17.10.2023 Views

WALKER brochure_2024_NL

Walker Campingstyle: voortenten, voorzonluifels, wintertenten

Walker Campingstyle: voortenten, voorzonluifels, wintertenten

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

MAAK UW WALKER VOORTENT OF LUIFEL HELEMAAL COMPLEET

MET JOLAX TENTTAPIJT!

Ga naar website...

-25%

aktie

TENT+TAPIJT=

25% korting op

Jolax tenttapijt

Bij aankoop van

een JOLAX tenttapijt

ontvangt u GRATIS

een luxe draagtas*

* niet bij maat 250x150 cm en 250x200 cm

Wanneer u, direct bij aankoop van een nieuwe Walker voortent, luifel of uitbouw een Jolax tenttapijt

bestelt, ontvangt u op het Jolax tapijt een korting van maar liefst 25% op de verkoopprijs.

U hebt de keuze uit

twee mooie dessins:

• Lichtgrijs/donkergrijs/blauw

JOLAX MATEN EN PRIJZEN (diepte 280 cm uitsluitend in antraciet verkrijgbaar!)

• Lichtgrijs/antraciet

Type 250 cm diep 280 cm diep 300 cm diep 350 cm diep

breedte tapijt € tent+tapijt:

tapijt €

tapijt €

tent+tapijt:

tapijt €

tapijt €

tent+tapijt:

tapijt €

tapijt €

780-810 = 440 cm 158,- 118,- - - - - - -

Type Afmetingen (cm) tapijt € tent+tapijt; tapijt €

Uitbouw 250 x 150 54,- 40,-

Snow & Fun Plus 250 x 200 63,- 47,-

Touring-Plus Familia, Maxi 300, Silver Mini freestyle 290, Active 290 250 x 310 96,- 72,-

tent+tapijt:

tapijt €

825-870 = 500 cm 172,- 129,- 191,- 143,- 203,- 152,- 258,- 193,-

885-930 = 560 cm 198,- 148,- 214,- 160,- 224,- 168,- 286,- 214,-

945-1020 = 620 cm 218,- 163,- 235,- 176,- 248,- 186,- 312,- 234,-

1035-1080 = 680 cm 227,- 170,- 258,- 193,- 275,- 206,- 339,- 254,-

1110-1160 = 740 cm 262,- 196,- 280,- 210,- 290,- 217,- 371,- 278,-

JOLAX MATEN EN PRIJZEN SPECIALE MODELLEN

Touring-Plus Triton, Troll, Eriba Feeling 230, Trigano Silver 310/340/350/380/390,

Maxi 380, Kip Shelter, T@B 320, Active 330, Sunflexx 320

250 x 390 119,- 89,-

Adria Action 361/341, T@B 400, Active 400, Sunflexx 400/361 250 x 440 158,- 118,-

Kip Kompakt, Eriba Feeling 380/425/430/450, Eriba Touring 630, Trigano Silver

420/430//442, Knaus Sport&Fun, Action 391, Active 500, Sunflexx 391

250 x 500 172,- 129,-

Kip Vision, Eriba Feeling 442/470 250 x 560 198,- 148,-

22 Walker collectie 2024

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!