Views
5 years ago

download het register 2000-2009 in pdf formaat - de souvereinen

download het register 2000-2009 in pdf formaat - de souvereinen

TALLIR Georges: Bij

TALLIR Georges: Bij de voorstelling van het boekje “Doorslaar”. 40ste jg. (2009), p. 166-176. TEIRLINCK Frank: Het verborgen leven van Livinus Van Brussel (1876-1969) uit Daknam. 35ste jg. (2004), p. 33-48. TERRYN Johan: Aan tafel. Culinaire gebruiksvoorwerpen in België ca. 1900- 1960. 34ste jg. (2003), p. 57-70. TOLLENAERE (Maria) Elza: Oorlogsdagboek van een jonge vrouw in mei - juni 1940. 38ste jg. (2007), p. 197-205. VAN CAKENBERG Claudia: Oude trots speelt Lokeren parten. Lokeren kampt met kwikverontreiniging door haar teloorgegane viltindustrie. 37ste jg. (2006), p. 177-185. VAN CAMP Cecile: Cantate voor een beiaard. 38ste jg. (2007), p. 130. VAN CAMPENHOUT Nico en PIETERS Marcel: Een journalistieke reportage over de Lokerse haarsnijderijen in de jaren 1930. 32ste jg. (2001), p. 106-121. VAN CAMPENHOUT Nico en VAN MAANEN Ron: De “N.V. Nederlandsche Palmenkweekerij” en haar Lokerse vestiging. 38ste jg. (2007), p. 13-20. VAN CAMPENHOUT Nico: - “Bien étonnés de se trouver ensemble”... Het schilderij “Menschen” van Ernest Sever. 38ste jg. (2007), p. 229-233. - De burgemeesters van Daknam tussen 1800 en 1976. 32ste jg. (2001), p. 28-30. - “De Grote Kaai” te Lokeren, een verloren gewaand schilderij van Désiré De Bruycker uit de jaren 1830. 38ste jg. (2007), p. 7-12. - Echtscheiding vroeger en nu in Lokeren. 34ste jg. (2003), p. 15-23. - Een aanwinst voor het kunstpatrimonium van de stad Lokeren. Een geschilderd portret van burgemeester Dr. Karel Beuckel (1813-1891). 36ste jg. (2005), p. 167-170. - Een halve eeuw parlementariër. 39ste jg. (2008), p. 153. - Een kritische dissonant bij het bezoek van prinses Josephine - Charlotte aan Lokeren in 1952. 40ste jg. (2009), p. 36. - Een verbouwing die er nooit kwam... 34ste jg. (2003), p. 137-140. - Eindelijk ook vrouwelijke straatnamen. 31ste jg. (2000), p. 93-95. - Enkele krachtlijnen uit de geschiedenis van de stad Lokeren (van de vroegste tijden tot vandaag). 34ste jg. (2003), p. 170-174. - Historische en aanverwante universitaire en hogeschoolscripties over Lokeren, Eksaarde en Daknam. 39ste jg. (2008), p. 198-206. 13

14 - Hollandse impressies over Lokeren en Daknam uit de late 18de eeuw. 31ste jg. (2000), p. 163. - Jonkheer Prosper Thuysbaert (Lokeren, 17 maart 1889 - Lokeren, 18 november 1965). 33ste jg. (2002), p. 134-139. - “Lokeraars” op het “Campo Santo” in Sint-Amandsberg. 33ste jg. (2002), p. 32-35. - Lokeren in Bokrijk. 33ste jg. (2002), p. 38-39. - Lokeren in de Victoriaanse poëzie. 36ste jg. (2005), p. 63-64. - Lokeren ongeveer twee eeuwen stad... 35ste jg. (2004), p. 6. - Oorlogsmonumenten in Lokeren, Eksaarde en Daknam. 35ste jg. (2004), p. 30-32. - Rechtzetting betreffende Dr. Karel Beuckel. 37ste jg. (2006), p. 47. - Van Dendermonde naar Lokeren en omgekeerd. 33ste jg. (2002), p. 132-133. - Van en over Paul Hoste. 31ste jg. (2000), p. 68. - Werner Vandenabeele (Overmere, 1926 - Gent, 2000), een authentieke man en een geëngageerd historicus. 38ste jg. (2007), p. 71-82. VAN DAELE Rik: Hygiëne in de Lokerse haarsnijderijen. Een ooggetuigenverslag uit 1956. 37ste jg. (2006), p. 4-15. VAN DEN BROUCKE Bart: Naamswijzigingen van de Lokerse straten ten gevolge van de gemeentefusie van 1 januari 1977. 31ste jg. (2000), p. 103-106. VAN DRIESSCHE André: De zwarten Dolf. 36ste jg. (2005), p. 40-44. VAN DRIESSCHE Roger: - Het geslacht Van Brussel, Gent – Eksaarde, XIVe - XVe eeuw. 33ste jg. (2002), p. 80-86. - Lettres d’Exaerde van Napoléon De Pauw: Deel 3: Het kruis van Bourgondië. Bezoek en bedenkingen te Eksaarde. 31ste jg. (2000), p. 58-67. VAN DRIESSCHE Steven: - Lokeren tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-18): - Aflevering 1: De aanloop tot de oorlog. 33ste jg. (2002), p. 4-20. - Aflevering 2: 33ste jg. (2002), p. 100-112. - Aflevering 3: De landbouw en de verhouding tussen plattelands- en stadsbevolking. 34ste jg. (2003), p. 71-81. - Aflevering 4: De Duitse industriële bezettingspolitiek zorgde voor een beperkte industriële activiteit en deportaties in Lokeren. 35ste jg. (2004), p. 10-26. - Het activisme in Lokeren tijdens de Eerste Wereldoorlog. 32ste jg. (2001), p. 1-12.

Download het Jaarverslag 2009 in pdf formaat - BVR-Groep
De presentatie, in Acrobat pdf formaat kunt u hier downloaden
download hier dit nummer van de Grauwe Gors in PDF formaat
Download de presentatie in PDF formaat - Van Meer Industrial ...
Download hier de brochure van deze producten in PDF formaat
download hier dit nummer van de Grauwe Gors in PDF formaat
download hier dit nummer van de Grauwe Gors in PDF formaat
download hier dit nummer van de Grauwe Gors in PDF formaat
Download hier de volledige folder in PDF formaat - Van Laarhoven ...
Download het hele artikel in pdf-formaat - Stedebouw en Architectuur
download hier dit nummer van de Grauwe Gors in PDF formaat
folder in pdf-formaat hier downloaden - Instituut voor Permanente ...
folder in pdf-formaat hier downloaden - IVPV - Instituut voor ...
Download het hele artikel in pdf-formaat - Stedebouw en Architectuur
Download het hele artikel in pdf-formaat - Stedebouw en Architectuur
Download het hele artikel in pdf-formaat - Stedebouw en Architectuur
Download hier onze folder in .pdf formaat voor meer informatie.
download hier dit nummer van de Grauwe Gors in PDF formaat
Klik hier om de brochure te downloaden in pdf formaat - Camping de ...
Download hier het handboek, in pdf-formaat - Luka
download het blad in pdf-formaat - VNCI
Download brochure in PDF formaat - Barten Tiemessen
Download onze brochure in PDF formaat - La plaine tonique
Download in PDF-formaat - CEI-De Meyer