19.07.2023 Views

OnsAdagium Magazine 22-2023

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ONSADAGIUM<br />

<strong>Magazine</strong> over bedrijfsoverdracht<br />

Editie #<strong>22</strong> – jaargang <strong>2023</strong><br />

“ Verkoop je<br />

BEDRIJF VOOR JE<br />

ERAAN TOE BENT<br />

Henry van Zutphen - TB Brown<br />

“<br />

Feestelijke opening!<br />

1


Colofon<br />

Voorwoord<br />

ONS ADAGIUM – Editie #<strong>22</strong> – <strong>2023</strong><br />

Ons Adagium is een uitgave van Adagium<br />

Corporate Finance B.V. en verschijnt één<br />

keer per jaar.<br />

Redactie<br />

Adagium<br />

Albert Dominicus, Simone van Bree<br />

Creatie Maakt Alles<br />

Tekst<br />

Creatie Maakt Alles<br />

Vormgeving<br />

Creatie Maakt Alles<br />

Fotografie<br />

Creatie Maakt Alles<br />

Adagium<br />

Istockphoto<br />

Externe bronnen<br />

Druk<br />

Q-Promotions, Tilburg<br />

Adagium Corporate Finance B.V.<br />

Eisenhowerweg 14D<br />

5466 AC Veghel<br />

Tel. (0413) <strong>22</strong> 50 10<br />

Locatie Venlo<br />

Kazernestraat 10<br />

5928 NL Venlo<br />

E-mail info@adagium.nl<br />

Kijk ook eens op www.adagium.nl<br />

Wat een bijzonder jaar was 20<strong>22</strong>. Waar we in dat voorjaar nog geconfronteerd<br />

werden met COVID-19, zijn we na 3 jaar eindelijk vrij van alle maatregelen.<br />

De impact van de oorlog in Oekraïne kunnen we niet negeren, met alle daaraan<br />

verbonden gevolgen, zoals stijgende energielasten, tekorten aan personeel,<br />

stijgende rente en een hoge inflatie. Ondanks al deze ontwikkelingen kijken<br />

we als team Adagium terug op een fantastisch jaar.<br />

We hebben mooie bedrijven begeleid naar de volgende fase en we hebben ons<br />

eigen bedrijf verzekerd van een mooie toekomst met de betrekking van ons<br />

fantastische nieuwe pand. In april 20<strong>22</strong> zijn we, na ruim 15 jaar, verhuisd naar<br />

“de buren”. Voorafgaand aan de verhuizing hebben we 3 maanden verbouwd<br />

om tot het prachtig ingerichte kantoorpand te komen waar we nu werken.<br />

Op deze manier hebben we als team dus ook aan ons eigen bedrijf gebouwd.<br />

We hebben onze eigen slogan waargemaakt: “Ieder bedrijf een goed vervolg.”<br />

Daar geloven we samen in.<br />

Wij geloven namelijk dat je samen verder komt, ook al weet je dat je alleen<br />

misschien harder loopt. Het draait om de kracht van samen. Op basis daarvan<br />

vinden wij dat ieder bedrijf een goed vervolg verdient. Dat bleek ook voor<br />

20<strong>22</strong> hét centrale thema.<br />

Wij zijn trots dat we voor het vierde jaar op rij door de Fusie en Overname<br />

Awards zijn genomineerd als ‘Overnamekantoor van het jaar’. In 2020 en 2021<br />

waren we de winnaar van deze mooie prijs, in 20<strong>22</strong> behoorden we tot de<br />

genomineerden. Het is mooi om te zien hoe de prestaties van ons team jaar<br />

op jaar erkend worden.<br />

Die erkenning vanuit de markt kan er alleen maar zijn doordat we ook dit jaar<br />

weer prachtige deals hebben gesloten. Dat waar het bij ons om draait. In dit<br />

magazine vindt u een aantal van de door ons begeleide deals van afgelopen<br />

jaar.<br />

Wij wensen u veel leesplezier!<br />

Inhoud<br />

Adagium - Verhuizing<br />

Deal - Interzorg<br />

Interview - Jon & Tom 5 jaar in dienst<br />

Adagium - Nominatie overnamekantoor<br />

Deal - JWR Elektrotechniek<br />

Deal - Jacobs & van Zutphen<br />

Deal - Raaijmakers en Zn.<br />

3 tot 5 jaar later - Infoplaza<br />

Deal - Van Wijk Uitvaartkisten<br />

Adagium - Sponsoring Heroes<br />

Deal - Van Leiden Interieurs<br />

4<br />

6<br />

10<br />

13<br />

14<br />

17<br />

20<br />

24<br />

27<br />

29<br />

30<br />

33<br />

p.14 - Het verhaal van JWR Elektrotechniek<br />

Adagium - Whitepapers<br />

Team Adagium<br />

Albert, Frank, Jon, Tom, Jasper, Roel, Wouter en Simone<br />

Nieuwe teamfoto<br />

Ieder<br />

bedrijf<br />

EEN GOED<br />

VERVOLG<br />

34<br />

36<br />

40<br />

42<br />

45<br />

46<br />

Interview - Wouter van Grunsven<br />

Deal - TB Brown<br />

3 tot 5 jaar later - Taxi van Dijk<br />

Deal - Shake Group<br />

Adagium - Bedrijfsbezoek Kalfire<br />

Rondetafelgesprek -<br />

Vermogensbeheerders en private bankers<br />

50<br />

Deal - VERSADO<br />

54<br />

Adagium - Waardeer uw bedrijf<br />

55<br />

Adagium - Greep uit onze transacties<br />

2 3


Artikel – Adagium – Verhuizing<br />

ONS ADAGIUM – Editie #<strong>22</strong> – <strong>2023</strong><br />

Adagium is<br />

VERHUISD<br />

Op woensdag 6 juli 20<strong>22</strong> vierden we op feestelijke wijze de opening van<br />

ons nieuwe kantoor. Dit nieuwe onderkomen, aan de Eisenhowerweg 14D<br />

in Veghel, ligt op een steenworp afstand van ons oude pand en is volledig<br />

naar onze smaak ingericht door Van Leiden Interieur uit Veghel.<br />

Tijdens de feestelijke opening, verzorgd door Sferemoniemeester Ron Bons<br />

uit Beuningen, konden relaties van Adagium een kijkje nemen op deze fijne<br />

plek. Adagium heeft een nieuw jasje, maar verder blijft alles vertrouwd. Daar<br />

hebben we op geproost.<br />

Lees meer:<br />

4


Deal – Interzorg Oss<br />

ONS ADAGIUM – Editie #<strong>22</strong> – <strong>2023</strong><br />

Interzorg Oss<br />

Dagelijks zetten de circa 640 medewerkers van Interzorg zich in<br />

voor verpleging en verzorging, begeleiding en hulp in het huishouden<br />

bij zo'n 3.300 cliënten thuis in de regio Oss en Nijmegen. Om de zorg<br />

toekomstbestendig te houden, nemen ZuidZorg en Assist Zorg samen<br />

Interzorg Oss over. Adagium heeft Interzorg bij deze overname<br />

begeleidt. We spraken Yvonne Althuizen, directeur en eigenaar<br />

van Interzorg Oss over deze overname.<br />

Yvonne: “Interzorg Oss is opgericht in 1987 door Toos<br />

Steenbruggen. Zij werkte in het ziekenhuis als hoofdverpleegkundige<br />

en wilde graag de zorg aan huis<br />

verbeteren en is toen Interzorg Oss gestart. Zelf heb<br />

ik een achtergrond in de zorg. Ik ben Z-verpleegkundige<br />

en heb in deeltijd de opleiding Sociaal<br />

Pedagogische Hulpverlening gedaan. Ook ben ik<br />

afgestudeerd als onderwijskundige aan de Radboud<br />

Universiteit Nijmegen. Vervolgens heb ik een aantal<br />

jaar gewerkt bij BrabantZorg. De opleidingscoördinator<br />

van BrabantZorg zat in de klachtencommissie<br />

bij Interzorg Oss en toen Interzorg Oss op zoek was<br />

naar een manager interne organisatie heeft de<br />

opleidingscoördinator mij aanbevolen. Op 1 april<br />

2003 ben ik bij Interzorg Oss in die functie begonnen<br />

en na een half jaar ben ik ook leiding gaan geven aan<br />

de circa vijftig zorgverleners die toen in dienst waren.<br />

In 2010 ben ik eigenaar van Interzorg Oss geworden.”<br />

In korte tijd snel gegroeid<br />

Wanneer Yvonne gevraagd wordt naar de relatief<br />

snelle groei van Interzorg Oss vertelt ze: “Wij hebben<br />

nooit groei als doel op zich gehad. Toen ik in 2003<br />

startte, was Interzorg Oss net toegelaten tot de<br />

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).<br />

Dit was een verplichte, collectieve ziektekosten-<br />

verzekering voor inwoners van Nederland die<br />

bepaalde inkomsten genoten. De wet is met ingang<br />

van 1 januari 2015 vervallen. Voor die tijd werd er<br />

door Interzorg Oss vooral in onderaanneming voor<br />

andere thuiszorgorganisaties gewerkt. Door de<br />

toelating tot de AWBZ konden cliënten vanaf 2003<br />

rechtstreeks voor ons als zorgverlener kiezen. Dit<br />

heeft voor een een groei gezorgd van het cliëntenbestand<br />

waardoor Interzorg Oss ook in het aantal<br />

zorgverleners is gegroeid.”<br />

Yvonne Althuizen<br />

Nu kunnen we<br />

AAN DE VRAAG NAAR<br />

COMPLEXE<br />

ZORG VOLDOEN<br />

Onderscheidende thuiszorg<br />

Yvonne vervolgt: “Het werkgebied van Interzorg Oss<br />

omvat regio Oss, Uden/Veghel, Wijchen/Nijmegen.<br />

Binnen dit gebied bieden we alle mogelijke functies<br />

aan in de thuiszorg. Denk aan persoonlijke verzorging,<br />

verpleging, begeleiding en huishoudelijke ondersteuning.<br />

Deze combinatie onderscheidt Interzorg<br />

Oss van alle andere organisaties, omdat die vaak<br />

een beperkter zorgaanbod hebben.”<br />

Hoe groeide Interzorg Oss van<br />

50 naar 600+ medewerkers?<br />

Toelating tot AWBZ<br />

Rechtstreeks zorg aanbieden bij<br />

gemeenten<br />

Winnen van een aanbesteding<br />

Werkgebied wijkverpleging<br />

6 vergroot<br />

7


Deal – Interzorg<br />

ONS ADAGIUM – Editie #<strong>22</strong> – <strong>2023</strong><br />

Yvonne vervolgt: “Toen de huishoudelijke zorg uit<br />

de AWBZ ging en bij gemeenten werd ondergebracht<br />

zagen wij een groeikans, door deze vorm van zorg<br />

rechtstreeks aan te bieden bij gemeenten.<br />

Aanvankelijk hadden we relatief weinig huishoudelijke<br />

verzorgers, dus die zijn we gaan werven en aannemen.<br />

In diezelfde periode hebben we deelgenomen aan<br />

een aanbesteding in ons werkgebied, die we hebben<br />

gewonnen. Zo zijn we in een relatief korte tijd snel<br />

gegroeid. Daarnaast hebben we ook ons werkgebied<br />

in de wijkverpleging vergroot. Mede dankzij deze<br />

groeikansen hebben we inmiddels meer dan 600<br />

medewerkers in dienst.”<br />

Cliënten hebben de mogelijkheid om<br />

zelf te kiezen<br />

“Het is zo geregeld dat wanneer iemand huishoudelijke<br />

zorg nodig heeft, de aanvraag via de gemeente<br />

verloopt”, vertelt Yvonne. “Vervolgens geeft de<br />

gemeente een indicatie af en zodra die rond is, mag<br />

de zorgbehoevende zelf een zorgverlener kiezen die<br />

in de regio actief is. Als iemand thuiszorg, persoonlijke<br />

verzorging of verpleging nodig heeft, zijn er<br />

meerdere opties om dit te regelen. Dit kan via de<br />

huisarts, het ziekenhuis of via de kinderen van de<br />

zorgbehoevende verlopen. Eerst komt er een wijk-<br />

verpleegkundige langs die een indicatie van de<br />

benodigde zorg afgeeft. Daarna kan de cliënt zelf<br />

kiezen door welke zorgorganisatie zij dit willen laten<br />

doen. De zorginstelling die zij kiezen dient actief te<br />

zijn in de regio én een contract te hebben met de<br />

eigen zorgverzekeraar. Meestal kunnen cliënten<br />

dan rechtstreeks voor Interzorg Oss kiezen.”<br />

Tijd en ruimte voor andere activiteiten<br />

Yvonne vertelt over haar beslissing om Interzorg<br />

Oss te verkopen: “Zorg is altijd in beweging en<br />

wordt in toenemende mate complexer. Directeur en<br />

eigenaar zijn is een hele verantwoordelijkheid en kun<br />

je alleen doen als je hier 7 dagen per week, 24 uur<br />

per dag aandacht aan besteedt. De afgelopen tijd<br />

ben ik me gaan afvragen hoe ik de rest van mijn<br />

werkzame leven wil invullen. Er zijn nog een heleboel<br />

andere dingen die ik graag zou willen doen,<br />

maar zich niet laten combineren met dit werk.<br />

Dit maakte dat ik om me heen ging kijken naar de<br />

mogelijkheden voor de verkoop van Interzorg Oss.”<br />

Met Adagium vond ik de juiste<br />

overnamekandidaat<br />

“Ik kende Adagium zelf niet, maar toen ik mijn<br />

wensen besprak met mijn adviserend accountant,<br />

gaf hij aan dat Adagium hier de juiste ondersteuning<br />

in kon bieden”, vervolgt Yvonne. “Mijn accountant<br />

heeft contact opgenomen voor een oriënterend<br />

gesprek. Zo maakte ik kennis met Adagium. Dat<br />

voelde meteen goed, dus heb ik dit proces verder<br />

met hen in gang gezet. Adagium heeft allereerst<br />

een verkoopbrochure voor Interzorg Oss gemaakt en<br />

we hebben samen een lijst met potentiële overnamekandidaten<br />

opgesteld. Zij hebben deze kandidaten<br />

vervolgens benaderd. Daar vloeide diverse gesprekken<br />

met interessante partijen uit voort. Uiteindelijk<br />

heb ik gekozen om met Assist Zorg en ZuidZorg de<br />

overname verder in te zetten.”<br />

Een verkooptraject is ingrijpend en<br />

vereist maatwerk<br />

Yvonne vertelt over het overnametraject: “Dat het<br />

traject ingrijpend was wist ik, maar toen ik er eenmaal<br />

middenin zat dacht ik: wat overkomt mij?<br />

Naast de doorlopende werkzaamheden kwam<br />

er veel op me af met het verzamelen van allerlei<br />

documenten en gegevens. Dat was best pittig om<br />

te combineren. Het brengt mij geen energie als ik<br />

me moet verdiepen in cijfers, complexe rapporten<br />

en overeenkomsten. Ik vond het erg fijn dat ik<br />

Adagium hierin kon vertrouwen en ze kon vragen<br />

om me te informeren welke stukken echt van belang<br />

waren te lezen, zodat ik mij alleen daar op hoefde te<br />

richten. Zo kon ik me blijven focussen op het werk<br />

wat bij Interzorg Oss te doen stond. Adagium heeft<br />

mij op een heel fijne manier ontzorgd waarbij maat-<br />

werk centraal stond. Ik heb de samenwerking met<br />

Adagium dan ook als heel prettig ervaren.”<br />

Een overnametraject in de zorgsector is<br />

complex<br />

Yvonne vervolgt: “Wanneer je een een overname-<br />

traject in de zorgsector ingaat, heb je een positief<br />

advies nodig van de raad van toezicht, ondernemings-<br />

raad en cliëntenraad. Deze adviezen worden mee-<br />

genomen in de aanvraag bij de Nederlandse<br />

Zorgautoriteit (NZa). Daar wordt de aanvraag<br />

beoordeeld. Als NZa de aanvraag goedkeurt, gaat<br />

het door naar Autoriteit Consument en Markt. Ook<br />

zij beoordelen de vraag voor goedkeuring. NZa doet<br />

officiële publicatie over dit soort aanvragen. Daarom<br />

was het van belang dat onze medewerkers vóór die<br />

publicatiedatum op de hoogte waren van deze<br />

overname. Dit was een spannend moment. Het<br />

proces heeft al die tijd achter de schermen afgespeeld.<br />

Ik heb daar met niemand binnen de organisatie over<br />

gesproken. Ik vond dat moeilijk, aangezien ik een<br />

hechte band met de medewerkers heb. Ik had het<br />

gevoel dat wat ik als een soort van ‘geheim’ met me<br />

meedroeg, eindelijk kon delen met de buitenwereld.<br />

Dat luchtte op.”<br />

Voldoen aan de toenemende vraag van<br />

(complexe) zorg<br />

Wanneer we Yvonne vragen wat er concreet gaat<br />

veranderen na de overname, antwoordt ze: “Om te<br />

beginnen zal er een nieuwe directeur/bestuurder<br />

aangesteld worden die mijn rol overneemt. Dat is<br />

een behoorlijke grote verandering, aangezien ik deze<br />

rol voor 20 jaar heb vervuld. Interzorg Oss blijft<br />

Interzorg Oss en met de overnemende partijen, die<br />

dezelfde visie op zorg delen, ben ik ervan overtuigd<br />

dat de organisatie in goede handen is. Daarnaast<br />

is het in mijn optiek voor de organisatie goed dat er<br />

na 20 jaar een frisse wind gaat waaien. Interzorg Oss<br />

is een middelgrote organisatie. Om die toekomst-<br />

bestendig te maken dient de overhead beter<br />

georganiseerd te worden. Dit moet bekostigd<br />

worden uit de omzet en is met ons volume lastig.<br />

Met deze krachtenbundeling is dat wel mogelijk. Zo<br />

kunnen we als groep aan de toenemende vraag van<br />

(complexe) zorg en begeleiding blijven voldoen. De<br />

cliënten van Interzorg Oss blijven de zorg, begeleiding<br />

en hulp in het huishouden ontvangen, zoals zij dat<br />

gewend zijn.”<br />

Advies: Ga op zoek naar een geschikte<br />

partner<br />

Yvonne heeft een belangrijk advies aan ondernemers<br />

die eraan denken om ook een overnametraject te<br />

starten: “Zoek een geschikte partner die je bij het<br />

proces begeleidt. Met de begeleiding van Adagium<br />

kon ik namelijk zoveel mogelijk de focus houden op<br />

mijn doorlopende werkzaamheden binnen Interzorg<br />

Oss. Wees je er ook van bewust dat de uitkomst van<br />

zo’n traject kan zijn dat het niet lukt om het bedrijf te ver-<br />

kopen. Of dat het proces langer duurt dan verwacht.”<br />

Dromen en werkzaamheden voor de<br />

toekomst<br />

Yvonne: “Wat ik na Interzorg Oss ga doen? Ik vind<br />

het erg leuk om op projectbasis te werken, met een<br />

kop en een staart. Het onderwijs trekt mij enorm, ik<br />

vind het coachen en opleiden van mensen erg leuk.<br />

Voor nu zal ik me voornamelijk richten op het af-<br />

ronden van mijn huidige werk bij Interzorg Oss en<br />

het inwerken van de nieuwe directeur/bestuurder.<br />

Daarna ga ik kijken wat er op mijn pad komt en zal<br />

ik op basis daarvan een keuze maken wat ik in mijn<br />

verdere toekomst ga doen.”<br />

“Dat het traject ingrijpend<br />

was wist ik, maar toen ik er<br />

eenmaal middenin zat dacht<br />

ik: wat overkomt mij?“<br />

Lees meer:<br />

8 9


ONS ADAGIUM – Editie #<strong>22</strong> – <strong>2023</strong><br />

"We bundelen<br />

intern onze<br />

krachten"<br />

v.l.n.r. – Jon Pieper, Tom Vestjens<br />

5 jaar in dienst!<br />

EEN TERUGBLIK MET<br />

JON & TOM<br />

Dit jaar zijn overnameadviseurs Jon Pieper en Tom Vestjens<br />

alweer ruim 5 jaar in dienst bij Adagium. Wij spraken beide<br />

heren over zowel hun persoonlijke ontwikkeling als die van<br />

Adagium in de afgelopen 5 jaar.<br />

Gefeliciteerd met jullie jubileum! Kunnen jullie iets over jezelf vertellen?<br />

Jon trapt af: “Ik heb International Business gestudeerd aan de Universiteit van Maastricht en heb daar<br />

zowel mijn bachelor als mijn master behaald. Tijdens mijn studie merkte ik dat mijn interesse uitging naar<br />

fusies en overnames. Ik kom zelf uit een klein dorp en heb voorheen bij een mkb-familiebedrijf gewerkt.<br />

Ik vond het altijd erg prettig om korte lijnen te hebben en te werken in een platte organisatie waar iedereen<br />

persoonlijk betrokken is. Een logisch gevolg na mijn studie en werkervaring was dan ook dat ik een baan<br />

zou vinden waarin ik mij kon verdiepen in fusies en overnames binnen mkb-bedrijven. Zo kwam Adagium<br />

op mijn pad.”<br />

Tom volgt: “Na mijn studie bedrijfseconomie ben ik in 2017 afgestudeerd als Master of Finance. Mijn<br />

interesses waren toen nog vrij breed, maar wat ik wel zeker wist is dat ik iets met ondernemers en met<br />

cijfers en analyses wilde doen. Op LinkedIn ben ik gaan kijken of er een bedrijf was die voldeed aan deze<br />

criteria. Na een tijdje zoeken kwam ik Adagium tegen en heb contact opgenomen. Ik werd uitgenodigd<br />

voor een gesprek, waarop een tweede gesprek volgde. Eén week later was mijn eerste werkdag. Dat is<br />

nu ruim 5 jaar geleden.”<br />

Jullie zijn beiden overname adviseur, maar uiteraard wel verschillend, wat is jullie<br />

kracht?<br />

Tom vertelt: “Iedere adviseur binnen Adagium kan een overnametraject volledig begeleiden. Dat doen wij<br />

binnen ons team altijd met z'n tweeën. We hebben natuurlijk wel onze eigen specifieke kwaliteiten. Zo ben<br />

ik meer analytisch dan Jon, terwijl Jon commerciëler is dan ik ben. Wanneer er bijvoorbeeld een complexe<br />

overname bij ons binnenkomt, zal deze waarschijnlijk bij mij terecht komen. Als het een traject betreft dat<br />

meer gericht is op people management, zal deze eerst bij Jon terecht komen. Onderling sparren we vaak.<br />

Het kan dus zijn dat we niet samen op het project zitten, maar wel samen overleggen over de inhoudelijke<br />

vraagstukken. Zo bundelen we intern onze krachten.”<br />

Wat is er in de afgelopen 5 jaar zowel op persoonlijk vlak als bij Adagium<br />

veranderd?<br />

Jon: “Toen ik van de universiteit kwam dacht ik dat ik veel wist, maar toen ik startte bij Adagium kwam ik<br />

al snel tot de conclusie dat er nog heel veel te leren viel. Ik vind het mooi dat ik bij Adagium de kans heb<br />

te leren en mijzelf te ontwikkelen tot volwaardig adviseur.”<br />

10 11


Tom vult aan: “Als overnamekantoor hebben we een<br />

mooie ontwikkkeling doorgemaakt in de afgelopen<br />

5 jaar, zowel op inhoudelijk als op communicatief<br />

vlak. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat we de<br />

laatste jaren meer overnames begeleiden en ons<br />

meer en meer specialiseren in de complexere<br />

overnames. Je ziet het ook in de groei van onze<br />

naamsbekendheid, het team is inmiddels uitgebreid<br />

naar negen mensen, onze vakkennis en ervaring is<br />

groter én we hebben een tweede vestiging in<br />

Noord-Limburg.”<br />

Welke overname is jullie het meest<br />

bijgebleven en waarom?<br />

“Dat is de overname van HEMA bakkerijen,” vertelt<br />

Tom, “omdat dit de meest complexe overname was<br />

die Adagium tot dan toe heeft begeleid. Omdat de<br />

deal op 31 december 2021 werd gesloten bracht<br />

dat een extra feestelijke afsluiting van het jaar.”<br />

Jon: “Naast HEMA bakkerijen is voor mij de overname<br />

van Raaijmakers en Zn. er een om niet te vergeten.<br />

Het contact verliep erg goed en omdat het een heel<br />

hecht familiebedrijf is en ik hier affiniteit mee heb,<br />

paste deze overname goed bij mij. Ook zal mijn eerste<br />

overname die ik mocht begeleiden, me altijd bijblijven.<br />

Ik was toen nog onervaren en ik ontdekte dat er veel<br />

meer bij een overnametraject komt kijken dan ik op<br />

voorhand had gedacht. Toen de deal gesloten was,<br />

voelde dat voor mij als een bijzonder moment.”<br />

Wat is de meest gestelde vraag van jullie<br />

klanten?<br />

Tom: “De meeste klanten vragen ons 'Kunnen jullie<br />

wel voor mij de juiste koper vinden?'. Deze vraag<br />

kunnen we eigenlijk altijd met 'ja' beantwoorden,<br />

want op basis van ons netwerk in de markt, onze<br />

kennis en kunde en track record brengen wij na-<br />

genoeg ieder traject tot een succesvol einde. Ons<br />

Adagium is niet voor niets: 'Ieder bedrijf een goed<br />

vervolg' en daar leven we ook echt naar. Wij gaan<br />

niet alleen voor de hoogste bieder. We kijken vooral<br />

ook of de bedrijfsculturen van beide partijen bij<br />

elkaar passen. Het vinden van de juiste match is<br />

onze kracht. Een overnametraject is heel ingrijpend<br />

en kost tijd. Het is onze taak om de ondernemers<br />

hierin op alle vlakken te ondersteunen en ontzorgen.<br />

Het managen van verwachtingen en het geruststellen<br />

hoort hier zeker ook bij.”<br />

Wat zouden jullie ondernemers die hun<br />

bedrijf op termijn willen verkopen mee<br />

willen geven?<br />

“De belangrijkste tip die ik kan geven is: 'Begin op<br />

tijd',” vertelt Jon. “Als ondernemers weten dat ze<br />

over 5 jaar misschien wel iets anders willen doen,<br />

dan begint het proces eigenlijk nu al. Het bedrijf<br />

klaar maken voor een overdracht en het in kaart<br />

brengen wie geschikt zou zijn het bedrijf over te<br />

nemen kost tijd. Zijn er mensen intern die geschikt<br />

zijn en dat graag zouden willen, maar nog niet de<br />

capaciteit hebben het bedrijf over te nemen? Dan<br />

zal diegene voorbereid moeten worden en de juiste<br />

middelen aangereikt moeten krijgen zodat de over-<br />

name op termijn gerealiseerd kan worden. Daar moet<br />

je echt op tijd mee beginnen.<br />

Voor iedereen is het beter de overname in te zetten<br />

als de voorbereiding is gedaan dan wanneer bijvoorbeeld<br />

een overname uit noodzaak of heel acuut<br />

plaatsvindt.”<br />

Tom vult aan: “Kies een adviseur op basis van gevoel,<br />

vertrouwen en kwaliteit, omdat je met die partij een<br />

heel intensief traject aangaat. Die match is van groot<br />

belang.”<br />

Hoe zien jullie de komende 5 jaar met<br />

en bij Adagium?<br />

Jon: “Ik ga me voor de komende jaren meer focussen<br />

op de Limburgse markt. En natuurlijk wil ik graag<br />

op zowel persoonlijk als vakinhoudelijk vlak blijven<br />

groeien en me ontwikkelen.”<br />

Tom: “De komende periode ga ik mij meer richten op<br />

mooie branches én het begeleiden en coachen van<br />

onze junior adviseurs, zodat we over 5 jaar nog meer<br />

aan de vraag en behoefte in de markt kunnen<br />

voldoen.”<br />

Lees meer:<br />

Nominatie<br />

Na de nominatie in 2019 en de overwinningen in 2020<br />

en 2021, werd Adagium ook in 20<strong>22</strong> genomineerd voor<br />

Overnamekantoor van het jaar.<br />

De Fusie & Overname Awards 20<strong>22</strong><br />

De Fusie & Overname Awards zijn een initiatief van<br />

de Brookz en Dealsuite en zijn een erkenning voor<br />

een gecombineerde prestatie: dealmaking, zichtbaarheid<br />

in de markt en bijdragen aan het vak.<br />

De Fusie & Overname Awards 20<strong>22</strong> werden op<br />

woensdag 7 december uitgereikt tijdens het Fusie<br />

& Overname Jaarcongres in Hotel Houten. Dit is<br />

dé jaarlijkse ontmoetingsplek voor alle overnameprofessionals<br />

in de Nederlandse overnamemarkt.<br />

Adagium bedrijfsoverdrachten voor het<br />

vierde jaar op een rij genomineerd<br />

Adagium bedrijfsoverdrachten is nu voor de vierde<br />

keer genomineerd voor het Overnamekantoor van<br />

het jaar in de categorie “medium”.<br />

Voor de beoordeling gelden de volgende criteria:<br />

●<br />

●<br />

●<br />

Adagium vier jaar<br />

op rij genomineerd voor<br />

OVERNAMEKANTOOR<br />

van het jaar!<br />

Kennis, netwerk en ervaring<br />

Prestatie op het gebied van dealmaking<br />

Dealsize<br />

De winnaar wordt bepaald op basis van het oordeel<br />

van een vakjury in combinatie met het aantal stemmen<br />

dat het publiek heeft uitgebracht.<br />

ONS ADAGIUM – Editie #<strong>22</strong> – <strong>2023</strong><br />

Adagium feliciteert Florijnz Corporate<br />

Finance<br />

Afgelopen jaar mocht Florijnz Corporate Finance<br />

de titel Overnamekantoor van het jaar in ontvangst<br />

nemen. Adagium feliciteert hen van harte met deze<br />

mooie prestatie.<br />

“De nominatie is wederom een prachtige<br />

erkenning voor 16 jaar inspanning en<br />

bouwen in de markt. Maar ook voor de<br />

vakbekwaamheid en betrokkenheid bij<br />

onze klanten. Daar zijn wij natuurlijk<br />

heel erg trots op! Het motiveert ons om<br />

door te gaan met het begeleiden van<br />

gedreven ondernemers bij hun bedrijfsoverdacht<br />

en een goede voortzetting van<br />

hun bedrijf.<br />

Dank aan iedereen die op Adagium<br />

Bedrijfsoverdrachten heeft gestemd.”<br />

12 13


Deal – JWR Elektrotechniek<br />

ONS ADAGIUM – Editie #<strong>22</strong> – <strong>2023</strong><br />

ONS ADAGIUM – Editie #<strong>22</strong> – <strong>2023</strong><br />

JWR<br />

Elektrotechniek<br />

JWR is een elektrotechnisch installatiebureau dat licht- en krachtinstallaties,<br />

inbraakbeveiliging, brandbeveiliging en camerasystemen<br />

installeert in onder andere kantoren, laboratoria, supermarkten, zorgcentra,<br />

distributiecentra en parkeergarages. Jan-Willem de Rover,<br />

voormalig eigenaar van JWR Elektrotechniek, wilde zijn bedrijf overdragen<br />

aan een nieuwe generatie. Begin 20<strong>22</strong> nam DES Group JWR<br />

Elektrotechniek over. Jan-Willem vertelt over deze overname.<br />

Jan-Willem de Rover<br />

Een partner<br />

WAARMEE JE OOK<br />

KUNT LACHEN<br />

IS ESSENTIEEL<br />

Jan-Willem: “In 2000 ben ik als commerciële kracht<br />

gestart bij Elektrotechnisch Bureau Wille. In 2003<br />

heb ik een aantal aandelen gekocht en in 2005 nam<br />

ik het bedrijf helemaal over en is de naam veranderd<br />

naar JWR Elektrotechniek. Inmiddels is het bedrijf uit-<br />

gegroeid tot een zelfstandig florerende organisatie, met<br />

55 goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers.”<br />

Van de drukke dagelijkse operatie naar<br />

de rust in Italië<br />

“Na een aantal jaar groeide de organisatie. Ik werd<br />

ouder en wijzer en ik stelde mijzelf de vraag: ‘Is dit<br />

wat ik wil voor de rest van mijn leven?’, vertelt<br />

Jan-Willem. “Er zijn een heleboel zaken die ik leuk<br />

vind om te doen. Ik ben een klantenman en een<br />

optimist, maar de operationele kant van het runnen<br />

van een bedrijf vind ik minder leuk. Bijvoorbeeld de<br />

discussies over procedures en hoe daar invulling<br />

aan te geven. Het is uiteraard belangrijk en het zijn<br />

legitieme vragen voor mensen binnen de organisatie,<br />

maar ik krijg daar geen energie van. Daarnaast heb<br />

ik met mijn vrouw al zo’n tien jaar een droom die wij<br />

graag willen verwezenlijken. Na diverse jaren in Italië<br />

op vakantie te zijn geweest, is de wens ontstaan om<br />

een huis in Italië te kopen, met als doel daar in de toe-<br />

komst permanent te gaan wonen. Ik wil daarom niet<br />

langer afhankelijk zijn van mijn bedrijf en vice versa.”<br />

Jan-Willem vervolgt: “Nu ben ik nog op een leeftijd<br />

dat ik fit ben en veel kan, dus waarom zou ik nog<br />

jaren wachten? Omdat ik geen opvolging heb in de<br />

familie, was de beslissing te gaan verkopen aan een<br />

externe partij een logische.”<br />

Een partner die je begrijpt<br />

Jan-Willem: “Ik benaderde, net voor COVID-19,<br />

Frank Schuurmans van Adagium en nog ander<br />

bedrijf gespecialiseerd in overnames. Ik vind het<br />

namelijk altijd goed om te vergelijken. Uiteindelijk<br />

heb ik voor Adagium gekozen omdat ik met Frank<br />

een betere klik had. De andere partij had voor mijn<br />

gevoel voornamelijk oog voor het zakelijke gedeelte.<br />

Frank was oprecht geïnteresseerd. Voor mij is het<br />

belangrijk dat we naast het serieuze deel ook met<br />

elkaar kunnen lachen.”<br />

“Toen in 2020 COVID-19 uitbrak, schoof de overname<br />

voor mij een beetje naar de achtergrond. Frank<br />

was voortvarend en nam contact met mij op in die<br />

periode. Ik gaf aan dat ik eerst even wilde afwachten.<br />

Een jaar later kwam het besef dat de COVID-19<br />

situatie niet op korte termijn zou veranderen en heb<br />

ik contact met Frank gezocht om opnieuw om de<br />

tafel te gaan.”<br />

14 15


ONS ADAGIUM – Editie #<strong>22</strong> – <strong>2023</strong><br />

De Brabantse mentaliteit<br />

“Adagium heeft naast de begeleiding in het boekenonderzoek,<br />

samen met mij een lijst met geschikte<br />

overnamekandidaten opgesteld. We keken welke<br />

bedrijven in aanmerking kwamen, en welke vooral<br />

ook niet,” vertelt Jan-Willem.<br />

“Uiteindelijk kwam DES Group (Dutch Electrical<br />

Solutions) in beeld. Het is een Brabants bedrijf en<br />

dat spreekt mij aan. Ik ben zelf ook Brabander en<br />

hou van de Brabantse nuchterheid en begrijp de<br />

cultuur. De mannen van DES Group zijn vier jonge(re)<br />

ondernemers, alle vier met hun eigen specialismen.<br />

Zij vormen samen een hele mooie combi en zijn<br />

reeds eigenaar van zeven technische bedrijven. Ze<br />

zochten daar uitbreiding in. Wat mij daadwerkelijk<br />

aansprak aan hen is dat zij in stand willen houden<br />

wat al goed is en willen helpen zaken te verbeteren.<br />

Ze willen de cultuur bewaken, de mensen leren<br />

kennen en plezier hebben met elkaar.“<br />

Droom in Italië<br />

“Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik<br />

samen met mijn vrouw de droom had in Italië te<br />

wonen. Omdat ik geen opvolging heb in de familie,<br />

was het intern bekend dat er een moment zou<br />

komen dat ik afscheid zou nemen. Het nieuws van<br />

de overname kwam dan ook niet onverwacht, maar<br />

neemt niet weg dat ’t niet voor iedereen leuk is. Ik<br />

heb bijvoorbeeld een hechte band met mijn secretaresse.<br />

Samen met haar heb ik wel even een traantje<br />

weggepinkt. Zij wilde liever dat ik nog even aanbleef,<br />

maar ze snapte ook heel goed dat ik voor mezelf<br />

moest kiezen. Wat heel fijn was aan de mannen van<br />

DES Group is dat ze zich direct mengden onder<br />

onze mensen. Zij zijn ook techneuten en daarmee<br />

gelijkgestemden waar ze mee op één lijn zitten. Dat<br />

is echt heel erg prettig.”<br />

Ondersteuning bij zo’n proces is<br />

essentieel<br />

“Om je bedrijf te kunnen verkopen is een boeken-<br />

onderzoek noodzakelijk. Ik wist wel dat dit 'gedoe'<br />

met zich mee zou brengen, maar ik heb dit echt<br />

onderschat. Je krijgt een lange lijst met vragen<br />

die beantwoord moeten worden. Eenderde kon ik<br />

redelijk snel zelf invullen, voor het voldoen van die<br />

andere vragen had ik input nodig vanuit de organisatie.<br />

Het lastige hieraan is dat je de intentie om je bedrijf<br />

te gaan verkopen niet kunt delen met je medewerkers.<br />

Toch moest ik iemand in vertrouwen nemen mij te<br />

helpen met de antwoorden,” aldus Jan-Willem.<br />

Hij vervolgt: “In mijn geval was dit het hoofd van de<br />

administratie en dat is prima. Ik vertrouw die man<br />

blind, maar ook hij heeft een baan en is bij mij in<br />

dienst. Ik moest hem overspoelen met werk dat hij<br />

naast zijn gewone werk moest uitvoeren. Natuurlijk<br />

zijn de vragen die bij een boekenonderzoek komen<br />

kijken heel logisch, maar het geeft een hele andere<br />

dynamiek en dat vond ik best lastig. Ik had het fijn<br />

gevonden als ik een buddy had gehad die hetzelfde<br />

heeft meegemaakt en die ik had kunnen bellen om<br />

mijn ei bij kwijt te kunnen. Ik zou het andere ondernemers,<br />

die ook een overnameproces ingaan, zeker<br />

aanraden deze vorm van ondersteuning te vinden.”<br />

"De Brabantse<br />

nuchterheid spreekt<br />

mij aan"<br />

Lees meer:<br />

Met deze overname<br />

ZIJN WE EEN COMPLETE<br />

GROOTHANDEL<br />

in bouwmaterialen<br />

16 17<br />

v.l.n.r. – Jorin Jacobs, Jorgo van Zutphen


Deal – Jacobs & van Zutphen<br />

ONS ADAGIUM – Editie #<strong>22</strong> – <strong>2023</strong><br />

Jacobs &<br />

van Zutphen<br />

Jacobs & van Zutphen Materieel B.V. uit Heeswijk-Dinther is een<br />

regionale onderneming gespecialiseerd in de ontwikkeling van<br />

nieuwbouw en verbouw van woningen en utiliteitsbouw. Zij hebben<br />

recentelijk Houthandel W. Jacobs, overgenomen. Door deze overname<br />

is er een sterk fundament voor de toekomst gecreëerd. We spraken<br />

Jorin Jacobs en Jorgo van Zutphen over hierover.<br />

Jorin vertelt over de geschiedenis van het familie-<br />

bedrijf: “De oudste broer van mijn vader, Piet<br />

Jacobs, startte in april 1982 de onderneming<br />

Piet Jacobs Aannemersbedrijf en Timmerwerken.<br />

Op 1 januari 2001 nam mijn vader, Theo Jacobs,<br />

het bedrijf van hem over en veranderde de naam<br />

in Jacobs Aannemersbedrijf. In december 2019<br />

heb ik samen met Jorgo het bedrijf van mijn vader<br />

overgenomen.”<br />

Een veelzijdig bedrijf<br />

“Jacobs & van Zutphen Materieel is een veelzijdig<br />

bedrijf in de regio Bernheze doordat we met onze<br />

15 specialisten alle type bouwwerkzaamheden<br />

realiseren”, vertelt Jorin. “Wij zijn vooral gespecialiseerd<br />

in de luxe villabouw. We werken nauwkeurig en<br />

transparant, bij ons is afspraak ook echt afspraak.<br />

Klanten weten vooraf wat de kosten zijn en komen<br />

nooit voor verrassingen achteraf te staan. Binnen<br />

ieder project is er één vast aanspreekpunt. Dat<br />

geeft stabiliteit en werkt prettig voor zowel de klant,<br />

het team als leveranciers. Wij garanderen vakwerk<br />

met ons team van 15 specialisten, die ieder hun<br />

eigen disciplines beheersen. Wij werken altijd met<br />

eigen mensen, waarvan het merendeel al meer dan<br />

25 jaar bij ons in dienst is. Daar zijn wij dan ook erg<br />

trots op.”<br />

Overname door Jorin en Jorgo<br />

“In 2016 kreeg ik de vraag van mijn ouders of ik het<br />

bedrijf voort wilde zetten”, vertelt Jorin. “Ik heb toen<br />

aangegeven dat ik wel interesse had, maar dat ik het<br />

niet alleen wilde doen. Jorgo was toen al 15 jaar bij<br />

ons in dienst, gegroeid van calculator naar uitvoerder<br />

en bedrijfsleider. Ik heb hem toen de vraag gesteld<br />

of hij het zag zitten om samen met mij het bedrijf<br />

over te nemen. Ik kreeg al snel een positief antwoord.<br />

Zo is in 2019 de overname tot stand gekomen en<br />

zijn we verder gegaan als Jacobs & van Zutphen<br />

Materieel. Zelf doe ik de boekhouding en houd ik<br />

mij bezig met personeelszaken, financiën en alle<br />

randzaken. Jorgo is verantwoordelijk voor de uit-<br />

voering buiten, calculaties en personeelsplanning.”<br />

Niet alleen familie, maar ook buren<br />

Jorin vertelt over de geschiedenis van Houthandel<br />

W. Jacobs: “Dit bedrijf, gespecialiseerd in hout,<br />

tuinhout en afwerkmaterialen werd geleid door<br />

Toon en Frans Jacobs, twee neven van mijn vader.<br />

Toevallig zitten de loodsen aan elkaar vast. Via via<br />

kregen wij te horen dat dit bedrijf te koop stond.<br />

Daar hadden we wel oren naar, aangezien het een<br />

groeikans voor ons zou zijn. Met de uitbreiding naar<br />

houthandel en afwerkmaterialen kunnen we aan-<br />

nemers, zzp’ers en particulieren voorzien in alle<br />

materialen die zij nodig hebben voor hun projecten.<br />

Daarnaast is het voor ons eigen aannemersbedrijf<br />

goed, zodat we meer grip hebben op de inkoop<br />

van bouwmaterialen. En aangezien de loodsen aan<br />

elkaar liggen, is het logistiek ook nog eens heel erg<br />

aantrekkelijk.”<br />

Een geschikte overnamepartner<br />

Jorgo vertelt hoe het overnameproces tot stand is<br />

gekomen: “Wij wisten dat wanneer we dit proces in<br />

zouden gaan, we daar een partner bij nodig hadden<br />

om ons te begeleiden. Een relatie in de regio die<br />

recentelijk zijn bedrijf heeft verkocht raadde ons<br />

Adagium aan. In maart 20<strong>22</strong> hebben we een oriënterend<br />

gesprek gevoerd met Adagium om de mogelijkheden<br />

te bespreken. Adagium heeft vervolgens het<br />

lijntje gelegd met Houthandel Jacobs. Er bleken een<br />

aantal andere potentiële kopers te zijn, maar wij<br />

werden als de meest geschikte kandidaat gezien.<br />

Houthandel Jacobs heeft daarom besloten met<br />

ons het overnameproces verder in te gaan.”<br />

Jorin vult aan: “Adagium heeft ons hierin perfect<br />

begeleid. Vanuit juridisch tot fiscaal oogpunt en<br />

van projectbegeleiding tot belangenbehartiging.<br />

Een dergelijk overnametraject is heel complex, iets<br />

waar wij niet dagelijks mee bezig zijn. Je kunt dan<br />

zelf wel aan de slag gaan met lijstjes maken, maar<br />

je weet helemaal niet in welke fase je welke actie<br />

onderneemt. Er moet een heleboel geregeld worden<br />

in zo’n traject en van veel van de gebruikte termen<br />

hadden wij nog nooit gehoord. Adagium heeft ons<br />

op alle facetten begeleid en daar zijn wij heel erg<br />

tevreden over. Bij een dergelijke overname komen<br />

een hoop emoties kijken, ook hierbij heeft Adagium<br />

ons perfect ondersteund. Ik zou ook zeker aan<br />

andere ondernemers, die in zo’n zelfde situatie<br />

zitten, mee willen geven: investeer in een goede<br />

overnamepartij, zodat je bij een overname op alle<br />

vlakken op de juiste manier wordt ondersteund.<br />

Uiteindelijk heeft de overdracht op 16 december<br />

20<strong>22</strong> plaatsgevonden.”<br />

Eigen identiteit en mensen behouden<br />

“De houthandel behoudt het eigen personeel en<br />

hiermee ook de eigen identiteit van de houthandel”,<br />

vertelt Jorgo: “Deze mensen werken er al vele<br />

jaren met heel veel toewijding, vergelijkbaar met<br />

het personeel binnen ons aannemersbedrijf.<br />

De houthandel heeft al jarenlang een vertrouwde<br />

bedrijfsleider met veel ervaring binnen het bedrijf.<br />

Met hem behouden we het vertrouwde gezicht voor<br />

de vaste klantenkring. Achter de schermen zijn wij<br />

aanwezig, maar het eerste aanspreekpunt zijn en<br />

blijven de mensen achter de balie.”<br />

Een breder aanbod bieden<br />

Als Jorin gevraagd wordt wat de overname hen<br />

heeft gebracht antwoord hij: “Door de overname<br />

behouden we de continuïteit van ons aannemers-<br />

bedrijf, maar we halen ook meer kennis, kunde en<br />

een bredere dienstverlening in huis. De komende<br />

periode zullen wij ons richten op de communicatie<br />

naar de klanten van ons aannemersbedrijf. Wij<br />

merken dat het nog niet voor iedereen helemaal<br />

helder is dat we zijn uitgebreid met de houthandel.<br />

Binnen ons aannemersbedrijf hebben we bijvoorbeeld<br />

een showroom waar we ons aanbod in bouw-<br />

materialen tonen, die bij de houthandel op voorraad<br />

zijn en besteld kunnen worden. Wij verzorgen, indien<br />

wenselijk, ook het transport van de bouwmaterialen.<br />

Wanneer onze klanten voor het einde van de ochtend<br />

bestellen wordt het de volgende dag met een bus of<br />

vrachtwagen op het gewenste adres geleverd. Wij<br />

kunnen nu aan iedere aannemer, zzp’er en doe-hetzelver<br />

leveren en bieden zo het complete plaatje aan.<br />

Dit realiseren wij samen met ons mooie team en<br />

daar zijn we trots op.”<br />

"Door deze overname<br />

kunnen we continuïteit<br />

blijven bieden"<br />

Lees meer:<br />

18 19


Deal – Raaijmakers en Zn.<br />

ONS ADAGIUM – Editie #<strong>22</strong> – <strong>2023</strong><br />

Raaijmakers<br />

en Zn.<br />

Familiebedrijf Raaijmakers en Zn. Bronbemaling B.V. is dé specialist in<br />

alle mogelijke methodes van bronbemalingen als ook het aanbrengen<br />

van brand- en beregeningsbronnen. Nadat Frans en Jo Raaijmakers,<br />

oprichters van Raaijmakers en Zn., het stokje geleidelijk overdroegen<br />

aan de drie zonen William, Robert en Frank, groeide de afgelopen<br />

jaren het besef dat er geen geschikte opvolging na deze generatie<br />

was om het bedrijf over te nemen. In goed overleg met de hele familie<br />

is besloten om op zoek te gaan naar een geschikte koper.<br />

Adagium heeft deze overname succesvol begeleid. Wij vroegen Robert<br />

Raaijmakers, de commerciële drijvende kracht achter Raaijmakers en<br />

Zn., om zijn verhaal over de overname met ons te delen.<br />

Bronbemaling en bronnen aanleggen<br />

Robert vertelt: “Bronbemaling is het tijdelijk verlagen<br />

van het grondwaterpeil om te kunnen bouwen. Dit<br />

kan nodig zijn voor het zwembad achter in je tuin of<br />

het aanleggen van een kelder, maar is uiteraard ook<br />

nodig voor grotere bouw- en infraprojecten. Naast<br />

bronbemaling verzorgen wij ook het aanleggen van<br />

bronnen met een grote watercapaciteit, die bijvoorbeeld<br />

gebruikt worden voor de beregening van<br />

gewassen, maar ook voor het blussen van branden.”<br />

vader had in die tijd al een gierton die hij kon gebruiken<br />

om de bronnen aan te leggen. Omdat de vraag<br />

naar het aanleggen van bronnen met een grotere<br />

capaciteit groeide, schakelden veel boeren een Duits<br />

bedrijf in dat een speciale machine had om deze<br />

grotere bronnen te realiseren. Mijn vader dacht: dat<br />

kan ik ook, dus in 1976 regelde hij een financiering<br />

van 2,5 ton, wat in die tijd een enorm bedrag was,<br />

om een boormachine te kopen om dit soort bronnen<br />

te kunnen boren.”<br />

v.l.n.r. – Robert Raaijmakers, William Raaijmakers<br />

Onze kracht?<br />

WE ZIJN<br />

NIET BANG OM<br />

TE INVESTEREN<br />

De geschiedenis van het familiebedrijf<br />

Wanneer wij vragen naar de geschiedenis van het<br />

familiebedrijf vertelt Robert: “Mijn vader Frans en<br />

moeder Jo zijn de oprichters van Raaijmakers en Zn.<br />

In 1968 startten zij vanuit het boerenbedrijf van mijn<br />

opa met het ophalen van melkbussen bij verschillende<br />

boeren om deze vervolgens naar de melkfabriek te<br />

brengen. Dit groeide uit tot een eigen loonbedrijf<br />

waarmee hij destijds onder andere mest afvoerde<br />

bij boerenbedrijven. Niet veel later kwam de vraag<br />

vanuit de boerenbedrijven om bronnen te maken,<br />

zodat de gewassen besproeid konden worden. Mijn<br />

Een enorme investering<br />

Robert: “1976 en 1977 waren droge jaren, waardoor<br />

er veel vraag naar bronnen was. Dat was een groot<br />

voordeel voor mijn vader. Hij bleef het loonwerk<br />

doen, maar de vraag naar het aanleggen van bronnen<br />

bleef groeien. De boerenbedrijven beleefden in die tijd<br />

ook een enorme groei en er werden steeds grotere<br />

stallen gebouwd met mestputten eronder. Om deze<br />

putten te kunnen realiseren moest er grondwater weg-<br />

gepompt worden. Omdat mijn vader al met grondwater<br />

(beregeningsbronnen) bezig was kreeg hij een aantal<br />

keer de vraag of hij het grondwater ook weg kon<br />

20 21


Deal – Raaijmakers en Zn.<br />

ONS ADAGIUM – Editie #<strong>22</strong> – <strong>2023</strong><br />

pompen, wat bronbemalen heet. Hij heeft zich hier<br />

toen in verdiept en er zich uiteindelijk ook verder in<br />

gespecialiseerd. In de loop van de jaren ‘80 werd de<br />

vraag naar bronbemalingen steeds groter en besloot<br />

mijn vader het loonwerk af te stoten. Dit was namelijk<br />

seizoenswerk en hield in dat er een grote investering<br />

in de vorm van machines nodig was die alleen in de<br />

seizoenen gebruikt werden. Machines staan dus voor<br />

langere perioden per jaar stil en dat is bedrijfstechnisch<br />

gezien niet interessant. Hij besloot met bronbemaling<br />

verder te gaan. Het bedrijf groeide verder en zo rond<br />

het begin van de jaren ‘90 had hij vijf mensen in dienst.”<br />

Een leegte die altijd zal blijven<br />

Robert: “In tegenstelling tot mijn broers William en<br />

Frank, die altijd al geïnteresseerd waren in het bedrijf<br />

en in machines, had ik meer interesse in economie<br />

en commercie. Ik was na het afronden van mijn VWO<br />

voorbestemd om een universitaire studie te doen.<br />

Tot mijn ouders vroegen of ik er toch over na wilde<br />

denken om in het bedrijf te stappen. Ze hadden<br />

iemand nodig en als ik het niet zou doen zouden ze<br />

iemand anders gaan zoeken. In overleg met hen ben<br />

ik, na een 2-jarige HBO studie, in 1990 in het bedrijf<br />

gestapt om me te richten op de economische,<br />

administratieve en commerciële kant van het bedrijf.<br />

Mijn broer William was al eerder in dienst bij het<br />

bedrijf als uitvoerder en Frank was onze drijvende<br />

kracht als monteur. Drie zoons die alledrie hun eigen<br />

rol hadden in het bedrijf, mooier kon het niet. Helaas<br />

is tot ons grote verdriet Frank in 2003 ziek geworden<br />

en uiteindelijk in 2005 overleden aan leukemie. Dit<br />

zal altijd een leegte blijven in onze familie. Het was<br />

een heftige tijd. Ondanks ons verdriet moest er op-<br />

volging komen voor Frank. Die hebben we gevonden<br />

in de peetoom van Frank. Hij heeft bijvoorbeeld de<br />

huidige chef van de werkplaats opgeleid. Hij had al<br />

veel ervaring binnen ons bedrijf en was daarmee een<br />

goede aanvulling.”<br />

Nadenken over de toekomst<br />

Robert vervolgt: “Samen met mijn broers en mijn<br />

ouders hadden we een VOF en vanaf 1997 een B.V..<br />

Nadat Frank ziek werd en overleed hebben mijn<br />

ouders het bedrijf formeel aan William en mij over-<br />

gedragen. We hebben hier nooit een moment van<br />

gemaakt. Mijn ouders hebben nog steeds een rol<br />

in het bedrijf. Ze zijn hier elke dag en zijn nog steeds<br />

onze belangrijkste sparringpartners. Dat William en ik<br />

speelden met hoe het bedrijf op termijn het beste<br />

voortgezet zou kunnen worden hebben we ook heel<br />

open met onze ouders besproken.”<br />

“William en ik zijn allebei de 50 gepasseerd en<br />

langzaam kwam het besef dat we moesten gaan<br />

nadenken over wat we met de verdere toekomst<br />

willen. We hadden namelijk altijd tegen elkaar gezegd<br />

dat we dit niet tot ons 60e zouden blijven doen. Niet<br />

omdat we het niet leuk vinden, maar wij werken, al<br />

vanaf dat we 20 jaar oud zijn, zes dagen per week.<br />

De verantwoording die we dragen is groot. Uiteraard<br />

hebben we wel gekeken naar eventuele opvolging in<br />

de familie en binnen het bedrijf, maar dat is uiteindelijk<br />

niet gelukt. In goed overleg, ook met onze ouders,<br />

hebben we besloten dat de beste oplossing zou zijn<br />

het bedrijf te verkopen.”<br />

Mogelijkheden om te verkopen<br />

Robert: “William en ik woonden zo’n 4 jaar geleden<br />

een voorlichtingsmiddag van de Rabobank bij die<br />

gegeven werd door Albert Dominicus van Adagium.<br />

Albert had indruk op ons gemaakt door zijn kennis,<br />

betrokkenheid en bevlogenheid. Eind 2020 hebben<br />

we hem gebeld en gevraagd hoe een overname nu<br />

precies in zijn werk gaat. Na deze afspraak hebben<br />

we er met ‘ons pap en ons mam’ over gesproken en<br />

besloten om de stap te zetten, samen met Adagium.”<br />

“In 2021, aan het begin van de zomer, hebben we<br />

opnieuw contact opgenomen met Adagium, ditmaal<br />

om echt de stap te zetten naar een overname. Voor<br />

ons was het een vereiste dat het bedrijf dat ons zou<br />

overnemen niets zou veranderen aan de locatie. We<br />

hebben immers een verantwoordelijkheid voor de<br />

ruim 20 mensen die hier in dienst zijn en al jarenlang<br />

voor ons werken. In september zijn we samen gaan<br />

zitten en is het traject opgestart. Met Albert en Jon<br />

zijn alle opties besproken. Zo waren er mogelijk-<br />

heden voor een verkoop aan een branchegenoot,<br />

een investeerder of wellicht een aannemer die in<br />

eigen beheer bronbemaling wilde doen. Onze<br />

voorkeur ging uit naar een branchegenoot.”<br />

Het zoeken naar een mogelijke koper<br />

Robert vervolgt: “Adagium ging vervolgens op zoek<br />

naar bedrijven die interesse zouden hebben. Wij<br />

hebben onze mening en ideeën gegeven over<br />

mogelijke geschikte kopers. Een belangrijk advies<br />

dat wij van Adagium meekregen was om dit traject<br />

nog niet openbaar te delen. Daar krijg je alleen maar<br />

vragen van die niet of moeilijk beantwoord kunnen<br />

worden, waardoor onrust ontstaat bij de medewerkers<br />

en onze klanten en dat is het laatste wat je wil.”<br />

“Onze branche is niet zo heel groot dus wij dachten<br />

gelijk aan familiebedrijf Van Tongeren Watertechniek<br />

uit Apeldoorn”, vertelt Robert. “Wij wisten echter<br />

dat ze recentelijk al een branchegenoot hadden<br />

overgenomen. In onze ogen was de kans dan ook<br />

niet zo groot dat zij interesse in nog een overname<br />

zouden hebben. Maar toen we met hen in gesprek<br />

gingen, bleek dit wel zo te zijn.”<br />

Robert: “We hebben biedingen van meerdere partijen<br />

ontvangen en hebben ook diverse gesprekken met<br />

gegadigden gevoerd. Maar het gevoel bij Van<br />

Tongeren Watertechniek was direct goed. Ook wilde<br />

Guido, de eigenaar van Van Tongeren Watertechniek,<br />

niets veranderen aan de locatie, wat voor ons een<br />

vereiste was. Hij wilde zelfs de naam Raaijmakers<br />

behouden, wat wij erg fijn vonden.”<br />

Voorlopig geen verandering in de<br />

bedrijfsvoering<br />

“Van Tongeren Watertechniek had voor de overname<br />

van ons bedrijf ook al een ander bronbemalings-<br />

bedrijf overgenomen, namelijk Theo Van Velzen<br />

Grondboortechniek en Bronbemaling uit Alkmaar.<br />

De eigenaar van dit bedrijf stopte direct na overname,<br />

dus daar heeft Guido moeten inspringen om dat op te<br />

vangen. Guido gaf aan dat hij het niet kon bolwerken<br />

als William en ik er ook meteen mee zouden stoppen”,<br />

vervolgt Robert. “Dat was ook zeker niet onze intentie,<br />

dus samen hebben we afgesproken dat William en ik<br />

nog minimaal twee jaar doorwerken. Dat voelt gewoon<br />

goed.”<br />

Adagium is voortvarend en levert kwaliteit<br />

“Adagium heeft ons in het gehele proces perfect<br />

ondersteund”, vervolgt Robert. “We hadden natuurlijk<br />

zelf op zoek kunnen gaan naar een koper, maar dan<br />

heeft het geen prioriteit. De voortvarendheid waarmee<br />

Adagium aan de slag is gegaan om voor ons de meest<br />

geschikte koper te zoeken was geweldig. Ook de conti-<br />

nuïteit en aandacht die er voor ons was, hebben wij als<br />

zeer prettig ervaren. Op deze manier werden we ook<br />

gedwongen om de juiste acties te ondernemen. Met de<br />

biedingen heeft Adagium heel duidelijk de voortgang<br />

weten te behouden door concrete deadlines te stellen,<br />

zodat werd voorkomen dat het traject stil zou vallen.<br />

Naast het feit dat ze aandacht hebben voor ons als<br />

familiebedrijf zijn het echte Brabanders en dat klikte<br />

meteen, daardoor hebben we ook nooit een ander<br />

bedrijf benaderd om ons bij de overname te helpen.”<br />

“We hebben het niet uit een boek<br />

en het staat niet op papier,<br />

maar we doen het altijd samen,<br />

we komen afspraken na,<br />

we staan open voor nieuwe ideeën<br />

en we zijn niet bang om te investeren.<br />

Dát is de kracht van ons bedrijf”<br />

Lees meer:<br />

<strong>22</strong> 23


3 tot 5 jaar later – Infoplaza<br />

In ons bedrijf<br />

STAAN MEDEWERKERS<br />

CENTRAAL<br />

In 2020 nam Infoplaza, samen met investeringsmaatschappij Bolster<br />

Investment Partners, Weeronline over. Adagium heeft Infoplaza destijds<br />

bij deze overname begeleid. Inmiddels zijn er drie jaar verstreken.<br />

Wij vroegen Menno Bom van Infoplaza en Robbert van Kampen van<br />

Bolster Investment Partners naar hun verhaal enkele jaren na overname<br />

van Weeronline.<br />

Menno trapt af: “Met onze diensten geven wij<br />

onze klanten het juiste advies als het gaat om<br />

de weersverwachting. Dit doen wij niet alleen voor<br />

consumenten, die inzicht krijgen in het weer om<br />

een dagje uit te plannen, maar ook voor de zake-<br />

lijke markt. Voor ProRail worden bijvoorbeeld alle<br />

aspecten die invloed kunnen hebben op de dienst-<br />

regeling door ons bewaakt. Op basis van onze<br />

analyses geven wij onze klanten advies. Denk aan<br />

ijs op de bovenleidingen, gladde sporen door vorst<br />

of blaadjes die vastplakken op de rails. Ook geven<br />

wij advies aan gladheidsbestrijders, zodat zij weten<br />

wanneer en waar zout te strooien. Hier hebben wij<br />

speciale modellen voor, zodat we het weer kunnen<br />

vertalen naar oplossingen voor onze klanten.”<br />

Een overname samen met een<br />

investeerder<br />

“Samen met René Westening ben ik eigenaar<br />

van Infoplaza en voor ons was de overname<br />

van Weeronline best spannend”, vervolgt Menno.<br />

“Enerzijds omdat je een overname doet die groter<br />

is dan je zelf of bij een bank kunt financieren.<br />

Anderzijds omdat je, om de overname mogelijk te<br />

maken, een investeerder aan boord krijgt. Hierdoor<br />

zouden wij niet meer de volledige zeggenschap<br />

behouden. Adagium heeft ons hierin goed begeleid<br />

en heeft ervoor gezorgd dat Bolster Investment<br />

Partners uiteindelijk bij ons in beeld kwam als de<br />

ideale investeringskandidaat.”<br />

“De daadwerkelijke overname van Weeronline<br />

hebben René en ik met Bolster gedaan. Tot het<br />

einde van de deal was Adagium betrokken als<br />

sparringpartner. Dat hebben wij als erg fijn ervaren.<br />

Het contact is er zo af en toe nog steeds en dat is<br />

zeer positief.”<br />

Robbert vult aan: “Adagium is een bekend corporate<br />

finance kantoor uit de regio met een goede naam en<br />

een mooi trackrecord. Wij kennen Adagium al langer<br />

en het is voor ons als investeringsmaatschappij<br />

belangrijk met hen een goede relatie te onderhouden.”<br />

Een samenwerking met dezelfde<br />

ambities<br />

Robbert: “Het doen van overnames en het verder<br />

bouwen aan bedrijven is mijn vak en ik werk hierbij<br />

veel samen met ondernemers. Meestal nemen wij<br />

een minderheidsbelang in een onderneming, maar<br />

een meerderheid kan ook. Wij zijn vaak de eerste<br />

externe aandeelhouder naast de oprichters of de<br />

familie. En dat was in deze transactie ook het geval.<br />

Menno en René waren Infoplaza gestart en dan is<br />

het een legitieme afweging of zij een gedeelte van<br />

de zeggenschap willen delen met een externe partij.<br />

Om die reden is vaak een minderheidsbelang<br />

gewenst, zodat ondernemers het grootste gedeelte<br />

van de zeggenschap behouden. Daarbij is het<br />

belangrijk aan te geven dat wij niet de partij zijn<br />

die met de vuist op tafel slaat. Bolster gaat als<br />

betrokken aandeelhouder de dialoog aan met<br />

ondernemers om gezamenlijk duurzame groei te<br />

realiseren. Onze investeringshorizon van achttien<br />

jaar stelt ons ook in staat om lange termijn te<br />

denken en daar naar te handelen. Al snel kwamen<br />

we er in deze samenwerking achter dat we dezelfde<br />

ambities hebben om het bedrijf verder te laten<br />

groeien.”<br />

Menno vertelt verder: “Onze samenwerking is heel<br />

prettig. We hebben maandelijks overleg, waarin we<br />

op een informele manier naar de business kijken.<br />

Je staat samen voor hetzelfde doel en dat wil je<br />

behalen. Inmiddels zijn we nu drie jaar verder en<br />

hebben we nog steeds dezelfde ambities.”<br />

Robbert vult aan: “Voor de transactie hebben we<br />

formele afspraken gemaakt over de invulling van<br />

de samenwerking. In de praktijk werken we op een<br />

informele en natuurlijke manier met elkaar samen.<br />

Menno weet goed wat hij wel én niet van ons kan<br />

verwachten en wanneer afstemming gewenst is.”<br />

Groei in resultaat en de organisatie<br />

“Voor de overname hadden we ongeveer 45<br />

medewerkers in dienst en met de overname van<br />

Weeronline kwamen er 28 medewerkers bij”, vervolgt<br />

Menno. “Inmiddels werken er 117 medewerkers<br />

binnen onze organisatie, waarvan er <strong>22</strong> werkzaam<br />

zijn in ons kantoor in Kazachstan. Een dergelijke groei<br />

in medewerkers heeft impact. Om dit goed te laten<br />

verlopen hebben we goed gekeken naar de interne<br />

processen en hebben we geïnvesteerd in product-<br />

ontwikkeling. Nu, drie jaar na de overname, merken<br />

we dat er van een samensmelting van verschillende<br />

bedrijfsculturen één cultuur is ontstaan. We zijn zowel<br />

informeel als professioneel. We weten heel goed waar<br />

we naartoe willen en welke processen en acties<br />

hiervoor nodig zijn om dit te bereiken. Er is bij ons<br />

veel ruimte voor eigen inbreng en creativiteit.”<br />

Menno: “In ons bedrijf staan de mensen centraal, zij<br />

zijn voor ons de belangrijkste factor. Het is bijzonder<br />

te zien dat we er samen in geslaagd zijn om tijdens<br />

ONS ADAGIUM – Editie #<strong>22</strong> – <strong>2023</strong><br />

de covid-periode, waarin fysiek contact niet vanzelfsprekend<br />

was, als team verder naar elkaar toe te<br />

groeien.”<br />

Visie op de toekomst<br />

“Onze toekomstvisie is vertaald naar een roadmap<br />

tot 2030”, vervolgt Menno. “Ons voornaamste doel<br />

is de nummer één te zijn in Nederland als het gaat<br />

om het bieden van inzicht en het geven van advies<br />

aan onze klanten over alles wat met weersverwachtingen<br />

te maken heeft. Wanneer we kijken naar<br />

traffic hebben we dit in de consumentenmarkt<br />

bereikt, maar op de zakelijke markt hebben we<br />

nog een aantal stappen te zetten. In 2024 denken<br />

wij deze positie ook voor de zakelijke markt te<br />

bereiken. Dit zal gerealiseerd worden door onze<br />

focus op continue innovatie en mogelijk toekomstige<br />

acquisities met ondersteuning van Bolster.”<br />

Robbert vult aan: “Sinds onze instap zijn er verschillende<br />

overnamekandidaten en strategische kansen<br />

voorbijgekomen. Dit heeft tot nu toe geleid tot twee<br />

overnames en biedt zeker kansen voor een zonnige<br />

toekomst.”<br />

24 25<br />

v.l.n.r. – Menno Bom, Robbert van Kampen


Deal – Van Wijk Uitvaartkisten<br />

ONS ADAGIUM – Editie #<strong>22</strong> – <strong>2023</strong><br />

Van Wijk<br />

Uitvaartkisten<br />

Van Wijk Uitvaartkisten vervaardigt duurzame uitvaartkisten met alleen<br />

ecologisch verantwoorde grondstoffen. Van Wijk Uitvaartkisten wilde<br />

haar positie in de markt versterken en heeft daarom DZU Uitvaartkisten<br />

overgenomen. Een grote speler in de markt met meer dan 100 jaar<br />

ervaring in de levering van uitvaartkisten. Adagium heeft deze overname<br />

begeleid. Peter van Wijk vertelt ons op welke wijze de overname heeft<br />

bijgedragen aan het versterken van de positie in de markt.<br />

Wij realiseren<br />

HET LAATSTE DUURZAME<br />

MEUBEL VOOR<br />

EEN DIERBARE<br />

Peter is de vierde generatie van Wijk binnen het<br />

bedrijf dat hij samen met zijn neef Nathan leidt. Door<br />

zijn vroege interesse in het bedrijf is hij er al op jonge<br />

leeftijd gaan werken en in de loop der jaren doorgegroeid<br />

tot directeur. Peter vertelt over het ontstaan<br />

van het bedrijf: “Mijn vaders opa was in 1903<br />

kistenmaker bij een kistenfabriek. Hij heeft daar<br />

gewerkt totdat de eigenaar met pensioen ging en<br />

nam het bedrijf over. In 1925 besloot hij de bedrijfsnaam<br />

te veranderen in ‘Van Wijk Uitvaartkisten’.<br />

Onder deze naam leveren wij nog steeds uitvaart-<br />

kisten aan uitvaartondernemers.”<br />

Duurzaamheid staat centraal<br />

Peter vervolgt: “Wij vinden het belangrijk<br />

om te ondernemen met een langetermijnvisie.<br />

Duurzaamheid en de duurzame ontwikkeling van<br />

ons bedrijf is daar een belangrijk thema in geworden.<br />

Mijn neef Nathan, de vijfde generatie van Wijk die in<br />

2013 bij het bedrijf aansloot, gaf ons nieuwe kennis<br />

en inzichten met betrekking tot duurzaamheid. Van<br />

2013 tot 2016 hebben we onderzoek gedaan naar<br />

de mogelijkheden om de productie van kisten te<br />

verduurzamen. Uit ons onderzoek bleek toen dat<br />

zo’n 90% van de uitvaartkisten van spaanplaat<br />

werden gemaakt. Spaanplaat wordt o.a. vervaardigd<br />

uit vermalen sloophout zoals oude raamkozijnen en<br />

deurposten. Het zit vol met verfresten en chemicaliën<br />

om de verbinding tussen de spanen mogelijk te<br />

maken, waardoor het gewicht extra toeneemt. Deze<br />

chemische middelen komen bij begraven en cremeren<br />

in het milieu terecht. Bovendien is er veel meer<br />

energie nodig om een kist van spaanplaat te verbranden<br />

en blijven er resten van het hout over die<br />

niet volledig verbrand zijn. Dit waren voor ons<br />

voldoende redenen om op zoek te gaan naar een<br />

alternatief voor het gebruik van spaanplaat.”<br />

Populierenhout bleek een heel goed<br />

duurzaam alternatief<br />

Peter: “Vervolgens zijn we de wereld over gereisd,<br />

op zoek naar een duurzaam alternatief voor het<br />

traditionele spaanplaat. Dat hebben we gevonden<br />

in populierenhout. Onze leverancier maakt massief<br />

houten planken van populierenhout, waardoor er<br />

restmateriaal overblijft. Dit restmateriaal laten we<br />

persen tot ecoboard, genaamd Eco-Populier-<br />

Composiet (EPC), dat wij vervolgens voor de<br />

vervaardiging van onze kisten gebruiken. Een<br />

bijkomend voordeel is dat EPC 30% lichter in<br />

gewicht is dan traditioneel spaanplaat. Dit komt<br />

doordat er nagenoeg geen lijmen en chemische<br />

26 27<br />

v.l.n.r. – Peter van Wijk, Nathan Baart


Deal – Van Wijk Uitvaartkisten<br />

ONS ADAGIUM – Editie #<strong>22</strong> – <strong>2023</strong><br />

stoffen in zitten. Er is dan ook minder energie nodig<br />

bij een crematie en de as die overblijft is mooi egaal<br />

van kleur. De kisten worden altijd afgewerkt met een<br />

lak, wij maken alleen gebruik van watergedragen<br />

lakken. Deze zijn minder belastend voor het milieu<br />

omdat het geen vluchtige stoffen zoals terpentine<br />

bevat.”<br />

“Waar wij als bedrijf in 2016 bezig waren met<br />

verduurzamen,” vervolgt Peter, “waren onze klanten<br />

daar nog niet echt mee bezig. De keuze voor een<br />

populierhouten kist werd in die tijd voornamelijk<br />

gemaakt omdat deze lichter was, niet louter voor<br />

de duurzaamheid ervan. De markt beweegt inmiddels<br />

volop naar duurzame alternatieven en we<br />

merken de laatste drie jaar dat onze klanten veel<br />

vaker bewuste keuzes maken. We wilden de prijsstelling<br />

van de duurzame kisten gelijk houden aan<br />

de prijs van kisten van traditioneel spaanplaat. We<br />

willen namelijk de keuze voor een duurzame kist<br />

stimuleren en daar de prijs geen rol in laten spelen.<br />

Dat is gelukt. In 2016 verliet dan ook de laatste kist<br />

van traditioneel spaanplaat onze productiehallen.”<br />

Het versterken van de marktpositie<br />

Peter vertelt over de overname: “Wij wisten dat<br />

DZU Uitvaartkisten in Apeldoorn werd geleid door<br />

investeerders. Over het algemeen willen investeerders<br />

op termijn een bedrijf weer doorverkopen.<br />

Waar andere partijen in onze markt leveren aan de<br />

verzekeringsmaatschappijen, leveren zowel wij als<br />

DZU Uitvaartkisten aan particuliere uitvaartonder-<br />

nemers. Op basis van die overeenkomstigheid én<br />

de wens van de investeerders om te verkopen<br />

raakten wij geïnteresseerd in een overname van<br />

DZU Uitvaartkisen. Het zou de marktpositie van ons<br />

bedrijf namelijk verder versterken.”<br />

Adagium was de geschikte<br />

overnamepartner<br />

Peter: “Ik kende Adagium vanuit een eerder overname-<br />

traject, het was voor mij dan ook een logische stap<br />

hen te vragen hoe we deze overname konden<br />

realiseren. Nadat we het traject zijn gestart duurde<br />

dit toch wat langer dan ik had gehoopt. Naast de<br />

zakelijke kant van een overname is er namelijk ook<br />

een emotionele kant. Dat zijn zaken die je op voor-<br />

hand niet kunt voorzien, maar die wel impact hebben<br />

op het proces. Ik denk dat de overname niet gelukt<br />

was als Adagium er niet bij betrokken was geweest.<br />

Vooral de kennis en kunde die zij hebben met<br />

betrekking tot de juiste timing voor de te nemen<br />

acties. Ze weten exact op welke manier en wanneer<br />

acties gedaan moeten worden, om het gewenste<br />

resultaat te behalen. Dit vond ik een toegevoegde<br />

waarde van Adagium als overnamepartner.”<br />

Heb vertrouwen in het proces<br />

“Wat ik aan ondernemers mee zou willen geven die<br />

een bedrijf willen overnemen? Zoek een geschikte<br />

partner die je hierin kan begeleiden en vermijd<br />

detail-geneuzel. Blijf je richten op de grote lijnen<br />

en heb vertrouwen in het proces”, adviseert Peter.<br />

“Als team realiseren we samen het laatste duurzame<br />

meubel voor dierbaren. De komende jaren zal ik me<br />

blijven focussen op het creëren van mooie producten<br />

waarin we ons blijven ontwikkelen en specialiseren.<br />

Met de nadruk op dat we dit samen doen, want dat<br />

is de kracht van ons familiebedrijf.”<br />

Sponsoring<br />

Heroes Den Bosch Kampioen<br />

"Tijdens onze<br />

wereldwijde zoektocht<br />

bleek populierenhout een<br />

duurzaam alternatief"<br />

Lees meer:<br />

Adagium trotse sponsor van Heroes Den Bosch<br />

Heroes Den Bosch is niet alleen recordkampioen Adagium is, als sponsor en naamgever van de<br />

basketbal, maar ook gastheer van een uitzonderlijk Heroes businessclub, enorm trots op de club<br />

business platform binnen de Nederlandse topsport, en alle spelers.<br />

waar zo’n 160 bedrijven bij betrokken zijn.<br />

28 29


Deal – Van Leiden Interieur<br />

ONS ADAGIUM – Editie #<strong>22</strong> – <strong>2023</strong><br />

Van Leiden<br />

Interieur<br />

Van Leiden Interieur B.V., sinds 1997 specialist in maatwerkinterieurs<br />

voor bedrijven en particulieren, was op zoek naar een manier om het<br />

familiebedrijf een goed vervolg te geven. Omdat er geen geschikte<br />

opvolging binnen de familie of in het bedrijf aanwezig was, is er<br />

besloten om tot verkoop over te gaan. Wij spraken Miranda van<br />

Leiden en Peter van de Valk, van Van Leiden Interieur B.V., over<br />

deze overname.<br />

Een fraai interieur<br />

ZET DE UITSTRALING VAN<br />

EEN ONDERNEMING<br />

KRACHT BIJ<br />

30 31<br />

v.l.n.r. – Miranda van Leiden, Peter van de Valk<br />

Miranda vertelt over de geschiedenis van het familie-<br />

bedrijf: “Op 12 april 1968 startten mijn ouders Frans<br />

en Jo van Leiden een bedrijf aan huis waar zij hobby-<br />

producten verkochten. De zaken gingen zo goed<br />

dat mijn ouders al snel meer ruimte nodig hadden.<br />

Ze openden een winkel in het centrum van Veghel,<br />

waar de hobbyproducten plaats maakten voor<br />

doe-het-zelfartikelen.”<br />

Van hobbyshop naar doe-het-zelfartikelen<br />

naar interieurbouw<br />

“In 1976 wilden mijn ouders zich gaan richten op<br />

een ander segment. Ze maakten als één van de<br />

eersten in Nederland deuren, wandpanelen, kasten<br />

en andere interieuronderdelen op maat. Vanaf 1989<br />

kon ook de zakelijke markt bij Van Leiden terecht<br />

voor deze maatwerkproducten”, vertelt Miranda.<br />

“Dit gebeurde op een nieuwe locatie, het huidige<br />

pand van Van Leiden Interieur aan de Marconiweg<br />

in Veghel.”<br />

Miranda vervolgt: “In 1995 werd ik mede-eigenaar<br />

en is de focus gelegd op interieurbouw. De doe-hetzelfzaak<br />

sloot in 1997 de deuren en in 2004 hebben<br />

mijn ouders het bedrijf aan mij overgedragen. Vanaf<br />

dat moment hebben wij het bedrijf verder laten<br />

groeien. Inmiddels telt het bedrijf 21 werknemers.<br />

Wij leveren voornamelijk aan retail, groothandel,<br />

kantoren, industrie, scholen en overheids- en<br />

zorginstellingen als opdrachtgevers.”<br />

Het professionele karakter van de<br />

organisatie kracht bijzetten<br />

Als Miranda gevraagd wordt waar Van Leiden<br />

Interieur voor staat antwoordt ze: “Met een fraai<br />

interieur zet je het professionele karakter van je<br />

organisatie kracht bij en wek je vertrouwen. Van<br />

ontwerp tot materiaalkeuze en montage, leveren we<br />

een maatwerkinterieur waar je jaren later nog trots<br />

op bent en plezier van hebt. Dat is waar we het voor<br />

doen bij Van Leiden Interieur. Met aandacht voor<br />

vakmanschap en voor het proces, waarbij kwaliteit<br />

altijd het uitgangspunt is. Het productieproces<br />

verloopt zo duurzaam mogelijk. Zo beperken we<br />

energieverbruik tot een minimum, gaan we zorg-<br />

vuldig om met ons afval en maken we veelvuldig<br />

gebruik van plaatmateriaal met een FSC- of PEFCkeurmerk.<br />

Onze aandacht gaat uit naar het welzijn<br />

van medewerkers. Wij investeren in opleiding en<br />

begeleiding van onze mensen. Ook zijn wij een<br />

erkend leerbedrijf en bieden we leerwerkplaatsen<br />

voor jongeren met een passie voor ons vak.”


Deal – Van Leiden Interieur<br />

ONS ADAGIUM – Editie #<strong>22</strong> – <strong>2023</strong><br />

Peter: “Van Leiden Interieur denkt in mogelijkheden<br />

en oplossingen en we begeleiden onze klanten van<br />

begin tot eind in het proces. Wij houden ons aan<br />

onze afspraken en dat vinden onze klanten erg fijn.”<br />

De continuïteit voor onze medewerkers<br />

en klanten waarborgen<br />

Miranda vertelt over de beslissing om Van Leiden<br />

Interieur te verkopen: “Wij bereiken de leeftijd dat<br />

het logisch is na te denken over de voortzetting<br />

van het bedrijf. We kregen regelmatig de vraag van<br />

klanten en medewerkers, wanneer we zouden gaan<br />

stoppen. Voor Peter en mij is het belangrijk dat de<br />

continuïteit voor onze medewerkers en klanten<br />

gewaarborgd blijft. Met deze overname hebben<br />

we dat gerealiseerd.”<br />

Een overname kan niet zonder geschikte<br />

overnamepartij<br />

“Peter en ik hebben het al heel druk met onze<br />

dagelijkse taken en wij beheersen de materie die bij<br />

een overname komt kijken niet. We waren ons ervan<br />

bewust dat we hier externe expertise bij nodig<br />

hadden”, vertelt Miranda.<br />

Peter vult aan: “We hebben contact gezocht met<br />

Adagium. We kenden Adagium al want we hebben<br />

het interieur verzorgd in hun huidige pand. We<br />

wisten dan ook dat zij de juiste partij waren om<br />

ons te helpen bij de bedrijfsoverdracht. Adagium<br />

is het proces gestart met een bedrijfswaardering en<br />

heeft een lijst met potentiële kopers opgesteld.”<br />

Een keuze maken op gevoel, passend bij<br />

onze normen, waarden en toekomstvisie<br />

“Wij zijn door Adagium vooraf en gedurende het<br />

proces aan de hand meegenomen om alle stappen<br />

die nodig waren op een juiste manier uit te voeren<br />

en af te ronden”, vertelt Miranda. “Uiteindelijk heeft<br />

Adagium alles voor ons geregeld en hebben wij<br />

alleen antwoord hoeven geven op de vragen die<br />

gesteld werden. Uit de lijst van geschikte kandidaten,<br />

opgesteld door Adagium, en de gesprekken die<br />

gevoerd zijn, hebben wij een keuze gemaakt op<br />

gevoel. Voor ons stond centraal dat er een goed<br />

vervolg gegeven moest worden aan Van Leiden<br />

Interieur en dat een overnamepartij dicht bij onze<br />

normen, waarden en toekomstvisie zou staan. Deze<br />

hebben we gevonden in een investeerder die zich<br />

richt op familiebedrijven.”<br />

Adagium heeft ons op alle vlakken<br />

ontzorgd<br />

“Het lastige bij een overname is dat er een uitgebreid<br />

boekenonderzoek plaatsvindt. Dat is nodig,<br />

maar kost ook heel veel tijd en energie”, vervolgt<br />

Miranda. “Je kunt het proces met niemand delen en<br />

dat maakt het ingewikkeld. Peter: “Wij hadden van<br />

tevoren niet bedacht dat een dergelijk overname-<br />

proces zo complex zou zijn. Adagium heeft ons<br />

niet alleen op operationeel vlak, maar ook op het<br />

emotionele vlak ondersteund.”<br />

Als Miranda gevraagd wordt naar wat ze onder-<br />

nemers zou willen meegeven die ook de leeftijd<br />

bereikt hebben te gaan stoppen vertelt ze: “Wacht<br />

niet te lang met de verkoop van je bedrijf. Het kan<br />

best een tijd duren voordat er een goede match is<br />

gevonden. Zoek een overnamepartij die hierin<br />

gespecialiseerd is en je hierin goed begeleidt.”<br />

Een langzame overdracht<br />

Peter: “De overdracht zal op een natuurlijke wijze<br />

verlopen. Er zullen nieuwe mensen voor ons in de<br />

plaats komen. Zij zullen onze taken en werkzaamheden<br />

geleidelijk overnemen, zodat we langzaam<br />

afscheid kunnen nemen. Miranda vult aan: “We<br />

hebben nog geen concrete toekomstplannen. Onze<br />

prioriteit ligt op het zo goed mogelijk overdragen van<br />

ons bedrijf.”<br />

"Wacht niet te<br />

lang met de verkoop<br />

van je bedrijf"<br />

Lees meer:<br />

Alles over bedrijfsovernames en het familiebedrijf<br />

Download gratis waardevolle whitepapers<br />

In de praktijk blijkt dat ieder overnametraject anders<br />

verloopt. Er is geen blauwdruk waarmee op voorhand<br />

te voorspellen is hoe het uitpakt. Binnen<br />

bedrijfsoverdrachten zijn er wel een aantal vaste<br />

stappen die doorlopen worden.<br />

Team Adagium heeft diverse whitepapers uitgewerkt<br />

waarin op deskundige wijze het overnameproces<br />

van onder andere een familiebedrijf uitgelegd wordt.<br />

Op deze manier krijgen ondernemers meer gevoel<br />

bij een bedrijfsoverdracht.<br />

Al onze gedetailleerde whitepapers zijn gratis te downloaden op www.adagium.nl/whitepapers<br />

32 33<br />

Lees meer:


Interview – Wouter van Grunsven<br />

ONS ADAGIUM – Editie #<strong>22</strong> – <strong>2023</strong><br />

Wouter vertelt verder over zijn<br />

kennismaking met Adagium en<br />

het vakgebied Corporate Finance:<br />

grote organisatie niet goed bij me<br />

past. Ik vind het fijner te werken in<br />

een klein team waar je interesse in<br />

Meteen volledig meedraaien<br />

in het team<br />

“Wat ik merk is dat het anders is<br />

“Adagium heeft mij tijdens mijn<br />

elkaar hebt en samen met elkaar<br />

dan op school. Tijdens je studie<br />

derde studiejaar begeleid. In de<br />

iets bereikt. Adagium heeft een<br />

wordt de ideale situatie geschetst,<br />

casus die zij hebben aangeleverd<br />

klein team waar persoonlijke<br />

waarvoor één oplossing de juiste<br />

werden enkele studenten gevraagd<br />

aandacht en samenwerken<br />

is. In het werkveld zijn er meerdere<br />

een fictief bedrijf te waarderen.<br />

centraal staat. Voor mij de perfecte<br />

oplossingen en mogelijkheden,<br />

Dit was de eerste keer dat ik in<br />

werkomgeving, dus ik reageerde<br />

dat maakt het werk extra leuk.”<br />

aanraking kwam met Corporate<br />

direct op deze kans. Binnen een<br />

Finance en het heeft mij eigenlijk<br />

paar dagen zat ik in gesprek met<br />

We vragen Wouter naar zijn<br />

niet meer los gelaten. Het is interes-<br />

Albert en Frank.”<br />

toekomst bij Adagium: “Als ik<br />

sant om met het totaalplaatje van<br />

helemaal ingewerkt ben ga ik<br />

een bedrijf bezig te zijn en het<br />

Als Wouter gevraagd wordt naar<br />

samen met een collega overnames<br />

Wouter van Grunsven<br />

geeft veel afwisseling omdat<br />

ieder bedrijf anders is.”<br />

zijn ervaring van het afgelopen<br />

jaar, steekt hij van wal: “Ik voel<br />

begeleiden. Voornamelijk de intake,<br />

onderhandelingen en acquisitie<br />

Het totale plaatje van<br />

EEN ONDERNEMING<br />

IN KAART BRENGEN<br />

is interessant en afwisselend<br />

Een hecht team, samen<br />

streven we naar onze<br />

doelen<br />

Wouter heeft in juli 20<strong>22</strong> zijn studie<br />

Finance en Control succesvol<br />

afgerond. Hij vervolgt: “Nadat ik<br />

afstudeerde, kregen de studenten<br />

die aan de casus van Adagium<br />

hadden gewerkt een mail of er<br />

interesse was in een gesprek voor<br />

me als een vis in het water. Ik vind<br />

het fijn om in een omgeving te<br />

werken waar persoonlijke aandacht<br />

centraal staat. Dit geldt<br />

zowel voor de medewerkers als<br />

voor de klanten van Adagium. Als<br />

ik vragen heb, wordt er tijd voor<br />

me gemaakt. Het mkb-segment<br />

trekt me enorm. Doordat je direct<br />

met de ondernemer zelf schakelt,<br />

krijg je veel mee van de passie die<br />

lijken mij erg leuk om te doen.<br />

Mijn voorkeur gaat uit naar pro-<br />

ductiebedrijven waar goederen<br />

worden ingekocht en verkocht.<br />

Bedrijven die vanuit passie zijn<br />

ontstaan en die echt een ziel<br />

hebben, voor hen zou ik graag<br />

van betekenis zijn.”<br />

“Ik zou het fantastisch vinden<br />

als ik in de toekomst zelfstandig<br />

een baan bij Adagium. Tijdens<br />

hij of zij heeft. Ik zie bij Adagium<br />

projecten kan begeleiden. Ik ga<br />

mijn stage bij een grote vastgoed-<br />

dus alle kans om te leren en uit te<br />

de komende jaren investeren dit<br />

belegger kwam ik erachter dat een<br />

groeien tot volwaardig adviseur.”<br />

doel te kunnen bereiken.”<br />

Wouter vertelt: “Ik ben <strong>22</strong> jaar<br />

en kom uit 's-Hertogenbosch. Al<br />

van jongs af aan heb ik een reken-<br />

knobbel. Op de middelbare school<br />

was ik goed in economie, manage-<br />

ment en organisatie. Het was voor<br />

mij dan ook logisch na de middel-<br />

Sinds 5 september is Wouter van Grunsven gestart bij Adagium<br />

Bedrijfsoverdrachten als overname adviseur. Wij vroegen Wouter<br />

naar zijn functie en zijn ambities.<br />

bare school Finance en Control te<br />

gaan studeren aan Avans Hogeschool<br />

in 's-Hertogenbosch. Ik<br />

kwam binnen mijn opleiding in aan-<br />

raking met beroepsvraagstukken<br />

waarbij je als student advies geeft<br />

op een fictief procesmatig of<br />

organisatiekundig vraagstuk.<br />

Deze worden vaak door bedrijven<br />

aangeleverd, zo krijg je als student<br />

een betere aansluiting met de<br />

praktijk. Via zo’n vraagstuk maakte<br />

ik kennis met Adagium.”<br />

“Bij Adagium kan ik<br />

door persoonlijke aandacht<br />

leren en uitgroeien tot een<br />

volwaardig adviseur”<br />

Lees meer:<br />

34


Deal – TB Brown<br />

ONS ADAGIUM – Editie #<strong>22</strong> – <strong>2023</strong><br />

Wij leveren het<br />

ALLERBESTE KOPJE<br />

INSTANTKOFFIE<br />

VOOR ONZE KLANTEN<br />

TB Brown<br />

TB Brown, specialist in het naar klantwens melangeren van instantkoffie-concepten,<br />

was op zoek naar een geschikte koper die het bedrijf<br />

samen verder op de kaart kon zetten. Sucafina SA, een mondiale<br />

speler op het gebied van koffie en instantkoffie en een bekende van<br />

TB Brown, wilde haar marktpositie versterken door kennis te verkrijgen<br />

van het melangeren van instantkoffie. De overname van TB Brown<br />

door Sucafina SA was de perfecte oplossing voor beide partijen.<br />

Adagium begeleidde TB Brown bij het overnameproces. Henry<br />

van Zutphen van TB Brown vertelt ons over deze overname.<br />

Henry: “Met ruim veertig jaar ervaring heeft TB<br />

Brown een rijke expertise verworven op het gebied<br />

van instantkoffie. In 2004 is Nils Rijneveld TB Brown<br />

gestart en niet veel later sloot Eric Bezemer als mede-<br />

ondernemer aan om de missie waar te maken; ‘Het<br />

allerbeste kopje instantkoffie voor onze klanten’. Zelf<br />

ben ik sinds 2013 betrokken bij de organisatie. Mijn<br />

doel was voornamelijk om de continuïteit van het<br />

bedrijf te waarborgen. Nils was van de afdeling<br />

inkoop en het melangeren, Eric had veel ervaring<br />

in de retaibranchel en ik ben meer gericht op de<br />

operationele en strategische kant van het bedrijf.<br />

Die match was heel goed. Uiteindelijk heeft Eric in<br />

2018 afstand genomen van TB Brown, sindsdien<br />

hebben Nils en ik het bedrijf samen gerund.”<br />

Het ontstaan van instantkoffie<br />

Henry gaat verder: “TB Brown is wereldwijd op zoek<br />

naar de beste koffiesoorten. Deze koffies worden<br />

gebruikt om verschillende melanges te ontwikkelen,<br />

waarmee we onze klanten voorzien van een uniek<br />

samengestelde blend. Onze koffie-experts mengen<br />

verschillende koffiesoorten tot de smaak en aroma<br />

is bereikt die precies aansluit bij de wensen van de<br />

koffiedrinker. De koffie wordt vervolgens ontwikkeld<br />

door een bepaalde wijze van dehydreren.”<br />

De samenstelling is per land anders<br />

“De marktleiders in koffie bepalen de smaken die in<br />

een bepaald land worden geleverd”, vertelt Henry.<br />

“Binnen iederland heeft de smaak van koffie een<br />

eigen samenstelling, aansluitend op wat men daar<br />

lekker vindt. In Nederland wordt bijvoorbeeld de<br />

niet al te zwaar gebrande, robuuste koffie lekkerder<br />

bevonden. In Scandinavische landen is dat een wat<br />

zuurdere koffie. De meest gewenste koffiesmaak<br />

van een land wordt daardoor als uitgangspunt<br />

genomen voor de koffieblend die wij voor klanten<br />

in dat land maken. Daarna kijken we naar de<br />

verhouding tussen arabica en robusta en het<br />

brandingsprofiel. Op die manier kunnen we de<br />

best passend koffie in de markt positioneren. Wij<br />

ontwikkelen een aantal melanges waar de klant<br />

uit kan kiezen. Dit wordt gedaan met proeverijen.<br />

De melange die zij kiezen laten we de proevers<br />

vervolgens een aantal dagen achter elkaar drinken.<br />

Dit omdat de ervaring van smaak beïnvloed kan<br />

worden door externe factoren, bijvoorbeeld door<br />

wat men ervoor gegeten of gedronken heeft. Zo<br />

komen we tot de best passende melange voor de<br />

klant en haar doelgroep.”<br />

Henry van Zutphen<br />

36 37


Deal – TB Brown<br />

ONS ADAGIUM – Editie #<strong>22</strong> – <strong>2023</strong><br />

“Het imago van instantkoffie, dat deze slecht zou<br />

zijn, is onterecht. Instantkoffie concurreert tegenwoordig,<br />

en zeker in Nederland, steeds vaker met<br />

koffie uit de bonenmachine. Met een goede koffiemelange<br />

en een juist afgestelde machine leveren we<br />

met instantkoffie net zo’n lekkere koffie. Daarnaast<br />

is instantkoffie vaak vele malen goedkoper en dus<br />

aantrekkelijker in de inkoop.”<br />

Werken volgens<br />

duurzaamheidsstandaarden<br />

Henry vertelt over duurzamheid binnen TB Brown:<br />

“Onze focus ligt meer en meer op het inkopen van<br />

duurzaam gecertificeerde koffiesoorten om te<br />

werken volgens de duurzaamheidsstandaarden:<br />

biologisch, fair trade en UTZ/Rainforest Alliance.<br />

De productieruimten rusten we uit met energie-<br />

efficiënte machines. De energie die we verbruiken<br />

komt voor een belangrijk deel van onze eigen<br />

zonnepanelen. Samen met een aantal klanten<br />

zijn we begonnen CO2-neutraal te worden.”<br />

Nadenken over de toekomst<br />

Henry: “Nils Rijneveld bereikte vorig jaar de pensioen-<br />

gerechtigde leeftijd. Eerder heeft hij al met mij<br />

gedeeld dat hij in <strong>2023</strong> zou willen stoppen. Daarom<br />

is hij in de afgelopen jaren al begonnen met het<br />

afbouwen van zijn werkzaamheden. Nils en ik hadden<br />

de afspraak dat we geen slapende aandeelhouder<br />

wilden, omdat dit niet past bij onze mentaliteit. Hoe<br />

gaan we dan verder met TB Brown? Nils draagt nog<br />

steeds veel ideeën aan, maar kan er geen volledige<br />

uitvoering meer aan geven. Voor mij dus de vraag of<br />

ik het dan alleen wilde voortzetten. Ik ben net 60<br />

geworden en we hebben 55 man in dienst. Ik kwam<br />

tot de conclusie dat het voor mij niet ideaal was om<br />

dit alleen te blijven doen. Daarnaast moet ik ook<br />

nadenken over mijn toekomst en de opvolging over<br />

een paar jaar. Ik heb twee dochters die niet direct de<br />

wens hadden om in mijn voetsporen te treden. TB<br />

Brown is mijn bedrijf, mijn passie en mijn droom en<br />

ik wil niet dat mijn dochters zich verplicht voelen om<br />

dit van mij over te nemen. Ze moeten vooral doen<br />

wat ze leuk vinden. Omdat er geen opvolging in de<br />

familie was heb ik besloten om op zoek te gaan naar<br />

een overnamepartij.”<br />

Adagium was altijd al een fijne partner<br />

“Toen we eenmaal de beslissing hadden gemaakt<br />

om te gaan verkopen, was de stap naar Adagium<br />

eenvoudig. Adagium heeft ons in het verleden<br />

geholpen toen Eric Bezemer afscheid nam van<br />

TB Brown en wij vonden het destijds een fijne<br />

partner om mee samen te werken”, vertelt Henry.<br />

“Voor de overname van TB Brown gaven wij de<br />

voorkeur aan een strategisch partner. De koffie-<br />

wereld is relatief klein. Dus we hadden al snel een<br />

lijst met mogelijke kopers. Na een aantal opties te<br />

hebben bekeken, is er besloten om te kiezen voor<br />

Sucafina SA, een mondiale speler op het gebied<br />

van koffie.”<br />

Henry vervolgt: “Adagium heeft ons prima begeleid<br />

en geholpen bij deze overname. Ze voelen aan wie<br />

wij zijn, hoe we in elkaar zitten en wat wij nodig<br />

hebben. Calculeren kunnen veel mensen, maar het<br />

proces erachter, het emotionele aspect wat voor de<br />

individuele personen belangrijk is, kent Adagium als<br />

geen ander. Ze weten wanneer ze gas terug moeten<br />

nemen, of juist gas moeten geven en mee moeten<br />

bewegen. Ze spreken onze taal, zijn no-nonsense<br />

en staan met beide benen op de grond. Ze geven<br />

ruimte aan onze visie en versterken dat met hun<br />

expertise.”<br />

Een overnameproces is complex<br />

Henry zegt stellig: “Bereid je voor op je verkoop.<br />

Weet goed wat je wil, hoe je dat wil, wat de omvang<br />

daarvan is en wat de consequenties hiervan zijn.<br />

Want een overname binnen de familie ziet er anders<br />

uit dan een overname door een beursgenoteerd<br />

bedrijf. Daarnaast kost het overnameproces inspanning,<br />

moeite en energie. Zeker wanneer je nauw en<br />

emotioneel betrokken bent bij het bedrijf. Het is niet<br />

iets wat je er zomaar even bij doet, terwijl je het er<br />

eigenlijk wel bij moet doen, omdat je eigen werkzaamheden<br />

ook doorgaan.”<br />

“Het belangrijkste advies wat ik kan geven”, vervolgt<br />

Henry, “is dat je een goede adviseur zoekt die je in<br />

dit proces begeleidt. Bepaal ook welke rol je zelf in<br />

het verkoopproces wil innemen, dit hangt nauw<br />

samen met de rol die je achteraf nog wil vervullen<br />

binnen het bedrijf. Zowel voor de koper als voor<br />

het bedrijf zelf is het fijn als je nog werkzaam blijft<br />

gedurende een paar jaar, zodat zaken goed en<br />

geleidelijk overgedragen worden. Ga dus niet pas<br />

kijken naar een geschikte koper als je eigenlijk al<br />

per direct wil stoppen. Verkoop je bedrijf vóór je<br />

eraan toe bent.“<br />

Eigen positionering behouden<br />

Henry: “De naam TB Brown blijft omdat we een<br />

goede naam hebben opgebouwd, we zelfstandig<br />

blijven opereren en een eigen positionering behouden<br />

in de markt. Ik blijf de komende tijd aan het roer. Dat<br />

nam onder onze mensen een heel stuk onrust weg.<br />

De afgelopen jaren was ik voor hen de kartrekker<br />

van het bedrijf. Dat ik vol voor de verdere groei<br />

van TP Brown blijf gaan, werd goed door het team<br />

ontvangen. Het doel is om het model van TB Brown<br />

op een aantal plekken in de wereld te dupliceren en<br />

zo groei te bewerkstelligen.”<br />

Henry sluit af: “Met de hulp van Adagium in deze<br />

overname hebben we niet alleen een mooie deal,<br />

maar ook een goede match gerealiseerd. Adagium<br />

heeft ons op een fijne manier bijgestaan, zowel op<br />

het procesmatige als bedrijfskundige vlak, maar ook<br />

bij de emotionele kant van de overname. TB Brown<br />

is een ontzettend mooi bedrijf en door het samengaan<br />

met Sucafina SA kunnen we nog meer stappen<br />

maken in onze markt.”<br />

"Een goede melange van<br />

instantkoffie is net zo<br />

lekker als koffie uit een<br />

bonenmachine, maar dan<br />

stukken goedkoper"<br />

Lees meer:<br />

38 39


3 tot 5 jaar later – Taxi van Dijk<br />

ONS ADAGIUM – Editie #<strong>22</strong> – <strong>2023</strong><br />

Nu kan ik<br />

ECHT GENIETEN<br />

VAN DE VRIJHEID<br />

WAAROP IK HAD GEHOOPT<br />

vastgoed. Soms bellen mensen mij op om te vragen<br />

of ik vervoer kan regelen in de vorm van een touringcar<br />

voor een groep. Ik bemiddel hier dan graag in en<br />

neem contact op met de overnamepartij om dit voor<br />

ze te regelen. Ook vind ik het leuk om oude auto’s<br />

te restaureren. Ik koop dan een auto en maak deze<br />

weer als vanouds. Het gaat mij niet specifiek om<br />

een bepaald model of merk, ik doe het graag en het<br />

houdt me bezig. Mijn schoonzoon belt mij zo af en<br />

toe. Hij heeft een bedrijf in autobanden en vindt het<br />

heel fijn als ik help met wat hand-en-spandiensten.“<br />

Uitstapjes maken, de vrijheid echt ervaren<br />

Sjel: “De jaren dat ik als ondernemer actief was, was<br />

ik lid van verschillende verenigingen en sponsor van<br />

diverse clubs. Ik ben hier nog altijd bij betrokken. Ik<br />

word dan ook regelmatig uitgenodigd voor bijeenkomsten<br />

of uitstapjes in binnen- en buitenland.<br />

Samen met mijn vrouw gaan we vaak op pad met<br />

onze camper waar wij enorm van genieten. Wij<br />

ervaren dan ook echt de vrijheid waar we op<br />

gehoopt hadden.”<br />

Sjel van Dijk verkocht in 2019 zijn bedrijf Taxi van Dijk waarbij Adagium<br />

destijds de overname begeleidde. Vier jaar geleden vertelde Sjel in Ons<br />

Adagium dat zijn doel was meer vrijheid te ervaren vanaf zijn 60e. Wij<br />

zijn benieuwd of dit ook gelukt is. Daarom spraken we Sjel opnieuw<br />

om te horen hoe het 4 jaar later met hem gaat.<br />

"Het is erg fijn om het wat<br />

rustiger aan te doen, maar<br />

stilzitten doe ik zeker niet"<br />

Sjel vertelt over de periode na de overname:<br />

“Na mijn 43 dienstjaren in de taxiwereld, besloten<br />

mijn vrouw en ik de rust op te zoeken, met minder<br />

verplichtingen en minder druk. Daarnaast ontdekte<br />

ik een paar jaar voor de overdracht dat ik diabetes-<br />

patiënt ben. In mijn vakgebied is dat lastig en dat<br />

gaf mij onrust. Dat was voor mij destijds een extra<br />

reden om het rustiger aan te gaan doen. Gelukkig<br />

was dit mogelijk doordat ik mijn bedrijf, onder<br />

begeleiding van Adagium, heb kunnen verkopen.”<br />

Een soepele en snelle overname<br />

“Binnen een half jaar was de overname door Van<br />

Driel Groep een feit. Dat is allemaal heel soepel en<br />

snel verlopen”, vertelt Sjel. “Veel medewerkers zijn<br />

bij het bedrijf blijven werken. In de periode na de<br />

overname heb ik nog kort een rol gespeeld voor<br />

een goede overdracht. De afgelopen twee jaar heb<br />

ik wat minder contact gehad. En het is naar mijn<br />

idee ook gezond om afstand te nemen van iets<br />

waar je afscheid van hebt genomen. Ik heb mijn<br />

bedrijf net voor de pandemie verkocht en dat was<br />

voor de overnamepartij, net als vele andere ondernemers,<br />

een zware periode. Maar voor zover ik weet<br />

hebben ze dit prima doorstaan.”<br />

Niet vreemd om minder om handen te<br />

hebben<br />

Sjel: “Omdat ik er al een aantal jaren naartoe leefde,<br />

vond ik het niet vreemd om ineens minder om handen<br />

te hebben. Je mist in het begin natuurlijk wel acti-<br />

viteiten en je gaat een nieuwe invulling geven aan<br />

je dag. Het is erg fijn om het wat rustiger aan te<br />

kunnen doen.”<br />

Vastgoed en het opknappen van oude<br />

auto’s<br />

“De wereld van taxivervoer en de touringcars heb<br />

ik helemaal verlaten”, vervolgt Sjel. “Zo nu en dan<br />

houd ik me bezig met het kopen en verkopen van<br />

Lees meer:<br />

40 41<br />

Sjel van Dijk


Deal – Shake Group<br />

ONS ADAGIUM – Editie #<strong>22</strong> – <strong>2023</strong><br />

Shake Group<br />

Shake Group helpt ondernemers en marketeers met online marketing.<br />

Shake Media, onderdeel van Shake Group, helpt bedrijven groeien met<br />

behulp van online marketing, zoals het trainen van marketeers en het<br />

uit handen nemen van social media marketing, online advertising en het<br />

creëren van funnels. Shake Group heeft Mark Bongers Academy overgenomen<br />

en verbreedt hiermee haar dienstverlening met het faciliteren<br />

van cursussen voor adverteren via socialmediakanalen. Adagium heeft<br />

Shake Group bij deze overname begeleid. Wij spraken met Mark<br />

Bongers, oprichter en tevens mede-eigenaar van Shake Group over<br />

deze overname. Een bijzondere overname, omdat Mark zowel de rol<br />

van verkoper als koper bekleedt.<br />

Mark Bongers<br />

Met Shake Group<br />

HELPEN WE ONZE KLANTEN<br />

SUCCESVOL ONLINE<br />

TE ADVERTEREN<br />

Mark is de oprichter van Mark Bongers Academy.<br />

Hij vertelt hoe zijn carrière als online marketeer startte:<br />

“Tijdens mijn studie Marketing Management aan de<br />

Universiteit van Tilburg schreef ik een scriptie voor<br />

een klein pretpark in de regio. De eigenaar van dit<br />

pretpark had mij de opdracht gegeven onderzoek<br />

te doen naar het effect van klantloyaliteit middels<br />

het gebruik van social media.”<br />

“De pretpark-eigenaar had een apart bedrijf op-<br />

gericht om andere ondernemers te helpen met<br />

het verhogen van klantloyaliteit via social media”,<br />

vervolgt Mark. “Na mijn afstuderen in 2009 ben<br />

ik daar in dienst gekomen. In deze tijd was social<br />

media flink in opkomst. Hyves raakte uit beeld en<br />

Facebook werd heel populair. Dat begon steeds<br />

meer te leven bij bedrijven. We hadden een eigen<br />

systeem ontwikkeld om advertentiecampagnes te<br />

draaien op social media met als doel klantloyaliteit<br />

te genereren voor het pretpark. Zo kon je bijvoorbeeld<br />

bij de lokale slager en bakker sparen voor<br />

een dagje pretpark. Tot 2015 heb ik daar gewerkt<br />

als online marketeer.”<br />

Het ontstaan van Mark Bongers<br />

Academy<br />

Mark vervolgt: “De focus lag destijds voornamelijk<br />

op Facebook. Ik bedacht me dat het voor onder-<br />

nemers best wel handig zou zijn als zij zelf ook<br />

bedreven zouden worden in het gebruik van social<br />

media voor hun eigen bedrijf. Het is niet heel in-<br />

gewikkeld en als ondernemers er tijd in steken<br />

kunnen ze dit prima zelf. Toen besloot ik daar<br />

trainingen in te gaan geven. Zo is Mark Bongers<br />

Academy geboren. Ik ben in eerste instantie vanuit<br />

huis begonnen. Elke keer als ik een training gaf<br />

huurde ik een vergaderruimte om de training te<br />

geven. In 2017 nam ik de eerste medewerker aan.”<br />

Van Academy naar Shake Media<br />

“De trainingen geven wij klassikaal in kleine groepen”,<br />

vertelt Mark. “Steeds vaker kreeg ik de vraag of<br />

ondernemers ook online marketing aan mij konden<br />

uitbesteden. Ik heb hier niet direct gehoor aan<br />

gegeven, omdat mijn focus lag op het geven van<br />

trainingen. Toen ik de vraag op wekelijkse basis<br />

kreeg ben ik gaan kijken of we dit toch konden<br />

faciliteren, in plaats van door te verwijzen naar<br />

bedrijven waarvan ik niet goed wist welke kwaliteit<br />

zij leverden. Ik ontmoette een ondernemer die een<br />

eenmanszaak had op het gebied van marketing-<br />

uitbesteding”, vervolgt Mark. “Dit bracht mij op<br />

het idee om onze krachten te bundelen. Zo konden<br />

we onze klanten bedienen in het trainen en het uit<br />

handen nemen van marketingactiviteiten. Om deze<br />

samenwerking goed vorm te geven is besloten om<br />

de eenmanszaak om te zetten naar een B.V. en op<br />

die manier Shake Media op te starten.<br />

42 43


Deal – Shake Group<br />

Vanaf dat moment liepen voor mij twee onder-<br />

nemingen naast elkaar. Mark Bongers Academy,<br />

waar ik 100% eigenaar van ben en Shake Media<br />

waar ik voor de helft eigenaar van ben.”<br />

En van Shake Media naar Shake Group<br />

Mark: “Omdat we recentelijk besloten hebben een<br />

bedrijfspand aan te schaffen voor zowel Mark Bongers<br />

Academy als voor Shake Media hebben we gekeken<br />

welke mogelijkheden er waren om de bedrijfsstructuur<br />

anders in te richten. Enerzijds om de constructie<br />

voor het bedrijfspand goed te regelen en anderzijds<br />

omdat we in de toekomst als één herkenbare naam<br />

naar buiten willen treden. Mark Bongers Academy<br />

verandert van naam en gaat verder als Shake<br />

Academy. Shake Academy en Shake Media vallen<br />

dan weer onder Shake Group. Een bijkomend<br />

voordeel van deze constructie is dat medewerkers<br />

van de verschillende bedrijven hun talenten kunnen<br />

benutten binnen de hele organisatie.”<br />

Op zoek naar een geschikte<br />

overnamepartner<br />

“In het verleden heb ik ooit de vraag gehad van<br />

een deelnemer of hij zichzelf kon inkopen in Mark<br />

Bongers Academy”, vertelt Mark. “Ik heb hier<br />

destijds onderzoek naar gedaan en hieruit kwam<br />

naar voren dat de eerste stap in dit proces een<br />

waardebepaling van de onderneming is. Toen kwam<br />

ik bij Adagium uit en heb ik een oriënterend gesprek<br />

gehad. Uiteindelijk heeft het proces geen vervolg<br />

gekregen omdat de persoon in kwestie, die mijn<br />

compagnon zou worden, voor een andere onder-<br />

neming heeft gekozen. Toen we de beslissing hadden<br />

genomen de bedrijfsstructuur te veranderen wist ik<br />

al snel dat ik hiervoor niet terecht kon bij mijn<br />

accountantskantoor. Doordat ik gegoogled had<br />

op ‘bedrijfswaardering’ ben ik op de website van<br />

Adagium terecht gekomen. Ik had, vanwege ons<br />

eerdere contact, een goed gevoel bij hen. Ook zag<br />

ik dat zij overnamekantoor van het jaar geworden<br />

waren. Dat gaf mij het vertrouwen dat Adagium de<br />

juiste partij was om mijn vraagstuk neer te leggen.”<br />

Lees meer:<br />

Verschillende belangen met één<br />

overnamepartner<br />

Mark vertelt over de verschillende belangen als<br />

koper en verkoper: "Omdat ik mede-eigenaar ben<br />

van Shake Group, maar ook eigenaar ben van Mark<br />

Bongers Academy, ben ik zowel koper als verkoper<br />

in dit proces. Dat maakt dat ik verschillende rollen,<br />

maar ook belangen heb. Ik verkoop een bedrijf dat<br />

volledig van mij is aan een bedrijf dat 50% van mij<br />

en 50% van mijn compagnon Marin is. Adagium<br />

heeft aangevoeld hoe beide belangen goed te<br />

behartigen. Er is meegedacht, de risico’s zijn in kaart<br />

gebracht en de mogelijkheden zijn heel duidelijk<br />

uitgelegd voor beide partijen. Dit was heel fijn.<br />

Op financieel en fiscaal gebied heeft Adagium ons<br />

eveneens goed ondersteund. Zij leggen heel helder<br />

uit wat er exact moet gebeuren en hoe dat in zijn<br />

werk gaat, zonder te verzanden in jargon. Dat vond<br />

ik ontzettend prettig.”<br />

De koers van Shake Group voor de<br />

toekomst<br />

“Uit recentelijk onderzoek is gebleken dat mensen<br />

steeds meer verschillende social media en online<br />

platformen gebruiken” vertelt Mark. “Door deze<br />

trend moesten wij als Shake Group ook verbreden.<br />

Daarnaast kregen we vanuit diverse klanten de<br />

vraag naar een programma om ondernemers op<br />

langere periode te ondersteunen in hun marketingactiviteiten.<br />

Om die reden hebben wij een nieuw<br />

programma gelanceerd; The MasterShake.”<br />

Als Mark gevraagd wordt naar wat hij ondernemers<br />

zou meegeven die ook een verandering in hun<br />

bedrijfsstructuur willen realiseren, antwoord hij:<br />

“Neem de tijd om te kijken welke veranderingen<br />

er nodig zijn om de wensen, dromen en doelen<br />

die je hebt te realiseren. Je bent als ondernemer<br />

emotioneel verbonden met je bedrijf waardoor je<br />

soms niet goed kunt overzien wat de omvang is<br />

van een dergelijke verandering. Zeker als je het hebt<br />

over een proces zoals ik heb doorgemaakt, waardoor<br />

je zowel de rol als verkoper en koper hebt.<br />

Door een goede overname adviseur in de arm te<br />

nemen zorg je ervoor dat de belangen van alle<br />

partijen goed behartigd worden.”<br />

Kalfire<br />

ONS ADAGIUM – Editie #<strong>22</strong> – <strong>2023</strong><br />

Bedrijfsbezoek Kalfire<br />

Bedrijfsbezoek Kalfire<br />

Op 15 december heeft Adagium samen met en bij bezoek een presentatie verzorgd over de actuele<br />

Kalfire te Belfeld (gemeente Venlo) een bedrijfs- ontwikkelingen in de haardenbranche en de manier<br />

bezoek georganiseerd. Het familiebedrijf Kalfire, waarop Kalfire hier proactief op inspeelt.<br />

opgericht in 1981, is Nederlandse marktleider in het De genodigden waren onder de indruk van de<br />

produceren van hoogwaardige gashaarden, hout- visie en innovatie van dit internationaal opererende<br />

haarden en elektrische haarden.<br />

bedrijf. Na de presentatie volgde een rondleiding<br />

door de productiefaciliteit en showroom, waarna<br />

Eigenaar Beijko van Melick nam in 2010 het bedrijf werd afgesloten met een kop koffie en echte<br />

van zijn ouders over. Hij heeft tijdens dit bedrijfs- Limburgse vlaai.<br />

44 45


Rondetafelgesprek – Vermogensbeheerders en private bankers aan het woord<br />

ONS ADAGIUM – Editie #<strong>22</strong> – <strong>2023</strong><br />

v.l.n.r. - Erik Dobbelsteen, Tjeerd Jenniskens, Tim Pollux, Albert Dominicus<br />

In gesprek met<br />

VERMOGENSBEHEERDERS<br />

& PRIVATE BANKERS<br />

Ook ná een succesvolle bedrijfsovername kunnen partijen zoals vermogensbeheerders<br />

en private bankers nauw betrokken blijven bij de ondernemer.<br />

Adagium organiseerde een rondetafelgeprek waarin ervaren vermogensbeheerders<br />

en private bankers hun visie op vermogensondersteuning van ondernemers na<br />

een bedrijfsoverdracht geven. We gingen in gesprek met: Erik Dobbelsteen van<br />

Rabobank, Tim Pollux van ABN AMRO MeesPierson en Tjeerd Jenniskens van<br />

Duisenburgh Vermogensregie Jenniskens. Zij namen deel aan dit Adagium<br />

rondetafelgesprek, dat door Albert Dominicus werd geleid.<br />

Van het managen van een bedrijf naar<br />

het managen van geld<br />

Wanneer een bedrijf wordt verkocht, komt er geld<br />

vrij. De focus van de ondernemer wordt dan verlegd<br />

van het managen van het bedrijf naar het managen<br />

van geld. Dat is een grote verandering en er komen<br />

vaak veel emoties bij kijken wanneer er beschikking<br />

komt over veel geld. De meeste ondernemers vinden<br />

het daarom lastig om met hun vermogen naar een<br />

externe partij te gaan. Hoe ga je als adviseur met<br />

die situatie en emoties om?<br />

Tjeerd Jenniskens (Duisenburgh Vermogensregie<br />

Jenniskens) steekt van wal: “Het begint met inzicht<br />

geven in het vermogen. We brengen eerst alles in kaart<br />

en vragen welke wensen en behoefte de ondernemer<br />

heeft. Middels een financieel plan zorgen we ervoor<br />

dat helder is welke stappen er genomen moeten<br />

worden om de ondernemer financiële zekerheid te<br />

bieden. Daar hebben wij diverse instrumentaria voor<br />

ontwikkeld die inzicht geven en wij, waar nodig,<br />

kunnen bijsturen. Door inzicht te bieden, neem je<br />

angst en onrust weg en dat is voor de ondernemer<br />

van groot belang.”<br />

Erik Dobbelsteen (Rabobank) vult aan: “De onder-<br />

nemer is opgegroeid met zijn bedrijf en weet heel<br />

goed hoe dit te managen, maar als het gaat om zijn<br />

privévermogen is dit vaak een ander verhaal. Je kunt<br />

hier zelf een hoop tijd en energie in steken, maar je<br />

kunt er als ondernemer vertrouwen op partners zoals<br />

vermogensbeheerders en private bankers die je daar-<br />

bij goed ondersteunen. Het geeft inzicht en rust voor<br />

de ondernemer én zijn naasten, als je weet welk<br />

doel het vermogen heeft.”<br />

Tim Pollux (ABN AMRO MeesPierson) deelt zijn<br />

idee hierover: “Geld brengt emotie met zich mee.<br />

Hoe eerder de ondernemer aan tafel komt met een<br />

vermogensbeheerder of private banker hoe beter<br />

je met die emotie kunt omgaan. Wanneer je al vóór<br />

de bedrijfsoverdracht aan de slag gaat met een<br />

financieel plan kun je op tijd bijsturen en de impact<br />

van toekomstig vermogen en inkomen inschatten.<br />

Als de ondernemer kan visualiseren hoe het verkoopproces<br />

gaat verlopen geeft het rust en ruimte.”<br />

Waar eindigt de verantwoordelijkheid<br />

van een vermogensbeheerder/private<br />

banker?<br />

Erik: “De ondernemer kiest uiteraard helemaal<br />

zelf wie hij zijn vermogen toevertrouwt, dat is heel<br />

persoonlijk. Maar wanneer het vertrouwen er eenmaal<br />

is, kan dit ver gaan. Als adviseur ga je namelijk<br />

voor de beste ondersteuning voor de lange termijn.<br />

Denk aan vraagstukken zoals het bijstaan van de<br />

volgende generatie, het faciliteren bij nieuwe investeringen,<br />

helpen bij schenkingen aan goede doelen,<br />

of het bijstaan van nabestaanden bij de afwikkeling<br />

van een nalatenschap.”<br />

Tjeerd: “De ondernemer bepaalt in hoeverre wij als<br />

een zogenaamd family office opereren. Maar we<br />

doen natuurlijk niet alles. Onze focus ligt nu eenmaal<br />

op het financiële vlak. En daarvoor hebben we alles<br />

in huis.”<br />

Tim vult aan: “Als vermogensbeheerder zorg je voor<br />

een plan met vermogensoplossingen, denk hierbij<br />

aan een financiële of estate planning. De uitwerking<br />

hiervan, in bijvoorbeeld een testament, doen wij niet.<br />

Wij adviseren wel in partners die dit voor de ondernemer<br />

kan uitvoeren.”<br />

Wat is het minimale vermogen om een<br />

vermogensbeheerder in te schakelen?<br />

Erik: “Wij starten met private banking vanaf een<br />

belegbaar vermogen van €250.000,-. Rabobank<br />

hanteert verschillende niveaus van vermogen en<br />

begeleiding. Bij een belegbaar vermogen van meer<br />

dan 1 miljoen wordt de ondernemer door een ander<br />

team begeleidt dan bij een belegbaar vermogen van<br />

boven de 10 miljoen. Dan werken we namelijk vanuit<br />

ons landelijk opererend wealthmanagement team.”<br />

Tjeerd: “Ook Duisenburgh Vermogensbeheer<br />

hanteert een instap van €250.000,- belegbaar<br />

vermogen met als doel om door te groeien naar<br />

€500.000. Wij hanteren geen maximum.”<br />

Tim: Bij ABN AMRO is dit redelijk vergelijkbaar met<br />

als richtlijn €500.000,- belegbaar vermogen. Daarbij<br />

kijken we goed naar de behoefte van de klant.<br />

Ondernemers hoeven bijvoorbeeld nog niet aan<br />

deze ondergrens van €500.000 te voldoen.”<br />

Welke garanties geef je klanten dat hun<br />

vermogen gaat groeien?<br />

Tim: “Garanties, kun je niet geven. Maar door de<br />

wijze van aanpak kun je er wel voor zorgen dat het<br />

beoogde resultaat wordt afgestemd op de wensen<br />

en behoeftes van de klant.”<br />

Erik: “Het is belangrijk te achterhalen welk doel de<br />

ondernemer heeft met zijn vermogen om op basis<br />

hiervan op de juiste wijze te adviseren. En welke<br />

mate van risico de ondernemer acceptabel vindt.<br />

Dit heeft bijvoorbeeld te maken met de mate van<br />

beweeglijkheid van het vermogen in een wat minder<br />

goed jaar. We bespreken periodiek met de klant of<br />

46 47


Rondetafelgesprek – Vermogensbeheerders en private bankers aan het woord<br />

ONS ADAGIUM – Editie #<strong>22</strong> – <strong>2023</strong><br />

en dromen te verwezenlijken. Wij adviseren onderwe<br />

de juiste koers varen en hoe groot de kans is<br />

dat de gestelde doelen worden behaald.”<br />

Wanneer is een klant tevreden?<br />

Erik: “Wanneer een klant de rust ervaart, wordt<br />

ontzorgd, gelukkig is met de nieuwe situatie en<br />

kan genieten van het leven. Financieel rendement<br />

is zeker niet het belangrijkste in het bepalen van<br />

geluk, er dient een juiste balans tussen die twee<br />

te zijn.<br />

Tjeerd: “Persoonlijke aandacht en verbinden is<br />

belangrijk. Ieder kwartaal spreken wij de ondernemer.<br />

We blijven luisteren. De wensen en behoeften van<br />

een ondernemer kunnen namelijk van jaar tot jaar<br />

veranderen. Rendement is belangrijk maar belang-<br />

rijker is dat de geldstroom blijft doorlopen en wij<br />

hierin blijven ontzorgen.”<br />

Tim: “Door de behoefte te achterhalen waar een<br />

ondernemer gelukkig van wordt. Dat is bij elke klant<br />

anders. Dan kun je hier vervolgens op de juiste<br />

manier invulling aan gaan geven.”<br />

In hoeverre komen jullie in conflict<br />

met een accountant?<br />

Tim: “Eigenlijk niet. Wat wij vaak zien is dat de<br />

accountant de rol heeft van vertrouwenspersoon<br />

binnen het bedrijf. Om die reden is de accountant<br />

ook meestal aanwezig bij onze gesprekken. Het is<br />

onze taak om samen met de accountant kansen te<br />

bespreken en te toetsen of die bijdragen aan het<br />

vermogensdoel van de ondernemer.”<br />

Tjeerd: “Wij hebben de accountant hard nodig. Maar<br />

het is wel belangrijk dat iedere betrokkenen binnen<br />

zijn eigen rol en vakgebied blijft. Op het moment dat<br />

het klantbelang in het geding komt doordat bijvoorbeeld<br />

een accountant of fiscalist advies geeft in een<br />

andere expertise, is het belangrijk dat je hierin<br />

bemiddelt met open en eerlijk advies.”<br />

Op welk punt in het proces van een<br />

bedrijfsoverdracht schakel je een<br />

vermogensbeheerder in?<br />

Erik: “Zo vroeg mogelijk! Het benodigde bedrag voor<br />

een ondernemer, wanneer hij zijn bedrijf verkoopt en<br />

goed wil leven, staat los van het bedrag dat de onder-<br />

neming waard is. Het komt vaker voor dat het bedrijf<br />

meer waard is dan nodig om financieel vrij te zijn,<br />

maar ook andersom komt het voor. Vroegtijdig hierin<br />

inzicht geven is belangrijk, zodat de juiste stappen<br />

kunnen worden ondernomen.”<br />

Tim beaamt dit: “Dat is ook de reden waarom je in<br />

een zo vroeg mogelijk stadium aan tafel wil zitten.<br />

Zo weet je wat er nodig is om je doelen te behalen<br />

nemers om ons al twee tot drie jaar vóór een beoogde<br />

overname in te schakelen. In veel gevallen schatten<br />

ondernemers de waarde van hun onderneming lager<br />

in, waardoor ze meer overhouden dan in eerste<br />

instantie gedacht. Met goed vermogensbeheer<br />

bepaal je de beste bestemming voor het geld.”<br />

Wanneer is je werk leuk, lonend en<br />

leerzaam?<br />

Albert leidt in: “Binnen Adagium geven wij onze<br />

adviseurs mee dat een dossier leuk, lonend en<br />

leerzaam moet zijn. Wanneer is een klant voor jullie<br />

leuk, lonend en leerzaam?”<br />

Erik: “Leuk is het omdat iedere ondernemer een<br />

ander verhaal heeft. En voor mijzelf als adviseur<br />

is het leuk dat ik het vertrouwen krijg om hier deel-<br />

genoot van te zijn. Met veel ondernemers ontstaat<br />

er meer dan een zakelijke relatie. Lonend is het<br />

wanneer ik het vertrouwen gegund krijg om bij te<br />

dragen aan een succesvol vervolg voor de invulling<br />

van het vermogen. En dat ik mijn klant vervolgens<br />

zorgeloos zie genieten van wat hij heeft bereikt.<br />

Ieder traject is anders en dat maakt het leerzaam.<br />

Iedere ondernemer heeft een andere behoefte<br />

waardoor het een uitdaging is om hier de juiste<br />

richting aan te geven. Je leert van elk traject.”<br />

Tjeerd: “Inmiddels hebben we de luxe dat wij onze<br />

klanten kunnen kiezen, dat maakt het werk ontzettend<br />

leuk. Lonend; ook hier moet de schoorsteen<br />

roken, maar het vertrouwen winnen van de onder-<br />

nemer en het vervolgens ook waarmaken is voor<br />

mij heel lonend. Door zelf te ondernemen geeft het<br />

mij voldoening en leer ik elke dag weer.”<br />

Tim: “Voor mij is het leuk het vertrouwen te winnen<br />

vanuit het financieel plan en zorgen dat vertrouwen<br />

te behouden. Dit is een bevestiging dat alles wat je<br />

in het voortraject hebt gedaan, goed is geweest.<br />

Maar ook dat de invulling van het vermogen waar<br />

iemand hard voor heeft gewerkt geluk brengt.<br />

Lonend zijn de langdurige relaties die ik opbouw met<br />

de klanten en leerzaam is dat ik elke dag weer nieuwe,<br />

persoonlijke situaties tegenkom waar ik van mag<br />

leren.”<br />

Wat willen jullie ondernemers meegeven<br />

die hun bedrijf op termijn gaan<br />

verkopen?<br />

Erik: “Wanneer een ondernemer gaat verkopen, zijn<br />

er een heleboel partijen die vervolgens iets van de<br />

ondernemer willen. Voor je het weet raak je het over-<br />

zicht kwijt en heb je in zaken geïnvesteerd die je<br />

achteraf wellicht anders zou hebben gedaan. Neem<br />

geen overhaaste beslissingen en kies een betrouwbare<br />

partner die het totaalplaatje ziet.”<br />

Tim: “Zorg dat je in een vroeg stadium nadenkt over<br />

vermogensbeheer en op tijd hulp inschakelt.”<br />

Tjeerd: “Denk niet alleen aan rendement, maar<br />

bedenk waar je gelukkig van wordt en wat hiervoor<br />

nodig is.”<br />

“Er bestaat geen standaardcasus.<br />

Om een ondernemer goed te<br />

kunnen helpen moet je als<br />

vermogensbeheerder goed<br />

luisteren en zijn werkelijke<br />

behoefte achterhalen”<br />

Lees meer:<br />

48 49


Deal – VERSADO<br />

ONS ADAGIUM – Editie #<strong>22</strong> – <strong>2023</strong><br />

VERSADO<br />

VERSADO houdt zich bezig met het uitzenden, detacheren, als ook<br />

de werving en selectie van personeel voor de groen-, logistieke,<br />

technische en productiesector. Globen Intervent B.V. heeft begin<br />

december 20<strong>22</strong> VERSADO Personeelsdiensten B.V., VERSADO Advies<br />

B.V. en VERSADO Zuid B.V. overgenomen. Adagium heeft VERSADO<br />

bij deze overname begeleid. Marcel Mooren vertelt ons zijn verhaal.<br />

Marcel Mooren<br />

Ook na overname blijft<br />

HET PERSOONLIJKE KARAKTER<br />

VAN HET BEDRIJF<br />

CENTRAAL STAAN<br />

Marcel vertelt over de geschiedenis van het bedrijf:<br />

“VERSADO is in 1998 opgericht door Hans en Anita<br />

Hendericks. Hans werkte in de hovenierswereld als<br />

uitvoerder en Anita was werkzaam op de HR afdeling<br />

van een ordnerfabrikant. Samen hebben ze hun<br />

expertise samengevoegd en is VERSADO personeels-<br />

diensten ontstaan. Destijds richtten zij zich op het<br />

werven van personeel voor opdrachtgevers in de<br />

groensector.<br />

Groenvoorzieners kunnen bijna jaarrond aan het<br />

werk. Het groenseizoen begint namelijk kort na<br />

carnaval en eindigt meestal in oktober of november.<br />

Zolang het onkruid groeit, zijn er groenvoorzieners<br />

nodig. Personeel is dus voor langere tijd van het jaar<br />

bij bedrijven te plaatsen. Dit, gecombineerd met het<br />

grote netwerk in de hovenierswereld van Marcel,<br />

maakte voor hen een mooie kans om VERSADO in<br />

de markt te zetten. Hans wist namelijk kandidaten<br />

perfect te matchen met de bedrijven in deze sector.”<br />

Het persoonlijke karakter staat centraal<br />

Marcel vervolgt: “In de beginperiode van VERSADO<br />

reisde Hans door het zuidelijke gedeelte van Nederland<br />

om zoveel mogelijk kandidaten te werven. Er<br />

werd in lokale kranten in diverse plaatsen in Limburg<br />

een advertentie geplaatst om werkzoekenden te<br />

enthousiasmeren bij VERSADO te solliciteren. In<br />

zo’n personeelsadvertentie stond de dag, tijd en<br />

de locatie waar Hans aanwezig zou zijn voor een<br />

persoonlijke kennismaking. Bij een goede match<br />

koppelde Hans de kandidaten aan een van de<br />

opdrachtgevers. Deze persoonlijke werkwijze<br />

stond en staat nog steeds centraal in het bedrijf.”<br />

Naar de kandidaat toe in plaats van<br />

een vaste dag per regio<br />

“Het continu reizen naar verschillende locaties om<br />

kandidaten te werven zorgde voor minder flexibiliteit”,<br />

vertelt Marcel. “Goede kandidaten die net niet op<br />

de dag konden komen wanneer Hans aanwezig<br />

was, moesten weer wachten tot de volgende ronde.<br />

Hans bedacht dat het veel fijner zou zijn, om naar<br />

de kandidaten toe te reizen. Dat heeft hij zo de<br />

eerste 20 jaar gedaan.”<br />

De overname in 2016: Marcel werd<br />

eigenaar<br />

“Ik kende VERSADO goed omdat Hans en Anita<br />

destijds mijn zwager en schoonzus waren”, vervolgt<br />

Marcel. “Toen Hans en Anita het gevoel hadden te<br />

willen stoppen, hebben we hier diverse gesprekken<br />

over gevoerd. Ik kende VERSADO redelijk goed<br />

omdat ik het in de loop der jaren van dichtbij heb<br />

gevolgd. Mijn ervaring ligt in de sales, ik ben een<br />

50 51


Deal – VERSADO<br />

ONS ADAGIUM – Editie #<strong>22</strong> – <strong>2023</strong><br />

snelle beslisser en ben goed in het zien van de<br />

groeikansen bij een bedrijf. Dit heeft ertoe geleid dat<br />

ik op 1 januari 2016 VERSADO heb overgenomen,<br />

destijds met 2 medewerkers. In 2017 heb ik twee<br />

extra medewerkers aangenomen voor het plaatsen<br />

van kandidaten.”<br />

Kansen buiten het groeiseizoen<br />

Marcel vertelt over de luwe periode: “Het nadeel<br />

van een dergelijke niche in de groenvoorziening is<br />

dat de kandidaten in de winterperiode niet geplaatst<br />

kunnen worden, simpelweg omdat er in deze periode<br />

geen werk is. Ik vond het zonde om deze mensen<br />

niets te kunnen bieden in deze periode. Daarom heb<br />

ik besloten om bedrijven uit andere branches aan te<br />

schrijven om onze mensen ook in het luwe seizoen<br />

te kunnen plaatsen. Zo ben ik gaan samenwerken<br />

met plantenkwekers. Zij beginnen in de winter met<br />

kweken, bomen snoeien en bomen verplanten. Dit<br />

sloeg aan en dat hebben wij kunnen toevoegen aan<br />

het portfolio van ons bedrijf. Later hebben we ook<br />

logistieke bedrijven benaderd die tijdens de feest-<br />

dagen veel drukte ervaren met extra pakketbezorgingen,<br />

maar in de lente en zomer juist weer minder.<br />

VERSADO richt zich daardoor niet meer alleen op<br />

groenvoorzieners en hoveniers. We zijn veranderd<br />

en completer geworden. Ook het werven van kandi-<br />

daten hebben we aangepast. We rijden niet meer<br />

naar de kandidaten toe, maar hebben een aantal<br />

vestigingen waar wij kandidaten ontvangen.”<br />

Terug naar een ‘normale werkweek’<br />

Marcel: “De afgelopen 7 jaar heb ik 50 weken van<br />

minimaal 60 uur gewerkt. Dat kan voor je gevoel<br />

lang goed gaan, totdat je tot het besef komt dat je<br />

je tijd maar één keer kunt besteden. Dit heeft wel<br />

zijn tol geëist, zowel op persoonlijk als op zakelijk<br />

vlak. Ik merkte aan mijzelf dat ik bepaalde dingen<br />

vervelend begon te vinden en het plezier in mijn<br />

werk verloor. Ik verlangde weer terug naar een<br />

normale fulltime werkweek. Daarom heb ik eind<br />

2021 besloten dat ik de huidige situatie niet langer<br />

wilde voortzetten.”<br />

Richten op groei en pilot Sittard<br />

“Naast de doorlopende bedrijfsvoering is het<br />

belangrijk dat we ons blijven richten op groei”,<br />

vervolgt Marcel. “Zo heb ik VERSADO Zuid opgericht<br />

met een lokale werkwijze, waarbij we met de juiste<br />

persoon op de juiste plek zeer succesvol zijn gestart.<br />

Deze constructie wilde ik ook doorvoeren in de<br />

regio’s Nijmegen, Eindhoven en Helmond. Terwijl ik<br />

met dat idee liep, kwam ik begin 2021 op een beurs<br />

met Adagium in gesprek. Er werd mij toen gevraagd:<br />

‘Als het niet loopt zoals je wil, wat wil je dan wel?’.<br />

Het zette mij aan tot nadenken over de optie van<br />

bedrijfsovername. Dat opende de deur tot een<br />

nadere kennismaking met Adagium. Tijdens dit zeer<br />

prettige gesprek werd mij duidelijk hoe een overname<br />

in zijn werk gaat en welke stappen er gezet moeten<br />

worden. Na er goed over nagedacht te hebben<br />

besloot ik dat dit de beste oplossing voor mij was.”<br />

Adagium als geschikte overnamepartij<br />

Wanneer we Marcel vragen hoe hij tot de keuze is<br />

gekomen met Adagium te werken, antwoordt hij:<br />

“Naast Adagium heb ik ook een andere overnamepartij<br />

aangeschreven om te kijken hoe zij konden<br />

ondersteunen bij de overname. Toch heb ik voor<br />

Adagium gekozen. De doorslaggevende factor was<br />

dat zij beter passen bij onze filosofie. Bij Adagium<br />

staat, net als bij VERSADO, het persoonlijke karakter<br />

centraal. Dit voelde voor mij als de juiste match. Ik<br />

ben een persoon die graag snel schakelt en direct<br />

handelt, maar bij een overname werkt dat niet zo.<br />

Adagium heeft mij goed voorbereid met een helder<br />

tijdschema. Daarna is er een shortlist opgesteld met<br />

interessante overnamekandidaten en hebben we in<br />

overleg bepaald welke bedrijven het meest geschikt<br />

leken. Deze bedrijven hebben een informatiememorandum<br />

ontvangen. Adagium heeft hierin goed<br />

rekening gehouden met de type bedrijven die bij<br />

VERSADO zouden passen met als doel het persoonlijke<br />

karakter in stand houden.”<br />

Marcel vertelt over het vervolg van het traject:<br />

“Uiteindelijk zijn er diverse gesprekken gevoerd met<br />

verschillende bedrijven die interesse hadden om te<br />

kopen. Ik had persoonlijk een klik met de directeur<br />

van Globen Group. Wij zijn beide snelle beslissers<br />

en we passen goed bij elkaar. Na diverse gesprekken<br />

zijn we eruitgekomen met Globen Group.”<br />

Een overnamepartij is essentieel<br />

Als Marcel wordt gevraagd naar de daadwerkelijke<br />

overname vertelt hij verder: “Uiteindelijk duurde de<br />

overname toch wat langer dan verwacht. Dit kwam<br />

met name door de aanlevering en afstemming van<br />

de transactiedocumentatie. Je bent dan toch mede<br />

afhankelijk van de overnemende partij. Uiteindelijk<br />

heeft Adagium mij hierbij keurig ondersteund en<br />

hebben we op 2 december bij de notaris getekend.<br />

Als ik andere ondernemers een advies mag geven:<br />

Zorg dat je een goede partij in de arm neemt ten<br />

tijde van een bedrijfsoverdracht. Je hebt echt<br />

coaching nodig om ervoor te zorgen dat het proces<br />

goed verloopt. Je bent als ondernemer emotioneel<br />

betrokken bij het bedrijf en dat maakt dat het bijna<br />

onmogelijk is zonder overnameadviseur je bedrijf<br />

te verkopen.”<br />

Marcel vervolgt: “Daarnaast is het fijn dat je met een<br />

adviseur kunt sparren. Mede omdat je dit proces<br />

niet met je medewerkers kunt delen. Als je zegt dat<br />

je het bedrijf wil verkopen creëer je onrust in het<br />

bedrijf en dat is niet wat je wil. Adagium heeft mij dit<br />

hele proces ontzorgd en dat was voor mij ontzettend<br />

fijn. Ik ga de komende periode mijn rust pakken en<br />

de tijd nemen om na te denken wat ik wil gaan doen.<br />

Inmiddels heb ik al diverse aanbiedingen van<br />

bekende relaties om aan de slag te gaan, maar<br />

voor mij is rust nu het allerbelangrijkste. De naam<br />

VERSADO zal blijven bestaan, de medewerkers<br />

blijven waar ze zitten, dit zal niet veranderen. Ik ben<br />

vooral ook blij dat de persoonlijke bedrijfscultuur<br />

blijft bestaan.”<br />

"Zolang het<br />

onkruid groeit zijn er<br />

groenvoorzieners nodig"<br />

Lees meer:<br />

52 53


Waardebepaling<br />

Waardeer uw bedrijf<br />

GREEP UIT ONZE<br />

TRANSACTIES<br />

IN 20<strong>22</strong><br />

ONS ADAGIUM – Editie #<strong>22</strong> – <strong>2023</strong><br />

Wat is uw onderneming waard?<br />

Dat is een vraag die veel ondernemers<br />

in meer of mindere mate<br />

bezighoudt. Logisch ook, want<br />

de waarde van uw bedrijf heeft<br />

invloed op vele factoren. Deze<br />

vlieger gaat in het bijzonder op<br />

binnen een overnameproces.<br />

Bij een bedrijfsoverdracht is een<br />

waardebepaling namelijk vaak de<br />

eerste stap die gezet wordt. Een<br />

waarderingsrapport biedt een<br />

belangrijk uitgangspunt in de<br />

onderhandeling over de prijs<br />

tussen u en de koper.<br />

Via de waarderingstool van<br />

Adagium is het mogelijk om gratis<br />

een globale waardebepaling van<br />

uw bedrijf te ontvangen. Het geeft<br />

u inzicht in wat uw bedrijf globaal<br />

gezien waard is. Van daaruit<br />

bepaalt u eventuele vervolgstappen<br />

of een uitgebreidere<br />

waardering.<br />

Lees meer:<br />

54


Ieder bedrijf<br />

een goed vervolg<br />

www.adagium.nl<br />

Onze succesvolle deals van<br />

2020 t/m 20<strong>22</strong> binnen Nederland<br />

49<br />

DEALS<br />

299 6, 1<br />

MILJOEN<br />

MILJOEN<br />

TOTALE<br />

DEALWAARDE<br />

56<br />

GEMIDDELDE<br />

DEALWAARDE

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!