Views
5 years ago

Boekhandel-Antiquariaat De Slegte - Antwerpen

Boekhandel-Antiquariaat De Slegte - Antwerpen

STREUVELS, Stijn –

STREUVELS, Stijn – Dorpsgeheimen Tweede boek. Amsterdam: L.J. Veen, [1921]. 2e druk. 8vo. 174 pp. Origineel papieren omslag met stofomslag. Dit exemplaar op het schutblad door Streuvels gesigneerd. In goede staat, scheurtje in het omslag, omslag iets rafelig, ex-libris op het verso van het titelblad – € 35,- STREUVELS, Stijn – Tristan en Isolde. Amsterdam: Meulenhoff, 1924. 8vo. 261, [vii] pp. Origneel heel linnen omslag. Met een gedateerde & gesigneerde opdracht van Streuvels aan Joseph de Coene. In goede staat, het omslag wat vlekkerig, de rug verschoten, hoeken sleets, wat los in de band – € 250,- STREUVELS, Stijn – Reinaert de Vos, naar de verschillende uitgaven van het middeleeuwsche epos herwrocht. Haarlem: Joh. Enschedé & Zonen, 1926. 4to. [xvi] pp. Met houtsnede illustraties en lettering door André van der Vossen. Geheel gedrukt uit de door André van der Vossen ontworpen houtsneeletter 4513 van de lettergieterij Enschedé. Een facsimile-editie verscheen in 1997. Het is onduidelijk hoeveel exemplaren van deze “letterproef” gedrukt werden. In origineel geniet omslag. *Everaers, “Een onbekend item in de Streuvelsbibliografie” in: De Vos en het Lijsternest, 1996, 243-256 – € 250,- STREUVELS, Stijn – Najaar. Amsterdam: L.J. Veen, z.j. 2e druk. 8vo. 160 pp. Origineel papieren omslag met stofomslag. Dit exemplaar door Streuvels op het schutblad gesigneerd. In zeer goede staat, uiteinden van de rug van het stofomslag licht beschadigd, ex-libris op het verso van het titelblad – € 35,- TEIRLINCK, Herman – Landelijke Historiën. Flandria‟s Novellenbibliotheek nr. 10. Gent: Flandria, 1901. 8vo. 38 pp. Omslagontwerp door G. Geirnaert. Origineel papieren omslag. Kwetsbaar werkje in redelijke staat. Omslag wat vlekkerig, rug wat sleets en deels ingescheurd – € 50,- TEIRLINCK, Herman – Het lied van Peer Lobbe. Antwerpen: Lectura, 1923. 8vo. 76 pp. Naast de gewone oplage werden 25 luxe-exemplaren gedrukt, gesigneerd door de auteur. Eén van de 25 luxe-exemplaren, maar is niet gesigneerd. Origineel omslag, in zeer goede staat, onderrand en hoeken licht gekneusd – € 195,- TEIRLINCK, Herman – Ik dien. Antwerpen: De Sikkel, 1937. 4to. 50, [ii] pp. Geïllustreerd met (deels paginagrote) houtsneden door Frans Masereel. Gedrukt in een oplage van 100 + 600 exemplaren. Origineel papieren omslag. Dit exemplaar is 27/100 gedrukt op Pannekoek, en gesigneerd door zowel Masereel als Teirlinck. In zeer goede staat – € 195,- TEIRLINCK, Herman – De man zonder lijf. Antwerpen: De Sikkel, 1937. 4to. 68, [iv] pp. Geïllustreerd met (deels paginagrote) houtsneden door Frans Masereel. Gedrukt in een oplage van 100 + 600 exemplaren. Origineel papieren omslag. Dit exemplaar is 65/100 gedrukt op Pannekoek, en gesigneerd door zowel Teirlinck als Masereel. Tevens met een gesigneerde opdracht van Teirlinck aan F.E. (Fred Engelen). In goede staat, achterzijde omslag minimaal beduimeld. – € 245,- TEIRLINCK, Herman – De vertraagde film. Antwerpen: De Sikkel, 1937. 4to. 59, [i] pp. Geïllustreerd met (deels paginagrote) houtsneden door Frans Masereel. Gedrukt in een oplage van 100+600 exemplaren. Origineel papieren omslag. Dit exemplaar is 73/100 gedrukt op Pannekoek en gesigneerd door Masereel en Teirlinck. Tevens met een gesigneerde opdracht van Teirlinck aan F.E. (Fred Engelen). Bijgevoegd: enkele vellen met aantekeningen in handschrift van Engelen (?). Zeer goed, uiteinden van de rug en randen van het omslag iets gekneusd – € 275,- TEIRLINCK, Herman – De ekster op de galg. Antwerpen: De Sikkel, 1937. 4to. 91, [v] pp. Geïllustreerd met (deels paginagrote) houtsneden door Frans Masereel. Gedrukt in een oplage van 100+600 exemplaren. Origineel papieren omslag. Dit exemplaar is 67/100 gedrukt op Pannekoek en gesigneerd door Teirlinck en Masereel. Tevens met een gesigneerde opdracht van Teirlinck aan F.E. (Fred Engelen). In zeer goede staat, rug iets verschoten, klein scheurtje onderin de rug – € 245,- TEIRLINCK, Herman – Griseldis. De Vrouwenpeirle. Gent: Snoeck, Ducaju en Zoon, 1942. 8vo. 113, [iii] pp. Geïllustreerd met tekeningen van Tjienke Dagnelie. Blauwe Snoeckjes 2. Origineel gekartonneerd met stofomslag. In zeer goede staat, het stofomslag iets verkleurd aan de randen. Bijzonder relatie-ex. met meegebonden blad “Aangeboden door den auteur en de firma Snoeck, Ducaju & Zoon”, met een gesigneerde opdracht van Teirlinck en (uitgever) Snoeck – € 175,- TEIRLINCK, Herman / CANTRÉ, Jozef – Elckerlyc. Oorspronkelijke tekst voor een hedendaagsche opvoering overschreven en met een inleidende toelichting voorzien. Antwerpen: De Sikkel, [z.j.]. 4to. 50 pp. Geïllustreerd met houtsneden van Jozef Cantré. Gedrukt in een oplage van 200 genummerde exemplaren op papier van Steinbach te Malmedy. Gedrukt in rood en zwart. Dit exemplaar is nummer 106. Origineel papieren omslag. kleine beschadigingen aan het omslag, wat verkleurd – € 190,- TIMMERMANS, Felix / STRATEN, Henri van [ills.] – De Pastoor van den Bloeyenden Wijngaerdt. Antwerpen / Amsterdam: De Sikkel / P.N. van Kampen, 1923. 1ste druk. 8vo. 226 pp. Met paginagrote houtsneden door Henri van Straten. Gedrukt in een oplage van 212 door de auteur gesigneerde exemplaren. Dit exemplaar, genummerd 32, is een van 200 op houtvrij papier, gebonden in volperkament met goudgestempelde belettering op de rug en voorplat, en een grijsgestempeld vignet op het voorplat, kopsnede verguld. In goede staat, het omslag wat smoezelig, binnenin doorheen wat roestig – € 245,- TIMMERMANS, Felix – Pieter Bruegel. Leipzig: Insel, 1930. 16.- 20. Tausend. 8vo. 320, [iv] pp. With text decorations by Timmermans. Original cloth with decorated front cover. Signed by Timmermans, in pencil, on the flyleaf. In very good condition, minor stains to the cover, inside fine. Gesigneerd ex. – € 65,- TIMMERMANS, Felix – Franziskus. Leipzig: Insel, 1932. 11.-20. Tausend. 8vo. 288 pp. With text illustrations by the author. Original cloth with decorated front cover. This copy signed by Timmermans on the flyleaf. In very good condition, dampstain to the spine and lower left corner of the front cover – € 65,- TIMMERMANS, Felix – Een lepel herinneringen. Antwerpen: Het Kompas, 1943. 1ste druk. 8vo. Ongepagineerd. Gedrukt in een oplage van 150 + 690 exemplaren. Dit exemplaar, xli/cl, werd door Timmermans op het laatste blad gesigneerd, + een kleine tekening van een bloem. Origineel papieren omslag, in zeer goede staat, rug iets verschoten, kop van de rug wat sleets. Binnenin met iets roestige marges. Een facsimile uitgave geheel gedrukt van cliché‟s naar origineel handschrift met decoraties van Timmermans – € 175,- TIMMERMANS, Felix – Adriaan Brouwer. Amsterdam: P.N. van Kampen, [1948]. 1ste editie. Groot 8vo. 234, [iv] pp. Gedrukt in een oplage van 250 genummerde exemplaren op geschept Hollands papier. Van de 250 genummerde exemplaren is dit 136, in de originele halflinnen uitgeversband, goudgestempelde titel op de rug, een portret op het voorplat. Eerste druk van dit postume verschenen werk van Timmermans. In zeer goede staat, hoewel de band iets wijkt, is het binnenwerk in perfecte staat – niet opengesneden exemplaar – € 225,- [Timmermans] - KUNSTKRING ‟T GETIJ – “Ik ben een snaar op uwe harp”. Suite van elf platen geïnspireerd door verzen uit “Adagio” dichtbundel van Felix Timmermans. Antwerpen: Kunstkring ‟t Getij, 1972. Gedrukt in een oplage van 130 ex. op handgeschept papier van Richard-de-Bas, Val du Laga, Auvergne. Bevat etsen van: Walter Brems, Jean-Pierre de Coster, Jacques Gorus, Freddy Theys, Maurice van den Dries en René Veris; houtgravures van Gerard Gaudaen, Piet Janssens en Guido Mariman; voorts een burin van Marc de Groot en een lino van Gust Dierickx. Alle werken genummerd en gesigneerd door de kunstenaars. Tegenover de prent de corresponderende tekst van Timmermans gedrukt in de Lecturaletter. Losbladig, in een papieren omslag (met klein houtgravure vignet dat herhaald wordt op de titel, in een overslagdoos. In zeer goede staat, het omslag wat verkleurd, en de overslagdoos nogal sleets – € 195,-

[Timmermans] NA TIEN JAAR... Felix Timmermans leeft voort!... Averbode: Altiora, 1957. 8vo. 112 pp. Gedenkbundel tien jaar na het overlijden van Timmermans uitgegeven. Met bijdragen van onder andere Albe, Raes, Wildiers, Demedts en Pater de Pauw. Met een fotografisch portret van Timmermans als frontispice. Origineel papieren omslag, in redelijk goede staat, rug wat sleets, omslag vlekkerig. Van binnen in zeer goede staat. Dit exemplaar met een gesigneerde typoscript brief van de voorzitter van het leescomité van “De Bladen voor de Poëzie” aan Gaston Burssens, hem om medewerking vragend. MET HANDGESCHREVEN GEDICHT DOOR GASTON BURSSENS. Op de achterzijde van deze brief een 7-regelig gedicht (of aanzet daartoe) in handschrift: “Het is wel jammer dat een Felix / niet uit zijn as verrijzen kan [...]” – € 125,- VERPALE, Eriek – Een jaar en twee dagen. Kessel-Lo: Literarte, 1994. 4to. 88, [iv] pp. De eerste uitgave van Literarte, een compilatie van brieven van Verpale aan Luuk Gruwez. Geïllustreerd met 2 zwart-wit en 4 kleurentekeningen door de auteur, gereproduceerd op Pergamenta 90 grs. Verder met een foto en een fotografische weergave van een prentbriefkaart. De auteur schreef een van zijn gedichten in handschrift voor deze uitgave (“Desertie”, een 23-regelig gedicht, daaronder gesigneerd door de auteur). Dit exemplaar, nummer 90, is een van 120 ledenexemplaren. Het is in het colophon gesigneerd door de auteur en Jo Smet (voorzitter Literarte). Losbladig, als uitgegeven, in kartonnen overslagdoos. lichte verkleuring op het titelblad van de belendende illustratie, zonder sluitlint. – € 125,- VESTDIJK, Simon – Verzen. Mechelen: Het Kompas / De Vrije Bladen, [1932]. 8vo. 42, [i] pp. DVB Schrift 6, Jaargang 9. Vestdijk‟s debuut. Origineel papieren omslag, in goede staat, rug sleets, randen omslag gerafeld – € 35,- VESTDIJK, Simon – De Bruine Vriend. Antwerpen: Het Kompas / De Vrije Bladen, 1935. 8vo. 48 pp. DVB Schrift 10, Jaargang 12. Origineel papieren omslag, in zeer goede staat – € 35,- WALDEN, Hugo van – De magiek. Antwerpen: Lumière, 1931. Klein 4to. 51, [v] pp. Geïllustreerd met 5 originele houtsneden door Marcel Schuermans. Door N.V. Printing Co. te Luik gedrukt in een oplage van 150 exemplaren. Dit exemplaar, genummerd 128, is een van 125 exemplaren op Featherweight. In zeer goede staat, omslag met minieme sleet, binnenin wat roestig – € 65,- WALSCHAP, Gerard / DELBEKE, Frans – Levens‟ 4 Seizoenen: “Lente”. Leuven, S.V. de Vlaamsche Boekenhalle, 1924. 1ste druk. 8vo. 84 pp. Origineel papieren omslag. Dit exemplaar met een leuke gesigneerde opdracht aan John Bel (wiens ex-libris op de binnenzijde van het voorplat gekleefd is) : “[...] Dr. Julien Delbeke, de eerste volksvertegenwoordiger die Nederlands sprak in de kamer [...]”. Doorheen roestig, uiteinden rug beschadigd, het stempel van een vorige eigenaar op de tweede pagina – € 125,- WALSCHAP, Gerard / DELBEKE, Frans – Flirt. Leuven, S.V. de Vlaamsche Boekenhalle, 1924. 1ste druk. 8vo. 101, [iii] pp. Origineel papieren omslag. Dit exemplaar met een gesigneerde opdracht aan John Bel (wiens ex-libris op de binnenzijde van het voorplat gekleefd is). In goede staat, wat potloodaantekeningen in de marge, randen van het omslag wat rafelig – € 95,- WALSCHAP, Gerard – Loutering. Leuven: S.V. de Vlaamsche Boekenhalle, 1925. 8vo. 80 pp. Origineel papieren omslag. Dit exemplaar met een gesigneerde opdracht aan John Bel (wiens exlibris op de binnenzijde van het voorplat gekleefd is), waarin Walschap gewag maakt van het feit dat hij de band ontwierp. In zeer goede staat, uiteinden van de rug licht beschadigd, een kleine beschadiging aan de overstekende rand van het voorplat – € 100,- WALSCHAP, Gerard – J.Fr. Cantré. Een kunstenaar over een kunstenaar. Mechelen: Het Kompas (D.V.B.), [1932]. 8vo. 64 pp. Geïllustreerd met een fotografisch frontispice en zeventien, grotendeels paginagrote, hout- en linosneden van Cantré. Origineel papieren omslag, in goede staat: uiteinden van de rug wat sleets, hoeken en randen vertonen sporen van gebruik. Met een lange gesigneerde opdracht van Gerard Walschap aan John Bel (wiens ex-libris op het voorplat gekleefd zit) – € 45,- WALSCHAP, Gerard – Voorpostgevechten. Gent: Snoeck, Ducaju en Zoon, 1943. 1ste druk. 8vo. 148, [ii] pp. Een van het kleine aantal present-exemplaren met het ingevoegde blad “Aangeboden door den auteur en de firma Snoeck, Ducaju en Zoon”, daaronder gesigneerd door Walschap en Snoeck. Origineel halflinnen met papieren platten, in zeer goede staat: randen omslag iets verschoten, wat verkleurd aan de randen – € 175,- WALSCHAP, Gerard – De Consul. Gent: Snoeck, Ducaju en Zoon, 1943. 8vo. 132 pp. Geïllustreerd met tekeningen van René de Pauw. Blauwe Snoeckjes 5. Een van het kleine aantal presentexemplaren met het ingevoegde blad “Aangeboden door den auteur en de firma Snoeck, Ducaju en Zoon”, daaronder gesigneerd door Walschap en Snoeck. Origineel gekartonneerd met stofomslag, in zeer goede staat. Marges iets roestig, stofomslag nogal verschoten – € 175,- [Walschap] - ADAMS, C.J.M. [=WALSCHAP, Gerard] – De Pacificatiepartij. Antwerpen: `t Lantaarntje, 1946. 8vo. 136 pp. Gezet in de Mediaeval en gedrukt door P. Lombarts te Schoten. Schaarse uitgave van dit essay over de toekomst van België en de democratie, na de Tweede Wereldoorlog. Origineel papieren omslag, in zeer goede staat. Achterzijde omslag wat roestig, omslag verschoten, exlibris op binnenzijde voorplat – € 125,- WALSCHAP, Gerard – Adelaïde. Antwerpen: De Papegaai, 1948. 8vo. 148 pp. Door J.-E. Buschmann te Antwerpen gedrukt in een oplage van 250 exemplaren (en 3000 reguliere exemplaren voor Helicon). Alle 250 exemplaren werden door auteur, illustrator en drukker gesigneerd. Geïllustreerd met vier drogenaaldetsen door Willy Kreitz, en gedecoreerd met 24 initialen (gedrukt in violet) uit het houtsnede alfabet van Papillon. De sluitstukken en ornamenten zijn reproducties uit 17e-eeuwse documenten. Dit exemplaar, ongenummerd, is een van de 50 luxe-exemplaren op geschept Van Gelder. Naast de vier etsen, bevat dit exemplaar een tweede (ongekleurde) suite van de etsen. Hoewel de tweede suite altijd ongekleurd is (getuige de titel op het omslagje), is ook de set in het boek zelf niet gekleurd, waar deze dat wel zou moeten zijn. Losbladig, als uitgegeven, in origineel papieren omslag, in imitatieleren overslagdoos, met papegaai-vignet op het voorplat. In zeer goede staat, rug van de overslagdoos gekneusd. *Van Assche p.5 *Vlaamse bibliofiele uitgaven 113 – € 125,- WALSCHAP, Gerard – Adelaïde. Antwerpen: De Papegaai, 1948. 8vo. 148 pp. Door J.-E. Buschmann te Antwerpen gedrukt in een oplage van 250 exemplaren (en 3000 reguliere exemplaren voor

antwerpse volksliedjes - Stad Antwerpen
Borstvoeding.pdf (401 Kb) - GasthuisZusters Antwerpen
download PDF - dwars - Universiteit Antwerpen
rAntGroen 48 - Natuurpunt Zuidrand Antwerpen
Themanummer migratie - CELLO - Universiteit Antwerpen
Ontdek uw stad - Stad Antwerpen
Folder campagne Papier en karton ( pdf ) - Stad Antwerpen
queeste pasen: de tocht 2012 - Steinerschool Antwerpen
Ombudsvrouw - jaarverslag 2011 - kort ( pdf ) - Stad Antwerpen
Bij de Antwerpse - t Schrijvertje
Editie september (PDF) - ocmw antwerpen - Stad Antwerpen
de Beter een goede buur dan een verre vriend - RISO-antwerpen
Brochure Proper Poetsen ( pdf , 575.36 kB) - EcoHuis Antwerpen ...
Alumni Nieuwsbrief nr 39, januari 2003 - Universiteit Antwerpen
download PDF - Dwars - Universiteit Antwerpen
Themanummer migratie - CELLO - Universiteit Antwerpen
download PDF - dwars - Universiteit Antwerpen
FruitWijzer deel 2 - appelen [PDF] - Provincie Antwerpen
Oude drukken Old and Rare - Antiquariaat Clio / Cliobook
antiquariaat FOKAS HOLTHUIS 18 x De Literaire Loodgieters
Filosofie Philosophy - Antiquariaat Clio / Cliobook
Psychologie Psychology - Antiquariaat Clio / Cliobook
Hertogdom Brabant / Antwerpen Hertogdom Brabant West ...
Chefkok – Cateringbedrijf (regio Antwerpen)
Eindtermen Opleiding Informatica - Universiteit Antwerpen