18.09.2023 Views

De Wyzer - september 2023

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

de<br />

MEDEWERKERSMAGAZINE JAN YPERMAN ZIEKENHUIS . SEPTEMBER <strong>2023</strong><br />

9<br />

16<br />

19<br />

Lopen doet leven<br />

Muurtjes slopen<br />

Duo op dialyse<br />

Ik hou van<br />

podcasts<br />

over misdaad”<br />

Ellen Van Looy


EDITO<br />

Beste collega,<br />

En? Zindert ons jubileumfeest op<br />

het Highlight Fesitval nog na? Met<br />

de collega’s genieten van muziek,<br />

sfeer en een hapje en drankje:<br />

wat een topavond! En geklonken<br />

werd er, op elkaars gezondheid en<br />

op die van ons 25-jarige fusieziekenhuis.<br />

Want om ons elke<br />

dag te kunnen inzetten voor de<br />

gezondheid van onze patiënten,<br />

moeten we er ook over waken dat<br />

ons ziekenhuis gezond is en blijft.<br />

En dan heb ik het lang niet alleen<br />

over financiële gezondheid, hoe<br />

belangrijk die ook is.<br />

In dit nummer lees je meer over<br />

enkele initiatieven om de gezondheid<br />

van onze patiënten, bezoekers<br />

en medewerkers te bevorderen.<br />

<strong>De</strong>nk aan het project Wij, Rookvrij<br />

of aan het nieuwe begeleidingstraject<br />

voor leidinggevenden.<br />

Of aan de Levensloop, waar we<br />

straks met zoveel mogelijk JYZ’ers<br />

gaan joggen en wandelen voor het<br />

goede doel. Nog niet ingeschreven?<br />

Doe het nu, Jan Yperman betaalt je<br />

inschrijving.<br />

Een gezond ziekenhuis is ook een<br />

duurzaam ziekenhuis. Met kleine<br />

en grote acties werken we allemaal<br />

samen aan een leefbare toekomst<br />

voor mens en planeet. Zodat we<br />

ook over 25 jaar het glas<br />

kunnen heffen op een<br />

gezond en bruisend<br />

Jan Yperman.<br />

Santé!<br />

Jaar<br />

VAN DE DUURZAAMHEID<br />

“Ik keek zelf op van de cijfers”<br />

5<br />

Infografiek<br />

SPOED IN CIJFERS<br />

“2022 was een recordjaar”<br />

7<br />

Vraag het haar zelf<br />

MIEKE VANACKER<br />

“Trakteren in het OK”<br />

Frederik<br />

Chanterie,<br />

algemeen<br />

directeur<br />

2<br />

11


HOOG BEZOEK<br />

Op 6 juli openden Belgian Cat<br />

Emma Meesseman – geboren<br />

en getogen in Ieper – en<br />

directeur Frederik Chanterie<br />

het basketbalpleintje naast<br />

de nieuwe vleugel van het<br />

Jan Yperman Ziekenhuis.<br />

Binnenkort worden de<br />

dialyseafdeling, de<br />

revalidatie en de kinder-<br />

en jeugd psychiatrie daar<br />

ondergebracht. Op het<br />

pleintje kunnen de<br />

jongeren zich even<br />

ontspannen.


LEIDERS DIE VERBINDEN<br />

Een leidinggevende moet zich goed voelen in zijn<br />

of haar job om medewerkers te kunnen motiveren<br />

en doelstellingen te behalen. Daarom wil ons<br />

ziekenhuis zijn leidinggevenden goed screenen,<br />

begeleiden en ondersteunen. In tijden van een<br />

krappe arbeidsmarkt en snelle evoluties is dat<br />

belangrijker dan ooit.<br />

HR-directeur Cientia Cornille: “Het zieken huis<br />

heeft verschillende actoren bevraagd over goed<br />

leiderschap en daaruit een visie gedistilleerd. We<br />

kiezen met veel overtuiging voor het principe van<br />

verbindend leiderschap. Dat is gebaseerd op vier<br />

pijlers: zelfkennis, kennis van het team, loyauteit<br />

aan de organisatie en samenwerking tussen de<br />

verschillende afdelingen. Op basis daarvan werken<br />

we een leiderschapstraject uit en sturen we, in<br />

overleg, bij waar nodig.”<br />

MEER INFO<br />

Cientia Cornille • directeur HR<br />

057 35 70 15 of cientia.cornille@yperman.net<br />

EEN DIKKE DIKKE MERCI. AAN DE DOKTERS,<br />

DE CARDIOLOGEN, DE VERPLEEGKUNDIGEN,<br />

HET ONTHAAL: ALLES VERLIEP PRIMA!<br />

IEDEREEN WAS VRIENDELIJK, EN HET ETEN<br />

ZEER GOED. OOK DE POETSPLOEG IS TOP.<br />

IK KAN NIETS ANDERS ZEGGEN DAN<br />

PROFICIAT!”<br />

Een compliment van een patiënt<br />

1.000<br />

Zoveel medewerkers kwamen naar<br />

het personeelsfeest. Een record!<br />

ELEKTRONISCHE IDENTITEITS KAART VERPLICHT<br />

Vanaf 1 januari 2024 moeten patiënten bij elk bezoek aan ons ziekenhuis hun eID laten<br />

inlezen – binnen de 24 uur bij een consultatie of dagopname, binnen de 72 uur bij een<br />

opname. Voor kinderen werken we met de kids-ID of isi+-kaart.<br />

Onthaalmanager Ann-Sophie <strong>De</strong>puydt: “Het RIZIV legt die verplichting op aan alle<br />

ziekenhuizen om fraude te bestrijden. Ook thuisconsultaties en revalidatiesessies<br />

vallen eronder. En patiënten die voor dialyse langskomen, moeten minstens één keer<br />

per maand hun eID laten inlezen. Alleen voor patiënten die overlijden, gedetineerden,<br />

baby’s minder dan drie maanden oud en buitenlandse patiënten zonder Belgisch rijksregisternummer<br />

wordt een uitzondering gemaakt. We communiceren de nieuwe regel<br />

aan onze patiënten in de inschrijvingsloketten en via de schermen in de inkomhal en de<br />

spoedafdeling. Maar hoe meer mede werkers het nu al vermelden, hoe beter.”<br />

MEER INFO<br />

Ann-Sophie <strong>De</strong>puydt • onthaalmanager<br />

057 35 65 26 of ann-sophie.depuydt@yperman.net<br />

4


WERKEN IN EEN ZIEKENHUIS<br />

We zijn bijna negen maanden ver in<br />

het jaar van de duurzaamheid. Wat is<br />

er al gebeurd? Hebben we de wereld<br />

al een beetje verbeterd?<br />

Met 1.300 voor<br />

een betere wereld<br />

70<br />

liter soep<br />

keert dagelijks<br />

terug naar de keuken<br />

Chris<br />

Cleenewerck<br />

(met Justine<br />

Wybaillie):<br />

“We willen<br />

carports met<br />

zonnepanelen<br />

op de parking<br />

zetten.”<br />

<strong>De</strong> grote ecologische<br />

thema’s aankaarten<br />

en naar de werkvloer en de<br />

thuissituatie vertalen: dat<br />

is de ambitie van het jaar<br />

van de duurzaamheid. “<strong>De</strong><br />

reacties zijn overwegend<br />

positief”, merkt verpleegkundig<br />

diensthoofd Justine<br />

Wybaillie. Samen met zes<br />

collega’s uit verschillende<br />

departementen vormt ze<br />

de werkgroep Awereness &<br />

Communicatie.<br />

Justine: “Waterverbruik,<br />

voedselverlies, afvalrecyclage,<br />

enzovoort: elke<br />

maand communiceren we<br />

rond een nieuw thema.<br />

In <strong>september</strong> focussen<br />

we op onze gebouwen,<br />

in november nog eens<br />

op energiebesparing. In<br />

december sluiten we af met<br />

een jaaroverzicht. We gaan<br />

telkens van start met een<br />

algemene uitleg. Die wordt<br />

gevolgd door verrassende<br />

wist-je-datjes, verbetertips<br />

en een korte podcast.”<br />

LASAGNE OF BONENMIX<br />

<strong>De</strong> cijfers uit het ziekenhuis<br />

spreken het meest tot<br />

de verbeelding, vermoedt<br />

Justine. “Dat was bij mij<br />

toch het geval. Ik keek<br />

er bijvoorbeeld van op<br />

dat er dagelijks gemiddeld<br />

70 liter soep naar de<br />

keuken terugkeert. We zijn<br />

ook in de afwaszone naar<br />

5


de voedselresten gaan<br />

kijken. Wordt er lasagne<br />

geserveerd, dan komen de<br />

borden daar bijna proper<br />

aan. Van de Mexicaanse<br />

bonenmix blijft er meer<br />

liggen. <strong>De</strong> keukenmedewerkers<br />

hebben<br />

inmiddels kleinere lepels<br />

uitgetest om puree op te<br />

scheppen. En ze vragen<br />

aan de collega’s of ze een of<br />

twee bolletjes puree<br />

moeten hebben. Geen<br />

paniek, je kunt altijd terugkeren<br />

voor meer …” (lacht)<br />

Nog een indrukwekkend<br />

cijfer: het aantal gebruikte<br />

wegwerpbekers. In 2022<br />

waren er dat 603.599. “We<br />

willen die zoveel mogelijk<br />

vervangen door kopjes en<br />

glazen … die je dan wel<br />

zuinig moet afwassen.”<br />

ACHTER DE SCHERMEN<br />

Als elk van onze<br />

1.300 medewerkers een<br />

kleine inspanning doet,<br />

scheelt dat samen een<br />

flinke slok op een borrel.<br />

Toch worden de grootste<br />

stappen achter de<br />

schermen gezet, bij de<br />

échte energieslokoppen<br />

van het ziekenhuis:<br />

verwarming, koeling<br />

en ventilatie. Chris<br />

Cleenewerck vertegenwoordigt<br />

de technische<br />

dienst in de werkgroep<br />

Klimaat & Infrastructuur.<br />

Roderik <strong>De</strong> Smul: “In het afgelopen jaar moest ik vier keer naar de<br />

spoed met een snee of prikwonde.”<br />

Chris: “We waren er<br />

al mee bezig, maar de<br />

plannen rond duurzaamheid<br />

worden nu versneld<br />

uitgevoerd. Over de<br />

reden moeten we niet<br />

flauw doen: de gas- en<br />

elektriciteitsfacturen zijn<br />

geëxplodeerd. Twee jaar<br />

geleden betaalden we<br />

1,8 miljoen voor gas en<br />

elektriciteit, dit jaar wordt<br />

dat 7,3 miljoen.”<br />

Energieverslinders<br />

vervangen is niet alleen<br />

goed voor de planeet,<br />

maar ook voor de<br />

portemonnee.<br />

Chris: “<strong>De</strong> vervanging van<br />

de droogkasten betaalt<br />

zichzelf terug in tien<br />

maanden. <strong>De</strong> investering<br />

in nieuwe ledverlichting<br />

in de traphallen halen we<br />

er ook in tien maanden<br />

uit, die in het OK in<br />

acht maanden. Dit jaar<br />

hebben we 1.500 van de<br />

6.000 lampen vervangen<br />

– goed voor 2 procent van<br />

ons energieverbruik. <strong>De</strong><br />

grootste twee koelgroepen<br />

en de motoren in onze<br />

luchtgroepen zijn ook<br />

vervangen door efficiënter<br />

toestellen.”<br />

Het aantal zonnepanelen<br />

blijft eveneens groeien. In<br />

2021 was het plan om er<br />

1.000 te plaatsen, begin<br />

<strong>2023</strong> werd beslist om<br />

naar 2.100 te gaan. Goed<br />

voor 7 procent van het<br />

verbruik.<br />

Chris: “Als het ziekenhuis<br />

toestemming krijgt om<br />

carports met zonnepanelen<br />

op de parking<br />

te plaatsen, dan gaan we<br />

naar 6.300 zonnepanelen,<br />

goed voor 25 procent van<br />

ons verbruik.”<br />

Ook op het vlak van<br />

verwarming en koeling<br />

603.599<br />

wegwerpbekers<br />

in 2022<br />

kunnen de medewerkers<br />

mee het verschil maken,<br />

zegt Chris. “Soms worden<br />

de gangen van een<br />

afdeling verwarmd en<br />

de personeelsruimte<br />

gekoeld, terwijl de deur<br />

ertussen openstaat. Het<br />

heeft ook geen zin om<br />

de ramen open te zetten<br />

“DIT JAAR BETALEN<br />

WE 7,3 MILJOEN EURO<br />

VOOR GAS EN<br />

ELEKTRICITEIT”<br />

‘om te verluchten’ als het<br />

buiten 30 graden is. Thuis<br />

is dat ook zo. Tijdens een<br />

hittegolf sluit je overdag<br />

ramen en deuren, en zet<br />

je ’s nachts alles open om<br />

te koelen.”<br />

STUUR RODERIK NIET NAAR DE SPOED!<br />

Roderik <strong>De</strong> Smul is een bekend gezicht in het<br />

ziekenhuis: al acht jaar haalt hij overal het<br />

afval op. Dat doet hij meestal met plezier, maar<br />

af en toe is de werkvreugde ver te zoeken.<br />

“In het afgelopen jaar moest ik vier keer naar<br />

de spoed met een snee of een prikwonde.<br />

Dat komt omdat er soms gebroken glas,<br />

injectienaalden, scheermesjes of scalpels in<br />

de zakken met restafval terechtkomen. Dat<br />

is telkens weer schrikken. Ik zou niet graag<br />

een slagader overhalen of een besmettelijke<br />

ziekte oplopen. Risicohoudend medisch<br />

afval moet in een aparte container.”<br />

Een andere ergernis van Roderik zijn karren<br />

en bedden die in de weg staan.<br />

“Alle voorwerpen moeten langs één kant van<br />

de gang staan. Dat garandeert een vlotte<br />

doorgang voor de mensen die de was<br />

ophalen, de eetkarren brengen of een<br />

patiënt verplaatsen. En voor mijzelf ook<br />

natuurlijk. (lacht)<br />

6


DRUK OP SPOED<br />

Het is steeds drukker op de spoedafdeling<br />

van ons ziekenhuis. Met 26.850 patiënten<br />

was 2022 was zelfs een recordjaar.<br />

19%<br />

MEER PATIËNTEN<br />

IN 2022<br />

TEGENOVER 2021<br />

2.240<br />

PATIËNTEN PER MAAND<br />

VOORAL OP MAANDAG,<br />

ZATERDAG EN ZONDAG<br />

145<br />

PIT-INTERVENTIES<br />

91<br />

MUG-INTERVENTIES<br />

PER MAAND<br />

25%<br />

< 10 JAAR<br />

25%<br />

> 70 JAAR<br />

53%<br />

MANNEN<br />

34%<br />

WORDT<br />

GEHOSPITALISEERD


WETS-<br />

WIJZIGING<br />

TIJDSKREDIET<br />

Via tijdskrediet kun je, met een tegemoetkoming van de RVA,<br />

gedurende een bepaalde periode minder of niet werken, om<br />

voor iemand te zorgen of een opleiding te volgen. Het<br />

populairste motief is de zorg voor kinderen. Net in die<br />

categorie zijn er sinds februari enkele dingen veranderd.<br />

Aurely <strong>De</strong>groote (personeelsdienst): “Vroeger kon je zowel<br />

voltijds, 1/2 als 1/5 tijdskrediet opnemen voor een kind tot<br />

8 jaar. Voor voltijds tijdskrediet is die leeftijdsgrens nu<br />

verlaagd naar 5 jaar. Een tweede verandering: in plaats<br />

van 51 maanden kun je nu maar 48 maanden tijdskrediet<br />

opnemen voor een kind. <strong>De</strong> overige 3 maanden mag je nog<br />

opnemen, maar dan zonder uitkering. <strong>De</strong> derde verandering<br />

heeft te maken met je anciënniteit: in plaats van 24 maanden<br />

moet je nu 36 maanden anciënniteit hebben om tijdskrediet<br />

op te nemen om voor je kind te zorgen. Belangrijk om te<br />

weten: het tijdskrediet moet ingaan (niet opgenomen worden)<br />

vóór het kind de leeftijdsgrens van 5 of 8 jaar bereikt heeft.”<br />

Eén verandering in het systeem geldt voor alle zorgmotieven<br />

en het opleidingsmotief: voor deeltijdse werknemers is enkel<br />

nog een volledige onderbreking mogelijk.<br />

Wie herkent deze jonge amazone?<br />

JONG GELEERD<br />

<strong>De</strong> blonde haartjes op de foto in de<br />

vorige editie van de <strong>Wyzer</strong> zijn van<br />

ziekenhuishygiënist Naomi D’Hondt. Ze<br />

wordt omringd door haar oudere nichten<br />

Sharon en Naketa.<br />

“Onze familie is een zeer vrouwelijke<br />

kliek. Bij mijn moeder waren ze met<br />

vijf meisjes en één jongen, en die kregen<br />

MEER INFO<br />

Alle info over de thematische verloven en het tijdskrediet<br />

staan op het portaal. Ga naar bedrijfswijzer → Dienst HR<br />

→ Tijdskrediet en thematisch verlof om de infodocumenten<br />

te raadplegen.<br />

Bijkomende vragen? Neem gerust contact op met de<br />

personeelsdienst.<br />

Naomi D’Hondt<br />

zelf vooral dochters. Ook die nichten<br />

kregen bijna alleen meisjes. We zijn zeer<br />

hecht. Iedereen woont in het Ieperse.<br />

We gaan samen op weekend en één<br />

keer per jaar op reis naar Spanje. Mijn<br />

vriend is van Geluwe, op een kwartier<br />

rijden. Dat vond iedereen te ver. Hij is<br />

dan maar hier komen wonen. (lacht)<br />

En nu ben ik zelf zwanger … van een<br />

jongen! Iedereen was stomverbaasd.<br />

Mijn ouders hebben me indertijd met<br />

zachte dwang richting verpleegkunde<br />

geduwd – zorgberoepen zitten ons in het<br />

bloed. Misschien wordt onze zoon wel<br />

de eerste dokter van de familie?”<br />

8


LEVEN IN EEN ZIEKENHUIS<br />

Nog niet ingeschreven voor de<br />

Levensloop? Het is het moment! Je<br />

hoeft echt geen marathonloper te zijn:<br />

joggers en wandelaars zijn even<br />

welkom bij Team JYZ.<br />

Lopen<br />

doet leven<br />

2<br />

edities van<br />

de Levensloop<br />

in Ieper<br />

Korneel Verhalle<br />

en dokter Hans<br />

Feys zijn overtuigde<br />

lopers.<br />

Op zaterdag 23 <strong>september</strong><br />

ontvangt Ieper<br />

voor de tweede keer de<br />

Levensloop. Dat is geen<br />

wedstrijd, wel een sportief<br />

evenement vol ambiance<br />

waarmee geld wordt<br />

in gezameld voor de<br />

Stichting tegen Kanker.<br />

Als ziekenhuis willen we<br />

met zoveel mogelijk JYZ’ers<br />

meelopen en -wandelen.<br />

“Een toertje van 1 kilometer<br />

of meerdere rondes, lopen<br />

of wandelen: dat maakt niet<br />

uit”, zegt Emma Lemahieu<br />

van de personeelsdienst.<br />

PUUR GENIETEN<br />

Net als vorig jaar neemt het<br />

ziekenhuis de inschrijvingskost<br />

van 10 euro voor z’n<br />

rekening. Als medewerker<br />

of arts, maar ook als zelfstandige<br />

medewerker<br />

of vrijwilliger, is je deelname<br />

dus gratis.<br />

“We hopen dat zoveel<br />

mogelijk mensen meedoen<br />

in hun Jan Yperman-shirt,<br />

zodat we herkenbaar zijn”,<br />

zegt Emma, die zelf geregeld<br />

de loopschoenen aantrekt.<br />

Dat doen ook collega’s Greet<br />

Cloet en Korneel Verhalle<br />

en hoofdarts dokter Hans<br />

Feys. Allen hebben ze het<br />

over de enorme voordelen<br />

van lopen. “Zowel fysiek als<br />

mentaal”, aldus Korneel.<br />

“Elke zondagochtend – hoe<br />

laat ik de avond ervoor<br />

9


ook in mijn bed ben<br />

gekropen – ga ik lopen<br />

met m’n vader en zus.<br />

Dat is 10 kilometer puur<br />

genieten. In de week ga ik<br />

dan nog eens alleen lopen.<br />

Zonder muziek: zo kan ik<br />

m’n hoofd leegmaken en<br />

m’n gedachten ordenen.<br />

Soms ervaar ik een runner’s<br />

high: een zalig gevoel. Twee<br />

weken geleden nog liep ik<br />

een halve marathon. M’n<br />

tijd? Niet belangrijk, het<br />

plezier telt. Lopen is<br />

voor bijna iedereen<br />

toegankelijk. Je hebt geen<br />

zeeën van tijd nodig en<br />

het kost bijna niks. Zorg<br />

enkel voor degelijke<br />

loopschoenen.”<br />

10 VOOR SFEER<br />

Dokter Feys begon pas<br />

op z’n 40ste met lopen,<br />

een kwarteeuw geleden.<br />

“Ik had overgewicht en<br />

maakte mezelf wijs dat<br />

ik geen tijd had voor<br />

sport. Gaandeweg ging<br />

ik behoorlijk intensief<br />

lopen, en legde ik ook<br />

marathons af. Nu nog loop<br />

ik twee keer per week. Op<br />

Greet Cloet en Emma Lemahieu: “Afspraak op vrijdag om 12.05 uur.”<br />

zondag met m’n dochters,<br />

en geregeld met Rik, m’n<br />

vaste loopcompagnon.<br />

Lopen is altijd heel even<br />

doorbijten en dan volop<br />

genieten.”<br />

Greet begon met lopen<br />

dankzij het duwtje in<br />

de rug van collega Tine<br />

Gellynck. “Eerst liep ik<br />

2 kilometer over de<br />

middag, dan 3, nu een<br />

5-tal. Het toertje van<br />

Sint-Jan, noemen we het.<br />

Op vrijdag organiseren<br />

we een start to run voor<br />

wie meedoet aan de<br />

Levensloop. Afspraak<br />

vrijdagmiddag om 5 over<br />

12 aan de fietsenstalling.<br />

Uit eigen ervaring weet ik<br />

dat het enorm motiveert<br />

als je niet alleen op pad<br />

moet. Daarom willen<br />

we ook met een grote<br />

groep JYZ’ers naar de<br />

Levensloop, om te lopen<br />

en wandelen voor het<br />

goede doel, gedragen<br />

door elkaar en door<br />

de sfeer.”<br />

IEDEREEN WINT<br />

Op de Levensloop zal<br />

ons ziekenhuis ook weer<br />

een standje hebben waar<br />

Mieke, Peter en hun medewerkers<br />

van de keuken je<br />

zullen verwennen met de<br />

overheerlijke JYZ-burger,<br />

verse soep en dit jaar ook<br />

verwenkoffie, sangria,<br />

mocktails en ander<br />

lekkers. Ook die opbrengst<br />

gaat naar de Stichting<br />

tegen Kanker.<br />

Neem zeker je partner<br />

of gezin mee: ze kunnen<br />

meelopen of -wandelen bij<br />

Team JYZ, en genieten van<br />

de (kinder)animatie.<br />

“Bewegen is niet alleen<br />

goed voor je, het is ook<br />

“HET MOTIVEERT<br />

ENORM ALS JE<br />

NIET ALLEEN OP<br />

PAD MOET”<br />

gewoon leuk”, zegt<br />

dokter Feys. “En tijdens<br />

de Levensloop help je er<br />

ook anderen mee. Een<br />

win-winsituatie!”<br />

100<br />

collega’s<br />

schreven zich al in<br />

DOE JE MEE?<br />

Levensloop Ieper vindt plaats op zaterdag<br />

23 <strong>september</strong> in en rond het Hamiltonpark,<br />

bij de Vestingen. Het evenement start om<br />

10 uur. Bij inschrijving duid je aan wanneer<br />

jij wilt lopen of wandelen.<br />

Als medewerker, arts, zelfstandig medewerker<br />

of vrijwilliger van Jan Yperman schrijf<br />

je je in via de QR-code. Jan Yperman betaalt<br />

jouw inschrijvingsgeld. Je partner, gezinsleden,<br />

familie of vrienden schrijven zich in<br />

op levensloop.be en kiezen daar als team<br />

Jan Yperman Ziekenhuis.<br />

Om je voor te bereiden, kun je elke vrijdag<br />

om 12.05 uur meedoen met start to run,<br />

afspraak aan de fietsenstalling van ons<br />

ziekenhuis. En ingeschreven Levenslopers<br />

kunnen elke dinsdagnamiddag tussen 16.30<br />

en 17.30 uur komen trainen op de toestellen<br />

van de revalidatiezaal. Wie dat wil, krijgt daar<br />

ook begeleiding. Zo kom je goed voorbereid<br />

aan de start!<br />

10


VRAAG HET HAAR ZELF<br />

“Stiekem droomden we van twee meisjes.”<br />

“IK WILDE IETS MEER<br />

TECHNICITEIT EN VARIATIE”<br />

Mieke Vanacker,<br />

VERPLEEGKUNDIGE OK<br />

C2-Verpleegkundige<br />

Femke Flyps stuurde<br />

ons door naar OK-verpleegkundige<br />

Mieke Vanacker,<br />

een ‘steunpilaar tijdens<br />

corona’.<br />

Hoe heb je Femke leren<br />

kennen?<br />

“Ze heeft vakantiejobs<br />

gedaan op C3, waar ik elf<br />

jaar gewerkt heb. Tijdens<br />

COVID-19 hebben we<br />

elkaar teruggevonden en<br />

gesteund.”<br />

Vanwaar de overstap naar<br />

het OK?<br />

“Ik wilde iets meer<br />

techniciteit en variatie.<br />

Een jaar geleden heb ik de<br />

sprong gewaagd.”<br />

Een moeilijke beslissing?<br />

“Toch wel. C3 was een<br />

veilige, vertrouwde<br />

omgeving, op het OK was<br />

alles nieuw en moet ik nog<br />

veel leren.”<br />

Je werkt in cluster A?<br />

“Daar doen ze abdominale,<br />

gynaecologie, urologie en<br />

vaat- en thoraxchirurgie.<br />

Dat is heel breed, ja. En<br />

soms ook spannend. Bij<br />

een openbuikoperatie<br />

weet je niet wat je zult<br />

tegenkomen.”<br />

Je OK-collega Hannelore<br />

Luyssen noemt je een goeie<br />

en gedreven collega.<br />

“Amai, dat is lief van haar.”<br />

Dat verdient een traktatie?<br />

“Alweer! Telkens als je in het<br />

OK iets goed doet, moet je<br />

trakteren.” (lacht)<br />

Met wie zet je graag een<br />

stapje in de wereld?<br />

“Met vrienden van<br />

Houthulst of collega’s,<br />

meestal in Ieper. <strong>De</strong> laatste<br />

tijd is het vaker iets gaan<br />

eten dan iets gaan drinken.”<br />

Een tip voor de collega’s?<br />

“<strong>De</strong> tapas van Les Halles.”<br />

Je hebt twee dochters, van<br />

2,5 jaar en van 6 maanden.<br />

“Een jongen was ook<br />

welkom, maar stiekem<br />

droomden mijn man en ik<br />

van twee meisjes.”<br />

Nemen jullie ze mee op<br />

reis?<br />

“We zijn begin juli met ons<br />

vieren naar Saint-Tropez en<br />

de Provence geweest.”<br />

Was dat niet te heet?<br />

“Het viel mee. We gaan ook<br />

nog eens naar Valencia,<br />

zonder de kindjes. Hopelijk<br />

wordt het daar geen<br />

45 graden.”<br />

Wie staat hier volgende<br />

keer?<br />

“David <strong>De</strong>schuyter van ICT.<br />

Wat er ook scheelt, hij<br />

staat hier binnen de twee<br />

minuten en lost het<br />

probleem op.”<br />

Stuur je vragen voor<br />

David door naar<br />

communicatie@yperman.net<br />

11


WIJ, ROOKVRIJ<br />

LIEVE MENSEN, ÉÉN VOOR ÉÉN. DANK VOOR DE<br />

BOOM DIE JE IN MIJN HART HEBT GEPLANT. DANK<br />

OM ME UIT DE WIND TE HOUDEN TOEN HET<br />

STORMDE. DANK OM MET ME TE ZWIJGEN<br />

IN DE LENTEZON”<br />

Een compliment voor de palliatieve afdeling<br />

Tussen de winkelstraat en het ziekenhuis<br />

werd een rokerscabine geplaatst.<br />

Katherine Tetaert (psycholoog en tabakoloog):<br />

“Ons ziekenhuis heeft het Generatie Rookvrijcharter<br />

ondertekend. Dat wil ervoor zorgen<br />

dat kinderen niet meer in contact komen<br />

met de sigaret. Want zien roken, doet roken.<br />

Bezoekers of patiënten die voor de ingang<br />

van het ziekenhuis zitten te roken, past niet<br />

in dat plaatje. Bordjes met een pijl moeten<br />

rokers naar de nieuwe cabine sturen. Die is<br />

overdekt en heeft een extra zitbankje: zo<br />

maken we het rokers zo aangenaam mogelijk.<br />

Of we nog andere maatregelen nemen? <strong>De</strong><br />

rookruimte voor het personeel hebben we<br />

al wat verder van het ziekenhuis ondergebracht,<br />

collega Yentl Bulcaen staat nog<br />

altijd paraat voor medewerkers die willen<br />

stoppen met roken, en we willen ook de patio<br />

opdelen in een ruimte voor rokers en eentje<br />

voor niet-rokers.”<br />

STOPPEN MET ROKEN?<br />

Stuur een mailtje naar rookstop@yperman.net<br />

Katherine Tetaert • psycholoog en tabakoloog<br />

057 35 67 23 of katherine.tetaert@yperman.net<br />

OPEN GEESTDAGEN<br />

20<br />

Gemiddeld verbleven er<br />

elke dag zoveel kindjes in<br />

de kinderopvang van ons<br />

ziekenhuis.<br />

ALARM!<br />

Hou ESS in de gaten: In de loop van<br />

het najaar organiseert het ziekenhuis<br />

opnieuw brand- en evacuatieoefeningen.<br />

Wouter Spenninck: “Op de afdelingen<br />

nemen de referentiepersonen de theorie<br />

en de procedures ook geregeld door, maar<br />

nu willen we de nieuwe ziekenhuisvleugel<br />

gebruiken om onze medewerkers realistische<br />

situaties voor te schotelen, zoals een<br />

brand in een kamer waar een patiënt en<br />

bezoekers<br />

aanwezig zijn. We delen de deelnemers<br />

op in twee groepen: de ene speelt de rol<br />

van de slachtoffers, de andere voert de<br />

evacuatie uit. <strong>De</strong> aanpak hangt natuurlijk<br />

af van de toestand van de patiënt: is die<br />

nog goed ter been, dan is het de bedoeling<br />

dat hij zelf mee naar buiten stapt. Is dat<br />

niet zo, dan moet het rescue sheet bovengehaald<br />

worden. Het is nodig om die<br />

handeling af en toe te dóén om ze goed in<br />

de vingers te krijgen.”<br />

Lore <strong>De</strong>wulf (team noodplan): “<strong>De</strong><br />

oefeningen zijn vooral gericht op het<br />

klinisch personeel, maar omdat álle<br />

medewerkers hulp kunnen bieden, willen<br />

we iedereen oproepen om mee te doen.”<br />

Op zaterdag 7 oktober neemt het Jan Yperman Ziekenhuis deel aan de Open<br />

Geest dagen van Te Gek?! Die campagne wil het brede publiek informeren over de<br />

verschillende soorten geestelijke gezondheidszorg.<br />

<strong>De</strong>nnis Jacques (diensthoofd patiënten begeleiding): “Twoape, onze afdeling kinderen<br />

jeugdpsychiatrie, zal tegen dan in het nieuwe gebouw zitten: de verhuizing is<br />

gepland voor 22 <strong>september</strong>. Op de Open Geestdagen zetten de twee leefgroepen<br />

hun deuren wagenwijd open. Begeleiders, psychologen en verpleeg kundigen<br />

geven een woordje uitleg en je kunt er kennismaken met de<br />

ziekenhuisschool. Iedereen is welkom tussen 10 en 16 uur. Na<br />

de rondleiding is er animatie, met een hapje en een drankje.”<br />

MEER INFO<br />

Inschrijven doe je via ESS<br />

Wouter Spenninck • preventieadviseur<br />

057 35 70 24 of wouter.spenninck@yperman.net<br />

MEER INFO<br />

<strong>De</strong>nnis Jacques • diensthoofd patiëntenbegeleiding<br />

057 35 70 41 of dennis.jacques@yperman.net<br />

12


DE VROUWEN VAN DE NACHT<br />

Zij zijn de vrouwen van de nacht, de vrouwen die gaan slapen<br />

als de anderen ontwaken. Waar zitten de nachtraven die<br />

ervoor zorgen dat het ziekenhuis de klok rond blijft draaien?<br />

Niet alleen op de afdelingen!<br />

“IK WERK ALTIJD ALLEEN,<br />

MAAR DE RADIO ZET IK<br />

AF. IK LUISTER LIEVER<br />

NAAR PODCASTS OVER<br />

MOORDEN. BANG? NEE<br />

HOOR”<br />

TAMARA REYNAERT<br />

Centrale sterilisatieafdeling


“WIJ WERKEN MET<br />

Z’N TWEEËN, MET DE<br />

RADIO OP QMUSIC.<br />

LIEDJES MET WAT RITME<br />

GEVEN GOESTING OM<br />

TE POETSEN”<br />

DAMEITH BOUDEN<br />

Schoonmaak dialyse


“IK HOU VAN ‘DE VOLKSJURY’-<br />

PODCAST. DE STRAFSTE CASE? EEN<br />

AMERIKAANSE JONGEN KREEG 15<br />

JAAR VOOR HET AFSCHEUREN VAN<br />

EEN POSTER IN NOORD-KOREA”<br />

ELLEN VAN LOOY<br />

Logistieke nacht OK


OVER LIES<br />

Lies startte in mei als beleidsmedewerker transmurale en geïntegreerde zorg,<br />

binnen de dienst beleidsinformatie, innovatie en netwerken.<br />

In de ideale wereld lopen alle facetten van de zorg<br />

naadloos in elkaar over, van preventie tot palliatieve<br />

begeleiding. Binnen of buiten het ziekenhuis? Dat<br />

mag geen verschil maken, vindt beleids medewerker<br />

transmurale en geïntegreerde zorg Lies Pauwels.<br />

Weg met de muurtjes<br />

CONTINUÏTEIT<br />

VAN ZORG<br />

BELANGRIJKE<br />

PARTNER<br />

HEEL<br />

POSITIEF<br />

2 K I LO<br />

PAARDENHAAR<br />

Tijdens haar bachelor<br />

verpleegkunde wist Lies al<br />

dat ze zich ooit wilde inzetten<br />

voor beleidsontwikkeling<br />

binnen de gezondheidszorg.<br />

“Ik volgde daarom ook een<br />

master management en<br />

beleid van de gezondheidszorg.<br />

Na mijn banaba spoed<br />

en intensieve werkte ik een<br />

jaar in het AZ Damiaan in<br />

Oostende. Daarna was ik<br />

twee jaar projectcoördinator<br />

van het samenwerkingsverband<br />

geïntegreerde zorg<br />

<strong>De</strong> Koepel, zoals we hier in<br />

onze regio empact hebben.<br />

Mijn job hier borduurt verder<br />

op dat thema: het optimaliseren<br />

van de continuïteit van<br />

zorg, zowel voor de opname<br />

als na het ontslag uit het<br />

ziekenhuis.”<br />

Er is al veel samenwerking<br />

tussen het ziekenhuis en<br />

externe zorgpartners, zoals<br />

woonzorgcentra, thuiszorgorganisaties,<br />

ziekenfondsen,<br />

organisaties voor mensen<br />

met een beperking … “Mijn<br />

eerste grote opdracht<br />

kaderde in minister<br />

Vandenbrouckes initiatief<br />

om het interfederale plan<br />

geïntegreerde zorg te<br />

implementeren tegen het<br />

einde van zijn legislatuur.<br />

Met Caroline Gheysen en<br />

collega’s binnen én buiten de<br />

dienst heb ik het zorgaanbod<br />

in de regio en alle huidige<br />

transmurale samenwerkingen<br />

in kaart gebracht. Die<br />

oefening wordt mee<br />

verwerkt in het regionaal<br />

zorgstrategisch plan.”<br />

Hoe en waarom is Lies in<br />

Ieper terechtgekomen?<br />

“Ik was zoekende naar wat<br />

ik nog wilde doen in mijn<br />

loopbaan, toen ik de<br />

vacature van het ziekenhuis<br />

zag passeren. Een voormalige<br />

medestudent en vriendin<br />

werkt hier op de dialyse en<br />

was heel positief over het<br />

Jan Yperman Zieken huis.<br />

Via empact kende ik ook<br />

Mieke Vanheule al, met wie<br />

ik nu nauw samenwerk. En<br />

terwijl ik me voorbereidde<br />

op mijn sollicitatie, werd me<br />

duidelijk dat dit ziekenhuis<br />

al jarenlang sterk inzet op<br />

geïntegreerde zorg en<br />

innovatie. Ik ben blij dat ik<br />

hier mocht beginnen.”<br />

Thuis in Koekelare laat Lies<br />

op twee manieren stoom<br />

af. In november staat ze<br />

met haar amateurtheatergezelschap<br />

op de planken<br />

in het blijspel ‘Home Sweet<br />

Home’, in de huid van Rita,<br />

een hoofdverpleegkundige.<br />

“Daarnaast doe ik aan<br />

krachtbal. <strong>De</strong> vrouwen<br />

spelen met een bal van<br />

2 kilo, gevuld met paardenhaar.<br />

Die bal moet je in<br />

drie worpen in het andere<br />

doelgebied krijgen. Wie het<br />

eens wil proberen, is welkom<br />

in Koekelare. Is dat te ver?<br />

Ook Menen en Ingelmunster<br />

hebben krachtbalclubs.”<br />

16


PERSONALIA<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

22<br />

23 24<br />

NIEUWKOMERS (van 16 mei tot en met 15 augustus)<br />

1 KELLY VANDEKERCKHOVE | 22/05/<strong>2023</strong><br />

Verpleegkundige Sp Psychogeriatrie<br />

2 LIES PAUWELS | 29/05/<strong>2023</strong><br />

Beleidsmedewerker transmurale &<br />

geïntegreerde zorg MKG<br />

3 STEFANIE BOSCART | 12/06/<strong>2023</strong><br />

Aankoper<br />

4 KIMBERLEY DE WULF | 19/06/<strong>2023</strong><br />

Verpleegkundige Consultatie interne<br />

5 LORE HILLEBRANT | 22/06/<strong>2023</strong><br />

Verpleegkundige Palliatieve eenheid<br />

6 BERNARD VANPETEGHEM | 26/06/<strong>2023</strong><br />

Logistiek assistent G2<br />

7 VEERLE BREYNE-WILLAERT |<br />

29/06/<strong>2023</strong> Verpleegkundige<br />

Mobiele equipe nacht<br />

8 JADE VAN HERREWEGHE | 1/07/<strong>2023</strong><br />

Vroedkundige Materniteit<br />

9 IDA VANDENBROUCKE | 1/07/<strong>2023</strong><br />

Verpleegkundige Spoed<br />

10 DORA VERSAVEL | 1/07/<strong>2023</strong><br />

Verpleegkundige Spoed<br />

11 DAPHNEY JOYE | 3/07/<strong>2023</strong><br />

Verpleegkundige<br />

Mobiele equipe nacht<br />

12 MIEKE VERKINDEREN | 3/07/<strong>2023</strong><br />

Verpleegkundige<br />

Mobiel team acute zorg west<br />

13 SILKE SOHIER | 16/07/<strong>2023</strong><br />

Ergotherapeut<br />

14 JUSTINE GILLEBERT | 17/07/<strong>2023</strong><br />

Verpleegkundige<br />

Sp psychogeriatrie<br />

15 JUSTINE SPRUYTTE | 17/07/<strong>2023</strong><br />

Verpleegkundige G1<br />

16 WENDY DESEYNE | 1/08/<strong>2023</strong><br />

Verpleegkundige<br />

Palliatieve eenheid<br />

17 JUSTINE VANDENHEEDE | 1/08/<strong>2023</strong><br />

Verpleegkundige D2<br />

18 ELIAN PACCO | 1/08/<strong>2023</strong><br />

Verpleegkundige Recovery<br />

19 PAREL BAEKELANDT | 1/08/<strong>2023</strong><br />

Psycholoog<br />

20 CHARLOTTE LAGROU | 1/08/<strong>2023</strong><br />

Verpleegkundige G2<br />

ARTS-SPECIALIST<br />

IN OPLEIDING<br />

21 LOUISE CALLENS | 1/07/<strong>2023</strong><br />

Orthopedie<br />

BRUG PENSIOEN<br />

22 CORINE BLONDEEL | 6/07/<strong>2023</strong><br />

Schoonmaak<br />

23 DANNICK DEJONCHEERE | 10/07/<strong>2023</strong><br />

G0<br />

24 ERNA DEVOS | 18/07/<strong>2023</strong><br />

Schoonmaak<br />

17


25 26 27 28<br />

29<br />

30 31 32 33<br />

34<br />

PENSIOEN<br />

25 MARLEEN DEGRYSE | 31/05/<strong>2023</strong><br />

Consultatie neurologie<br />

26 ANN DEPUYDT | 31/05/<strong>2023</strong><br />

Pre-op<br />

27 CHRISTINE LIBERT | 31/05/<strong>2023</strong><br />

Economaat<br />

28 CHRISTINE PERNEEL | 31/05/<strong>2023</strong><br />

Isotopen<br />

29 MARIE-CHRISTINE<br />

DUMORTIER | 30/06/<strong>2023</strong><br />

Schoonmaak<br />

30 EDWINE NUYTTEN | 30/06/<strong>2023</strong><br />

Keuken<br />

31 NADINE SAMPERS | 30/06/<strong>2023</strong><br />

C2<br />

32 LUCRÈCE SIMOEN | 30/06/<strong>2023</strong><br />

OK<br />

33 DARLINE VAN EECKHOUTTE |<br />

30/06/<strong>2023</strong> Schoonmaak<br />

34 TREES DEKESTER | 31/07/<strong>2023</strong><br />

Schoonmaak<br />

GEBOORTE<br />

ROWAN LAVAERT | 12/04/<strong>2023</strong><br />

zoon van Chiara Herman<br />

Dieetkeuken<br />

ANGÈLE VANMASSENHOVE |<br />

12/05/<strong>2023</strong> dochter van<br />

Anissa Lermyte C3<br />

FONS CATRY | 19/05/<strong>2023</strong><br />

zoon van Hermien Koopman<br />

PAAZ<br />

THIBO BRIOUL | 2/06/<strong>2023</strong><br />

zoon van Kimberly <strong>De</strong>gruyter<br />

D4<br />

SUZANNE VERHAEGHE | 4/06/<strong>2023</strong><br />

dochter van Florence <strong>De</strong>nys<br />

Patiëntenbegeleiding<br />

STIG DEGRYSE | 11/06/<strong>2023</strong><br />

zoon van Thomas <strong>De</strong>gryse<br />

Pastorale dienst<br />

STAN DEMEULEMEESTER |<br />

14/06/<strong>2023</strong> zoon van<br />

Nele Masschelin G1<br />

LOU CALLEWAERT | 28/06/<strong>2023</strong><br />

zoon van Kylie <strong>De</strong>vloo<br />

Consultatie ortho<br />

ANETTE DEGRENDEL | 1/07/<strong>2023</strong><br />

dochter van Julie Zutterman<br />

Materniteit<br />

JULIETTE RYCKEBOER | 4/07/<strong>2023</strong><br />

dochter van Emma Callens<br />

Ergo<br />

JINTHE PORTIER | 8/07/<strong>2023</strong><br />

dochter van Magalie<br />

Ververken Sp<br />

EBEN DEBERGH | 27/07/<strong>2023</strong><br />

zoon van Karen Francoy PAAZ<br />

LEONIE LAFLERE | 30/07/<strong>2023</strong><br />

dochter van Kimberly<br />

Vanheede G2<br />

SÉZAN DE JAEGHER | 3/08/<strong>2023</strong><br />

dochter van Robin <strong>De</strong> Jaegher<br />

PAAZ<br />

OVERLIJDEN<br />

MARIE-LOUISE KNOCKAERT †<br />

21/05/<strong>2023</strong> schoongrootmoeder<br />

van Stefanie Maes Cathlab<br />

DENISE VAN OPLYNES † 22/05/<strong>2023</strong><br />

grootmoeder van Griet<br />

Commeine Radiologie<br />

ANNETTE VANACKER † 24/05/<strong>2023</strong><br />

grootmoeder van Steffi Carron<br />

Poli nefro<br />

MARIA-THERESIA RYCKAART<br />

† 27/05/<strong>2023</strong> moeder van Piet<br />

Sinaeve MZG en schoonmoeder<br />

van Lieve <strong>De</strong>nys Oncologisch<br />

dagziekenhuis<br />

MARIE MADDENS † 28/05/<strong>2023</strong><br />

schoongrootmoeder van Shana<br />

Coussens C2<br />

CHRISTIANE LOUAGIE † 31/05/<strong>2023</strong><br />

grootmoeder van<br />

Niels Couttouw ICT<br />

AGNES VANOVERBERGHE †<br />

14/06/<strong>2023</strong> grootmoeder<br />

van Greet Cloet Ergo<br />

HUWELIJK<br />

CHARLOT COOL met Lander Latré<br />

| 27/05/<strong>2023</strong> Pastorale dienst<br />

JOKE DECORTE met Pascal<br />

<strong>De</strong>grande | 15/07/<strong>2023</strong> OK<br />

EVELINE SNICK met Kristof <strong>De</strong>nys<br />

| 15/07/<strong>2023</strong> Materniteit<br />

INGRID DEKLERCK met Matthias<br />

Vandamme | 22/07/<strong>2023</strong> D2<br />

DELPHINE DEPESTEL met<br />

Griffin Claeys | 3/08/<strong>2023</strong> G0<br />

NORA VAN MOEFFAERT | 16/06/<strong>2023</strong><br />

dochter van Darinka<br />

Beddeleem G1<br />

NAÏRO VANDEWIELE | 21/06/<strong>2023</strong><br />

zoon van Kerensa Verhaeghe<br />

G2<br />

RICHARD DESCHILDRE | 22/06/<strong>2023</strong><br />

zoon van Tine Scheirlynck<br />

C-lounge<br />

OBE BULTEEL | 22/06/<strong>2023</strong><br />

zoon van Bieke <strong>De</strong>caesteker<br />

Klinisch labo<br />

HENRI BAERT | 23/06/<strong>2023</strong><br />

zoon van Thijs Baert Spoed<br />

ROAN PATTYN | 25/06/<strong>2023</strong><br />

zoon van Fleur <strong>De</strong>cap Dialyse<br />

ALEXE WYBO † 7/05/<strong>2023</strong><br />

vader van Nadia Wybo Dialyse<br />

PATRICK KEYNGNAERT † 14/05/<strong>2023</strong><br />

schoonvader van<br />

Cindy Carrein Dialyse<br />

CECILE DELMOTTE † 17/05/<strong>2023</strong><br />

schoongrootmoeder van<br />

Liesbeth Vandendriessche<br />

Consultatie fysiotherapie<br />

NELLY CANEPEEL † 18/05/<strong>2023</strong><br />

grootmoeder van Louise<br />

Vandeputte Materniteit<br />

GERARD VERVENNE † 20/05/<strong>2023</strong><br />

grootvader van Nele<br />

Scheirlynck Sp en grootvader<br />

van Tine Scheirlynck C-lounge<br />

SONIA DEVOS † 16/06/<strong>2023</strong><br />

moeder van Pascal Vaneygen<br />

Sociale dienst<br />

WILFRIED VANYNSBERGHE †<br />

22/06/<strong>2023</strong> vader van Caroline<br />

Vanwynsberghe Sp Wervik<br />

CHRISTIANE DEWAELE † 5/07/<strong>2023</strong><br />

schoongrootmoeder van<br />

Ellen Van Looy OK en<br />

schoongrootmoeder van<br />

Pieter Vervisch Apotheek<br />

DANY DECONINCK † 19/07/<strong>2023</strong><br />

vader van Margaux <strong>De</strong>coninck<br />

D4<br />

18


VRAAGSTAART<br />

ANNE LEFEBVRE<br />

Verpleegkundige dialyse<br />

SYLVIE LEPLAE<br />

Verpleegkundige dialyse<br />

INGRID DENDAUW † 20/07/<strong>2023</strong><br />

moeder van Justine Lannoo<br />

Consultatie interne<br />

DANIEL MERVEILLIE † 28/07/<strong>2023</strong><br />

vader van Cindy Merveillie<br />

Dialyse<br />

Wat is er<br />

leuk aan de<br />

dialyse?<br />

“<strong>De</strong> combinatie van<br />

technische handelingen<br />

en menselijk contact.”<br />

“<strong>De</strong> meeste patiënten<br />

verzorgen we jarenlang.<br />

Op den duur weet je<br />

hoe je hen het best kunt<br />

ondersteunen.”<br />

FRANS DOLFEN † 24/07/<strong>2023</strong><br />

vader van Lore Dolfen PAAZ<br />

LIEVE RYCKEWAERT † 26/07/<strong>2023</strong><br />

schoonmoeder van Lien<br />

Alleman C3 en schoon moeder<br />

van Sofie Louf Dialyse<br />

MONIQUE THIBAUT † 25/06/<strong>2023</strong><br />

grootmoeder van Sofie Louf<br />

Dialyse<br />

YASMINE DUREZ † 4/08/<strong>2023</strong><br />

dochter van dokter Malika<br />

Tennah Spoed<br />

student Schoonmaak<br />

FREDDY WOLTERS † 7/08/<strong>2023</strong><br />

schoonbroer van Elke<br />

<strong>De</strong>smedt Schoonmaak<br />

Heb je een<br />

specialisatie?<br />

“Eén week per maand<br />

sta ik mee in voor de<br />

begeleiding van<br />

peritoneale dialysepatiënten.<br />

Die dialyseren<br />

zichzelf thuis, met buikspoeling.<br />

Wij leren de<br />

mensen de techniek aan<br />

en volgen hen op tijdens<br />

de consultaties.”<br />

“Ik ben een ‘vliegende<br />

dialyseverpleegkundige’:<br />

ik combineer de dialysedienst<br />

in Ieper met<br />

de collectieve dialysediensten<br />

in Veurne<br />

en Diksmuide, een<br />

soort ‘antennes’ van de<br />

Ieperse dialysedienst.”<br />

Jullie werken<br />

binnenkort<br />

in een<br />

nieuwbouw?<br />

“In Ieper verhuist onze<br />

afdeling inderdaad naar<br />

de derde verdieping van<br />

de nieuwbouw, normaal<br />

tegen november. Ik kijk<br />

ernaar uit. We hebben<br />

daar meer ruimte en<br />

daglicht.”<br />

“<strong>De</strong> nieuwe CAD in<br />

Diksmuide zit in een<br />

voormalig zwembad dat<br />

grondig verbouwd werd.<br />

<strong>De</strong> doelgroep zijn<br />

patiënten uit Diksmuide<br />

en omstreken, maar ook<br />

mensen die hun<br />

vakantie aan zee<br />

doorbrengen.”<br />

COLOFON<br />

<strong>De</strong> <strong>Wyzer</strong> is het blad van en voor de artsen en medewerkers van het<br />

Jan Yperman Ziekenhuis. Redactieraad: Petra Man, Tom Bogaert,<br />

Christine Creus, Sabine Coppens, Cientia Cornille, Johan Couchez,<br />

Helien <strong>De</strong>mey, Anne-Elise <strong>De</strong> Gruyter, Aurely <strong>De</strong>groote, Tania <strong>De</strong>trez,<br />

Celestine Dumont, Hannes Ghyselen, Mieke Leenknegt, Emma<br />

Lemahieu, Greet Leupe, Stephan Ryngaert, Kobe Sercu, Caroline<br />

Theeten, Sofie Verhanneman, Sofie Verschoore , Katelijne Vanbeselaere.<br />

Realisatie: www.f-twee.be. Coördinatie: Katelijne Vanbeselaere.<br />

Contact: communicatie@yperman.net, tel. dect. 7020.<br />

Bekijk al onze vacatures op jobs.yperman.net<br />

of via de QR-code<br />

Wat weten<br />

jullie van<br />

elkaar?<br />

Wat is je<br />

favoriete<br />

nazomeruitstap?<br />

“Sylvie houdt van koken<br />

en lekker eten. Waar?<br />

Dat zul je haar zelf moeten<br />

vragen.”<br />

“Wandelen in<br />

Nieuwpoort.”<br />

“We zijn aan het<br />

bouwen, ons budget<br />

laat voorlopig geen<br />

restaurantbezoek toe.<br />

Van Anne weet ik dat<br />

ze graag bezig is met<br />

hedendaags design. Een<br />

interesse die we delen.”<br />

“Wandelen in <strong>De</strong> Panne.<br />

En daarna een ijsje eten<br />

in Crèmerie Georges!”<br />

19


LIEFDE VOOR<br />

DE BAL<br />

Amber en Hanne werken<br />

allebei op revalidatie, maar ze<br />

delen nog een tweede liefde:<br />

die voor de bal. Amber voet balt<br />

bij Zulte Waregem, Hanne<br />

speelt klassiek XV rugby bij<br />

<strong>De</strong>ndermonde en rugby<br />

sevens bij de nationale ploeg.<br />

“Ik geniet van voetbal omdat<br />

het een ploegsport is en<br />

omdat ik al de rest kan<br />

vergeten op het veld”, zegt<br />

Amber. Ook in het rugby is de<br />

teamspirit superbelangrijk,<br />

vindt Hanne. “Ik heb vroeger<br />

op topniveau gesprint. Leuk,<br />

maar in de atletiek sta je er<br />

vaker alleen voor.”<br />

Amber denkt dat het voetbal<br />

nog iets kan leren van de<br />

rugbysport. “Rugby ziet er<br />

ruig uit, maar het is een faire<br />

sport met strenge regels en<br />

weinig komedie tegen de<br />

scheidsrechter. Hoewel dat<br />

laatste meer bij de mannen<br />

gebeurt.” (lacht)<br />

Amber Bert en Hanne Swiers

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!