16.11.2023 Views

Courgette 2023

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Courgette</strong><br />

<strong>2023</strong>


<strong>Courgette</strong><br />

Fenna<br />

Fenna is een Enza Zaden ras voor de teelt in de herfst. Het ras geeft mooie glanzende<br />

cilindrische middelgroene vruchten. Op de bladstelen zitten gemiddelde stekels waardoor er<br />

bijna geen krassen op de vruchten voorkomen. Fenna heeft een uitstekend resistentiepakket<br />

voor echte meeldauw en een breed scala aan virussen. Deze zekerheid wordt gecombineerd<br />

met een hoge stabiele productie, waarbij een heel hoog percentage klasse I vruchten wordt<br />

behaald. Door het open gewas kan een goede oogstprestatie gerealiseerd worden. Het sterke<br />

gewas heeft bovendien een goed uithoudingsvermogen. Tevens heeft dit ras een uitstekende<br />

houdbaarheid aangetoond.<br />

Resistenties IR:<br />

Plantperiode:<br />

Planteigenschappen:<br />

Vorm:<br />

Kleur:<br />

Px/ZYMV/WMV/PRSV<br />

Herfst<br />

Open<br />

Cilindrisch<br />

Middelgroen<br />

Fenna<br />

Ismalia<br />

Ismalia is een lichtgroene, bijna witte, cilindrische courgette die het hele jaar door geteeld<br />

kan worden. Het is een vroeg rijpende vrucht die geliefd is in Zuid-Europa. Het ras heeft<br />

diverse resistenties en is daarbij een mooie aanvulling op het courgette-assortiment.<br />

Door de lichtgroene vrucht is het mogelijk om een 3-kleur verpakking te maken in<br />

combinatie met donkergroene- en gele vruchten.<br />

Resistenties IR:<br />

Plantperiode:<br />

Planteigenschappen:<br />

Vorm:<br />

Kleur:<br />

Px/ZYMV/WMV/PRSV<br />

Voorjaar, zomer, herfst<br />

Open<br />

Cilindrisch<br />

Lichtgroen<br />

Ismalia<br />

2 | Enza Zaden


Keesha<br />

Het ras Keesha is ontwikkeld voor de voorjaars- en zomerteelt. Het ras geeft mooie<br />

glanzende en cilindrische vruchten. De glans blijft na oogsten lang mooi. Op de bladstelen<br />

zitten nagenoeg geen stekels en dat zorgt voor weinig krassen op de vruchten. Keesha heeft<br />

een uitstekend resistentiepakket voor echte meeldauw en een breed scala aan virussen.<br />

In combinatie met een goede stabiele productie resulteert dit in een hoog percentage<br />

klasse I vruchten. Daarbij zorgt het open gewas voor een goede oogstprestatie. Het sterke<br />

gewas heeft bovendien een goed uithoudingsvermogen en is daardoor zeer goed houdbaar.<br />

Resistenties IR:<br />

Plantperiode:<br />

Planteigenschappen:<br />

Vorm:<br />

Kleur:<br />

Px/ZYMV/WMV/PRSV<br />

Voorjaar en zomer<br />

Open<br />

Cilindrisch<br />

Middelgroen<br />

Renegade<br />

Het ras Renegade is ontwikkeld voor het gehele seizoen in de vollegrond. Het is een open<br />

en opgericht gewas waardoor men een goede oogstprestatie heeft. Het sterke gewas heeft<br />

bovendien een goed uithoudingsvermogen en is daardoor zeer goed houdbaar. Doordat hij<br />

vroeg mannelijke bloemen geeft is men ook eerder aan het oogsten. Het ras geeft mooie<br />

glanzende en cilindrische vruchten. De glans blijft na oogsten lang mooi. Op de bladstelen<br />

zitten gemiddelde stekels. Renegade heeft een goed resistentiepakket voor echte meeldauw en<br />

een breed scala aan virussen. In combinatie met een goede stabiele productie resulteert dit in<br />

een hoog percentage klasse I vruchten. Tevens is van dit ras ook biologisch zaad te verkrijgen.<br />

Keesha<br />

Resistenties:<br />

Plantperiode:<br />

Planteigenschappen:<br />

Vorm:<br />

Kleur:<br />

IR: Px/ZYMV/WMV/PRSV<br />

Voorjaar, Zomer en Herfst<br />

Open<br />

Cilindrisch<br />

Middelgroen<br />

Renegade<br />

3 | Enza Zaden


enzazaden.com/nl<br />

Uw contactpersonen in Nederland:<br />

Fokke Hoeksma +31 (0)6 31 93 00 13<br />

Bert Hendrikse +31 (0)6 50 88 54 54<br />

Theo Peeters +31 (0)6 55 22 66 99<br />

Uw contactpersonen in België<br />

Dirk Casteleyn +32 (0)475 85 00 80<br />

Enza Zaden<br />

Haling 1E | 1602 DB Enkhuizen | Nederland<br />

+31 (0)228 35 01 00<br />

info@enzazaden.nl<br />

Deze richtlijnen zijn met de grootste zorgvuldigheid door Enza Zaden samengesteld en is onder voorbehoud van type- en/of<br />

drukfouten. De gegevens dienen in overeenstemming met de eigen kennis en ervaring van de gebruiker in samenhang met de<br />

lokale omstandigheden gehanteerd te worden. Enza Zaden kan derhalve geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot<br />

de inhoud van dit schrijven. De meest recente informatie betreffende resistenties is beschikbaar op www.enzazaden.com/nl<br />

© Enza Zaden | Enkhuizen | Nederland | November <strong>2023</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!