05.09.2023 Views

Digital-KI_2023-005 (1)

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BREIEN<br />

Schipperstrui<br />

<strong>KI</strong>JK OP PAG. 12-13<br />

VOOR DE MAATTABEL &<br />

BENODIGDHEDEN<br />

ACHTERPAND<br />

(19: 20: 21: 24) st aan elke kant<br />

van de hals van het achterpand.<br />

Zet de st voor de rechterkant<br />

van de hals op een hulpnld en<br />

Opzetten: 58 (66: 70: 70: 78) st<br />

ga verder met garen B.<br />

met 3,5 mm nld en garen A.<br />

tr 1 (GK) 2r, *2a, 2r; herhaal van<br />

* tot eind.<br />

HALS ACHTERPAND EN<br />

SCHOUDER LINKS<br />

tr 2 ( VK) 2a, *2r, 2a; herhaal van<br />

Volg tr (VK) averecht.<br />

* tot eind.<br />

Volg tr(GK) 2 st afkanten, recht<br />

Deze 2 toeren vormen de<br />

tot het einde. [15 (17: 18: 19: 22)<br />

boordsteek.<br />

st]<br />

Brei nog 10 toeren in boordst<br />

Brei verder tricot tot je werk in<br />

en meerder 2 (0: 0: 2: 2) st<br />

totaal 30 (34: 36: 38: 42) cm<br />

gelijkmatig verdeeld over<br />

lang is; eindig na een toer aan<br />

de laatste toer. [60 (66: 70: 72:<br />

de GK.<br />

80) st]**<br />

Zet 15 (17: 18: 19: 22) st op een<br />

Ga verder met 4 mm nld.<br />

hulpnld voor de schouder.<br />

Begin met een toer recht en<br />

brei tricot tot je werk in totaal<br />

18 (21: 22,5: 24: 27) cm lang is;<br />

HALS ACHTERPAND EN<br />

SCHOUDER RECHTS<br />

eindig na een toer aan de VK.<br />

Hecht aan de VK garen B aan<br />

ARMSGATEN<br />

voor de 17 (19: 20: 21: 24) st<br />

voor het rechter voorpand.<br />

17 cm lang is; eindig na een<br />

toer aan de VK.<br />

22,5: 24: 27) cm lang is; eindig na<br />

een toer aan de VK.<br />

Afkanten: 4 st aan begin van de<br />

Volg toer (VK) 2 st afkanten,<br />

Volg tr (GK) 30 recht, keren en<br />

Afkanten: 4 st aan begin van de<br />

volg 2 tr. [52 (58: 62: 64: 72) st]<br />

averecht tot het einde. [15 (17:<br />

de rest st even laten rusten.<br />

volg 2 tr. [- (-: 62: 64: 72) st]<br />

KLEUREN WISSELEN<br />

18: 19: 22) st]<br />

Brei verder tricot tot je werk in<br />

Brei verder tricot tot je werk in<br />

totaal 18 cm lang is; eindig bij<br />

Ga verder in tric tot je werk in<br />

totaal - (-: 23: 25: 29) cm lang is;<br />

Ga verder in tric tot je werk in<br />

totaal 30 (34: 36: 38: 42) cm<br />

de rand van het armsgat.<br />

eindig na een toer aan de VK.<br />

totaal 22 (26: 27,5: 29,5: 33,5)<br />

lang is; eindig na een toer aan<br />

4 st afkanten. [26 st]<br />

Volg tr (GK) brei - (-: 31: 32: 36)<br />

cm lang is; eindig na een toer<br />

aan de VK.<br />

Brei dan 6 toeren met garen C.<br />

Ga nu verder met alleen garen<br />

B, brei tricot zonder meerd of<br />

de VK.<br />

Zet 15 (17: 18: 19: 22) st op een<br />

hulpnld voor de schouder.<br />

VOORPAND<br />

ALLEEN DE MAAT VOOR<br />

2 JR<br />

Begin met een toer recht en<br />

brei tricot tot je werk in totaal<br />

st recht, keren en laat de volg st<br />

even rusten.<br />

ALLE MATEN<br />

Brei verder over deze 26 (29: 31:<br />

mind tot je werk in totaal<br />

Brei hetzelfde als voor het<br />

21 cm lang is; eindig na een<br />

32: 36) st voor de eerste kant<br />

29 (33: 35: 37: 41) cm lang is;<br />

achterpand tot **. [60 (66: 70:<br />

toer aan de VK.<br />

van het voorpand.<br />

eindig na een toer aan de VK.<br />

72: 80) st]<br />

Volg tr (GK) 4 st afkanten,<br />

Ga verder in tric tot je werk in<br />

VERDEEL IN TWEEËN<br />

VOOR DE HALS VAN HET<br />

ACHTERPAND<br />

Volg tr (GK) 17 (19: 20: 21: 24) st<br />

recht, afkanten: 18 (20: 22: 22:<br />

Ga verder met 4 mm nld.<br />

ARMSGATEN EN SPLIT<br />

VOOR DE RITS<br />

ALLEEN DE MAAT VOOR<br />

1 JR<br />

recht tot je 29 st op je<br />

rechternaald hebt, keren en de<br />

rest st even laten rusten. [29 st]<br />

ALLEEN VOOR DE MAAT<br />

VOOR 3 JR, 4 JR EN 6 JR<br />

totaal 22 (26: 27,5: 29,5: 33,5)<br />

cm lang is; eindig na een toer<br />

aan de VK.<br />

KLEUREN WISSELEN<br />

Brei dan 6 toeren met garen C.<br />

24) st, recht tot eind.<br />

Begin met een toer recht en<br />

Begin met een toer recht en<br />

Ga nu verder met alleen garen<br />

Brei nu apart verder met de 17<br />

brei tricot tot je werk in totaal<br />

brei tricot tot je werk in totaal - (-:<br />

B, brei tricot zonder meerd of<br />

KNIP<strong>KI</strong>DS • 5 <strong>2023</strong><br />

11

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!