06.11.2023 Views

KIJK editie 11/12 - 2023

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

48<br />

54 FLOP?<br />

Honderd jaar geleden probeerde<br />

Adolf Hitler de macht<br />

te grijpen in München. Deze<br />

Bierkellerputch mislukte,<br />

maar zo vestigde de toekomstige<br />

Führer wel zijn naam.<br />

60 ÖTZI ONTLEED<br />

’s Werelds meest onderzochte<br />

ijsmummie zorgt nog<br />

steeds voor verrassingen, zo<br />

blijkt uit nieuw DNA-onderzoek.<br />

66 HOGE OGEN<br />

IN BEELD Onze dronefotowedstrijd,<br />

in samenwerking<br />

met Columbus Travel, leverde<br />

deze prachtige luchtshots<br />

op.<br />

74 MOORDWIJVEN<br />

INTERVIEW Het gebrek aan<br />

aandacht voor vrouwelijke<br />

seriemoordenaars is gevaarlijk,<br />

vindt Marissa Harrison.<br />

De onderzoekspsycholoog<br />

schreef er een boek over.<br />

80 TOEKOMSTVOER<br />

Sojabonen die deels bestaan<br />

uit dierlijke eiwitten fictie?<br />

Het deels Nederlandse<br />

bedrijf Moolec werkt er toch<br />

echt aan.<br />

84 MULTITOOL<br />

TECH-TOYS Een weegschaal<br />

die veel meer meet<br />

dan alleen je gewicht, en<br />

meer technisch vernuft in<br />

onze gadgetrubriek.<br />

86 ONGEZOUTEN<br />

WAARHEID<br />

Gesmolten-zout-reactors<br />

bieden veel voordelen ten<br />

opzichte van de huidige<br />

kerncentrales. Zijn ze de<br />

hoop van de toekomst?<br />

94 KOLOSSALE DAM<br />

WERELDPROJECTEN In<br />

deze gloednieuwe rubriek<br />

nemen we elke maand een<br />

opmerkelijk bouwwerk<br />

onder de loep. We trappen<br />

af met de Drieklovendam.<br />

100 BUITENAARDSE BEATS<br />

Doordat microfoons steeds<br />

vaker meegaan op ruimtemissies<br />

krijgen we meer<br />

inzicht in hoe andere<br />

planeten klinken.<br />

106 FAQ<br />

<strong>KIJK</strong> ANTWOORDT Waarom<br />

is de aardkern zo heet? Kan<br />

een helikopter landen op<br />

Mount Everest? En meer<br />

vragen beantwoord.<br />

<strong>11</strong>1 QUATSCH<br />

COLUMN Als we de sociale<br />

media mogen geloven, is de<br />

aardpoolapocalyps aanstaande.<br />

Ronald Veldhuizen<br />

maakt er korte metten mee.<br />

54<br />

EDITORIAL<br />

KESSELER<br />

Nieuwe jas<br />

f en toe wil je nieuwe kleren. En als<br />

bladenmaker wil je af en toe een nieuwe<br />

A<br />

vormgeving; de boel even opfrissen,<br />

zodat er ruimte komt voor nieuwe dingen<br />

en we jou – de <strong>KIJK</strong>-lezer – zo mogelijk<br />

nog beter op de hoogte kunnen houden<br />

van wat er allemaal speelt in de wereld van de wetenschap<br />

en de technologie.<br />

Zo’n ‘restyling’ is meer dan alleen de tekst op een andere<br />

plek zetten, een nieuw lettertype kiezen en de foto’s wat<br />

anders positioneren. Er gaan maanden van voorbereiding<br />

aan vooraf. Wat moet er veranderen en waarom? Proefopdrachten<br />

gaan de deur uit, en worden weer binnen<br />

gehengeld, beoordeeld en bijgeslepen. Nieuwe rubrieken<br />

worden bedacht en bijvoorbeeld ook een betere manier<br />

om de koppeling te maken tussen het blad en de website.<br />

Zo kun je voortaan via QR-codes online meer informatie<br />

over het onderwerp vinden en ook daar bekijken welke<br />

bronnen we hebben gebruikt. Transparantie over waar<br />

onze informatie vandaan komt, is nou eenmaal belangrijker<br />

dan ooit.<br />

De kunst is om al die dingen te doen zonder uit het oog te<br />

verliezen wat <strong>KIJK</strong> al een kleine 56 jaar is: hét blad voor<br />

mensen die op zoek zijn naar meer dan alleen wat feitjes<br />

waarmee je in de kroeg kunt scoren. Kritische lezers<br />

die niet alleen willen weten dát iets zo is, maar vooral<br />

waaróm. En die blijven doorvragen.<br />

Met hulp van Ilse Bekker (Studio Ilse Bekker) en Arnold<br />

Ritter (Studio Naft) ontstond er uiteindelijk een nieuw<br />

jasje voor <strong>KIJK</strong>. We hopen dat jullie het leuk vinden en dat<br />

het ervoor zorgt dat je <strong>KIJK</strong> nog jaren blijft lezen.<br />

Veel plezier met deze <strong>editie</strong>.<br />

ANDRÉ KESSELER is hoofdredacteur van <strong>KIJK</strong>.<br />

Reageren op deze column en de nieuwe <strong>KIJK</strong>?<br />

Schrijf naar info@kijkmagazine.nl.<br />

BEELD COVER: IAIA, ISTOCK, GETTY IMAGES, NASA/JPL, EWOLD KOOISTRA, BEELD INHOUDSOPGAVE: COSTFOTO/NURPHOTO, GETTY IMAGES, FLÁVIA FERRARI, NASA, SHUTTERSTOCK, ANGEL AN/APOTY<strong>2023</strong><br />

Winter<strong>editie</strong> <strong>2023</strong> 5

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!