07.09.2023 Views

4 | 2023 Massage Magazine

In deze editie: Waarom is het verdampen van essentiële oliën zinvol? – Klop de stress uit je lijf met EFT – Nog niet bekend genoeg: de Rosenmethode ? en meer.

In deze editie: Waarom is het verdampen van essentiële oliën zinvol? – Klop de stress uit je lijf met EFT – Nog niet bekend genoeg: de Rosenmethode ? en meer.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

magazine voor wellness & therapie<br />

De Rosenmethode:<br />

persoonlijke groei<br />

Klop de stress uit<br />

je lijf met EFT<br />

Peter Reuvers: ‘Ik waak<br />

ervoor om op de stoel van de<br />

psycholoog te gaan zitten’<br />

‘Je kunt energievelden<br />

leren zien’<br />

september <strong>2023</strong><br />

Epigenetica,<br />

een nieuwe kijk<br />

op de genen


NANO CELLCARE THERAPIE<br />

EEN ANDERE BENADERING<br />

Mogelijke effecten van Nano verneveling<br />

in de praktijk:<br />

Acute activering van het zelfgenezend vermogen<br />

Herstellen activiteit van het Lymfatisch systeem<br />

Boost immuunsysteem met hyaluronzuur, mineralen uit<br />

het zout van de Dode Zee + vitamine C<br />

Zuurstofopname verhogend en snelle vermindering van<br />

ademhalingsproblemen<br />

Directe ontspanning en opname complete Fascia<br />

& Endocriene systeem<br />

Voordelen voor de therapeut & cliënt:<br />

Actief op cellulair niveau<br />

Comfortabele behandeling voor beiden<br />

100% natuurlijke ingrediënten<br />

Exclusiviteit onder licentie per werkregio<br />

Unieke resultaten met slechts enkele behandelingen<br />

Transparant totaalconcept met maximale uptime<br />

garanties<br />

Benieuwd of dit concept in jouw regio nog beschikbaar is? Neem dan snel contact op en laat je<br />

uitgebreid en persoonlijk informeren!<br />

Nano Healthcare Europe - Engellaan 1A - 1427AK Amstelhoek - 0031297743572<br />

info@nanohealthcare.nl - www.nanohealthcare.nl


EDITORIAL<br />

Slimste mens<br />

Ik ben altijd een grote fan van slimme mensen. Niet<br />

zozeer boerenslimheid, dat is ook een kunst, maar<br />

slim in de context van knap, geleerd of intelligent. Op<br />

NPO 1 loopt al jaren de serie De slimste mens en als je kijkt en<br />

mee probeert te doen, kom je erachter dat er veel mensen op de<br />

wereld rondlopen die een stuk slimmer zijn dan jijzelf. Uiteraard<br />

is het een spelletje en de slimste van één dag is soms ook een<br />

schlemiel de volgende dag. Of je wint hangt veelal af van een<br />

flinke portie geluk, je tegenwoordigheid van geest of de slimheid<br />

van je tegenspelers. Een spelletje pur sang dus. De echte slimste<br />

mensen blijven meestal op de achtergrond en dan bedoel ik niet<br />

de “nukkige Maarten van Rossum”, die is bij mij van zijn voetstuk<br />

gevallen toen hij in januari 2022 in zijn podcast verklaarde, met<br />

een stelligheid die alleen hij tentoon kan spreiden, dat het een<br />

aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid was dat Poetin<br />

het niet zou durven om Oekraïne aan te vallen. Nog geen twee<br />

weken later was het omgekeerde het geval…<br />

Anyway, ik bedoel de mensen die in hun werkkamers, in alle<br />

stilte, grote dingen creëren waar wij tot dan toe geen weet van<br />

hebben. Om dat dan toch onder de mensen te krijgen, is een vak<br />

apart: de journalistiek. Journalisten zijn weer andere slimme<br />

mensen die de gave hebben om duidelijk op te schrijven wat de<br />

essentie is van dat wat zij zien, horen of beleven.<br />

Ik ben blij dat ik dit soort mensen om me heen heb en dat zij<br />

mijn vak van uitgever mogelijk maken. Want het is heerlijk om<br />

een goed, helder verhaal in het magazine in wording te mogen<br />

indelen, te laten illustreren en tenslotte als onderdeel van weer<br />

een leuke publicatie naar de abonnees te sturen. Ik hoop dat<br />

jullie, lezers, ook kunnen genieten van de vaardigheid en kennis<br />

van de auteurs van de artikelen die op de komende pagina’s, te<br />

vinden zijn. Ik ben dan misschien niet de slimste mens, maar<br />

wel een tevreden mens!<br />

Ik wens jullie veel leesplezier.<br />

Milan Potuznik,<br />

Uitgever <strong>Massage</strong> <strong>Magazine</strong><br />

Wij verwelkomen uw ideeën en suggesties!<br />

NB Mocht u behoefte voelen uw gedachten over ons magazine<br />

of website met ons te delen, dan kunt u een e-mail sturen naar:<br />

massagemag@businesscontentmedia.nl.<br />

4-<strong>2023</strong><br />

3


COLOFON<br />

Uitgever<br />

Business Content Media b.v.<br />

Richard van der Hak, Milan Potuznik<br />

Bink 36, Unit C1-19<br />

Binckhorstlaan 36<br />

2516 BE Den Haag<br />

T. +31(0)70-2211944<br />

www.businesscontentmedia.nl<br />

info@businesscontentmedia.nl<br />

Redactie<br />

Saskia Petit, Gonnie van de Lang,<br />

Lizet van Triet<br />

Ontwerp en vormgeving<br />

Wendy Rijke, Studio 3017<br />

Adverteren<br />

Danijela Pantelic<br />

T. +31(0) 628422526<br />

danijela@businesscontentmedia.nl<br />

Traffic<br />

T. +31(0)70-2211944<br />

traffic@businesscontentmedia.nl<br />

Abonnement<br />

Abonneren en vragen over<br />

abonnementen:<br />

Abonnementenland<br />

Postbus 20<br />

1910AA UITGEEST<br />

Tel: +31(0)251-257924<br />

Site: www.aboland.nl voor abonneren,<br />

adreswijzigingen en opzeggingen.<br />

Financial Controller<br />

Linda van den Brink<br />

T. +31(0)70-2211944<br />

linda@businesscontentmedia.nl<br />

Drukwerk<br />

Damen Drukkers<br />

Abonneren<br />

Verschijnt 6 keer per jaar<br />

Voor actuele aanbieding check s.v.p.:<br />

www.massage-magazine.nl/<br />

abonnementen<br />

Opzeggen van het abonnement:<br />

Abonnementen worden na afloop<br />

van de abonnementstermijn telkens<br />

stilzwijgend verlengd met een<br />

periode van twaalf maanden tenzij de<br />

afnemer het abonnement tenminste<br />

twee maanden vóór het einde van<br />

de lopende abonnementstermijn<br />

schriftelijk heeft opgezegd.<br />

Persoonsgegevens<br />

<strong>Massage</strong> <strong>Magazine</strong> legt persoonsgegevens<br />

vast van lezers ten behoeve<br />

van de abonnementsovereenkomst.<br />

Die gegevens kunnen worden gebruikt<br />

om je te informeren over andere<br />

producten of diensten. Liever niet?<br />

Geen probleem. Laat het weten via<br />

info@businesscontentmedia.nl.<br />

ISSN-1877-4423<br />

Copyright<br />

Niets uit dit vakblad mag worden<br />

verveelvoudigd, opgeslagen in een<br />

geautomatiseerd gegevensbestand<br />

of openbaar gemaakt worden in<br />

enige vorm of op enige wijze, hetzij<br />

elektronisch, mechanisch of door<br />

fotokopieën, opname, of op enige<br />

andere manier, zonder voorafgaande<br />

schriftelijke toestemming van de<br />

uitgever.<br />

WIE WERKTEN MEE<br />

Tirza Bottema<br />

Tirza Bottema is directeur van<br />

Thaise massage opleiding Thai Dee in<br />

Valkenswaard. Kijk voor meer informatie<br />

op www.yogamassage.nl.<br />

Gonnie van de Lang<br />

Gonnie heeft een praktijk voor Yoga<br />

en Chinese geneeswijzen in Wierden.<br />

Zij is als verpleegkundige opgeleid in<br />

de reguliere geneeskunde en later<br />

als acupuncturist in de traditionele<br />

Chinese geneeskunde. Gonnie kan<br />

putten uit een brede kennis en<br />

ervaring in de Westerse- en Oosterse<br />

geneeswijzen. Zij heeft naast haar<br />

praktijk meer dan 25 jaar parttime<br />

gewerkt als lerares verpleegkunde en<br />

als yogadocent. Zij schrijft sinds 2008<br />

voor vakbladen over gezondheid en<br />

heeft diverse boeken over massage,<br />

yoga en gezond leven geschreven.<br />

Stefan van Rossum<br />

Stefan van Rossum is oprichter<br />

van Esoterra, een opleidingsinstituut<br />

voor massage-, lichaamsgerichteen<br />

energetische therapie. Stefan is<br />

in de jaren ’90 begonnen als een<br />

van de eerste stoelmasseurs in<br />

Nederland en heeft zich daarna<br />

verder ontwikkeld als docent,<br />

hypnotherapeut en lichaamswerker.<br />

Hij is host van de Esoterra podcast<br />

waarin hij interessante gasten uit de<br />

complementaire zorg interviewt en<br />

samen met Lizet van Triet schreef hij<br />

de bestseller ‘Mindfulness <strong>Massage</strong>’.<br />

Stefan is ook voorzitter van het<br />

CGO (Collectief Geaccrediteerde<br />

Opleidingen).<br />

Pim Vree<br />

Pim Vree, al 25 jaar lichaamsgericht<br />

psychotherapeut, is ontwikkelaar en<br />

eigenaar van massageopleiding<br />

Vreeling deep tissue. Hij is tevens<br />

auteur van ‘Vreeling, een bijzondere<br />

vorm van deep tissue’.<br />

Drs. Harmen Rijpkema<br />

Drs. Harmen Rijpkema is medisch<br />

antropoloog, aromatherapeut en<br />

auteur van vele artikelen en diverse<br />

boeken over aromatherapie. In<br />

2019 is de 9e druk van zijn werk het<br />

Aromecum verschenen met meer<br />

dan 600 pagina’s aan informatie<br />

over aromatherapie. Met meer dan<br />

40 jaar ervaring geeft hij diverse<br />

cursussen, lezingen en opleidingen<br />

over aromatherapeutische onderwerpen.<br />

Harmen is ook adviseur in<br />

aromatherapie op het gebied van<br />

wetenschappelijk literatuuronderzoek<br />

en productontwikkeling.<br />

Saskia Petit<br />

Saskia Petit is freelance journalist<br />

en eigenaar van Petit Media. Zij<br />

schrijft voor verschillende vakbladen<br />

en organisaties in onder meer de<br />

branches huidverzorging en de<br />

massagebranche. Saskia werkte voor<br />

verschillende uitgeverijen en heeft<br />

jarenlange ervaring als redacteur,<br />

eindredacteur en hoofdredacteur.<br />

In 2021 richtte zij haar eigen tekstbureau<br />

op. Voor <strong>Massage</strong> <strong>Magazine</strong><br />

schrijft zij reportages, interviews en<br />

achtergrondartikelen.<br />

Lizet van Triet<br />

Freelance journalist drs.<br />

Lizet van Triet studeerde af als<br />

bewegingswetenschapper en<br />

als fysiotherapeut. Voor <strong>Massage</strong><br />

<strong>Magazine</strong> interviewt zij met veel<br />

passie deskundigen uit binnenen<br />

buitenland voor de rubrieken<br />

Sportmassage, Medisch en Step-bystep.<br />

Dit om je te inspireren met de<br />

laatste (wetenschappelijke) inzichten<br />

over jouw vak. Daarnaast ontwikkelde<br />

en schreef zij samen met Stefan van<br />

Rossum Mindfulness <strong>Massage</strong> en met<br />

Lorraine Vesterink Charismatische<br />

Vrouw, hoe haal je het maximale<br />

uit jezelf.<br />

4 4-<strong>2023</strong>


Inhoud: editie 4/<strong>2023</strong><br />

17<br />

Medisch.......................................................... 8<br />

Energetisch werk<br />

Zijn vroege jeugdervaringen van<br />

invloed op jouw beleving van de<br />

werkelijkheid? En op jouw energieveld?<br />

Kan dit een verstoord energetisch<br />

afweersysteem veroorzaken waardoor<br />

lichamelijke klachten kunnen ontstaan?<br />

Wetenschapper Barbara Brennan<br />

onderzocht dit in haar praktijk waar<br />

zij werkte als een van de invloedrijkste<br />

healers van deze eeuw.<br />

Reportage................................................... 11<br />

<strong>Massage</strong>praktijk vanuit<br />

het hart<br />

‘Jij hebt helende handen’ zei iemand<br />

jaren geleden tegen energetisch<br />

therapeut en masseur Peter Reuvers.<br />

Dat is achteraf gezien het moment<br />

waarop zijn interesse in massage is<br />

ontstaan. “Ik heb altijd wel een spirituele<br />

kant gehad, maar in mijn werk als<br />

assistent-kunststoftechnoloog was<br />

weinig ruimte om dat te verdiepen. Dat<br />

kwam pas toen ik ging masseren.”<br />

Step-by-step...........................................14<br />

Nog niet bekend genoeg: de<br />

Rosenmethode<br />

Wat is het effect van de Rosenmethode?<br />

Henk: “Uit Zweeds onderzoek blijkt dat<br />

de fysieke gezondheid verbetert doordat<br />

er minder pijn en spierspanning ervaren<br />

wordt, net als dat de ademhaling en<br />

spijsvertering verbeteren. Ook kwam het<br />

de psychische gesteldheid ten goede:<br />

er werden meer positieve en minder<br />

negatieve emoties beleefd. Daarnaast<br />

verbeterde het bewustzijn van de<br />

connectie tussen lichaamsspanning,<br />

emoties en klachten die daarmee<br />

verband houden.”<br />

24<br />

34<br />

6<br />

Aromatherapie.....................................22<br />

Waarom is het verdampen<br />

van essentiële oliën zinvol?<br />

Misschien verbaast het je, maar de<br />

luchtkwaliteit binnenshuis is vaak<br />

slechter dan je denkt. Meestal slechter<br />

dan de kwaliteit van de buitenlucht. Het<br />

lijkt alsof de binnenlucht steeds minder<br />

zuurstof bevat en meer en meer<br />

toxische stoffen. En dan te bedenken<br />

dat we maar liefst negentig procent van<br />

ons leven binnen muren doorbrengen.<br />

Door o.a. gebrek aan ventilatie, isolatie,<br />

vocht, aanwezigheid van huisstofmijt,<br />

sigarettenrook, chemische stoffen,<br />

microben (schimmelsporen, bacteriën<br />

en virussen) wordt de binnenlucht<br />

vervuild.<br />

28<br />

Epigenetica..............................................24<br />

Epigenetica, een nieuwe kijk<br />

op de genen<br />

Epigenetica is een nieuwe richting in de<br />

wetenschap die aantoont dat gevoelens,<br />

gedachten en leefstijl een grote invloed<br />

heeft op onze genen. Door hiervan<br />

bewust te zijn kunnen we dit toepassen<br />

en overdragen in de opvoeding,<br />

onderwijs en hulpverlening.<br />

EFT Methode...........................................34<br />

Klop de stress uit je lijf met EFT<br />

Met stress hebben we allemaal te<br />

maken, stress is op zich heel gezond.<br />

Alleen chronische stress die klachten<br />

tot gevolg heeft daar willen we zo snel<br />

mogelijk van afkomen.<br />

EFT (Emotional Freedom Techniques)<br />

is een methode die steeds meer<br />

bekendheid heeft. De relatief eenvoudig<br />

toe te passen techniek pakt onder meer<br />

stress, angst en verdriet aan en kan dit<br />

opruimen. Zo geef je het totale systeem,<br />

lichaam en geest, de ruimte om zich te<br />

herstellen en terug in balans te komen.<br />

En nog meer:<br />

Boeken- en productnieuws.................... 6<br />

Internationale Therapeutenbeurs...... 7<br />

Thaise massage........................................... 17<br />

Column Pim Vree........................................ 20<br />

Column Stefan van Rossum.................. 28<br />

Opleiding in beeld...................................... 30<br />

Aanstormend talent.................................. 32<br />

Agenda............................................................. 38<br />

4-<strong>2023</strong><br />

5


GRASS OF LEMON<br />

Grass of lemon is een nieuwe frisse mix van essentiële<br />

oliën die speciaal is samengesteld voor de aroma<br />

diffuser. Grass of lemon is gecomponeerd uit de oliën van<br />

het krachtige, naar citroen geurende lemongrass, de fruitige<br />

zoete sinaasappel, de frisse citroen en de zachte grapefruit.<br />

De unieke combinatie maakt deze mix een aanwinst in<br />

jouw praktijk of kamer en zowel jong als oud zal de geur<br />

waarderen. De mix zuivert de ruimte en je zult merken dat<br />

je een prettig gevoel krijgt waarbij de concentratie wordt<br />

bevorderd. Grass of lemon kan ook toegevoegd worden aan<br />

een neutrale badolie voor een verhelderend en fris bad!<br />

www.chi.nl<br />

BELVERDE 2.0<br />

Bij De<strong>Massage</strong>Winkel luisteren we naar klantfeedback en<br />

presenteren met trots de nieuwe ZenGrowth Belverde 2.0<br />

massagetafel! Met extra lange poten tot 89 cm biedt deze<br />

tafel een comfortabele werkhoogte voor therapeuten van<br />

alle lengtes (ook als je langer dan 2 meter bent). Elegant<br />

afgeronde hoeken stralen pure luxe uit. Stevig en met<br />

een weelderig 7.6 cm matras, creëert de Belverde 2.0 een<br />

rustoase tijdens ontspanningsmassages. Onmisbaar voor<br />

professionals en nieuwkomers die streven naar perfectie.<br />

Kies voor ultiem comfort en kwaliteit met de Belverde 2.0<br />

- waar wellness en vakmanschap samenkomen voor de<br />

ultieme massage-ervaring.<br />

Meer info: www.demassagewinkel.com<br />

BOEKEN- EN PRODUCTNIEUWS<br />

De mix zuivert de ruimte en je zult merken dat<br />

je een prettig gevoel krijgt waarbij de concentratie<br />

wordt bevorderd.<br />

<strong>Massage</strong>olie van de maand<br />

NANO CELLCARE THERAPIE, EEN ANDERE BENADERING<br />

Nano CellCare is een baanbrekende technologie die lichaamseigen hyaluronzuur, essentiële mineralen<br />

uit de Dode Zee en vitamine C omzet in nanodeeltjes. Deze stoffen worden via verneveling op de huid<br />

aangebracht, waardoor het lichaam tot op celniveau gevoed en hersteld kan worden. Nano CellCare<br />

activeert het zelfgenezend vermogen van het lichaam, zodat je cliënten zich soepeler en energieker voelen<br />

en weer meer uit hun dag kunnen halen.<br />

Om meer informatie te verkrijgen over het totaal ontzorgconcept, kan je bellen naar 0297 743 572 of<br />

bekijk onze evidence-based database op YouTube.<br />

Iedere maand ontwikkelt De<strong>Massage</strong>Winkel een nieuwe massageolie die<br />

ze in de spotlight zetten. Enkel tijdens de uitgelichte maand kun je deze<br />

oliën éénmalig verkrijgen tegen een voordeligere prijs! Maak gebruik<br />

van de kortingscode MAG-SEPTEMBER voor €5 korting vanaf<br />

€25 bestelwaarde<br />

Demassage<br />

winkel.com<br />

September<br />

Verana Rozemarijn<br />

massageolie<br />

6 4-<strong>2023</strong>


BEURS<br />

Internationaal Therapeut: 18 & 19 november <strong>2023</strong> in Expo Houten<br />

Beurs voor natuurlijke<br />

gezondheid en lifestyle<br />

Het gaat goed met de “natuurlijke gezondheid” in Nederland. Steeds meer<br />

mensen zijn zich bewust dat je je eigen vitaliteit positief kunt stimuleren door een<br />

gezondere levensstijl erop na te houden. Denk daarbij aan meer bewegen,<br />

gezonde voeding en bewust te kiezen voor “de natuur als medicijn”.<br />

Internationaal Therapeut gaat<br />

nog een paar stapjes verder. De<br />

beurs is een ontmoetingsplek<br />

waar ‘Natuurlijk Gezond”<br />

centraal staat en laat vele<br />

kanten zien van hoe professionals<br />

verantwoord bezig zijn met gezondheid<br />

van lichaam, geest en ziel. Bedrijven<br />

en organisaties op Internationaal<br />

Therapeut werken allemaal aan<br />

een integraal georiënteerde<br />

benadering van gezondheid en<br />

gezondheidsproblematiek.<br />

Heropleving natuurlijke<br />

gezondheidszorg<br />

Dat de interesse in natuurlijke<br />

gezondheidszorg een heropleving<br />

ondergaat, zien we ook bij reguliere<br />

artsen die steeds meer oog krijgen voor<br />

preventie en een gezonde leefstijl. En<br />

gelukkig hebben ook zij de overtuiging<br />

dat natuurlijke gezondheid niets van<br />

doen heeft met anti-intellectuele of<br />

anti-wetenschappelijke methoden.<br />

Gezondheid is een evenwicht van alle<br />

beschouwende kanten: fysiek, sociaal,<br />

emotioneel en spiritueel. Dit vraagt een<br />

bewustzijn dat zich richt op “gezond”<br />

gedrag, kennis, inzicht, motivatie en<br />

allicht inspiratie. De belangrijkste<br />

stappen naar een gezond leven zal je<br />

altijd zelf moeten zetten! Gezondheid<br />

zit niet in een pilletje of in een<br />

druppeltje, maar meer in levensstijl en<br />

een bewuster leven.<br />

Wat is de beurs?<br />

De doelstelling van Internationaal<br />

Therapeut is om de ontwikkelingen in<br />

de complementaire gezondheidszorg te<br />

laten zien. Bezoekers zijn therapeuten,<br />

paramedici, medici, detaillisten,<br />

opleiders en studenten, overige<br />

beroepsmatige geïnteresseerden en<br />

mensen met oprechte belangstelling<br />

voor natuurlijke gezondheid.<br />

Deelnemers zijn bedrijven, opleidingen,<br />

vakorganisaties en instellingen<br />

van producten en diensten die in<br />

totaliteit een representatief beeld<br />

geven van aanbod, service en<br />

Zaterdag 18 en zondag 19 november <strong>2023</strong><br />

Beide dagen van 10.00 tot 17.00 uur<br />

Expo Houten - Meidoornkade 24 - 3992 AE Houten<br />

Er rijdt een gratis pendelbus van het station Houten<br />

naar de hal en vice versa tijdens de beursdagen.<br />

kennis van de markt van natuurlijke<br />

gezondheid: geneeskunde, voeding,<br />

massage, vitamine, verzorging,<br />

cosmetiek, behandeling en<br />

behandelingsapparaten, opleidingen,<br />

adviezen, informatie, literatuur en tal<br />

van andere gezondheidsgerelateerde<br />

producten en diensten.<br />

Lezingen en workshops<br />

Tijdens Internationaal Therapeut<br />

zijn er maar liefst 70 interessante<br />

lezingen en workshops te volgen in<br />

6 separate zalen. De voordrachten<br />

worden grotendeels gegeven door<br />

bekende sprekers van uiteenlopende<br />

branches en worden gesponsord door<br />

deelnemende organisaties aan de<br />

beurs. Dat betekent dat deze lezingen<br />

en workshops aan geïnteresseerde<br />

bezoekers gratis aangeboden worden.<br />

De programma’s worden een maand<br />

voor beursaanvang via de website en<br />

in de app van Internationaal Therapeut<br />

bekend gemaakt.<br />

Veel belangstelling<br />

Momenteel hebben zich al 180<br />

bedrijven ingeschreven voor deelname,<br />

waaronder veel organisaties die voor<br />

het eerst meedoen aan Internationaal<br />

Therapeut. De organisatie verwacht<br />

dat er in totaal zo’n 230 bedrijven gaan<br />

participeren. ✤<br />

Meer informatie:<br />

www.internationaaltherapeut.nl<br />

4-<strong>2023</strong><br />

7


MEDISCH<br />

Tekst Lizet van Triet<br />

Energetisch werk<br />

Zijn vroege jeugdervaringen van invloed op jouw beleving van de werkelijkheid? En op jouw<br />

energieveld? Kan dit een verstoord energetisch afweersysteem veroorzaken waardoor<br />

lichamelijke klachten kunnen ontstaan? Wetenschapper Barbara Brennan onderzocht dit in<br />

haar praktijk waar zij werkte als een van de invloedrijkste healers van deze eeuw.<br />

Zij ontwikkelde een holistische healingmethode, gebaseerd op het beïnvloeden van energie.<br />

8<br />

4-<strong>2023</strong>


Neem nu een abonnement<br />

en krijg toegang tot<br />

het volledige magazine

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!