30.08.2023 Views

Greenpro (B) 04 2023

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

JAARGANG 5 I NUMMER 4 <strong>2023</strong> I AUGUSTUS-SEPTEMBER I GREENPRO-ONLINE.BE<br />

Platform voor de tuin- en groenprofessional<br />

CMYK 77 32 71 19<br />

CMYK 47 31 90 16<br />

PLATFORM VOOR DE TUIN- EN GROENPROFESSIONAL | GREENPRO-ONLINE.BE<br />

Platform voor de tuin- en groenprofessional<br />

4<br />

Primeurs, transitie<br />

en efficiëntie<br />

DOSSIER HAKSELAARS<br />

Zoveel meer<br />

dan mooi<br />

GROENDAKEN<br />

NATIONALE GRASDAG<br />

Weet wat werkt<br />

Onmisbare afspraak<br />

voor boomkwekers<br />

GROOTGROENPLUS


veldbloemen<br />

1.001 toepassingen<br />

DOWNLOAD<br />

info@limagrain.be - advantaseeds.be


82V<br />

Vind een dealer in uw buurt en ontdek het volledige assortiment op:<br />

www.cramertools.com<br />

2JAAR<br />

PROFESSIONELE<br />

GARANTIE<br />

82V<br />

10<br />

JAAR<br />

BATTERIJ<br />

GARANTIE<br />

82V<br />

30<br />

DAGEN<br />

CASH-BACK<br />

GARANTIE<br />

82V<br />

De specialist voor alle tuin, park- en bosbouwmachines.<br />

Sint-Truidensesteenweg 252 | 3300 Tienen | Tel.: +32 (0)16 80 54 39<br />

info@eurogarden.be | www.eurogarden.be


EEN SLIMME INVESTERING<br />

ZERO-TURN EFFICIËNTIE<br />

Voor professionals zoals u is het cruciaal om de juiste uitrusting te kiezen.<br />

Dus als u vaak te maken hebt met krappe bochten, wilt u onze commerciële<br />

zero-turn maaiers zeker eens van dichtbij bekijken. Met maaiborden van dik<br />

staal, uitzonderlijke wendbaarheid, transmissies voor zwaar gebruik en<br />

ergonomie en comfort die de productiviteit verhogen, zijn ze de beste<br />

investering die u kunt doen.<br />

TS40990.1EEX_IN<br />

www.cofabel.be


UITGAVE<br />

4<br />

VOORWOORD<br />

Groen in bloei<br />

Nu de zon hoog aan de hemel en de natuur bijna in volle bloei staat, is het de perfecte tijd om te genieten van al het moois<br />

dat onze planeet te bieden heeft. Dus hebben we ook in de zomereditie van GreenPro een aantal b(l)oeiende onderwerpen<br />

gesprokkeld…<br />

In ons Dossier Onkruid laten we je kennismaken met milieuvriendelijke en efficiënte manieren om deze (meestal) ongewenste<br />

planten te wieden. Ook composteren beleeft een echte ‘comeback’. Tuinafval wordt zo resoluut verminderd en planten worden<br />

gevoed op een natuurlijke en duurzame manier.<br />

Ecologie en duurzaamheid in de stedelijke omgeving zijn van cruciaal belang, en daarom besteden we speciale aandacht aan<br />

Corridor, een innovatief project waarbij groene corridors worden gecreëerd om de biodiversiteit te bevorderen en de levenskwaliteit<br />

van bewoners te verbeteren.<br />

Verder behandelt het Dossier Elektrificatie de serieuze inspanningen die zowel fabrikanten, leveranciers als eindgebruikers<br />

leveren om hun bestaand machinepark te ‘elektrificeren’. Maar ook tuincentra en kwekerijen maken een serieuze evolutie door.<br />

Lees er alles over in ons dossier.<br />

Check tot slot ook even De Pen. We geloven namelijk dat iedereen een rol kan spelen bij het beschermen van het milieu en het<br />

bevorderen van duurzaamheid. #IedereenEcoloog<br />

We hopen dat deze zomereditie van GreenPro iedereen opnieuw zal inspireren en informeren. We zien elkaar terug na de<br />

vakantieperiode. Tot dan!<br />

Veel leesplezier,<br />

Kris Vandekerckhove


CMYK 77 32 71 19<br />

CMYK 47 31 90 16<br />

Platform voor de tuin- en groenprofessional<br />

greenpro-online.be<br />

Jaargang<br />

Platform<br />

5<br />

voor<br />

• Nummer<br />

de tuin-<br />

4<br />

en<br />

<strong>2023</strong><br />

groenprofessional<br />

Verschijnt driemaandelijks<br />

CMYK 77 32 71 19<br />

CMYK 47 31 90 16<br />

Verantwoordelijke uitgever<br />

Domein De Herten<br />

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp<br />

+32 50 36 81 70<br />

info@louwersmediagroep.be<br />

louwersmediagroep.be<br />

Vestiging Nederland<br />

Schatbeurderlaan 6<br />

Postbus 249, 6000 AE Weert<br />

31 495 45 00 95<br />

info@louwersmediagroep.nl<br />

louwersmediagroep.nl<br />

8 22<br />

Eindredactie<br />

Jan Devriese<br />

Redactieteam<br />

Kris Vandekerckhove, Stephanie Demasure,<br />

Geert Van Cauwenberge, Elise Noyez,<br />

Luc Ophals, Trees Accou<br />

Projectmanagement<br />

Thomas Goossens<br />

t.goossens@louwersmediagroep.be<br />

Secretariaat<br />

Sarah Dierick<br />

Elke Kina<br />

Riana Holley<br />

36<br />

44<br />

Advertenties<br />

Een hoge resolutie PDF moet worden aangeleverd<br />

via de AdPortal. Mocht u nog geen uploadlink hebben<br />

ontvangen, stuur een e-mail naar<br />

traffic@louwersmediagroep.be<br />

Abonnementsprijs<br />

België: € 60,00 per jaar excl. btw<br />

Buiten België: € 100,00 per jaar excl. BTW<br />

ING IBAN BE33 3631 9320 5246<br />

BIC BBRUBEBB t.n.v. Louwers Mediagroep o.v.v.<br />

GreenPro. Informatie over abonnementen:<br />

+32 50 36 81 70<br />

Adreswijzigingen<br />

Schriftelijk ten minste drie weken voor<br />

verhuizing naar: Hertsbergsestraat 4, 8020 Oostkamp<br />

Opzeggingen<br />

Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode<br />

geen schriftelijk bericht van opzegging<br />

is ontvangen, wordt het abonnement automatisch met<br />

een jaar verlengd.<br />

Doelgroep<br />

Tuin- en landschapsarchitecten, tuinaannemers,<br />

gemeentelijke diensten en beleidsmakers voor openbaar<br />

groen, planten- en boomkwekerijen, vijver, zwemvijver-<br />

en zwembadbouwers, dak- en gevelbegroeners,<br />

tuincentra en tuinspeciaalzaken, pretparken, bedrijven<br />

voor verhuur- en verkoop van tuinmachines, sport- en<br />

recreatiedomeinen, golfclubs.<br />

Vormgeving / Art-direction<br />

studio@louwersmediagroep.be<br />

Drukwerk<br />

Drukkerij Pattyn, Veurne<br />

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder<br />

uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder bronvermelding.<br />

Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld<br />

kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid<br />

of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele<br />

aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van<br />

handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.<br />

STAD IN DE KIJKER<br />

Hemels blauw en groen in Meerhout 8<br />

Praktijkdag voor groenprofessionals 11<br />

Automatisch maaien is een echte aanwinst voor elke graszodenproducent 14<br />

Veelzijdige en krachtige biohakselaars en versnippera ars 16<br />

Advanta op de Nationale Grasdag 18<br />

Ook de meest veeleisende klanten tevredenstellen 22<br />

De Pen, Verantwoordelijkheden binnen de tuinsector 26<br />

SPECIAL HAKSELAARS<br />

Efficiënt mulchen en composteren 28<br />

Echte primeur in zijn klasse: krachtige en compacte houtversnipperaar op accu 30<br />

Hoog tijd voor de elektrische transitie 32<br />

Onderscheid maken door service en A-merken 36<br />

Compact én voor grote diameters 38<br />

BreviAgri doet het goed op de Belgische markt 40<br />

Accu-aangedreven kettingzagen: perfecte balans tussen prestaties en wendbaarheid 44<br />

SPECIAL KWEKERIJEN IN DE BLOEMETJES<br />

Een veelzijdige groenblijver voor elke tuin 46


INHOUD<br />

48 56<br />

62 70<br />

86<br />

Een nieuwe stek voor vakbeurs GrootGroenPlus 48<br />

Creëren van ecologische en spirituele tuinen 52<br />

Het einde van standaardbomen is in zicht 56<br />

Een duurzame waterdoorlatende verharding, zelfs voor zwaar verkeer 60<br />

Succesvol gamma wielladers verder uitgebreid 62<br />

Platform v or de tuin- en groenprofe sional<br />

JAARGANG 5 I NUMMER 4 <strong>2023</strong> I SEPTEMBER - OKTOBER I GREENPRO-ONLINE.BE<br />

Platform voor de tuin- en groenprofessional<br />

CMYK 77 32 71 19<br />

CMYK 47 31 90 16<br />

SPECIAL GROENDAKEN<br />

Groendaken: van plantenkeuze tot duurzaamheid 66<br />

Een groendak: meer dan sedum 70<br />

Succesvol World Green Infrastructure Congress 72<br />

CMYK 77 32 71 19<br />

CMYK 47 31 90 16<br />

CMYK 77 32 71 19<br />

CMYK 47 31 90 16<br />

PLATFORM VOOR DE TUIN- EN GROENPROFESSIONAL | GREENPRO-ONLINE.BE<br />

Platform voor de tuin- en groenprofessional<br />

CMYK 77 32 71 19<br />

CMYK 47 31 90 16<br />

Indoor bos brengt de natuur naar binnen 76<br />

4<br />

Primeurs, transitie<br />

en efficiëntie<br />

DOSSIER HAKSELAARS<br />

Zoveel meer<br />

dan mooi<br />

GROENDAKEN<br />

NATIONALE GRASDAG<br />

Weet wat werkt<br />

Onmisbare afspraak<br />

voor boomkwekers<br />

GROOTGROENPLUS<br />

‘Met deze accutuinmachines werken we sneller en prettiger’ 78<br />

Met de auto door een wadi? Dat kan! 81<br />

Voertuigen voor het zware werk 82<br />

De meester van naturalistisch tuinontwerp 86<br />

Groenonderwijs in beweging 88<br />

Kracht in overvloed: de nieuwe wielladers voor landschapsaanleg van Yanmar CE 90<br />

GreenPartners 95<br />

Coverbeeld Piet Oudolf –<br />

tuinarchitect uit Nederland.<br />

Blijf gratis en eenvoudig op de<br />

hoogte van het laatste nieuws.<br />

Volg ons op social media en meld<br />

je aan voor onze nieuwsbrief!<br />

greenpro-online.eu


STAD IN DE KIJKER<br />

Lokale energie- en klimaataanpak<br />

HEMELS BLAUW EN GROEN IN MEERHOUT<br />

Klimaatoplossingen komen niet zomaar uit de hemel gevallen. Hoewel… In Meerhout heeft het er wel wat van weg. Verduurzaamde kerken,<br />

kapellen en kerkhoven dragen er bij tot de klimaatrobuustheid. Walter Verbraeken, schepen van Milieu, vertelt hoe het lokaal bestuur het<br />

erfgoed benut voor het hemelwater- en droogteplan, en welke andere maatregelen de Kempische gemeente neemt in het kader van het<br />

lokaal energie- en klimaatpact 2.0.<br />

Tekst Sara Dekesel | Beeld Meerhout<br />

8


STAD IN DE KIJKER<br />

‘Iedereen weet dat we iets moeten doen<br />

voor het klimaat. En de oplossingen liggen<br />

vaak in onze achtertuin’<br />

Water naar vesten en wadi’s<br />

Om overstromingen te voorkomen én het grondwaterniveau<br />

op peil te houden, is lokale regenwaterinfiltratie<br />

belangrijk. “Het dak van het gemeentehuis<br />

werd afgekoppeld van de riolering, al het<br />

hemelwater gaat naar wadi’s”, vertelt Verbraeken.<br />

“Nu koppelen we ook drie kerken en een kapel af,<br />

waardoor zo’n 10.000 kubieke meter meer water<br />

lokaal indringt.”<br />

“In het gehucht Gestel zal het water van het dak<br />

van de Sint-Jozefskerk in de vesten rond de pastorij<br />

lopen. Naast de Sint-Bavokerk in Zittaart maken<br />

we een wadi voor het hemelwater, net als aan de<br />

Sint-Trudokerk in het centrum. Naast de kapel in<br />

het gehucht De Berg ontharden we een gedeelte<br />

van de parking voor een wadi.”<br />

Buffers voor droogteperiodes<br />

In 2022 werden in Meerhout 5.500 nieuwe bomen<br />

geplant. “Het water voor de aanplantingen<br />

halen we uit het Albertkanaal. Soms geldt daar<br />

een captatieverbod. Om dan toch water te hebben,<br />

vroegen we een vergunning om water uit de<br />

visvijver te halen. Bij een bedrijf in de gemeente<br />

mogen we 80 m 3 uit zijn waterreserve putten, en<br />

we huren waterblazen, goed voor 250 m 3 ”, aldus<br />

Verbraeken.<br />

Kerkhoven ontharden<br />

en vergroenen<br />

De gemeente promoot tegelwippen en geveltuinen<br />

en onthardt en vergroent volop pleinen<br />

en paden. De kerkhoven ontsnappen niet aan<br />

de onthardingsdrang. Op het ‘nieuwe kerkhof’<br />

worden de tegels van de paden vervangen door<br />

gewapend gazon. Op het kerkhof rond de Sint-<br />

Trudokerk wordt al sinds 1977 niemand meer<br />

begraven. “We willen de site opwaarderen maar<br />

het kerkhof is beschermd erfgoed, door de grote<br />

variëteit aan kruisen. Van de duizend graven<br />

moeten er vierhonderd behouden blijven. De<br />

andere maken plaats voor een parkomgeving<br />

met een bijenhotel, bijenkorven, bloemenweide…<br />

Het een hectare grote park wordt met een<br />

pad aangesloten op het Netepark”, licht Verbraeken<br />

toe.<br />

Van Peer Plimp naar led<br />

Dat belevingspad zal Peer Plimp-pad heten.<br />

Verbraeken: “Peer Plimp was de dorpsmolenaar.<br />

Hij wekte met zijn watermolen stroom op<br />

voor de straatverlichting. Als er weinig water<br />

was, flikkerden de peren van de straatlampen.<br />

‘Flikkeren’ is in het Meerhouts ‘plimpen’. Vandaar<br />

zijn bijnaam.” Van flikkerende lampen is<br />

intussen geen sprake meer. En de gemeente<br />

werkt nu hard aan de verledding van de openbare<br />

verlichting.<br />

Verder verduurzamen<br />

Om af te ronden, zegt Verbraeken nog wat over<br />

de verduurzaming van het Meerhoutse gebouwenbestand:<br />

“Om particulieren aan te zetten om hun<br />

woning energiezuinig te maken, werven we een renovatiecoach<br />

aan. Op onze dorpsfeesten, de ‘kattenfeesten’,<br />

komen er klimaattafels, waaraan we<br />

235 bewoners willen overtuigen om bij die coach<br />

aan te kloppen.”<br />

Walter Verbraeken, schepen voor groen, openbare werken,<br />

milieu en dierenwelzijn van de Gemeente Meerhout.<br />

Het kerkhof rond de Sint-Trudokerk wordt een groene<br />

parkomgeving met plaats voor biodiversiteit. Aan<br />

deze kerk en aan de Sint-Bavokerk komen wadi’s voor<br />

het hemelwater van het kerkdak.<br />

De gemeente levert binnenkort nog een grote<br />

inspanning. “We verbouwen een verdieping<br />

van het nieuwe gemeentehuis om er de sociale<br />

dienst in onder te brengen. Die is nu gehuisvest<br />

in het oude kloostergebouw. Een slecht geïsoleerd<br />

gebouw met enorme warmteverliezen. Dat<br />

wordt afgebroken en de site wordt onthard.”<br />

Drie nieuwe windmolens en twee deelwagens<br />

maken het plaatje van de actuele Meerhoutse<br />

energie- en klimaatinspanningen compleet. ❚<br />

Het hemelwater van het dak van de Sint-Jozefskerk<br />

gaat naar de vesten rond de pastorij.<br />

9


Uitnodiging<br />

Donderdag 14 september <strong>2023</strong><br />

Gras is een puzzel. Elk stukje moet passen!<br />

Locatie: Graszoden Bart Van Bael - Voortbossen 86 - 2450 Meerhout (Antwerpen)<br />

Enkel toegankelijk voor professionele groenvoorzieners.<br />

Voorinschrijving verplicht: www.nationalegrasdag.be<br />

Organisatie<br />

Exposanten


15de Nationale Grasdag 'on tour'<br />

PRAKTIJKDAG VOOR GROENPROFESSIONALS<br />

De 15de Nationale Grasdag staat in het teken van de klimaat- en andere uitdagingen. Groenprofessionals krijgen steeds meer te maken met<br />

extreme weersomstandigheden. De wetgeving rond watergebruik, gewasbescherming, bemesting… verstrengt. De prijs van materialen,<br />

grondstoffen en lonen stijgt. En zelfs de wensen en verwachtingen van klanten liggen op een hoger niveau. Sommigen willen nog steeds een<br />

afgelijnd gazon, anderen streven naar meer biodiversiteit. Maar iedereen wil er zo weinig mogelijk werk aan hebben. One solution fits all,<br />

geldt al een tijdje niet meer.<br />

Tekst Limagrain / Kris Vandekerckhove | Beeld Limagrain<br />

Nationale Grasdag 2022.<br />

11


‘Alle standhouders leggen samen de puzzel<br />

opnieuw en geven tal van tips & tricks mee,<br />

direct bruikbaar in de praktijk’<br />

“Een geslaagd gazon is een puzzel waaraan<br />

steeds nieuwe puzzelstukken worden toegevoegd.<br />

En waarin sommige vertrouwde puzzelstukken<br />

niet meer passen.”<br />

Een gazon aanleggen en onderhouden wordt<br />

dus steeds complexer. Oplossingen van vroeger<br />

volstaan niet meer om de problematieken van<br />

vandaag nog tot ieders tevredenheid op te lossen.<br />

Toch verwachten klanten dat en zelfs nóg meer.<br />

Ze willen een gazon dat perfect voldoet aan al<br />

hun specifieke wensen én dat bestand is tegen extreme<br />

omstandigheden, het hele jaar door.<br />

Vragen uit de praktijk<br />

Met welke problemen worstelen groenprofessionals<br />

vandaag? Een greep uit slecht enkele van<br />

vele vragen die we tegenwoordig in onze mailbox<br />

vinden…<br />

- Moeten we vandaag zowel drainage als beregening<br />

voorzien? Hoe krijg ik dit aan mijn klanten<br />

uitgelegd?<br />

- Voeding is cruciaal. Maar sommige klanten willen<br />

niet bemesten. Dan groeit het gras sneller<br />

en moeten ze sneller maaien en dat kost tijd en<br />

geld. Wat moet ik doen?<br />

- Is grondbewerking noodzakelijk? Het verhoogt de<br />

kostprijs gevoelig en het is crisis voor iedereen…<br />

- Mijn klant wil een biodivers gazon. Maar wat met<br />

bemesting? En hoeveel keer moet ik maaien?<br />

Benieuwd naar de antwoorden?<br />

Heb je zelf ook vragen?<br />

Kom dan zeker naar de Nationale Grasdag<br />

Aan jou om die perfecte puzzel te leggen. Maar<br />

hoe doe je dat best? Welke vaste waarden gelden<br />

nog steeds en welke innovaties moet je omarmen?<br />

Wat zijn de ‘best practices’ en nieuwste inzichten?<br />

Moeten we de grond anders bewerken om onkruid<br />

een stap voor te zijn? Starten we best met een bodemanalyse?<br />

Wat met aanleg en onderhoud van<br />

een grasmat? Met maaien? Hoe doen we aan<br />

gewasbescherming? Bemesting? Wat met watermanagement,<br />

drainage en beregening? Hoe verkrijg<br />

je op al die aspecten een beter en duurzamer<br />

resultaat? Op de Nationale Grasdag gaan we de<br />

antwoorden niet uit de weg.<br />

“Alle standhouders leggen samen de puzzel opnieuw<br />

en geven tal van tips & tricks mee, direct<br />

bruikbaar in de praktijk!”<br />

We beseffen immers zeer goed dat we samen de<br />

puzzel opnieuw moeten leggen, willen we erin<br />

slagen om opnieuw het perfecte gazon aan te<br />

Nationale Grasdag 2022.<br />

Nationale Grasdag 2022.<br />

bieden. Zowel wat grondbewerking betreft, als<br />

op het vlak van bodemverbetering, bemesting,<br />

bewatering, de daarvoor nodige machines, graszaden,<br />

bloemzaden, maairegime… werden de afgelopen<br />

jaren heel wat innovatieve oplossingen<br />

bedacht waarmee je de huidige problematieken<br />

het hoofd kunt bieden. En dat constante streven<br />

naar vernieuwing én verbetering én verduurzaming<br />

zet zich steeds verder door. Op die manier<br />

zorgen we er samen voor dat je gewapend bent<br />

om duurzaam, ecologisch verantwoord te werken<br />

en te onderhouden.<br />

Nationale Grasdag 2022.<br />

“We weten wat werkt. Met welke mix van nieuwe<br />

innovaties en beproefde concepten je jouw klanten<br />

best helpt.”<br />

Praktijkdemodag<br />

met focus op beleving!<br />

Op de Grasdag zijn alle specialisten ter plaatse:<br />

grasspecialisten, leveranciers van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen<br />

en grondverbetering,<br />

machineproducenten, beroepsverenigingen... Met<br />

hun hulp krijg je alle facetten rond aanleg, renovatie<br />

en onderhoud van gazon, sportvelden en<br />

openbaar groen onder de knie.<br />

12


Nationale Grasdag 2022.<br />

“Dit jaar zijn er heel wat nieuwe exposanten<br />

met een brede range aan innovatieve producten<br />

en machines (primeurs!). Denk aan nematoden,<br />

eWeeding, zwaardere accumachines… Het loont<br />

dus absoluut de moeite om (opnieuw) af te zakken<br />

naar deze hoogdag voor de groensector.”<br />

Het wordt een echte belevingsdag waarop je<br />

kennis maakt met een breed spectrum aan grasveldbenodigdheden,<br />

tips & tricks en expertise in<br />

verschillende domeinen. Op het demoterrein zie je<br />

welke producten werden toegepast en met welk<br />

effect. En er is een zeer grote focus op het zelf uittesten<br />

en uitproberen. Zo kun je met de nieuwste<br />

Nationale Grasdag 2022.<br />

‘We weten wat werkt. Met welke mix van<br />

nieuwe innovaties en beproefde concepten<br />

je jouw klanten best helpt’<br />

machines aan de slag en ervaar je meteen hoe je<br />

alle mogelijke grondbewerkingen snel, makkelijk<br />

en correct uitvoert.<br />

Alles op maat van<br />

de groenprofessional<br />

De Nationale Grasdag gaat ook over meer dan<br />

gazon alleen. In het kader van biodiversiteit en<br />

duurzaam groenbeleid werd bijvoorbeeld fel ingezet<br />

op het gebruik van veldbloemen. Een aantal<br />

eenjarige en langbloeiende veldbloemenmengsels<br />

werden op het demoveld ingezaaid en ook rond<br />

dit aspect zijn er interessante praktijkdemo's.<br />

Verder is er ook uitgebreide aandacht voor veiligheid,<br />

ergonomie en gebruiksgemak. Naast<br />

aangepaste machines en producten leer je op de<br />

Grasdag ook hoe je best maait, aan de slag gaat<br />

met grondbewerkingen, correct en veilig sproeit…<br />

Het evenement is echt allesomvattend en mag je<br />

eigenlijk niet missen. De Nationale Grasdag is en<br />

blijft het grootste open platform voor alle gebundelde<br />

kennis rond het gazon.<br />

Praktisch<br />

De Nationale Grasdag is exclusief en gratis voor<br />

professionals en tuinaanleggers. Hier vind je alles<br />

over gras en zoveel meer op één groot demoterrein.<br />

Dé plek ook voor een informele babbel met<br />

collega’s en/of branchegenoten in een gemoedelijke<br />

sfeer. ❚<br />

Waar?<br />

Bij graszodenteler Bart van Bael,<br />

Voortbossen 86/1, 2450 Meerhout<br />

Wanneer?<br />

Donderdag 14 september<br />

van 9 tot 18 uur<br />

Voor wie?<br />

Tuinaanleggers, groendiensten,<br />

greenkeepers en tuinprofessionals<br />

Inschrijving?<br />

Voorinschrijving verplicht via<br />

www.nationalegrasdag.be<br />

13


Betere productiekwaliteit voor grasrollen<br />

AUTOMATISCH MAAIEN IS EEN ECHTE<br />

AANWINST VOOR ELKE GRASZODENPRODUCENT<br />

Het kweken van graszoden en de distributie ervan in rollen vereisen discipline om een legklaar eindproduct te garanderen dat van superieure<br />

kwaliteit is en vrij van schimmelziekten. En dat alles binnen de kortst mogelijke productietijd. De uitdagingen zijn niet gering, maar er<br />

moet gezegd worden dat innovatie op dit gebied niet veel helpt. Tenminste, tot nu toe. Een grootschalige test in reële situatie, op initiatief van<br />

robotmaaierfabrikant Belrobotics, heeft een nieuwe werkmethode aan het licht gebracht.<br />

Tekst Luc Ophals | Beeld Yamabiko<br />

Er werden twee sneden uitgevoerd, een na vijf maanden en een na acht maanden. De conclusie is dat het gras drie maanden eerder klaar is voor de verkoop dankzij de<br />

robotmaaiers.<br />

Gras op rol is een gazon dat gedurende vele maanden is ingezaaid en gecultiveerd<br />

door professionals die er alles aan doen om een onkruidvrij gazon van<br />

hoge kwaliteit te produceren. De graszoden worden vervolgens overgebracht<br />

met speciale machines en opgerold en verpakt op palletten, voor een gemakkelijke<br />

verplaatsing en installatie. Het resultaat is de aanleg van privétuinen,<br />

sportvelden en openbare ruimten in recordtijd.<br />

Maar het is niet zo eenvoudig als het klinkt. Graszodenkwekers, ook wel graszodenbedrijven<br />

genoemd, moeten rekening houden met klimatologische uitdagingen,<br />

zorgen voor een adequate bewatering, en kant-en-klare graszoden<br />

van een constante kwaliteit leveren in een zo kort mogelijke tijd.<br />

De test op ware grootte<br />

Om graszodenproducenten te helpen gras van betere kwaliteit te kweken<br />

en zich te onderscheiden van de concurrentie, heeft Belrobotics samengewerkt<br />

met een bekende Nederlandse producent, Direct Gazon, om<br />

een maaiproef te organiseren met een aantal specifieke doelstellingen:<br />

de kostenefficiëntie van geautomatiseerd maaien bepalen in vergelijking<br />

14


‘We zochten naar de beste<br />

balans tussen de gewenste<br />

maaicapaciteit en de verwachte<br />

maaikwaliteit’<br />

Om graszodenproducenten te helpen gras van betere kwaliteit te telen en<br />

zich te onderscheiden van de concurrentie, heeft Belrobotics samen met een<br />

gerenommeerde Nederlandse graszodenproducent een praktijkgerichte maaiproef<br />

georganiseerd.<br />

met traditioneel maaien; de flexibiliteit van de gerobotiseerde oplossing<br />

controleren bij veranderingen in het terrein; de impact ervan identificeren;<br />

en de resultaten op irrigatie en bemesting analyseren.<br />

Hiertoe werden twee TM-2050 robotmaaiers gecombineerd met WiseNav ®<br />

GPS-RTK technologie om drie referentievelden te maaien. De test werd<br />

parallel uitgevoerd met de conventionele maaimethoden die de telers gebruikten.<br />

Er werden twee sneden uitgevoerd, een na vijf maanden en een<br />

na acht maanden, zodat de resultaten konden worden geïnterpreteerd en<br />

eventuele aanpassingen konden worden doorgevoerd.<br />

“Live" aanpassingen voor perfect maaien<br />

De belangrijkste uitdagingen van automatisch maaien werden snel geïdentificeerd...<br />

en er werden oplossingen gevonden. Diederick Geerinck,<br />

sales & marketing manager bij Belrobotics: "We zochten naar het beste<br />

evenwicht tussen de gewenste maaicapaciteit en de verwachte maaikwaliteit.<br />

Het antwoord lag in het optimaliseren van de positie van het<br />

laadstation, het gebruik van verschillende gps-zones zodat de robot zelfs<br />

tijdens irrigatie kan werken, en het nauwkeurig afstellen van de maairichtingen.”<br />

Deze test op ware grootte heeft onder meer aangetoond dat de beworteling<br />

zichtbaar sneller verloopt, dat het risico op onkruid en schimmelvorming sterk is<br />

verminderd, en dat het automatische maaiwerk continu kan worden uitgevoerd<br />

dankzij de afbakening van werkzones of ‘no-go’ zones.<br />

Snelle vergelijking tussen traditioneel en automatisch<br />

Aan het einde van de eerste fase, dus na vijf maanden, bleken de sneden<br />

van de robot veel zwaarder te zijn (1,8 kg tegenover 1,1 kg) en was<br />

de wortelontwikkeling veel beter. Dit alles voor dezelfde kwaliteit gras.<br />

Echter was het pas met de tweede snede, dus na acht maanden, dat vergelijkbare<br />

graseigenschappen te zien waren bij het traditioneel maaien.<br />

Conclusie: het gras is drie maanden eerder klaar voor de verkoop dankzij<br />

de robotmaaiers.<br />

Andere belangrijke punten uit deze test op ware grootte zijn dat de maaicapaciteit<br />

oploopt tot 68.000 m 2 gras van 30 mm hoog om de twee,<br />

drie dagen, dat de beworteling zichtbaar sneller verloopt, dat het risico<br />

op onkruid en schimmelvorming sterk is verminderd, en dat het automatische<br />

maaiwerk continu kan worden uitgevoerd dankzij de afbakening<br />

van werkzones of verboden zones om irrigatie of oogsten van specifieke<br />

gebieden mogelijk te maken.<br />

Hoe bemoedigend deze eerste resultaten ook zijn, het is duidelijk dat<br />

verdere analyse meer gericht zal zijn op finetuning. Maar vanaf nu zijn<br />

de technologie en knowhow van Belrobotics al duidelijk beschikbaar voor<br />

graszodenproducenten om hun productie te optimaliseren en zo efficiënt<br />

mogelijk te maken. ❚<br />

Twee TM-2050 robotmaaiers werden gecombineerd met WiseNav ® GPS-RTK<br />

technologie om drie referentievelden te maaien.<br />

15


De NEGRI R340 in actie op een kerstbomenkwekerij.<br />

Onkruid, zacht hout of dikke boomtakken aangepakt<br />

Veelzijdige en krachtige<br />

biohakselaars en versnipperaars<br />

Met sterke merken Nibbi, Ortolan, CARONI, Gamo en BlueBird is Machines De Schutter al<br />

meer dan een eeuw een toonaangevende leverancier van machines en toebehoren voor<br />

land- en tuinbouwprofessionals. In dit rijtje van merken mag NEGRI zeker niet ontbreken.<br />

Het MDS-team werkt intensief samen met deze Italiaanse fabrikant, onder meer voor een<br />

ruim aanbod van biohakselaars en versnipperaars. In dit artikel zet account manager Marco<br />

Luyten van MDS enkele NEGRI-modellen in de kijker.<br />

Tekst Geert Van Cauwenberge | Beeld MDS<br />

“In ons ruime aanbod van land- en tuinbouwmachines<br />

nemen de producten van NEGRI een prominente<br />

plaats in”, aldus Luyten. “Zo bieden we<br />

onder meer biohakselaars, versnipperaars, bladzuigers<br />

en verticuteermachines van hen aan. Met<br />

name in biohakselaars staan onze Italiaanse collega’s<br />

erg sterk, waarbij ze – zowel handbediend<br />

als voor twee- en vierwielige trekkers – een brede<br />

waaier van machines aanbieden voor particulier<br />

en industrieel gebruik. En vergeet ook hun chippers<br />

niet, als volwaardig alternatief voor professionals<br />

die geen biohakselaar nodig hebben.”<br />

Innovatie<br />

Ook de veelzijdigheid van het NEGRI-assortiment is<br />

een grote troef voor de klanten van MDS. Luyten<br />

legt uit: “De Italiaanse fabrikant speelt die veelzijdigheid<br />

knap uit, met een aanbod van stand-alone<br />

machines, hakselaars op trailer, chippers, schijfhakselaars<br />

en trommelhakselaars met hamerslagers,<br />

messen of een mix van beide. Daarnaast investeren<br />

de jonge tweedegeneratiezaakvoerders van NEGRI<br />

volop in innovatie. Binnenkort lanceren ze de accuaangedreven<br />

R240 bio-hakselaar, en ook de R230<br />

met een zeer compact design voor deuren en smalle<br />

De NEGRI biohakselaaraanvoer, samengesteld uit een<br />

transportband en invoerrol die synchroon draaien.<br />

16


doorgangen en met een hoog hakselvermogen van<br />

12 centimeter diameter.”<br />

Klein én groot vermogen<br />

Voor de professionele gebruiker voorziet het<br />

MDS-team al vele jaren een vertrouwde reeks van<br />

biohakselaars en versnipperaars van NEGRI. “In<br />

ons assortiment van hakselaars heb je de keuze<br />

uit machines met minder vermogen, voor bijvoorbeeld<br />

onkruid en zacht hout, en zwaardere modellen<br />

voor het hakselen van (dikke) takken van bomen”,<br />

bevestigt Luyten. “Van de R95-serie – met<br />

een capaciteit van 7 centimeter diameter – tot de<br />

R640-reeks met maar liefst 68 hamers die takken<br />

met een diameter tot 20 centimeter vermaalt: de<br />

toepassingsmogelijkheden zijn eindeloos! Omdat<br />

het versnipperen gebeurt door middel van een<br />

trommelrotor die is uitgerust met messen en hamerslagers,<br />

is dit type machine trouwens minder<br />

gevoelig voor beschadiging dan een conventionele<br />

versnipperaar.”<br />

Ontdek de nieuwe NEGRI R70 op accu, uitgerust met de HONDA E-GX motor.<br />

‘De biohakselaars en versnipperaars van<br />

NEGRI combineren traditie en innovatie’<br />

Voorlopig is de NEGRI R640 de grootste machine in het gamma biohakselaars.<br />

Chippers in de kijker<br />

Als we inzoomen op het aanbod van NEGRI-versnipperaars<br />

dat MDS aanbiedt, dan verwijst Luyten<br />

naar de modellen C13, C17 en C21, goed voor<br />

een productie van respectievelijk 2.000, 3.500 en<br />

5.200 kilogram tuinafval per uur. “Met een capaciteit<br />

van 13 tot 21 centimeter diameter heb je de<br />

keuze uit drie krachtige hulpmiddelen om tuinafval<br />

en takken om te toveren tot gratis compostmateriaal”,<br />

zegt Luyten. “Voor elke klus hebben wij<br />

bij MDS de geschikte machine.”<br />

Nationale Grasdag<br />

Tijdens de Nationale Grasdag van 14 september<br />

waren zaakvoerder Gerome De Schutter, Marco<br />

Luyten en hun collega’s aanwezig op de Nationale<br />

Grasdag in Meerhout. “We nemen voor de eerste<br />

maal deel aan dit vakevent, dat voor ons een ideaal<br />

platform is om onze nieuwe accu-aangedreven<br />

motoculteur in primeur voor te stellen aan de aanwezige<br />

deelnemers. We zien heel wat interesse bij<br />

onder meer medewerkers van groendiensten van<br />

gemeentebesturen, die elektrificatie van machines<br />

alsmaar hoger op de agenda zetten. Zij reageren<br />

zeer enthousiast op onze brandveilige en compacte<br />

accu, met een waarborg van vijf jaar.”<br />

“Dit evenement biedt ons ook de kans om ons divers<br />

machine- en accesssoire-aanbod efficiënt in de<br />

kijker te zetten, inclusief alle toepassingsmogelijkheden<br />

die gebruikers vaak nog niet of onvoldoende<br />

kennen. We willen hen aantonen dat er meer<br />

uit een machine te halen valt dan vaak gedacht<br />

wordt. Het voordeel? Een investering die maximaal<br />

rendeert, en een gebruiker die extra tevreden is!” ❚<br />

17


Kies voor gazons die antwoord bieden<br />

op alle nieuwe uitdagingen<br />

ADVANTA OP DE NATIONALE GRASDAG<br />

Door de klimaatswijziging wijzigt er meer dan alleen het klimaat. Groenprofessionals en hun klanten krijgen niet alleen af te rekenen met<br />

extreme weersomstandigheden. Ook de wetgeving verstrengt. Particulieren, ondernemingen en overheden willen hun steentje bijdragen op<br />

het vlak van duurzaamheid, ecologie en biodiversiteit. Het strak afgelijnde gazon is niet langer voor iedereen het ideaalbeeld. Er mag meer<br />

leven in de tuin, meer bloemen en kruiden… Zolang het mooi oogt én – nog belangrijker – weinig tot geen onderhoud vergt. Hoe ga je als<br />

groenprofessional om met deze nieuwe realiteit én de uiteenlopende verwachtingen van klanten?<br />

Tekst en beeld Advanta / Kris Vandekerckhove<br />

Via uitgebreid onderzoek en ontwikkeling selecteert Advanta<br />

enkel grassoorten en variëteiten met de grootste wortelmassa.<br />

18


‘Advanta is mee met zijn tijd, koploper zelfs.<br />

In nauw overleg met de groensector ontwikkelen<br />

we graszadenmengsels van absolute topkwaliteit’<br />

Advanta is daarvoor al jaren het huis van vertrouwen<br />

voor professionals in de sector. Dankzij een<br />

doorgedreven R&D én een sterke voeling met de<br />

sector ontwikkelt de zadenspecialist droogteresistente<br />

gazons die beter bestand zijn tegen hittegolven,<br />

biodiverse bloemengazons die kleur en leven<br />

in de tuin brengen, bloemenmengsels en tal van<br />

andere innovatieve en kwalitatieve producten. Zodat<br />

groenprofessionals met vertrouwen een gazon<br />

kunnen aanleggen en onderhouden dat bestand<br />

is tegen extremen, én naadloos aansluit bij de<br />

wensen en verwachtingen van hun klanten.<br />

Forza Tetra: klimaatrobuust<br />

graszaadmengsel van bij ons<br />

Erik Truyers, sales- & productmanager Belgium:<br />

“Een gazon dat de schouders ophaalt bij extreme<br />

droogte en hitte én bestand is tegen uv-straling<br />

bestaat niet. Maar met het gazonmengsel Forza<br />

Tetra ontwikkelde Advanta wel de beste kans op<br />

een mooi, groen grasplein, het hele jaar door. Zonder<br />

dat je daarvoor moet inboeten op de hoge<br />

gazonkwaliteit die we hier in België gewoon zijn.”<br />

Forza Tetra is maximaal stressbestendig. Het<br />

mengsel bestaat uit veldbeemd, roodzwenk, Engels<br />

raaigras en tetraploïd Engels raaigras. Een<br />

unieke cocktail die zorgt voor een buitengewoon<br />

diepe wortelstructuur, waardoor een gazon beter<br />

bestand is tegen droogte, hitte en uv-straling. Het<br />

gras kiemt ook vroeger – zelfs bij lagere bodemtemperaturen<br />

– en in het najaar groeit het langer<br />

door. Qua uitzicht leunt Forza Tetra aan tegen de<br />

topgazons in het Advanta-gamma. Wel is het gras<br />

iets breder en heeft het een iets donkerder kleur.<br />

Bloemengazons:<br />

biodivers & kleurrijk<br />

Als antwoord op de vraag naar meer biodiversiteit<br />

introduceerde Advanta recent ook de ‘bloemengazons’.<br />

Een nieuw gamma dat het beste van twee<br />

werelden combineert: de look & feel van een gazon<br />

én de rijke biodiversiteit en kleurenpracht van<br />

bloemen en kruiden.<br />

Erik Truyers: “Bloemengazons zijn een duurzame<br />

oplossing die de natuur een handje helpt. Naast<br />

Op de Nationale Grasdag is Advanta als organisator<br />

en drijvende kracht uiteraard aanwezig.<br />

graszaden zitten in het mengsel ook zaden van<br />

inheemse bloemen en kruiden zoals brunel, madeliefjes,<br />

klavertjes in verschillende kleuren, akkerviooltjes,<br />

duizendblad… Bloemen en kruiden<br />

die in onze natuur veelvuldig voorkomen en een<br />

absolute meerwaarde bieden qua biodiversiteit.<br />

En die maaien goed verdragen.” ❯<br />

Op alle mogelijke ondergronden en voor ieder specifieke doelstelling krijg je<br />

een kleurrijke en gevarieerde bloemenzee.<br />

Biodiverse bloemengazons brengen kleur en leven<br />

in de tuin.<br />

19


“Met de bloemengazons bepalen gazoneigenaars<br />

zelf het maairitme en de hoogte van hun gazon. Wensen<br />

ze een hogere en prachtige bloei? Kan perfect.<br />

Dan hoef je op die plaatsen niet te maaien. Willen<br />

ze toch maaien, graspaden creëren, sommige delen<br />

getrimd houden? Ook goed. Een paar dagen na een<br />

maaibeurt komen er bloemen door het gras piepen<br />

en krijg je ook daar een kleurrijk resultaat dat mooi<br />

is om naar te kijken – én perfect milieubewust is.”<br />

Graszaden van topkwaliteit, met<br />

de innovatieve graszaadcoating<br />

'Headstart Advance'<br />

Advanta biedt groenprofessionals een uitgebalanceerde<br />

reeks graszaadmengsels aan voor de meest<br />

uiteenlopende projecten. Voor particulier gebruik,<br />

in openbaar groen, voor sportvelden, golfterreinen…:<br />

telkens is er een oplossing op maat.<br />

Erik Truyers: “Via uitgebreid onderzoek en ontwikkeling<br />

selecteert Advanta enkel grassoorten en variëteiten<br />

met de grootste wortelmassa. Dit versterken<br />

we verder door elk graszaadje te behandelen<br />

met de innovatieve coating Headstart Advance,<br />

die garant staat voor een snellere kieming en<br />

vestiging van de graszode, een nóg grotere wortelmassa,<br />

betere opname van vocht en voeding,<br />

en een stevige beworteling in alle richtingen. Zo<br />

geniet een gazon van een dubbele voorsprong.”<br />

Veldbloemenmengsels:<br />

ontdek de kracht van kleur<br />

Erik Truyers: “Met meer dan 60 – met zorg samengestelde<br />

– door ecologen ontwikkelde mengsels<br />

heeft Advanta naast graszaden ook het grootste<br />

aanbod veldbloemen in huis. Op alle mogelijke<br />

ondergronden en voor ieder specifieke doelstelling<br />

krijg je een kleurrijke en gevarieerde bloemenzee.<br />

Zowel in openbaar groen als in privétuinen.”<br />

Advies en begeleiding<br />

Erik Truyers: “Maar we beseffen zeer goed<br />

dat het beste graszaad- of bloemenmengsel<br />

alleen geen garantie is op succes. De uitgebreide<br />

kennis en jarenlange praktijkervaring<br />

van onze grasspecialisten bundelden we daarom<br />

in een Kenniscentrum. Via lezingen, opleidingen,<br />

website, een demo- en proefgazon,<br />

en gespecialiseerd advies van onze experts<br />

ter plaatse informeren en adviseren we onze<br />

klanten graag over de beste oplossingen en<br />

meest geschikte alternatieven voor elk specifiek<br />

project.”<br />

“Ook op de Nationale Grasdag zijn we als organisator<br />

en drijvende kracht uiteraard aanwezig.<br />

Steeds welkom op onze stand om kennis te maken<br />

met de innovaties, maar ook om antwoorden<br />

te krijgen op al je vragen. Hoe specifiek<br />

ook. We helpen je graag met advies en oplossingen<br />

over hoe je best een gazon aanlegt, renoveert<br />

of onderhoudt. Zodat jij de beste kans<br />

hebt op een geslaagd project.”<br />

Alle praktische info en inschrijving<br />

via www.nationalegrasdag.be ❚<br />

‘De graszadenmengsels werden doordacht<br />

geselecteerd als antwoord op de huidige uitdagingen<br />

én de uiteenlopende wensen van alle klanten’<br />

Met meer dan 60 – met zorg samengestelde – door ecologen ontwikkelde mengsels heeft Advanta naast graszaden ook het grootste aanbod veldbloemen in huis.<br />

21


Cofabel gaat er prat op enkel met<br />

merken in zee te gaan die een<br />

referentie zijn in hun branche.<br />

Elektrificatie neemt een flinke vlucht<br />

OOK DE MEEST VEELEISENDE<br />

KLANTEN TEVREDENSTELLEN<br />

Cofabel is vooral gekend als de exclusieve invoerder en verdeler in België van John Deere. Denk hierbij aan landbouwmachines, tuin- en<br />

parkmachines en materiaal voor het onderhoud van golf- en sportterreinen. Het Amerikaanse merk bestaat dan ook al meer dan 184 jaar en<br />

is onmiskenbaar marktleider met een ijzersterke reputatie. Vooral de tractoren – boven 150 pk – zijn en blijven nog steeds de standaard,<br />

wereldwijd.<br />

Tekst Kris Vandekerckhove | Beeld Cofabel<br />

John Deere Golf heeft een zeer compleet gamma voor greenkeepers.<br />

Naast John Deere verdeelt Cofabel – een dochteronderneming<br />

van Groep Arvesta, voornaamste<br />

toeleverancier voor land- en tuinbouw in België<br />

en bij het grote publiek vooral gekend van Aveve<br />

– andere prestigieuze merken zoals Kramer, Wiedenmann,<br />

Infinicut, Greenworks, Jensen, Turfco,<br />

Smithco, Wessex en GKB. "We zijn altijd op zoek<br />

naar merken die ons aanbod kunnen verbeteren<br />

en de resultaten kunnen leveren die zelfs de meest<br />

veeleisende van onze klanten verwachten", zegt<br />

Wim Kestens, brandmanager Arvesta/Cofabel.<br />

(Elektrificatie) John Deere<br />

Cofabel is stevig marktleider in gespecialiseerde<br />

machines voor het onderhoud van de golfterreinen<br />

in België. De Amerikanen van John Deere<br />

spelen daarin een belangrijke rol. John Deere Golf<br />

heeft namelijk een zeer compleet gamma loop- en<br />

zitmaaiers voor greens, fairwaymaaiers, trim-, surrounds-<br />

en rough-maaiers, enzovoorts.<br />

Wim Kestens: “Bovendien is ook bij John Deere de<br />

elektrificatie van de machines, groot en klein, een<br />

flinke vlucht aan het nemen. De nieuwe 100%<br />

22


De nieuwe 100% elektrische John Deere E-CutTM-reeks elimineert het gebruik van brandstof en motorolie volledig.<br />

‘Elektronica is bij John Deere<br />

absolute top-of-the-line’<br />

elektrische John Deere E-CutTM-reeks elimineert<br />

het gebruik van brandstof en motorolie volledig.<br />

De hybride modellen gebruiken dan weer veel<br />

minder brandstof én hebben minder potentiële<br />

lekkagepunten. Veel merken zijn uiteraard die<br />

stap aan het zetten, maar bij John Deere kun je<br />

zeker zijn dat de gebruikte elektronica en aanverwanten<br />

absolute top-of-the-line is!”<br />

Greenworks en Kramer<br />

In de nooit aflatende zoektocht naar topmerken<br />

biedt Cofabel ook de elektrische grasmachines van<br />

Greenworks aan. Maar dit zijn niet zomaar elektrische<br />

grasmachines. Ze zijn geluidsarm en veroorzaken<br />

zeer weinig trillingen, waardoor ze ideaal<br />

zijn om langere tijd mee te werken. Tevens zijn ze<br />

bijzonder krachtig door weldoordacht gebruik van<br />

toptechnologie. Want door de unieke 24, 40 & 60<br />

volt-toepassing – met dubbele aarding voor de veiligheid!<br />

– laadt de batterij sneller op dan ze ontlaadt.<br />

Zo kom je bij gebruik van een 4 Ah-batterij<br />

aan een uur werktijd bij volle belasting.<br />

Bovendien verdeelt Cofabel ook exclusief voor<br />

België het Duitse merk Kramer, een middelgroot<br />

productiebedrijf dat veel waarde hecht aan eigen<br />

onderzoek en ontwikkeling. Kramer verdeelt verreikers<br />

en wielladers in verschillende Europese<br />

markten. Alle producten van het merk Kramer kenmerken<br />

zich door geavanceerde techniek en zijn<br />

oerdegelijk, hoogstaand en minutieus afgewerkt.<br />

Referentiemerken<br />

Cofabel gaat er prat op enkel met merken in zee<br />

te gaan die een referentie zijn in hun branche. Zo<br />

werken ze voor hun houthakselaars samen met<br />

Alle producten van het merk Kramer kenmerken<br />

zich door geavanceerde techniek en zijn oerdegelijk,<br />

hoogstaand en minutieus afgewerkt.<br />

het Duitse Jensen, sinds 1884 heer en meester<br />

wat park-, tuin- en bosbouw betreft. Verleden jaar<br />

werd het partnerschap als officiële distributeur<br />

voor Infinicuts – cilindermaaiers op batterijen<br />

– vernieuwd voor België. Met als gevolg enkele<br />

grote bestellingen voor een paar voetbalclubs in<br />

de Pro League, waaronder Standard Luik. ❚<br />

23


Expert in omheiningen, poorten,<br />

terrassen en bouw<br />

DOMSPRO<br />

Neem jij je eigen ruimte in die<br />

je nodig hebt? De eigen ruimte voor<br />

rust en ontspanning, maar ook voor je<br />

werk en activiteiten?<br />

Want eigen ruimte is essentieel. Domspro creëert mee jouw<br />

ruimte en definieert de grenzen van jouw terrein.<br />

“Dat doen we! Grenzeloos goed!”<br />

OMHEININGEN POORTEN TERRASSEN BOUW<br />

Contacteer ons<br />

Bezoek onze website


Make first<br />

impressions<br />

better<br />

De kortste weg naar de beste ervaring!<br />

Groene en uitnodigende omgevingen voor bewoners, bezoekers en klanten<br />

zijn cruciaal voor iedere openbare ruimte. De beste manier om deze groene<br />

ruimtes te waarborgen is met Husqvarna CEORA. Ons maaisysteem met<br />

unieke maaimesjes in combinatie met een systematisch maaipatroon<br />

levert een indrukwekkende graskwaliteit die helpt een eerste indruk te<br />

creëren die van bezoekers terugkerende klanten maakt.<br />

Bezoek husqvarna.com/ceora voor meer informatie.<br />

NIEUW<br />

HUSQVARNA CEORA


DEPEN<br />

26


DEPEN<br />

Bart Verelst<br />

Tuinexpert<br />

VERANTWOORDELIJKHEDEN<br />

BINNEN DE TUINSECTOR<br />

Een aanzienlijk gedeelte van de Vlaamse oppervlakte wordt in beslag genomen door particuliere tuinen:<br />

net geen tien procent. Als dit één compact geheel zou zijn, dan zou het om een perceel van 135 km²<br />

gaan. Dát perceel is het actieterrein van de tuinaannemers.<br />

Hoewel de overheid hier vaak beide oogjes dichtknijpt, moeten we als professionele tuinaannemers<br />

waken over de conditie van die particuliere tuinen. Een overdosis stikstof is snel gegeven als de overheid<br />

niet toekijkt, hetzelfde geldt voor het gebruik van pesticiden en het al dan niet rooien van bomen. Het<br />

is belangrijk dat de sector zijn verantwoordelijkheid neemt en dat te allen tijde de juiste beslissingen<br />

genomen worden.<br />

Wie de regels aan zijn laars lapt, kan een boemerangeffect verwachten. Concreet uit zich dat bijvoorbeeld<br />

door het vergunde quotum verharding te overschrijden en een grotere oppervlakte te beklinkeren<br />

dan toegestaan is. In dat geval kan de rechtspraak eisen dat de tuinaannemer voor eigen rekening het<br />

teveel aan bestrating uitbreekt. Zulke ongemakken kunnen vermeden worden door op voorhand de plannen,<br />

vergunningen en eventuele restricties te bespreken met de klant.<br />

Het is ook onze taak om de klant een beetje te sensibiliseren. Een groot, egaal terras aan de achtergevel<br />

van de woning is mooi, onderhoudsvriendelijk en vaak een ‘uitbreiding’ van de woonkamer. Toch is het<br />

niet onbelangrijk om de klant erop te wijzen dat zo’n grote verharde oppervlakte ’s zomers – onder invloed<br />

van de verzengende zonnestralen – heel erg kan opwarmen. In die mate zelfs, dat er van afkoeling<br />

nauwelijks sprake is: de nachten zijn kort en warm. Het idee van op een koel terras te gaan zitten als<br />

de zon achter de horizon is, wordt een mythe. De bestrating doet dienst als een soort steengrill, die de<br />

warmte vasthoudt en verkoeling geen kans geeft. Het is aan de professionele aannemer om een geschikt<br />

voorstel te doen; vaak is dat een compromis tussen wat de opdrachtgever initieel in gedachten had en<br />

de suggesties van de uitvoerder.<br />

Het is vaak een beetje wikken en wegen, en soms moeten er stevige argumenten op tafel gelegd worden,<br />

maar goede afspraken maken goede klanten. En: tevreden klanten zijn nog steeds de beste reclame, zeker<br />

in onze sector. ❚<br />

27


SPECIAL HAKSELAARS<br />

Hakselaars voor terugsnoeien in de herfst<br />

Efficiënt mulchen en composteren<br />

STIHL staat bekend om het vervaardigen van krachtige en betrouwbare apparatuur voor het onderhouden van tuinen, bossen en landschappen.<br />

Opgericht in 1926 door Andreas Stihl, is het bedrijf sindsdien geëvolueerd tot een vooraanstaand merk in de industrie. Met een breed<br />

assortiment aan machines, variërend van kettingzagen en heggenscharen tot bosmaaiers en bladblazers, biedt STIHL adequate oplossingen,<br />

geschikt voor professionals in de groensector én voor particulieren.<br />

Tekst Kris Vandekerckhove / STIHL | Beeld STIHL<br />

Gericht op praktische bruikbaarheid en stille werking.<br />

Het bedrijf staat bekend om zijn innovatieve<br />

technologie, hoge kwaliteit en duurzaamheid<br />

van zijn producten en heeft ondertussen een<br />

sterke reputatie opgebouwd. Zeker de hakselaars<br />

hebben een stevige positie op de ‘groene’ markt<br />

ingenomen. Want met een STIHL-hakselaar<br />

wordt het omzetten naar waardevol mulch- of<br />

compostmateriaal – van zowel stevig als zacht<br />

groenafval, afkomstig van bomen, struiken en<br />

andere planten – wel héél eenvoudig.<br />

Eenvoudige groenafvalverwerking<br />

Of het nu gaat om het voorjaarstuinwerk of om<br />

het terugsnoeien van planten in de herfst, een<br />

STIHL-hakselaar bespaart aanzienlijk tijd en moeite.<br />

Want bij snoeiwerkzaamheden ontstaat vaak een<br />

overvloed aan tuinafval, zoals takken, twijgen en<br />

groenafval. Dit onverwerkte groenafval neemt veel<br />

ruimte in beslag en past vaak niet in een compostbak.<br />

Een ritje naar het containerpark of een andere<br />

afvalverzamelplaats is dan vaak onvermijdelijk.<br />

Herkenbaar? In dat geval is het de moeite<br />

waard om het assortiment elektrische en benzinehakselaars<br />

van naderbij te bekijken. Een<br />

krachtige STIHL-tuinhakselaar herstelt namelijk<br />

de orde op elk terrein. De hakselaars transformeren<br />

grote hoeveelheden groenafval in handige<br />

plantaardige resten.<br />

Het gehakselde materiaal heeft tal van voordelen:<br />

- het volume van groenafval wordt verminderd met<br />

28


HAKSELAARS SPECIAL<br />

Tegelijkertijd zowel harde takken als zacht groenafval.<br />

‘Wals-hakselaars of mes-hakselaars, voor<br />

elke behoefte is er een geschikte oplossing’<br />

wel 75%, waardoor het gemakkelijker kan worden<br />

afgevoerd en verwerkt;<br />

- het gehakselde materiaal kan dienen als bodembedekking,<br />

compost, meststof of humus;<br />

- het gecomposteerde gehakselde materiaal bevat<br />

waardevolle voedingsstoffen en elimineert daarmee<br />

de noodzaak voor extra meststoffen.<br />

Kies de passende hakselaar<br />

Om de juiste hakselaar te kiezen, overweeg je best<br />

eerst enkele belangrijke vragen.<br />

Is er een stroomaansluiting beschikbaar? Als dit<br />

het geval is, kun je kiezen tussen een benzine- of<br />

elektrische hakselaar. Als dat niet het geval is, heb<br />

je een benzinehakselaar nodig.<br />

Welk type groenafval wil je verwerken? Takken<br />

en hegge-snoeisel, of een mix van bladeren,<br />

groenafval en dunne twijgen? Het type groenafval<br />

en de hoeveelheid zijn belangrijke factoren<br />

bij je keuze. Krachtige benzinehakselaars zijn<br />

geschikt voor verschillende soorten groenafval<br />

Veelzijdige en efficiënte oplossing voor het<br />

verwerken van groenafval.<br />

en grotere hoeveelheden. Voor kleinere hoeveelheden<br />

en hard groenafval zijn er compacte elektrische<br />

hakselaars, evenals modellen met meer<br />

vermogen voor grotere hoeveelheden uiteenlopend<br />

hakselgoed.<br />

Werk je in een geluidsgevoelige omgeving? Zorg<br />

er dan voor dat de houtversnipperaar is uitgerust<br />

met een geluiddempende trechter of overweeg<br />

meteen een stille wals-hakselaar.<br />

Praktisch én stil<br />

Het uitgebreide assortiment STIHL-hakselaars<br />

biedt voor elke behoefte een geschikte oplossing.<br />

Wat de hakselaars bijzonder maakt, is niet alleen<br />

het gebruiksgemak, maar ook de geluiddempende<br />

trechter, die het geluid tijdens het hakselproces<br />

minimaliseert. De hakselaars met tweekamersysteem<br />

en omkeertechnologie gaan zelfs nóg een<br />

stap verder. Ze bieden de mogelijkheid om zowel<br />

harde takken als zacht groenafval tegelijkertijd te<br />

verwerken, met elk hun eigen messen voor een uiterst<br />

effectieve verwerking.<br />

Waardevolle aanwinst voor elke groene omgeving en elke job.<br />

Of er nu gekozen wordt voor wals-hakselaars of<br />

mes-hakselaars, STIHL-hakselaars bieden een veelzijdige<br />

en efficiënte oplossing voor het verwerken<br />

van groenafval. Het ontwerp is namelijk gericht<br />

op praktische bruikbaarheid en stille werking, wat<br />

hen tot een waardevolle aanwinst maakt voor elke<br />

groene omgeving en elke job. ❚<br />

29


SPECIAL HAKSELAARS<br />

De 1800 E-chipper werkt 100 procent elektrisch<br />

ECHTE PRIMEUR IN ZIJN KLASSE:<br />

KRACHTIGE EN COMPACTE HOUTVERSNIPPERAAR OP ACCU<br />

Bomen snoeien en met gemak takken tot twaalf centimeter dik versnipperen in een zelfrijdende versnipperaar zonder verbrandingsmotor?<br />

“Geen enkel probleem”, zegt Diana de Keijzer, marketingmanager bij Belgarde: “Dat kan gewoon met onze nieuwe 1800 E-chipper. Die heeft<br />

een accu in plaats van een brandstoftank, is compact, maar heeft de kracht van een grote machine!”<br />

Tekst Annemarie Thönissen/Pieter de Mos | Beeld Belgarde BV<br />

De 1800 E-chipper met rotor-versnippersysteem werkt snel en efficiënt.<br />

Belgarde is een familiebedrijf met een eigen dealernetwerk.<br />

Het bedrijf produceert en ontwikkelt<br />

houtversnipperaars en andere tuin- en parkmachines<br />

van GTM Professional. Die machines worden<br />

over de hele wereld gedistribueerd en met veel<br />

plezier gebruikt door groenprofessionals. Met de<br />

productie van de eigen houtversnipperaars wil<br />

Belgarde mensen bewust maken van de waarde<br />

van groenafval. Houtsnippers zijn namelijk perfect<br />

te gebruiken als bodembedekker of bodemverbeteraar.<br />

In tegenstelling tot met het afvoeren van<br />

snoeiafval, bespaar je met versnipperen bovendien<br />

waardevolle ruimte en tijd.<br />

Klaar voor de toekomst<br />

Van maaien tot snoeien, GTM Professional heeft<br />

diverse machines voor een compleet onderhoud<br />

van tuin of park. Naast een uitgebreide lijn<br />

houtversnipperaars kun je onder meer terecht<br />

voor houtklievers, grasmaaiers, verticuteerders,<br />

enzovoort.<br />

Aan het brede assortiment is nu een gloednieuwe<br />

houtversnipperaar toegevoegd: de<br />

1800 E-chipper. Met deze houtversnipperaar<br />

laat Belgarde zien dat het bedrijf klaar is voor<br />

de toekomst. “De nieuwe versnipperaar heeft<br />

een accu in plaats van een benzinemotor en<br />

die accu drijft zowel het versnippersysteem<br />

als de wielen aan. Bij een omgevingstemperatuur<br />

van circa twintig graden gaat de accu tot<br />

wel twee uur mee. Handig is dat het bij deze<br />

accu-versnipperaar mogelijk is om de accu bij<br />

te laden tijdens het snipperen, waardoor je de<br />

werktijd kunt verlengen.” Handig is ook dat,<br />

wanneer de accu voor het versnipperen zo goed<br />

als leeg is, er nog genoeg energie in zit om er<br />

tot circa 1600 meter mee te rijden. “Dat is ruim<br />

voldoende om de machine terug te rijden naar<br />

de camionette.“<br />

30


HAKSELAARS SPECIAL<br />

Aan het brede assortiment van GTM Professional is<br />

nu een houtversnipperaar met accu toegevoegd.<br />

Innovativiteit voor de hovenier<br />

Deze versnipperaar behoort tot de 1800-serie en<br />

heeft een rotor-versnippersysteem. “Onze 1800 E-<br />

chipper is snel en efficiënt, maar dan zonder gevaarlijke<br />

benzinedampen, én eenvoudig te onderhouden.”<br />

Zijn compactheid en de wendbaarheid<br />

van het vierwielig onderstel maken de 1800 E-chipper<br />

uitermate geschikt voor de hovenier. “De versnipperaar<br />

is gemakkelijk mee te nemen naar een<br />

klus en kan met een hoge capaciteit dikke takken<br />

versnipperen. Ook op zachte ondergronden staat<br />

De zelfrijdende versnipperaar is compact, zeer wendbaar en gemakkelijk te vervoeren.<br />

hij stabiel en de machine is tot in de puntjes netjes<br />

afgewerkt. Daarnaast wordt de 1800 E-chipper<br />

standaard geleverd met een uitvoer die 270 graden<br />

‘In tegenstelling tot het afvoeren van<br />

snoeiafval bespaar je met versnipperen<br />

waardevolle ruimte en tijd’<br />

draaibaar is. Zo kan er gemakkelijk een aanhanger<br />

naast om de houtsnippers op te vangen.”<br />

Vanwege zijn compactheid past de zelfrijdende<br />

versnipperaar gewoon door smalle tuinpoortjes.<br />

Over het rijden is goed nagedacht. Diana de<br />

Keijzer: ”Je regelt de rijsnelheid traploos en de<br />

machine heeft een automatische remfunctie op<br />

hellingen; wel zo veilig.”<br />

Veiligheid gaat boven alles<br />

De 1800 E-chipper bestaat uit Europese elektrische<br />

componenten en is volledig geassembleerd<br />

in Nederland. Voordat deze machine op de markt<br />

kwam, zijn de nodige testen uitgevoerd. “We<br />

vinden veiligheid en functionaliteit ontzettend<br />

belangrijk. Al onze houtversnipperaars worden<br />

gekeurd door een onafhankelijk instituut. Wij zijn<br />

enorm trots op deze nieuwste innovatie op het<br />

gebied van hakselen, en nodigen hoveniers en<br />

boomverzorgers graag uit om onze primeur te testen!”,<br />

zegt Diana de Keijzer.<br />

De krachtige 1800 E-chipper verwerkt dikke takken tot een diameter van twaalf centimeter.<br />

“We laten de machines altijd in het veld testen<br />

door echte gebruikers, dus het betreft hier geen<br />

laboratoriumtesten. We ontwerpen onze machines<br />

op basis van de feedback van groenprofessionals.<br />

Over deze accu-aangedreven versnipperaar ontvingen<br />

we veel enthousiaste reacties. Hoveniers<br />

vroegen zelfs of ze de machine al kunnen kopen!”<br />

Die vraag is snel beantwoord: de nieuwe 1800 E-<br />

chipper van GTM Professional is verkrijgbaar voor<br />

€21.900 excl. btw. ❚<br />

31


SPECIAL HAKSELAARS<br />

Hoog tijd voor<br />

de elektrische<br />

transitie<br />

Zomer en vakantie, twee termen die sinds de kindertijd onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het is de periode van verlangen en verwachting;<br />

je kijkt er immers lang naar uit, plant en droomt reeds ruim op voorhand over alles wat je met die zee aan tijd wil gaan doen. De zomervakantie<br />

is bedoeld om uit te rusten en te relaxen, maar nog veel meer een moment om te bezinnen, te ontdekken, te inspireren en te herbronnen.<br />

Tekst en beeld ELIET<br />

Een belangrijk thema van reflectie waarmee we<br />

deze zomer via allerhande media, of misschien<br />

ook wel in levende lijve werden geconfronteerd,<br />

zijn de natuurrampen. Overstromingen, cyclonen<br />

maar vooral bosbranden haalden verwoestend uit<br />

en veroorzaakten voor miljarden aan schade aan<br />

natuur, infrastructuur en menselijk leed. Eigenlijk<br />

zijn we het punt van reflectie al lang voorbij, en is<br />

het tijd voor actie.<br />

De CO 2<br />

-uitstoot moet veel sneller dan vandaag<br />

omlaag om dit probleem van klimaatuitwassen<br />

nog enigszins in te dammen. Elektrificatie lijkt<br />

hiervoor voorlopig het enige pasklare antwoord.<br />

Spijtig genoeg heeft de aanpak van federale overheden<br />

nog steeds de handrem op, wat de “sense<br />

of urgency” onvoldoende aanwakkert. Gemeentebesturen<br />

en privé kunnen hier wel doortastender<br />

handelen en emissie-vrij als voorwaarde invoeren<br />

bij de aanbesteding van opdrachten om zo deze<br />

shift sneller op gang te brengen.<br />

Verantwoordelijkheid opnemen<br />

Om de overstap naar emissievrij te maken,<br />

moeten uiteraard de mogelijkheden voor een elektrisch<br />

machinepark beschikbaar zijn. Hier neemt<br />

trendsetter ELIET zijn verantwoordelijkheid als<br />

machinefabrikant op. Begin juni op de beurs<br />

Demo Park in Eisenach (DE), de grootste demobeurs<br />

voor de professionele groensector in<br />

Europa, lanceerde ELIET als eerste in de markt zijn<br />

zelfrijdende versnipperaar op accu. Het model Prof<br />

6 e-power is een op en top professionele groenversnipperaar<br />

met een capaciteit tot 10 cm. Het<br />

toestel werkt vanzelfsprekend volgens het unieke<br />

ELIET versnipper principe, wat als troef biedt dat het<br />

zowat alle soorten groenafval kan verwerken. De<br />

machine is standaard voorzien van een 45 cm<br />

brede invoerwals met ABM-sturing, ideaal om grote<br />

volumes aan heel divers snoeiafval snel en comfortabel<br />

te kunnen verwerken. Dit maakt de versnipperaar<br />

breed inzetbaar doorheen het hele jaar.<br />

ELIET koos voor zijn accu-technologie het partnership<br />

met de gerenommeerde leverancier<br />

Vanguard. ELIET-zaakvoerder Frederic Lietaer<br />

Prof 6 e-power: Emissievrij en<br />

geluidsarm versnipperen,<br />

waarop wacht u nog ?<br />

pleit voor een betrouwbare, veilige Li-ion accu met<br />

een bewezen staat van dienst en die onder alle<br />

omstandig heden topvermogen kan leveren.<br />

“We hebben reeds meer dan 35 jaar ervaring met<br />

de brandstofmotoren van Vanguard, en kennen<br />

hun degelijkheid en bedrijfszekerheid. Een aantal<br />

jaar geleden investeerde Vanguard massaal<br />

in accu-technologie, met eigen volautomatische<br />

batterijfabriek, R&D afdeling, testlabo, enzovoort.<br />

De batterijen van Vanguard zijn robuust, hebben<br />

de beste Li-ion cellen en beschikken over een Battery<br />

Management Systeem dat steeds over de topprestatie<br />

van de accu waakt. Vanguard-batterijen<br />

kunnen zo nodig ook worden hersteld, wat duur-<br />

32


HAKSELAARS SPECIAL<br />

‘Met de Prof 6 e-power biedt ELIET een<br />

innovatieve versnipperaar die emissievrij<br />

werken mogelijk maakt’<br />

zaam is en de investering vele jaren waarborgt.<br />

We geloven met Vanguard onze klanten vandaag<br />

en in de toekomst de beste accu-technologie te<br />

kunnen garanderen.”<br />

De ELIET Prof 6 e-power draait op een 48V platform<br />

en heeft een accu-vermogen van 7 kW.<br />

Hiermee garandeert ELIET een versnipperautonomie<br />

tussen de 40 min en 4 uur. De Prof<br />

6 e-power is ook meteen uitgerust met ELIET’s<br />

innovatieve ECOEYETM systeem, dat herkent<br />

wanneer de versnipperaar niet actief versnippert<br />

en deze dan ook uitschakelt om energie te<br />

sparen. Zodra de operator zich weer aandient, ontwaakt<br />

de machine volledig autonoom en is in een<br />

fractie van tijd weer versnipperklaar.<br />

Zelfrijdend en geluidsarm<br />

Als de uitvinder van de zelfrijdende versnipperaar<br />

blijft ELIET trouw aan zijn verleden en kiest ervoor<br />

zijn eerste emissie-vrije versnipperaar zo uit te<br />

voeren. De flexibiliteit van dit zelfrijdende concept<br />

biedt tuinaannemers steeds de mogelijkheid met de<br />

machine tot op de snoeiplek te komen en het snoeiafval<br />

onmiddellijk ter plaatse te versnipperen. Zo hebben<br />

ze de keuze om de snippers meteen als mulch<br />

terug in de tuin te verwerken en zo de biologische<br />

kringloop te sluiten. Daarnaast kunnen ze ook<br />

opteren om de snippers af te voeren, maar ook hier<br />

is het transporteren van snippers plaatsbesparend en<br />

logistiek heel wat eenvoudiger. Bovendien kunnen tuinaannemers<br />

dit composteren, waardoor het afval een<br />

meerwaarde krijgt en stortkosten worden vermeden.<br />

De Vanguard-batterij garandeert<br />

prestaties en autonomie!<br />

De kracht van elektrisch versnipperen zit behalve<br />

in emissie ook in de geluidsimpact. Ook<br />

hier laat de zelfrijdende versnipperaar toe dit<br />

geluidsarm voordeel volledig uit te spelen bij het<br />

versnipperen in het hart van een woonomgeving,<br />

stadspark of begraafplaats.<br />

ELIET biedt met deze Prof 6 e-power een innovatieve<br />

breed inzetbare versnipperaar die emissievrij<br />

werken mogelijk maakt! Waarom nog wachten<br />

om de elektrische transitie in te zetten? ❚<br />

Zelfrijdende Prof 6 maakt versnipperen op de snoeiplaats eenvoudig.<br />

33


Landbouwassen<br />

WAGENBOUW onderdelen<br />

Bezoek<br />

onze<br />

webshop<br />

Door het enorm grote assortiment wagenbouwonderdelen voor de agrarische sector, hebben wij<br />

altijd voor u het beste, het snelst leverbare en het meest prijsvriendelijkste artikel in huis.<br />

Import en Groothandel<br />

Triangel<br />

ECE-R55 keur<br />

Draaikrans<br />

Landbouwband<br />

+31(0)592 37 27 19<br />

info@middelbos.nl<br />

www.middelbos.nl<br />

Naamloos-2 1 24-02-2021 16:01<br />

WIE ONDERHOUDT UW TERREINEN?<br />

Maak kennis met onze smartrobotgrasmaaiers op echorobotics.com<br />

50%<br />

besparing<br />

Minder<br />

werk<br />

Perfect onderhouden<br />

gazon<br />

90% minder<br />

CO 2<br />

-uitstoot<br />

Naamloos-4 1 13-07-2022 11:20


Hole-in-one<br />

in het onderhoud van golfterreinen<br />

Geniet het hele seizoen van een sterk en<br />

groen gazon<br />

Greenbion bestaat uit een compleet assortiment<br />

speciale meststoffen, ontwikkeld door en voor<br />

groenprofessionals.<br />

Bion ontwikkelde voor bestaande gazons een<br />

onderhoudsvriendelijke reeks van twee CRF<br />

basismeststoffen die via een gelijkmatige afgifte<br />

voor een gebalanceerde groei zorgen en een prima<br />

wortelontwikkeling. Hierdoor krijgen onkruiden en<br />

mos minder kansen om zich te ontwikkelen.<br />

Alle Greenbion CRF meststoffen bevatten<br />

Stymbion. Dit aminzouur activeert en stimuleert de<br />

wortelontwikkeling, zorgt voor een grotere weerstand<br />

van de grasplant tegen stressituaties zoals droogte.<br />

Stymbion maakt ook een sneller herstel mogelijk.<br />

Het volledige gamma van Bion wordt exclusief<br />

verdeeld in België door Luc Pauwels nv.<br />

Paul Christiaenstraat 2 | 9960 Assenede<br />

www.lucpauwels.be | +32 (0) 9/344 89 60<br />

info@luc-pauwels.be


SPECIAL HAKSELAARS<br />

Benelux veroveren met houthakselaars<br />

ONDERSCHEID MAKEN DOOR SERVICE EN A-MERKEN<br />

Firma Thomas is een echte familiezaak en werd in 1931 opgericht. Het was indertijd een eenvoudige smidse, waar landbouwvoertuigen<br />

hersteld werden. Een goeie negentig jaar later leidt de derde generatie – kleinzonen Frank en Johan – het bedrijf, en specialiseerde ze zich<br />

ondertussen in de distributie van land- en tuinbouwmachines. Maar met de nadruk op service. Met grote S, want bijna driekwart van het<br />

bedrijf uit Merchtem heeft van dichtbij of ver met dienst na verkoop te maken.<br />

Tekst Kris Vandekerckhove | Beeld Firma Thomas<br />

Eind jaren 80 kwam de derde en huidige generatie<br />

aan het hoofd van het bedrijf. Meteen besloten<br />

de twee broers Frank en Johan om de corebusiness<br />

verder te zetten maar tegelijk ook te diversifiëren.<br />

De extra afdeling Tuin & Park bood namelijk heel<br />

wat nieuw potentieel. Ze wilden ook hun actieradius<br />

vergroten. Wat landbouwmachines betreft,<br />

zouden ze zich blijven richten op lokaal cliënteel,<br />

in Vlaams-Brabant. Wat de tuin- en parksector<br />

betreft, zijn ze intussen actief in heel België en<br />

in Luxemburg. En daar kwam recent een afdeling<br />

houthakselaars bij, waarmee ze nu de regio Belux<br />

bestrijken. En met het Britse Timberwolf zelfs de<br />

volledige Benelux.<br />

Zeer flexibel en topmachines<br />

Simon Lagae: “Firma Thomas onderscheidt zich,<br />

mede door de jarenlange ervaring die we hebben<br />

opgebouwd, door een zeer flexibele service<br />

aan te bieden. Het kan soms niet anders, maar<br />

af en toe moeten we al eens ‘last minute’ klanten<br />

uit de nood helpen, of puzzelen met machines<br />

en mensen. En dat doen we dan ook. Zonder<br />

uitzondering. Ons departement ‘after sales’<br />

is dan ook gekend in de hele sector. We kunnen<br />

dat natuurlijk aanbieden doordat we enkel met<br />

A-merken werken.”<br />

De TW 280HB HYBRID biedt 62 pk aan piekvermogen, maar met het emissieniveau van de Kubota Super Mini Series motor.<br />

36


HAKSELAARS SPECIAL<br />

De tractoren van New Holland bieden de gebruiker een comfortabel werkstation met eenvoudige en intuïtieve bedieningselementen.<br />

‘Emissies en brandstofverbruik<br />

minimaliseren zonder concessies<br />

te doen aan de prestaties’<br />

“We bieden eerst en vooral een van de beste<br />

merken in de business aan: Rotadairon. Momenteel<br />

bestaat het gamma van het Franse<br />

bedrijf uit overtopfrezen, doorzaaimachines en<br />

verticuteermachines. Op de markt zul je niet<br />

veel beter vinden. Je betaalt er wel de prijs<br />

voor. Maar je krijgt er een absolute topmachine<br />

voor terug.”<br />

Timberwolf, beste prijskwaliteitverhouding<br />

op de markt<br />

“Naast ons eigen merk New Holland Compacts,<br />

Ransomes Jacobsen, Redexim, Rotadairon en<br />

Trimax, verdelen we ook het Britse Timberwolf.<br />

Timberwolf is gespecialiseerd in de productie van<br />

professionele houtversnipperaars. Zij zijn uitgegroeid<br />

tot de grootste verkoper van commerciële<br />

houtversnipperaars in het Verenigd Koninkrijk en<br />

blijven ook wereldwijd groeien. Toonaangevende<br />

prestaties en de beste restwaarde maken Timberwolf<br />

de onbetwiste beste prijs-kwaliteitverhouding<br />

op de markt.”<br />

“Bovendien heeft Timberwolf ondertussen ook<br />

veel geïnvesteerd in het produceren van machines<br />

die voldoen aan de lage-emissienormen.<br />

Momenteel is de gehele lijn van machines ook<br />

verkrijgbaar met milieuvriendelijke benzinemotoren.<br />

We zijn best te spreken over de TW230VTR.<br />

Deze houtversnipperaar is de droom van elke aannemer<br />

en kan het zowat allemaal. De WolfTrack ® -<br />

rupsaandrijving met variabele spoorbreedte én<br />

dubbele rijsnelheid brengt deze houtversnipperaar<br />

snel naar de meest afgelegen locaties en met<br />

een minimale machinebreedte van slechts 810<br />

mm houdt zelfs een tuinpoort u niet tegen. Ook<br />

de hybride TW 280HB HYBRID is een topper in<br />

zijn genre. De mild-hybride aandrijflijn van deze<br />

hakselaar levert uitzonderlijke piekprestaties van<br />

62 pk en gebruikt een 24,8 pk Kubota D902-TE4<br />

Turbo Super Mini Series motor voor een uitstekend<br />

toegepast koppel. Ideaal voor bedrijven die zich<br />

inzetten om hun emissies en brandstofverbruik te<br />

minimaliseren zonder concessies te doen aan de<br />

prestaties”, besluit Simon Lagae. ❚<br />

De Verti Drain is al jaren wereldwijd de bekendste en<br />

meest gebruikte beluchter.<br />

De Timberwolf TW 230VTR houtversnipperaar op<br />

rupsbanden is een robuuste machine voor zware klussen.<br />

37


SPECIAL HAKSELAARS<br />

Houthakselaar die door een deurgat gaat<br />

Compact én voor grote diameters<br />

Jo Beau products introduceert begin oktober een opmerkelijke nieuwe houthakselaar: model M600 GORILLA. De hakselaar zal het grootste<br />

model worden uit de Jo Beau-lijn. De machine heeft een zeer grote capaciteit en groot volume, maar blijft zo compact dat zij nog steeds door<br />

een deurgat gaat. “Dit model is uniek op de markt.”<br />

Tekst Ramona Kezer | Beeld Jo Beau products<br />

De machine werd ontwikkeld om tegemoet te<br />

komen aan de vraag van klanten en de markt in<br />

het algemeen. Christophe Beauprez, eigenaar van<br />

Jo Beau products: “Er is geen ander merk ter wereld<br />

dat deze combinatie kan bieden: takken tot<br />

een adviesdiameter van 18 cm hakselen met een<br />

machine die door het deurgat past. Tijdens onze<br />

langdurige tests testten we met takken tot een diameter<br />

van 22 cm, en met succes. Daarbij heeft<br />

deze hakselaar een krachtiger benzinemotor voor<br />

een hoger rendement en een vernieuwend rupsonderstel<br />

voor ruwere terreinen, zelfs met hellingen.”<br />

Beauprez heeft hoge verwachtingen van het<br />

nieuwe model. Vooral omdat veel hoveniers vaak<br />

een compacte hakselaar hebben voor de iets kleinere<br />

werken en daarnaast een grote hakselaar<br />

voor de dikkere diameters. “Er bestaan al veel<br />

hakselaars die takken met een diameter tot 15<br />

of 16 cm aankunnen, maar die zijn groot, lomp<br />

en breed. Ze worden geassembleerd op een aanhangeronderstel<br />

en dus getrokken door een bestelwagen.<br />

De Jo Beau M600 GORILLA is echt<br />

uniek op de markt. We gaan er dan ook van uit<br />

dat er veel belangstelling voor zal zijn, al is het<br />

misschien even een mindswitch: een grotere diameter<br />

hakselen met een compacte hakselaar.”<br />

Jarenlange research<br />

Jo Beau products ontwikkelde de machine van<br />

ontwerp tot en met productie volledig in eigen<br />

huis. Model M600 GORILLA is het resultaat van<br />

jarenlange research, vertelt Beauprez. “Het is geen<br />

machine die even snel ontworpen is. Het uiteindelijke<br />

model is alweer het vierde prototype. We<br />

hebben hem dan ook uitvoerig kunnen testen. Op<br />

vraag vanuit de markt hebben we deze machine<br />

voorzien van rupsen, aangestuurd door een afstandsbediening.<br />

Omdat de hakselaar dikkere takken<br />

aankan, is de invoer ook groter en zwaarder.<br />

De invoertrechter is daarom hydraulisch op een<br />

ergonomische manier naar beneden te brengen.<br />

Ook is de hakselaar voorzien van invoerrollen met<br />

anti-stresssysteem voor horizontaal invoeren.”<br />

Focus op compacte hakselaars<br />

Jo Beau viert dit jaar zijn 25e verjaardag en is<br />

daarbij een grondlegger van compacte hakselaars,<br />

die met de M600 GORILLA al zijn zeventiende<br />

model op de markt neerzet. Naast hakselaars<br />

omvat het Jo Beau-assortiment onder meer boomstronkfrezen,<br />

verticuteermachines en machines<br />

voor gazonrenovatie. Oprichter Jozef Beauprez<br />

ontwikkelde eigenhandig de innovatieve Jo Beau-<br />

Trommeltechnologie voor de typerende gele<br />

In huis ontworpen rupsonderstel.<br />

Scanreco radiografische afstandsbediening.<br />

38


HAKSELAARS SPECIAL<br />

‘Het is misschien even een mindswitch:<br />

een grotere diameter hakselen met een compacte hakselaar’<br />

houtversnipperaars. Zoon Christophe Beauprez<br />

bouwt het bedrijf nu verder uit met nieuwe innovaties.<br />

Op het gebied van houtversnipperaars<br />

levert Jo Beau inmiddels een totaalpakket: van<br />

machines aangedreven door benzinemotoren tot<br />

machines met een elektrische motor en machines<br />

die aan de aftakas of hydrauliek van de trekker<br />

te koppelen zijn.<br />

Jo Beau startte zo’n 25 jaar geleden met het produceren<br />

van compacte hakselaars en heeft de focus<br />

nooit verlegd naar grotere modellen. “In die<br />

tijd waren er weinig fabrikanten die compacte<br />

hakselaars maakten. Al onze machines, van de<br />

lichtere tot de zwaardere 25pk-modellen, hebben<br />

een maximumbreedte van 72 centimeter, een<br />

hoog rendement, en een hoge capaciteit.”<br />

In 2020 kreeg het volledige gamma hakselaars<br />

van Jo Beau een compleet nieuwe design: Next<br />

Generation. Niet alleen om de machines mooier<br />

en aantrekkelijker te maken, maar ook door vragen<br />

Invoerrol Anti-stress systeem.<br />

Jo Beau-Trommeltechnologie.<br />

Houtsnippers M600 GORILLA.<br />

Op maat ontwikkelde rupsen met ‘Stabilizing X-tracks’<br />

40Pk Vanguard EFI tweecilinder benzinemotor.<br />

van klanten mee te nemen in de ontwerpen. Door<br />

de machines ergonomischer en sterker te maken<br />

biedt Jo Beau sindsdien ook drie jaar standaard<br />

garantie aan zijn klanten. De fabrikant levert in<br />

de Benelux en Duitsland via een dealernetwerk<br />

met eigen vertegenwoordigers. Zo wil het bedrijf<br />

het serviceniveau waarborgen. ❚<br />

39


SPECIAL HAKSELAARS<br />

Hoogwaardig, betrouwbaar<br />

versnipperen van planten- en gewasresten<br />

BreviAgri doet het goed<br />

op de Belgische markt<br />

Met verschillende modellen – Jet, Turbo, Hurricane & Master – en specificaties kunnen gebruikers de hakselaar kiezen die het beste past bij hun specifieke behoeften.<br />

DistriTECH importeert en verkoopt landbouwmachines van acht merken in heel België. Het bedrijf ontstond als dochteronderneming van<br />

Joskin, opgericht door Victor Joskin in 1968. Steven Driesen, technico-commercial DistriTECH: “We kunnen ondertussen natuurlijk putten uit<br />

decennialange ervaring, en dat zetten we elke dag in de praktijk om. Die ervaring spitst zich voornamelijk toe op het in de markt zetten van<br />

merken en machines. We kennen de markt en de evolutie ervan als geen ander.”<br />

Tekst Kris Vandekerckhove | Beeld DistriTECH Joskin<br />

DistriTECH is traditioneel niet (tractor)merk-gebonden.<br />

Op die manier biedt het ambitieuze bedrijf een<br />

breed gamma aan van merken en werktuigen. “Wat<br />

we wel merken, is dat de techniciteit van de machines<br />

nog steeds een hoge vlucht neemt”, gaat Driesen<br />

verder. “Alles evolueert razendsnel naar hogere<br />

‘precisie’, met gps, aangepaste machinesturing…<br />

Zelfs op subsidieniveau worden we gestimuleerd<br />

om steeds verder in die richting te gaan. De basismachines<br />

zijn gebleven, maar de klanten zijn uiteraard<br />

veel meer op de hoogte van de situatie en van<br />

de evolutie in de sector dan vroeger. De jongere generatie<br />

koopt echt puur op specificaties, niet meer<br />

op merk en/of ‘naam en faam’.”<br />

De hakselaars worden aangedreven door een geïntegreerde aftakas die via een cardanas verbonden is met de tractor.<br />

40


HAKSELAARS SPECIAL<br />

De hakselaars bestaan uit een horizontale rotor, uitgerust met snijbladen van verschillende vormen, bijvoorbeeld hamer- of mesvormig.<br />

‘De jongere generatie koopt echt<br />

puur op specificaties, niet meer<br />

volgens ‘naam en faam’’<br />

Acht gevestigde merken<br />

In het gamma van DistriTECH zitten enkele gevestigde<br />

merken. Denk hierbij aan Monosem, Strautmann,<br />

Rauch, Quicke, Hardi, Bednar en Evrard.<br />

Ook het Italiaanse BreviAgri staat op het rooster.<br />

Moederbedrijf Breviglieri, opgericht in 1949 door<br />

Oreste Breviglieri, is ontstaan uit de visie van een<br />

inventieve jonge ondernemer. Door de jaren heen<br />

heeft Breviglieri zijn traditie van voortdurende productinnovatie<br />

voortgezet, wat heeft geresulteerd in<br />

talrijke internationale patenten. Het bedrijf bleef ook<br />

een brede klantenkring van veeleisende gebruikers<br />

aantrekken, die streven naar een optimale rendabiliteit<br />

van hun machine-investering. Deze sterke focus<br />

stelde Breviglieri in staat om zijn aanwezigheid uit te<br />

breiden en internationaal te groeien. Op dit moment<br />

wordt maar liefst 75% van de productie geëxporteerd<br />

naar diverse landen over de hele wereld.<br />

gekoppeld en bepaalde versies kunnen vooraan<br />

worden gemonteerd.”<br />

“De serie omvat ook een reeks verstek-mulchers<br />

voor het onderhoud van wegbermen en sloten.<br />

Alle modellen in het mulchgamma hebben dezelfde<br />

kenmerken: tijdbesparende bediening en<br />

lage vermogensopname van de trekker, evenals<br />

uitstekende prestaties die zorgen voor maximale<br />

efficiëntie en hoogwaardig, betrouwbaar versnipperen<br />

van planten- en gewasresten.”<br />

Buitengewoon veelzijdig<br />

“BreviAgri-hakselaars zijn buitengewoon veelzijdig<br />

en geschikt voor verschillende toepassingen. Of het<br />

nu gaat om het verwerken van takken uit snoeisessies,<br />

het verkleinen van bladeren voor compost, of<br />

het voorbereiden van tuinafval voor efficiënte verwijdering:<br />

deze machines kunnen het allemaal aan.<br />

Met verschillende modellen – Jet, Turbo, Hurricane<br />

& Master – en specificaties kunnen gebruikers de<br />

hakselaar kiezen die het beste past bij hun specifieke<br />

behoeften”, besluit Driesen. ❚<br />

Tijdbesparende bediening<br />

Steven Driesen: “De hakselaars/mulchers van<br />

BreviAgri doen het heel goed op de Belgische<br />

markt. Ze bestaan uit een horizontale rotor, uitgerust<br />

met snijbladen van verschillende vormen,<br />

bijvoorbeeld hamer- of mesvormig. Ze worden<br />

aangedreven door een geïntegreerde aftakas die<br />

via een cardanas verbonden is met de tractor. Alle<br />

modellen van het assortiment mulchmaaiers voor<br />

volle grond kunnen achteraan de trekker worden<br />

BreviAgri-hakselaars zijn buitengewoon veelzijdig en geschikt voor verschillende toepassingen.<br />

41


INTERNATIONALE VAKBEURS<br />

VOOR DE BOOMKWEKERIJ<br />

4 t/m 6 OKTOBER <strong>2023</strong><br />

BOEK HIER UW TICKETS:<br />

WWW.GROOTGROENPLUS.NL


0<br />

NEW HOLLAND<br />

BOOMER 45 & 50<br />

0<br />

PROMO voorwaarden<br />

• New Holland Boomer 45 HST DELTA : € -2.000,- + BTW *<br />

• New Holland Boomer 45 MEC DELTA : € -2.000,- + BTW *<br />

• New Holland Boomer 50 HST CAB : € -3.000,- + BTW *<br />

• Extra korting op de Stoll frontlander : -7% *<br />

* actie geldig zolang de voorraad strekt<br />

Firma THOMAS BV<br />

Brusselsesteenweg 144<br />

1785 Merchtem<br />

(32) 52/372 273<br />

info@firmathomas.be<br />

www.firmathomas.be<br />

Land- en tuinbouw in beweging<br />

23-24 september<br />

"Raadpleeg uw dichtstbijzijnde<br />

NEW HOLLAND dealer"


Een betrouwbare en wendbare machine voor elke boomverzorger.<br />

ACCU-AANGEDREVEN KETTINGZAGEN:<br />

PERFECTE BALANS TUSSEN PRESTATIES EN WENDBAARHEID<br />

Als specialist in tuinmachines en onderdelen is EuroGarden officieel importeur van het merk Cramer. Dit merk biedt al vele jaren kwalitatief<br />

hoogwaardige tuinmachines, zoals zitmaaiers, hakselaars, bladblazers en veegmachines, op maat van zowel professionals als consumenten.<br />

Ook kettingzagen maken deel uit van het assortiment. In dit artikel zoomt Johan Teeuwen, category manager OPE bij EuroGarden, in op vier<br />

krachtige Cramer accu-aangedreven kettingzagen. En die blijken over heel wat sterke troeven te beschikken…<br />

Tekst Geert Van Cauwenberge | Beeld EuroGarden<br />

Vooraleer we focussen op de voordelen van de<br />

accukettingzagen, zet Teeuwen het 82V-batterijassortiment<br />

van Cramer kort in de kijker. Want via<br />

dit assortiment levert het merk topprestaties op<br />

het vlak van kwaliteit, veiligheid, betrouwbaarheid<br />

en vermogen voor tuinmachines.<br />

“De machines van het 82V-platform leveren meer<br />

vermogen met minder stroom dan vergelijkbare<br />

systemen met een lagere spanning. Dankzij een<br />

lagere stroom moeten batterijcellen immers niet<br />

op maximale belasting werken, waardoor tijdens<br />

het gebruik minder warmte gegenereerd wordt.<br />

Dit heeft een positieve impact op de efficiëntie<br />

en levensduur van een batterij. Ook wordt het<br />

risico op plotselinge onderbrekingen door oververhitte<br />

cellen en motoren kleiner. Allemaal zaken<br />

die een tuinprofessional naar waarde weet<br />

te schatten!”<br />

44


Vier krachtige Cramer kettingzagen in beeld.<br />

Cramer 82TCS15 legt de lat hoog<br />

In het aanbod van krachtige kettingzagen is<br />

Cramer al jaren toonaangevend. “In een vorig<br />

artikel van GreenPro zetten we de Cramer<br />

82TCS15 in de spotlights”, geeft Teeuwen aan.<br />

“En terecht, want deze 82V high performance<br />

accu tophandle snoeizaag is speciaal ontworpen<br />

voor de professionele boomverzorger. Hij<br />

of zij krijgt een machine in handen met een<br />

uitmuntende vermogen-gewichtsverhouding,<br />

dankzij de 1,5 kW digitale borstelloze motor en<br />

een uitzonderlijk laag gewicht van amper 2,1<br />

kilogram. Daarnaast is de 82TCS15 ook voorzien<br />

van een geïntegreerde kettingrem, gepatenteerde<br />

handpalmvergrendeling, een veilige<br />

klimhaak en IPX4-classificatie.”<br />

“Nog een belangrijk troef is dat het tijdens het<br />

gebruik van deze kettingzaag de batterij op<br />

een onopvallend en comfortabel rugzakharnas<br />

gemonteerd wordt, waardoor enerzijds het gewicht<br />

van de machine beperkt wordt en anderzijds<br />

de gebruiker meer bewegingsvrijheid krijgt<br />

tijdens het zagen in bomen.”<br />

Krachtige line-up van drie machines<br />

In de nieuwe line-up van Cramer accu-aangedreven<br />

kettingzagen staan vandaag ook de Cramer<br />

‘De accu-aangedreven kettingzagen van<br />

Cramer hebben elk een zeer aantrekkelijke<br />

gewicht-vermogensverhouding’<br />

82CS24, 82CS27 en 82CS34 volop in de kijker.<br />

“Ook deze lichtgewichtmachines zijn erg populair<br />

bij professionals, niet het minst dankzij de<br />

combinatie van een uitzonderlijke duurzaamheid,<br />

robuust ontwerp en sterke vermogen en<br />

koppel”, aldus Teeuwen. “Deze machines garanderen<br />

de gebruiker een lang piekvermogen, wat<br />

in de praktijk een combinatie is van spanning<br />

en stroomafname. Bovendien hebben ze elk een<br />

zeer aantrekkelijke gewicht-vermogensverhouding,<br />

met bijvoorbeeld de CS24 die – zonder<br />

batterij – amper 3,1 kilogram weegt. Dit lage gewicht<br />

heeft een positieve impact op ergonomisch<br />

en veilig werken.”<br />

Focus op veiligheid<br />

Op het vlak van veilig werken scoren deze vier<br />

accu-aangedreven kettingzagen sowieso erg sterk,<br />

met weinig trillingen, weinig lawaai en geen uitstoot<br />

of schadelijke dampen voor de gebruiker<br />

tijdens het zagen. “Ook een geïntegreerde kettingrem<br />

en startknop met twee knoppen zorgen voor<br />

extra veiligheid”, zegt Teeuwen. “En wat deze machines<br />

ook uniek maakt, is een duidelijk zichtbare<br />

display op de accu’s die continu het restpercentage<br />

qua vermogen aangeeft. Als gebruiker heb je<br />

dus altijd een klare kijk op het batterijvermogen,<br />

waardoor je in de meest comfortabele en veilige<br />

omstandigheden aan de slag kunt. Je wil immers<br />

niet meemaken dat een kettingzaag uitvalt tijdens<br />

het vellen van een boom!”<br />

Eén ding is alvast duidelijk: de 82CS-reeks van Cramer<br />

heeft alles in huis om de meest veeleisende<br />

boomverzorger te bekoren. “Met een kettingsnelheid<br />

van 24 meter per seconde, een magnesiumbehuizing<br />

bij de grootste machine, en batterijen<br />

die uitwisselbaar zijn met alle andere Cramer 82Vgereedschappen,<br />

legt deze Cramer line-up de lat<br />

erg hoog in onze sector”, besluit Teeuwen. ❚<br />

Een veilige handgreep zorgt voor extra comfort en gemoedsrust.<br />

Met een goed bedienbare startknop garandeert een Cramer kettingzaag<br />

optimale veiligheid.<br />

45


KWEKERIJEN IN DE BLOEMETJES<br />

Na de heisa: de waarheid over buxus<br />

Herplant kweekt meer dan 200 soorten buxus.<br />

EEN VEELZIJDIGE GROENBLIJVER VOOR ELKE TUIN<br />

Een vroegbloeiende plant die snoeien makkelijk verdraagt en goed haar vorm behoudt: die wil iedereen toch? Toch leek buxus de voorbije<br />

jaren enkele van haar pluimen te verliezen. Gelukkig hebben de verschillende variëteiten van deze groenblijvende plant nog heel wat te<br />

bieden, zowel in privétuinen als in grotere parken. Didier Hermans van Herplant BV praat ons bij over de nieuwste ontwikkelingen in zijn<br />

kwekerij, die al bijna veertig jaar buxus en taxus verdeelt.<br />

Tekst Trees Accou | Beeld Herplant BV<br />

In 1985 richten de broers Hermans in Vosselaar<br />

Herplant BV op vanuit het bedrijf van hun<br />

ouders. De familie Hermans was tot dan vooral<br />

actief in tuinaanleg en kweekte voornamelijk coniferen.<br />

Vanaf 2000 bouwden Didier, Louis en<br />

Luc de afdeling tuinaanleg af ten voordele van<br />

de kwekerij. “We snoeien alle drie graag, dus zijn<br />

buxus en taxus voor ons de logische keuze”, lacht<br />

Didier. “Buxus was bij de oprichting van Herplant<br />

nog niet erg populair in privétuinen, maar daarin<br />

kwam snel verandering. Zo brachten we in 2005<br />

het boek ‘Buxus’ uit, samen met Harry Von Trier.<br />

Door de grote diversiteit in groei en plantvorm<br />

hebben we voor elke toepassing een aangepaste<br />

variëteit.”<br />

Vandaag is buxus nog steeds de focus van het<br />

familiebedrijf, waar de volgende generatie intussen<br />

ook aan het werk is. De plant staat bekend<br />

als een trage groeier. Dat bevestigt Didier: “Buxus<br />

wordt meestal gestekt. Na zeven maanden kun je<br />

een plantje inpotten. Twee jaar na het stekken heb<br />

je een jonge plant. Een vaste bol met een diameter<br />

van een meter is ongeveer achttien jaar oud.”<br />

Herplant BV verkoopt zijn taxus- en buxusplanten<br />

zowel aan tuinarchitecten en hoveniers als aan<br />

groothandel en tuincentra.<br />

Risico’s en resistentie<br />

Naast kweken doen de gebroeders Hermans ook<br />

heel wat onderzoek op basis van hun collectie van<br />

meer dan 200 soorten en cultivars. Daaraan hebben<br />

ze door veredeling nog nieuwe rassen toegevoegd.<br />

“Een doorbraak in ons onderzoek was de<br />

ontwikkeling van rassen die resistent zijn tegen de<br />

meeste schimmels. Na een intensief veredelings-<br />

46


KWEKERIJEN IN DE BLOEMETJES<br />

programma in samenwerking met het Instituut<br />

voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek<br />

(ILVO) brachten we Betterbuxus ® op de markt. Die<br />

plant is nog niet vrij verkrijgbaar en verkopen we<br />

enkel rechtstreeks aan hoveniers, tuinarchitecten<br />

en historische tuinen. Vanaf volgend jaar zijn deze<br />

gepatenteerde planten ook te vinden in de Verenigde<br />

Staten.”<br />

Naast schimmels was de grootste uitdaging van<br />

de voorbije jaren de buxusmot. “Niet de invasieve<br />

exoot zelf vormde een risico, want buxusmot is<br />

vrij eenvoudig te behandelen met biologische bestrijdingsmiddelen.<br />

Vooral de desinformatie over<br />

buxus, die via de nationale media werd verspreid,<br />

bedreigde onze planten”, aldus Didier. “Het eenzijdige<br />

beeld van een plant die niet bijdraagt aan de<br />

biodiversiteit klopt simpelweg niet. Buxus sempervirens<br />

is een inheemse soort in België. Wereldwijd<br />

zijn er een honderdtal wilde buxussoorten te vinden,<br />

waarvan de meeste tropisch. Er zijn cultivars<br />

met grote en kleine bladen, soorten die geschikt<br />

zijn voor lage en hoge hagen. Buxus groeit bovendien<br />

op elke grond, kan goed om met droogte, en<br />

kent verschillende bloeitijden. Zo helpen de vroegbloeiende<br />

soorten bijen in de lente aan voedsel.”<br />

Innovatieve plant in<br />

historische tuinen<br />

Om de negatieve berichtgeving te counteren lanceerde<br />

Herplant BV de website Buxuscare, waar<br />

duizenden bezoekers in vier talen informatie vinden<br />

over de verzorging van hun dierbare plant.<br />

De kwekerij in Vosselaar vanuit de lucht.<br />

‘Het eenzijdige beeld van een plant<br />

die niet bijdraagt aan de biodiversiteit<br />

klopt simpelweg niet’<br />

Een harde kern van tuinliefhebbers is de plant<br />

trouw gebleven en intussen is buxus opnieuw aan<br />

een opmars bezig. “Enkele projecten waarop we<br />

heel trots zijn, zijn onze samenwerking met de wereldbefaamde<br />

tuinarchitect Wirtz en het gebruik<br />

van Betterbuxus ® in meer dan vijftig historische<br />

kasteeltuinen. Denk aan het Château de Villandry​<br />

in de Loirestreek en de koningstuin van Paleis<br />

Het Loo in Apeldoorn. In dit soort tuinen weet de<br />

buxus echt te stralen.” ❚<br />

Buxus sempervirens in volle grond.<br />

Na twee jaar heb je een jonge buxusplant.<br />

47


Beurs voor boomkwekers zet in op dynamisch en digitaal<br />

Een nieuwe stek voor<br />

vakbeurs GrootGroenPlus<br />

Van 4 tot en met 6 oktober verzamelt de sector van boomkwekerijen opnieuw in Zundert voor de vakbeurs GrootGroenPlus. Die vindt dit<br />

jaar voor het eerst plaats op het terrein van het Business Centre Treeport, op de grens tussen België en Nederland. Een gloednieuwe en vlot<br />

bereikbare locatie voor meer dan 250 standhouders en duizenden bezoekers. “Deze editie kenmerkt zich nu al als die met het meeste animo<br />

ooit. De wachtlijst blijft groeien, maar de vloer is voller dan vol”, zegt beursmanager Chantal van Kuyck.<br />

Tekst Anastasia Verleysen | Beeld GrootGroenPlus<br />

48


Al sinds jaar en dag staat GrootGroenPlus met stip in<br />

de agenda van professionele boomkwekerijen. Het is<br />

dan ook de plek om kennis, nieuws en nieuwe planten<br />

uit te wisselen, maar ook om collega-boomkwekers,<br />

hoveniers en openbare besturen te ontmoeten.<br />

“Je leert er veel kwekerijen in een dag kennen. Dat<br />

spaart je heel wat tijd, want je hoeft niet de volledige<br />

Lage Landen door te rijden. Bovendien krijg je zo een<br />

goed beeld van wat er op de markt te vinden is. Zelfs<br />

zaken die nog niet vrij te verkrijgen zijn”, zegt Didier<br />

Hermans, Belgisch bestuurslid van de vakbeurs.<br />

‘De groene insteek maakt GrootGroenPlus<br />

geliefd bij iedere speler in de sector’<br />

Hij merkt op dat de beurs elk jaar opnieuw heel wat<br />

nieuwe geïnteresseerden lokt. De uitverkochte standen<br />

zijn daarvan het mooiste bewijs. “De beurs heeft<br />

een duidelijke groene insteek. Niet de toeleveranciers<br />

maar de bomen en planten staan hier centraal.<br />

Dat verklaart mee waarom GrootGroenPlus geliefd is<br />

bij onder meer kwekers, handelaren, toeleveranciers,<br />

overheden, projectontwikkelaars, groenvoorzieners,<br />

hoveniers, tuinontwerpers en tuincentra.”<br />

Zelfde gemeente, andere locatie<br />

De 33ste editie van GrootGroenPlus blijft in Zundert,<br />

maar ditmaal op het Business Centre Treeport,<br />

vlak bij de E19 tussen Antwerpen en Rotterdam.<br />

Daar is een groot agrologistiek centrum voor koeling,<br />

herverpakking, doorverdelers en onderzoek,<br />

dat de boomteeltsector en de beurs nog extra zal<br />

ondersteunen. ❯<br />

49


Platform voor het beheer en aanleg van sport- en Golfterreinen<br />

Plateforme pour la gestion et l’aménagement de terrains de sport et de golf<br />

WIL JE OOK PARTNER WORDEN,<br />

OF GEZIEN WORDEN….<br />

SOUHAITEZ-VOUS DEVENIR PARTENAIRE<br />

OU ÊTRE REMARQUÉ ?<br />

Scan de QR-code!<br />

Volg ons<br />

Suivez-nous<br />

Bezoek onze website keepitgreen.be of<br />

neem contact met ons op per e-mail<br />

t.goossens@louwersmediagroep.be<br />

of per telefoon op +32 50 36 81 70.<br />

Visitez notre site web keepitgreen.be ou<br />

ontactez-nous par e-mail à l’adresse<br />

t.goossens@louwersmediagroep.be<br />

ou par téléphone au +32 50 36 81 70.<br />

WWW.KEEPITGREEN.BE


“De nieuwe stek werd al lang aangekondigd en is<br />

nu een feit. Het is de ideale uitvalbasis om zowel<br />

de deelnemers, partners als bezoekers te verwelkomen”,<br />

zegt Chantal van Kuyck. “Dit jaar heeft elke<br />

route een eigen hal. We blijven wel werken met<br />

gesloten lussen, zodat de looproutes langs elke<br />

standhouder leiden.”<br />

Net als op andere beurzen is het contact tussen<br />

standhouders, bestaande en potentiële klanten<br />

belangrijk. “Een babbeltje kan tot mooie samenwerkingen<br />

leiden”, zegt Didier Hermans. “Dit is<br />

een relatiebeurs en een gastvrije plek. Je bent<br />

hier geen nummer en we zien dat boomkwekers<br />

zich hier thuis voelen. Sommigen plaatsen wel<br />

bestellingen, anderen kijken vooral naar wat<br />

beschikbaar is. Je bouwt een netwerk op. Dat<br />

gaat natuurlijk gemakkelijker wanneer je elkaar<br />

persoonlijk ontmoet dan wanneer je moet bellen<br />

en mailen.”<br />

Dynamisch en digitaal<br />

Het thema van GrootGroenPlus dit jaar is ‘Dynamisch<br />

en digitaal’. Dat sluit op allerlei manieren<br />

aan bij de beurs en bij de sector. Chantal van<br />

Kuyck: “We leven in een digitale wereld, daar kan<br />

je niet meer rond. We hebben een beursapp met<br />

een interactieve plattegrond, het complete groene<br />

aanbod staat digitaal, en we proberen nieuwe<br />

ontwikkelingen steeds onder de aandacht te brengen.<br />

Dit als een aanvulling op het fysieke deel.<br />

Het dynamische aspect vind je dan weer terug in<br />

onze nieuwe locatie, maar ook in het internationale<br />

karakter dat onze beurs steeds meer versterkt.<br />

Kom het vooral zelf ontdekken van 4 tot en met 6<br />

oktober in Zundert.” ❚<br />

‘Een babbeltje<br />

kan tot mooie<br />

samenwerkingen<br />

leiden’<br />

51


Een unieke benadering<br />

CREËREN VAN ECOLOGISCHE EN SPIRITUELE TUINEN<br />

In de wereld van landschapsarchitectuur en tuinaanleg is Bruno Van Imschoot een naam die synoniem staat voor een unieke benadering<br />

van tuinontwerp. Als een toegewijde ecologische tuinaannemer, heeft hij zich gespecialiseerd in het aanleggen van ecologische en spirituele<br />

tuinen, boomgaarden en bloemenweiden die verder reiken dan louter esthetiek.<br />

Tekst Kris Vandekerckhove | Beeld Bruno Van Imschoot<br />

Wat Van Imschoot en zijn werk écht uniek maakt, is<br />

de ecologische kern van zijn ontwerpen. Zijn tuinen<br />

ademen natuurlijke schoonheid uit en hebben een<br />

ongedwongen, poëtische uitstraling. Maar meer dan<br />

dat, ze zijn doordrongen van een spirituele essentie<br />

die zorgt voor een harmonieuze en energetische balans.<br />

Deze benadering overstijgt het conventionele,<br />

en elke tuin wordt zorgvuldig ontworpen met oog<br />

voor zowel het visuele als het energetische aspect.<br />

Bruno Van Imschoot: “Bij ecologische tuinen<br />

wordt het bodemleven op natuurlijke wijze<br />

maximaal geactiveerd. In de eerste plaats<br />

goede compost en naargelang de grondsoort<br />

bentoniet of lavagruis, lavameel, zeewierkalk,<br />

organische meststof en bodemverbeteraars. De<br />

plantenkeuze wordt bepaald door het streven<br />

naar een zeer grote biodiversiteit, denk hierbij<br />

aan bijvoorbeeld vlinder- en bijenlokkers.”<br />

Van visie tot realiteit<br />

Elk project dat Van Imschoot aanpakt, wordt gecreëerd<br />

met zorg en toewijding. De tuinkamers en percelen<br />

worden op zo'n manier gecombineerd, dat ze niet alleen<br />

een visueel aantrekkelijke ruimte vormen, maar<br />

ook een harmonieuze levensruimte die de bewoners<br />

voedt op zowel fysiek als spiritueel niveau. Het is geen<br />

toeval dat zijn projecten meer zijn dan alleen maar<br />

tuinen – ze zijn oases van rust, balans en schoonheid.<br />

De spirituele tuin is – hoe klein ook – een onderdeel van levenskunst.<br />

52


‘Het werk van Bruno Van Imschoot blijft<br />

inspireren en herdefiniëren wat een tuin<br />

kan zijn: een plek van natuurlijke pracht,<br />

harmonie en betekenis’<br />

met de natuur, die wilde bloemenweiden en fruitboomgaarden<br />

omvat en waar nutstuinen naast<br />

sierlijke bloemenbedden kunnen bestaan. Van Imschoots<br />

expertise heeft hem in staat gesteld om<br />

in te spelen op deze veranderende behoeften en<br />

trends, terwijl hij toch trouw blijft aan zijn ecologische<br />

en spirituele benadering.<br />

Mensen verlangen naar meer dan alleen een visueel<br />

aantrekkelijke buitenruimte.<br />

Een evoluerende sector<br />

In de loop der jaren heeft Van Imschoot de evolutie<br />

binnen zijn sector nauwlettend gevolgd. De<br />

vraag naar ecologische en natuurlijke tuinen is<br />

aanzienlijk toegenomen. Mensen verlangen naar<br />

meer dan alleen een visueel aantrekkelijke buitenruimte;<br />

ze willen een plek die in harmonie is<br />

Bruno Van Imschoot: “Spirituele tuinen zijn oorspronkelijke,<br />

bezielde tuinen. Ze proberen een<br />

hartelijkheid te bezitten en een ongedwongen<br />

schoonheid. De spirituele tuin is – hoe klein ook<br />

– een onderdeel van levenskunst. Het is een rustgevende<br />

en vitaliserende bron. Tevens een oproep<br />

om in de dagelijkse race even halt te houden, stilte<br />

te maken en je ontvankelijk te houden voor de<br />

eeuwige wording en verandering van de natuur.<br />

Als we echt stilte creëren, kan dit ook resoneren in<br />

onszelf en ons op het spoor brengen van een andere<br />

tijdsbeleving en meer beschikbaarheid voor<br />

zowel het mysterie als onze sociale omgeving.”<br />

Erfenis van schoonheid en balans<br />

Van Imschoots projecten zijn niet louter het resultaat<br />

van zijn vakmanschap, maar weerspiegelen<br />

zijn toewijding aan het creëren van tuinen die<br />

een leven lang ‘deugddoend’ zijn. Zijn ervaring en<br />

bewezen methodes hebben geleid tot een erfenis<br />

van prachtige, ecologische en spirituele tuinen<br />

Bruno Van Imschoot staat synoniem voor een unieke<br />

benadering van tuinontwerp.<br />

die niet alleen visueel aantrekkelijk zijn, maar ook<br />

rustgevend en voedend voor de ziel.<br />

Als een pionier in ecologische tuinaanleg heeft<br />

Bruno Van Imschoot aangetoond dat ecologie<br />

en spiritualiteit hand in hand kunnen gaan om<br />

buitengewone buitenruimtes te creëren. Zijn<br />

werk blijft inspireren en herdefiniëren wat een<br />

tuin kan zijn: een plek van natuurlijke pracht,<br />

harmonie en betekenis. ❚<br />

Ecologie en spiritualiteit gaan hand in hand om buitengewone buitenruimtes te creëren.<br />

53


WERKTIJD TOT 2 UUR<br />

TAKKEN TOT 12 CM<br />

ZELFRIJDEND<br />

1800 E-CHIPPER<br />

De nieuwe 1800 E-chipper van GTM Professional is een absolute<br />

doorbraak op het gebied van versnipperen. Een accu aangedreven<br />

houtversnipperaar met compacte afmetingen én een hoge capaciteit.<br />

Speciaal ontwikkeld voor groenprofessionals en gemaakt in Europa.<br />

Vraag nu een demo aan via demo@gtmchippers.com


THE OPTIMAL CLIMATE<br />

FOR YOUR CROP<br />

CAREELSTRAAT 11 - 8700 TIELT - BELGIUM - T:+3251401<strong>04</strong>4<br />

WWW.VERMAKO.COM - VERMAKO1@VERMAKO.COM<br />

greenpro wallonie 6-2021 197x133.indd 1 15/06/2021 16:13:50


Bewegend boomlandschap<br />

HET EINDE VAN STANDAARDBOMEN IS IN ZICHT<br />

Er zit duidelijk beweging in het bomenlandschap. De traditionele boom krijgt alsmaar meer gezelschap – of zeggen we concurrentie – van<br />

meerstammen, terwijl ook het assortiment wijzigt en de komende jaren nog meer en steeds sneller zal wijzigen. De oorzaak/schuld ligt bij<br />

verstedelijking en wijzigend klimaat.<br />

Tekst en beeld Marc Verachtert<br />

Standaard bomen zoals kinderen ze tekenen, met<br />

kaarsrechte stam en een hoog opgestoken kruin,<br />

zijn al langer niet meer baas in bomenland. Ze<br />

blijven wel onze straten en lanen flankeren, maar<br />

moeten elders en zelfs op pleinen en in winkelstraten<br />

plaatsmaken voor meerstammen. Idem voor<br />

parken en tuinen. Logisch, ze zijn zoveel charmanter<br />

en bekoren ook zonder blad, bloem of vrucht.<br />

Ze sluiten trouwens meer aan bij de hang naar<br />

meer natuurlijke vormgeving en het gevoel van<br />

vrijheid dat de meeste mensen nastreven. Tegelijk<br />

dwingt de beperkte beschikbare boven- en ondergrondse<br />

ruimte in particuliere tuinen en intieme<br />

binnenpleintjes in steden en gemeenten steeds<br />

vaker richting planten met eerder bescheiden afmetingen.<br />

Het wijzigende klimaat voegt aan dat<br />

alles nog een criterium toe.<br />

Meerstammen veroveren steeds meer terrein!<br />

Bomen moeten steeds meer zowel nat als droog aankunnen.<br />

56


‘Van 150 onderzochte boomsoorten<br />

bleven er slechts 16 over die in Vlaanderen<br />

toekomstkansen hebben’<br />

Het klimaat dwingt tot keuzes<br />

Groen en dan vooral bomen die we een lang leven<br />

toewensen, moeten tegenwoordig sterk zijn tegen<br />

hitte en droogte, en wanneer het regent wel eens<br />

een tijdelijk teveel aan water aankunnen. En dat<br />

alles steeds vaker. Prognoses van onder andere<br />

het KMI en de Vlaamse Milieumaatschappij waarschuwen<br />

voor steeds meer hittedagen, zelfs één<br />

extra hittegolf per twee jaar, en steeds meer regenvrije<br />

dagen, om in 2100 uit te komen op 236<br />

terwijl het er nu ongeveer 175 zijn. De hoeveelheid<br />

neerslag die wij en dus ook het groen over<br />

ons heen krijgen blijft echter zo goed als ongewijzigd.<br />

Het betekent dat er bij momenten wel eens<br />

meer water valt dan de omgeving aankan, incluis<br />

het niet in de grond kunnen infiltreren.<br />

Voor steden en verstedelijkte omgeving komt daar<br />

nog bij dat het hitte-eilandeffect steeds sterker<br />

zal spelen. De overvloed aan harde materialen op<br />

zowel grond als gevels stuwt de temperatuur nog<br />

Door de veelheid aan steen speelt vooral in steden<br />

het hitte-eilandeffect.<br />

verder de hoogte in en dwingt planten tot extreme<br />

verdamping van vocht, zodat ze flirten met de<br />

hoeveelheid die ze uit de grond kunnen opnemen.<br />

Nadelen van een<br />

gemakkelijke keuze<br />

Aanpassen van het bomenassortiment lijkt, voorlopig<br />

althans, een oplossing te zijn. En we zijn ermee<br />

bezig. Volop. Bekijk de planten die u zelf en<br />

steeds vaker aanplant en het assortiment soorten<br />

dat kwekerijen naar voor schuiven als ‘klimaatboom’.<br />

Koelreuteria paniculata (Lampionboom),<br />

steeneik (Quercus ilex), Perzisch ijzerhout (Parrotia<br />

persica) en krentenboompje (Amelanchier lamarckii)<br />

scheren daarbij hoge toppen.<br />

Inzetten op deze kleine groep planten houdt<br />

echter risico’s in. Mogelijk permitteert de natuur<br />

ons die voorkeuren niet. Denk aan wat ons overkwam/overkomt<br />

met taxus en buxus, om er maar<br />

twee te noemen. Een massaal gebruik van taxus<br />

werd een halt toegeroepen toen de taxuskever<br />

kwam ‘overgewaaid’ uit Zuidoost-Europa, met<br />

concentratie rond de Balkan, terwijl de gevreesde<br />

vijand van buxus, de buxusmot, zich niet langer<br />

alleen in Japan, maar ook in Europa begon thuis<br />

te voelen.<br />

Grondig onderzocht<br />

Met verscheidenheid kunnen we dat probleem<br />

counteren, maar vraag is met welke boomsoorten<br />

en met welk groen. Inheems groen krijgt het<br />

moeilijk, zo weten we inmiddels al. Maar wat als<br />

de temperatuurstijging zich nog verder doorzet?<br />

Dan krijgen de steeneik en aanverwante zuiderse<br />

soorten het ook moeilijk, zo weet Vito Leyssens.<br />

Hij baseert zich daarvoor op onderzoek dat hij<br />

zelf deed en de thesis die hij publiceerde naar<br />

aanleiding van zijn studie bio-ingenieur aan de<br />

KULeuven in 2021: ‘Het hangt in de lucht, op<br />

zoek naar klimaatbestendige boomsoorten voor<br />

urbaan Vlaanderen’.<br />

Daarin onderzocht hij de impact van een opwarmscenario<br />

van 1,5 en 3° Celsius, met resultaten<br />

tot 2050 en 2100 voor 150 boomsoorten<br />

die nu al in Europa een stabiele en leefbare<br />

populatie vormen en door voornamelijk kwekers<br />

en openbare besturen als ‘klimaatbomen’ naar<br />

voren werden geschoven. Hij projecteerde daarbij<br />

de grenzen waarbinnen de soort een stabiele<br />

Zelfs Koelreuteria kan een opwarming van 3° tegen<br />

2100 maar amper aan.<br />

en leefbare populatie vormt op kaarten met het<br />

verwachte nieuwe klimaat in Europa en uitvergrotingen<br />

voor Vlaanderen. Logisch resultaat:<br />

de klimaatgeschiktheid van de meeste soorten<br />

schuift naar het noorden, maar blijft schuiven<br />

en stopt dus niet op vandaag. “De nu nog zogeheten<br />

klimaatbestendige boomsoorten met Zuid-<br />

Europese origine zullen het tegen 2100 en bij<br />

3° opwarming ook bij ons moeilijk krijgen. Hun<br />

klimaatgeschiktheidszone is tegen dan al opgeschoven<br />

richting Ierland en Schotland.”<br />

Nieuwe keuzes<br />

Van de door Leyssens onderzochte 150 boomsoorten<br />

bleven er slechts 16 over die in Vlaanderen<br />

toekomstkansen hebben. Slechts vijf ervan<br />

hebben spontaan een traditionele boomvorm:<br />

Anna Paulownaboom (Paulownia tomentosa),<br />

moerascypres (Taxodium distichum), moseik<br />

(Quercus cerris), papiermoerbei (Broussonetia<br />

papyrifera) en sieres (Fraxinus ornus). De elf<br />

andere zijn voornamelijk meerstammen (onder<br />

meer gele kornoelje (Cornus mas), pruikenboom<br />

(Cotinus coggygria), vijg (Ficus carica) en steeneik<br />

(Quercus ilex). In dit lijstje geen soorten die<br />

als inheems door het leven gaan. Zij zullen het<br />

ontzettend moeilijk krijgen. ❯<br />

57


De Elite<br />

onder de hakselaars<br />

WWW.MDSBV.EU<br />

MDS0723_Advertentie_GreenPro_Biohakselaar_HR.indd 2 18-07-<strong>2023</strong> 10:32<br />

WORD PROFESSIONELE BOOMVERZORGER!<br />

VOLLEDIG OPLEIDINGSTRAJECT TREE WORKER IN 1 JAAR!<br />

www.pclt.be<br />

Tel:051245884<br />

Zuidstraat 25<br />

8800 Roeselare<br />

E-mail : info@pclt.be<br />

Start dinsdag 9 januari 2024<br />

Lessen 's avonds en beperkt overdag<br />

Combineerbaar met uw werk of met<br />

het volgen van een dagopleiding<br />

Info, lessenrooster en inschrijven op<br />

www.boomverzorger-opleiding.be


Paulownia wordt een van de sterkhouders tegen<br />

volgende eeuw.<br />

Mediterrane planten als steeneik leken de toekomst, maar zijn het niet (meer)!<br />

‘Zelfs bij een opwarming van slechts 1,5°<br />

krijgt de zomerlinde het vanaf 2050 moeilijk<br />

in onze steden’<br />

De zomerlinde kan ervan getuigen, want dat<br />

was een van de 150 onderzochte boomsoorten.<br />

“Zelfs als de temperatuurstijging het houdt bij<br />

de 1,5° die we nu al zo goed als bereikt hebben,<br />

schuift zijn klimatologische comfortzone tegen<br />

2100 op naar Stockholm. Stijgt de temperatuur<br />

tegen dan met 3°, dan verdwijnt voor hem alle<br />

groen van de Europese kaart”, waarschuwt Leyssens.<br />

De zomerlinde heeft dus nog amper toekomstperspectief,<br />

tenminste als u hem voor een<br />

lange toekomst plant.<br />

Nuanceren mag/moet<br />

Vraag u gerust af of het allemaal wel zo’n vaart<br />

zal lopen. Het antwoord is genuanceerd.<br />

In landelijke en door de aanwezigheid van veel<br />

groen gekenmerkte gebieden, maar ook in bossen<br />

en grotere parken en zelfs groepen groen, zal er<br />

steeds een microklimaat zijn dat deze cijfers positief<br />

beïnvloedt. Daar kunnen dus met een gerust<br />

geweten nog steeds inheemse bomen en bomen<br />

uit het huidige algemene assortiment geplant<br />

worden. In steden wordt het bijsturen. Helemaal<br />

inzetten op bomen die het in 2100 goed beloven<br />

te doen, kan er echter ook weer niet. “Een ideale<br />

soort volgens het scenario temperatuurstijging 3°<br />

C tegen 2100 is de Europese netelboom (Celtis<br />

australis), maar die zit het dan de eerstkomende<br />

dertig jaar weer niet mee.”<br />

Het wordt dus, willen of niet, inzetten op verscheidenheid,<br />

eventueel ook combineren met<br />

systemen die nu nog in de marge zitten: nieuwe<br />

en betere substraatmengsels, irrigatiesystemen,<br />

boombunkers… Vergeet vooral ook niet zelf bij te<br />

dragen aan het onder controle houden, lees het<br />

afremmen van de opwarming van de aarde. Bomen<br />

planten, veel bomen planten en ze maximale<br />

overlevingskansen bieden is daar één van. En wat<br />

dat betreft doet u in elk geval al uw uiterste best.<br />

Wie meer wil weten over de studie van Vito Leyssens<br />

of aanvullende suggesties wil doorgeven, kan<br />

hem bereiken op zijn werkadres bij de VVOG (www.<br />

vvog.info) en/of (vito.leyssens@hotmail.com) ❚<br />

59


Drainix, een unieke gepatenteerde<br />

oplossing van Deschacht.<br />

EEN DUURZAME<br />

WATERDOORLATENDE<br />

VERHARDING, ZELFS<br />

VOOR ZWAAR VERKEER<br />

Voor de aanleg van nieuwe of heraanleg van bestaande verharding gelden in Vlaanderen strikte regels van zodra de oppervlakte groter is<br />

dan veertig vierkante meter. Het aanleggen van een waterdoorlatende verharding met infiltratie in de ondergrond is hierbij een goede en<br />

efficiënte oplossing. Met Drainix, een unieke gepatenteerde oplossing die Deschacht ontwikkelde, combineer je verschillende voordelen.<br />

Tekst Geert Van Cauwenberge | Beeld Deschacht<br />

Streng wetgevend kader<br />

Op 2 oktober <strong>2023</strong> treedt in Vlaanderen de<br />

nieuwe regeling rond de gewestelijke hemelwaterverordening<br />

in werking. Deze stedenbouwkundige<br />

verordening legt elke verbouwer enkele<br />

maatregelen op om te voorkomen dat regenwater<br />

onmiddellijk afgevoerd wordt. Het algemeen uitgangsprincipe<br />

hierbij is dat je regenwater in eerste<br />

instantie zoveel mogelijk moet hergebruiken.<br />

In tweede instantie moet het resterende gedeelte<br />

van het hemelwater worden geïnfiltreerd of gebufferd,<br />

zodat slechts een beperkte hoeveelheid water<br />

wordt afgevoerd.<br />

Sinds 29 september 2016 moet elk op te richten<br />

gebouw, constructie of aan te leggen verharding<br />

groter dan veertig vierkante meter aan de normen<br />

van deze verordening voldoen, ook als die vrijgesteld<br />

is van stedenbouwkundige vergunningsplicht.<br />

De plaatsing van een infiltratievoorziening<br />

is verplicht bij een perceel groter is dan 250 vierkante<br />

meter.<br />

Drainix: nieuwe gepatenteerde<br />

oplossing van Deschacht<br />

Belangrijk voor een waterdoorlatende verharding<br />

is dat hemelwater doorheen de volledige structuur<br />

kan infiltreren. Lees: niet enkel de verharding zelf<br />

moet waterdoorlatend zijn, maar ook de fundering<br />

en onderfundering. Bovendien is het in bepaalde<br />

60


De ideale oplossing voor zwaar verkeer, zoals<br />

vrachtwagens of heftrucks.<br />

Drainix kan ook gebruikt worden als bermversteviging, opgevuld met teelaarde of grind.<br />

‘Drainix van Deschacht combineert<br />

een licht gewicht met een<br />

indrukwekkende draagkracht’<br />

Dankzij zijn lichtgewicht is Drainix eenvoudig en<br />

gebruiksvriendelijk te plaatsen. Ondanks dit lichte<br />

gewicht is deze oplossing zeer sterk, en dus uitstekend<br />

geschikt voor zwaar verkeer, zoals vrachtwagens<br />

en heftrucks. Hierdoor gaat deze verharding<br />

erg lang mee, waardoor je dan weer tijd en kosten<br />

bespaart om op langere termijn bestaande verharding<br />

te moeten heraanleggen. ❚<br />

gevallen wenselijk – en zelfs noodzakelijk – dat<br />

deze verharding goed berijdbaar is, ook voor<br />

zwaar verkeer.<br />

Met het splinternieuwe Drainix stelt Deschacht<br />

een oplossing voor die een antwoord biedt op al<br />

deze vereisten. Drainix is een ter plaatse gegoten<br />

grastegel in gewapend beton, met een perfecte<br />

mix van een klassieke kunststof en betonnen tegel.<br />

Met andere woorden: de combinatie van lichtgewicht<br />

en enorme draagkracht.<br />

Alle voordelen op een rij<br />

Benieuwd naar de voordelen van Drainix? We<br />

sommen de belangrijkste troeven voor je op.<br />

Drainix is slijtvast en ijzersterk: het biedt je de<br />

mogelijkheid om één groot naadloos infiltrerend<br />

betonvlak te creëren mét wapening. Bovendien is<br />

het perfect mogelijk om dit oppervlak in helling te<br />

gieten. Drainix kan ook gebruikt worden als bermversteviging,<br />

waarbij het opgevuld kan worden<br />

met teelaarde of grind.<br />

Creëer één groot naadloos infiltrerend betonvlak<br />

mét wapening.<br />

61


Schäffer presenteert compacte 1422 SGT<br />

en elektrische telescooplader 24e T<br />

Succesvol gamma wielladers<br />

verder uitgebreid<br />

De elektrische 24e T heeft een hefhoogte van maar liefst 3,72 m.<br />

Heusdens Schäffer is de specialist in import, verkoop, verhuur en service van wielladers en<br />

aanbouwdelen. Wat veertig jaar geleden begon als een familiebedrijf met een hart voor zijn<br />

klanten en een passie voor kwaliteit, is ondertussen uitgegroeid tot een begrip in de wereld<br />

van knikladers, wielladers en telescoopladers. In de afgelopen jaren lanceerde Schäffer al<br />

heel wat rendementsoptimaliserende innovaties en daar komen dit jaar nog twee nieuwe<br />

machines bij.<br />

Tekst Pieter de Mos | Beeld Heusdens Schäffer<br />

Schäffer knikwielladers hebben een onfeilbare<br />

reputatie als robuuste en onderhoudsarme machines<br />

die duizenden en duizenden uren betrouwbaar<br />

dienst doen. Zeker nu ondernemers in<br />

stijgende mate uitgedaagd worden door hogere<br />

kosten, is het van cruciaal belang dat hun machinepark<br />

betrouwbaar, economisch en duurzaam is.<br />

In dit jubileumjaar geeft Heusdens Schäffer de<br />

veertigste verjaardag een nog feestelijker randje<br />

door de presentatie van een tweetal nieuwe modellen<br />

in het gamma voor de bouw en industrie.<br />

Ruim 90% efficiëntie<br />

Als eerste nieuweling zien we de 24e T. Het is de<br />

eerste elektrische telescopische wiellader voor de<br />

bouwsector en hij heeft een hefhoogte van maar<br />

liefst 3,72 m. De efficiëntie van de machine is<br />

meer dan 90%, wat ongeveer drie keer hoger is<br />

dan een diesellader.<br />

De tweede nieuweling van Schäffer is de 1422<br />

SGT. Deze kniklader heeft een extreem compacte<br />

bouw (0,89 m breed) en krachtige hydrauliek,<br />

en met de grote keuze in aanbouwdelen is<br />

deze machine ontworpen met veelzijdigheid in<br />

het achterhoofd.<br />

De nieuwe 1422 SGT kniklader is meteen de meest compacte lader in de Schäffer line-up.<br />

Krachtige acceleratie en hoge<br />

duwkrachten<br />

Schäffer versterkt het gamma gericht op de bouw<br />

en industrie met een telescoopversie van elektrische<br />

24e-wiellader die het in 2018 introduceerde<br />

als de eerste wiellader aangedreven door een lithi-<br />

62


De 1422 SGT is een ideale multitasker. Hij is ontworpen met veelzijdigheid in het achterhoofd.<br />

um-ionbatterij. De voordelen van een emissievrije<br />

lader zijn duidelijk: een stille en uitlaatgasvrije<br />

werking, vooral bij gebruik in gebouwen en in geluidsgevoelige<br />

situaties. De machine is uitgerust<br />

met twee elektromotoren: de 21 kW aandrijfmotor<br />

zorgt voor een krachtige acceleratie met zijn elektrische<br />

directe aandrijving, bereikt snel 20 km/u<br />

en zorgt voor hoge duwkrachten; de 9,7 kW motor<br />

voor de werkhydrauliek levert 42 l/min, en dat is<br />

ideaal voor snelle werkprocessen.<br />

Nieuwe generatie accu's<br />

Met de 24e T introduceert Schäffer een nieuwe<br />

generatie accu's. Dankzij de forse capaciteit van<br />

‘Met de presentatie geeft<br />

Heusdens Schäffer geeft zijn veertigste<br />

verjaardag een nog feestelijker randje’<br />

31,3 kWh zijn werktijden tot acht uur mogelijk,<br />

met name wanneer wordt gewerkt zonder hydraulisch<br />

veeleisende aanbouwdelen. In de Eco-modus<br />

wordt met verminderd vermogen gewerkt en dan<br />

kan de totale werkduur met maximaal 1,5 uur worden<br />

verlengd. De TCO (Total Cost of Ownership)<br />

wordt verder gunstig beïnvloed doordat er minder<br />

onderhoud nodig is.<br />

Zeer compact en veelzijdig<br />

De nieuwe 1422 SGT kniklader is meteen de<br />

meest compacte lader in de Schäffer line-up. SGT<br />

staat voor 'Schäffer Genuine Tool Carrier' en dat<br />

maakt de 1422 SGT een ideale multitasker. Met<br />

zijn extreem compacte bouw, krachtige hydrauliek<br />

en een grote keuze aan aanbouwdelen, is<br />

hij ontworpen met veelzijdigheid in het achterhoofd.<br />

Met een bedrijfsgewicht van 1.250 kg en<br />

beperkte afmetingen, minder dan 2 m hoog en<br />

slechts 0,89 m breed, kan deze kniklader zonder<br />

problemen door smalle en lage deuropeningen<br />

rijden. Ook kan de krachtpatser gemakkelijk worden<br />

vervoerd op een aanhangwagen, zelfs met<br />

een gemonteerd aanbouwdeel.<br />

De efficiëntie van de elektrische telescopische wiellader 24e T is<br />

meer dan 90%, wat ongeveer drie keer hoger is dan een diesellader.<br />

Krachtige motor en hydrauliek<br />

De 1422 SGT wordt aangedreven door een 16,2<br />

kW/22 pk motor van Kubota, een Stage V motor<br />

zonder emissiebehandelingssysteem. Door de<br />

eenvoudig te bedienen hydrostatische aandrijving<br />

is de machine zeer wendbaar en dat is handig in<br />

krappe ruimtes. De standaard hydraulische pomp<br />

levert een oliestroom van 28l/min. De optionele<br />

Schäffer Multi-High-Flow (MHF) pomp levert 40l/<br />

min voor het bedienen van complexe aanbouwdelen<br />

zoals klepelmaaiers, veegmachines of sneeuwblazers.<br />

Met een topsnelheid van 16 km/u, 810<br />

kg hefvermogen en een hefhoogte van 2,23 m<br />

levert de 1422 SGT stevige prestaties. ❚<br />

63


KLEINE MACHINE<br />

GROTE MOGELIJKHEDEN<br />

DE NIEUWE V7 EN V7-HW<br />

Het mogen dan wel de kleinste machines<br />

uit ons assortiment zijn, maar met hun<br />

soepele, krachtige en elektronisch<br />

gestuurde aandrijving, pendelende vooras<br />

en P-kinematics parallel hefsysteem<br />

kunnen onze nieuwe compacte wielladers<br />

grote klussen met gemak aan.


Revolutionair en<br />

ongeëvenaard<br />

ƒ<br />

Dankzij de nieuwe Power Laminate technologie biedt de AP 500 S<br />

een verdubbeld aantal laadcycli én meer vermogen voor hetzelfde<br />

gewicht. Met deze AP lithium-ion-accu gebruik je je STIHL<br />

tuinmachines zelfs voor de meest veeleeisende klussen. Bovendien<br />

zie je op elk ogenblik hoe lang je de accu effectief hebt gebruikt<br />

als je de AP 500 S via Bluetooth verbindt met STIHL connected.<br />

STIHL. STERK WERK<br />

AP 500 S<br />

LITHIUM-ION-ACCU<br />

Meer informatie op stihl.be of bij je lokale STIHL dealer.


SPECIAL GROENDAKEN<br />

Veel meer dan alleen visuele pracht<br />

GROENDAKEN:<br />

VAN PLANTENKEUZE<br />

TOT DUURZAAMHEID<br />

Groendaken zijn een trend in de stadsarchitectuur en het landschapsontwerp. Ze verhogen niet alleen de esthetiek van gebouwen, maar<br />

bieden ook een meer duurzame en ecologisch verantwoorde benadering om groen te integreren in de woon- en werkomgeving. Ze zijn<br />

onderdeel van wat nu natuurinclusief bouwen wordt genoemd. In dit artikel bespreken we de nieuwste trends in groendaken en hoe ze<br />

kunnen worden toegepast. Denk hierbij aan voordelen en ontwerpaspecten, evenals het proces van aanleg en onderhoud. GreenPro ging<br />

poolshoogte nemen bij enkele boeiende ‘groendakleggers’. Wat we meekregen is zonder meer belangwekkend…<br />

Tekst Kris Vandekerckhove | Beeld EMC Greenroofs<br />

Trends in groendaken:<br />

natuur in de stedelijke jungle<br />

Groendaken zijn ongelooflijk populair en worden<br />

beschouwd als een vooruitstrevende manier om<br />

natuurlijke elementen in de bebouwde omgeving<br />

te brengen. Natuurinclusief bouwen heet dat tegenwoordig.<br />

Hoewel ze vaak worden geassocieerd<br />

met stedelijke gebieden vanwege hun vermogen<br />

om de beschikbare ruimte te optimaliseren, zijn<br />

groendaken flexibel en kunnen ze ook uiteraard<br />

ook elders worden toegepast. Deze trend wordt<br />

aangewakkerd door de groeiende behoefte aan<br />

duurzame oplossingen en de erkenning van groendaken<br />

als een effectieve manier om luchtvervuiling<br />

te verminderen, regenwater vast te houden<br />

en biodiversiteit te bevorderen.<br />

Voordelen van groendaken:<br />

groen boven ons hoofd<br />

Groendaken hebben een intrinsieke esthetische<br />

waarde en visuele aantrekkingskracht die<br />

bijdraagt aan de schoonheid van de omgeving.<br />

Ze transformeren kale, betonnen oppervlakken<br />

in levendige en groene landschappen, waardoor<br />

een harmonie ontstaat tussen de menselijke<br />

architectuur en de natuurlijke wereld.<br />

Naast het esthetische aspect spelen groendaken<br />

een belangrijke rol bij het optimaliseren<br />

van ruimte in dichtbevolkte gebieden. Ze brengen<br />

groen naar plekken waar traditionele tuinen<br />

moeilijk te realiseren zijn. Die ruimte ligt<br />

thans meestal braak.<br />

Groendaken dragen ook bij aan de verbetering<br />

van de luchtkwaliteit door luchtverontreinigende<br />

stoffen op te nemen en schadelijke gassen<br />

te verminderen. Bovendien fungeren ze als<br />

natuurlijke geluidsabsorberende lagen, waardoor<br />

de leefomgeving stiller en comfortabeler<br />

Groendaken zijn ongelooflijk populair en worden beschouwd als een vooruitstrevende<br />

manier om natuurlijke elementen in de bebouwde omgeving te brengen.<br />

Groendaken hebben een intrinsieke esthetische waarde en visuele<br />

aantrekkingskracht die bijdraagt aan de schoonheid van de omgeving.<br />

66


GROENDAKEN SPECIAL<br />

We kunnen er niet meer omheen, groendaken zijn een van de cruciale oplossingen om klimaatverandering te bestrijden.<br />

wordt. Bovendien verminderen ze de nood aan<br />

koeling van gebouwen. Dit alles bevordert een<br />

betere levenskwaliteit en creëert een gezondere<br />

leefomgeving.<br />

Groen, het hele jaar door?<br />

Sommige spelers gaan daarbij nog een flinke<br />

stap verder. Zo werd nagegaan of er naast een<br />

bredere variatie in plantensamenstelling ook een<br />

universele en ideale voedingsbodem kon gevonden<br />

worden voor een groendak dat van lente tot<br />

herfst groeit en bloeit, inspeelt op biodiversiteit,<br />

weerstand kan bieden tegen de klimaatsverandering,<br />

minder onderhoud vraagt, en dus duurzamer<br />

is dan een traditioneel groendak. Daarvoor wordt<br />

dan gewerkt met een lavasubstraat, met de juiste<br />

dosis mineralen en organische stoffen. Toegevoegde<br />

micro-organismen creëren een optimale<br />

voedingsbodem voor de plantengroei.<br />

Aandachtspunten bij het ontwerp:<br />

van plantenkeuze tot duurzaamheid<br />

Bij het ontwerpen van groendaken moeten verschillende<br />

aspecten worden overwogen. De keuze<br />

van geschikte plantensoorten en groenstructuren<br />

is essentieel om een duurzaam en visueel aantrekkelijk<br />

resultaat te bereiken. Daarnaast moet er<br />

aandacht zijn voor irrigatie- en drainageplannen<br />

om wateroverlast te voorkomen.<br />

Het beheersen van licht en schaduw is ook van<br />

belang. Planten hebben verschillende lichtvereisten<br />

en het optimaliseren van deze aspecten draagt<br />

bij aan het succes van het groendak. Onderhoud<br />

is een continu proces, en duurzaamheid moet worden<br />

geïntegreerd in de keuzes van materialen en<br />

systemen, om ervoor te zorgen dat het groendak<br />

gedurende lange tijd zijn positieve impact behoudt.<br />

Aanleg van groendaken:<br />

bouwen naar de toekomst<br />

Voordat een groendak wordt aangelegd, moet<br />

de draagkracht van het dak worden geëvalueerd.<br />

Voorbereidende werkzaamheden, zoals het aanbrengen<br />

van waterdichting, zijn cruciaal om de<br />

duurzaamheid van het groendak te waarborgen.<br />

De constructie zelf vereist gespecialiseerde technieken<br />

en materialen om een stabiele basis te<br />

bieden voor het groen. De plantenkeuze is afhankelijk<br />

van factoren zoals de dikte van de substraatlaag,<br />

het klimaat en licht. ❯<br />

‘Groendaken zijn ongelooflijk populair en<br />

worden beschouwd als een vooruitstrevende manier<br />

om natuurlijke elementen in de bebouwde omgeving te<br />

brengen. Natuurinclusief bouwen heet dat tegenwoordig’<br />

67


HUUR 100%<br />

BELGISCH<br />

PROFESSIONELE TUINMACHINES<br />

WWW.HUURLAND.BE<br />

AALST I BRUGGE I BOORTMEERBEEK I DENDERMONDE I EKE I GENT I KORTRIJK I MALDEGEM I OOSTENDE I ROESELARE I ZELLIK<br />

INNOVATIE & ADVIES OP MAAT . KWALITEIT & EXCLUSIVITEIT<br />

KWALITEIT & EXCLUSIVITEIT<br />

Raven leisteen<br />

Steenkorf<br />

Alupath<br />

Gravellock<br />

Nikelaan 31.2430 Laakdal.Tel.: 013 29 29 43<br />

info@els-garden.be.www.els-garden.be<br />

Naamloos-1 1 <strong>04</strong>-02-2022 10:02


GROENDAKEN SPECIAL<br />

‘Als universele en ideale voedingsbodem wordt gewerkt met<br />

een lavasubstraat, met de juiste dosis mineralen en organische<br />

stoffen. Toegevoegde micro-organismen creëren een optimale<br />

voedingsbodem voor de plantengroei’<br />

Emma Callens, EMC Greenroofs<br />

Bevestigings- en ondersteuningssystemen moeten<br />

zorgvuldig worden geselecteerd en geïnstalleerd om<br />

ervoor te zorgen dat het groendak veilig en langdurig<br />

blijft. Al deze stappen vereisen een multidisciplinaire<br />

aanpak, waarbij architecten, landschapsontwerpers<br />

en bouwspecialisten nauw samenwerken.<br />

We kunnen er niet meer omheen: groendaken<br />

zijn een van de cruciale oplossingen om<br />

klimaatverandering te bestrijden. En op die<br />

manier onze steden te transformeren en duurzame,<br />

gezonde leefomgevingen te creëren. Hun<br />

opkomst is een weerspiegeling van de groeiende<br />

behoefte aan evenwicht tussen bebouwde<br />

omgevingen en de natuur. Met aandacht voor<br />

design, ecologische waarde en technische aspecten,<br />

zijn groendaken een inspirerend voorbeeld<br />

van hoe onze sector kan bijdragen aan<br />

een groenere toekomst. ❚<br />

Groendaken verhogen niet alleen de esthetiek van gebouwen, maar bieden ook een meer duurzame en ecologisch verantwoorde benadering om groen te integreren in de<br />

woon- en werkomgeving.<br />

69


SPECIAL GROENDAKEN<br />

Stap voor stap je omgeving vergroenen<br />

Een groendak: meer dan sedum<br />

“Groendaken bestaan altijd uit dezelfde sedumplanten en je kunt ze enkel aanleggen op platte daken”: de clichés over zijn branche haalt<br />

Eric Waterlot, accountmanager bij ZinCo in België en Luxemburg, met plezier onderuit. Als bedenker van het ZinCo Bijen- en Vlinderdak in 2014<br />

heeft hij een hart voor biodiversiteit. Want een betere wereld begint op je eigen dak.<br />

Tekst Trees Accou | Beeld ZinCo, Floratoit, Anne-Marie Van Hamme<br />

Zee aan bloemen op het Bijen- en Vlinderdak. Beeld ZinCo.<br />

70


GROENDAKEN SPECIAL<br />

wordt zodanig verlengd dat renovaties niet meer<br />

nodig zijn. Daarom is het ook belangrijk dat architecten<br />

en projectontwikkelaars tijdig advies bij ons<br />

inwinnen. Zo kun je alles voorzien om op het einde<br />

van de rit te genieten van de prachtige, voorziene<br />

tuin, en niet snel en goedkoop een oninspirerend<br />

sedumdak in te zaaien dat niets te maken heeft<br />

met het initiële ontwerp.”<br />

Daktuin met verschillende grassen in het Arboretum van Marche. Beeld Floratoit.<br />

De biodiversiteit verbeteren, meer water vasthouden,<br />

hittestress bestrijden of simpelweg genieten<br />

van meer kleur: de voordelen van een groendak<br />

zijn talrijk. Groendaken maken onze omgeving<br />

leefbaarder en vergroenen de wereld in kleine<br />

stapjes. “Vorige generaties hebben het milieu<br />

flink om zeep geholpen. Het is aan ons om dit<br />

recht te zetten”, zegt Eric. “Op deze manier kan ik<br />

een steentje bijdragen aan het nalaten van een<br />

groenere wereld voor mijn zoon.”<br />

Sinds enkele jaren zijn groendaken verplicht op<br />

openbare gebouwen en ook bij particulieren<br />

groeit de belangstelling om een positieve impact<br />

te maken met hun dak. Zonnepanelen kunnen<br />

perfect geïntegreerd worden in groendaken en<br />

nieuwe ontwikkelingen zoals computergestuurde<br />

retentiedaken met het ZinCo Meteo Active systeem<br />

worden meer en meer toegepast.<br />

Voor elk dak een systeem<br />

Een belangrijke vraag is: kan elk dak een groendak<br />

zijn? “Voor beplanting op je dak ben je niet<br />

beperkt tot platte daken. Ook een hellend dak<br />

kan groen verwelkomen, als je de juiste systemen<br />

aanbrengt”, benadrukt Eric. “Wat voor daktuin je<br />

aanlegt, hangt samen met verschillende factoren,<br />

zoals de draagkracht van je infrastructuur. Niet alleen<br />

het substraat en de beplanting bepalen het<br />

gewicht van je groendak, maar ook het volume<br />

water dat vastgehouden wordt. Groendaken worden<br />

namelijk ook aangelegd om regen vertraagd<br />

af te voeren. Ook de oriëntatie en hoogte van je<br />

dak spelen een rol in je keuze. Schaduw en wind<br />

zijn pretbedervers bij bepaalde types planten.”<br />

Zijn kennis over daktuinen deelt Eric ook online,<br />

bijvoorbeeld met een meet-up voor dakhoveniers.<br />

In een half uur praat hij je bij over de verschillende<br />

aspecten waarop je moet letten bij het ontwerpen<br />

en aanleggen van een klimaatdak. Op de<br />

website van ZinCo vind je onder Events informatie<br />

over komende edities.<br />

‘Een betere<br />

wereld begint op<br />

je eigen dak’<br />

Van vetplant tot boomkruin<br />

Er is meer mogelijk dan de gekende sedums. Zelfs<br />

op een eenvoudig plat dak pak je vandaag uit<br />

met vaste planten die van de vroege lente tot in<br />

het hart van de herfst je huis opfleuren. Niet alleen<br />

omdat het mooi is: enkele vierkante meters<br />

bloemen bieden voedsel voor heel wat bijen en<br />

vlinders. Zie je het grootser, dan kun je een echte<br />

daktuin aanleggen. Weet wel: bomen en struiken<br />

wortelen diep en hebben aangepaste drainagesystemen<br />

en substraten nodig om te floreren.<br />

Daarom is het belangrijk al van bij het ontwerp<br />

van een bouw- of renovatieproject rekening te<br />

houden met het gewenste resultaat.<br />

“Wil je een uitgebreide daktuin, dan moet je constructie<br />

die kunnen dragen, moeten de opkanten<br />

hoog genoeg zijn voor het benodigde substraat,<br />

en heb je het juiste onderliggende drainagesysteem<br />

nodig. Denk ook aan degelijke waterdichting.<br />

Als die niet oké is, krijg je gegarandeerd problemen.<br />

Wat ook vergeten wordt: een groendak<br />

beschermt de waterdichting tegen hoge temperaturen<br />

en uv. De levensduur van de dakdichting<br />

Zo’n ingezaaid dak is geen garantie op succes. Is<br />

het dak bovendien schaduwrijk en vochtig, dan<br />

bestaat de kans dat je eindigt met een mosvlakte<br />

doordat je planten nooit een eerlijke groeikans<br />

hebben gekregen. Ook de juiste plantenkeuze is<br />

essentieel en vermijdt schade aan je dak door bijvoorbeeld<br />

planten die woekeren en je dakbedekking<br />

beschadigen. Advies op maat van jouw gebouw,<br />

de keuze voor kwalitatieve systemen en de<br />

juiste planten garanderen een groendak dat – mits<br />

een minimum aan onderhoud – jarenlang plezier<br />

geeft en in voedsel voor insecten zal voorzien.<br />

ZinCo biedt correct advies en begeleiding, en<br />

heeft alles in huis om van een daktuin een klein<br />

paradijs te maken. “We zijn een wereldwijde speler,<br />

in meer dan 42 landen, met kennis van zaken,<br />

en bieden een volledige service die degelijk onderbouwd<br />

is. Want je kunt prachtige dingen doen<br />

met een dak.” ❚<br />

Gezellige daktuin met waterpartijen in mei.<br />

Beeld Anne-Marie Van Hamme.<br />

Dezelfde daktuin tijdens de zomermaanden.<br />

Beeld Anne-Marie Van Hamme.<br />

71


SPECIAL GROENDAKEN<br />

Europees congres in Berlijn grootste ooit<br />

SUCCESVOL WORLD GREEN<br />

INFRASTRUCTURE CONGRESS<br />

Het verwezenlijken van groene gevels en daken draagt in aanzienlijke mate bij aan het verhogen van de levenskwaliteit<br />

binnen onze stedelijke omgevingen en gemeenschappen. Deze groene structuren bieden verkoeling tijdens de zomer en<br />

beschermen ons gebouw gedurende de winter, bevorderen een beter microklimaat en een verbeterde luchtkwaliteit,<br />

dienen als opslag voor regenwater en CO₂, en dragen bij aan energiebesparing. Daarnaast creëren ze waardevolle<br />

leefgebieden voor planten en dieren, en voor velen zijn ze een onmisbare belichaming van de natuur in de stad.<br />

Tekst Kris Vandekerckhove | Beeld Belgische Federatie Dak- En Gevelgroen<br />

Voor velen zijn groene structuren een onmisbare belichaming van de natuur in de stad.<br />

72


GROENDAKEN SPECIAL<br />

‘De drie dagen zijn voorbijgevlogen en<br />

brachten ons terug in België met heel veel<br />

inspiratie en enthousiasme’<br />

Tegelijkertijd is het vergroenen van gebouwen van essentieel<br />

belang bij het aanpassen van onze stedelijke<br />

omgeving aan de gevolgen van klimaatverandering.<br />

De toenemende dreigingen van hitte, droogte, hevige<br />

regenval en overstromingen vereisen dat steden<br />

en gemeenschappen wereldwijd zich aanpassen aan<br />

ingrijpende veranderingen. Het is noodzakelijk om<br />

zowel de infrastructuur als het gebouwenbestand te<br />

transformeren om een klimaatneutrale en duurzame<br />

toekomst te garanderen.<br />

Klimaatvriendelijke transformatie<br />

In dat kader vond van 27 tot 29 juni in Berlijn het<br />

World Green Infrastructure Congress WGIC <strong>2023</strong><br />

plaats. Het groots opgevatte evenement wilde de<br />

cruciale rol van dak-, gevel- en interieurvergroening<br />

in het bevorderen van een klimaatvriendelijke<br />

transformatie van steden en gemeenschappen<br />

versterken en verder in het bewustzijn van het<br />

publiek verankeren. En slaagde daarin, gezien het<br />

grote succes, wonderwel.<br />

Thema-overschrijdende<br />

uitwisseling van informatie<br />

Het World Green Infrastructure Congress <strong>2023</strong><br />

in Berlijn en online was een driedaags evenement<br />

over alle aspecten van groene gebouwen<br />

(dak-, gevel- en interieurbegroening) met de<br />

De derde dag van het congres was gevuld met<br />

excursies naar verschillende projecten in Berlijn,<br />

volgens bepaalde thema’s.<br />

bijbehorende onderwerpen (waaronder stadsklimaat,<br />

regenwaterbeheer, duurzaamheid,<br />

stad van de toekomst). Het ging bovendien<br />

gepaard met een vakbeurs. Het wereldcongres<br />

werd georganiseerd door het Bundesverband<br />

GebäudeGrün e.V. (BuGG), met de steun van<br />

internationale en nationale partners zoals het<br />

World Green Infrastructure Network (WGIN) en<br />

de European Federation of Green Roof & Wall<br />

Associations (EFB).<br />

Het grootste congres over groene gebouwen ooit<br />

gehouden in Europa bood onder andere:<br />

·meer dan 100 sprekers uit 29 landen,<br />

·1.100 deelnemers,<br />

·meer dan 50 exposanten op de bijbehorende<br />

vakbeurs,<br />

·meer dan 30 samenwerkings- en mediapartnerschappen<br />

(verenigingen, organisaties, instellingen),<br />

·kennisoverdracht over vergroening van gebouwen<br />

(dak-, gevel- en interieurbegroening),<br />

·demonstratie van ‘best practices’,<br />

·kennisoverdracht door experts uit de sector uit<br />

binnen- en buitenland in parallelle series lezingen<br />

en discussierondes,<br />

·aanspreken van nieuwe doelgroepen en netwerken<br />

in een speciaal daarvoor opgericht ‘meeting<br />

point’,<br />

·thema-overschrijdende uitwisseling van ervaringen<br />

tussen stadsvertegenwoordigers, architecten,<br />

stedenbouwkundigen, deskundigen op het<br />

gebied van stedelijk waterbeheer, vertegenwoordigers<br />

van industrie en vastgoed, fabrikanten,<br />

verwerkers, onderzoekers, verenigingen, politici<br />

en andere geïnteresseerden.<br />

Groenblauwbouwen.be<br />

Simon Perneel, voorzitter van de Belgische Federatie<br />

Dak- En Gevelgroen: “Na jaren van uitstel<br />

door corona kwam er dit jaar eindelijk weer een<br />

internationaal congres over gebouwbegroening.<br />

Het WGIN-congres is telkens weer een leuk weerzien<br />

met internationale contacten en na zes jaar<br />

hadden we veel om over te praten. Mijn eerste<br />

internationaal congres dateert al van 2012 in Kopenhagen;<br />

vanaf de eerste lezingen had ik door<br />

dat de mosterd op dergelijke events te halen is. Ik<br />

leerde toen in twee dagen meer bij over groendaken<br />

en -gevels dan in de vier jaar dat ik al actief<br />

was in de sector.”<br />

WGIC wilde de cruciale rol van dak-, gevel- en interieurvergroening<br />

in het bevorderen van een klimaatvriendelijke transformatie van<br />

steden en gemeenschappen versterken.<br />

Meer dan 100 sprekers uit 29 landen en 1.100 deelnemers.<br />

“De eerste twee dagen zijn traditioneel voorzien<br />

van heel wat presentaties over nieuwe evoluties<br />

en onderzoeken, die worden gepresenteerd in<br />

thematisch georganiseerde sprekersruimtes. Tussen<br />

de lezingen door is er tijd om te netwerken<br />

of de vakbeurs te bezoeken waar meer dan vijftig<br />

exposanten hun producten en systemen voorstellen.<br />

De derde dag van het congres bracht ons excursies<br />

naar verschillende projecten in Berlijn, volgens<br />

bepaalde thema’s (groendaken, groengevel,<br />

indoor beplanting…). Een interessant moment om<br />

projecten in real-time te bezoeken en te bekijken.”<br />

“De drie dagen zijn voorbijgevlogen en brachten<br />

ons terug in België met heel veel inspiratie en<br />

enthousiasme; de leuke ontmoetingen met collega’s<br />

uit binnen- en buitenland zijn bovendien<br />

een absolute meerwaarde. Het volgende WGINcongres<br />

is in Nieuw-Zeeland en zal misschien wat<br />

ver zijn om bij te wonen, maar op de website van<br />

onze federatie www.groenblauwbouwen.be kun je<br />

ook andere events terugvinden. Bovendien word<br />

je als lid van onze federatie stipt op de hoogte<br />

gehouden van aankomende events, nationaal en<br />

internationaal. Om lid te worden van onze federatie<br />

volstaat een mail sturen naar bestuur@groenblauwbouwen.be.“<br />

❚<br />

73


SPORT<br />

vakmanschap loont.<br />

Aanleg, onderhoud en renovatie<br />

van sport – en recreatievelden<br />

Sport- en recreatievelden hebben het soms stevig te verduren. En of het<br />

nu gaat over velden in natuurgras of semi-synthetisch (hybride) gras, de<br />

kennis en vaardigheden.<br />

Liefde voor het vak<br />

Ook na de aanleg blijven onze specialisten advies geven, ondersteunen<br />

ze technisch en verzorgen ze het dagelijkse onderhoud met als enige<br />

doel: duurzame sportvelden die hun dienst week op week bewijzen.<br />

Onze experts leven dan ook echt voor hun vak en zorgen elke dag mee<br />

voor de basis van de ultieme sportbeleving.<br />

Specialisten pur sang<br />

Voetbalvelden, golfvelden, paardenrenbanen, … onze adviseurs<br />

uitvoering. Ze houden bovendien de vinger aan de pols van de laatste<br />

technologische ontwikkelingen in de sector en bewegen hemel en<br />

aarde om van elke project een referentie te maken. Een extra troef<br />

daarbij is dat ze beroep kunnen doen op zowel ons eigen labo als ook<br />

externe labo’s voor alle nodige analyses. Niets wordt aan het toeval<br />

overgelaten.<br />

NIEUW:<br />

DRAINAGE<br />

Een goed geïnstalleerd drainagenetwerk zorgt ervoor dat je de<br />

waterhuishouding van je perceel beter onder controle hebt.<br />

Zo houd je je grond in optimale conditie.<br />

We zijn met onze drainage-activiteiten actief<br />

in Horti, Sport, Infra én in de Landbouw.<br />

Eerst analyseren, dan draineren<br />

Naast gewone drainage realiseren we ook peilgestuurde<br />

drainage en stoomdrainage. We starten bij elke opdracht met<br />

een analyse van het perceel. We bekijken de grondsituatie,<br />

meten het terrein op en overleggen voor welk systeem<br />

gekozen wordt.<br />

deceuster.com info@deceuster.com<br />

+32 (0)15 31 22 57


E-POWER GAMMA<br />

E450 E-POWER<br />

KS300PRO E-POWER<br />

BL360 E-POWER<br />

E450ZR E-POWER<br />

Vanuit een breed maatschappelijke reflex ter bescherming van de aarde<br />

en de biodiversiteit, werden klimaatdoelstellingen vooropgesteld. Een<br />

trend hierbij is de afbouw van fossiele brandstoffen en een overgang<br />

naar elektrische aandrijvingen. In deze filosofie namen we bij ELIET<br />

als één van de eersten in de sector het voortouw om ons gamma<br />

machines te elektrificeren.<br />

Hiervoor gingen we een technisch partnership aan met EGO Power.<br />

EGO is een toonaangevende fabrikant van batterijoplossingen en<br />

heeft een uitgebreid productassortiment aan batterij-aangedreven<br />

machines. Vanuit dit partnership kan ELIET deze ervaring en know-how<br />

aanspreken om best in class Li-ion accutechnologie op de machines te<br />

implementeren.<br />

Het nieuwe gamma accu aangedreven ELIET machines richt zich op<br />

tuinprofessionals met de volgende machines:<br />

E450<br />

E-POWER<br />

Een klassieke verticuteermachine met<br />

een werkbreedte van 45 cm.<br />

E450ZR<br />

E-POWER<br />

KS300PRO<br />

E-POWER<br />

Een nieuwe zelfrijdende verticuteermachine met<br />

een werkbreedte van 45 cm.<br />

Een kantensnijder voor onderhoud van graskanten.<br />

Bent u ook<br />

een vooruitstrevende<br />

tuinaannemer ?<br />

BL360<br />

E-POWER<br />

Een blazer voor het ruimen van grotere<br />

oppervlaktes zwerfvuil of bladeren.<br />

ELIET Europe | +32 (0)56 77 70 88<br />

info@eliet.eu | www.eliet.eu<br />

Vraag een DEMO aan op<br />

www.elietontour.eu


Boomkwekerij kiest natuursteen in nieuwe burelen<br />

INDOOR BOS BRENGT DE NATUUR NAAR BINNEN<br />

Het nieuwe kantoorgebouw van plantencentrum en boomkwekerij Houtmeyers inspireert iedereen die er binnen stapt. Want binnenstappen<br />

in een ruimte waar planten binnenshuis in volle grond floreren, dat voelt toch eerder als buitenstappen? Ook de intensieve daktuin met<br />

bomen en planten die je via een imposante trap bereikt, steelt de show. Voor de binnen- en buitenkant van het gebouw deed Houtmeyers een<br />

beroep op de expertise van E.L.S. Garden.<br />

Tekst Trees Accou | Beeld E.L.S. Garden<br />

Sinds 2014 kun je in Laakdal bij E.L.S. Garden terecht<br />

voor een brede selectie aan tuinmaterialen,<br />

van afsluitingen tot zwembadboorden. Al gaat de<br />

expertise van zaakvoerster Els en haar vader Ivo<br />

Meynen veel verder terug. Met 45 jaar ervaring<br />

weet Ivo precies welke materialen een project<br />

doen uitblinken. Hij gaat op zoek naar exclusieve<br />

producten van de beste kwaliteit. Voor hun maatwerk<br />

in natuursteen bezoekt Ivo zelf steengroeven<br />

in binnen- en buitenland. Els staat als tuinarchitecte<br />

steeds klaar met advies over tuinaanleg en<br />

de mogelijkheden van verschillende tuinmaterialen.<br />

E.L.S. Garden is zo de ideale partner om<br />

tuinideeën om te zetten in realiteit en gaat met<br />

dit project bij de firma Houtmeyers nog een stap<br />

verder voor de afwerking van het interieur en exterieur<br />

van hun nieuwe burelen.<br />

Een sociaal familiebedrijf<br />

Houtmeyers heeft een nog langere (familie)geschiedenis<br />

dan E.L.S. Garden. Bijna negentig jaar<br />

geleden werd de boomkwekerij opgericht door de<br />

De pilaren zijn vormgegeven als een indoor bos.<br />

76


De trap bestaat uit zware steenblokken in natuurlijke vormen.<br />

overgrootvader van huidig zaakvoerder Wim Houtmeyers.<br />

Vandaag kweken ze een ruim, wintervast<br />

assortiment aan fruitbomen, rozen, heesters en<br />

vaste planten. Ze enten hun fruitbomen en heel<br />

wat van hun heesters zelf, en zwoeren pesticiden<br />

al een hele tijd geleden af. Bij Houtmeyers gebeurt<br />

wieden mechanisch door een team dat vijftien<br />

man sterk is. Als sociale ondernemers bestaat<br />

minstens twintig procent van hun team uit mensen<br />

met verminderde kansen op de arbeidsmarkt.<br />

Dit warme familiebedrijf neemt zijn nieuwe kantoren<br />

in de loop van oktober in gebruik en wil er authenticiteit<br />

en een diepe betrokkenheid bij de natuur<br />

mee uitstralen. Klanten die langskomen voor<br />

advies en de uitgebreide kennis over bloemen en<br />

planten voelen in deze omgeving meteen dat bij<br />

Houtmeyers passie voor het vak essentieel is.<br />

Zachte, natuurlijke stenen<br />

Wim Houtmeyers: “Het hele gebouw bestaat<br />

uit ronde vormen en natuurlijke kleuren. Voor<br />

de gevelsteen wilden we dus geen traditionele<br />

blauwsteen. Ivo nam mij mee naar een groeve<br />

in Malmedy om natuursteen te kiezen. Ook de<br />

trap bestaat uit zware steenblokken in natuurlijke<br />

vormen. Hiervoor koos Els Maraon, een<br />

leisteen met wat ijzer in. Dat creëert een rode<br />

toets die goed bij de gevel past. Door de grote<br />

oppervlaktes krijg je het gevoel dat je een natuurlijke<br />

trap beklimt. Zo kom je boven op het<br />

‘Met dit nieuwe gebouw willen we<br />

onze klanten tonen wat je allemaal kan<br />

doen met planten’<br />

dak, waar grote bomen groeien, en lijkt het<br />

alsof je een heuvel op bent gewandeld.”<br />

Om de buitenomgeving en de binnenkant van<br />

het gebouw in elkaar te laten overlopen, ondersteunen<br />

in het interieur pilaren als betonnen<br />

bomen het dak. Daartussen worden verschillende<br />

planten in volle grond geplant, als een<br />

indoor bos.<br />

“Voor betegeling tussen die pilaren en het kamerplantenbos<br />

stelde E.L.S. Garden een zachte,<br />

natuurlijke betegeling van flagstones in gneis<br />

voor. De bruine en beige tinten gaan goed samen<br />

met de meubelen uit eik en larynx. Het geheel<br />

voelt natuurlijk en eenvoudig aan”, vertelt Wim<br />

Houtmeyers. “Met dit nieuwe gebouw willen we<br />

onze klanten tonen wat je allemaal kunt doen met<br />

planten. Je hoeft niet in een bos of op het platteland<br />

te wonen om de natuur te verwelkomen. Ook<br />

in een stad of op een gebouw kun je gezonde,<br />

wintervaste bomen planten.” ❚<br />

77


Greenkeeper Hilversumsche Golfbaan<br />

is een tevreden man<br />

‘MET DEZE ACCUTUINMACHINES WERKEN<br />

WE SNELLER EN PRETTIGER’<br />

De Hilversumsche Golfclub beschikt over een compleet pakket aan EGO accutuinmachines. Met onder meer grasmaaiers, kettingzagen en<br />

bladblazers wordt het terrein van de oudste golfclub van Nederland onderhouden zonder geluidsoverlast en CO₂-uitstoot.<br />

Tekst Ramona Kezer | Beeld Hilversumsche Golfclub<br />

Het terrein van de Hilversumsche Golfclub wordt onderhouden met accutuinmachines van EGO.<br />

78


Adjan Verploegh is head greenkeeper van de<br />

Hilversumsche Golfclub en met zijn team van<br />

acht mensen verantwoordelijk voor het groenonderhoud<br />

van het bijna zestig hectare grote<br />

terrein. “Het is een heel divers terrein: er is gras<br />

dat op verschillende maaihoogtes gemaaid<br />

wordt, bos en heide.” Toen een van zijn collega’s<br />

aangaf dat hij door tinnitus liever wilde werken<br />

met stillere machines, besloot Verploegh een accubosmaaier<br />

en twee acculoopmaaiers van EGO<br />

aan te schaffen om de tees te maaien. Deze<br />

machines bevielen zo goed, dat er een compleet<br />

‘Als er accu’s leeg zijn voor de pauze,<br />

zijn ze na de pauze alweer vol’<br />

pakket aan EGO accutuinmachines werd gekocht<br />

bij EGO-dealer LMB van Ginkel in Utrecht.<br />

“We hebben inmiddels ook een bladblazer, een<br />

bladblazer met rugaccu, twee bosmaaiers, een<br />

kettingzaag, een stokzaag en een multitool met<br />

meerdere opzetstukken, waaronder een kantensnijder.<br />

Die laatste is erg handig, want we hebben<br />

op het terrein zo’n 53 bunkers, oftewel zandbakken.<br />

De grasranden daaromheen knipten we voorheen<br />

met een haakse heggenschaar en dat was<br />

elke week ontzettend veel werk. Nu doen we dat<br />

met een lichte accubosmaaier. Je kunt het handvat<br />

losklikken en omdraaien. Zo kun je makkelijk<br />

alle gaskanten maaien. Het werkt veel sneller en<br />

prettiger. Vroeger maaiden we het gras bij het<br />

clubhuis met een grote zitmaaier. Maar omdat we<br />

daar altijd een paar keer moesten steken, reden<br />

we het gras kapot. Om die reden maaien we nu<br />

ook vier banen met de hand om de tees heen. Met<br />

twee man met allebei een dubbele accu mee, zijn<br />

we dan in vier uurtjes rond.”<br />

Verschillende accu’s en snelladers<br />

Alle machines die de golfclub aanschafte, komen<br />

uit het EGO Powerplus-pakket. Verploegh koos<br />

ook voor een groot aantal accu’s met verschillend<br />

vermogen: drie grote accu’s van 10 ampere, twee<br />

van 5 ampere en een kleine van 2,5 ampere. “Ook<br />

kochten we vier snelladers en de CHU6000 snellaadbox,<br />

die ruimte biedt aan het snelladen van<br />

6 accu’s. Als er accu’s leeg zijn voor de pauze, zijn<br />

ze na de pauze alweer vol. Het is handig dat we<br />

veel accu’s hebben, zodat het werk nooit stil komt<br />

te liggen.”<br />

Verploegh is erg tevreden over de prestaties van<br />

de machines en kan ze iedere golfclub aanbevelen.<br />

“De cirkelmaaier is vergelijkbaar met een<br />

benzinemaaier, maar dan veel lichter. Je hoeft de<br />

aandrijving niet eens aan te zetten, je kunt er zo al<br />

makkelijk mee steken en keren. Ook de bosmaaiers<br />

zijn heel licht, waardoor het werk veel minder<br />

zwaar wordt. Ik zit nu nog te wachten tot EGO een<br />

luchtkussenmaaier op de markt brengt”, lacht hij.<br />

Een ander groot voordeel van de EGO-accumachines<br />

is de prijs. “De machines zijn helemaal<br />

niet duur. Toen ik de lichte bosmaaier had aangeschaft,<br />

was ik dan ook meteen om. De accu’s<br />

zijn erg sterk en toch voordeliger dan die van<br />

andere merken. En ze zijn heel stil, wat ook prettig<br />

is voor de spelers op de golfbaan. Daarbij<br />

zijn de machines onderhoudsarm, wat ook weer<br />

veel werk scheelt.” ❚<br />

79


TREEPARKER ® Boombunker systeem<br />

Dé groeiplaatsoplossing voor bomen in de stad<br />

Treeparker is een<br />

boombumkersysteem dat<br />

zorgt voor een optimale<br />

groeiplaats voor bomen.<br />

De grond in de boombunkers<br />

zorgt voor een natuurlijke<br />

water- en luchthuishouding,<br />

en een onverstoorde<br />

doorwortelbare ruimte<br />

onder de verharding<br />

in steden en gemeenten.<br />

TreeParker<br />

BOOMBUNKER SYSTEEM<br />

www.deschacht.eu<br />

Naamloos-6 1 07-03-<strong>2023</strong> 14:47<br />

EFFICIËNTE HAKSELAARS<br />

van hoge kwaliteit!<br />

Een compleet gamma: multifunctionele hakselaars, hakselaars voor de bosbouw, maaiers, ontginningsmaaiers...<br />

De voordelen van de Brevi hakselaars:<br />

3 stevige, betrouwbare machines,<br />

3 talrijke mogelijke breedtes,<br />

3 voor alle vermogens van trekkers.<br />

Neem contact met ons op voor meer informatie!<br />

www.distritech.be


MET DE AUTO DOOR EEN WADI? DAT KAN!<br />

Met de TerraViva ® plantsubstraten richt Acterra zich vooral op berijdbaar gazon en ondergrondse groeiruimtes voor bomen in stedelijke<br />

gebieden. Wadi's en waterdoorlatende verhardingen zijn door de versnelde klimaatveranderingen noodzakelijke inrichtingsmethodes van<br />

de openbare ruimte geworden. Ook in de particuliere tuin groeit het besef om zijn eigen steentje bij te dragen. “Door de ruimte beter te<br />

benutten kun je een wadi veel efficiënter maken”, vertelt Bart Geerts, zaakvoerder van Acterra, dat de TerraViva ® substraten produceert.<br />

Tekst Niels Rouvrois | Beeld Acterra<br />

Doorheen de jaren zijn de berijdbare gazonmengsels<br />

van Acterra geëvolueerd van een monotone<br />

begroeiing in gras naar samengestelde mengsels<br />

met vooral tredbestendige planten. Belangrijk,<br />

want het belang van ontharding en de integratie<br />

van meer groen wordt alsmaar groter. Elke maatregel<br />

die besturen en particulieren nemen om<br />

openbare ruimtes, woningen en tuinen klimaatbestendiger<br />

te maken, maakt een verschil. Een<br />

interessante en veel gebruikte toepassing in dat<br />

verhaal zijn wadi’s (Water Afvoer Drainage Infiltratie).<br />

Een wadi is een met grind en zand gevulde<br />

kom of bekken dat zowel water kan vasthouden<br />

als laten infiltreren.<br />

“Wadi’s zijn in vele gevallen de opoffering van<br />

een duur stuk grond in een verkaveling of en bedrijfsterrein”,<br />

nuanceert Bart Geerts. “Ze dienen<br />

om het regenwater langzaam te laten infiltreren<br />

in de ondergrond, maar vaak worden ze enorm<br />

diep gemaakt om voldoende water te kunnen<br />

bufferen, en gebeurt de infiltratie op een zeer<br />

kleine oppervlakte. Daardoor zijn de zijkanten<br />

zeer steil, wat het onderhoud moeilijk maakt.<br />

Na enkele jaren is de wadi een verruigde opper-<br />

Een wadi dient om het regenwater langzaam te laten infiltreren in de ondergrond, maar in vele gevallen<br />

wordt hij enorm diep gemaakt om voldoende water te kunnen bufferen en gebeurt de infiltratie op een zeer<br />

kleine oppervlakte.<br />

‘Zelfs als er water in de wadi staat,<br />

kan er nog met voertuigen door worden<br />

gereden zonder verzakking of het risico<br />

om zich vast te rijden’<br />

Wadi's en waterdoorlatende verhardingen zijn door<br />

de versnelde klimaatveranderingen noodzakelijke<br />

inrichtingsmethodes van de openbare ruimte<br />

geworden.<br />

vlakte waar kettingzagen aan te pas komen om<br />

deze weer netjes te maken. Vooral in openbare<br />

ruimtes wordt de wadi daardoor een onveilig en<br />

vuil gegeven, dat alleen een negatieve bijklank<br />

begint te krijgen.”<br />

Gecombineerde oplossing<br />

“Door een wadi mag je lopen, maar hij mag niet<br />

zwaar belast worden. Je kunt er bijvoorbeeld niet<br />

met een auto over rijden want dan wordt de bodem<br />

gecompacteerd en ondoorlatend”, klinkt het<br />

op de website www.blauwgroenvlaanderen.be.<br />

Een stelling die volgens Bart Geerts niet helemaal<br />

klopt: “Acterra heeft een oplossing ontwikkeld<br />

waarbij waterinfiltratie en een berijdbare weg gecombineerd<br />

worden. Zo kan de beschikbare ruimte<br />

beter benut worden. Door de evacuatieweg/<br />

brandweg rond bijvoorbeeld een bedrijf dertig<br />

centimeter lager te leggen dan de groene ruimte<br />

errond, kan er in heel de weg water worden gebufferd.<br />

Zelfs als er water in de wadi staat, kan er<br />

nog met voertuigen door worden gereden zonder<br />

verzakking of het risico om zich vast te rijden. Een<br />

win-winsituatie dus.” ❚<br />

81


De Sportsman-range bestaat<br />

uit vijftien modellen.<br />

Verkrijgbaar in vele uitvoeringen<br />

en met talloze accessoires<br />

VOERTUIGEN VOOR HET ZWARE WERK<br />

De voertuigen van het merk Polaris zijn door het uitgebreide assortiment aan accessoires zeer breed inzetbaar. Daarbij zijn alle modellen<br />

verkrijgbaar in veel verschillende uitvoeringen met een groot volume en een laag gewicht. Ideaal dus voor gebruik in de agrarische en<br />

bosbouwsector, maar zeker ook voor groenprofessionals. “Ga er eens een rondje mee rijden, dan verkopen ze zichzelf.”<br />

Tekst Ramona Kezer | Beeld Jeegee Motors BV<br />

De ranger is inzetbaar voor veel verschillende werkzaamheden.<br />

Jeegee Motors BV is de Benelux-importeur voor<br />

onder andere de merken Polaris (quads en side-bysides)<br />

en motorfietsen van Indian Motorcycle. Het<br />

bedrijf werd zo’n veertig jaar geleden opgericht<br />

door de vader van de huidige eigenaren Viktor<br />

en Milko van Leeuwen. Van origine importeerde<br />

Jeegee Motors verschillende merken voor tuin<br />

en park: van aggregaten tot bladblazers. Ook is<br />

Jeegee importeur van Kawasaki engines, motoren<br />

voor onder andere gras- en zitmaaiers. Zo’n vijftien<br />

jaar geleden kwam Polaris erbij, wereldwijd<br />

de marktleider in off road-voertuigen.<br />

Voor zowel consument<br />

als professional<br />

“De voertuigen van Polaris zijn te splitsen in twee<br />

markten: leisure en utility. Zo is de Scrambler bijvoorbeeld<br />

een echte sportquad om mee te racen.<br />

De quads uit de Sportsman-range zijn er in vijftien<br />

verschillende uitvoeringen voor zowel consument<br />

als professional”, vertelt salesmanager Niels van<br />

Rijn. “De Ranger is daarentegen echt een werkmansvoertuig.<br />

Er zit, afhankelijk van het model, een<br />

bankje in voor twee of drie personen en achterop<br />

zit een kiepbak.” Deze all wheel drive side-by-side<br />

is bijvoorbeeld ideaal voor agrariërs, bosbouwers<br />

en groenvoorzieners. De Ranger is momenteel ver-<br />

82


krijgbaar als benzine- of dieselmodel. Dit jaar komt<br />

er een elektrische variant op de markt: de Ranger<br />

Kinetic. “Dit model is al lang verwacht in Europa.<br />

Helaas is de lancering uitgesteld, omdat dit model<br />

in Amerika zo’n succes is, dat de geproduceerde<br />

modellen steeds meteen zijn uitverkocht”, weet<br />

marketingmanager Ron Betist. “De Ranger Kinetic<br />

is uitgerust met lithium-ion battery-packs, wat veel<br />

voordelen heeft vergeleken met traditionele batterijen.<br />

Zo geven ze meer vermogen en een groter<br />

rijbereik. Ook loopt de capaciteit van de accu na<br />

veel opladen niet terug. ”<br />

‘Wat je ziet, is echt<br />

top of the line’<br />

Voor Nederlandse ondernemers heeft de aanschaf<br />

van zo’n elektrisch voertuig nog een extra voordeel:<br />

de investering komt in aanmerking voor de subsidieregeling<br />

Vamil. Van Rijn: “De Kinetic komt er alleen<br />

in driepersoonsmodel, omdat hier de meeste<br />

vraag naar is. Hij is leverbaar in twee varianten:<br />

met een enkel (Premium) en een dubbel accupakket<br />

(Ultimate) voor een extra groot rijbereik.” ❯<br />

Er zijn talloze accessoires beschikbaar.<br />

De voertuigen zijn geschikt voor zwaar werk.<br />

83


Zoeken jullie naar oplossingen na het<br />

TEGELWIPPEN ?<br />

We hebben duurzame, biodiverse<br />

en draagkrachtige oplossingen om<br />

comfortabel over te wandelen of<br />

veilig over te rijden .<br />

BODEMBEDENKERS ©


Premium service<br />

Jeegee Motors levert de voertuigen aan de eindgebruiker<br />

via een uitgebreid dealernetwerk binnen<br />

de Benelux. De dealers verzorgen ook de<br />

service. “Daarbij biedt Polaris op alle modellen<br />

Road Side Assistance: premium service in onverwachte<br />

situaties. Ideaal voor professionele gebruikers,<br />

want als zij stilstaan, kost het geld. De<br />

assistentie geldt voor de garantieperiode van<br />

twee jaar”, aldus Van Rijn.<br />

‘Deze voertuigen<br />

verkopen zichzelf’<br />

Voor werk in drassige gebieden zijn de modellen ook leverbaar met rupsbanden.<br />

Wat maakt een Polaris-voertuig beter dan die<br />

van andere merken op de markt? Daarop hebben<br />

de twee een kort antwoord: “Ga er maar<br />

eens een rondje mee rijden, dan verkopen deze<br />

voertuigen zichzelf. Ze hebben een grotere bodemvrijheid<br />

dan elk ander merk en zijn voorzien<br />

van een versa-track-modus. Je kunt dus zowel<br />

vierwielaangedreven of tweewielaangedreven<br />

als eenwielaangedreven rijden. Dat betekent<br />

dat je het gras niet opentrekt als je bochten<br />

maakt op het gazon en dat de voertuigen een<br />

zeer korte draaicirkel hebben.”<br />

Eenvoudig aanpassen<br />

met lock & ride<br />

De Polaris-voertuigen zijn inzetbaar voor vele<br />

toepassingen. Betist: “Ze worden veel gebruikt<br />

in de agrarische sector en bosbouw, maar daarnaast<br />

ook bijvoorbeeld door politie, brandweer<br />

en reddingsbrigades, en voor onderhoud van<br />

golfbanen, vakantieparken en duinbeheer. Met<br />

name in de tuinbranche bieden de voertuigen<br />

veel voordelen. Zo kan de gebruiker met de lock<br />

& ride accessoires het voertuig eenvoudig aanpassen<br />

aan iedere gebruikssituatie.”<br />

Het programma omvat wel tweehonderd verschillende<br />

accessoires. De meest verkochte accessoire<br />

is de cabineset: een voorruit, dak en achterruit<br />

in verschillende uitvoeringen. Bijvoorbeeld<br />

ruiten die wel of niet open kunnen, of met en<br />

zonder ruitenwissers. Daarnaast zitten er in de<br />

kiepbare achterbak openingen om gereedschap<br />

zoals een hark of schep aan te bevestigen. Ook<br />

zijn er opbergboxen voor gereedschap beschikbaar.<br />

Van Rijn: “De modellen zijn te gebruiken<br />

met een aanhanger. Die is standaard aanwezig<br />

op de tractor gehomologeerde uitvoeringen. De<br />

kiepbak kan worden voorzien van rekken die je<br />

eenvoudig omhoog zet voor meer laadruimte,<br />

zoals voor takken en bladeren. Daarbij heeft de<br />

Polaris een achterbak die de gebruiker met een<br />

extender langer kan maken om nog meer materiaal<br />

te vervoeren.”<br />

Andere, veel verkochte accessoires zijn werkverlichting<br />

voor of achter, een led-bar, deuren en<br />

verwarming. Voor werk in drassige gebieden<br />

zijn de modellen ook leverbaar met rupsbanden.<br />

Kortom: de voertuigen zijn volledig naar<br />

wens in te richten voor het optimale gebruiksgemak.<br />

Op de website van Polaris is de volledige,<br />

tweehonderd pagina’s tellende catalogus<br />

te vinden.<br />

Betist vult aan: “Voor de elektrische modellen gebruikt<br />

Polaris de techniek van Zero Motorcycles:<br />

de grootste partij ter wereld met een enorme kennis<br />

op het gebied van accutechniek. Dus wat je<br />

in de markt ziet, is echt top of the line.” ❚<br />

Met Roadside Assistance kan de professionele<br />

gebruiker snel weer aan het werk.<br />

85


TUINARCHITECT IN DE KIJKER<br />

Pensthorpe Nature Reserve (VK): een ode aan natuurlijke nuance.<br />

Tuinen roepen emoties op<br />

DE MEESTER VAN<br />

NATURALISTISCH<br />

TUINONTWERP<br />

De plantenkeuzes worden vaak in golvende,<br />

dynamische patronen geplaatst om beweging en<br />

leven te suggereren.<br />

In de wereld van tuinontwerp is er één naam die opvalt als een ware pionier en meester<br />

van het naturalistische tuinontwerp: Piet Oudolf. Met een unieke visie en een ongeëvenaard<br />

begrip van de krachten van de natuur heeft Oudolf landschappen getransformeerd en tuinen<br />

over de hele wereld nieuw leven ingeblazen. Zijn artistieke benadering van plantencomposities<br />

en zijn gebruik van weelderige, levendige planten zorgen voor een blijvende erfenis, die<br />

de grenzen van traditionele tuinontwerpconcepten verlegt.<br />

Tekst Kris Vandekerckhove | Beeld Piet Oudolf<br />

86


TUINARCHITECT IN DE KIJKER<br />

‘Tuinen vertellen verhalen, brengen emoties<br />

over en herinneren ons eraan dat de natuur<br />

een bron van inspiratie en genezing is’<br />

Piet Oudolf: “Een tuin gaat idealiter verder dan<br />

uitsluitend esthetische aantrekkingskracht.”<br />

Geboren in 1944 in Haarlem, Nederland, werkte<br />

Piet Oudolf aanvankelijk in het café-restaurant<br />

van zijn ouders. Maar hij merkte al snel dat dit<br />

niet het pad was dat hij voor de rest van zijn leven<br />

wilde bewandelen. Dus ging hij aan de slag<br />

bij een kwekerij en daar werd het zaadje voor zijn<br />

latere carrière geplant. Volgende logische stap:<br />

opleiding tot hovenier. Zijn liefde voor bloemen<br />

en planten kwam er finaal tot volle bloei…<br />

Naturalistische schoonheid<br />

Oudolfs signatuurstijl wordt vaak omschreven<br />

als naturalistisch en ecologisch geïnspireerd. Zijn<br />

benadering gaat veel verder dan louter plantenselectie<br />

en landschapsindeling. Hij creëert tuinen<br />

die de complexe, veranderlijke en soms onvoorspelbare<br />

aard van de natuur weerspiegelen. Zijn<br />

plantencombinaties zijn doordacht en zorgvuldig<br />

gepland, maar ze hebben ook een spontane uitstraling,<br />

alsof ze zichzelf hebben gecreëerd in harmonie<br />

met hun omgeving.<br />

Iconische werken en invloed<br />

Een van de meest bekende werken van Piet Oudolf<br />

is waarschijnlijk de High Line in New York City, een<br />

verhoogd park dat een voormalige spoorlijn transformeert<br />

in een levendige groene oase. Zijn aanpak van<br />

de High Line, met zijn inheemse en rustieke beplanting,<br />

heeft een nieuwe standaard gezet voor stadstuinen<br />

en openbare ruimtes over de hele wereld.<br />

De invloed van Oudolf is ook te zien in tal van andere<br />

projecten, zoals de Lurie Garden in Chicago's<br />

Millennium Park en de prachtige tuinen van het<br />

Hauser & Wirth Somerset kunstcentrum in Engeland.<br />

De erkenning van een visionair<br />

De impact van Piet Oudolf op de wereld van tuinontwerp<br />

is niet onopgemerkt gebleven. Hij heeft<br />

talloze prijzen en erkenningen ontvangen voor zijn<br />

baanbrekende werk, waaronder de Royal Horticultural<br />

Society's Veitch Memorial Medal en de Oeuvre<br />

Prijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Zijn<br />

boeken, waaronder ‘Ontwerpen Met Planten’ en<br />

‘Plannen En Planten – Een Nieuw Perspectief’ hebben<br />

zijn filosofie en ontwerpprincipes uitgebreid<br />

gedeeld en inspireren tuiniers en landschapsarchitecten<br />

over de hele wereld. Ook zijn laatste boek<br />

‘Piet Oudolf Aan Het Werk’ is hard op weg om een<br />

klassieker in het genre te worden.<br />

Tijdloze ervaring<br />

Piet Oudolf: “Een tuin moet verder gaan dan uitsluitend<br />

een esthetische aantrekkingskracht. Hij biedt<br />

een tijdloze ervaring van harmonie tussen mens en<br />

natuur. Tuinen vertellen verhalen, brengen emoties<br />

over en herinneren ons eraan dat de natuur een<br />

bron van inspiratie en genezing is. Ze nodigen ons<br />

uit om de dagelijkse beslommeringen achter ons<br />

te laten en ons onder te dompelen in de rustige en<br />

betoverende wereld die ze hebben gecreëerd.”<br />

Voortdurende invloed<br />

Als een visionair tuinontwerper blijft Piet Oudolf<br />

de grenzen van traditioneel tuinontwerp verleggen<br />

en een blijvende erfenis creëren die de schoonheid<br />

en complexiteit van de natuurlijke wereld omarmt.<br />

Zijn vermogen om levende landschappen te creëren<br />

die een emotionele reactie teweegbrengen,<br />

maakt hem een ware meester van zijn ambacht. ❚<br />

Creëren van emotie<br />

Tuinen van de hand van Oudolf zijn ontworpen<br />

om emoties op te roepen. Ze nodigen bezoekers<br />

uit om een emotionele verbinding te maken met<br />

de natuur en zich onder te dompelen in een omgeving<br />

van rust en verwondering. Zijn plantenkeuzes<br />

variëren van zachte grassen tot kleurrijke<br />

bloemen, en die worden vaak in golvende, dynamische<br />

patronen geplaatst om beweging en leven<br />

te suggereren. Het spel van texturen, kleuren en<br />

hoogtes draagt bij aan de diepte van zijn ontwerpen,<br />

waarbij elk seizoen een nieuw facet van de<br />

tuin onthult.<br />

Vlinderhof: een tuin moet vier seizoenen de moeite waard zijn.<br />

87


Vernieuwde opleidingen voor duurzame toekomst<br />

Groenonderwijs in beweging<br />

Bomenkennis opdoen waar bomen groeien.<br />

Dit najaar komt praktijkcentrum PCLT in Roeselare op de proppen met een serie vernieuwde groenopleidingen en met nieuwe docenten.<br />

Daarmee speelt het PCLT in op de snel veranderende uitdagingen binnen de sector. “Zowat alles in openbaar groen, in tuinaanleg en -onderhoud<br />

verandert, dus moeten wij mee met de tijd”, klinkt het.<br />

Tekst Chloé Vanhaesebroeck | Beeld PCLT Roeselare<br />

Het PCLT is gevestigd in Roeselare en focust<br />

vooral op professioneel machinegebruik. Het<br />

opleidingscentrum gaat aan de slag in drie takken:<br />

land- en tuinbouw, logistiek en transport, en<br />

groen. “Die laatste is aardig op weg om de grootste<br />

opleidingsgroep van de drie te worden”, aldus<br />

directeur Marc Ballekens. Bij het vernieuwingsplan<br />

komt onder meer een versterking van het<br />

personeel kijken. Zo kwam Thomas Bilaey uit de<br />

bus als kersvers opleidingscoördinator. Daarmee<br />

slaat hij na vijftien jaar als zelfstandig tuinaannemer<br />

een nieuw carrièrepad in. Als lesgever kende<br />

hij de groeimogelijkheden aan het PCLT.<br />

Inspelen op actuele noden<br />

Inhoudelijk lopen de vernieuwde opleidingen<br />

uiteen. In ‘Boomsoorten: onbekend is onbemind’<br />

trekt de docent samen met de cursisten de stadsparken<br />

in, op zoek naar bomen om over bij te<br />

leren. De lessen ‘Professionele boomverzorging’<br />

worden uitgebreid met extra klimlessen en klimmend<br />

snoeien om veilig op hoogte te leren werken.<br />

‘Snoeien van fruitbomen’ op laagstammen<br />

wordt uitgebreid met het snoeien op hoogstamfruitbomen.<br />

Verder zijn de opleidingen in aanleg<br />

en onderhoud van gazon, groendak en groengevels<br />

vernieuwd, en gaat het PCLT aan de slag<br />

peling van oppervlaktewater mogelijk te maken”,<br />

legt Bilaey uit. “Dat gaat van kleine oppervlaktes<br />

voor klimplanten tot meerdere vierkante meters<br />

waarop fruitbomen en snoephagen geplant worden.<br />

Het doel is om groen in de stad te brengen.<br />

Als praktijkschool nemen wij die nieuwe trends<br />

ter harte, zodat toekomstige tuinaannemers er<br />

voldoende kennis over hebben.”<br />

De impact van klimaatverandering<br />

De klimaatverandering ontgaat PCLT uiteraard<br />

niet. “Na vijf droge zomers op zeven staat dat thema<br />

centraal in een hele serie opleidingen. Vroeger<br />

88


konden we droogte oplossen door water te geven<br />

aan de planten”, zeggen Ballekens en Bilaey in<br />

koor. “Maar het wordt complexer. Vanwaar zal<br />

het water straks komen? Het wordt dus belangrijk<br />

om alles bij de bron aan te pakken en meteen de<br />

minder droogtegevoelige bomen en struiken aan<br />

te planten.”<br />

‘Als praktijkschool ondersteunen we<br />

de nieuwste trends, zodat toekomstige<br />

tuinaannemers up-to-date zijn’<br />

De vernieuwde opleidingen kun je zowel in<br />

avond- als dagopleiding volgen. De focus ligt<br />

steeds op de praktijk. “We zijn nagenoeg het enige<br />

centrum dat zo goed als puur praktijkmatig te<br />

werk gaat”, verzekert directeur Ballekens. Opdat<br />

iedereen voldoende zou kunnen oefenen, vinden<br />

de lessen plaats in kleine groepen. Die bestaan<br />

vaak uit professionele boomverzorgers, maar<br />

ook uit tuinaannemers. “Een grote meerwaarde<br />

daaraan is dat collega’s en ervaren mensen op<br />

die manier tijdens de praktijkopleiding onderling<br />

kennis uitwisselen over specifieke onderwerpen”,<br />

stelt Bilaey. “Onze opleidingen voorzien de cursisten<br />

van een uitgebreide kennis over hun vak.<br />

Zo kunnen ze in de toekomst direct inspelen op<br />

de noden van klanten.” ❚<br />

Groen promoten op drie events<br />

Omdat de groenopleidingen in het PCLT aan<br />

een sterke opmars bezig zijn, engageert het<br />

praktijkcentrum zich op drie evenementen<br />

dit najaar. Op 23 en 24 september is PCLT<br />

te vinden op de werktuigendagen in Oudenaarde.<br />

Op 10 oktober is PCLT partner<br />

van een provinicaal groenevenement in het<br />

Tillegembos over de recentste innovaties in<br />

elektrische machines. Tot slot vindt op 26<br />

oktober de Dealer Day plaats, een netwerkevent<br />

over machines en technieken dat de<br />

brug slaat tussen de tuinmachinedealers en<br />

de huidige leerlingen en studenten in die<br />

vakdomeinen.<br />

De opleidingen gaan in de praktijk op zoek naar openbaar groen.<br />

Directeur Marc Ballekens en nieuwe<br />

opleidingscoördinator groen Thomas Bilaey.<br />

‘Aanleg en onderhoud van groengevels’ gaat aan de slag met groen aan de muur.<br />

89


ADVERTORIAL<br />

KRACHT IN OVERVLOED: DE NIEUWE WIELLADERS VOOR<br />

LANDSCHAPSAANLEG VAN YANMAR CE<br />

De nieuwe knik-/oscillatieverbinding op de innovatieve V7- en V7-HW (Heavy Weight) wielladers van Yanmar Compact Equipment houdt de<br />

totale machinehoogte onder de 2,5 meter. Door hun compacte afmetingen kunnen ze gemakkelijk vervoerd worden en zijn ze ideaal voor<br />

landschapsprojecten met beperkte manoeuvreerruimte.<br />

Tekst en beeld Yanmar Compact Equipment<br />

Om landschapsprojecten en landbouwprojecten<br />

tot een goed einde te brengen, zijn wielladers met<br />

een perfecte mix van lichtvoetigheid en kracht<br />

zeer handige bondgenoten. Yanmar CE lanceert<br />

daarom twee compacte wielladers – de kleinste<br />

uit het gamma van het bedrijf – waarin beide<br />

eigenschappen met elkaar verzoend worden en<br />

waardoor de meest uitdagende projecten mogelijk<br />

worden, ook wanneer er weinig ruimte is.<br />

Maak kennis met de gloednieuwe V7 en V7-HW<br />

wielladers…<br />

De V7 en V7-HW van Yanmar Compact Equipment<br />

(Yanmar CE) zijn gebaseerd op een nieuw<br />

platform dat zowel diesel- als elektrische aandrijvingen<br />

kan ondersteunen en vullen een gat in het<br />

assortiment van compacte wielladers. Met een gewicht<br />

van 4,250 kg en een standaard bakinhoud<br />

van 0,7 m 3 is de V7 ongeveer een halve ton lichter<br />

dan de volgende grootste machines uit het assortiment<br />

van Yanmar-assortiment. De V7-HW (Heavy<br />

Weight) weegt – door de geïntegreerde extra ballast<br />

van 200 kg – 4,450 kg en heeft een bakinhoud<br />

van 0,8 m 3 . In vergelijking met de V7 heeft<br />

de V7-HW daarnaast een hoger laadvermogen op<br />

palletvorken: 1.900 kg tegenover 1.750 kg voor de<br />

V7. De V7 heeft tot slot een maximale kiplast van<br />

3.010 kg, terwijl de V7-HW 3.250 kg kan kippen.<br />

In tegenstelling tot andere modellen uit het<br />

Yanmar-assortiment maakt de V7/V7-HW geen<br />

gebruik van achterwaartse oscillatie. In plaats daarvan<br />

heeft het een slimme verbinding die articulatie<br />

combineert met oscillatie. Hierdoor kan de hoogte<br />

van de machine verlaagd worden. Dat betekent<br />

dat ze in standaardcontainers past en over de weg<br />

kan worden vervoerd. Tegelijk blijft deze wiellader<br />

onder de hoogtelimiet van 4 meter die wordt opgelegd<br />

door de Europese richtlijn 96/53/EG.<br />

Veelzijdigheid troef<br />

Met de V7 en V7-HW richt Yanmar CE zich op het<br />

Europese vasteland, Scandinavië en Noord-Ameri-<br />

90


ADVERTORIAL<br />

‘De V7 en V7-HW zijn gebaseerd op een nieuw platform dat zowel<br />

diesel- als elektrische aandrijvingen kan ondersteunen, en vullen<br />

een gat in het assortiment van compacte wielladers’<br />

ka, en specifiek op de sector van tuinaanleg en<br />

landschapsarchitectuur, de bouwsector en de algemene<br />

verhuursector. Deze veelzijdige wielladers<br />

zijn verkrijgbaar met een reeks van aanbouwdelen<br />

waaronder bakken, palletvorken, veegmachines,<br />

sneeuwblazers enz. – allemaal gemonteerd via de<br />

hydraulische snelwissel.<br />

Door hun aanpassingsvermogen kunnen deze machines<br />

moeiteloos een enorme verscheidenheid<br />

aan activiteiten aan die eigen zijn aan de landschaps-<br />

en landbouwsector: grondverzet, nivelleren,<br />

mulchen, opvullen, vervoer… De wielladers<br />

reageren supersnel dankzij een drukpomp van 63<br />

l/min en 250 bar. Het systeem is voorzien van<br />

een proportioneel mechanisch bediende joystick<br />

voor de bediening van de hef- en kantelcilinders.<br />

Krachtig, ook op de weg<br />

De V7 met vierwielaandrijving is uitgerust met<br />

een Stage V/Tier 4 Final-conforme 35 kW (48,3<br />

pk)/177 Nm Yanmar-dieselmotor, heeft een elektronisch<br />

gestuurde aandrijflijn en een topsnelheid<br />

van 20 km per uur (een maximale snelheid van 30<br />

km/uur is beschikbaar als optie). De rigide assen<br />

zijn voorzien van automatisch geactiveerde sperdifferentiëlen<br />

van 35%. De modellen worden aangeboden<br />

in verschillende bandenmerken en -maten.<br />

De V7 en V7-HW hebben een geheel nieuwe cabine,<br />

met twee robuuste deuren met stalen frame, in<br />

plaats van de meer gebruikelijke configuratie met<br />

één deur, wat de toegang, luchtstroom en interieurreiniging<br />

ten goede komt. Grote glasoppervlakken<br />

bieden een goed zicht rondom – geholpen door<br />

een 3,5-inch bestuurdersdisplay dat op de A-stijl is<br />

gemonteerd in plaats van op de stuurkolom, waardoor<br />

het zicht op het voorste uitrustingsstuk wordt<br />

verbeterd. Voor warmere klimaten zijn er ook kapvarianten<br />

van beide machines verkrijgbaar.<br />

Het zicht naar achteren is uitstekend dankzij het<br />

ontwerp van de motorkap en de afwezigheid van<br />

een verticale uitlaatpijp. (De uitlaat is geïntegreerd<br />

in het contragewicht – vooral handig bij varianten<br />

met de kap, waar machinisten niet worden<br />

blootgesteld aan uitlaatgassen in de buurt zoals<br />

bij een normale verticale uitlaatpijp). Grote spiegels<br />

en krachtige werklichten dragen bij aan de<br />

veiligheid en zichtbaarheid, dag en nacht. De op<br />

het dak gemonteerde beglazing maakt het makkelijker<br />

voor de machinist om vanop hoogte te stor-<br />

ten. De bedieningselementen liggen gemakkelijk<br />

in de hand en ergonomie was een prioriteit bij het<br />

ontwerp van de V7.<br />

De V7 en V7-HW worden geproduceerd in de<br />

faciliteit van Yanmar CE in Crailsheim in Midden-<br />

Zuid-Duitsland. Beide machines zijn gebouwd met<br />

het oog op het bieden van optimale prestaties in<br />

alle omstandigheden. Bij hun ontwerp werd dan<br />

ook vertrokken vanuit de actuele en toekomstige<br />

noden van klanten die actief zijn in de sector van<br />

tuin- en landschapsaanlag.<br />

Over Yanmar Compact<br />

Equipment EMEA<br />

Yanmar Compact Equipment EMEA is een wereldspeler<br />

op het gebied van ontwerp, productie<br />

en distributie van geavanceerde machines voor<br />

bouwplaatsen. Het Japanse bedrijf heeft twee<br />

productiesites in Europa: Crailsheim in Duitsland<br />

en Saint-Dizier in Frankrijk.<br />

Door de combinatie van Japanse knowhow met<br />

de Europese productie biedt Yanmar Compact<br />

Specificaties.<br />

Equipment een volledig portfolio ultramoderne<br />

machines die speciaal ontworpen zijn voor een<br />

breed reeks toepassingen: infrastructuurwerken,<br />

afwatering, landschapsarchitectuur, sloopwerken,<br />

landbouw en bouwprojecten.<br />

De filosofie van het bedrijf is eenvoudig: de uitdagingen<br />

van klanten begrijpen om vervolgens hun<br />

verwachtingen te overtreffen en uitmuntendheid<br />

te leveren in alles wat ze doen.<br />

Over Yanmar Compact Equipment<br />

Yanmar is vandaag een toonaangevende wereldspeler<br />

in de industriële machine-industrie. In de<br />

sector van bouwmachines was Yanmar in 1968 de<br />

eerste die op de markt kwam met een minigraafmachine.<br />

In 1993 vond het bedrijf de revolutionaire<br />

zero-tail graafmachine uit.<br />

Yanmar Compact Equipment heeft wereldwijd<br />

vier fabrieken: in Japan, Frankrijk, Duitsland en<br />

de VS. Van daaruit wordt het brede gamma producten<br />

en diensten geleverd in alle hoeken van<br />

de wereld. ❚<br />

V7<br />

V7-HW<br />

Gewicht 4.250 kg 4.450 kg<br />

Motor<br />

Rijsnelheid<br />

Standaard<br />

bakcapaciteit<br />

Multifunctionele<br />

bakcapaciteit<br />

Statische kiplast recht<br />

Statische kiplast geknikt<br />

Laadvermogen op<br />

palletvorken (80%)<br />

Yanmar4TNV86CT<br />

35,5 kW @ 2400 rpm<br />

177 nM @ 1560 rpm<br />

20 km/uur<br />

30 km/uur optioneel<br />

0,7 m3 @ 1,8 t/m3<br />

1.850 mm breed<br />

Yanmar4TNV86CT<br />

35,5 kW @ 2400 rpm<br />

177 nM @ 1560 rpm<br />

20 km/uur<br />

30 km/uur optioneel<br />

0,8 m3 @ 1,8 t/m3<br />

1.850 mm breed<br />

0,7 m3 @ 1,5 t/m3 0,8 m3 @ 1,5 t/m3<br />

3.010 kg<br />

2.660 kg<br />

3.250 kg<br />

2.870 kg<br />

1.750 kg 1.900 kg<br />

Lengte met bak 5.100 mm 5.100 mm<br />

91


36ste editie<br />

23-24.09.<strong>2023</strong><br />

OUDENAARDE<br />

van 9.00 tot 18.00 uur<br />

Park & Tuin<br />

Hoofdsponsor:<br />

Ook met de steun van:<br />

www.werktuigendagen.be


Coniplant bv is een handelskwekerij in haag/<br />

tuinplanten en graszoden die zich sterk maakt<br />

voor hoveniers/particulieren/dropchipping<br />

• Gespecialiseerd in:<br />

• Taxus<br />

• Thuja<br />

• Prunus<br />

• Leylandii<br />

• Chamaecyparis<br />

• Ilex<br />

• Bodembedekkers<br />

• Hagen<br />

• Vaste planten<br />

• Premium graszoden<br />

ConiPlant BV<br />

Ysselsteynseweg 43<br />

5813 BK Ysselsteyn<br />

+31 (0)6 2756 2441<br />

henri@coniplant.nl<br />

ALLES WAT U VAN ONZE PREFAB BETONELEMENTEN<br />

VERLANGT: STIJL, ESTHETIEK EN DUURZAAMHEID<br />

CBS Beton uit Wielsbeke voorziet al jaren professionele klanten zoals<br />

tuinarchitecten, tuinaannemers en openbare besturen van een grote<br />

variëteit aan prefab betonelementen voor uiteenlopende toepassingen.<br />

Onze producten munten uit door sterkte en duurzaamheid en worden<br />

steeds geproduceerd volgens de hedendaagse normen qua esthetiek<br />

en afwerking. Ook prints en uitvoeringen zijn mogelijk en vormen een<br />

prijsgunstig alternatief voor architectonisch beton.<br />

Beton op z’n best, zeg maar.<br />

CBS Beton nv • Hooiemeersstraat 8 • 8710 Wielsbeke<br />

T +32 (0)56 61 75 37 • info@cbs-beton.com • www.cbs-beton.com<br />

620<br />

CBS Beton NV<br />

Hooiemeersstraat 8<br />

8710 Wielsbeke<br />

T +32 (0)56 61 75 37<br />

www.cbs-beton.com


CMYK 47 31 90 16<br />

CMYK 77 32 71 19<br />

CMYK 47 31 90 16<br />

Platform voor de tuin- en groenprofessional<br />

PARTNER WORDEN<br />

VAN GREENPRO?<br />

Zowel op de website als in de gedrukte<br />

versie bieden we u de mogelijkheid<br />

om onderdeel uit te maken van het<br />

overzicht met de meest gerenommeerde<br />

fabrikanten en toeleverancieres in de<br />

branche.<br />

Zo kunt u onder andere:<br />

• Toegevoegd worden als<br />

partner op de servicepagina’s<br />

van het vaktijdschrift<br />

• Een kosteloze vermelding krijgen in<br />

de geheel vernieuwde bedrijvenindex<br />

op greenpro-online.be<br />

• Een gesponsorde positie met persoonlijke<br />

profielpagina op greenpro-online.be<br />

verkrijgen<br />

• Uw eigen profielwidget inzetten,<br />

gekoppeld aan de redactionele content,<br />

nieuwsberichten en overige<br />

relevante marketingtools<br />

Ook geïnteresseerd?<br />

• Bel naar +32 50 36 81 70<br />

• Ga naar greenpro-online.be/adverteren<br />

• Scan de QR code<br />

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze<br />

samenwerkingspakketten<br />

MELD JE<br />

GRATIS AAN<br />

SCAN DE<br />

QR CODE<br />

greenpro-online.be


GREENPARTNERS<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

<strong>Greenpro</strong> partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

www.greenpro-online.be/bedrijven<br />

ACO PASSAVANT<br />

Preenakker 6<br />

1785 MERCHTEM<br />

T +32 52 38 17 70<br />

info@aco.be<br />

www.aco.be<br />

BOOMKWEKERIJ UDENHOUT<br />

Schoorstraat 23<br />

5071 RA Udenhout (NL)<br />

T +31 13 511 7500<br />

info@udenhout-trees.nl<br />

CF GROUP<br />

Europalaan 74<br />

1932 SINT-STEVENS-WOLUWE<br />

T +32 2 648 17 82<br />

DLF<br />

Goessestraatweg 17b<br />

4421 AD KAPELLE<br />

T +31 113 347 911<br />

info@dlf.nl<br />

www.dlf.nl<br />

ACTERRA<br />

Stationsstraat 1 A<br />

9810 NAZARETH<br />

T +32 9 220 60 84<br />

info@terraviva.be<br />

www.terraviva.be<br />

www.udenhout-trees.nl<br />

CBS BETON<br />

Hooiemeersstraat 8<br />

be.cf.group<br />

COMPO EXPERT<br />

Filliersdreef 14<br />

DONAT VAN DER HORST<br />

Loostraat 58<br />

6924 AH LOO<br />

T +31 316 26 16 73<br />

info@donatvanderhorst.nl<br />

www.donatvanderhorst.nl<br />

ADVANTA LIMAGRAIN<br />

Avelgemstraat 2C<br />

9690 KLUISBERGEN<br />

T +32 55 39 02 21<br />

info@limagrain.be<br />

www.advantaseeds.be<br />

8710 WIELSBEKE<br />

T +32 56 61 75 37<br />

info@cbs-beton.com<br />

www.cbs-beton.com<br />

9800 DEINZE<br />

T +32 9 381 83 83<br />

www.compo-expert.com<br />

DE CEUSTER<br />

EGO - STIERMAN DE LEEUW<br />

(IMPORTEUR BENELUX)<br />

Woudhuizermark 79<br />

7325 AC APELDOORN<br />

T +31 575 599 999<br />

info@stiermandeleeuw.nl<br />

www.egopowerplus.be<br />

BELGARDE<br />

Nolsebaan 51<br />

2910 ESSEN<br />

T +32 3 677 <strong>04</strong> 44<br />

support@belgarde.be<br />

www.belgarde.be<br />

CEBEKO<br />

Bruggestraat 193 - 197<br />

8820 TORHOUT<br />

T +32 50 21 49 35<br />

info@cebeko.be<br />

www.cebeko.be<br />

Fortsesteenweg 30<br />

2860 SINT-KATELIJNE-WAVER<br />

T +32 15 31 22 57<br />

info@deceuster.com<br />

www.deceuster.com<br />

ELIET EUROPE NV<br />

Diesveldstraat 2<br />

8553 ZWEVEGEM<br />

T +32 56 77 70 88<br />

info@eliet.eu<br />

www.elietmachines.com<br />

CEDRAL<br />

DISTRI POND<br />

BIA NV<br />

Rameistraat 123<br />

3090 OVERIJSE<br />

T +32 2 689 28 11<br />

F +32 2 689 28 29<br />

info.bel@biagroup.com<br />

www.biagroup.com/bel-vl<br />

Kuiermansstraat 1<br />

1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS<br />

T +32 15 71 71 95<br />

info@cedralterrace.be<br />

www.cedral.world/terrace<br />

Nikelaan 33<br />

2430 VORST<br />

T +32 13 61 88 70<br />

info@distripond.com<br />

www.heldervijveren.com<br />

E.L.S. BV<br />

Nikelaan 31<br />

2430 LAAKDAL<br />

T +32 13 29 29 43<br />

F +32 13 30 41 80<br />

info@els-garden.be<br />

www.els-garden.be<br />

96


GREENPARTNERS<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

<strong>Greenpro</strong> partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

www.greenpro-online.be/bedrijven<br />

KRESS<br />

EUROGARDEN<br />

Sint-Truidensesteenweg 252<br />

3310 TIENEN<br />

T +32 16 80 54 39<br />

F +32 16 80 54 38<br />

www.eurogarden.be<br />

FURNS<br />

Liessentstraat 4<br />

5405 AG UDEN<br />

T +31 413 39 52 62<br />

info@furns.com<br />

www.furns.nl<br />

R<br />

HEUSDENS<br />

Lichtenberglaan 1001<br />

3800 SINT-TRUIDEN<br />

T +32 11 68 38 99<br />

info@schaffer.be<br />

www.schaffer.be<br />

HILAIRE VAN DER HAEGHE<br />

Boomsesteenweg 174<br />

2610 WILRIJK<br />

T +32 3 821 08 30<br />

garden@vanderhaeghe.be<br />

www.hh-garden.be/nl<br />

HYDOR<br />

Hundelgemsesteenweg 363<br />

9050 GENTBRUGGE<br />

T +32 9 230 09 85<br />

info@hydor.be<br />

www.hydor.be<br />

HYDROPLAN<br />

Oostmalsebaan 1C 4<br />

2960 SINT-LENAERTS BRECHT<br />

T +32 3 484 66 50<br />

info@vbs-irrigatie.be<br />

www.vbs-irrigatie.be<br />

Lispersteenweg 13<br />

2530 BOECHOUT<br />

www.eu.kress.com/nl/<br />

LASERTOPO BVBA<br />

Markt 4<br />

9550 HERZELE<br />

T +32 53 62 71 67<br />

info@lasertopo.be<br />

www.lasertopo.be<br />

LAURICA-PLANTS NV<br />

Zomerweg 20<br />

8490 JABBEKE<br />

T +32 50 81 17 43<br />

F +32 50 81 40 03<br />

info@laurica.be<br />

www.laurica.be<br />

GEBROEDERS GEENS<br />

Hinnenboomstraat 5<br />

2320 HOOGSTRATEN<br />

T +32 3 314 79 30<br />

info@knikmobs.be<br />

www.geens-gebr.be<br />

HUURLAND BV<br />

Nijverheidstraat 14<br />

9810 NAZARETH<br />

T +32 9 262 03 85<br />

www.huurland.be<br />

IVECO BELGIUM<br />

Alfons Gossetlaan 28A B3<br />

1702 DILBEEK<br />

T +32 2 467 12 11<br />

www.oktrucks.be<br />

MACHINES DE SCHUTTER BV<br />

Eikenstraat 15<br />

2840 REET<br />

T +32 3 888 23 51<br />

info@mdsbv.eu<br />

www.mdsbv.be<br />

HERCO MACHINERY<br />

Ambachtsweg 3<br />

2310 RIJKEVORSEL<br />

T +32 3 320 98 00<br />

info@herco-machinery.com<br />

www.herco-machinery.com/nl<br />

HUSQVARNA NEDERLAND<br />

Jool-Hulstraat 22<br />

1305 AC ALMERE<br />

T +31 365 210 000<br />

info@husqvarna.nl<br />

www.husqvarna.com/nl/<br />

JO BEAU<br />

Koningin Astridlaan 97/23<br />

8200 BRUGGE<br />

T +32 50 70 48 40<br />

info@jobeau.eu<br />

www.jobeau.eu<br />

MAKITA NV<br />

Jan Baptist Vinkstraat 2 -<br />

Industriezone Guldendelle<br />

3070 KORTENBERG<br />

T +32 2 257 18 40<br />

csd@makita.be<br />

www.makita.be<br />

97


GREENPARTNERS<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

<strong>Greenpro</strong> partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

www.greenpro-online.be/bedrijven<br />

INSULCO BVBA<br />

Rue Buisson aux Loups 1a<br />

1400 NIJVEL<br />

T +32 67 41 16 10<br />

F +32 67 41 16 16<br />

matgeco@insulco.be<br />

www.matgeco.be<br />

SEALTEC WATERPROOFING BV<br />

Butschovestraat 30<br />

3384 GLABBEEK<br />

T +32 16 197 160<br />

info@sealtec.be<br />

www.sealtec.be<br />

VANDIX BVBA<br />

Kuipweg 6<br />

8400 OOSTENDE<br />

T +32 59 23 99 40<br />

info@vandix.be<br />

www.vandix.be<br />

VERMAKO<br />

Careelstraat 11<br />

8700 TIELT<br />

T +32 51 40 10 44<br />

vermako1@vermako.com<br />

www.vermako.com<br />

VAN HESSCHE BETON<br />

Industrielaan 1<br />

MIDDELBOS<br />

W.A. Scholtenstraat 19<br />

9403 AJ ASSEN<br />

T +31 592 37 27 19<br />

info@middelbos.nl<br />

www.middelbos.nl<br />

SMO BVBA<br />

Nieuwendorpe 14<br />

9900 EEKLO<br />

T +32 9 219 93 85<br />

info@smo.be<br />

www.smo.be<br />

8740 PITTEM (EGEM)<br />

T +32 51 46 67 58<br />

Galgenveldstraat 31<br />

8700 TIELT<br />

T +32 51 40 09 10<br />

info@vanhessche.be<br />

www.vanhessche.be<br />

WIENERBERGER<br />

Kapel Ter Bede 121<br />

8500 KORTRIJK<br />

T +32 56 24 96 38<br />

www.wienerberger.be<br />

www.middelbos.nl<br />

PCLT<br />

Zuidstraat 25<br />

8800 ROESELARE<br />

T +32 51 24 58 84<br />

info@pclt.be<br />

www.pclt.be<br />

TRAMAC NV<br />

Avenue de l’Energie 11<br />

4432 ALLEUR<br />

T +32 4 263 99 84<br />

tramac@tramac.be<br />

www.tramac.be<br />

VAN ISRAEL<br />

Gaverstraat 41<br />

9500 GERAARDSBERGEN<br />

T + 32 54 41 43 70<br />

info@vanisrael.be<br />

YAMABIKO<br />

Avenue Lavoisier 35<br />

1300 WAVER<br />

T +32 10 48 00 48<br />

info@yamabiko.eu<br />

www.yamabiko.eu/nl/<br />

www.vanisrael.be<br />

PIVABO BV<br />

Kampstraat 20<br />

8500 KORTRIJK<br />

T +32 56 51 52 50<br />

VISMA BOUWSOFT<br />

Molenweg 9<br />

8377 MEETKERKE<br />

T +32 50 45 40 80<br />

VANDE MOORTEL NV<br />

Scheldekant 5<br />

9700 OUDENAARDE<br />

T +32 55 33 55 66<br />

ZINCO BELUX BV<br />

Lutkemeerweg 328<br />

1067 TH AMSTERDAM<br />

T +32 473 57 53 24<br />

info@pivabo.be<br />

info@bouwsoft.be<br />

info@vandemoortel.be<br />

ewaterlot@zinco.be<br />

www.pivabo.be<br />

www.bouwsoft.be<br />

www.vandemoortel.be/nl/<br />

www.zinco.be<br />

98


UW PARTNER VOOR PROFESSIONELE TUINMACHINES<br />

100% MADE IN BELGIUM<br />

Coming up...<br />

GORILLA<br />

<br />

* Afhankelijk of u privé gebruiker, professioneel of verhuurbedrijf bent<br />

JO BEAU ®<br />

VERDUBBELT uw GARANTIE tot*<br />

www.jobeau.eu


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)<br />

Aanbouwframes Elkaer<br />

Mulchers<br />

Zaagunits<br />

Haag- en takkenscharen<br />

MEER INFO? Contacteer ons<br />

+32 56 51 52 50<br />

info@pivabo.be<br />

www.pivabo.be

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!