04.12.2023 Views

ONE_04_2023 werken aan groei

Het einde van het jaar is altijd een mooi moment om de voorbije maanden te evalueren. Waar kun je met een fijn gevoel op terugkijken en wat zou je volgend jaar graag anders willen doen? Het leek ons goed om daar eens wat uitgebreider bij stil te staan. In de special ‘Werken aan groei’ gaan we in op de vraag wanneer je voor uitbreiding van je bedrijf kunt kiezen en hoe je ook op andere manieren kunt groeien. Dat leverde persoonlijke verhalen van kappers op die heel bewust voor het zelfstandig ondernemerschap hebben gekozen, en anderen die net zo weloverwogen een nieuwe medewerker hebben aangenomen. De ene keer zijn het de omstandigheden die je dwingen om anders naar je bedrijf te kijken, maar soms gaat het ook om een diepgeworteld verlangen waar je wat mee moet. Groei begint bij het stellen van kritische vragen. Hoe kun je wat jou energie geeft, gieten in een concept waar je klanten om staan te springen? Welke twist kun je aan je eigen expertise geven? En hoe maak je meer tijd vrij voor de dingen die jij belangrijk vindt? Onze columnisten delen handige tips, zoals begin klein en veilig, neem de regie en vier elk succes met een nieuwe stap. Zo groei je langzaam naar de salon die jij voor ogen hebt. Veel succes in 2024! Anouk Oudkerk Pool Editor-in-chief

Het einde van het jaar is altijd een mooi moment om de voorbije maanden te evalueren. Waar kun je met een fijn gevoel op terugkijken en wat zou je volgend jaar graag anders willen doen? Het leek ons goed om daar eens wat uitgebreider bij stil te staan.

In de special ‘Werken aan groei’ gaan we in op de vraag wanneer je voor uitbreiding van je bedrijf kunt kiezen en hoe je ook op andere manieren kunt groeien. Dat leverde persoonlijke verhalen van kappers op die heel bewust voor het zelfstandig ondernemerschap hebben gekozen, en anderen die net zo weloverwogen een nieuwe medewerker hebben aangenomen.

De ene keer zijn het de omstandigheden die je dwingen om anders naar je bedrijf te kijken, maar soms gaat het ook om een diepgeworteld verlangen waar je wat mee moet.

Groei begint bij het stellen van kritische vragen. Hoe kun je wat jou energie geeft, gieten in een concept waar je klanten om staan te springen? Welke twist kun je aan je eigen expertise geven? En hoe maak je meer tijd vrij voor de dingen die jij belangrijk vindt?

Onze columnisten delen handige tips, zoals begin klein en veilig, neem de regie en vier elk succes met een nieuwe stap. Zo groei je langzaam naar de salon die jij voor ogen hebt. Veel succes in 2024!

Anouk Oudkerk Pool
Editor-in-chief

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

AAN<br />

Uitbreiden<br />

WERKEN<br />

GROEI<br />

of niet?<br />

STEP BY STEP<br />

FEESTELIJKE UPDO<br />

JE DROMEN<br />

WAARMAKEN<br />

Hoe doe je dat?<br />

<strong>ONE</strong><br />

INSPIRATIE, BUSINESS, PRODUCTEN & TRENDS SPECIAAL VOOR JOU ALS ZZP’ER! EDITIE 4-<strong>2023</strong>


Ons geheimpje.<br />

Niet verder vertellen...


He y<br />

you!<br />

Wil jij duizenden euro’s<br />

besparen met KIS<br />

professional haircare?<br />

Scan de QR-code en<br />

#jointhemovement<br />

Stap over op KIS en profiteer deze m<strong>aan</strong>d<br />

van 40% korting op het KIS color intro pakket!<br />

kis-haircare.com


DO IT FOR YOUR FUTURE SELF<br />

ALLES WAT JE WIL WETEN OVER<br />

NATULIQUE<br />

GECERTIFICEERDE BIOLOGISCHE<br />

HAIRCARE, NATUURLIJKE STYLING &<br />

PROFESSI<strong>ONE</strong>LE KLEUR UIT DENEMARKEN.<br />

Gezonde producten voor jou en je klant,<br />

zonder in te leveren op resultaat.<br />

JOIN THE FAMILY<br />

Wij kiezen voor een wereld met <strong>aan</strong>dacht<br />

voor kwaliteit, mens, dier en milieu,<br />

waarbij de natuur en welvaart weer met<br />

elkaar in balans zijn. En dat op een<br />

eigentijdse en fashionable manier.<br />

NATULIQUE IN JOUW SALON?<br />

BEL 015-3690741<br />

WWW.NATULIQUE.NL<br />

NATULIQUE_NEDERLAND


inhoud<br />

EDITORIAL<br />

Het einde van het jaar is altijd een mooi moment om<br />

de voorbije m<strong>aan</strong>den te evalueren. Waar kun je met<br />

een fijn gevoel op terugkijken en wat zou je volgend<br />

jaar graag anders willen doen? Het leek ons goed om<br />

daar eens wat uitgebreider bij stil te st<strong>aan</strong>.<br />

In de special ‘Werken <strong>aan</strong> <strong>groei</strong>’ g<strong>aan</strong> we in op de<br />

vraag wanneer je voor uitbreiding van je bedrijf<br />

kunt kiezen en hoe je ook op andere manieren kunt<br />

<strong>groei</strong>en. Dat leverde persoonlijke verhalen van<br />

kappers op die heel bewust voor het zelfstandig<br />

ondernemerschap hebben gekozen, en anderen<br />

die net zo weloverwogen een nieuwe medewerker<br />

hebben <strong>aan</strong>genomen.<br />

De ene keer zijn het de omstandigheden die je<br />

dwingen om anders naar je bedrijf te kijken, maar<br />

soms gaat het ook om een diepgeworteld verlangen<br />

waar je wat mee moet.<br />

Groei begint bij het stellen van kritische vragen. Hoe<br />

kun je wat jou energie geeft, gieten in een concept<br />

waar je klanten om st<strong>aan</strong> te springen? Welke twist<br />

kun je <strong>aan</strong> je eigen expertise geven? En hoe maak je<br />

meer tijd vrij voor de dingen die jij belangrijk vindt?<br />

Onze columnisten delen handige tips, zoals begin<br />

klein en veilig, neem de regie en vier elk succes met<br />

een nieuwe stap. Zo <strong>groei</strong> je langzaam naar de salon<br />

die jij voor ogen hebt. Veel succes in 2024!<br />

Anouk Oudkerk Pool<br />

Editor-in-chief<br />

<strong>ONE</strong> HAIRDRESSER<br />

EDITIE 4 | <strong>2023</strong><br />

Haar: Safy Burton<br />

Fotografie: Kai Wan<br />

20<br />

Inspiratie<br />

#onehairdresser 8<br />

Products & facts 10<br />

Special: Groei 14<br />

o n e hairdre s s e r - winter<br />

5


WWW.KEVINMURPHY.NL<br />

@KEVINMURPHYNL @KEVINMURPHY.NL @KEVIN.MURPHY.NL


inhoud<br />

22<br />

Creatief<br />

Hairfashion 20 & 32<br />

Coverstory 22<br />

Trendalert 26<br />

Column #kleurfanaat 31<br />

Step by step 42<br />

26<br />

32<br />

Business<br />

Column #hoedan 13<br />

Partnerships 28<br />

Business & tech 40<br />

Colofon<br />

UITGEVERIJ & REDACTIE<br />

Coiffure Media Group B.V. | Harm Smeengekade 9<br />

8011 AK Zwolle<br />

HOOFDREDACTIE<br />

Anouk Oudkerk Pool<br />

a.oudkerkpool@coiffuremedia.nl<br />

EINDREDACTIE<br />

Maaike van der Westen<br />

MEDIA ADVISEUR<br />

Ronald Vedder | r.vedder@coiffuremedia.nl<br />

Tel. 06-53652519<br />

LAY-OUT<br />

Content Innovators<br />

UITGEEFTEAM<br />

Rik Stuivenberg | Ronald Vedder<br />

MEDIA-ORDER<br />

088-2266690 | traffic@coiffuremedia.nl<br />

ABONNEMENTEN<br />

Ontvang 4 keer per jaar <strong>ONE</strong> Hairdresser voor € 29,95. Prijzen<br />

zijn excl. btw, binnen Nederland en bij automatische incasso.<br />

Bij betaling via een factuur bedragen de administratiekosten € 2,95<br />

excl. btw. Wij g<strong>aan</strong> er vanuit dat u het blad ontvangt uit hoofde van<br />

uw functie. Hierdoor wordt uw abonnement steeds stilzwijgend<br />

met een jaar verlengd. Opzegging kan telefonisch, schriftelijk of per<br />

e-mail plaatsvinden. De opzegtermijn bedraagt 2 m<strong>aan</strong>den voor<br />

afloop van de abonnementsperiode. <strong>ONE</strong> Hairdresser is onderdeel<br />

van Coiffure Media Group BV. Coiffure Media Group BV legt van<br />

abonnees gegevens vast voor de uitvoering van de (abonnement)<br />

overeenkomst. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om u te<br />

informeren over relevante diensten en producten.<br />

Indien u deze informatie niet op prijs stelt kunt u mailen naar<br />

coiffure@mijntijdschrift.com<br />

<strong>ONE</strong> Hairdresser<br />

ABONNEMENTENADMINISTRATIE<br />

088-2266617 | coiffure@mijntijdschrift.com<br />

VERSCHIJNINGSFREQUENTIE<br />

4 keer per jaar<br />

DRUKWERK<br />

Veldhuis Media | ISSN 0165-3679<br />

REPRODUKTIE<br />

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag<br />

worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd<br />

gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige<br />

wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën,<br />

opnamen of enig andere manier, zonder voorafg<strong>aan</strong>de schriftelijke<br />

toestemming van de uitgever.<br />

Deze uitgave is gedrukt op FSC-papier<br />

o n e hairdre s s e r - winter<br />

7


NEDERLAND BRUIST VAN DE KAPPERS DIE ALS ZZP’ER<br />

WERKEN, MAAR WIE ZIJN ZE EN WAT DRIJFT ZE? DEZE<br />

EDITIE STELLEN WE AAN JE VOOR:<br />

Jurien Buschers Schot (36)<br />

SALON: JURIEN. | MERK: DAVINES | TYPISCH JIJ: “OOG VOOR DETAIL, MEEDENKEND, LEERGIERIG.”<br />

FAVORIETE PRODUCTEN: “OP DIT MOMENT GEBRUIK IK GRAAG HEART OF GLASS INSTANT BONDING GLOW VAN DAVINES.”<br />

GEK OP: “HET AMBACHT.” | HEKEL AAN: “HET TEGEN DE KLOK WERKEN.” | HAAL MIJN INSPIRATIE UIT: “MIJN VRIJE TIJD,<br />

DE NATUUR, CULTUUR EN HET LEVEN. EIGENLIJK POPT DE INSPIRATIE ALTIJD OP ALS IK RUST ERVAAR.”<br />

8 w i n t e r


#onehairdresser<br />

Hoe ben je in het kappersvak terechtgekomen?<br />

“Mijn interesse voor haar ontstond op de middelbare<br />

school. Ik vond het interessant dat je je eigen stijl kon<br />

ontwikkelen door iedere keer weer andere kapsels te<br />

kiezen. Ik wilde heel graag weten hoe het zou zijn om in<br />

een salon te <strong>werken</strong>. Daarom besloot ik op een zaterdag<br />

dat het tijd werd voor een bijb<strong>aan</strong>tje in de kapsalon. Dat<br />

is een goede keuze geweest.”<br />

Wat was voor jou negen jaar geleden de<br />

<strong>aan</strong>leiding om voor jezelf te beginnen?<br />

“Ik wilde graag de meest fantastische werkplek voor<br />

mezelf creëren. Ik had bij een <strong>aan</strong>tal mooie salons<br />

gewerkt, maar bedacht dat het nog mooier kon. Daarom<br />

besloot ik het dan maar zelf te proberen. Vrijheid gaf de<br />

doorslag: vrijheid in het bepalen van het merk, welke<br />

diensten je <strong>aan</strong>biedt, welke dagen je werkt en welke<br />

trainingen je volgt. En het is nog steeds heerlijk om die<br />

vrijheid te hebben.”<br />

Wat voor soort kapper en ondernemer ben je?<br />

“Een technische… Ik houd enorm van vaktechniek en<br />

ons kappersambacht. De invloed van techniek op het<br />

haar blijft me bezighouden. Ik vind het heerlijk om het<br />

haar zo te laten vallen dat het voor de klant makkelijk in<br />

model te brengen is en het er natuurlijk uitziet.”<br />

Wat maakt jou uniek?<br />

“Ik geef mensen graag persoonlijke <strong>aan</strong>dacht. Ik doe<br />

mijn werk met passie en heb de expertise om te zien wat<br />

er mogelijk is met iemands haar en wat goed bij hem of<br />

haar past.”<br />

Op je website vertel je dat je je graag laat<br />

inspireren door topkappers als Vidal Sassoon,<br />

Angelo Seminara en Anthony Mascolo. Welke<br />

invloeden van hen zie je terug in jouw werk?<br />

“Al deze mensen hebben mijn werk beïnvloed. Anthony<br />

Mascolo staat bijvoorbeeld voor mijn stagetijd en<br />

de periode dat ik net begon als kapper. Ik hou van<br />

zijn veelzijdigheid in stijlen en zijn undercuts. Vidal<br />

Sassoon is mijn grootste inspiratiebron op het gebied<br />

van knippen. Techniek is daarbij alles, heel anders dan<br />

het <strong>werken</strong> met beperkte tijd in sommige salons. Ik<br />

zou graag zien dat we meer zouden kijken naar valling<br />

van het haar. Vidal liet me via zijn werk inzien dat je<br />

eerst heel goed moet kíjken, voordat je gaat knippen.<br />

Angelo Seminara zag ik via Davines tijdens een Hair on<br />

Stage tour <strong>aan</strong> het werk. Die man is echt een kunstenaar:<br />

wat hij bedenkt is geniaal!”<br />

Je werkt met Davines, een sustainable merk.<br />

Waarom vind je duurzaamheid belangrijk<br />

en hoe komt het terug in de manier waarop je<br />

werkt?<br />

“Ik vind het belangrijk dat we zuinig zijn op deze wereld.<br />

Dat betekent inderdaad dat ik werk met een merk<br />

dat serieus bezig is om duurzamer te produceren en<br />

te investeren in een betere wereld, zonder dat het<br />

inlevert <strong>aan</strong> kwaliteit en innovatie. Ook in mijn salon<br />

heb ik duurzame keuzes gemaakt. Op het dak liggen<br />

zonnepanelen en zonnecollectoren en we zijn al een<br />

<strong>aan</strong>tal jaar van het gas af.<br />

In mijn werk kies ik voor een duurzame haarkwaliteit. Zo<br />

kleur ik liever alleen een <strong>aan</strong>zetkleuring, dan dat ik kies<br />

voor een totaalkleuring. Ik zie dat niet als omzetverlies,<br />

maar als investeren in haarkwaliteit.”<br />

Wat is je specialiteit als kapper?<br />

“Ik vind het ontzettend leuk om bezig te zijn met<br />

alle aspecten van ons kappersvak. Het is divers en<br />

uitdagend! Klanten komen vooral voor mijn knip- en<br />

highlighttechnieken. Ik vind het mooi dat je al met kleine<br />

veranderingen, zoals het plaatsen van een paar folies,<br />

toch veel teweeg kunt brengen.”<br />

Wat wil je je klanten meegeven?<br />

“Ik geloof dat je met de juiste coupe geluk uitstraalt en<br />

zelfverzekerd de hele wereld <strong>aan</strong>kunt. Dat je als klant in<br />

de spiegel kijkt en denkt: yes, that’s me!”<br />

o n e hairdre s s e r - winter<br />

9


World<br />

Beauty Forum<br />

Het World Beauty Forum van NATULIQUE<br />

vond op 11 september plaats in De Nieuwe<br />

Liefde in Amsterdam. Doel van het congres<br />

was nieuwe kennis en inspiratie opdoen,<br />

net<strong>werken</strong> en genieten van healthy food &<br />

drinks. Het Deense ecomerk wordt inmiddels<br />

verkocht in meer dan tachtig landen en dat<br />

was <strong>aan</strong> de vele nationaliteiten te zien. Ook<br />

de grondleggers van het bedrijf, Mette en Stig<br />

Lykkegaard, waren bij het event <strong>aan</strong>wezig.<br />

Hydratatiekick<br />

Matrix lanceert Food For Soft, de<br />

ultieme hydratatie voor het haar. Het<br />

haarverzorgingssysteem, verrijkt met<br />

avocado-olie en hyaluronzuur, trekt water<br />

<strong>aan</strong> als een spons om droog haar <strong>aan</strong><br />

te vullen en vochtverlies te voorkomen.<br />

Nieuw is de Rich Hydrating Treatment<br />

Mask, een luxueus haarmasker voor heel<br />

droog en poreus haar.<br />

Meer informatie: matrix.com<br />

Columnist<br />

<strong>ONE</strong><br />

Hairdresser<br />

valt in<br />

de prijzen<br />

Op zondag 22 oktober heeft<br />

Ivonne Martens Opdam<br />

maar liefst twee prestigieuze<br />

prijzen gewonnen bij het<br />

Haute Coiffure Française<br />

gala. Ze ontving niet alleen<br />

de award in de categorie<br />

Femme, maar werd ook<br />

winnaar van de World<br />

Trophy <strong>2023</strong>. “Ik kan het nog steeds niet<br />

geloven”, vertelt Ivonne over haar avontuur<br />

in Parijs. “Een paar m<strong>aan</strong>den geleden heb<br />

ik mijn collectie ingediend. Er waren zes<br />

categorieën en ik was al blij om te horen dat<br />

ik genomineerd was en in de top 5 stond<br />

in de categorie Femme. En nu ben ik niet<br />

alleen winnaar in die categorie, maar mocht<br />

ik ook de HCF World Trophy <strong>2023</strong> mee naar<br />

huis nemen. Geweldig!”<br />

10 w i n t e r


Prachtige krullen<br />

L’ANZA Healing Curls Butter Whip Styling Foam is een romige mousse<br />

met flexibele houdhaarheid. Het product vormt en definieert natuurlijke<br />

golven en textuur, terwijl het<br />

pluizen bestrijdt en zorgt voor<br />

een gezonde glans. Net als alle<br />

Healing Curls producten maakt<br />

Butter Whip Styling Foam gebruik<br />

van de kracht van plantaardige<br />

eiwitten, veganistische boters<br />

en wild geoogste plantaardige<br />

ingrediënten om gezonde,<br />

prachtige krullen te bevorderen.<br />

Meer informatie: lanza.com<br />

Products<br />

& facts<br />

To the moon<br />

and back…<br />

De nieuwe gelimiteerde editie van de SteamPod 4,<br />

Moon Capsule, is gemaakt met het idee dat er in de<br />

ruimte geen limiet is <strong>aan</strong> creativiteit of grenzen. Met<br />

een oneindige kleur blauw, metallic zilver en glitters,<br />

doet het denken <strong>aan</strong> de kosmos en m<strong>aan</strong>verkenning.<br />

De stoomstyler wordt geleverd in een beschermende<br />

opberghoes met een futuristisch ontwerp.<br />

Meer informatie: lorealprofessionnel.nl<br />

New:<br />

vacaturesite<br />

Jobs4Hair<br />

Er is een record<strong>aan</strong>tal vacatures in de haarindustrie,<br />

maar tot nu toe was er nog geen centrale plek waar<br />

vraag en <strong>aan</strong>bod samenkomen. De nieuwe vacaturesite<br />

Jobs4Hair.nl lost dat probleem op. Jobs4Hair.nl maakt<br />

deel uit van het grote Coiffure Media Group netwerk dat<br />

specialisten met elkaar verbindt. Vanaf nu kun je op de<br />

enige, branchebrede vacaturesite voor de haarindustrie<br />

heel eenvoudig een vacature plaatsen of zelf op zoek<br />

g<strong>aan</strong> naar je droomb<strong>aan</strong>. Lezers van <strong>ONE</strong> Hairdresser<br />

kunnen hun eerste vacature gratis plaatsen!<br />

o n e hairdre s s e r - winter<br />

11


meet<br />

HA ZEL<br />

combining<br />

s tyle & comfort<br />

within your salon<br />

SPECIAL PROMO SALE PRICE*<br />

€ 1770,- Excl. VAT<br />

(for all color combinations)<br />

Modern looking, Hazel Wash Lounge<br />

by Comfortel is a statement piece<br />

combining comfort as well as style.<br />

With a curved form, detailed piping<br />

and a contemporary silhouette,<br />

no matter which way you look at it<br />

Hazel is striking from every angle.<br />

SALON CREDIT:<br />

THE NATIVE CO @thenativeco_<br />

NEW & AVAILABLE FROM STOCK (*while supplies last)<br />

HA ZEL B L ACK<br />

Wash Lounge with Black Basin<br />

HA ZEL TAN II<br />

Wash Lounge with White Basin<br />

HA ZEL SAGE GREEN<br />

Wash Lounge with Black Basin<br />

HA ZEL B LUSH<br />

Wash Lounge with White Basin<br />

HA ZEL TE X TURED B L ACK<br />

Wash Lounge with White Basin<br />

COMFORTEL BENELUX STOCKIST<br />

SHOWROOM<br />

ZUID-KAVELSEDIJK 3<br />

3291 LX STRIJEN<br />

OPEN EVERY SUNDAY 11-16<br />

WWW.GUYSARLEMIJN.COM<br />

INFO@GUYSARLEMIJN.COM<br />

PH<strong>ONE</strong> +31 (0) 10 303 1600<br />

WHATSAPP 31 (0) 6 57 83 86 88<br />

S ALO N F URNIT URE


column<br />

#hoedan<br />

Van hapsnap naar<br />

helder plan<br />

Je brein kan je eigen <strong>groei</strong> aardig in de weg st<strong>aan</strong>. Ik hoor<br />

van veel saloneigenaren dat ze het wel anders willen, een<br />

andere manier van <strong>werken</strong>, maar niet weten hoe ze dit<br />

moeten <strong>aan</strong>pakken.<br />

Een hoofd vol ideeën dus, maar geen idee hoe je dit concreet<br />

moet maken. Je raakt overweldigd, de twijfel slaat toe en je gaat<br />

maar weer verder met wat je al deed. En krijgt resultaten die je<br />

altijd al kreeg. Best oké, maar je voelt dat het anders kan!<br />

Probeer te <strong>werken</strong><br />

<strong>aan</strong> een salon<br />

die draait op jouw<br />

voorwaarden<br />

Dit moet toch slimmer kunnen? Een salon die je meer plezier,<br />

meer omzet en meer energie oplevert. Zonder je over de kop te<br />

<strong>werken</strong>. Maar #hoedan?! Door je onrustige en volle hoofd doe je<br />

alles hapsnap. En probeer je weer eens een nieuwe hype of dienst<br />

uit in de salon. Wat je uiteindelijk niets oplevert, behalve een<br />

overvolle voorraadkast. Waarschijnlijk staat er al genoeg op de<br />

plank in de salon stof te vangen. Dit geld moet van de plank naar<br />

je bank.<br />

Lieve saloneigenaar, jij bent al goed genoeg. Jouw goud zit niet in<br />

steeds wat nieuws <strong>aan</strong>bieden, maar een twist geven <strong>aan</strong> wat je al<br />

kan. Aan wat er al is. In alle kennis die je al hebt. Dáár liggen je<br />

kansen. Je mist alleen nog de vorm die bij je past. En hoeft alleen<br />

maar in beweging te komen. Door het te doen! Probeer te <strong>werken</strong><br />

<strong>aan</strong> een salon die draait op jouw voorwaarden. Hoe kan je wat je<br />

energie geeft, gieten in een concept waar je klanten om st<strong>aan</strong> te<br />

springen?<br />

Vind je dit lastig en zou je<br />

hier hulp bij willen? Judith de<br />

Ridder lanceert een nieuw<br />

groepsprogramma (de pilot die<br />

in januari start is inmiddels vol),<br />

waarbij je hiermee <strong>aan</strong> de slag<br />

gaat.<br />

Stuur een mailtje voor meer<br />

informatie: info@colourlab.nl.<br />

Door vragen te stellen! Alles begint met het stellen van vragen.<br />

In dit geval <strong>aan</strong> jezelf (wat wil je echt?) en <strong>aan</strong> je klant (wat wil je<br />

klant?). Vaak denken we dat we weten wat de klant wil. Maar heb<br />

je het weleens gevraagd? In een enquête of vragen die je stelt in je<br />

Stories op Instagram?<br />

Maak eens een poll om erachter te komen wat je klanten<br />

interessant vinden om van je te weten. Zijn het de (kleur)trends?<br />

Of juist styling- en productadviezen? Door daarop in te spelen,<br />

krijg je meer engagement en interactie met je klanten. Waardoor<br />

ze bijvoorbeeld ook veel makkelijker producten van je kopen.<br />

o n e hairdre s s e r - winter<br />

13


AAN<br />

Uitbreiden<br />

WERKEN<br />

of niet?<br />

GROEI<br />

Tekst: Saskia Petit & Anouk Oudkerk Pool<br />

14 w i n t e r


special<br />

Stel: je hebt een uitstekend lopende salon,<br />

en je agenda is m<strong>aan</strong>den van tevoren<br />

volgeboekt. Je wilt je verder ontwikkelen<br />

en je bedrijf langzaam uitbouwen.<br />

Wat doe je dan? Uiteraard is de stap naar<br />

medewerkers een grote uitdaging: je moet<br />

geschikte mensen vinden, je krijgt te maken met<br />

arbeidscontracten en verzekeringen, je moet<br />

g<strong>aan</strong> leidinggeven en je moet voldoende omzet<br />

behalen om je medewerker te kunnen blijven<br />

betalen.… Kortom: je moet er niet <strong>aan</strong> denken!<br />

Of toch wel?<br />

Steeds meer kappers zijn<br />

eenpitters. Ze <strong>werken</strong> hard<br />

en hebben op een gegeven<br />

moment zoveel klanten<br />

dat hun agenda vol zit. Meer<br />

<strong>werken</strong> is een optie om verder te<br />

kunnen <strong>groei</strong>en, maar het <strong>aan</strong>nemen<br />

van een medewerker is ook een manier<br />

om je bedrijf uit te bouwen. Je hebt zelf maar één<br />

paar handen. Op een gegeven moment kun je niet<br />

verder <strong>groei</strong>en. Het <strong>aan</strong>nemen van medewerkers is<br />

dan een goede optie om je bedrijf verder te kunnen<br />

ontwikkelen.<br />

Grote stap<br />

Het <strong>aan</strong>nemen van een eerste medewerker<br />

is vaak een grote stap voor kleine ondernemers.<br />

Werkgeverschap brengt allerlei<br />

verantwoordelijkheden en risico’s met zich mee.<br />

Je moet veel zaken regelen, zoals de salarisadministratie,<br />

belastingzaken, het opstellen van<br />

een arbeidsovereenkomst, pensioenregelingen,<br />

verzekeringen en de werving van medewerkers.<br />

De medewerker kan ziek worden en de kosten<br />

van verzuim kunnen behoorlijk oplopen. Het is<br />

dus heel begrijpelijk dat ondernemers hiervoor<br />

terugschrikken. Aan de andere kant kun je met een<br />

o n e hairdre s s e r - winter<br />

15


“Dit is voor mij<br />

de ultieme manier<br />

van <strong>werken</strong>”<br />

Sonya Bloemhard, HairColorKitchen:<br />

Sonya Bloemhard heeft een <strong>aan</strong>tal jaren geleden bewust de keuze gemaakt om als eenpitter verder te<br />

g<strong>aan</strong> en een private colour salon te beginnen. “Ik ben jarenlang ontzettend ambitieus geweest en heb<br />

keihard gewerkt. Voor mij zat <strong>groei</strong> in doen wat ik zelf wilde doen: mooie dingen maken, en al mijn<br />

energie en liefde in mijn klanten steken. Nu ik mijn eigen plek heb, vind ik een stukje rust. Ik vind het<br />

een-op-een <strong>werken</strong> heel fijn en mijn klanten ook. Het geeft ontzettend veel voldoening.”<br />

Naast haar werk voor HairColorKitchen geeft ze regelmatig trainingen voor L’Oréal Professionnel en maakt<br />

ze graag haar eigen collecties. Dat betekent dat sommige m<strong>aan</strong>den erg vol zitten. “Momenteel heb ik het<br />

ontzettend druk met de trainingen die ik geef. Gelukkig heb ik heel trouwe klanten, die net zo flexibel zijn als<br />

ik. Ik heb op donderdag een vaste vrije dag, dus dat is mijn uitwijkmogelijkheid. Maar als het moet, dan werk<br />

ik desnoods op zondag.”<br />

Ze noemt zichzelf een enorme controlfreak. “Ik beheer mijn eigen agenda, ik schrijf alles op. Natuurlijk zijn<br />

er apps, maar ik houd van een papieren agenda. Ik ben visueel ingesteld en vind het fijn om van dag tot dag<br />

precies te weten wat ik moet doen. Ik moet overzicht hebben.”<br />

Om de pieken in de agenda de baas te blijven, zweert ze bij een goede voorbereiding. Ook dat houdt ze bij in<br />

haar agenda. “Groei staat voor mij voor <strong>werken</strong> op een manier waar ik me goed bij voel. Ik leer nog steeds elke<br />

dag en ik voel me de koningin van mijn eigen domein.”<br />

16 w i n t e r


medewerker wel je bedrijf uitbreiden<br />

en op den duur meer winst maken. En<br />

tegen bepaalde risico’s kun je je (geheel of<br />

deels) verzekeren. Het is dus een afweging die<br />

iedereen voor zichzelf moet maken.<br />

Haalbaar<br />

Voordat je besluit om je eerste medewerker <strong>aan</strong> te<br />

nemen, moet je kijken of dit financieel haalbaar<br />

is. Je maakt een berekening van de kosten en<br />

de verwachte baten van een medewerker. Deze<br />

berekening gaat globaal als volgt: je huidige winst<br />

plus de verwachte opbrengst van een medewerker<br />

minus de kosten van een medewerker is je nieuwe<br />

winst. Bedenk dat de daadwerkelijke loonkosten van<br />

een medewerker hoger liggen dan het brutoloon.<br />

Je moet daar nog zo’n 30 procent bij optellen voor<br />

onder meer verzekeringen, pensioen, scholing,<br />

reiskosten, vakantiegeld en een eventuele dertiende<br />

m<strong>aan</strong>d.<br />

Rechtsvorm<br />

Als eenmanszaak hoef je bij het <strong>aan</strong>nemen van<br />

een medewerker niet de rechtsvorm van je bedrijf<br />

<strong>aan</strong> te passen. Wel moet je je als werkgever<br />

<strong>aan</strong>melden bij de Belastingdienst en bij de Kamer<br />

van Koophandel. Van de Belastingdienst krijg je een<br />

loonheffingsformulier. Dat heb je nodig omdat je<br />

loonheffingen moet inhouden op het salaris van je<br />

medewerker en omdat je <strong>aan</strong>gifte moet doen. Op<br />

de website van de Kamer van Koophandel staat veel<br />

informatie over wat er moet gebeuren als je voor het<br />

eerst een medewerker <strong>aan</strong>neemt, plus een handige<br />

checklist (www.kvk.nl).<br />

In je eentje<br />

Er zijn genoeg redenen om te besluiten niet <strong>aan</strong><br />

medewerkers te beginnen. Je hebt bijvoorbeeld<br />

geen zin in de managementtaken, verplichtingen en<br />

verantwoordelijkheden die bij het werkgeverschap<br />

komen kijken, je wilt liever zelf alle behandelingen<br />

doen of je vreest dat je bij tegenvallende omzet je<br />

financiële verplichtingen niet meer kunt nakomen.<br />

Onder kappers spelen ook andere overwegingen<br />

een rol. Een veelgehoorde reden is: ‘Mijn klanten<br />

komen voor mij.’ Of: ‘Ik ben kwetsbaar met een<br />

medewerker. Bij ziekte moet ik iemand twee jaar<br />

lang doorbetalen en dat risico durf ik niet te nemen.’<br />

Allemaal legitieme redenen om er niet <strong>aan</strong> te<br />

beginnen.<br />

“Je kunt<br />

op verschillende<br />

manieren<br />

<strong>groei</strong>en”<br />

special<br />

Dominic Vleer, Atelier DMNC:<br />

Toen Dominic Vleer zijn Atelier DMNC begon, wilde<br />

hij in een private salonsetting high-end behandelingen<br />

geven met een focus op kleur. Maar tijdens de<br />

coronapandemie begon zijn idee over de salon te<br />

schuiven. “Ik wilde eigenlijk meer educatie g<strong>aan</strong> geven<br />

en mezelf op andere vlakken verder ontwikkelen. Er<br />

ontstond behoefte <strong>aan</strong> een medewerker, omdat de<br />

agenda helemaal stond volgeboekt. Het is uiteindelijk<br />

een lange zoektocht geweest, omdat er een enorm<br />

tekort <strong>aan</strong> goede vakmensen is.”<br />

De drukte bleef en Dominic was genoodzaakt om een<br />

klantenstop in te voeren. Er kwam nog een medewerker<br />

bij en zo stonden ze met z’n drieën in de zaak te <strong>werken</strong>.<br />

G<strong>aan</strong>deweg begon dat te wringen. “Ik merkte dat ik steeds<br />

verder afdreef van mijn eigen visie en doel. Het was steeds<br />

minder de private salon die ik voor ogen had.”<br />

Toen één medewerker <strong>aan</strong>gaf uit het vak te willen<br />

stappen vanwege gezondheidsklachten, en de ander<br />

haar eigen weg wilde g<strong>aan</strong>, was dat voor Dominic reden<br />

om de focus terug te brengen naar de oorspronkelijke<br />

koers die hij voor ogen had. “Groei gaat niet altijd om het<br />

verbeteren van je financiële positie. Het is belangrijk om<br />

je af te vragen wat je wilt, waar jij blij van wordt en wat je<br />

daarvoor nodig hebt. Dat kan financiële <strong>groei</strong> zijn, maar<br />

ook creatieve <strong>groei</strong>, meer flexibiliteit of meer verbinding<br />

met vakgenoten.”<br />

Wat hij de afgelopen jaren geleerd heeft? “Dat voor mij<br />

het plezier in de kwaliteit van de behandelingen zit en<br />

minder in het <strong>aan</strong>tal klanten dat ik help. Dat ik verder<br />

beter moet luisteren naar mijn eigen gevoel. En dat ik<br />

ontzettend gelukkig word van trainingen geven. Ook dat<br />

blijft een belangrijke focus voor de komende tijd.”<br />

o n e hairdre s s e r - winter<br />

17


special<br />

Ivonne Martens Opdam, Ivonne<br />

Martens Haar & Make-up:<br />

Ivonne Martens Opdam heeft een bijzonder jaar<br />

achter de rug, waarbij ze genomineerd werd voor<br />

de Coiffure Award en verschillende internationale<br />

prijzen won. Haar salon, die op het terrein van<br />

haar huis is gevestigd, zit behoorlijk volgeboekt,<br />

en ze krijgt dan ook regelmatig de vraag waarom<br />

ze niet voor uitbreiding kiest. “Het lijkt wel of je<br />

als kapper alleen succesvol kunt zijn met een grote<br />

salon. Maar ik heb destijds heel bewust gekozen<br />

voor het zzp’erschap. Ik wilde mijn eigen keuzes<br />

kunnen maken, op mijn eigen kundigheid kunnen<br />

vertrouwen. In een team krijg je vaak een bepaalde<br />

functie of rol toebedeeld en ik keek ernaar uit om<br />

zelf alle functies uit te kunnen voeren. Ik wilde<br />

een salon creëren waarbij passie, ervaring en<br />

vakmanschap de boventoon voeren.”<br />

Ivonne steekt daarnaast ook veel tijd in het volgen<br />

van trainingen, backstage <strong>werken</strong> bij shows en<br />

shoots, en het maken van eigen collecties. “Ik werk<br />

vier dagen in de salon. De vijfde dag besteed ik <strong>aan</strong><br />

boekhouding, inkopen, schoonmaak, collecties<br />

ontwerpen, shoots of scholing. Daarbij st<strong>aan</strong> mijn<br />

gedachten 24/7 <strong>aan</strong>. Maar ik moet ook reëel zijn: in één<br />

dag in de week past niet alles. Ik maak duidelijke keuzes<br />

en kijk echt vooruit en baseer daar mijn mogelijkheden<br />

op.”<br />

Hoe ze al die verschillende petten in balans houdt?<br />

“Door eerlijk naar mezelf te blijven. Wijs niet naar een<br />

ander en vergelijk jezelf niet met een ander. Ga voor<br />

wat jij wilt bereiken. Maak duidelijke keuzes. En als het<br />

lukt, vier het dan ook groots en sta erbij stil, hoe klein of<br />

hoe groot het succes ook is.”<br />

Wat helpt is dat haar kinderen (bijna) volwassen zijn.<br />

“Hierdoor is er ook meer tijd ontst<strong>aan</strong>. Er is echter<br />

nog meer leuks in het leven dan werk.” Ook dat is voor<br />

haar een belangrijke reden om zelfstandig te blijven<br />

<strong>werken</strong>. “Als ik klaar ben met de dag, kan ik de deur<br />

sluiten en heb ik met niemand meer rekening te<br />

houden. Heb ik een stagiair of medewerker, dan zal ik<br />

daar altijd energie en tijd <strong>aan</strong> moeten besteden buiten<br />

mijn werktijd om. Energie die ik nu in mezelf en in mijn<br />

gezin investeer.”<br />

“Wees vooral<br />

eerlijk<br />

naar jezelf ”<br />

Boost<br />

Er zijn natuurlijk ook redenen waarom het <strong>aan</strong>nemen<br />

van een medewerker wél een goede stap zou kunnen<br />

zijn. Als je merkt dat je met je bedrijf nog best zou<br />

kunnen <strong>groei</strong>en, maar dat jouw tijd beperkt is, dan kan<br />

het <strong>aan</strong>nemen van een medewerker je bedrijf echt een<br />

boost geven. Met een medewerker kun je simpelweg<br />

meer klanten behandelen en zo een hogere omzet<br />

realiseren. Uiteraard kost het tijd om iemand goed in te<br />

<strong>werken</strong>, maar later pluk je daar de vruchten van.<br />

Daarnaast biedt een medewerker stabiliteit en je hebt<br />

een back-up als je zelf tijdelijk uitvalt. Je hoeft niet alles<br />

meer zelf te doen, waardoor je je tijd efficiënter kunt<br />

benutten. Een medewerker is ook een goede optie als je<br />

het leuk vindt om in een team te <strong>werken</strong>.<br />

Een ander voordeel is dat je zelf meer tijd overhoudt<br />

om <strong>aan</strong> je bedrijf te <strong>werken</strong> in plaats van ín je bedrijf.<br />

Je houdt meer tijd over voor werkzaamheden<br />

als marketing, social media, het formuleren van<br />

doelstellingen en dergelijke. Dat zijn belangrijke<br />

taken die anders blijven liggen. Ook een betere werkprivébalans<br />

kan een reden zijn om <strong>aan</strong> medewerkers<br />

te beginnen. En met een medewerker ontwikkel je<br />

nieuwe managementvaardigheden die je voorheen<br />

misschien niet had. Daardoor <strong>groei</strong> jij als persoon en<br />

als ondernemer.<br />

18 w i n t e r


WAARSCHUWING!<br />

VERSLAVENDE RESULTATEN<br />

Onze nieuwe zwarte<br />

blondeerpoeder hi.9<br />

is té koel en licht teveel op..<br />

Durf jij het <strong>aan</strong> om deze<br />

blondeerpoeder tóch uit te<br />

proberen?<br />

DAT MAG GRATIS!<br />

Vraag hier jouw testpakket <strong>aan</strong>:<br />

trinity-haircare.nl/contact


Haar: Sonya Bloemhard<br />

Fotografie: Berni Ottjes<br />

Make-up: Kimberly van Hoorn<br />

Styling: Sonya Bloemhard<br />

FL<br />

20 w i n t e r


hairfashion<br />

AWLESS<br />

Tijdens een rondreis door Japan deed Sonya Bloemhard<br />

de inspiratie op voor haar nieuwe collectie Flawless.<br />

“Ik was onder de indruk van de schoonheid van de natuur<br />

en de gestructureerde discipline van de Japanners”,<br />

vertelt de eigenaar van HairColorKitchen. Voor de kleuringen liet ze<br />

zich inspireren door de zachte kleuren van de Japanse kersenbloesem,<br />

terwijl de krachtige kniplijnen verwijzen naar de architectuur<br />

van de gebouwen in Tokyo. “Deze haarcollectie toont zowel de kracht<br />

als de zachtheid van de vrouw.”<br />

o n e hairdre s s e r - winter<br />

21


Haar: Safy Burton<br />

Fotografie: Kai Wan<br />

Make-up: Abbie Beautement<br />

Chroma<br />

Rebellion<br />

22 w i n t e r


coverstory<br />

tic<br />

Voor Chromatic Rebellion liet de<br />

Engelse hairstylist Safy Burton<br />

zich inspireren door de rebelse<br />

geest van het punktijdperk<br />

gecombineerd met de rauwe energie van<br />

underground subculturen. “Ik heb elementen<br />

van punkrock en heavy metal samengevoegd<br />

en doordrenkt met levendige kleuren. Met<br />

de edgy looks breng ik een hulde <strong>aan</strong> het<br />

rebelse karakter van de grungescene”, aldus<br />

Safy. Ze wil met deze collectie conventies<br />

trotseren, maatschappelijke normen uitdagen<br />

en mensen <strong>aan</strong>moedigen om hun ware zelf te<br />

laten zien.<br />

o n e hairdre s s e r - winter<br />

23


coverstory<br />

24 w i n t e r


ERVAAR<br />

ALLE NUANCES<br />

VAN CHOCOLADE<br />

NIEUW: CHOCOLATE COLLECTION<br />

De Chocolate-tinten vormen de nieuwste toevoeging <strong>aan</strong> het uitgebreide<br />

assortiment van Moroccanoil Professional Haircolor. Ga voor levendige,<br />

langdurige kleurresultaten, een intense glans en optimale verzorging!<br />

4.9/<br />

4CH<br />

5.99/<br />

5CHCH<br />

6.9/<br />

6CH<br />

7.9/<br />

7CH<br />

9.9/<br />

9CH<br />

4.9/<br />

4CH<br />

6.9/<br />

6CH<br />

7.9/<br />

7CH<br />

8.9/<br />

8CH<br />

9.9/<br />

9CHB<br />

COLOR RHAPSODY PERMANENT CREAM COLOR<br />

COLOR CALYPSO DEMI-PERMANENT CREAM COLOR<br />

Meer informatie? Neem contact op met Beautydistrict<br />

via www.beautydistrict.nl of info@beautydistrict.nl


The Big Blo<br />

Hooker & Young<br />

26 w i n t e r


@chelseahaircutters<br />

trendalert<br />

PAK DE PLAKROLLERS, FÖHN EN BORSTEL ER<br />

MAAR BIJ, WANT THE BIG BLOWOUT IS WEER<br />

HELEMAAL HOT. NIET ALLEEN BIJ CELEBS – AL<br />

ZIJN STERREN ALS KHLOÉ KARDASHIAN ALTIJD<br />

WEL IN VOOR EEN GLAMOURLOOK – MAAR<br />

VERRASSEND GENOEG OOK BIJ JONGE MEIDEN<br />

EN GENERATIE Z. EEN IDEAAL MOMENT OM<br />

DEZE KLANT IN DE STOEL WIJS TE MAKEN IN DE<br />

WERELD VAN DE HITTESTYLING, FÖHNBORSTELS<br />

EN GOEDE ‘HACKS’ VOOR THUIS. WANT OF JE NOU<br />

wout<br />

VOOR EEN FLUFFY OF NINETIES BLOWOUT GAAT:<br />

OEFENING BAART KUNST.<br />

@atelierdmc<br />

@kloekardashian<br />

@jhair_stylist<br />

@matildadjerf<br />

@iamcardib<br />

@atelierdmc<br />

o n e hairdre s s e r - winter<br />

27


Kappers kiezen<br />

IN 2016 WERD PERFECT ON<br />

PEOPLE (POP) GELANCEERD.<br />

INMIDDELS IS HET NEDERLANDSE<br />

KAPPERSMERK NIET MEER<br />

WEG TE DENKEN UIT DE BRANCHE.<br />

Het volledig vegan<br />

assortiment bestaat<br />

uit care, colour<br />

en styling. De<br />

professionele lijnen zijn compact<br />

en daarmee overzichtelijk voor<br />

zowel kapper als klant. Amber<br />

Sterk van Your Hair by Amber<br />

in Veenendaal en Danine van<br />

Huigenbos van Pracht Haarstyling<br />

in Kootwijkerbroek vertellen<br />

waarom ze voor POP hebben<br />

gekozen en wat hun ervaringen<br />

zijn.<br />

Compact assortiment<br />

Danine droomde er vroeger al<br />

van om kapster te worden en<br />

een eigen salon te runnen. Na de<br />

opleiding <strong>aan</strong> de Nederlandse<br />

Kappersakademie in Amersfoort<br />

werkte ze vijf jaar in verschillende<br />

salons. “Ik heb in die tijd veel<br />

geleerd, maar zocht uiteindelijk<br />

toch meer uitdaging in het vak.<br />

Daarom ben ik in 2021 voor<br />

mezelf begonnen.” Bij de start<br />

van haar eigen salon koos Danine<br />

bewust voor POP. “Ik wilde het<br />

echt mijn salon maken. En bij<br />

een nieuw avontuur hoorde voor<br />

mij ook een nieuw merk. Op<br />

social media zag ik POP al vaak<br />

voorbijkomen. Het stukje vegan<br />

Danine van Huigenbos<br />

sprak mij erg <strong>aan</strong> en het feit dat<br />

het merk exclusief voor de kapper<br />

is en dus niet overal online staat.<br />

En omdat het een betaalbaar<br />

merk is, kan ik de prijzen van mijn<br />

behandelingen ook <strong>aan</strong>trekkelijk<br />

houden voor mijn klanten.<br />

Verder vind ik het fijn dat het een<br />

compact assortiment is.”<br />

Meest verkocht<br />

Danine gebruikt het hele<br />

assortiment van POP. “Wat betreft<br />

de care en styling producten<br />

was ik meteen om. Alleen <strong>aan</strong> de<br />

kleurlijn moest ik even wennen,<br />

omdat ik voorheen met een heel<br />

uitgebreid kleurmerk werkte. Door<br />

gewoon te doen en mezelf elke<br />

keer te willen verbeteren, ben ik<br />

nu heel tevreden met de kleuren,<br />

en ook van mijn klanten krijg ik<br />

alleen maar positieve reacties.”<br />

Twee producten die er voor<br />

Danine echt uitspringen, zijn het<br />

Repair Mask en de Leave In Spray.<br />

“Deze voeden het haar supergoed<br />

en geven een prachtige glans.<br />

Nu ik er zo over nadenk: de Silk<br />

Oil hoort eigenlijk ook bij mijn<br />

favoriete producten…”<br />

Het Repair Mask is het meest<br />

verkochte product bij Pracht<br />

Haarstyling. “Dat adviseer ik<br />

28 w i n t e r


partnership<br />

voor POP<br />

Kappers lovend<br />

over de exclusiviteit<br />

en betaalbaarheid<br />

eigenlijk <strong>aan</strong> al mijn klanten.<br />

Het is een intensief voedend en<br />

herstellend haarmasker voor<br />

sterker, zijdezacht en glanzend<br />

haar. Ik geloof er namelijk in dat<br />

op gezond haar alles mooier is”,<br />

aldus Danine.<br />

Eerlijk en duurzaam<br />

Ook Amber wist van jongs af <strong>aan</strong><br />

dat ze kapster wilde worden. Op<br />

de middelbare school moest ze<br />

een snuffelstage lopen en dat<br />

heeft ze ged<strong>aan</strong> in de salon waar<br />

ze als kind haar haar liet knippen.<br />

“Ik heb daar acht jaar gewerkt<br />

en ben uiteindelijk in 2017 voor<br />

Amber Sterk<br />

mezelf begonnen.” Terwijl Danine<br />

meteen bij de start van haar<br />

salon voor POP koos, werkt<br />

Amber pas anderhalf jaar met<br />

het merk. “Ik ben op POP gestuit<br />

tijdens een tweedaagse training<br />

bruidskapsels. Daar werd met<br />

POP gewerkt en dit beviel mij erg<br />

goed. Toevallig was ik destijds op<br />

zoek naar een merk dat exclusief<br />

voor de kapper is en dat is POP.<br />

Verder is het 100 procent vegan<br />

en heeft een eerlijke en duurzame<br />

productie in Nederland. Allemaal<br />

redenen om uiteindelijk voor<br />

dit merk te kiezen.” Ook Amber<br />

gebruikt het hele assortiment. “Ik<br />

ben ontzettend enthousiast. De<br />

colour lijn bestaat uit prachtige,<br />

100 procent dekkende kleuren,<br />

die PPD-vrij zijn. Zelfs mijn klanten<br />

met hoofdhuidproblemen hebben<br />

geen last meer van hun hoofdhuid<br />

door de producten en kleuringen<br />

van POP.”<br />

Lievelingsproduct<br />

Een leuk feitje is dat Amber de<br />

naam van één van de producten<br />

van POP heeft bedacht. “POPkappers<br />

mochten meedenken<br />

over een naam voor de Sensitive<br />

Scalp Shampoo en mijn inzending<br />

is uitgekozen!” Deze shampoo is<br />

tevens haar lievelingsproduct. “Het<br />

is een hele fijne verzachtende,<br />

kalmerende en ontspannende<br />

shampoo voor de gevoelige<br />

hoofdhuid.” Een andere favoriet<br />

van Amber is de Leave In Spray.<br />

“Dit is ook het product dat ik het<br />

meest verkoop. De spray maakt<br />

het haar makkelijker doorkambaar,<br />

geeft fijn haar meer volume en<br />

werkt antistatisch. Bovendien<br />

houdt het beschermende uv-filter<br />

de kleur langer mooi.”<br />

o n e hairdre s s e r - winter<br />

29


NIEUW<br />

TOT WEL 100% NATUURLIJK<br />

UITZIENDE HAARKLEUR<br />

TOT WEL 100% GRIJSDEKKING<br />

ONTDEK DE NIEUWE ILLUMINA COLOR<br />

9/37<br />

8/36 7/42 7/75<br />

VRIJ VAN<br />

MINERALE OLIËN.**<br />

Verkrijgbaar vanaf<br />

1 januari 2024 via WellaStore<br />

*Gebaseerd op Wella<br />

kleurproducten verkopen<br />

in USD 2022. Onderzoek<br />

in de categorie Salon<br />

haarkleuringsproducten<br />

gepubliceerd door Kline.<br />

**Betreft alleen de Welloxon<br />

Perfect waterstoffen.


Ivonne Martens Opdam is een echte<br />

kleurfanaat, zzp’er, award winner en<br />

Wella Passionista. Ze heeft een eigen<br />

bedrijf in Berkel (Zuid-Holland), werkt<br />

als haarstylist bij (mode)shows en vindt<br />

persoonlijke <strong>groei</strong> door deelname <strong>aan</strong><br />

trainingen en wedstrijden belangrijk.<br />

Haar motto: als kleine zelfstandige moet<br />

je in je expertise geloven.<br />

Motiveer jezelf<br />

om je dromen<br />

waar te maken<br />

column<br />

Ik spreek met collega’s vaak over doelen stellen en ben geïnteresseerd in<br />

wat hun motiveert of juist tegenhoudt om hun voornemens uit te<br />

voeren. Een deel van hen geeft <strong>aan</strong> dat ze er niet <strong>aan</strong> toekomen door een<br />

overvolle agenda. De voornemens worden steeds uitgesteld, maar het<br />

verlangen ernaar blijft. Naast tijdsdruk zijn<br />

vastgeroeste gewoontes en de huidige klanten kring ook<br />

een reden om niet van start te g<strong>aan</strong>.<br />

Een klant vroeg mij ooit of mijn zaak nog steeds de<br />

onderneming was, die ik bij de start voor ogen had.<br />

Deze vraag zette mij enorm <strong>aan</strong> het denken.<br />

Uiteindelijk zorgde het ervoor dat ik verder wilde<br />

<strong>groei</strong>en en dat gaf mijn zaak een eigen identiteit. Wat is<br />

er mooier dan je bij het ondernemen niet te laten leiden<br />

door je klanten, maar het heft zelf in handen te hebben.<br />

Verandering kun je afdwingen. Hier moet je voor<br />

openst<strong>aan</strong> en zelf <strong>aan</strong> <strong>werken</strong>. Start klein en start veilig, is mijn advies.<br />

Kies bijvoor beeld een trouwe, flexibele klant uit en voer daar een<br />

(kleine) verandering bij uit, die goed binnen je<br />

planning past.<br />

Laat de klant terugkoppelen wat de ervaring<br />

was. Vier elk succes met een nieuwe stap.<br />

Boek een kwartiertje meer tijd bij je volgende<br />

(veilige) klant en maak een voor en na foto.<br />

Post deze op je socials, samen met een review<br />

van jouw tevreden klant. Vraag in deze post<br />

wie van je klanten ook toe is <strong>aan</strong> iets nieuws.<br />

De klanten die je volgen, zullen gevoed<br />

worden door jouw enthou siasme. Dat laat het<br />

balletje vanzelf rollen. Hierdoor trek je<br />

nieuwe klanten <strong>aan</strong>. Klanten die bij jouw<br />

expertise passen. Klanten waar jij blij van<br />

wordt.<br />

Uit onderzoek blijkt dat klanten na een goed<br />

consult het volste vertrouwen hebben in onze<br />

expertise. Als wij hen meenemen tijdens het<br />

proces, dan st<strong>aan</strong> ze open voor verandering.<br />

Wij kappers hebben zelf niet altijd het zelfvertrouwen, de kennis of het<br />

lef om onze stempel op ons werk te drukken en de leiding te nemen.<br />

Nemen we de regie, al is het met één klein stapje tegelijk, dan kunnen<br />

we al onze voornemens waarmaken en onze salon een weerspiegeling<br />

van onszelf laten zijn.<br />

#kleurfanaat<br />

o n e hairdre s s e r - winter<br />

31


Fotografie: Richard Monsieurs<br />

32 w i n t e r


hairfashion<br />

De Haarmodelijn voor najaar/<br />

winter <strong>2023</strong>-2024 Contrast<br />

is een spannende mix van<br />

uitersten, die moeiteloos<br />

samenkomen in harmonieuze trendy<br />

looks. De contrasten kort/lang, licht/<br />

donker en uiteenlopende texturen<br />

ontmoeten elkaar in de kapsels<br />

van de nieuwe Haarmodelijn. Hoe?<br />

Bijvoorbeeld door een strakke, perfect<br />

geknipte look in een lekkere losse<br />

styling. Of een klassiek kapsel met een<br />

opvallende contrastrijke kleuring.<br />

Na de combinaties van zachte blond- en<br />

pasteltinten van de afgelopen periode<br />

zijn de haarkleuringen voor dit seizoen<br />

iets meer uitgesproken. Levendige<br />

tinten worden gebruikt naast meer<br />

neutrale kleuren, zoals krachtig koper<br />

naast een verfijnde zandtint.<br />

Haarmodelijn<br />

Contrast<br />

o n e hairdre s s e r - winter<br />

33


hairfashion<br />

Een spel van lang<br />

en kort binnen<br />

hetzelfde kapsel<br />

34 w i n t e r


Indola biedt hoogwaardige kleurprestaties<br />

in een compact & intuïtief<br />

assortiment waarmee je meer services<br />

kunt uitvoeren met minder producten,<br />

zonder afbreuk te doen <strong>aan</strong> kwaliteit &<br />

creativiteit. En dit, altijd met waar voor<br />

je geld ­ want kleuren met INDOLA<br />

bespaart je een fortuin.<br />

Scan voor<br />

meer info


Duurzaamheid<br />

als basis<br />

VEEL HAARPRODUCTEN DRAGEN TEGENWOORDIG HET ETIKET<br />

NATUURLIJK EN DUURZAAM. MAAR HOE WEET JE OF DE GOEDE<br />

INTENTIES VERDER REIKEN DAN HET MARKETINGVERHAAL?<br />

De ontst<strong>aan</strong>sgeschiedenis<br />

van een<br />

merk geeft dan<br />

veel prijs. Daar<br />

schuilt bij NATULIQUE de unieke<br />

kracht: het is niet overgestapt<br />

op een ecologisch verantwoord<br />

beleid, het begón ermee. Astrid<br />

Blokhuijsen van NATULIQUE<br />

Nederland: “NATULIQUE legde<br />

zichzelf vanaf de start in 1998<br />

al extreem strenge productieeisen<br />

op omtrent duurzaamheid,<br />

diervriendelijkheid en natuurlijke<br />

ingrediënten. Niet om mee te<br />

schermen, maar als uitgangspunt<br />

waarop de rest van het bedrijf<br />

moest worden gebouwd.” Een<br />

kwart eeuw later, terwijl veel<br />

merken nog bezig zijn de omslag<br />

naar duurzaamheid te maken,<br />

staat NATULIQUE al <strong>aan</strong> de top<br />

als het gaat om ervaring en kennis<br />

op dit gebied.<br />

Strenge eisen<br />

Wie zich voorneemt mens, dier<br />

en planeet zo goed mogelijk<br />

van dienst te zijn en daarin elk<br />

aspect van het productieproces<br />

onder de loep neemt, maakt het<br />

zich niet gemakkelijk. Astrid:<br />

“Veel haarproducten dragen<br />

tegenwoordig bijvoorbeeld het<br />

stempel dierproefvrij. Dat gaat<br />

dan over het eindproduct. Maar<br />

hoe zit dat met de ingrediënten?<br />

Bij NATULIQUE wordt van ieder<br />

ook maar geringste ingrediënt<br />

apart nageg<strong>aan</strong> of het volledig<br />

zonder dierenleed is verkregen.”<br />

Datzelfde geldt voor de andere<br />

claims, zoals duurzaamheid.<br />

“Geen woorden maar daden”,<br />

noemt Astrid het. “De<br />

verpakkingen van NATULIQUE<br />

zijn deels vervaardigd uit<br />

oce<strong>aan</strong>plastic. Dat doen wel<br />

meer merken, zul je denken.<br />

Maar hoe komt dat plastic in<br />

de fabriek? Veelal moet het<br />

worden ingevlogen, wat niet<br />

bepaald milieuvriendelijk is.<br />

NATULIQUE gebruikt, en deed dat<br />

al voordat hergebruik van plastic<br />

waste in zwang raakte, alleen<br />

oce<strong>aan</strong>plastic vanaf de eigen<br />

nabijgelegen Deense kust.”<br />

Welzijn van kappers<br />

Het is een voorbeeld van de<br />

toewijding en de tomeloze<br />

grondigheid van het bedrijf<br />

om haar idealen ten uitvoer te<br />

brengen. Daarin wordt ook de<br />

kapper niet vergeten. Astrid:<br />

36 w i n t e r


partnership<br />

De producten zijn<br />

veilig én leveren<br />

topprestaties<br />

voor het haar<br />

veilig én leveren topprestaties<br />

voor het haar. Je kunt met onze<br />

producten elke behandeling<br />

uitvoeren en elk gewenst resultaat<br />

bereiken. We kunnen 100 procent<br />

grijsdekken en we hebben<br />

een perfect blondeerpoeder<br />

zonder parabenen, PPD,<br />

ammonia en resorcinol. Er<br />

zijn stylingproducten, een<br />

herstellend bonding system en<br />

een permanentvloeistof.” Alles<br />

wat je al deed, kan dus ook met<br />

NATULIQUE. “En meer”, benadrukt<br />

Astrid. “Omdat NATULIQUE het<br />

haar niet belast, maakt het het<br />

haar nog mooier en gezonder.<br />

Dat is wat eerlijke en kwalitatief<br />

hoogwaardige ingrediënten doen.”<br />

“Toen ik NATULIQUE leerde<br />

kennen, raakte het me dat het<br />

bedrijf het welzijn van kappers<br />

zo duidelijk benoemt. Welk merk<br />

zegt nou: ‘Lieve gepassioneerde<br />

en hard<strong>werken</strong>de kappers,<br />

passen jullie ook goed op jezelf?’<br />

“NATULIQUE doelt daarmee op<br />

de chemicaliën waarmee kappers<br />

de hele dag in <strong>aan</strong>raking komen.<br />

“Kappers zijn een beroepsgroep<br />

met een enorm hart voor de<br />

mensen in hun stoel. Voor de<br />

klant moet het goed zijn. Dat<br />

is natuurlijk fantastisch, maar<br />

vergeet niet: jouw klant komt eens<br />

in de m<strong>aan</strong>d bij jou, maar jij hebt<br />

elke werkdag wel tien klanten.” Die<br />

rekensom leert dat de kapper met<br />

een grote hoeveelheid chemische<br />

producten in <strong>aan</strong>raking komt. “Die<br />

komen via je huid in je lichaam<br />

en via de lucht in je luchtwegen.<br />

Inmiddels weten we hoe<br />

schadelijk dat kan zijn.”<br />

Topprestaties<br />

Voor veel kappers is de keuze<br />

echter simpel: toch die voor de<br />

tevreden klant. Astrid: “Met de<br />

producten van NATULIQUE hoef<br />

je helemaal niet te kiezen. Ze zijn<br />

Nieuwsgierig?<br />

Vraag een persoonlijk<br />

samengesteld<br />

productpakket<br />

<strong>aan</strong> via de QR-code.<br />

o n e hairdre s s e r - winter<br />

37


partnership<br />

ALS BOUTIQUE HAIRCARE<br />

DISTRIBUTEUR BIEDT PEOPLE 4<br />

EEN 360 GRADEN SERVICE EN<br />

DRAAGT BIJ AAN HET CREËREN<br />

VAN EEN DYNAMISCHE<br />

SAL<strong>ONE</strong>RVARING.<br />

Kennis & visie<br />

People 4 levert haarproduct<br />

en van topkwaliteit,<br />

maar gaat verder dan dat.<br />

Deze distributeur wil haar<br />

visie en kennis delen met kappers die<br />

een verandering en een verschil<br />

willen maken. Het doel is om te<br />

inspireren en oplossingen te bieden<br />

op basis van jarenlange gezamenlijke<br />

ervaring, om ervoor te zorgen dat<br />

elke salon over de tools beschikt die<br />

nodig zijn om een succesvolle<br />

salonervaring te leveren.<br />

Vooruitstrevend<br />

People 4 is ook voortdurend bezig<br />

met het sourcen, sourcen en sourcen<br />

van de meest innovatieve en<br />

vooruitstrevende merken in de<br />

branche. Ze maken de weg vrij in<br />

veganistische, duurzame,<br />

gecertificeerde biologische lijnen,<br />

waarbij ORI LAB, Number 4, NAK<br />

Hair en Fudge Professional de basis<br />

vormen van het portfolio.<br />

Verder verzorgt een team van internationale<br />

professionals technische<br />

hands-on trainingen, coaching,<br />

online trainingen, trendvisions en<br />

haarworkshops op de Westside<br />

academy in de Verkadefabriek in<br />

Z<strong>aan</strong>dam. Bovendien creëren ze op<br />

maat gemaakte ondersteuning en<br />

training in salons.<br />

Wil je je carrière een boost geven<br />

en je klanten verwennen met clean<br />

beauty? Stuur dan een mail of<br />

WhatsApp naar: info@people4.nl<br />

of 06-18062836.<br />

SUNDAY TOAST<br />

Datum: zondag 28 januari 2024<br />

Tijd: kom langs tussen 13.00-16.00 uur<br />

Pink gin-tonics/ mocktails + bites +<br />

opportunities<br />

RSVP vóór 21 december via e-mail<br />

info@people4.nl<br />

o n e hairdre s s e r - winter<br />

39


Grip op<br />

cijfers<br />

40 w i n t e r


usiness & tech<br />

D<strong>aan</strong> Koek<br />

van Aimy is tech specialist en schrijft in<br />

elke editie over hoe technologie je werk als<br />

zzp’er eenvoudiger kan maken.<br />

De ene kapper schept er veel plezier in, voor de ander<br />

blijft het ‘huiswerk’. Maar feit is dat grip op cijfers van<br />

essentieel belang is om je onderneming gezond te houden,<br />

winst te maken, te <strong>groei</strong>en en geld over te houden voor<br />

bijvoorbeeld trainingen.<br />

Er zijn acht belangrijke cijfers, die elke<br />

ondernemer inzichtelijk zou moeten<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4behandelingen te indexeren.<br />

5<br />

hebben:<br />

Omzet en dan voornamelijk excl. btw.<br />

Kijk naar de <strong>groei</strong> of stabiliteit ervan.<br />

Omzet per klant. Wat je gemiddeld<br />

verdient per bon in de salon. Hou vooral<br />

in de gaten dat die blijft <strong>groei</strong>en.<br />

Verdeling type omzet. Hoeveel procent<br />

van je klanten is kleur? Of hoeveel<br />

mannen heb je geholpen?<br />

Kosten per m<strong>aan</strong>d. Hoeveel kosten<br />

maak je per m<strong>aan</strong>d en blijven deze<br />

constant? Wanneer deze <strong>groei</strong>en, is<br />

het van belang om ook de prijs van de<br />

Doorboekingspercentage. Komen<br />

klanten terug en boeken ze na een<br />

bezoek meteen een vervolgafspraak?<br />

Probeer dit percentage altijd zo hoog<br />

mogelijk te houden.<br />

6<br />

een natuurlijke <strong>groei</strong> van je salon.<br />

7<br />

Percentage nieuwe klanten. Je wilt<br />

minimaal 10 procent van je klanten als<br />

nieuwe klant hebben, hiermee heb je<br />

Percentage productenomzet vs. totale<br />

omzet. Je klant komt al in de salon,<br />

dus zorg dat je producten verkoopt.<br />

Landelijk ligt dit gemiddeld op<br />

9 procent, maar probeer dit verder<br />

omhoog te krijgen.<br />

Marketingkosten per klant. Vaak is dit<br />

8<br />

een variabele kostenbron. Door deze<br />

goed in kaart te hebben, kun je grip<br />

houden op je kosten en weet je ook<br />

welke prijs je moet hanteren. Daarnaast<br />

bepaalt het welke marketingbronnen je<br />

wel of niet gaat inzetten.<br />

MUSTHAVE TOOLS<br />

De twee tools die elke ondernemer<br />

zou moeten hebben, is een<br />

salonsoftwareprogramma en een<br />

boekhoudpakket. Het liefst zijn die<br />

twee zelfs geïntegreerd. In beide<br />

programma’s worden de facturen<br />

en klantbezoeken geregistreerd.<br />

Automatisch worden deze getallen<br />

omgezet in een dashboard. Hiermee<br />

heb je grip op je zaak.<br />

Alleen de marketingkanalen zijn<br />

moeilijker te analyseren. Hiervoor<br />

zou je kunnen samen<strong>werken</strong><br />

met een marketeer. Vaak zal die<br />

Google Analytics gebruiken om de<br />

verschillende marketingkanalen<br />

inzichtelijk te maken.<br />

VRAAG HULP<br />

Kom je er niet uit, dan is het verstandig<br />

om een adviseur te raadplegen. Hij kan<br />

je helpen om de tools te implementeren,<br />

maar ook om de cijfers goed uit te lezen.<br />

Door deze cijfers inzichtelijk te maken,<br />

heb je grip op je zaak en dat zorgt ervoor<br />

dat je meer rust zult ervaren.<br />

Meer grip op<br />

cijfers, geeft<br />

meer rust bij het<br />

ondernemen<br />

o n e hairdre s s e r - winter<br />

41


MET DEZE EENVOUDIGE STEP<br />

BY STEP VAN DE FRANSE<br />

HAIRSTYLIST LAURENT<br />

VOISINET VOEG JE EEN<br />

VLEUGJE PARIJSE CHIC TOE<br />

AAN JE SALONREPERTOIRE!<br />

De verfijnde houding<br />

van de Parijse vrouw<br />

vormt dit jaar de kern<br />

van wat trending<br />

is op het gebied van feestelijke<br />

opsteekkapsels. De chique vlecht<br />

van Laurent Voisinet brengt dit<br />

perfect tot uitdrukking. De look<br />

is geïnspireerd op de bruisende<br />

Franse hoofdstad en de overvloed<br />

<strong>aan</strong> iconische actrices en haute<br />

couture modehuizen die je daar<br />

tegenkomt. De haarkleuren die hier<br />

perfect bij passen, zijn natuurlijke<br />

tinten, betoverend bruin en<br />

delicaat blond.<br />

Chique<br />

updo<br />

42 w i n t e r


step by step<br />

STAP 1<br />

Maak een driehoek afdeling van de wenkbrauwen<br />

tot de bovenkant van het hoofd en zet<br />

deze vast met een doorzichtig elastiekje. Maak<br />

hieronder een tweede afdeling en zet deze vast<br />

onder de eerste. Ga op dezelfde manier verder<br />

en maak in totaal vijf paardenstaarten.<br />

STAP 2<br />

Verdeel de eerste paardenstaart in tweeën en wikkel beide helften <strong>aan</strong> weerszijden<br />

om de onderliggende paardenstaart. Zet vast met een elastiekje.<br />

STAP 3<br />

Doe hetzelfde met de andere secties. Elke keer met de daaronder liggende paardenstaart.<br />

STAP 4<br />

Als je hiermee klaar bent maak je de zijkanten<br />

glad, zodat alles mooi in elkaar overloopt.<br />

STAP 5<br />

Trek vervolgens elke spiraal een beetje los uit<br />

de vlecht, om deze iets breder te maken.<br />

STAP 6<br />

Rol de vlecht naar binnen en zet hem in het<br />

midden vast in een lage knot.<br />

Haar: Laurent Voisinet.<br />

Fotografie: Latil Pascal.<br />

Make-up: Stéphanie Joffroy.<br />

Styling: Véronique Suchet<br />

o n e hairdre s s e r - winter<br />

43


Ontdek onze<br />

5 unieke blondtinten<br />

Nordic<br />

Colors<br />

Blonde, Blonder, Blondest<br />

and two more<br />

De KIS Nordic Colors sluiten helemaal<br />

<strong>aan</strong> bij de trends van dit moment. De<br />

‘Scandinavian hairline’ is helemaal van<br />

nu en ‘on trend’ in de haarmode, deze<br />

5 blond tinten zijn perfect voor de<br />

mooiste ‘hairline’.<br />

De award winning KIS SoftShades<br />

heeft haar kleurpalet uitgebreid<br />

met vijf w<strong>aan</strong>zinnige Nordic tinten.<br />

De vertrouwde ammoniavrije formule<br />

maakt het haar niet lichter en de kleur<br />

blijft bijzonder lang mooi, soepel en<br />

shiny!<br />

EW! NEW! NEW! NEW! NEW! NEW! NEW! NEW! NEW! NEW! NEW<br />

NEW! NEW! NEW! NEW! NEW! NEW! NEW! NEW! NEW! NEW! N<br />

EW! NEW! NEW! NEW! NEW! NEW! NEW! NEW! NEW! NEW! NEW<br />

kis-haircare.com<br />

NEW! NEW! NEW! NEW! NEW! NEW! NEW! NEW! NEW! NEW! N<br />

EW! NEW! NEW! NEW! NEW! NEW! NEW! NEW! NEW! NEW! NEW

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!