03.11.2023 Views

Vorsten editie 14 2023 - Inkijkexemplaar

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

AL 50 JAAR DE KONINKLIJKSTE • VORSTEN <strong>14</strong> <strong>2023</strong><br />

BESCHEIDEN<br />

AANPAK<br />

MÁXIMA &<br />

WILLEM-ALEXANDER<br />

IN ZUID-AFRIKA<br />

DÓZEN VOL<br />

GESCHIEDENIS<br />

STRUINEN<br />

IN HET<br />

FAMILIE-<br />

ARCHIEF…<br />

WINTERS<br />

STOCKHOLM<br />

KONINKLIJKE<br />

STEDENTRIP<br />

Warme<br />

band!<br />

DE ZUSJES<br />

VAN<br />

SOESTDIJK<br />

4x NEVER<br />

A DULL MOMENT<br />

Turbulente<br />

HUWELIJKEN


30<br />

32<br />

12<br />

66<br />

84<br />

42<br />

4<br />

20<br />

FOTO’S ANP, GETTYIMAGES, ZWEEDSE HOF


INHOUD<br />

NR. <strong>14</strong> - <strong>2023</strong><br />

WIE DEED WAT?<br />

12 Eerste staatsbezoek aan Afrika<br />

Luisteren staat centraal<br />

+ Máxima naar Kenia voor de VN<br />

56<br />

30 Galafeest in Kopenhagen!<br />

Prins Christian werd 18<br />

47 Het Hof in oorlogstijd<br />

Oud-directeur Koninklijk Huisarchief vertelt<br />

ACHTER DE PALEISDEUREN<br />

24 Stijlvol in de herfst<br />

Door wind en regen uitdagend<br />

32 De zussen van Soestdijk<br />

Basis van warme band werd al jong gelegd<br />

42 Stedentrips met een gouden randje<br />

Deel 3: wintertips voor Stockholm<br />

66 Turbulente huwelijken<br />

Einde verhaal of samen verder?<br />

84 Caroline en Stéphanie van Monaco<br />

Hun relatie in rustiger vaarwater<br />

ELKE VORSTEN<br />

6 Hofnieuws<br />

40 Wim Dehandschutter over<br />

nieuwe ster prinses Eléonore<br />

52 Paul Rem over Oranje-sport golf<br />

56 Martijn Akkerman over juwelen<br />

van een Spaanse maharani<br />

62 Royal Catwalk: modenieuws<br />

van de hoven<br />

75 Oranje Boven<br />

80 Doen: vorstelijke cultuurtips<br />

83 Exclusief: aanbiedingen<br />

voor abonnees<br />

LEZERSSERVICE<br />

46 Aanbieding: 3x <strong>Vorsten</strong><br />

+ kalender 2024<br />

74 Puzzel en win het boek<br />

Maria Theresia van Oostenrijk<br />

82 Colofon en service<br />

24<br />

5


STAATSBEZOEK ZUID-AFRIKA<br />

GEKOMEN<br />

OM TE<br />

LUISTEREN<br />

Ze zijn maar al te goed bekend met Zuid-Afrika, maar<br />

voor het eerst bezoeken de koning en koningin het land<br />

als staatshoofd. Met een pijnlijk gedeeld verleden vraagt<br />

dat om een bescheiden aanpak.<br />

TEKST KARLIJN HOFTIJZER<br />

12


“De bomen komen ook uit<br />

Argentinië”, laat Máxima<br />

weten aan de journalisten.<br />

Ze zijn rond 1880 vanuit<br />

Zuid-Amerika naar Zuid-<br />

Afrika geïmporteerd.<br />

13


Of de ambulance uit beeld is, roept een lokale<br />

medewerker van achter uit de straat. ‘Nee’,<br />

klinkt het in koor. Met grote gebaren maant<br />

hij het voertuig verder de straat uit en rent hij<br />

vervolgens van de straat. Máxima schiet in<br />

de lach. Ook de koning lijkt het een komisch<br />

tafereel te vinden. De hele koninklijke stoet<br />

is speciaal naar Clark Street gereden voor een<br />

foto onder de bloeiende pallisanderbomen, die<br />

door heel Pretoria paarse wolken in het straatbeeld<br />

vormen. In Zuid-Afrika is het immers<br />

lente. In de brede straat worden vuilnisbakken<br />

en dus ook de ambulance – die onderdeel<br />

is van de koninklijke stoet – verreden voor<br />

het perfecte plaatje. Met geduld wacht het<br />

koningspaar tot het decor gereed is. In de Zuid-<br />

Afrikaanse cultuur is de eeuwige efficiëntie<br />

van Nederlanders niet altijd op z’n plaats. Een<br />

fluïde staatsbezoek zal Willem-Alexander het<br />

later noemen, als hij in Zuid-Afrika wonende<br />

landgenoten ontmoet. Het is niet anders, hij is<br />

bekend met het land en zijn gewoontes en weet<br />

dat go with the flow de beste houding is.<br />

Tijden van onrust<br />

Het is voor het eerst sinds zijn troonsbestijging<br />

dat Willem-Alexander een staatsbezoek aan<br />

een Afrikaans land brengt. Daar moesten eerst<br />

veel andere staatsbezoeken aan voorafgaan.<br />

Bevriende monarchieën, Europese landen;<br />

zij kregen voorrang en nu die lijst flink is<br />

afgestreept, is het tijd voor een blik naar<br />

Afrika. De uitnodiging van president Cyril<br />

Ramaphosa kwam in een politieke context die<br />

niet makkelijk is. Ramaphosa heeft de oorlog<br />

van Rusland in Oekraïne niet veroordeeld en<br />

het land heeft goede (historische) banden met<br />

Rusland en China. Willem-Alexander ziet<br />

een staatsbezoek dan juist als heel belangrijk:<br />

“Om de gesprekken gaande te houden.” Een<br />

bezoek van de hoogste diplomatieke orde opent<br />

juist in tijden van geopolitieke onrust deuren<br />

voor gesprekken over vrede, vindt hij. Tijdens<br />

gesprekken achter gesloten deuren, in gezelschap<br />

van meegereisde ministers, worden alle<br />

onderwerpen besproken, verzekert hij.<br />

Kloof<br />

In 1994 kwam Willem-Alexander voor het<br />

eerst in Zuid-Afrika, voor de inauguratie van<br />

Ramaphosa’s voorganger Nelson Mandela.<br />

Hij werd na de afschaffing van de Apartheid<br />

de eerste democratisch gekozen, zwarte<br />

president in het land. Als prins zag Willem-<br />

Alexander er toen de hoop voor een nieuwe<br />

toekomst, in een nieuwe democratie. Niet<br />

alle ontwikkelingen zijn zo snel gegaan als<br />

gehoopt, realiseert hij zich. “Het land is een<br />

hele belangrijke speler geworden in Afrika en<br />

internationaal”, aldus de koning. Maar het<br />

land is nog niet af, ziet hij. Iedereen die slechts<br />

een dag in het land doorbrengt, zal begrijpen<br />

wat hij daarmee bedoelt. Er is nog steeds<br />

een enorme kloof tussen de zwarte en witte<br />

bevolking. Salarissen die drie nullen kunnen<br />

verschillen, minder kansen op de arbeidsmarkt,<br />

geen gelijke toegang tot het rechtssysteem en<br />

generationeel trauma. De als forten ommuurde<br />

huizen van de witte Zuid-Afrikanen enerzijds,<br />

een paar straten verder de golfplaten huisjes<br />

die de townships vormen, de woongebieden<br />

van de armsten in de maatschappij. De aan de<br />

<strong>14</strong>


Om zijn vlieguren te maken, vliegt Willem-Alexander<br />

het regeringsvliegtuig zelf deels naar Zuid-Afrika.<br />

Het eerste gedeelte van de nachtvlucht slaapt hij,<br />

na een tussenstop in Zambia kruipt hij de cockpit in.<br />

Net als alle bezoekers krijgen Willem-Alexander en<br />

Máxima een ticket dat ze vertelt welke ingang ze<br />

moeten nemen: voor blanken of niet-blanken.<br />

Zo ervaren ze heel even de jarenlange invloed<br />

van de Apartheid op het leven in Zuid-Afrika.<br />

ANDERS<br />

DAN<br />

ANDERS<br />

Een staatsbezoek heeft veel<br />

vaste elementen, maar tijdens<br />

dit bezoek zijn er wat zaken<br />

anders dan anders. Zo begint<br />

het koningspaar het bezoek<br />

– heel ongebruikelijk – zonder<br />

een officieel ontvangst van<br />

gastheer Ramaphosa. Pas op<br />

de tweede dag worden de<br />

ceremoniële toeters en bellen<br />

uit de kast gehaald en laat<br />

de president zich zien. Als<br />

verklaring wordt genoemd<br />

dat de president op de eerste<br />

dag verplichtingen elders heeft.<br />

Ook is er geen staatsbanket,<br />

in plaats daarvan is er een<br />

staatslunch. Het is de gastheer<br />

die bepaalt, en Ramaphosa<br />

besloot het gala achterwege<br />

te laten. Ook zijn er dit bezoek<br />

maar liefst twee ontmoetingen<br />

met de Nederlandse gemeenschap,<br />

in Pretoria en Kaapstad.<br />

In een land met zoveel Nederlandse<br />

inwoners kregen extra<br />

veel mensen de kans door de<br />

ambassade te worden geselecteerd<br />

voor een ontmoeting met<br />

het koningspaar.<br />

15


EMOTIES<br />

AAN DE<br />

OPPERVLAKTE<br />

Stralend stapt koningin Máxima in Kenia uit het vliegtuig, meteen<br />

aansluitend op het staatsbezoek aan Zuid-Afrika, voor een<br />

werkbezoek namens de Verenigde Naties. Er volgen drie dagen<br />

vol ontmoetingen: zakelijk, zonnig, ontroerend, uitbundig.<br />

TEKST KARLIJN HOFTIJZER<br />

20


21


STORM,<br />

REGEN<br />

EN AF EN TOE<br />

FELLE ZON<br />

herfst!<br />

Bladeren verkleuren en vallen van<br />

de bomen, wolken pakken samen,<br />

regelmatig een stortbui – het is<br />

weer herfst. Een uitdaging voor al<br />

die koninginnen en prinsessen die<br />

ook in dit jaargetijde op stap gaan.<br />

TEKST JOSINE DROOGENDIJK<br />

24


Zeker voor<br />

het Britse en<br />

Nederlandse<br />

koningshuis<br />

is een plu geen<br />

overbodige luxe.<br />

DOET WAT HIJ MOET DOEN:<br />

DE PARAPLU<br />

Koningin Elizabeth had oog<br />

voor detail. Moest ze in de<br />

regen op pad – en dat gebeurde<br />

nogal eens – dan stemde ze<br />

haar paraplu af op haar<br />

kleding. Bij hofleverancier<br />

Fulton bestelde ze steevast<br />

model Birdcage (vogelkooi),<br />

die door de bolle vorm perfect<br />

de regen tegenhield en toch<br />

niet al te breed was. De basis<br />

was vanwege de zichtbaarheid<br />

gemaakt van transparant<br />

materiaal, maar de rand kon<br />

Elizabeth in alle mogelijke<br />

kleuren bestellen. Het enige<br />

wat haar kamenier hiervoor<br />

hoefde te doen, was het<br />

inleveren van een klein lapje<br />

stof. Aan het Nederlandse Hof<br />

hebben ze de afstemming met<br />

de kleding gelaten voor wat het<br />

is. Wel heeft Máxima standaard<br />

een al even ronde, doorzichtige<br />

plu bij zich. Bij droog weer ligt<br />

hij in de achterbak van de auto,<br />

zodra het begint te spatten,<br />

pakt de chauffeur hem er snel<br />

bij. Zo wordt zoveel mogelijk<br />

voorkomen dat Máxima met<br />

allerlei logo’s van hotels en<br />

conferentieoorden rondloopt.<br />

In het buitenland gebeurt dat<br />

soms wel en eerlijk is eerlijk:<br />

dat doet toch afbreuk aan de<br />

waardigheid en grandeur.<br />

25


32<br />

De vier zussen op<br />

wintersport in 1953.


Een paleis als thuis,<br />

omringd door personeel<br />

en ouders die veel weg<br />

waren: doorsnee kan de<br />

jeugd van prinses Beatrix<br />

en haar zussen niet<br />

genoemd worden. ‘Het<br />

gevoel anders te zijn dan<br />

anderen was er al heel<br />

vroeg’, bevestigde jongste<br />

zus Christina ooit. Toch<br />

waren die gezamenlijke<br />

jaren op Soestdijk<br />

vooral ‘een periode<br />

van warmte, plezier en<br />

gezelligheid’, waarin de<br />

basis werd gelegd voor<br />

een warme zussenband.<br />

TEKST ANNE ELZINGA<br />

ZUSSEN<br />

VAN SOESTDIJK<br />

33


ROYAL<br />

stedentrip<br />

STOCKHOLM<br />

De dagen zijn kort en de avonden lang, dus slim<br />

De dagen zijn kort en de avonden lang, dus slim<br />

plannen is een voorwaarde voor een winters tripje<br />

naar Stockholm. Overdag goed ingepakt naar<br />

buiten, om vervolgens voor een knusse fika<br />

naar binnen te trekken. Voor de Zweedse royals<br />

niks nieuws: zij weten als geen ander het donker<br />

met lichtjes en lekkernijen te verdrijven.<br />

TEKST KARLIJN HOFTIJZER<br />

2 3<br />

42


NIEUWE RUBRIEK<br />

(DEEL 3)<br />

S tedentrips<br />

MET EEN GOUDEN RANDJE:<br />

wat te doen, zien en<br />

proeven volgens<br />

<strong>Vorsten</strong>.<br />

3<br />

1<br />

1<br />

1. SCHITTEREND GEZICHT<br />

Het gigantische Koninklijk<br />

Paleis in hartje Stockholm is<br />

het decor voor menig groots<br />

staatsontvangst, maar iedereen<br />

is welkom om door de indrukwekkende<br />

gangen van het paleis<br />

te struinen. Daal na een bezoek<br />

aan het paleis af naar de schatkamer<br />

waar de kroonjuwelen<br />

en regalia schitterend afsteken<br />

tegen de ruwe bakstenen muren.<br />

Kijk op kungligaslotten.se voor<br />

tickets en openingstijden.<br />

2. WISSELING VAN DE WACHT<br />

Hoewel de Royal Guards vaak<br />

een ceremoniële functie hebben,<br />

zijn ze in Stockholm daadwerkelijk<br />

in het beveiligen van<br />

het paleis en diens bewoners<br />

getraind. Elke dag is de wisseling<br />

van de wacht voor het Koninklijk<br />

Paleis te bekijken. In de wintermaanden<br />

in een afgeslankte<br />

versie, tussen mei en augustus<br />

wordt er uitgepakt met muziek<br />

en gemarcheer door de stad.<br />

Wees er dan wel snel bij om<br />

een plekje vooraan te scoren.<br />

3. KNUS ZOET<br />

Rond een uurtje of vier verzamelen<br />

Zweden zich voor een koffiebreak.<br />

Fika – koffie mét wat lekkers. Dat<br />

kan een typisch kardemom- of<br />

kaneelbroodje zijn, maar bij een<br />

koninklijke trip hoort de prinsesstårta.<br />

Het groene marsepeinen<br />

taartje is gevuld met sponscake,<br />

vanille en frambozenjam. Royale<br />

keuze voor fika bij Vete-Katten:<br />

vetekatten.se. Een stukje groene<br />

taart is onder meer te vinden bij<br />

Magnus Johansson Bageri &<br />

Konditori: magnus-johansson.com.<br />

43


Spektakelstukken<br />

van een<br />

SPAANSE<br />

MAHARANI<br />

Op haar 16de trok de Spaanse danseres Anita Delgado Briones<br />

de aandacht van een Indiase maharadja. Hij werd stapelverliefd,<br />

trouwde korte tijd later met haar en overstelpte haar met juwelen<br />

– een sprookje. Maar de werkelijkheid pakte wat anders uit en<br />

de twee gingen uit elkaar. Haar fabelachtige juwelenverzameling<br />

mocht Anita houden.<br />

56


Anita Delgado Briones,<br />

de maharani van<br />

Kapurthala, draagt een<br />

omgekeerd diadeem,<br />

wat in die tijd niet<br />

ongebruikelijk is.<br />

57


JOSINE DROOGENDIJK<br />

Josine Droogendijk is gespecialiseerd in koninklijke mode, en volgt vooral de outfits van koningin Máxima op de voet.<br />

Voor <strong>Vorsten</strong> signaleert ze in elk nummer koninklijke modetrends en opvallende feitjes.<br />

DE ONZICHTBARE SCHOENEN VAN MÁXIMA<br />

Plexipumps zijn vrijwel<br />

onzichtbaar, waardoor de<br />

voeten van de draagster<br />

juist wel zichtbaar zijn. Een<br />

pedicure kan bij de huidige<br />

schoenentrend dus geen<br />

kwaad. Op Prinsjesdag<br />

droeg Máxima onder<br />

haar roze pantalon plexipumps<br />

van de Italiaanse<br />

ontwerper Gianvito Rossi.<br />

Het ontwerp met een hak<br />

van wel 10,5 centimeter is<br />

voorzien van een vloeiende<br />

lijn roze kristallen. Prijskaartje:<br />

1290 euro.<br />

62


GESPOT!<br />

Kleine meisjes worden groot en zo heel af en toe worden<br />

grote jurken juist een beetje klein(er). Voor het gouden<br />

regeringsjubileum van koning Carl Gustaf liet prinses<br />

Victoria haar groene avondjurk van H&M een paar maten<br />

verkleinen voor dochter Estelle. Hoe schattig is dat?<br />

Bling<br />

NIEUW<br />

IN DE<br />

KAST<br />

Abrikooskleurig<br />

ensemble met<br />

handbeschilderde<br />

bloemenmantel van<br />

Claes Iversen<br />

Paillettentop<br />

van Natan.<br />

Crispy blouse<br />

en feestelijke<br />

paillettenrok<br />

van Natan<br />

Paarse jurk<br />

met schouderdecoratie<br />

van<br />

Natan.<br />

De historische juwelencollectie van<br />

de Oranjes omvat vele broches en<br />

armbanden. Qua oorsieraden is<br />

de keuze helaas wat minder reuze.<br />

Om de dochters van de koning in de<br />

toekomst toch wat opties te kunnen<br />

bieden, zijn er onlangs wat hangers<br />

en stekers aangeschaft. Tijdens<br />

het staatsbezoek van de Indiase<br />

president (april 2022) introduceerde<br />

Máxima een lange oorbel met negen<br />

even grote diamanten, waaraan een<br />

aquamarijn uit Juliana’s nalatenschap<br />

was bevestigd. Op Prinsjesdag werd<br />

Amalia er ook mee gezien, maar toen<br />

hing er een donkerblauwe steen uit<br />

Máxima’s privécollectie aan.<br />

63


IN<br />

ZWAAR<br />

WEER<br />

OF<br />

storm<br />

IN EEN<br />

GLAS WATER?<br />

TURBULENTE HUWELIJKEN<br />

Koninklijke huwelijken die stof doen opwaaien<br />

zijn van alle tijden. Of het nu barst van<br />

binnenuit, of omdat de liefde aan de basis staat<br />

van een wervelwind aan gevolgen.<br />

TEKST KARLIJN HOFTIJZER<br />

66


Al sinds ze<br />

trouwden in 2011<br />

gaan er geruchten<br />

dat Charlène niet<br />

gelukkig is in haar<br />

huwelijk met<br />

Albert. Wat ze<br />

allebei overigens<br />

steevast ontkennen.<br />

A lbert en Charlène<br />

STILTE VOOR DE STORM?<br />

Ze waren al jaren bevriend voordat de notoire<br />

modellenverslinder Albert zich besloot te<br />

binden aan succesvol zwemster Charlène. Nog<br />

voor de daadwerkelijke huwelijksvoltrekking in<br />

2011 gingen er in Monaco al geruchten dat het<br />

huwelijk van prins Albert en zijn Charlène<br />

weinig kans van slagen zou hebben. Dat de<br />

nieuwbakken prinses huilend aan het altaar<br />

stond, werkte niet echt in hun voordeel. Ze<br />

verklaarde later dat de spanning van de dag<br />

haar te veel werd, en dat het niks te maken had<br />

met haar vermeende poging om een dag voor<br />

het huwelijk de stekker uit de verloving te trekken.<br />

Maar 12 jaar later is het stel een mooie<br />

tweeling rijker en nog steeds bij elkaar. Althans,<br />

op papier, want in werkelijkheid zijn de echtelieden<br />

regelmatig gescheiden van bed. Dat heeft<br />

alles met Charlènes fysieke en mentale gezondheid<br />

te maken, blijft Albert volhouden. In 2021<br />

zit Charlène maanden vast in Zuid-Afrika vanwege<br />

een ontsteking in haar bijholtes. ‘Ze is niet<br />

vertrokken omdat ze boos was’, legt Albert uit<br />

over Charlènes reis naar Zuid-Afrika. ‘Ze zou<br />

hoogstens tien dagen blijven.’ Bij terugkomst in<br />

Monaco vertrekt ze direct naar Zwitserland om<br />

te herstellen van uitputtingsverschijnselen.<br />

Zonder man en kinderen. Charlène zou nu<br />

nog steeds veel in Zwitserland wonen, wat de<br />

geruchten van een echtscheiding voedt. Andere<br />

factoren die niet meedragen aan een beeld van<br />

een rimpelloos huwelijk zijn Alberts buitenechtelijke<br />

kinderen, die hij weliswaar verwekte voor<br />

zijn huwelijk met Charlène, maar die zijn imago<br />

van rokkenjager mede hebben bepaald.<br />

Van tijd tot tijd laat het stel zich momenteel<br />

samen zien als liefhebbend stel met kinderen<br />

Jacques en Gabriella. Waar er volgens sommigen<br />

sprake is van nog slechts een ceremonieel<br />

huwelijk, zegt Charlène ‘sereen en gelukkig’ te<br />

zijn en niet over de kwestie te willen praten.<br />

Huwelijksproblemen worden door Albert stellig<br />

ontkend. ‘Charlène staat altijd aan mijn zijde.<br />

Ik begrijp al deze geruchten niet die mij pijn<br />

doen, over het feit dat ze ergens anders woont,<br />

in Zwitserland, en op afspraak langskomt.<br />

Dit zijn leugens.’ Maar dat er hier geen sprake<br />

is van een doorsnee gezinssituatie is niet te ontkennen.<br />

67


Het huwelijk van Charles<br />

en Diana leek een prachtig<br />

sprookje, maar al vanaf<br />

het begin was er ook die<br />

‘derde persoon’, zoals<br />

Diana Camilla noemde.<br />

Charles en D iana<br />

DONDER EN BLIKSEM<br />

Charles en Diana hebben de twijfelachtige<br />

eer om het bekendste mislukte koninklijke<br />

huwelijk uit de moderne geschiedenis op<br />

hun naam te hebben staan. Het leek anno<br />

1981 allemaal zo’n perfect sprookje, maar<br />

nu weten we dat het fundament voor hun<br />

huwelijk niet sterk genoeg was. Al vanaf<br />

het begin was er een derde persoon in hun<br />

huwelijk, zoals Diana de aanwezigheid van<br />

Camilla als minnares noemde. Een recipe for<br />

disaster. Diana vertelde later echt verliefd te<br />

zijn geweest op haar prins, maar Charles’<br />

dramatische reactie ‘wat liefde ook moge<br />

betekenen’ op de vraag of hij verliefd was op<br />

zijn verloofde, bleek een teken aan de wand.<br />

Van een liefdevol huwelijk is het dan ook<br />

nooit gekomen. Diana kreeg geen contact<br />

met de echte Charles, hij had het niet in zich<br />

om om te gaan met haar wankele mentale<br />

gezondheid. Maar ook Diana is niet vrij van<br />

blaam als het op huwelijkse trouw aankomt.<br />

In de laatste jaren van het huwelijk had ze<br />

affaires met onder anderen een kunsthandelaar<br />

en een cavalerieofficier. Lang<br />

bleven de tekenen van een slecht huwelijk<br />

onder de pet. Diana voelde dat de waarheid<br />

wel eens snel aan het licht zou kunnen<br />

komen, dus werkte ze stiekem mee aan een<br />

biografie waarin ze haar kant van het verhaal<br />

vertelde voordat anderen dat zouden doen.<br />

De publicatie van haar verhaal bracht het<br />

Verenigd Koninkrijk in rep en roer, en dat<br />

terwijl ‘tampon gate’, het Panorama-interview<br />

en Diana’s liefdestelefoontjes met haar minnaar<br />

het daglicht nog niet hadden gezien.<br />

Charles en Diana waren beter af zonder<br />

elkaar, maar de slachtoffers in dit verhaal<br />

waren uiteraard Harry en William. Zij worstelden<br />

met de eeuwige loyaliteitskwestie,<br />

de schaamte om het moddergooien van hun<br />

ouders en de realiteit van gescheiden ouders.<br />

‘Als we bij de een waren, betekende dat altijd<br />

dat we niet bij de ander waren’, stelde Harry<br />

het later heel simpel.<br />

68


Relatieproblemen<br />

door ontrouw? Niks<br />

van waar, aldus<br />

Victoria en Daniel.<br />

Ze zijn juist elkaars<br />

grote steun en<br />

toeverlaat.<br />

Victoria en D aniel<br />

STORM IN EEN GLAS WATER<br />

In sommige gevallen zijn claims uit de<br />

roddelpers zó ingrijpend, dat royals zich<br />

genoodzaakt voelen om met een weerwoord<br />

te komen. Kroonprinses Victoria en Daniel<br />

voelden dat ze niet anders konden toen er in<br />

2022 in de media verhalen bleven verschijnen<br />

over relatieproblemen door vermeende<br />

ontrouw. ‘Er doen beschuldigingen de ronde<br />

over verraad in de relatie en een aanstaande<br />

scheiding. In normale gevallen doen we geen<br />

uitspraken over geruchten en speculaties.<br />

Maar om ons gezin te beschermen, willen<br />

we voor eens en voor altijd duidelijk maken<br />

dat de geruchten die nu de ronde doen volledig<br />

ongegrond zijn’, zo verklaarde het paar.<br />

In een later interview legde Daniel nog eens<br />

uit waarom ze zich gedwongen voelden te<br />

reageren: ‘Vrienden uit Zweden en daarbuiten<br />

namen contact op en het bereikte een<br />

punt waarop we vonden dat we het niet langer<br />

konden accepteren. Ik denk dat er geen normaal<br />

persoon is die de geruchten gelooft.’<br />

Victoria en Daniel leerden elkaar kennen in<br />

2001 toen Daniel als personal trainer betrokken<br />

was bij het herstel van Victoria van haar<br />

eetstoornis. De vonk sprong over en Daniel<br />

zegde zijn onder-nemerscarrière op om ‘man<br />

van’ te worden. Samen krijgen ze Estelle (11)<br />

en Oscar (7).<br />

Daniel heeft geen gemakkelijke rol, maar<br />

eentje waar hij zich goed bij voelt: ‘Ik weet<br />

wat mijn rol is en daar kan ik mee leven.’<br />

Hij probeert de toekomstig koningin van<br />

Zweden zoveel mogelijk bij te staan bij haar<br />

werk. ‘Victoria is fantastisch. Ze heeft een<br />

geweldige connectie met mensen en kan<br />

ze op hun gemak stellen. Ik kan daarvan<br />

genieten, maar probeer ook mijn bijdrage te<br />

leveren.’ In de uitzending komt Victoria ook<br />

aan het woord. Victoria vertelt dat Daniel<br />

heel belangrijk voor haar is. ‘Hij is niet alleen<br />

mijn man en de vader van mijn<br />

kinderen; hij is ook mijn belangrijkste<br />

medewerker en mijn steun en toeverlaat.’<br />

69

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!