31.08.2023 Views

NFM 45-23 ezine

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

NUMMER <strong>45</strong> • HERFST 20<strong>23</strong> | WWW.NEWFINANCIALFORUM.NL<br />

new<br />

FINANCIAL<br />

MAGAZINE<br />

SAMEN WERKEN AAN EEN NIEUWE ECONOMIE<br />

RINEKE DIJKINGA MOOI ETEN<br />

UIT DE LOKALE KETEN<br />

ANNE VAN LEEUWEN<br />

MEER BOEREN NODIG<br />

MATTHIJS SCHOUTEN<br />

NATUUR ALS BASIS<br />

WOUTER VEER RUIMTE<br />

VOOR TOEKOMSTBOEREN<br />

THEMA<br />

Re-Generatie<br />

MOODIES STOP<br />

MENSTRUATIEAFVAL<br />

KEES KLOMP INNERLIJK<br />

MENSELIJK HUISHOUDEN<br />

EXTINCTION REBELLION<br />

OPSTAAN TEGEN ONRECHT<br />

JEROEN DE JONG<br />

VADERSCHAP NIET VOOR WATJES<br />

BOY VAN DROFFELAAR • RON VAN ES • LENNART HOOPS • NADINE MAARHUIS • ALAN MCSMITH


New Financial Forum<br />

Samen werken aan<br />

een nieuwe economie<br />

Missie<br />

De stichting New Financial Forum staat voor een nieuwe economie,<br />

dienstbaar aan de samenleving. Vanuit de kernwaarden: duurzaam, sociaal,<br />

inclusief en verantwoord.<br />

Visie<br />

De financiële sector is de bloedsomloop van de economie. Nu de oude<br />

economie niet langer de samenleving gezond houdt, dient de financiële<br />

sector een aanjagende rol te vervullen richting een nieuwe economie.<br />

Ambitie<br />

De stichting New Financial Forum bundelt krachten, ideeën, inspiratie<br />

en best practices van zowel financieel dienstverleners als innovatieve<br />

ondernemers en bedrijven om gezamenlijk die nieuwe economie versneld<br />

tot stand te brengen.<br />

Dit doen we met drie pijlers:<br />

• New Financial Inspiration biedt inspirerende praktijkvoorbeelden, visies<br />

en ontwikkelingen uit de nieuwe economie door middel van magazines,<br />

nieuwsbrieven, events, storytelling, films en dialoogsessies.<br />

• New Financial Activators is een netwerk dat vanuit haar sterke wortels<br />

in de financiële wereld haar expertise wil inzetten om ondernemers<br />

te helpen (verdere) stappen te zetten in de nieuwe economie.<br />

• New Financial Academy biedt opleidingen, trainingen en coach-ing die<br />

zelfontwikkeling en nieuw leiderschap stimuleren vanuit hart, hoofd<br />

en handen.<br />

De stichting New Financial<br />

Forum is opgericht in 2014<br />

op initiatief van Willem<br />

Vreeswijk.<br />

De Raad van Toezicht bestaat<br />

sinds 1 januari 20<strong>23</strong> uit<br />

voorzitter Mark Boskamp<br />

(Dukers & Baelemans),<br />

secretaris Dick-Jan Abbringh<br />

(Purpose) en Carola<br />

Wijkamp-Hermsen (ARAG).<br />

Allianz, Alpina Group, ARAG,<br />

a.s.r., Dazure, De Goudse,<br />

Nationale Waarborg, Turien<br />

& Co., Univé en Welten Groep<br />

zijn partners van de stichting.<br />

Dankzij hun support komt de<br />

missie van de stichting een<br />

stuk dichterbij: een nieuwe<br />

economie, dienstbaar aan de<br />

samenleving.<br />

Werk mee aan een nieuwe economie en meld je aan<br />

www.newfinancialforum.nl


RE-GENERATIE<br />

VOORWOORD<br />

Re-Generatie<br />

“DOE JE MEE<br />

MET DE<br />

RE-GENERATIE?”<br />

Re-Generatie is een nieuw woord dat twee belangrijke<br />

perspectieven in zich heeft: aan de ene kant een<br />

gezonde veerkrachtige aarde goed voor mens, natuur<br />

en samenleving en aan de andere kant een generatie<br />

die samen wil bouwen aan een socialere, eerlijkere en<br />

duurzamere samenleving.<br />

Een gezonde aarde vergt een algehele duurzame transitie<br />

van de Nederlandse landbouw. Omdat de associatie vervolgens<br />

is dat dit ten koste zou gaan van onze welvaart en van de<br />

boer schieten veel mensen meteen in de weerstand. Niet nodig,<br />

want iedereen, ook de boer, heeft baat bij een andere manier<br />

van landbouw.<br />

Thomas Oudman geeft in Uit de shit; een pleidooi voor meer<br />

boeren en minder vee een fantastische oplossingsrichting.<br />

De stikstofuitstoot is namelijk niet het probleem,<br />

hooguit een symptoom. Het echte probleem<br />

is dat de huidige landbouw zich heeft<br />

losgeweekt van het ecosysteem. Als we dit systeem<br />

weer centraal stellen, zijn er juist meer<br />

boeren nodig, wordt het boerenvak weer aantrekkelijker<br />

voor jongeren, groeit de economische<br />

waarde en is de voedselzekerheid gegarandeerd.<br />

Er is een zak subsidiegeld beschikbaar<br />

van maar liefst 24,3 miljard euro om te<br />

verduurzamen. Die zou dan gebruikt kunnen<br />

worden om deze transitie mogelijk te maken.<br />

Een gezonde samenleving bouw je met<br />

een generatie die de handen uit de mouwen<br />

wil steken. Het is niet eerlijk de verantwoordelijkheid<br />

alleen bij jongeren te leggen. Onder de Re-Generatie<br />

versta ik dan ook alle mensen die bereid zijn onze huidige<br />

systemen te analyseren en waar nodig in te ruilen voor systemen<br />

die mens, dier en aarde wel dienen. Niet dat alle verworvenheden<br />

bij het grofvuil moeten worden gezet, wel dat wat<br />

niet langer rechtvaardig is recht wordt gezet.<br />

In deze editie veel aandacht voor de Re-Generatie. Zo reiken<br />

Rineke Dijkinga en Jan Dommerholt een panklaar plan<br />

aan om ‘mooi eten uit de lokale keten’ voor iedereen bereikbaar<br />

te maken en laat Anne van Leeuwen van Bodemzicht<br />

zien hoe regeneratieve landbouw werkt in de praktijk. Lessen<br />

uit de oerwildernis zijn er opnieuw van wildernisgids<br />

Alan McSmith. Ook breek ik graag opnieuw een lans voor<br />

het werk van de Stichting ALPA. Zij zetten zich in om de longen<br />

van Europa te behouden, voor nu en in de<br />

toekomst. Daar is financiële ondersteuning<br />

voor nodig, een investering in onze toekomst<br />

(www.alpa.land).<br />

Verder in deze editie een nieuwe aflevering<br />

van betekenisvolle bedrijven in de praktijk<br />

(het kan wel), krijgen we inzicht in de denkwereld<br />

van ‘Gen Z’ of wel de ‘Zoomers’ en geven<br />

we inzicht in de wereld achter Extinction<br />

Rebellion.<br />

Doe je mee met de Re-Generatie?<br />

Veel inspiratie toegewenst. n<br />

WILLEM VREESWIJK<br />

willem@newfinancialforum.nl<br />

HERFST 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 3


COLOFON<br />

NEW FINANCIAL MAGAZINE HÉT PLATFORM<br />

VOOR DE NIEUWE ECONOMIE<br />

Een initiatief van Willem Vreeswijk<br />

Nummer <strong>45</strong> van het New Financial Magazine<br />

verschijnt in een oplage van 1500 exemplaren.<br />

UITGEVER/HOOFDREDACTEUR<br />

Willem Vreeswijk 06 10630149,<br />

willem@newfinancialforum.nl<br />

EINDREDACTEUR<br />

Bibi Smissaert, bibi@bluebottle.nu<br />

6 12<br />

RINEKE DIJKINGA MOOI ETEN ANNE VAN LEEUWEN<br />

UIT DE LOKALE KETEN MEER BOEREN NODIG<br />

UITGAVE VAN<br />

Stichting New Financial Forum,<br />

Wapendragervlinder 29, 3544 DL Utrecht<br />

BASISIONTWERP EN VORMGEVING<br />

Peter Beemsterboer, www.beemsfoto.nl<br />

ABONNEMENTEN<br />

Een jaarabonnement (vier nummers) op het<br />

New Financial Magazine kost € 44,95, excl btw.<br />

Bedrijfsabonnementen op aanvraag:<br />

willem@willemvreeswijk.com.<br />

REPRODUCTIE<br />

Overname van artikelen, tekeningen, foto’s e.d.<br />

is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming<br />

van de Stichting New Financial Forum<br />

18 28<br />

WOUTER VEER RUIMTE<br />

MOODIES EINDE AAN<br />

VOOR TOEKOMSTBOEREN<br />

MENSTRUATIEAFVAL<br />

REALISATIE<br />

Edicola Publishing bv<br />

Postbus 2013, 7420 AA Deventer<br />

info@edicola.nl / www.edicola.nl<br />

COÖRDINATIE<br />

Jolanda Leemhuis<br />

DRUKWERK<br />

Veldhuis Media, Raalte<br />

41 46<br />

EXTINCTION REBELLION<br />

JEROEN DE JONG VADERSCHAP<br />

OPSTAAN TEGEN ONRECHT<br />

NIET VOOR WATJES<br />

4 | <strong>NFM</strong> HERFST 20<strong>23</strong>


INHOUD<br />

THEMA RE-GENERATIE<br />

16<br />

MATTHIJS SCHOUTEN<br />

NATUUR ALS BASIS<br />

34<br />

KEES KLOMP INNERLIJK<br />

MENSELIJK HUISHOUDEN<br />

50<br />

BOY VAN DROFFELAAR WILDERNIS<br />

TRANSFORMEERT LEIDERSCHAP<br />

INTERVIEW<br />

12 Waarom we véél meer boeren nodig hebben | Anne van<br />

Leeuwen (Bodemzicht)<br />

36 Morele plicht om solidair te zijn | Janna Lenders en Toby<br />

Hofland (Extinction Rebellion)<br />

46 Vaderschap is niet voor watjes | Jeroen de Jong<br />

(De Praktijkvader)<br />

OPROEP<br />

6 Mooi eten uit de lokale keten | Orthomolecuul voedingsdeskundige<br />

en auteur Rineke Dijkinga<br />

PERSPECTIEF<br />

22 Gevoed door het leven; de helende werking van regeneratieve<br />

landbouw | Nadine Maarhuis (MaatschapWij)<br />

26 Ruimte voor toekomstboeren | Wouter Veer (Lenteland)<br />

28 Betekenisvolle bedrijven in praktijk | Joline Jolink, Ministerie<br />

van Hergebruik, Moodies, Hydraloop, PaperWise<br />

52 Wildernis transformeert leiderschap | Boy van Droffelaar<br />

(Foundation for Natural Leadership)<br />

56 CropiFi: token voor landbouwgrond | Lennart Hoops (HAS<br />

green academy)<br />

ESSAY<br />

18 De hap van gematigdheid | Wildernisgids Alan McSmith<br />

42 Re-Generatie in de filmzaal | Ron van Es (School for Purpose<br />

Leadership Rotterdam)<br />

59 De kracht van verstilling, stilte | Mentor Kees van der Stel<br />

COLUMN<br />

16 De natuur moet weer de basis worden van alles | Ecoloog en<br />

filosoof Matthijs Schouten (Staatsbosbeheer)<br />

34 Innerlijk menselijk huishouden | Kees Klomp (lector<br />

Betekeniseconomie)<br />

50 Is het de schuld van Archimedes? | Jack Cox (Forza Asset<br />

Management)<br />

BOEKEN VAN BETEKENIS<br />

64 Als alle stemmen spreken, Sandra Bouckaert | Ron van Es<br />

(School for Purpose Leadership Rotterdam)<br />

HERFST 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 5


RE-GENERATIE<br />

RINEKE DIJKINGA:<br />

“BETROKKENHEID BIJ<br />

VOEDSEL GEEFT<br />

VERBINDING EN<br />

ZINGEVING”<br />

6 | <strong>NFM</strong> HERFST 20<strong>23</strong>


RE-GENERATIE<br />

– oproep –<br />

Mooi eten uit de<br />

lokale keten<br />

Stel je voor dat er door heel Nederland een mozaïek patroon zou liggen van akkertjes, zo tussen<br />

de 2,5 en 5 hectare waar ‘gezondheid per hectare’ voor alles wat leeft de prioriteit heeft.<br />

Dit biedt enorm veel voordelen voor mens én natuur. En het is te realiseren. Doe je mee?<br />

TEKST RINEKE DIJKINGA | BEELD GABRIËLA HENGEVELD EN NORMAFOTOGRAFIA.NL<br />

In de huidige landbouw zouden<br />

deze akkertjes ‘postzegels’ worden<br />

genoemd, maar het zijn wel akkertjes<br />

die groots zijn. Ze bevatten<br />

een enorme diversiteit aan gewassen,<br />

vragen om vakmanschap, bieden<br />

een verdienmodel binnen één jaar<br />

en zijn aantrekkelijk voor jonge boeren.<br />

Deze postzegels dienen bovendien<br />

als educatieplek waar iedere boer, teler,<br />

ondernemer en/of consument weer<br />

leert hoe (h)eerlijk het eten van Nederlandse<br />

bodem is. En die akkertjes zijn<br />

nog makkelijk te kopiëren ook. Zullen<br />

we van start gaan met één of twee pilots?<br />

HET JAAR ROND<br />

Waarom eten we niet veel meer van eigen<br />

bodem? Het blijft lastig uit te leggen<br />

dat Nederland veel voedsel verbouwd<br />

maar dat het gros ervan wordt<br />

geëxporteerd, terwijl het voedsel op<br />

ons etensbord voor het grootste deel<br />

wordt geïmporteerd. Een gemiste<br />

kans, voor onze boeren, de biodiversiteit<br />

en onze gezondheid. Hoewel er<br />

al heel veel prachtige initiatieven zijn<br />

(denk aan Herenboeren, Caring Farmers,<br />

CSA Netwerk Nederland, Lenteland,<br />

Land van ons etc.) zou het mooi<br />

zijn als er nog meer boeren, producenten<br />

en consumenten kunnen profiteren<br />

van duurzaam, gezond en écht eten van<br />

eigen bodem, het hele jaar rond. Om<br />

ook dunbevolkte gebieden hierbij te betrekken,<br />

dienen we ‘verwerkings CSA’s’<br />

op te starten (Community Supported<br />

Agriculture, red.).<br />

VOORDELEN<br />

Ik zie minimaal negen voordelen als we<br />

de korte voedselketen kleinschalig opschalen<br />

en versterken:<br />

1. Klimaat, C02-, voedselkilometers,<br />

bodemuitputting zijn grote issues.<br />

Door veel meer van eigen bodem te<br />

eten kunnen we het aantal voedselkilometers<br />

(gemiddeld 30.000 per<br />

maaltijd) drastisch verminderen en<br />

kinderlijk eenvoudig iets doen aan<br />

CO-2 vermindering.<br />

2. Het blijft bijzonder om te zien dat<br />

ons supermarkt eten afkomstig is<br />

van een handjevol grote bedrijven<br />

wereldwijd. Zij bepalen Emile dus Corre. eigenlijk<br />

welke ‘monoculturen’ je op je<br />

bord krijgt (soja, mais, tarwe, zuivel,<br />

vlees zijn de ‘Big Five’ op ons<br />

bord, aangevuld met 99 suikerklontjes<br />

per week), maar ook wat de<br />

economische waarde van ons eten<br />

is: en dus wat de boer of teler ervoor<br />

krijgt. Monoculturen op het<br />

land zijn niet alleen nadelig voor<br />

de biodiversiteit van de natuur en<br />

het milieu (en daarmee onze voedselzekerheid)<br />

maar ook voor de diversiteit<br />

op ons eigen bord en daarmee<br />

voor onze eigen gezondheid.<br />

Duurzaam voedsel op eigen bodem<br />

verbouwen en dat ook opeten, betekent<br />

per definitie meer variatie<br />

in landbouwgewassen en mee-eten<br />

met het seizoen.<br />

3. Deze grote diversiteit aan gewassen<br />

is bovendien gunstig als risicospreiding<br />

voor de boer/teler. Door veel<br />

HERFST 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 7


RE-GENERATIE<br />

verschillende gewassen te verbouwen,<br />

al dan niet in combinatie met<br />

wat dieren, zijn er altijd inkomsten.<br />

Ook kunnen op deze kleine akkers<br />

allerlei gewassen/teelten worden<br />

uitgeprobeerd (met het oog op klimaatadaptatie)<br />

zonder dat daar<br />

grote financiële risico’s aan kleven.<br />

4. Voedsel van dichtbij komt verser en<br />

natuurlijk ‘afgerijpt’ op ons bord en<br />

bevat daardoor meer vitale stoffen,<br />

zoals essentiële suikers en beschermende<br />

antioxidanten. Bovendien<br />

geven kortere transporttijden meer<br />

zekerheid als het gaat om voedselveiligheid.<br />

5. Door alle geopolitieke ontwikkelingen<br />

en bedreigingen van de laatste<br />

jaren is inzetten op voedsel van eigen<br />

bodem ook inzetten op voedselzekerheid.<br />

Het geeft kleine boeren<br />

bovendien meer autonomie en<br />

de mogelijkheid om buiten de grote<br />

afnemers (die de prijs dicteren)<br />

een eerlijke prijs voor hun product<br />

te ontvangen. Een eerlijke prijs betekent<br />

dat de kleine boer rentmeester<br />

kan zijn over zijn grond en weer<br />

‘met de natuur mee’ kan verbouwen.<br />

Of dieren kan houden.<br />

6. Voedselongelijkheid, inkomensongelijkheid<br />

en gezondheidsongelijkheid<br />

gaan steeds vaker hand in<br />

hand. Als de korte keten een totaalaanbod<br />

kan leveren van vers- en<br />

droogwaren, kan dit voedsel ook via<br />

kantines van bedrijven, scholen, instellingen<br />

etc. worden aangeboden<br />

zodat veel meer mensen tenminste<br />

één wezenlijke/voedzame maaltijd<br />

per dag te eten krijgen. Met veel<br />

minder tussenschakels in de keten<br />

en minder monopolyposities van<br />

inkopende organisaties, maken we<br />

bovendien gezond voedsel eerlijker<br />

beschikbaar voor elke portemonnee.<br />

7. Betrokkenheid bij voedsel geeft verbinding<br />

en zingeving. Welvaart en<br />

het ervaren van een zinvol bestaan<br />

lijken steeds verder uit elkaar te<br />

drijven. Eten weer ‘een sociaal gezicht’<br />

en ‘een verhaal’ geven lijkt belangrijker<br />

dan ooit. Lokaal voedsel<br />

is een belangrijke pijler om de verbinding<br />

tussen boer/teler en consument<br />

te herstellen. Maar ook de<br />

verbinding tussen voedsel en onszelf<br />

en de relatie voedsel en onze<br />

gemeenschapszin. Zie het prachtige<br />

verhaal Gemeenschap als ons beste<br />

medicijn van Raymundo Resink in<br />

de zomer-editie 20<strong>23</strong> van het New<br />

Financial Magazine.<br />

8. Omdat inmiddels gemiddeld zeventig<br />

procent van het voedsel in de supermarkten<br />

bewerkt is, afkomstig is<br />

uit de voedingsmiddelenindustrie, is<br />

de voedingswaarde (en daarmee de<br />

gezondheidswaarde voor de consument)<br />

steeds meer in het geding.<br />

9. Door zelf de lokale voedselproductie<br />

weer op te starten, kan elke consument<br />

kiezen voor voedzaam,<br />

duurzaam en ongeraffineerd voedsel.<br />

Voedsel waarmee we onze lichamelijke<br />

en geestelijke gezondheid<br />

een dienst kunnen bewijzen. Voedsel<br />

dat komt uit een gezonde bodem<br />

en een gezonde omgeving.<br />

ZEVEN VOORDELEN<br />

Ik zie minimaal zeven grote voordelen<br />

van ‘verwerkings CSA’s’:<br />

1. Er kunnen veel meer jonge boeren<br />

het vak instromen, met veel lagere<br />

financiële lasten/investeringen en<br />

een gezond basisinkomen. Het zijn<br />

“HET GROS VAN HET VOEDSEL DAT IN NEDERLAND WORDT<br />

VERBOUWD, WORDT GEËXPORTEERD, TERWIJL HET VOEDSEL<br />

OP ONS ETENSBORD GROTENDEELS WORDT GEÏMPORTEERD”<br />

immers kleine akkers/minder hectares<br />

met een hoog rendement dat<br />

voor een groot deel kan worden behaald<br />

door directe levering aan de<br />

consument. Ook zijn er neveninkomsten<br />

in de vorm van het geven<br />

van trainingen en cursussen, lage<br />

mechanisatiekosten en deze kleine<br />

akkers worden idealiter overgedragen<br />

aan Community Land Trusts.<br />

Niet winst/speculatie maar biodiversiteit,<br />

verbinding met ons voedsel<br />

en ecosysteemdiensten van<br />

grond zijn leidend bij dit gemeenschapsgebaseerd<br />

eigendomsmodel.<br />

Mogelijk zijn er zelfs natuurorganisaties<br />

en particulieren met kleine<br />

percelen die een paar hectare<br />

grond op deze wijze een toegevoegde<br />

waarde willen geven en willen<br />

overdragen aan Community Land<br />

Trusts.<br />

2. We kunnen op deze manier het jaar<br />

rond divers eten van eigen grond,<br />

de eindproducten zijn immers<br />

houdbaar gemaakt. Omdat deze<br />

‘postzegelakkers’ bedoeld zijn om<br />

de eigen bevolking van een gezond,<br />

voedzaam en divers eetpatroon te<br />

voorzien wordt ook om die reden<br />

een grote diversiteit aan gewassen<br />

verbouwd. (bij voorkeur conform<br />

de principes van het Planetary Health<br />

Diet dat rekening houdt met de<br />

draagkracht van de aarde in relatie<br />

tot onze eigen gezondheid. Hierin<br />

wordt de hoeveelheid dierlijk eiwit<br />

drastisch verlaagd maar zeker niet<br />

uitgebannen). Diversiteit op ons<br />

bord is misschien wel de belangrijkste<br />

pijler waarmee we onze gezondheid,<br />

maar ook die van de aarde,<br />

kunnen beïnvloeden. Door ons<br />

voedsel deels weer in eigen hand te<br />

nemen krijgen wij de zo broodnodige<br />

variatie op ons bord.<br />

3. Door weer met eten in al zijn facetten<br />

aan de slag te gaan (opscharrelen,<br />

helpen bij de teelt/oogst/verwerking/bereiding<br />

doen we allemaal<br />

spelenderwijs weer voedsel-,<br />

gezondheids- en kookvaardigheden<br />

op. De ‘verwerkingstrainingen’ op<br />

8 | <strong>NFM</strong> HERFST 20<strong>23</strong>


RE-GENERATIE<br />

deze ‘verwerkings CSA’s’ zijn een<br />

fantastische manier om ons deze<br />

kennis weer eigen te maken.<br />

4. Verwerking tot houdbaar eindproduct<br />

is een perfecte manier om de<br />

35 procent voedselverspilling tegen<br />

te gaan waar we nog steeds mee te<br />

kampen hebben. Omdat de verwerking<br />

tot eindproduct grotendeels op<br />

locatie plaatsvindt kan de kwaliteit<br />

bovendien optimaal gewaarborgd<br />

worden.<br />

5. Volop kansen voor de lokale economie/de<br />

leefbaarheid van het<br />

platteland. En meer werkgelegenheid<br />

vanwege de, deels handmatige,<br />

oogst en verwerking van lokaal<br />

voedsel. Ooit was de voedselverwerking<br />

en bereiding een ambacht:<br />

voedsel werd zo bewaard/geconserveerd<br />

en tot eindproduct verwerkt<br />

dat mensen het hele jaar van eigen<br />

grond konden eten. Die tijd is voorbij.<br />

Hoogste tijd om deze gezonde,<br />

oorspronkelijke verwerking het<br />

nieuwe normaal te laten worden en<br />

over te dragen op komende generaties.<br />

Wellicht kunnen er zelfs weer<br />

opleidingen voor jongeren ontstaan<br />

waarin ze het ambacht leren.<br />

6. Er zijn nu veel kleine boeren/telers<br />

die qua grootte (in hectares) of qua<br />

ligging (te ver van steden) niet geschikt<br />

zijn om rechtstreeks aan de<br />

consument te leveren. Door dit plan<br />

kunnen zij wél meedoen. En kunnen<br />

meer jonge boeren in hun eigen<br />

gebied aan de slag. Het ‘ommeland<br />

gaat de stad weer voorzien’. Dit zal<br />

voor veel projecten in bijvoorbeeld<br />

de grensregio’s of dunbevolkte gebieden<br />

van Nederland een perfecte<br />

uitkomst zijn.<br />

7. Voor de al bestaande CSA’s kan dit<br />

plan een uitbreiding van hun assortiment<br />

van Nederlandse bodem<br />

betekenen. Naast de versproducten<br />

uit het seizoen kunnen ze hun<br />

klanten ook de ‘basics in onze keukenkastjes’<br />

leveren. Deze komen nu<br />

heel vaak nog uit het buitenland<br />

(denk aan pasta, meel, granen, bonen,<br />

pesto’s, soepen)<br />

DE MENSEN ACHTER DIT PLAN<br />

JAN DOMMERHOLT<br />

EN RINEKE DIJKINGA:<br />

“HET JAAR ROND<br />

VAN EIGEN GROND.”<br />

Jan Dommerholt heeft ruim dertig jaar bij Staatsbosbeheer gewerkt als boswachter<br />

en mechanisatie adviseur. In de laatste functie bestond zijn werk uit<br />

het toepassen van techniek bij bos- en natuurbeheer. Elk gebied en elke grondsoort<br />

vergen andere kwaliteiten van machines, banden en techniek. Samen<br />

met een ervaren boer/loonwerker heeft hij het prototype ontwikkeld.<br />

Rineke Dijkinga is twintig jaar werkzaam als orthomoleculair voedingsdeskundige.<br />

De laatste tien jaar heeft zij zich intensief bemoeid met de korte duurzame<br />

voedselketen, als auteur, producent, productontwikkelaar, begeleider<br />

van nieuwe productlijnen, trainer en storyteller. Voor dit laatste aspect richtte<br />

zij het non-profit platform ‘MOOI eten uit de lokale keten’ op. Hierop worden<br />

de verhalen van kleinschalige boeren en projecten verteld.<br />

Meer informatie: rinekedijkinga.nl/mooi-eten-lokale-keten/<br />

BEELD: NORMAFOTOGRAFIA.NL<br />

HERFST 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 9


RE-GENERATIE<br />

"KENNIS OVER GEZONDE<br />

VOEDSELVERWERKING<br />

KAN OP EEN GEDEGEN<br />

MANIER TERUGKEREN"<br />

CONCREET<br />

1. Hoe ziet de kleinschalige mechanisatie<br />

eruit? Er wordt hard gewerkt aan<br />

de ontwikkeling van een prototype<br />

elektrische werktuigdrager. Op<br />

smalle stroken worden zeer diverse<br />

hoeveelheden gewassen geteeld.<br />

Denk aan allerlei granen, peulvruchten,<br />

groenten, fruit en kruiden. Dit<br />

vereist een totaal andere manier van<br />

mechanisatie: kleinschalige elektrische<br />

mechanisatie met één basismachine<br />

moet ervoor zorgen dat deze<br />

grote variëteit aan gewassen gezaaid,<br />

gewied en geoogst kan worden.<br />

Een deel van de oogst zal in dit<br />

model overigens altijd handmatig<br />

plaatsvinden. Dat zien wij als groot<br />

voordeel.<br />

2. Aan wie verkoop je de eindproducten/<br />

halffabricaten? De overvloed van het<br />

seizoen wordt verwerkt en hetzij via<br />

de eigen locatie verkocht (aan bijvoorbeeld<br />

consumenten/kantines)<br />

of aan boerderijwinkels, CSA’s, Herenboeren,<br />

Caring Farmers, Hofweb,<br />

Streekboer en/of andere aanbieders<br />

van duurzaam/lokaal voedsel<br />

in de omgeving. Ook voor de vele<br />

voedselbossen die in Nederland ontstaan,<br />

zou dit plan van meerwaarde<br />

kunnen zijn. Zij kunnen in hun regio<br />

ook de verwerking en afzet gaan coördineren/tot<br />

stand brengen en aanhaken<br />

bij de ‘verwerkings CSA’s’.<br />

3. Hoe kan de oogst verwerkt worden?<br />

Granen, peulvruchten en oliehoudende<br />

zaden zullen logischerwijs<br />

voor het drogen, schonen en eventueel<br />

malen en verpakken naar een<br />

lokaal bedrijf verzonden moeten<br />

worden. Maar groenten, fruit, kruiden,<br />

oliehoudende zaden en deels de<br />

peulvruchten kunnen ter plekke verwerkt<br />

worden door ze bijvoorbeeld<br />

te drogen, te fermenteren of in te<br />

maken. Dit zal gerealiseerd worden<br />

via ‘mobiele verwerkingsunits’ die<br />

door een aantal boeren/telers/voedselbossen<br />

in een gebied gebruikt<br />

gaan worden.<br />

4. Trainingen om de oogst te verwerken<br />

tot gezond eindproduct. Door op de<br />

kleine ‘verwerkings CSA’s’ ook trainingen,<br />

workshops en cursussen<br />

te geven kan een deel van de oogst<br />

direct verwerkt worden. Educatie<br />

(laten)geven is dan ook direct een<br />

van de inkomstenbronnen van de<br />

boer/teler. De industriële manier<br />

van voedselbewerking heeft de oorspronkelijke/ambachtelijke<br />

verloren<br />

laten gaan, met veel gevolgen voor<br />

onze gezondheid. De kennis over<br />

een gezonde voedselverwerking kan<br />

op een gedegen manier terugkeren,<br />

niet alleen om gezondheidsredenen<br />

maar ook om de voedselveiligheid<br />

niet in gevaar te brengen. Deze<br />

trainingen zouden bijvoorbeeld een<br />

fantastisch vervolg kunnen zijn op<br />

de opleidingen die de Regeneratieve<br />

School al biedt.<br />

WIL JE ONS HELPEN?<br />

Wat we nodig hebben om dit plan verder<br />

uit te bouwen:<br />

1. Een jonge boer/teler met ondernemersbloed<br />

die hier zijn schouders<br />

onder wil zetten.<br />

2. Een tweede locatie die als pilot wil<br />

gaan fungeren. De eerste pilot is<br />

Heerlijk Westerwolds Land waar<br />

veel ervaring is opgedaan.<br />

3. Financiën voor de realisatie van één<br />

of twee prototypes werktuigdragers.<br />

4. Financiën om de mobiele verwerkingsunit<br />

te bouwen.<br />

5. Financiën en mankracht om de opleidingen<br />

op te zetten met vakbekwame<br />

en ervaren trainers.<br />

Doneren kan via onderstaande QR-code.<br />

Misschien vraag je je af What’s in it<br />

for me? Nou, je wordt een van de grondleggers<br />

die bijdraagt aan het ‘nieuwe<br />

normaal’ in Nederland. Je wordt deelgenoot<br />

aan het verhaal en de realisatie<br />

ervan. Uit trots dat je eraan bijgedragen<br />

hebt, ga je dit verhaal verder vertellen<br />

aan jouw eettafel of in jouw bedrijfskantine.<br />

En wie weet, komt er dan ook een<br />

‘verwerkings CSA’ in jouw omgeving. n<br />

10 | <strong>NFM</strong> HERFST 20<strong>23</strong>


Schrijf mee aan een nieuw verhaal<br />

waar wij en onze kinderen<br />

trots op kunnen zijn…<br />

Laten we<br />

toekomst<br />

schrijven…<br />

HELP<br />

De Gouden Cirkel is een gebied in Transsylvanië met<br />

de meeste biodiversiteit van Europa. Het is een gebied<br />

waar veel mensen juist nu naar verlangen: regeneratieve<br />

landbouw, een regionale voedselketen<br />

en sociale cohesie. Een gebied waar mensen in<br />

verbinding en harmonie leven, met zichzelf, met elkaar<br />

en met het omringende leven.<br />

Om dit unieke gebied te behouden, is snel actie<br />

nodig. De stichting ALPA, begeleid door het<br />

European Network of Access to Land, heeft de<br />

expertise om land aan te kopen en onder te<br />

brengen in de stichting die het land veilig stelt<br />

voor komende generaties. Ze beschikken echter niet<br />

over de financiële middelen om dit te doen. Met onze<br />

donatie kunnen zij dit wel.<br />

JE MEE?<br />

Help ALPA mee land in de Gouden Cirkel te<br />

verwerven. Ieder stukje land dat de stichting via<br />

donaties kan aankopen, is een concrete bijdrage<br />

aan uniek natuurbehoud. Door in dit gebied op<br />

slimme manier stukjes land aan elkaar te rijgen,<br />

ontstaat een onneembare veste voor partijen met<br />

destructieve intenties.<br />

ACTIE IS NU NODIG<br />

Initiatiefnemers zijn Willem Vreeswijk (stichting<br />

New Financial Forum) en Jelle Bartels (Next Step<br />

Factory) die dit initiatief onbezoldigd hebben<br />

opgezet. Lees de achtergrondverhalen in deze u<br />

itgave van het New Financial Magazine, vraag<br />

de digitale brochure aan en/of informeer naar<br />

de mogelijkheden om te doneren.<br />

• JELLE BARTELS<br />

(jelle@nextstepfactory.nl, 06-2502<strong>45</strong><strong>45</strong>)<br />

• WILLEM VREESWIJK<br />

(willem@willemvreeswijk.com, 06-10630149)<br />

MEER INFORMATIE: WWW.ALPA.LAND


RE-GENERATIE<br />

Waarom we véél meer<br />

boeren nodig hebben<br />

In 2040 kunnen we een heel ander landbouwsysteem hebben, weet Anne van Leeuwen. Zonder<br />

landbouwgif, kunstmest en monoculturen. En met méér boeren, in plaats van minder. Maar dan<br />

wel regeneratieve boeren die het landschap herstellen en hun gemeenschap van mensen,<br />

dieren, planten en microben voeden. “Op Bodemzicht zien we elke dag dat dit mogelijk is.”<br />

TEKST NADINE MAARHUIS | BEELD GABRIELA HENGEVELD<br />

Ruim 3,5 jaar geleden kwamen<br />

Anne van Leeuwen en haar<br />

partner Ricardo Cano aan op<br />

boerderij Bodemzicht in Malden,<br />

net onder Nijmegen. Op<br />

vijf hectare gedegradeerde<br />

landbouwgrond gingen ze aan de slag.<br />

Inmiddels is de boerderij een oase van<br />

leven. De no-dig moestuin – waarin<br />

niet gegraven, geschoffeld of geploegd<br />

wordt zodat het bodemleven haar gang<br />

kan gaan – voorziet ruim honderd<br />

gezinnen en zes restaurants wekelijks<br />

van gifvrije groenten, kruiden en<br />

eetbare bloemen. Ook vind je er 249<br />

kippen, die steeds naar een ander stukje<br />

veld verplaatst worden zodat ze<br />

de bodem niet uitputten, maar juist<br />

12 | <strong>NFM</strong> HERFST 20<strong>23</strong>


RE-GENERATIE<br />

vruchtbaarder maken. En de bomen<br />

van het agroforestry project, die staan<br />

deze lente voor het eerst in bloei.<br />

“We hebben zeker vierduizend<br />

fruit- en notenbomen geplant, zoals<br />

kersen en kastanjes en rondom het<br />

agroforestry-veld vind je eetbare hagen,<br />

met tientallen soorten bessen. Eigenlijk<br />

planten we de hele dag door. Er staan<br />

hoge bomen, lagere bomen, daaronder<br />

struiken en daaronder weer een kruidlaag,<br />

waar bijvoorbeeld ook aardbeien<br />

groeien. Zo bootsen we de opbouw van<br />

een natuurlijk bos na en creëren we een<br />

veerkrachtig geheel, net zoals in een<br />

rijk ecosysteem.”<br />

“Eigenlijk is de kernvraag van<br />

deze eeuw: hoe worden we weer inheems?”,<br />

stelt Anne. “Inheemse gemeenschappen<br />

leven al duizenden<br />

jaren in harmonie met hun omgeving.<br />

Ze dragen zorg voor al het leven, en dat<br />

over meerdere generaties heen.” Deze<br />

verantwoordelijkheid is geen last, weet<br />

Anne, maar één van de mooiste dingen<br />

die er is. “Want als je jouw gemeenschap<br />

voedt, krijg je ook direct feedback.<br />

Niet alleen van de mensen die onze<br />

groentepakketten en klimaateieren<br />

ophalen, maar ook van alle dieren die<br />

hier wonen of hun voedsel vinden.”<br />

Terwijl ze het zegt, pakt ze haar<br />

verrekijker erbij. “Kijk, daar! De bonte<br />

vliegenvangers bedrijven de liefde.”<br />

MÉÉR BOEREN, NIET MINDER<br />

Als het aan Anne ligt, is in 2040 twintig<br />

procent van de bevolking weer boer,<br />

in plaats van de huidige halve procent.<br />

“We hebben méér boeren nodig die op<br />

menselijke schaal en in verbinding met<br />

het land werken”, zegt ze. Dit is niet<br />

alleen gezonder voor al het leven, maar<br />

ook productiever, als je het goed aanpakt,<br />

weet Anne, die de tuinders op Bodemzicht<br />

fatsoenlijk kan betalen. “Een<br />

levende bodem brengt namelijk meer<br />

voedsel voort en de aanwezigheid van<br />

bestuivers verhoogt de productiviteit<br />

van gewassen. Alleen daarvoor moeten<br />

we weer leren luisteren naar al die soorten.<br />

Zodat we ontdekken hoe we met ze<br />

kunnen samenwerken, in plaats van ze<br />

te onderdrukken met chemische middelen.”<br />

ANNE VAN LEEUWEN:<br />

“EIGENLIJK IS DE<br />

KERNVRAAG VAN DEZE<br />

EEUW: HOE WORDEN<br />

WE WEER INHEEMS?”<br />

PLAATSGEBONDEN LANDBOUW<br />

“Rondom steden liggen veel kansen<br />

voor kleinschalige regeneratieve boerderijen,<br />

want daar zit een makkelijke<br />

optie voor directe vermarkting aan<br />

burgers”, weet Anne. Op het platteland<br />

ziet ze – ook in 2040 – opties voor<br />

meer grootschalige landbouw. Maar altijd<br />

zonder pesticiden, kunstmest, megastallen<br />

en monoculturen. “En iedere<br />

boerderij is plaatsgebonden. Dus bij alles<br />

wordt de vraag gesteld: hoe doe ik<br />

recht aan deze plek? Met Bodemzicht<br />

zitten we bijvoorbeeld in een bosrijk<br />

gebied op zandgrond, dus daar passen<br />

bomen, heggen en struiken goed bij.<br />

Maar op een andere plek past een andere<br />

vorm van landbouw weer veel beter.<br />

Zoals grazers op grasland of moeraslandbouw<br />

in het veenweidegebied.”<br />

Om hier te komen hebben we volgens<br />

Anne plaatsgebonden landbouwonderwijs<br />

nodig. Daarom werkt Bodemzicht<br />

met leerlingboeren en heeft<br />

de boerderij onlangs – samen met Lenteland<br />

en Decade of Action – de Regeneratieve<br />

School gelanceerd: een<br />

decentraal onderwijsnetwerk van<br />

regeneratieve pioniers die hun kennis<br />

willen delen. Anne: “Ik wil dat héél veel<br />

mensen een regeneratieve boerderij<br />

starten, die bij hen én hun context<br />

past. In plaats van dat we overal<br />

Bodemzicht-franchises gaan openen.<br />

Plaatsgebonden diversiteit is de sleutel<br />

tot succes.”<br />

EERLIJKE PRIJZEN<br />

“Voedsel moet een eerlijke prijs krijgen<br />

én iedereen moet toegang krijgen<br />

tot eerlijk voedsel”, stelt Anne. Daarom<br />

pleit ze voor true cost, oftewel de echte<br />

prijs. “Want op dit moment worden<br />

de kosten van bodemdegradatie, ziektes<br />

zoals Parkinson en het ministerie<br />

van stikstof allemaal afgewenteld op<br />

de belastingbetaler en zitten ze niet in<br />

HERFST 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 13


RE-GENERATIE<br />

bij de prijs van goedkope aardappelen.<br />

Doen we dat wel, dan wordt gifvrij,<br />

gezond en lokaal voedsel vanzelf de<br />

goedkoopste optie. En dus de meest<br />

betaalbare optie voor iedereen.”<br />

Boerderijen die hun voedsel nu<br />

al toegankelijker willen maken, kunnen<br />

kiezen voor een solidair betaalmodel,<br />

net zoals Bodemzicht doet.<br />

Anne: “We geven de deelnemers van<br />

onze Community Supported Agriculture<br />

tuinderij drie opties: een laag,<br />

redelijk en goed tarief. Het idee is dat<br />

mensen die een goed tarief kunnen<br />

betalen het mogelijk maken voor<br />

mensen die minder te besteden hebben<br />

om voor het lage tarief te kiezen. Zo<br />

zorgt de gemeenschap voor balans en<br />

krijgen onze tuinders eerlijk betaald.”<br />

Ook landbouwgrond moet weer betaalbaar<br />

worden, zodat nieuwe regeneratieve<br />

boeren makkelijker een plek kunnen<br />

Anne van Leeuwen en haar<br />

partner Ricardo Cano.<br />

“IK WIL DAT HÉÉL VEEL<br />

MENSEN EEN REGENERA-<br />

TIEVE BOERDERIJ STARTEN<br />

DIE BIJ HEN PAST”<br />

vinden, vindt Anne. “Daarom zijn initiatieven<br />

zoals Lenteland, die grond uit<br />

de economie halen en gemeenschappen<br />

in staat stellen om mede-eigenaar<br />

te worden van boerderijen, zo belangrijk.<br />

Het zorgt ervoor dat we als mensen<br />

weer samen zorg kunnen dragen<br />

voor een plek en daar vervolgens ook<br />

met z’n allen de vruchten van plukken.<br />

Die verbinding – met het land en met<br />

elkaar – is wat ons mens maakt.” n<br />

Dit artikel is onderdeel van de reeks<br />

‘Woordvoerders van de Toekomst’, die<br />

MaatschapWij in samenwerking met<br />

Transitiecoalitie Voedsel en het programma<br />

Duurzaam Door maakt. Je leest alle<br />

verhalen op www.maatschapwij.nu.<br />

14 | <strong>NFM</strong> HERFST 20<strong>23</strong>


COLUMN<br />

De natuur moet<br />

weer de basis<br />

worden van alles<br />

Voor het toekomstig welzijn van al het leven op<br />

Aarde is het van cruciale betekenis dat we op zoek<br />

gaan naar wezenlijk samenleven en samenwerken<br />

met de natuur, stelt natuurfilosoof en ecoloog<br />

Matthijs Schouten. Hij pleit voor het natuurcontract<br />

als basis van ons landbouw- en voedselsysteem.<br />

TEKST MATTHIJS SCHOUTEN | BEELD DIANE VAN DER MAREL<br />

Al meer dan 25 jaar werk ik met studenten in de Burren,<br />

een karstlandschap aan de Ierse westkust. In<br />

brochures voor toeristen wordt het gebied omschreven<br />

als ‘a true Irish wilderness’. Niets is echter minder<br />

waar. Zo’n 6000 jaar geleden vestigden zich hier<br />

boeren: ze kapten de toenmalige bossen en begonnen<br />

het landschap voornamelijk te gebruiken voor het grazen<br />

van vee. En zes millennia lang is dit zo gebleven. Nog altijd<br />

wordt de Burren begraasd door koeien: het is geen wildernis<br />

maar een oud agrarisch landschap.<br />

Dat men dit gebied zo graag een wildernis noemt, heeft<br />

te maken met het gegeven dat het bijzonder rijk is aan wilde<br />

planten en dieren. Op een oppervlakte van niet meer dan vijfhonderd<br />

vierkante kilometer is meer dan tachtig procent van<br />

de Ierse biodiversiteit vertegenwoordigd.<br />

Dit is een veelbetekenend gegeven. Wanneer we de Europese<br />

Habitatrichtlijn onder de loep nemen, zien we dat de ecosystemen<br />

met de hoogste biodiversiteit in het algemeen – zoals<br />

men dat in het natuurbeheer noemt – ‘halfnatuurlijk’ zijn.<br />

Deze term verwijst naar traditionele agrarische landschappen<br />

waarin het menselijk gebruik eeuwenlang ongewijzigd<br />

bleef.<br />

BIO-CULTURELE DIVERSITEIT<br />

Datzelfde fenomeen vinden we ook op wereldschaal. Die regio’s<br />

op onze planeet die een zeer grote variatie aan wilde<br />

planten en dieren bevatten, zijn vaak ook gebieden met een<br />

grote culturele diversiteit: verschillende culturele tradities<br />

bleven daar naast elkaar over lange tijd ongewijzigd bestaan.<br />

In de wetenschap spreekt men over bio-culturele diversiteit.<br />

Dat oude cultuurlandschappen vaak zo rijk zijn aan biodiversiteit<br />

heeft voor een groot deel te maken met traditionele<br />

landbouwpraktijken. Tot nog niet zo lang geleden werden<br />

er geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen gebruikt en wat<br />

boeren voornamelijk deden is het verwijderen van biomassa<br />

door begrazing, maaien, branden en plaggen. Bij zulk grondgebruik<br />

kunnen concurrentie-krachtige planten de zwakkeren<br />

niet verdringen. Als gevolg is de variatie aan plantensoorten<br />

per oppervlakte-eenheid meestal groter dan in het oorspronkelijke<br />

natuurlijke systeem (bij ons was dat vooral bos).<br />

Een grotere variatie aan planten leidt tot een grotere rijkdom<br />

aan insecten, vogels en zoogdieren.<br />

Kortom: In oude agrarische systemen werkten mens en<br />

natuur op zo’n wijze samen dat niet alleen de mens er wel bij<br />

voer, maar ook de natuur er rijker door werd.<br />

16 | <strong>NFM</strong> HERFST 20<strong>23</strong>


COLUMN<br />

SAMENWERKEN MET DE NATUUR<br />

In de milieufilosofie worden vanouds twee waarden van natuur<br />

onderscheiden. Er is de instrumentele waarde, dat wil<br />

zeggen de waarde die de natuur heeft voor menselijk welzijn:<br />

de natuur voedt ons, ze biedt ons medicijnen, bouwmaterialen<br />

en schoonheid om maar een paar zaken te noemen. Daarnaast<br />

spreekt men van de intrinsieke waarde, dat wil zeggen<br />

de waarde die de natuur op en voor zichzelf heeft, onafhankelijk<br />

van wat ze voor ons betekent.<br />

In recente tijd is daar nog een waarde aan toegevoegd: de<br />

relationele waarde. Mens en natuur kunnen op een zodanige<br />

wijze samenwerken dat er wederzijdse voordelen uit voortvloeien.<br />

Zo’n samenwerken, of samenleven, heeft in de wetenschap<br />

de naam conviviality gekregen.<br />

Nu was de traditionele landbouw er in het algemeen niet<br />

bewust op gericht de biodiversiteit te verhogen. Dat was als<br />

het ware een niet gepland ‘bijproduct’ van vroegere landbouwpraktijken.<br />

Maar deze hebben wel gevoerd tot bijzonder<br />

waardevolle en ook heel mooie landschappen.<br />

Met de intensivering van het agrarische bedrijf verdwijnen<br />

deze landschappen wereldwijd in steeds sneller tempo.<br />

Bij ons bestaan ze alleen nog maar in natuurreservaten, waar<br />

de natuurbeheerders optreden als boeren uit de 19de eeuw.<br />

Het verlies van half-natuurlijke gebieden wereldwijd is een<br />

van de voornaamste oorzaken van de schrikbarende achteruitgang<br />

van de mondiale biodiversiteit.<br />

Voor het toekomstig welzijn van de grote symfonie van<br />

leven op deze planeet is het van cruciale betekenis dat we in<br />

onze voedselvoorziening nu bewust op zoek gaan naar conviviality,<br />

naar wezenlijk samenleven en samenwerken met de<br />

natuur.<br />

De Franse filosoof Michel Serres stelde een natuurcontract<br />

voor. Het sociale contract waarin het eigen welzijn gewogen<br />

wordt in het licht van het welzijn van de ander, vormt<br />

het cement van een goed functionerende menselijke samenleving.<br />

En de essentie van het sociale contract is terughoudendheid.<br />

Op dezelfde wijze – zo redeneert Serres – zouden we bij<br />

ons handelen in de wereld ons menselijk belang moeten wegen<br />

in het licht van het belang van niet-menselijke aanwezigheden.<br />

Het natuurcontract als basis voor het welzijn van alle vormen<br />

van leven. n<br />

Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd op We Are The Regeneration:<br />

hét platform voor regeneratie en regeneratieve landbouw.<br />

Lees verder op www.re-generation.cc<br />

MATTHIJS SCHOUTEN: “HET NATUUR-<br />

CONTRACT ALS BASIS VOOR HET WELZIJN<br />

VAN ALLE VORMEN VAN LEVEN.”<br />

HERFST 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 17


RE-GENERATIE<br />

– essay –<br />

De hap van<br />

gematigdheid<br />

Bossen ademen. Elke zomer is er een uitademing. Tijdens warme zonnige dagen zorgen de<br />

diepgroene kleuren voor maximale productiviteit waarbij grote hoeveelheden vrijkomen van<br />

het meest essentiële en onmisbare natuurlijke ingrediënt: zuurstof. Tegelijkertijd halen bossen<br />

grote hoeveelheden koolstofdioxide uit de lucht. Bloemen, vogels, insecten en andere<br />

levensvormen gedijen in de ontstane overvloed. Verwachtingen hangen in de lucht.<br />

TEKST ALAN MCSMITH<br />

Vervolgens ademen bossen elke winter weer in. Een<br />

diepe collectieve inademing, een pauze van naderende<br />

rust en verjonging. Deze ritmes en levenscycli zijn<br />

de perfecte overlevingssymfonie van de natuur. Cycli<br />

van ongelooflijke intelligentie en complexiteit. De innovatieve<br />

ecologische patronen zorgen voor vernieuwing,<br />

onderlinge afhankelijkheid, balans, efficiëntie en matigheid.<br />

Exact dezelfde principes bepalen ons welzijn of zelfs<br />

onze overleving? De patronen van de ecologie zijn immers het<br />

besturingssysteem van al het leven op aarde.<br />

We kunnen veel leren van bossen. Ik nodig je uit om los<br />

van je geheugen of verbeelding te komen en tijd door te brengen<br />

in het huidige moment tijdens een langzame virtuele<br />

wandeling.<br />

18 | <strong>NFM</strong> HERFST 20<strong>23</strong>


RE-GENERATIE<br />

Wat zie je? Bomen van verschillende soorten en maten, struiken,<br />

planten, gras, bladafval. Misschien wat vogels en insecten.<br />

Hier en daar een dierenspoor. Als je echt geluk hebt, een<br />

vluchtige glimp van een edelhert dat zich geruisloos door het<br />

kreupelhout voortbeweegt met zijn zachte zwarte ogen, nerveus<br />

glinsterend in het gevlekte zonlicht.<br />

En wat ruik je? Lucht, zoals het hoort te ruiken: gefilterd<br />

en opgefrist door de planten en gekoesterd door je lichaam,<br />

je longen, je weefsels, je spieren en elke cel in je lichaam. En<br />

misschien komt ook de geur van recent omgewoelde grond<br />

vrij. Dit is geaarde goedheid, de bron van vruchtbaarheid van<br />

onze planeet<br />

En wat hoor je? Vogelzang. En misschien je gedempte<br />

voetstap op de bladeren. Misschien je eigen ademhaling en<br />

hartslag. Of als je echt geluk hebt, helemaal niets.<br />

Wat je kunt zien, ruiken en/of horen, vormen prachtige<br />

momenten. Ze zijn dichtbij, herkenbaar en tastbaar. Maar<br />

hoe zit het met de processen die je niet kunt zien of horen?<br />

Dat wat ongrijpbaar is en normaal gesproken niet wordt herkend<br />

of begrepen. Dit zijn samenwerkingsverbanden die we<br />

niet opmerken maar die wel cruciaal zijn voor het leven op<br />

aarde. Die als vanzelfsprekend worden beschouwd, maar het<br />

wezenlijke fundament is van ons bestaan. Zoals bijvoorbeeld<br />

zuivere, met zuurstof verrijkte, lucht.<br />

GROTE WETTEN<br />

De mensheid verkeert momenteel in een existentiële crisis.<br />

Het is de hoogste tijd om in te zien dat onze zelfgecreëerde<br />

besturingssystemen – in ecologische termen – uitermate gebrekkig<br />

zijn. Dit bewustzijn komt voort uit ecologische nederigheid:<br />

het besef dat het menselijke dier niet immuun is<br />

voor de grote wetten van de ecologie. In tijden van crisis leert<br />

de geschiedenis ons dat we gewoonlijk op twee manieren reageren:<br />

of we doen minder van hetzelfde of we doen meer van<br />

hetzelfde. Nu is het echter de tijd om het anders te doen en<br />

toe te geven dat alle crises waar de mensheid op dit moment<br />

mee te maken heeft, geworteld zijn in een ecologische crisis.<br />

In wezen is dit het thema van mijn lezingen en van mijn<br />

werk als wildernisgids: het herschrijven van het verhaal van<br />

onze relatie met de natuur. Tijdens een lezingencyclus in Nederland<br />

in april van dit jaar had ik het geluk dat er ook een<br />

aantal sessies in de natuur plaatsvonden. Wandelen in de natuur<br />

is een prachtige manier om een ​open zinvolle dialoog te<br />

creëren en een bijzondere gelegenheid om een aantal ecologische<br />

inzichten die ik heb opgedaan in Botswana, Zimbabwe<br />

of Namibië te vertalen naar een bos in Drenthe, Apeldoorn of<br />

Zeist. De principes van de ecologie zijn universeel.<br />

Op een van die uitstapjes – in Zeewolde – zag ik een jonge<br />

elzenboom waar een edelhert een tak vanaf had gegeten met<br />

een kenmerkende hoek van <strong>45</strong> graden, veroorzaakt door de<br />

overbeet van de tanden van het dier. Het lijkt subtiel en ogenschijnlijk<br />

onbeduidend, maar dit is van grote ecologische betekenis.<br />

Juist deze bijthoek stimuleert een verdere groei van<br />

de plant, terwijl een ‘zuivere’ hoek van negentig graden – bijvoorbeeld<br />

veroorzaakt door een mes – de groei juist tegengaat.<br />

Met de hoek van <strong>45</strong> graden zorgt het edelhert ervoor<br />

Een edelhert biedt een elzenboom<br />

de gelegenheid verder te groeien.<br />

HERFST 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 19


RE-GENERATIE<br />

Een bijthoek van <strong>45</strong> graden houdt<br />

de plant gezond.<br />

dat bomen zich verder kunnen ontwikkelen. Sterker nog, exponentieel<br />

kunnen groeien. De ecologische intelligentie van<br />

deze samenwerking leidt ertoe dat het hert niet te veel van de<br />

boom consumeert terwijl de boom in staat wordt gesteld veder<br />

te groeien. Het hert eet een takje zodat de boom nieuwe<br />

takken kan laten groeien en er meer bladeren komen die ons<br />

weer van zuurstof voorzien.<br />

Dit opmerkelijke proces noem ik de ‘hap van gematigdheid’.<br />

Het is een van de meest fundamentele transacties in de<br />

natuur. Het gebeurt overal om ons heen en is essentieel voor<br />

de gezondheid en veerkracht van ecosystemen.<br />

“PAS ALS WE ERKENNEN DAT HULPBRON-<br />

NEN EINDIG ZIJN, KUNNEN WE GEZONDE<br />

SAMENWERKINGSVERBANDEN AANGAAN”<br />

INNERLIJK ECOSYSTEEM<br />

In de moderne samenleving gebeurt het tegenovergestelde.<br />

We hebben geleerd om maximaal te consumeren, gebaseerd<br />

op de onjuiste gedachte van eeuwige – economische – groei.<br />

Of anders gezegd, wij mensen consumeren uitsluitend met<br />

bijthoeken van 90 graden. We werken niet samen maar gaan<br />

voor eigengewin.<br />

Het netto resultaat? De levensbron verdort langzaam en<br />

begint te sterven. Vervolgens doen we hetzelfde bij een volgende<br />

elzenboom, etcetera. Wat de ‘hap van gematigdheid’<br />

ons leert, is dat wij mensen verstandig dienen te consumeren<br />

zodat de bron gezond kan blijven en zich kan vermenigvuldigen.<br />

Door de wijze waarop het edelhert eet, kunnen elzenbomen<br />

niet alleen een gezond leefgebied voor insecten, spinnen,<br />

reptielen, vogels en zoogdieren bieden, maar ook voor de<br />

voor onze niet-zichtbare superhelden, zoals bacteriën, microorganismen<br />

en schimmels. Daarmee leveren ze een belangrijke<br />

bijdrage aan het ecosysteem als geheel. Hoe diverser een<br />

ecosysteem, hoe productiever en veerkrachtiger.<br />

Wij mensen onttrekken ons hieraan en blijven ons focussen<br />

op eigenbelang. Ondertussen verwachten we van anderen<br />

wat we in onszelf zo missen. Ik heb het dan over compassie,<br />

geduld, empathie, begrip, tolerantie. Deze deugden waar we<br />

zo naar verlangen, zijn vaak het slachtoffer van onze dwangmatigheid<br />

om te blijven snijden in hoeken van negentig graden.<br />

De enige hoop die we hebben is dat we deze patronen weer<br />

gaan omkeren. In eerste instantie zullen we ons innerlijke<br />

ecosysteem dienen te transformeren. Op basis van de wetten<br />

van onderlinge afhankelijkheid, diversiteit en het bewustzijn<br />

dat hulpbronnen eindig zijn, kunnen we weer gezonde samenwerkingsverbanden<br />

aangaan. Dit is de weg om onze falende<br />

systemen daadwerkelijk te transformeren.<br />

MATIGHEID<br />

Als we het concept van ecologische nederigheid aantrekkelijk<br />

vinden en toegeven dat ons welzijn niet los kan worden gezien<br />

van het welzijn van de natuur, dan is meer matigheid in<br />

ons dagelijks leven vereist. Dit geldt ook voor de verwachtin-<br />

20 | <strong>NFM</strong> HERFST 20<strong>23</strong>


RE-GENERATIE<br />

ALAN MCSMITH<br />

Alan McSmith is dertig jaar wildernisgids en natuurbeschermer.<br />

Hij woont in Zuid-Afrika en faciliteert wilderniservaringen<br />

en transformationele leiderschapstrajecten<br />

in verschillende Afrikaanse landen. In de wildernis<br />

laat hij het belang en de betekenis van natuur diep ervaren,<br />

evenals de urgentie om ons natuurlijk erfgoed te<br />

behouden en te herstellen. Het liefst begeeft hij zich te<br />

midden van kuddes olifanten. Alan is tevens een inspirerend<br />

spreker en auteur. Voor het New Financial Magazine<br />

schrijft Alan over zijn wilderniservaringen.<br />

Meer informatie: www.alanmcmsmith.com<br />

Alan McSmith: “Herschrijven<br />

van het verhaal van onze<br />

relatie met de natuur.”<br />

gen die we van onszelf hebben. In feite zegt de door het hert<br />

geplukte takje ons: consumeer met mate en neem wat je echt<br />

nodig hebt uit het midden van de boom, zodat de bron verder<br />

kan blijven groeien. Op deze manier wordt bijgedragen aan<br />

een bescheiden en bewust groeipotentieel.<br />

LITANIE<br />

Het was een heerlijke zonnige dag in Zeewolde. Het prachtige<br />

in bloei staande bos ademde diep uit. De lucht was rijk, zoet<br />

en fris. Opnieuw verwonderde ik me over de veerkracht van<br />

planten om de winter te overleven, vooral in Europa met haar<br />

extreme seizoenswisselingen. We moeten een merkwaardig<br />

tafereel hebben gevormd; een divers gezelschap, zittend op<br />

de bosbodem dat een hapje gematigdheid aan het bestuderen<br />

was. Voor ons was het echter het meest logische ter wereld.<br />

Hoe meer we de elzenboom bestudeerden en ermee ons verhaal<br />

voedden, hoe meer we inzagen hoe ook andere dieren gematigdheid<br />

praktiseren. De signalen waren overal gezien. Een<br />

litanie van de seizoenen kwam in me op:<br />

Het is nu zomer en de plant is volop productief. De dagen zijn<br />

warm, de lucht is blauw en de omstandigheden zijn perfect.<br />

Het bos ademt uit. En net als in de moderne samenleving is<br />

de zomer een seizoen van primaire productie: we extraheren,<br />

consumeren en produceren maximaal. We streven er allemaal<br />

naar om de ‘eindeloze zomer’ te beleven.<br />

Omdat we de neiging hebben om te veel te consumeren, dienen<br />

we ons te realiseren dat de zomer het meest gevoelige seizoen van<br />

allemaal is. Een verhoogde mate van bewustzijn en nederigheid is<br />

vereist. Daarom moeten we vertragen om de niet zichtbare partnerships<br />

en processen – die ons door de winter hebben geholpen –<br />

te erkennen en te vieren.<br />

Herfst. Koelere en kortere dagen. Een seizoen om het momentum<br />

te vertragen. Het is verleidelijk om de productie zo lang mogelijk<br />

vast te houden, maar de herfst herinnert ons aan de naderende<br />

winter. Dit maakt ons nederig. Bladeren vallen en geven het<br />

oude zonlicht terug aan hun bron, de grond. Het is van cruciaal<br />

belang dat er nu al rekening wordt gehouden met de impact van<br />

koolstofproductie. Terwijl de bladeren vallen, trekt de groei-energie<br />

van de plant zich terug naar de wortelstelsels.<br />

Winter. Het zijn moeilijke tijden. Crisis. De groei-energie en<br />

de reservebrandstof voor de plant is aan het zicht onttrokken. Het<br />

is hier veilig tijdens dit seizoen van herstel, bezinning en herschikking.<br />

Een seizoen van strategische planning die ervoor zorgt dat<br />

de schimmelnetwerken en micro-organismen – de onzichtbare helden<br />

– in stand worden gehouden. Via deze netwerken worden voedingsstoffen<br />

en essentiële voorraden tussen planten gedeeld. De<br />

boom en het bos ademen in en houden vast.<br />

Lente. Langere dagen en warmte. De groei-energie en het<br />

groeipotentieel keren langzaam terug boven het oppervlak en voeden<br />

de toppen, takken en bladknopen.<br />

En op een gegeven moment in dit proces sabbelt een hert aan<br />

een tak van een elzenboom.<br />

ONDER DE OPPERVLAKTE<br />

Op het eerste gezicht lijkt het verhaal te gaan over een hert<br />

en een plant. Maar het gaat over oneindig veel meer. Over het<br />

verbinden van mensen en ecologie. Over wat zich onder de<br />

oppervlakte bevindt en wat wij niet kunnen zien. Over wat<br />

stil is, maar cruciaal is. Juist dit zijn de ruimtes waar inspiratie,<br />

samenwerking en transformatie ontstaan. n<br />

LEADERSHIP TRAIL<br />

Alan McSmith en de stichting New Financial Forum<br />

zijn voornemens in 2024 een meerdaagse Leadership<br />

Trail te organiseren naar de Okavanga Delta in Botswana.<br />

Met minimaal acht deelnemers gaan we deze unieke<br />

reis organiseren. Inmiddels zijn er vier belanstellende.<br />

Meer informatie: www.newfinancialforum.nl/events/<br />

leadership-trailbotswana of stuur een mail naar<br />

willem@newfinancialforum.nl.<br />

HERFST 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 21


RE-GENERATIE<br />

NADINE MAARHUIS:<br />

“NU AL ZIN IN<br />

VOLGENDE WEEK.”<br />

22 | <strong>NFM</strong> HERFST 20<strong>23</strong>


RE-GENERATIE<br />

Regeneratieve boeren werken samen met de natuur. Hierdoor<br />

blijven ze niet alleen binnen de ecologische grenzen<br />

van de Aarde, maar zijn ze tevens in staat om het leven op<br />

hun boerenerf te herstellen. En dat voel je aan alles.<br />

De helende werking van regeneratieve landbouw<br />

Gevoed door<br />

het leven<br />

TEKST NADINE MAARHUIS<br />

Iedere vrijdag help ik mee op een regeneratieve<br />

boerderij. Soms twijfel<br />

ik of ik zal gaan, moe van de werkweek<br />

die achter me ligt. Maar vanaf<br />

het moment dat ik het erf oploop,<br />

weet ik dat ik de juiste keuze<br />

heb gemaakt. Ik hoor de vogels fluiten,<br />

de wind ritselt door de bomen en de<br />

hond des huizes komt me tegemoet. Dit<br />

is, voor mij, de essentie van het leven.<br />

Of ik nu tomatenplanten bevrijd<br />

van onkruid, gedroogde bonen afweeg<br />

voor de markt of fruit pluk in de boomgaard,<br />

na een paar uur op het land begin<br />

ik me meer mezelf te voelen. Rustiger<br />

en helderder, en tegelijk levendiger.<br />

Overal waar ik kijk, beweegt, zoemt of<br />

fladdert er iets. De lucht zit vol heerlijke<br />

luchten, die ik diep op wil snuiven.<br />

Tussen het wieden, oogsten en plukken<br />

door doe ik dat. Dan recht ik mijn rug<br />

en neem ik een paar goede ademteugen.<br />

Wat een voorrecht om onderdeel<br />

te mogen zijn van deze plek.<br />

MEER MENS<br />

Inmiddels weet ik hoe het voelt om een<br />

composthoop te bouwen, zaailingen te<br />

planten en meer te oogsten dan ik ooit<br />

voor mogelijk had gehouden. Ik weet<br />

dat een bijensteek best meevalt, hoe<br />

je aubergines inmaakt en dat ik net zo<br />

gek ben op het geredde boerderijvarken<br />

als op de geredde boerderijhond. Door<br />

deze ervaringen is niet alleen mijn liefde<br />

voor landbouw en eten, maar ook<br />

mijn liefde voor alles dat leeft toegenomen.<br />

En voel ik me – iedere vrijdag –<br />

een stukje meer mens, letterlijk en figuurlijk<br />

gevoed door het leven.<br />

“OOK NIET-MENSEN<br />

VINDEN HELING OP EEN<br />

REGENERATIEVE<br />

BOERDERIJ”<br />

Ook niet-mensen vinden heling op een<br />

regeneratieve boerderij. Schimmelnetwerken<br />

onder de grond kunnen hun<br />

hart ophalen, omdat kunstmest, drijfmest<br />

en pesticiden afwezig zijn en er<br />

niet of nauwelijks wordt geploegd. Gewassen<br />

staan er trots bij, met hun wortels<br />

in een levende bodem vol nutriënten.<br />

En talloze soorten zoals wilde<br />

bijen, vogels en kleine zoogdieren floreren,<br />

omdat biodiversiteit de plek heeft<br />

ingenomen van monoculturen.<br />

BOERENMARKT<br />

Op woensdagavond neem ik deel aan<br />

een ander regeneratief ritueel: de wekelijkse<br />

boerenmarkt. Vol enthousiasme<br />

vullen mijn partner en ik meerdere<br />

boodschappentassen met biologische en<br />

regeneratieve groenten, kruiden, fruit<br />

en eieren. Terwijl we afrekenen, en we<br />

degenen die ons voedsel hebben geproduceerd<br />

in de ogen aankijken, weten we<br />

nog voordat we überhaupt één hap hebben<br />

genomen dat we een gezonde keuze<br />

hebben gemaakt. Voor ons lichaam,<br />

maar zeker ook voor ons hoofd en hart.<br />

HERFST 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | <strong>23</strong>


RE-GENERATIE<br />

Community Supported Agriculture is een vorm van gemeenschapslandbouw, waarbij<br />

lokale bewoners een oogstseizoen lang lid worden van een boerderij.<br />

En het mooie is, net zoals de boerin mij<br />

wekelijks op haar erf verwelkomt, doen<br />

veel regeneratieve boeren en tuinders<br />

precies hetzelfde. Bijvoorbeeld omdat<br />

ze hun producten in hun eigen boerderijwinkel<br />

verkopen, rondleidingen geven<br />

of meewerkdagen organiseren. Of<br />

omdat ze kiezen voor Community Supported<br />

Agriculture: een vorm van gemeenschapslandbouw,<br />

waarbij lokale<br />

bewoners een oogstseizoen lang lid<br />

worden van een boerderij. Vooraf betalen<br />

de leden een vast bedrag en in ruil<br />

daarvoor ontvangen ze iedere week een<br />

eerlijk deel van de oogst. Zo is de boer<br />

verzekerd van een eerlijk inkomen en<br />

ontdekken mensen weer wat er allemaal<br />

bij regeneratieve voedselproductie<br />

komt kijken. En hoe waardevol dat is.<br />

SOLIDAIR<br />

Als we allemaal voor regeneratieve<br />

landbouw zouden kiezen, dan hadden<br />

we nu geen stikstofcrisis of biodiversiteitscrisis.<br />

En misschien ook wel<br />

een minder grote ongelijkheidscrisis.<br />

Steeds meer regeneratieve boeren kiezen<br />

namelijk voor solidaire betaling,<br />

waarbij degenen die wat meer kunnen<br />

betalen dat doen, en het zo voor mensen<br />

met een kleine portemonnee mogelijk<br />

maken om ook regeneratief te eten.<br />

Andere boerenorganisaties halen regeneratieve<br />

landbouwgrond zelfs uit de<br />

“REGENERATIEVE BOERDERIJEN ZIJN EEN AFSPIEGELING VAN<br />

DE WERELD WAARIN IK OOIT HOOP WAKKER TE WORDEN”<br />

economie, om een eind te maken aan<br />

speculatie en gezonde voedselproductie,<br />

stukje bij beetje, terug te geven aan<br />

de gemeenschap.<br />

AFSPIEGELING<br />

Voor mij zijn regeneratieve boerderijen<br />

een afspiegeling van de wereld waarin<br />

ik ooit hoop wakker te worden. Een wereld<br />

waarin we in verbinding staan met<br />

al het leven om ons heen en we de tijd<br />

nemen om dat leven te leren kennen.<br />

Zodat we vanuit gelijkheid kunnen samenwerken<br />

en het welzijn van de Aarde<br />

en de gemeenschap het altijd wint van<br />

financiële hebzucht.<br />

Het is vrijdag, een uurtje of zeven<br />

’s avonds. De boerin en ik zitten naast<br />

elkaar op een stoepje. Zij een biertje,<br />

ik een fles door haar gebrouwen kombucha.<br />

We kijken naar de lucht, die<br />

langzaam lichtroze kleurt. Ik voel m’n<br />

schouders ontspannen en glimlach. Nu<br />

al zin in volgende week. n<br />

24 | <strong>NFM</strong> HERFST 20<strong>23</strong>


RE-GENERATIE<br />

Lenteland ontwikkelt regeneratieve boerderijen. Dat zijn boerderijen waar<br />

gezond eten wordt geproduceerd terwijl de natuur weer kan opleven en de<br />

bodem gezond wordt. En nu is er goed nieuws: Lenteland heeft er een nieuwe<br />

boerderij bij, in Gelderland. Daarmee is Lenteland erin geslaagd om binnen<br />

twee jaar 86 hectare grond vast te leggen voor regeneratieve landbouw. Een<br />

goed moment om meer mensen te betrekken als mede-eigenaar.<br />

Ruimte voor<br />

toekomstboeren<br />

TEKST MONIQUE BOERE | BEELD JENS CORDIER<br />

De vierde boerderij – ‘t Gagel in<br />

Lochem – is 46 hectare groot.<br />

Naast groente- en fruitproductie<br />

zijn er goede mogelijkheden<br />

voor overnachting en recreatie,<br />

bijvoorbeeld in de vorm van een<br />

B&B en camping. De overdracht is gepland<br />

in december 20<strong>23</strong>.<br />

“Hiermee zetten we een enorme<br />

stap om onze missie te verwezenlijken,”<br />

vertelt Wouter Veer, oprichter van Lenteland.<br />

“We hebben er weer een nieuwe<br />

plek bij voor ‘toekomstboeren’ die de<br />

bodem en biodiversiteit willen verbeteren<br />

en die anders moeilijk toegang hebben<br />

tot grond.”<br />

BODEM VERBETEREN<br />

Dagelijks is in het nieuws te lezen waarom<br />

Lenteland hier zo hard aan werkt.<br />

Onder andere was er een onderzoek<br />

van de Europese Rekenkamer waarin<br />

geconcludeerd wordt dat 60 tot 70 procent<br />

van de bodem in Europa ongezond<br />

is en dat dit alleen maar verslechtert.<br />

“De verandering die we willen zien<br />

in de samenleving zullen we zelf, van<br />

onderop, moeten bouwen”, zegt Wouter.<br />

“Gelukkig groeit die beweging.<br />

Steeds meer mensen willen zelf de regie<br />

op een beter voedselsysteem en zoeken<br />

naar een betere balans tussen economische,<br />

ecologische en sociale waarden.<br />

Met het ontwikkelen van meer Lenteland-boerderijen<br />

willen we dit in een<br />

stroomversnelling brengen.”<br />

EEN PLEK VOOR BOEREN<br />

Het is ook een welkom aanbod voor de<br />

‘toekomstboeren’. “Dat is een groeiende<br />

groep mensen die als boer aan de<br />

slag wil, maar dan kleinschaliger, zon-<br />

26 | <strong>NFM</strong> HERFST 20<strong>23</strong>


RE-GENERATIE<br />

der gif, zonder kunstmest en samenwerkend<br />

met de natuur en gezinnen uit<br />

de buurt.”<br />

De boeren die samen met Lenteland<br />

aan de slag gaan produceren voedsel<br />

én ontwikkelen een regeneratief landschap.<br />

“Dat betekent: een gezonde bodem,<br />

meer biodiversiteit, CO2-opslag,<br />

ruimte voor mensen én dieren en een<br />

economisch gezond bedrijfsmodel. Binnenkort<br />

start Lenteland met het werven<br />

en selecteren van de boeren voor<br />

deze vierde boerderij in Lochem.”<br />

WOUTER VEER:<br />

“DE BEWEGING GROEIT.”<br />

LENTELAND<br />

Lenteland ontwikkelt regeneratieve<br />

gemeenschapsboerderijen van 5 tot<br />

25 hectare, dichtbij woongebieden.<br />

De gemeenschap, die allerlei dagverse<br />

groente en fruit afneemt bij de<br />

boer, wordt ook eigenaar van het bedrijf,<br />

inclusief de grond en de gebouwen.<br />

Op deze manier zorgt Lenteland<br />

voor gezonde boerenbedrijven<br />

en sterke onderlinge betrokkenheid,<br />

of zoals ze het zelf zeggen: leven in<br />

verbinding.<br />

Er zijn nu vier Lenteland-boerderijen<br />

in bedrijf. In Nederland is dat<br />

Erve Kiekebos in het Gelderse Empe<br />

(zie de zomereditie 20<strong>23</strong> van het<br />

New Financial Magazine), ’t Sierveld<br />

in het Limburgse Mechelen en sinds<br />

kort ’t Gagel in Lochem. In België is<br />

dat Strackxhoeve in Laakdal.<br />

Lenteland biedt verschillende<br />

manieren om mee te doen. Je kunt<br />

investeren in Lenteland en mede-eigenaar<br />

worden van een boerderij, je<br />

kunt je aanmelden als regeneratieve<br />

boer, je kunt geschikte percelen aandragen<br />

en je kunt uiteraard klant<br />

worden van een boerderij.<br />

Meer informatie: www.lente.land<br />

MEDE-EIGENAAR<br />

Onderdeel van het Lenteland-model is<br />

dat iedereen mee kan doen. Door groente<br />

en fruit af te nemen, mee te werken<br />

als vrijwilliger én door mee te investeren.<br />

Er loopt nu een crowdfunding campagne<br />

voor de Lenteland-coöperatie.<br />

Door mee te investeren word je indirect<br />

mede-eigenaar van de Lentelandboerderijen<br />

en maak je nieuwe boerderijen<br />

mogelijk. Zo vormen we samen de<br />

bottom-up beweging die zo nodig is.<br />

“Door burgers mede-eigenaar te<br />

maken zorgen we ervoor dat er weer<br />

geld vrijkomt voor het aankopen van<br />

een volgende boerderij én dat we als<br />

burgers weer grip krijgen op de grond<br />

om ons heen en op onze eigen gezonde<br />

voedselproductie”, aldus Wouter.<br />

Investeringen van mede-eigenaren<br />

worden gebruikt voor de aankoop en<br />

ontwikkeling van Lenteland-boerderijen.<br />

Het grootste deel gaat direct naar de<br />

financiering van de boerderijen (grond<br />

en gebouwen) en is dus waardevast.<br />

Een kleiner deel wordt gebruikt om<br />

operationele kosten te dekken.<br />

“Het voornaamste rendement voor<br />

investeerders is een gezonde bodem,<br />

meer natuur en bloeiende boerderijen<br />

die lokaal in gezond voedsel voorzien.<br />

Daarnaast kan je financieel rendement<br />

ontvangen. Dat kan oplopen tot 5 procent<br />

per jaar. En je bent natuurlijk van<br />

harte welkom op deze plekken.” n<br />

“STEEDS MEER MENSEN WILLEN BETERE BALANS TUSSEN<br />

ECONOMISCHE, ECOLOGISCHE EN SOCIALE WAARDEN”<br />

HERFST 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 27


RE-GENERATIE<br />

Betekenisvolle<br />

bedrijven in praktijk<br />

Alleen al in Nederland zijn er talloze ondernemingen die de wereld elke dag daadwerkelijk<br />

mooier maken. Ze doen het niet omdat het zo mooi aansluit bij de trends van vandaag, maar<br />

doen het van binnenuit, juist omdat het hun bestaansreden is. Het mooie is dat je als klant de<br />

wereld ook een beetje mooier maakt. In de herfsteditie 2021 van het New Financial Magazine<br />

was er aandacht voor Pieter Pot, SOCOCO, Verfgroen en Sprinklr, in de lente-editie 2022<br />

voor: De Clique, MUD Jeans, i-did, Happy Tosti en The Dutch Weed Burger en in de wintereditie<br />

2022 voor Roze Bunker, Zustainable Box, A Beautiful Story en Het Groene Loket. Dit<br />

keer: Joline Jolink, Het Ministerie van Hergebruik, Moodies, Hydraloop en PaperWise.<br />

SAMENSTELLING WILLEM VREESWIJK<br />

Joline Jolink: mode zonder voetafdruk<br />

Zoek je naar mooie, fijne kleding,<br />

zonder dat je je bezwaart hoeft te<br />

voelen over milieuvervuiling of kinderarbeid?<br />

Ga dan eens kijken bij<br />

Joline Jolink, mode zonder voetafdruk.<br />

Het kan online of in haar winkel<br />

in Rotterdam. De ontwerpstudio<br />

is sinds kort gevestigd op een boerenerf<br />

in Overijssel.<br />

Om snel wat inzicht te krijgen: de<br />

kledingindustrie is na de olie-industrie<br />

de meest vervuilende ter wereld.<br />

Het is vervuilender dan de luchten<br />

scheepvaart bij elkaar. Door de hoge<br />

uitstoot, chemische kleuring en grote<br />

mate van overproductie. Daarbovenop<br />

gooien we per jaar wereldwijd 764.000<br />

vuilniswagens aan kostbare materialen<br />

weg. Om deze reden is het van cruciaal<br />

belang dat de kledingindustrie drastisch<br />

verandert evenals het gedrag van<br />

de consument.<br />

Hoe het volstrekt anders kan, bewijst<br />

Joline. Ze ontwikkelt unieke<br />

items die heel lang meegaan. “Waarbij<br />

de stoffen verantwoord en mooi zijn en<br />

het ontwerp goed doordacht. Mocht je<br />

er onverhoopt op uitgekeken zijn, of<br />

het is je maat niet meer, dan maak je<br />

er een ander blij mee. Nieuwe Liefdes<br />

(hergebruikte Joline Jolink items) gaan<br />

zo hand in hand met nieuwe unieke<br />

stukken en andere (tweedehands) kleding<br />

van de drager.”<br />

Haar bedrijf produceert in beperkte<br />

oplages om overschotten te voorkomen.<br />

Minder, maar beter. “Ook hebben<br />

wij onszelf een limiet opgelegd van<br />

maximaal 20.000 nieuw geproduceerde<br />

kledingstukken per jaar. Een groeiplafond<br />

om binnen de grenzen van de planeet<br />

te blijven.”<br />

Haar biologisch afbreekbare sneaker<br />

‘Forward’ is gemaakt van biologisch<br />

katoen met een zool van honderd procent<br />

natuurlijk rubber en een voetbed<br />

van plantenresten. Ook produceert<br />

haar onderneming honderd procent<br />

cruelty free. De wol is mulesing-vrij. Dat<br />

wil dat er geen delen van de huid rond<br />

het achterste van een schaap worden<br />

weggesneden om verkleuring van de<br />

wol te voorkomen, iets wat helaas gebruikelijk<br />

is. Verder zijn alle schoenen<br />

vegan, wordt er geen zijde gebruikt.<br />

Het kan, verantwoord en modieus.<br />

28 | <strong>NFM</strong> HERFST 20<strong>23</strong>


RE-GENERATIE<br />

En hoe… Neem bijvoorbeeld Lin, een<br />

stijlvol jasje volledig gemaakt van Nederlands<br />

linnen. Lin is biologisch afbreekbaar<br />

en kan na het dragen en<br />

doorgeven terug de grond in. Zo wordt<br />

Lin voeding voor de aarde.<br />

Kleine aanpassingen kunnen grote<br />

gevolgen hebben. Zo maakte ze gerecylede<br />

jeans. “Het weglaten van de<br />

klinknagels en het label zorgen ervoor<br />

dat de jeans zich moeiteloos laat<br />

vermalen tot nieuwe stof. Naast details<br />

weglaten, wilde ik ook schoonheid<br />

brengen. Het was even zoeken, maar<br />

uiteindelijk heb ik een heel liefdevolle<br />

toevoeging gevonden. Het geborduurde<br />

label is voor mij poëzie.” n<br />

https://www.jolinejolink.com<br />

Lin, het stijlvolle jasje van<br />

ontwerper Joline Jolink.<br />

Ministerie van Hergebruik: duurzame educatie<br />

Leerkrachten die meer aandacht willen<br />

besteden aan duurzaamheid in<br />

het klaslokaal, maar niet weten hoe<br />

of er simpelweg geen tijd voor hebben,<br />

kunnen terecht bij Het Ministerie<br />

van Hergebruik. Nee, geen overheidsorgaan,<br />

maar minstens zo belangrijk.<br />

Het ministerie werd medio 2022 opgericht<br />

door kunstenaar Froukje<br />

van de Weg-Oosterhuis, in 2017 afgestudeerd<br />

aan de Hogeschool voor<br />

de Kunsten Utrecht. Met het Ministerie<br />

van Hergebruik ontwikkelt ze complete<br />

kunstlessen, onder meer voor<br />

het basisonderwijs. De lesplannen zijn<br />

ontwikkeld vanuit de visie van Emiel<br />

Heijnen, lector Kunsteducatie aan de<br />

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.<br />

Hij ontwikkelde een nieuw model<br />

voor authentieke kunsteducatie met als<br />

achterliggende gedachte dat kunst en<br />

cultuur niet los te zien zijn van wat er<br />

speelt in de maatschappij. Bovendien<br />

sluit dit onderwijs aan op de belevingswereld<br />

van de leerling. Froukje heeft<br />

De duurzame business bank.<br />

HERFST 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 29


RE-GENERATIE<br />

dit model omarmd en voegt daar onder<br />

meer ‘hergebruik’ aan toe.<br />

De materialen die geleverd worden<br />

voor deze kunstlessen zijn allemaal<br />

restmaterialen. Schoon en veilig ‘afval’<br />

als nieuwe grondstof om mee te knutselen.<br />

“Geen uniforme materialen voor<br />

uniforme werkjes, maar uitdagend materiaal<br />

dat steeds weer anders is en de<br />

creativiteit prikkelt. Zo wordt het werk<br />

van elke leerling een uniek kunstwerk.<br />

Deze duurzame materialen en avontuurlijke<br />

lesbrieven vormen samen met<br />

een complete powerpointpresentatie<br />

en reflectiemateriaal het ultieme hulpmiddel<br />

voor de leerkracht om duurzame<br />

kunsteducatie van niveau te verzorgen.”<br />

Bijzonder is dat leraren en/of leerlingen<br />

de materialen niet zelf hoeven te verzamelen,<br />

maar dat Froukje dit gewoon<br />

komt brengen. In een blog schrijft ze:<br />

“Vaak zijn kinderen zelf al heel creatief<br />

met materialen. Zeker jonge kinderen<br />

worden nog niet gehinderd doordat<br />

iets ‘mooi’ of ‘iets’ moet zijn. Hun fantasie<br />

is nog veel vrijer en ze zijn meestal<br />

trots op alles wat ze produceren. Gewoon<br />

een bak materialen aanbieden<br />

om te knutselen is vaak al genoeg, dan<br />

wordt er van alles ontworpen en gebouwd.<br />

Soms is een voorzetje toch fijn.”<br />

Voor het primair onderwijs heeft<br />

Frouke complete lespakketten ontwikkeld.<br />

Voor het voortgezet onderwijs<br />

zijn er nog geen complete lespakketten,<br />

maar kunnen wel duurzame materialen<br />

voor handvaardigheid worden aangeleverd.<br />

Denk aan resthout, verpakkingsmaterialen,<br />

restanten uit voorraden,<br />

restanten die overblijven aan het<br />

eind van productieprocessen, etc. Ook<br />

denkt Froukje mee met het verduurzamen<br />

van vakken, lessen en projecten op<br />

scholen.<br />

Voor BSO en kinderopvang levert<br />

Froukje ook duurzaam materiaal, waarbij<br />

rekening wordt gehouden met het<br />

niveau en de leeftijd van de kinderen en<br />

wordt rekening gehouden met de veiligheid.<br />

“We denken graag mee hoe u de<br />

opdrachten die u met de kinderen op<br />

uw opvang doet kunt verduurzamen.” n<br />

www.ministerievanhergebruik.nl/<br />

Moodies: einde aan menstruatieafval<br />

Het substantieel terugbrengen van<br />

het menstruatieafval, verkleinen van<br />

de footprint van producten, vrouwen<br />

en meisjes een fijne oplossing bieden<br />

én bijdragen aan het verkleinen van<br />

de menstruatiearmoede. Dat is de visie<br />

van Moodies.<br />

Een gemiddelde vrouw gebruikt in<br />

een mensenleven zo’n 60-90 kilo<br />

wegwerp maandverband of tampons of<br />

jaarlijks zo’n 250-300 producten. Een<br />

maandverband bestaat voor circa 90<br />

procent uit plastic en een tampon voor<br />

circa 6 procent. De natuur heeft meer<br />

dan 500 jaar nodig om deze producten<br />

af te breken.<br />

Voor partners Miguel Koerts en<br />

Claire van Beek reden om Moodies op<br />

te richten. “Onze droom is dat we het<br />

menstruatieafval substantieel kunnen<br />

terugbrengen. Moodies broekjes kunnen<br />

daar een forse bijdrage aan leveren.<br />

We zullen met z’n allen moeten werken<br />

aan een schonere planeet waarin we<br />

duurzamere keuzes maken om de planeet<br />

gezonder achter te laten voor onze<br />

kinderen.”<br />

Ook wil Moodies de footprint verkleinen<br />

van de producten. “We ontwikkelen<br />

producten die gemaakt zijn van gerecycled<br />

materiaal en onderzoeken hoe<br />

we onze producten duurzamer kunnen<br />

laten maken. “En natuurlijk worden we<br />

blij van het feit dat we veel vrouwen en<br />

meisjes een fijne oplossing kunnen bieden.<br />

Voor meisjes en dames die zwaarder<br />

menstrueren, voor meisjes die voor<br />

Claire van Beek en Miguel<br />

Koerts: “Duurzamere keuzes.”<br />

het eerst ongesteld zijn en voor dames<br />

die last hebben van lichte incontinentie.<br />

Tenslotte zijn we er trots op dat<br />

we bijdragen aan het verkleinen van<br />

menstruatiearmoede door broekjes te<br />

schenken aan de Sociale Kruidenier<br />

(onderdeel van de Voedselbank).”<br />

En Moodies zijn nog beter voor<br />

de portemonnee ook. Vrouwen besteden<br />

elke maand gemiddeld 12,05 euro<br />

30 | <strong>NFM</strong> HERFST 20<strong>23</strong>


RE-GENERATIE<br />

aan menstruatieproducten. De broekjes<br />

van Moodies gaan echter zo’n twee<br />

tot drie jaar mee. In die periode hebben<br />

vrouwen er zo’n vijf nodig. In twee<br />

tot drie jaar kan er dan circa 150 tot 200<br />

euro worden bespaard.<br />

In een blog over het ontstaan van<br />

Moodies schrijft Claire: “Ik irriteerde<br />

me steeds vaker aan campagnes die<br />

meer greenwashing waren dan dat er<br />

daadwerkelijk iets wordt bijgedragen<br />

aan een maatschappelijk issue. Ik wilde<br />

hier iets mee, maar was nog zoekende<br />

naar wat. Toen Miguel een menstruatiebroekje<br />

toegestuurd kreeg wisten we<br />

eerst niet wat het was. Het was een nog<br />

totaal onbekend product in Nederland<br />

en ik kon bijna niet geloven dat dit echt<br />

zou werken. Ik ben het gaan gebruiken –<br />

het was wel even wennen – maar al snel<br />

wilde ik niet anders meer. Dit voelt zoveel<br />

natuurlijker en fijn dat je geen afval<br />

meer hebt. En ook heel comfortabel.”<br />

Ze besloten hun eigen merk te ontwikkelen.<br />

“Met de ervaring in de kledingbranche<br />

van mijn vriend en partner<br />

Miguel Koerts en mijn achtergrond in<br />

marketing zijn we Moodies gestart. Zo<br />

gaaf om samen een nieuw product neer<br />

te zetten wat vrouwen echt helpt en tegelijkertijd<br />

de afvalberg verkleint.” n<br />

www.moodiesundies.nl<br />

Hydraloop: weg met de watercrisis<br />

Verlaag je water- en energierekening,<br />

bespaar 25 tot <strong>45</strong> procent op kraanwater<br />

en verklein je ecologische voetafdruk<br />

zonder ook maar iets van je<br />

wooncomfort in te leveren. Dat doen<br />

de waterrecyclingsystemen van Hydraloop.<br />

Hopelijk een bekende naam,<br />

want het won vele prijzen, timmert<br />

internationaal aan de weg en wordt<br />

gezien als een van de oplossingen<br />

voor de watercrisis.<br />

Hydraloop werd in 2017 – na jaren<br />

van onderzoek en ontwikkeling –<br />

gelanceerd door voormalig mediamagnaat<br />

Arthur Valkieser (United Broadcast<br />

Facilities). Puur door logisch nadenken.<br />

“Het is absurd dat mensen in<br />

de 21e eeuw nog steeds hun toilet doorspoelen<br />

met kostbaar water, want het<br />

wordt elke dag schaarser.”<br />

Hij ontwikkelde zijn eigen prototypes<br />

die hij bij hem thuis installeerde. Na<br />

jaren lukte het hem om een compact,<br />

betaalbaar, stijlvol, gebruiksvriendelijk<br />

en onderhoudsarm apparaat te creëren.<br />

In november 2017 werd de Hydraloop<br />

met succes gelanceerd.<br />

Binnen drie jaar installeerde Hydraloop<br />

honderden van zijn innovatieve<br />

systemen in landen in Europa, het Midden-Oosten<br />

en Afrika en kreeg het internationale<br />

erkenning voor zijn duurzame<br />

aanpak. Op CES 2020 – het meest<br />

invloedrijke Tech Event ter wereld –<br />

Arthur Valkieser:<br />

‘Een probleem is<br />

een gunst.”<br />

werd Hydraloop bekroond als Best of Innovation<br />

in de categorie Sustainability,<br />

Eco-design and Smart Energy en won tevens<br />

de Best Start-Up, Best Sustainable<br />

Product en de overall award Best of the<br />

Best. Hiermee versloeg het bedrijf meer<br />

dan 4000 concurrenten in verschillende<br />

categorieën. Ook werd Hydroloop<br />

in 2020 door Time Magazine bestempeld<br />

als een van de 25 beste verduurzamingsproducten<br />

ter wereld en wordt<br />

het bedrijf in de documentaire Brave<br />

Blue World op Netflix genoemd als een<br />

van de oplossingen om de wereldwijde<br />

watercrisis op te lossen.<br />

Hydraloop is een systeem dat bad-, douche-,<br />

wasmachinewater en condensatiewater<br />

van warmtepomp, wasdroger<br />

en airconditioners opvangt. Het systeem<br />

werkt zonder filters, membranen<br />

of chemicaliën, maar combineert<br />

verschillende technologieën om vuil,<br />

zeep en andere deeltjes uit het water te<br />

verwijderen. Het hergebruikte water is<br />

dus schoon, helder en veilig en voldoet<br />

aan de hoogste internationale normen.<br />

Hiermee kunnen de toiletten gespoeld,<br />

de wasmachine gedraaid en er is water<br />

over voor tuin en/of zwembad. Met een<br />

Hydraloop systeem wordt 25 tot <strong>45</strong> procent<br />

leidingwater bespaard, de riooluitstoot<br />

met 25 tot <strong>45</strong> procent verminderd<br />

en bespaart een gezin van vier personen<br />

600 kWh/jaar energie in landen<br />

met een koeler winterklimaat.<br />

Met de smartphone App kan de gebruiker<br />

zelf instellen voor welke toepassing<br />

het Hydraloop-water hergebruikt<br />

wordt. In de winter kun je bijvoorbeeld<br />

kiezen voor toiletspoeling en<br />

de wasmachine en in de zomermaanden<br />

voor het irrigeren van de tuin.<br />

Het systeem is ook nog eens makkelijk<br />

te installeren in nieuwbouwhuizen<br />

en in appartementen en als onderdeel<br />

van een huisrenovatie. Het is ook goed<br />

mogelijk om Hydraloop in bestaande<br />

woningen te installeren. n<br />

www.hydraloop.com<br />

HERFST 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 31


RE-GENERATIE<br />

PaperWise: duurzaamheid als nieuwe normaal<br />

De papieren en kartonnen afvalberg<br />

van bedrijven is gigantisch. Hoe kun<br />

je hier wat aan doen en hoe kun je<br />

je klanten laten zien welke stappen<br />

ze moeten nemen op het gebied van<br />

duurzaamheid. Het antwoord is PaperWise.<br />

PaperWise is opgericht in 2015 door<br />

Peter van Rosmalen en Nick Op den<br />

Buijsch. Een jaar eerder vroeg de zesjarige<br />

kleindochter aan Van Rosmalen:<br />

“Opa, als jullie alles opmaken, wat blijft<br />

er dan voor ons over?” Het zaadje was<br />

geplant. De tijd was rijp voor een revolutie<br />

in papierland!<br />

“De natuur kent geen afval, dat is<br />

onze inspiratie: Afval is nuttig in een<br />

nieuwe toepassing. In dit geval als<br />

grondstof voor kwalitatief hoogwaardig,<br />

duurzaam papier en karton. Paper-<br />

Wise geeft landbouwafval een tweede<br />

leven. Bladeren en stengels die overblijven<br />

van de oogst worden bewerkt tot<br />

grondstof voor papier en karton. We<br />

geloven in bewustwording; samen kunnen<br />

we organisaties en mensen verbinden<br />

en in beweging brengen voor een<br />

duurzame samenleving.”<br />

PaperWise helpt bedrijven en organisaties<br />

verder te verduurzamen<br />

met duurzame verpakkingen en duurzaam<br />

drukwerk van papier en karton<br />

van landbouwafval. Naast 47 procent<br />

milieuwinst biedt PaperWise een communicatieconcept<br />

om medewerkers en<br />

klanten te laten zien welke stappen de<br />

organisatie zet op het gebied van duurzaamheid.<br />

PaperWise maakt deel uit van het<br />

United Economy-netwerk, opgericht<br />

door Heidi Leenaarts. Dit is een netwerk<br />

van bedrijven die zich samen inzetten<br />

voor het verduurzamen van de<br />

economie, simpelweg door te doen.<br />

United Economy is tevens aangesloten<br />

bij het New Financial Forum en vice<br />

versa. Leenaarts zet dit jaar op haar site<br />

af en toe een pareltje uit haar netwerk<br />

Nick Op den Buijsch en<br />

Peter van Rosmalen: “Het<br />

nieuwe normaal maken.”<br />

in de picture. Zo ook PaperWise. Zij<br />

sprak met mede-eigenaar Nick Op den<br />

Buijsch, die onder meer zegt: “We kiezen<br />

ervoor om ons bedrijf zo veel mogelijk<br />

te financieren met eigen vermogen<br />

in plaats van leningen die de schuldpositie<br />

vergroten. We hebben de basis gelegd<br />

met zelf ingebracht geld. We zijn<br />

met niks begonnen, dus de eerste jaren<br />

van het bestaan was er weinig tot geen<br />

geld om Peter en mij, de eigenaren, een<br />

salaris te betalen. We investeerden alles<br />

wat er binnenkwam direct in de groei<br />

van PaperWise. We zijn nu acht jaar<br />

verder en de jaaromzet is gegroeid tot<br />

boven twee miljoen euro. Dus we zijn<br />

een fase verder dan bij de start.”<br />

Inmiddels kunnen de salarissen van<br />

alle medewerkers worden betaald, maar<br />

het principe om alle winst direct weer<br />

in het bedrijf te steken, is onveranderd.<br />

“Het gaat ons niet om winstmaximalisatie<br />

voor de aandeelhouders, maar om<br />

bij te dragen aan een duurzamere wereld.<br />

Daarbij is geld een hulpmiddel om<br />

landbouwafval, dat anders verbrand<br />

zou worden, te benutten om er papier<br />

en karton van te maken. Hiermee voorkomen<br />

we onnodige bomenkap, krijgen<br />

boeren extra inkomen en verlagen<br />

we de milieu-impact van papier significant.<br />

Dát groter maken, het wereldwijd<br />

introduceren en uiteindelijk ‘het nieuwe<br />

normaal maken’ is ons doel!” n<br />

www.paperwise.eu<br />

TIPS!<br />

Tal van mensen en bedrijven maken<br />

de overstap naar een nieuwe<br />

economie die duurzaam, sociaal,<br />

inclusief en verantwoord is. Missie<br />

van het New Financial Forum is<br />

deze beweging zichtbaar(der) maken,<br />

om te beginnen in Nederland.<br />

Ken jij mensen en bedrijven die nu<br />

al hét verschil maken in de praktijk?<br />

Geef ze door voor een volgende editie<br />

van het New Financial Magazine:<br />

willem@newfinancialforum.nl.<br />

32 | <strong>NFM</strong> HERFST 20<strong>23</strong>


COLUMN<br />

Innerlijk menselijk<br />

huishouden<br />

Als we het over de economie hebben, dan hebben<br />

we het over de zaken die we tijdens het alledaagse<br />

leven over economie horen en zien: inflatie,<br />

koopkracht, belastingdruk en Bruto Binnenlands<br />

Product. Dit is de meest oppervlakkige manier om<br />

naar de economie te kijken. Economen bestuderen<br />

louter de methodische aspecten – de financiële<br />

prikkels - en de daarbij horende individuele<br />

menselijke levensstijl.<br />

DIEPERE LAAG<br />

Maar we kunnen nog een diepere economische laag ontdekken.<br />

Dit is de ontologische economie. We kunnen (h)erkennen<br />

dat de socio-economische kapitalistische context wordt<br />

veroorzaakt door nog iets diepers: ons menselijk geloof. Wij<br />

mensen zijn existentiële wezens. Wij geven betekenis aan gebeurtenissen<br />

en creëren verhalen waarmee we onszelf kunnen<br />

identificeren. We opereren (on)bewust vanuit wereldbeelden,<br />

mensbeelden en zelfbeelden. Ons gedachtegoed en<br />

gedrag is altijd gebaseerd op ons geloof, op onze levensvooronderstelling.<br />

En in het geval van het huidige economische<br />

systeem is dat de heilige drie-eenheid van individualisme,<br />

liberalisme en materialisme. Ons totale denken en doen is<br />

doorspekt van deze drie drijfveren<br />

TEKST KEES KLOMP | BEELD ALFRED OOSTERMAN<br />

We kunnen de economie echter ook benaderen als<br />

een socio-economisch gegeven. Als gedachtegoed.<br />

Dit wordt ook wel de politieke economie genoemd.<br />

Hierbij kijken we niet naar de oppervlakkige<br />

economische onderwerpen, maar naar de levensbeschouwing<br />

die bepalend is voor de context<br />

waarin deze economische onderwerpen bestaan. De methodische<br />

economie is per definitie ingebed in de politieke economie.<br />

De politieke economie van het huidige economische<br />

systeem is kapitalistisch. De kapitalistische, culturele context<br />

bepaalt de economische realiteit. De manier waarop we economisch-methodisch<br />

omgaan met zaken als inflatie, koopkracht,<br />

belastingdruk en Bruto Binnenlands Product wordt<br />

bepaald door de kapitalistische gewoonte.<br />

BINNENWERELD<br />

Betekeniseconomie richt zich op deze laatste universele laag.<br />

Economie is geen gedragswetenschap maar een geesteswetenschap.<br />

Economie gaat niet over financiële prikkels, maar<br />

om existentiële prikkels. Als we een economische systeemverandering<br />

willen bewerkstelligen, dan moeten we diép in de<br />

menselijke binnenwereld beginnen.<br />

Betekeniseconomie is gebaseerd op het beginsel dat een<br />

mensenleven onlosmakelijk gepaard gaat met een besef van<br />

onzekerheid, kwetsbaarheid en breekbaarheid. Een mensenleven<br />

gaat onvermijdelijk gepaard met diépe existentiële onbestendigheid.<br />

We worden als mens geboren om te sterven,<br />

en met dit keiharde feit moeten we leren te leven. We moeten<br />

als mens leren ons te verzoenen met de inherente betekenisloosheid<br />

van ons leven en proberen dat te doen door er<br />

betekenis aan te geven en er zin in te vinden. Dit is de diépste<br />

menselijke drijfveer. En omdat deze existentiële innerlij-<br />

34 | <strong>NFM</strong> HERFST 20<strong>23</strong>


COLUMN<br />

ke werkelijkheid zo ontzettend pijnlijk is, probeert een eveneens<br />

grote groep van de mensheid het besef van de onvervulbare<br />

leemte te vermijden of te verzachten. Dit doen we door<br />

ons heil te zoeken in allerlei pseudo-oplossingen: in substituerende<br />

zaken die de leegte in ons hart lijken te vullen, maar<br />

telkens toch geen werkelijke vervulling blijken te bieden. We<br />

zoeken afleiding van de pijn en vinden die massaal en makkelijk<br />

in een economisch systeem die de diépe existentiële<br />

behoefte exploiteert middels het aanjagen en aanbieden van<br />

materialistische begeerte. In plaats van het (h)erkennen van<br />

de menselijke conditie, consumeren – en dus ook produceren<br />

– we ons suf in de veronderstelling en verwachting dat het<br />

ons gelukkig zal maken. Of eigenlijk nog nauwkeuriger gezegd:<br />

in de veronderstelling en verwachting dat het ons ongelukkig<br />

zijn zal wegnemen. Onze verhitte, moderne economie<br />

is een loze belofte van de maakbaarheid van pijnbestrijding.<br />

Want dat lukt natuurlijk niet. Want dat kan namelijk helemaal<br />

niet. We kunnen de betekenisloosheid en zinloosheid<br />

van het (mensen)leven helemaal niet bestrijden of vermijden<br />

met goederen en/of geld. We kunnen echter wel leren om de<br />

existentiële pijn te verdragen en omarmen.<br />

LEVEN IS LIJDEN<br />

Zoals het boeddhisme luid en duidelijk stelt, is lijden een inherent<br />

onderdeel van het menselijke leven. De Eerste Edele<br />

Waarheid van de boeddhistisch leer luidt niet voor niets: er is<br />

lijden. Het is onmogelijk om als mens lijden-loos te leven; dat<br />

is de ongemakkelijke existentiële waarheid. Maar datzelfde<br />

boeddhisme leert ons dat dit lijden een oorzaak heeft en dat<br />

die oorzaak opgeheven kan worden. Dit is het beginsel van<br />

Betekeniseconomie. Betekeniseconomie draait om het innerlijke<br />

menselijke huishouden. Betekeniseconomie is expliciet<br />

intrinsiek van aard in plaats van het extrinsieke karakter van<br />

conventionele economie.<br />

Als we deze bewustzijnskunst leren en het benodigde binnenwerk<br />

verrichten, leren we een gezonde relatie met goederen<br />

en geld ontwikkelen. In tegenstelling tot de bodemloze put<br />

van het materialisme en consumentisme, ontdekken we de<br />

kracht en pracht van het genoeg. Geluk schuilt niet in het verdienen<br />

van zoveel mogelijk geld en het bezitten van zoveel<br />

mogelijk goederen, maar in het maximaal faciliteren van een<br />

gezonde, florerende menselijke geest. n<br />

KEES KLOMP:<br />

“ECONOMIE IS EEN<br />

GEESTESWETENSCHAP.”<br />

HERFST 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 35


RE-GENERATIE<br />

36 | <strong>NFM</strong> HERFST 20<strong>23</strong>


RE-GENERATIE<br />

“Ons persoonlijke verhaal doet er niet toe. Wel het grote plaatje. Dat we<br />

de morele plicht hebben om op te komen voor die miljoenen mensen die<br />

als gevolg van de klimaat- en ecologische crisis hun oogst zien mislukken,<br />

hun huis kwijtraken, moeten vluchten, in conflicten en oorlogen terechtkomen.<br />

Daarnaast wordt één op de vier diersoorten op aarde met<br />

uitsterven bedreigd, wat het voortbestaan van het leven op aarde op het<br />

spel zet. Het is noodzakelijk dat er een einde komt aan deze vernietiging<br />

en onrechtvaardigheid en daarom hebben we ons aangesloten bij Extinction<br />

Rebellion”, aldus Janna Lenders (26) en Tobias Hofland (28).<br />

Morele plicht om<br />

solidair te zijn<br />

TEKST WILLEM VREESWIJK<br />

Het gesprek met Tobias en Janna<br />

vond plaats voor de bezetting<br />

van de A12 van 9 september.<br />

Ze sloten zich allebei afzonderlijk<br />

eind 2022 aan bij<br />

Extinction Rebellion (XR), leerden<br />

elkaar kennen tijdens een actie op<br />

de A12 en werden geliefden. Inmiddels<br />

hebben ze een actieve rol binnen het<br />

snel groeiende XR. Zo maken ze nieuwkomers<br />

wegwijs in de beweging en begeleiden<br />

ze demonstranten op actiedagen.<br />

Beiden waren zich al jaren bewust<br />

van de vele crises waar we momenteel<br />

doorheen gaan, maar voelden zich vaak<br />

eenzaam in hun woede en machteloosheid.<br />

Die woede is er niet minder op geworden,<br />

maar voor hen is het bemoedigend<br />

dat steeds meer mensen in actie<br />

komen voor een meer rechtvaardige<br />

wereld. Belangrijk is ook dat de acties<br />

van XR geweldloos zijn en dat tegelijkertijd<br />

niemand om de acties heen kan.<br />

Janna en Tobias hebben een totaal<br />

verschillende achtergrond. Terwijl Janna<br />

opgroeide op een kleinschalige idyllische<br />

(zorg)boerderij waar geborgenheid<br />

en gezondheid centraal stonden,<br />

kwam Tobias uit een bankiersfamilie<br />

en leek hij voorbestemd voor een grote<br />

carrière in het bedrijfsleven.<br />

Tobias studeerde bedrijfskunde, filosofie<br />

en internationale politieke economie,<br />

deed een stage bij ABN Amro in<br />

Londen en werkte een tijd bij een duurzaamheidsadviesbureau.<br />

Nu werkt hij<br />

aan verduurzamingsvraagstukken in de<br />

Provincie Zuid-Holland. “Vroeger geloofde<br />

ik nog dat het kapitalisme leidt<br />

tot een verbetering in de kwaliteit van<br />

leven. Nu geloof ik dat niet meer. Door<br />

kennis te vergaren en inzicht te krijgen<br />

hoe politiek en economie werken,<br />

zag ik steeds duidelijker in dat dit systeem<br />

kapot is. Saamhorigheid, solidariteit,<br />

ethiek en veranderingsgezindheid<br />

zijn ver te zoeken. We leverden<br />

bijvoorbeeld als adviesbureau aan een<br />

grote bank een rapport met een overzicht<br />

van de risico’s op schendingen van<br />

mensenrechten in de keten. Maar daar<br />

werd vervolgens geen vervolg aan gegeven.<br />

Mooie rapporten, mooie woorden,<br />

maar daden bleven uit. Eenzelfde soort<br />

teleurstelling heb ik ook met de Sustainable<br />

Development Goals (SDGs). Bedrijven<br />

omarmen enkele SDG’s, dragen<br />

dat uit, laten zich er op voorstaan, niemand<br />

kan er iets tegen inbrengen, maar<br />

het wezen en de doelstellingen van zo’n<br />

bedrijf veranderen niet en zo blijven ze<br />

bijdragen aan de vergroting van de onrechtvaardigheid<br />

in de wereld. Je ziet<br />

het ook terug bij het Parijs-akkoord,<br />

waar rijke, geïndustrialiseerde landen<br />

weigeren verantwoordelijkheid te nemen<br />

voor de uitstoot die zij in het verleden<br />

hebben veroorzaakt en ook weigeren<br />

om bindende afspraken te maken<br />

over de vermindering van uitstoot.”<br />

Hoe meer hij zich in het onderwerp<br />

verdiepte, hoe meer hij inzag dat de<br />

dogma’s van het kapitalisme onethisch<br />

en onrechtvaardig zijn. “Het beperkte<br />

‘succes’ van het kapitalisme in het wes-<br />

HERFST 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 37


RE-GENERATIE<br />

ten is gebaseerd op de uitbuiting van<br />

de natuur en de uitbuiting van mensen<br />

elders. Ik werd cynisch, vond weinig<br />

draagvlak voor mijn kritische blik in<br />

mijn omgeving en toen corona kwam,<br />

kreeg ik zoals dat heet een klimaatdepressie.<br />

Toch heb ik nooit kunnen en<br />

willen accepteren dat er geen andere<br />

weg mogelijk is en bleef ik zoeken. Vorig<br />

jaar sloot ik me aan bij XR. Hier trof<br />

ik gelijkgestemden aan die de grote problemen<br />

in de wereld niet bagatelliseerden,<br />

maar er iets aan wilden doen.”<br />

Janna Lenders: “Opstaan tegen<br />

onrechtvaardigheid.”<br />

UIT DE BUBBEL<br />

Terwijl boerenbedrijven steeds grootschaliger<br />

werden in Nederland, gingen<br />

Janna’s ouders – die elkaar hadden ontmoet<br />

in Nicaragua na de socialistische<br />

revolutie midden jaren ’80– bewust een<br />

andere weg. Zij kozen voor een kleine<br />

– wat we nu noemen – regeneratieve<br />

boerderij, waren zo goed als zelfvoorzienend<br />

en openden hun deuren voor<br />

dagbesteding voor mensen die zorg of<br />

begeleiding nodig hebben. “Een veilige<br />

omgeving, waar ik dankbaar voor ben,<br />

maar zelf wilde ik iets ‘groters’ doen.<br />

Toen ik jong was, was dat niets minder<br />

dan het redden van de wereld. Die<br />

grootheidswaanzin ben ik inmiddels<br />

ontgroeid; we moeten dit samen doen.”<br />

Janna studeerde Taal- en Cultuurstudies<br />

in Utrecht en ging – toen ze<br />

22 jaar was – via een uitwisselingsprogramma<br />

studeren in Mexico. In die tijd<br />

reisde ze onder meer naar Colombia.<br />

“En daar viel ineens het kwartje. Ik zag<br />

in dat ik me in een bubbel bevond. Het<br />

voelde zo leeg om gericht te zijn op consumptie<br />

en niks terug te geven aan de<br />

aarde of aan de gemeenschap zelf. Het<br />

was niet in evenwicht.”<br />

Eenmaal teruggekeerd ging Janna bij<br />

Amnesty International aan de slag en<br />

startte haar studie Internationale betrekkingen<br />

en Latijns-Amerikastudies.<br />

Ze deed onderzoek in Bolivia en zag<br />

hoe vrouwen en meisjes, in al hun diversiteit,<br />

structureel te maken hebben<br />

met geweld en niet beschermd worden<br />

door het systeem. “Ik werd me ervan<br />

bewust hoe het patriarchaat, kolonialisme<br />

en kapitalisme met elkaar verweven<br />

zijn. Ze zijn zowel de oorzaak van<br />

dit gendergerelateerd geweld als de oorzaak<br />

van de klimaat- en systeemcrisis.<br />

Onrecht, misstanden, machtsmisbruik,<br />

(natuur)geweld en zelfverrijking worden<br />

in stand gehouden door deze patronen.<br />

Dat inzicht heeft bij mij geleid<br />

tot systeemwoede.”<br />

Janna ging terug naar Nederland<br />

waar ze moeite had om te landen. Ze<br />

ging werken bij een ecofeministische<br />

“WIJ DIENEN SOLIDAIR<br />

TE ZIJN MET MENSEN DIE<br />

ONDERDRUKT WORDEN EN<br />

GEEN STEM KRIJGEN”<br />

organisatie en sloot zich aan bij XR,<br />

waar ze Tobias ontmoette. “Het is fijn<br />

om gelijkgestemden te ontmoeten die<br />

willen opstaan tegen het systeem dat<br />

gericht is op uitbuiting. Uiteraard is het<br />

een voorrecht om in Nederland geboren<br />

te zijn en een privilege om te kunnen<br />

demonstreren. Gezien alle onrecht<br />

in de wereld is het eigenlijk een morele<br />

plicht je uit te spreken in een land als<br />

Nederland. Wij dienen solidair te zijn<br />

met mensen die onderdrukt worden<br />

en geen stem krijgen, wij dienen op te<br />

staan tegen onrechtvaardigheid en zullen<br />

met elkaar in verbinding moeten<br />

komen om samen een systeem te bouwen<br />

dat wel houdbaar is.”<br />

BEWEGING<br />

De naam Extinction Rebellion is al vaak<br />

gevallen, maar wat voor beweging is het<br />

eigenlijk? XR begon in 2018 in het Verenigd<br />

Koninkrijk met als doel om met<br />

geweldloze burgerlijke ongehoorzaam-<br />

38 | <strong>NFM</strong> HERFST 20<strong>23</strong>


RE-GENERATIE<br />

EISEN<br />

Extinction Rebellion eist een rechtvaardige transitie die de behoeften en stemmen<br />

van degenen die het meest getroffen worden door de klimaatcrisis centraal<br />

stelt en degenen die het meest verantwoordelijk zijn voor ecologische verwoesting<br />

ter verantwoording roept. De eisen zijn drieledig:<br />

1. Wees eerlijk over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan<br />

bedreigen. Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige<br />

verandering.<br />

2. Doe wat nodig is om biodiversiteitsverlies te stoppen en verminder de uitstoot<br />

van broeikasgassen naar netto nul in 2025. Doe dit op een rechtvaardige<br />

manier.<br />

2. Laat burgers beslissen over een rechtvaardige transitie door het oprichten<br />

van een Burgerberaad dat een leidende rol speelt in de besluitvorming.<br />

heid de regering te dwingen actie te ondernemen<br />

tegen de klimaatcrisis.<br />

De eisen van XR zijn heel overzichtelijk:<br />

wees eerlijk over de klimaatcrisis,<br />

doe wat nodig is en laat burgers beslissen<br />

(zie kader 1). Je kunt het eens of<br />

oneens zijn met de acties die XR organiseert,<br />

maar los hiervan is een kijkje<br />

in de keuken van de beweging bijzonder<br />

interessant. Het is een platte organisatie,<br />

zonder hiërarchische structuren,<br />

waar iedereen welkom is die zich<br />

aan de kernwaarden houdt, zoals respect<br />

voor anderen en geweldloosheid<br />

(zie kader 2). Wie mee wil doen aan een<br />

actie, wordt goed voorbereid.<br />

Zo worden er verschillende informatiebijeenkomsten<br />

vooraf aan een<br />

actie georganiseerd met algemene wetenschappelijke<br />

informatie over de klimaatcrisis<br />

en informatie over de organisatie<br />

zelf. Duidelijk wordt gemaakt<br />

dat iedereen die mee wil doen, niet over<br />

eigen grenzen moet gaan, dat niemand<br />

verplicht is om mee te doen, juist omdat<br />

het heftige ervaring kan zijn en dat<br />

helden sowieso niet bestaan. Elke bijdrage<br />

is even welkom. Of je nu bureauwerk<br />

doet, als supporter een actie ondersteunt<br />

of je als activist laat arresteren.<br />

Mensen dringen elkaar niks op,<br />

maar raden elkaar bijvoorbeeld juist<br />

aan thuis te blijven als iemand even<br />

niet zo goed in zijn vel zit. Wie wel aan<br />

een actie mee wil doen, wordt nadrukkelijk<br />

gevraagd om respectvol en geweldloos<br />

te blijven richting autoriteiten<br />

en andersdenkenden, en – mocht<br />

het toch uit de hand lopen – de geleerde<br />

de-escalatietechnieken toe te passen.<br />

Stemmingmakerij of agressieve leuzen<br />

worden tijdens een actie afgeraden.<br />

Een blokkade van de A12 kan duizenden<br />

demonstranten aantrekken.<br />

Tobias Hofland: “De uitgangspunten van<br />

het kapitalisme zijn onrechtvaardig.”<br />

Beeld: James Petermeier<br />

Om dit goed te begeleiden, worden de<br />

demonstranten dagen van tevoren in<br />

kleine groepen (vingers) verdeeld met<br />

een eigen coördinator met actie-ervaring,<br />

die toeziet op het welzijn van alle<br />

deelnemers in zijn of haar groep. Dat<br />

welzijn van de deelnemers is sowieso<br />

van groot belang binnen XR. Na de actie<br />

zijn er bijvoorbeeld debriefsessies<br />

waar iedereen zijn verhaal kan komen<br />

doen. Ook krijgen nieuwe actievoerders<br />

een buddy toegewezen die hen begeleidt.<br />

Tijdens de acties lopen vrijwilligers<br />

rond die in herkenbare hesjes een specifieke<br />

rol op zich nemen, waarvoor ze<br />

een training hebben gevolgd. Deze voeren<br />

het woord namens XR richting autoriteiten<br />

of tegendemonstranten of zorgen<br />

voor de-escalatie indien nodig. Met<br />

tekens geven zij aan wat actievoerders<br />

op zo’n moment het beste kunnen doen.<br />

Mochten er tijdens een actie demonstranten<br />

worden gearresteerd, dan<br />

wordt dit nauwkeurig bijgehouden door<br />

het organisatieteam. De arrestanten<br />

worden niet alleen bijgestaan door een<br />

advocaat die is aangedragen vanuit de<br />

organisatie, tevens zorgen ze voor opvang<br />

als de demonstranten weer worden<br />

vrijgelaten. Je kunt er als arrestant<br />

ook voor kiezen om anoniem te blijven.<br />

En wie komen naar een informatie-<br />

of actiedag? Uiteraard veel jonge<br />

mensen uit verschillende culturen met<br />

een ideaal. Maar je ziet er ook veel oudere<br />

mensen, advocaten, ondernemers,<br />

HERFST 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 39


RE-GENERATIE<br />

ambtenaren en ‘gewone’ burgers. De<br />

een is vastberaden, de ander is voorzichtig,<br />

de een heeft een ideaal, de ander<br />

is boos, de een krijgt veel steun van<br />

zijn familie, de ander staat alleen. Kortom,<br />

de diversiteit is enorm en het aantal<br />

mensen dat zich aansluit groeit.<br />

BOUWEN<br />

“XR spreekt mij niet alleen aan vanwege<br />

de geweldloze acties die we moeten voeren<br />

om de systeemcrises tegen te gaan,<br />

maar ook omdat XR een voorbeeld is<br />

van hoe een nieuw systeem wel kan werken”,<br />

aldus Tobias. “Het gaat er vooral<br />

om dat we gezamenlijk vorm gaan geven<br />

aan de samenleving die we wensen.<br />

Directe democratie en prefiguratie kunnen<br />

zo’n proces enorm ondersteunen.”<br />

Directe democratie is een bestuursvorm<br />

waarbij burgers zelf direct invloed<br />

uitoefenen op het wetgevingsproces en<br />

prefiguratie is een manier van politieke<br />

actie waarbij een toekomstideaal experimenteel<br />

wordt verwezenlijkt in het<br />

hier en nu. Voorbeeld van dit laatste is<br />

de manier waarop Occupy-kampen waren<br />

georganiseerd: binnen de bezette<br />

ruimte werd een alternatieve samenleving<br />

vormgegeven.<br />

“Onze acties hebben niet alleen een<br />

praktisch doel, zoals het stoppen van<br />

fossiele subsidies, ze hebben ook het<br />

doel de politieke verbeelding te prikkelen<br />

en te laten zien dat een andere samenleving<br />

mogelijk is. Het gaat erom<br />

dat beslissingen gemaakt worden in samenspraak<br />

en overeenstemming met<br />

degenen over wie besloten wordt. Consensus,<br />

gedeelde besluitvorming en betrokkenheid<br />

zijn belangrijke onderdelen<br />

van XR.”<br />

Directe actie was in het begin voor<br />

beiden even wennen. “Het is een bevrijding<br />

om buiten de kaders te kunnen<br />

en mogen denken van wat wel of niet<br />

als legitiem wordt gezien”, aldus Janna.<br />

“Het is heel verfrissend om niet alleen<br />

te praten over al het onrecht in de<br />

wereld, maar er vooral iets aan te doen.<br />

Mooi dat steeds meer mensen op de<br />

barricaden staan voor een rechtvaardige<br />

samenleving.”<br />

KERNWAARDEN<br />

1. Wij hebben een gedeelde visie op verandering: wij willen een wereld doorgeven<br />

waarin ook de generaties na ons goed kunnen gedijen.<br />

2. Wij richten onze missie op wat nodig is: het mobiliseren van 3,5 procent van<br />

de bevolking, de kritische massa die nodig is om een systeemverandering te<br />

bewerkstelligen.<br />

3. Wij hebben behoefte aan een regeneratieve cultuur, oftewel: een gezonde<br />

en veerkrachtige cultuur die meebeweegt met de omstandigheden.<br />

4. Wij dagen ons giftige systeem en onszelf openlijk uit: wij doorbreken de gewone<br />

gang van zaken en komen in actie voor verandering.<br />

5. Wij hechten waarde aan reflectie en leren: wij doorlopen cycli van actie, reflectie,<br />

leren en plannen maken voor nieuwe acties. We leren van andere bewegingen<br />

en perspectieven én van onze eigen ervaringen.<br />

6. Wij verwelkomen iedereen en alles wat je als persoon meebrengt: wij zetten<br />

ons in voor een laagdrempelige beweging waarin iedereen zich veilig kan<br />

voelen.<br />

7. Wij werken actief aan het inperken van machtsstructuren: hiërarchie vervangen<br />

we door gelijkwaardige participatie van iedereen.<br />

8. Wij vermijden het beschuldigen en het te schande maken van anderen: wij<br />

leven in een giftig systeem, maar we houden niemand daarvoor individueel<br />

verantwoordelijk.<br />

9. Wij zijn een geweldloos netwerk: onze strategieën en tactieken zijn geweldloos.<br />

Voor ons is dit de meest effectieve manier om fundamentele verandering<br />

te bewerkstelligen.<br />

10. Wij baseren ons op autonomie en decentralisatie: samen creëren we de<br />

structuren die nodig zijn om machtsconcentratie tegen te gaan.<br />

“GEZAMENLIJK VORM GAAN<br />

GEVEN AAN DE SAMEN-<br />

LEVING DIE WE WENSEN”<br />

Zijn Janna en Tobias optimistisch over<br />

de toekomst? Tobias vindt het hoopvol<br />

dat steeds meer mensen zich bewuster<br />

worden van de onrechtvaardigheid<br />

in de wereld, van mening zijn dat het<br />

zo niet langer kan en zich aansluiten<br />

bij XR. “Hoe meer mensen onder ogen<br />

zien dat ze in actie moeten komen tegen<br />

het onrecht in de wereld, hoe meer<br />

kans van slagen er voor een daadwerkelijke<br />

systeemverandering zal komen. In<br />

die zin ben ik hoopvol.”<br />

Bij Janna is het vooral woede die<br />

tot actie aanzet. “Met hoop heb ik niet<br />

zoveel. Denk aan de doos van Pandora.<br />

Zeus zei dat ze de doos nooit mocht<br />

openen als ze een gelukkig leven wilde<br />

leiden. Toch opende ze de doos. Alle<br />

tegenslagen en onheil kwamen uit de<br />

doos: ziektes, verbittering, pijn en alle<br />

mogelijke kwaad en als laatste en meest<br />

giftige de hoop in de vorm van een vogel.<br />

Woede en solidariteit daarentegen<br />

zijn veel sterker: dit is brandstof voor<br />

verandering.”<br />

Waar staan jullie over vijf jaar? “Mijn<br />

wens is om dan in een gemeenschap te<br />

leven, een gemeenschap van mensen<br />

die voorleven wat ze hun kinderen willen<br />

meegeven”, aldus Tobias. “Ik wil terug<br />

naar Zuid-Amerika en me aansluiten<br />

bij een feministische organisatie”,<br />

vult Janna aan. “Mens en aarde zijn niet<br />

van elkaar gescheiden, maar onlosmakelijk<br />

met elkaar verbonden en in elkaar<br />

verweven. Dat is iets wat ik ongelooflijk<br />

mis in Nederland.” En lachend besluiten<br />

ze samen: “Dan zal het wel een gemeenschap<br />

in Zuid-Amerika worden.” n<br />

40 | <strong>NFM</strong> HERFST 20<strong>23</strong>


RE-GENERATIE<br />

– essay –<br />

Re-Generatie en<br />

de filmzaal<br />

Het begrip regeneratie is het laatste jaar snel gestegen in het dagelijks woordgebruik van veel<br />

mensen. Het begon bij landbouw – zoals regeneratief het land verbouwen, logisch – maar duikt<br />

nu opeens overal op. Ik las zelfs ergens ‘regeneratief leiderschap’. Wat is het? Wat is regeneratief?<br />

‘Bijvoeglijk naamwoord, regeneratief, terugwinnend, herwinnend’, vertelt Wiktionary.<br />

TEKST RON VAN ES<br />

Ik was op de boerderij Erve Kiekebos van Jaap Fris en<br />

Niels Moshagen (lees het interview in de zomereditie<br />

20<strong>23</strong>, van het New Financial Magazine) die dus regeneratief<br />

bezig zijn. “Wij telen gezonde groenten en fruit door<br />

in harmonie met de natuur te boeren.” Met Jaap Fris<br />

hadden Michael van Loenen en ik een podcast gesprek<br />

voor onze serie De Betekenis Makers (check Spotify). En in de<br />

middag hadden we ook een prachtig gesprek met Koos Bakker.<br />

Koos is founder van Odin, de supermarktketen.<br />

Wat mij sterk opviel in dat prachtige gesprek met Koos Bakker<br />

is dat wat wij nu hip regeneratief noemen, en ook overal<br />

op plakken, er als idee al veel langer was. Odin werd in 1983<br />

opgericht, maar gaat in haar opzet en ideeën al veel langer terug.<br />

Koos sprak dan ook over de jaren ‘20 van de vorige eeuw<br />

en hoe daar al regeneratief werd gedacht over landbouw. Mijn<br />

vraag in dat gesprek was dan ook: waar zijn we dat dan onderweg<br />

verloren? Globalisatie, opschalen, groei-economie, industrialisatie,<br />

noem ze maar op. Eerst nog onder het adagium:<br />

42 | <strong>NFM</strong> HERFST 20<strong>23</strong>


RE-GENERATIE<br />

we moeten de wereld voeden. Daarna onder de druk van neokapitalisme<br />

en neoliberalisme. Groei, groei, groei. Dat betekende<br />

en betekent geen tijd om het voedsel op natuurlijke<br />

wijze te laten groeien. Het is nog net niet uit de grond rukken<br />

van groenten of – in geval van vee(l)teelt – varkens en koeien<br />

door een laboratorium laten opkweken.<br />

KRACHTIG BESEF<br />

Gelukkig, en dat vertelden Jaap en Niels ons ook, is er een<br />

krachtig besef bij veel boeren dat het zo niet langer kan. Het<br />

businessmodel voor de boeren staat hevig onder druk en er<br />

moet echt gekeken worden naar een andere manier van een<br />

boer kunnen zijn. En daar komt dat idee van regeneratieve<br />

landbouw weer om de hoek kijken. Dat idee dat al meer dan<br />

honderd jaar bestaat en waar Koos dus over sprak. Terug naar<br />

een natuurlijke manier die voor mens, dier en planeet goed is.<br />

En het kan ook. Ondanks het weerwoord van sommige ‘partijen’.<br />

GEN Z<br />

In het woord regeneratief zit ook generatie. Als het als bijvoeglijk<br />

naamwoord ‘terugwinnen’ betekent, dan kun je in<br />

het woord ‘generatie’ ook lezen dat elke nieuwe generatie iets<br />

terug te winnen heeft. Terug te winnen op de generatie voor<br />

hen. Martijn Lampert en zijn onderzoeksbureau Glocalities<br />

hebben een groot onderzoek naar Gen Z wereldwijd opgezet.<br />

“GEN Z ALS PIONIERS VAN NIEUWE ROUTES<br />

OM VOORBIJ DE POLYCRISIS TE KOMEN<br />

WAARIN DE WERELD NU VERWIKKELD IS”<br />

“Uit het onderzoek (‘Cultural Revolution Among Generation<br />

Z’) blijkt dat er een culturele revolutie op komst is onder<br />

Gen Z over de hele wereld. In deze tijden van polycrisis<br />

wordt de nieuwe generatie geremd in haar ontwikkeling en<br />

voelt ze zich steeds meer vervreemd, ontworteld en pessimistisch<br />

over de toekomst. Deze ontwikkelingen zijn zichtbaar<br />

in een wereldwijde crisis in de geestelijke gezondheidszorg.<br />

Tegelijkertijd vindt er convergentie van waarden plaats tussen<br />

Oost en West, Noord en Zuid, wat nieuwe wegen uit de<br />

crisis laat zien. Jongeren in opkomende economieën emanciperen<br />

steeds meer, terwijl de steun voor het patriarchaat afneemt.<br />

Dit is zichtbaar in recente golven van protesten tegen<br />

repressieve regimes die verandering niet willen faciliteren<br />

(denk bijvoorbeeld aan Iran, China en Rusland). Ook voelen<br />

steeds meer jonge volwassenen in ontwikkelde economieën<br />

zich in de steek gelaten door de samenleving. Ze zijn steeds<br />

“Er zijn toch echt twee<br />

koeien per hectare<br />

land nodig om het<br />

rendabel te maken”<br />

HERFST 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 43


RE-GENERATIE<br />

meer op zoek naar betekenis, doel, kwaliteit van leven en spiritualiteit.”<br />

Er is een enorme beweging gaande onder die Gen Z, een<br />

golf van protest, onvrede, depressie en ook angst. Ze stellen<br />

vragen als: welke wereld erven wij? Wat staat ons te doen in<br />

een wereld die gebouwd is op onevenwichtige en vernietigende<br />

groeiambities van oudere generaties? Wat wordt onze rol<br />

eigenlijk?<br />

HERWINNEN<br />

Je zou deze Gen Z misschien kunnen vergelijken met de uitgeputte<br />

grond van de hedendaagse landbouw. Door monocultuur<br />

te gebruiken, door kunstmest en pesticiden, door intensief<br />

gebruik is de grond onder onze voeten aan het eind van<br />

haar Latijn gekomen. Dat kun je bijvoorbeeld heel goed zien<br />

in de documentaire Kiss the Ground. Een groep activisten,<br />

wetenschappers, boeren vertellen in die film hoe landbouwgrond<br />

door klimaatverandering en intensief gebruik vernietigd<br />

wordt. Maar ook hoe de grond zich binnen korte tijd volledig<br />

kan herstellen. Dat is de mooie boodschap aan het eind.<br />

We kunnen dus de landbouwgrond revitaliseren, de natuur<br />

helpt mee. We kunnen de landbouwgrond herwinnen, regenereren.<br />

BUREN-BOEREN<br />

Jaap Fris en Niels Moshagen zijn daar op hun boerderij mee<br />

begonnen en steken veel tijd in het contact maken met hun<br />

buren-boeren. Die laatsten vragen zich af wat deze ‘jongens’<br />

hier komen doen en welke stadse fratsen zij meebrengen.<br />

“Ja”, vertellen Jaap en Niels, “wij zoeken, net als jullie, naar<br />

hoe het anders en ook beter kan.” Mooi is het dan dat ze daarbij<br />

niet hun neus in de lucht steken van eigenwaan maar echt<br />

in gesprek gaan. Willen leren. Zoals bijvoorbeeld het gegeven<br />

dat er toch echt twee koeien per hectare land nodig zijn om<br />

het rendabel te maken. Iets dat ze in ‘Den Haag’ niet weten<br />

en daarmee tegen de haren van de dagelijkse boerenlogica in<br />

strijken.<br />

Door in gesprek te gaan, samen te kijken, samen te leren,<br />

ontstaat er ook een ander soort regeneratie, namelijk het terugwinnen<br />

van vertrouwen.<br />

Nood breekt de wet van weerstand misschien. Zoals die<br />

boer uit Kiss the Ground die zijn oogsten jaar na jaar zag mislukken<br />

door extreme weersomstandigheden. Totdat hij op<br />

een dag geen geld meer had om kunstmest en pesticiden<br />

te kopen en noodgedwongen zijn heil zocht in regeneratieve<br />

landbouw. Niet alleen gaat het hem sindsdien financieel<br />

voor de wind, maar je ziet ook een duidelijk verschil tussen<br />

“MOOIE OEFENING OM TE HANDELEN<br />

IN GEZAMENLIJK BELANG”<br />

44 | <strong>NFM</strong> HERFST 20<strong>23</strong>


RE-GENERATIE<br />

zijn weelderige groene land en het uitgedroogde land van zijn<br />

buurman.<br />

“Gen Z, de hoogst opgeleide en best verbonden generatie<br />

ooit in de geschiedenis van de mensheid, staat aan de vooravond<br />

van een diepgaande transformatie. Het onderzoek<br />

toont aan dat zij de pioniers zijn van nieuwe routes om voorbij<br />

de polycrisis te komen waarin de wereld nu verwikkeld is”.<br />

(uit: Cultural Revolution Among Generation Z)<br />

FILMZAAL<br />

In hun boek Wat nu!? - nieuw perspectief op grootschalige gedragsverandering<br />

beschrijven Thijs Homan en Rob Wetzels een<br />

mooie oefening. Stel je een volle filmzaal voor. Op het grote<br />

doek voor hen zien de aanwezigen een cockpit waar iedereen<br />

dus in zit en met hulp van een zogenaamde vluchtsimulatie<br />

kunnen ze samen het vliegtuig besturen. Met bordjes in hun<br />

handen wordt mensen gevraagd samen het vliegtuig te laten<br />

landen. Aan de linkerkant van de zaal zitten de mensen met<br />

bordjes die het vliegtuig links richting geven. Aan de rechterkant<br />

de mensen met bordjes die het vliegtuig rechts begeleiden.<br />

In het midden proberen mensen het vliegtuig rechtdoor<br />

te laten vliegen. Dat gaat eigenlijk best goed, maar het wordt<br />

natuurlijk duvels ingewikkeld als iedereen er ook voor moet<br />

zorgen het vliegtuig veilig te laten landen. Er is echter een gezamenlijk<br />

belang om het zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen.<br />

Maar wat nu als diezelfde aanwezigen in de filmzaal allemaal<br />

een eigen doel nastreven, eigen belangen hebben? En als<br />

die belangen dan ook nog eens op dat witte doek – in beelden,<br />

grafieken, hoogtemeters, verwachtingen –<br />

zichtbaar worden gemaakt? Ga er maar aanstaan om dan<br />

als hele zaal dat vliegtuig aan de grond te krijgen en geen<br />

crash te veroorzaken.<br />

HERWINNEN<br />

In mijn interview met Koos Bakker vertelde hij: “Ik wil dat de<br />

hele voedselketen, van productie tot consumptie, en buiten<br />

het bereik van de multinationals, weer terug gaat naar de burger<br />

zelf.” Re-generatie is dan niet alleen ‘terugwinnen’, maar<br />

ook ‘herwinnen’. Herwinnen op het idee dat we in een volle<br />

filmzaal zitten met allemaal een eigen belang. Dat is niet zo.<br />

Ons gemeenschappelijk belang is dat we niet crashen. Dat we<br />

de totale verbinding met de natuur weer weten te maken. Dat<br />

we met alle generaties naar datzelfde beeld kunnen kijken in<br />

onze ‘filmzaal’. n<br />

Ron van Es - mentor, schrijver, spreker &<br />

maker bij School for Purpose Leadership.<br />

HERFST 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | <strong>45</strong>


RE-GENERATIE<br />

In 2014 begon Jeroen de Jong met ‘De Praktijkvader’, een trainingspraktijk<br />

voor krachtige, betrokken en eigenzinnige vaders, die willen<br />

voorleven vanuit liefde in plaats van opvoeden uit angst. Tien jaar<br />

eerder las hij een artikel van Ton van der Kroon over vaderschap.<br />

Zijn vrouw Wendy was zwanger van hun eerste kind en Jeroen wilde<br />

de best mogelijke vader worden. “Mijn eigen vader was emotioneel<br />

afwezig. Ik wilde er wel helemaal zijn voor mijn kind.” Dat was zijn<br />

motivatie, maar de vraag was: hoe dan? Dat werd zijn zoektocht en<br />

onder meer in zijn boek Vadervuur geeft hij daar antwoord op.<br />

Vaderschap is niet<br />

voor watjes<br />

TEKST JORIS VINCKEN<br />

Vol passie spreekt Jeroen over<br />

vaderschap, zijn praktijk en<br />

het schrijven van zijn recent bij<br />

uitgeverij Samsara verschenen<br />

boek Vadervuur. “Na het lezen<br />

van het artikel van Ton van der<br />

Kroon en zijn boek De terugkeer van de<br />

koning, begreep ik dat ik dit alleen met<br />

andere mannen kon uitzoeken. Daar<br />

zat een grote honger, een soort vaderhonger.<br />

Toen ben ik naar een mannengroep<br />

in Nijmegen gegaan. Het maffe<br />

was dat ik daar de jongste was. Ik was<br />

28 en de anderen veel ouder. Het waren<br />

mannen die een crisis hadden meegemaakt,<br />

gescheiden waren, een burn-out<br />

hadden gehad, ontslagen waren of vast<br />

dreigden te lopen in hun relatie. Daar<br />

kwam ik als jonkie tussen en dacht, wat<br />

gebeurt hier? De gesprekken hielpen<br />

me echter te vertrouwen op mijn eigen<br />

keuzes. Dat het oké was om een ander<br />

pad te lopen dan dat van mijn eigen vader.<br />

Dat ik wel over straat kon met mijn<br />

kind in een draagdoek, ook al vond<br />

mijn vader zoiets maar flauwekul.”<br />

VROUWEN<br />

Vanaf zijn achttiende ontwikkelde Jeroen<br />

meer vriendschappen met vrouwen<br />

dan met mannen. “Met vriendinnen<br />

kon ik het hebben over gevoelens<br />

en over de problemen waar we mee<br />

worstelden. Ik had ook behoefte om<br />

over deze onderwerpen met mannen in<br />

gesprek te gaan. Maar dat vond ik spannend.<br />

Mannen willen het er niet met<br />

vrienden over hebben.”<br />

“WORD DE VADER<br />

DIE JE JE<br />

KIND GUNT”<br />

Pas toen zijn kinderen wat ouder waren,<br />

voelde hij dat hij voldoende ervaring<br />

had om een boek te schrijven over<br />

het vaderschap met voorbeelden uit<br />

zijn eigen leven en de trainingen die hij<br />

al lange tijd gaf. Het is een toegankelijk<br />

boek geworden, nergens is er sprake<br />

van een ‘wijzende vinger’ richting andere<br />

vaders. “Het vinden van de juiste<br />

toon was niet eenvoudig. De feedback<br />

van meelezers heeft hier ook bij geholpen.<br />

Ik heb vaak gehoord dat het boek<br />

‘makkelijk’ leest.”<br />

TABOE<br />

In 2004, het jaar dat Jeroen vader werd,<br />

gingen er nog niet zoveel mensen naar<br />

een coach of begeleider. “De tijd is nu<br />

anders, ook al vinden nog altijd veel<br />

mannen het lastig om te zeggen dat<br />

ze naar een mannengroep gaan. Er is<br />

veel onwetendheid en er zijn ook veel<br />

vooroordelen. We zitten niet in een<br />

kringetje elkaars hand vast te houden.<br />

46 | <strong>NFM</strong> HERFST 20<strong>23</strong>


RE-GENERATIE<br />

Het gaat over waarachtigheid, over wat<br />

waar is voor je. Wat gebeurt er in je hart<br />

en je lijf.”<br />

Volgens Jeroen is er inmiddels al<br />

veel ten goede gekeerd. “Toen Ton van<br />

der Kroon zijn boek in 1996 publiceerde,<br />

werd hij uitgemaakt voor van alles<br />

en nog wat. Van Kooten en De Bie staken<br />

in de jaren negentig in ‘De Cursus<br />

Wildeman’ – waarin mannen op zoek<br />

gingen naar de wilde kant in zichzelf<br />

– de draak met het boek ‘Op zoek naar<br />

de man’ van Robert Bly. Een geweldige<br />

persiflage, maar het droeg niet bepaald<br />

bij aan de acceptatie om als man over je<br />

gevoelens te praten.”<br />

HEFTIG<br />

Tijdens zijn cursussen komen er soms<br />

veel emoties los. Deelnemers voelen<br />

zich veilig en durven zich te uiten. Dit<br />

leidt soms tot bekentenissen over depressiviteit,<br />

verbroken contact met<br />

ouders of zelfs fysiek geweld tegenover<br />

kinderen. “Het begint met erkenning<br />

dat het er is. Soms is er herkenning<br />

bij andere mannen. Pas dan kan de<br />

schaamte worden toegelaten. Schaamte<br />

is een teken dat er iets in ons is dat<br />

we niet aan durven kijken. Als mannen<br />

dit wel durven, komt er ruimte.<br />

Dan kunnen ze aanwezig zijn in hun<br />

vaderschap. Je hoeft natuurlijk niet<br />

aan je kind te vertellen waar je je allemaal<br />

voor schaamt, maar als je je er bewust<br />

van bent, ontstaat er ruimte om<br />

naar de situatie te kijken en dan ben je<br />

ook in staat er iets aan te veranderen.<br />

Op het moment dat je je minder zorgen<br />

maakt of iets van jezelf juist accepteert,<br />

word je een completer mens. En<br />

dat heeft effect op je hele leven, ook op<br />

je vaderschap.”<br />

KEUZES<br />

“Er zijn veel mooie theorieën over vaderschap,<br />

maar in de kern gaat het over<br />

energie. Alles kost energie, je bent moe,<br />

het is intens. Met name hele jonge kinderen<br />

vragen heel veel. En mannen<br />

hebben vaak al een hele drukke baan en<br />

ook de relatie moet worden onderhouden.<br />

Vaak is het te veel. Tijdens cursus-<br />

JEROEN DE JONG:<br />

“MAAK KEUZES!”<br />

JEROEN DE JONG<br />

Jeroen de Jong is vader van drie opgroeiende kinderen en oprichter van De<br />

Praktijkvader. Met zijn praktijk wilde hij een plek creëren waar vaders alles wat<br />

ze tegenkomen in het vaderschap kunnen delen, bevragen en onderzoeken.<br />

Sinds 2014 geeft hij trainingen voor mannen waarin het vaderschap en persoonlijk<br />

leiderschap samenkomen. En in die trainingen wordt altijd wel een<br />

vuurtje gestookt.<br />

HERFST 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 47


RE-GENERATIE<br />

sen onderzoeken we hoe je de balans<br />

kunt herstellen, de balans tussen werk,<br />

relatie en vaderschap.”<br />

Als jonge vader dien je je heel bewust<br />

te zijn van je situatie. “Vaderschap<br />

is heel intensief, maar tijd om uit te rusten<br />

is er niet en dus blijf je moe. Dan<br />

werken je hersens niet optimaal en doe<br />

je dingen die minder handig zijn. Maar<br />

als je vindt dat alles moet blijven doorgaan<br />

zoals het was – een carrière opbouwen,<br />

trainen voor de marathon en elke<br />

week met je vrienden afspreken – dan<br />

gaat het wringen. Je kunt niet alles wat<br />

je voorheen deed, blijven doen en ook<br />

nog eens een goede vader zijn. Er moeten<br />

keuzes worden gemaakt. Dat is wat<br />

je te doen hebt als vader en als volwassen<br />

man: keuzes maken. Je bent immers<br />

niet meer de jonge prins die alles kan.<br />

Je moet keuzes maken. Mannen vinden<br />

dat lastig. En zeggen dan: ‘ik ben mijn<br />

vrijheid kwijt’. Dat klopt, antwoord ik<br />

dan. Die ben je ook kwijt, niet alleen nu,<br />

maar de komende twintig jaar.”<br />

Volgens Jeroen dienen vaders keuzes<br />

te maken die niet alleen optimaal<br />

voor henzelf zijn maar ook voor hun<br />

kind. “Mannen dienen de vraag te stellen:<br />

wat wil mijn kind? Vaak blijven ze<br />

teveel uitgaan van hun eigen behoeften.<br />

Maar wordt een kind wel blij als hij<br />

of zij vier dagen per week naar de opvang<br />

wordt gebracht? Misschien moet<br />

je het dus anders regelen? Niet makkelijk,<br />

maar dan heb je het wel over betrokken<br />

vaderschap.”<br />

Theatervoorstelling ‘Vadervuur’<br />

waar zijn boek met dezelfde<br />

titel werd gelanceerd.<br />

De training ‘Vadervuur’<br />

in de praktijk.<br />

“VADERSCHAP VRAAGT<br />

MOED OM NAAR JE<br />

EIGEN PATRONEN EN<br />

VOOROORDELEN TE KIJKEN”<br />

MOED<br />

Vaderschap is niet statisch. “Waar je in<br />

het begin vooral bezig bent met verzorgen,<br />

gaan kinderen daarna steeds meer<br />

ruimte innemen. Als ze ouder worden,<br />

gaan ze bijvoorbeeld uit en komen ze<br />

in aanraking met alcohol of drugs. Dat<br />

is spannend. Waar leg je dan de grens<br />

en hoe communiceer je daarover? Uiteraard<br />

komen veruit de meeste kinderen<br />

wel goed terecht. Hoe meer je echter<br />

naar jezelf durft te kijken, hoe makkelijker<br />

de rit daarnaartoe wordt. Dan<br />

geef je ze meer mee van wat je echt wilt<br />

en minder van je eigen shit. Betrokken<br />

vaderschap is niet voor watjes. Het<br />

vraagt moed om naar je eigen patronen<br />

en vooroordelen te kijken en ook om<br />

af en toe grenzen aan te geven. Moed<br />

om toe te geven dat je het niet weet en<br />

moed om met andere mannen in gesprek<br />

te gaan over wat wezenlijk is. Dat<br />

klinkt misschien normaal, maar in onze<br />

samenleving zijn dit vaak te hoge drempels.<br />

Mannen vinden het vaak ongemakkelijk<br />

om uit hun hoofd te stappen<br />

en te gaan voelen. Maar als dat lukt,<br />

dan voelen ze zichzelf weer en kunnen<br />

ze ook veel beter de verbinding maken<br />

met hun kind, hun partner en met zichzelf.<br />

Ze zijn er weer echt. Dat is ook wat<br />

mensen vaak zeggen: ik ben er weer!”<br />

De ondertitel van zijn boek Vadervuur<br />

is ook niet voor niets: ‘Word de vader<br />

die je je kind gunt’. n<br />

Joris Vincken is schrijver, coach, muzikant<br />

en inspirator (www.jorisvincken.nl)<br />

48 | <strong>NFM</strong> HERFST 20<strong>23</strong>


COLUMN<br />

De Griek Archimedes leefde van 287 tot 212 voor<br />

Christus en wordt beschouwd als grootste wis- en<br />

natuurkundige van de oudheid. Met zijn gevleugelde<br />

uitspraak “Geef mij een hendel lang genoeg,<br />

een steunpunt om hem op te plaatsen en ik zal de<br />

wereld bewegen”, gaf hij de formulering van de<br />

hefboomwerking perfect weer.<br />

TEKST JACK COX | BEELD PICTURE PEOPLE<br />

Een hefboom is een mechanisme waarmee je een kleine<br />

kracht in combinatie met een grote beweging kunt<br />

omzetten in een kleine beweging die een groot gewicht<br />

verplaatst, waarvoor een grote kracht nodig is.<br />

Door gebruik te maken van de hefboomwerking namen<br />

onze krachten explosief toe. Voorwerpen werden<br />

verplaatst die voorheen onmogelijk van hun plek konden<br />

worden gebracht. In ons dagelijks leven is het principe van<br />

een hefboom zichtbaar in een veelvoud aan toepassingen.<br />

EIGENDOM<br />

In de financiële wereld wordt het principe van een hefboom<br />

veelvuldig toegepast en is het een niet weg te denken onderdeel<br />

geworden van onze samenleving. Het fundament onder<br />

onze economie is de registratie van eigendom. Denk hierbij<br />

aan het Kadaster waar het eigendom en gebruik van vastgoed<br />

en ruimte wordt vastgelegd. Geregistreerd eigendom heeft<br />

als groot voordeel dat het in onderpand kan worden gegeven.<br />

50 | <strong>NFM</strong> HERFST 20<strong>23</strong>


COLUMN<br />

Is het de schuld<br />

van Archimedes?<br />

Hierdoor hebben we in de loop van de tijd een fijnmazig bancair<br />

systeem weten te creëren. Als banken het eigendom in<br />

onderpand nemen en vervolgens op basis hiervan leningen<br />

verstrekken, is een financiële hefboomwerking tot stand gebracht.<br />

Waar Archimedes zei dat hij door gebruik te maken<br />

van een hefboom de wereld kon bewegen, hebben we zijn uitspraak<br />

in financiële zin al te letterlijk genomen. Want we bewegen<br />

ons inmiddels al in meerdere werelden.<br />

EARTH OVERHOOT DAY<br />

Earth Overshoot Day is de dag van het jaar waarop – van 1 januari<br />

geteld – de mensheid wereldwijd evenveel grondstoffen<br />

en voedingswaren heeft verbruikt als de aarde in één jaar tijd<br />

kan leveren. Deze dag is een maatstaf voor de biocapaciteit<br />

van onze planeet.<br />

De Nederlandse Overshoot Day viel dit jaar op 12 april. Als<br />

de hele wereld onze levensstijl zou hanteren dan zouden we<br />

dus 3,6 planeet nodig hebben om op te leven. Op woensdag 2<br />

augustus viel dit jaar de wereldwijde Overshoot Day wat een<br />

voetafdruk van 1,7 planeet impliceert.<br />

Ondanks alle inspanningen en akkoorden die in internationaal<br />

verband worden gesloten om klimaatverandering tegen<br />

te gaan en het verlies aan biodiversiteit een halt toe te<br />

roepen komt de Overshoot Day bijna elk jaar een stukje eerder<br />

in het jaar te liggen. Er is maar weinig fantasie nodig om<br />

te beseffen dat we dit niet nog enkele generaties gaan volhouden.<br />

Door gebruik te maken van de financiële hefboomwerking<br />

kwam langzaam maar zeker steeds meer geld in omloop.<br />

Onze levensstandaard steeg en de welvaart nam toe. In eerste<br />

instantie ondervonden we hier geen nadelige gevolgen van.<br />

Deze werden pas langzaam maar zeker duidelijk toen berekeningen<br />

werden gemaakt over onze steeds groter wordende<br />

ecologische voetafdruk en de hiermee gepaard gaande negatieve<br />

gevolgen voor het klimaat en het grote verlies aan biodiversiteit.<br />

Om toekomstig menselijk leven op onze planeet<br />

te waarborgen dienen we het tempo waarin we economische<br />

activiteiten ontplooien af te remmen. Het steeds verder vergroten<br />

van schulden zorgt ervoor dat een ongezonde druk op<br />

economische groei in stand wordt gehouden.<br />

“DE BALANS TUSSEN ECOLOGIE<br />

EN ECONOMIE MOET WEER<br />

VANZELFSPREKEND WORDEN”<br />

De financiële hefboomwerking heeft te goed zijn werk gedaan.<br />

We hebben de wijsheid van Archimedes omarmt en<br />

hierdoor onze economische krachten kunnen vergroten in<br />

een tempo dat eerder voor onmogelijk werd gehouden. Maar<br />

we ervaren met grote regelmaat de keerzijde van ons economische<br />

succes.<br />

Earth Overshoot Day moet weer kunnen plaatsvinden op<br />

de dag waar hij thuishoort, op 31 december. We zouden Archimedes<br />

de schuld kunnen geven, maar beter kunnen we als samenleving<br />

in onze eigen spiegel kijken en op zoek gaan naar<br />

nieuwe wegen waarin balans tussen ecologie en economie als<br />

vanzelfsprekend wordt gezien. n<br />

Jack Cox is directeur van vermogensbeheerder Forza Asset Management<br />

en auteur van Vlindereconomie.<br />

HERFST 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 51


RE-GENERATIE<br />

Imfelozi, Zuid Afrika.<br />

– essay –<br />

Wildernis<br />

transformeert<br />

leiderschap<br />

Een verblijf in de ongerepte natuur doet wat met ons. We komen tot rust, reflecteren en<br />

kunnen zelfs een diepe verandering ondergaan. Recent onderzoek wijst uit dat een reis in<br />

de wildernis de ontwikkeling van authentiek, doelgericht leiderschap bevordert.<br />

TEKST BOY VAN DROFFELAAR<br />

Zelfs na het herstel van bedrijfsschandalen en de financiële<br />

crisis van 2008 blijft wantrouwen in leiderschap<br />

vandaag de dag een probleem. Daarnaast zijn de omstandigheden<br />

waarin leiders opereren in de loop van<br />

de tijd behoorlijk complexer geworden. De nadruk op<br />

traditionele organisatiewaarden (zoals kwaliteit van<br />

producten en diensten, financiële prestaties) wordt verbreed<br />

naar aandacht voor sociale verantwoordelijkheid, duurzaamheid<br />

en milieu.<br />

De SDG’s, die in 2015 door alle lidstaten van de Verenigde Naties<br />

zijn geratificeerd, zijn daarbij bedoeld als een blauwdruk<br />

voor vrede en welvaart voor mens en planeet nu en in de toekomst.<br />

Dat wil zeggen een duurzame wereld in 2030. Dit stelt<br />

organisaties en hun leiders voor een enorme uitdaging.<br />

Ondanks het bestaan van een visie op wat er moet worden<br />

bereikt, is de vooruitgang in de richting van deze visie<br />

tot nu toe onbevredigend geweest. Steeds komen we erachter<br />

dat aanmodderen geen optie is en dat een meer fundamente-<br />

52 | <strong>NFM</strong> HERFST 20<strong>23</strong>


RE-GENERATIE<br />

le mentaliteitsverandering noodzakelijk is. Wetenschappers<br />

luiden daarom de bel dat ons systeem het meest effectief kan<br />

worden veranderd door middel van innerlijke transformaties<br />

van leiders waarbij bewustzijn, denkmethoden, waarden, wereldbeelden,<br />

overtuigingen, spiritualiteit en de verbinding<br />

van de mens met de natuur een cruciale rol spelen.<br />

Boy van Droffelaar:<br />

“Wilderniservaringen<br />

leiden tot<br />

persoonlijke groei.”<br />

VAN BINNENUIT<br />

In 2021 is om deze reden Inner Development Goals (IDG) opgericht,<br />

een internationale non-profit organisatie die input<br />

ontvangt van vooraanstaande wetenschappers en opinieleiders.<br />

Waar bij de SDG’s het gaat om het ‘wat’ is het IDGraamwerk<br />

van tools en kwaliteiten gericht op het ’hoe’, dus<br />

hoe kan de mind-set van leiders effectief worden getransformeerd.<br />

In dat verband heeft IDG op de natuur gebaseerde<br />

transformatie programma’s als een veelbelovend instrument<br />

omarmd.<br />

AUTHENTIEK LEIDERSCHAP<br />

Als een antwoord op de financiële crisis is met name Authentiek<br />

Leiderschap volop in de belangstelling gekomen. Authentieke<br />

leiders laten zich leiden door sterke morele overtuigingen<br />

en handelen in overeenstemming met hun diepgewortelde<br />

normen en waarden, waardoor ze eigenschappen zoals een<br />

groter zelfbewustzijn, een geïnternaliseerd moreel perspectief,<br />

evenwichtige informatieverwerking en relationele transparantie<br />

ten toon spreiden.<br />

Wetenschappers betogen dat ‘kritieke levensgebeurtenissen’<br />

een flinke boost kunnen geven aan de ontwikkeling van<br />

Authentiek Leiderschap. Zowel dramatische als subtiele verschuivingen<br />

in de omstandigheden van mensen kunnen leiden<br />

tot fundamentele verandering van inzichten en mindset.<br />

Zulke diepe ervaringen zouden de triggers zijn van persoonlijke<br />

groei en ontwikkeling in de richting van meer Authentiek<br />

Leiderschap.<br />

TRIGGER EN INSPIRATIEBRON<br />

Stichters van grote religies, maar ook opmerkelijke mystici,<br />

sjamanen, filosofen, romantici en natuurhistorische schrijvers<br />

brachten langere tijd alleen door in verlaten natuurgebieden.<br />

In inheemse culturen worden doorgangsrituelen en<br />

inwijdingsceremonies vaak geassocieerd met langere verblijven<br />

in de wildernis. Maslow (1964) beweerde al dat natuurlijke<br />

omgevingen piekervaringen teweeg kunnen brengen.<br />

Piekervaringen zijn holistische, diepgaande ervaringen van<br />

een geïntegreerd zelf, vergezeld van gevoelens van euforie en<br />

verwondering. Bovendien wijst onderzoek uit dat verblijf in<br />

de natuur diepgaande psychologische effecten kan hebben,<br />

zoals stressvermindering en herstel van aandacht. Doorgaans<br />

kunnen piekervaringen in de natuur functioneren als triggergebeurtenissen<br />

die kunnen leiden tot zelfreflectie, diep luisteren<br />

en het delen van levensverhalen, waardoor persoonlijke<br />

transformatie wordt gestimuleerd.<br />

BOY VAN DROFFELAAR<br />

Na zijn carrière als corporate executive bij grote ondernemingen<br />

als AkzoNobel, Randstad en SaraLee/DE, begon<br />

Boy van Droffelaar (1949) in 2009 met het begeleiden van<br />

wildernis trails voor de de Foundation for Natural Leadership.<br />

In 2020 promoveerde hij aan Wageningen University<br />

& Research op het proefschrift: ‘The Impact of a Wilderness-based<br />

Training Program on Leadership Transformation’.<br />

Sinds 2021 maakt Boy samen met zijn zoon Niek<br />

de podcast ‘Leaders into the Wild‘ waarin de trail ervaringen<br />

en het effect op leiderschap centraal staan.<br />

Meer informatie:<br />

- www.innerdevelopmentgoals.org<br />

- naturalleadership.eu<br />

WILDERNIS TRAILS<br />

Al meer dan twintig jaar nodigt de Foundation for Natural Leadership<br />

(FNL) leiders uit om hun authentieke leiderschapscapaciteiten<br />

te ontwikkelen door zich te verbinden met de natuur<br />

in afgelegen wildernisgebieden. Inmiddels hebben ruim<br />

2000 leiders (m/v) aan deze uitnodiging gevolg gegeven. Het<br />

leiderschapsprogramma in de wildernis is een welomschreven<br />

traject van circa drie maanden, dat is opgebouwd rond belangrijke<br />

zogenaamde trail-principes: eenvoud (loskoppelen van<br />

de westerse wereld), sensing (openen van alle zintuigen), delen<br />

(in een-op-eengesprekken of ‘councils’ met behulp van de<br />

‘talking stick’), stilte (tijdens wandelingen en nachtwacht), integriteit<br />

(eerlijk zijn tegen jezelf en anderen), dienstbaarheid<br />

HERFST 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 53


RE-GENERATIE<br />

(zorgen voor de natuur en voor elkaar), en Zelf (wie ben ik en<br />

wie zou ik kunnen zijn). Centraal in het programma staat een<br />

wildernis trail van vier tot zes dagen met een groep van vijf tot<br />

zeven deelnemers, begeleid door een of twee lokale gidsen en<br />

een gecertificeerde FNL-facilitator.<br />

AANZET<br />

Mijn eerste trail was in 2009 en ik ben daarna facilitator geworden.<br />

Ik raakte meteen gefascineerd door de constatering<br />

dat alle deelnemers, vrijwel zonder uitzondering, de trail ervaring<br />

als een ’life-changing experience’ kwalificeerden. Dat<br />

wekte mijn nieuwsgierigheid. Ik dook de literatuur in en trof<br />

daar nauwelijks empirisch onderzoek aan over de impact<br />

van wildernis ervaringen op leiderschapsontwikkeling. Dat<br />

spoorde mij aan om, als nuttige invulling van de levensfase na<br />

mijn pensionering, deze leemte in te gaan vullen. Ik startte in<br />

2012 mijn promotieonderzoek aan Wageningen Universiteit.<br />

Er zijn door mij drie empirische studies uitgevoerd die 1.<br />

de ervaringen van leiders en de resulterende intenties om te<br />

veranderen analyseren; 2. de daadwerkelijke impact van het<br />

trainingsprogramma op authentiek leiderschap meten; en 3.<br />

de rol onderzoeken van de herinneringen van leiders aan hun<br />

wilderniservaringen op hun leiderschapsstijl.<br />

Studie 1<br />

De eerste studie betrof twee onderzoeksvragen: ten eerste,<br />

wat ervaren leiders tijdens hun verblijf in de wildernis? Ten<br />

tweede, welke intenties worden door deze wilderniservaringen<br />

ingegeven?<br />

De kwalitatieve analyse van de trail-verslagen van de deelnemers<br />

(n=97) bracht vier categorieën van ervaren inzichten<br />

aan het licht: vergroting van het zelfbewustzijn, vasthouden<br />

aan eigen innerlijke kompas, verbeteren van aandachtig luisteren<br />

en transparant zijn in wat je denkt en voelt. De deelnemers<br />

stelden dat ze bereid waren om hun kwetsbaarheid te<br />

tonen, wat resulteerde in een significant meer open en oprechte<br />

interactie. Deze inzichten en intenties komen nauw<br />

overeen met de vier eigenschappen van Authentiek Leiderschap:<br />

zelfbewustzijn, moreel kompas, diep luisteren, en relationele<br />

transparantie.<br />

Studie 2<br />

De tweede, kwantitatieve studie (n=66) was een meting van<br />

Authentiek Leiderschap vóór, drie maanden na, en een jaar<br />

later na de trail. Met behulp van een gevalideerde vragenlijst<br />

werden de vier pijlers van Authentiek Leiderschap getest.<br />

De resultaten laten zien dat alle vier Authentiek Leiderschap<br />

kenmerken significant toegenomen waren na het trailprogramma<br />

met effectgroottes tussen 0,61 en 0,75, wat kan<br />

worden geclassificeerd als middelgroot tot groot. Deze cijfers<br />

ondersteunen de hypothese dat deelname aan het programma<br />

Authentiek Leiderschap aanzienlijk bevordert. De verandering<br />

nam niet af met de tijd, zoals de meting na één jaar liet zien.<br />

Studie 3<br />

De focus van de derde empirische, kwalitatieve studie lag op<br />

twee onderzoeksvragen: 1) Welke herinneringen aan het verblijf<br />

in de wildernis komen naar boven tijdens het dagelijkse<br />

werk van de leiders? En 2. Welke veranderingen in hun leiderschapsstijl<br />

zijn volgens de deelnemers door hun wilderniservaring<br />

beïnvloed? Het onderzoek bestond uit semigestructureerde<br />

interviews (n=36) van leiders die in het verleden<br />

(gemiddeld zes jaar geleden) hadden deelgenomen aan een<br />

trail-programma in de wildernis.<br />

Waar deelnemers veelal (wekelijks, soms dagelijks) op teruggrijpen<br />

zijn momenten (‘defining moments’) als solitude<br />

(tijd in je eentje zitten), een diepe verbinding met de natuur,<br />

en de peer-to-peer counseling sessies. Daarbij laat de studie<br />

zien dat deze episodische herinneringen met name bij emotionele<br />

druk en stress op het werk een positief effect hebben op<br />

hun feitelijk leiderschapsgedrag. Ze stellen meer zelfvertrouwen,<br />

meer gemoedsrust en meer onderlinge verbinding te ervaren,<br />

die zelfs na vele laren verankerd blijft.<br />

DEFINING MOMENTS<br />

Uit het promotieonderzoek blijkt dat ervaringen in de wildernis<br />

leiden tot authentieke leiders met meer zelfbewustzijn,<br />

die met een open mind en een open hart naar zichzelf en hun<br />

wereld kunnen kijken. De ervaring in de wildernis leidt tot<br />

persoonlijke groei, wat resulteert in een blijvende transformatie<br />

van leiderschapsstijl. Door ontvankelijk en attent te<br />

zijn, en de natuur intens waar te nemen, herbeleven leiders<br />

telkens weer hun ‘defining moments’ op momenten in hun<br />

leven die ertoe doen. Ze erkennen het belang van volledige<br />

aandacht voor de ander met een zuivere intentie, waardoor<br />

ook die ander geïnspireerd wordt om een meer authentieke<br />

leider te worden. n<br />

54 | <strong>NFM</strong> HERFST 20<strong>23</strong>


RE-GENERATIE<br />

Decentrale financiering, of DeFi, is een snelgroeiende vorm van financiering<br />

die een revolutie teweeg wil brengen in het traditionele<br />

financiële systeem. Met behulp van blockchaintechnologie, stelt<br />

DeFi individuen in staat om toegang te krijgen tot een breed scala<br />

aan financiële diensten en inkomsten zonder afhankelijk te zijn van<br />

tussenpersonen als banken of andere financiële instellingen.<br />

CropiFi: token voor<br />

landbouwgrond<br />

TEKST LENNART HOOPS, STUDENT HAS GREEN ACADEMY<br />

Peer-to-peer transacties, mogelijk<br />

gemaakt door smart contracts,<br />

zorgen voor veilige en<br />

transparante interacties tussen<br />

deelnemers. Bij een smart contract<br />

worden de voorwaarden<br />

van de overeenkomst rechtstreeks in<br />

code geschreven, waardoor geautomatiseerde<br />

transacties mogelijk worden.<br />

Deze financiële innovatie heeft geleid<br />

tot veel toepassingen, die inclusiviteit<br />

bevorderen en de toegang tot financiële<br />

middelen democratiseren.<br />

BELOFTE IN ECHTE WERELD<br />

Veel van de rendementen en rentes van<br />

cryptotoepasingen zijn vaak van korte<br />

duur, gedreven door inflatoire tokenmodellen<br />

of speculatie. Om dit probleem<br />

te ondervangen, worden echte<br />

activa op de blockchain geïntroduceerd.<br />

Tokenization –<br />

het proces van het creëren van digitale<br />

tokens die activa in de echte wereld<br />

vertegenwoordigen – injecteert waarde<br />

en duurzaamheid in het DeFi-ecosysteem.<br />

Deze tokens kunnen worden gebruikt<br />

in innovatieve cryptofinancieringstoepassingen,<br />

waardoor nieuwe<br />

mogelijkheden ontstaan voor financiële<br />

producten.<br />

DEMOCRATISERING<br />

Terwijl de tokenisatie van vastgoed of<br />

vastrentende producten al plaatsvindt,<br />

is er één gebied dat nog grotendeels<br />

onaangeroerd is gebleven: landbouwgrond.<br />

Investeringen in landbouw en<br />

“CropiFy bevindt zich in de voorhoede van<br />

de agrarische investeringsrevolutie”<br />

“OMDAT IK BETROKKEN WAS BIJ ZOWEL DE AG-INVESTERINGS-<br />

WERELD ALS DE BLOCKCHAINWERELD, REALISEERDE IK ME OP<br />

EEN DAG DE MOGELIJKHEID OM BEIDE TE COMBINEREN”<br />

landbouwgrond staan al langere tijd<br />

in de belangstelling van investeerders<br />

vanwege het stabiele rendement en de<br />

waardevermeerdering. Kapitaalvereisten<br />

die gepaard gaan met beleggingen<br />

in landbouwgrond sluiten kleinere beleggers<br />

echter vaak uit van deelname.<br />

56 | <strong>NFM</strong> HERFST 20<strong>23</strong>


RE-GENERATIE<br />

CropiFi wil deze kloof overbruggen<br />

door landbouwgrond te tokenen, wat<br />

fractioneel eigendom mogelijk maakt.<br />

Deze aanpak verdeelt de kosten in betaalbare<br />

fracties, waardoor individuele<br />

investeerders de markt kunnen betreden<br />

op basis van hun behoeften.<br />

De Boston Consulting Group voorspelt<br />

dat tegen 2030 16 biljoen dollar<br />

aan activa zal worden getokeniseerd.<br />

CropiFi erkent het enorme potentieel<br />

van het tokenen van landbouwgrond.<br />

Door investeerders toegang te<br />

bieden tot deze activaklasse draagt<br />

CropiFi bij aan de bredere trend van<br />

tokenization van echte activa. Via het<br />

platform kunnen investeerders digitale<br />

eigendomstokens verwerven die aandelen<br />

van landbouwgrond vertegenwoordigen.<br />

Dit geeft hen de mogelijkheid<br />

om hun investeringsportefeuilles<br />

te diversifiëren en deel te nemen aan de<br />

landbouwsector.<br />

VISIE EN FONDSENWERVING<br />

CropiFi bevindt zich in de voorhoede<br />

van de agrarische investeringsrevolutie.<br />

Het maakt gebruik van tokenization<br />

en DeFi-principes om alternatieve<br />

investeringsmogelijkheden aan te<br />

bieden. Via crowdfunding kunnen investeerders<br />

digitale eigendomstokens<br />

verwerven die aandelen van landbouwgrond<br />

vertegenwoordigen.<br />

Naast investeringsmogelijkheden<br />

voor individuele investeerders, kunnen<br />

ook boeren gebruik maken van het<br />

platform CropiFi. Zij kunnen hun land<br />

op CropiFi tokenen zonder het te verkopen,<br />

waardoor ze eigenaar blijven<br />

terwijl ze de waarde van hun landbouwgrond<br />

ontsluiten. Op deze manier krijgen<br />

boeren toegang tot meer liquiditeit<br />

en dat stelt ze in staat om hun bedrijf<br />

te transformern en/of te laten groeien.<br />

Door tokens binnen het DeFi-ecosysteem<br />

te combineren, kunnen boeren<br />

hun mogelijkheden verder vergroten.<br />

LENNART HOOPS: “NAAR FINANCIËLE<br />

INCLUSIE IN DE LANDBOUWSECTOR.”<br />

LENNART HOOPS<br />

Lennart Hoops studeert International Food & Agribusiness aan de HAS green<br />

academy in Den Bosch. Hij liep stage bij agrarische investeringsmaatschappijen<br />

als Farmfolio en AG Beheer Partners. Lennart is geïnteresseerd in de toepassingen<br />

van blockchain technologie en ontdekt hiermee nieuwe investeringsmehtoden<br />

om de voedselketen duurzamer te maken.<br />

Samen met mede-studenten Bart van Haaren, Pim Heeman en Tom Engels<br />

won hij in 20<strong>23</strong> in de categorie Sustainable Food Systems een FoodmanShip<br />

Award, die wordt uitgereikt aan veelbelovende jonge talenten die (bijna) klaar<br />

zijn om de arbeidsmarkt te betreden. Het team ontwierp een unieke regeneratieve<br />

kernboerderij van 500 hectare in Ethiopië, die exportgewassen produceert<br />

zoals biologische avocado’s. Centraal daarbij staat onder meer een leefbaar<br />

loon voor werknemers, het genereren van buitenlandse waarde en aandacht<br />

voor een bodem in balans.<br />

Meer informatie over CropiFi: www.youtube.com/watch?v=-CvpJNflzZE<br />

BOUW<br />

CropiFi is actief investeringen aan het<br />

werven om het platform te bouwen.<br />

Het bedrijf is in gesprek met startup incubators<br />

en investeerders om de benodigde<br />

financiering voor de ontwikkeling<br />

van het platform te verkrijgen.<br />

Door het potentieel van tokenization<br />

van echte activa te benutten, baant<br />

CropiFi de weg voor financiële inclusie in<br />

de landbouwsector. De combinatie van<br />

tokenization, DeFi en landbouwgrondinvesteringen<br />

belooft niet alleen het financiële<br />

landschap te veranderen, maar<br />

voorl ook nieuwe kansen te creëren voor<br />

zowel investeerders als boeren. n<br />

HERFST 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 57


RE-GENERATIE<br />

– essay –<br />

De kracht van<br />

verstilling, stilte<br />

Stilte laat zich voor mij het beste omschrijven als het zien van een grazend paard in de<br />

weide. De uitstraling, de kracht, de vrede, de rust, de schoonheid van het fysiek en de<br />

flow van in het huidige moment zijn is prachtig. Het is een beeld waarbij ik een gevoel<br />

van liefde en eenheid ervaar. Als het paard dichterbij komt en mij toestaat het over het<br />

hoofd te aaien is die ervaring welhaast overweldigend en emotionerend.<br />

TEKST KEES VAN DER STEL | BEELD PAUL DE GRAAFF<br />

Als ik daarentegen mensen observeer, is het gemakkelijk<br />

in te zien dat velen van hen nagenoeg altijd ‘aan’<br />

staan en voor wie het ervaren van stilte een volstrekt<br />

onbekend fenomeen lijkt. ‘Aan’ betekent vele uren<br />

per dag druk zijn met surfen op de sociale media,<br />

herrie maken, eindeloos luidruchtig met elkaar praten<br />

en telefoneren, opgewonden het hoogste woord voeren in<br />

een groep, druk in het hoofd zijn en daarmee onbewust, doch<br />

feitelijk de stilte voortdurend doorbrekend, zowel naar buiten<br />

als naar binnen. En dan is er de tsunami van geluiden en<br />

flitsende beelden die mensen continu produceren door middel<br />

van het gebruik van ingeblikte muziek, machines, beeldschermen,<br />

apparaten en de alom aanwezige vervoermiddelen<br />

met ronkende motoren, waardoor ook de omgeving feitelijk<br />

24/7 ‘aan’ staat.<br />

Het contrast tussen de mens die altijd ‘aan’ staat en de<br />

stilte van het grazende paard is groot. Het is een schril contrast<br />

omdat men totaal geen weet heeft hoeveel negatieve invloed<br />

het constante ‘aan’ staan bij velen heeft op de mentale<br />

gezondheid en het welbevinden. Wat er gebeurt, is dat men<br />

mentaal volkomen in beslag wordt genomen door de stem<br />

van de ‘automatische piloot’ of ‘robot’, zoals die onderstaand<br />

nader wordt geduid.<br />

INNERLIJKE DIALOOG<br />

De benaming innerlijke dialoog of stem gaat over geluid, maar<br />

zeker ook over beeld, gevoel, intuïtie en beleving.<br />

Er worden drie niveaus van innerlijke dialoog onderscheiden.<br />

De herkenning en erkenning van dat onderscheid helpt<br />

ons bij onze geestelijke ontplooiing, mits we daarvoor openstaan.<br />

De eerste stem = Robot/Automatische piloot = De stem van het<br />

Ego.<br />

De bewust of onbewust ingesleten, ‘overgeërfde’, automatische<br />

denkpatronen die zijn gevormd door de overleveringen<br />

van familie, cultuur, historie, politiek, enz. Enerzijds is een<br />

goede integratie van deze externe oriëntatie als kind en in de<br />

jeugdjaren nodig om te kunnen functioneren en tot volle wasdom<br />

te komen.<br />

Anderzijds is het de ‘robot’ die ons prikkelt tot een continue<br />

gedachtestroom, die veelal de meest onzinnige, afwijzende,<br />

kritische, boze en oordelende Ego scripts laat bovenkomen<br />

over jezelf, anderen en het andere, waardoor er geen<br />

greintje ruimte is voor het besef van het bestaan van innerlijke<br />

stilte en de kracht van het zachte en het relativerende die<br />

daarvan uitgaat.<br />

HERFST 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 59


RE-GENERATIE<br />

KEES VAN DER STEL:<br />

“STIL ZIJN BETEKENT<br />

GEENSZINS PASSIVITEIT.”<br />

60 | <strong>NFM</strong> HERFST 20<strong>23</strong>


RE-GENERATIE<br />

Door de dominantie en het repeterende karakter van deze<br />

stem krijgt je intuïtie en je innerlijke weten geen of weinig<br />

ruimte om te zeggen hoe het in elkaar steekt, waardoor je het<br />

risico loopt dat je onevenwichtig, oppervlakkig of eenzijdig<br />

naar de wereld kijkt en communiceert.<br />

De tweede stem = De weg naar binnen, de weg van verstilling.<br />

De tweede stem ontstaat – door oefening – en is een expressie<br />

van je eigen identiteit en groeiende authentieke innerlijke oriëntatie<br />

en daardoor een belangrijke factor in het ontwikkelen<br />

van emotionele - en spirituele intelligentie. Wil je tot de innerlijke<br />

stilte doordringen is het noodzakelijk dat de ‘tweede’<br />

stem, en dat is wezenlijk, de stem van de automatische piloot<br />

onder controle krijgt, zonder die echter te onderdrukken of<br />

te miskennen.<br />

De derde stem = De stem van het hart.<br />

De derde stem suggereert. Het is de stem die in je opkomt<br />

waardoor je iets weet, voelt, intuïtief iets doet of zegt. Als<br />

de tweede dialoog goed op gang gekomen is, komt er een derde<br />

stem waaraan de tweede stem zich leert over te geven. De<br />

derde stem is de stem van de innerlijke stilte.<br />

VAN BUITEN NAAR BINNEN<br />

Door de tweede en derde stem te ontplooien ga je je onderscheiden<br />

van anderen die stilte veelal als saai beschouwen.<br />

Echter door je oriëntatie van buiten naar binnen te verschuiven<br />

plaats je jezelf juist in een uitdagende en speelse positie.<br />

Stil zijn betekent geenszins passiviteit. Op de moeilijkste<br />

momenten van het leven is er een groot verschil tussen stil<br />

zijn en niets doen. Stil zijn in vertrouwen en vrede te midden<br />

van de chaos en verwarring zorgt voor een duidelijker beeld<br />

van de omstandigheden, waardoor de noodzakelijke acties<br />

met meer aandacht, gerichter en effectiever kunnen worden<br />

uitgevoerd.<br />

Innerlijke stilte is belangrijk om je op een dieper niveau<br />

liefdevol en empathisch te kunnen verhouden met andere<br />

mensen, flora en fauna, hetgeen voor de mens een wezenlijke<br />

en transformerende opdracht is voor het herstel en het behoud<br />

van de Natuur en onze leefomgeving. Met de constante<br />

ruis van de ‘automatische piloot’ gaat dit nooit lukken. Het<br />

vergt van de mens een attitude van pure, onpersoonlijke, onvoorwaardelijke<br />

liefde die zijn voeding en expressie vindt in<br />

de innerlijke stilte.<br />

Verstilling is een belangrijke opstap om een leerproces<br />

van bewustzijnsontwikkeling te initiëren en het stimuleert<br />

de intrinsieke behoefte daartoe. Verstilling en stilte zijn nodig<br />

om tot diepere en bredere bewustzijnslagen in jezelf door<br />

te kunnen dringen en zodoende te kunnen komen tot het<br />

ervaren van innerlijke vrede, eenheid, zelfzijn, broederschap<br />

en liefde.<br />

Stilte, innerlijke stilte is op zich een belangrijke drijfveer/<br />

belangrijke persoonlijke waarde! De weg van de verstilling (de<br />

“ALS EEN ‘EERLIJKE GETUIGE’ IN HET<br />

LEVEN STAAN, ZONDER (VOOR)OORDEEL,<br />

MET GEVOEL VOOR HUMOR”<br />

weg naar binnen) stelt je in staat om te onderscheiden welke<br />

drijfveren, waarden en overtuigingen echt van jezelf zijn en<br />

welke er van ‘anderen’ of van de ‘omgeving’ zijn gekomen. Het<br />

kennen van dit onderscheid is van belang om van externe invloeden<br />

los te kunnen komen en een proces in gang te zetten<br />

dat kan leiden tot meer zelfkennis, meer zelfbewustzijn en<br />

bevrijding. Hoe meer innerlijke stilte hoe effectiever je wordt<br />

in wat je denkt, doet en (nalaat). Het is de stilte die je vrijmaakt<br />

en die je de tijd, de ruimte en de creativiteit geeft om je<br />

potentieel te ontplooien.<br />

HARTSADEMHALING<br />

• Zoek een plek waar je een paar minuten alleen en ongestoord<br />

kunt verblijven en ga op een rechte stoel zitten.<br />

• Houding goed rechtop en ontspannen in de stoel.<br />

• Voel even goed hoe je lichaam in de stoel zit.<br />

• Goed aarden. Voeten plat op de grond en je knieën van<br />

slot.<br />

• Sluit je ogen, anders is de afleiding te groot.<br />

• Verplaats je aandacht naar je ademhaling en volg die<br />

gewoon een aantal malen zoals die komt en gaat.<br />

• Verander niets aan het tempo of diepgang van je ademhaling.<br />

Je hoeft haar alleen maar te observeren.<br />

• Verplaats nu je aandacht naar je hartstreek.<br />

• Voel en visualiseer een inademing door je neus vanuit<br />

je hart.<br />

• Voel en visualiseer een uitademing door je mond en<br />

vanuit het gebied net onder je hartstreek.<br />

• Herhaal deze hartsademhaling bewust en in een rustig<br />

tempo een aantal keren.<br />

• Zoek gevoelsmatig een bron van stilte, verstilling en<br />

anker dit gevoel door je handen op je hartstreek te leggen.<br />

Neem even de tijd.<br />

• Houd dit gevoel vast en houd je handen op je hartstreek.<br />

• Ga terug in hartsademhaling en koppel deze ademhaling<br />

aan het voornoemde anker.<br />

• Herhaal deze geankerde hartsademhaling nog een aantal<br />

keren.<br />

• En kom weer rustig terug in het hier en nu.<br />

HERFST 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 61


RE-GENERATIE<br />

HOE BEREIK JE DE STILTE IN JEZELF<br />

Geabstraheerd is verstilling/stilte het gevolg van het stopzetten<br />

van het praten tegen jezelf. De eerste opdracht is dan ook<br />

om je robot stil te leggen door je continue gedachtestroom te<br />

stoppen en te luisteren. Leer je innerlijke dialoog en de beelden<br />

te herkennen die je jezelf meestal onbewust voorhoudt.<br />

Dit is je wereldbeeld. Elke dag tien minuten bewust worden<br />

van wat je tegen jezelf zegt, en dan: leren bewust worden van<br />

vooronderstellingen en (voor)oordelen die in deze innerlijke<br />

conversatie besloten liggen. Korte meditaties, contemplatie,<br />

mantra’s reciteren, reflectie en dagelijkse momenten van alleen<br />

zijn in de letterlijke stilte ondersteunen hierbij. Het vergt<br />

oefening en discipline om die vol te houden. Discipline op zich<br />

wordt bevorderd door je bewust bezig te houden met de Natuur,<br />

literatuur en kunst; door te luisteren naar symfonische<br />

muziek en …te genieten van de nabijheid van een paard...<br />

Een andere mogelijkheid om de stilte in jezelf te bereiken<br />

is het leren in het hier en nu te leven. Als je in de stilte van het<br />

moment kunt leven, wordt de weg vrijgemaakt om een ruimer<br />

bewustzijn te ervaren. Loslaten van het verleden en het<br />

onthechten van de toekomst zijn daarvoor cruciaal, evenals<br />

de houding of kwaliteit waarmee je in het leven staat. Een intrigerende<br />

vraag die je jezelf in dit kader kunt stellen is of je<br />

als een ‘meester’ en ‘eerlijke getuige’ in het leven kunt staan,<br />

neutraal, spontaan, zonder (voor) oordeel, zonder vooringenomenheid,<br />

met gevoel voor humor. Zo kan je direct rust en<br />

vrede in ieder moment vinden door bewust in hartsademhaling<br />

te gaan en de verstilling en de stilte toe te laten in je hart.<br />

Zie het kader voor de instructies.<br />

Het verstillingsproces kan verder worden vormgegeven<br />

door het bewust innemen van een zogenaamde beschouwende<br />

positie of metapositie. In deze metapositie ‘kijk’ je als het<br />

ware met een zekere afstand naar jezelf en je dagdagelijkse beslommeringen,<br />

problemen, onzekerheden, angsten of zorgen<br />

waardoor je jezelf in staat stelt de scherpe randjes eraf te halen<br />

en/of ze los te laten. Je gaat als het ware boven de problematiek<br />

staan en ziet deze onder ogen, hetgeen het welbevinden<br />

en het voorkomen van gezondheidsproblemen bevordert.<br />

Regelmatig stilstaan bij onze diepste verlangens vanuit<br />

een beschouwende positie biedt de mogelijkheid een innerlijk<br />

houvast en innerlijke rust te ervaren. Naast andere technieken,<br />

zoals dissociatie wordt deze relativerende metapositie<br />

ingenomen vanuit de verbondenheid met het hart dat per<br />

definitie neutraal en mild is. Mede daardoor komt er ruimte<br />

“HET IS DE STILTE DIE JE VRIJMAAKT EN DIE<br />

JE DE TIJD, DE RUIMTE EN DE CREATIVITEIT<br />

GEEFT OM JE POTENTIEEL TE ONTPLOOIEN”<br />

KEES VAN DER STEL<br />

Kees van der Stel heeft als Executive Mentor in Bewustzijnsontwikkeling<br />

een missie om mensen in hun ontwikkelingsproces<br />

te begeleiden naar wat hen na aan het hart<br />

ligt met als gevolg dat mensen meer bevlogenheid als leidraad<br />

in hun leven toelaten.<br />

Na een langjarige carrière in het bedrijfsleven op directieniveau<br />

maakte Van der Stel een innerlijke levensreis<br />

van het financieel-economische terrein naar het terrein<br />

van coaching en bewustzijnsontwikkeling. Mentoring<br />

is zijn tweede natuur geworden: zijn manier van<br />

werken bestaat uit het bieden van veiligheid en vertrouwen,<br />

een luisterend oor, spontaniteit, gevoel voor humor<br />

en medemenselijkheid. ‘Zien met het hart’ noemt hij dat.<br />

Van der Stel is financieel-economisch en actuarieel<br />

geschoold en heeft een universitaire mastertitel in marketing.<br />

Sinds 2005 volgt hij studies in coaching en bewustzijnsontwikkeling.<br />

Meer informatie: www.keesvanderstel.nl.<br />

voor innerlijke stilte. Ook dit proces wordt versterkt door in<br />

hartsademhaling te gaan.<br />

SCHOONHEID EN STILTE<br />

De schoonheid in de wereld zien is in tijden van polarisatie,<br />

oorlog, migratie, instabiliteit en ontwrichting moeilijk doch<br />

van wezenlijk belang. Innerlijke stilte bevordert het (weer)<br />

ontsluiten van de relatie met de schoonheid van de Natuur,<br />

alsmede het ontsluiten van de relatie met de schoonheid in<br />

de ander en het andere. Daarmee is innerlijke stilte een belangrijke<br />

opstap én kans om de wereld te verbeteren, stabieler<br />

en… schoner… te maken en geenszins te blijven steken in<br />

negativisme. n<br />

62 | <strong>NFM</strong> HERFST 20<strong>23</strong>


BOEKEN VAN BETEKENIS<br />

Als alle stemmen spreken<br />

Deep Democracy, een levensstijl<br />

Ik maakte ooit voor televisie een documentaire in<br />

Zuid-Afrika en de beelden van de slums waar ik<br />

was, zal ik niet gauw meer vergeten. Het meest<br />

lastige vond ik dat ik letterlijk aan de andere kant<br />

stond – de kant van de televisiemaker – en ik mij<br />

moeilijk kon voorstellen hoe het was om in een<br />

schamel huisje te wonen met weinig tot heel<br />

weinig middelen. Ik keek naar de situaties als regisseur,<br />

‘thuis’ verwachtten ze toch een televisieprogramma,<br />

maar ik kon er niet zijn als medemens.<br />

En dan nog, hoe doe je dat? Ik heb het er –<br />

ook na montage van de beelden en de uitzending<br />

– moeilijk mee gehad.<br />

TEKST RON VAN ES<br />

In het boek van Sandra Bouckaert Als alle stemmen spreken,<br />

over Deep Democracy, gaat het over die diepe verbinding.<br />

Het model van Deep Democracy is overigens<br />

ontwikkeld in Zuid-Afrika door Myrna en Greg Lewis;<br />

niet moeilijk voor te stellen in een samenleving die zo<br />

ontwricht is geraakt en waar men nu zo die verbinding<br />

zoekt en nodig heeft. Hoe breng je alle stemmen bij elkaar?<br />

Het gedachtegoed van Deep Democracy, schrijft Bouckaert, is<br />

gebaseerd op de procesgeoriënteerde psychologie van Arnold<br />

Mindell, die zelf weer zijn bronnen vond in kwantumfysica,<br />

de Tao en het boeddhisme. Deze Arnold Mindell wordt herhaaldelijk<br />

aangehaald in het boek dus als je na lezing door<br />

wilt studeren dan ligt het voor de hand hem ook eens te lezen.<br />

IJSBERG<br />

Het belangrijkste model in het werk van Deep Democracy is<br />

misschien wel de ijsberg. Wat is er boven het water te zien en<br />

wat vermoeden we dat er onder - altijd het grootste deel van<br />

een ijsberg - aanwezig is? Bovenaan de ijsberg zijn er regels<br />

te hanteren die tot een helder gezamenlijk standpunt leiden.<br />

64 | <strong>NFM</strong> HERFST 20<strong>23</strong>


BOEKEN VAN BETEKENIS<br />

Aan de onderkant van de ijsberg zul je eerst op zoek moeten<br />

naar: “de spelregels, het gegeven dat alles gezegd mag worden,<br />

dat wat geraakt wordt en vooral de noodzaak van een<br />

oplossing”.<br />

Het boek van Bouckaert is mooi opgebouwd en neemt je mee<br />

langs alle facetten van het werk van Deep Democracy. Daarbij<br />

raakt het ook aan ongezegde en soms onvermoede invalshoeken<br />

zoals je afkomst en dat wat je onbewust meedraagt, iets<br />

dat bijvoorbeeld in familieopstellingen zo naar voren kan komen.<br />

Of de verschillende stemmen in je leven, mede gevormd<br />

door je opvoeding, die in Voice Dialogue ook krachtig aangetoond<br />

kunnen worden. In die zin geeft het boek een bijzonder<br />

overzicht hoe met Deep Democracy te werken, ook in heel ingewikkelde<br />

omstandigheden.<br />

PSYCHOSYNTHESE<br />

Als opgeleid psychosyntheticus doet het mij deugd dat in<br />

hoofdstuk 4 ook de psychosynthese wordt aangehaald; een<br />

manier van werken waarbij vanuit tegenstellingen een nieuwe<br />

situatie de synthese kan ontstaan. In dat hoofdstuk wordt<br />

het werken in vier dimensies beschreven. In de eerste dimensie<br />

de abnormaliteit van de situatie. In de tweede dimensie<br />

wordt het verleden meegenomen - de biografie. In de derde<br />

dimensie het zicht op het onbewuste deel van ons als mens en<br />

het zicht op de ziel en de spiritualiteit. En tenslotte de vierde<br />

dimensie waarin al de vorige dimensies meegenomen worden<br />

om te komen tot een ‘holistische benadering van menselijk<br />

gedrag’. Door het boek slingeren aansprekende verhalen die<br />

de theorie verder verklaren.<br />

In de wereld van vandaag is de poging om alle stemmen mee<br />

te laten spreken niet alleen belangrijk - en het boek geeft<br />

prima aan hoe je dat kunt leren en toepassen - maar ook extreem<br />

noodzakelijk omdat de polarisatie overal, en dan bedoel<br />

ik echt overal, aanwezig is. “Het wij-zij-paradigma”,<br />

schrijft Bouckaert, “verhindert mensen naar de feiten te kijken.<br />

Internet en sociale media versterken deze neiging met<br />

nepnieuws en echokamers: je ontvangt enkel berichten waarmee<br />

je het al eens bent.”<br />

In iedere editie van het New Financial<br />

Magazine, een van de uitingen<br />

van de stichting New Financial Forum,<br />

bespreekt Ron van Es (mentor,<br />

schrijver, spreker, maker bij School<br />

for Purpose Leadership Rotterdam)<br />

een boek van betekenis. Koop Als<br />

alle stemmen spreken bij YouBeDo<br />

en doneer van de vaste boekenprijs<br />

2,95 euro aan een goed doel.<br />

Sandra Bouckaert: “Het wijzij-paradigma<br />

verhindert<br />

mensen naar de feiten te kijken.”<br />

Beeld: Félice Hofhuizen<br />

Bij deze zinnen moest ik denken aan een boek dat honderd<br />

jaar geleden (19<strong>23</strong>) geschreven werd, Ich und Du, van Martin<br />

Buber, misschien wel de voorloper van het werken met Deep<br />

Democracy, die schreef dat elke ontmoeting gaat over de verbinding,<br />

het zien van een ‘ik’ tegenover een ‘jij’. In dat herkennen<br />

en erkennen is er een gesprek mogelijk. Zodra iemand<br />

niet gezien wordt en, zoals Buber schreef, een ‘het’ wordt, is<br />

er geen ontmoeting meer mogelijk. Een ‘het’, soms uit angst<br />

voor de onbekende ander, soms uit vooroordelen, soms omdat<br />

het nu eenmaal zo is. Maar geen enkele situatie is er nu<br />

eenmaal. Elke situatie is er om te leren.<br />

TOOLS<br />

Zoals al beschreven kent het boek van Bouckaert goede tools<br />

om in een situatie te leren luisteren naar alle stemmen en<br />

daarvan uit en daarmee een proces richting te geven. Zo ook<br />

hier en daar een rijtje reflectievragen. Ik stuitte daarbij ook<br />

op deze, en ze gaven opnieuw kleur aan de herinnering van<br />

mijn reis die ik aan het begin beschreef.<br />

• Wat waren momenten in jouw leven dat je na een crisis van<br />

richting veranderde?<br />

• Wat veranderde er in jezelf?<br />

• Welk proces ben je doorgelopen, heb je getwijfeld, was het<br />

een worsteling of speelde het proces zich meer onbewust af?<br />

• Welke nieuwe ontwikkeling zette zich daarna in?<br />

Zou ik nu anders gereageerd hebben op de situatie? Mogelijk.<br />

Als laatste woorden schrijft Sandra Bouckaert, en ook<br />

voor mij is dat troostend: “Ik hoop dat dit boek bijdraagt aan<br />

het idee dat je onder water kunt duiken, dat verstoringen en<br />

spanningen bij het leven horen en dat er veranderkracht zit<br />

in confrontatie.” n<br />

HERFST 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 65


AMBASSADEURS<br />

Activators van het<br />

• Dick-Jan Abbringh | Purpose<br />

Newfinancialforum.nl/dick-jan-abbringh<br />

• Kim van den Anker | MeerwAarde<br />

Newfinancialforum.nl/kim-van-den-anker<br />

• Roy van den Anker | Heilbron<br />

Newfinancialforum.nl/roy-van-den-anker<br />

• Jeroen Bais | Next Step Factory<br />

Newfinancialforum.nl/jeroen-bais<br />

• Femke Bakker | AnsvarIdéa<br />

Newfinancialforum.nl/femke-bakker<br />

• Pieter van den Ban | Univé<br />

Newfinancialforum.nl/pieter-van-den-ban<br />

• Jelle Bartels | Next Step Factory<br />

Newfinancialforum.nl/jelle-bartels<br />

• Ewald Bary<br />

Newfinancialforum.nl/ewald-bary<br />

• Ron Bavelaar | Univé<br />

Newfinancialforum.nl/ron-bavelaar<br />

• Lambert Becks | Qees<br />

Newfinancialforum.nl/lambert-becks<br />

• Robin van Beem | Polis Advocaten<br />

Newfinancialforum.nl/robin-van-beem<br />

• Toon Berendsen | VVP<br />

Newfinancialforum.nl/toon-berendsen<br />

• Onno Bloemers | First Day Advisory Group<br />

Newfinancialforum.nl/onno-bloemers<br />

• Robbert Boeijink | YouBeDo<br />

Newfinancialforum.nl/robbert-boeijink<br />

• Cees Bol | BOL-Advies<br />

Newfinancialforum.nl/cees-bol<br />

• Olette Bollen | Connect4Value<br />

Newfinancialforum.nl/olette-bollen<br />

• Thom Boot | Thomorrow LifePlanning<br />

Newfinancialforum.nl/thom-boot<br />

• Mark Boskamp | Dukers & Baelemans<br />

Newfinancialforum.nl/mark-boskamp<br />

• Jules Brader | De Goudse<br />

Newfinancialforum.nl/jules-brader<br />

• Nanda Bramer | MY Organization<br />

Newfinancialforum.nl/nanda-bramer<br />

• Michiel Brandt | SVC Brandt Advies<br />

Newfinancialforum.nl/michiel-brandt<br />

• Robert van den Broek / Financieel Zeker<br />

Newfinancialforum.nl/robert-van-den-broek<br />

• Wilma de Bruijn | Eurapco<br />

Newfinancialforum.nl/wilma-de-bruijn<br />

• Paul Burger | AnsvarIdéa<br />

Newfinancialforum.nl/paul-burger<br />

• Christel van Capelleveen | a.s.r.<br />

Newfinancialforum.nl/christel-van-capelleveen<br />

• Urjan Claassen | C-Profile<br />

Newfinancialforum.nl/urjan-claassen<br />

• Jos Claessens | result-is<br />

Newfinancialforum.nl/jos-claessens<br />

• Marcel Coopman | Next Step Factory<br />

Newfinancialforum.nl/marcel-coopman<br />

• Jack Cox | Econsenso<br />

Newfinancialforum.nl/jack-cox<br />

• Kim Cramer | Emotone<br />

Newfinancialforum.nl/kim-cramer<br />

• Ralph van Dam | Centraal Beheer Achmea<br />

Newfinancialforum.nl/ralph-van-dam<br />

• Gary Damen | Paradigma Groep<br />

Newfinancialforum.nl/gary-damen<br />

• Chris Das | Taurus Financiële Belevingen<br />

Newfinancialforum.nl/chris-Das<br />

• Michiel Dietvorst | Pridea<br />

Newfinancialforum.nl/michiel-dietvorst<br />

• Douwe Dijkstra<br />

Newfinancialforum.nl/douwe-dijkstra<br />

• Ilse Diks | Alpina Groep<br />

Newfinancialforum.nl/ilse-diks<br />

• Joram van Doorn | Site Online<br />

Newfinancialforum.nl/joram-van-doorn<br />

• Kees Dullemond | INSVER<br />

Newfinancialforum.nl/kees-dullemond<br />

• Peter Dussel | Figlo<br />

Newfinancialforum.nl/peter-dussel<br />

• Patrick Eppink | Turner<br />

Newfinancialforum.nl/patrick-eppink<br />

• Ron van Es | School for Purpose Leadership<br />

Newfinancialforum.nl/ron-van-es<br />

• Erik Friedeberg<br />

Newfinancialforum.nl/erik-friedeberg<br />

• Indra Frishert | Dazure<br />

Newfinancialforum.nl/indra-frishert<br />

• Annemarie Gerritsma | GAPP<br />

Newfinancialforum.nl/annemarie-gerritsma<br />

• Peter van Geijtenbeek | Turien & Co<br />

Newfinancialforum.nl/peter-van-geijtenbeek<br />

• Frank Jan de Graaf | Hogeschool van Amsterdam<br />

Newfinancialforum.nl/frank-jan-de-graaf<br />

• Roger Hagen | Rebels in Finance<br />

Newfinancialforum.nl/roger-hagen<br />

• Jan Hamburger | Turien & Co<br />

Newfinancialforum.nl/jan-hamburger<br />

• Aloys Harmsen | Pensioen Support Nederland<br />

Newfinancialforum.nl/aloys-harmsen<br />

• Kees Haverkamp | Advieskeuze.nl<br />

Newfinancialforum.nl/kees-haverkamp<br />

• Trèske Heere | De Dreamfabryk<br />

Newfinancialforum.nl/treske-heere<br />

• Maurice van den Hemel | All-Insure<br />

Newfinancialforum.nl/maurice-van-den-hemel<br />

• Robin Heuten | VLPN<br />

Newfinancialforum.nl/robin-heuten<br />

• Eline Hesse | Circular IQ<br />

Newfinancialforum.nl/eline-hesse<br />

• Jaap Hiddinga | Jaap Hiddinga<br />

Newfinancialforum.nl/jaap-hiddinga<br />

• Jac Hielema | Economy Transformers<br />

Newfinancialforum.nl/jac-hielema<br />

• Marco Hoekstra<br />

Newfinancialforum.nl/marco-hoekstra<br />

• Liesbeth Hogervorst | Energizer<br />

Newfinancialforum.nl/liesbeth-hogervorst<br />

• Fred Huibers | Hogeschool van Amsterdam<br />

New Financial Forum/fred-huibers<br />

• Arno Groot Koerkamp | Future of Finance<br />

Newfinancialforum.nl/arno-groot-koerkamp<br />

• Chantal Inen | The Punchy Pack<br />

Newfinancialforum.nl/chantal-inen<br />

• Sylvia Janssen | Onkar Compliance<br />

Newfinancialforum.nl/sylvia-janssen<br />

• Femke de Jong<br />

Newfinancialforum.nl/femke-de-jong<br />

• Gert de Jong | Hogeschool van Amsterdam<br />

New Financial Forum/gert-de-jong<br />

• Antoinette Kalkman | Nationale Waarborg<br />

Newfinancialforum.nl/antoinette-kalkman<br />

• Ron van Kesteren | Stv<br />

Newfinancialforum.nl/ron-van-kesteren<br />

• Mark Klabbers | AS Support<br />

Newfinancialforum.nl/mark-klabbers<br />

• Pepijn van Kleef | MoneyView Research<br />

Newfinancialforum.nl/pepijn-van-kleef<br />

• Kees Klomp | Karmanomics<br />

Newfinancialforum.nl/kees-klomp<br />

• Erna Knipscheer | Financieel Vitaal<br />

Newfinancialforum.nl/erna-knipscheer<br />

• Theo Kocken | Cardano Group<br />

Newfinancialforum.nl/theo-kocken<br />

• Alexander Koene | BR-ND<br />

Newfinancialforum.nl/alexander-koene<br />

• Dirk Kooiman | Kooiman Advies<br />

Newfinancialforum.nl/dirk-kooiman<br />

• Gijsbert Koren | We Are Stewards<br />

Newfinancialforum.nl/gijsbert-koren<br />

• Stef Kuypers | Happonomy<br />

Newfinancialforum.nl/stef-kuypers<br />

66 | <strong>NFM</strong> HERFST 20<strong>23</strong>


AMBASSADEURS<br />

New Financial Forum<br />

• Sjoerd Laarberg | Alpina Groep<br />

Newfinancialforum.nl/sjoerd-laarberg<br />

• Heidi Leenaarts | United Economy<br />

Newfinancialforum.nl/heidi-leenaarts<br />

• Peter Paul Leutscher | RedZebra Group<br />

Newfinancialforum.nl/peter-paul-leutscher<br />

• Joke Lodewijk | Urban Knowmads<br />

Newfinancialforum.nl/joke-lodewijk<br />

• Michael van Loenen | YouBeDo<br />

Newfinancialforum.nl/michael-van-loenen<br />

• Nicolette Loonen | Fidet Finance Professionals<br />

Newfinancialforum.nl/nicolette-loonen<br />

• Nadine Maarhuis | VMaatschapWij<br />

Newfinancialforum.nl/nadine-maarhuis<br />

• Michael Mackaaij | Verne Business Excellence<br />

Newfinancialforum.nl/michael-mackaaij<br />

• Gerard van der Made | Gerard van der Made BV<br />

Newfinancialforum.nl/gerard-van-der-made<br />

• Thom Mallant | Allianz Nederland<br />

Newfinancialforum.nl/thom-mallanT<br />

• Damaris Matthijsen | Economy Transformers<br />

Newfinancialforum.nl/damaris-matthijsen<br />

• Gilbert Mattu | a.s.r.<br />

Newfinancialforum.nl/gilbert-mattu<br />

• Maria Mazarakis | Maria Mazarakis Levensverhaal<br />

Inzicht<br />

Newfinancialforum.nl/maria-mazarakis<br />

• Jaap van der Meer | VLPN<br />

Newfinancialforum.nl/jaap-van-der-meer<br />

• Hubrien Meijaard | Hubrien financieel advies 2.0<br />

Newfinancialforum.nl/hubrien-meijaard<br />

• Patrick Meijn<br />

Newfinancialforum.nl/patrick-meijn<br />

• Richard Meinders | SVC Groep<br />

Newfinancialforum.nl/richard-meinders<br />

• Saskia Michels | W’aarde controlling<br />

Newfinancialforum.nl/saskia-michels<br />

• Marc de Moor | Sandstreet Consultants<br />

Newfinancialforum.nl/marc-de-moor<br />

• Kaj Morel | De Zaak van Betekenis<br />

Newfinancialforum.nl/kaj-morel<br />

• Carla Muters | NHG<br />

Newfinancialforum.nl/carla-muters<br />

• Natasja Naron | Garbriël Financiële Bescherming<br />

Newfinancialforum.nl/natasja-naron<br />

• Maarten Nijman | ONE<br />

Newfinancialforum.nl/maarten-nijman<br />

• Harrie-Jan van Nunen | De Financiële Makelaar<br />

Newfinancialforum.nl/harrie-jan-van-nunen<br />

• Thera van Osch | OQ Consulting<br />

Newfinancialforum.nl/thera-van-osch<br />

• Li An Phoa | Drinkable Rivers<br />

Newfinancialforum.nl/li-an-phoa<br />

• Gilbert Pluym | Onderlinge ‘s-Gravenhage<br />

Newfinancialforum.nl/gilbert-pluym<br />

• Karin Polman | Florius<br />

Newfinancialforum.nl/karin-polman<br />

• Peter Post | MoneyView Research<br />

Newfinancialforum.nl/peter-post<br />

• Jeppe van Pruisen | Change the Story<br />

Newfinancialforum.nl/jeppe-van-pruisen<br />

• Cindy Ras | Fontys<br />

Newfinancialforum.nl/cindy-ras<br />

• Mundo Resink | Astronauts on Earth<br />

Newfinancialforum.nl/mundo-resink<br />

• Paul Rijns | a.s.r.<br />

Newfinancialforum.nl/paul-rijns<br />

• Tim Rijvers | DAK Intermediairscollectief<br />

Newfinancialforum.nl/tim-rijvers<br />

• Bert Rorije<br />

Newfinancialforum.nl/bert-rorije<br />

• Han de Ruiter<br />

Newfinancialforum.nl/han-de-ruiter<br />

• Faisal Setoe | HDI<br />

Newfinancialforum.nl/faisal-setoe<br />

• Kyon Soons | a.s.r.<br />

Newfinancialforum.nl/kyon-soons<br />

• Ellen Steijvers | Senvy Consulting<br />

Newfinancialforum.nl/ellen-steijvers<br />

• Pieter van Stratum | FIDIB<br />

Newfinancialforum.nl/pieter-van-stratum<br />

• Boudewijn van Uden | a.s.r.<br />

Newfinancialforum.nl/boudewijn-van-uden<br />

• Gert Vasse | Ockto<br />

Newfinancialforum.nl/gert-vasse<br />

• Leon Veenhuijzen | First Day Advisory Group<br />

Newfinancialforum.nl/leon-veenhuizen<br />

• Christiaan van der Ven | Budlr.<br />

Newfinancialforum.nl/christiaan-van-der-ven<br />

• Ben Venneman | Onderboven<br />

Newfinancialforum.nl/ben-venneman<br />

• Cas Verhage | Nh 1816 Verzekeringen<br />

Newfinancialforum.nl/cas-verhage<br />

• Regina Vermeulen | YouBeDo<br />

Newfinancialforum.nl/regina-vermeulen<br />

• Jan Verstegen | Dialogue Group<br />

Newfinancialforum.nl/jan-verstegen<br />

• Joris Vincken | Joris Vincken<br />

Newfinancialforum.nl/joris-vincken<br />

• Valentina Visser | Havelaar & Van Stolk<br />

Newfinancialforum.nl/valentina-visser<br />

• Jack Vos<br />

Newfinancialforum.nl/jack-vos<br />

• Willem Vreeswijk | NFF/VVP<br />

Newfinancialforum.nl/willem-vreeswijk<br />

• Michiel van Vugt | NNEK<br />

Newfinancialforum.nl/michiel-van-vugt<br />

• Esther Vuijsters | Florius<br />

Newfinancialforum.nl/esther-vuijsters<br />

• Ozewald Wanrooij | Rendement van Geluk<br />

Newfinancialforum.nl/ozewald-wanrooij<br />

• Rinus van Warven | Uitgeverij Van Warven<br />

Newfinancialforum.nl/rinus-van-warven<br />

• Judith Webber | Pure Human<br />

Newfinancialforum.nl/judith-webber<br />

• Carolien Wegener | Wire Group<br />

Newfinancialforum.nl/carolien-wegener<br />

• Richard Weurding | Verbond van Verzekeraars<br />

Newfinancialforum.nl/richard-weurding<br />

• Angelo Wiegmans | Bedrijf Plus<br />

Newfinancialforum.nl/angelo-wiegmans<br />

• Enno Wiertsema | Adfiz<br />

Newfinancialforum.nl/enno-wiertsema<br />

• Carola Wijkamp-Hermsen | ARAG<br />

Newfinancialforum.nl/carola-wijkamp-hermsen<br />

• Robert Witteveen | First Day Advisory Group<br />

Newfinancialforum.nl/robert-witteveen<br />

• Max Wohlgemuth Kitslaar | Maxmundo<br />

Newfinancialforum.nl/max-wohlgemuth-kitslaar<br />

• Peter Wormskamp | Helder Beheerd<br />

Newfinancialforum.nl/peter-wormskamp<br />

• Patricia Wouda | Patricia Wouda<br />

Newfinancialforum.nl/patricia-wouda<br />

• Amba Zeggen | Risk & Goverance<br />

New financial forum.nl/amba-zeggen<br />

HERFST 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 67


NEW FINANCIAL MAGAZINE<br />

Samen werken aan een nieuwe economie<br />

Het magazine is een van de uitingen van de stichting New Financial Forum.<br />

De stichting bundelt krachten, ideeën, inspiratie en best practices van positief<br />

ingestelde mensen die gezamenlijk een bijdrage leveren aan een gezonde en<br />

gerespecteerde financiële sector. Het Forum organiseert bijeenkomsten, workshops,<br />

faciliteert dialogen, is aanjager van vernieuwing, voegt betekenis toe en is de stem<br />

van een innovatieve en betrokken financiële sector.<br />

WWW.NEWFINANCIALFORUM.NL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!