29.06.2023 Views

Delft.business #26

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

CONNECTING THE DOTS<br />

<strong>#26</strong> - ZOMER 2023<br />

THEMA<br />

E CO N O M IE E N W E R KG ELE G E N H EID<br />

Werkse!<br />

Cor van der Wel<br />

‘We willen samen met onze<br />

partners een vangnet bieden’<br />

Dialoog Iedereen is van waarde<br />

Duurzaam Reizen over water<br />

Inholland Onbenut potentieel aanboren


delft.<strong>business</strong> | 3<br />

In dit nummer<br />

THEMA<br />

E CO N O M IE E N W E R KG ELE G E N H EID<br />

Op alle Victoria modellen<br />

uit voorraad 10% korting<br />

en 5 jaar garantie met de<br />

Economie en werkgelegenheid<br />

Hoe ontwikkelt <strong>Delft</strong> zich de komende jaren op economisch<br />

vlak? Wat betekent dat voor de werk gelegenheid<br />

in onze regio? In welke bedrijfstakken liggen de kansen<br />

5<br />

9<br />

14<br />

Wat is gezonde<br />

economische groei?<br />

Editorial<br />

Economie en werkgelegenheid<br />

Ondernemers aan het woord<br />

Onbenut potentieel aanboren<br />

Schaarste vereist andere<br />

mindset<br />

22<br />

36<br />

en wat zijn de uitdagingen als het gaat om groei en het<br />

vinden en binden van personeel? Ondernemers vertellen<br />

over wat hen bezighoudt.<br />

Innovatie verbreedt<br />

inzetbaarheid<br />

De ambitie achter nieuwe<br />

ontwikkelingen<br />

De sleutel naar groei<br />

is van glas<br />

Veilig en snel lokaal internet<br />

39<br />

40<br />

Zo kan ik nog jaren door<br />

Horecagroothandel als<br />

investering in de toekomst<br />

Flexibiliteit als rode draad<br />

Creatief ondernemerskoppel<br />

buigt mee met economische<br />

veranderingen<br />

Inspireren<br />

Coachen in een imposante omgeving<br />

Werkplek in rijksmonument | 17<br />

Mijn agenda<br />

Rick Buijs | 27<br />

Studenten bestrijden desinformatie<br />

Kaartspel over ziektemakers | 30<br />

Column<br />

Fladderende zomerjurk | 32<br />

Creatief met hout<br />

Lasersnijders doen alles zelf | 33<br />

Het pand<br />

De Watertoren | 34<br />

Eén worden met de natuur<br />

Bron van nieuw leven | 44<br />

Iedereen een eigen medicijn<br />

Gepersonaliseerde medicatie | 50<br />

Kennis delen<br />

Opmerkelijk<br />

<strong>Delft</strong>se Toppers | 6<br />

Dialoog<br />

Iedereen is van waarde | 28<br />

Zo zit dat<br />

Artificial intelligence | 38<br />

Eén beeld<br />

Praatplaat Wij West <strong>Delft</strong> | 46<br />

Verbinden<br />

Top bedrijfsruimtes in <strong>Delft</strong><br />

Ondernemers over hun keuze | 20<br />

Oog voor nieuw arbeidspotentieel<br />

Netwerkregisseur verbindt | 26<br />

Gelukkig hebben we de foto’s nog<br />

Events in <strong>Delft</strong> | 42<br />

Reizen als relaxmoment<br />

Duurzaam ov over het water | 48<br />

Binnenkort | 49<br />

Volgende nummer<br />

Dna van je bedrijf | 53<br />

Op de cover: Cor van der Wel, pag. 22<br />

Papsouwselaan 135 | 2624 AK <strong>Delft</strong> | 015 2122505 | www.vdplanktweewielers.nl


delft.<strong>business</strong> | 5<br />

EDITORIAL<br />

Wat is gezonde<br />

economische groei?<br />

‘Ben je bereid<br />

om traditionele<br />

THEMA<br />

E CO N O M IE E N W E R KG ELE G E N H EID<br />

Een groeiende economie zorgt voor banen en levert<br />

welvaart op. Dat leerde ik op school. Inmiddels<br />

kijken we daar iets genuanceerder naar. Want wat<br />

betekent al die groei voor onze planeet? Wegen<br />

de voordelen nog wel op tegen de nadelen?<br />

functie-eisen te<br />

heroverwegen?’<br />

Bovendien zorgt economische groei voor groei in<br />

werkgelegenheid en ook daar ligt een uitdaging: waar gaan<br />

we al die mensen vandaan halen? Het vinden van geschikte<br />

werknemers is een steeds grotere uitdaging geworden. Dat<br />

vraagt om creativiteit: hoe vind je medewerkers en hoe zorg je<br />

ervoor dat ze bij je blijven? Mooi dat ondernemers hier in dit<br />

nummer over vertellen: van het geven van gastcolleges op de<br />

TU <strong>Delft</strong> om zo onder de aandacht te komen bij studenten tot<br />

aandacht besteden aan de talenten van mensen die al bij je<br />

werken en hen helpen bij hun ontwikkeling. Of misschien is die<br />

medewerker die nu in deeltijd werkt wel bereid om een paar uur<br />

extra te gaan werken.<br />

De huidige krapte op de arbeidsmarkt biedt ook kansen voor een<br />

meer inclusieve en diverse werkomgeving. Als je bereid bent om<br />

traditionele functie-eisen te heroverwegen, biedt dat kansen aan<br />

een breder scala van kandidaten.<br />

Blijft wel de vraag waarmee ik begon: in hoeverre willen we nog<br />

groeien en wat is gezonde groei? Wat is de juiste balans tussen<br />

economische welvaart en een gezonde fysieke leefomgeving?<br />

Die vraag gaan we hier niet even beantwoorden, maar hopelijk<br />

bieden de verhalen in dit nummer wel aanknopingspunten voor<br />

hoe het ook kan. Veel leesplezier en alvast een fijne zomer. •<br />

Nannette Verschoor<br />

Dot•


6 | delft.<strong>business</strong>/kennis-delen delft.<strong>business</strong>/kennis-delen | 7<br />

Innovatiedistrict <strong>Delft</strong><br />

DELFTSE<br />

T O P P E R S<br />

Het <strong>Delft</strong>se Nurtio biedt vastgoedeigenaren<br />

oplossingen om op afstand<br />

planten te beheren en te verzorgen.<br />

De <strong>Delft</strong>se startup gaat een<br />

partnerschap aan met Vodafone<br />

Business. Hierdoor kan het bedrijf<br />

profiteren van het uitgebreide netwerk,<br />

de geavanceerde technologieën en de<br />

expertise van Vodafone op het gebied<br />

van Internet of Things.<br />

NIEUW-<br />

KOMERS<br />

Bij Anne & Max geniet je<br />

in huiskamersfeer van<br />

ontbijt, koffie en lunch.<br />

Ook ideaal als werkplek.<br />

De botanische tuin van<br />

<strong>Delft</strong> is weer open onder<br />

een nieuwe naam: Hortus<br />

Botanicus.<br />

Het werk-woongebied Schieoevers wordt in samenhang met de<br />

aangrenzende TU <strong>Delft</strong> Campus ontwikkeld tot Innovatiedistrict <strong>Delft</strong>. Dit<br />

gebied in <strong>Delft</strong> Zuidoost wordt een aantrekkelijke locatie om te wonen,<br />

werken, ontmoeten, leren en ondernemen. Onlangs hebben de provincie<br />

Zuid-Holland, TU <strong>Delft</strong>, gemeente <strong>Delft</strong> en Bedrijvenkring Schieoevers<br />

de samenwerkingsovereenkomst getekend. Metropoolregio Rotterdam-<br />

Den Haag ondersteunt deze samenwerking. Het Innovatiedistrict <strong>Delft</strong><br />

gaat een positieve bijdrage leveren aan de grote maatschappelijke<br />

uitdagingen die in de regio en stad voelbaar zijn, zoals klimaatverandering,<br />

vergrijzing en energietransitie. Dat vereist vakkrachten, en de digitalisering<br />

vraagt om technologisch bekwaam personeel. Hier ligt een kans om<br />

beschikbare arbeidskrachten om te scholen voor banen waar momenteel<br />

personeelstekorten zijn.<br />

Ieder jaar reikt Delfia Batavorum de<br />

Le Comteprijs uit voor opvallende<br />

verfraaiingen aan het <strong>Delft</strong>se<br />

stadsbeeld. De Le Comteprijs 2022<br />

is toegekend aan Barcode Architects<br />

voor de inrichting van het binnenplein<br />

Westlandseweg/Van Leeuwenhoekpark.<br />

De publieksprijs ging naar de gemeente<br />

<strong>Delft</strong> voor de herinrichting van het De<br />

Vries van Heystplantsoen/Julianalaan.<br />

Momo Medical is winnaar van de<br />

publieksprijs van de Nationale<br />

Zorginnovatieprijs. Hun Momo<br />

BedSense App laat zorgmedewerkers<br />

zien wanneer een bewoner in een<br />

verpleeghuis onrustig is of uit bed gaat.<br />

Resultaat: minder valincidenten en een<br />

betere nachtrust voor bewoners.<br />

Elektrisch vliegtuig<br />

De <strong>Delft</strong>se vliegtuigpioniers van Maeve Aerospace<br />

hebben onlangs het definitieve ontwerp<br />

onthuld van hun eerste volledig elektrische<br />

passagiersvliegtuig. Het aangepaste ontwerp<br />

heeft een grotere romp, waardoor het aantal<br />

passagiers is verhoogd van 44 naar 52 personen.<br />

Hoewel hierdoor het vliegbereik is verkleind van<br />

550 naar 460 kilometer, blijft een vlucht van<br />

Amsterdam naar Londen haalbaar. Momenteel<br />

vliegen per jaar 200 miljoen mensen afstanden<br />

van minder dan 400 kilometer. Maeve verwacht<br />

dat dit er in 2030, wanneer de Maeve01 in dienst<br />

moet komen, veel meer zullen zijn.<br />

Heel mooi dat DSM en het ASR Dutch<br />

Science Park Fund de handen ineenslaan om<br />

de Biotech Campus <strong>Delft</strong> verder te ontwikkelen<br />

tot wereldwijde koploper in biowetenschappen<br />

Burgemeester Marja van Bijsterveldt bij de aankondiging dat ASR<br />

de komende jaren honderden miljoenen euro’s in de open innovatiecampus investeert<br />

#interessant<br />

17 procent<br />

van de <strong>Delft</strong>se kantoorruimtes<br />

heeft momenteel een<br />

te laag energielabel.<br />

Gebouwen moeten minimaal<br />

energielabel C hebben om<br />

als kantoor te mogen worden<br />

gebruikt.<br />

50 procent<br />

preciezer is de nieuwe dartpijl<br />

van Rocket Darts, een spin-off<br />

van de TU <strong>Delft</strong> en onderdeel<br />

van de Aerospace Innovation<br />

Hub. Deze pijl geeft darters<br />

meer controle over hun worp.<br />

10 maanden<br />

duurde het voordat Molen de<br />

Roos weer kon draaien. Dankzij<br />

een subsidie van het Rijk en<br />

een crowdfundingsactie onder<br />

<strong>Delft</strong>enaren, is het gelukt om<br />

de wieken van de molen te<br />

repareren.<br />

Op<br />

mer<br />

kelijk<br />

<strong>Delft</strong> in cijfers<br />

SLA, eetgelegenheid voor<br />

gezonde voeding, opent<br />

binnenkort haar deuren<br />

aan de Voldersgracht.<br />

Waan je in Frankrijk bij<br />

Bistro de Boterbrug.<br />

Je eet er klassieke Franse<br />

gerechten en borrelhapjes.<br />

Groei aantal vestigingen in <strong>Delft</strong><br />

van 2012 tot 2022<br />

+410%<br />

Vervoer en opslag<br />

+329%<br />

Onderwijs<br />

+251%<br />

Gezondheids- en welzijnszorg<br />

+189%<br />

Industrie<br />

Totaal werkzame personen in <strong>Delft</strong> in kennis- versus niet-kennisberoepen<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

5<br />

0<br />

-5<br />

-10<br />

Totaal werkzame personen in <strong>Delft</strong> in kennis- versus niet-kennisberoepen<br />

2011<br />

2012<br />

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022<br />

% Groei t.o.v. 2011 kennis<br />

Het dataplatform delft.incijfers.nl bundelt, bewerkt en presenteert data van en over gemeenten.<br />

Op de site staan allerlei overzichten die laten zien hoe <strong>Delft</strong> presteert ten opzichte van Nederland als geheel.<br />

niet-kennis<br />

Bron: delft.incijfers.nl/jive?cat_show=Economie


delft.<strong>business</strong>/inspireren | 9<br />

Dot•<br />

Connecting<br />

the dots<br />

Ondernemers aan het woord<br />

Wij verbinden buiten<br />

en online voor AH Vrij<br />

De vraag van AH Vrij<br />

AH Vrij is van alle markten thuis als het om<br />

groen, grond en infra gaat. Sportvelden aanleggen,<br />

bomen planten, wegen bouwen; ze<br />

doen het allemaal. AH Vrij werkt elke dag<br />

aan een betere leefomgeving voor<br />

ons allemaal, maar hoe verbinden<br />

we het werk dat zij buiten<br />

doen met de online wereld?<br />

Barbara Prins<br />

(AH Vrij)<br />

Zoiets belangrijks als communicatie<br />

moet je er niet als<br />

extra taak bij willen doen,<br />

dit moet je overlaten aan<br />

echte vakmensen<br />

met passie voor<br />

hun vak.<br />

€<br />

Cleo Franssen<br />

(Dot•)<br />

Ik vind de samenwerking erg<br />

fijn. We werken zo nauw samen<br />

dat het haast voelt alsof we collega’s<br />

zijn. Ik leer elke dag wat<br />

nieuws over groen, grond<br />

en infra.<br />

Het antwoord van Dot•<br />

Onze samenwerking met<br />

AH Vrij gaat nu al zo’n<br />

2,5 jaar terug. We adviseren<br />

over strategie en content op<br />

LinkedIn, Facebook, de nieuwsbrief<br />

en de website. We bedenken samen de<br />

onderwerpen, schrijven de artikelen en<br />

plaatsen die op de diverse media.<br />

THEMA<br />

E CO N O M IE E N W E R KG ELE G E N H EID<br />

dotverbindt.nl<br />

MICHIEL VAN DER SCHAAF<br />

Directeur <strong>Delft</strong> Marketing<br />

Marketing • Communicatie • Strategie • Social Media • Websites • Tekstschrijven • Evenementen en meer<br />

Economie en werkgelegenheid<br />

Hoe ontwikkelt <strong>Delft</strong> zich<br />

de komende jaren op economisch vlak? Wat betekent dat voor de<br />

werkgelegenheid in onze regio? In welke bedrijfstakken liggen de kansen<br />

en wat zijn de uitdagingen als het gaat om groei en het vinden en binden<br />

van personeel? Ondernemers vertellen over wat hen bezighoudt.<br />

Teksten: Joli Deitz Foto’s: Ronald Speijer


10 | delft.<strong>business</strong>/inspireren<br />

delft.<strong>business</strong>/inspireren | 11<br />

Simone Bel eigenaar Leadership Communications<br />

THEMA<br />

E CO N O M IE E N W E R KG ELE G E N H EID<br />

Jasper van Schie mede-eigenaar Doerak, Het Klooster en Hoptic<br />

THEMA<br />

E CO N O M IE E N W E R KG ELE G E N H EID<br />

‘Vertel goed je verhaal,<br />

dan val je op’<br />

‘Leuke dingen doen<br />

geeft je energie’<br />

“Er is meer in de wereld dan post en pakketten, zei een stemmetje in mijn<br />

hoofd toen ik als directeur communicatie bij PostNL werkte. Hoewel ik geen<br />

reden had om na 28 jaar weg te gaan, besloot ik toch de stoute schoenen aan te<br />

trekken. Ik zegde mijn contract op, deed een opleiding Chief Storytelling en<br />

begon voor mezelf.<br />

Ik vind het belangrijk dat de samenleving beter wordt vertegenwoordigd<br />

in bedrijven en dat meer vrouwen doorstromen. Bovendien geloof ik in<br />

voorbeeldrollen waaraan mensen zich kunnen optrekken. In mijn werk<br />

was ik altijd al een rolmodel voor vrouwen en ik ontdekte dat ik hen<br />

kon helpen hun leiderschapsrol te omarmen.<br />

Ik leer vrouwen hoe ze met meer impact kunnen communiceren en<br />

presenteren, zodat ze gemakkelijker kunnen doorstromen naar de<br />

top. Daarnaast help ik bedrijven met het vertellen van hun unieke<br />

verhaal, zodat zij klanten, investeerders en werknemers aan zich<br />

kunnen binden. Iedereen is op zoek naar wat jou uniek maakt.<br />

Als je jouw verhaal goed vertelt, val je op tussen alle anderen.<br />

Als ik terugkijk op mijn loopbaan, zie ik dat ik altijd zichtbaar<br />

ben geweest en me heb uitgesproken. De kracht van leiderschap<br />

ligt in storytelling en presenteren - twee aspecten waar ik<br />

mijn klanten mee help. Ik geloof niet in trucs en formats. Als je<br />

jouw verhaal op een authentieke manier vertelt, krijg je vanzelf<br />

sprankelende ogen. Wanneer je jezelf bent en jezelf durft uit te<br />

spreken, gaat er een wereld voor je open.” •<br />

“Horeca is een prachtig vak: je werkt mét mensen vóór mensen. Wanneer een gast<br />

zegt dat hij dankzij mij een leuke avond heeft gehad, ben ik helemaal tevreden.<br />

Als 26-jarige nam ik samen met een vriend café De Engel over. Na zes jaar stapte ik<br />

in café Doerak, het café van mijn vrouw Marijke. Daarnaast runnen we al bijna<br />

tien jaar bierwinkel Hoptic en zes jaar café Het Klooster. Intussen zijn we<br />

ook drie kinderen rijker - van acht, dertien en vijftien jaar oud.<br />

Doordat we onszelf niet meer standaard inroosteren, hebben we<br />

overdag veel vrijheid. Ook al hebben we vaak lange volle avonden,<br />

ik vind dit werk makkelijker te combineren met ons privéleven dan<br />

een kantoorbaan.<br />

Sinds kort is Marijke voorzitter bij Koninklijke Horeca Nederland<br />

- een pittige functie. Gelukkig houden we alle ballen prima in de<br />

lucht. Als je dingen doet die je leuk vindt, geven ze je energie. Om<br />

af en toe mijn hoofd te legen, vind ik het fijn om te sporten. Ik ben<br />

voorzitter bij de fietsclub RTFC <strong>Delft</strong>, waar ik wekelijks op de<br />

trappers sta.<br />

De coronacrisis heeft de horeca hard geraakt, maar we hebben<br />

gelukkig geen personeelstekort. Direct na de sluiting zijn wij<br />

bier gaan bezorgen. Zo hebben we niet alleen twee jaar lang<br />

alle medewerkers kunnen aanhouden, maar stonden we bij<br />

de heropening ook nog eens klaar met een sterk team. Op dit<br />

moment organiseren we nieuwe trainingen voor ons personeel<br />

en gaan we onze bierfestivals nieuw leven inblazen. We hopen in<br />

september een nieuwe editie te verzorgen.” •<br />

Ervaringstip van Simone<br />

Ervaringstip van Jasper<br />

Blijf jezelf. Vertrouw op je kennis en spreek vanuit je<br />

hart. Daarmee raak je mensen. Iedereen is anders, dus<br />

benadruk jouw authenticiteit.<br />

Doe wat je leuk vindt, maar stel wel grenzen: weeg bewust<br />

af waar je je tijd aan besteedt. Wat doe je heel graag en<br />

wat besteed je liever uit? Op die manier creëer je pas echt<br />

ruimte om te ondernemen.


12 | delft.<strong>business</strong>/inspireren delft.<strong>business</strong>/inspireren | 13<br />

Koen den Ouden docent & <strong>business</strong> scout bij ROC Mondriaan<br />

THEMA<br />

E CO N O M IE E N W E R KG ELE G E N H EID<br />

Mitchell Verweij eigenaar Outdoor <strong>Delft</strong><br />

THEMA<br />

E CO N O M IE E N W E R KG ELE G E N H EID<br />

‘Die glimlach is nooit<br />

meer weggegaan’<br />

‘Ik zie veel potentie<br />

in het bedrijf’<br />

“Soms ben ik de luis in de pels, soms de netwerker die mooi onderwijs wil maken met<br />

collega’s. Na mijn afstuderen ging ik aan de slag in de zakelijke financiële dienstverlening,<br />

maar ik miste voldoening. Mijn vader was 25 jaar docent en het bloed kruipt toch waar het<br />

niet gaan kan. De glimlach op mijn gezicht toen ik mijn eerste proefles gaf, is nooit meer<br />

weggegaan.<br />

Zo’n drie jaar terug, na twaalf jaar onderwijservaring, kreeg ik meer vrijheid in<br />

mijn rol als docent en zocht ik de connectie met het bedrijfsleven. Zo heb ik<br />

een retailopleiding vanaf de basis vormgegeven, in samenwerking met het<br />

bedrijfsleven. Eerst in de Westfield Mall of the Netherlands en nu in het<br />

centrum van <strong>Delft</strong>. Ik realiseerde me dat het zoeken van de verbinding<br />

tussen onderwijs, overheid en ondernemers me makkelijk afgaat. En ik<br />

vind het fantastisch om te doen.<br />

Er is nog vaak een mismatch tussen praktijk en school. In het<br />

bedrijfsleven wordt vaak te makkelijk gezegd: we hebben handjes<br />

nodig. Wees bereid om ook in studenten te investeren, dat levert<br />

je verschrikkelijk veel op. Ik ga die gesprekken graag aan. Op dit<br />

moment ben ik voor een nieuwe ondernemersopleiding op zoek naar<br />

gepassioneerde ondernemers die het tof vinden om, samen met ons,<br />

de studenten en ondernemers van de toekomst op te leiden. Ik heb<br />

gezien tot welke resultaten dit soort projecten kunnen leiden. Het is<br />

keer op keer prachtig om te zien hoe studenten groeien en dan met een<br />

glimlach dat diploma in ontvangst mogen nemen.” •<br />

“Mijn vader startte Outdoor <strong>Delft</strong> zo’n 26 jaar geleden. Destijds begon het als<br />

een plek waar jongeren actief bezig waren met zowel klussen als activiteiten. Dit<br />

was in samenwerking met het jongerencentrum. Toen de ene na de andere vraag<br />

binnenkwam, is het bedrijf gecommercialiseerd. Zo’n acht jaar geleden kwam ik erbij<br />

en hebben we dit inmiddels 2,5 hectare grote centrum nog meer omgetoverd tot een<br />

recreatieplek. Ik houd me met van alles bezig. Nu vooral nog op de achtergrond<br />

om stap voor stap het bedrijf een betere en duurzamere plek te maken voor<br />

bezoekers.<br />

Omdat het bedrijf lekker loopt, heeft mijn vader onlangs een stapje<br />

teruggedaan. Het gaat nu zelfs zo goed dat we een tweede locatie willen<br />

openen. We zoeken een ruime plek op maximaal een halfuur rijden van<br />

<strong>Delft</strong>, waar we onze buitensportactiviteiten en evenementen kunnen<br />

voorzetten. Op die nieuwe locatie willen we dezelfde sfeer creëren.<br />

Want die maakt ons echt uniek: er is voor elk wat wils, het is gezellig<br />

en mensen blijven graag hangen na hun activiteit. De zomer is ons<br />

hoogseizoen, maar ook in de winter draaien we prima door.<br />

We organiseren een gelimiteerd aantal evenementen per jaar op onze<br />

locatie. Een daarvan is een concept dat we zelf hebben bedacht: het<br />

festival Takkenbende, dat in september plaatsvindt.<br />

Ik vind dit een heel fijne werkplek waar ik het enorm naar mijn zin heb.<br />

Ik ben hier gelukkig en zie voor mezelf en voor het bedrijf veel potentie.<br />

Tot nu toe zit er elk jaar groei in.” •<br />

Ervaringstip van Koen<br />

Wees nieuwsgierig, brutaal en doe het op je eigen wijze.<br />

Daar mag je soms best een beetje eigenwijs bij zijn.<br />

Maar doe het niet alleen: zoek de samenwerking op.<br />

Ervaringstip van Mitchell<br />

Dans mee op het ritme van verandering. Blijf innoveren en sluit<br />

aan bij nieuwe trends en technologieën om je onderneming te<br />

laten stralen.


14 | delft.<strong>business</strong>/kennis-delen<br />

delft.<strong>business</strong>/kennis-delen | 15<br />

Tekst: Ans Meiborg Foto: Ronald Speijer<br />

Krapte op arbeidsmarkt vraagt om andere mindset<br />

Onbenut potentieel<br />

aanboren<br />

Ons land staat voor grote maatschappelijke uitdagingen, zoals<br />

de energietransitie, de stikstofcrisis en grondstoftekorten.<br />

Tegelijkertijd is er een krapte op de arbeidsmarkt die nog jaren zal<br />

aanhouden. Volgens Margret de Blanken en Fabian van der Horst<br />

van Hogeschool Inholland vraagt dit om een andere visie op de<br />

duurzame inzetbaarheid van medewerkers.<br />

“We zullen meer moeten doen met<br />

bestaande mensen”, aldus Margret de<br />

Blanken, directeur van Inholland Academy.<br />

“Bijvoorbeeld door nog meer gebruik te<br />

maken van technologie, door deeltijdwerkers<br />

te verleiden om meer te gaan werken<br />

én door de talenten van bestaande me­<br />

dewerkers beter te benutten. We zijn met<br />

z’n allen gewend om te denken vanuit<br />

vastomlijnde beroepen met afgebakende<br />

functieomschrijvingen. Daar zoek je een<br />

medewerker bij met de juiste diploma’s<br />

en vaardigheden. Maar je kunt het ook<br />

omdraaien: niet de functie leidend laten<br />

Je moet wendbaar blijven om van betekenis te kunnen zijn<br />

THEMA<br />

E CO N O M IE E N W E R KG ELE G E N H EID<br />

zijn, maar de mens. Kijk naar de belangstelling<br />

en talenten van iemand en zoek<br />

daar passende werkzaamheden bij. Dat<br />

vraagt een mindshift: een andere manier<br />

van kijken naar het onbenut potentieel.”<br />

Dat geldt ook voor medewerkers, vindt<br />

Fabian van der Horst, directeur Agri, Food<br />

& Life Sciences en vestigingsdirecteur van<br />

Inholland <strong>Delft</strong>. “Als werkende professional<br />

moet je je continu blijven ontwikkelen om<br />

van waarde te blijven in je vak. Dat is de<br />

essentie van een leven lang ontwikkelen.<br />

De tijd dat je een diploma haalde waarmee<br />

je de rest van je leven vooruit kon,<br />

is voorbij. De wereld verandert in hoog<br />

tempo. Alle maatschappelijke uitdagingen<br />

vragen telkens om nieuwe oplossingen en<br />

om geactualiseerde vaardigheden waarmee<br />

je van waarde bent in de omgeving<br />

waar je werkt. Je moet wendbaar blijven<br />

om van betekenis te kunnen zijn.”<br />

Nieuwe beroepen<br />

Er ontstaan in hoog tempo nieuwe beroepen<br />

en werkzaamheden. De Blanken:<br />

“Wie had twintig jaar geleden gedacht dat<br />

er social media specialisten zouden zijn?<br />

En tegenwoordig zit vrijwel elke branche<br />

te springen om bigdata-specialisten<br />

en AI-engineers. Het tempo van deze<br />

ontwikkelingen neemt alleen maar toe. Je<br />

moet dus in staat zijn om met bestaand<br />

personeel op die snelle veranderingen in<br />

te spelen.”<br />

Grote organisaties hebben vaak een<br />

HR-afdeling die het management ondersteunt<br />

bij het maken van opleidingsplannen.<br />

Van der Horst: “In het mkb zie je dat<br />

nauwelijks. Daar worden bedrijven over<br />

het algemeen wat traditioneler aangestuurd,<br />

met als risico dat aanwezige talenten<br />

onbenut blijven. Zo vormen sommige<br />

ondernemers zelf de grootste belemmering<br />

voor groei en wendbaarheid.”<br />

Benut onvermoede talenten<br />

De Blanken ziet dat werkgevers soms<br />

ook drempels moeten overwinnen om<br />

te investeren in de opleiding van hun<br />

medewerkers. “Zoiets kost natuurlijk tijd<br />

en geld. Soms speelt de angst dat de<br />

INNOVATIEPACT 2021-2025<br />

THEMATISCHE OPGAVEN<br />

Sommige ondernemers vormen zelf<br />

de grootste belemmering voor groei<br />

medewerker met zijn nieuw vergaarde<br />

kennis elders aan de slag zal gaan. In de<br />

praktijk zie ik echter dat die medewerker<br />

na een opleiding meer geïnspireerd en<br />

bevlogen is en een grotere bijdrage levert<br />

aan het bedrijfsresultaat. Vergeet ook niet<br />

dat mensen vaak veel meer kunnen dan<br />

dat ze op hun werk laten zien. Ga met je<br />

medewerkers om tafel en vraag waar ze<br />

enthousiast over zijn. Wat doen ze in hun<br />

vrije tijd? Fotografie, games ontwerpen,<br />

sporttoernooien organiseren? Talenten<br />

die je wellicht heel goed kunt gebruiken<br />

en kunt doorontwikkelen met een gerichte<br />

opleiding.”<br />

Samenwerken in netwerken<br />

Denken in netwerken is het beste advies<br />

dat Van der Horst kan geven. “Richt de<br />

blik naar buiten en zoek verbinding met<br />

collega-ondernemers, de overheid en<br />

onderwijs- en onderzoeksinstellingen.”<br />

Als aansprekend voorbeeld noemt hij de<br />

grootschalige publiek-private samenwerking<br />

in Greenport West-Holland. Gestimuleerd<br />

vanuit Groeifonds Katapult (zie<br />

kader) werken bedrijven, overheid, mbo,<br />

hbo en universiteit samen aan de digitalisering<br />

van de tuinbouw, de voedselproductie<br />

en de energietransitie. Duizenden<br />

medewerkers van honderden bedrijven<br />

worden bijgeschoold op actuele thema’s,<br />

zoals AI, digitalisering, stikstofreductie<br />

en energietransitie, in cursussen die in<br />

samenwerking met het bedrijfsleven en<br />

universiteiten zijn ontwikkeld.<br />

Verbinding tussen vraag en aanbod<br />

Van der Horst: “Bedrijven geven aan tegen<br />

welke vraagstukken zij aanlopen. Studenten<br />

van mbo en hbo doen praktijkgericht<br />

onderzoek gericht op oplossingen, waar<br />

het onderwijs vervolgens weer gericht<br />

cursusaanbod op ontwikkelt. De verbinding<br />

tussen vraag en aanbod wordt<br />

daarmee versterkt. Je verbetert de kennis<br />

en vaardigheden van werkende professionals,<br />

en andersom sluit de kennis van<br />

studenten en toekomstige medewerkers<br />

beter aan op de behoefte van het bedrijfsleven.”<br />

•<br />

Groeifonds<br />

Katapult<br />

Inholland werkt samen met<br />

anderen in het Innovatiepact van<br />

Greenport West-Holland. Dit project<br />

vertegenwoordigt een waarde van<br />

21 miljoen en ontvangt 9 miljoen<br />

overheidssubsidie via Groeifonds<br />

Katapult. Dit is een netwerk van meer<br />

dan 450 organisaties, met als doel<br />

om de verbinding tussen onderwijs,<br />

bedrijfsleven en maatschappij te<br />

verbeteren. Met de investeringen<br />

kunnen grote stappen worden gezet<br />

om voldoende goed geschoolde<br />

mensen op te leiden voor het mkb.<br />

Illustratie: Dylan Arts


delft.<strong>business</strong>/inspireren | 17<br />

CONNECTING THE DOTS<br />

Thema herfsteditie<br />

<strong>Delft</strong>.<strong>business</strong>:<br />

DNA van je bedrijf<br />

Uw ondernemersverhaal<br />

delen met<br />

een groot publiek?<br />

Neem contact op met dennis@dotverbindt.nl<br />

Vertel uw verhaal<br />

in het magazine,<br />

via de website en onze<br />

social media kanalen<br />

Coachen<br />

in een imposante<br />

omgeving<br />

Unieke werkplek in rijksmonument aan de gracht<br />

Foto: Sam Rentmeester


18 | delft.<strong>business</strong>/inspireren<br />

delft.<strong>business</strong>/inspireren | 19<br />

Het statige pand De Witte Roos aan de Oude <strong>Delft</strong> 73 krijgt<br />

elke dag een aaitje van de eigenaar. Lachend wijst Miranda<br />

Hogervorst van StartValue naar de tuin waar hij aan het<br />

werk is. Hogervorst runt hier haar coachingsbedrijf, net als Robert<br />

Douma, executive coach. Een buitenkans, omdat Van Haaren Vastgoed<br />

alleen verhuurt aan bedrijven die bij het pand passen. Beide coaches<br />

merken dat de stijvolle, eeuwenoude ruimtes hun cliënten doen<br />

ontspannen. Douma: “De rondleiding is al direct een ijsbreker.”<br />

Als de bewerkte deur opengaat, sta je<br />

gelijk in een 43 meter lange hal. In geen<br />

enkel grachtenpand in Nederland vind je<br />

zo’n lange gang. Vroeger reed men hier<br />

doorheen met paard en wagen, tegenwoordig<br />

biedt de voorname hal met haar<br />

prachtige marmeren vloer toegang tot de<br />

kantoren van beide coaches. De werkkamers<br />

van Hogervorst en Douma zijn in stijl<br />

gerenoveerd en klassiek ingericht. “Je gaat<br />

hier na een tijdje vanzelf Oudhollands<br />

spreken”, grapt Douma.<br />

Vergadersalon<br />

Historisch én duurzaam<br />

Douma was met zijn vrouw op zoek naar<br />

een appartement en zag online deze<br />

woon- en werkplek van Van Haaren Vastgoed.<br />

“Bij de bezichtiging waren we enorm<br />

verrast. Op de begane grond zijn drie<br />

prachtige stijlkamers: de Tuynkamer,<br />

Van der Mandelekamer en de vergadersalon.<br />

Je voelt de historie en tegelijkertijd<br />

voldoet dit rijksmonument uit de zestiende<br />

eeuw aan alle moderne eisen van deze<br />

tijd.” Zo is het voorzien van zonnepanelen,<br />

warmte- en koudeopslag en wandverwarming<br />

en spoelen de toiletten met regenwater.<br />

Douma: “Er is enorm veel liefde in<br />

dit pand gestoken. Ik vind het een eer om<br />

hier te wonen en te werken.”<br />

Unieke werkplek<br />

Toen Douma zijn intrek nam in De Witte<br />

Roos, had Hogervorst haar kantoor al in<br />

gebruik. “Ik wilde een unieke werkplek en<br />

Het pand is te mooi om niet gezien te worden<br />

via mijn netwerk kwam ik in contact met<br />

Van Haaren Vastgoed. Zij waren op zoek<br />

naar een huurder die het karakter van het<br />

pand respecteert. Toen ik hoorde dat ik de<br />

ruimte kon huren, was ik zelfs even emotioneel.<br />

Het is net of ik in een museum<br />

werk. Ook mijn cliënten reageren enthousiast.<br />

Ze voelen zich hier comfortabel, en<br />

dat helpt als je niet zo lekker in je vel zit.”<br />

Burn-out en gedragspatronen<br />

Hogervorst startte zeven jaar geleden<br />

met haar bedrijf StartValue. Ze behandelt<br />

mensen met stress-, angst- en burn-outklachten.<br />

“Ik was als coach opgeklommen<br />

tot directeur-bestuurder, maar wilde weer<br />

zelf coachen, vanuit mijn eigen bedrijf. Hogervorst<br />

laat mensen letterlijk in beweging<br />

komen, door met hen naar buiten te gaan<br />

of door een VR-bril in te zetten. “Bijvoorbeeld<br />

als iemand bang is om voor een zaal<br />

te presenteren. Met de VR-bril op denken je<br />

hersenen dat je daadwerkelijk voor een grote<br />

groep staat. Een doelgerichte training.”<br />

Tuynkamer<br />

Ook Douma besloot twintig jaar geleden<br />

vanuit een baan in de consultancy om<br />

zelfstandig te gaan ondernemen. “Mijn<br />

doel is om de talenten die mensen te bieden<br />

hebben verder te ontwikkelen. Daarbij<br />

kijken we naar onderliggende patronen.<br />

Soms stel ik vier keer achter elkaar de<br />

vraag: waarom? Zo worden mensen zich<br />

al pratend bewust van hun drijfveren, hun<br />

gedrag en het effect daarvan. Daarmee<br />

groeien ze in hun emotionele intelligentie<br />

en persoonlijk leiderschap.”<br />

Samen bieden Hogervorst en Douma<br />

executive coaching voor ondernemers,<br />

directieleden of managementteams. “Zij<br />

komen altijd met een pijnstuk of iets dat<br />

hersteld moet worden”, vertelt Hogervorst.<br />

“Vaak gaat het over stress, burn-out<br />

en spanning. Leidinggevenden werken<br />

vaak in een solopositie en dan is het lastig<br />

om jezelf kwetsbaar op te stellen”, aldus<br />

Douma. “Het is vergelijkbaar met topsporters.<br />

Ook als manager werk je op een<br />

eenzame plek en moet je presteren.”<br />

Pand is de baas<br />

Eigenaar van het pand, Pim van Haaren,<br />

is blij met de cliënten die Hogervorst en<br />

Douma in De Witte Roos ontvangen. “Het<br />

pand is te mooi om niet gezien te worden.<br />

Daarnaast kunnen andere bedrijven de<br />

vergaderruimte per dagdeel huren voor<br />

een bijeenkomst. Het gebouw is ook goed<br />

geschikt voor CEO's. Waarom? Omdat de<br />

hoogte van de plafonds je vanzelf bescheiden<br />

maakt”, knipoogt hij. “Het pand<br />

is hier de baas.” •<br />

Vergaderen in stijl<br />

Tijs Pellemans van CALCASA<br />

huurde de vergaderruimte<br />

samen met Argenta en BNP<br />

Paribas voor een bijeenkomst<br />

met 25 hypotheekadviseurs.<br />

“Ons bedrijf is gespecialiseerd in<br />

geautomatiseerde waardering en<br />

analyse van woningen en vastgoed.<br />

Als echt <strong>Delft</strong>s bedrijf zijn we ook<br />

gevestigd in een historisch pand<br />

aan de Koornmarkt. Voor grotere<br />

events wijken we echter graag uit<br />

naar De Witte Roos: een perfecte<br />

locatie voor woningmarktexperts en<br />

een uithangbord voor <strong>Delft</strong>.”<br />

Tekst: Edith Vos Foto: Koos Bommelé<br />

Foto: Sam Rentmeester


20 | delft.<strong>business</strong>/verbinden<br />

delft.<strong>business</strong>/verbinden | 21<br />

Topbedrijfsruimtes in <strong>Delft</strong><br />

Tekst: Robbert Roos<br />

Niels Schouten<br />

Fabrique Invent<br />

Even voorstellen “Ik ben eigenaar van Fabrique Invent. Wij<br />

ontwerpen innovatieve producten voor consumenten en<br />

de professionele markt. Bij onze ontwerpen streven we naar<br />

de optimale balans tussen vormgeving, produceerbaarheid,<br />

functionaliteit en kostprijs. Het moet realistisch en<br />

maakbaar zijn.”<br />

Waarom de Van Marken Villa? “Deze keuze voor dit pand is<br />

gemaakt door mijn voorganger. Ik heb het bedrijf drie jaar<br />

geleden overgenomen, inclusief het huurcontract. Ruimte is<br />

voor ons belangrijk. Iedereen moet een ruime plek hebben<br />

om rustig te kunnen werken. Daarnaast hebben we een kleine<br />

werkplaats om onze modellen te bouwen en te testen.”<br />

Prettig “We zitten in het Agnetapark in <strong>Delft</strong>, in de oude<br />

drukkerij, door ons ook wel De Villa genoemd. Het is een<br />

mooi klassiek pand met hoge plafonds en veel invallend<br />

licht. Het park biedt ons de mogelijkheid om een wandeling<br />

te maken of af en toe een barbecue te organiseren.”<br />

Toekomst “Ik kan niet in een glazen bol kijken, maar ik zie<br />

ons hier nog wel een tijd zitten. De andere bedrijven die hier<br />

zitten, ken ik nagenoeg allemaal. We doen ook dingen samen,<br />

zoals onlangs de Golden Tenloop met de collega’s<br />

van Code. We zitten hier zeker op onze plek.” •<br />

Johan Diepens<br />

Mobycon<br />

Even voorstellen “Ik ben oprichter en algemeen directeur<br />

van Mobycon. We willen de wereld minder afhankelijk<br />

maken van auto’s door de kwaliteit van lopen, fietsen en<br />

het openbaar vervoer te verbeteren. Daarbij kijken we hoe<br />

steden functioneren en hoe de openbare ruimte in binnenen<br />

buitenland beter benut kan worden. Naast drie locaties<br />

in Nederland hebben we ook een kantoor in Canada, Duitsland<br />

en de Verenigde Staten.”<br />

Waarom Bacinol 2? “We zijn denkers en schrijvers. We hebben<br />

ruimte nodig om met elkaar te kunnen praten, maar<br />

ook om te kunnen werken. Hier hebben we dat allebei. Het<br />

is ook fijn dat er in het gebouw activiteiten van anderen<br />

zijn en dat je flexibele ruimtes kunt boeken. Wij hebben<br />

naast een kantoor met vergaderruimte ook een studio om<br />

webinars op te nemen.”<br />

Prettig “Mijn roots liggen in <strong>Delft</strong>, dus ik voel me hier thuis.<br />

Bacinol 2 heeft een huiselijke uitstraling en een dakterras.<br />

Café-Brasserie Huszár is ook echt van toegevoegde waarde.<br />

Daarnaast is het leuk om zaken te doen met andere ondernemers<br />

in het gebouw.”<br />

Toekomst “We blijven hier zeker zitten en maken graag<br />

gebruik van de dynamiek van het gebouw en andere<br />

organisaties. Die is hier anders dan in een standaard<br />

kantoorgebouw. Wat dat betreft sluit<br />

Bacinol 2 goed bij ons aan en heeft<br />

Bedrijfsruimte <strong>Delft</strong> daar oog<br />

voor.” •<br />

Joost Konings<br />

Ilja Maas<br />

Zelfstandig kunstenaar<br />

graag.” •<br />

Even voorstellen “Ik heb zestien jaar gewerkt als docent<br />

tekenen en kunstgeschiedenis op een middelbare school. In<br />

2003 heb ik ontslag genomen om meer met kunst bezig te<br />

zijn. Ik schilder, airbrush, maak portretten, muur-, meubelen<br />

plafondschilderingen en geef workshops schilderen en<br />

bodypainten aan bedrijven en scholen.”<br />

Waarom Bacinol 2? “Ik ben hier terechtgekomen doordat<br />

ik veel samenwerkte met de bedrijven uit Bacinol 1. Daar<br />

zaten met name ontwerpers, webdesigners en architecten.<br />

Zij werkten qua creativiteit graag samen met kunstenaars.<br />

Dat is de reden dat hier veel creatievelingen zitten.”<br />

Prettig “Ik heb het grootste atelier in het pand. Dat is ideaal<br />

voor de workshops die ik geef. Er passen zeker twaalf tot<br />

zestien mensen in. Met de acht andere kunstenaars die hier<br />

ook zitten zijn we een vereniging gestart en proberen we in<br />

te springen op wat er in <strong>Delft</strong> speelt, zoals Open Monumentendag.<br />

Ook werken we samen aan onze naamsbekendheid.”<br />

Toekomst “De toekomst is onzeker. De servicekosten<br />

stegen mee met de hogere energieprijzen. Hopelijk gaan<br />

die in de toekomst weer omlaag. Ik ga graag naar een<br />

kleinere ruimte in het gebouw, maar die is er geloof<br />

ik niet. Zolang ik het nog kan betalen, blijf ik hier<br />

Dreamsolution<br />

Even voorstellen “Ik ben de oprichter van Dreamsolution,<br />

een bedrijf dat software ontwerpt en ontwikkelt die je plannen<br />

beter, ideeën sterker en doelstellingen haalbaar maakt.<br />

Eerst werkte ik vanuit huis, maar toen onze kinderen werden<br />

geboren, ging ik in 2006 als kleine eenpitter in Bacinol 1<br />

aan de slag, en later in Bacinol 2.”<br />

Waarom Bacinol 2? “We zijn klein begonnen en inmiddels<br />

zijn we uitgegroeid naar een bedrijf met 22 medewerkers.<br />

Doordat we er steeds een ruimte konden bijhuren, was dit<br />

pand perfect voor ons. Het is gezellig en we kunnen doorgroeien.<br />

Meer eisen heb ik niet.”<br />

Prettig “Er zit een gezellige horecagelegenheid in het pand<br />

en het ligt gunstig ten opzichte van het openbaar vervoer<br />

en de rest van de Randstad, dat is een fijne bijkomstigheid.<br />

De historie van deze locatie geeft het pand karakter en daar<br />

houd ik wel van. We hebben ook een goed contact met<br />

Nanne van Bedrijfsruimte <strong>Delft</strong>.”<br />

Toekomst “Ik zie geen reden om te vertrekken. We hebben<br />

het prima naar ons zin en er zijn nog steeds mogelijkheden<br />

om te groeien. In het verleden waren er meer kleine bedrijven<br />

en was er onderling meer contact of activiteiten<br />

werden gezamenlijk opgepakt. Wie weet gebeurt dat<br />

in de toekomst weer wat vaker.” •<br />

De panden waar deze ondernemers zijn gevestigd zijn onderdeel van Bedrijfsruimte <strong>Delft</strong>


22 | delft.<strong>business</strong>/inspireren delft.<strong>business</strong>/inspireren | 23<br />

Cor van der Wel, Jiske Kiers<br />

en Guido Bindels<br />

Tekst: Heleen Platschorre Foto: Ronald Speijer<br />

Ontwikkelen op weg naar werk<br />

Innovatie verbreedt<br />

inzetbaarheid<br />

Werkse! begeleidt mensen in <strong>Delft</strong> en omgeving met een afstand tot<br />

de arbeidsmarkt naar werk. Daarbij gebruikt het bedrijf steeds vaker<br />

innovatieve technologie. Ook neemt het bedrijf steeds meer mensen zelf in<br />

dienst. Directeur Cor van der Wel licht samen met twee collega’s toe<br />

wat de ambitie achter deze nieuwe ontwikkelingen is.<br />

Wij helpen mensen om<br />

aansluiting te houden op de<br />

snel veranderende wereld<br />

De wereld verandert steeds sneller. Dat<br />

is voor mensen met een afstand tot de<br />

arbeidsmarkt een enorme uitdaging.<br />

Werkse! wil hen ondersteunen om aansluiting<br />

te vinden.<br />

Gamend je talenten ontdekken<br />

“Mensen met een baan maken vaak een<br />

persoonlijk ontwikkelplan, volgen een<br />

cursus of hebben een coach. Mensen<br />

met een bijstandsuitkering hebben die<br />

mogelijkheden niet”, vertelt Jiske Kiers,<br />

<strong>business</strong> unit manager Innovatie &<br />

Ontwikkeling. “Wij willen dat gat dichten,<br />

onder meer met innovatieve technieken.<br />

Zo werken we met een game-based<br />

THEMA<br />

E CO N O M IE E N W E R KG ELE G E N H EID<br />

assessment, een computerspel<br />

waaruit blijkt wat iemands talenten<br />

zijn.”<br />

Voor jongeren is zo’n game-based<br />

assessment heel toegankelijk,<br />

voor anderen is het nieuw. “We<br />

laten mensen deze game bewust<br />

spelen in een publieke ruimte. Dat<br />

maakt anderen nieuwsgierig. De game is<br />

ook geschikt voor mensen die de Nederlandse<br />

taal niet goed beheersen. Voor hen<br />

is dit een welkome tool.”<br />

Soms vinden mensen het spannend iets nieuws uit te<br />

proberen; daarom nemen we hen stap voor stap mee<br />

VR-bril en smart glasses<br />

Werkse! maakt ook gebruik van VR-brillen.<br />

Kiers: “Komt uit het assessment bijvoorbeeld<br />

dat iemand geschikt is voor de zorg,<br />

dan kan diegene daar met een VR-bril een<br />

virtueel kijkje nemen. In de VR-bril zit een<br />

vertaaloptie, waardoor ook statushouders<br />

eenvoudig kunnen ervaren hoe werken in<br />

de zorg of catering er in Nederland uitziet.”<br />

Verder experimenteert Werkse! met smart<br />

glasses. “Die worden veel gebruikt bij magazijnwerk.<br />

Op de bril zien mensen welke<br />

producten zij moeten pakken. De bril<br />

bevestigt met een groen vinkje dat zij het<br />

juiste hebben gekozen. Na een succesvolle<br />

pilot kijken we nu of we mensen met<br />

een smart glass kunnen voorbereiden op<br />

werk in deze branche.”<br />

Stap voor stap<br />

Sommige mensen vinden het spannend<br />

om iets nieuws uit te proberen, ziet Guido<br />

Bindels, manager van de <strong>business</strong> unit<br />

Werken Leren. “Daarom nemen we hen<br />

stap voor stap mee in het proces.”<br />

Deelname is bovendien altijd vrijwillig, vult<br />

Kiers aan. “We kijken goed naar wat bij<br />

mensen past. Zo gebruiken we steeds vaker<br />

tilhulpen, of helpen we mensen met een<br />

brace. Voor mensen die wat ouder zijn of<br />

een beperking hebben, is dat een enorme<br />

verlichting. Zij zijn vaak snel enthousiast.”<br />

Kiers wil graag met onder meer de TU<br />

<strong>Delft</strong> of RoboHouse onderzoeken welke<br />

innovaties nog meer mogelijk zijn. Op<br />

haar wishlist staat bijvoorbeeld nog een<br />

escaperoom waar mensen hun talenten<br />

kunnen ontdekken.<br />

Werkse! als werkgever<br />

Een aantal jaar geleden richtte Werkse!<br />

zich nog vooral op het plaatsen van<br />

mensen op een nieuwe arbeidsplaats<br />

schetst Van der Wel. “Die focus hebben we<br />

verlegd: we willen dat mensen zich kunnen<br />

ontwikkelen en duurzaam aansluiting<br />

vinden op de arbeidsmarkt.”<br />

“We zagen regelmatig dat mensen die<br />

vanuit een uitkering werk vonden na één<br />

of twee jaar opnieuw uitvielen”, vult Bindels<br />

aan. “Om meer mensen een kans te<br />

bieden op regulier werk, nemen wij steeds<br />

vaker uitkeringsgerechtigden aan in een<br />

zogenaamde ‘ontwikkelbaan’. Dat is een<br />

baan voor kandidaten vanuit de Participatiewet<br />

met als resultaat dat een groot<br />

deel van hen uiteindelijk bij een reguliere<br />

werkgever aan de slag gaat.”<br />

Het bedrijf heeft daarmee inmiddels bijna<br />

duizend mensen in dienst. Eenderde daarvan<br />

werkt op de locatie aan het Gantel in<br />

Den Hoorn. Bindels: “De anderen werken in<br />

diverse werk-leerbedrijven elders, bijvoorbeeld<br />

in de groenvoorziening, catering of<br />

zorg. We willen mensen een fijne werkplek<br />

bieden, met een prettige sfeer. Als ze met<br />

plezier bij ons werken, geeft dat vertrouwen<br />

dat ze dat elders ook met plezier<br />

kunnen. En juist omdat mensen bij ons<br />

aan het werk zijn, kunnen we hen langdurig<br />

op de werkvloer ondersteunen in hun<br />

ontwikkeling.”<br />

Partners onmisbaar<br />

Werkse! wil mensen niet alleen begeleiden<br />

naar werk, maar hen in de breedte ondersteunen,<br />

legt Van der Wel uit. “Bijstandsgerechtigden<br />

hebben vaak meerdere problemen.<br />

Daarom werken we nauw samen<br />

met maatschappelijke organisaties en<br />

bedrijven. Zo kan een behandeling bij de<br />

GGZ sneller resultaat opleveren als iemand<br />

tegelijkertijd werk vindt. Mijn ambitie is dat<br />

we net zo’n verschil maken voor veel mensen<br />

als Jacques van Marken, de oprichter<br />

van Gist-brocades, het huidige DSM, dat<br />

deed. Ik hoop dat we mensen op meerdere<br />

leefgebieden ondersteunen en waar nodig,<br />

met onze partners, een vangnet kunnen<br />

bieden.” •<br />

Virtueel ontdekken<br />

Het klinkt misschien futuristisch, maar<br />

Werkse! maakt regelmatig gebruik van<br />

VR-brillen. Ze worden bijvoorbeeld ingezet<br />

om mensen een virtueel kijkje te laten<br />

nemen op de werkvloer of in de branche<br />

waar zij gaan werken. Het zorgt ervoor dat<br />

zij nieuwe werelden op een rustige manier<br />

kunnen ontdekken.<br />

Foto: Marco Zwinkels


Ook in deze tijden bouwen wij door<br />

delft.<strong>business</strong>/verbinden | 25<br />

Bouw Vastgoed West<br />

Ter Steege is een bouwer in het hart van de Randstad. We kunnen u alles<br />

vertellen over duurzaam bouwen, nieuwe technieken en mooie ontwikkelingen.<br />

Het allerbelangrijkste: in onze gebouwen moet de eindgebruiker<br />

zich thuis voelen. We praten u bij over enkele van onze recente<br />

projecten.<br />

Appartementen Du Meelaan Zoetermeer (gestart 2022)<br />

Rond de zomer van 2023 leveren wij de 49 door ons gebouwde appartementen<br />

op. Een gedeelte zal opgeleverd worden aan de kopers van deze<br />

appartementen en een gedeelte van de appartementen wordt verhuurd.<br />

Hotel Van Vollenhovenstraat Rotterdam (gestart 2022)<br />

In drie historische aan elkaar geschakelde panden in het Zeeheldenkwartier<br />

in Rotterdam realiseren wij 63 hotelkamers. Nadat de gebouwen<br />

aan de binnenzijde geheel gestript zijn, zijn we begonnen met de opbouw<br />

van de hotelstructuur. Op de achterplaats worden nieuwe hotelkamers<br />

gerealiseerd. Het hotel zal in de zomer van 2023 worden opgeleverd.<br />

Bedrijfsverzamelgebouw Den Hoorn (gestart 2023)<br />

Aan de Peuldreef in Den Hoorn (Harnaschpolder) zijn wij naast het<br />

fonkelnieuwe, door ons gerealiseerde Van der Valk Hotel <strong>Delft</strong> A4 gestart<br />

met de bouw van een bedrijfsverzamelgebouw. De totale bruto vloeroppervlakte<br />

van 5.000 m² gaat ruimte bieden aan drie bedrijven.<br />

Appartementen Du Meelaan Zoetermeer<br />

Hotel Van Vollenhovenstraat Rotterdam<br />

Bouwdeel E Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp (gestart 2023)<br />

Voor Alrijne Zorggroep, een voor ons bekende opdrachtgever, zijn wij<br />

gestart met de bouw van een uitbreiding van het ziekenhuis. De grote<br />

uitdaging in dit project is de overbouw van de bestaande hoofdvoeding<br />

en technische voorzieningen van het ziekenhuis.<br />

SAM Zoetermeer<br />

SAM Zoetermeer (start 2023)<br />

We werken hard aan de voorbereiding van de bouw van 221 woningen.<br />

Zodra de onlangs verleende omgevingsvergunning onherroepelijk is,<br />

zal de bouw starten. Voor dit omvangrijke project heeft Ter Steege Bouw<br />

Vastgoed <strong>Delft</strong> de samenwerking opgezocht met Dura Vermeer. Afnemer<br />

van een groot deel van de appartementen is Stichting Achmea Real Estate<br />

Fund. De ontwikkelaar is Stadswaarde.<br />

Bedrijfsverzamelgebouw Den Hoorn<br />

Bouwdeel E Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp<br />

Ter Steege Bouw Vastgoed <strong>Delft</strong> BV<br />

Vrij-Harnasch 1<br />

2635 BZDen Hoorn<br />

Telefoonnummer: 015-2062100<br />

E-mail: delft@tsbouwvastgoed.nl<br />

tsbouwvastgoed.nl


26 | delft.<strong>business</strong>/verbinden delft.<strong>business</strong>/inspireren | 27<br />

Mijn agenda<br />

Rick Buijs<br />

Rick is eigenaar van Ears Unlimited. Hij is in <strong>Delft</strong> blijven hangen na zijn studie en<br />

woont er nu alweer veertig jaar. Inmiddels is hij 33 jaar werkzaam in de audio. Ooit<br />

begonnen bij de bekende <strong>Delft</strong>se zaak Multifoon Hifi, verkoopt hij tegenwoordig<br />

personal audioproducten bij Ears Unlimited. Alles wat je nodig hebt om muziek te<br />

luisteren via hoofdtelefoons is bij hem in Bacinol 2 te vinden.<br />

Vrijdag<br />

Zaterdag<br />

Zondag<br />

THEMA<br />

E CO N O M IE E N W E R KG ELE G E N H EID<br />

Lamers beschrijft zichzelf als een verbindingsmakelaar.<br />

Al zijn hele leven is hij bezig<br />

de juiste mensen met elkaar in contact te<br />

brengen. Door mensen die elkaar zouden<br />

kunnen helpen aan elkaar te koppelen,<br />

door netwerkevenementen te organiseren<br />

en door zijn ogen en oren open te houden<br />

voor nieuwe kansen.<br />

Netwerkregisseur zoekt verbinding<br />

Oog voor nieuw<br />

arbeidspotentieel<br />

Er is veel werk, maar niet in alle sectoren. NLwerktaanwerk, gefinancierd door<br />

VNO-NCW en MKB Nederland, probeert die mismatch tussen vraag en aanbod<br />

aan te pakken door werkgevers en werknemers bij elkaar te brengen – ook in de<br />

regio Haaglanden. Netwerkregisseur Harrie Lamers vertelt.<br />

terechtkunt.” Ook bij de aansluiting op het<br />

onderwijs ligt verbeterpotentie. Niet voor<br />

niets is Lamers projectleider van de nieuwe<br />

opleiding Vakman Ondernemer bij het ROC<br />

Mondriaan in de Haagse binnenstad. “Hier<br />

laten we ondernemers en ondernemende<br />

mensen die fris in het vak staan, gastlessen<br />

verzorgen.”<br />

ciale werkplaatsen in. Kijk ook naar het<br />

omscholen van mensen, kijk naar samenwerkingen<br />

met scholen en oordeel niet te<br />

vroeg. Iedereen is tenslotte welkom in deze<br />

bijzondere tijden. Wij proberen werkgevers<br />

te overtuigen de uitdaging aan te gaan. Zo<br />

lossen we samen de personeelsvraagstukken<br />

van de toekomst op.” •<br />

De agenda is relatief leeg. Dat komt<br />

wel even goed uit, want mei was voor<br />

ons heel druk. Veel mensen kregen hun<br />

vakantiegeld uitbetaald en hebben dat<br />

bij ons aan leuke dingen besteed. En<br />

er zijn een aantal bijzondere nieuwe<br />

producten binnengekomen die hoognodig<br />

moeten worden ingespeeld en<br />

uitgeprobeerd. Daarnaast ligt er ook<br />

behoorlijk wat achterstallig administratiewerk,<br />

betalingen en klanten die<br />

teruggebeld moeten worden. Zat te<br />

doen dus.<br />

Vrijdag<br />

Lege agenda<br />

Zoon Tijs werkt op woensdag en zaterdag<br />

ook in de zaak. Vandaag is het<br />

heel warm, dus we verwachten weinig<br />

klanten in de showroom. Dat blijkt te<br />

kloppen: naast wat vaste gezichten lopen<br />

er alleen ’s middags een paar nieuwe<br />

klanten binnen. Na het beoordelen<br />

hebben we nu mooi tijd om de nieuwe<br />

producten in de webshop te zetten<br />

en onze Google-campagnes bij te<br />

werken. Voor ons begint het weekend<br />

op zaterdag na sluitingstijd. Dus even<br />

lekker met Tjan, Wiebe, Cock en Jits<br />

op het terras wat biertjes gedronken.<br />

Wel in de schaduw vandaag. ’s Avonds<br />

nog lang in de tuin samen met mijn<br />

vriendin Irma een wijntje gedronken en<br />

het leven doorgenomen.<br />

Om 8 uur 's ochtends al op de racefiets.<br />

Vanwege de warmte hebben we vroeg<br />

afgesproken. Het rondje van 50 kilometer<br />

kost vandaag meer moeite dan<br />

anders, maar we persen er toch nog<br />

bijna 30 kilometer per uur gemiddeld<br />

uit. Tevreden! Vroeg thuis en lekker aan<br />

de koffie met Irma. Plannen maken en<br />

boodschappen doen voor het etentje<br />

met vrienden vanavond. En een beetje<br />

rondkijken op Funda vanwege voorzichtige<br />

verhuisplannen. Onze kids zijn<br />

het huis uit dus we kunnen verder kijken<br />

dan het huidige grote gezinshuis. •<br />

Zondag<br />

Rondkijken<br />

op Funda<br />

Tekst: Anne Louïse van den Dool Foto: Sam Rentmeester<br />

Potentie in onderwijs<br />

In die hoedanigheid treedt hij ook op als<br />

netwerkregisseur voor het project<br />

NLwerktaanwerk. Samen met collegaondernemer<br />

René Vollenbroek ontfermt<br />

hij zich over de regio Haaglanden door<br />

belanghebbenden met elkaar in gesprek<br />

te brengen. “Bedrijfsleven, onderwijs en<br />

overheid moeten elkaar beter leren vinden.<br />

Zo mag bijvoorbeeld duidelijker worden<br />

bij welke overheidsloketten je als werkgever<br />

kunt aankloppen”, vindt Lamers.<br />

“Iedereen kent het UVW, maar er zijn nog<br />

veel meer plekken waar je met je vragen<br />

Schaap met vijf poten<br />

Op deze manier wil hij betere matches<br />

tot stand brengen tussen werkgevers<br />

en werknemers. Ondanks de krapte op<br />

de arbeidsmarkt blijven veel werkgevers<br />

kritisch, merkt Lamers. “Bedrijven zoeken<br />

vaak een schaap met vijf poten: iemand<br />

met een hbo-opleiding én jaren ervaring<br />

die akkoord gaat met minder salaris.<br />

Maar in deze periode van schaarste moet<br />

je als werkgever soms water bij de wijn<br />

doen of naar andere oplossingen zoeken.<br />

Creëer bijvoorbeeld combinatiefuncties<br />

bij meerdere bedrijven of schakel so­<br />

Nieuwe collega’s<br />

vinden = investeren<br />

Het vinden en behouden van talent<br />

vraagt tijd, energie en een open mind.<br />

Wees bereid je traditionele<br />

ideeën over wat een goede medewerker<br />

is te herzien. Mensen willen vaker<br />

thuiswerken en drie dagen weekend.<br />

Gooi niet meteen de deur dicht, maar<br />

onderzoek samen wat mogelijk is.<br />

Vrijdag<br />

Achterstand<br />

wegwerken<br />

Zaterdag<br />

Nieuwe producten<br />

uitproberen<br />

Zondagochtend<br />

Al vroeg op de racefiets<br />

Zondag<br />

Volle koelkast


28 | delft.<strong>business</strong>/kennis-delen<br />

THEMA<br />

E CO N O M IE E N W E R KG ELE G E N H EID<br />

delft.<strong>business</strong>/kennis-delen | 29<br />

Iedereen is van waarde<br />

Maaike Zwart en Larissa Bentvelzen zijn beiden wethouders<br />

in respectievelijk <strong>Delft</strong> en Rijswijk. Twee gedreven, jonge<br />

vrouwen met een missie, die met elkaar in gesprek gaan over<br />

belangrijke thema’s in de regio: onderwijs, duurzaamheid en<br />

de arbeidsmarkt. Dat doen zij weliswaar vanuit verschillende<br />

perspectieven, maar met één gemeenschappelijke overtuiging:<br />

mensen bepalen de vooruitgang.<br />

Larissa Bentvelzen “Gemeentelijk werken Rijswijk en <strong>Delft</strong><br />

binnen de Arbeidsmarktregio samen met andere gemeentes,<br />

maar ook met organisaties als het UWV. Maar we hebben<br />

vooral ondernemende werkgevers nodig die hun nek durven<br />

uit te steken in het vinden van nieuw personeel. Die hebben we<br />

nodig om meters te maken.”<br />

Larissa Bentvelzen “Ik maakte me al ver voor mijn wethouderschap<br />

sterk voor de kracht van zogenaamde laagopgeleiden.<br />

Mede omdat ik zelf op het vmbo begonnen ben, weet<br />

ik hoe sommige mensen tegen je kunnen aankijken. In de<br />

huidige krappe arbeidsmarkt verandert dit nu. Maar dat gaat<br />

te langzaam en in mijn ogen met een te nadrukkelijke focus op<br />

techniek en innovatie. Kijk ook naar de horeca en de zorg. Ook<br />

daar kunnen lager opgeleide mensen het verschil maken.”<br />

Maaike Zwart “Betaald werk is nog steeds de belangrijkste<br />

route naar bestaanszekerheid. Dat is natuurlijk een belangrijk<br />

goed: armoedebestrijding is een andere belangrijke pijler<br />

onder ons collegeprogramma. Maar betaald werk is niet voor<br />

iedereen weggelegd, ook dat moeten we onderkennen. Dan<br />

concentreren we ons op de maatschappelijke bijdrage die<br />

iedereen op zijn of haar manier kan leveren. Ook vrijwilligerswerk<br />

levert veel op: zelfrespect, leefbaarheid in de wijken en<br />

een bloeiend verenigingsleven.”<br />

Maaike Zwart “Ik spreek ook veel kleine horecaondernemers.<br />

Ze staan, zoals iedereen weet, te springen om personeel. Toch<br />

blijft de drempel vaak hoog om mensen aan te nemen die niet<br />

helemaal in het plaatje passen. Daarvoor moet je soms afwijken<br />

van het gebaande pad. Een ondernemer zei laatst tegen<br />

me: ‘We hebben net een Syrische kok aangenomen. Hij spreekt<br />

geen woord Nederlands, maar hij kookt fantastisch en Nederlands<br />

leert hij nu van zijn collega's in de keuken. Daar wordt ons<br />

hele bedrijf rijker van.’ Mooier kan het toch niet?”<br />

Larissa Bentvelzen “Op het gebied van armoedebestrijding<br />

zijn we als Rijswijk behoorlijk innovatief. Zo hebben we een<br />

pilot waarin inwoners die onder de Participatiewet vallen<br />

tijdelijk mogen samenwonen zonder gekort te worden op<br />

hun uitkering. Dat schept financiële ruimte, maar levert ook<br />

tijdwinst op waardoor iemand bijvoorbeeld in deeltijd betaald<br />

werk kan doen. En het mes snijdt aan meer kanten. Als de relatie<br />

standhoudt, komen er woningen vrij, wat weer een bijdrage<br />

levert aan het oplossen van het woningtekort.”<br />

Maaike Zwart<br />

is 35 en kwam vijftien jaar geleden<br />

als student Bouwkunde naar <strong>Delft</strong>.<br />

Sinds 2022 is ze terug in <strong>Delft</strong>. Als<br />

wethouder namens STIP met onder<br />

meer Duurzaamheid en Werk en<br />

Inkomen in haar portefeuille.<br />

Larissa<br />

Bentvelzen<br />

is 32, geboren en getogen Rijswijkse,<br />

begonnen op het vmbo<br />

en nu voor Beter voor Rijswijk wethouder<br />

op onder meer de beleidsterreinen<br />

Sociaal domein, Onderwijs en<br />

Sport.<br />

Larissa Bentvelzen “Precies dat zouden meer ondernemers<br />

moeten ervaren. Natuurlijk snappen we de dilemma's: geen<br />

tijd, weinig ervaring met bepaalde doelgroepen, onbekendheid<br />

met voorzieningen die drempelverlagend werken. Maar daar<br />

kunnen we bij helpen. Ons werkgeversservicepunt kan een gedeelte<br />

van de begeleiding van nieuwe werknemers in de beginfase<br />

op zich nemen. Loonkostensubsidies verkleinen eventuele<br />

financiële barrières en zo zijn er meer mogelijkheden.”<br />

Maaike Zwart “In <strong>Delft</strong> werken we hierin nauw samen met<br />

een aantal sociale organisaties. Ons werkbedrijf Werkse! helpt<br />

<strong>Delft</strong>enaren naar betaald werk. Het collectief Lekker Bezig van<br />

Stichting Stunt, Firma van Buiten en GGZ Delfland zorgt voor<br />

participatie en activering. Mensontwikkeling en voor iedereen<br />

een passende plek vinden staat daarbij centraal. Bij Stunt bijvoorbeeld<br />

is het credo: iedereen is van waarde, iedereen maakt<br />

waarde. Dat is zó waar en daar ben ik trots op.”<br />

Maaike Zwart “Duurzaamheid bereikbaar maken voor<br />

iedereen is een ander belangrijk speerpunt in ons beleid. Niet<br />

iedereen heeft de middelen om bijvoorbeeld zelf de woning te<br />

isoleren. Iedereen moet mee kunnen doen in de overgang naar<br />

duurzame energie. Daarom helpen we, samen met 015 Duurzaam,<br />

met gratis Energiehulp en ondersteunen <strong>Delft</strong>enaren bij<br />

energiebesparing. Zo bestrijden we ook de energie armoede.”<br />

Beide wethouders zijn het erover eens dat de basis van alles<br />

sociale cohesie is, of het nu om onderwijs, duurzaamheid of<br />

bestaanszekerheid gaat. Bentvelzen: “We moeten het samen<br />

doen. Daarom doen wij wat we kunnen op gemeentelijk niveau<br />

en werken we samen. Met elkaar en met zoveel mogelijk relevante<br />

organisaties en ondernemingen, bestuurlijk en operationeel.”<br />

Zwart vult aan: “En natuurlijk komen we elkaar ook nog<br />

weleens ergens anders tegen. Tijdens regionale overleggen,<br />

maar ook op het schoolplein, als trotse moeders van twee<br />

zoons die naar dezelfde kinderopvang gaan. Daar hebben we<br />

het nooit over politiek.” •<br />

Tekst: Marc Boekenstijn Foto: Raúl Nijhorst<br />

28


30 | delft.<strong>business</strong>/kennis-delen<br />

delft.<strong>business</strong>/inspireren<br />

delft.<strong>business</strong>/inspireren | 31<br />

Tekst: Annebelle de Bruijn Beeld: Immunowars<br />

Kennis over ziektemakers verspreid via kaarten<br />

Studenten bestrijden<br />

desinformatie met spel<br />

Open, aanstekelijk, enthousiast en nieuwsgierig naar alles en iedereen<br />

om zich heen. Studenten life science & technology Rafael Jezior<br />

(29) en Dennis de Beeld (24) zijn in het echte leven heel anders dan<br />

hun achter gasmaskers verborgen alter ego’s Mr. Black en Mr. White.<br />

Deze twee mysterieuze figuren spelen een centrale<br />

rol in ImmunoWars, het spel dat de masterstudenten<br />

zelf bedachten. Mr. Black wil de mensheid vernietigen,<br />

Mr. White wil de mens juist redden.<br />

“ImmunoWars is een strategisch kaartspel<br />

dat is bedoeld om te leren hoe het<br />

afweersysteem werkt, welke ziektes er<br />

bestaan en wat je eraan kunt doen”, vertelt<br />

Jezior vanaf een zonnig dakterras in<br />

Leiden. De twee masterstudenten werken<br />

vanuit PLNT, een verzamelgebouw voor<br />

startups. Eerder gaven ze een rondleiding<br />

langs de plantentuin, geïmproviseerde<br />

escaperoom en kippenren op het dakterras.<br />

“De kippen zijn een hobby van de<br />

directeur van PLNT”, legt<br />

De Beeld uit.<br />

Terug naar ImmunoWars.<br />

Het idee voor het spel<br />

ontstond in de studentenkamer<br />

van De Beeld.<br />

“Terwijl we een biertje<br />

dronken, bedachten we hoe leuk het zou<br />

zijn om een game binnen ons vakgebied<br />

te spelen. Toen ontdekten we dat er geen<br />

spel is dat het immuunsysteem, infec­<br />

tieziekten en wetenschap goed uitlegt.”<br />

Dat vonden ze vreemd. De Beeld: “Je hebt<br />

immers allerlei soorten spellen met monsters,<br />

orks, draken, aliens. Dus waarom<br />

was er niet eentje over iets belangrijks<br />

als je cellenafweersysteem<br />

en daadwerkelijk bestaande<br />

monsters?”<br />

Ziektemakers<br />

Over dat afweersysteem, en<br />

hun vakgebied in de breedte,<br />

zijn de twee studenten dolenthousiast.<br />

“Heb je ooit cellen<br />

en ziektemakers door een<br />

microscoop bekeken? Dat is<br />

echt magisch”, zegt Jezior.<br />

Het spel telt 108 kaarten.<br />

Spelers hebben als missie<br />

om tegenstanders uit te schakelen door<br />

ze aan te vallen met kaarten van virussen<br />

en bacteriën, zoals hiv of ebola. Zich<br />

verdedigen doen spelers met kaarten<br />

van beschermende middelen, zoals<br />

medicijnen uit een 3D-printer of medische<br />

mondmaskers. Dat laatste maakt<br />

het spel behoorlijk actueel. De Beeld en<br />

Jezior waren al lang en breed met de<br />

ontwikkeling van ImmunoWars bezig toen<br />

het coronavirus de wereld opschudde.<br />

Jezior: “We hadden toen al een kaart<br />

bedacht met een mysterievirus. Toevallig<br />

hè?” De pandemie heeft hun spel extra<br />

urgentie gegeven: op deze manier kunnen<br />

ze desinformatie bestrijden en mensen<br />

inspireren ook de wetenschap in te gaan.<br />

“Als mensen niet goed begrijpen wat er<br />

gebeurt, worden ze bang. En dat maakt ze<br />

weer vatbaarder voor desinformatie”,<br />

stelt De Beeld.<br />

Satire<br />

In het kaartspel verwerken<br />

ze kennis die ze opdoen<br />

tijdens colleges van hun<br />

<strong>Delft</strong>s-Leidse master en<br />

feiten uit wetenschappelijke<br />

literatuur. Alle onderzoeken<br />

en artikelen die<br />

ze in het spel gebruiken,<br />

publiceren ze op hun<br />

site. Ze willen zo transparant<br />

mogelijk zijn. Jezior: “Al hebben we<br />

hier en daar wel iets moeten simplificeren.”<br />

De graphics van de kaarten – zoals<br />

die van de meningokokkenbacterie – zijn<br />

kleurrijk, gedetailleerd<br />

en wetenschappelijk<br />

accuraat. De teksten in<br />

het spel zijn speels en<br />

bevatten een flinke dosis<br />

satire en zwarte humor.<br />

De spelontwikkelaars kunnen<br />

nog niet van hun spel<br />

leven. Naast ImmunoWars<br />

en hun drukke studie hebben<br />

ze een bijbaan. Tachtig<br />

uur per week werken is<br />

eerder regel dan uitzondering.<br />

“Het is flink aanpoten. We leveren<br />

behoorlijk in op slaap. We krijgen gelukkig<br />

superveel energie van ImmunoWars. Het<br />

is zo tof om steeds weer<br />

nieuwe kaarten te bedenken<br />

en bedrijfsplannen uit te<br />

stippelen.”<br />

Soa-editie<br />

Een groot deel van hun tijd<br />

brengen de twee studenten<br />

door in Leiden, in hun werkruimte<br />

tussen andere startups<br />

in PLNT. De Beeld: “Het is een<br />

inspirerende en leerzame omgeving.<br />

Startups die langer bestaan,<br />

kennen het klappen van de zweep.”<br />

Tijdens hun bachelorstudie waren ze veel<br />

op de campus van de TU <strong>Delft</strong> te vinden.<br />

Jezior: “In <strong>Delft</strong> zitten – in tegenstelling<br />

tot Leiden – alle faculteiten bij<br />

elkaar in de buurt. Dat maakt<br />

de campus een enorm toffe<br />

plek waar je makkelijk mensen<br />

van andere vakgebieden<br />

tegen het lijf loopt.”<br />

In de toekomst hopen de<br />

twee wel van ImmunoWars te<br />

kunnen leven. Ze lopen over<br />

van de ideeën voor toekomstige<br />

kaarten, varianten en<br />

uitbreidingen. “We hebben<br />

een soa-editie op de markt gebracht<br />

en willen ook een variant uitbrengen met<br />

parasieten en schimmels.” De interesse<br />

van potentiële klanten neemt alvast toe:<br />

van gameliefhebbers tot wetenschappelijke<br />

instituten. “Hopelijk bestellen<br />

die grote oplages om weg te geven als<br />

relatiegeschenk of kerstpakket. Hoe leuk<br />

zou het zijn als elke TU-werknemer zo’n<br />

spel thuis krijgt?” •<br />

Dit is een bewerkte versie<br />

van een artikel dat eerder<br />

verscheen in <strong>Delft</strong> Matters,<br />

het wetenschappelijk<br />

online magazine van de TU<br />

<strong>Delft</strong> dat twee keer per jaar<br />

verschijnt.


32 | delft.<strong>business</strong>/inspireren<br />

delft.<strong>business</strong>/inspireren | 33<br />

Fladderende zomerjurk<br />

Juni, eindelijk zomer. Met de schoolvakanties in<br />

voor de <strong>Delft</strong>enaren, regiobewoners en bezoekers die<br />

aantocht dwalen mijn gedachten soms af naar de<br />

zich door onze prachtige stad willen laten verrassen.<br />

komende vakantieweken. Even lekker niets. Energie<br />

En goed voor onze honderden ondernemers en ruim<br />

en inspiratie opdoen. Al jarenlang bezoeken we met<br />

drieduizend stadsgenoten die hun inkomen verdie-<br />

ons gezin het Franse Avignon. Het is net <strong>Delft</strong>: een<br />

nen in de recreatiesector. Op deze manier levert de<br />

karakteristieke historische stad vol musea, plei-<br />

bezoekerseconomie niet alleen een belangrijke bij-<br />

nen en monumenten, met prachtige evenementen,<br />

drage aan een fijne leefomgeving en goede voorzie-<br />

mooie winkels en gastvrije horeca.<br />

In die betoverende omgeving wordt al tientallen<br />

jaren in juli het Festival d’Avignon gehouden: een<br />

vooruitstrevend cultuurfestival met voorstellingen,<br />

exposities, wandelingen, toneel, film, theater en<br />

allerlei andere zomeractiviteiten op uiteenlopende<br />

plekken. Het toont de stad op haar mooist, als een<br />

beeldschone vrouw in een fladderende zomerjurk.<br />

Vrijwel ieder jaar zijn we erbij om de unieke sfeer<br />

weer even te proeven.<br />

ningen, maar geeft die <strong>Delft</strong> ook economisch nieuwe<br />

impulsen.<br />

Het is geweldig om te zien dat de festivalzomer meteen<br />

op zoveel enthousiasme kan rekenen. Evenementen<br />

worden aangemeld, cultuurmakers sluiten<br />

zich aan, bewoners doen mee, ondernemers ondersteunen<br />

de promotie, politici tonen zich ambassadeur<br />

en maatschappelijke organisaties zorgen voor<br />

support. Daardoor is meteen een vol programma<br />

ontstaan met ruim honderd activiteiten, waarmee<br />

onze stad zich op haar allermooist laat zien.<br />

Lasersnijders hebben alles zelf in huis<br />

Creatief met hout<br />

Wie bij Laserbeest binnenwandelt, ziet het meteen: van de<br />

welkomstbalie tot de triplex scheidingswanden tussen kantoor<br />

en werkplaats, alles is hier van hout. In de hoge kasten staan<br />

voorbeelden van hun werk: houten awards, geschenkkistjes,<br />

sieraden en uitgesneden kaarten van verschillende steden, al dan<br />

niet voorzien van ingegraveerde tekst. Het is een mooie greep<br />

uit alle producten die bij Laserbeest worden geproduceerd – in<br />

opdracht of op eigen initiatief.<br />

Locatie = showcase<br />

Laserbeest is sinds twee jaar te vinden<br />

aan de <strong>Delft</strong>se Haagweg. Het<br />

was flink zoeken naar een geschikt<br />

pand met een kantoor én een werkplaats.<br />

Ook aan dit pand moest nog<br />

veel vertimmerd worden. Daardoor<br />

straalt het wel de inventiviteit van<br />

Laserbeest uit.<br />

In <strong>Delft</strong> vieren we dit jaar de eerste <strong>Delft</strong>se Festivalzomer.<br />

Geïnspireerd op Avignon worden onze cultuurfestivals<br />

en andere publieksevenementen<br />

tussen juni en september gebundeld, met<br />

de stad als bruisend zomerpodium. Fijn<br />

MICHIEL VAN DER SCHAAF<br />

Directeur <strong>Delft</strong> Marketing<br />

<strong>Delft</strong> als bruisend zomerpodium, net als in Avignon.<br />

Een aantrekkelijke gedachte, vind ik. Laat onze<br />

<strong>Delft</strong>se zomerjurk maar fladderen. Ik wens u<br />

een mooie festivalzomer. •<br />

Elf jaar geleden richtten de <strong>Delft</strong>se<br />

Bouwkunde-alumni Pieter Raat, Jonathan<br />

Cramers en Bram Zondag Laserbeest op.<br />

Net als anderen in hun branche zagen zij<br />

de mogelijkheden van digital fabrication,<br />

zoals lasersnijden en 3D-printen, nog ver<br />

voordat het grote publiek bekend was<br />

met deze technieken. Toentertijd produceerde<br />

Laserbeest veelal voor studenten<br />

Bouwkunde en Industrieel Ontwerpen:<br />

borrelplanken voor disputen, maar ook<br />

prototypes voor studieopdrachten. Die<br />

studenten bekleden inmiddels functies<br />

bij allerlei bedrijven. Binnenkomende<br />

bestellingen zijn vaak van die TU-alumni.<br />

Op die manier weten grote organisaties<br />

als Coolblue, Boskalis en Shell Laserbeest<br />

te vinden. Maar ook voor kleine bedrijven<br />

en particulieren zijn zij de aangewezen<br />

partij, benadrukt Raat. “We maken alles op<br />

maat, in grote én kleine aantallen. Daarbij<br />

gaan we zo duurzaam mogelijk te werk:<br />

ons materiaal heeft een keurmerk of is<br />

gerecycled, we scheiden ons afval en we<br />

hebben een speciale oogstkamer voor<br />

bruikbaar restmateriaal.”<br />

We doen zoveel mogelijk zelf, zodat we maximale<br />

invloed hebben op het eindproduct<br />

Alles in eigen huis<br />

Achter Laserbeest staat een twaalfkoppig<br />

team. Iedereen heeft een ontwerpachtergrond.<br />

In de werkplaats staan zeven<br />

laser snijmachines te zoemen. Onlangs<br />

nam Laserbeest ook de houtwerkplaats<br />

van een zagerij over. “De vorige eigenaar,<br />

met wie we al nauw samenwerkten, stopte<br />

ermee. Met dit nieuwe machinepark en<br />

de creativiteit binnen ons team kunnen<br />

we bijna alles in eigen huis produceren,<br />

zonder tussenkomst van andere partijen.<br />

Daarmee hebben we maximale invloed<br />

op het eindproduct.” Ambities voor<br />

de toekomst liggen dan ook vooral in<br />

apparatuur. Raat: “Met een metaalsnijder<br />

of freesmachine kunnen we met nieuwe<br />

materialen grotere objecten maken. Maar<br />

het lasersnijden zal centraal blijven staan,<br />

dat is onze core <strong>business</strong>.” •<br />

Tekst: Anne Louïse van den Dool Foto: Petra de Jong


34 | delft.<strong>business</strong>/inspireren delft.<strong>business</strong>/inspireren | 35<br />

Het pand<br />

Kalverbos 22,<br />

<strong>Delft</strong><br />

Als bedrijf kies je een locatie die bij je past. Om de<br />

functionaliteit, de ligging of de uitstraling.<br />

In deze rubriek vertellen de bewoners waarom zij<br />

voor deze locatie hebben gekozen.<br />

Gebouwd in 1895. Omdat de waterleiding naar <strong>Delft</strong><br />

niet optimaal functioneerde, werd een tweede watertoren<br />

gebouwd ten noorden van de Haagpoort, de<br />

plek die later Kalverbos zou worden genoemd. Stads-<br />

architect M.A.C. Harman kreeg, namens NV <strong>Delft</strong>sche<br />

Duinwaterleiding Maatschappij, de opdracht om de<br />

toren te ontwerpen.<br />

Oppervlakte De Watertoren is 300 vierkante meter,<br />

het Pomphuis 120 vierkante meter en de Reinwaterkelder<br />

500 vierkante meter.<br />

Leuk om te weten De Watertoren is te huur voor bijeenkomsten<br />

en evenementen, zowel zakelijk als privé.<br />

Het Pomphuis wordt op dit moment gerenoveerd.<br />

Naar verwachting zal hier in 2024 restaurant<br />

Het Eiland worden geopend. In de Reinwaterkelder<br />

bevindt zich kunstcentrum RADIUS: een grote ondergrondse<br />

kunsthal voor hedendaagse kunst en ecologie.<br />

De exposities gaan over het snijvlak van kunst en<br />

wetenschap, met de nadruk op klimaat, ecologie en<br />

leefomgeving. De naam RADIUS is gebaseerd op de<br />

cirkelvormige ruimte van het centrum.<br />

Eerdere bewoner <strong>Delft</strong>enaar Werner Bremer en zijn<br />

vrouw kochten in 2006 het Rijksmonument voor het<br />

symbolische bedrag van 1 euro. Bremer investeerde<br />

flink in de renovatie en verkocht het veertien jaar later.<br />

Huidige bewoner <strong>Delft</strong> Monumenten BV.<br />

Kent u van <strong>Delft</strong>se vastgoedontwikkeling.<br />

In het pand sinds Oktober 2020.<br />

Waarom dit pand <strong>Delft</strong> Monumenten BV is gespecialiseerd<br />

in het revitaliseren en herbestemmen van oud<br />

(monumentaal) vastgoed. De Watertoren past prima<br />

binnen deze visie. •


36 | delft.<strong>business</strong>/inspireren delft.<strong>business</strong>/inspireren | 37<br />

Tekst: Nico Jouwe Foto’s: Fred Leeflang<br />

THEMA<br />

E CO N O M IE E N W E R KG ELE G E N H EID<br />

We kunnen het netwerk<br />

makkelijk uitbreiden<br />

en opschalen<br />

<strong>Delft</strong>se bedrijven werken samen aan snel en veilig internet<br />

Sleutel tot groei<br />

is gemaakt van glas<br />

Economische groei is ondenkbaar zonder internet. De opkomst van de<br />

cloud en hybride werken dwingt iedere organisatie om kritisch te kijken<br />

naar de eigen connectiviteit. Volgens Michel van Loon (Breedband <strong>Delft</strong>)<br />

en Chris den Besten (Prolocation) is de sleutel tot snel, veilig<br />

en betrouwbaar internet gemaakt van glas. Of beter gezegd: van glasvezel.<br />

Soms zie je het tijdens een online overleg:<br />

medewerkers die vergaderen via een<br />

klein beeld met vertraging en haperende<br />

audio. Met een stabiele breedbandverbinding<br />

is dat probleem verleden tijd,<br />

vertelt Van Loon.<br />

“Om moderne bedrijfsprocessen<br />

efficiënt uit te voeren, is snelle en<br />

betrouwbare connectiviteit onmisbaar”,<br />

vult Den Besten aan. Of het nu gaat om<br />

online voorraadbeheer, het werken met<br />

cloudapplicaties of videobellen, niets<br />

is vervelender dan trage verbindingen<br />

en lange laadtijden. Als gevolg van de<br />

pandemie heeft het hybride werken<br />

bovendien een enorme vlucht genomen.<br />

In het bedrijfsleven, maar ook in het<br />

onderwijs, in de zorg en in de privésfeer<br />

is aansluiting op internet inmiddels<br />

onmisbaar. Glasvezel creëert de digitale<br />

infrastructuur die nodig is om het tempo<br />

van de interneteconomie bij te benen. En<br />

dat tempo ligt hoog, vinden Van Loon en<br />

Den Besten.<br />

Snelheid en symmetrie<br />

Ooit heette het internet de ‘digitale<br />

snelweg’. Maar door de duizelingwekkende<br />

vaart waarmee kolossale databestanden<br />

tegenwoordig door ultradunne glasvezelkabeltjes<br />

verstuurd worden, dekt de term<br />

‘snelweg’ allang niet meer de lading. Want<br />

behalve voor snelheid zorgt glasvezel<br />

ook voor symmetrie in de verbinding. Dat<br />

betekent dat de uploadsnelheid gelijk is<br />

aan de downloadsnelheid.<br />

Bandbreedte is met glasvezel nauwelijks<br />

een probleem. Dat is een belangrijk<br />

verschil met koperen en coax-kabels.<br />

Den Besten. “Een ander voordeel van het<br />

fijnmazige glasvezelnetwerk in <strong>Delft</strong> is dat<br />

het zorgt voor redundantie. Dat wil zeggen<br />

dat een wegvallende verbinding moeiteloos<br />

kan worden overgenomen door een<br />

andere verbinding binnen het netwerk.<br />

Daarnaast kunnen we snel opschalen als<br />

er meer verbindingen of meer bandbreedte<br />

nodig is.”<br />

Dark fiber<br />

Breedband <strong>Delft</strong> biedt ook dark fiber: een<br />

glasvezelverbinding tussen twee locaties<br />

van een bedrijf of instelling, of van een<br />

bedrijf naar een datacentrum, waarmee<br />

je een eigen netwerk kunt inrichten. Dit is<br />

met name interessant voor grote organisaties,<br />

zoals ziekenhuizen, opleidingsinstituten<br />

of financiële instellingen, legt Den<br />

Besten uit. “De bandbreedte is ongelimiteerd,<br />

je kunt makkelijker opschalen<br />

en je hebt de volledige controle over het<br />

Door de handen ineen te slaan is een zeer fijnmazig<br />

en betaalbaar netwerk aangelegd<br />

beheer en het onderhoud. Een belangrijk<br />

voordeel is ook dat een organisatie de<br />

beveiliging en encryptie in eigen hand<br />

heeft. Met de steeds striktere eisen aan<br />

de omgang met persoonsgegevens en<br />

andere vertrouwelijke informatie is dat<br />

een groot voordeel.”<br />

Lokale partner<br />

Breedband <strong>Delft</strong> is in 2005 als stichting<br />

opgericht door een aantal <strong>Delft</strong>se<br />

bedrijven en instellingen. Van Loon: “Er<br />

was veel behoefte aan snelle en betrouwbare<br />

glasvezelverbindingen, maar het<br />

aanbod van grote landelijke partijen was<br />

beperkt en duur. Door de handen ineen te<br />

slaan is een zeer fijnmazig en betaalbaar<br />

netwerk aangelegd in <strong>Delft</strong> met uitlopers<br />

richting het Westland en Pijnacker. Het<br />

netwerk wordt operationeel beheerd door<br />

Prolocation. Voor het aanleggen van de<br />

bekabeling in de grond werken we al jaren<br />

samen met BAM. Een mooi staaltje van<br />

lokale samenwerking. Het grote voordeel<br />

van het werken met <strong>Delft</strong>se partijen is dat<br />

wij maatwerk kunnen leveren.”<br />

Inspelen op groei<br />

<strong>Delft</strong> heeft groeiambities en wil tot 2040<br />

minimaal tienduizend extra banen realiseren.<br />

Daarvoor is onder meer honderdduizend<br />

vierkante meter extra bedrijfsruimte<br />

nodig, met name voor de innovatieve<br />

maakindustrie. Dat biedt mogelijkheden<br />

om het glasvezelnetwerk nog fijnmaziger<br />

te maken dan het al is. Van Loon: “Door<br />

onze lokale aanwezigheid kunnen we<br />

snel inspelen op dit soort ontwikkelingen.<br />

We hebben geen ambities om ver<br />

buiten <strong>Delft</strong> uit te breiden, maar er zijn al<br />

uitlopers in ontwikkeling richting Zoetermeer,<br />

voor een ziekenhuis, en richting<br />

Rijswijk voor een onderwijsinstelling. Als<br />

er eenmaal ergens glasvezel ligt, is het<br />

relatief eenvoudig om andere instellingen<br />

en bedrijven op ons netwerk aan te<br />

sluiten. En bij een grotere behoefte in<br />

Rijswijk kunnen we samenwerken met het<br />

Glaslokaal, een Haagse stichting vergelijkbaar<br />

met Breedband <strong>Delft</strong>. Dit soort lokale<br />

initiatieven werken gewoon heel goed.” •<br />

Wasstraat tegen DDoS<br />

Een nachtmerrie voor iedere organisatie: een<br />

DDoS-aanval (Distributed Denial-of-Service).<br />

Vaak zijn (lokale) overheden, gezondheidsinstanties,<br />

internetproviders of financiële<br />

instellingen het doelwit. Breedband <strong>Delft</strong><br />

biedt een extra bescherming in de vorm van<br />

NaWas (Nationale anti-DDoS Wasstraat). Deze<br />

apparatuur vangt het ‘vuile verkeer’ af en leidt<br />

het schone verkeer weer terug.


38 | delft.<strong>business</strong>/kennis-delen<br />

delft.<strong>business</strong>/inspireren | 39<br />

Zo zit dat: AI als hulpmiddel<br />

Online sparringpartner<br />

en vraagbaak<br />

Demi<br />

Wiegman<br />

In deze rubriek delen we<br />

kennis om ondernemers te<br />

informeren en inspireren.<br />

Foto: Alyssa van Heyst<br />

Het gebruik van Artificial Intelligence (AI)<br />

in marketing en communicatie heeft, bij<br />

het juiste gebruik, best wat voordelen<br />

voor bedrijven.<br />

AI kan grote hoeveelheden klantgegevens<br />

analyseren en waardevolle inzichten<br />

verschaffen, waardoor u als bedrijf beter<br />

inzicht kan krijgen in het gedrag en de<br />

voorkeuren van hun doelgroep. Dit kunt<br />

u inzetten om bijvoorbeeld gepersonaliseerde<br />

marketingcampagnes te creëren,<br />

wat de klantbetrokkenheid en conversiepercentages<br />

verhoogt.<br />

Focus op creatieve taken<br />

Ook is AI een fijne sparringpartner bij<br />

ingewikkelde vraagstukken en kan het<br />

een goed hulpmiddel zijn om efficiëntie<br />

en productiviteit te verbeteren door automatisering<br />

van repetitieve taken, zoals<br />

social media-beheer, personalisatie van<br />

e-mails en contentgeneratie. Daarnaast<br />

kan AI helpen bij het voorspellen van<br />

consumentengedrag en het optimaliseren<br />

van marketingcampagnes. Dit stelt<br />

marketeers in staat om zich te focussen<br />

op strategische en creatieve taken, zoals<br />

het ontwikkelen van campagnes en het<br />

verbeteren van de klantervaring.<br />

Risico’s<br />

Uiteraard zijn er ook enkele nadelen<br />

waarmee u als ondernemer rekening<br />

moet houden. Privacy en beveiliging<br />

van klantgegevens zijn de belangrijkste<br />

zorgen. Het verzamelen en opslaan van<br />

klantinformatie brengt risico’s met zich<br />

mee, en bedrijven moeten voldoen aan<br />

de privacywetgeving om het vertrouwen<br />

van klanten te behouden.<br />

Balans<br />

Een ander nadeel is het gebrek aan menselijkheid.<br />

AI kan processen automatiseren,<br />

maar mist vaak de emotionele<br />

intelligentie en creativiteit waarover<br />

marketeers wel beschikken. Een balans<br />

tussen geautomatiseerde processen en<br />

menselijke interactie is essentieel om<br />

persoonlijke content te maken.<br />

Waardevol hulpmiddel<br />

AI is een waardevol hulpmiddel, maar<br />

geen vervanging voor menselijke expertise,<br />

creativiteit en ervaring. Kortom: AI<br />

biedt genoeg voordelen, mits u rekening<br />

houdt met privacykwesties en voldoende<br />

menselijkheid toevoegt voor het<br />

meest effectieve resultaat. •<br />

EXPERTTIPS VAN DEMI<br />

Verzamel waardevolle<br />

klantgegevens<br />

Analyseer gegevens met behulp<br />

van AI om inzichten te verkrijgen<br />

voor gepersonaliseerde marketing.<br />

Automatiseer repetitieve taken<br />

Laat makkelijk te automatiseren<br />

taken gerust door een computer<br />

doen. U kunt zich daardoor<br />

focussen op strategische en<br />

creatieve zaken.<br />

Demi Wiegman is<br />

communicatiemedewerker bij<br />

Dot•, hét bureau voor bedrijven,<br />

gemeentelijke organisaties<br />

en onderwijsinstellingen<br />

die een oplossing zoeken<br />

voor hun marketing- en<br />

communicatievraagstuk. Dit<br />

artikel is geschreven met<br />

behulp van AI.<br />

‘AI is een waardevol<br />

hulpmiddel, maar<br />

geen vervanging voor<br />

menselijke expertise en<br />

ervaring’<br />

Houd de menselijke touch<br />

Zorg voor een balans tussen<br />

geautomatiseerde processen<br />

en menselijke interactie.<br />

Investeren in de toekomst<br />

‘Zo kan ik nog jaren door’<br />

George Zevenbergen runt al vijfien jaar restaurant MOODZ aan het Vesteplein, samen met zijn<br />

vrouw Monique. De zaken gaan goed, maar ondernemen is vooruitzien, en dus heeft hij nu ook een<br />

cateringbedrijf en een horecagroothandel. “Dat laatste kan ik zeker tot mijn zeventigste blijven doen.”<br />

Het is 2008. George Zevenbergen (links<br />

op de foto) en zijn vrouw Monique doen<br />

mee aan het tv-programma Mijn Tent is<br />

Top. Onder leiding van chef-kok Herman<br />

den Blijker stampen ze een horecazaak<br />

uit de grond. Hun restaurant MOODZ<br />

bestaat anno 2023 nog steeds. “Als enige:<br />

de zaken van de andere deelnemers zijn<br />

opgedoekt”, vertelt Zevenbergen.<br />

Moeilijke tijden<br />

De zaak heeft nu weer de wind in de<br />

zeilen, maar de afgelopen jaren waren<br />

moeilijk. “MOODZ was tijdens de lockdowns<br />

gesloten, dus moesten we iets<br />

anders verzinnen om geld te verdienen”,<br />

blikt Zevenbergen terug. “Gasten konden<br />

bij ons dozen met sushi bestellen. Dat<br />

werd een hit.” Het horecapaar vond het<br />

cateren van gasten zo leuk, dat ze er<br />

na de coronaperiode mee doorgingen.<br />

“We zijn cateringbedrijf Fabz, Fabulous<br />

catering by MOODZ, begonnen met onze<br />

compagnon Flores Hamilton. Hij is een<br />

geweldige kok.”<br />

Vooruitkijken<br />

Zevenbergen is bijna zestig en dat stemt<br />

tot nadenken. “Ik ben nu nog elke dag<br />

in de zaak, maar dat houdt een keer op.<br />

Daarom verkopen we namens groothandel<br />

HorecaLAB onder andere servetten<br />

en menukaarten aan horecazaken in<br />

Zuid-Holland en Zeeland, iets wat ik tot<br />

zeker mijn zeventigste kan blijven doen.<br />

We leveren topkwaliteit én zijn betaalbaar.<br />

Dat laatste is belangrijk, want de horeca<br />

heeft het moeilijk. Veel collega’s moeten<br />

hun coronasteun nog terugbetalen.”<br />

Als we als ondernemers samenwerken,<br />

kunnen we meer bezoekers trekken<br />

Samenwerken<br />

Zevenbergen werkt samen met Rondvaart<br />

<strong>Delft</strong>, Sloepverhuur Randstad Recreaties<br />

en De Waterbus. Hij ziet nog meer mogelijkheden<br />

voor groei. “Als we als ondernemers<br />

onze krachten bundelen, kunnen we<br />

meer bezoekers trekken.Het Vesteplein<br />

wordt met zijn bioscoop, theater en<br />

kunstencentrum OPEN een cultuurplein<br />

genoemd, maar het lijkt eerder op een<br />

fietsenstalling. Zet een podium neer<br />

voor optredens of vertoon films in een<br />

openluchtbioscoop. Er valt van alles te<br />

verzinnen. Wat zou het mooi zijn als al die<br />

ideeën werkelijkheid kunnen worden.” •<br />

FABZ<br />

THEMA<br />

E CO N O M IE E N W E R KG ELE G E N H EID<br />

Fabulous catering by Moodz biedt<br />

catering voor kleine en grote feesten,<br />

borrels en evenementen. Met een<br />

foodtruck waarin de gerechten<br />

ter plekke worden bereid, een<br />

champagnebar of -lounge of een<br />

cocktailbar. Ook een dj behoort ook<br />

tot de mogelijkheden.<br />

Tekst: Margot de Graaff Foto: Raúl Neijhorst


40 | delft.<strong>business</strong>/inspireren<br />

delft.<strong>business</strong>/inspireren | 41<br />

Als ondernemer moet je hart hebben voor je omgeving<br />

THEMA<br />

E CO N O M IE E N W E R KG ELE G E N H EID<br />

Creatief ondernemerskoppel<br />

Flexibiliteit als rode draad<br />

beperking hoeft geen belemmering te zijn.<br />

Wel vind ik het vanwege de communicatie<br />

met de klant belangrijk dat mijn medewerkers<br />

Nederlands spreken. Schilder worden<br />

is vaak geen eerste keus van jongeren.<br />

Niemand zegt als kind: ik word schilder.<br />

Zonde toch? Het is zo’n mooi vak.”<br />

Lastige coronajaren<br />

De coronaperiode was de belangrijkste<br />

reden dat René zijn activiteiten verlegde<br />

van het schoenenvak naar het schildersvak.<br />

“Met de winkel hadden we twee lastige<br />

coronajaren. In totaal zijn we zo’n zes<br />

maanden dicht geweest. Natuurlijk was<br />

online verkoop een optie, maar voor<br />

Mariska en mij draait het vooral om<br />

het persoonlijke contact met de klant.<br />

Sommige klanten komen al dertig jaar<br />

bij ons. Inmiddels nemen ze de volgende<br />

generatie mee de winkel in. Dat dienstverlenende<br />

aspect was helemaal verdwenen.<br />

Tijdens de coronacrisis zat iedereen<br />

binnen in zijn joggingpak met slippers.<br />

Toen was er geen behoefte aan mooie<br />

schoenen, maar wel aan schilders.”<br />

Blijven vernieuwen<br />

Regelmatig van koers veranderen, vernieuwen<br />

en verbeteren, het loopt als een<br />

rode draad door de ondernemerscarrière<br />

van Mariska en René. In de schoenenzaak<br />

hadden ze een tijd hun eigen schoenmerk:<br />

Nobel's Choice. “Wij vonden het<br />

van toegevoegde waarde om als schoenenwinkel<br />

niet alleen maar de standaardmerken<br />

te voeren”, vertelt René. “Daarbij<br />

werkten we samen met ambachtelijke<br />

schoenmaker in Turkije. Helaas moest hij<br />

stoppen. Daarna hebben we nooit meer<br />

die kwaliteit kunnen vinden.”<br />

Een uitstapje naar een andere branche<br />

maakte hij ook al eerder. René en Mariska<br />

runden naast de schoenenzaak ook een<br />

bloemenwinkel. “Dat pand kwam leeg te<br />

staan, en leegstand is niet goed voor je<br />

<strong>business</strong>. Ik vind dat je als ondernemer<br />

hart moet hebben voor je omgeving. Het<br />

is belangrijk dat het levendig en gezellig<br />

is in <strong>Delft</strong> en daar lever ik graag een<br />

bijdrage aan.”<br />

Eigen merk<br />

Inmiddels heeft René ook een eigen merk<br />

verf. “Een schilder heeft altijd te veel verf.<br />

Dat moeten we op een speciale manier<br />

afvoeren. Terwijl er vanuit de consument<br />

veel vraag naar die verf is. We werken met<br />

plantaardig biologische verf van Sigma.<br />

Wij vullen dat nu af in een eigen verpakking<br />

en verkopen het tegen kostprijs aan<br />

particulieren. Dat spaart enorm op het<br />

afval. Zo proberen we steeds met de tijd<br />

en de omstandigheden mee te bewegen.<br />

Het heeft geen zin om terug te kijken en<br />

te treuren als dingen anders zijn gelopen.<br />

De wereld verandert nou eenmaal. De<br />

melkboer op de hoek is er ook niet meer.<br />

En zonder internet red je het ook echt niet.<br />

Vooruitkijken in plaats van achteruit, dat is<br />

belangrijk voor iedere ondernemer.” •<br />

René en Mariska Nobel zijn al jaren vertrouwde gezichten in de <strong>Delft</strong>se binnenstad.<br />

In hun schoenenwinkel aan de Molslaan hebben ze altijd tijd voor een praatje en<br />

gezelligheid. Tegenwoordig runt Mariska de winkel en heeft René zijn oude vak als<br />

schilder weer opgepakt. Want als ondernemer moet je meebuigen met de economische<br />

omstandigheden.<br />

Tekst: Annemarie de Vries Foto’s: Fred Leeflang<br />

René runt zijn schildersbedrijf goedschilderwerk.com<br />

met dezelfde flair en<br />

aandacht als <strong>Delft</strong> dat van hem gewend<br />

is in zijn schoenenwinkel. Geen wonder<br />

dat hij inmiddels twee teams aan het<br />

werk heeft. “Ik doe de klantcontacten en<br />

houd de voortgang van de projecten in<br />

de gaten”, vertelt hij. “Ik pak zelf ook de<br />

kwast, maar ik ben 51 en het is een fysiek<br />

zwaar vak, dus vind ik zo’n drie dagen per<br />

week genoeg. Het is leuk en bevredigend<br />

werk om een pand weer mooi in de verf<br />

te zetten. Mariska helpt met de administratie.<br />

We zijn een echt team: we vullen<br />

elkaar goed aan.”<br />

Iedereen een kans<br />

Aan klanten heeft René geen gebrek. “Bij<br />

ons geldt: afspraak is afspraak”, vertelt<br />

hij. “Vanwege de prijsverhogingen zie ik<br />

Vooruitkijken in plaats van achteruit,<br />

dát is het belangrijkst als ondernemer<br />

dat schilders een klus afzeggen omdat ze<br />

elders een betere prijs kunnen krijgen. Zo<br />

werken wij niet: dan zadel je de klant op<br />

met een probleem.”<br />

Net als voor veel ondernemers is het ook<br />

voor René een uitdaging om voldoende<br />

personeel te vinden. Toch heeft hij er een<br />

weg in gevonden. “Je moet een beetje<br />

creatief zijn en iedereen een kans geven.<br />

In mijn bedrijf werken mensen met heel<br />

uiteenlopende achtergronden. We krijgen<br />

soms jonge mensen binnen via het UWV.<br />

Die leiden we vervolgens op. Daarnaast<br />

hebben we ervaren krachten die via via bij<br />

ons zijn gekomen. Ook werken we met een<br />

stichting voor personeel met een rugzakje.<br />

Je moet kijken wat iemand kan; een


42 | delft.<strong>business</strong>/verbinden<br />

delft.<strong>business</strong>/verbinden | 43<br />

Gelukkig hebben we de foto’s nog<br />

• 12 mei<br />

Ter Steege Bouw<br />

Vastgoed <strong>Delft</strong><br />

Een feestelijke opening<br />

van het nieuwe pand in de<br />

Harnaschpolder, waar alle<br />

relaties welkom waren om<br />

samen te proosten op deze<br />

bijzondere gebeurtenis.<br />

• 31 mei – 11 juni<br />

<strong>Delft</strong> Fringe Festival<br />

Jonge theatermakers van<br />

uiteenlopende podiumkunstengenres<br />

kregen tijdens het <strong>Delft</strong><br />

Fringe Festival de kans om op<br />

verschillende plekken in de stad<br />

op te treden en hun passie te<br />

delen.<br />

Foto’s: Alyssa van der Heyst Foto’s: Michel Heerkens<br />

• 15 mei<br />

<strong>Delft</strong> Verbindt<br />

<strong>Delft</strong>se ondernemers<br />

maakten tijdens <strong>Delft</strong><br />

Verbindt kennis met ROC<br />

Mondriaan <strong>Delft</strong>, luisterden<br />

naar schrijfster Marianne<br />

Zwagerman en genoten<br />

na afloop van een lekkere<br />

barbecue.<br />

• 1 juni<br />

WestCord Hotel <strong>Delft</strong><br />

WestCord Thirstdays is dé<br />

donderdagmiddagborrel<br />

van <strong>Delft</strong>. Tijdens deze<br />

editie vertelde Maxilian<br />

Schupp, oprichter van<br />

Edibles, over zijn start-up<br />

en zijn missie om de wereld<br />

plasticvrij te maken.<br />

Foto’s: Fringe<br />

Foto’s: WestCord Hotel


44 | delft.<strong>business</strong>/inspireren<br />

delft.<strong>business</strong>/inspireren | 45<br />

Ik heb nog veel meer ideeën over<br />

andere toepassingen van mycelium<br />

dat onze producten, service en diensten<br />

levend moeten zijn, want we willen de<br />

natuur niet langer uitbuiten, maar ermee<br />

samenwerken.”<br />

Tekst: Monique Linneman Foto: Studio Oostrum<br />

Bron van nieuw leven<br />

Eén worden<br />

met de natuur<br />

Een doodskist die je niet maakt, maar die groeit. Het is de<br />

zogenoemde Loop Living Cocoon. Wie zich in deze kist van levende<br />

paddenstoelen laat begraven, verrijkt de grond en is een bron voor<br />

nieuw leven. Het idee komt van de 28-jarige oud-TU-student<br />

Bob Hendrikx. Zijn doodskisten groeien in de Loop Biotech-fabriek<br />

aan de Vulcanusweg in <strong>Delft</strong>.<br />

Meteen bij binnenkomst van het gebouw<br />

maakt de bezoeker kennis met de Loop<br />

Living Cocoon. De ecrukleurige kist,<br />

bekleed met een matrasje van vers mos,<br />

staat opgesteld naast de entree en nodigt<br />

onmiddellijk uit tot voelen. Verrassing:<br />

hij voelt fluweelzacht aan. “Ja, zo fijn<br />

Samenwerken met de natuur<br />

Terloops leerde hij dat mycelium de<br />

grootste recycler op aarde is. “Een gewelvoelt<br />

de paddenstoel”, vertelt Hendrikx.<br />

“Hoe langer hij groeit, hoe zachter hij<br />

wordt.” Het materiaal van de grafkist<br />

is uniek: het is een mix van mycelium<br />

(schimmeldraden) en hennep, die samengevoegd<br />

tot wasdom komen. Oftewel: de<br />

kist vormen. Het fluwelige oppervlak van<br />

We gaan de productie flink opschalen, want we geloven erin<br />

THEMA<br />

E CO N O M IE E N W E R KG ELE G E N H EID<br />

het materiaal– denk aan het witte huidje<br />

van brie – is een fijne bijkomstigheid.<br />

Het geeft de kist, in combinatie met het<br />

zachte bed van mos, een uiterst comfortabel<br />

uiterlijk. Bovendien geurt het mos,<br />

voor wie van bos en natuur houdt, ook<br />

nog eens heel aangenaam.<br />

Levende architectuur<br />

Hendrikx studeerde architectuur en<br />

industrieel ontwerpen aan de TU <strong>Delft</strong> en<br />

raakte gefascineerd door de snelle groei<br />

bij bouwprocessen, zowel van gebouwen<br />

als van organismen. Samen met zijn<br />

overtuiging dat we anders met de natuur<br />

moeten omgaan, legt dit de kiem voor zijn<br />

wens om samen te werken met de natuur.<br />

“Ik onderzocht met een paar medestudenten<br />

hoe we bestaande gebouwen<br />

milieuvriendelijker konden maken. Onze<br />

conclusie: dat kan, maar niet op wereldschaal,<br />

want daar hebben we simpelweg<br />

niet genoeg grondstoffen voor. We<br />

zouden op een of andere manier een<br />

voorbeeld moeten nemen aan de natuur<br />

– levende architectuur – die altijd maar<br />

blijft groeien. Ik bestudeerde vervolgens<br />

koraalvorming, keek hoe bijenkorven en<br />

vogelnesten worden gebouwd én hoe<br />

mycelium groeit. Dat is een ongelooflijk<br />

ondergronds netwerk van schimmeldraden,<br />

waarvan wij boven de grond alleen<br />

de vrucht zien: de paddenstoel.”<br />

Saneren van<br />

vervuilde grond<br />

Hendrikx droomt hardop over de<br />

toekomstmogelijkheden. “Wat<br />

zou het mooi zijn als we op een<br />

vervuild stuk grond honderden<br />

mensen in een myceliumkist<br />

begraven, en op die manier de<br />

vervuilde grond saneren. De<br />

overledenen krijgen dan geen<br />

steen op hun graf, maar een<br />

boom. Op die manier kunnen we<br />

een heel nieuw bos maken.”<br />

dige ontdekking. Tijdens de Dutch Design<br />

Week presenteerde ik mijn afstudeerproject:<br />

een levend huis van mycelium. Toen<br />

een bezoeker me vroeg wat er zou gebeuren<br />

als zijn oma in het huis zou komen te<br />

overlijden, zag ik opeens de toepassing<br />

van mycelium als doodskist. Een product<br />

voor de mens, gegroeid in samenwerking<br />

met levende organismen, waarbij we het<br />

product teruggeven aan de natuur.”<br />

Volwaardig bedrijf<br />

Dat was drie jaar geleden. Een half jaar later<br />

was de eerste kist een feit. “Nu zijn we<br />

een volwaardig bedrijf met vijftien medewerkers,<br />

die zich onder andere bezighouden<br />

met het kweken van het organisme,<br />

de techniek en de automatisering van de<br />

productie, en met sales en marketing. Op<br />

dit moment focussen wij ons volledig op<br />

de levende doodskist, maar ik heb nog<br />

veel meer ideeën voor andere toepassingen<br />

en producten. Alles vanuit onze visie<br />

The Rolling Stones<br />

De CO 2<br />

-voetafdruk van myceliumkisten is<br />

vele malen kleiner dan bij kisten van hout<br />

en andere materialen. Ook bij een crematie<br />

is de myceliumkist dus een duurzaam<br />

alternatief. Bovendien geeft de cocoon<br />

ook veel sneller CO 2<br />

terug. Inmiddels zijn<br />

in zes landen opgeteld al zo’n 350 mensen<br />

begraven of gecremeerd in de Loop<br />

Living Cocoon. Maar dit kunnen er snel<br />

veel meer worden. Hendrikx: “We gaan<br />

flink opschalen, want we geloven erin.<br />

Nu kunnen hier vijftig kisten per maand<br />

groeien, binnenkort zijn dat er vijfhonderd.<br />

Daarmee wordt het ook goedkoper. Door<br />

de groeiomstandigheden te veranderen,<br />

kunnen ook variaties in kleur ontstaan.<br />

Leuk is ook dat muziek, door de trillingen<br />

ervan, invloed heeft op de groei en daarmee<br />

op het uiterlijk van de kist. Die wordt<br />

dan bijvoorbeeld ribbeliger of gladder.<br />

Hoe gaaf zou het zijn als je fan bent van<br />

The Rolling Stones en begraven wordt in<br />

een kist die groeide op je favoriete nummer<br />

van de band?” •<br />

Foto: Loop


46 | delft.<strong>business</strong>/kennis-delen delft.<strong>business</strong>/kennis-delen | 47<br />

Praatplaat<br />

Wij West werkt<br />

aan gelijke kansen<br />

“In april ben ik begonnen als programmadirecteur<br />

van Wij West <strong>Delft</strong>. Ons doel:<br />

er samen voor zorgen dat alle bewoners<br />

kunnen meedoen in de samenleving en<br />

hun talenten weten te benutten. En dat<br />

jongeren in <strong>Delft</strong>-West even veel kansen<br />

hebben om zich te ontwikkelen en hun<br />

talenten te ontplooien als jongeren in<br />

andere wijken.<br />

Eind maart was het startdocument<br />

gereed. Op dit moment zijn we volop<br />

bezig met het formuleren van concrete<br />

acties. We organiseren werkateliers om<br />

input hiervoor op te halen bij bewoners,<br />

gemeente, ondernemers en partners.<br />

In <strong>Delft</strong>-West wonen mensen met diverse<br />

achtergronden, culturen en talenten.<br />

Deze diversiteit is onze kracht. Iedereen<br />

draagt op zijn eigen manier bij aan de toekomst<br />

van <strong>Delft</strong>-West. We bundelen de<br />

krachten van inwoners met die van lokale<br />

organisaties, bedrijven en instanties. Zo<br />

werken we samen om de wijk te laten<br />

doorontwikkelen tot een<br />

plek waar iedereen<br />

kan meedoen en<br />

groeien.”<br />

Carmen Sjardijn<br />

Leefbaarheid in<br />

<strong>Delft</strong>-West<br />

Buitenhof<br />

Tanthof-West<br />

Zeer onvoldoende<br />

Onvoldoende<br />

Voorhof<br />

Voorhof<br />

Wat koesteren we:<br />

• Actieve bewoners organiseren vrijwillig activiteiten<br />

• Zorg, welzijn en onderwijs aanwezig<br />

• Poptahofpark<br />

• Winkelcentrum De Hoven<br />

Wat krijgt aandacht:<br />

• Betere verbindingen voor voetgangers en fietsers<br />

• Woningen energiezuiniger<br />

• Minder armoede en een veiligere buurt<br />

Buitenhof<br />

Wat koesteren we:<br />

• Bewoners met sterke binding met wijk<br />

• Betaalbare woningen<br />

• Buurtfabriek<br />

Wat krijgt aandacht:<br />

• Aandacht voor armoede en<br />

andere maatschappelijke problemen<br />

• Renovatie en verduurzaming van woningen<br />

• Winkelgelegenheden en bedrijfsruimte<br />

Tanthof-West<br />

Wat koesteren we:<br />

• Het vele groen<br />

• Dorpse opzet van buurt<br />

• Woningen met relatief gunstig energielabel<br />

Wat krijgt aandacht:<br />

• Veiligheid in de wijk<br />

• Aantrekkelijk winkelgebied<br />

• Opknapbeurt woningen<br />

Goed<br />

Uitstekend<br />

Kijk naar elkaar om,<br />

en werk samen aan<br />

de oplossing.<br />

Nationaal Programma<br />

Leefbaarheid en Veiligheid<br />

<strong>Delft</strong>-West is als één van de twintig<br />

gebieden aangesloten bij het ‘Nationaal<br />

Programma Leefbaarheid en<br />

Veiligheid’. De rijksoverheid wil met<br />

dit programma samen met gemeente<br />

en partners binnen vijftien tot<br />

twintig jaar de toekomst van de<br />

bewoners verbeteren. Ook wil ze<br />

voorkomen dat problemen zich<br />

opstapelen in deze gebieden. Het<br />

gaat om de problemen rond onderwijs,<br />

armoede, gezondheid, werk,<br />

wonen en veiligheid.<br />

Samen<br />

maken<br />

wij West<br />

Wij West is een netwerk van<br />

betrokken bewoners, ondernemers,<br />

organisaties en gemeente. Samen<br />

werken wij aan het programma ‘Wij<br />

West, gelijke kansen in <strong>Delft</strong>’. We<br />

willen dat het veilig en goed wonen<br />

is in Voorhof, Buitenhof en<br />

Tanthof-West. Bovendien zetten we<br />

ons in voor een toekomst waarin alle<br />

bewoners mee kunnen doen, in<br />

staat zijn hun kansen te pakken en<br />

hun talenten weten te benutten. Een<br />

toekomst waarin alle jongeren een<br />

goede start in het leven hebben.<br />

Meer informatie op:<br />

wijwestdelft.nl<br />

Meld je aan voor<br />

de nieuwsbrief:<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

Doelen<br />

Samen verbeteren we <strong>Delft</strong>-West<br />

door de volgende doelen te behalen<br />

De jeugd krijgt de kans om<br />

het beste uit zichzelf te halen<br />

• Diploma halen<br />

• Talenten ontdekken<br />

Alle bewoners hebben bestaanszekerheid<br />

• Betaalde baan die kansen biedt<br />

• Ontdekken en ontwikkelen van talenten en vaardigheden<br />

• Bewoners zijn gezond<br />

• Iedereen kan meedoen<br />

In <strong>Delft</strong>-West is het fijn en veilig wonen<br />

• Voorkomen dat jongeren zich aansluiten bij criminele organisaties<br />

• Verbeteren van de buitenruimte<br />

• Minder overlast in <strong>Delft</strong>-West<br />

• Sturen op wat een wijk kan hebben<br />

Voor iedereen is er een plek om te wonen,<br />

te leren en te werken.<br />

• Wensen en behoeften van bewoners over wonen staan centraal<br />

• Voldoende ruimte voor ondernemen, onderwijs en ontmoeting<br />

Vanuit vertrouwen trekken we samen op<br />

en kijken we naar elkaar om.<br />

• De kracht van lokale activiteiten benutten<br />

• Bewoners stimuleren om mee te doen in een gemeenschap<br />

• Zorg en ondersteuning dichtbij<br />

Zo werken wij samen:<br />

Drie uitgangspunten die altijd leidend zijn:<br />

Belangrijke rol voor bewoners<br />

De bevlogen en actieve bewoners weten als geen ander wat er speelt<br />

in de buurt en hoe ze andere buurtbewoners kunnen bereiken en<br />

motiveren.<br />

Allemaal verantwoordelijk voor toekomst<br />

We maken duidelijke afspraken met elkaar en zorgen dat we de<br />

doelen halen. Het programmabureau ondersteunt hierbij. Daarnaast<br />

is er een alliantieraad, een partnerraad en een jongerenraad.<br />

Het vraagt tijd<br />

Alle partijen verbinden zich voor tenminste twintig jaar aan<br />

<strong>Delft</strong>-West. We hebben een meerjarenplan, maar spelen ook in op de<br />

ontwikkelingen van dit moment. We vieren wat we al bereikt hebben<br />

én houden aandacht voor wat er nog moet gebeuren.<br />

GELIJKE KANSEN IN DELFT


48 | delft.<strong>business</strong>/verbinden delft.<strong>business</strong>/verbinden | 49<br />

•Binnenkort<br />

6 juli<br />

2 juni - 30 september<br />

7 september<br />

TU <strong>Delft</strong><br />

Community Drinks<br />

Proost samen met uw collega’s op de<br />

maandelijkse communityborrel van<br />

TU <strong>Delft</strong> Campus en ontmoet techenthousiastelingen.<br />

Firma van Buiten<br />

Gratis na aanmelding<br />

Tudelftcampus.nl<br />

17.00 – 20.00 uur<br />

<strong>Delft</strong>se Festivalzomer<br />

Vier maanden genieten van de leukste<br />

evenementen. Van dans, theater,<br />

cabaret en muziek tot bierfestival en<br />

bloemencorso. Er is voor iedereen wat te<br />

beleven.<br />

Diverse locaties in de stad<br />

festivalzomer.info<br />

Energy Talks & Drinks<br />

Tijdens deze editie staat energietransitie<br />

in de spotlights en kunt u deelnemen aan<br />

interessante discussies en ontmoet u<br />

experts op dit gebied.<br />

Buccaneer <strong>Delft</strong><br />

Gratis na aanmelding<br />

Buccaneerdelft.com<br />

20 september<br />

17.00 – 19.00 uur<br />

Duurzaam openbaar vervoer over het water<br />

Reizen als relaxmoment<br />

Misschien hebt u hem al zien varen in <strong>Delft</strong>: de Waterbus. Een nieuwe vorm van openbaar<br />

THEMA<br />

E CO N O M IE E N W E R KG ELE G E N H EID<br />

Meer evenementen<br />

en actuele informatie op<br />

delft.<strong>business</strong>/<br />

<strong>business</strong>agenda<br />

Netwerkdiner<br />

Bites & Business<br />

Elkaar leren kennen, elkaar inspireren en<br />

elkaar actief verder helpen. Dat zijn de<br />

ingrediënten van een netwerkdiner bij<br />

Bites & Business.<br />

vervoer: snel, comfortabel en duurzaam. Deze volledig elektrische boot heeft zelfs een<br />

handig hefdak voor lage bruggen. Oprichter en mede-eigenaar Kees Schonebaum raakt<br />

n.t.b. 18.30 – 22.00 uur 45<br />

Bitesen<strong>business</strong>.nl<br />

Tekst: Annemarie de Vries Foto: Fred Leeflang<br />

er niet over uitgepraat. “We maken <strong>Delft</strong> beter bereikbaar en op een schone manier. Hoe<br />

mooi is dat?”<br />

De twee <strong>Delft</strong>se Waterbussen bieden ieder<br />

ruimte aan vijftig personen. De eerste<br />

maanden zijn ze alleen beschikbaar voor<br />

feesten en partijen; vanaf augustus worden<br />

ze ook ingezet als openbaar vervoer<br />

en voor bedrijfsuitjes. Hiermee ontsluit<br />

de Waterbus delen van <strong>Delft</strong> die nu niet<br />

goed met het ov bereikbaar zijn. “We<br />

denken dat dit een welkome aanvulling<br />

is voor mensen die in de buurt van de<br />

Schie werken”, vertelt Schonebaum. “Het<br />

is ook een ontspannen manier van reizen,<br />

hoorden we van testvaarders. Een echt<br />

relaxmoment.”<br />

Feesten en partijen<br />

In de spits vaart de Waterbus met twee<br />

boten, daarbuiten met een. De andere<br />

boot is dan beschikbaar voor events. In<br />

het weekeinde geldt dat voor beide boten.<br />

“We hebben afspraken met <strong>Delft</strong>se cateraars”,<br />

vertelt Schonebaum. “Diner, lunch<br />

of borrel, alles is mogelijk. We gaan standaardarrangementen<br />

aanbieden, maar<br />

We maken <strong>Delft</strong><br />

beter bereikbaar op<br />

een schone manier<br />

kunnen ook een arrangement op maat<br />

samenstellen. Je zou bijvoorbeeld naar<br />

Delfshaven of Rijswijk kunnen varen. Zowel<br />

voor particulieren als bedrijven is dit<br />

leuk, maar ook voor scholen. Het eindpunt<br />

van onze route ligt bij het toekomstige<br />

Willem van Oranje-theater. Daar willen we<br />

zeker wat mee doen. Hoe mooi zou dat<br />

zijn: met de boot naar de musical over de<br />

Vader des Vaderlands. Ook voor bezoekers<br />

aan Royal <strong>Delft</strong> is de Waterbus ideaal.”<br />

Toekomst<br />

Als het aan Schonebaum ligt, blijft het niet<br />

bij elektrische boten. “Waterstof is de toekomst<br />

en nog duurzamer. Daar kijken we<br />

dus ook naar voor volgende boten. In Rotterdam<br />

vaart al een watertaxi op waterstof.<br />

Ook hopen we in de toekomst meer delen<br />

van <strong>Delft</strong> te ontsluiten. Met ons hefdak<br />

kunnen we bijna overal komen. Dat is ook<br />

handig voor toeristische bezoekers, dan<br />

parkeren ze de bus op een hub en halen wij<br />

ze daar op.” •<br />

Praktisch<br />

In de ochtend- en avondspits<br />

vertrekt elke twintig minuten een<br />

boot vanaf Station <strong>Delft</strong> naar<br />

Campus Zuid, met tussenstops<br />

bij Nieuwe Haven, Kabeldistrict,<br />

Rotterdamseweg en Turbineweg.<br />

De rest van de dag vaart de boot<br />

elke veertig minuten.<br />

11 juli<br />

Bijeenkomst Jong<br />

Management <strong>Delft</strong><br />

Tijdens de bijeenkomst van Jong<br />

Management <strong>Delft</strong> maakt u kennis<br />

met de nieuwe Waterbus in <strong>Delft</strong>.<br />

Meer informatie over de invulling<br />

volgt.<br />

n.t.b.<br />

18.00 uur<br />

Gratis na aanmelding<br />

Jongmanagement.nl<br />

1 augustus<br />

YES!<strong>Delft</strong> infosessie<br />

Tijdens deze online infosessie komt u<br />

alles te weten over de mogelijkheden van<br />

YES!<strong>Delft</strong> voor startups en scale-ups.<br />

YES!<strong>Delft</strong><br />

11.00 – 12.00 uur<br />

Gratis na aanmelding<br />

Yesdelft.com<br />

26 september<br />

Lancering<br />

<strong>Delft</strong>.<strong>business</strong> #27<br />

De herfsteditie van <strong>Delft</strong>.<strong>business</strong> wordt<br />

gelanceerd in het nieuwe kantoor van<br />

Ter Steege Bouw Vastgoed <strong>Delft</strong>. Het<br />

programma wordt begin september<br />

bekendgemaakt.<br />

Ter Steege Bouw Vastgoed <strong>Delft</strong><br />

17.00 uur Gratis na aanmelding<br />

<strong>Delft</strong>.<strong>business</strong>


50 | delft.<strong>business</strong>/inspireren<br />

delft.<strong>business</strong>/inspireren | 51<br />

‘Mogelijk kunnen we in<br />

de toekomst dierproeven<br />

overbodig maken’<br />

Cinzia Silvestri - Bi/ond<br />

Gepersonaliseerde medicatie is de toekomst<br />

Iedereen een<br />

eigen medicijn<br />

Het overkomt wetenschappers vaker: ze zijn bezig met hun onderzoek<br />

en stuiten onverwacht op iets anders. Dit keer: hoe een fout tijdens<br />

een experiment een revolutie in de ontwikkeling van geneesmiddelen<br />

ontketende.<br />

In de zomer van 2016 werken promovendi<br />

Cinzia Silvestri, Nikolas Gaio en William<br />

Quiros Solano elk aan hun eigen onderzoeksproject<br />

in het Else Kooi Laboratorium,<br />

de cleanroom van de TU <strong>Delft</strong>.<br />

Quiros Solano ontwikkelt er een recept<br />

voor een nieuw materiaal om sensoren<br />

in zo geheten organen-op-een-chip – een<br />

computerchip met daarop menselijke<br />

cellen – te integreren, maar dat lukt niet.<br />

Hopend op een doorbraak past hij zijn<br />

receptuur aan, maar als hij het resultaat<br />

onder de microscoop bestudeert,<br />

ziet hij dat het experiment compleet is<br />

mislukt. Een beetje beschaamd laat hij<br />

het resultaat aan Gaio zien. Zodra die<br />

door de microscoop kijkt, beseft hij dat<br />

de ‘mislukking’ van zijn collega eigenlijk<br />

een briljante ontdekking is. Het materiaal<br />

functioneert als een bloedvat en is het<br />

ontbrekende puzzelstuk in de massaproductie<br />

van organen-op-chips. Enthousiast<br />

delen ze het resultaat met hun begeleider,<br />

professor Ronald Dekker, die al snel de<br />

verwachtingen van de jonge onderzoekers<br />

tempert. Hun vondst is het resultaat van<br />

een mislukt experiment en hij acht het<br />

vrijwel onmogelijk dat de twee promovendi<br />

de fout kunnen reproduceren.<br />

Reconstructie<br />

Daar denken Quiros Solano en Gaio<br />

anders over. In slechts twee weken tijd<br />

reconstrueren ze het mislukte experiment.<br />

Ze dromen al van een publicatie in een<br />

groot wetenschappelijk tijdschrift. Totdat<br />

medepromovenda en vriendin Cinzia<br />

Silvestri oppert om eerst patent aan te<br />

vragen op hun briljante mislukking en er<br />

een startup van te maken.<br />

Revolutie<br />

Amper een jaar later lanceren ze hun<br />

bedrijf Bi/ond, vragen ze intellectueel<br />

eigendom aan en gaan ze op zoek naar investeerders.<br />

Ondanks een moeilijke start –<br />

de drie krijgen meerdere afwijzingen voordat<br />

ze hun eerste subsidies krijgen – heeft<br />

Bi/ond inmiddels meer dan 4 miljoen euro<br />

aan investeringen ontvangen en zorgen<br />

ze voor een revolutie in geneesmiddelenonderzoek.<br />

“Het huidige onderzoek is niet<br />

inclusief: er is weinig aandacht voor de<br />

genetische verschillen tussen mensen”,<br />

legt Silvestri uit. “Mensen met verschil­<br />

Een orgaan-op-een-chip.<br />

lende achtergronden en leeftijden krijgen<br />

vaak medicijnen die ontwikkeld zijn op<br />

basis van een standaard die voor hen niet<br />

representatief is. Veel geneesmiddelen<br />

die we vandaag de dag gebruiken, zijn<br />

bijvoorbeeld alleen getest op mannen.”<br />

Dierenwelzijn<br />

Ook wat dierenwelzijn betreft valt er nog<br />

veel te verbeteren. Dierproeven zijn nog<br />

altijd de norm voor het testen van de<br />

kwaliteit en veiligheid van medicijnen. En<br />

al hebben we veel gemeen, dieren zijn<br />

heel anders dan mensen, legt Silvestri uit.<br />

“Ze ontwikkelen bijvoorbeeld geen menselijke<br />

ziektes, zoals Parkinson of Alzheimer.<br />

Het liefst wil je medi cijnen op een<br />

ethische manier op een menselijk lichaam<br />

testen. Dat is precies wat Bi/ond doet.”<br />

Personaliseren<br />

Hoewel wetenschappers elke dag falen,<br />

is het een onderwerp waar ze zelden over<br />

praten. Cinzia Silvestri gaat het onderwerp<br />

juist niet uit de weg. Volgens haar<br />

leer je meer van mislukking dan van succes.<br />

“Van fou ten leer je wat je beter kunt<br />

doen.” Dankzij de fout die Quiros Solano<br />

zeven jaar geleden maakte, ontwikkelde<br />

het bedrijf de InChipit. “Dat is Latijn voor<br />

‘het begin van alles’”, legt Silvestri uit. “Het<br />

is een op silicium gebaseerde chip die de<br />

functionaliteit van menselijke organen<br />

simuleert. Denk aan het kloppen van een<br />

hart, weefsel interacties of een bloedvat<br />

waar bloed doorheen stroomt. Op de chip<br />

maken we met menselijke stamcellen<br />

miniatuurorganen, die we van zuurstof en<br />

voedings stoffen voorzien. Zo is het net<br />

alsof de cellen zich in een echt lichaam<br />

bevinden. Hierdoor wordt het mogelijk<br />

om medicatie te perso naliseren. Maar<br />

bovenal zorgt het voor meer inclusiviteit<br />

en diversiteit in geneesmiddelenonderzoek.<br />

Mogelijk kunnen we in de toekomst<br />

dierproeven overbodig maken.” •<br />

Dit is een bewerkte versie<br />

van een artikel dat eerder<br />

verscheen in <strong>Delft</strong> Matters,<br />

het wetenschappelijk<br />

online magazine van de TU<br />

<strong>Delft</strong> dat twee keer per jaar<br />

verschijnt.<br />

Tekst: Marjolijn van der Veldt Foto’s: Marieke de Lorijn


52 | delft.<strong>business</strong> delft.<strong>business</strong> | 53<br />

Colofon<br />

Dot• is goed in mensen samenbrengen, het organiseren van originele evenementen<br />

en het publiceren van een tof magazine met mooie ondernemersverhalen. Dat doen<br />

we niet alleen.<br />

Deze editie is gemaakt met medewerking van<br />

Atelier Konings<br />

atelierkonings.nl<br />

Mobycon<br />

mobycon.nl<br />

Concept & initiatief<br />

Nannette Verschoor, Sabine van Meeteren<br />

en Dennis Wiegman<br />

Hoofdredactie<br />

Sabine van Meeteren en Ans Meiborg<br />

Eindredactie<br />

Anne Louïse van den Dool<br />

D N A VA N<br />

NAJAAR<br />

J E B E D R IJ F<br />

Bedrijfsruimte <strong>Delft</strong><br />

bedrijfsruimtedelft.nl<br />

Biercafé Doerak<br />

cafedoerak.nl<br />

MOODZ eten & drinken<br />

moodzdelft.nl<br />

NLwerktaanwerk<br />

nlwerktaanwerk.nl<br />

Ontwerp en art direction<br />

Paul Roos<br />

Opmaak<br />

Micha de Bie<br />

Redactie<br />

Breedband <strong>Delft</strong><br />

breedbanddelft.nl<br />

<strong>Delft</strong> Marketing<br />

delft.com/nl/over-delft-marketing<br />

Nobel Schoenen<br />

nobelschoenen.nl<br />

Outdoor <strong>Delft</strong><br />

outdoor-delft.nl<br />

Annebelle de Bruijn, Annemarie de Vries,<br />

Anne Louïse van den Dool, Ans Meiborg,<br />

Edith Vos, Heleen Platschorre, Joli Deitz,<br />

Marc Boekenstijn, Margot de Graaff,<br />

Marjolein van der Veldt, Nico Jouwe,<br />

Dot•<br />

dotverbindt.nl<br />

Dreamsolution<br />

dreamsolution.nl<br />

Prolocation<br />

prolocation.net<br />

ROC Mondriaan<br />

rocmondriaan.nl<br />

Robbert Roos<br />

Fotografie (pagina’s)<br />

Alyssa van Heyst 5, 42 (<strong>Delft</strong> Verbindt)<br />

Dylan Arts 43 (illustratie Inholland)<br />

Fred Leeflang 36, 37, 40, 41, 48<br />

Ears Unlimited<br />

earsunlimited.com<br />

Robert Douma – Executive Coach<br />

robertdouma.nl<br />

Jurjen Bolsenbroek 43 (<strong>Delft</strong> Fringe Festival)<br />

Marieke de Lorijn 50, 51<br />

Maurice Gemmeke 43 (<strong>Delft</strong> Fringe Festival)<br />

Fabrique Invent<br />

fabrique3d.com<br />

Gemeente <strong>Delft</strong><br />

delft.nl<br />

StartValue<br />

startvalue.nl<br />

TU <strong>Delft</strong> Campus<br />

tudelftcampus.nl<br />

Michel Heerkens 42 (Ter Steege Bouw)<br />

Raul Neijhorst 28, 29, 39<br />

Ronald Speijer cover, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 23<br />

Sam Rentmeester 18, 19, 26<br />

Salessupport en traffic<br />

Gemeente Rijswijk<br />

rijswijk.nl<br />

Van Haaren Vastgoed<br />

vanhaarenvastgoed.nl<br />

Hanna Beukers<br />

Online platform<br />

Goedschilderwerk.com<br />

goedschilderwerk.com<br />

Hogeschool Inholland <strong>Delft</strong><br />

inholland.nl/locaties/delft<br />

Waterbus <strong>Delft</strong><br />

waterbusdelft.nl<br />

Watertoren <strong>Delft</strong><br />

watertorendelft.nl<br />

Dot•<br />

Druk<br />

NIVO druk & multimedia B.V.<br />

Verspreiding<br />

RM Netherlands<br />

Laserbeest<br />

laserbeest.nl<br />

Leadership Communications<br />

leadershipcommunications.nl<br />

Werkse!<br />

werkse.nl<br />

Wij West <strong>Delft</strong><br />

wijwestdelft.nl<br />

<strong>Delft</strong>.<strong>business</strong> is hét zakelijke magazine voor<br />

de regio <strong>Delft</strong> en wordt vier keer per jaar in een<br />

oplage van 4.500 exemplaren verspreid in <strong>Delft</strong>,<br />

Delfgauw, Pijnacker/Nootdorp, Ypenburg (Den<br />

Haag), Forepark (Den Haag), Schipluiden en Den<br />

Loop Biotech<br />

loop-biotech.com<br />

Dot• = samen ondernemen<br />

en alle adverteerders<br />

Wij verbinden ons graag met ondernemers en organisaties die, net als wij,<br />

geloven in de kracht van verbinden. Kom langs voor een goede kop koffie, om te<br />

sparren of om uw ondernemersverhaal te delen in <strong>Delft</strong>.<strong>business</strong>. Laat het ons<br />

weten via info@delft<strong>business</strong>.nl.<br />

Dit is waar wij goed in zijn<br />

Mensen samenbrengen | Publiceren van een tof magazine |<br />

Originele evenementen organiseren | Delen van mooie ondernemersverhalen<br />

Hoorn. De zomereditie van 2023 heeft een extra<br />

oplage van 2.000 stuks en gaat ook naar het<br />

verspreidingsgebied van Rijswijk.<strong>business</strong>.<br />

<strong>Delft</strong>.<strong>business</strong> is een uitgave van Dot•<br />

Crommelinplein 1 • 2627 BM <strong>Delft</strong><br />

(015) 790 00 60 • info@dotverbindt.nl<br />

Wijzigingen of afmeldingen: info@dotverbindt.nl<br />

© 2023 Dot• Artikelen en foto’s uit <strong>Delft</strong>.<strong>business</strong><br />

mogen alleen met schriftelijke toestemming van<br />

de uitgever worden overgenomen. De uitgever<br />

kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de<br />

inhoud van advertenties.<br />

<strong>Delft</strong>.<strong>business</strong> wordt CO 2<br />

-neutraal gedrukt.<br />

Volgende editie: najaar 2023<br />

Dna van je bedrijf<br />

Lancering: 26 september bij Ter Steege Bouw Vastgoed <strong>Delft</strong><br />

Meedoen? E-mail naar info@dotverbindt.nl<br />

Foto: Shutterstock

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!