01.06.2023 Views

Eyes Solutions_2023_zomerfolder_Optiek Dobbelaere

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

UITVERKOOP<br />

WEGENS VERHUIS<br />

MONTUREN & ZONNEBRILLEN<br />

VANAF € 50<br />

LUXE MERKEN<br />

en veel meer…<br />

*Aanbod van 01/06 tot 26/08. Zie voorwaarden in de winkel.


Je zicht kan<br />

nog zoveel beter<br />

vanaf €399<br />

voor een paar PROGRESSIEVE glazen van Hoya.<br />

vanaf €75 per glas<br />

voor uw UNIFOCALE glazen van Hoya.<br />

dinsdag<br />

5 september<br />

OPENING<br />

NIEUWE<br />

WINKEL<br />

Markt 23<br />

Markt 13/001 - 8610 Kortemark | E info@optiekdobbelaere.be<br />

T +32(0)51 56 70 97 | W www.optiekdobbelaere.be<br />

di-vr 9u30 - 12u30 | 14u - 18u | za 10u00-16u00 | ma en zo closed

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!