08.12.2023 Views

Food for life magazine winter 2023

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Q

Waarom is het belangrijk om

aandacht te besteden aan je

voedingspatroon, zelfs als je

geen specifieke

gezondheidsproblemen

hebt?

A

Je voedingspatroon vormt de

basis van je algehele

gezondheid. Zelfs als je

momenteel geen specifieke

gezondheidsproblemen hebt,

speelt goede voeding een

cruciale rol bij het voorkomen

van toekomstige aandoeningen

en het ondersteunen van je

lichaam op alle niveaus. Het

voorziet je van de nodige

voedingsstoffen, antioxidanten

en bouwstenen voor een

optimaal functionerend lichaam

en een sterk immuunsysteem.

Q

Wat is het belang van

voldoende inname van

omega-3 vetzuren?

A

Omega-3 vetzuren, zoals EPA

en DHA, spelen een cruciale

rol in het bevorderen van een

gezonde hartfunctie, het

ondersteunen van een

evenwichtige mentale

gezondheid en het

verminderen van

ontstekingen in het lichaam.

Ideale voedingsbronnen zijn

vette vis zoals zalm en

makreel, walnoten,

lijnzaadolie en chiazaad. Het

opnemen van deze

voedingsmiddelen in je dieet

draagt bij aan een optimale

omega-3 vetzuurbalans en

ondersteunt zo je algehele

welzijn.

FOOD FOR LIFE MAGAZINE

N O M A D I C | 2 4

WINTER 2023 20

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!