04.07.2023 Views

CFF042023 The New Blonde

We hebben allemaal onze guilty pleasures, ik natuurlijk ook. Momenteel kijk ik met de kinderen naar het nieuwe seizoen van The Kardashians. Ik ga het hier niet over de persoonlijke ontwikkelingen hebben - laten we eerlijk zijn: die hebben weinig om het lijf - maar ik kijk vooral met veel verbazing naar het gemak waarmee de dames hun uiterlijk transformeren. Daar kun je van alles van vinden, maar feit is dat de platinablonde Kim met 361 miljoen volgers absoluut invloed heeft op het haarbeeld. En misschien is het niet alleen het blond dat ze weer op de kaart heeft gezet, maar vooral het gemak waarmee je van uiterlijk en identiteit kunt wisselen. In de special The New Blonde gaan we in op de ongekende populariteit van de haarkleur, en waar die vandaan komt. Dominic Vleer, die momenteel een wachtlijst van een jaar heeft voor nieuwe klanten, denkt dat we blond haar nog steeds associëren met aantrekkingskracht, met een bepaalde sexiness, met zelfverzekerdheid. “Vrouwen die van nature niet blond zijn, geloven in die transformatie als ze hun haar verhelderen of oplichten.” Nieuwe productinnovaties, zoals de plexen, toners en glossings, zorgen voor ongekend veel mogelijkheden in technieken, kleurschakeringen en kwaliteitsbehoud van het haar. Maar dat is niet het enige. Klanten zijn op zoek naar een kapper die uitblinkt in blond en die een eigen signatuur heeft. Die bijvoorbeeld durft te experimenteren en de randjes opzoekt, zoals Louise Vlaar. “Contrasten maken een kleuring juist spannend en interessant.” Wil je meer weten over de werkwijze achter innovatieve, blonde looks? In Beyond Blonde delen een aantal Coiffure Award finalisten hun recepturen, hun technieken én vertellen ze waarom klanten juist bij hen in de salon komen voor blond.

We hebben allemaal onze guilty pleasures, ik natuurlijk ook. Momenteel kijk ik met de kinderen naar het nieuwe seizoen van The Kardashians. Ik ga het hier niet over de persoonlijke ontwikkelingen hebben - laten we eerlijk zijn: die hebben weinig om het lijf - maar ik kijk vooral met veel verbazing naar het gemak waarmee de dames hun uiterlijk transformeren.

Daar kun je van alles van vinden, maar feit is dat de platinablonde Kim met 361 miljoen volgers absoluut invloed heeft op het haarbeeld. En misschien is het niet alleen het blond dat ze weer op de kaart heeft gezet, maar vooral het gemak waarmee je van uiterlijk en identiteit kunt wisselen.

In de special The New Blonde gaan we in op de ongekende populariteit van de haarkleur, en waar die vandaan komt. Dominic Vleer, die momenteel een wachtlijst van een jaar heeft voor nieuwe klanten, denkt dat we blond haar nog steeds associëren met aantrekkingskracht, met een bepaalde sexiness, met zelfverzekerdheid. “Vrouwen die van nature niet blond zijn, geloven in die transformatie als ze hun haar verhelderen of oplichten.”

Nieuwe productinnovaties, zoals de plexen, toners en glossings, zorgen voor ongekend veel mogelijkheden in technieken, kleurschakeringen en kwaliteitsbehoud van het haar. Maar dat is niet het enige. Klanten zijn op zoek naar een kapper die uitblinkt in blond en die een eigen signatuur heeft. Die bijvoorbeeld durft te experimenteren en de randjes opzoekt, zoals Louise Vlaar. “Contrasten maken een kleuring juist spannend en interessant.”

Wil je meer weten over de werkwijze achter innovatieve, blonde looks? In Beyond Blonde delen een aantal Coiffure Award finalisten hun recepturen, hun technieken én vertellen ze waarom klanten juist bij hen in de salon komen voor blond.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

INTERVIEW<br />

SPECIAL<br />

MET LOUISE VLAAR,<br />

DOMINIC VLEER,<br />

HAKAN ALACALI,<br />

JUDITH JAGER, PATRICK<br />

VERHOEF, MARK<br />

VAN WESTEROP EN<br />

HAIRDRESSER OF THE<br />

YEAR 2023 ARJAN BEVERS<br />

CoiFfuRE<br />

Hét Nederlandse magazine voor haarprofessionals - juli 2023<br />

THE NEW<br />

BLONDE


Haar: Kerry Mather | Fotografie: Richard Miles<br />

juli<br />

IN DEZE EDITIE<br />

28 Beyond <strong>Blonde</strong><br />

In de winnende en genomineerde collecties van de<br />

Coiffure Award zaten dit jaar veel blonde looks. We<br />

lichten er drie uit en vroegen aan de makers welke<br />

kleurtechnieken ze daarvoor gebruikten.<br />

34 Interview Arjan Bevers<br />

Ja, hij had er ontzettend naar uitgekeken om voor<br />

de derde keer Hairdresser of the Year te worden. En<br />

afgelopen mei was het dan eindelijk zo ver voor Arjan<br />

Bevers van Avanti Kappers, die met deze award in de<br />

prestigieuze Hall of Fame komt.<br />

22<br />

THE NEW BLONDE<br />

ZE HEBBEN ALLEBEI EEN UITSTEKENDE STAAT VAN DIENST, WONNEN<br />

MEERDERE AWARDS EN ZIJN HELEMAAL GEK VAN KLEUR. TOCH<br />

HEBBEN DOMINIC VLEER EN LOUISE VLAAR ALLEBEI EEN HEEL ANDERE<br />

SIGNATUUR ALS HET GAAT OM BLOND, DE KLEUR DIE MOMENTEEL ZO<br />

HOT IS EN DIE ZE ALLEBEI HET MEEST TOEPASSEN IN DE SALON.<br />

4 Coiffure juli


inhoud<br />

22<br />

THEMA: THE NEW BLONDE<br />

58<br />

66<br />

REPORT<br />

12<br />

COIFFURE AWARD REPORT<br />

TRENDS<br />

18 en verder...<br />

EDITORS PICK<br />

39<br />

TOPSTYLES<br />

EDITORIAL 7<br />

SPOTLIGHT 8<br />

UPDATE 9<br />

EDITORS PICK 12<br />

TRENDS 18<br />

TOPSTYLES 39<br />

DNA 54<br />

REPORT COIFFURE AWARD 58<br />

REPORT LIQUID COLOR FESTIVAL 66<br />

Coiffure juli<br />

5


editorial<br />

WWW.COIFFURE.NL<br />

tweeënvijftigste jaargang<br />

nummer juli 2023<br />

hoofdredacteur<br />

Anouk Oudkerk Pool | a.oudkerkpool@coiffuremedia.nl |<br />

tel. 088 64 406 34<br />

eindredacteur<br />

Maaike van der Westen<br />

uitgave van<br />

Coiffure Media<br />

media-adviseurs<br />

Rik Stuivenberg | Ronald Vedder<br />

medewerkers<br />

Marian Vleerlaag |Susanne Hellendoorn<br />

Caroline Westdijk | Aranka Klomp<br />

fotografen<br />

Alain Gil-Gonzalez | Caroline Westdijk<br />

media-order<br />

088 22 666 90| traffic@persmanager.nl<br />

Advertentieplaatsingen worden uitgevoerd<br />

overeenkomstig ‘De Regelen 2010 Stichting ROTA’<br />

Uitgeefteam Coiffure Media Group<br />

Ronald Vedder | Rik Stuivenberg<br />

Coiffure Exclusive Membership € 192,50 per jaar<br />

Coiffure Membership € 112,00 per jaar<br />

Prijzen zijn excl. btw, binnen Nederland.<br />

WIJ GAAN ERVAN UIT DAT U HET BLAD ONTVANGT UIT HOOFDE VAN UW<br />

FUNCTIE. HIERDOOR WORDT UW ABONNEMENT STEEDS STILZWIJGEND<br />

MET EEN JAAR VERLENGD. OPZEGGING KAN TELEFONISCH, SCHRIFTELIJK<br />

Mark Leeson<br />

<strong>The</strong> <strong>New</strong> <strong>Blonde</strong><br />

We hebben allemaal onze guilty pleasures, ik natuurlijk<br />

ook. Momenteel kijk ik met de kinderen naar het nieuwe<br />

seizoen van <strong>The</strong> Kardashians. Ik ga het hier niet over<br />

de persoonlijke ontwikkelingen hebben - laten we eerlijk zijn: die<br />

hebben weinig om het lijf - maar ik kijk vooral met veel verbazing<br />

naar het gemak waarmee de dames hun uiterlijk transformeren.<br />

Kerry Mather<br />

OF PER MAIL PLAATSVINDEN 2 MAANDEN VOOR AFLOOP VAN DE<br />

ABONNEMENTSPERIODE. COIFFURE IS ONDERDEEL VAN<br />

VAKBLADEN.COM. VAKBLADEN.COM LEGT VAN ABONNEES GEGEVENS<br />

VAST VOOR DE UITVOERING VAN DE (ABONNEMENTS)OVEREENKOMST.<br />

DEZE GEGEVENS KUNNEN GEBRUIKT WORDEN OM U TE INFORMEREN OVER<br />

RELEVANTE DIENSTEN EN PRODUCTEN. INDIEN U OP DEZE INFORMATIE GEEN<br />

PRIJS STELT KUNT U MAILEN NAAR COIFFURE@MIJNTIJDSCHRIFT.COM.<br />

abonnementenadministratie<br />

088 22 666 17 (9.00 – 17.00 uur)<br />

coiffure@mijntijdschrift.com<br />

verschijningsfrequentie<br />

8 keer per jaar<br />

vormgeving<br />

Content Innovators<br />

drukwerk<br />

Veldhuis Media<br />

ISSN 0165-3679<br />

reproduktie<br />

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG<br />

WORDEN VERVEELVOUDIGD, OPGESLAGEN IN EEN GEAUTOMATISEERD<br />

GEGEVENSBESTAND OF OPENBAAR GEMAAKT, IN ENIGE VORM OF OP ENIGE<br />

WIJZE, HETZIJ ELEKTRONISCH, HETZIJ MECHANISCH, DOOR FOTOKOPIEËN,<br />

OPNAMEN OF ENIG ANDERE MANIER, ZONDER VOORAFGAANDE<br />

SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE UITGEVER.<br />

Coiffure Media<br />

Harm Smeengekade 9, 8011 AK Zwolle<br />

Daar kun je van alles van vinden, maar feit is dat de platinablonde<br />

Kim met 361 miljoen volgers absoluut invloed heeft op het<br />

haarbeeld. En misschien is het niet alleen het blond dat ze weer op<br />

de kaart heeft gezet, maar vooral het gemak waarmee je van uiterlijk<br />

en identiteit kunt wisselen.<br />

In de special <strong>The</strong> <strong>New</strong> <strong>Blonde</strong> gaan we in op de ongekende<br />

populariteit van de haarkleur, en waar die vandaan komt. Dominic<br />

Vleer, die momenteel een wachtlijst van een jaar heeft voor<br />

nieuwe klanten, denkt dat we blond haar nog steeds associëren<br />

met aantrekkingskracht, met een bepaalde sexiness, met<br />

zelfverzekerdheid. “Vrouwen die van nature niet blond zijn, geloven<br />

in die transformatie als ze hun haar verhelderen of oplichten.”<br />

Nieuwe productinnovaties, zoals de plexen, toners en glossings,<br />

zorgen voor ongekend veel mogelijkheden in technieken,<br />

kleurschakeringen en kwaliteitsbehoud van het haar. Maar dat is<br />

niet het enige. Klanten zijn op zoek naar een kapper die uitblinkt<br />

in blond en die een eigen signatuur heeft. Die bijvoorbeeld durft<br />

te experimenteren en de randjes opzoekt, zoals Louise Vlaar.<br />

“Contrasten maken een kleuring juist spannend en interessant.”<br />

Wil je meer weten over de werkwijze achter innovatieve, blonde<br />

looks? In Beyond <strong>Blonde</strong> delen een aantal Coiffure Award<br />

finalisten hun recepturen, hun technieken én vertellen ze<br />

waarom klanten juist bij hen in de salon komen voor blond.<br />

Hooker & Young<br />

Deze uitgave is gedrukt op FSC-papier.<br />

Anouk Oudkerk Pool<br />

Haar: Mark Leeson<br />

Fotografie: Richard Miles<br />

Coiffure juli<br />

7


spotlight<br />

Tekst: Aranka Klomp<br />

Natasja Admiraal (36):<br />

“HAAR IS EMOTIE”<br />

Functie: mode- en designjournalist.<br />

Houdt een<br />

online modelexicon bij op<br />

www.mode-abc.com en<br />

is auteur van de boeken<br />

‘Mode ABC. Van All Star<br />

tot zonneklep’ (kinderboek)<br />

en het recentelijk verschenen<br />

‘Haar’.<br />

Reden voor deze spotlight:<br />

het verschijnen van het<br />

boek ‘Haar’, met daarin<br />

150 kapsels, snorren en<br />

baarden verzameld en<br />

in alfabetische volgorde<br />

gezet. Met achtergronden<br />

en weetjes over de<br />

markantste haardrachten;<br />

van suikerspinkapsel tot<br />

hanenkam, vetkuif en afro.<br />

“N exemplaar van mijn boek 'Haar' overhandigde, wel een punt. Voor<br />

atasja, wanneer doe jij eens iets avontuurlijks met je haar?, vroeg Tommy<br />

Hagen mij jaren terug, backstage tijdens de Amsterdam Fashion Week.<br />

Daar had de haarstylist en kunstenaar, aan wie ik recent het eerste<br />

iemand die 150 iconische kapsels in alfabetische volgorde heeft gezet en hun betekenis<br />

heeft omschreven, ben ik zelf vrij honkvast in mijn kapselkeuze. Wat zegt dat over mij? Ik<br />

vertel in mijn boek dat ons hoofd- en gezichtshaar onze identiteit vertegenwoordigt. Als ik,<br />

met mijn kastanjebruine vaak loshangende haar, zelf aan een bespiegeling moet geloven,<br />

zou je kunnen vaststellen dat ik het natuurlijke omarm. Dat heeft ook te maken met het<br />

modellenwerk dat ik jaren deed. Mijn haar werd toen vaak getoupeerd en gestyled en dat<br />

was best een aanslag op mijn haar. Maar speciaal voor de lancering van mijn boek heb ik een<br />

uitzondering gemaakt en liet ik mezelf een fantastisch suikerspinkapsel aanmeten. Bij andere<br />

mensen waardeer ik een uitgesproken haardracht juist heel erg. Ik geniet van de statements<br />

die in kapsels verscholen kunnen liggen. Haar is expressie en identificatie met bijvoorbeeld<br />

een subcultuur. En ons haar is, meer nog dan kleding, emotie. Want het is onderdeel van ons<br />

lichaam en we dragen het vaak letterlijk een leven lang met ons mee.<br />

Mijn liefde voor kapsels is ontstaan in 2013, toen ik als modeverslaggever over de Amsterdam<br />

Fashion Week begon te schrijven. Ik interviewde er de chef de cabines, topkappers die het<br />

haar van de modellen verzorgden. Het drong tot me door wat een wezenlijk onderdeel<br />

de kapsels zijn voor de total look van een modecollectie en daarmee ging er een wereld<br />

voor me open. Dat was een enigszins mystieke wereld vol vaktermen, die nog lang geen<br />

gesneden koek voor mij waren. Ik was al begonnen een soort encyclopedie samen te stellen<br />

van modevaktermen, die ik onder de naam ‘Mode ABC’ online bijhoud. Daar kwamen ook<br />

meer en meer kappersbegrippen bij. Steeds vaker zeiden mensen: ‘Je moet daar wat meer<br />

mee doen.’ Nu was het een jeugddroom van mij ooit een kinderboek te schrijven, dus daar<br />

begon ik mee. In het boek ‘Mode ABC. Van All Star tot zonneklep’ laat ik kinderen aan de<br />

hand van 250 begrippen zien dat achter mode veel meer schuilgaat dan je denkt. Dat het een<br />

tijdgeest weergeeft, dat er allerlei culturele achtergronden en betekenissen zijn en dat mode<br />

een rijke geschiedenis kent. Wat geldt voor kleding, geldt zeker ook voor haarmode. Daarom<br />

wilde ik een boek maken, dit keer voor jongeren en volwassenen, dat een beeld geeft van<br />

de geschiedenis van ons haar. Haar speelt een rol in mythen en sagen, denk maar aan het<br />

haar van Medusa dat in slangen verandert. Haar speelt ook een hoofdrol in sprookjes zoals<br />

Goudlokje. En ook binnen religies heeft het vaak een bijzondere betekenis. Zo verliest in een<br />

bijbelverhaal Samson zijn kracht als zijn haar wordt afgeknipt. Veel kapsels in het huidige<br />

straatbeeld hebben een culturele en soms zelfs politieke achtergrond. Eind jaren 50<br />

omarmden steeds meer Afro-Amerikanen hun natuurlijke haar en zeiden de relaxers<br />

vaarwel. Vooral de afro was een krachtige afwijzing van het westerse schoonheidsideaal en<br />

groeide uit tot een politiek symbool van zwarte trots en identiteit. Het boek kan een inspiratie<br />

zijn voor kappers, of een bron van wetenswaardigheden voor de klant die nog even zit te<br />

wachten. Maar het is geen specialistisch kappersboek. ‘Haar’ is bedoeld voor iedereen. Want<br />

of je er nu veel van hebt of weinig, het laat zien of juist bedekt, haar speelt een belangrijke rol<br />

in ons leven. Daar kom je niet onderuit.”<br />

8 Coiffure juli


SEBASTIAN X<br />

LOIZA LAMERS<br />

Voor de vijftigste verjaardag van Sebastian Professional is het merk een<br />

samenwerking aangegaan met bekende influencers om de trendy looks uit<br />

het lookbook van Sebastian tot leven te brengen. Voor Nederland stond<br />

model en presentatrice Loiza Lamers voor de lens.<br />

update<br />

@kirstisol.wella<br />

SUMMER HAIR<br />

milk_shake heeft vier producten om het haar te beschermen tegen de<br />

schadelijke effecten van zon, zout en chloor: de all over shampoo, het<br />

beauty mask, de incredible milk en de splinternieuwe bi-phase leave-in<br />

conditioner. Deze haarproducten uit de Sun & More lijn bevatten<br />

ingrediënten van natuurlijke oorsprong, zijn vrij van parabenen en ruiken<br />

heerlijk naar romige kokosmelk en exotisch fruit.<br />

Meer informatie: zonelab.nl<br />

Tekst: Maaike van der Westen<br />

KICK-OFF COIFFURE<br />

AWARD 2024<br />

Op maandagavond 18 september wordt de Coiffure Award 2024 kick-off in de<br />

ASK Academy Schwarzkopf in Werkendam georganiseerd. De inspirerende en<br />

informatieve avond is de officiële start van de Coiffure Award editie in 2024, de<br />

32ste! Tijdens deze avond zullen er onder andere presentaties zijn van de nieuwe<br />

Hairdresser of the Year Arjan Bevers en van Annet Veerbeek, die dit jaar voor dertig<br />

series de styling heeft gedaan, waarvan er maar liefst 29 genomineerd werden.<br />

Meer informatie: coiffureaward.nl<br />

Coiffure juli<br />

9


update<br />

#1 WEG MET<br />

VET HAAR<br />

De Serene Scalp Oil Control collectie van Oribe is speciaal<br />

ontwikkeld om de tijd tussen wasbeurten te verlengen door<br />

overtollige olie en talg te verminderen. Ingrediënten als groene<br />

zee-algen en mangobladextract zorgen ervoor dat het delicate<br />

microbioom van de hoofdhuid weer in balans komt. De Oil<br />

Control Shampoo, Oil Control Treatment Mist en Dry Shampoo<br />

Powder houden het haar langer dan ooit schoon en fris.<br />

RESCUE KIT<br />

#2 ULTIEME<br />

HYDRATATIEKICK<br />

Nutriplenish van Aveda biedt 72 uur<br />

hydratatie. Ideaal voor de zomer! Nieuw in<br />

de lijn is het Replenishing Overnight Serum.<br />

De lichtgewicht formule wordt onmiddellijk<br />

door het haar opgenomen en zorgt voor acht<br />

uur continue hydratatie, waardoor het haar<br />

's ochtends zichtbaar gevoed, geconditioneerd<br />

en hersteld is.<br />

#3 GEZONDE<br />

HOOFDHUID<br />

Mooi haar begint bij een gezonde<br />

hoofdhuid. Daarom introduceert<br />

Goldwell de Dualsenses Scalp Specialist,<br />

die effectief inspeelt op specifieke<br />

behoeften van de hoofdhuid. De<br />

lijn is onlangs uitgebreid met drie<br />

producten (Densifying Shampoo, Anti-<br />

Hair Loss Serum en Scalp Rebalance<br />

& Hydrate Fluid), waardoor je het<br />

verzorgingsregime nu nog beter kunt<br />

afstemmen op de individuele behoeften<br />

van de hoofdhuid van klanten.<br />

ALTERNATIVE HAIR SHOW: TAPESTRY<br />

Op 15 oktober vindt de 41ste editie van de Alternative Hair Show plaats in Excel<br />

Londen. Na het jubileum van vorig jaar vond oprichter Tony Rizzo het tijd voor<br />

een andere opzet, waarbij zowel de trouwe supporters als een nieuw publiek worden<br />

aangesproken. Vandaar de nauwere samenwerking met Salon International én twee<br />

shows: een vroege show om 16.00 uur en een latere om 19.00 uur. De Alternative<br />

Hair Show heeft altijd een thema, dat de artistieke teams inspireert en de sfeer<br />

bepaalt. Dit keer is dat Tapestry. En ook nu weer wordt er geld ingezameld voor de<br />

liefdadigheidsinstelling Fighting Leukaemia.<br />

Meer informatie: alternativehair.org<br />

10 Coiffure juli


NATURALLY ADDICTIVE<br />

DESTINATION<br />

2023 EVENT<br />

Wella Company organiseerde onlangs het grootste branche-evenement van<br />

het jaar, Destination 2023, op Gran Canaria. Het driedaagse evenement bracht<br />

meer dan 1200 kappers uit 57 landen samen voor een spectaculaire showcase<br />

van haarkunst en netwerken. Ook werden de winnaars van de International<br />

TrendVision Award 2023 bekendgemaakt. Verder werd de nieuwe Wella<br />

Professionals Ultimate Repair Care lijn gelanceerd met een show van James<br />

Earnshaw.<br />

WINACTIE<br />

Het Amerikaanse merk Neuma gelooft dat professionele prestaties,<br />

gezondheid én duurzaamheid elkaar niet hoeven uitsluiten. In de<br />

zoektocht naar een veilige haarverzorgingservaring heeft het merk<br />

samengewerkt met vooraanstaande wetenschappers. Dat heeft geleid<br />

tot 100 procent vegan formules met pure etherische oliën en zonder<br />

synthetische geurstoffen. Het resultaat: ongelooflijk zacht, glanzend,<br />

gezond en stralend haar.<br />

Nieuwsgierig naar dit merk? De eerste drie salons die zich<br />

aanmelden via info@neuma.nl winnen een pakket bestaande<br />

uit dertig haarverzorgingsproducten!<br />

PROVALLIANCE<br />

KIEST VOOR AIMY<br />

Provalliance, het toonaangevende<br />

kappersformulehuis met de drie sterke<br />

kappersmerken BrainWash, Cosmo<br />

Hairstyling en Team Kappers, is overgestapt<br />

naar Aimy salonsoftware. In totaal gaat het<br />

om 300 salons.Belangrijkste reden voor deze<br />

overstap is dat Provalliance zich hiermee<br />

verder wil onderscheiden op het gebied van<br />

service en digitalisatie. “We zijn erg blij dat<br />

we de grootste kappersketens van Nederland<br />

als klant mogen bedienen”, aldus Daan<br />

Koek, oprichter van Aimy.<br />

Meer informatie: meetaimy.com<br />

DAVINES HERNIEUWT<br />

SAMENWERKING<br />

PLASTIC BANK<br />

De Davines Group hernieuwt het partnership met Plastic Bank. De<br />

samenwerking, gelanceerd in 2021, werd vorig jaar versterkt door 779<br />

ton plastic uit het milieu te halen. Deze hoeveelheid stemt overeen<br />

met alles wat het bedrijf op de markt bracht door de verkoop van<br />

de producten van Davines en Comfort Zone. Voor elk in plastic<br />

verpakt product dat de Davines Group in 2023 verkoopt, wordt<br />

een equivalente hoeveelheid plastic ingezameld en afgevoerd uit de<br />

kustgebieden van Indonesië, de Filipijnen en Brazilië.<br />

Coiffure juli<br />

11


Ze hebben allebei een uitstekende<br />

staat van dienst, wonnen meerdere<br />

awards en zijn helemaal gek van<br />

kleur. Toch hebben Dominic Vleer<br />

en Louise Vlaar allebei een heel<br />

andere signatuur als het gaat om<br />

blond, de kleur die momenteel zo<br />

hot is en die ze allebei het meest<br />

toepassen in de salon. Klanten<br />

komen bij Dominic voor een luxe,<br />

gepersonaliseerde en natuurlijk<br />

ogende balayage, terwijl Louise<br />

het in niet voor de hand liggende<br />

kleurencombinaties en technieken<br />

met een rauw randje zoekt.<br />

WAAR ZE HET OVER EENS<br />

ZIJN: KLANTEN WILLEN<br />

EEN EXPERT IN BLOND!<br />

HE NEW<br />

BLONDE<br />

22 Coiffure juli


thema<br />

Tekst: Anouk Oudkerk Pool<br />

#1 Dominic Vleer van Atelier DMNC, award winning<br />

colorist en Benelux Ambassador L’Oréal Professionnel:<br />

“BLOND IS EEN VAK<br />

APART GEWORDEN”<br />

INMIDDELS HEEFT HIJ EEN WACHTTIJD VAN EEN JAAR en komen<br />

klanten helemaal uit Amsterdam om in zijn boetieksalon in Rotterdam het haar<br />

blond te laten kleuren. Dominic Vleer zegt het enigszins beschaamd, want het liefst<br />

zou hij élke klant die daarom vraagt de mooiste kleuring geven. “Er zijn tegenwoordig<br />

zoveel mogelijkheden in blond, dat het een vak apart is geworden.”<br />

STEEDS MINDER MENSEN ZIJN VAN NATURE<br />

BLOND, MAAR DE HAARKLEUR BLIJFT<br />

ONVERMINDERD POPULAIR. HOE VERKLAAR<br />

JE DAT? “Ik denk dat het met ons schoonheidsideaal<br />

te maken heeft. We associëren blond haar nog steeds<br />

met aantrekkingskracht, met een bepaalde sexiness,<br />

met zelfverzekerdheid. Vrouwen die van nature niet<br />

blond zijn, geloven in die transformatie als ze hun<br />

haar verhelderen of oplichten. Mijn jongere klanten,<br />

ik noem het even de ‘Emily in Paris’-generatie is ook<br />

gewoon nieuwsgierig. Ze willen blond uitproberen,<br />

omdat sommige celebs ook makkelijk switchen. Ze<br />

gaan hier met een ‘full head of foils’ de deur uit.”<br />

HOE KIJK JIJ NAAR DE ONTWIKKELINGEN IN<br />

BLOND? WAT IS DE GROOTSTE VERANDERING<br />

TEN OPZICHTE VAN TIEN JAAR GELEDEN?<br />

“Dat je zo langzamerhand een specialist moet zijn<br />

in blond om het goed te kunnen doen. Nieuwe<br />

productinnovaties, zoals de plexen, toners en<br />

glossings, zorgen voor ongekend veel mogelijkheden<br />

in technieken, kleurschakeringen en kwaliteitsbehoud<br />

van het haar. Het is een vak apart geworden.”<br />

ZIJN KLANTEN OOK VEELEISENDER<br />

GEWORDEN? “Ze willen een expert in blond,<br />

iemand met een eigen signatuur. Ze zijn enorm goed<br />

geïnformeerd over de mogelijkheden, verwachten<br />

maatwerk, maar willen ook wat ze in hun hoofd<br />

hebben. Dat klinkt tegenstrijdig en dat is het ook.”<br />

DAT VRAAGT OM VEEL PRODUCTKENNIS,<br />

MAAR OOK OM UITVOERIGE COMMUNICATIE<br />

EN ADVIES, ZOWEL VOOR HET KLEUREN ALS<br />

ERNA. DOMINIC VRAAGT NIEUWE KLANTEN<br />

VAN ATELIER DMNC OM FOTO’S EN EEN<br />

VIDEO VAN HET HAAR, ZODAT HIJ BETER KAN<br />

INSCHATTEN WAT NODIG EN HAALBAAR IS.<br />

“Tegenwoordig is het aantal kleurservices enorm<br />

uitgebreid. Klanten komen hier met een foto<br />

van Instagram, waar misschien wel twee tot drie<br />

technieken voor nodig zijn geweest. Een face framing<br />

aan de voorkant, een combinatie van klassieke<br />

highlights én een ingetekende balayage voor een mooi<br />

kleurverloop. Daar gaat veel werk en expertise in<br />

zitten.”<br />

HOE BEGELEID JE DEZE KLANT OP EEN<br />

GOEDE MANIER? “Door goed door te vragen en<br />

haar wensen in kaart te brengen. Een blondkleuring is<br />

tegenwoordig maatwerk, zowel in de techniek als in de<br />

verzorging. De kwaliteit van het haar staat voorop en<br />

is een absolute vereiste voor een mooi kleurresultaat.<br />

Dat betekent dus dat je het haar soms eerst moet<br />

opbouwen en dan pas kunt kleuren. Je moet de klant<br />

meenemen in het gewenste kleurresultaat, vertellen<br />

wat daarvoor nodig is. Soms moet je meerdere stappen<br />

zetten om er te komen en bijvoorbeeld eerst een<br />

haarherstellende salonbehandeling geven. Ik schep<br />

Coiffure juli<br />

23


“WAT JE NIET<br />

KLEURT, IS<br />

EIGENLIJK<br />

NET ZO<br />

BELANGRIJK<br />

ALS WAT<br />

JE WEL<br />

KLEURT”<br />

altijd reële verwachtingen. Ik zie de mooiste plaatjes<br />

voorbijkomen, maar dat is niet altijd haalbaar.”<br />

VRAAG JE DAAROM OOK FOTO’S EN EEN VIDEO<br />

VAN JE NIEUWE KLANTEN? “Ja, ik verdiep me van<br />

tevoren in het haar. Hoe valt het, wat is de hoeveelheid<br />

en kwaliteit? Ik kan zo een betere inschatting van de<br />

kosten, de tijd en de mogelijkheden maken. Ik zie<br />

vaak bij nieuwe klanten dat ik correcties moet doen<br />

van eerdere kleuringen, daar gaat heel veel tijd in<br />

zitten. Als het echt gaat om een grote kleurcorrectie of<br />

behandeling, vraag ik om een aanbetaling.”<br />

JE HEBT WELEENS GEZEGD DAT JE ALLEEN<br />

KLEURT ALS KLANTEN OOK INVESTEREN IN<br />

VERZORGING. “Zeker bij lange behandelingen is<br />

een specifieke verzorging essentieel: je kunt eigenlijk<br />

niet meer zonder. Ik hanteer daarom een tarief voor<br />

een maatwerkbehandeling en een all-in tarief voor<br />

een kleuring met een heel hoofd met folies, knippen,<br />

stylen en verzorging op maat.”<br />

JE GEEFT HET HELE JAAR DOOR BLONDE<br />

SPECIALIST TRAININGEN VOOR L’ORÉAL<br />

PROFESSIONNEL. WAAROM DUREN DIE DRIE<br />

DAGEN? “Je kunt in drie dagen veel beter zien<br />

hoe iemand werkt. Iedere kapper heeft een eigen<br />

werkwijze als het gaat om blond. De één kan zich meer<br />

ontwikkelen op het creatieve vlak, de ander meer op<br />

het gebied van techniek of van timemanagement. Je<br />

kunt veel beter inspelen op wat de cursist nodig heeft<br />

en daar extra aandacht aan besteden.”<br />

WAAROM IS HET INTERESSANT OM JE VERDER<br />

TE SPECIALISEREN IN BLOND? “Er is een groot<br />

tekort aan blondspecialisten. Ik schat dat ik bij<br />

70 procent van mijn kleurklanten highlights, een<br />

verheldering of een oplichting doe. Ik neem al een<br />

jaar geen nieuwe klanten aan en heb zelfs mensen<br />

DOMINIC VLEER OVER DE PEARLS COLLECTIE<br />

Idee: “Ik wilde laten zien dat er verschillende stromingen<br />

zijn in blondservices en dat je je daar als kapper door<br />

kunt laten inspireren. In Parijs is bijvoorbeeld een zachte<br />

balayage populair, terwijl ze in Londen van colour<br />

blocking en pastellen houden. Het is belangrijk voor een<br />

kleurspecialist om een eigen signatuur te hebben, dat<br />

maakt je onderscheidend.”<br />

Signatuur: “Ik hou ervan als je kunt zien dat het haar<br />

gekleurd is, maar niet hoe dat is gedaan. Ik kies graag<br />

voor een natuurlijk kleurverloop, maar speel ook met<br />

contrasten en kleurkarakters. Ik maak voor elke klant een<br />

unieke kleurformule. Daarbij kijk ik naar de textuur en de<br />

valling van het haar.”<br />

Technieken: “Bij een van mijn favoriete looks heb ik<br />

de Curl Light techniek gebruikt, waarbij ik het haar in<br />

tien vlakken heb afgedeeld en de verheldering per vlak<br />

met mijn handen in het haar heb aangebracht. De aanzet<br />

heb ik daarbij ontzien. Wat je niet kleurt, is eigenlijk<br />

net zo belangrijk als wat je wel kleurt. De passés, de<br />

dikte, de plaatsing: het geeft allemaal karakter aan een<br />

kleuring. Door de diepere aanzet en verheldering naar de<br />

lengtes en punten lijkt het net of het model twee weken<br />

op vakantie is geweest. De toners heb ik met dezelfde<br />

afdelingstechniek ingezet. Doe je dat niet, en tone je het<br />

haar als geheel, dan doe je eigenlijk je hele kleurtechniek<br />

teniet.”<br />

Tip: “Durf te spelen, durf te experimenteren, maar doe<br />

geen kleuringen die je eigenlijk niet mooi vindt. Door<br />

dicht bij jezelf te blijven en te doen waar je goed in bent,<br />

ontwikkel je een eigen signatuur. Je zult zien dat daar juist<br />

klanten op afkomen.”<br />

die helemaal uit Amsterdam komen, dat is eigenlijk<br />

absurd. Het grote tekort aan goed opgeleide kappers<br />

betekent dat we op een nieuwe manier naar de services<br />

moeten kijken. Nog efficiënter met tijd moeten<br />

omgaan en niet altijd voor een full bleach of een full<br />

head of foils moeten gaan. Ik maak voor mijn vaste<br />

klanten een jaarplan, waarbij we één keer per jaar een<br />

heel hoofd met folies doen, daarna een half hoofd en<br />

tussendoor een face framing. De kwaliteit van het haar<br />

blijft op die manier beter gewaarborgd én ik kan in de<br />

tijd die vrijkomt weer nieuwe klanten helpen.”<br />

Haar: Dominic Vleer | Fotografie: Ivo de Kok | Make-up: Carlijn Beukers | Styling: Annet Veerbeek<br />

24 Coiffure juli


thema<br />

#2 Louise Vlaar van Pro-Solo, kleurfanaat, finalist<br />

Dameskapsels en winnaar Herenkapsels (regio Noord):<br />

“MET KLEUR VOEL IK<br />

ME HET MEEST VRIJ”<br />

Ze is allround kapster, was dit jaar genomineerd met haar damescollectie en ging<br />

met de Coiffure Award voor de beste herencollectie (regio Noord) naar huis. Maar<br />

Louise Vlaar van Pro-Solo in Alkmaar voelt zich naar eigen zeggen echt een kleurartiest.<br />

Haar visie op blond bestaat dan ook uit het combineren van niet voor de hand<br />

liggende kleuren. “IK PROBEER ALTIJD HET RANDJE OP TE ZOEKEN.”<br />

WAAROM GAAT JOUW HART SNELLER<br />

KLOPPEN VAN KLEUR? “Met kleur kun je net<br />

even wat verder gaan, je creativiteit helemaal de vrije<br />

loop laten. Natuurlijk is er wel een verschil of ik een<br />

kleuring voor een klant maak of voor een collectie.<br />

Maar ook in de salon kan kleur een imago of een<br />

coupe enorm versterken. Ik voel me met kleur echt<br />

een artiest, een kunstenaar. Ik voel me er heel vrij in, ik<br />

vind het heerlijk om te doen. Het is echt iets waarmee<br />

ik me kan uiten. Het mooie van kleur vind ik dat je<br />

oneindig veel mogelijkheden hebt. Dat geeft mij de<br />

kans om de randjes op te zoeken, contrasten aan te<br />

brengen. Als het om blond gaat, heb ik al snel zoiets<br />

van: waarom zou je altijd in het blonde palet moeten<br />

blijven? Waarom zou je er bijvoorbeeld geen zwart<br />

tegenover zetten?”<br />

WAT ME OPVALT AAN JOUW KLEURINGEN<br />

IS DAT ER ALTIJD EEN VERRASSING IN ZIT,<br />

ZOWEL IN KLEURENCOMBINATIES ALS IN DE<br />

PLAATSING. “Ik zal niet zo snel een ton-sur-ton<br />

kleuring inzetten, ik zoek altijd wel naar contrasten.<br />

Een kleuring - of het nu blond is of niet - komt bij mij<br />

nooit uit één tube. Ik vind het net koken: je gebruikt<br />

een snufje van het één en van het ander. Zoals je met<br />

ingrediënten en kruiden speelt, zo ben je ook een kleur<br />

aan het creëren. Ik hou van dat vrije proces.<br />

Ik ben inderdaad niet zo van de voor de hand liggende<br />

combinaties. Ik ga ook slecht op het werken met<br />

kleurtypes en tegenstellingen tussen warm en koel.<br />

Natuurlijk, bij de één staat een koelere tint misschien<br />

mooier in het gezicht. Maar waarom zou je een koelere<br />

blondtint niet kunnen combineren met een heel klein<br />

beetje warmte, bijvoorbeeld een subtiele, hidden<br />

mahonietint in de lengtes? Zo’n contrast maakt een<br />

kleuring juist spannend en interessant.”<br />

HOE HEB JIJ HET BLOND DE AFGELOPEN TIEN<br />

JAAR ZIEN VERANDEREN? “De manier van blond in<br />

het haar aanbrengen is ontzettend veranderd. Toen ik<br />

op de opleiding zat, gebruikten we zo’n muts om een<br />

coupe soleil in het haar aan te brengen. Ik weet nog<br />

dat ik dacht: werkt dat echt? Het kleuren en blonderen<br />

is veel vrijer en intuïtiever geworden. Je kunt<br />

highlights met folies zetten, maar ook freehand delen<br />

van het haar oplichten en inkleuren. Tegenwoordig zie<br />

je combinaties van highlights en balayage in de lengtes<br />

met bijvoorbeeld een face framing in het gezicht.<br />

En ook de nuances zijn veranderd: een tijd lang moest<br />

blond koel zijn, nu zie je tevens warmere en rijkere<br />

tinten. Blond wordt zelfs bij brunettes gebruikt; het<br />

wordt veel breder ingezet dan voorheen.”<br />

IK HEB JE COLLEGA ED NOIJONS WELEENS<br />

HOREN VERTELLEN DAT JULLIE EIGENLIJK<br />

GEEN FOLIES MEER GEBRUIKEN BIJ HET<br />

KLEUREN. KLOPT DAT? “Door de populariteit van<br />

de balayage en freehand technieken zijn we inderdaad<br />

vrijer gaan werken. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik<br />

Coiffure juli 25


“IK WIL<br />

ALTIJD<br />

MEER<br />

UIT EEN<br />

KLEURING<br />

HALEN”<br />

LOUISE VLAAR OVER DE ARAGONITE<br />

COLLECTIE<br />

Idee: “Ik hou van (edel)stenen, ik heb er thuis best<br />

veel. Voor deze Coiffure Award collectie heb ik me laten<br />

inspireren door de aragoniet. Ik vind het contrast in dit<br />

mineraal mooi: het ruwe versus het gepolijste, de donkere<br />

versus de lichte tinten en de warmere bruintonen. Ik<br />

vind de natuur sowieso een geweldige inspiratiebron. De<br />

contrasten die ik daar zie, komen veel terug in mijn werk.”<br />

Techniek: “Voordat ik de modellen ging kleuren, heb<br />

ik heel veel gefreakt op oefenhoofden en ontzettend<br />

veel uitgeprobeerd. Ik wilde de adering van de steen<br />

op verschillende manieren terug laten komen in de<br />

kleurtechniek. Bij een model heb ik bijvoorbeeld lijnen<br />

in het haar gemaakt door het haar niet standaard, maar<br />

vanuit een zijvlak af te delen. Op mijn favoriete beeld<br />

heb ik niet gekozen voor een gelijkmatige, maar voor<br />

een verspringende, donkere aanzet. Stenen zijn ook niet<br />

helemaal gelijkmatig en symmetrisch, dat maakt ze juist<br />

uniek.”<br />

Tip: “Blijf verder kijken, probeer nieuwe dingen uit.<br />

Sommige kappers hebben de neiging om altijd dezelfde<br />

kleurtubes te pakken. Blijf jezelf ontwikkelen, zowel<br />

technisch als in het gebruik en in de combinaties van<br />

kleuren.”<br />

26 Coiffure juli


thema<br />

het laatste half jaar weer folies gebruik om contrasten<br />

aan te brengen. Je zoekt als colorist toch een stukje<br />

vernieuwing in je werk. Ik gebruik de folies nu om<br />

expressiever te kleuren. Freehand technieken gebruik<br />

ik nog wel in de lengtes.”<br />

TIPS VAN EXPERTS<br />

Mark van Westerop van Pro-Solo, Hairdresser of the<br />

Year 2022 en Hall of Fame member, Global Creative<br />

Director Keune Haircosmetics:<br />

➜ Maak een jaarplan, zodat je vanaf februari langzaam naar<br />

een lichtere kleur blond toewerkt. Je hoeft dan in juni geen<br />

intensieve kleurbehandeling te geven, wat de kwaliteit van het<br />

haar echt ten goede komt. Vanaf september ga je dan weer<br />

naar een tintje donkerder. Zo leg je bij elke klant een eigen<br />

route af.<br />

➜ Dep het blonde haar droog, ga het niet droogwrijven. Vertel je<br />

klant dat ze een zachte, microvezelhanddoek moet gebruiken<br />

in plaats van een stugge, katoenen exemplaar.<br />

➜ Hamer op goede verzorging, maar geef ook tips die geen geld<br />

kosten. Zo is het verstandig om het haar voor het zwemmen<br />

eerst nat te maken met leidingwater. Het haar is dan al<br />

verzadigd, voordat het met zout of chloor in aanraking komt.<br />

➜ Vertel klanten dat ze het haar minder moeten wassen -<br />

maximaal één tot twee keer per week - en dat ze tussendoor<br />

een droogconditioner of -shampoo kunnen gebruiken. Dit<br />

verfrist en maakt het haar lekker soepel en doorkambaar.<br />

➜ Laat de klant investeren in een goede borstel, die zachter is<br />

voor het haar.<br />

Haar: Louise Vlaar | Fotografie: Ivo de Kok | Make-up: Angelique Stapelbroek | Styling: Ed Noijons<br />

IS BLOND MEER EEN SPECIALITEIT<br />

GEWORDEN? “Ik denk dat het altijd wel een<br />

specialiteit is geweest in de salon, er komt gewoon veel<br />

kennis bij kijken. Je moet weten wat de onderliggende<br />

toon is, wat er vrijkomt bij het ontkleuren, hoe je<br />

warmte kunt onderdrukken. Er zijn ontzettend veel<br />

technieken bijgekomen en het bewustzijn van klanten<br />

is enorm veranderd. Ze weten alles over blond en ze<br />

zijn ontzettend kritisch. Het is dus belangrijk dat je<br />

kennis up-to-date is.”<br />

JE GEEFT KLEURTRAININGEN VOOR KEUNE<br />

HAIRCOSMETICS. WAT WIL JE JE CURSISTEN<br />

MEEGEVEN? “Dat je technische kennis van blond<br />

up-to-date moet zijn, maar ook dat je kleur op<br />

verschillende manieren kunt toepassen. Ik daag ze<br />

graag uit om avontuurlijk te zijn, om vernieuwende<br />

kleurencombinaties te maken. Toners zijn bijvoorbeeld<br />

niet meer weg te denken bij het kleuren. Veel kappers<br />

gebruiken er één of twee, ik vaak drie tot vier. Bij een<br />

kleurhoogte 10 kun je best een subtiele hint van een 7<br />

gebruiken, dat maakt een kleur diverser en rijker. Het<br />

hoeft niet altijd groot te zijn, het mag ook klein. Verder<br />

is de haarkwaliteit belangrijker geworden. Daar moet<br />

je je als kapper bewust van zijn. Het oplichten vraagt<br />

nu eenmaal veel van het haar.”<br />

STAAN JOUW KLANTEN METEEN OPEN VOOR<br />

EEN AVONTUURLIJKE KLEURING? “Mijn vaste<br />

klanten wel, dat vertrouwen is er gelukkig. Ik kan bij<br />

hen helemaal mijn ding doen, ik hoef niet zoveel uit<br />

te leggen. Bij nieuwe klanten is dat natuurlijk anders.<br />

Ik moet een klant eerst een beetje leren kennen en zij<br />

mij. Hoe ik werk, hoe ik omga met het haar. Maar ik<br />

probeer altijd samen ‘dat randje’ op te zoeken en een<br />

rustige kleuring net iets speels of iets rauws mee te<br />

geven. Ik wil altijd meer uit een kleuring halen.”<br />

Coiffure juli<br />

27


34 Coiffure juli<br />

Fotografie: Ivo de Kok | Make-up: Mireille Bevers-Brunt | Styling: Annet Veerbeek


interview<br />

Tekst: Anouk Oudkerk Pool<br />

Interview met Hairdresser of the Year 2023 Arjan Bevers<br />

ZOEKEN NAAR DE SLEUTEL<br />

VAN SCHOONHEID<br />

Ja, hij had er ontzettend naar uitgekeken om voor de derde keer Hairdresser of the Year te worden. En afgelopen mei was<br />

het dan eindelijk zo ver voor Arjan Bevers van Avanti Kappers, die met deze award in de prestigieuze Hall of<br />

Fame komt. Toch was het nooit zijn doel toen hij op zijn negentiende voor het eerst meedeed aan de Coiffure<br />

Award. “MAAR NADAT IK TWEE KEER HAIRDRESSER OF THE YEAR WAS GEWORDEN, BEGON<br />

HET TOCH EEN BEETJE TE KRIEBELEN.”<br />

TOEN WE ELKAAR VLAK NA HET<br />

GALA EVEN KORT SPRAKEN,<br />

VERTELDE JE DAT JE VAN DEZE DERDE<br />

HAIRDRESSER OF THE YEAR AWARD<br />

VEEL MEER KAN GENIETEN. HOE<br />

KOMT DAT? “Ik heb de afgelopen jaren zo veel<br />

geleerd. Mijn werk is beter en veelzijdiger geworden. Ik<br />

heb aan de Coiffure Award ongelooflijk veel contacten,<br />

vriendschappen en fijne werkrelaties overgehouden.<br />

Het heeft me ontzettend veel gebracht. Ik raad andere<br />

kappers niet alleen aan om mee te doen aan deze<br />

vakwedstrijd, maar ook om met verschillende mensen te<br />

werken. Elke collectie waarmee ik Hairdresser of the Year<br />

ben geworden, heb ik met een ander team geschoten.”<br />

MAAR WAAROM KUN JE VAN DEZE<br />

AWARD MEER GENIETEN? “Het voelt<br />

goed dat ik dit project nu kan afronden. Ik deed op<br />

mijn negentiende voor het eerst mee aan de Coiffure<br />

Award en ik ben nu tweeënveertig. Ik vind het heerlijk<br />

om straks een collectie te maken, want dat blijf ik<br />

natuurlijk gewoon doen, en niet meer afhankelijk te zijn<br />

van juryleden. Toen ik mee ging doen aan de Coiffure<br />

Award was het nooit mijn doel om in de Hall of Fame<br />

te komen. Ik wilde een award winnen, daarom deed ik<br />

mee. Maar nadat ik twee keer Hairdresser of the Year<br />

was geworden, begon het toch een beetje te kriebelen.<br />

Anderen gaan het van je verwachten. Dat geeft een<br />

bepaalde druk. Vorig jaar werd ik het helaas niet en<br />

kreeg Mark van Westerop de Hairdresser of the Year<br />

award. Dit jaar had ik zoiets van: ik weet niet of het me<br />

zou lukken om me weer op te laden als ik niet win...<br />

Maar gelukkig won ik dus.”<br />

KUN JE IETS MEER VERTELLEN<br />

OVER DIE DRUK? KOMT DAT DOOR<br />

BEPAALDE VERWACHTINGEN VAN<br />

COLLEGA’S OF LEG JE DIE JEZELF OP?<br />

“Het moeilijkste jaar heb ik gehad na het winnen van<br />

de eerste Hairdresser of the Year award. Ik weet nog<br />

goed dat ik mijn shoot ging doen met Giel Domen<br />

en Kenneth van de Velde, de fotografen waarmee ik<br />

ook mijn winnende collectie had gemaakt. Ik had<br />

geweldige modellen geboekt, goede styling geregeld,<br />

twee topfotografen stonden klaar en er kwam niets<br />

uit mijn handen. Kijk, je werkt met een heel team aan<br />

zo’n collectie. Iedereen vindt ergens wel wat van en dat<br />

wordt ook op de set uitgesproken. Op dat moment had<br />

ik niet het zelfvertrouwen om daar vol tegenin te gaan.<br />

Ik ging aan mezelf twijfelen, ik blokkeerde helemaal.”<br />

HOE BEN JE DAARUIT GEKOMEN?<br />

“Ik moest mezelf bij elkaar rapen, want je weet dat er<br />

op die dag veel op het spel staat. Je hebt veel geld in het<br />

team geïnvesteerd, het moet op dat moment gebeuren.<br />

Ik denk dat Mireille, mijn vrouw, me streng heeft<br />

toegesproken. Het helpt natuurlijk enorm als mensen<br />

achter je staan, in je geloven. Mireille is niet alleen<br />

een fantastische make-up artist, maar heeft ook een<br />

geweldig gevoel voor esthetiek. We hebben de shoot<br />

gewoon gedaan, maar uiteindelijk was die collectie het<br />

toch niet helemaal.”<br />

“IK BLIJF EERZUCHTIG,<br />

JE WILT TOCH KIJKEN<br />

OF HET LUKT, WAT<br />

ER MOGELIJK IS”<br />

Coiffure juli<br />

35


WAT WAS JE CONCLUSIE? “Het is moeilijk<br />

om er precies de vinger op te leggen. Maar het gaf<br />

me wel inzichten waar ik meer in moest trainen,<br />

bijvoorbeeld in de styling van het haar. Of dat ik een<br />

betere fotograaf moest zoeken.”<br />

MAAR JE MAAKT DE COLLECTIE<br />

TOCH IN EERSTE INSTANTIE VOOR<br />

JEZELF, NIET VOOR DE JURY? “Daar<br />

zit natuurlijk een zekere spanning tussen: tussen je<br />

eigen smaak en die van de jury. Elk jaar iets maken<br />

en nooit winnen, dat is niet leuk. Nogmaals: ik wil<br />

winnen. Zo heb ik in de loop der jaren een soort<br />

‘schaduwreglement’ ontwikkeld. Eerste punt daarbij is:<br />

je moet het beste team verzamelen. Je serie is zo sterk<br />

als de zwakste schakel. Iedere teammember doet ertoe.<br />

Je kunt nog zulk mooi haar maken, als je geen goede<br />

fotograaf hebt, komt het niet over op de foto.<br />

Tweede punt: de modellen. Ik besteed enorm veel tijd<br />

aan de zoektocht naar goede modellen. Het betekent<br />

soms ook dat je goodwill moet kweken bij het bureau en<br />

er bovenop moet zitten. Het model uit mijn serie met<br />

de blonde, cropped bob wilde bijvoorbeeld in eerste<br />

instantie niet meewerken. En een derde punt: weet wat<br />

je wilt en hou daar ook aan vast. Iedereen uit je team<br />

mag best ergens wat van vinden, maar jij doet als kapper<br />

mee, het is jouw serie!<br />

Het afgelopen decennium is de wedstrijd enorm<br />

geprofessionaliseerd. Winnaars als Berni Ottjes en<br />

Hester Wernert hebben daar natuurlijk ook voor<br />

gezorgd. Zij hebben de lat ontzettend hoog gelegd. De<br />

tijd dat je iedereen voor de camera kon zetten en een<br />

lokale fotograaf kon inhuren, is echt voorbij.”<br />

“MENSEN MAKEN HET VINDEN<br />

VAN EEN EIGEN SIGNATUUR VEEL<br />

INGEWIKKELDER DAN HET IS”<br />

HEB JE NOOIT GEDACHT: IK STOP<br />

ERMEE? “Nee, dat is nooit in mij opgekomen.<br />

Ik ben altijd doorgegaan. Alleen tijdens corona heb<br />

ik een keer de categorie Herenkapsels overgeslagen.<br />

Maar bij de uitreiking van die award had ik toch zoiets<br />

van: hè jammer. Ik vind dat als je kapper met enige<br />

ambitie bent, je minimaal één keer per jaar een collectie<br />

moet maken. Mensen verwachten dat op een gegeven<br />

moment van je.”<br />

JE ZEI EERDER AL DAT JE MEEDEED<br />

OM TE WINNEN. BEN JE COMPETITIEF<br />

INGESTELD? “Ja, ik doe altijd mee om te winnen,<br />

ook met spelletjes. En ik ben analytisch ingesteld: als<br />

ik niet win, wil ik graag weten waar dat aan ligt, waarin<br />

ik me kan verbeteren. Ik heb alle Coiffure Award<br />

winnaarsboekjes vanaf 2004 bewaard en die uitvoerig<br />

bestudeerd. Waar zit het ’m in dat je wint? Of niet<br />

wint? Daar ligt de sleutel.”<br />

JE VERTELDE DAT ELKE WINNENDE<br />

HAIRDRESSER OF THE YEAR<br />

COLLECTIE MET EEN ANDER TEAM<br />

IS GESCHOTEN. WAT IS DE RODE<br />

DRAAD IN JE COLLECTIES? “De zekere<br />

echtheid van het haar, de zachtheid, de verschillende<br />

texturen die er altijd inzitten, het is tijdloos beeld. Het<br />

is op een editorial manier gefotografeerd, maar het blijft<br />

altijd haar en het is goed vertaalbaar naar de salon. Ik<br />

denk dat dat mijn werk herkenbaar maakt.”<br />

PROBEER JE IEDERE KEER TE<br />

INNOVEREN IN JE COLLECTIES? “Ik<br />

probeer natuurlijk elke keer iets nieuws neer te zetten,<br />

maar ik maak haar dat ik mooi vind. In de nieuwe<br />

collectie wilde ik bijvoorbeeld met het bobje het<br />

grafische met het zachte combineren. Eén van de<br />

belangrijke dingen van de Coiffure Award is toch dat<br />

je als kapper je veelzijdigheid moet laten zien, in kleur,<br />

in diversiteit van de modellen, in de texturen, in het<br />

technische. Maar de rode draad in mijn werk is dat het<br />

haar aanraakbaar blijft. De meeste modellen gaan na<br />

de shoot met het haar zo naar huis. Ik doe er niet veel<br />

producten in, het moet zacht en flexibel blijven.”<br />

MET WELK IDEE HEB JE JE<br />

WINNENDE DAMESCOLLECTIE<br />

GESCHOTEN? “Ik zocht een zekere puurheid voor<br />

deze serie. Ik wilde de collectie eerst zwart-wit schieten,<br />

maar ik durfde het niet goed aan. Ik heb met fotograaf<br />

Andrew O’Toole eerder in zwart-wit geschoten, het<br />

blijft mijn all time favorite shoot, maar ik heb er toen<br />

36 Coiffure juli


“HET AFGELOPEN DECENNIUM<br />

IS DE COIFFURE AWARD ENORM<br />

GEPROFESSIONALISEERD”<br />

niet mee gewonnen. Het werd dus kleur. Ik vind dat<br />

als je met creatieven werkt, je die ook de ruimte moet<br />

geven zodat er iets moois kan ontstaan. Ik vertrouw<br />

fotograaf Ivo de Kok, ik ga hem niet uitgebreid meer<br />

briefen. Hij weet dat ik niet van het strakke en het<br />

gefotoshopte houd, het moet vrouwelijk en zacht<br />

blijven. Voor de styling hebben we met Annet Veerbeek<br />

en de designer wear van Edwin Oudshoorn gewerkt.<br />

Je kunt bij een shoot alles van tevoren bedenken, maar<br />

dat werkt niet. Ik heb wel ontzettend mijn best gedaan<br />

op het boeken van de modellen en dat betaalt zich<br />

gewoon terug. Tijdens de shoot zagen we al dat het echt<br />

mooi werd, dat het speciale foto’s waren. Dat merk je<br />

ook aan de reacties van de fotograaf en de stylist.”<br />

HEB JIJ MOEITE GEHAD OM JE EIGEN<br />

SIGNATUUR ALS KAPPER TE VINDEN?<br />

“Mensen maken het veel ingewikkelder dan het is. Ik<br />

merk dat ook bij de training die ik jaarlijks geef over het<br />

shooten van een eigen collectie. Ik zeg altijd: ‘Zoek een<br />

collectie die jij geweldig vindt. Ga vervolgens ontleden<br />

waarom die foto’s wat bij jou doen. Wat zie je? Waarom<br />

vind je dat mooi? Wat is de x-factor van die serie?’ Je<br />

gaat eigenlijk op zoek naar de sleutel van schoonheid.<br />

Ik kijk altijd naar het werk van collega’s. Je ontwikkelt<br />

zo een oog voor wat werkt. Ik heb ook ontzettend veel<br />

aan mijn opleiding fotografie gehad. Je leert anders<br />

kijken. Bladenmakers hebben ook een scherp oog voor<br />

fotografie: ze maken heel bewuste en scherpe keuzes.<br />

Een cover moet opvallen. Jouw collectie ook. De jury<br />

komt aanlopen, ziet een tafel vol met foto’s liggen. Alle<br />

ogen moeten naar jouw collectie worden getrokken.”<br />

Misschien heb ik dit soort uitdagingen nodig om mezelf<br />

te blijven ontwikkelen. Ik heb iets streberigs, wil altijd<br />

het maximale eruit halen. Bij de Coiffure Award zijn<br />

er heel wat jaren geweest dat ik niets won en toch ben<br />

ik altijd doorgegaan, heb ik mezelf ontwikkeld, dingen<br />

verbeterd aan mijn werk.”<br />

BIJ HET IN ONTVANGST NEMEN VAN<br />

JE AWARD VERTELDE JE DAT JE<br />

GRAAG EEN AMBASSADEUR VOOR DE<br />

BRANCHE WIL ZIJN. HOE ZIE JE DIE<br />

ROL? “Als Hairdresser of the Year mag je interviews<br />

geven, ook op tv. Dat doe ik niet alleen voor mezelf,<br />

maar voor de hele branche. Ik wil graag meer aandacht<br />

vragen voor het ondernemerschap, ik denk dat er<br />

nog een hoop te winnen is op dat gebied. Ik vind ook<br />

dat er meer erkenning moet komen voor ons vak. In<br />

Engeland ben je heel wat als je als first colorist werkt,<br />

in Nederland ben je ‘maar’ kapper. Gisteren had ik een<br />

nieuwe klant in de zaak, die mij op tv had gezien. Ze<br />

moest bijna huilen, zo gelukkig was ze met haar haar.<br />

Dat is toch het mooie van ons vak? Wij moeten zelf<br />

misschien ook trotser zijn op het werk dat we maken.”<br />

interview<br />

HOE KIJK JE NAAR DE TOEKOMST?<br />

WAT GA JE MET AL DEZE KENNIS<br />

DOEN? “Het lijkt me heerlijk om mijn team te<br />

coachen en niet meer zelf mee te hoeven doen. Ik zou<br />

het geweldig vinden als mijn medewerkers de komende<br />

jaren gaan winnen bij de Coiffure Award! Verder wil<br />

ik zeker aan internationale wedstrijden mee blijven<br />

doen en ik blijf natuurlijk als Global Ambassador voor<br />

Schwarzkopf Professional educatie geven. Dit jaar ben<br />

ik daarvoor naar Albanië, Berlijn en Mexico gereisd.<br />

Maar mijn gezin is ook belangrijk. Vorig jaar heb ik<br />

veel in het buitenland gewerkt, mijn jongste had het<br />

daar af en toe best moeilijk mee. Je kan dan wel heel<br />

tof met iedereen op de foto gaan na zo’n training en<br />

complimenten ontvangen, maar als je zoon je dan<br />

ontzettend mist, zet dat je wel even met beide benen<br />

op de grond. Hetzelfde geldt voor het winnen van een<br />

internationale prijs. Ik heb gemerkt: de volgende dag is<br />

gewoon hetzelfde. Internationale erkenning is niet waar<br />

ik het voor doe. De euforie is een stuk minder dan bij<br />

het winnen van de Coiffure Award.”<br />

MAAR JE GAAT WEL GEWOON<br />

MEEDOEN? “Ja, ik blijf eerzuchtig, je wilt toch<br />

kijken of het lukt, wat er mogelijk is. Misschien ben<br />

ik iemand die een schop onder z’n kont nodig heeft.<br />

Coiffure juli<br />

37


P40 REVERIE BY HOOKER & YOUNG<br />

P46 REFLECTION<br />

Coiffure juli<br />

39


topstyles<br />

REVERIE<br />

BY HOOKER & YOUNG<br />

EEN MOMENT WAARIN JE WEGDROOMT, EVEN<br />

ALLEEN BENT MET JE GEDACHTEN. DAAR<br />

STAAT REVERIE VOOR, DE NIEUWE COLLECTIE<br />

VAN HOOKER & YOUNG. “WE KOZEN VOOR EEN<br />

VERSCHEIDENHEID IN BLONDTINTEN, LENGTES<br />

EN TEXTUREN. DE MODELLEN WERDEN MET<br />

EEN ‘CLEAN SKIN TONE’ EN IN WITTE, NEO-<br />

VICTORIAANSE KLEDING GEFOTOGRAFEERD OM<br />

DE UITSTRALING EEN ZEKERE PUURHEID EN EEN<br />

GEVOEL VAN ONSCHULD MEE TE GEVEN.”<br />

40 Coiffure juli


Coiffure juli<br />

41


topstyles<br />

42 Coiffure juli


Coiffure juli<br />

43


topstyles<br />

Haar: Hooker & Young | Fotografie: Michael Young | Make-up: Maddie Austin | Styling: Clare Frith<br />

44 Coiffure juli


Coiffure juli<br />

45


De Kracht van Kappers campagne<br />

Rick Roberts en juryvoorzitter Berni Ottjes<br />

Emma Heesters<br />

58 Coiffure juli


eport<br />

Tekst: Anouk Oudkerk Pool<br />

Fotografie: Jarno Verhoef<br />

Arjan Bevers, Hairdresser of the Year 2023:<br />

“IK BEN HEEL<br />

BLIJ DAT IK<br />

MET DEZE COLLECTIE<br />

GEWONNEN HEB”<br />

Weken van tevoren was het gala al uitverkocht en binnen paste het net: de bijna 850 gasten voor de 31 ste editie van de<br />

Coiffure Award. Het werd een memorabele avond met veel nieuwe genomineerden, mooie winnaars, een spetterende show van<br />

Mark van Westerop en de bekendmaking van de nieuwe Hairdresser of the Year: ARJAN BEVERS.<br />

Na een moeizaam voorjaar bleken de weergoden het<br />

feest op 14 mei gunstig gezind: de 31ste editie van<br />

het Coiffure Award gala begon zonnig en feestelijk<br />

met een preparty buiten op het plein voor Studio 21<br />

in Hilversum. Het was er zo gezellig, dat het lang<br />

duurde voordat alle gasten binnen waren. Naast<br />

een heleboel kappers ook veel mensen uit de haarindustrie,<br />

pers, BN’ers en mensen die het vak een<br />

warm hart toedragen.<br />

De sfeer was eigenlijk meteen goed te noemen, de<br />

presentatie van Beau van Erven Dorens droeg daar<br />

zeker aan bij. Hij nam de tijd voor korte interviews<br />

tussendoor, maande de zaal af en toe tot stilte als<br />

de sfeer te uitgelaten werd en wist de spanning tot<br />

de ontknoping goed vast te houden.<br />

Naast de uitreiking van de veertien awards,<br />

waarbij Arjan Bevers en Avanti Kappers de grote<br />

winnaars van de avond waren met vier prijzen, viel<br />

er ook op andere manieren genoeg te genieten. Het<br />

optreden van Emma Heesters viel erg in de smaak<br />

bij het publiek en Mark van Westerop, Hairdresser<br />

of the Year 2022 én kersverse Hall of Fame member,<br />

gaf een geweldige show met het thema Blank<br />

Canvas.<br />

Coiffure juli<br />

59


Categorie: Young Talent<br />

Winnaar: Dorien van Hoof, Haarkazerne in Nuenen<br />

Eerste reactie Dorien: “Ik weet het gewoon even niet<br />

meer, ik ben zo blij! Natuurlijk hoop je dat je wint, je<br />

vindt het werk zelf heel mooi, maar je weet niet waar de<br />

jury naar kijkt.”<br />

“EEN EXPLOSIE VAN KLEUR, IN<br />

BALANS MET HET TOTAALBEELD.<br />

SPANNEND EN SUPERCOOL:<br />

GEWOON EEN HEEL GOEDE<br />

COLLECTIE VOOR ZO’N JONG<br />

TALENT.” (JURY)<br />

Categorie: Avant Garde<br />

Winnaar: Monique van Baal, Hairdesign d’Arcade in Zeist<br />

Uit het juryrapport: “Mooi en spannend, het is kunst die je zo<br />

in een museum zou kunnen hangen. Zeer hoog in originaliteit<br />

en vakmanschap.”<br />

“HET IS VOOR MIJ EXTRA LEUK<br />

OM VANAVOND OP HET PODIUM<br />

TE STAAN. AVANT-GARDE IS MIJN<br />

LIEVELINGSCATEGORIE. JE KUNT<br />

LEKKER OUT OF THE BOX GAAN<br />

EN MET BIJZONDERE MATERIALEN<br />

WERKEN.” (MONIQUE VAN BAAL)<br />

Categorie: Hair Color Technician of the Year<br />

Winnaar: Dagmar Goede, Haarkazerne in Nuenen<br />

Eerste reactie van Dagmar: “Ja sorry jongens, we gaan<br />

gewoon met twee awards naar huis vanavond. Ik ben zo<br />

intens blij! Deze award gaat de boeken in als één van de<br />

mooiste.”<br />

“HEEL CREATIEF, MET GEWAAGDE<br />

KLEURENCOMBINATIES DIE<br />

TOCH IN BALANS ZIJN MET<br />

DE VORMEN EN DE TEXTUUR<br />

VAN HET HAAR. GEWELDIG<br />

UITGEVOERD EN HEEL MODERN.”<br />

(JURY)<br />

Categorie: Pers<br />

Winnaar: Arjan Bevers, Avanti Kappers in Helmond<br />

Uit het juryrapport: “De collectie straalt echtheid uit, is<br />

draagbaar maar óók fashion.”<br />

“IK BEN AL VAKER VOOR DE<br />

PERS AWARD GENOMINEERD,<br />

MAAR IK HEB DE PRIJS NOG<br />

NOOIT GEWONNEN. DIT IS HEEL<br />

BELANGRIJK VOOR MIJ.” (ARJAN BEVERS)<br />

60 Coiffure juli


eport<br />

Categorie: Consumer<br />

Winnaar: Paula Herbrink, Kapper Dapper in Lemelerveld<br />

“IK BEN ZO BLIJ DAT MIJN VISIE<br />

GEWAARDEERD WORDT. IK WILDE<br />

IETS MET PUNK DOEN, OMDAT<br />

ER OP DIT MOMENT ZOVEEL<br />

PROTEST IS IN DE WERELD. HET<br />

PAST HEEL ERG BIJ DEZE TIJD.”<br />

(PAULA HERBRINK)<br />

Categorie: Herenkapsels regio Noord<br />

Winnaar: Louise Vlaar, Pro-Solo in Alkmaar<br />

Eerste reactie van Louise: “Ik vind het zo magisch om hier<br />

ieder jaar aan mee te doen.”<br />

“MOOIE EN HARMONIEUZE SERIE.<br />

STERK, MAAR RAUW, KWETSBAAR<br />

ÉN MODERN. ELK BEELD VERTELT<br />

EEN VERHAAL: HET IS GEDURFD EN<br />

VERNIEUWEND.” (JURY)<br />

Categorie: Herenkapsels regio Zuid<br />

Winnaar: Ilkay Sökmel, Sjenkels in Rotterdam<br />

Eerste reactie van Ilkay: “Ik ben gewoon superblij en trots<br />

op wat ik heb gecreëerd. Ik wil het team bedanken dat aan<br />

de collectie heeft meegewerkt en mijn coach Bianca van<br />

Zwieten.<br />

“DEZE COLLECTIE SPRINGT<br />

ERUIT. IS IN BALANS IN COUPE,<br />

KLEUR ÉN DIVERSITEIT. DIT IS<br />

WAT JE ZIET IN HET STRAATBEELD<br />

IN AMSTERDAM: HET IS JONG EN<br />

FUN.” (JURY)<br />

Categorie: Dameskapsels regio Groningen, Friesland, Drenthe<br />

en Overijssel<br />

Winnaar: Hakan Alacali, Blur Hairstudio in Enschede<br />

Eerste reactie van Hakan: “Ik tril gewoon, mijn hart gaat<br />

tekeer. Deze award is voor mijn vrouw Kirsten. We hebben<br />

van tevoren afgesproken dat als een van ons wint, we ermee<br />

stoppen. Dit is onze elfde award, het is een mooie afsluiting.<br />

Het klinkt misschien gek, maar ik vind het fijn én moeilijk om<br />

te winnen.”<br />

“MOOI VAKWERK, EDGY EN GOED<br />

UITGEVOERD. DE ZORGVULDIG<br />

GEPLAATSTE CUT-OUTS IN DE<br />

COUPES GEVEN EEN DYNAMISCHE<br />

EN SPANNENDE SFEER.” (JURY)<br />

Coiffure juli 61


Categorie: Dameskapsels regio Zuid-Holland, Utrecht en<br />

Gelderland<br />

Winnaar: Bjorn la Tulippe, TONI&GUY in Rotterdam<br />

Uit het juryrapport: “Uitdagend, rebels in uitvoering.<br />

Futuristisch, vernieuwend en gedurfd.”<br />

“HET IS SUPERTOF OM HIERAAN<br />

MEE TE DOEN. IK KAN ER AL<br />

MIJN CREATIVITEIT IN KWIJT<br />

EN ALLES WAT IK TOT NU<br />

TOE HEB GELEERD. DIT IS DE<br />

CREATIEFSTE SERIE DIE IK OOIT<br />

HEB GEMAAKT.” (BJORN LA TULIPPE)<br />

Categorie: Dameskapsels regio Noord-Holland en Flevoland<br />

Winnaar: Juliette den Ouden, JDO Salon in Amsterdam<br />

Uit het juryrapport: “Prachtige beelden met sterke<br />

vormgeving, waarin bestaande structuren nieuwe vormen<br />

krijgen. De serie is conceptueel sterk, topvakmanschap!”<br />

“JE PROBEERT JEZELF ALS<br />

ARTIEST ELKE KEER WEER<br />

VERDER TE ONTWIKKELEN. MET<br />

DEZE COLLECTIE HEB IK ECHT<br />

GEPROBEERD OM UIT MIJN<br />

COMFORTZONE TE STAPPEN.”<br />

(JULIETTE DEN OUDEN)<br />

Categorie: Dameskapsels regio Zeeland, Noord-Brabant en<br />

Limburg<br />

Winnaar: Arjan Bevers, Avanti Kappers in Helmond<br />

Eerste reactie Arjan: “Ik ben hier ongelooflijk blij mee. Toen<br />

wij de collectie aan het shooten waren, en het eerste beeld<br />

gemaakt was, zei ik tegen fotograaf Ivo de Kok: ‘Hier gaat mijn<br />

hart sneller van kloppen.’ Daar doe je het voor.”<br />

“EEN ZACHTE POËTISCHE SERIE<br />

MET EEN GROTE DIVERSITEIT<br />

IN MODELKEUZE, HAARKLEUR<br />

EN SILHOUETTEN. MODERN EN<br />

COMMERCIEEL, WEERSPIEGELEND<br />

WAT DE MODERNE CONSUMENT<br />

WIL.” (JURY)<br />

Categorie: Team<br />

Winnaar: Avanti Kappers in Helmond<br />

Uit het juryrapport: “De series getuigen van gevoel voor<br />

trends en passie voor het vakmanschap.”<br />

“ALS WERKGEVER IS DEZE PRIJS<br />

GEWELDIG. WE WERKEN AL LANG<br />

SAMEN, HEBBEN VEEL MET ELKAAR<br />

MEEGEMAAKT. IK DENK DAT WE<br />

BIJ ELKAAR IN HET HART ZITTEN<br />

EN DAT DAT DE SLEUTEL TOT ONS<br />

SUCCES IS.” (ARJAN BEVERS)<br />

62 Coiffure juli


eport<br />

Fotografie: Jarno Verhoef en Hans de Vries<br />

BLANK<br />

CANVAS<br />

Voor Mark van Westerop was het de laatste keer dat hij op het<br />

podium stond tijdens het Coiffure Award gala. Als drievoudig<br />

winnaar van de Hairdresser of the Year award, en nieuwe<br />

Hall of Fame member, wilde hij nog één keer groots<br />

uitpakken. Dat deed hij met de show rondom het thema<br />

Blank Canvas, een ode aan kleur en vakmanschap én het<br />

startpunt van een nieuw begin. “DE TOEKOMST IS<br />

EEN WIT DOEK WAAROP IK MIJN IDEEËN KAN<br />

PROJECTEREN.”<br />

Mark van Westerop maakte optimaal gebruik van de spectaculaire, ronde<br />

schermen van Studio 21, die de zaal als het ware omarmen. In een overzicht van<br />

zijn werk van de afgelopen tien jaar was mooi te zien hoe de kapper uit Alkmaar<br />

zijn eigen signatuur ontwikkeld heeft en hoe veelzijdig die is. Van commerciële<br />

tot glossy editorial looks, bijzonder kleurgebruik en artistieke, avantgardistische<br />

creaties; de foto’s spatten van het scherm af.<br />

Daarna was het tijd voor een show die uitbundig was in creaties en kleurgebruik,<br />

maar uiterst sober en geraffineerd in de uitvoering. Maanden waren Mark en<br />

zijn Pro-Solo team bezig geweest met de voorbereidingen van de looks, die<br />

onder andere met gekleurde wol en pompons en ingenieus vlechtwerk in elkaar<br />

waren gezet. De felle kleuren contrasteerden mooi met de witte kleding van de<br />

modellen. Een ronde carrousel op het podium zorgde ervoor dat elke look van<br />

alle kanten goed te zien was. In de gelijknamige collectie, die op de schermen<br />

te zien was, werd hetzelfde thema vertaald in technische, innovatief gekleurde<br />

looks met hidden colours, fabelachtige kleurencombinaties en mooie ombrés.<br />

Coiffure juli 63


eport<br />

CATEGORIE: HAIRDRESSER OF THE YEAR 2023<br />

WINNAAR: ARJAN BEVERS, AVANTI KAPPERS IN HELMOND<br />

Eerste reactie van Arjan: “Dit is niet te geloven. Er schiet nu door mij heen dat dit mijn laatste Coiffure Award editie<br />

is. Ik ben heel blij dat ik met deze collectie voor de derde keer gewonnen heb. Ik ben er enorm trots op. Ik voel me een<br />

ambassadeur voor de kappersbranche en ik ga proberen om me daar ook naar te gedragen.”<br />

Wat wint de Hairdresser<br />

of the Year nog meer?<br />

Behalve de extra grote,<br />

prestigieuze award en<br />

eeuwige roem, wint de<br />

Hairdresser of the Year ook<br />

een waardebon van Avictus<br />

voor een etalagedisplay<br />

en een prijzenpakket van<br />

Babyliss PRO. Daarnaast is<br />

de winnaar traditiegetrouw<br />

de Guest Editor van de<br />

decembereditie van Coiffure.<br />

Ondernemers Award<br />

Voor de tweede keer reikte de<br />

ANKO de Ondernemers Award uit.<br />

Deze ging naar Ria Dierking van<br />

Dierking Haarinstituut in Velp. “Dit<br />

is de kroon op mijn werk, een avond<br />

met een gouden randje”, aldus Ria<br />

bij het in ontvangst nemen van de<br />

prijs. De salonhouder is al 43 jaar<br />

ondernemer en had ook nog een tip<br />

voor de aanwezigen: “Je team is je<br />

grootste kapitaal, wees er zuinig op<br />

en haal het beste in ze naar boven.”<br />

64 Coiffure juli


Fotografie: Jarno Verhoef<br />

Schwarzkopf Professional feliciteert de winnaars van de<br />

Coiffure Award 2023<br />

Hairdresser of the year:<br />

Arjan Bevers / Avanti Kappers / Helmond<br />

www.schwarzkopf-professional.nl<br />

Dameskapsels regio Groningen,<br />

Friesland, Drenthe en Overijssel<br />

Winnaar: Hakan Alacali<br />

Salon: Blur Hairstudio<br />

Plaats: Enschede<br />

Dameskapsels regio Zuid-Holland,<br />

Utrecht en Gelderland<br />

Winnaar: Bjorn la Tulippe<br />

Salon: Toni&Guy Rotterdam<br />

Plaats: Rotterdam<br />

Dameskapsels regio Noord-Holland<br />

en Flevoland<br />

Winnaar: Juliette den Ouden<br />

Salon: JDO Salon<br />

Plaats: Amsterdam<br />

Dameskapsels regio Zeeland,<br />

Noord-Brabant en Limburg<br />

Winnaar: Arjan Bevers<br />

Salon: Avanti Kappers<br />

Plaats: Helmond<br />

Herenkapsels regio Noord<br />

Winnaar: Louise Vlaar<br />

Salon: Pro-Solo<br />

Plaats: Alkmaar<br />

Herenkapsels regio Zuid<br />

Winnaar: Ilkay Sökmel<br />

Salon: Sjenkels Rotterdam<br />

Plaats: Rotterdam<br />

Avant Garde Kapsels<br />

Winnaar: Monique van Baal<br />

Salon: Hairdesign D’Arcade<br />

Plaats: Zeist<br />

Young Talent<br />

Winnaar: Dorien van Hoof<br />

Salon: Haarkazerne<br />

Plaats: Nuenen<br />

Schwarzkopf Hair Color<br />

Technician of the Year<br />

Winnaar: Dagmar Goede<br />

Salon: Haarkazerne<br />

Plaats: Nuenen<br />

Pers Award<br />

Winnaar: Arjan Bevers<br />

Salon: Avanti Kappers<br />

Plaats: Helmond<br />

Team Award<br />

Salon: Avanti Kappers<br />

Plaats: Helmond<br />

Consumer Award<br />

Winnaar: Paula Herbrink<br />

Salon: Kapper Dapper<br />

Plaats: Lemelerveld

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!