Views
5 years ago

Nieuwsblad van het Noorden

Nieuwsblad van het Noorden

I \ ~ ■ WxmmmÊw Hv' .

I \ ~ ■ WxmmmÊw Hv' . i\= %zz".n^Z^VuilmoSU jïï~ NU ■ I Br WÊ/r& V**" - '■ t__BHt; U P' '"

DERDE BLAD Nieuwsblad van het Noorden van zaterdag 16 januari 1960 9 Eenzaam laU- Peize en Lieveren reden we H) Langelo, waar we de eerste Si, 'Jkheden ondervonden. De Vte was hier dwars over de °P hopen geblazen. De autopet e _ hadden er al in vastge- ** lte » niaar een eenzame wegwertr. , s hier bezig de sneeuw weg . deppen. HULDE AAN DE WEGWERKERS! Allewegen werden keurig berijdbaar gehouden (Van een onzer verslaggevers) "Ga er maar eens op uit om te zien hoe de wegen er buiten uit Zl«n. Vooral de minder drukke wegen, waar kans is, dat de s «eeuw op hopen is gewaaid." Dat was de opdracht, waarmee J** dekou in gingen. Het werd geen opwindende rit door Noord- *j* renthe. Toen we weer thuis waren konden we niet anders, dan t * e hoogste lof zingen over de talloze wegwerkers, die overal, o °danks de sneeuwval en ondanks de harde noordoostenwind, j*>et de daarmee gepaard gaande duinvorming, de wegen goed hadden gehouden. Alleen vlak voor Langelo bleken de moeilijkheden te groot. Maar langs een kleine omweg konden we toch de verkeersweg Roden-Norg bereiken. Via Peest, Zeijen, Übbena en Oudemolen bereikten we de Drentse AA. Vandaar via Gasteren, Anderen, Eext, Armen, Anloo, Schipborg naar Zuidlaren. Op weg naar Noordlaren wilden we een tractor passeren en toen raakten we zelf vast in de langs de weg hoog opgepakte sneeuw. De schop moest er aan te pas komen. Toen we enkele Zuidlaarders vroegen even te helpen om de auto een duwtje te geven, wezen ze veelbetekenend naar hun mond (ze moesten eten, het was schafttijd), en ze liepen door. Even later kwamen er andere behulpzamere Zuidlaarders aan. Zij vertelden ons, dat die anderen gemeente-arbeiders waren en dan is schaft schaft, zeiden ze er veelbetekenend bij. Via Noordlaren, Onnen en Haren bereikten we Groningen weer. Geen enkele weg hadden we ontmoet, óf het zou alleen dat stukje vlak voor Langelo moeten zijn, die niet te berijden was. Keurig werk! Veel te genieten Maar wat is er buiten veel te genieten tijdens zon winterse dag. En wat is er rond de stad Groningen veel natuurschoon te vinden, ook in de winter. Men heeft het er wel eens Grillig door de wind opgejaagde sttee&wformatie* aan de sépoatweg Vries-Assen. " Bij Langelo heeft de sneeuw aan het landschap een prachtige schoonheid gegeven. De mooiste kerstkaarten zijn bij deze beelden nog niets. — O Een der kleine hindernissen, die we op onze tocht ontmoetten. Vlak voor Langelo. — © De weg tussen Lieveren en Langelo leverde voor de autobusdiensten nogal moeilijkheden op. Verschillende autobussen liepen er vast in de opgewaaide sneeuw. Een eenzame werkman was er bezig de weg weer berijdbaar te maken. — O In het winterse zonnetje vond dit varken het toch prettiger buiten dan in zijn hok, al zakte het dan ook diep in de sneeuw bij het lopen. Maar we hebben het dier zelf van vergenoegdheid horen knorren.... over, dat er meer recreatiegebied moet komen, maar de Groninger behoeft lang niet zo ver van huis te gaan dan bijvoorbeeld de Amsterdammer om mooie plekjes te vinden. De wegen zijn thans in goede staat om bereden te worden, ook door fietsen en bromfietsen. En anders laat u zich eens een eind met een bus wegbrengen om een winterwandeling te maken om daarna met de bus weer naar huis te gaan. De sneeuw geeft aan het landschap een bijzondere bekoring. De boerderijen staan te dromen in de wijdte, die de sneeuw zo goed weet te accentueren. De bomen steken hun kale takken in de lucht. Door de witheid rondom lijken de takken en takjes wel op filigrainwerk. Sporen In de ongerepte sneeuw langs de weg zijn allerlei sporen te ontdekken. Van bunzings, die hun slepende gang ook in de sneeuw demonstreren. Van een hond, die kennelijk alleen op speurtocht is gegaan. Van een hert. Van hazen. En wanneer men goed oplet, (ga maar eens met een jager op stap), dan ziet men hier en daar vast en zeker wel een haas in zijn sneeüwleger langs de weg liggen. De reigers zoeken naar voedsel, want vele sloten zijn dichtgevroren en natuurlijk ontbreken de kraaien ook niet. Bij de boerderijen kan men bijna zeker wel de mooiste fazantenhanen ontdekken. Deze vogels in hun winterse feestkledij proberen in deze tijd bij de kippen vaak hun voedsel te vinden. Zon sneeuwwandeling kan iets fascinerends zijn, wanneer men de mogelijkheden ervan maar goed onder ogen ziet. De schoonheid ligt voor het opscheppen en een fikse winterwandeling zorgt voor frisse zuivere lucht in de longen. En wat erg prettig is, men behoeft er heus niet te ver voor van huis Benoemingen PTT Bij beschikking van de minister van Verkeer en Waterstaat is de directeur van het telefoondistrict te Den Haag, voordien directeur van het telefoondistrict te Groningen, de hoofdingenieur directeur der PTT, ir. A. D. J. Uurbanus, ingaande 1 februari 1960 benoemd tot plaatsvervangend hoofddirecteur der PTT met standplaats Den Haag (centrale directie) en is de directeur van het post- en telegraafkantoor te Appingedam T. C. van der Veen ingaande 27 november 1959 benoemd tot directeur van het post- en teiegraafkantoor te Veghei. — Koning C.ustaaf Adolf van Zweden is beschermheer geworden van Uneseo's actie tot redding van Nubische monumenten die in het stuwmeer van Assoean in Egypte verloren dreigen te gaan De Gaulle's kabinet kraakt en rammelt (Van onze correspondent te Parijs). Terwijl door het reeds verwachte vertrek van de staatssecretaris voor de buitenlandse handel, Flechet. die zijn conservatieve minister en persoonlijke boezemvriend Antoine Pinay gisteren gevolgd is, een nieuw gat in de Franse regering werd geslagen, heeft De Gaulle gisteren toch in een andere ministeriële vacature weten te voorzien. Sedert de vorming van het kabinet-Debré hebben nu zes ministers en staatssecretarissen vrijwillig hun stoel verlaten. De portefeuille van nationaal onderwijs, die vanwege de schoolkwestie onlangs door de socialist Boulloche werd opgegeven, is nu in handen gelegd van Louis Joxe. die als staatssecretaris en assistent van premier Michel Debré al lid was van het kabinet. Evenmin als de nieuwe minister van financiën, Baumgartner, is Joxe een politieke figuur. Eerst in de verzetsbeweging en daarna in de diplomatie heeft Joxe hoge en belangrijke posten bezet. Meer dan 150 doden tengevolge van kou Sinds 't begin van de kou- en sneeuwperiode zijn in Europa al meer dan 150 mensen omgekomen, wier dood aan de weersomstandigheden geweten wordt. De meeste slachtoffers worden gemeld uit Duitsland, namelijk 28. De cijfers in andere landen waren: Engeland 5, Italië 8, Denemarken 13, Spanje 8, België, Noorwegen en Zwitserland elk 7, Finland 3, Frankrijk 2. Het waren mensen die omkwamen door bevriezing en verdrinking. Bovendien vielen nog vele verkeersdoden door de gladheid. Cellulose- en papierimport in Delfzijl gestegen In de laatste jaren is de import van papier en cellulose in de haven van Delfzijl sterk gestegen. Deze goederen, die voorheen hoofdzakelijk via Amsterdam en Rotterdam ingevoerd werden, zijn behalve voor Noordelijke bedrijven o.m. ook bestemd voor bedrijven in Overijssel en Gelderland. Tot de soorten papier, die in Delfzijl aankomen, behoort ook krantenpapier, De invoer van papier en cellulose heeft zich sedert 1955 in stijgende lijn ontwikkeld. De cijfers van het jaaroverzicht 1959 van het Havenschap Delfzijl spreken in dit verband duidelijke taal. De papierinvoer was 934 ton in 1956, 5947 ton in 1957, 8009 ton in 1958 en 17.413 ton in het afgelopen jaar. De import van cellulose bedroeg In deze jaren respectievelijk 343 ton. 539 ton, 7440 ton en 23.850 ton. De goederen worden voornamelijk met schepen van enkele lijndiensten op Zweden en Finland aangevoerd. Met een van deze schepen, het ruim 2000 ton metende Finse stoomschip Waija van de Finska Line, arriveerden dezer dagen ook weer vele rollen krantenpapier voor het Nieuwsblad van het Noorden. Voorts had het schip een lading van ongeveer 700 ton cellulose en ruim 600 ton andere soorten papier. De ontwikkeling van de celluloseen papierimport, waarin de N.V. Scheepvaart- en Handelsmij Maritima te Delfzijl een belangrijk aandeel heeft gehad en nog heeft, is voor Delfzijl èn voor de bedrijven in genoemde provincies van grote betekenis. De import van papier, waaronder ook courantenpapier, neemt in Delfzijl aanzienlijk toe. Deze week bracht het Finse stoomschip Waija onder meer tachtigduizend kilo papier voor het Nieuwsblad van het Noorden. Een sterke kraan laadde de zware rollen over in vrachtauto's, die voor het vervoer naar Groningen zorgden. Overigens betekent die tachtig ton voor ons bedrijf maar een klein deeltje van het jaarlijkse verbruik, want in 1959 was voor het drukken van het Nieuwsblad vam hef Noorden bijna twee-en-een-half miljoen kilo papier nodig!

NoordNieuws 1 (2012) - VNO-NCW Noord
NoordNieuws 4 (2010) - VNO-NCW Noord
Dagblad van het noorden - NDC mediagroep
Noord NL•12 - SNN
NoordNieuws 1 (2013) - VNO-NCW Noord