14.09.2023 Views

Dorpskrant Jaargang 14, Editie 5

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Dorpskrant</strong> Beesd<br />

Het onafhankelijk nieuws- en informatieblad door<br />

en voor inwoners van Beesd. Met elke editie<br />

nieuws en verhalen uit het dorp.<br />

Bijdragen aan kopij? Stuur een mail naar:<br />

info@dorpskrantbeesd.nl<br />

<strong>Jaargang</strong> <strong>14</strong> | <strong>Editie</strong> 5 | mei 2023<br />

Foto’s door: Jan Bouwhuis, Jochem van der Blom, Wim de Bruijne en Marius Hol<br />

Einde van een tijdperk.<br />

Samen verder als Beesd<br />

Rhelico Combinatie BRC


<strong>Dorpskrant</strong> Beesd | <strong>Jaargang</strong> <strong>14</strong> - <strong>Editie</strong> 5<br />

Lekker<br />

ambachtelijk....<br />

Brood<br />

Banket<br />

Specialiteiten<br />

Voorstraat 104 - Beesd - Tel. 0345 681332<br />

Rijksstraatweg 5 - Geldermalsen - Tel. 0345 571244<br />

gvankeulen@bakkerijvankeulenbeesd.nl<br />

bakkerijvankeulenbeesd.nl<br />

Kroeze hoveniers<br />

Homburg 23<br />

4153 BS Beesd<br />

0345 - 68 15 00<br />

Tuinontwerp,<br />

advies, aanleg<br />

& onderhoud<br />

www.kroezehoveniers.nl<br />

2 <strong>Dorpskrant</strong> Beesd


VVB en Rhelico gaan samen op in BRC<br />

De welbekende kogel is door de kerk. Waar de afgelopen<br />

jaren veel over gesproken en gediscussieerd<br />

werd, is uiteindelijk toch een feit geworden.<br />

Beesd en Rhelico gaan fuseren om samen met alle<br />

leden een toekomstbestendige voetbalvereniging te<br />

worden voor jong en oud in deze regio. De eerste<br />

samenwerking is gestart met de jeugdelftallen en is<br />

inmiddels een groot succes. Deze week zijn de senioren<br />

gestart met de gezamenlijke trainingen, om na de<br />

zomerstop ook de wedstrijden te gaan spelen.<br />

De nieuwe naam BEESD RHELICO COMBINATIE is ontstaan uit een prijsvraag onder de leden en<br />

door de veelvoud van stemmen definitief geworden. Bij een nieuwe naam horen ook nieuwe clubkleuren<br />

en tenues. Mede dankzij hoofdsponsor De Jong Zuurmond wordt deze transitie grotendeels<br />

mogelijk gemaakt. Deze kledinglijn wordt na de zomerstop uitgereikt aan alle leden. De juridische<br />

fusie zal dan medio 2024/2025 gaan plaatsvinden.<br />

Dankzij de vele vrijwilligers en hun tomeloze inzet, is de fusie deze keer een succes geworden, waar<br />

we allemaal trots op kunnen zijn.<br />

Pizzerije<br />

Pizza´s zoals Pizza´s<br />

zouden moeten zijn.<br />

De besturen gaan nu inzetten op een nieuwe accommodatie.<br />

De grootste uitdaging hiervoor is de<br />

financiële haalbaarheid. Er wordt momenteel vol<br />

ingezet op subsidies en ondersteuning vanuit de<br />

gemeente West Betuwe.<br />

Al met al een vereniging die bruist van de energie<br />

en dankzij de fusie en alle leden een gezonde basis<br />

heeft voor de toekomst!<br />

Tekst door: Max Kroeze Foto’s door: Jan Bouwhuis, Jochem van der Blom, Wim de Bruijne en Marius Hol<br />

Iedere woensdag te<br />

vinden aan het<br />

Dorpsplein in Beesd<br />

16:00 – 20:00 uur<br />

Het bestuur VV BEESD<br />

Voor meer informatie en acties,<br />

kijk op onze website of<br />

0611015380<br />

www.pizzerije.nl<br />

www.fb.com/pizzerije<br />

<strong>Dorpskrant</strong> Beesd<br />

3


<strong>Dorpskrant</strong> Beesd | <strong>Jaargang</strong> <strong>14</strong> - <strong>Editie</strong> 5<br />

Beesdse<br />

Knipsels<br />

Ingezonden door: Ed Tuller<br />

Tekst door: Lisanne Verboom<br />

Geboren op 16 maart 2023:<br />

Ninthe Tuller<br />

Dochter van Edwin en Nienke.<br />

Van harte gefeliciteerd en veel geluk!<br />

Speeltuin vereniging Beesd<br />

aniseert woensdag 21 juni<br />

PELLETJESMIDDAG<br />

Waar;<br />

Speeltuin “De Speelzoom”<br />

(Groenzoom)<br />

Tijden;<br />

<strong>14</strong>.15 uur tot ca. 15.30 uur<br />

Leeftijden:<br />

1 t/m 11 jaar<br />

Speeltuin vereniging Beesd<br />

organiseert woensdag 21 juni<br />

Op 6 mei vieren Hans en Maria van Bremen-Beelen<br />

hun 40 jarig huwelijk!<br />

Gefeliciteerd!!’<br />

SPELLETJESMIDDAG<br />

Speeltuin vereniging Beesd<br />

organiseert woensdag 21 juni<br />

SPELLETJESMIDDAG<br />

Leeftijden:<br />

1 t/m 11 jaar<br />

Waar;<br />

Speeltuin “De Speelzoom”<br />

(Groenzoom)<br />

Tijden;<br />

<strong>14</strong>.15 uur tot ca. 15.30 uur<br />

Leeftijden:<br />

1 t/m 11 jaar<br />

Waar;<br />

Speeltuin “De Speelzoom”<br />

(Groenzoom)<br />

Tijden;<br />

<strong>14</strong>.15 uur tot ca. 15.30 uur<br />

Je aanmelden kan via activiteiten@speeltuinbeesd.nl<br />

of stuur een whatsapp naar 06-30487852 (Pedro Schaap).<br />

Stuur in het bericht; de naam + leeftijd van het kind + naam en<br />

mobielnummer van een ouder of verzorgende.<br />

Ben je nog geen 4 jaar, neem dan wel een begeleider mee!<br />

Wij zijn op zoek naar mensen die de kinderen willen begeleiden tijdens hun spel.<br />

Heb je zin en tijd stuur ons dan een berichtje?!<br />

n kan via activiteiten@speeltuinbeesd.nl<br />

whatsapp naar 06-30487852 (Pedro Schaap).<br />

Je aanmelden kan via activiteiten@speeltuinbeesd.nl<br />

of stuur een whatsapp naar 06-30487852 (Pedro Schaap).<br />

www.speeltuinbeesd.nl<br />

het bericht; de naam + leeftijd van het kind + naam en<br />

mobielnummer van een ouder of verzorgende.<br />

Stuur in het bericht; de naam + leeftijd van het kind + naam en<br />

4 <strong>Dorpskrant</strong> Beesd<br />

mobielnummer van een ouder of verzorgende.<br />

geen 4 jaar, neem dan wel een begeleider mee!<br />

Ingezonden door: Simone van Bremen


Èchte armoede is stil en niet zichtbaar: De<br />

Buurtkast Beesd<br />

De prijzen voor ons levensonderhoud zijn<br />

enorm gestegen. We horen en lezen allemaal<br />

over de toegenomen armoede in ons land. We<br />

hebben er allemaal mee te maken, al is het<br />

voor de een moeilijker dan voor de ander. Als<br />

je maar een klein portemonneetje hebt, dan is<br />

het verschrikkelijk zwaar om je hoofd boven<br />

water te houden. Veel scholen hebben een<br />

subsidie aangevraagd om kinderen een ontbijt<br />

te kunnen geven… Het moet een nachtmerrie<br />

zijn voor ouders als je je kinderen niet meer<br />

behoorlijk te eten kunt geven. Ook in Beesd<br />

zullen gezinnen zijn die hiermee tobben.<br />

De Buurtkast Beesd aan de Wilhelminastraat 32<br />

is voor die Beesdenaren die er moeite mee hebben<br />

om de touwtjes aan elkaar te knopen. De<br />

kast staat aan de zijkant van het huis. Je kunt er bijna ongezien terecht en 24/7 langskomen om te<br />

zien of er producten zijn die je goed kunt gebruiken. Ik wil proberen altijd een voorraad te hebben<br />

van toiletartikelen en menstruatiemateriaal, verpakte- en houdbare levensmiddelen en brood, verse<br />

groente, aardappelen en fruit. Op termijn én als er behoefte aan is, wil ik dit eventueel uitbreiden<br />

met gekoelde en verse producten.<br />

Er is één voorwaarde. Neem wat je nodig hebt, niet méér, en laat genoeg voor een ander over…<br />

Schroom niet, zet je schaamte opzij en kom langs. Je bent welkom!<br />

Tekst en foto door: Tineke Blokland<br />

Sponsors<br />

Als blijkt dat de nood in Beesd hoog is en dus de vraag groot, dan zal iedereen begrijpen dat het<br />

vullen en gevuld houden van de Buurtkast veel geld kost. Dit is dan ook een dringende oproep<br />

aan eenieder die het zich kan veroorloven om de Buurtkast te sponsoren. Dit kan met het doneren<br />

van allerlei toiletartikelen zoals onder andere zeep, shampoo, tandpasta en menstruatiemateriaal.<br />

Verpakte- en houdbare voedingsmiddelen zoals rijst en pasta, jam en pindakaas, blikken of potten<br />

groente, peulvruchten of soep, maar ook verse groenten die ertegen kunnen om buiten te liggen.<br />

Ik denk dan bijvoorbeeld aan aardappelen, uien en wortels. Geen kleding.<br />

Ben je in de gelegenheid om geld te doneren? Dan kan dat op rekeningnummer NL 65 RABO 03<br />

43 81 47 06 t.n.v. Tineke Blokland inzake De Buurtkast Beesd. Dank jullie wel!<br />

<strong>Dorpskrant</strong> Beesd<br />

5


<strong>Dorpskrant</strong> Beesd | <strong>Jaargang</strong> <strong>14</strong> - <strong>Editie</strong> 5<br />

Puzzel<br />

Puzzel door: filippinefabriek.nl<br />

Zoek de woorden volgens de gegeven omschrijvingen. Wanneer je een woord hebt ingevuld, zet je<br />

de letters van dat woord in de gelijkgenummerde vakjes in de rest van het diagram. Probeer, steeds<br />

gebruikmakend van de reeds gevonden letters, het diagram helemaal in te vullen en achterhaal zo<br />

de oplossing. De oplossing vind je terug in de gemarkeerde vakjes, die je van boven naar beneden<br />

leest.<br />

23-04-2023 15:48 Filippine printen - filippinefabriek.nl<br />

Filippine<br />

1. De kleuren van een land zijn er<br />

1. De kleuren van een land zijn er op<br />

op vertegenwoordigt<br />

vertegenwoordig<br />

2. Conflict tussen twee landen<br />

2. Conflict tussen twee landen<br />

3. Antagonist<br />

3. Antagonist<br />

4. Toestand van vrij te zijn<br />

4. Toestand van vrij te zijn<br />

7<br />

6<br />

5<br />

4<br />

2<br />

3<br />

1<br />

5. Geeft het recht om een bepaalde<br />

hoeveelheid voedsel te kopen<br />

5. Geeft het recht om een bepaalde<br />

hoeveelheid voedsel te kopen<br />

6. Het innemen van een gebeid<br />

6. Het innemen van een gebied<br />

7. 4 mei<br />

7. 4 mei<br />

6 8 29<br />

9 9 6 9 29<br />

20 8 24 23<br />

9 24 8 8 24 19 15 6 19 3 15 10 23<br />

20 9 15 23 6 21 9 24<br />

21 15 15 22 22 24 29<br />

23 9 23 15 24 3 15 15 24 19 10 24 29<br />

filippinefabriek.nl - maak je eigen filippine<br />

De oplossing van de puzzel uit editie 4: Zaai maar niet te vroeg de lente heeft tijd genoeg<br />

Prijswinnaar: Jannij Koehein<br />

De oplossingen zenden aan: info@dorpskrantbeesd.nl of in de brievenbus van Achterstraat 26, Beesd<br />

6 <strong>Dorpskrant</strong> Beesd


Jolanda Voet • Parkweg 9, Beesd • 0345 680352<br />

<strong>Dorpskrant</strong> Beesd<br />

7


<strong>Dorpskrant</strong> Beesd | <strong>Jaargang</strong> <strong>14</strong> - <strong>Editie</strong> 5<br />

In memoriam: Jan van Wijk (1942-2023)<br />

In gesprek met Antoinette en Betsy van Wijk.<br />

Tekst door: Maria van Bremen Foto’ door: Antoinettte en Betsy van Wijk<br />

Donderdag 2 februari 2023 overleed de markante dorpsbewoner<br />

Jan van Wijk, enkele dagen voordat hij geopereerd zou<br />

worden aan dat wat hem uiteindelijk noodlottig werd.<br />

Jan van Wijk werd in juli 1942 geboren aan de Scherpe<br />

Hoek, daar waar de Achterstraat overgaat in de Kuijperweg.<br />

Jan was nummer vijf in de rij van acht kinderen van Jan en<br />

Pietje van Wijk.<br />

Jan heeft zijn hele leven doorgebracht in Beesd, waar hij<br />

bekend stond als Jan de Piraat. Niet omdat hij een piratenleven<br />

leidde, maar om hem te onderscheiden van Jan van Wijk<br />

senior. Zijn vader was namelijk een fervent roker van Pirate<br />

Shag met in die tijd een prijs van 75 cent voor 50 gram.<br />

In zijn jonge jaren volgde Jan onderwijs op de Christelijke<br />

Basisschool en bij die zes jaar is het ook gebleven. Na de<br />

basisschool werd er van hem verwacht dat hij zijn bijdrage<br />

zou leveren aan het levensonderhoud van de familie. Vader Jan was al vroeg arbeidsongeschikt en<br />

het gezin moest wel elke dag brood op de plank hebben. Op jonge leeftijd begon hij zijn loopbaan<br />

als hovenier bij De Jong en een aantal jaren bij Van der Perk. Tot aan zijn pensioen is hij werkzaam<br />

geweest bij Bron Groenvoorziening. Bezig zijn met dat wat groeit en bloeit was zijn lust en zijn<br />

leven. Niet alleen zijn eigen tuin zag er verzorgd uit, maar in het hele land, waaronder Amsterdam,<br />

heeft Jan heel wat wijken en plantsoenen voorzien van bomen en planten. En waren zijn collega’s<br />

hun maat in de hoofdstad even kwijt, dan had hij daar ergens in de buurt een plekje gevonden waar<br />

meer lol te beleven was.<br />

Toen het voor Jan tijd was om het ouderlijk huis te verlaten, betrok hij een woning aan de Wilhelminastraat,<br />

waarvan de buitenkant een ander kleurtje nodig had, volgens Jan. En zo geschiedde, tot<br />

hij ontdekte dat de hoeveelheid verf die hij gekocht had, niet genoeg was. Om te voorkomen dat<br />

hem gevraagd zou worden waarom niet het hele huis wit was, schilderde hij op de muur: “DE VERF<br />

IS OP!!!”<br />

De vrolijke en luidruchtige Jan verhuisde een aantal jaren later naar de Mierastraat, met nicht Betsy<br />

als buurvrouw. Zij hield stiekem een oogje in het zeil, zonder zich met zijn leven te bemoeien. Dat<br />

accepteerde Jan ook niet. Hij leefde zijn eigen leven, nam zelf de regie en vroeg om hulp als dat<br />

nodig was.<br />

Jan genoot van de dorpse feesten: de kermis, Oranjefeesten en hij was regelmatig te vinden op<br />

één van de terrasjes die Beesd rijk is. Maar ook genoot hij van dat bakkie koffie en een kletspraatje<br />

met buurman Theo, ieder aan hun eigen tafeltje in hun voortuintje met een lage haag ertussen.<br />

Jan hield zijn huisje en tuintje netjes bij. Eens in de week kwam er iemand van de thuiszorg om<br />

hem een handje te helpen. Koken deed hij nog altijd zelf. Extra grote porties, zodat hij nog wat had<br />

als het die avond soms laat zou worden!<br />

8 <strong>Dorpskrant</strong> Beesd


Met tegenzin moest Jan de Mierastraat verlaten.<br />

Deze rij met woningen staat op de lijst<br />

om plaats te maken voor nieuwe. Er kwam een<br />

mooi plekje beschikbaar in de Fruitstraat. Dat<br />

was even wennen voor hem, maar toen hij het<br />

bijbehorende tuintje onder handen had genomen,<br />

had hij er vrede mee.<br />

“Ik zit nu wel dicht bij het allerlaatste plekje voor<br />

ik ga”, waren zijn woorden, al lachend wijzend<br />

naar het Lingehof. “Gooi alles wat ik nog heb<br />

dan maar in een kruiwagen en breng me zo<br />

maar naar de overkant, maar…. dan wil ik wel op de afdeling komen waar Betsy werkt!”<br />

Zoals Jan de Piraat de regie over zijn leven heeft gehad, heeft hij er ook voor gezorgd dat het voor<br />

zijn familie duidelijk was hoe hij afscheid van het leven wilde nemen: niet teveel poespas en met<br />

mensen die altijd voor hem klaarstonden.<br />

Jan de Piraat: je stem, je lach, je aanwezigheid … het zal gemist worden.<br />

<strong>Dorpskrant</strong> Beesd<br />

9


Bijdrage: Joanne Bredero - joanne@beesdvoorelkaar.nl/ 0345 681 264<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Aanvang: 19.30 uur<br />

<br />

Klokhuis<br />

/Locatie<br />

Woensdag 1,15,22,29 Tijden/Locatie<br />

g: 19.30 uur<br />

Bridgeclub Beesd<br />

is<br />

Bridge gezellig mee<br />

<br />

Iedereen is welkom!<br />

0 99 <br />

Info.: Frans Kuipers 06 - 47 04 80 99<br />

boomsoorten. “De inspraak is erg prettig<br />

Locatie op Donderdag 2,16 Tijden/Locatie kruisingen. Hier wordt serieus naar gekeken” aldus een inwoner. <br />

11.30 uur<br />

Crea/Spel ochtend 10.00 - 11.30 uur<br />

is<br />

<br />

Doe gezellig mee! Klokhuis<br />

<br />

Vertrek <br />

Donderdag 2 Tijden/Vertrek<br />

16.30 uur<br />

BOS bus<br />

13.30 - 16.30 uur<br />

is<br />

<br />

Bezoek Zandsculpturen Klokhuis<br />

<br />

Garderen<br />

en iets lekkers) <br />

Kosten € 7,50 (excl. entree, incl. rit, koffie/thee en<br />

- 53 80 54 77 iets lekkers)<br />

Opgeven: Jan van Leeuwen <br />

06 - 53 80 54 77<br />

<br />

Woensdag 8 Tijden/Locatie<br />

<br />

Locatie<br />

21.00 uur<br />

is<br />

Alzheimer Trefpunt Aanvang: <br />

19.00 uur<br />

West Betuwe Klokhuis <br />

Hoe leef ik gezond? Alles over <br />

voeding en<br />

dementie<br />

<br />

Opgeven: Babs Bergs 06 - <br />

38 09 5 381<br />

<br />

<br />

Vrijdag 10<br />

Locatie<br />

g: 19.00 uur<br />

is<br />

ementie:<br />

Ouderenfonds <br />

5 381 <br />

<br />

/Locatie <br />

<br />

Donderdag 16 Tijden/Vertrek<br />

g: 20.00 uur<br />

<br />

BOS bus<br />

13.30 - 16.30 uur<br />

ring<br />

Kersen eten<br />

Klokhuis<br />

<br />

Kosten € 7,50 (incl. rit, koffie/thee en iets lekkers)<br />

<br />

Opgeven: Jan van Leeuwen 06 - 53 80 54 77<br />

gebeuren. “Het wordt een mooi gebouw. Het werken met hout spreekt mij zeer aan. Goed voor de<br />

CO2 uitstoot” merkte een van de aanwezigen op. <br />

Vertrek<br />

16.30 uur<br />

is<br />

<br />

<br />

<br />

en iets lekkers) <br />

- 53 80 54 77


Woensdag 1,15,22,29 Tijden/Locatie<br />

<br />

Bridgeclub Beesd Aanvang: 19.30 uur<br />

<br />

Bridge gezellig mee Klokhuis<br />

<br />

Iedereen is welkom!<br />

Info.: Frans Kuipers 06 - 47 04 80 99<br />

<br />

Donderdag 5,19 Tijden/Locatie<br />

Donderdag 2,16 Tijden/Locatie<br />

<br />

Crea/Spel ochtend 10.00 - 11.30 uur<br />

Crea/Spel ochtend 10.00 - 11.30 uur<br />

<br />

Doe gezellig mee! Klokhuis<br />

Doe gezellig mee! Klokhuis<br />

(tot € 1000 per maand) en koop (maximaal € 355.000<br />

‘’<br />

Donderdag 5 Tijden/Vertrek<br />

Donderdag 2 Tijden/Vertrek<br />

<br />

BOS bus<br />

13.30 - 16.30 uur<br />

BOS bus<br />

13.30 - 16.30 uur<br />

<br />

Rondrit versierde Klokhuis<br />

Bezoek Zandsculpturen Klokhuis<br />

<br />

dorpen<br />

Garderen<br />

<br />

Kosten € 7,50 (incl. rit, koffie/thee en iets lekkers) Kosten € 7,50 (excl. entree, incl. rit, koffie/thee en<br />

<br />

Opgeven: Jan van Leeuwen 06 - 53 80 54 77<br />

iets lekkers)<br />

<br />

Opgeven: Jan van Leeuwen 06 - 53 80 54 77<br />

<br />

Dinsdag 10<br />

Tijden/Locatie<br />

<br />

Gemeente<br />

18.30 - 21.00 uur<br />

Woensdag 8 Tijden/Locatie<br />

<br />

West Betuwe Klokhuis<br />

Alzheimer Trefpunt Aanvang: 19.00 uur<br />

<br />

Informatiemarkt<br />

West Betuwe Klokhuis<br />

<br />

woningbouw Beesd<br />

Hoe leef ik gezond? Alles over voeding en<br />

<br />

dementie<br />

<br />

Woensdag 11 Tijden/Locatie<br />

Opgeven: Babs Bergs 06 - 38 09 5 381<br />

<br />

Alzheimer Trefpunt Aanvang: 19.00 uur<br />

<br />

West Betuwe Klokhuis<br />

Vrijdag 10<br />

<br />

Activiteiten voor mensen met dementie:<br />

<br />

beweging en inzet van bijv. het Ouderenfonds<br />

<br />

Opgeven: Babs Bergs 06 - 38 09 5 381<br />

<br />

hoe wordt ook wel ‘de uitvoering’ genoemd. Voor die<br />

Dinsdag 17<br />

Tijden/Locatie<br />

<br />

Donderdag 16 Tijden/Vertrek<br />

Vrouwen van nu Aanvang: 20.00 uur<br />

<br />

BOS bus<br />

13.30 - 16.30 uur<br />

Presentatie<br />

Waterlinie Dorpskring<br />

Kersen eten<br />

Klokhuis<br />

<br />

door historische gids<br />

Kosten € 7,50 (incl. rit, koffie/thee en iets lekkers)<br />

<br />

Erwin José van het<br />

Opgeven: Jan van Leeuwen 06 - 53 80 54 77<br />

<br />

fort Asperen<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Woensdag 4,18 25 Tijden/Locatie<br />

Bridgeclub Beesd Aanvang: 19.30 uur<br />

Bridge gezellig mee Klokhuis<br />

Iedereen is welkom!<br />

Info.: Frans Kuipers 06 - 47 04 80 99<br />

Bijdrage: Joanne Bredero - joanne@beesdvoorelkaar.nl/ 0345 681 264<br />

<br />

Donderdag 19 Tijden/Vertrek<br />

<br />

BOS bus<br />

13.30 - 16.30 uur<br />

<br />

Bezoek Sint Jan Klokhuis<br />

<br />

Den Bosch<br />

Kosten € 7,50 (incl. rit, koffie/thee en iets lekkers)<br />

<br />

Opgeven: Jan van Leeuwen 06 - 53 80 54 77<br />


<strong>Dorpskrant</strong> Beesd | <strong>Jaargang</strong> <strong>14</strong> - <strong>Editie</strong> 5<br />

Vrouwen van Nu viert jubileum<br />

Zaterdag 25 maart vierden de leden van Vrouwen van Nu Beesd hun 70-jarige jubileum. Met een opkomst<br />

van ruim veertig vrouwen werd deze avond gevuld met activiteiten, waarvan de jubileumcommissie<br />

tijdens dit gesprek nog na zit te genieten.<br />

De leden die niet aanwezig konden zijn, waren eerder al verblijd met een bloemetje en een presentje,<br />

waardoor ook zij zich betrokken konden voelen bij deze viering.<br />

Tekst door: Maria van Bremene Foto’s door: Vrouwen van nu<br />

Het feest begon rond 17.00 uur met een welkomstcocktail in de gezellige Dorpskamer, die tot feestzaal<br />

was omgetoverd. In het openingswoord werd benadrukt waar de organisatie Vrouwen van Nu voor<br />

staat: verbondenheid en ontmoeten, maar ook persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke betrokkenheid.<br />

Na de opening kwam het gezelschap in beweging voor de Vrouwen van Nu versie van het Ik hou van<br />

Hollandspel. Een diversiteit aan vragen kwam aan bod over Nederland en Vrouwen van Nu. Het werd<br />

een gezellige wedstrijd van de Oranjeblommen tegen de Rood-wit-blauwen, maar vooral mét elkaar.<br />

Daarna gingen de dames naar de mooi gedekte tafels om samen te genieten van het menu, dat uitstekend<br />

verzorgd werd door Versteegh Catering. Een mooi opgediend voorgerecht werd gevolgd door het<br />

hoofdgerecht en een feestelijk dessert. Tussen het hoofdgerecht en het dessert was er tijd voor het optreden<br />

van de jubileumcommissie met een humoristisch toneelstukje. Het vijfkoppige stel heeft er heel<br />

wat uurtjes ingestoken om de tekst en alles wat erbij hoort onder de knie te krijgen. Dat ze daarbij veel<br />

lol gehad hebben, wordt wel duidelijk als ze al lachend vertellen<br />

over de voorbereidingen. Ze geven aan dat ze blij waren met<br />

de steun van één van hun leden, die ervaring heeft met toneelspelen.<br />

Ook hierin zit de kracht van Vrouwen van Nu: gebruik maken<br />

van elkaars kwaliteiten en interesses. Zo zijn er in de loop van<br />

de tijd binnen deze vereniging ook een aantal kleine commissies<br />

ontstaan, die extra activiteiten voor de andere leden<br />

organiseren, zoals culturele uitstapjes, een stadwandeling, een<br />

creatieve workshop en fietsavonden in de zomer.<br />

Er wordt door de jubileumcommissie en het bestuur van Vrouwen<br />

van Nu met een tevreden gevoel teruggekeken op een<br />

zeer geslaagde feestavond. Alle leden gingen voldaan – met<br />

goodie bag – terug naar huis.<br />

Mocht je interesse gewekt zijn na het lezen van dit artikel en wil<br />

je kennis maken met de activiteiten van Vrouwen van Nu Beesd, dan is er de mogelijkheid om vrijblijvend<br />

een drietal afdelingsavonden in de Dorpskring te bezoeken. Voor informatie kun je terecht op de<br />

website, waar ook het jaarprogramma te vinden is: www.vrouwenvannu.nl/afdeling/beesd of mail naar:<br />

vrouwenvannu.beesd@gmail.com<br />

Vrouwen van Nu vind je vrijdag 9 juni ook op de jaarmarkt in Beesd. In de kraam ter hoogte van de<br />

Voorstraat 45 kun je terecht als je geïnteresseerd bent of meer wilt weten, zij staan daar voor je klaar!<br />

12 <strong>Dorpskrant</strong> Beesd


De beste merken<br />

vind je bij<br />

Wakkermans!<br />

Dè speciaalzaak van de Betuwe…<br />

Voorstraat 57 | 4153 AJ Beesd | Tel. 0345-683979<br />

www.wakkermans.nl |<br />

<strong>Dorpskrant</strong> Beesd<br />

13


<strong>Dorpskrant</strong> Beesd | <strong>Jaargang</strong> <strong>14</strong> - <strong>Editie</strong> 5<br />

Oorlogsgraven Beesd<br />

Tekst door: Patricia Veldhuizen Foto’s door: Tracesofwar.nl, Wikipedia en Pinterest<br />

In de eerste week van mei vieren we dat we in vrijheid mogen leven. We mogen echter niet<br />

vergeten dat die vrijheid niet vanzelfsprekend is. Daarom gedenken we 4 mei om precies<br />

20:00 uur twee minuten lang de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Onder hen ook vele<br />

dappere, vaak ook zeer jonge, soldaten die hun leven gaven voor onze vrijheid. Dit stuk gaat<br />

over zes van hen: de bemanning van de bommenwerper die op de Bustersteeg (Busterweg) is<br />

neergestort op 24 mei 1943.<br />

De Short Stirling bommenwerper, met aan boord<br />

zeven jonge mannen uit Nieuw-Zeeland en Engeland,<br />

was op de late avond van 23 mei 1943<br />

vertrokken vanuit Cambridge (vliegbasis Newmarket)<br />

om Dortmund te bombarderen. Doelwit<br />

was onder meer de staalfabriek, een belangrijke<br />

leverancier van wapens. Het was ofwel de<br />

tweede, derde of vierde missie van de mannen,<br />

die in die tijd een quotum van 35 missies moesten<br />

vliegen. Velen van hen zouden dat aantal bij<br />

lange na niet halen. Zo ook zes van de bemanningsleden van het gigantische vliegtuig (dat meters<br />

hoog en breed was) niet.<br />

Nachtjagers<br />

Ondanks de succesvolle missie, die uitgevoerd<br />

werd met 826 vliegtuigen, duurde het helaas niet<br />

lang voordat ze onder vuur werden genomen<br />

door nachtjagers (in Messerschmitts, razendsnelle<br />

vliegtuigen). Het enorme toestel stortte<br />

midden in de nacht neer in een weiland en zou<br />

nog dagenlang branden. Bijna een week, door<br />

de grote hoeveelheid brandstof die het gigantische<br />

vliegtuig nodig had. De Duitsers durfden<br />

dagen later pas te gaan kijken bij het wrak.<br />

Zes soldaten, drie grafstenen<br />

De stoffelijke resten van Ronald Bell (22), Frederick<br />

J.L. Joblin (25), Derick A.G. Storey (19),<br />

Stephen M. Tietjens (26), George W. Turnbull<br />

(24) en Stanley J. Wayman (21) werden verzameld<br />

en in twee metalen kisten begraven op de<br />

begraafplaats aan de Veerweg in Beesd. Deze<br />

begrafenis, met militaire eer, vond plaats op 7<br />

juni 1943. De drie witte grafstenen, nabij drie<br />

vlaggenmasten, staan nog steeds midden op de<br />

begraafplaats.<br />

<strong>14</strong> <strong>Dorpskrant</strong> Beesd


Leslie Vale<br />

Het zevende bemanningslid, Leslie Vale, overleefde de aanval door tijdens de duikvlucht met zijn<br />

parachute het vliegtuig uit te springen (het toestel bevond zich toen op ongeveer 250 meter hoogte).<br />

De gewonde man, met geheugenverlies, werd behandeld door dokter Van der Hooft uit Beesd.<br />

Leslie meldde zich uiteindelijk bij de politie van Culemborg, waarna er een zoektocht naar de overige<br />

bemanningsleden werd gestart. Hij overleefde een kamp en de oorlog. Na de oorlog werd Vale<br />

politieman in Engeland.<br />

Wie is dit?<br />

Eerder had ik het over de zes graven aan de Veerweg, maar ook op de begraafplaats aan de<br />

Schuttersweg is een oorlogsgraf te vinden. Over deze man heb ik helaas niet veel kunnen vinden.<br />

Johannes Meijer, geboren op 3 maart 1920, is tewerkgesteld in Leipzig, waar hij 25 augustus 1944<br />

overleed (later is Meijer hier in Beesd herbegraven). Daarnaast was hij schilder van beroep.<br />

Weet u meer over deze man? Aarzel dan niet om deze informatie te delen. Op die manier blijft ook<br />

zijn verhaal in leven.<br />

Dankwoord<br />

Mijn dank gaat uit naar alle mensen achter de sites tracesofwar.nl, oorlogsslachtofferswestbetuwe.nl<br />

en beleefwestbetuwe.nl (in het bijzonder de podcast ‘Verborgen Verhalen-Gehavend Verleden).<br />

Naast dat deze sites me enorm hebben geholpen met mijn onderzoek, houden jullie de verhalen<br />

van deze gevallen helden levend.<br />

Betuwe<br />

Lorem ipsum<br />

strand<br />

Recreatie<br />

Zwemmen<br />

Een heel seizoen onbeperkt<br />

toegang tot het strandbad<br />

gedurende openingstijden?<br />

Koop een individueel zwemabonnement!<br />

Bij inlevering van<br />

een oud zwemabonnement 2022<br />

krijgt u €5 korting<br />

BETUWESTRAND.NL<br />

<strong>Dorpskrant</strong> Beesd<br />

15


<strong>Dorpskrant</strong> Beesd | <strong>Jaargang</strong> <strong>14</strong> - <strong>Editie</strong> 5<br />

Hulppunt Beesd Welzijn West Betuwe<br />

Els Verweij-de Geus en Minke van ’t Hoff komen iets later aan voor het interview. Ze appten dat het<br />

Hulppunt een kwartier uitloopt. De bewoner die met zijn vraag naar het Hulppunt in het Klokhuis<br />

kwam, had iets meer tijd nodig. Het Hulppunt wordt elke eerste en derde donderdag van de maand<br />

gehouden. Iedereen kan een afspraak maken. Veel voorkomende vragen gaan over geld, zorg, taal,<br />

administratie, vrijwilligerswerk, het invullen van formulieren of tijdelijk boodschappen laten doen. Het<br />

is voor Minke en Els prettig te weten waar iemand voor komt: zo kunnen ze adviseren wat de bewoner<br />

moet meenemen naar de afspraak. Een afspraak maken kan telefonisch op nummer 06-18343239 of<br />

via het e-mailadres hulppunt@welzijnwestbetuwe.nl.<br />

Tekst en foto door: Marjo van Dun<br />

Els loopt al een tijdje mee bij het Hulppunt. Minke is sinds een aantal maanden nieuw in West Betuwe.<br />

Het is goed om te horen wat zij zoal doen. Als sociaal werkers van Welzijn West Betuwe willen zij<br />

naast de inwoners staan. Je kunt ze makkelijk aanspreken. Ze hebben een groot netwerk, weten wat<br />

er georganiseerd wordt in het dorp en weten indien nodig de weg naar andere instanties. Ze kijken<br />

samen met jou wat jouw behoefte is, welke stappen je zelf al hebt genomen en wat je nog meer kan<br />

doen. Het vergroten van de zelfredzaamheid van de bewoners vinden zij belangrijk. En misschien ontdek<br />

je dat je het leuk vindt om iets voor een ander te betekenen. Verenigingen kunnen bij Els en Minke<br />

aankloppen als ze bijvoorbeeld nieuwe activiteiten willen organiseren. Zij kunnen dan meedenken<br />

en, als dat nodig is, de hulp inschakelen van Cynthia en Gabri: buurtsportcoach en cultuurcoach bij<br />

Welzijn West Betuwe. Vrijwilligers of bestuursleden van de verenigingen kunnen hiervoor rechtstreeks<br />

contact opnemen met Els en Minke. Bewoners kunnen ook zelf terecht bij het duo voor ondersteuning<br />

bij het organiseren van een activiteit. Ze kunnen bovendien inwoners, die activiteiten organiseren, uit<br />

de verschillende dorpen bij elkaar brengen om ideeën en ervaring uit te wisselen.<br />

Welzijn West Betuwe heeft ook een vrijwilligersacademie. Dat is een gratis aanbod van trainingen en<br />

workshops voor alle vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in de gemeente. Er is ook een uitleen van<br />

materialen. Hierdoor hoeven er geen materialen gekocht te worden, maar kunnen er wel leuke activiteiten<br />

georganiseerd worden. De Protestantse Jeugdraad Beesd heeft op die manier al leuke middagen<br />

en avonden georganiseerd.<br />

In de komende maanden organiseert Welzijn voor de 75-jarigen<br />

een verjaardagsfeestje. Alle bewoners die dit jaar 75 worden,<br />

komen samen voor een gezellige middag. Dit is een leuke manier<br />

om bewoners met elkaar in contact te brengen. Ze kunnen<br />

vriendschappen hernieuwen of aangaan. Tevens wordt gekeken<br />

wat goed gaat, wat moet blijven, wat ze zelf kunnen en waar iets<br />

gemist wordt. Ook daar spelen de sociaal werkers op in.<br />

Je kunt Els en Minke bereiken via telefoon of mail.<br />

Minke van ’t Hoff: 06-41228096 of mvanthoff@welzijnwestbetuwe.nl<br />

Els Verweij de Geus: 06-39461079 of everweijdegeus@<br />

welzijnwestbetuwe.nl<br />

De komende Hulppunten zijn op donderdag in Het Klokhuis van<br />

10.00 – 12.00 uur op: 18 mei, 1 en 15 juni, 6 juli, 3 augustus, 7<br />

en 21 september, 5 en 19 oktober, 2 en 16 november, 7 en 21<br />

december. Let op: in de vakantie gaat de derde donderdag niet door!<br />

16 <strong>Dorpskrant</strong> Beesd


<strong>Dorpskrant</strong> Beesd<br />

17


<strong>Dorpskrant</strong> Beesd | <strong>Jaargang</strong> <strong>14</strong> - <strong>Editie</strong> 5<br />

#leuksteweekvanhetjaar<br />

Lieve Spelweekvrienden en – vriendinnen,<br />

In maart hebben we onze zeer succesvolle oliebollenactie gehad. Leerlingen<br />

uit groep 6,7 & 8 hebben ons, samen met de leiding van dit jaar, super<br />

goed geholpen met de verkoop. Dank jullie wel daarvoor!!! We hadden<br />

genoeg oliebollen voor heel Beesd en Rumpt. De voorbereidingen voor<br />

de spelweek zelf zijn in volle gang: de spellen zijn bedacht, de leiding is<br />

geregeld en ook de vergunning is rond.<br />

Tekst en foto door: : De Spelweek<br />

Graag willen we vast enkele belangrijke data met jullie delen.<br />

Vrijdag 9 juni:<br />

Jaarmarkt, vergeet niet om een bezoek te brengen aan De Spelweekkraam die weer boordevol staat<br />

met leuke kadootjes en waanzinnige prijzen die te winnen zijn met vakjes invullen.<br />

Dinsdag 13 juni <strong>14</strong>.00-15.00 uur en woensdag <strong>14</strong> juni 12.00-13.00 uur:<br />

Inschrijven voor de Spelweek op het Cingelplein.<br />

Maandag 7 t/m vrijdag 11 augustus:<br />

SPELWEEK: De leukste week van het jaar voor de jeugd van Beesd en Rumpt.<br />

We hopen jullie allemaal te zien. Wij hebben er alvast heel veel zin in!<br />

Hoofdleiding en bestuur Vakantie Spelweek Beesd<br />

Koningsspelen 2023<br />

Op 21 april werden de Koningsspelen weer georganiseerd. Een ochtend die in het teken stond van<br />

spelletjes spelen, bewegen en genieten. De kinderen van de groepen 1 t/m 5 van de Lingelaar en de<br />

St. Antonius vierden de Koningsspelen op en rond het Cingelplein en de beide schoolpleinen. Het<br />

was één groot feest!<br />

Tekst en foto door: : st. Antonius<br />

18 <strong>Dorpskrant</strong> Beesd


Cingeltuin lenteklaar gemaakt<br />

Peuters van Kinderopvang Kaka, Kinderopvang Fantaziehuis, leerlingen van de basisschool de<br />

Lingelaar en basisschool St. Antonius, Lingeborgh afdeling groen en cliënten van dagbesteding<br />

Klokhuis hebben op 9 maart jl. de Cingeltuin lenteklaar gemaakt. De tuin is onkruidvrij gemaakt en<br />

er is nieuwe grond in de bakken gedaan. De grond is geschonken door Kroeze hoveniers. Tussen<br />

de buien door werden er vroege aardappels en uien gepoot. Binnen werd er hard gewerkt aan de<br />

naambordjes van de samenwerkende partijen. De leerlingen<br />

van Lingeborgh werden verrast met een lekkere lunch,<br />

klaargemaakt door vrijwilligers van dagbesteding het<br />

Klokhuis.<br />

Wilt u tussen de middag mee-eten? Dat kan! Vier dagen<br />

per week (ma, di, do en vr) maken de vrijwilligers van de<br />

dagbesteding Klokhuis een drie gangen (warme) maaltijd.<br />

Kosten € 8,50. Voor zover mogelijk wordt er gebruik<br />

gemaakt van de groenten uit de Cingeltuin. Voor meer<br />

informatie kunt u contact opnemen met Truus van den<br />

Bogert / 06 53 73 67 67<br />

Tekst en foto: Cingeltuin<br />

Redactie: Vera Bullee, Maria van Bremen en Patricia van<br />

Veldhuizen<br />

Redactieadres: Achterstraat 26, 4153 AR, Beesd<br />

Website: www.dorpskrantbeesd.nl<br />

E-mail: info@dorpskrantbeesd.nl<br />

Lay-out: Vera Bullee<br />

Drukwerk: Kemker makers van communicatie, Beesd<br />

www.drukkerijkemker.nl, krant is gedrukt op fsc papier<br />

Oplage: 1750 stuks<br />

Verschijning: 6 keer per jaar (onder voorbehoud)<br />

<strong>Dorpskrant</strong> digitaal lezen? Download hem van de website<br />

<strong>Dorpskrant</strong> niet ontvangen?<br />

U kunt een exemplaar afhalen bij Boon’s Markt en bibliotheek Beesd<br />

Alle editie’s en deadline volgende editie: www.dorpskrantbeesd.nl<br />

Het privacystatement is via www.dorpskrantbeesd.nl te raadplegen<br />

Adverteren in de krant? Vraag de advertentietarieven op via de mail:<br />

advertentie@dorpskrantbeesd.nl<br />

Bijdrage Vrienden van:<br />

Storten op NL38INGB0005659383 t.n.v Stichting <strong>Dorpskrant</strong> Beesd<br />

Ondersteuning redactie: Carlijn Slob<br />

Bestuur: Léon van Dun, Patricia van Veldhuizen en Henk van de Water.<br />

<strong>Dorpskrant</strong> Beesd<br />

19


Op de hoek van de Voorstraat en de Kerkstraat,<br />

schuin tegenover de spitse kerktoren en<br />

tegenover de snackbar (’t Voorhuys)<br />

WASSEN • DROGEN • KOELEN • VRIEZEN<br />

KOKEN • MAGNETRONS • VAATWASSERS<br />

Ruime keuze in<br />

klein huishoudelijke apparaten<br />

en verlichtingsartikelen.<br />

Hier kan jouw<br />

advertentie<br />

staan!<br />

Al meer dan 80 jaar goede voorlichting,<br />

een uitstekende prijs en<br />

perfecte service.<br />

Ook voor inbouw apparatuur bent u bij ons op het juiste adres<br />

Wie tot 4 kan tellen, kan Wakkermans bellen.<br />

Lid van<br />

(0345) 68<br />

WWW.WAKKERMANSELEKTRO.NL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!