Views
5 years ago

Boekhandel-Antiquariaat De Slegte - Antwerpen

Boekhandel-Antiquariaat De Slegte - Antwerpen

TEIRLINCK, Isidoor –

TEIRLINCK, Isidoor – Lastige kerels en brave gasten! Gent: I. Vanderpoorten, 1898. 8vo. 242, [ii] pp. Over Nederlandse en Vlaamse zoogdieren. Met tekeningen (tekstillustraties) door Hermann [sic] Teirlinck. Origineel linnen, goudgestempelde titel op de rug. In zeer goede staat, uiteinden rug wat sleets – € 90,- TEIRLINCK, Isidoor – Lastige kerels en brave gasten. Gent: Vanderpoorten, [z.j., ca. 1900]. 8vo. 72 pp. Dierenverhalen, bevat: De Slanke; Eremijt Grimbert; Insecteneters; Avondzoete; Stekebol en Fijnsnuitjes; Des Gaardes Waker & Fluwelen Wroetelaar. Met illustraties in de tekst van Herman Teirlinck. Origineel papieren omslag, in goede staat, omslag met een forse vlek op de voorzijde, onderaan de rug een kleine beschadiging. Al met al een net exemplaar van deze schaarse losse uitgave – € 45,- [VONDEL, Joost van den] – Warande der dieren. St.-Nicolaes: A.-L. Rukaert-Van Beesen, 1821. 8vo. xii, 130 pp. Halfleer met gemarmerde platten, uit de tijd. In zeer goede staat Volksboekachtige uitgave van dit bekende werkje van Vondel. – € 45,- VOORLEEZINGEN van Nederduytsche proza-stukken. Loven: Vanlinthout en Vandenzande, 1833. 8vo. viii, 304 pp. Volleer uit de tijd, met goud- en blindgestempelde decoratie op de rug. In zeer goede staat, hoeken wat gekneusd, boekblok met een vochtvlek in de rechterondermarge – € 50,- WOILLEZ, Mevr. – De kleine Trommelslager of de twee vrienden. Doornik: J. Casterman, [1845]. 8vo. 288 pp. Met een houtgravure frontispice en titelgravure. In halfleer met gemarmerde platten uit de tijd, gebonden door D. Blommaert. In goede staat, de randen wat sleets, de hoeken gekneusd, binnenin wat smoezelig maar goed – € 40,- ZETTERNAM, Eug. – Arnold de Droomer. Antwerpen: Hendrik Peeters, 1852. 1e editie. 8vo. 226 pp. Geïllustreerd met vier platen door Jan Bertou. Halfleer uit de tijd, over gemarmerde platten. Randen en hoeken wat sleets, binnenin wat vlekkerig – € 150,- 20 ste eeuw: van BIESHEUVEL tot WALSCHAP BAEKELMANS, Lode - `t Is de Liefde! Antwerpen: Lectura, 1923. 8vo. 80 pp. Dit exemplaar, genummerd 5 en gesigneerd door de auteur, is een van 25 van de luxe-editie. Origineel papieren omslag, in redelijk goede staat: een scheurtje onderaan de rug, met daar resten van plakband. Overstekende hoeken en randen van het omslag wat opgekruld – € 145,- BIESHEUVEL, J. M. A . – Opstapper. Amsterdam: De Harmonie, 1973. 8vo. 23, [i] pp. Gedrukt door Hooiberg in een oplage van 125 exemplaren, ter gelegenheid van de jaarwisseling 1973/1974. Geillustreerd met een foto als frontispice. Genaaid cahier. Als nieuw – € 25,- BIESHEUVEL, J.M.A. – De zoon. Raamsdonk: De Roofpers, 1982. 8vo. 34, [vi] pp. Achtste uitgave van de Roofpers, gedrukt in een oplage van 75 genummerde en gesigneerde exemplaren. Typografie van Jacob van Santen. Dit exemplaar is nummer 69. Origineel linnen met stofomslag. Zeer goed, de rug van het stofomslag iets sleets – € 150,- BIESHEUVEL, J.M.A. – Ons onvervreemdbaar efdeel. Sliedrecht: Van den Dool, 1986. 8vo. 18, [ii] pp. Gedrukt in een genummerde oplage van 200 exemplaren ter gelegenheid van de jaarwisseling 1986/1987. Exemplaar 15/200. Origineel linnen met stofomslag. Als nieuw – € 40,- DAISNE, Johan – De Vrede van Wroclaw of een proeve van spijkerschrift op het IJzeren Gordijn. Suivi d`un résumé en langue Française. Brussel, Electa, 1949. 8vo. 146, [ii] pp. Dit exemplaar met een gesigneerde opdracht aan de Vlaamse letterkundige C. Bittremieux. Bijgevoegd: gesigneerde typoscript brief van de uitgever (J. van Kalck) aan Bittremieux over deze uitgave. Origineel papieren omslag. Goed, deels los in de band – € 35,- D‟EXSTEYL, Roger – Jean Ray of de poëzie van de angst / Jean Ray tel que je l‟ai connu. Gent: Art Center, 1972. 1ste druk. 8vo. 80 pp. Op de persen van Snoeck-Ducaju gedrukt in een oplage van 210 exemplaren. Dit exemplaar, no. 86, is een van 200 op editiepapier. Origineel omslag, bovenrand iets verkleurd, klein scheurtje in het omslag, een zeer net exemplaar – € 35,- DUINKERKEN, Anton van – Lyrisch Labyrinth. Utrecht: De Gemeenschap, 1930. 4to. 145, [v] pp. Naast de gewone oplage werden 25 Romeins genummerde exemplaren gedrukt op Oud Hollandsch papier van Van Gelder. Met een titelvignet (herhaald op het omslag) door Joep Nicolas. Eén van 25 luxe-exemplaren. In het originele papieren omslag, in zeer goede staat – € 75,- EYCK, P.N. van – Getijden. Bussum: C.A.J. van Dishoeck, 1910. 8vo. 140, iv pp. Naast de gewone oplage werden 20 exemplaren gedrukt op geschept Keizelijk Japansch en gebonden in volperkament. Van die twintig exemplaren is dit nummer 14, gesigneerd door Van Eyck. Origineel volperkament met overslaande randen. Het perkament wijkt iets (zoals gewoonlijk), en de hoeken van de overslaande randen zijn minimaal beschadigd, binnenin doorheen wat roestig. Verder een prachtig exemplaar van deze luxe-uitgave – € 295,- [Clandestine] - GANS, J. – Tusschen Oude en Nieuwe Fascisten. London: [s.i., privately published], 1945. 8vo. 20 pp. Gedrukt in een oplage van 200 genummerde exemplaren “op de oude illegale persen”. Genaaid in origineel papieren omslag. Zeer goed. – € 25,- GIJSEN, Marnix – Het boek van Joachim van Babylon. Het welk bevat het oprecht verhaal van zijn leven en dat van zijn beroemde huisvrouw Suzanna, kort geleden ontdekt in de opgravingen van Nat-Tah-Nam en voor het eerst zorgvuldig vertaald en uitgegeven. ‟s-Gravenhage: A.A.M. Stols, 1947. 1ste druk. 8vo. 176 pp. Door Drukkerij Trio gedrukt met de Bodoni op geschept Hollandsch in een oplage van 275 exemplaren. Dit exemplaar is genummerd 119, gebonden in linnen. In zeer goede staat: de rug iets verschoten en de hoeken miniem gekneusd – € 35,- GILLIAMS, Maurice – Elias of het gevecht met de Nachtegalen. Antwerpen: Nederlandsche Boekhandel, 1936. 1e druk. 8vo. 272 pp. Origineel papieren omslag. Dit exemplaar gesigneerd door de auteur op de Franse titel. In zeer goede staat – € 195,- GILLIAMS, Maurice – Vita Brevis. Gedichte. Deutsche Übertragung von Heinz Graef mit einer Zeichnung des Autors. Antwerpen: Libraire des Arts, 1965. 8vo. 104 pp. Frontispiece is a tipped-in reprodcution of a drawing by Gilliams. Printed in an edition of 260 copies. This copy, X/XXX, was printed on handmade Japanese paper, and signed by the author in the colophon. Original wrappers. In fine condition – € 175,- GILLIAMS, Maurice – Gedichten 1919-1958. [Lier]: Colibrant, 1965. 8vo. 118 pp. Gedrukt in een oplage van 700 exemplaren. Dit exemplaar met een gesigneerde opdracht op het schutblad, van de auteur aan Dr. R. Gheyselinck. Origineel omslag, minieme vlekjes op het voorplat, kop van de rug iets sleets – € 65,- GRESHOFF, J. – Wieken van den molen. Een Bundel Samenspraken over den Lach, de Deugd, den huwelijkschen Staat, de Vrijheid, de Beperking, de Baat, de Jongelingen, het Geld, de Critiek, en over het Nieuwe. Voorafgegaan door een Brief aan den Lezer van J. van Nijlen. Haarlem: Joh. Enschedé & Zonen, 1927. 8vo. 62, [ii] pp. 150 exemplaren. Titelblad in rood en zwart gedrukt, titels door het boek heen in rood. Origineel halflinnen over papier, papieren titelschild op het voorplat. In zeer goede staat, de rug licht sleets, achterplat iets smoezelig – € 60,- HECKE, Firmin van – Verzen. Apeldoorn: C.M.B. Dixon, 1912. 4to. 64 pp. Gedrukt in zwart en grijsblauw door G.W. van der Wiel te Arnhem in een oplage van 50 genummerde exemplaren, in de Hollandsche Mediaeval van S.H. de Roos. Tekstbezorging door J. Greshoff. Dit exemplaar is 33/40 gedrukt op handgeschept Roma-papier uit de Cartiere Pietro Miliani te Fabriano. Onder het colofon gesigneerd door de auteur – € 295,-

HECKE, Firmin van – Gedichten. Antwerpen: De Sikkel, 1925. 8vo. 96, [ii] pp. Gedrukt in een oplage van 358 exemplaren. Dit exemplaar is VI/VIII op keizerlijk Japansch gedrukt, en door de auteur onder het colofon gesigneerd. Origineel papieren omslag. In zeer goede staat, wat vlekkig rond de rug – € 325,- HERMANS, Willem Frederik – Hypnodrome. ‟s-Gravenhage: A.A.M. Stols, 1947. 8vo. 39, [v] pp. Helikon 38 dertiende jaargang augustus/september 1947. Gedrukt in een oplage van 1000 exemplaren. De reeks is onder redactie van Ed Hoornik. Origineel gekartonneerd. In goede staat, de rug nogal verschoten – € 55,- HERMANS, Willem Frederik – Zeven Gedichten van O.V. de L. Milosz vertaald door Willem Frederik Hermans. [Amsterdam]: Cornamora Pers, 1981. 4to. 19, [iii] pp. Gedrukt in een oplage van 150 +25 exemplaren door Killarney Printing Works uit de letters Granjon en Georgian op Antiekvergé Ossekop van Van Gelder. Dit exemplaar, nummer 108, is één van 150 gebonden in buckram linnen. Gesigneerd door de auteur en de uitgever onder het colophon. Een prachtig exemplaar – € 375,- T`HOOFT, Jotie – Junkieverdriet. Brussel: Manteau, 1976. 8vo. 56 pp. Dit exemplaar met een gesigneerde opdracht van T`Hooft aan “Chris, 1 januari 1976”, Mick Jagger citerend. Origineel papieren omslag, in redelijk goede staat, de rug en randen wat sleets Opdrachten van T‟Hooft zijn extreem zeldzaam, aangezien T‟Hooft reeds op 21jarige leeftijd overleed aan een overdosis.. – € 475,- KEMP, Pierre – Pacific. Utrecht: A.W. Bruna & Zoon, 1946. 8vo. 28 pp. Met een stuk handschrift van Kemp (deel v.e. brief over dit werkje) gereproduceerd op het verso van de titel. Uitgegeven ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van de dichter, in een oplage van 300 genummerde exemplaren. Origineel half linnen over papier, auteur in goud op de rug, titel in goud op het voorplat. Dit exemplaar h.c. met een opdracht van de uitgever aan Gerrit Achterberg – € 35,- [De Zilverdistel] - KLOOS, Willem – Verzen uit de jaren 1880- 1890. Den Haag: De Zilverdistel, 1919. 4to. 107, [xiii] pp. Gedrukt in een oplage van 120 exemplaren, waarvan 20 aan de uitgever voorbehouden bleven. Typografie door J.F. van Royen, door hem op de handpers gedrukt. Gedecoreerd met initialen van S.H. de Roos, gedrukt met de Zilvertype in rood en zwart. Derde boek voor de Vereeniging van Vijftig. Origineel volperkament met auteur in goud op de rug, en het Zilverdistel-vignet op het voorplat. In zeer goede staat, voorzijde en rug van het omslag wat smoezelig, voor- en achterplat krullen wat op. Dit exemplaar no. 88 van 100 voor de handel bestemde exemplaren – € 495,- [Boutens] - LEOPOLD, J.H. – Verzen. [Den Haag]: [P.C. Boutens], 1912. 8vo. 114, [ii] pp. In rood en zwart op geschept papier gedrukt door Eduard Verbeke te Brugge, in een oplage van 80 exemplaren. Deze eerste druk werd door Boutens uitgegeven zonder toestemming van de auteur. In originele papieren omslag. Omslag wat gekreukt, maar verder in zeer goede staat – € 695,- MEIJERE, Victor de – Het Dorp. Utrecht: H. van Romburgh, 1904. 8vo. 118 pp. Versierd met deels gekleurde houtsneden door de auteur. Gedrukt in een oplage van 200 genummerde exemplaren door De Vos & v.d. Groen (Antwerpen). Aardige typografie met titels in een bijzondere letter. Origineel papieren omslag met houtsnede decoratie. Kwetsbare uitgave in goede staat, een klein scheurtje onderaan de rug en een kleine beschadiging aan het voorplat – € 85,- NIJHOFF, Martinus – De Vliegende Hollander. Een waterfeestspel ter viering van het LXXI lustrum der Leidsche Hoogeschool. Leiden: S.C. van Doesburgh, 1930. Uitgegeven op verzoek van de lustrumcommissie van het Leidsche studentencorps. 4to. 38 pp. Gekartonneerd, gebonden door Peeters, het origineel omslag meegebonden, evenals de “Beschouwingen van den Regisseur”. In goede staat, kleine beschadigingen aan de rug, ex-libris op binnenzijde voorplat – € 40,- NOLENS, Leonard. De muzeale minnaar. Gedichten 1970-1972. Brugge: Sonneville, 1973. 8vo. 38 pp. Tweede bundel van Nolens. Evenals zijn eerste bundel uit de Verzamelde Werken weggelaten. gesigneerd door Nolens op het titelblad. – € 90,- NOLENS, Leonard – Stukken van mensen. Dagboek 1979-1982. Amsterdam: Querido, 1989. 8vo. 196 pp. Paperback in prima staat, met een lange gesigneerde opdracht op de Franse titel: “Je moet in je leven proberen de tijd te imiteren [...]” – € 30,- RIEL, Leo van – Aleide. Antwerpen: Gebroeders Janssens, 1907. 4to. 64 pp. De tekst binnen een decoratieve rand gedrukt. Met twee bladzijde. met muzieknotatie. Origineel papieren omslag met titel en auteur in goud op het voorplat, en het uitgeversvignet in goud op het achterplat. In zeer goede staat – € 30,- ROLAND HOLST, A. – Ex tenebris mundi. Haarlem: Joh. Enschedé, 1926. Klein 4to. 63, [i], [iv prospectus] pp. Gedrukt in een oplage van 150 exemplaren in de XVe eeuwse Romein van Peter Schoeffer van Gernsheim, op Eenhoorn-papier van Van Gelder. Fraaie typografie, gedrukt in zwart met rode titels. In een volmarokijnen privé-band door Studio Ars Libri (Amsterdam), de titel direct goudgestempeld op de rug, een enkele gouden lijnstempel op de platranden, kopsnede verguld. In zeer goede staat, hoewel de rug wat verschoten – € 225,- [Anoniem] - [SCHUTTER, Lodewijk de] – Mijn Haat. Vaderlandsche en andere gezangen. Ieperen, s.i., 1918. 8vo. Ongepagineerd (24 pp.). “Deze gedichten, invallen en uitdrukkingen van haat en verachting, werden geschreven tijdens de bezetting van België in de jaren 1915, 1916 en 1917. Op vliegende blaadjes verspreid, werden ze in de maand Juli 1918 door den schrijver bijeengebracht en op vijftig exemplaren gedrukt.” Met marmerpapier bekleedde platten met een leren titelschild op de rug, in een gemarmerde cassette.– € 125,- [Streuvels] - PRAETERE, Juul de – Werk van Stijn Streuvels, Victor de Meyere, Karel van de Woestijne. Antwerpen: [Juul de Praetere], 1899. 8vo. 128 pp. Met boekdecoratie door De Praetere, bestaande uit een gedecoreerde titelpagina, initialen en vignetten. Bevat: “Lente” (Streuvels); “Gunlaug en Helga” (De Meyere); en “Kronos (Fragment)” (Van de Woestijne). Door J.-E. Buschmann te Antwerpen gedrukt. In halflinnen met gemarmerde platten uit de tijd. In zeer goede staat, hoek uit de Franse titel gesneden. – € 245,- STREUVELS, Stijn – Lenteleven. Gent/Amsterdam: Juul de Praetere/L.J. Veen, 1901. 8vo. 234, [ii] pp. Door De Praetere op de handpers gedrukt in een oplage van 250 genummerde ex., met boekdecoratie (initialen en kleine vignetjes) van De Praetere. Origineel linnen met overslaande randen en sluitlinten, kopsnee verguld. In zeer goede staat, de rug wat verschoten, linten ontbreken, verder een prima exemplaar – € 690,- STREUVELS, Stijn – Zonnetij. Amsterdam: L.J. Veen, [1920]. 3e [4 de ] druk. 8vo. 228 pp. Origineel papieren omslag met stofomslag. Dit exemplaar op het titelblad gesigneerd door Streuvels. In goede staat, rug van het stofomslag beschadigd, potloodaantekeningen in de marge, rug iets los van het boekblok, ex-libris op het verso van het titelblad – € 35,- STREUVELS, Stijn – Zomerland. Amsterdam: L.J. Veen, [1919]. 4e druk. 8vo. 174 pp. Origineel papieren omslag met stofomslag. Dit exemplaar door Streuvels op het schutblad gesigneerd. In goede staat, rug van het stofomslag en het omslag beschadigd, exlibris op het verso van het titelblad – € 35,-

antwerpse volksliedjes - Stad Antwerpen
Ontdek uw stad - Stad Antwerpen
Bij de Antwerpse - t Schrijvertje
Editie september (PDF) - ocmw antwerpen - Stad Antwerpen
Brochure Proper Poetsen ( pdf , 575.36 kB) - EcoHuis Antwerpen ...
download PDF - Dwars - Universiteit Antwerpen
Themanummer migratie - CELLO - Universiteit Antwerpen
download PDF - dwars - Universiteit Antwerpen
Borstvoeding.pdf (401 Kb) - GasthuisZusters Antwerpen
rAntGroen 48 - Natuurpunt Zuidrand Antwerpen
download PDF - dwars - Universiteit Antwerpen
FruitWijzer deel 2 - appelen [PDF] - Provincie Antwerpen
Themanummer migratie - CELLO - Universiteit Antwerpen
queeste pasen: de tocht 2012 - Steinerschool Antwerpen
Folder campagne Papier en karton ( pdf ) - Stad Antwerpen
Ombudsvrouw - jaarverslag 2011 - kort ( pdf ) - Stad Antwerpen
de Beter een goede buur dan een verre vriend - RISO-antwerpen
Alumni Nieuwsbrief nr 39, januari 2003 - Universiteit Antwerpen
Oude drukken Old and Rare - Antiquariaat Clio / Cliobook
antiquariaat FOKAS HOLTHUIS 18 x De Literaire Loodgieters
Psychologie Psychology - Antiquariaat Clio / Cliobook
Filosofie Philosophy - Antiquariaat Clio / Cliobook
Hertogdom Brabant / Antwerpen Hertogdom Brabant West ...
Chefkok – Cateringbedrijf (regio Antwerpen)
Eindtermen Opleiding Informatica - Universiteit Antwerpen