11.10.2023 Views

Transport & Logistiek 2023 Editie 9

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

9<br />

september <strong>2023</strong><br />

transportlogistiek.nl<br />

TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK<br />

Appen achter het stuur:<br />

“Je moet het niet willen”<br />

Iedere crimineel heeft transport nodig<br />

Ondernemers, chauffeurs<br />

en planners onbewust<br />

misbruikt door misdadigers


ALLE TRANSPORT-<br />

EN LOGISTIEK-<br />

VACATURES<br />

BIJ ELKAAR...<br />

Logisch.<br />

Dé vacaturebank van de<br />

sector transport en logistiek<br />

De juiste medewerkers vinden is de kracht van STL.<br />

Onze professionals zorgen voor de perfecte match<br />

tussen werkgever en werknemer. Hart voor de zaak,<br />

oog voor de mens. Wij plaatsen direct. En kosteloos<br />

voor SOOB afdragende bedrijven. Alle transport- en<br />

logistiekvacatures bij elkaar... Logisch!<br />

Dat kan! Check: vacatures.stlwerkt.nl


Inhoud<br />

10<br />

4 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK<br />

6<br />

Interview<br />

6 Deze zomer deed de douane de<br />

grootste drugsvangst ooit in<br />

Nederland in de Rotterdamse haven.<br />

Het ging om een partij van 8.064 kilo<br />

cocaïne in een container met<br />

bananen. “Een enorme vangst, maar<br />

het gaat niet om de hoeveelheden<br />

die in beslag worden genomen”, zegt<br />

Tom Torensma, kernlid van <strong>Transport</strong><br />

Facilitated Organized Crime.<br />

Aandocken<br />

10 Deze keer docken we aan bij Eelco<br />

Peters, sinds 1 mei <strong>Transport</strong><br />

Manager bij CNC Grondstoffen in<br />

Milsbeek, een duurzame leverancier<br />

van substraten voor de teelt van<br />

champignons.<br />

Veiligheid<br />

14 Veiligheidsbewustheidsbijeenkomsten<br />

met alle stakeholders. Die houdt<br />

VARO Energy met als doel om<br />

tankwagens altijd veilig te laden.<br />

16 Cybercriminelen richten hun pijlen<br />

volgens ABN AMRO steeds vaker op<br />

kleinere bedrijven. Die lijken daar<br />

weinig acht op te slaan, maar zullen<br />

slagen moeten maken, ook om geen<br />

opdrachten mis te lopen door nieuwe<br />

wetgeving per 1 oktober 2024.<br />

31<br />

20 Veel bedrijven zijn zich onvoldoende<br />

bewust van hun kwetsbaarheid, vindt<br />

cybersecurity-expert Marcel van<br />

Oirschot. “Ook in het transport en de<br />

logistiek schiet de bescherming<br />

tegen cybercriminaliteit vaak<br />

hopeloos tekort.”<br />

22 De mobiele telefoon is niet meer weg<br />

te denken uit het leven van de<br />

chauffeur, maar kan ook gevaarlijke<br />

situaties in het verkeer veroorzaken.<br />

Ed Postma, Senior Adviseur<br />

Preventie en Risicobeheer bij TVM<br />

verzekeringen, adviseert: “De<br />

telefoon gebruiken onder het rijden<br />

moet je niet willen.”<br />

Economie<br />

26 CBS meldde recent dat op 1 januari<br />

<strong>2023</strong> één op de 100 bedrijfsvoertuigen<br />

emissieloos was, een<br />

verdubbeling ten opzichte van 2021.<br />

Voor vrachtauto’s was dat één op<br />

250, voor trekkers één op 1.000.<br />

Welke uitdagingen zijn er voor<br />

verdere groei?<br />

Arbeidsmarkt<br />

29 Steenbergen <strong>Transport</strong> uit<br />

Bodegraven is niet toevallig<br />

uitgeroepen tot het Beste Leerbedrijf<br />

<strong>Transport</strong> en <strong>Logistiek</strong> <strong>2023</strong>.<br />

Vestigingsmanager Robert van Dam<br />

en hoofd personeelszaken Ton Bode<br />

besteden veel aandacht aan de<br />

begeleiding van hun leerlingen.<br />

<strong>Logistiek</strong><br />

31 Vrachtzeilschip Tres Hombres van<br />

Fairtransport zeilt goederen<br />

duurzaam en rendabel over de<br />

Atlantische Oceaan. Hoe doet het<br />

bedrijf dit?


Voorwoord<br />

Drie seconden<br />

38<br />

Duurzaamheid<br />

34 Student Luuk Kraan komt in zijn<br />

afstudeerscriptie tot de conclusie dat<br />

er nog een lange weg te gaan is naar<br />

zero-emissie vervoer in Den Haag. Hij<br />

geeft de stad tips.<br />

36 Action is zeer content over de eerste<br />

twee elektrische vrachtwagens. De<br />

inzetbaarheid van de e-trucks<br />

overtreft zelfs de verwachtingen. Er<br />

volgen er dus meer.<br />

Techniek<br />

38 De nieuwe Scania 560 R Super<br />

maakt indruk. De vorige generatie<br />

Scania-motoren is doorontwikkeld in<br />

deze nieuwe zes-cylinder lijnmotor<br />

met twee bovenliggende<br />

nokkenassen.<br />

16<br />

12<br />

En verder:<br />

12 Bedrijfsreportage over Veenstra|Fritom,<br />

die logistieke rust wil<br />

creëren bij haar klanten en onlangs<br />

haar 95-jarige bestaan vierde.<br />

24 Vakbeurs ICT&<strong>Logistiek</strong><br />

25 Column Henk van der Wal over de<br />

toekomst<br />

42 Column Menno Menist met een<br />

ver-van-mijn-bedverhaal<br />

Veiligheid is een breed begrip met vele<br />

facetten. In dit nummer passeert een aantal<br />

de revue. Je kunt bijvoorbeeld bij gevaarlijke<br />

activiteiten betrokken raken en dat ook nog<br />

onbewust: denk aan drugshandel, witwassen<br />

of mensenhandel. Vaak blijken criminelen erin<br />

te slagen om op slinkse wijze te infiltreren in<br />

transportbedrijven, waarschuwt Tom<br />

Torensma van het programma <strong>Transport</strong><br />

Facilitated Organized Crime (TFOC) dan ook.<br />

Criminele netwerken stoppen, dat is het<br />

keiharde doel dat de TFOC nastreeft.<br />

Voorlichting aan transport- en logistieke<br />

bedrijven en aan chauffeurs is één van de<br />

wapens die het TFOC daarbij inzet.<br />

Compleet met concrete tips (pagina 8).<br />

Om dodelijke ongevallen te voorkómen zet<br />

ook energiebedrijf VARO Energy in op<br />

veiligheid. In dit geval gaat het om<br />

verantwoord laden van tankwagens bij de<br />

terminals van de organisatie. Bij iedere<br />

terminal komen dagelijks honderden<br />

vrachtwagens voor benzine en diesel.<br />

“Doordat onder andere chauffeurs dagelijks<br />

omgaan met gevaarlijke stoffen, kan het zijn<br />

dat ze niet meer beseffen dat de risico’s van<br />

die stoffen groot zijn.” En een fout kan leiden<br />

tot een explosie. Daarom wisselen alle<br />

stakeholders tijdens sessies over<br />

veiligheidsbewustzijn informatie met elkaar<br />

uit, zodat de risico’s verminderen.<br />

Over veiligheid gesproken: cybercriminaliteit<br />

is eveneens favoriet terrein van criminelen.<br />

Bijvoorbeeld via phishing: via e-mails, SMS<br />

en appberichten of telefoontjes. Of<br />

gijzelsoftware, die bestanden versleutelt.<br />

Cybersecurityexpert Marcel van Oirschot<br />

weet maar al te goed wat er mis kan gaan.<br />

“Vaar niet blind op je IT-partner of op de<br />

standaardbeveiliging van de software en de<br />

cloud.” Vóór je het weet, eisen criminelen<br />

losgeld. Veel losgeld.<br />

Vergeleken met de hiervoor geschetste<br />

problemen lijkt het gevaar van appen achter<br />

het stuur lichtjes te verbleken. Maar vrijwel<br />

iedere chauffeur heeft tegenwoordig een<br />

innige relatie met zijn telefoon. En als je je<br />

realiseert dat een chauffeur van een<br />

vrachtauto, als hij drie seconden op zijn<br />

telefoon kijkt terwijl hij 89 km per uur rijdt,<br />

gedurende zo’n 75 meter niet op de weg let…<br />

Alle reden dus om eens stil te staan bij het<br />

thema veiligheid.<br />

Ingrid Damen<br />

Volg ons op transportlogistiek.nl<br />

5


Interview<br />

Tekst Annelies van Stijn Beeld TFOC<br />

TFOC wil bedrijven en chauffeurs bewustmaken van criminele activiteiten<br />

“Iedere crimineel heeft<br />

transport nodig”<br />

Nederland is het grootste<br />

drugsdistributieland ter wereld.<br />

Om de import van drugs naar<br />

Nederland en de export vanuit<br />

ons land tegen te gaan, trekt<br />

het programma <strong>Transport</strong><br />

Facilitated Organized Crime<br />

(TFOC) alles uit de kast om<br />

ondernemers, chauffeurs en<br />

andere belangrijke spelers in<br />

de logistieke sector weerbaar<br />

te maken tegen criminele<br />

inmenging.<br />

Deze zomer deed de douane de grootste<br />

drugsvangst ooit in Nederland in de<br />

Rotterdamse haven. Het ging om een partij<br />

van 8.064 kilogram cocaïne in een container<br />

met bananen. “Dat is een enorme vangst,<br />

maar mij, of beter gezegd TFOC, gaat het<br />

niet om de hoeveelheden die in beslag<br />

worden genomen”, zegt Tom Torensma,<br />

kernlid van TFOC.<br />

illegale goederen, zoals drugs, wapens,<br />

geld, tabak en mensen. Deze vorm van<br />

criminaliteit brengt geweld met zich mee en<br />

ondermijnt de transportsector. Om dit tegen<br />

te gaan, is er aandacht voor het bestrijden en<br />

voorkomen van georganiseerde criminaliteit in<br />

de transportsector, onder de noemer #strong<br />

logistics.<br />

Focus op alle modaliteiten<br />

Samen met de branche werken onder<br />

meer politie, douane, belastingdienst en<br />

gemeenten sinds drie jaar samen in het<br />

programma TFOC. Het doel is het weerbaar<br />

maken van de logistieke sector tegen<br />

criminele inmenging, en om deze criminaliteit<br />

beter aan te kunnen pakken.<br />

“Dat we in de strijd tegen deze<br />

criminaliteit bij de sector transport en logistiek<br />

uitkomen, is niet verbazingwekkend”, aldus<br />

Torensma. “Ons credo is niet voor niets:<br />

iedere crimineel heeft, als het gaat om drugs,<br />

tabak, mensen enzovoorts, transport nodig.<br />

En dat gebeurt niet alleen via vervoer over de<br />

weg, maar ook over water en spoor en door<br />

de lucht. Vandaar dat wij ons focussen op alle<br />

modaliteiten.”<br />

Omdat drugscriminaliteit, wapenhandel<br />

en mensensmokkel internationale<br />

aangelegenheden zijn, is het belangrijk het<br />

TFOC-concept ook internationaal uit te<br />

rollen. Torensma: “Veel drugs gaan vanuit<br />

Nederland naar Engeland en Scandinavië.<br />

Het is daarom goed dat Groot-Brittannië<br />

inmiddels een eigen TFOC heeft opgericht<br />

en er sinds 2022 een pilot loopt om daarin<br />

samen op te trekken. Datzelfde willen we ook<br />

gaan doen met Scandinavië. Scandinavië<br />

is voor drugscriminelen een aantrekkelijk<br />

afzetgebied, omdat drugs daar erg duur zijn.<br />

Onbewust misbruikt<br />

“Natuurlijk geven de hoeveelheden wel<br />

de omvang van het probleem aan, maar<br />

inbeslagnames op zich zijn niet ons doel.<br />

Het gaat ons er vooral om de criminele<br />

netwerken, die achter deze drugshandel<br />

zitten, te stoppen. Daarvoor moeten<br />

we ondernemers, chauffeurs, planners<br />

enzovoorts bewust maken van het risico dat<br />

zij lopen om -meestal onbewust- te worden<br />

misbruikt door deze criminelen. Daarvoor<br />

moeten ze de signalen herkennen en die<br />

aan ons melden, zodat wij daarop snel actie<br />

kunnen ondernemen.”<br />

Zoals bekend is Nederland een<br />

transportknooppunt voor de hele wereld.<br />

Niet alleen voor legale zaken, maar ook voor<br />

6 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK


“Tientallen verdachten<br />

zijn aangehouden,<br />

duizenden kilo’s drugs<br />

in beslag genomen<br />

en enkele bedrijven<br />

bestuurlijk gesloten”<br />

Daar valt dus veel te verdienen.”<br />

De bulkpartijen drugs die Nederland<br />

binnenkomen via de verschillende zeehavens<br />

en ook Schiphol, gaan nooit één op één<br />

naar andere bestemmingen in Europa. De<br />

bulk vertrekt vanuit de havens en luchthaven<br />

naar andere locaties in Nederland, zoals een<br />

loods of bedrijfspand. Daar worden de drugs<br />

dan herverpakt en herverdeeld voor verdere<br />

distributie. Vaak komen daar ook nog partijen<br />

bij van andere bulkzendingen.<br />

Bonafide transportbedrijven<br />

“Om deze drugs te kunnen op- en<br />

overslaan en vervoeren, richten de criminele<br />

organisaties vaak ondernemingen op.<br />

Vanuit die hoedanigheid bieden ze dan<br />

als charter hun diensten aan aan bonafide<br />

transportbedrijven, of geven bonafide<br />

transporteurs de opdracht een paar pallets<br />

voor hen te transporteren”, vertelt Torensma.<br />

De criminelen zijn vooral actief in de<br />

deelmarkten (koel)vers en sierteelt. Dat heeft<br />

volgens hem alles te maken met de snelle<br />

doorlooptijden waarmee in deze markten<br />

wordt gewerkt. “Ze willen er zeker van zijn dat<br />

de drugs snel op de plaats van bestemming<br />

zijn.”<br />

Lange adem<br />

TFOC is nu ruim drie jaar operationeel, en<br />

druk om het bewustzijn binnen de sector te<br />

vergroten. Torensma: “We hebben inmiddels<br />

al honderden transport- en logistieke<br />

bedrijven bezocht, evenals duizenden<br />

chauffeurs gesproken in wegrestaurants,<br />

chauffeurscafés, op parkeerplaatsen<br />

enzovoorts. Voor het bereiken van alle<br />

betrokkenen is lange adem nodig, want<br />

er zijn ruim 40.000 transportbedrijven en<br />

nog veel meer chauffeurs. Maar ons werk<br />

zet absoluut zoden aan de dijk. Zo zijn er<br />

inmiddels tientallen verdachten aangehouden,<br />

duizenden kilo’s drugs in beslag genomen en<br />

enkele bedrijven bestuurlijk gesloten.”<br />

In de meeste gevallen blijken<br />

transportondernemers en medewerkers<br />

totaal geen weet te hebben van of betrokken<br />

bij criminele activiteiten. Het zijn naar zeggen<br />

van Torensma vooral de criminelen die op<br />

slinkse wijzen weten te infiltreren, of mensen<br />

voor hun karretje te spannen. “In een enkel<br />

geval blijkt de directie, een planner of<br />

chauffeur wel op de hoogte en betrokken. Die<br />

rotte appels halen we eruit en dan kan het<br />

bedrijf schoon weer door.”<br />

“Waar het ons om gaat, is die<br />

ondernemers, planners en chauffeurs de<br />

signalen te leren herkennen, waaraan zij<br />

zouden kunnen afleiden dat er sprake kan zijn<br />

van criminele inmenging. Als ze maar alvast<br />

zo ver zijn, dan zijn we als TFOC al heel erg<br />

tevreden. Want wij kunnen best veel doen via >><br />

7


Interview<br />

Kom je iets tegen dat niet klopt? Meld het!<br />

Er gebeurt veel in het transport en de logistiek dat wijst op bezoek van<br />

drugscriminelen in de havens, op kantoor en zelfs buiten je werk. Herken verdachte<br />

situaties en meld ze!<br />

het strafrecht, zoals met aanhoudingen, het<br />

intrekken van vergunningen van bedrijven en<br />

het sluiten van locaties. Alles om de criminele<br />

netwerken zo veel mogelijk te stoppen.”<br />

Gewelddadige afspersing<br />

Op de vraag of ondernemers terughoudend<br />

zijn met het melden van mogelijke criminele<br />

activiteiten van personen en bedrijven die met<br />

hen (willen) samenwerken, knikt Torensma.<br />

“Dat zijn ze zeker. Maar dat is niet nodig.<br />

Natuurlijk hebben ze die gewelddadige<br />

afpersing van fruithandel De Groot in Hedel<br />

nog vers in hun geheugen. Maar dat was<br />

een uitzonderlijke case. De Groot ontvangt<br />

rechtstreeks ladingen fruit uit Zuid-Amerika<br />

en dan loop je inderdaad nogal wat risico dat<br />

daar op een goed moment drugs in verstopt<br />

zitten. Dat was dus ook het geval.”<br />

Angst wegnemen<br />

Maar na onderzoek bleek dat de<br />

afpersers niets te maken hadden met de<br />

drugscriminelen. Dat zou ook niet logisch<br />

zijn. Een ondernemer die niet weet dat er<br />

drugs in lading zit die voor hem is bestemd,<br />

ga je niet afpersen. Dat is anders wanneer<br />

een directeur, planner of chauffeur wel bij de<br />

criminele activiteiten betrokken is en zich niet<br />

aan de afspraken met de criminelen houdt.<br />

Wij proberen dus de angst en onzekerheid<br />

voor het onbekende weg te nemen. En dat<br />

werkt. We hebben al veel tips en meldingen<br />

binnengekregen. Waar het om gaat, is te<br />

allen tijde het belang voorop te stellen om je<br />

bedrijf schoon te willen houden. Besef dat<br />

je kwetsbaar bent als transportondernemer,<br />

chauffeur of planner. Die crimineel heeft nu<br />

eenmaal altijd en overal transport nodig. We<br />

hebben dan ook maar één boodschap : hoe<br />

ga jij ervoor zorgen dat je criminelen geen<br />

onderdeel laat worden van jouw bedrijf?”<br />

Verdachte situaties op het werk:<br />

• Je treft een beschadigde container aan, met kapotte vloer, wand of kapot plafond;<br />

• Je merkt dat er iets niet klopt aan de lading, zoals erg rijp fruit, ongekoeld vis/vlees<br />

et cetera;<br />

• Je ziet voertuigen die niet thuishoren bij het bedrijf en er worden op<br />

ongebruikelijke tijden voertuigen geladen en gelost.<br />

Verdachte situaties op kantoor:<br />

• Onduidelijk is wie nu eigenlijk de opdrachtgever is;<br />

• Een klant betaalt vanaf een betaalrekening op naam van iemand anders;<br />

• Een klant heeft (erg) weinig verstand van de zaken die hij importeert.<br />

Verdachte situaties rond de vrachtwagen:<br />

• Je wordt verzocht om te rijden zonder bestuurderskaart;<br />

• <strong>Transport</strong>en vinden plaats door zzp’ers zonder NIWO-vergunning;<br />

• Er wordt continu in Nederland gereden voor een bedrijf dat officieel alleen in het<br />

buitenland is gevestigd.<br />

Verdachte zendingen:<br />

• Een (nieuwe) klant is onbekend, bijvoorbeeld niet vindbaar op internet;<br />

• Een klant wil alleen contant betalen;<br />

• De locaties voor laden/lossen zijn ongebruikelijk.<br />

Verdachte situaties buiten het werk:<br />

• Onbekenden vragen via social media, sportschool of tijdens het uitgaan<br />

(gedetailleerd) naar je werk;<br />

• Je wordt gevraagd even wat extra lading mee te nemen;<br />

• Je wordt benaderd om even ‘snel’ geld te verdienen of hoort dit van collega’s.<br />

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Voor meer voorbeelden en informatie over<br />

TFOC, kijk dan op de website: www.operatiezelos.nl<br />

8 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK


UIT VOORRAAD LEVERBAAR & TE HUUR<br />

CLIXTAR LIGHT<br />

- afmeting 5,2 x 2,1 x 2,2 m<br />

- 750 kg laadklep<br />

- laadvermogen 3,1T<br />

- rijbewijs B+E<br />

Groenekan T. 088 625 96 00 | Zwolle T. 088 625 96 70 | www.veldhuizen.nl | info@veldhuizen.nl<br />

Heeft u volledig inzicht<br />

in uw Cold Chain?<br />

Gullimex biedt u totaaloplossingen voor temperatuurmonitoring<br />

in uw warehouse of tijdens transport!<br />

Met onze oplossingen heeft u 24/7<br />

inzicht in uw Cold Chain als het gaat om<br />

temperatuur en luchtvochtigheid. Voor<br />

een gecontroleerd transport bieden wij<br />

ook deurcontact sensoren aan. Van<br />

warehouse tot transport: met onze<br />

oplossingen voldoen uw producten altijd<br />

aan de gestelde eisen.<br />

̌ GDP-compliant<br />

̌ Borging van kwaliteit<br />

̌ Bewaking van cold chain<br />

̌ Altijd actuele informatie<br />

̌ Voldoen aan wet- en regelgeving<br />

door sensoren<br />

“Het is een heel duidelijk,<br />

functioneel en technisch goed<br />

systeem. De analyses die wij ermee<br />

kunnen doen, zijn zeer<br />

gedetailleerd en echt geweldig.<br />

Heel prettig om mee te werken.”<br />

GDP-verantwoordelijke bij E. van Wijk over<br />

onze Euroscan recorder die registreert,<br />

bewaakt en communiceert over onder<br />

andere luchtvochtigheid en temperatuur.<br />

Meer weten over<br />

onze oplossing?<br />

www.gullimex.com<br />

071023_GUL_Adv_Coldchain_204x131mm_CMYK.indd 1 17-07-<strong>2023</strong> 13:40


Aandocken<br />

Tekst Eelco Peters en Ingrid Damen<br />

<strong>Transport</strong> & <strong>Logistiek</strong><br />

dockt aan bij:<br />

Wie: Eelco Peters (50 jaar)<br />

Bedrijf: CNC Grondstoffen,<br />

Milsbeek & Moerdijk<br />

Functie: <strong>Transport</strong> Manager<br />

“Positiviteit,<br />

wilskracht<br />

In de serie Aandocken dockt <strong>Transport</strong> & <strong>Logistiek</strong> aan bij iemand in de sector. Hem of haar wordt<br />

gevraagd naar zijn of haar drijfveren. Deze keer Eelco Peters, sinds 1 mei <strong>Transport</strong> Manager bij CNC<br />

Grondstoffen in Milsbeek, een duurzame leverancier van substraten voor de teelt van champignons. Hij<br />

is getrouwd en heeft twee kids.<br />

Hoe bent u in de sector terechtgekomen<br />

en wat vindt u daar leuk en uitdagend<br />

aan?<br />

“Ik ben in de transportwereld terecht<br />

gekomen na mijn studies (MEAO en SPD)<br />

in 1995. In verband met mijn financiële<br />

opleiding ben ik aan de slag gegaan als<br />

assistent <strong>Transport</strong>manager bij Wim Bosman<br />

<strong>Transport</strong> in ‘s-Heerenberg. Als ik terugkijk,<br />

had ik in die tijd nog weinig affiniteit met<br />

transport. Maar ik heb het geluk gehad dat<br />

ik binnen de groep met belangrijke mensen<br />

zoals (wijlen Wim Bosman, Henk Janssen<br />

en Bennie Bosch) mee mocht lopen om de<br />

kneepjes van het transportvak te leren. In<br />

feite heb ik er een versnelde cursus NIWOdiploma<br />

gevolgd; hierdoor ben ik totaal<br />

besmet geraakt met het transportvirus!<br />

Eind 1999 maakte ik een uitstapje naar<br />

Rabelink Logistics. Ik werd benaderd om<br />

daar het team op de binnenlandplanning<br />

te komen versterken. In de tussentijd was<br />

er bij Wim Bosman een nieuwe Directeur<br />

<strong>Transport</strong> gestart. Hij vroeg me een jaar<br />

later terug te komen naar Wim Bosman<br />

voor de functie van <strong>Transport</strong> Manager.<br />

Een mooie promotie! Die job heb ik gedaan<br />

tot 2007; ik was verantwoordelijk voor het<br />

rijdend personeel en de inzet van mens en<br />

materieel.<br />

Daarna was ik toe aan wat anders. In<br />

2007 ben ik geswitcht naar de logistieke<br />

kant: Papierfabriek Doetinchem. Daar werd<br />

ik Supply Chain Manager. Het was een<br />

goede tijd, maar eerlijkheidshalve moet ik<br />

10 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK<br />

zeggen dat ik na verloop van tijd simpelweg<br />

de trucks, de chauffeurs en alles eromheen<br />

miste.<br />

Zodoende stapte ik in 2010 over naar<br />

Van Maanen <strong>Transport</strong> in Barneveld, als<br />

Expeditie Manager voor alle overige landen.<br />

Maar vanwege het prépensioen van de<br />

<strong>Transport</strong> Manager, vroeg de directeur van<br />

Rabelink mij al snel voor die functie! In juli<br />

2010 ben ik gestart en heb er prachtige<br />

zaken mogen meemaken. Het was een<br />

supertijd, we zijn gigantisch gegroeid, daar<br />

ben ik best trots op. Belangrijke projecten<br />

waren de overnames van Leusink en Gesink,<br />

nieuwbouw van het hoofdkantoor en de<br />

groei van het personeelsbestand en het<br />

wagenpark.<br />

Eind 2021 ben ik gevraagd door<br />

Nabuurs Supply Chain Solutions voor<br />

de functie van Site Manager in Goor. Het<br />

ging om pluimveetransport voor Europa’s<br />

grootste pluimveeslachterij. Totaal anders<br />

dan een pallet vervoeren, maar wel een<br />

kans die ik niet voorbij wilde laten gaan.<br />

Enorm veel respect voor iedereen in Goor,<br />

pluimveetransport is zeer onregelmatig en<br />

een hele andere tak in de sector. Na vier<br />

maanden ben ik vanuit P15 Oosterhout ook<br />

het <strong>Transport</strong> Management gaan doen.<br />

Maar.. medio maart kwam ik met<br />

CNC Grondstoffen in contact, zij waren<br />

op zoek naar een <strong>Transport</strong> Manager.<br />

CNC Grondstoffen is één van de grootste<br />

leveranciers van substraten voor de teelt<br />

van champignons in Europa. Voor mij<br />

persoonlijk het complete pakket: productie,<br />

kwaliteit, respect, duurzaamheid, techniek &<br />

materieel, planning, werkplaats, chauffeurs<br />

en de combinatie tussen de agrarische &<br />

transportsector. In mei van dit jaar ben ik<br />

gestart en heb het goed naar de zin. We zijn<br />

altijd op zoek naar verbetering en de hoogste<br />

kwaliteit en performance en uitdagingen.”<br />

Welke ontwikkelingen vindt u<br />

belangrijk?<br />

“Personeel is het kapitaal van de<br />

onderneming, daar zijn we zuinig op. Met<br />

goed people management, vertrouwen en<br />

respect zetten we dagelijks mensen in hun<br />

kracht en samen zorgen we voor goede<br />

oplossingen en hoge kwaliteit. We hebben<br />

elkaar keihard nodig om dagelijks de beste<br />

te zijn in ons segment. Zaken als positiviteit,<br />

doorzettingsvermogen, wilskracht,<br />

verantwoordelijkheid, talentonwikkeling,<br />

no-nonsense gedrag en taakvolwassenheid<br />

staan bij ons hoog in het vaandel.<br />

Onze compost voor de teelt van<br />

champignons is een cradle-to-cradleproduct.<br />

De compost wordt bereid uit mest<br />

van maneges, uit de pluimveehouderij,<br />

stro en gips (komt vrij uit industriële<br />

processen). Na de teelt van de champignons<br />

is de compost als hoogwaardige<br />

bodemverbeteraar inzetbaar in de landbouw.<br />

Ook het omvormen van onze vloot<br />

richting een duurzaam wagenpark staat<br />

hoog op de prioriteitenlijst. Elektrisch rijden is<br />

momenteel (vanwege de geringe actieradius)


doorzettingsvermogen en<br />

staan hoog in het vaandel”<br />

voor ons nog geen optie, de verdere<br />

toekomst (waterstof) zal wellicht de oplossing<br />

worden. Ons personenautowagenpark is<br />

overigens al wel geheel elektrisch, daarnaast<br />

zijn we momenteel druk bezig met het<br />

LZV-project, het verbeteren van alle routes<br />

en het brandstofverbruik.”<br />

Wat zou ik graag veranderd zien in de<br />

sector?<br />

“We leven in de Europese Unie, en<br />

regelmatig verbaas ik mij over het gebrek<br />

aan onderlinge afspraken. Op transport en<br />

logistiek gebied zijn er slagen te maken.<br />

Denk aan zaken als tol, gewichten en<br />

lengtes. Ieder land heeft zijn eigen regels<br />

en belangen, in mijn ogen moet dit allemaal<br />

eenvoudiger, makkelijker, simpeler en vooral<br />

beter kunnen.<br />

Als we kijken naar het duurzaamheidsvraagstuk,<br />

mis ik van overheidswege<br />

een duidelijke richting. Ze leggen in mijn<br />

ogen de bal te veel bij de zakenwereld.<br />

Veel te vrijblijvend, waardoor de<br />

klimaatdoelstellingen maar moeilijk worden<br />

gerealiseerd. Neem bijvoorbeeld het<br />

stimuleren van elektrisch rijden in combinatie<br />

met de bijtelling voor de zakelijke rijders;<br />

regelgeving is net als een stuiterbal. Ook een<br />

duidelijke visie waar we met zijn allen naar<br />

toe willen, moet beter: elektrisch, waterstof,<br />

LNG et cetera...”<br />

Wat is een hobby of leuke bezigheid<br />

buiten het werk?<br />

“Voetbal was mijn hobby, daar ben ik<br />

mee gestopt, daarna ben ik een tijd<br />

toernooisecretaris geweest van Achterhoek<br />

Cup, een voetbaltoernooi met 100<br />

deelnemende teams, en secretaris van VV<br />

Viod. Momenteel zoek ik naar een sport die<br />

bij me past.<br />

Verder lees en reis ik graag, deze zomer<br />

heb ik met mijn zoon een prachtige rondreis<br />

gemaakt door negen Europese landen:<br />

Nederland, België, Frankrijk, Spanje,<br />

Monaco, Italië, Zwitserland, Duitsland<br />

en Luxemburg. Met elkaar prachtige en<br />

onvergetelijke momenten meegemaakt,<br />

van de finale van de Tour de France tot het<br />

bereiken van de top van de Col d’Aubisque.<br />

Oh ja, F1 is mijn passie. Heel gaaf, ik volg<br />

alles en was onlangs ook in Zandvoort!”<br />

11


Bedrijfsreportage<br />

Tekst Ingrid Damen Beeld Veenstra|Fritom<br />

Familiebedrijf Veenstra|Fritom ontstaan vanuit de zeilvaart<br />

“Je krijgt hier geen baan als je<br />

geen ambitie hebt”<br />

Als een rentmeester voelt hij zich<br />

soms: algemeen directeur Wessel<br />

R. Veenstra van familiebedrijf<br />

Veenstra|Fritom in Heeg, een<br />

organisatie die op aarde is om<br />

logistieke rust te creëren bij<br />

haar klanten. Bescheiden: “Ik<br />

mag een aantal jaren op de<br />

club passen met als doel klaar<br />

te zijn voor de toekomst.” Hij<br />

bouwt aan een inspirerende<br />

organisatie die zich steeds wil<br />

verbeteren, bijvoorbeeld op<br />

duurzaamheidsgebied. Onlangs<br />

vierde het haar 95-jarige<br />

bestaan.<br />

Zoals bij veel familiebedrijven is continuïteit<br />

en lange-termijn perspectief van<br />

Veenstra|Fritom een belangrijke doelstelling.<br />

De onderneming houdt zich, als je het plat<br />

slaat, bezig met transport, warehousing,<br />

logistieke oplossingen, zee- en luchtvracht.<br />

Met 24 uurs palletdistributie in de Benelux.<br />

Met Euro-groupage voor bestemmingen in<br />

Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland<br />

en Italië, die met eigen middelen worden<br />

bediend. De afdeling Forwarding biedt<br />

oplossingen voor ladingen naar andere<br />

landen. Verder is value added warehousing<br />

in Heeg en Deventer een belangrijke pijler.<br />

De duurzame verwarmingsindustrie, de<br />

food en de maakindustrie vormen de brede<br />

klantenkring.<br />

Inmiddels adviseert de organisatie ook<br />

op het gebied van logistic engineering, vaak<br />

op het snijvlak van productie en logistiek,<br />

om zo haar klanten verder te helpen met<br />

optimalisatie in de supply chain. “Van<br />

oorsprong komen we uit de zeilvaart”, duikt<br />

12 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK<br />

Veenstra in het verleden. Grootvader Wessel<br />

Veenstra vervoerde ruim 100 jaar terug<br />

vracht voor een baas, met een skûtsje. Na<br />

zijn huwelijk met Maaike in 1928 kochten ze<br />

een Opel met geleend geld van een oom,<br />

en gingen lading over land transporteren.<br />

De carbon footprint was nog een grote<br />

onbekende. De zes zoons van de oprichters<br />

namen in 1967 het bedrijf over. Inmiddels<br />

rijdt de organisatie met 110 vrachtwagens,<br />

waaronder enkele LZV’s.<br />

Geen streepje voor<br />

Veenstra|Fritom is inderdaad nog steeds een<br />

familiebedrijf. Behalve de algemeen directeur,<br />

die onder andere vier jaar internationaal<br />

chauffeur was bij de firma, zijn er zes en<br />

nichten en twee aangetrouwden te vinden.<br />

Ook de vierde generatie werkt er, vaak via<br />

een vakantiebaantje. Zij maken deel uit van in<br />

totaal 190 medewerkers. “Maar denk niet dat<br />

je als familie een streepje voor hebt. Je krijgt<br />

hier echt geen baan als je niet geschikt bent<br />

of geen ambitie hebt.”<br />

Of zijn eigen kinderen in de zaak willen,<br />

betwijfelt Veenstra. Zijn dochter zeker niet,<br />

zij studeert geneeskunde en wil arts worden.<br />

Misschien wil zijn zoon ooit? Die werkt na<br />

zijn studie bedrijfskunde en supply chain<br />

management momenteel ergens anders.<br />

“Van daaruit zien we wel weer verder, en het<br />

gaat er vooral om wat hij zelf wil.”<br />

Bijvangst van feestje<br />

In juni van dit jaar ging de vlag uit in<br />

Heeg. Het 95-jarig bestaan was een feit<br />

en dat werd ‘thuis’ uitbundig gevierd.<br />

Medewerkers en hun familieleden deden<br />

enthousiast mee aan activiteiten, zoals een<br />

speurtocht door het bedrijf. “Collega’s en hun<br />

partners konden achter het stuur van een<br />

vrachtwagen de weg op, om zo een beetje<br />

het chauffeursgevoel te krijgen. Daarvoor<br />

hadden we twee instructeurs ingehuurd.<br />

Op een gegeven moment stond er een hele<br />

rij mensen te wachten! Achteraf dacht ik:


“We produceren zelfs meer<br />

energie dan we nodig hebben”<br />

misschien levert dat wel bijvangst op”, zegt<br />

Veenstra met twinkelende ogen. “Alhoewel<br />

dat niet de opzet was.”<br />

Zoals de naam al doet vermoeden, maakt<br />

Veenstra|Fritom onderdeel uit van de Fritom<br />

Group. Die werd een halve eeuw geleden<br />

(!) opgericht door de firma’s Wiersma<br />

Doorenbos en… Veenstra. Het ideaal was<br />

destijds om het transport in de Friese regio<br />

te stimuleren door samen te werken. Dat<br />

is nog steeds een kernwaarde. Inmiddels<br />

hebben zeven bedrijven zich aangesloten.<br />

“Wij hebben een innige samenwerking met<br />

elkaar zonder gedwongen winkelnering, op<br />

basis van gezonde kwaliteit”, omschrijft hij de<br />

samenwerking met een lach.<br />

Concreet: “Zo zijn wij digitaal<br />

gekoppeld aan onze klanten om efficiënt<br />

te kunnen werken op het gebied van<br />

zowel warehousing als transport. Bij een<br />

productiebedrijf regelen wij de just-intime-delivery.<br />

Zij produceren op basis van<br />

de klantvraag, net zoals in de automotive<br />

gebruikelijk is, en een voorraad houden ze<br />

er niet op na. Veel informatie-uitwisseling<br />

is nodig om de belevering goed te kunnen<br />

doen. Een robuuste IT-omgeving is daarbij<br />

absoluut noodzakelijk.”<br />

Fritom is de ondersteunende partij, met<br />

een eigen Research & Development-afdeling.<br />

Het samenwerkingsverband biedt daarnaast<br />

warehouse management- en transport<br />

managementsystemen, business intelligence<br />

systemen, plansystemen voor routing en<br />

boordcomputersystemen bijvoorbeeld.<br />

Dataveiligheid speelt hierbij een niet<br />

onaanzienlijke rol.<br />

Op duurzaamheidsgebied timmert het<br />

familiebedrijf flink aan de weg. Onlangs nam<br />

Veenstra|Fritom met groot enthousiasme<br />

tegelijkertijd haar tweede en derde Lean &<br />

Green-ster in ontvangst. Daar slaagde tot<br />

nog toe slechts één ander bedrijf in.<br />

Lean & Green-sterren<br />

Via Fritom had de organisatie al een ster uit<br />

2014. Dat was vanwege besparingen op<br />

brandstofgebruik van de bedrijven, en de<br />

onderlinge samenwerking, zoals uitwisseling<br />

van ladingen. “Al eerder keken we naar de<br />

rijstijl van onze chauffeurs in verband met het<br />

brandstofverbruik. Ook de bandenspanning<br />

houden wij goed in de gaten. Maar van<br />

recenter datum zijn de zonnepanelen op de<br />

daken. Daarmee produceren we momenteel<br />

zelfs meer energie dan we nodig hebben.<br />

De pompwagens, heftrucks en reachtrucks<br />

zijn dan ook allemaal elektrisch. En tijdens<br />

de nieuwe ronde in september hopen we<br />

AanZET-subsidie binnen te halen voor een<br />

elektrische trekker, die we in de regio willen<br />

inzetten. Helaas vielen we dit voorjaar qua<br />

subsidie buiten de prijzen.”<br />

Verder heeft het bedrijf een warmtepomp<br />

draaien. Die verwarmt de werkplaats, waar<br />

het eerste- en tweedelijns onderhoud van<br />

de eigen vrachtwagens plaatsvindt. “Een<br />

eigen werkplaats is een weloverwogen<br />

keuze”, zegt de rentmeester. “Onze visie<br />

is dat wij vanwege de omvang van onze<br />

vloot het onderhoud zelf doen vanuit<br />

kostenbeheersing. Ook kunnen we zo beter<br />

op de inzet van de voertuigen sturen. We<br />

zijn minder afhankelijk van dealers, waar we<br />

overigens prima mee samenwerken.”<br />

Forse prijsdelta<br />

Het familiebedrijf beschikt daarnaast over<br />

enkele LNG-voertuigen en ook de inzet van<br />

HVO is haar niet vreemd. “Vergeleken met<br />

‘regulier’ transport zit daar wel een forse<br />

prijsdelta tussen.”<br />

Veenstra is trots op het toerekenings-<br />

model, dat zich momenteel in de pilotfase<br />

bevindt. Dat is in het eigen bedrijf ontwikkeld.<br />

Daarmee kun je de kosten en de lage uitstoot<br />

van HVO toerekenen aan specifieke klanten<br />

in het bestaande uitvoeringsmodel. “We<br />

willen de methodiek laten valideren en ook<br />

certificeren. Zodanig dat we er ISO-normen<br />

aan kunnen verbinden. Zo bied je de<br />

klant een oplossing om de CO 2<br />

-uitstoot<br />

voor zijn behoefte te reduceren. En vooral<br />

voor logistieke oplossingen zijn wij als<br />

Veenstra|Fritom op aarde.”<br />

13


Veiligheid<br />

Tekst Ingrid Damen Beeld VARO Energy<br />

VARO Energy-directeur Jan Claes wil tankwagens altijd veilig laden<br />

“Spot niet met de dood”<br />

Chauffeurs van tankwagens<br />

en medewerkers lopen bij een<br />

incident blindelings naar het<br />

gevaar toe, stelde Jan Claes van<br />

energiebedrijf VARO Energy<br />

tot zijn grote schrik vast. Ook<br />

als dat gevaar een plas van<br />

5.000 liter benzine is en de<br />

kans op een explosie, dus de<br />

dood, reëel. Om gezamenlijk<br />

de veiligheid rondom het laden<br />

van tankwagens te verhogen,<br />

organiseert hij sinds kort sessies<br />

over veiligheidsbewustzijn.<br />

Als Director Terminals & Distribution<br />

Benelux & France is Claes (foto<br />

rechtsonder) verantwoordelijk voor de<br />

veiligheid van onder andere het laden van<br />

tankwagens bij terminals. In die landen gaat<br />

het in totaal om achttien overslagplaatsen. Bij<br />

iedere terminal komen dagelijks honderden<br />

vrachtwagens om benzine en diesel te<br />

laden. Die is bedoeld voor tankstations,<br />

scheepvaart, industrieën en landbouw.<br />

In België zijn er jaarlijks zo’n 135.000<br />

truckbeladingen en in Nederland 110.000.<br />

”Doordat chauffeurs<br />

dagelijks omgaan met<br />

gevaarlijke stoffen,<br />

kan het zijn dat ze niet<br />

meer beseffen dat de<br />

risico’s van die stoffen<br />

groot zijn”<br />

In de tankauto’s gaan twee producten:<br />

benzine en diesel. Het vlampunt bij diesel ligt<br />

op 61 graden. Dat van benzine begint op -45<br />

graden.<br />

Boem<br />

Eén vonk in de buurt van benzinedampen<br />

in combinatie met zuurstof en het effect is:<br />

boem. Een explosie en brand. “Doordat<br />

onder andere chauffeurs dagelijks omgaan<br />

met gevaarlijke stoffen, kan het zijn dat ze niet<br />

meer beseffen dat de risico’s van die stoffen<br />

groot zijn”, verklaart Claes.<br />

Ongeveer een jaar geleden besloot hij<br />

bijeenkomsten te gaan organiseren over<br />

veiligheidsbewustzijn. Hij had de cijfers over<br />

incidenten bij de terminals namelijk eens goed<br />

tegen het licht gehouden en was bepaald niet<br />

blij met wat hij zag: onder andere twee grote<br />

gebeurtenissen die ternauwernood goed<br />

waren afgelopen. Het doel van de sessies is<br />

dan ook om het werk rondom de terminals<br />

een veiliger karakter te geven.<br />

Geen taboes<br />

Hij nodigt de gehele supply chain uit om te<br />

komen praten: alle transportbedrijven die<br />

zorgen voor vervoer van benzine en diesel in<br />

tankwagens, hun opdrachtgevers, klanten en<br />

concurrenten van VARO, die beschikken over<br />

hun eigen terminals.<br />

Een interessant gezelschap, want een<br />

aantal is keihard concurrent van elkaar.<br />

“Dat realiseer ik me heel goed”, zegt Claes.<br />

“Daarom heb ik direct bij het begin spelregels<br />

op tafel gelegd: ‘In deze sessies is geen<br />

ruimte voor concurrentie, er zijn geen taboes<br />

en we gaan respectvol om met elkaar’.”<br />

Bij de eerste bijeenkomst zitten twaalf<br />

mensen om tafel. “Nou ja, alleen de<br />

tafel zelf ontbreekt”, lacht de directeur.<br />

“Daardoor voelt het voor iedereen extra<br />

ongemakkelijk.” Grappend: “Dan krijg je een<br />

soort coachingsessiesfeer. En dat is ook<br />

de bedoeling, want ik wil goede resultaten<br />

boeken.”<br />

Incidenten groeien<br />

Hij zet die dag op een rijtje waarom hij de<br />

deelnemers heeft uitgenodigd: het aantal<br />

incidenten groeit. Maar dat is nog niet alles:<br />

ze volgen sneller op elkaar en de ernst<br />

ervan wordt groter. Hij presenteert de cijfers.<br />

Volgens zijn gegevens hebben in ruim twee<br />

jaar, tot 5 september 2022, op alle locaties in<br />

totaal 52 incidenten plaatsgevonden. En de<br />

helft werd door de veroorzaker, de chauffeur,<br />

niet gemeld bij de terminal, ook al is dat<br />

verplicht. Daarbij gaat het om kleine spills<br />

van benzine of diesel: minder dan vijf liter die<br />

uit een tank stroomt. In zeven gevallen van<br />

de 52 wordt als oorzaak expliciet ‘verkeerde<br />

14 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK


handeling chauffeur’ genoemd.<br />

27 gevallen werden gelukkig wel door<br />

de chauffeur gemeld bij de terminal. Daarvan<br />

waren er maar liefst elf direct gelinkt aan het<br />

te veel (willen) laden in de tankwagen!<br />

Dit is een pijnpunt bij Claes.<br />

Tankwagens zijn namelijk uitgerust<br />

met een overvulbeveiliging. “Dat is een<br />

veiligheidsinstrument, net als een airbag in<br />

een auto. Je mag een tankwagen maximaal<br />

voor 95% vullen. Maar als de tank voor 98%<br />

gevuld is, moet de voeler gaan werken als<br />

noodrem. Het is geen operationeel instrument<br />

dat is bedoeld om het laden te stoppen!”<br />

Restlading vergeten<br />

Toch vullen veel chauffeurs te tank te vol en<br />

gebruiken ze het veiligheidssysteem als ‘rem’,<br />

en daar komen problemen van. Bovendien<br />

levert het gevaar op. Als je brandstof laadt,<br />

moet je namelijk traag eindigen om de<br />

installatie te beschermen. Als een chauffeur<br />

bijvoorbeeld vergeet dat er nog een restlading<br />

in de tank zat, stroomt de brandstof nog op<br />

te hoge snelheid als de overvulbeveiliging aan<br />

de rem trekt. Met als gevolg dat er vloeistof<br />

uit de tank komt: spill. Bovendien werkt<br />

Stromende benzine<br />

Een incident waarbij 4.700 liter vrijkomt op de laadstraat. In de opvolging van het<br />

incident begeven de chauffeur, de operators en een contractor zich in de stromende<br />

benzine. Dit leidt tot potentieel levensbedreigend gevaar voor alle aanwezigen op de<br />

de voeler niet in 100% van de gevallen. De<br />

sessie gaat verder: “Omdat veiligheid voorop<br />

staat, leg ik het probleem aan jullie voor. Mijn<br />

doel is namelijk om kennis te delen en best<br />

practices aan elkaar door te geven. Dus: wat<br />

doe ik zelf en wat doen anderen?” De eerste<br />

bijeenkomst begint enigszins moeizaam.<br />

Moeten de deelnemers wennen?<br />

Levenslang verbod<br />

De tweede sessie, begin dit jaar, zijn er al<br />

resultaten geboekt. De trend de laatste<br />

maanden gaat weer min of meer in de<br />

goede richting, meldt Claes de deelnemers<br />

voorzichtig. Dat is goed, maar maakt de<br />

bijeenkomsten niet minder belangrijk.<br />

Tegelijkertijd hebben twee chauffeurs namelijk<br />

een levenslang verbod op laden aan hun<br />

broek gekregen. En dat wil je helemaal niet.<br />

“We hebben ons sanctiebeleid moeten<br />

terminal.<br />

aanscherpen naar aanleiding van de vele<br />

incidenten. Dat passen we toe wanneer de<br />

chauffeurs de regels en/of de laadprocedures<br />

niet volgen.” Inmiddels vinden de deelnemers<br />

aan de veiligheidsbewustzijnsessies het<br />

steeds makkelijker om hun eigen ervaringen<br />

en (goede) praktijken te delen.<br />

Binnenkort staat de vierde bijeenkomst<br />

voor de deur en Claes is hoopvol. “Het ijs is<br />

gebroken en ik ben blij dat de stakeholders<br />

willen meedenken. Ook het aantal meldingen<br />

is toegenomen (vooral van VARO zelf). En de<br />

incidenten lijken minder ingrijpend, maar dat<br />

is een gevaarlijke uitspraak.”<br />

Hij is hoopvol voor de toekomst. Meer<br />

veiligheid betekent immers ook minder<br />

kosten en minder schade aan het milieu, niet<br />

te vergeten. “Ik mis wel nog steeds een paar<br />

stakeholders aan tafel: zij reageren niet op<br />

mijn uitnodigingen, maar ik geef niet op.”<br />

15


Veiligheid<br />

Tekst Annelies van Stijn Beeld Shutterstock<br />

Mkb gaat opdrachten mislopen door onvoldoende bewustzijn cyberdreiging<br />

Cybersecurity moet<br />

boardroom-topic worden<br />

Cybercriminelen richten hun<br />

pijlen steeds vaker op kleinere<br />

bedrijven. Werd vorig jaar het<br />

grootbedrijf duidelijk meer<br />

aangevallen dan het mkb, nu<br />

zijn die verschillen marginaal.<br />

Kleinere organisaties lijken<br />

daar weinig acht op te slaan.<br />

Het mkb zal, als het gaat om<br />

risicoperceptie, slagen moeten<br />

maken, ook om geen opdrachten<br />

mis te lopen door nieuwe<br />

wetgeving per 1 oktober 2024.<br />

Hoewel veel (transport)bedrijven zich<br />

veilig wanen, is de kans groot dat<br />

zij vroeg of laat slachtoffer worden van<br />

cybercriminaliteit. Bedrijven zijn immers<br />

digitaal op allerlei manieren met elkaar<br />

vervlochten. Inmiddels heeft dan ook meer<br />

dan driekwart van de bedrijven wel eens te<br />

maken gehad met cybercriminaliteit, blijkt uit<br />

onderzoek van ABN AMRO onder zakelijke<br />

klanten. Bij de meting vorig jaar gold dit nog<br />

voor ‘slechts’ 45% van de ondervraagden.<br />

De toename onder mkb’ers -met een<br />

omzet van minder dan tien miljoen euro- gaat<br />

opvallend snel. Inmiddels is 80% van hen<br />

eens doelwit geweest van criminelen. In het<br />

grootbedrijf ligt dat percentage op 75% en<br />

voor zzp’ers op 69%.<br />

Phishing<br />

De cyberaanvallen zijn er in alle soorten en<br />

maten. Phishing is de meest voorkomende.<br />

Zo’n 66% van alle ABN-AMRO-panelleden<br />

heeft hier wel eens mee te maken gehad.<br />

Via e-mails, sms- of WhatsApp-berichten<br />

en telefoontjes worden mensen verleid om<br />

een actie uit te voeren die later schadelijk<br />

16 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK<br />

blijkt. Een phishing-aanval kan gericht zijn<br />

op direct financieel gewin, zoals bijvoorbeeld<br />

met de gekloonde stem van een ceo die aan<br />

de telefoon het laatste zetje kan zijn om een<br />

grote bankoverschrijving te doen naar een<br />

frauduleuze bankrekening.<br />

Het kan ook het startpunt zijn van<br />

een grotere aanval. Volgens de jaarlijkse<br />

zogenoemde X-Force Threat Intelligence<br />

Index van IBM verkregen kwaadwillenden<br />

in 2022 in 41% van de cyberincidenten<br />

de toegang tot informatie of systemen via<br />

phishing. De buitgemaakte gebruikersnamen<br />

en wachtwoorden van IT-systemen en<br />

mailaccounts kunnen worden gebruikt om<br />

verder in de systemen van de organisatie<br />

binnen te dringen.<br />

Berichten kunnen daarnaast aansturen<br />

op het openen van een downloadlink of<br />

bijlage die ‘malware’ bevat, een kwaadaardig<br />

programma dat bijvoorbeeld systemen kan<br />

monitoren voor spionagedoeleinden of deze<br />

zelfs volledig kan platleggen.<br />

Malware-infecties<br />

Ook met malware heeft ruim 38% van de<br />

ondervraagden ervaring. De verspreiding<br />

van deze kwaadaardige programma’s gaat<br />

eenvoudig in een tijd waarin de toegang tot<br />

allerlei software en software-componenten<br />

met een paar muisklikken is geregeld. Zo<br />

worden ‘open source’-componenten door<br />

kwaadwillenden gekloond en met malware<br />

geïnfecteerd, in de hoop dat ze worden<br />

gedownload en terechtkomen in software van<br />

derden.<br />

Het Europees Agentschap voor Cyber<br />

Security (ENISA) ziet een verhoogd risico<br />

op malware-aanvallen op zogenoemde<br />

Operational Technology-netwerken (OT). Dit<br />

zijn systemen die bijvoorbeeld machines in<br />

fabrieken aansturen en niet altijd regelmatig<br />

beveiligingsupdates krijgen. OT-managers<br />

hebben volgens netwerkspecialisten niet<br />

altijd het besef dat hackers via hun machines<br />

kunnen binnendringen en de productie<br />

kunnen platleggen.<br />

Gijzelsoftware<br />

Een bekende en gevreesde vorm van<br />

malware is ransomeware. Dat versleutelt<br />

bestanden en geeft ze pas weer vrij op het<br />

moment dat het getroffen bedrijf losgeld<br />

heeft betaald. Hoewel het aantal ransomeaanvallen<br />

vorig jaar wereldwijd afnam, steeg<br />

in Europa het totaal aantal aanvallen met<br />

83%. Dergelijke aanvallen leiden tot flinke<br />

risico’s voor de bedrijfscontinuïteit. Veelal<br />

wordt gedreigd met vrijgeven van gevoelige<br />

data. Maar hoewel de druk om te betalen<br />

groot is, is het vaak geen definitieve remedie.<br />

De kans dat ze terugkomen is groot, volgens<br />

Cybersecurity-specialist MMOX.<br />

Datalekken kunnen diverse oorzaken<br />

hebben. Ze kunnen het gevolg zijn van een<br />

ransomeware-aanval, maar ook bijvoorbeeld<br />

doordat buitenstaanders de beschikking<br />

hebben gekregen over inloggegevens van<br />

systemen waar data worden beheerd.<br />

De grotere bedrijven in het<br />

onderzoekspanel meldden significant<br />

vaker datalekken dan de kleinere bedrijven.<br />

Hoogstwaarschijnlijk omdat zij vaak<br />

meer klantgegevens verwerken. Volgens<br />

de Autoriteit Persoonsgegevens is het<br />

aantal datalekken, dat is veroorzaakt door<br />

cyberaanvallen, toegenomen van 9% van<br />

alle datalekmeldingen in 2021 tegen over<br />

5% in 2020. Jaarlijks worden circa 25.000<br />

meldingen gedaan.<br />

Onbetrouwbaar<br />

Uit de Cybersecuritymonitor 2022 van het<br />

CBS blijkt dat in 2021 ruim 2.000 bedrijven


Veelal wordt gedreigd met<br />

vrijgeven van gevoelige data<br />

zijn afgeperst met behulp van gijzelsoftware.<br />

Ruim 10% betaalde daadwerkelijk<br />

losgeld om weer toegang te krijgen tot de<br />

bedrijfsgegevens.<br />

Daarnaast hadden vier op de tien<br />

bedrijven andere kosten om het bedrijf weer<br />

aan de gang te krijgen, zoals het vervangen<br />

van de software met een backup, het<br />

vervangen van de ICT-systemen of de inhuur<br />

van ICT-specialisten.<br />

Losgeld helft van jaaromzet<br />

In ruim de helft van de gevallen bedraagt het<br />

losgeld meer dan de helft van de jaaromzet<br />

van het bedrijf. Het zijn vooral de kleine<br />

bedrijven die betalen. De ruim 2.000 getroffen<br />

bedrijven zijn ondernemingen met meer dan<br />

twee personeelsleden.<br />

Uit het onderzoek blijkt dat ook 4.000<br />

zzp’ers te maken kregen met gijzelsoftware.<br />

Zij betaalden meestal niet. Van de<br />

getroffen kleine bedrijven met twee tot tien<br />

werknemers, betaalde 14% het losgeld. Bij<br />

grote bedrijven met 250 of meer werknemers<br />

ging het om ruim 4%.<br />

Overigens hielp het losgeld betalen niet<br />

altijd. Criminelen zijn niet te vertrouwen. In<br />

meer dan de helft van de gevallen werden<br />

bedrijfsgegevens na betaling niet of maar<br />

gedeeltelijk vrijgegeven. Dat gebeurde vooral<br />

bij kleine bedrijven.<br />

Bewustwording<br />

Terwijl het percentage ervaringsdeskundigen<br />

onder mkb’ers en zzp’ers snel toeneemt,<br />

is hun risicoperceptie juist gedaald. De<br />

risicoschatting van deze bedrijven loopt<br />

dus sterk uit de pas met de daadwerkelijk<br />

dreiging. Maar onder de grootste organisaties<br />

– met een jaaromzet van tien miljoen euro<br />

of meer – laat de risicoperceptie juist een<br />

duidelijk stijging zien, van 41% in 2022 naar<br />

64% dit jaar.<br />

Het zich onvoldoende bewust zijn van<br />

risico’s heeft er alles mee te maken dat<br />

cyberrisico’s voor kleinere ondernemers<br />

ongrijpbaar zijn. Een brand of een inbraak<br />

kun je zien, maar een hack niet. En<br />

omdat de media volop berichten over de<br />

grootste zaken, wordt het mkb-perspectief<br />

veel minder sterk belicht, aldus een<br />

cyberveiligheidspecialist van ThreadStone.<br />

Cybercriminelen spelen ook in op de<br />

afhankelijkheden binnen toeleveringsketens.<br />

Het Nationaal Cyber Security Centrum<br />

(NSSC) ziet dat gijzelsoftware-aanvallen<br />

steeds vaker gepaard gaan met tweevoudige<br />

of zelfs drievoudige afpersing. Waar bij een<br />

‘gewone’ ransomeware-aanval de toegang<br />

tot gegevens of systemen wordt afgesloten<br />

en deze na betaling van losgeld weer wordt<br />

vrijgegeven, voegt tweevoudige afpersing<br />

extra urgentie toe. Men dreigt met publicatie<br />

van data als er niet wordt betaald. Dit kan<br />

schadelijk zijn voor leveranciers, partners en<br />

klanten.<br />

>><br />

17


Veiligheid<br />

Bij drievoudige afpersing worden deze<br />

derden direct in het verhaal betrokken en<br />

krijgen zij ook een losgeldeis opgelegd. Grote<br />

bedrijven, die automatisch samenwerken met<br />

meer partners, zijn door dergelijk praktijken<br />

kwetsbaarder. Volgens een recent rapport<br />

van het World Economic Forum (WEF)<br />

kreeg 39% van de organisaties met meer<br />

dan 1.000 werknemers te maken met een<br />

cyberincident dat begon bij een leverancier,<br />

dienstverlener of partner. Onder bedrijven<br />

met minder dan 1.000 werknemers bedroeg<br />

dit percentage 25%.<br />

Eisen stellen<br />

Grote organisaties houden de<br />

cyberweerbaarheid van hun partners en<br />

leveranciers daarom kritisch tegen het licht.<br />

Ze gaan steeds hogere eisen stellen aan hun<br />

toeleveranciers. Hebben zij hun zaken niet<br />

goed voor elkaar, dan doen ze geen zaken.<br />

De kritische blik op ketenpartners zal<br />

nog extra worden versterkt door nieuwe<br />

Europese regelgeving op het gebied van<br />

cybersecurity. NIS2, de opvolger van de<br />

eerdere Network and Information Systemsrichtlijn<br />

(NIS), spoort bedrijven aan om<br />

afspraken te maken rondom cyberveiligheid,<br />

en deze contractueel vast te leggen met<br />

hun directe partners en leveranciers. Een<br />

dergelijk benadering is volgens deskundigen<br />

geen overbodige luxe, want: ‘Degene waar<br />

is ingebroken, is vaak niet degene die de<br />

meeste schade lijdt’.<br />

De nieuwe richtlijn geldt voor veel<br />

meer bedrijven dan zijn voorganger. Dat<br />

leidt tot een exponentiële toename van het<br />

aantal leveranciers dat aan de tand kan<br />

worden gevoeld. Ondernemingen die hun<br />

cyberveiligheid niet goed op orde hebben –<br />

en dit zijn met name kleine bedrijven- dreigen<br />

zichzelf buiten spel te zetten. Vanaf oktober<br />

2024, wanneer de EU-lidstaten NIS2 hebben<br />

vertaald naar lokale wetten en ook boetes<br />

kunnen worden uitgedeeld aan bedrijven die<br />

hun cyberrisico’s niet goed beheren, zal dit<br />

scenario van uitsluiting nog reëler worden.<br />

Paniek<br />

Over de gehele linie blijkt dat bedrijven<br />

zich niet erg verdiept te hebben in deze<br />

nieuwe regulering; slechts 11% van de<br />

ondervraagden heeft dat gedaan.<br />

Ondernemers voelen de urgentie nog niet<br />

zo. Maar over een half jaar is er paniek als de<br />

publicaties langskomen. Pas dan beseffen zij<br />

hoeveel werk en kennis er nodig is om op tijd<br />

aan die wetgeving te kunnen voldoen.<br />

Overigens vertrouwt een meerderheid<br />

van de bedrijven erop dat zij voldoen aan<br />

wet- en regelgeving op het gebied van<br />

cyberveiligheid: binnen het mkb is dat 53%<br />

en bij grote bedrijven bijna 70%.<br />

Boardroom<br />

Door de toenemende digitalisering is het<br />

belangrijk het risicomanagement op orde<br />

te brengen. Het is daarom belangrijk dat<br />

cybersecurity overal in de bedrijfsvoering<br />

wordt ingebed. Veiligheid en commercie<br />

staan namelijk soms op gespannen voet.<br />

Kies je om snel de markt op te gaan met<br />

een nieuwe functionaliteit of nieuwe app,<br />

dan mag dit niet ten koste gaan van de<br />

cyberveiligheid van de IT-oplossing.<br />

Ook kost het tijd en geld om applicaties<br />

veilig te houden. Dat is iets waar bedrijven,<br />

zolang er nog nooit iets is gebeurd, eerder<br />

geneigd zijn op te bezuinigen. Gelukkig wordt<br />

de samenwerking tussen IT-specialisten<br />

binnen een bedrijf en de directie steeds<br />

intensiever. Cybersecurity moet ‘gewoon’<br />

een boardroom-topic worden.<br />

19


Veiligheid<br />

Tekst Erik Stroosma Beeld Hunt & Hackett<br />

Cybersecurityexpert Marcel van Oirschot waarschuwt:<br />

“Een hack kan het einde van<br />

een bedrijf betekenen”<br />

Door de groeiende<br />

afhankelijkheid van<br />

digitale middelen neemt<br />

de kwetsbaarheid voor<br />

cybercriminaliteit toe. Veel<br />

bedrijven zijn zich daar<br />

onvoldoende van bewust,<br />

vindt cybersecurityexpert<br />

Marcel van Oirschot. “Ook in<br />

het transport en de logistiek<br />

schiet de bescherming tegen<br />

cybercriminaliteit vaak hopeloos<br />

tekort.”<br />

cybersecurity. Het werd drie jaar geleden<br />

opgericht door een medeoprichter en een<br />

voormalig mede-eigenaar van Fox-IT in<br />

Delft. Dat is binnen en buiten Nederland een<br />

begrip op het gebied van IT-beveiliging.<br />

Digitale dreigingen<br />

Ook Van Oirschot werkte bij Fox-IT.<br />

Hij was daar commercieel directeur.<br />

Sinds 2013 is hij werkzaam in de<br />

securityindustrie. Behalve bij Fox-IT vervulde<br />

hij ook seniormanagementposities bij<br />

cybersecuritydienstverlener Tesorion en<br />

KPN Security. Hij kan dan ook met recht<br />

cybersecurityexpert genoemd worden.<br />

En hoewel hij geen onafhankelijke positie<br />

inneemt, lijkt het er niet op dat hij bewust<br />

de boel aandikt om extra klanten binnen<br />

te halen. Want wat Van Oirschot schetst,<br />

wordt ondersteund door niet-commerciële<br />

organisaties als FERM, het Digital Trust<br />

Center (DTC) en het Nationaal Cyber<br />

Security Centrum (NCSC).<br />

De eerste is een stichting die<br />

zich inzet voor het vergroten van de<br />

cyberweerbaarheid van bedrijven in de<br />

Rotterdamse haven. De andere twee zijn<br />

overheidsorganisaties die zich<br />

Vertrouwen is goed, controle is beter.<br />

Die uitdrukking snijdt vaak hout, maar<br />

niet als het om cybersecurity gaat, is de<br />

ervaring van Marcel van Oirschot. Hij komt<br />

het in de praktijk vaak tegen, bedrijven<br />

die blind varen op hun IT-partner of op de<br />

standaard beveiliging van de software en<br />

cloud waarvan ze gebruikmaken. “Daar<br />

volledig op vertrouwen is heel onverstandig”,<br />

vindt hij. “En ook de overheid gaat de<br />

problemen met cybercriminaliteit niet<br />

oplossen. Bedrijven moeten daarin zelf hun<br />

verantwoordelijkheid nemen en de controle<br />

pakken.”<br />

Dat Van Oirschot pleit voor meer<br />

aandacht voor cybercrime bij bedrijven, is<br />

niet heel verwonderlijk. Hij is commercieel<br />

directeur bij Hunt & Hackett. Dat is, anders<br />

dan de naam doet vermoeden, een<br />

Nederlands bedrijf dat gespecialiseerd is in<br />

“Bij cybersecurity<br />

speelt bewustwording<br />

een cruciale rol” 1<br />

20 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK


focussen op digitale dreigingen.<br />

Het DTC publiceerde bijvoorbeeld<br />

eerder dit jaar een onderzoek. Daaruit bleek<br />

dat veel bedrijven hun basismaatregelen<br />

voor IT-beveiliging niet op orde hebben.<br />

“En dat terwijl de kwetsbaarheid voor<br />

cybercriminaliteit alleen maar toeneemt”,<br />

geeft van Oirschot aan. “Die wordt<br />

“Een succesvolle<br />

cyberaanval neemt<br />

gemiddeld 100 dagen<br />

in beslag”<br />

2<br />

aangewakkerd door de toenemende<br />

digitalisering, het minimaliseren van<br />

voorraden – waardoor bij een hack al<br />

snel leveringsproblemen ontstaan -, de<br />

aantrekkelijkheid van deze vorm van<br />

criminaliteit en de huidige toestand in de<br />

wereld. Daarmee doel ik met name op<br />

de oorlog in Oekraïne en de daarmee<br />

samenhangende sancties tegen Rusland.”<br />

“Een van de sectoren waarop wij ons<br />

specifiek richten is logistiek. De grootste<br />

dreiging voor die bedrijfstak bestaat uit<br />

ransomeware-aanvallen waarbij criminelen<br />

met gijzelsoftware systemen platleggen en<br />

losgeld eisen voor het opheffen daarvan.<br />

Een hack bij een klein onderdeel van een<br />

bedrijfsproces kan daarbij al voldoende zijn<br />

om veel schade aan te richten.”<br />

Printerhack<br />

Hij noemt een voorbeeld van een logistiek<br />

bedrijf waarbij de printer, voor de barcodes<br />

van de inkomende goederen, onvoldoende<br />

beveiligd was. “Die werd gehackt en daarmee<br />

lag heel het bedrijf stil. Doordat zo veel<br />

digitaal is tegenwoordig, zie je al gauw iets<br />

over het hoofd.”<br />

Bedrijven doen er daardoor verstandig<br />

aan om een goede inventarisatie te maken<br />

van hun cruciale applicaties. “De kans<br />

is groot dat daaruit naar voren komt dat<br />

afhankelijkheid van eigen of sectorspecifieke<br />

applicaties, hoger is dan die van de<br />

standaard office-applicaties. Denk aan een<br />

WMS en planning- en facturatiesoftware.<br />

Daarom is het zo belangrijk dat bedrijven, die<br />

dat nog niet doen, serieus werk maken van<br />

hun digitale veiligheid.”<br />

Volledig uitbesteden is niet de juiste<br />

aanpak. “Als bedrijfsleiding dien je dat<br />

zelf op te pakken en om te zetten in<br />

cybersecuritybeleid. De focus moet daarbij<br />

liggen op de drie voornaamste risicofactoren:<br />

de mens, oftewel de medewerkers, de<br />

procedures en de technologie.”<br />

Hierbij speelt bewustwording een cruciale<br />

rol. “Een organisatie die zich bewust is van<br />

het gevaar, zal zich daartegen wapenen en<br />

daarmee de kans op een succesvolle hack<br />

aanzienlijk verkleinen.”<br />

Jagen op hackers<br />

Bij dat wapenen tegen digitale dreigingen<br />

kunnen ondernemingen hulp krijgen van<br />

cybersecuritybedrijven als Hunt & Hackett.<br />

Kunnen die voor 100% veiligheid zorgen?<br />

Van Oirschot: “Nee, 100% garantie voor het<br />

voorkomen van cybercrime kunnen wij niet<br />

geven. Wel kunnen we, samen met de klant,<br />

het veiligheidsniveau zo hoog mogelijk krijgen.<br />

Dat doen we bijvoorbeeld door proactief<br />

op dreigingen te jagen, waarbij we continu<br />

speuren naar sporen van aanvallen. Een<br />

succesvolle cyberaanval neemt gemiddeld<br />

100 dagen in beslag. In die periode laten<br />

hackers sporen achter in systemen. Door<br />

daarop te jagen, kunnen we aanvallen<br />

vroegtijdig constateren en afslaan.”<br />

Is dat soort beveiliging ook voor<br />

mkb-bedrijven financieel haalbaar? “Gebrek<br />

aan transparantie is helaas iets wat<br />

samenhangt met deze problematiek. In<br />

principe zijn bedrijven verplicht om hacks<br />

en datalekken te melden bij de Autoriteit<br />

Persoonsgegevens. Maar dat gebeurt<br />

lang niet altijd. Ondernemingen kiezen<br />

er regelmatig voor om dit stil te houden.<br />

Duidelijke cijfers over het precieze aantallen<br />

hacks en de hoogte van losgeldbedragen<br />

ontbreken daardoor. Maar 200.000 euro is<br />

een bedrag dat regelmatig genoemd wordt bij<br />

gevallen van gijzelsoftware bij mkb-bedrijven.<br />

De vergoedingen voor onze services blijven<br />

daar ruim onder.”<br />

Rusland<br />

Hoewel duidelijke cijfers dus ontbreken, kan<br />

volgens de specialist wel gesteld worden<br />

dat de kans op een cyberaanval aanzienlijk<br />

groter is dan de kans op brand. “En kijk eens<br />

hoeveel daarin geïnvesteerd wordt.”<br />

“De gevolgen van cybercrime kunnen<br />

heel groot zijn en zelfs het einde van een<br />

bedrijf betekenen. Dit is geen probleem dat<br />

overwaait. Het is erg lucratief, de pakkans is<br />

miniem en je hoeft er niet eens veel verstand<br />

van IT voor te hebben, want hacksoftware is<br />

gewoon te koop.”<br />

Veruit de meeste ransomeware-aanvallen<br />

komen vanuit Rusland. “Dat land levert geen<br />

burgers uit en heeft door de huidige sancties<br />

en het tekort aan buitenlandse deviezen, dat<br />

daaruit voortvloeit, juist belang bij die hacks.”<br />

1. Als het om cybercrime gaat, zijn ransomewareaanvallen<br />

de grootste dreiging voor bedrijven in<br />

de logistiek.<br />

2. Cybersecurityexpert Marcel van Oirschot is<br />

commercieel directeur bij Hunt & Hackett.<br />

21


Veiligheid<br />

Tekst Anita Hestens<br />

Mobiele telefoon in het verkeer<br />

“Impact van ongevallen<br />

is immens”<br />

De mobiele telefoon is niet<br />

meer weg te denken uit het<br />

leven van de chauffeur, maar<br />

vormt ook een risico tijdens<br />

het rijden, en kan leiden tot<br />

gevaarlijke situaties. Ed Postma,<br />

Senior Adviseur Preventie<br />

en Risicobeheer bij TVM<br />

verzekeringen, merkt op: “De<br />

telefoon gebruiken onder het<br />

rijden moet je niet willen.”<br />

De overheid wijst met de MONOcampagne<br />

al sinds 2018 op de<br />

gevaren van digitale afleiding achter het<br />

stuur. Onderweg ‘Mij nie appen!’, is de<br />

boodschap vorig jaar om het gebruik van<br />

de mobiele telefoon achter het stuur te<br />

verminderen.<br />

<strong>Transport</strong>verzekeraar TVM startte<br />

in 2021 een veiligheidscampagne om<br />

onderweg het juiste, veilige appmoment te<br />

kiezen. Bestaat de indruk dat die campagnes<br />

hebben geholpen? Volgens Postma, die<br />

bij de ontwikkeling van beide campagnes<br />

betrokken was, hebben hierdoor meer<br />

ondernemingen en chauffeurs aandacht voor<br />

het risico van afleiding achter het stuur.<br />

Mobiel vormt een risico<br />

“Dat zien we terug in de vorm van<br />

verbetering bij de schadecijfers. Daar helpen<br />

deze campagnes bij. Ze vergroten de<br />

bewustwording van het risico en veranderen<br />

het gedrag. Ik merk dat bedrijven en<br />

chauffeurs er open voor staan en begrijpen<br />

dat de mobiele telefoon tijdens het rijden een<br />

risico vormt. Bedenk maar dat een chauffeur<br />

van een vrachtauto die 89 kilometer per uur<br />

rijdt en die drie seconden op zijn telefoon<br />

kijkt gedurende zo’n 75 meter niet op de<br />

weg let…. Ook is er uit de campagnes<br />

voortgekomen dat bedrijven vaker een<br />

urgentielaag in de communicatie inbouwen.<br />

Als een boodschap echt belangrijk is, dan<br />

is het beter om geen app te sturen, maar<br />

te bellen. Bij een dringende boodschap<br />

sturen bedrijven ook vaak een bericht via de<br />

boordcomputer naar de chauffeur, zodat hij<br />

of zij de volgende afslag neemt en op een<br />

parkeerplaats contact opneemt.”<br />

Ook gericht op afzenders<br />

Ondanks het risico haal je de telefoon niet<br />

weg, erkent Postma. “Zeker niet bij de<br />

jongere generatie die ermee opgegroeid<br />

is. Voor chauffeurs is de telefoon hét<br />

communicatiemiddel met collega’s, de<br />

planning, de leidinggevende en de familie. Die<br />

vormt het contact met de buitenwereld.”<br />

1<br />

Maar verstandig is het om je telefoon niet<br />

te gebruiken tijdens het rijden. “Dat is ook het<br />

doel van de TVM-campagne. Beter is het om<br />

een #appmoment te kiezen op een veilige<br />

locatie, bijvoorbeeld op een parkeerplaats.”<br />

“De campagnes zijn niet alleen gericht<br />

op verkeersdeelnemers, maar ook op de<br />

afzenders van whatsapp berichten. Zo is<br />

het goed als mensen zich realiseren dat zij<br />

wellicht beter geen appje kunnen sturen als<br />

zij weten dat chauffeurs aan het rijden zijn,<br />

maar elkaar bereiken op momenten dat dit<br />

kan. Die boodschap brachten wij onder meer<br />

aan de partners van de chauffeurs tijdens een<br />

chauffeursbijeenkomst”, zo herinnert Postma<br />

zich, die onder meer chauffeurscafés bezocht<br />

heeft om de campagne onder de aandacht<br />

te brengen.<br />

Verleidelijk<br />

De campagnes moeten ongelukken<br />

voorkomen. Want de impact van een ongeval<br />

is immens. “Het risico op een ongeval door<br />

afleiding is vier keer zo groot. Die afleiding<br />

Bedenk dat een<br />

chauffeur van een<br />

vrachtauto die 89<br />

kilometer per uur rijdt<br />

en drie seconden op<br />

zijn telefoon kijkt,<br />

gedurende zo’n 75<br />

meter niet op de weg<br />

let…<br />

komt niet alleen door de mobiele telefoon,<br />

maar ook door de boordcomputer of de<br />

navigatie. Aan boord van een vrachtauto zit<br />

nogal wat apparatuur tegenwoordig. Ook<br />

heeft de telefoon nog eens allerlei apps die de<br />

aandacht kunnen trekken van de bestuurder.<br />

En dat is soms heel verleidelijk. Daarom leg ik<br />

22 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK


zelf mijn telefoon ook wel in de kofferbak om<br />

niet te reageren tijdens het rijden.”<br />

“Behalve het letsel en het menselijk leed<br />

zijn ook de kosten voor een bedrijf hoog, als<br />

de vrachtauto hierdoor stil komt te staan. Als<br />

ondernemer heb je lang nodig om die kosten<br />

terug te verdienen.”<br />

Strafvervolging<br />

Er zijn geen cijfers over ongelukken waarbij<br />

de mobiele telefoon in het spel is. “Hoewel<br />

bij een ongeval de politie ook de telefoon<br />

in beslag neemt, is de bewijsvoering vaak<br />

lastig”, geeft Postma aan. “Een chauffeur<br />

zal dat niet ronduit aangeven. Overkomt<br />

een chauffeur een ongeval terwijl hij of zij<br />

de telefoon niet-handsfree gebruikt, dan is<br />

strafvervolging van de chauffeur mogelijk en<br />

niet zijn werkgever, als deze laatste er alles<br />

aan heeft gedaan om het gebruik van de<br />

telefoon tijdens het rijden terug te dringen.<br />

Daarom is het goed om binnen een bedrijf<br />

voorlichting te geven over het gebruik van de<br />

telefoon onderweg en hierover afspraken te<br />

maken en regels op te stellen, bijvoorbeeld in<br />

een bedrijfsreglement.”<br />

Aandacht voor de mobiele telefoon zou<br />

onderdeel moeten zijn van een veiligheids- en<br />

preventiebeleid van bedrijven. Postma kan<br />

helpen dit op te zetten. Voor minder schade<br />

en meer veiligheid op de weg heeft TVM<br />

hiervoor praktische en preventieve tips en<br />

adviezen opgesteld. De meest voorkomende<br />

schades bij transportbedrijven worden zo<br />

teruggedrongen.<br />

Handige tips<br />

• Maak vanuit een statement (via een brief, posters, mail, bijeenkomst) melding van<br />

het gevaar van het gebruik van de smartphone tijdens het rijden;<br />

• Geen bericht is goed bericht. Maak afspraken welke berichten urgent zijn en hoe<br />

met spoedgevallen om te gaan;<br />

• Maak concrete afspraken tussen planners en chauffeurs over bel- en<br />

contactmomenten. Wanneer wel en niet;<br />

• Een chauffeur kan sociale druk voelen om vooral altijd en overal bereikbaar te zijn;<br />

• Een AutoModus-app die automatisch antwoord geeft als de ontvanger onderweg<br />

is (‘nu even niet, ik ben aan het rijden’) kan bijdragen aan de rust in de cabine;<br />

• Leg de afspraken over telefoongebruik officieel vast, dat voelt minder vrijblijvend.<br />

Effect van boetes<br />

Of boetes helpen het gebruik van de mobiel<br />

tijdens het rijden terug te dringen, betwijfelt<br />

hij. “Je ziet dat er veel chauffeurs worden<br />

beboet bij controles met de touringcars.<br />

Nieuwe camera’s op viaducten kunnen ‘zien’<br />

of iemand een telefoon in zijn hand heeft.<br />

Maar ik weet niet of een geldboete voldoende<br />

is. Ik sprak laatst een chauffeur die twee keer<br />

hiervoor was bekeurd. De eerste boete had<br />

dus geen effect gehad. Meer pijn doet het<br />

controlebeleid in een deel van België waar<br />

een chauffeur zijn rijbewijs acht dagen kwijt is<br />

voor bellen of appen achter het stuur. Dat is<br />

heel rigoureus.”<br />

2<br />

Veel zakelijke telefoons zijn tegenwoordig<br />

handsfree. Daarnaast zijn er natuurlijk<br />

ook verschillende apps en technische<br />

hulpmiddelen die het telefoongebruik<br />

achter het stuur terugdringen. Zo hebben<br />

veel telefoons een niet storen-functie bij<br />

het gebruik van AutoModus. Er zijn ook<br />

oplossingen die de telefoon tijdens het<br />

rijden uitschakelen, of de werkgever een<br />

signaal sturen bij het gebruik van de mobiel<br />

(safedrivepod).<br />

1. Ed Postma, Senior Adviseur Preventie en<br />

Risicobeheer bij TVM verzekeringen: “De telefoon<br />

gebruiken onder het rijden moet je niet willen.”<br />

2. De mobiele telefoon kan leiden tot gevaarlijke<br />

situaties tijdens het rijden.<br />

23


ADVERTORIAL<br />

Beeld Michiel Ton<br />

Vakbeurs ICT&<strong>Logistiek</strong> <strong>2023</strong> maakt sector klaar voor de toekomst<br />

“Totaaloplossing voor keten”<br />

Op 8 en 9 november<br />

transformeert de Koninklijke<br />

Jaarbeurs in Utrecht in dé<br />

ontmoetingsplaats voor<br />

technologische innovaties<br />

binnen de logistiek. De vakbeurs<br />

ICT&<strong>Logistiek</strong> <strong>2023</strong>, die dit<br />

jaar zonder de tweejaarlijkse<br />

Logistica Next plaatsvindt, laat<br />

je trends en ontwikkelingen zien,<br />

biedt strategische inzichten,<br />

innovatieve oplossingen en<br />

praktische tips waar je direct<br />

mee aan de slag kunt. Dit jaar<br />

staat de beurs in het teken van<br />

Fit for the Future.<br />

In de logistieke sector speelt momenteel<br />

van alles, zoals een personeelstekort,<br />

duurzaamheid, digitalisering, data delen<br />

en robotisering. “De sector staat voor de<br />

uitdaging de juiste goederen op het juiste<br />

moment op de juiste plek zien te krijgen. Dat<br />

is lastiger dan ooit tevoren. Klanten willen<br />

steeds meer gemak en snelheid, terwijl de<br />

beschikbaarheid van mensen en goederen<br />

geen vanzelfsprekendheid meer is. De beurs<br />

biedt een totaaloplossing voor de sector<br />

en maakt die klaar voor de toekomst. Het<br />

hoofdthema is Fit for the Future, vooral<br />

op ICT- en technisch gebied”, zo begint<br />

beursmanager Corien den Ouden, die meer<br />

dan 150 exposanten en 5.000 bezoekers op<br />

de beurs verwacht.<br />

Debatten en challenge<br />

Uniek aan ICT&<strong>Logistiek</strong> is het uitgebreide<br />

inhoudelijke programma, dat wordt<br />

samengesteld in samenwerking met zeven<br />

kennispartners. Zo tref je in de Logistics<br />

24 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK<br />

Arena elf keynote sessies en zijn er zes<br />

theaters, waaronder het Supply Chain<br />

Theater (BLMC) en het Slimstock Theater,<br />

met dagelijks 32 sessies.<br />

Dit jaar is de lancering van het <strong>Logistiek</strong><br />

Debat, in samenwerking met de Vereniging<br />

<strong>Logistiek</strong> Management. “Die gaat over het<br />

belang van de logistiek voor Nederland, de<br />

uitdagingen op de logistieke arbeidsmarkt<br />

en de technologie als succesfactor in<br />

e-commerce.”<br />

Ook nieuw is de samenwerking met<br />

de Erasmus Universiteit Rotterdam en<br />

Topsector <strong>Logistiek</strong>, die de Challenge:<br />

Empowering Zero-Emission Logistics <strong>2023</strong><br />

organiseren. “Daarbij worden studenten van<br />

mbo-, hbo- en wo-opleidingen gekoppeld<br />

aan bedrijven. Dit is een wedstrijd over wie<br />

de meest innovatieve oplossing bedenkt<br />

en presenteert, volgens een onafhankelijke<br />

jury. De winnaar wordt bepaald op de beurs<br />

ICT&<strong>Logistiek</strong> en krijgt een award.”<br />

Op de hoogte blijven van alle<br />

updates in het programma en bij<br />

de exposanten én direct een gratis<br />

ticket ter waarde van 45 eruo<br />

bestellen? Ga naar ict-en-logistiek.nl.<br />

De vertrouwde elementen op de beurs<br />

zijn natuurlijk eveneens te vinden, zoals De<br />

<strong>Logistiek</strong>e Speeddate van Jong <strong>Logistiek</strong><br />

Nederland en de TLN-tours van <strong>Transport</strong> en<br />

<strong>Logistiek</strong> Nederland.<br />

Keynote sprekers en thema’s<br />

Achter de schermen treft Den Ouden met<br />

haar collega’s de voorbereidingen met<br />

keynote sprekers. “<strong>Logistiek</strong> Platform<br />

Utrecht gaat samen met de gemeente<br />

Utrecht het uitvoeringsplan voor duurzame<br />

stadsdistributie voor de komende vier jaar<br />

presenteren. Verder zijn al keynote sprekers<br />

bevestigd van AI Coalitie over artificial<br />

intelligence en een mooie internationale case<br />

van Rolec over een robotiseringscasus.<br />

De onderwerpen waarover zij in<br />

de theaters spreken, gaan over de<br />

subthema’s automatisering, datagedreven<br />

logistiek, digitalisering, duurzaamheid,<br />

ketensamenwerking en robotisering.”<br />

Paviljoen <strong>Logistiek</strong> Digitaal<br />

Vermeldenswaardig is verder dat<br />

kennispartner <strong>Logistiek</strong> Digitaal een paviljoen<br />

zal inrichten met een inhoudelijk programma<br />

in het theater. Vorig jaar vond tijdens de<br />

beurs de kick-off van haar project ‘Digitale<br />

Infrastructuur <strong>Logistiek</strong>’ plaats, dat wordt<br />

ondersteund door het Nationaal Groeifonds.<br />

“Op het paviljoen maakt <strong>Logistiek</strong> Digitaal<br />

Nederlandse bedrijven in de logistieke keten<br />

wegwijs in het stap voor stap digitaliseren<br />

van hun organisatie.”<br />

Andere nieuwe toevoegingen zijn<br />

het Cyber Security Paviljoen en Start-Up<br />

Paviljoen. Veel redenen dus om op de beurs<br />

de toekomst van de logistiek te verkennen!<br />

De vakbeurs ICT&<strong>Logistiek</strong> <strong>2023</strong> staat in het<br />

teken van Fit for the Future.


Column Henk van der Wal<br />

Beeld Christiaan Krouwels<br />

Erfenis voor de toekomst<br />

Vorig jaar overleed mijn moeder, een ingrijpende gebeurtenis die je laat nadenken over je<br />

eigen eindigheid en nalatenschap. Het bedrijf Van der Wal is daar vanzelfsprekend een<br />

onderdeel van. Ik ben geboren en getogen boven het bedrijf. En hoewel ik niet meer boven<br />

Van der Wal woon, breng ik hier wel het grootste deel van mijn tijd door.<br />

Wat wil ik nalaten? ‘De wereld mooier achterlaten dan hoe we het aantroffen, niet alleen voor<br />

onszelf, maar een beetje voor onze kinderen en vooral voor onze kleinkinderen.’ Dit is wat<br />

mij drijft. In mijn ogen is dit een belangrijk streven. Maar je kunt je natuurlijk afvragen: lukt<br />

dit? Want hoe maak je de wereld mooier? En, hoe ziet die mooie wereld er dan uit?<br />

Daarom vroegen we medewerkers tijdens een workshop over duurzaamheid: hoe ziet een<br />

mooie(re) wereld er voor jou uit? Wat nagenoeg altijd terugkwam, is de leefbaarheid van de<br />

aarde en met geliefden tijd kunnen doorbrengen.<br />

Over mijn nalatenschap: toen mijn grootvader Antoon in 1924 voor het eerst in een<br />

‘automobiel’ zat, zag hij mogelijkheden. Of hij daarbij eenzelfde mooiere wereld voor ogen<br />

had als ik nu? Mogelijk, maar niet waarschijnlijk. Gevormd door de economische crisis eind<br />

jaren ‘20, de Tweede Wereldoorlog en de wederopbouw, was vooral financiële zekerheid via<br />

een gezond bedrijf belangrijk. Zo konden mijn vader en zijn twee broers in de jaren ‘50 het<br />

stokje overnemen. Ik kreeg ik in de jaren ‘90 de kans om dit familiebedrijf te leiden.<br />

Opgroeiend tussen de dieselwalmen, had ik geen voorliefde voor vrachtwagens. Dus was<br />

opvolging niet direct mijn eerste keuze en nam ik bijna de afslag om psycholoog te worden.<br />

Maar voor de mensen, die ik vaak mijn hele leven kende, en het logistiek planproces, had ik<br />

wél een voorliefde. Zo kwam ik tot de conclusie: als ik de wereld mooier wil achterlaten, dan<br />

kan ik dat beter proberen in deze vervuilende en (vooral in die tijd) niet overal even sociale<br />

transportwereld.<br />

Ondertussen doe ik dit werk ruim 40 jaar met veel plezier. Maar met eindigheid als zekerheid<br />

komt de vraag: ‘hoe zorg ik ervoor dat ik het bedrijf op zo’n manier achterlaat dat het<br />

‘familiegevoel’ blijft en het nog eens 100 jaar probeert de wereld mooier te maken?’<br />

Met die gedachte kijk ik al geruime tijd rond in de sector. Daar is het gelukkig al een<br />

stuk aardiger en schoner geworden dan in mijn beginjaren. Zo bestaan er ondertussen<br />

samenwerkingsverbanden (Lean & Green, ECTA et cetera) en staan natuur en sociaal<br />

kapitaal bij een groeiende groep transportbedrijven op de agenda.<br />

Hoewel dit een positieve ontwikkeling is, blijft de totale CO 2<br />

-uitstoot van de transportsector<br />

groeien. Daarom moeten we echt nóg harder aan de bak, ik zie te vaak vrachtwagens<br />

voorbij komen die op papier vol zijn, maar in de praktijk slechts enkele pallets aan lading<br />

hebben. Te vaak moeten we lege kilometers rijden door idiote tijdsafspraken die met wat<br />

doorvragen onnodig blijken, en menig klant wil niet aan de LZV omdat, noem een excuus,<br />

‘het systeem’ er niet op ingericht is.<br />

Dus beste collega’s, zorg asjeblieft voor meer focus op verduurzaming zodat ik straks met<br />

een gerust hart Van der Wal kan overdragen aan de toekomst.<br />

Henk van der Wal is eigenaar en ceo van Van der Wal en SmartWay Logistics<br />

25


Economie<br />

Tekst Robert van Leewen Beeld Shutterstock<br />

Eén op de 250 vrachtauto’s rijdt<br />

zonder schadelijke uitstoot<br />

Van de bijna 1,2 miljoen<br />

bedrijfsvoertuigen in Nederland<br />

was 1,2 procent op 1 januari<br />

<strong>2023</strong> emissieloos. Dat meldde<br />

CBS recent. Dati is één op de<br />

100 bedrijfsvoertuigen, een<br />

verdubbeling ten opzichte van<br />

2021. Voor vrachtauto’s was dat<br />

één op 250, voor trekkers één op<br />

1.000. Welke uitdagingen zijn er<br />

voor verdere groei?<br />

In Nederland waren op 1 januari<br />

<strong>2023</strong> om precies te zijn 13.965<br />

actieve, emissieloze bedrijfsvoertuigen<br />

geregistreerd. Dat totaal bestaat voor 97%<br />

uit bestelauto’s, de resterende 3% bestaat<br />

uit trekkers, vrachtauto’s en speciale<br />

voertuigen. Denk aan vuilniswagens,<br />

brandweerwagens, mobiele kranen en<br />

hoogwerkers.<br />

Van die 13.965 emissieloze voertuigen<br />

is het grootste deel volledig elektrisch<br />

aangedreven: 13.925 voertuigen. Daarnaast<br />

stonden er 38 hybride voertuigen met<br />

elektriciteit als hoofdbrandstof en waterstof<br />

als nevenbrandstof geregistreerd. Twee<br />

voertuigen rijden op waterstof. Van de<br />

bestelauto’s is 1,4% emissieloos, dus iets<br />

meer dan één op de 100 bestelauto’s. Voor<br />

vrachtauto’s is dat 0,4%, (één op de 250),<br />

trekkers 0,1% (één op 1.000) en speciale<br />

voertuigen ook 0,1% (één op 1.000).<br />

Eigen vervoerders<br />

Qua aandeel hadden openbaar bestuur en<br />

overheidsdiensten (5,7%) en<br />

energievoorziening (3,2%) in 2021 de<br />

meeste emissieloze bedrijfsvoertuigen.<br />

In absolute aantallen hebben eigen<br />

26 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK<br />

vervoerders in de detailhandel de<br />

meeste emissieloze voertuigen: 1.750.<br />

Zij worden gevolgd door de post- en<br />

koeriersdiensten met 1.660 voertuigen.<br />

Afgaande op de recente grote orders voor<br />

elektrische vrachtvoertuigen door grote<br />

beroepsvervoerders of bedrijven die een<br />

belangrijk deel van hun vervoer hebben<br />

uitbesteed, kunnen die verhoudingen snel<br />

gaan veranderen.<br />

Bij bedrijven met eigen vervoer<br />

vormen transportkosten slechts een deel<br />

van de totale kostprijs van het product<br />

dat het bedrijf uiteindelijk verkoopt. Dat<br />

geldt ook voor (grote) verladers die hun<br />

transport hebben uitbesteed: de kosten die<br />

vervoerders hen in rekening brengen zijn<br />

vaak zo laag in vergelijking met hun totale<br />

kosten, dat die in de jaarrekening niet eens<br />

afzonderlijk worden vermeld.<br />

Als een vervoerder zijn wagenpark<br />

elektrificeert, is de kans groot dat<br />

zijn kostprijs en het tarief dat hij zijn<br />

opdrachtgever berekent, stijgen. Dat heeft<br />

gevolgen voor zijn concurrentiepositie. Maar<br />

zo’n hoger tarief zal de kostprijs van het<br />

product van de verlader nauwelijks omhoog<br />

laten gaan, maar hem wel helpen zijn eigen<br />

duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken.<br />

Veevervoer<br />

De wens tot verduurzaming is meestal de<br />

belangrijkste reden voor elektrificatie van<br />

het wagenpark. Het maakt niet uit of die nu<br />

komt vanuit het eigen bedrijf of vanuit<br />

opdrachtgevers. Ook toegang tot zeroemissie<br />

zones (ZE-zones) wordt vaak als<br />

aanleiding genoemd. 29 gemeenten<br />

hebben gebieden aangewezen waarin vanaf<br />

1 januari 2025 bestel- en vrachtauto’s in die<br />

ZE-zones uitstootvrij moeten zijn.<br />

De 29 gemeenten vormen weliswaar<br />

slechts 8,5% van de 342 gemeenten in<br />

Nederland, maar in die 29 gemeenten<br />

woont zo’n 34% van de Nederlandse<br />

bevolking. Weliswaar zullen zij zeker niet<br />

allemaal in ZE-zones wonen of werken.<br />

Voor winkels en andere soorten bedrijven<br />

(horeca, kantoorlocaties) in ZE-zones kan<br />

dat anders zijn.<br />

Het gaat sowieso om stedelijke<br />

distributie, dus een beperkt deel van<br />

alle vervoersbewegingen. Specifieke<br />

deelmarkten, zoals veevervoer, zullen nooit<br />

met toegangsrestricties voor ZE-zones<br />

te maken krijgen. Voor vervoerders die<br />

nooit in de ZE-zones komen, vormen de<br />

maatregelen geen directe aanleiding hun<br />

wagenpark te elektrificeren.<br />

Motie van Haga<br />

Als vervoerders dan toch ZE-zones in<br />

moeten, kunnen onder bepaalde<br />

voorwaarden vrijstellingen en ontheffingen<br />

gelden. Zo zijn er uitzonderingen voor<br />

bijzondere voertuigen. Maar ook bestaan er<br />

ontheffingen wegens lange levertijden van<br />

emissieloze voertuigen, op basis van<br />

bijzondere financiële omstandigheden, op<br />

basis van hardheidsclausules of als er geen<br />

emissieloze alternatieven zijn voor een<br />

voertuig.<br />

In dit kader is de nogal ruim<br />

geformuleerde motie van Van Haga<br />

interessant, die op 6 juli werd aangenomen.<br />

Die introduceert namelijk het bijzonder<br />

ruime begrip ‘zwaarwegende reden’ om<br />

een ontheffing aan te vragen.<br />

Nadelig voor het bedrijfsleven<br />

Volgens de motie worden er tussen 2025<br />

en 2030 veel emissievrije zones ingevoerd.<br />

Die zouden zeer nadelig voor het<br />

bedrijfsleven zijn. Dat komt onder meer


De motie van Van Haga, die<br />

op 6 juli werd aangenomen,<br />

introduceert het bijzonder<br />

ruime begrip ‘zwaarwegende<br />

reden’ om een ontheffing<br />

aan te vragen<br />

omdat ondernemers de steden niet meer in<br />

kunnen, ze (te) grote vervangings-<br />

investeringen moeten doen en er te weinig<br />

oplaadpunten zijn. Daarom verzoekt Van<br />

Haga de regering om ondernemers de<br />

mogelijkheid te geven om een ontheffing<br />

voor de zero-emissie zone aan te vragen als<br />

zij door een zwaarwegende reden niet over<br />

kunnen stappen op emissieloos vervoer.<br />

Obstakels<br />

Elektrificering kent ook uitdagingen. Vaak<br />

worden genoemd: beperkte<br />

laadinfrastructuur, investeringen in<br />

voertuigen en eigen laadfaciliteiten,<br />

aanschafprijs en actieradius.<br />

Grote bedrijven kunnen die uitdagingen<br />

zelfstandig of in samenwerking met<br />

opdrachtgevers aangaan. Maar mogelijk<br />

vormen ze obstakels voor kleine<br />

transportondernemers. En dat zijn er veel:<br />

volgens CBS is er in 70% van de 20.050<br />

bedrijven in het goederenwegvervoer één<br />

persoon werkzaam, en volgens NIWO heeft<br />

74% van de 16.285 vergunninghouders één<br />

vergunningsbewijs.<br />

Problemen kwamen naar voren<br />

tijdens een TLN-bijeenkomst voor kleine<br />

transportondernemers (KTO) over<br />

elektrische trucks. Zo zou het voor een<br />

kleine transportondernemer financieel niet<br />

haalbaar zijn een elektrische vrachtauto aan<br />

te schaffen. Daarnaast zou de praktische<br />

uitvoerbaarheid een reden zijn om nog niet<br />

over te stappen. Veel KTO-ers hebben hun<br />

vrachtauto bij hun huis staan. Hoe ga je je<br />

vrachtauto opladen als je werkt vanuit huis?<br />

En hoe kom je aan energie als je geen groot<br />

pand hebt waarop je zonnepanelen kunt<br />

leggen?<br />

Geen financiering<br />

Voorzitter Klaas de Waardt van VERN was<br />

nog stelliger tijdens het Congres Laadinfra<br />

’23. Hij ziet elektrisch rijden voor zijn<br />

achterban, transportondernemers met<br />

tussen de één en (ongeveer) vijftien trucks,<br />

als een onbereikbare droom.<br />

De prijzen van elektrische<br />

vrachtwagens zullen volgens hem ook<br />

bij grote productieaantallen niet dalen.<br />

Kleine transportondernemers hebben<br />

niet de middelen om zelf dure elektrische<br />

trucks aan te schaffen, en banken en<br />

leasemaatschappijen zijn tot nu toe niet<br />

bereid om die te financieren. Dus grote<br />

obstakels voor een grote groep vervoerders.<br />

27


Exclusief<br />

voor abonnees:<br />

Activeer nu<br />

uw onlineaccount!<br />

Als abonnee van <strong>Transport</strong> & <strong>Logistiek</strong><br />

heeft u vele (online)voordelen:<br />

• Via uw onlineaccount op<br />

www.transportlogistiek.nl heeft<br />

u toegang tot het digitale archief met<br />

de edities van <strong>Transport</strong> & <strong>Logistiek</strong><br />

uit voorgaande jaren.<br />

• U kunt op elk moment en waar u maar<br />

wilt inloggen op www.transportlogistiek.nl<br />

en exclusieve premium content lezen.<br />

• De nieuwste editie van <strong>Transport</strong> &<br />

<strong>Logistiek</strong> leest u als eerste online<br />

met verrijkte content.<br />

Activeer nu uw account en profiteer van de vele voordelen als abonnee!<br />

STAP 1<br />

STAP 2<br />

STAP 3<br />

STAP 4<br />

Ga naar www.transportlogistiek.nl<br />

Klik rechtsboven op ‘Inloggen’ en dan op ‘Account activeren’<br />

Vul de gevraagde gegevens in en uw account is geactiveerd<br />

U kunt vervolgens overal en op elk tijdstip inloggen<br />

Of scan de<br />

QR-code<br />

en activeer<br />

uw account<br />

Heeft u vragen over het activeren van uw account of het inloggen?<br />

Mail naar info@transportvakmedia.nl


Arbeidsmarkt<br />

Tekst Anita Hestens<br />

Steenbergen <strong>Transport</strong> Beste Leerbedrijf <strong>2023</strong><br />

“Heel belangrijk zijn aandacht en<br />

maatwerk voor iedere student”<br />

Niet voor niets is Steenbergen<br />

<strong>Transport</strong> uit Bodegraven<br />

uitgeroepen tot het Beste<br />

Leerbedrijf <strong>Transport</strong> en<br />

<strong>Logistiek</strong> <strong>2023</strong>. Opleiding van<br />

personeel is een speerpunt binnen<br />

het bedrijf. Vestigingsmanager<br />

Robert van Dam en hoofd<br />

personeelszaken Ton Bode zetten<br />

zich er heel serieus voor in dat<br />

leerlingen hun diploma halen. De<br />

prijs is een erkenning voor hun<br />

inspanningen op het gebied van<br />

leren en ontwikkelen.<br />

Van Dam had vóór de verkiezingsuitslag<br />

al taart besteld. “Ik had een<br />

onderbuikgevoel dat we gingen winnen.<br />

En anders zou het de tweede of derde<br />

prijs worden. De adviseur praktijkleren<br />

van de SBB (Samenwerkingsorganisatie<br />

Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) was<br />

enthousiast bij de laatste verlenging van onze<br />

erkenning als leerbedrijf. Bij de pitch lieten<br />

we twee BBL’ers aan de jury vertellen hoe<br />

zij als persoon groeien en waar zij tegenaan<br />

lopen. Dit maakte duidelijk, dat je als student<br />

bij Steenbergen alle ruimte krijgt en mag zijn<br />

wie je bent. We denken dat onze presentatie<br />

tijdens het jurybezoek doorslaggevend was.”<br />

De verkiezingen voor de sector<br />

worden georganiseerd door Sectorinstituut<br />

<strong>Transport</strong> en <strong>Logistiek</strong> (STL). De jury<br />

bestaat uit deskundigen uit de sector en<br />

de winnaar van vorig jaar. Het bedrijf is een<br />

logistiek dienstverlener, gespecialiseerd in<br />

24-uursdistributie binnen de Benelux. Naast<br />

het hoofdkantoor in Bodegraven heeft het<br />

vestigingen in Venlo en Meppel en in het<br />

Belgische Chaineux en Wommelgem. Het<br />

transportbedrijf telt 350 werknemers en<br />

begeleidde afgelopen schooljaar zeven<br />

BBL-studenten, in het komend schooljaar<br />

gaan er vier starten en hopelijk nog een paar<br />

meer.<br />

Ladies night van STL<br />

Al zo’n twintig jaar is Steenbergen <strong>Transport</strong><br />

een erkend leerbedrijf. Een tijd lag het<br />

opleiden van BBL-studenten stil, maar zo’n<br />

tien jaar geleden ontstond er een tekort aan<br />

vooral chauffeurs. Toen is de organisatie<br />

meer aandacht gaan besteden aan werven<br />

en opleiden van nieuw personeel. Twee<br />

jaar geleden heeft Steenbergen zelfs een<br />

Steenbergen Academy opgericht. Ook heeft<br />

het een eigen instructeur in dienst.<br />

“We bezoeken regelmatig scholen,<br />

beurzen, zij-instroombijeenkomsten en<br />

banenmarkten, waar we ons presenteren.<br />

Ook in september en oktober staan er enkele<br />

bijeenkomsten op de planning, waaronder<br />

een Ladies Night van STL. Ook de contacten<br />

met rijscholen zijn geïntensiveerd. En we<br />

besteden uiteraard veel aandacht aan de<br />

begeleiding van onze leerlingen”, zo legt Van<br />

Dam uit.<br />

“We zoeken niet alleen leerlingen om<br />

chauffeur te worden”, vult Bode aan. “Het<br />

gaat om een breed palet aan functies, van<br />

planner tot logistiek medewerker, maar ook<br />

stagiaires voor de IT-afdeling, klantenservice,<br />

werkplaats en boekhouding.”<br />

“De hedendaagse<br />

jonge chauffeur is<br />

veranderd, mede door<br />

de flexibele houding<br />

van werkgevers”<br />

De nieuwe leerlingen en zij-instromers plukt<br />

Steenbergen overal vandaan. Bode: “Tijdens<br />

de coronaperiode hebben we drie nieuwe<br />

leerlingen binnengehaald die actief waren in<br />

de horeca. Dat zijn geen stilzitters. Zij zijn heel<br />

blij dat zij niet meer in het weekend en op<br />

feestdagen hoeven te werken.”<br />

Tandarts<br />

“Zij zijn als logistiek medewerker in de loods<br />

begonnen met het vooruitzicht dat zij vanaf<br />

hun achttiende jaar mogen gaan rijden<br />

op een bestelbus, als zij hun B-rijbewijs<br />

hebben behaald. Zij kunnen ook in de loods<br />

blijven werken trouwens. Dat is het grote<br />

voordeel, dat leerlingen, voordat zij achttien<br />

worden, bij ons in de loods kunnen werken<br />

en kennismaken met veel activiteiten van<br />

het bedrijf. Ook maken wij mee dat nieuwe<br />

medewerkers uit andere sectoren bij ons<br />

instromen, bijvoorbeeld uit de bouw en<br />

zelfs een tandarts. Die werkt vier dagen<br />

als tandarts en één dag als chauffeur.<br />

Steenbergen heeft een speciale website over<br />

werken bij de organisatie, met daarop alle<br />

vacatures.”<br />

Ambitiegesprekken<br />

De nieuwe studenten kunnen overigens niet<br />

zomaar beginnen bij Steenbergen <strong>Transport</strong>.<br />

“Wij hebben voor de leertrajecten een<br />

stappenplan opgesteld”, licht Van Dam toe.<br />

“Na de kennismaking lopen zij een dagdeel<br />

mee. Daarna volgt weer een gesprek, met<br />

STL erbij. De kandidaten krijgen een buddy<br />

als vast aanspreekpunt. Praktijkbegeleiders<br />

zijn er voor de praktische begeleiding naar<br />

zelfstandig werken.”<br />

“We bieden ook ambitiegesprekken aan,<br />

gericht op de toekomst. Heel belangrijk is<br />

maatwerk, omdat iedere kandidaat anders<br />

is. Je merkt dat studenten het praktijkleren<br />

29<br />

>>


het leukste vinden en de dag naar school<br />

het minst leuk. De evaluatiegesprekken hoe<br />

het gaat doe ik zelf en ik houd contact met<br />

de school en STL. Ook waren we laatst<br />

aanwezig bij de diploma-uitreiking van een<br />

student bij STL en spraken we tevens onze<br />

contactpersonen. Soms voeren we zelfs ’tien<br />

minuten gesprekken’ met de ouders van een<br />

student, als er problemen zijn. Alles bij elkaar<br />

werpt onze aanpak zijn vruchten af.”<br />

Imago chauffeur beter<br />

De wervingsinspanningen van het bedrijf zijn<br />

groot vanwege personeelstekort door de<br />

vergrijzende beroepsbevolking.<br />

Van Dam en Bode merken dat het imago<br />

van het chauffeursberoep beter wordt.<br />

“Vroeger werd een chauffeur geassocieerd<br />

met veel werken en weinig verdienen. Dat<br />

is niet meer zo. De hedendaagse jonge<br />

chauffeur is veranderd, mede door de<br />

flexibele houding van werkgevers. Ongeveer<br />

één derde van onze chauffeurs werkt<br />

parttime, meestal vier dagen, vanwege<br />

zorgtaken.”<br />

De diversiteit onder het personeel is<br />

groot. “Ongeveer 10% van onze chauffeurs<br />

in Bodegraven is vrouw. Bij de logistieke<br />

functies werken veel medewerkers met een<br />

niet-Nederlandse achtergrond. Wij stellen<br />

wel als eis dat zij Nederlands spreken en<br />

uiteraard moeten zij gemotiveerd zijn. Ook zijn<br />

drie medewerkers in transitie. Twee van hen<br />

hebben de transitie ondergaan van man naar<br />

vrouw en de derde van vrouw naar man. Het<br />

wordt geaccepteerd in het bedrijf.”<br />

Positieve feedback<br />

De begeleiding van nieuwe leerlingen vinden<br />

Van Dam en Bode erg leuk om te doen. “Je<br />

Door de inspanningen van vestigingsmanager<br />

Robert van Dam en hoofd personeelszaken<br />

Ton Bode (links) is Steenbergen uitgeroepen tot<br />

Beste Leerbedrijf <strong>2023</strong>. Met in het midden Gabby<br />

Delhaas - van der Arend, manager Instroom &<br />

Mobiliteit bij STL, en drie studenten.<br />

ziet de kandidaten groeien als persoon en<br />

volwassen worden. We stomen ze klaar voor<br />

hun toekomst en doen er alles aan om ze<br />

hun diploma te laten halen. We krijgen ook<br />

veel positieve feedback van hen. Hoewel<br />

de meeste leerlingen na hun opleiding bij<br />

ons blijven werken, komt het ook voor dat<br />

zij een switch maken, bijvoorbeeld naar het<br />

internationaal transport, wat bij ons niet<br />

mogelijk is. Voor de sector gaat de kandidaat<br />

dan niet verloren. Wij hebben dan twee jaar<br />

mogen genieten van diegene, en er ook profijt<br />

van gehad. Maar wij houden de deur altijd<br />

open, mocht die persoon willen terugkomen<br />

als hij of zij bijvoorbeeld een gezin begint.”<br />

30 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK


<strong>Logistiek</strong><br />

Tekst Annelies van Stijn<br />

Fairtransport zeilt goederen duurzaam en rendabel over Atlantische Oceaan<br />

“Vlaggenschip Tres Hombres<br />

laat zien dat het kan”<br />

Met een motorloos<br />

vrachtzeilschip goederen van<br />

en naar de Caraïben vervoeren,<br />

en bestemmingen in West-<br />

Europa aandoen. Iets waarvan<br />

wellicht maar weinig (transport)<br />

ondernemers verwachten dat<br />

dat nog uit kan in de 21e eeuw.<br />

Fairtransport in Den Helder<br />

levert het bewijs. Met een geheel<br />

eigen business-model weten<br />

ze eerlijk geproduceerde rum,<br />

koffiebonen en cacao duurzaam<br />

én rendabel te verschepen.<br />

Vaten rum die in een ossenwagen het<br />

strand op komen rijden en vervolgens<br />

één voor één de zee in worden gerold. Aan<br />

de zogenoemde zwemmers dan de taak de<br />

drijvende vaten naar het voor anker liggende<br />

vrachtzeilschip Tres Hombres te duwen. Daar<br />

hijst de bemanning de vaten met de nodige<br />

spierkracht vanuit zee het laadruim in. Zakken<br />

gevuld met cacao en koffiebonen dienen als<br />

materiaal om de vaten te stouwen.<br />

Als je deze beelden ziet op youtubefilmpjes,<br />

dan denk je dat je zit te kijken naar<br />

taferelen van eeuwen geleden. Niets is echter<br />

minder waar. Voor de bemanning van Tres<br />

Hombres is dit realiteit. Het is de manier<br />

om niet alleen het vervoer over water, maar<br />

“Wij geloven in<br />

alternatieven die een<br />

eerlijk inkomen voor<br />

boeren, producenten<br />

en zeelieden<br />

waarborgen”<br />

ook het voor- en natransport zo duurzaam<br />

mogelijk te doen. Als vervolgens de ankers<br />

zijn gelicht en de zeilen gehesen, gaat het via<br />

andere bestemmingen in de Caraïben richting<br />

Amsterdam.<br />

Idealisme<br />

Het is alweer ruim twintig jaar geleden dat bij<br />

drie vrienden het idee ontstond om goederen<br />

te gaan vervoeren met een vrachtzeilschip.<br />

Het drietal voer op het Nederlandse zeilschip<br />

‘Europa’ en zag de vervuiling op zee. Ze<br />

bedachten zich dat dat vroeger toch anders<br />

ging en dat ook nu weer zo zou moeten<br />

kunnen. Uit puur idealisme hebben ze in<br />

2007 toen de motorloze brigantijn Tres<br />

Hombres gekocht. “Een zeilschip van 32<br />

meter lang dat in 1943 was gebouwd voor de<br />

handelsvaart”, aldus Joop Harrems, samen<br />

met Sabine Fox de directie van Fairtransport<br />

Shipping and Trading.<br />

Om met dit schip te kunnen varen,<br />

moest het grondig worden opgeknapt. Door<br />

het uitgeven van aandelen kregen ze het<br />

geld bij elkaar en in 2010 was het zeilschip<br />

operationeel.<br />

1. Het motorloze zeilschip Tres Hombres is 32<br />

meter lang dat in 1943 is gebouwd voor de<br />

handelsvaart<br />

31<br />

>>


Harrems: “Het idee was niet dat nu alle<br />

zeevracht per zeilschip zou moeten worden<br />

vervoerd, maar deze jongens wilden vanuit<br />

idealisme een steentje bijdragen aan<br />

duurzaam transport. Overigens zie je wel<br />

beweging in de conventionele zeevracht<br />

om de schepen uit te rusten met één of<br />

twee zeilen. Maar dat is puur en alleen om<br />

brandstof en dus kosten te besparen. Dat is<br />

een andere insteek dan de onze. De onze is<br />

puur ideëel. We hebben dan ook geen enkele<br />

hulpmotor aan boord. We zijn compleet<br />

afhankelijk van de wind en de stroming in<br />

zee. Alleen in havens waar we niet kunnen<br />

of mogen binnen zeilen, zoals bijvoorbeeld<br />

Amsterdam, daar huren we een sleepboot<br />

in.”<br />

Professionaliseren<br />

In de loop der jaren is Fairtransport<br />

geprofessionaliseerd. Shipping manager<br />

Daan Meijer grinnikend: “Was het eerst<br />

gechargeerd nog een haak uit de mouw, een<br />

papegaai op de schouder en kijken wat de<br />

dag je brengt, nu is alles qua kosten en baten<br />

beter in balans.”<br />

“Wij vervoeren geen<br />

bakstenen voor het<br />

geld”<br />

Daarvoor is de clientèle van het bedrijf ook<br />

aangepast aan de filosofie. “Wij vervoeren<br />

geen bakstenen, omdat dat geld opbrengt.<br />

Ons uitgangspunt is dat we producten<br />

transporteren vanuit de Caraïben die hier<br />

niet zijn, zoals koffiebonen, cacao en rum.<br />

Dat zijn ook eerlijke artikelen. Wij geloven<br />

in alternatieven die een eerlijk inkomen<br />

voor boeren, producenten en zeelieden<br />

waarborgen en die tegelijk wereldwijde<br />

2 3<br />

ecosystemen beschermen. De meeste van<br />

onze klanten waarderen dat en zijn bereid<br />

daar ook iets meer voor te betalen.”<br />

Bottelen<br />

Natuurlijk heeft het bedrijf zich door de<br />

jaren heen naar zeggen van Harrems ook<br />

steeds verder ontwikkeld. “De eerste keer<br />

dat we naar de Caraïben voeren, namen<br />

we de rum in flessen mee terug. Later<br />

kwamen we erachter dat de lege flessen<br />

voor de rum vanuit Europa weer naar<br />

Caraïbische bestemmingen gingen. We<br />

hebben toen besloten om rum in vaten te<br />

gaan vervoeren. Dat kwam goed uit, want<br />

transport alleen bracht niet genoeg op. We<br />

zijn de rum hier toen zelf gaan bottelen,<br />

etiketteren, verpakken en verkopen via ons<br />

handelsbedrijf. Datzelfde zijn we gaan doen<br />

met de koffiebonen en cacao waar we<br />

respectievelijk koffie en chocolade van laten<br />

maken in Amsterdam, en die we dan zelf<br />

verkopen.”<br />

Trainees<br />

Nog een derde tak van sport die het bedrijf<br />

inmiddels de nodige inkomsten verschaft,<br />

is het laten meevaren van trainees aan<br />

boord van de Tres Hombres. Harrems: “De<br />

bemanning bestaat uit zeven zeelieden die<br />

professioneel zijn opgeleid. De meesten<br />

hebben de zeevaartschool doorlopen. Daarbij<br />

kunnen er tegen betaling acht trainees<br />

meevaren. Liefst op zo lang mogelijke<br />

trajecten. Een week meevaren en vervolgens<br />

terugvliegen, is immers niet erg duurzaam.<br />

Gelukkig hebben de trainees veelal dezelfde<br />

mindset als wij en gaan ze veelal de gehele<br />

trip mee.”<br />

De Tres Hombres is momenteel het<br />

enige schip van Fairtransport. En hoewel het<br />

volume ernaar is, is Harrems terughoudend<br />

met investeren in nog een schip. “Er is lading<br />

genoeg, maar we kunnen de vele tientallen<br />

tonnen ook kwijt op andere zeilschepen die<br />

voor ons varen en waarvoor wij fungeren als<br />

agent.”<br />

Passaatwinden<br />

Tres Hombres vertrekt eens per jaar naar<br />

de Caraïben. Dat heeft alles te maken met<br />

de wind. “Heen zeilen we in november via<br />

de Canarische eilanden naar de andere<br />

kant van de Atlantische Oceaan op de<br />

passaatwinden.” Die oversteek duurt<br />

ongeveer drie weken.<br />

Na het laden en lossen op de<br />

verschillende bestemmingen zeilen ze<br />

dan in maart weer terug op de westelijke<br />

windstromen. “Eens hebben we een keer<br />

geprobeerd een tweede overtocht te doen in<br />

de zomermaanden, maar dat was te heftig.<br />

In die tijd wil je niet de oceaan oversteken. In<br />

de zomer zetten we de Tres Hombres dan<br />

ook in voor bestemmingen in West-Europa,<br />

zoals Portugal, Spanje, Frankrijk, Engeland<br />

en Denemarken.”<br />

Het spreekt vanzelf dat een bedrijf als<br />

32 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK


4<br />

Fairtransport nooit met haar klanten de<br />

precieze afleveringsdata kan afspreken. “Zo<br />

hebben we deze zomer nog door stormen<br />

een week vertraging opgelopen. We konden<br />

gewoon niet door het Kanaal met de wind<br />

pal van voren”, zegt Harrems. “Het mooie is<br />

wel dat we een zogenoemd dwarsgetuigd<br />

zeilschip hebben.” De zeilen staan dwars op<br />

het schip, waardoor ze minder hoeven te<br />

laveren.<br />

“Veel anderen zouden zeggen: waarom<br />

dan geen hulpmotor… Maar dat is een<br />

bewuste keuze. We willen juist in bepaalde<br />

weersomstandigheden niet in de verleiding<br />

komen om toch op de motor te gaan varen.<br />

Dat weten onze klanten en dat waarderen ze<br />

ook.”<br />

Zero-emissie<br />

Overal en altijd duurzaam en zero-emissie<br />

werken, is echter niet mogelijk, volgens<br />

Harrems. “In West-Europese havens kunnen<br />

vaten rum niet met een ossenwagen worden<br />

afgevoerd. Wel zijn we blij met één van<br />

onze in dit geval Zwitserse klanten, die zijn<br />

lading bij ons ophaalt met een elektrische<br />

vrachtwagen. Het zou mooi zijn als meer<br />

klanten dat voorbeeld volgen.”<br />

“Overigens hebben we weleens<br />

geprobeerd om producten zeilend met<br />

kleinere schepen het achterland in te krijgen,<br />

maar dat is echt te lastig. Dat vergt erg veel<br />

tijd en afstemming. En vaak conflicteert dat<br />

als je een paar dagen te laat bent. Inmiddels<br />

5<br />

weten we voor het transport over zee waar<br />

en wanneer welke winden en stromingen<br />

er zijn. Daar kunnen we in onze planningen<br />

aardig rekening mee houden. Maar het blijft<br />

natuur en dat heb je niet altijd in de hand.”<br />

Ocean Aged<br />

Hoe veel of weinig wind er staat, hebben<br />

ze bij Fairtransport niet in de hand; ook de<br />

hoogte van de golven niet. Feit is wel dat er<br />

gedurende een trip heen en weer over de<br />

Atlantische Oceaan altijd golven, deining en<br />

dus beweging is. En daar weten ze op een<br />

lucratieve manier gebruik van te maken.<br />

“De vaten die we laten vullen met rum, zijn<br />

de exemplaren die we in de zomer inkopen<br />

en importeren vanuit bestemmingen in<br />

Frankrijk, Portugal en Spanje. Daarin heeft<br />

wijn, port of whisky gezeten. Die vaten kun<br />

je zo gebruiken voor rum. Door het bewegen<br />

van het product in die vaten op zee ontstaat<br />

er een versneld rijpingsproces. Daardoor<br />

krijgt de rum in zo’n vat bijvoorbeeld de<br />

smaak mee van de wijn, port of whisky die<br />

eerder in dat vat heeft gezeten. Wij kunnen<br />

op die manier unieke rum in de markt zetten,<br />

waarmee we ook goed scoren op beurzen.”<br />

Inmiddels hebben ook andere bedrijven<br />

daar lucht van gekregen. “Er zijn nu dan ook<br />

bedrijven die ons vaten met gin meegeven die<br />

we heen en terug vervoeren. Puur en alleen<br />

voor de beweging onderweg. Die gin rijpt<br />

zo veel sneller en wordt verkocht als Ocean<br />

Aged Gin. Wij zijn blij dat we zeker richting<br />

Caraïben deze lading hebben, naast de lege<br />

vaten die we mee die kant op nemen. Wat<br />

ons betreft zou er nog meer lading mee die<br />

kant op mogen, maar dat is best lastig. Vind<br />

maar eens producten die bij ons passen en<br />

die ze daar nog niet hebben. Want zoals<br />

gezegd; wij vervoeren geen bakstenen voor<br />

het geld.”<br />

2. Joop Harrems vormt samen met Sabine Fox de<br />

directie van Fairtransport Shipping and Trading.<br />

3. Zakken van cacao en koffiebonen worden<br />

geladen.<br />

4. Een vat met rum.<br />

5. Het rollen van een vat.<br />

33


Duurzaamheid<br />

Tekst Ton van der Vliet<br />

Luuk Kraan in afstudeerscriptie:<br />

“Nog lange weg naar<br />

zero-emissie in Den Haag”<br />

‘Bereid je goed voor!’ Dat is het<br />

advies dat Luuk Kraan heeft<br />

voor transportondernemers<br />

en zeker ook voor zzp’ers met<br />

bestelbussen die vanaf 2025<br />

te maken krijgen met de zeroemissie<br />

zones in Den Haag.<br />

Hij studeerde onlangs af aan<br />

de hogeschool InHolland in<br />

Delft met een scriptie over dit<br />

onderwerp. En de gemeente Den<br />

Haag moet flink aan de bak,<br />

want op het gebied van onder<br />

andere laadinfrastructuur en<br />

communicatie zijn er nog bergen<br />

werk te verzetten.<br />

Voor het onderzoek dat hij<br />

uitvoerde, interviewde Kraan twaalf<br />

beleidsadviseurs en projectmanagers op<br />

het gebied van emissievrij rijden en logistiek.<br />

En worstelde hij zich door een enorme<br />

stapel rapporten en ambtelijke nota’s (de<br />

literatuurlijst beslaat maar liefst vijf A4’tjes).<br />

‘De komst van de zero-emissiezone<br />

voor stadslogistiek in Den Haag’ is de titel<br />

van zijn scriptie die 100 pagina’s telt. Kraan<br />

studeerde Landscape & Evironmanagement<br />

en bekent ruiterlijk dat hij nog nooit van het<br />

begrip zero-emissie zone had gehoord toen<br />

zijn opdrachtgever, de stichting Natuur en<br />

Milieufederatie Zuid-Holland, hem op het<br />

onderwerp attendeerde. “Ik ben er dus<br />

blanco ingedoken. En naarmate ik er meer<br />

over las, werd ik steeds enthousiaster.<br />

Ik loop nu ook met andere ogen door<br />

een winkelstraat. Dan let ik extra op de<br />

bestelbussen; zijn ze wel of niet elektrisch?”<br />

In 2014 hebben bedrijven, overheden<br />

34 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK<br />

en kennisinstellingen een Green Deal Zero<br />

Emission Stadslogistiek (ZES) opgesteld.<br />

Uitgangspunt is om minimaal 30 stadskernen,<br />

waaronder die van Den Haag, in 2025<br />

emissievrij te bevoorraden. Een complexe<br />

transitie, want er moeten zones aangewezen<br />

en borden geplaatst worden voor de<br />

gebieden waar enkel nog voertuigen zonder<br />

uitstoot mogen rijden. Er moeten hubs<br />

komen van waaruit die zones gaan worden<br />

bevoorraad.<br />

Handvol hubs<br />

Den Haag heeft momenteel een handvol<br />

hubs van waaruit zero-emissie wordt<br />

geleverd, en die zijn van bedrijven als PostNL,<br />

DHL, Hubbel en Cycloon. De gemeente<br />

zelf heeft nog geen visie ontwikkeld over<br />

toekomstige hubs.<br />

Verder moeten er voldoende<br />

oplaadpunten komen voor al die elektrische<br />

voertuigen en er dient een ANPR-systeem<br />

(automatische nummerplaatherkenning)<br />

met camera’s aangelegd te worden voor de<br />

handhaving. Tot zover de meest zichtbare<br />

onderdelen.<br />

Minder zichtbaar maar minstens zo<br />

ingrijpend is wat er allemaal nog áchter de<br />

schermen moet gebeuren. Er moet beleid<br />

ontwikkeld worden, er zijn subsidieregelingen<br />

om ondernemers te stimuleren over te<br />

stappen op elektrisch vervoer en er is<br />

afstemming nodig tussen rijk en gemeente<br />

om vast te stellen wie wat gaat betalen.<br />

DenHaag loopt achter<br />

Kraan: ”Ik was tamelijk naïef toen ik aan deze<br />

opdracht begon. ‘Gemeenten stellen zich<br />

een doel, en zullen dat in die tien jaar tijd<br />

wel gaan halen’, dacht ik. Maar de praktijk<br />

is anders. De vier grote steden (Amsterdam,<br />

Rotterdam, Utrecht en Den Haag) hebben de<br />

nodige kopzorgen om die zero-emissie zones<br />

in 2025 in te voeren. Volgens een onderzoek<br />

uit 2021 van Natuur en Milieu liep Den Haag<br />

het verst achter, met de minst gedetailleerde<br />

plannen. En 2025 is het al bijna hè! Vandaar<br />

dat ondernemers een dringende oproep<br />

hebben gedaan aan de gemeente Den Haag<br />

om vaart te maken.”<br />

Rotterdam als voorbeeld<br />

Omdat het vraagstuk zo complex en<br />

veelomvattend is, is er niet een simpele


conclusie te trekken<br />

uit het onderzoek van<br />

de student. In plaats<br />

daarvan heeft hij in zijn<br />

scriptie maar liefst 21<br />

adviezen opgenomen<br />

(zie kader) om de<br />

komst van zeroemissie<br />

zone in de hofstad te versnellen dan<br />

wel op gang te helpen. Variërend van het<br />

opzetten van een intensieve communicatiecampagne<br />

tot het aanbieden van leningen<br />

aan ondernemers voor de elektrificatie van<br />

hun voertuigen.<br />

Verder zou Den Haag volgens Kraan een<br />

voorbeeld kunnen nemen aan de stappen die<br />

Rotterdam inmiddels heeft gezet. “Die voeren<br />

met billboards, op de radio en via social<br />

media al een goede campagne om de komst<br />

van zero-emissie zone bekend te maken. Op<br />

een toegankelijke website kun je simpelweg<br />

het kenteken van je bestelbus invoeren om<br />

te zien waar je straks nog wel en niet mag<br />

rijden.”<br />

Zorg over zzp’ers<br />

De indruk van de onderzoeker is dat de<br />

meeste transportbedrijven wel weten wat hen<br />

straks te wachten staat. Brancheorganisaties<br />

als TLN agenderen het onderwerp regelmatig.<br />

Maar er is volgens hem ook een grote<br />

groep zzp’ers die nu nog dagelijks met hun<br />

bestelbusjes door stadscentra rijden, maar<br />

amper in de gaten hebben wat hen boven<br />

Interessante adviezen<br />

• Bied ondernemers de mogelijkheid een (renteloze) lening af te sluiten voor de<br />

elektrificatie van hun voertuigen;<br />

• Voer een grondig onderzoek uit om concrete cijfers te krijgen over hoeveel bestel- en<br />

vrachtwagens de stad dagelijks in- en uitrijden;<br />

• Lanceer in het vierde kwartaal van <strong>2023</strong> een communicatiecampagne rondom de<br />

invoering van de zero-emissie zone;<br />

• Begin uiterlijk in het eerste kwartaal van 2024 met uitbreiding van het aantal DCladers;<br />

• Herzie, samen met betrokken partijen, het Convenant Stedelijke distributie Den Haag;<br />

• Breid het probeeraanbod voor ondernemers (nu nog met cargobikes en een<br />

gedeelde bestelbus) uit met kleine- en grote bestelbussen;<br />

• Start in 2024 met de verschoning van het eigen gemeentelijke wagenpark;<br />

• Breng samen met het bedrijfsleven de laadvraag van bedrijventerreinen rondom Den<br />

het hoofd hangt. “De nieuwe regels gaan ook<br />

gelden voor ondernemers voor wie transport<br />

geen corebusiness is. De schilder die bij een<br />

klant in het centrum een paar kozijnen moet<br />

schilderen kan vanaf 1 januari 2025 met zijn<br />

Euro-4 bus de zone niet zomaar in. In het<br />

begin wordt er misschien nog gewaarschuwd<br />

en gedoogd, maar er komt een moment<br />

dat je een gepeperde rekening krijgt als het<br />

ANPR-systeem je betrapt.”<br />

Zoek zelf informatie<br />

Een welgemeend advies van Kraan aan<br />

iedereen die weleens met vrachtwagen of<br />

busje in het centrum van de stad moet zijn, is<br />

dan ook: “Bereid je goed voor op de komst<br />

van zero-emissie zones. Laat je informeren,<br />

en ga ook zelf op zoek naar informatie. Zo<br />

kent Den Haag een subsidieregeling voor<br />

ondernemers die tot 2.500 euro kunnen<br />

ontvangen als ze hun vervuilende dieselbus<br />

laten slopen en vervangen door een<br />

elektrisch voertuig. En denk goed na welke<br />

effect zo’n emissieloze zone heeft op jouw<br />

bedrijfsvoering. Een hovenier vertelde me dat<br />

hij nu nog rondrijdt met een grote aanhanger,<br />

maar dat die, als-ie volgeladen is, te zwaar<br />

is voor een elektrisch voertuig. Kortom,<br />

die man kijkt nu al vooruit hoe hij met zijn<br />

onderneming verder moet na 1 januari 2025.”<br />

Luuk Kraan kreeg al veel positieve reacties op zijn<br />

uitvoerige onderzoek. Ook de Haagse wethouder<br />

Arjen Kapteijns heeft een exemplaar van de<br />

scriptie ontvangen.<br />

35


Duurzaamheid<br />

Tekst Chris van der Hulst en Annelies van Stijn<br />

Action meer dan tevreden over eerste twee elektrische vrachtwagens<br />

“Inzetbaarheid e-trucks<br />

overtreft verwachtingen”<br />

Ze rijden soepel. Trekken veel<br />

sneller op. Hoeven maar één<br />

keer tussentijds op te laden.<br />

Hebben een actieradius die<br />

de verwachtingen overtreft.<br />

Oftewel: de twee elektrische<br />

trucks van Action hebben zich<br />

bewezen. Er volgen er dus meer.<br />

anuit het distributiecentrum in<br />

V het Limburgse Echt beleveren 74<br />

vrachtwagens in totaal 351 Action-winkels.<br />

Die zitten in Zuid-Nederland, België en<br />

Duitsland. Sinds februari <strong>2023</strong> gebeurt dit<br />

ook met twee elektrische vrachtwagens.<br />

Deze vrachtwagens worden twee keer per<br />

dag opgeladen. Eén keer ’s nachts en één<br />

keer overdag, als de lege trailer weer wordt<br />

volgeladen en de chauffeur pauze heeft.<br />

Dezelfde planning<br />

Het laden gebeurt op het distributiecentrum<br />

in Echt, aan de 175 kWh snellader.<br />

Onderweg bijladen is niet nodig.<br />

Wagenparkbeheerder Peter Glavimans:<br />

“Deze trucks rijden zo’n 350 tot 370<br />

kilometer per dag. Ze beleveren circa drie<br />

filialen in de ochtend en drie in de middag.<br />

Het is dan voldoende om één keer<br />

tussentijds bij te laden op het<br />

distributiecentrum.”<br />

De planning aanpassen vanwege de<br />

komst van de e-trucks was niet nodig,<br />

aldus Glavimans. “We hebben een groot<br />

aantal filialen in de buurt, alleen al in Heerlen<br />

zijn er drie Actions. En de actieradius van<br />

de e-trucks is iets verder dan Luik, dus<br />

we komen er een flink eind mee.” Supply<br />

Chain Development Manager Erwin<br />

den Exter vult aan: “De actieradius – en<br />

36 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK<br />

dus de inzetbaarheid – overtreft onze<br />

verwachtingen. We hadden ingezet op<br />

routes tot 150 kilometer, maar de e-trucks<br />

worden zonder problemen op langere ritten<br />

tot 200 kilometer ingezet.”<br />

Ook de rijervaring is heel goed, weet<br />

Glavimans van de chauffeurs. “Iedereen<br />

kan met de elektrische vrachtwagen rijden,<br />

maar wij kiezen er voorlopig voor dat<br />

tien chauffeurs dat doen. Dat maakt het<br />

makkelijker om ervaringen te delen. Die<br />

ervaringen zijn heel positief. De e-truck rijdt<br />

enorm soepel en trekt veel sneller op dan<br />

een diesel. Ook klinkt de truck veel rustiger:<br />

hij maakt minder geluid en trilt niet zo als<br />

een diesel. Natuurlijk hebben we ook wat<br />

collega’s die fervent dieselrijders zijn en bij<br />

diesel blijven zweren. Maar er zijn er ook die<br />

zeggen: geef mij die e-truck maar.”<br />

Meer e-trucks<br />

“De e-trucks hebben zich bewezen”, vult<br />

Den Exter aan. “Ze werken prima en zijn<br />

betrouwbaar. We willen er dan ook nog<br />

meer aanschaffen. Daarom hebben we in<br />

april van dit jaar de AanZET-subsidie<br />

aangevraagd voor zes nieuwe e-trucks. We<br />

verwachten dat twee aanvragen worden<br />

toegewezen. Voor deze twee extra e-trucks<br />

zijn er nog voldoende relatief korte ritten te<br />

maken, dus de planning hoeft nog altijd niet<br />

aangepast te worden.”<br />

Langere afstanden<br />

Intussen bekijkt Action wel het rijden van<br />

langere ritten. Den Exter: “Dan is het dus<br />

nodig om onderweg te snelladen. We testen<br />

nu met ritten naar Brussel, om daar te<br />

snelladen en volgeladen weer terug naar<br />

Echt te rijden. Ik ben ervan overtuigd dat dit<br />

onderweg snelladen prima gaat lukken.<br />

Zeker omdat het aantal openbare<br />

snellaadpunten een vlucht gaat nemen.” De<br />

EU heeft namelijk afgesproken dat er eind<br />

2030 om elke 60 kilometer een laadplein<br />

van in totaal 3.600 kW te vinden is langs de<br />

Europese snelweg (TEN-T core), ook te<br />

gebruiken door elektrische vrachtwagens.<br />

Duurzame stappen<br />

Action zet nog meer duurzame stappen.<br />

Ook voor het Duitse distributiecentrum van<br />

Action rijden er twee e-trucks. Daarnaast<br />

gaat het bedrijf binnenkort voor zijn<br />

dieselvrachtwagens overstappen op de<br />

biobrandstof HVO. En in Frankrijk wordt de<br />

inzet van waterstoftrucks verkend.<br />

Bovendien hebben vijf trailers sinds februari<br />

van dit jaar zonnepanelen op het dak. Het<br />

betreft de SolarOnTop-technologie van het<br />

Limburgse bedrijf IM Efficiency.<br />

De laadklep van de trailer gebruikt<br />

“We verwachten<br />

dat twee aanvragen<br />

worden toegewezen”<br />

de zonne-energie. De resterende energie<br />

wordt aan de trekker geleverd. Dat scheelt<br />

brandstofverbruik en dus CO 2<br />

-uitstoot en<br />

geld. In het najaar evalueert Action de proef<br />

met de zonnepanelen, om te bepalen of er<br />

nog meer trucks mee worden uitgerust.<br />

Geleidelijke overstap<br />

Action is ervan overtuigd dat het investeren<br />

in – nu nog een beperkt aantal – elektrische<br />

vrachtwagens en het verkrijgen van<br />

gestructureerde ervaring, waardevolle<br />

inzichten zal opleveren voor een bredere<br />

overgang naar zero-emissie voertuigen. Den<br />

Exter: “Het is daarbij wel belangrijk om een<br />

zorgvuldige afweging te maken, omdat dit


van invloed is op verschillende aspecten.<br />

Bijvoorbeeld op de productiviteit en kosten<br />

van transportactiviteiten, processen,<br />

transportmaterieel en laadinfrastructuur en<br />

-apparatuur. Daarom schaffen we niet in<br />

één keer tientallen e-trucks aan, maar doen<br />

we dat geleidelijk. Zo kunnen we de<br />

kwaliteit van het plan om over te stappen<br />

naar elektrisch vervoer verbeteren en de<br />

risico’s verminderen.”<br />

Gratis advies op maat<br />

Action is in het traject voorafgaand aan de aankoop geadviseerd door logistiek<br />

expert zero-emissie Rob Kroon van Zuid-Limburg Bereikbaar. Kroon informeerde<br />

Action over subsidiemogelijkheden en gaf advies over voertuigtechniek en over<br />

laadinfra. Ook maakte Kroon een TCO-berekening, die laat zien hoeveel een<br />

elektrische vrachtwagen onder de streep kost, dus rekening houdend met subsidie,<br />

brandstofkosten enzovoort. Een kosteloos advies op maat, dat aangeeft of de<br />

overstap naar een e-truck ook interessant kan zijn voor jouw bedrijf.<br />

37


Techniek<br />

Tekst Matthijs Kobus en Annelies van Stijn Beeld Scania en Matthijs Kobus<br />

Supertest met Scania 560 Super<br />

Nieuw is de dertiende<br />

versnelling, een overdrive<br />

De nieuwe Scania 560 R Super<br />

is een indrukwekkend voertuig.<br />

Alle ervaringen van de vorige<br />

generatie Scania-motoren zijn<br />

gebruikt om deze nieuwe zescylinder<br />

lijnmotor met twee<br />

bovenliggende nokkenassen<br />

verder door te ontwikkelen.<br />

Door de vierkleppentechniek en<br />

het optimaal aanpassen van de<br />

in- en uitlaatspruitstukken is<br />

de ademhaling van deze motor<br />

sterk verbeterd.<br />

Natuurlijk is <strong>Transport</strong> & <strong>Logistiek</strong><br />

benieuwd naar de prestatie on the road<br />

van deze nieuwe Scania 560 Super. Na een<br />

dag van meten en nog eens meten, is het op<br />

dag twee rijden met de auto. Wat presteert<br />

met name de nieuwe motor?<br />

Halverwege de helling<br />

De testroute voert door Nederland met als<br />

startpunt Dreumel. Van daaruit gaat het<br />

richting Rhenen. Na het oversteken van de<br />

Nederrijn voert de route rechtsaf richting<br />

Ouwehands Dierenpark. Net na die afslag<br />

volgt er een pittige helling naar de<br />

verkeerslichten. Hier zal de 560-motor in<br />

combinatie met de G33-versnellingsbak alles<br />

uit de kast moeten halen om zo snel mogelijk<br />

te reageren op deze verkeerssituatie.<br />

Het tempo ligt laag bij deze pittige, korte<br />

klim met ook nog eens 40 ton lading. Helaas<br />

zijn de verkeerslichten het testteam niet goed<br />

gezind en komt de combinatie halverwege de<br />

helling noodgedwongen tot stilstand. Wel kan<br />

nu ter plekke de hold-functie goed worden<br />

uitgeprobeerd en… goedgekeurd.<br />

Als het verkeerslicht op groen springt, is<br />

38 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK<br />

het de bedoeling om in de klim weg te rijden<br />

en meteen links een haakse bocht te nemen.<br />

Ook dit is geen enkel probleem voor de<br />

560 Super. De wagen laat zich fijn besturen<br />

omdat het stuurhulpsysteem het sturen lichter<br />

maakt.<br />

Na een paar verkeersdrempels volgt<br />

vanaf de Grebbenberg een afdaling van 7%.<br />

Dit is ‘de’ gelegenheid om CCAP (cruise<br />

control active prediction) zijn werk te laten<br />

doen. CCAP kent via een topografische<br />

kaart de wegsituatie in een straal van drie<br />

kilometer rondom de truck. Dit systeem<br />

helpt de chauffeur om in iedere situatie<br />

een brandstofverbruik te genereren dat<br />

zo gunstig mogelijk is. Een chauffeur kan<br />

immers onmogelijk alle wegsituaties kennen<br />

en daarop inspelen. Dit computersysteem is<br />

daar wel toe in staat.<br />

Dalingswaarde<br />

We laten de truck de vooringestelde<br />

dalingswaarde zelf uitvoeren, en ook hier<br />

regelt de 560 het super. De snelheid komt<br />

niet boven de 90 km/h. De route voert verder<br />

via Wageningen naar de A50. Het drukke<br />

verkeer en de wat krappe rotondes blijken<br />

voor de Scania niet echt een hindernis om<br />

doorheen te kunnen manoeuvreren.<br />

Aangekomen bij de A50 gaan we richting<br />

Apeldoorn de snelweg op. De cruise control<br />

wordt ingesteld op 85 km/h en de nieuwe<br />

‘super’-software mag zijn werk doen. Met 85<br />

km/h en de twaalfde price-direct versnelling,<br />

levert dat een toerental op van 1.040<br />

omwentelingen.<br />

Nieuw in de G33 versnellingsbak is de<br />

dertiende versnelling, en dat is een overdrive.<br />

In OD, zoals het display aangeeft, gaat het<br />

toerental omlaag naar 800 toeren. Dit lage<br />

toerental zal alleen gebruikt worden als de<br />

truck dat nodig acht, en zorgt voor een nog<br />

lager brandstofverbruik en een zware sonore<br />

brom in de cabine. Op je gehoor zou je als<br />

chauffeur nu terugschakelen.<br />

Netjes tussen de lijnen<br />

De nieuwe software zorgt voor een rijbeleving<br />

waar de chauffeur wel even of nauwelijks<br />

aan zal moet wennen. Afstand houden en<br />

tussen de lijntjes blijven rijden, dat regelt de<br />

Scania allemaal zelf. Het ‘lane keep assist’,<br />

dat ervoor zorgt dat de truck netjes tussen<br />

de lijnen van de weg blijft rijden, werkt bij<br />

de Scania verrassend subtiel. De kleine<br />

stuurcorrecties die door het systeem worden<br />

uitgevoerd, zijn bijna niet voelbaar.<br />

Bijna automatisch wordt de weg vervolgd<br />

richting de A1. Het weer is goed en er staat<br />

niet al te veel wind, wat gunstig is voor het<br />

brandstofverbruik.<br />

Niet in de gaten<br />

Eenmaal op de A1 richting Almelo wordt het<br />

tijd voor een kop koffie met een koek en dus<br />

maken we de eerste stop bij de een<br />

tankstation aan de A1. Daarna wordt de<br />

route vervolgd. De 560 Super houdt daarbij<br />

zijn snelheid niet exact op 85 km/h, maar<br />

verhoogt deze heel subtiel, waarna de<br />

snelheid vervolgens ook weer heel subtiel<br />

terugloopt. Ben je als chauffeur aandachtig<br />

bezig met het verkeer, dan heb je dat niet in<br />

de gaten.<br />

Na de lange bocht richting Almelo, gaat<br />

het kort verder op de A35 naar de N36.<br />

Deze doorgaande binnendoorweg is iets<br />

drukker en leidt naar de A28. Tot dan toe<br />

heeft de Scania het voorbeeldig gedaan. Het<br />

schakelen gaat snel en soepel en de nieuwe<br />

supersoftware doet wat ze moet doen.<br />

Na een lunch en pauze van een uur bij<br />

de Lichtmis aan de A50 gaat de terugweg<br />

beginnen. De Scania rijdt bijna autonoom<br />

>>


39


Techniek<br />

terug naar Dreumel. De systemen die de<br />

chauffeur helpen om het voertuig zo veilig<br />

mogelijk op de weg te houden, zijn bij<br />

deze Scania fijn om te gebruiken. Geen<br />

onverwachte situaties waar de chauffeur op<br />

bedacht moet zijn. Hij kan de aandacht goed<br />

op het drukke verkeer houden, en de Scania<br />

helpt hem daar prima bij.<br />

Terug in het land van Maas en Waal is<br />

de nieuwsgierigheid groot naar het verbruik<br />

van de 560 Super op deze rit. In totaal is er<br />

334,18 kilometer gereden en 73,94 liter diesel<br />

verbruikt. Een korte rekensom leert dat het<br />

verbruik daarmee komt op 22,12 liter op de<br />

100 km. Een mooie score van 1:4,52 met<br />

een totaalgewicht van 40 ton.<br />

Conclusie<br />

Van de 560 Super kan gezegd worden dat<br />

het een supertruck is om als chauffeur je<br />

werk mee te doen. De nieuwe motor, samen<br />

met de G33 versnellingsbak, is een fijne<br />

combinatie. De nieuwe ‘super’<br />

rijassistentiesystemen zijn tijdens het rijden<br />

heel druk aan het werk en helpen de<br />

chauffeur om zo goed mogelijk door het<br />

drukke verkeer te komen met een zo laag<br />

mogelijk brandstofverbruik.<br />

De rit heeft 4,5 uur geduurd en er is<br />

gereden met een gemiddelde snelheid van<br />

bijna 74 km/h. Dit alles levert een verbruik op<br />

van 1:4,5 met een combinatie van 40 ton.<br />

Maar dit zou nog beter kunnen als de gehele<br />

combinatie optimaal was uitgelijnd.<br />

Uitlijning<br />

Scania claimt met deze nieuwe 560 Super<br />

een vermindering van het brandstofverbruik<br />

van 2%. Een optimaal uitgelijnde combinatie<br />

laat een gemiddelde besparing van 4,5 a 5%<br />

zien (bron: TNO truck van de toekomst). Het<br />

testteam is weer erg nieuwsgierig.<br />

40 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK<br />

Wat opvalt aan de<br />

uitlijngegevens van de truck:<br />

• De achteras stuurt de truck<br />

één meter per kilometer<br />

naar links. Dit zal de<br />

chauffeur moeten corrigeren<br />

door naar rechts te sturen.<br />

• De vooras wordt<br />

gestuurd door middel<br />

van het stuurhuis, die een<br />

middenpositie heeft. In deze<br />

middenpositie is het de<br />

bedoeling dat de wielen in de<br />

rechtuit-stand staan. Bij deze<br />

truck zien we een afwijking<br />

van 6,1 meter per kilometer.<br />

En een toespoor van 2,2<br />

meter per kilometer.<br />

De uitlijngegevens van<br />

deze test-Scania zijn dus<br />

voor verbetering vatbaar. Het<br />

optimaliseren van de uitlijning zal<br />

bij deze truck met name minder<br />

bandenslijtage geven en niet zo<br />

zeer minder brandstofverbruik.<br />

Door lang door te rijden met deze<br />

wielstanden zal de voorband aan de<br />

rechterkant aan de buitzijde overmatig gaan<br />

slijten. Dit gaat er op termijn voor zorgen dat<br />

de truck naar rechts gaat trekken en betekent<br />

dat Lane Keep Assist het druk gaat krijgen<br />

met corrigeren naar links.<br />

Wat opvalt aan de uitlijngegevens van de<br />

oplegger<br />

• As 1: het linkerwiel wil over een afstand van<br />

1 kilometer 1,5 meter naar rechts en het<br />

rechterwiel wil over dezelfde afstand 2,5<br />

meter naar links. Dit geeft een wrijving van<br />

4 meter per kilometer.<br />

• As 2: links 0,7 meter per kilometer naar<br />

rechts en rechterwiel 1,9 meter per<br />

kilometer naar links. Resultaat is 2,6 meter<br />

per kilometer wrijving.<br />

• As 3: links 1,4 meter per kilometer naar<br />

rechts en rechterwiel 1,9 meter per<br />

kilometer naar links. Resultaat is 3,3 meter<br />

per kilometer wrijving.<br />

Rolweerstand<br />

Dit bij elkaar opgeteld, levert behoorlijk wat<br />

rolweerstand op. De wielstanden van deze<br />

oplegger gaan er voor zorgen dat de banden<br />

minder lang meegaan. Door de<br />

scheefstanden produceert deze oplegger in<br />

zijn looptijd op de weg overmatig veel fijnstof<br />

en zorgt ervoor dat de 2%<br />

brandstofbesparing die Scania genereert met<br />

alle nieuwe software weer teniet wordt<br />

gedaan.


Technische specificaties<br />

Motor<br />

Scania DC13 173 560 hp<br />

Motorvermogen<br />

Diesel inspuitsysteem<br />

Cylinders<br />

Cylinderkop 1<br />

Kleppen per cilinder 4<br />

412 kW (560 hp) at 1,800 rpm<br />

2,850 Nm at 900 - 1,400 rpm<br />

Scania XPI<br />

6 inlijn<br />

Compressieverhouding 23:1<br />

Boring & slag<br />

uitlaatrem<br />

Compressie motorrem<br />

Retarder<br />

Emissie control<br />

Emissie niveau Euro 6<br />

Vooras<br />

Achteras<br />

130 x 160 mm<br />

Automatisch, 200 kW bij 2,400 rpm<br />

354 kW bij 2,400 rpm<br />

Maten en gewichten<br />

Chassis<br />

Scania F800<br />

wielbasis<br />

koppelschotel<br />

Scania R4700D, maximum output 4700 Nm,<br />

maximum power 500 kW<br />

Scania FGT, DOC, DPF, Scania Twin SCR<br />

Parabool bladveren, 2x32, 8,000 kg<br />

4 balgsluchtvering, 11,500 kg<br />

hoogte 926 mm voor, 920 mm achter<br />

breedte 770 mm<br />

vlank hoogte 270 mm<br />

dikte 8 mm<br />

3,750 mm<br />

SK-36.20<br />

Hoogte van de koppelschotel 1110 mm<br />

King pin positie<br />

Gewicht trekker<br />

Totaalgewicht<br />

Geluid niveau<br />

Olie volume<br />

Brandstof tank volume<br />

AdBlue tank volume<br />

-660 mm<br />

7513 kg<br />

40000 kg<br />

80 dBA<br />

45 litres<br />

395 litres<br />

47 litres<br />

Versnellingsbak & achteras<br />

versnellingsbak<br />

Scania G33CM<br />

Schakelsysteem<br />

Performance modes<br />

overbrengverhoudingen<br />

Achteras<br />

Eindoverbrenging achteras 2.53<br />

2-pedal Scania Opticruise<br />

Economy, Standard, Power<br />

1090 rpm bij 80 km/h in 12e versnelling, 850rpm in OD<br />

(overdrive)<br />

Scania R756 enkele reductie<br />

Banden en wielen<br />

Voor banden trekker Michelin X-line Energy - 315/70 R22.5<br />

Achter banden trekker Michelin X-line Energy - 315/70 R22.5<br />

banden oplegger Michelin X-multi winter - 385/65 R22.5<br />

41


Column Menno Menist<br />

Beeld Christiaan Krouwels<br />

Cybersecurity is voor mijn<br />

bedrijf toch niet belangrijk?<br />

Het signaal dat cybersecurity een ver-van-mijn-bedverhaal is, zouden we niet moeten<br />

horen helaas…. Hackers zijn altijd geïnteresseerd in de wereld van transport en mobiliteit.<br />

Niet alleen omdat mobiele voertuigen zelf een gewild doelwit zijn voor hackers, maar ook<br />

omdat cybercriminelen op diverse manieren invloed kunnen hebben op de wereld van voer- en<br />

vaartuigen. TLN gaf in 2022 al aan dat meer dan 40% van de logistiekbedrijven te maken heeft<br />

gehad met cybercriminaliteit. (https://transportlogistiek.nl/branche/beleid/cybercriminaliteitook-in-transport-en-logistiek-is-de-mens-vaak-zwakste-schakel/)<br />

Maar waar hebben we het eigenlijk over bij cybercriminaliteit? Houden criminele hackers zich<br />

bezig met de besturing van mijn voer- of vaartuig? Zou kunnen, maar het aanvalsspectrum is<br />

echt veel breder dan dat:<br />

• Het hacken van vlootbeheersystemen: met mogelijk ongeautoriseerde software kunnen<br />

criminelen toegang krijgen tot gevoelige gegevens, operaties verstoren of routes manipuleren;<br />

• Het compromitteren van telematica en connectiviteit in moderne vrachtwagens, zodat<br />

hackers de werking van de vrachtwagen kunnen verstoren, de verzonden gegevens kunnen<br />

manipuleren of zelfs controle kunnen overnemen over kritieke voertuigfuncties;<br />

• Verstoringen in de toeleveringsketen;<br />

• Diefstal van lading: cybercriminelen kunnen transportbedrijven targeten om informatie te<br />

verkrijgen over waardevolle ladingzendingen, waardoor ze diefstal van lading effectiever<br />

kunnen plannen en uitvoeren;<br />

• Ransomware-aanvallen waarbij hackers kritieke systemen versleutelen en betaling eisen voor<br />

de decryptiesleutel, kunnen elke sector beïnvloeden, inclusief de transportsector;<br />

• <strong>Transport</strong>bedrijven slaan aanzienlijke hoeveelheden gevoelige gegevens op, waaronder<br />

klantinformatie, chauffeursgegevens en financiële gegevens. Een datalek kan leiden tot<br />

identiteitsdiefstal en financiële verliezen, en juridische gevolgen hebben;<br />

• Bedrijfsspionage: in de afgelopen twee jaar heeft de transport- en mobiliteitssector hier in<br />

toenemende mate mee te maken gehad (gekoppeld aan toegenomen Russische activiteit en<br />

marge van de oorlog in de Oekraïne).<br />

En dan zijn er nog de ontwikkelingen rond autonome en semi-autonome voertuigen, hierbij<br />

wordt het potentieel voor cyberaanvallen nog significanter. Als hackers controle krijgen<br />

over de besturingssystemen van deze voertuigen, kunnen ze ongevallen veroorzaken,<br />

transportnetwerken verstoren of losgeld eisen voor het vrijgeven van de controle.<br />

Indien een of meerdere van bovengenoemde zaken jouw bedrijf overkomt, kost het je niet<br />

alleen klauwen met geld, maar verliezen klanten ook het vertrouwen in je.<br />

Wie durft nog te zeggen of te denken dat cybersecurity niet belangrijk is?<br />

Menno Menist is directeur Business Development bij Panteia<br />

Met veel dank aan mijn collega Anouk Vos van Revnext,onze nieuwe zuster<br />

(van Panteia en MuConsult)<br />

42 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK


COLOFON<br />

<strong>Transport</strong> & <strong>Logistiek</strong> is het vakmagazine voor de transport- en<br />

logistieke sector<br />

31ste jaargang, nummer 9<br />

transportlogistiek.nl<br />

<strong>Transport</strong> & <strong>Logistiek</strong><br />

Redactie<br />

Annelies van Stijn (coördinatie) •<br />

T 06 51273035 •<br />

a.vanstijn@transportvakmedia.nl •<br />

Anita Hestens • T 06 11230115 •<br />

a.hestens@transportvakmedia.nl •<br />

LA LÉGÈRETÉ, NOUVEAU<br />

SYNONYME DE CONSCIENCE<br />

Hoofdredactie<br />

Ingrid Damen • T 0659835441•<br />

i.damen@transportvakmedia.nl •<br />

<strong>Transport</strong> Vakmedia •<br />

redactie@transportvakmedia.nl •<br />

Advertentiewerving<br />

Martin ten Hoven • T 06 46118259 •<br />

m.tenhoven@transportvakmedia.nl •<br />

Alle advertentiecontracten worden afgesloten conform de Regelen voor<br />

het Advertentiewezen gedeponeerd bij de rechtbanken in Nederland. Een<br />

exemplaar van de Regelen voor het Advertentiewezen is op aanvraag<br />

kosteloos verkrijgbaar.<br />

Uitgeefteam <strong>Transport</strong> Vakmedia<br />

Peter Vorstenbosch (uitgever) •<br />

Martin ten Hoven (salescoördinator) •<br />

Abonnementenadministratie<br />

<strong>Transport</strong> Vakmedia • T 088 2266651 • transport@mijntijdschrift.com •<br />

Tarieven in <strong>2023</strong><br />

Jaarabonnement € 210,07 exclusief btw Jaarabonnement België € 232,75<br />

exclusief btw, inclusief portokosten<br />

Digitaal jaarabonnement: € 136,09 exclusief btw<br />

Proefabonnement 3 nummers: € 15,00 exclusief btw<br />

Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan en lopen automatisch<br />

door, tenzij uiterlijk 2 maanden voor<br />

de vervaldatum is opgezegd bij de abonneeservice. Zakelijke abonnementen<br />

worden niet tussentijds beëindigd.<br />

Basislay-out<br />

Studio 3017 •<br />

E info@studio3017.nl •<br />

Vormgeving<br />

Content Innovators, Den Haag •<br />

Druk<br />

Veldhuis Media, Meppel •<br />

KÖGEL COOL – PURFERRO QUALITY<br />

ü excellentes propriétés isolante<br />

ü grande longévité<br />

ü faible poids de base<br />

© <strong>2023</strong>, <strong>Transport</strong> Vakmedia •<br />

ISSN: 0929-0508<br />

<strong>Transport</strong>vakmedia.nl<br />

www.koegel.nl<br />

43


De toekomst<br />

is Super. En nu<br />

8% beter.<br />

Hoewel niemand met zekerheid kan zeggen wat de<br />

toekomst brengt, zijn wij ervan overtuigd dat het een<br />

mooie toekomst wordt. De nieuwe Scania Superaandrijflijn<br />

is naar verluidt niet alleen de soepelste<br />

aandrijving op de weg, maar ook de efficiëntste die we<br />

ooit hebben gebouwd. Hiermee wordt een geheel<br />

nieuwe branchestandaard gesteld op het gebied van<br />

aandrijflijnen en verbrandingsmotoren, met een<br />

brandstofbesparing van ten minste 8%. Vandaag zijn<br />

we klaar voor de uitdagingen van morgen. Een morgen<br />

die 8% beter zal zijn.<br />

scania.nl/super<br />

De nieuwe Scania Super-aandrijflijn, met de verbrandingsmotor als middelpunt,<br />

zorgt voor een brandstofbesparing van ten minste 8% ten opzichte van Scania’s<br />

huidige 13-litermotor. De vergelijking geldt voor langeafstandsvervoer.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!