst voor kantoor (met woonruimte) doch voor vele doeleinden geschikt. Brieven no. 851 bur. dezes. Noord Ned. Invalidenbond afd. Groningen stelt de VERGADERING van MAANDAG 18 JANUARI uit tot WOENSDAG 27 JANUARI. . '" SNEEUWSCHUIVERS W\ 't it maar even, ook §£Q 6.90 HU lij bij vast* meeuw. H\ \ SLEDEN 1u",,. _y voor jaranlanga winterpret Buisjlede I Houten Slede I Orig. Davos-Slede 7.90 9.50 I 11.95 v.a. 13.50 PV_V_H_M| I ' '" Tt 1f? _■ft ' 7?__[.___{ Groningen lyj Tel. 05900-2371y Grote sortering: bedkruiken - petroleumkachels ROK- en JAPONSTOFFEN COUPONS en DIVERSE RESTANTEN ZWEEDSE JAPONSTOFFEN van 6.50 nu 2.95 (FANTASIE STOFFEN van 11.50 nu 4.90 PRACHT MOHAIRS van 16.50 nu 8.25 WOLLEN Aaße RUITEN van 8.50 nu 5.75 WOLLEN FLAUSH, een heerlijk warme g mr en modieuze JAPONSTOF van 11.50 nu V.iD ZIET DE ETALAGES! ook voor GORDIJNSTOFFEN naar Ide bekende Stoffenafdeling van Mulders Beddenmagazijnen POELESTRAAT 46 - 48 - 50 A. SPREEN „HELDERZIENDE" geeft 19 JANUARI 's AVONDS 8 UUR j OPENBARE SEANCE in de bovenzaal t HUIS DE BEUBS A.-Kerkhof 4, b. d. Korenbeurs Entree f 1.25. " I w y lrTrw _. r' J II|fllilf Jj| & ... -R/MCrEN van I Bontwerkerij ZIEMAN SEIZOEN OPRUIMING Wij bieden U zeer exclusieve modellen, tegen speciale prijzen tijdens deze Opruiming Volledige garantie. Toonaangevende modellen VERL. HEREWEG 115 t/o R.K. Ziekenhuis GRONINGEN Tel. 30634 1 f ■ _o_h [ M ■ _______■( ________ R___H H — ___u5^— I ENORME KOOPJES I hi handschoenen, sjaals f kousen, stoffen enz. 1 ■ maar de voorraad is beperkt! Speciale aanbieding J_> Kostuums rotricheren Jli& e* Aflevering binnen 1 week ' Rotricheren beter dan stomen POELESTRAAT 34 - GRONINGEN - TELEFOON 29762 . Stralend wit --'jf_x'> ' 'n Ji/Üfl' Keurig stoomwasserii afgewerkt DELFZIJL, TEt. 3429 I APPINGEDAM I VROUWELIJKE 3 dagen terug ADMINISTRATIEVE KRACHT Kunnende typen. Opleiding minimum 3 jaar H.B.S. Brieven onder nummer 821 bureau van dit blad. Gelderse rookworst UDEMA'S droge boerenmerwort mager scbouderspek GENIETEN! **''n '/l '"■■■■■"■"""■■"""■■' UDEMA GIETEN . . VERHUUR GELEGENHEIDSKLEDING MODERN JACQUET m. inbegrip van T. pantalon en zwart vest f 13.50. SMO- 'n. . " n KING met inbegrip van pantalon Noordefj f 12.50; hoge grijze en zwarte boeden. stationssttvj. Grijs vest, wit overhemd, handschoe- Telef. S" 5 ". nen, das, zwarte schoenen en overjassen. Groninï^, ------------_____,__^ WILT U WARM SLAPEN? koop dan een PLASTIC LAKEN, 1 pers. f 4.5* 2 pers. f6.50 en uw bed wordt heerlijk war* Ap Het Schuimrubberf en Plastic-huis ■ I ■ Boterdiep 19, Tel. 28626, Gronings»' «"■■■■■■■■■■■■■^■■■■■■llMBMB^^ HiHIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^ ff s H Kenners kopen 1 | brillanten bij BRUGSMA | I S 3 beëdigd axpvri ÉI!!IIIIIIII11III111I1IIIII1II11I1II1III1IIIIIH§ TEENAGER-SHOW! GROTE TEENAGER-SHOW op zondag 17 jan. vanaf 8 uur in HARMONIE - GRONINGEN Georganiseerd door N.V. Phonogram en „Muziek Parade" " THE BLUE DIAMONDS " ANNELIES DE GRAAF " REIN DE VRIES " PAUL GIMBEL " ROCKING SENSATION BOYS " ROCKING DIAMONDS met Fred Franke" en vele anderen. Prijs der plaatsen f2.50 en f3.50. TALENTENJACHT ! Zondag vanaf 2 uur vindt u», Harmonie een talentenjacht plaats. De treden 's avonds op en mogelijk ontvangen ?^ baaf platencontract. Inschrijfformulieren verkrijg o bij de Harmonie. a VANAF HEDEN j HOTEL „ROBERTUS Stationsweg. APPINGED*" onder directie van: J. FOKKINGA- j Beleefd aanbe v TOURINGCAR VERHUUB GARAGE DOORNBOS WESTERBINNENSINGEL 25 - TEL. %^'

TWEEDE BLAD Nieuwsblad van het Noorden van zaterdag 16 januari 1960 5 FILMKRITIEK Sex en kolder in de Groninger Door begeerte gedreven een L e i ement.sex speelt ook ditmaal ma's ■ ? rol in de nieuwe programwb , m de Groninger wat bioscopen. dit Maar betreft heeft de reclame voor Luxor bioscopen de film „Le désir mène les hommes" hierop wel wat daarrv," erg de nadruk gelegd en enigszins tekort gedaan aan sel rvf u van regisseur Mick Rousft toch heus n°S wel wat spntiJ? an dan een wat broeierig en en men leel liefdesverhaal te verfilleMir, het scenario bestond de verdoorf er toe wel want Nathalie wordt ur ane mannen* begeerd en er komt Magali Noël en Philippe Lemaire spelen de hoofdrollen in „Le désir mène les hommes". doodslag en bedrog aan te pas voordat Zij eindelijk in de veilige haven aanlandt. Deze haven wordt niet door haar Jouche vriend Norbert en ook niet door InU" wezen goedhartige maar weinig «Ponerende jeugdige fabrikant Oli- eel gepersonficeerd. Nee, het is de s " voudige, robuste in zijn werk op- van de p nilippe, eens de rechterhand e n Oliviers vader, die met de prijs strijken. korri oUssel moge niet geheel en al ontzie h* 1 z^n aan de goedkope effecten, sent m door het scenario op een prewerden aangeboden, hij zej* tenslotte een heel dragelijke en m grotendeels boeiende film ge- weln met camerawerk en een en montage. In Magali Noël de apJlUpDe Z, Lemaire had hij twee goeook rs voor de hoofdrollen, waarbij q "°g Ua de namen van Christian Marger". en Gérard Blain als de mededinworrfln eerste instantie genoemd mogen ven- JAN ÜBINK. Some like it hot re gissL Billy wilder bekwaam ge- Verhaf?^6 film is geïnspireerd op een an'R \vaarln * - Thorton en M. Logan, net gegeven voor een thriller fOl-i«eina uitgroeide tot je reinste kolder. Hoofdpersonen zijn twee wernoort musici, die ternauih een onts nappen aan een overval begrafpn- andestiene kr °eg> die in een bl-acht nderneming is onderge- bren_t film lijk g ons name- Costurnes° k £ de ~~ terug naar Jf laren t twintlger VerPnTe ? od >n de een K ,gde St aten tuur v o n ogcon:iunct 0n" vni a tenge- lieden zijn acht» en wilde door te vol ry ging vaneen f-, politie die tem lnkwagen, sehf n r h nauwernood Wild** 1- in yei in°{; dt geb ° gegraten; n de beding ls°nderne- -80 1" de bin„ wordt Grijpt. h n°2 L erdoor Rebben en ze i°b vlr n !L H etui 2e zün " avond gekregen als ze «e in de onJ een onderlinge execuvraar voor ereld ' waardoor zij zelf dalUWeit verkil leven I°P«-%_, o^mesband d. te weten z« met een ontsnappen en van dit 1_ zien en to .' ,gen we l°uter kolder r?n Ns *at al te hT"' die nger er 6 «oms wel » oproei dlk °P ügt en fr°eptherinne- aan de oertijd van de film (met achtervolgingen e.d.) maar die toch ook wel amusant is door humoristische dwaasheid. De fotografie van Charles Lang jr., de muziek van Adolph Deutsch en de goede montage van het geheel maken van Some like it hot een pretentieloze comedie. Behalve door de genoemden zijn de rollen ook verder goed bezet o.a. door Marilyn Monroe als de sexebom Sugar en Joe E. Brown als een heel dwaze miljonair. J. U. Hercules en de koningin van Lydië Griekse mythen en sagen hebben zich al menigmaal geleend als dankbare onderwerpen voor een filmverhaal. Hercules en de koningin van Lydië is TBeurs een Italiaanse produktie in Eastmancolor. Was het Kirk Douglas die ons als de Griekse held kon boeien in Homerus' Odysseus, in dit Herculesverhaal maakte Steve Reeves weinig indruk op ons als de geweldenaar Hercules (Herakles). Wel heeft hij een herculische gestalte, maar zijn spel had beslist minder overtuiging en kracht, dan zijn spierenbundels bezaten. Over het algemeen vecht een erg naïeve (maar dan in de ongunstige betekenis) Hercules op het filmdoek met de reus Antée. Een leuk stukje worstelwerk, want Antée is hier niemand minder dan de ex-wereldkampioen bokser Primo Camera, die zich nu oefent in het worstelen. Er is dus wel voor een echt(?) worstelnummer gezorgd. Na de overwinning helpt Hercules de koning van Thebe, Oedipus. Hij wil als bemiddelaar optreden in de strijd tussen Oedipus' zoon Etocles en Polynice om de heerschappij over Thebe, maar hij raakt met de jongeOdysseus in handen van de minzieke Omphale van Lydië. Dit filmgedeelte krijgt een sfeer van alle eeuwen. Met de decors wordt de mythische sfeer wel benaderd, maar de dansen lijken op de passen van haremgirls. Verder zingt lole (vrouw van Hercules) op de achtergrond met koor met moderne ritmische begeleiding en lijkt Omphale (Sylvia Lopez) op een Hollywoodvamp op vergeldingstocht. Spanning brengt dan nog na Hercules' terugkeer het duel tussen Etocles en Polynice, die er beiden het leven bij laten en daarna de strijd om Thebe die meer vaart bezit dan de hele film. De brug over de Kwai Deze film, die reeds vele weken in onze stad gedraaid heeft en die een bezoek zeer zeker waard is, wordt deze week nogmaals gedraaid. Bij de eerste gYand vertoning hebben wij reeds uitvoerig geschreven over de bijzondere kwaliteiten van „The Bridge on the river Kwai", welk filmwerk niet minder dan zeven Oscars won en destijds werd uitgeroepen tot de beste film van het jaar. Kenmerkend voor deze film zijn de Tony Curtis en Jack Lemmonm travesti m „Some hke %t hot . groots opgezette massa-scènes, waarbij het de regisseur gelukt is de juiste sfeer te scheppen, die vereist is in deze wereld van Amerikaanse soldaten in het Japanse kamp. Voortreffelijk spel gepaard aan even voortreffelijke fotografie en camerawerk, maakt dit filmwerk tot iets zeer bijzonders. Vrieskou legt de bouw stil Alleen de „binnenwerkers” gaan nog door (Van onze Haagse correspondent) Nu de vorst blijft doorzetten, hebben alle bouwbedrijven die in Den Haag met bouwwerken bezig zijn, hun arbeiders met vorstverlet naar huis gestuurd. Dit is de eerste maal, deze winter. Tot nu toe kon de bouw normaal doorgang vinden, een feit waarmee de bouwers al heel blij zijn. Het zijn alleen enkele „binnenwerkers" die nog doorgaan. De loodgieter Film over anti-semitisme In honderdenBritse bioscopen wordt thans een film vertoond, waarin een beeld wordt gegeven van de jongste antisemitische incidenten in Duitsland en daarna van de door de nazi's destiids in concentratiekampen als Belsen en Buchenwald bedreven wreedheden. De nachten van Cabiria Giulietta Masina, de Italiaanse filmster, bekend o.a. uit de film La Strada heeft voor haar vertolking in De nachten van Cabiria" van Federico lllflaxwïh Paterswolde Fellini, de prijs van Cannes voor de vrouwelijke hoofdrol verworven. Ook hier komt, evenals in La Strada, haar bijzonder talent ten volle tot uiting. Zij houdt de toeschouwer door haar uitmuntend spel tot het laatste toe gevangen. Cabiria, een meisje, dat in haar duister bestaan zich behoorlijk weet staande te houden is in deze gore wereld een uitzonderlijke figuur, die direct opvalt. Zij blijft, na diverse teleurstellingen, haar door haar vriend bereid in hem geloven, hoewel haar vriendin Wanda, een gevoelig meisje, haar de waarheid aan het verstand tracht te brengen. Dat zij tenslotte voor de veinzerijen en het correcte gedrag van haar nieuwe vriend bezwijkt, zelfs haar woning en meubels verkoopt, teneinde een nieuw leven met hem te beginnen is begrijpelijk. Het toppunt van spanning is wel, wanneer op een wandeling naafhet ravijn de bedoelingen van Cabiria's verloofde zich in diens gedragingen aftekenen. Deze film tekent het grauwe lot van Cabiria en haar vriendinnen in haar omgeving. De andere rollen worden vertolkt door Francois Perier als de correcte vriend en Franga Marzi als de gevoelige vriendin. Vier tot zes pfennig per liter De grote oliemaatschappijen staan thans voor het feit, dat de Westduitse markt als het ware overspoeld wordt met benzine. Daarnaast zijn het toch wel in het bijzonder de vrije benzineleveranciers, die met hun lage prijzen de markt van de grote maatschappijen infiltreren. ledere Westduitse automobilist, die op de pfennig let en niet ge- en de timmerman kunnen binnen vier muren nog even vooruit, zolang de vorst niet te zwaar wordt, maar het heien, metselen en betonstorten ligt helemaal stil. De meeste bouwbedrijven hebben ongeveer 90 procent van hun arbeiders met vorstverlet gestuurd. Dit geldt voor het hele land Het blijkt dat vooral in Rotterdam de vorst voor de bouwers schade oplevert. Hier zij-n nog veel bouwwerken in hun eerste stadium, waardoor ze direct aan de invloeden van het weer onderhevig zijn. In het bijna volgebouwde Den Haag is echter een groot gedeelte van de bouwvakkers met afwerking bezig. IJsschots geëvacueerd Reddingsvliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht hebben gisteren de laatste 16 mannen gered van de ijsschots Charhe, waarop sinds mei van het vorige jaar in totaal 27 geleerden en leden van de luchtmacht waarnemingen verrichtten in de Noordelijke IJszee De evacuatie was noodzakelijk doordat de schots afbrok- -Tinh" d. r«ve nde station bevond zich op 450 mijl ten noorden van Point AlZlk7' dS noordel«kste punt van lSaa , nse luchtmacht heeft in , ri l miJnJi, el 15 vluchten gemaakt u om de mannen en het wetenschappelijk ma- teriaal in veiligheid te brengen De Duits-Nederlandse onderhandelingen ken nnt e w van buitenlandse za- l e " ' n , Den Haag heeft meegedeeld se zaken Hr S v Crett? ris se van zaken buitenland- dr. Van Houten, en de staats- deTeeTVS", VGrkeer enwaterstaat, kom ZJ 5 i£ el ' as ' dinsdag te Bennekom met Westduitse regeringsautoride Duit^^ Sl; reken over de hangen- D? nni't Cderlandse kwesties. ° ri teiten z«n de staatS " verkeer en deskundige de Rijnvaart, dr. '- en ambassadeur dr. Lahr mimsterie van buitenlandse secretariJ S LaUt ol het Lw Seiermann cd vail van n\. zaken — Aardbevingen deze week in Peru hebk"* ln D totaal 60 mensen het leven KosrKuim vierhonderd personen wer- Minister Luns over Mirage-straaljagers „Ik heb geen stappen bij minister Couve de Murville ondernomen, omdat ik officieel niet op de hoogte ben van de Frans-Indonesische contacten over de eventuele levering van Miragestraaljagers", zo heeft de minister, mr. J. M. A. H. Luns, gisteravond bij zijn terugkeer uit Parijs in Den Haag verklaard. De minister nam aan, dat er een onderzoek zou worden ingesteld naar de geruchten over een Indonesische aanvrage voor de levering van een aantal jagers van het type Mirage 111. Zolang de regering hiervan echter niet via ambtelijke weg op de hoogte is gesteld, is er geen aanleiding tot het ondernemen van stappen. Strijd tussen merk- en vrije benzine Westduitse benzine wordt veel goedkoper (Van onze correspondent te Bonn) Dezer dagen is de benzineprijs ü* West-Duitsland met vier tot zes pfennig gedaald, waar het de benzine van de grote oliemaatschappijen aangaat. De normale benzine is daardoor in Noord- Duitsland gekomen van 61 op 59 pfennig per liter, de superbenzine op 66 pfennig. looft in een groot verschil tussen echte 4nerk-benzine en zogenaamde vrije benzine koopt bij de vrije benzinestations. Waar Shell, Esso, BP en dergelijke tot nu toe in Noord-Duitsland 61 pfennigvoor normale benzine vroegen, daar bieden de vrije „Tankstellen" hun benzine aan voor 50 of 55 pfennig. Dezelfde verhouding geldt voor zogenaamde super-benzine. Voor de bezitters van de meer dan 10 miljoen personen- en vrachtwagens in de Bondsrepubliek gaat het dus wel degelijk bij een volle tank om een flink bedrag. Speciaal voor de Zuidduitsers, die vanwege de lengte van de transportweg van aanvoerhavens als Rotterdam en Hamburg naar het zuiden steeds meer voor hun benzine moesten betalen dan de West- en Noordduitser. De aanleg van de oliebuislei- dingen van Wilhelmshafen en Rotterdam naar het Ruhrgebied, de geplande aanleg van buisleidingen van Italië en Frankrijk naar Beieren, dit alles zal de Zuidduitsers binnenkort wel op voet van gelijkheid met de Noord- en Westduitsers brengen waar het de benzineprijs betreft. Voor de gemiddelde Westduitse automobilist betekent dit alles „goedkoper autorijden", nog temeer, daar iedereen erop rekent, dat de vrije benzinestations hun prijs nu op „Nederlands peil", dat wil zeggen onder de 50 pfennig per liter, zullen brengen. Francoise Sagan gaat scheiden Vrienden van de schrijfster Francoise Sagan („Bonjour Tristesse", „Un certain sourire", „Dans vn mois, dans vn an" en „Aimez-vous Brahms?") heo- ben bevestigd dat zij gaat scheiden van de uitgever Guy Schoeller. Francoise Sagan is 24 jaar, haar man 44. Zij trouwden op 13 maart 1958 in Parijs. Schoeller heeft tegenover verslaggevers verklaard dat hij en zijn vrouw vastbesloten zijn te scheiden. Francoise bevestigde dit. „Ons besluit staat vast. Ik vind het erpr verdrietig, maar we konden zo niet langer doorgaan". En kennelijk als illustratie van haar huwelijksleven voegde ze daar aan toe: „Ik ging om vier uur naar bed en hij stond om zeven uur op om te gaan paardrijden". deze Stad.... Intrekking bankbiljetten van ’ 1000 en van ’ 50 De Nederlandsche Bank deelt mede, dat de door haar in omloop gebrachte bankbiljetten van ’ 1000, GLAS-DROOM werd droom-in-glas Een paar jaargeleden zei een arts in Utrecht op een morgen aan het ontbijt tegen zijn vrouw: ,Jk heb vannacht toch zo raar gedroomd.' Ik droomde dat ik de kerk een gebrandschilderd raam cadeau deed.'" Het echtpaar babbelde nog even gezellig na over die gekke droom en toen zei de arts — model 1945, en van ’ 50, model 1945, zullen worden ingetrokken. De bank roept houders van de biljetten op deze vóór 16 juli 1960 ter verwisseling bij haar aan te bieden. Bedoelde bankbiljetten zijn gedateerd 7 mei 1945 en dragen de handtekeningen van mr. L. J. A. Trip en van mr. J. Westerman Holstijn. J. Lips overleden In Den Haag is op 48-jarige leeftijd overleden de heer J. Lips, hoofd van de afdeling centraal economische plannen van het Centraal Planbureau te Den Haag. Hij was in 1947 bij het Centraal Planbureau in dienst getreden en werd in 1950 tot chef van deze afdeling benoemd. Als zodanig heeft hij in de afgelopen jaren nauw samengewerkt met prof. Tinbergen als directeur van het bureau en met diens opvolger prof. P. de Wolff. De heer Lips heeft vele ambtelijke reizen naar het buitenland gemaakt, o.a. als lid van Nederlandse delegaties. die nogal royaal kon leven — plotseling: „Ja, waarom zou ik het eigenlijk niet doen f.'" Het ging door. De Groninger kunstenaar Johan Dijkstra kreeg de opdracht een raam te maken in het zuidertransept van de Remonstrantse Geertekerk te Utrecht. Gegrepen door de sfeer van deze haast bijbelse droom aanvaardde Johan Dijkstra enthousiast de opdracht. Het is al weer drie jaar geleden dat het raam in die oude Utrechtse kerk gereed kwam. Een poos geleden schonk de onbekende arts een tweede gebrandschilderd raam, nu voor het noordertransept, waaraan Dijkstra thans nog volop werkt. ledereen heeft het altijd wel over de kunstschilder Johan Dijkstra in deze stad, maar weet „die iedereen" eigenlijk wel, dat deze kunstenaar toch voor misschien wel vijftig procent glazenier is ? Wij realiseerden ons dat nog eens goed, toen wij gistermiddag toevallig zijn Gustav Doré-achtig atelier binnenstapten. Daar hing van het hoge plafond tot de vloer (zes meter) de tekening van een glas-in-lood raam, terwijl we overal langs de wanden kleurige voorontwerpen zagen van eerder gemaakte glazenïerswerken. Nadat Dijkstra in de twintiger jaren reeds bij Roland Holst theorielessen in monumentale kunst had genomen, zakte zijn belangstelling een poosje, maar later laaide die weer op. Hij trok een overal aan en ging zélf brandschilderen en glasetsen. En toen kreeg hij op een dag plotseling opdracht voor een raam in de aula van het Academiegebouw. Sindsdien bleek hij toch wel een glazenier-pur-sang. Uiteraard werd dit facet van zijn kunstenaarschap danig geïnspireerd door de machtige ramen van oude kathedralen en andere eerbiedwaardige gebouwen overal in Europa. Talloze brandschilderingen kwamen uit zijn atelier. In 1951 maakte Dijkstra het veelbesproken raam van de Dordtse Synode (1618-1619). Mozes op Sinaï Drie jaar geleden vervaardigde Johan Dijkstra dus dat raam voor het zuidertransept van de oude, toen net gerestaureerde Geertekerk te Utrecht. Het stelt het Pinksterfeest voor: de uitstorting van de Heilige Geest. Het raam voor het noordertransept zal Mozes op de berg Sinaï voorstellen. Een bijbelse parallel dus tussen het Nieuwe en het Oude Testament, voorgesteld in twee tegenover elkaar liggende ramen. Goed idee ! is men geneigd te zeggen. In de voorstelling van Mozes op Sinaï, waarvoor Dijkstra Exodus grondig bestudeert, vindt men de 12 stammen van Israël uitgebeeld (ook te zien als symbolen van de verschillende godsdiensten), hunebedkeien als de stenen van het altaar, water vliedt uit de rotsen en stroomt tussen de voeten van Mozes (met de stenen tafels), die daar machtig oprijst in prachtige glaskleuren. Boven hem slaan bliksemstralen uit de hemel, temidden waarvan in vlammende letters de naam Jehova staat geschreven. Omstreeks maart zal met de uitvoering van het raam kunnen worden begonnen en met Pinksteren hoopt men het gereed te hebben. Niet best! Da's niet best hè ! — We lezen in het studentenblad Der ■ Clercke Cronike het gerucht, dat het Nederlands Studenten Orkest (»■*" maandag 18 januari in de Harmonie) er volgend jaar wel eens van af zou kunnen gaan zien Groningen nog langer in zijn jaarlijks concerttournee op te nemen. Groningen zou te ver noordelijk liggen (!). Men zou liever meer zuidelijk gelegen steden in de tournee betrekken. Als het voornemen doorgaat zou zulks een rechtstreekse aanslag zijn op de betekenis van Groningen als universiteitsstad. Het is immers toch niet meer dan logisch dat in ieder geval de grote universiteitssteden in de tournee van het Nederlands Studenten Orkest betrokken worden, zo zegt het blad. Het zou, lijkt ons, inderdaad een zeer betreurenswaardige stap zijn van het NSO, wanneer het zijn jaar. lijkse uitvoering in Groningen zou laten vervallen. Dit concert is steeds een evenement en een welkome verrijking van de agenda van het Groninger muziekleven, dat maar weinig van zulke uitstekende, niet professionele concerten te genieten krijgt. Het zou bijzonder jammer zijn, wanneer dit belangrijke element in de gezonde spanning tussen beroeps- en amateuruitvoeringen wegviel! Zie je nou wel! Behulpzaam als wij zijn, zien tot; de mensheid niet graag lijden. Vandaar dat wij het hart vasthielden, toen wij een meneer in snelle vaart op onze — door regen, sneeuw en vorst spiegelgladde — straathoek zagen toefietsen. .fast u op, meneer", riepen wij nog, „die hoek is spiegelglad.'" De meneer remde daarop krachtig af. Zorgelijk snelden wij toe om hem onder zijn fiets uit te helpen en de sneeuw van zijn jas te kloppen. „Wat zei u T" vroeg de meneer. ,J3at het daar spiegelglad was l" brachten we nog eens aarzelend. „Had uw mond maar liever gehouden", vond de meneer, „dan had ik niet geremd.'" Daar zat wat in. Nog zachtjes nalachend om die leuke meneer van gisteren fietsten wij de volgende morgen vroeg — gehaast om op tijd op de redactieburelen te komen — in snelle vaart die bewuste bocht door. Er was niemand om ons te waarschuwen... De klap kwam nogal hard aan, we vielen namelijk met een smak op onze rug. „Zie je nou wel", dachten we, „'t is hier glad.'" Toen sloten we duizelend de ogen. De dokter zei later dat het géén hersenschudding was. ,J>at klopt", zei onze chef, „ik had altijd al gedacht dat jij geen hersens had.'".... Resultaat onderzoek radio-actieve horloges Het door de Keuringsdiensten van Waren ingestelde onderzoek naar de radio-activiteit van horloges heeft tot resultaat gehad, dat van de vele duizenden horloges, welke zijn onderzocht, nog geen tweehonderd een radio-activiteit toonden, welke de toelaatbare norm teboven ging. Dit heeft de directeur-generaal van de Volksgezondheid, prof. dr. P. Muntendam, gisteren meegedeeld. Deze horloges zijn aan de handel onttrokken. Het is de bedoeling, dat dergelijke horloges uitsluitend verkrijgbaar zullen zijn voor hen die deze voor bijzondere doeleinden, zoals voor de uitoefening van beroep (bijvoorbeeld diepzeeduikers) nodig hebben. Zowel voor de import, de verhandeling als het in bezit hebben van dergelijke horloges is krachtens het radio-actieve stoffenbesluit (de Warenwet) vergunning vereist van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Dit vergunningenstelsel is tevens van kracht voor het gebruik van preparaten, welke radio-actieve stoffen bevatten en welke voor het lich- tend maken van wijzers en wijzerplaten worden gebruikt, aldus de directeur-generaal. —In Chicago hebben vliegende poitöebrigades acht collega's gearresteerd, die beschuldigd worden van inbraken. Er zijn nog meer politiemannen bij de corruptie — betrokken. Bijna één miljoen gulden zal Weot- Duitsland uitkeren aan 200 Roemeense die tijdens het Nazi-bewind in de concentratiekampen verlammingen opliepen. Joden - thans in Israël -

Noord NL•16 - SNN
NoordNieuws 1 (2012) - VNO-NCW Noord
Landschapsontwikkelingsplan Noord-Groningen - Provincie ...
Dagblad van het Noorden - NDC mediagroep
NoordNieuws 4 (2010) - VNO-NCW Noord
Dagblad van het noorden - NDC mediagroep