12.09.2023 Views

KIJK De Theorie van Alles - 2023 - Inkijkexemplaar

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Hoe werkt<br />

zwaartekracht?<br />

Het verhaal <strong>van</strong><br />

het universum<br />

Quantumfysica in<br />

8 belangrijke vragen<br />

Genetische manipulatie;<br />

waar ligt de grens?<br />

Wat gebeurt er<br />

in onze cellen?<br />

Het mysterie <strong>van</strong><br />

leven ontrafeld<br />

<strong>De</strong> evolutie <strong>van</strong> de<br />

evolutietheorie<br />

Zoektocht naar die<br />

ongrijpbare donkere materie


COLOFON<br />

<strong>De</strong> <strong>Theorie</strong> <strong>van</strong> (bijna) <strong>Alles</strong><br />

Dit is een speciale uitgave <strong>van</strong> Roularta Media<br />

Group, tot stand gekomen onder licentie <strong>van</strong><br />

BBC Science Focus en Immediate Media.<br />

Redactieadres: Redactie <strong>KIJK</strong>, Postbus 22693,<br />

1100 DD Amsterdam, 020-210 5350,<br />

info@kijkmagazine.nl, www.kijkmagazine.nl<br />

Hoofdredactie en projectcoördinatie:<br />

André Kesseler<br />

Vertaling: Margot Reesink<br />

Eindredactie: Jean-Paul Keulen, Berry Overvelde<br />

Redactie: Laurien Onderwater, Tim Tomassen,<br />

Naomi Vreeburg, Lysette Dammers<br />

Coverontwerp: Ilse Bekker<br />

Vormgeving: Arnold Ritter, Studio Naft<br />

Uitgever Nederland en België: Roularta Media<br />

Group, Léon Bouwman<br />

Beeldmateriaal (back)cover: EzumeImages,<br />

iStock, Getty Images Plus<br />

Marketing: Arjan <strong>van</strong> Rijn<br />

Sales: advertising@roularta.nl<br />

Druk: Roularta Printing<br />

Distributie losse verkoop: Aldipress B.V.,<br />

<strong>De</strong> Meern, telefoon 030 – 666 06 11<br />

<strong>KIJK</strong> is een uitgave <strong>van</strong><br />

Roularta Media Group.<br />

© <strong>2023</strong> Roularta Media Group. Onder<br />

voorbehoud <strong>van</strong> alle rechten. Niets uit deze<br />

uitgave mag geheel of gedeeltelijk, worden<br />

verveelvoudigd, opgeslagen in een<br />

geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar<br />

worden gemaakt op welke wijze dan ook,<br />

zonder schriftelijke toestemming <strong>van</strong> de<br />

uitgever. <strong>De</strong> uitgever sluit iedere<br />

aansprakelijkheid voor schade als gevolg <strong>van</strong><br />

druk- en zetfouten uit.<br />

<strong>De</strong> <strong>Theorie</strong> <strong>van</strong> <strong>Alles</strong><br />

Je kent het wel. Feestje, blokkie kaas, biertje, wijntje… En dan<br />

die onvermijdelijke discussie waarin iemand dingen beweert<br />

waar<strong>van</strong> je vrijwel zeker weet dat het onzin is. Op dat moment<br />

zou je willen dat je de basisprincipes <strong>van</strong> de wetenschap wat<br />

beter in je hoofd had. Daar is deze special voor.<br />

We nemen je mee langs de belangrijkste wetenschappelijke<br />

ontdekkingen. Van de oerknal en hoe het heelal zich daarna<br />

vormde tot de briljante onderzoekers die de geheimen <strong>van</strong> ons<br />

DNA blootlegden. En <strong>van</strong> de mensen die Darwin hielpen bij het<br />

bedenken <strong>van</strong> de evolutietheorie tot het raadselachtige, maar<br />

oh zo belangrijke fenomeen dat quantummechanica heet.<br />

In het laatste deel <strong>van</strong> deze special kijken we naar de toekomst.<br />

Aan welke ontwikkelingen wordt nu gewerkt en wat zijn de<br />

volgende grote stappen op het gebied <strong>van</strong> onder meer genetica<br />

en de sterrenkunde? Want één ding is zeker. Wetenschap is<br />

nooit af; er valt altijd iets nieuws te ontdekken.<br />

Veel plezier met de <strong>Theorie</strong> <strong>van</strong> (bijna) <strong>Alles</strong>.<br />

Redactie <strong>KIJK</strong><br />

Service en informatie: nieuwe abonnementen:<br />

ga voor alle aanbiedingen naar kijkmagazine.nl/<br />

abonneren of bel (+31) (0)20-894 5666<br />

(ma t/m vr 9.00-17.00 uur).<br />

Privacy: Roularta Media Group, de uitgever <strong>van</strong><br />

deze <strong>KIJK</strong>-special, legt <strong>van</strong> haar abonnees en<br />

klanten in het kader <strong>van</strong> haar dienstverlening<br />

gegevens vast. <strong>De</strong>ze persoonsgegevens<br />

worden verwerkt in overeenstemming met de<br />

toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de<br />

Algemene Verordening Gegevensbescherming<br />

(AVG). Kijk voor het privacybeleid <strong>van</strong> Roularta<br />

Media op roularta.nl/privacyvoorwaarden.<br />

GETTY<br />

DE THEORIE VAN (BIJNA) ALLES 3


INHOUD<br />

32<br />

<strong>De</strong>ze Oude Griek zette de eerste stappen richting<br />

een atoomtheorie <strong>van</strong> het universum.<br />

8Het verhaal <strong>van</strong> het universum,<br />

<strong>van</strong> de oerknal tot nu<br />

DE BASIS VAN DE<br />

NATUURKUNDE<br />

8 <strong>De</strong> geschiedenis <strong>van</strong> het heelal<br />

16 <strong>De</strong> samenstelling <strong>van</strong> de sterren<br />

22 <strong>De</strong> snelheid <strong>van</strong> het licht<br />

28 <strong>Alles</strong> over zwaartekracht<br />

32 <strong>De</strong> structuur <strong>van</strong> atomen<br />

38 Het periodiek systeem<br />

42 Quantummechanica<br />

DE BASIS VAN<br />

HET LEVEN<br />

50 <strong>De</strong> oorsprong <strong>van</strong> het leven<br />

56 <strong>De</strong> structuur <strong>van</strong> DNA<br />

62 Waaruit bestaan onze cellen?<br />

68 <strong>De</strong> evolutietheorie<br />

74 <strong>De</strong> geschiedenis <strong>van</strong> het<br />

hersenonderzoek<br />

DE VOLGENDE<br />

GROTE STAPPEN<br />

80 Genetica<br />

83 Synthetische biologie<br />

86 Donkere materie<br />

90 <strong>De</strong> geheimen <strong>van</strong> zwarte gaten<br />

96 Het einde <strong>van</strong> alles<br />

4 DE THEORIE VAN (BIJNA) ALLES


83<br />

THE NATURE OF GRAVITY<br />

Doorbraken in de synthetische<br />

biologie die de wereld veranderen<br />

56Wie ontrafelden<br />

de structuur <strong>van</strong> DNA?<br />

NASA, GETTY X2, SCIENCE PHOTO LIBRARY, CORBIS<br />

68<br />

Hoe Darwin én anderen<br />

evolutie op het spoor kwamen<br />

22<br />

Hoe meet je de<br />

snelheid <strong>van</strong> het licht?<br />

74<br />

<strong>De</strong> geheimen <strong>van</strong><br />

ons brein ontrafeld<br />

<strong>De</strong> jacht op<br />

donkere materie<br />

86<br />

DE THEORIE VAN (BIJNA) ALLES 5


<strong>De</strong> detector CMS is ontworpen<br />

om een breed bereik aan<br />

deeltjes en fenomenen te zien<br />

die optreden bij botsingen in de<br />

deeltjesversneller LHC.<br />

CERN<br />

6 DE THEORIE VAN (BIJNA) ALLES


DE BASIS VAN DE<br />

NATUURKUNDE<br />

<strong>De</strong> geschiedenis <strong>van</strong> het HEELAL<br />

<strong>De</strong> samenstelling <strong>van</strong> de STERREN<br />

Hoe snel gaat het LICHT?<br />

<strong>De</strong> aard <strong>van</strong> de ZWAARTEKRACHT<br />

<strong>De</strong> structuur <strong>van</strong> het ATOOM<br />

<strong>Alles</strong> over het PERIODIEK SYSTEEM<br />

8 vragen over QUANTUMFYSICA<br />

8<br />

16<br />

22<br />

28<br />

32<br />

38<br />

42<br />

7


DE BASIS VAN DE NATUURKUNDE<br />

ALLES STAAT OF VALT MET DE<br />

ZWAARTEKRACHT<br />

Wat omhooggaat, komt ook weer naar beneden. Maar waar dat door komt,<br />

is een raadsel waar veel knappe koppen zich eeuwenlang het hoofd over<br />

hebben gebroken. En we weten nog steeds niet alles <strong>van</strong> de zwaartekracht.<br />

TEKST: BRIAN CLEGG<br />

Er zijn vier fundamentele natuurkrachten<br />

actief in het universum:<br />

de sterke kernkracht, de zwakke<br />

kernkracht, de elektromagnetische<br />

kracht en de zwaartekracht. Die laatste is<br />

het makkelijkst te zien, maar bleek lastig<br />

om te ontrafelen.<br />

<strong>De</strong> oude Grieken zagen de zwaartekracht<br />

als onderdeel <strong>van</strong> de elementen.<br />

Aristoteles beschreef in de vierde eeuw<br />

voor Christus hoe aarde en water zwaartekracht<br />

hadden, en dat beweging meestal<br />

richting het centrum <strong>van</strong> het heelal<br />

ging – oftewel: richting aardkern. <strong>De</strong> Indiase<br />

wiskundige Brahmagupta speelde<br />

in de zevende eeuw na Christus een<br />

tijdje met het idee dat de zwaarte kracht<br />

ongeveer werkte als een magneet, de<br />

islamitische wetenschapper Al-Biruni<br />

deed dat driehonderd jaar later nog eens<br />

dunnetjes over. Maar de theorie <strong>van</strong><br />

Aristoteles werd pas na tweeduizend<br />

jaar aan het wanke len gebracht, toen<br />

Newton besefte dat<br />

de zwaartekracht<br />

ervoor zorgde dat de<br />

planeten in hun baan<br />

bleven en niet de<br />

kosmos in suisden<br />

Coper nicus en Galileo in de zestiende en<br />

de zeventiende eeuw radicaal de bestaande<br />

ideeën over het zonnestelsel omgooiden.<br />

Als zij gelijk hadden en de aarde<br />

draaide om de zon, dan had Aristoteles<br />

afgedaan. In zijn model, dat was gebaseerd<br />

op logisch redeneren in plaats <strong>van</strong><br />

op waarnemingen en experimenten,<br />

moest de aarde het middelpunt <strong>van</strong> het<br />

heelal zijn. Als de zon dat was, zou alles<br />

wat gewicht had de ruimte in moeten<br />

vliegen.<br />

Bovendien vielen zware voorwerpen<br />

volgens Aristoteles sneller dan lichte;<br />

doordat ze uit meer materie bestonden,<br />

zouden ze zich sterker aangetrokken<br />

voelen en daardoor vlugger bewegen.<br />

Galileo haalde die aanname onderuit.<br />

Hij vroeg zich af wat er zou gebeuren als<br />

je een zwaar en een licht voorwerp aan<br />

elkaar zou vinden. Volgens Aristoteles<br />

zou het zware voorwerp sneller willen<br />

vallen dan het lichte, dat daardoor sneller<br />

zou gaan, maar het lichte voorwerp<br />

zou het zware vertragen, en dus zouden<br />

ze vallen met een snelheid tussen beide<br />

uitersten in. Aan de andere kant: beide<br />

voorwerpen bij elkaar waren zwaarder<br />

dan elk voorwerp afzonderlijk, dus<br />

zouden ze samen juist sneller moeten<br />

vallen. Dat sloeg nergens op.<br />

Het verhaal dat Galileo gewichten <strong>van</strong><br />

de toren <strong>van</strong> Pisa liet vallen en er zo<br />

achter kwam dat ze allemaal binnen<br />

dezelfde tijd landden, is (jammer genoeg)<br />

vrijwel zeker niet waar. Wel bouwde hij<br />

slingers met gewichten <strong>van</strong> kurk en lood,<br />

de een “meer dan honderd keer zwaarder”<br />

dan de ander. Vervolgens toonde hij<br />

aan dat ze even snel slingerden. Verder<br />

rolde hij ballen door schuin aflopende<br />

geulen om de zwaartekracht te meten.<br />

Met Isaac Newton werd de zwaartekracht<br />

echt voer voor wiskundigen en<br />

natuurwetenschappers. Het verhaal is<br />

hier dat hij door een vallende appel werd<br />

geïnspireerd. <strong>De</strong> appel viel in elk geval<br />

niet op zijn hoofd, maar of hij er überhaupt<br />

die ene briljante ingeving door<br />

kreeg, kunnen we niet meer achterhalen.<br />

Newton vertelde het wel zo. In een gesprek<br />

met natuurkundige en archeoloog<br />

William Stukeley in april 1726 zei hij dat<br />

hij de appel zag vallen en dacht: “Waarom<br />

moet een appel altijd recht naar beneden<br />

vallen?”<br />

Volgens Stukeley zei Newton dat de<br />

appel door een ‘aantrekkingskracht’ naar<br />

de aarde wordt getrokken en dat die<br />

kracht evenredig moet zijn aan de hoeveelheid<br />

appel. <strong>De</strong> appel trekt aan de<br />

aarde en de aarde trekt aan de appel.<br />

Maar Newton ging nog een stap verder en<br />

kwam met het begrip universele zwaartekracht.<br />

Hij paste dezelfde kracht toe in<br />

het hele universum en be sefte dat de<br />

zwaarte kracht ervoor zorgde dat de planeten<br />

in hun baan bleven en niet in een 5<br />

GETTY IMAGES<br />

28 DE THEORIE VAN (BIJNA) ALLES


IN EEN<br />

NOTENDOP<br />

<strong>De</strong> oude Grieken dachten dat aarde<br />

en water naar het middelpunt <strong>van</strong> het<br />

heelal werden getrokken, dat volgens<br />

hen de aarde was. Dankzij Galileo,<br />

Newton en Einstein weten we nu<br />

veel meer over deze<br />

fundamentele kracht dan in<br />

de vierde eeuw voor<br />

Christus.


Elk oog <strong>van</strong> een libel bestaat uit<br />

duizenden facetten, die<br />

bewegingen kunnen zien tot op<br />

afstanden <strong>van</strong> 15 meter.<br />

MIROSLAV SWIETEK/SOLENT NEWS<br />

48 DE THEORIE VAN (BIJNA) ALLES


DE BASIS VAN HET<br />

LEVEN<br />

<strong>De</strong> OORSPRONG VAN HET LEVEN<br />

<strong>De</strong> structuur <strong>van</strong> DNA<br />

Waaruit bestaan onze CELLEN?<br />

<strong>De</strong> evolutie <strong>van</strong> de EVOLUTIETHEORIE<br />

Geschiedenis <strong>van</strong> HERSENONDERZOEK<br />

50<br />

56<br />

62<br />

68<br />

74<br />

49


DE VOLGENDE GROTE STAPPEN<br />

6 VRAGEN OVER<br />

HET EINDE VAN ALLES<br />

We weten dat het heelal is ontstaan uit de oerknal.<br />

Maar komt het ook met een klap aan zijn eind?<br />

Of gaat het uit als een nachtkaars?<br />

1<br />

Is het einde <strong>van</strong> het heelal nabij?<br />

Geen paniek, we hebben nog tijd<br />

genoeg om <strong>van</strong> onze kosmos te genieten.<br />

<strong>De</strong> schattingen lopen uiteen <strong>van</strong> 20 tot<br />

100 miljard jaar.<br />

Dat het heelal niet eeuwig blijft<br />

bestaan is het gevolg <strong>van</strong> de tweede<br />

hoofdwet <strong>van</strong> de thermodynamica. Die<br />

stelt, kort door de bocht, dat een systeem<br />

dat aan zijn lot wordt overgelaten de<br />

neiging heeft om in verval te raken.<br />

2<br />

Op welke manier komt het<br />

heelal aan zijn eind?<br />

Het antwoord op die vraag is speculatie<br />

op kosmologisch niveau, maar er zijn vier<br />

scenario’s waar wetenschappers het<br />

meeste in zien. In twee scenario’s blijft<br />

het heelal uitdijen en wordt het steeds<br />

ijler. Het meest conventionele scenario,<br />

de Big Freeze, is eigenlijk de uitkomst <strong>van</strong><br />

de standaardthermodynamica: alles<br />

raakt steeds meer verspreid totdat er in<br />

een totaal verstrooid heelal niets meer<br />

gebeurt. Het dramatischere scenario<br />

neemt in aanmerking dat het heelal<br />

steeds sneller uitdijt. Gaat dat door tot in<br />

het extreme, dan eindigen we met een<br />

Big Rip. Dan wordt alles in het heelal, <strong>van</strong><br />

sterrenstelsels en planeten tot elementaire<br />

deeltjes en de ruimtetijd zelf, uit<br />

elkaar getrokken terwijl de uitdijing<br />

sneller en sneller gaat.<br />

In de andere twee modellen wordt die<br />

TEKST: BRIAN CLEGG<br />

uitdijing <strong>van</strong> het universum juist omgekeerd.<br />

Als alles afloopt met een Big<br />

Crunch, wordt alle ontwikkeling tot nu<br />

toe teruggedraaid en komen we uit bij<br />

een oneindig dicht punt: een singulariteit.<br />

Dat kan een nieuwe oerknal en een<br />

nieuw heelal voortbrengen, waarna de<br />

hele cyclus zich kan blijven herhalen.<br />

<strong>De</strong> Big Bounce is op een subtiele manier<br />

anders. Ook hier krimpt het heelal nadat<br />

het zijn grootste formaat heeft bereikt,<br />

maar wordt het geen singulariteit, doordat<br />

het daarvóór terugveert en weer uitdijt.<br />

Het verschil met de Big Crunch is dat<br />

aspecten <strong>van</strong> het vorige universum kunnen<br />

meeverhuizen naar het nieuwe. <strong>De</strong><br />

Big Crunch creëert een nieuw heelal, bij<br />

de Big Bounce blijft hetzelfde heelal<br />

krimpen en groeien.<br />

3<br />

Wat bepaalt hoe het heelal<br />

eindigt?<br />

<strong>De</strong>ze vier modellen zijn ontworpen op<br />

basis <strong>van</strong> het waargenomen gedrag <strong>van</strong><br />

het heelal. Daarna zijn er enkele natuurkundige<br />

fundamenten naar de toekomst<br />

geëxtrapoleerd, met name de algemene<br />

relativiteitstheorie. Die theorie wordt<br />

beschouwd als Einsteins meesterwerk:<br />

hij beschrijft de relatie tussen mate- 5<br />

In het Big Bounce-scenario krimpt het universum na een lange periode<br />

<strong>van</strong> uitdijng. Dan veert het terug om vervolgens opnieuw uit te dijen.<br />

SCIENCE PHOTO LIBRARY<br />

96 DE THEORIE VAN (BIJNA) ALLES


IN EEN<br />

NOTENDOP<br />

Sterrenkundigen zijn het niet eens<br />

over de manier waarop het heelal<br />

over miljarden jaren aan zijn eind<br />

komt. Er zijn vier kansrijke<br />

scenario’s: de Big Rip (geïllustreerd<br />

op deze pagina), de Big Bounce,<br />

de Big Freeze en de Big<br />

Crunch.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!