30.06.2023 Views

3 | 2023 Massage Magazine

In deze editie: step-by-step: Holistisch masseren? Eerst zelf in balans! - reportage: Ankica Gaspar van Massagepraktijk Lilium - Waarom essentiële oliën gebruiken in de massagepraktijk? en meer.

In deze editie: step-by-step: Holistisch masseren? Eerst zelf in balans! - reportage: Ankica Gaspar van Massagepraktijk Lilium - Waarom essentiële oliën gebruiken in de massagepraktijk? en meer.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Veilig combineren medicatie<br />

en supplementen<br />

Gronden,<br />

een natuurlijke<br />

kwaliteit<br />

Ankica Gaspar:<br />

‘Mensen moeten<br />

weer leven in plaats<br />

van geleefd worden’<br />

magazine voor wellness & therapie<br />

juni <strong>2023</strong><br />

Holistisch masseren?<br />

Eerst zelf in balans!


Word een Nano therapeut en profiteer van ons diverse professionele netwerk.<br />

Van voedingsexperts tot beauty professionals en van fysiotherapeuten tot natuurgeneeskundig therapeuten.<br />

Geniet van meerdere exclusieve bijeenkomsten per jaar met inspirerende gastsprekers, waar je de nieuwste Nano<br />

ontwikkelingen en succesverhalen ontdekt. Ook krijg je de kans om te netwerken met collega-therapeuten.<br />

Interesse in de mogelijkheden voor jouw praktijk?<br />

Neem contact op via info@nanohealthcare.eu of bel +31 297743572.<br />

Ontdek hoe Nano therapie jouw praktijk kan versterken!


EDITORIAL<br />

Beste abonnee,<br />

Bij ter perse gaan van deze editie van de <strong>Massage</strong><br />

<strong>Magazine</strong> zit ik al met een ultiem vakantiegevoel<br />

op de péage ergens tussen Reims en Dijon. Dat ik<br />

dit kan doen, is te danken aan de tijdige aanlevering van de<br />

artikelen door de toegewijde redactieleden, Saskia, Gonnie<br />

en Lizet, alsmede aan de zich stipt aan de deadline houdende<br />

columnisten die naast hun dagelijkse werkzaamheden elke keer<br />

tijd vinden om jullie te voorzien van een inkijkje in hun doen en<br />

denken. Ik waardeer dit het ten zeerste want zonder een goed<br />

functioneerde redactie die zich inspant om tekens weer nieuwe<br />

relevante onderwerpen te verzinnen en deze onderwerpen<br />

op de juiste manier in het magazine uit te diepen, hebben wij<br />

geen bestaansrecht. En zonder onze columnisten die dagelijks<br />

“met hun poten in de spreekwoordelijke modder staan” zal het<br />

magazine misschien te academisch worden en dat is niet onze<br />

insteek. Ons magazine hoort jullie op een toegankelijke manier<br />

te informeren en enthousiasmeren. Het beeldmateriaal dat wij<br />

gebruiken is deels voor het doel van het desbetreffende artikel<br />

gefotografeerd en deels uit de internationale fotoarchieven<br />

“gehuurd”. Soms is dit beeld iets te “gepolijst” en het is duidelijk<br />

dat er van de modellen gebruik is gemaakt. Maar bij het<br />

uitkiezen van de beelden laten we ons altijd eerst leiden door<br />

de relevantie en dan pas of het “plaatje” ook mooi is. Daar is<br />

overigens onze vormgeefster Wendy Rijke een meester in. Aan<br />

haar is te danken dat dit magazine er altijd smaakvol uitziet en<br />

tijdens elk beurs als eerste “op” is…<br />

Deze editie heeft een thema: “gronden”. Wij bedoelen met dit<br />

werkwoord niet de begrippen die de Grote Van Dale opgeeft:<br />

oppervlakte van de aarde: de begane grond de benedenverdieping; iets met de<br />

grond gelijk maken verwoesten; tegen de grond gaan (a) (van gebouwen<br />

e.d.) neergaan, gesloopt worden; (b) (van mensen) flauwvallen; iets van de<br />

grond krijgen voor elkaar krijgen; iets uit de grond stampen iets met grote<br />

haast scheppen<br />

Wij bedoelen met “gronden” de basis scheppen, of zoals Gonnie<br />

van de Lang in haar artikel aangeeft: “een goed contact van<br />

de voeten met de grond en het zitvlak op de stoel …” of zoals<br />

vakdocent Riki van der Gouw-de Haan het verwoordt in het<br />

artikel Opleiding in beeld: “Compleet gronden is bewustzijn,<br />

toegang hebben tot je eigen energie, macht, kracht en wijsheid.”<br />

Ik zou zeggen: lees de artikelen en trek je eigen conclusie.<br />

Wij hebben ons best gedaan.<br />

Ik wens jullie heel veel leesplezier en hele fijne vakantie. Tot de<br />

volgende editie, die eind augustus zal verschijnen.<br />

Milan Potuznik,<br />

Uitgever <strong>Massage</strong> <strong>Magazine</strong><br />

Wij verwelkomen uw ideeën en suggesties!<br />

NB Mocht u behoefte voelen uw gedachten over ons magazine<br />

of website met ons te delen, dan kunt u een e-mail sturen naar:<br />

massagemag@businesscontentmedia.nl.<br />

3-<strong>2023</strong><br />

3


COLOFON<br />

Uitgever<br />

Business Content Media b.v.<br />

Richard van der Hak, Milan Potuznik<br />

Bink 36, Unit C1-19<br />

Binckhorstlaan 36<br />

2516 BE Den Haag<br />

T. +31(0)70-2211944<br />

www.businesscontentmedia.nl<br />

info@businesscontentmedia.nl<br />

Redactie<br />

Saskia Petit, Gonnie van de Lang,<br />

Lizet van Triet<br />

Ontwerp en vormgeving<br />

Wendy Rijke, Studio 3017<br />

Adverteren<br />

Danijela Pantelic<br />

T. +31(0) 628422526<br />

danijela@businesscontentmedia.nl<br />

Traffic<br />

T. +31(0)70-2211944<br />

traffic@businesscontentmedia.nl<br />

Abonnement<br />

Abonneren en vragen over<br />

abonnementen:<br />

Abonnementenland<br />

Postbus 20<br />

1910AA UITGEEST<br />

Tel: +31(0)251-257924<br />

Site: www.aboland.nl voor abonneren,<br />

adreswijzigingen en opzeggingen.<br />

Financial Controller<br />

Linda van den Brink<br />

T. +31(0)70-2211944<br />

linda@businesscontentmedia.nl<br />

Drukwerk<br />

SchuttersMGZ<br />

Abonneren<br />

Verschijnt 6 keer per jaar<br />

Voor actuele aanbieding check s.v.p.:<br />

www.massage-magazine.nl/<br />

abonnementen<br />

Opzeggen van het abonnement:<br />

Abonnementen worden na afloop<br />

van de abonnementstermijn telkens<br />

stilzwijgend verlengd met een<br />

periode van twaalf maanden tenzij de<br />

afnemer het abonnement tenminste<br />

twee maanden vóór het einde van<br />

de lopende abonnementstermijn<br />

schriftelijk heeft opgezegd.<br />

Persoonsgegevens<br />

<strong>Massage</strong> <strong>Magazine</strong> legt persoonsgegevens<br />

vast van lezers ten behoeve<br />

van de abonnementsovereenkomst.<br />

Die gegevens kunnen worden gebruikt<br />

om je te informeren over andere<br />

producten of diensten. Liever niet?<br />

Geen probleem. Laat het weten via<br />

info@businesscontentmedia.nl.<br />

ISSN-1877-4423<br />

Copyright<br />

Niets uit dit vakblad mag worden<br />

verveelvoudigd, opgeslagen in een<br />

geautomatiseerd gegevensbestand<br />

of openbaar gemaakt worden in<br />

enige vorm of op enige wijze, hetzij<br />

elektronisch, mechanisch of door<br />

fotokopieën, opname, of op enige<br />

andere manier, zonder voorafgaande<br />

schriftelijke toestemming van de<br />

uitgever.<br />

WIE WERKTEN MEE<br />

Tirza Bottema<br />

Tirza Bottema is directeur van<br />

Thaise massage opleiding Thai Dee in<br />

Valkenswaard. Kijk voor meer informatie<br />

op www.yogamassage.nl.<br />

Gonnie van de Lang<br />

Gonnie heeft een praktijk voor Yoga<br />

en Chinese geneeswijzen in Wierden.<br />

Zij is als verpleegkundige opgeleid in<br />

de reguliere geneeskunde en later<br />

als acupuncturist in de traditionele<br />

Chinese geneeskunde. Gonnie kan<br />

putten uit een brede kennis en<br />

ervaring in de Westerse- en Oosterse<br />

geneeswijzen. Zij heeft naast haar<br />

praktijk meer dan 25 jaar parttime<br />

gewerkt als lerares verpleegkunde en<br />

als yogadocent. Zij schrijft sinds 2008<br />

voor vakbladen over gezondheid en<br />

heeft diverse boeken over massage,<br />

yoga en gezond leven geschreven.<br />

Stefan van Rossum<br />

Stefan van Rossum is oprichter<br />

van Esoterra, een opleidingsinstituut<br />

voor massage-, lichaamsgerichteen<br />

energetische therapie. Stefan is<br />

in de jaren ’90 begonnen als een<br />

van de eerste stoelmasseurs in<br />

Nederland en heeft zich daarna<br />

verder ontwikkeld als docent,<br />

hypnotherapeut en lichaamswerker.<br />

Hij is host van de Esoterra podcast<br />

waarin hij interessante gasten uit de<br />

complementaire zorg interviewt en<br />

samen met Lizet van Triet schreef hij<br />

de bestseller ‘Mindfulness <strong>Massage</strong>’.<br />

Stefan is ook voorzitter van het<br />

CGO (Collectief Geaccrediteerde<br />

Opleidingen).<br />

Pim Vree<br />

Pim Vree, al 25 jaar lichaamsgericht<br />

psychotherapeut, is ontwikkelaar en<br />

eigenaar van massageopleiding<br />

Vreeling deep tissue. Hij is tevens<br />

auteur van ‘Vreeling, een bijzondere<br />

vorm van deep tissue’.<br />

Drs. Harmen Rijpkema<br />

Drs. Harmen Rijpkema is medisch<br />

antropoloog, aromatherapeut en<br />

auteur van vele artikelen en diverse<br />

boeken over aromatherapie. In<br />

2019 is de 9e druk van zijn werk het<br />

Aromecum verschenen met meer<br />

dan 600 pagina’s aan informatie<br />

over aromatherapie. Met meer dan<br />

40 jaar ervaring geeft hij diverse<br />

cursussen, lezingen en opleidingen<br />

over aromatherapeutische onderwerpen.<br />

Harmen is ook adviseur in<br />

aromatherapie op het gebied van<br />

wetenschappelijk literatuuronderzoek<br />

en productontwikkeling.<br />

Saskia Petit<br />

Saskia Petit is freelance journalist<br />

en eigenaar van Petit Media. Zij<br />

schrijft voor verschillende vakbladen<br />

en organisaties in onder meer de<br />

branches huidverzorging en de<br />

massagebranche. Saskia werkte voor<br />

verschillende uitgeverijen en heeft<br />

jarenlange ervaring als redacteur,<br />

eindredacteur en hoofdredacteur.<br />

In 2021 richtte zij haar eigen tekstbureau<br />

op. Voor <strong>Massage</strong> <strong>Magazine</strong><br />

schrijft zij reportages, interviews en<br />

achtergrondartikelen.<br />

Lizet van Triet<br />

Freelance journalist drs.<br />

Lizet van Triet studeerde af als<br />

bewegingswetenschapper en<br />

als fysiotherapeut. Voor <strong>Massage</strong><br />

<strong>Magazine</strong> interviewt zij met veel<br />

passie deskundigen uit binnenen<br />

buitenland voor de rubrieken<br />

Sportmassage, Medisch en Step-bystep.<br />

Dit om je te inspireren met de<br />

laatste (wetenschappelijke) inzichten<br />

over jouw vak. Daarnaast ontwikkelde<br />

en schreef zij samen met Stefan van<br />

Rossum Mindfulness <strong>Massage</strong> en met<br />

Lorraine Vesterink Charismatische<br />

Vrouw, hoe haal je het maximale<br />

uit jezelf.<br />

4 3-<strong>2023</strong>


Inhoud: editie 3/<strong>2023</strong><br />

18<br />

7<br />

Medisch.......................................................... 7<br />

Ergonomie: een optimale<br />

werkomgeving<br />

Het doel van ergonomie is het<br />

creëren van een zodanige optimale<br />

werkomgeving dat die het welbevinden<br />

en productiviteit ten goede komt. Daar<br />

kunnen zowel de masseur als diens<br />

cliënt van profiteren.<br />

Stelling.......................................................... 12<br />

Een verplichte arbeidsongeschikheidsverzekering<br />

De overheid is bezig met nieuwe<br />

wetgeving waarin zelfstandigen zonder<br />

personeel (zzp’ers) verplicht worden een<br />

arbeidsongeschiktheidsverzekering af<br />

te sluiten. Dit vanuit het idee dat zzp’ers<br />

kwetsbaar zijn en beter beschermd<br />

moeten worden. Hoe kijkt men hier in<br />

de massagebranche tegenaan?<br />

Reportage..................................................16<br />

Ankica Gaspar van<br />

<strong>Massage</strong>praktijk Lilium:<br />

‘Mensen moeten weer leven in<br />

plaats van geleefd worden’<br />

Met grote betrokkenheid, warmte en<br />

aandacht behandelt Ankica Gaspar<br />

haar klanten in massagepraktijk<br />

Lilium in Rijnsburg. Vier jaar<br />

geleden startte ze haar praktijk<br />

in een sfeervol tuinhuis bij haar<br />

woning. Met ontspanningsmassages,<br />

triggerpointmassage, deep tissuemassage<br />

en tranformational cupping<br />

brengt ze haar klanten (en zichzelf)<br />

dichter bij hun eigen natuur.<br />

21<br />

Step by step.............................................18<br />

Holistisch masseren? Eerst zelf<br />

in balans!<br />

Holistisch masseren? Dat kan volgens<br />

de van oorsprong Iraanse Mehdi<br />

Tajeddin alleen als jijzelf in balans bent.<br />

Dat is stap een: “Pas als jezelf stabiel en<br />

in balans bent, kun jij als behandelaar<br />

vanuit harmonie met jezelf een cliënt<br />

holistisch benaderen. Dat houdt in<br />

dat alle drie de dimensies die jou tot<br />

mens maken, in evenwicht zijn. Dat<br />

niet alleen je lichaam gezond is, maar<br />

dat dit ook geldt voor het mentale en<br />

emotionele deel.”<br />

Energetisch..............................................21<br />

Gronden, een natuurlijke<br />

kwaliteit<br />

Van nature gaat gronding als vanzelf.<br />

Door allerlei externe en interne<br />

invloeden zoals drukte, geen tijd om te<br />

rusten, angsten en onzekerheden raken<br />

we dit thuiskomen bij onszelf kwijt.<br />

Het hoofd wordt overbelast door alle<br />

dingen die van ons worden geëist of die<br />

we zelf willen dan wel moeten.<br />

We worden topzwaar en hebben door<br />

een tekort aan energie in het onderlichaam<br />

letterlijk “geen been meer om<br />

op te staan”.<br />

16<br />

Congres........................................................26<br />

Veilig combineren<br />

van reguliere medicatie<br />

en complementaire<br />

supplementen<br />

Op het voedingsgeneeskunde congres,<br />

georganiseerd vanuit de VGBC, met als<br />

thema ‘voeding voor het brein’ sprak<br />

apotheker Han Siem over de interacties<br />

van kruidengeneesmiddelen, vitamines<br />

en reguliere geneesmiddelen. Voor de<br />

redactie van <strong>Massage</strong> <strong>Magazine</strong> een<br />

belangrijke reden om deze lezing bij te<br />

wonen en de lezers te informeren.<br />

Oliën...............................................................32<br />

Waarom essentiële<br />

oliën gebruiken in de<br />

massagepraktijk?<br />

Het verdampen van aromatische oliën<br />

zorgt voor plezier en draagt bij aan een<br />

harmonieuze sfeer. Er kunnen allerlei<br />

redenen zijn om verdamping van deze<br />

oliën in te zetten: het oproepen van<br />

bepaalde, positieve herinneringen,<br />

een gevoel van veiligheid, meer<br />

balans, luchtzuivering en/of een betere<br />

ademhaling etc. Maar hoe werken deze<br />

essentiële oliën eigenlijk op de huid?<br />

En nog meer:<br />

Boeken- en productnieuws.................... 6<br />

Opleiding in beeld...................................... 10<br />

Column Stefan van Rossum.................. 14<br />

Column Huidkanker.................................. 24<br />

Column Pim Vree........................................ 30<br />

Thaise massage........................................... 34<br />

Zorg voor ZZP............................................... 36<br />

Agenda............................................................. 37<br />

3-<strong>2023</strong><br />

5


NANO TECHNOLOGIE - EEN DOORBRAAK<br />

IN THERAPIE<br />

Dankzij geavanceerde nano technologie kunnen we de<br />

kracht van hyaluronzuur, mineralen uit de Dode Zee en<br />

vitamine C op unieke wijze benutten. Door hyaluronzuur<br />

te nanoriseren, kan het rechtstreeks door de huid worden<br />

opgenomen en doordringen tot in het bindweefsel.<br />

Dit stimuleert het herstel en de functionaliteit van cellen in<br />

het lichaam, waardoor de gezondheid en vitaliteit worden<br />

bevorderd.<br />

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van Nano<br />

CellCare therapie voor jouw cliënten? Het team van<br />

Body Plaza Europe staat klaar om je te informeren<br />

over deze innovatieve behandeling.<br />

info@nanohealthcare.eu<br />

BOEKEN- EN PRODUCTNIEUWS<br />

DE HI5 NOVA MASSAGE GUN<br />

De Hi5 Nova <strong>Massage</strong> gun helpt je bij het ontspannen van<br />

je spieren na het sporten, na een lange werkdag, tijdens<br />

een massage of gewoon thuis op de bank. De massage gun<br />

vermindert spierpijn en verbetert de bloedcirculatie. Ook<br />

hebben de guns een grote batterij van 2600mAh waarmee<br />

je de gun voor maarliefst 9 uur kunt gebruiken. Er zijn<br />

4 varianten beschikbaar die variëren van opbergtas en<br />

opzetstukken. De prijs ligt tussen de €62.99 en €89.99 en je<br />

bestelt ze bij www.demassagewinkel.com<br />

De Hi5 massage guns hebben een stijlvol<br />

ontwerp wat lekker in de hand ligt<br />

Tekst Gonnie van de Lang<br />

www.vandelang.nl<br />

DE LEVENDE ERFENIS VAN TRAUMA TRANSFORMEREN<br />

Een werkboek voor getraumatiseerde mensen en therapeuten door Janina Fisher PhD.<br />

Traumatische ervaringen leiden tot een erfenis van symptomen. Ook als de gebeurtenissen jaren of decennia geleden<br />

hebben plaatsgevonden, kan deze erfenis nog springlevend zijn. Van oudsher wordt ervan uitgegaan dat zulke<br />

gevolgen verdwijnen wanneer het verhaal over wat er is gebeurd wordt verteld.<br />

Getraumatiseerde mensen hebben echter een heel andere ervaring: het telkens opnieuw vertellen van het verhaal<br />

over wat er met hen is gebeurd, zorgt vaak voor een heractivering van hun traumaresponsen, zodat ze eerder<br />

overspoeld raken dan het trauma verwerken. Getraumatiseerde mensen kunnen hun ervaringen pas transformeren<br />

zodra ze begrijpen dat hun symptomen en reacties normale responsen op abnormale gebeurtenissen zijn. Ze hebben<br />

handvatten nodig om te kunnen werken aan de symptomen die hun dagelijkse bezigheden bemoeilijken en een<br />

belemmering zijn om een leven na het trauma op te bouwen.<br />

Uitgebracht door Uitgeverij MENS, prijs 26,50 euro<br />

www.uitgeverijmens.nl<br />

DERMATOLOGISCHE KLINIEK<br />

Cosmetische dermatologie & chirurgie | Huidkanker<br />

Dr SOE JANSSENS<br />

Dermatoloog<br />

www.aestate.nu | De Schulp 10, Amstelveen | info@aestate.nu<br />

Een afspraak is mogelijk zowel met als zonder verwijzing.<br />

6 3-<strong>2023</strong>


Ergonomie:<br />

een optimale<br />

werkomgeving<br />

MEDISCH<br />

Tekst Lizet van Triet<br />

Het doel van ergonomie is het creëren<br />

van een zodanige optimale werkomgeving<br />

dat die het welbevinden en<br />

productiviteit ten goede komt. Daar<br />

kunnen zowel de masseur als diens<br />

cliënt van profiteren. De gepromoveerde<br />

ergonoom Erwin Speklé:<br />

“Het is belangrijk dat je als masseur<br />

niet alleen symptomen bestrijdt<br />

maar dat je ook meedenkt over het<br />

optimaliseren van de werkomgeving<br />

van jezelf én van je klant om zo mede<br />

bij te dragen aan het voorkomen<br />

van klachten.”<br />

Let erop dat je ook je ellebooggewrichten niet overstrekt<br />

3-<strong>2023</strong><br />

7


‘Het gaat erom dat de oorzaak van een klacht wordt<br />

weggenomen. Dat is voor mij de basis’<br />

Preventie, dat is waar het<br />

volgens Erwin om draait:<br />

“Klachten verminderen<br />

zonder de oorzaak aan te<br />

pakken, is als dweilen met<br />

de kraan open. Onderzoek waar een<br />

probleem vandaan komt. Is dat doordat<br />

de werkplek niet goed is ingericht,<br />

de baan te druk is, voelt iemand zich<br />

opgejaagd of zijn er te weinig pauzes<br />

om weer bij te komen? Het werkplezier<br />

van zowel jouzelf als masseur als van je<br />

cliënt wordt groter als de belasting en<br />

de belastbaarheid in evenwicht zijn.”<br />

Balans<br />

Bedrijven bieden allerlei activiteiten<br />

aan om de goede sfeer en teamspirit<br />

te bevorderen, zoals stoelmassages<br />

op de werkvloer of minder uren werk<br />

voor eenzelfde salaris. Uit onderzoek<br />

door McKinsey blijkt dat betrokkenheid<br />

van een werknemer bij het bedrijf<br />

waar hij werkt in meer dan de helft<br />

van de gevallen wordt gedreven door<br />

niet-financiële factoren. Denk daarbij<br />

aan sociale steun van collega’s en de<br />

leidinggevende en aan aandacht voor<br />

fysieke en mentale gezondheid. Erwin:<br />

“Dat is voor mij de basis: dat je werk kunt<br />

doen dat jouw lichamelijke en geestelijke<br />

Jouw werkhouding<br />

Wees je bewust van je eigen houding. Erwin: “Sta stevig en stabiel op je voeten als je masseert,<br />

met een rechte rug en houd je schouders, armen en handen zo ontspannen mogelijk. Let<br />

erop dat je je knieën niet overstrekt, maar lichtjes gebogen houdt.” Let daarnaast vooral op je<br />

polsen en duimen: “Ik zie nogal eens dat als daar continu veel druk mee gegeven wordt, en dan<br />

vooral in de uiterste stand, dat er klachten ontstaan. Dat komt doordat de kans op slijtage en<br />

overbelasting toeneemt.”<br />

Een juiste werkhoogte is eveneens van belang. Een elektrisch in hoogte verstelbare<br />

massagetafel maakt dat gemakkelijker uitvoerbaar, maar neem er anders ook de tijd voor. Juist<br />

om klachten bij jouzelf door overbelasting door een verkeerde houding te voorkomen. Want<br />

bij een te hoge tafel werk je eerder boven je macht. Staat de tafel te laag, dan kun je weer<br />

meer last krijgen van je rug. Bij een stoelmassage is het misschien nog wat ingewikkelder om<br />

een optimale werkhouding aan te nemen. Af en toe even gaan zitten kan ervoor zorgen dat je<br />

makkelijker op een ergonomisch verantwoorde manier werkt.”<br />

gesteldheid niet schaadt. Dat er aandacht<br />

is voor de werkomstandigheden,<br />

waarbij er een balans is in belasting en<br />

belastbaarheid van die persoon.” Een<br />

voorbeeld waarin dit evenwicht verstoord<br />

kan raken? “Jonge masseurs kunnen vol<br />

ijver vele uren achter elkaar masseren.<br />

Zij letten vaak minder op hun eigen<br />

houding en gezondheid en zijn meestal<br />

vooral klantgericht bezig. Dat kan tot<br />

overbelasting van hun lichaam leiden.”<br />

Herstelmomenten<br />

Erwin: “Ergonomie is rekening<br />

houden met wat mensen kunnen en<br />

‘Let vooral op het voorkomen van pols en<br />

duimklachten door niet met kracht in de uiterste<br />

stand te masseren’<br />

8 3-<strong>2023</strong>


Neem nu een abonnement<br />

en krijg toegang tot<br />

het volledige magazine

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!