11.12.2023 Views

Y-mail 46 - november 2023

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>mail</strong><br />

DECEMBER <strong>2023</strong> MAGAZINE VAN HET JAN YPERMAN ZIEKENHUIS<br />

EDITIE <strong>46</strong><br />

Nieuwe<br />

ZIEKENHUISVLEUGEL<br />

Orthopedie<br />

MET NAVIGATIE<br />

Dialyse<br />

DICHT BIJ HUIS


EDITO<br />

Beste lezer,<br />

Zorg dicht bij de patiënt, van hoge<br />

kwaliteit, in samenwerking met alle<br />

zorgactoren. Dat is waar we naartoe<br />

gaan en moeten gaan. Het Jan<br />

Yperman Ziekenhuis zet in op elk<br />

van die drie dingen.<br />

Met de opening van het Medisch<br />

Centrum Diksmuide hoeven<br />

dialysepatiënten uit die regio zich<br />

niet meer naar Ieper te verplaatsen.<br />

Dat scheelt een paar uur per week.<br />

Over enkele maanden kun je er ook<br />

terecht voor radiologie. En op nog<br />

wat langere termijn wordt het een<br />

polikliniek, in afstemming met de<br />

eerstelijnsverstrekkers.<br />

Zorg moet niet alleen nabij zijn,<br />

maar ook kwaliteitsvol. Als ziekenhuis<br />

investeren we continu in<br />

mensen (welkom aan de nieuwe<br />

artsen), infrastructuur (in Diksmuide<br />

en de nieuwbouw in Ieper) en<br />

technologie (cystectomie met de<br />

robot, navigatietool Nextar). FlaQuM<br />

geeft ons een nieuw en relevant<br />

kwaliteitskader om onze zorgkwaliteit<br />

doorlopend te evalueren en waar<br />

mogelijk nog te verhogen.<br />

Of we dat allemaal alleen kunnen?<br />

Zeker niet. Nabije en kwalitatieve<br />

zorg is enkel mogelijk in partnerschap<br />

met alle andere zorgspelers.<br />

Zo werken we steeds nauwer samen<br />

met AZ West, maar ook met andere<br />

zorginstellingen, bijvoorbeeld voor<br />

de campagne Victor Vaccin. En we<br />

gaan constant in dialoog met de<br />

eerste lijn.<br />

Ik wens u veel leesplezier,<br />

en een mooi oud en<br />

nieuw!<br />

dokter Hans Feys<br />

hoofdarts


inhoud<br />

04 Medisch Centrum Diksmuide 07 Nieuwe<br />

ziekenhuisvleugel 10 Nieuwe artsen 17 Victor Vaccin<br />

Lees alle edities<br />

van Y-<strong>mail</strong><br />

Op woensdag 4 oktober werd de nieuwe vleugel van het Jan Yperman<br />

Ziekenhuis geopend. In de eerste plaats werd die gebouwd om de<br />

afdeling kinderpsychiatrie een eigen stek te bezorgen. Maar ook de<br />

revali datieafdeling van Wervik en de dialyseafdeling zitten nu in de<br />

nieuwbouw. Beide diensten waren dringend aan betere huisvesting toe.<br />

3


DIALYSE DICHT BIJ HUIS<br />

Dialysepatiënten uit de regio<br />

Diksmuide moesten zich<br />

behoorlijk ver verplaatsen<br />

voor hun levensnoodzakelijke<br />

behandeling. Die ‘blinde vlek’<br />

is nu weggewerkt: sinds half<br />

september kunnen ze terecht<br />

in het Medisch Centrum<br />

Diksmuide van het Jan Yperman<br />

Ziekenhuis.<br />

12<br />

nieuwe dialyseposten<br />

in Diksmuide<br />

De geur van chloor<br />

is al lang vervlogen<br />

in ‘de Kupe’. Na een<br />

intermezzo als COVIDvaccinatiecentrum<br />

kreeg<br />

het leegstaande zwembad<br />

op 5 september definitief<br />

een nieuwe bestemming,<br />

als Medisch Centrum<br />

Diksmuide. De eerste<br />

verwezenlijking kwam er<br />

in het voormalige kinderbadje:<br />

een splinternieuwe<br />

CAD-afdeling voor<br />

collectieve autodialyse,<br />

met twaalf dialyseposten<br />

en een consultatieruimte<br />

voor de nefrologen.<br />

De 75-jarige dialysepatiënt<br />

E. is net klaar met zijn<br />

behandeling en heeft tijd<br />

voor een praatje. Hij is blij.<br />

“Dialyse is tijdrovend: je<br />

ligt drie keer per week een<br />

halve dag aan de machine.<br />

Tot voor kort moest ik<br />

daarvoor naar Ieper. Ik<br />

kon wel gebruikmaken van<br />

een dienst voor nietdringend<br />

ziekenvervoer,<br />

maar was toch elke week<br />

een uur of zes kwijt. Nu<br />

wandel ik van thuis naar<br />

de dialyse – ik sta er in tien<br />

minuten. De omgeving is<br />

nieuw, maar vertrouwd,<br />

want ik word verzorgd<br />

door dezelfde dokters,<br />

verpleegkundigen en<br />

zorgkundigen.”<br />

BLINDE VLEK<br />

Drie artsen van het Jan<br />

Yperman Ziekenhuis<br />

volgen de patiënten op en<br />

verzorgen de consultaties in<br />

Diksmuide: dokter Paulien<br />

Van Acker, dokter Steven<br />

Vandewaeter en dokter<br />

Hilde Vanbelleghem. De<br />

regio Diksmuide was tot<br />

voor kort een blinde vlek op<br />

het vlak van dialyse, vertelt<br />

dokter Vanbelleghem.<br />

“Ieper, Veurne, Roeselare<br />

en Oostende zijn niet bij<br />

de deur. Mensen van de<br />

regio worden nu dichter<br />

bij huis geholpen. En<br />

voor wie het openbaar<br />

4


RADIOLOGIE<br />

EN POLIKLINIEK<br />

De opening van de dialyseafdeling en consultatieruimte<br />

voor nefrologie is een eerste stap in de ontwikkeling van<br />

het Medisch Centrum Diksmuide. In de loop van 2024 zal<br />

er ook medische beeldvorming aangeboden worden. Het<br />

radiologisch kabinet van het Jan Yperman Ziekenhuis in<br />

Diksmuide, met dokter Wim Faes, verhuist dan van de<br />

Kasteelstraat naar ‘de Kupe’. Patiënten zullen er terechtkunnen<br />

voor medische foto’s, echografie, mammografie<br />

(inclusief mammoscreening Vlaanderen), botdensitometrie<br />

en cone-beam CT-scan.<br />

Op langere termijn wil het ziekenhuis het Medisch Centrum<br />

Diksmuide graag uitbouwen tot een heuse polikliniek, waar<br />

artsen van verschillende disciplines consultaties houden.<br />

Dat zal gebeuren in overleg met de huisartsen, kinesisten<br />

en andere zorgprofessionals uit de regio. Het is immers de<br />

bedoeling dat de nieuwe activiteiten complementair zijn<br />

met het bestaande aanbod en de zorgregio Diksmuide<br />

versterken.<br />

adjunct-hoofdverpleegkundige<br />

Jasper Beele, hoofdverpleegkundige<br />

Carine Struye en dokter<br />

Hilde Vanbelleghem<br />

vervoer wil nemen: het<br />

Medisch Centrum ligt vlak<br />

naast het treinstation van<br />

Diksmuide.”<br />

KUST VERGRIJST<br />

Ook een andere doelgroep<br />

kan op termijn baat hebben<br />

bij de extra dialyseposten in<br />

Diksmuide, denkt adjuncthoofdverpleegkundige<br />

Jasper Beele.<br />

“Steeds meer mensen<br />

brengen hun oude dag<br />

aan de kust door, als<br />

permanente bewoner of als<br />

vakantie ganger. Vooral in<br />

de vakantieperiodes piekt<br />

de vraag naar dialyse. Met<br />

Diksmuide creëren we<br />

extra capaciteit om daaraan<br />

tegemoet te komen.”<br />

COMFORT<br />

“Voorlopig is de<br />

nieuwe CAD-afdeling<br />

in Diksmuide open op<br />

dinsdag-, donder dag- en<br />

zaterdag voormiddag”, zegt<br />

hoofdverpleegkundige<br />

Carine Struye.<br />

“Het is de bedoeling om<br />

binnenkort ook de namiddaggroep<br />

te openen, zodat<br />

we kunnen tegemoetkomen<br />

aan de zorgvraag van onze<br />

patiënten uit de regio. We<br />

coördineren alles vanuit de<br />

dialysedienst in Ieper, maar<br />

als zorg professionals komen<br />

we dus naar de patiënten<br />

toe. Hun comfort telt.”<br />

Consultaties<br />

057 35 71 80<br />

Contact CAD<br />

057 35 61 65<br />

5


STRATEGISCHE PROJECTEN<br />

Plannen voor de Westhoek<br />

itZORG-manager Yves Platteeuw krijgt extra werk op zijn bord, als<br />

programmacoördinator strategische projecten. Wat dat precies<br />

inhoudt?<br />

Yves Platteeuw: “Een eerste uitdaging wordt onze vele diensten<br />

binnen het ziekenhuis samen te brengen binnen één uniforme en<br />

gedeelde projectstructuur. Daarnaast ga ik op zoek naar opportuniteiten<br />

om nieuwe samenwerkingsprojecten in gang te steken<br />

en te coördineren – binnen, maar ook buiten het ziekenhuis. Het is<br />

geen geheim dat het Jan Yperman Ziekenhuis en az West Veurne<br />

aansturen op nauwe samenwerking. We steken de hand uit naar<br />

huisartsen en zorgaanbieders uit de eerste lijn, naar revalidatie- en<br />

psychiatrische diensten. Ook de hulpverleningszone Brandweer<br />

Westhoek kan ons versterken. Zo willen we samen uitgroeien tot hét<br />

zorgcentrum van de regio Westhoek.”<br />

Yves Platteeuw blijft de eindverantwoordelijkheid dragen voor<br />

itZORG, Tom Bogaert neemt het operationele luik van hem over.<br />

Yves Platteeuw, programmacoördinator<br />

strategische projecten<br />

057 35 76 01<br />

yves.platteeuw@yperman.net<br />

VACATURES<br />

Artsen gezocht<br />

Momenteel is het Jan Yperman<br />

Ziekenhuis op zoek naar artsenspecialisten:<br />

• in de anesthesie met een bijkomende<br />

bekwaming in de<br />

algologie<br />

• in de mond-, kaak- en<br />

aangezichtschirurgie<br />

• in de neurologie<br />

• in de fysische geneeskunde en<br />

revalidatie<br />

• in de gynaecologie-verloskunde<br />

• in de hematologie<br />

Bekijk alle vacatures op<br />

jobs.yperman.net of via de QR-code<br />

CYSTECTOMIE MET ROBOTASSISTENTIE<br />

Fijn werk in 3D<br />

Sinds negen maanden helpt de operatierobot het chirurgisch team van<br />

het Jan Yperman Ziekenhuis om fijn werk te leveren bij een cystectomie. Is<br />

een tumor al doorgegroeid tot in de spierwand van de blaas, dan moet die<br />

laatste vaak verwijderd worden.<br />

Uroloog dokter Dries Develtere: “We komen bij de patiënt binnen via<br />

zes kleine sneetjes: één is bedoeld voor de camera, de rest voor de<br />

instrumenten. De chirurg kijkt door een binoculair en krijgt in 3D een helder<br />

en sterk vergroot beeld van de weefsels te zien. De instrumenten zijn<br />

klein en hebben beweeglijke gewrichtjes, waardoor we heel fijn en precies<br />

kunnen werken. De robot neutraliseert de natuurlijke trilling van de hand.”<br />

Omdat de incisies klein zijn en het gezonde weefsel optimaal gespaard<br />

blijft, is het risico op postoperatieve pijn en nabloedingen kleiner. De<br />

patiënt mag na vijf tot tien dagen naar huis.<br />

Secretariaat heelkunde<br />

057 35 72 00<br />

secheelkunde@yperman.net<br />

POLI NA DE BRAND<br />

Nieuwe start<br />

Op 18 augustus ging boven Poli<br />

Poperinge een appartement van<br />

De Lovie in vlammen op. Ondanks<br />

veel rook- en waterschade kon de<br />

poli een maand later weer open.<br />

Magali Vilain (adjunct-hoofdverpleegkundige):<br />

“De consultatieruimtes<br />

hebben nieuwe plafonds,<br />

verlichting en computers gekregen,<br />

alle medisch materiaal is<br />

vervangen en de toestellen zijn<br />

gereinigd en getest. Zo werden<br />

onze bestaande renovatiewensen<br />

in één klap gerealiseerd. Dankzij<br />

alle collega’s in Poperinge en<br />

Ieper! We zijn dankbaar voor de<br />

morele steun en praktische hulp.”<br />

6


NIEUWE ZIEKENHUISVLEUGEL<br />

De nieuwe ziekenhuisvleugel werd geopend<br />

in aanwezigheid van Yves Leterme,<br />

gouverneur Carl Decaluwé en professor<br />

dokter Dirk Ramaekers, voorzitter van het<br />

directiecomité van de FOD Volksgezondheid.<br />

Het Jan Yperman Ziekenhuis blijft dus<br />

groeien, en de zorg voor de regio groeit mee.<br />

We bouwen<br />

aan de toekomst<br />

3<br />

afdelingen verhuizen<br />

naar de nieuwbouw<br />

hoofdarts<br />

dokter Hans<br />

Feys en<br />

algemeen<br />

directeur<br />

Frederik<br />

Chanterie<br />

Drie afdelingen vinden<br />

een nieuwe thuis in<br />

het ‘moederziekenhuis’.<br />

Twoape, de psychiatrische<br />

dagbehandeling voor<br />

kinderen, verhuist van het<br />

voormalige klooster van<br />

Psychiatrisch Ziekenhuis<br />

Heilig Hart naar het<br />

gelijkvloers van de nieuwe<br />

vleugel. Het basketveldje<br />

werd deze zomer ingewijd<br />

door de Ieperse baskettrots<br />

Emma Meesseman. De<br />

Sp-dienst locomotorische<br />

revalidatie ruilt het<br />

oude Sint-Janshospitaal<br />

van Wervik in voor de<br />

eerste verdieping van de<br />

nieuwbouw. Op de tweede<br />

verdieping komt de dialyseafdeling.<br />

Dat is een interne<br />

verhuizing: van de oudste<br />

ziekenhuisvleugel – 50 jaar<br />

geleden gebouwd – naar de<br />

nieuwste.<br />

COMFORT BOVEN<br />

Algemeen directeur<br />

Frederik Chanterie: “De<br />

rode draad is dat we drie<br />

afdelingen samenbrengen<br />

in een comfortabele nieuwbouw.<br />

Hier kunnen we<br />

onze patiënten beter dan<br />

ooit omringen met patiëntgerichte,<br />

multidisciplinaire<br />

zorg.”<br />

Hoofdarts dokter Hans Feys:<br />

“Het is kwalitatiever<br />

en efficiënter werken<br />

op die manier.<br />

Revalidatiepatiënten<br />

moesten voor onderzoeken<br />

tussen Ieper en Wervik<br />

gevoerd worden, maaltijden<br />

en stalen ook. Ook<br />

medisch is het logisch<br />

om onze expertise en<br />

faciliteiten in één locatie<br />

te concentreren.”<br />

7


NIEUWE ZIEKENHUISVLEUGEL<br />

DOKTER IRIS ELENS<br />

(KINDER- EN JEUGDPSYCHIATRIE TWOAPE)<br />

“Twoape biedt dagtherapie aan voor kinderen van<br />

7 tot 14 jaar. De dienst zag het levenslicht in het<br />

voormalige kloostergebouw naast Heilig Hart Ieper,<br />

een pand met bijzondere charmes. De nieuwe<br />

ziekenhuisvleugel biedt evenwel een meer aangepaste<br />

accommodatie en laat toe flexibeler samen<br />

te werken met andere ziekenhuisafdelingen, in het<br />

bijzonder de dienst pediatrie.”<br />

DOKTER GEERT MOYAERT<br />

(FYSISCHE GEENSKUNDE EN REVALIDATIE)<br />

“De Sp-dienst locomotorische revalidatie van<br />

Campus Wervik verhuist naar de nieuwe ziekenhuisvleugel.<br />

De focus ligt er op patiënten die een<br />

langere revalidatie nodig hebben. De bestaande<br />

Sp-dienst blijft waar ze is en mikt op acute, kortdurende<br />

revalidatie. Zo kunnen we in elke dienst<br />

een stimulerende groepsdynamiek creëren.”<br />

120<br />

zonnepanelen<br />

op het dak<br />

DOKTER KRISTEL DE KEYZER<br />

(ALGEMEEN INWENDIGE, INFECTIEZIEKTEN, NIERZIEKTEN)<br />

“We verhuizen naar een supermoderne dialyseafdeling op de tweede<br />

verdieping, mét panoramisch uitzicht over Ieper. Voor onze patiënten,<br />

die hier toch snel twaalf uur per week zijn, maakt dat de behandeling<br />

weer wat aangenamer. Extra troef zijn de ruimere consultatielokalen<br />

voor thuishemodialyse, thuisdialyse met buikspoeling en nierzorgplus,<br />

waarbij we patiënten tijdig informeren als de nierwerking<br />

zodanig afneemt dat dialyse nodig wordt.”<br />

PIETER DECLERCK<br />

(BEDRIJFSKUNDIG DIRECTEUR)<br />

“In de hoogte gaan en drie afdelingen<br />

bundelen maakt duurzame<br />

nieuwbouw mogelijk. Binnen zorgen<br />

luchtgroepen voor verwarmde of<br />

gekoelde lucht en ventilatie, en in<br />

de stookruimte staan twee moderne<br />

centrale verwarmingsketels en een<br />

grote warmtepompboiler. Op het dak<br />

installeren we 120 zonnepanelen.”<br />

8


NIEUWE ZIEKENHUISVLEUGEL<br />

In cijfers<br />

15<br />

miljoen euro<br />

waarvan<br />

3,4<br />

miljoen euro<br />

Vlaamse subsidies<br />

21<br />

nieuwe<br />

pc-monitors<br />

1<br />

polyvalente<br />

ruimte<br />

39<br />

dialyseposities<br />

24<br />

bedposities<br />

in 18 kamers<br />

3<br />

consultatie- en<br />

opleidingslokalen<br />

1<br />

dagzaal<br />

TWEEDE VERDIEPING<br />

DIALYSE<br />

1<br />

badkamer met<br />

hoog-laagbad<br />

EERSTE VERDIEPING<br />

SP LOCOMOTORISCHE REVALIDATIE<br />

12<br />

plaatsen in<br />

2 leefgroepen<br />

4<br />

1<br />

revalidatieruimte<br />

individuele en<br />

2 groepsconsultatieruimtes<br />

12<br />

ruime<br />

klaslokalen<br />

1<br />

ergotherapieruimte<br />

en 1 comfortroom<br />

GELIJKVLOERS<br />

TWOAPE KINDERPSYCHIATRIE<br />

9


NIEUWE ARTSEN<br />

DOKTER SISKA BLOMME<br />

“Samenwerken<br />

en wetenschap”<br />

“Ik volg apotheker-bioloog Luc De<br />

Keersmaecker op. Hij gaat eind dit<br />

jaar met pensioen en legt zich toe<br />

op de hematologie. Dat is ook mijn<br />

specialisme. Het is een boeiend domein,<br />

met een waaier aan aandoeningen<br />

en laboratoriumtechnieken zoals<br />

microscopie, flowcytometrie … Ik hou<br />

van de wetenschappelijke focus in het<br />

lab. Patiënten zien we minder, maar<br />

ik leef mijn sociale kant graag uit bij<br />

de collega’s. Mijn winterplannen? Nog<br />

even van onze kersverse zoon genieten<br />

voor ik er weer in vlieg in het lab. Waar<br />

mogelijk in mijn vrije tijd help ik ook een<br />

handje op onze hoeve. Mijn man kweekt<br />

witloof, aardbeien en kersen.”<br />

specialisme: klinische biologie, hematologie<br />

gestart in JYZ: 30 augustus<br />

daarnaast: resident in OLV Aalst, assistent in<br />

Brugge, Roeselare, Leuven en Brussel<br />

hobby’s: muziek, theater, zang en cello<br />

057 35 73 22 – siska.blomme@yperman.net<br />

10


specialisme: pneumologie<br />

gestart in JYZ: 16 oktober<br />

voorheen: subspecialisatie respiratoire oncologie<br />

in Leuven, Sint-Niklaas en Hasselt<br />

hobby’s: langeafstandslopen (“Ik wil mijn<br />

30 pendelkilometers geregeld fietsen of lopen“)<br />

057 35 71 97 – xander.verbeke@yperman.net<br />

DOKTER XANDER VERBEKE<br />

“Na een master wiskunde heb ik beslist<br />

om mijn kinderdroom waar te maken<br />

en arts te worden. De pneumologie<br />

boeide me meteen. Het is een sterk<br />

wetenschappelijk onderbouwde en<br />

tegelijk heel mensgerichte specialisatie.<br />

In de respiratoire oncologie komen er<br />

voortdurend innovatieve immuno- en<br />

doel gerichte therapieën bij, zodat we<br />

patiënten met longkanker steeds beter<br />

kunnen helpen. Dat geeft voldoening.<br />

Het Jan Yperman Ziekenhuis kende<br />

ik niet, maar ik proef hier gezonde<br />

ambitie in een familiale sfeer. Er was<br />

ook meteen een klik met de vier andere<br />

longartsen. Het is een fijn, warm team.”<br />

“Gezonde ambitie,<br />

familiale sfeer”<br />

Bekijk<br />

de video<br />

11


DOKTER PRESCHANA MISRI<br />

“Onze afdeling kreeg pas een tweede<br />

Sp-dienst locomotorische revalidatie in de<br />

nieuwe ziekenhuisvleugel. Dat past bij de<br />

ambitie om de revalidatiedienst verder uit te<br />

bouwen tot een wetenschappelijk onderlegd<br />

en optimaal functionerend speerpunt. We<br />

zijn momenteel ook bezig om een stevig<br />

organisatorisch fundament voor de dienst<br />

en haar medewerkers neer te zetten. Het<br />

is die zin voor groei en innovatie die me<br />

overtuigd heeft om hier aan de slag te gaan.<br />

De visie van het ziekenhuis past bij mijn<br />

persoonlijke ambitie: hooggespecialiseerde<br />

zorg waarin de patiënt centraal staat, door<br />

een team waarin ook oog is voor de medewerker<br />

als individu, met ieder zijn talenten<br />

en kwaliteiten. In al die dingen een optimale<br />

balans vinden: daar zet ik mij graag voor in!”<br />

“Een optimale<br />

balans vinden”<br />

specialisme: fysische geneeskunde en revalidatie<br />

gestart in JYZ: 31 augustus<br />

voorheen: medisch directeur in een<br />

Nederlands revalidatieziekenhuis,<br />

revalidatiearts in Oostende<br />

hobby: fitness, persoonlijke ontwikkeling,<br />

coaching en fusion cuisine (“Geïnspireerd op<br />

mijn Indiase, Surinaamse en Nederlandse roots”)<br />

057 35 73 90 – preschana.misri@yperman.net<br />

12


HET VRAGENKABINET<br />

Floor Deroo:<br />

“Wat doet een<br />

ziekenhuisschool?”<br />

?<br />

“IK BEN BENIEUWD NAAR DE ZIEKENHUISSCHOOL IN<br />

DE NIEUWBOUW VAN HET JAN YPERMAN ZIEKENHUIS.<br />

WIE GEEFT DAAR LES EN AAN WIE?”<br />

Floor Deroo<br />

LEERKRACHT BIJ CVO MIRAS<br />

Floor Deroo geeft<br />

Nederlands aan<br />

anderstalige<br />

volwassenen, met<br />

wie ze af en toe een educatief<br />

bezoek aan het Jan Yperman<br />

Ziekenhuis brengt. “Ik hoorde<br />

dat er in de nieuwe vleugel<br />

ook een ziekenhuisschool zit.<br />

Wie geeft daar les. Aan wie?<br />

Werken ze ook in klaslokalen?”<br />

TWEE LEEFGROEPEN<br />

We vallen onder de groep<br />

Penta, vertelt Josfien Demey,<br />

vestigingscoach van de<br />

ziekenhuisschool. “Penta<br />

organiseert ziekenonderwijs in<br />

West-Vlaanderen. Het gaat om<br />

bijzonder onderwijs type 5,<br />

voor leerlingen die tijdelijk<br />

in een ziekenhuis of een<br />

residentiële setting verblijven.<br />

In Ieper bieden we dat aan in<br />

Vereniging Ons Tehuis en in<br />

afdeling Twoape van het Jan<br />

Yperman Ziekenhuis.”<br />

Twoape richt dagtherapie in<br />

voor kinderen die het mentaal<br />

moeilijk hebben of vastlopen<br />

in hun ontwikkeling. De dienst<br />

zat eerst in een voormalig<br />

kloostergebouw naast het<br />

Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig<br />

Hart Ieper, maar verhuisde<br />

onlangs naar de nieuwe ziekenhuisvleugel<br />

van Jan Yperman.<br />

Josfien: “We hebben hier twee<br />

klaslokalen – één per leefgroep.<br />

Seba Paelinck geeft les<br />

aan het klasje basisonderwijs,<br />

aan kinderen van 8 tot 12,<br />

Ine Vandenberghe neemt de<br />

leerlingen tussen 12 en 14 jaar<br />

voor haar rekening. Zelf spring<br />

ik ook af en toe bij.”<br />

WISKUNDEKNOBBEL<br />

Een opname in Twoape duurt<br />

normaal acht weken. Prioriteit<br />

is dat de kinderen mentaal<br />

rust vinden en op termijn de<br />

draad van hun gewone leven<br />

weer kunnen opnemen.<br />

Josfien: “De belangrijkste<br />

leerstof bijhouden helpt om<br />

na die acht weken weer mee<br />

te kunnen op school. Daarom<br />

stellen we in overleg met de<br />

thuisschool een leerpakket<br />

op, haalbaar en op maat<br />

van het kind. In de praktijk<br />

mikken we op twee à drie<br />

vakken, gespreid over vijf<br />

lesuren per week. Daar kan<br />

een gemeenschappelijk uur<br />

psycho -educatie bij zitten,<br />

maar de meeste lessen zijn<br />

individueel of hooguit met<br />

twee of drie leerlingen.”<br />

Voor de lesgevers is het<br />

uitdagend.<br />

“Het vergt flexibiliteit om<br />

al die verschillende vakken<br />

te geven. We vullen elkaar<br />

wel aan: de ene kan goed<br />

talen, de andere heeft een<br />

wiskundeknobbel.”<br />

Wat mag de thuisschool<br />

verwachten na het verblijf in<br />

Twoape?<br />

“De verwachtingen zijn soms<br />

te hooggespannen. Niet alles<br />

zal ‘opgelost’ zijn. Vaak stellen<br />

we hier pas vast wat er fout<br />

loopt en moet het eigenlijke<br />

werk daarna nog beginnen,<br />

samen met het zorgteam van<br />

de school en het CLB.”<br />

Secretariaat Twoape<br />

057 35 69 30<br />

ieper@twoape.be<br />

13


DOKTER IN THE HOUSE<br />

Een patiënt van 81 heeft een versleten<br />

schouder. Een kolfje naar de hand van de<br />

nieuwe navigatietool Nextar.<br />

Schouder<br />

volgens plan<br />

dokter Thomas<br />

Verschueren en<br />

dokter Jan Somers<br />

Een vrouw biedt<br />

zich aan met<br />

schouderpijn<br />

en een slechte<br />

schoudermobiliteit.<br />

Kine en infil traties<br />

helpen niet meer.<br />

Dokter Thomas<br />

Verschueren (orthopedie<br />

en traumatologie):<br />

“De vier pezen van de<br />

rotator cuff zorgen ervoor<br />

dat de schouder in alle<br />

richtingen kan bewegen.<br />

Bij deze patiënt zijn die<br />

pezen versleten. Dat zorgt<br />

voor pijn, krachtverlies en<br />

bewegings beperking. Ze<br />

kan haar arm nauwelijks<br />

nog heffen of draaien.”<br />

Dokter Jan Somers<br />

( orthopedie en traumatologie):<br />

“De beste<br />

oplossing is een<br />

omgekeerde totale<br />

schouder prothese<br />

(zie kadertje ‘Franse<br />

revolutie’). Een hoge<br />

leeftijd vormt daarbij geen<br />

probleem. We kijken meer<br />

naar de algemene gezondheid<br />

en het activiteitsniveau<br />

van de patiënt. De<br />

ondergrens is zo’n 60 jaar.<br />

Mits correcte plaatsing en<br />

normale belasting gaat<br />

een prothese gemiddeld<br />

twintig jaar mee.”<br />

EERST VIRTUEEL<br />

De chirurg maakt gebruik<br />

van het innovatieve<br />

navigatiesysteem<br />

Nextar (zie kadertje<br />

‘Referentiecentrum met<br />

navigatie’). Het vertrekpunt<br />

is een CT-scan<br />

van schouderblad en<br />

bovenarm.<br />

Dokter Verschueren: “Op<br />

die scan tekenen we vooraf<br />

een virtueel operatieplan<br />

in 3D uit, inclusief de<br />

geplande implantaten. We<br />

kunnen het gewricht van<br />

alle kanten bekijken en<br />

spelen met de prothesegrootte,<br />

de inplantingshoek<br />

en de oriëntatie<br />

van de centrale pin … Zo<br />

vinden we de beste aanpak,<br />

op maat van de patiënt.”<br />

Tijdens de ingreep<br />

genereert de computer<br />

de scan met de virtuele<br />

prothesen. Groene lijnen<br />

geven de geplande hoek en<br />

diepte aan. Het vernieuwende<br />

aan Nextar is dat al<br />

die gegevens in real time<br />

gekoppeld worden aan het<br />

vooraf gemaakte plan.<br />

Dokter Somers: “Zendertjes<br />

op de patiënt en op<br />

ons operatiemateriaal<br />

communiceren via gps.<br />

Zo kunnen we de<br />

prothesen precies plaatsen<br />

zoals gepland. Zeker<br />

voor het schouderblad<br />

is dat een grote troef:<br />

we zien alleen de smalle<br />

zijkant, niet wat erachter<br />

zit. Nu kunnen we<br />

nauwkeuriger werken.”<br />

Dokter Verschueren:<br />

“Het glenoid van<br />

de patiënt is door<br />

slijtage ook nog eens<br />

sterk naar achteren<br />

gekanteld.<br />

We verhelpen die<br />

retroversie door uit<br />

haar bovenarmkop<br />

een greffe te halen<br />

en tegen de kom<br />

te plaatsen. Op<br />

die greffe komt de<br />

prothesebol. Ook<br />

die extra techniek<br />

hebben we op voorhand<br />

netjes ingepland<br />

via Nextar.<br />

De patiënt herstelt<br />

goed en komt na<br />

de revalidatie terug<br />

voor haar tweede<br />

prothese.”<br />

Secretariaat orthopedie<br />

en traumatologie<br />

057 35 73 70<br />

secortho@yperman.net<br />

14


Franse revolutie<br />

De Franse arts Paul Grammont introduceerde midden<br />

jaren 80 een revolutionaire techniek: de omgekeerde totale<br />

schouderprothese. Op dat moment was de anatomische<br />

prothese nog de standaard: de humeruskop van de bovenarm<br />

wordt vervangen door een prothesebol, de glenoidkom<br />

van het schouderblad door een prothesekom.<br />

Dokter Thomas Verschueren: “Het resultaat van de<br />

anatomische prothese is goed bij een intacte spier- en<br />

pees anatomie. Is dat niet het geval, dan verkiezen we een<br />

omgekeerde prothese. We schroeven dan de prothesebol<br />

op de kom van het schouderblad en zetten de prothesekom<br />

vast in de bovenarm. Alles omgekeerd dus.”<br />

Veel orthopeden hielden de boot af, de Amerikanen zelfs tot<br />

begin jaren 2000. Maar de resultaten logen niet. Vandaag<br />

is de omgekeerde variant goed voor 90 procent van de<br />

schouderprothesen. In het Jan Yperman Ziekenhuis worden<br />

ze geplaatst sinds 1995.<br />

Referentiecentrum<br />

met navigatie<br />

De tool die tijdens orthopedische ingrepen gebruikt wordt,<br />

is eerder een navigatiesysteem dan een ‘operatierobot’.<br />

Dokter Jan Somers: “We kunnen niet in het botweefsel<br />

kijken, maar moeten toch de prothesen op de juiste plaats<br />

en in de optimale hoek in het bot verankeren. Robots helpen<br />

ons navigeren. De eerste generatie – een robotarm met<br />

infraroodcamera en optische trackers – bestaat al 25 jaar en<br />

zal nu plaatsmaken voor de nieuwe robottechnologie, met<br />

CT-scan en feedback in real time via gps-signalen. Daarmee<br />

blijft onze dienst sterk inzetten op innovatie.”<br />

De prothesen en de software van Nextar worden geleverd<br />

door dezelfde Zwitserse firma. Ieper is één van de twee<br />

Belgische referentiecentra voor het navigatiesysteem,<br />

Brugge is het andere. “Collega’s uit binnen- en buitenland<br />

komen de techniek hier aanleren.”<br />

15


KUNST IN DE<br />

NIEUWBOUW<br />

Twoape gemaakt<br />

De Izegemse kunstenares Lisa Spillebeen maakte<br />

een kunstwerk voor de inkomhal van de nieuwe<br />

ziekenhuisvleugel. De inspiratie haalde ze bij de<br />

kinderen en jongeren van Twoape.<br />

De collage van kleur-, scheuren<br />

plakwerk, gevat in een rode<br />

plexiglazen kader, komt spontaan<br />

en speels over. Met dank aan de<br />

kinderen van Twoape, de kinderen<br />

jeugdpsychiatrie van het Jan<br />

Yperman Ziekenhuis.<br />

Curator Theun Vonckx: “Het<br />

ziekenhuis wilde graag een kunstwerk<br />

dat uit een participatief traject<br />

voortkwam. Lisa Spillebeen leek<br />

me de geknipte persoon. Zij stelde<br />

voor om zes workshops te doen<br />

met de kinderen, onder de vlag<br />

‘open boek’. ”<br />

Lisa Spillebeen: “Ik vroeg de<br />

kinderen om zichzelf bloot te<br />

geven in hun boekje. Letterlijk,<br />

want je moest door de pagina’s<br />

heen kunnen kijken, maar ook<br />

figuurlijk. De jongere kinderen<br />

staan daar helemaal voor open: ze<br />

durven zich nog creatief te uiten.<br />

Pubers hebben wat meer schroom.<br />

Logisch: elke lijn die je trekt, elke<br />

kleur die je kiest, zegt iets over<br />

jou als persoon. Uiteindelijk heeft<br />

iedereen fantastisch meegewerkt<br />

en had ik een prachtige inspiratiebron.”<br />

Ook algemeen directeur Frederik<br />

Chanterie is tevreden. “De totstandkoming<br />

sluit mooi aan bij de<br />

therapie waar Twoape voor staat.<br />

Het is een warm en bezield project<br />

geworden.”<br />

FLAQUM AWARD<br />

Alles kan beter<br />

Het Jan Yperman Ziekenhuis<br />

schakelde – na twee succesvolle<br />

JCI-accreditatierondes – over<br />

op een nieuw kwaliteitskader:<br />

FlaQuM of Flanders Quality Model.<br />

Dirk Vanrenterghem (kwaliteitscoördinator):<br />

“Dat systeem laat<br />

toe om meer bottom-up en<br />

aangepast aan lokale behoeften<br />

onze zorgkwaliteit te verbeteren.<br />

Net als de 22 andere ziekenhuizen<br />

die hieraan meewerken, werden<br />

we voor onze inspanningen<br />

beloond met de FlaQuM<br />

Co-Creation Award, die telkens<br />

één jaar geldig blijft.”<br />

DEMENTIE<br />

De mens achter de patiënt<br />

Elke patiënt met dementie heeft recht op<br />

persoonsgerichte zorg door een dementiekundig<br />

team, met de mantelzorger als<br />

spil figuur. Dat lukt alleen als we de unieke<br />

mens achter de patiënt erkennen en een<br />

stem geven, vertellen Jonas Vanhove<br />

(coördinerende referentieverpleegkundige<br />

geriatrie) en de andere leden van de werkgroep<br />

dementie.<br />

Jonas Vanhove: “In het ziekenhuis gebeuren<br />

de diagnose en de behandeling op een<br />

dementie vriendelijke manier en het geriatrisch<br />

supportteam gaat op alle afdelingen<br />

na of de dementiezorg nog beter kan. We<br />

bieden ook tips en doorverwijzingen aan de<br />

patiënt en diens naasten.”<br />

AGENDA<br />

Symposia<br />

Op 30 september sprak<br />

anesthesist dokter Stefan<br />

Van Hooreweghe in Leuven<br />

op het jaarcongres van de<br />

Belgian Association of<br />

Regional Anesthesia. Het<br />

thema: “Should we follow<br />

PROSPECT guidelines for<br />

thoracic surgery or not?”<br />

Op de hoogte blijven van<br />

de symposia die in het<br />

ziekenhuis georganiseerd<br />

worden?<br />

Hou de website<br />

in de gaten<br />

16


CAMPAGNE<br />

Victor Vaccin<br />

“<br />

Ik was jong en had er<br />

geen flauw benul van<br />

dat het zo ernstig kon<br />

worden.” In het zesde<br />

middelbaar werd Iris<br />

Delporte plots ziek. Griep,<br />

dacht ze, tot de rode<br />

puntjes op haar armen<br />

en benen en de nekstijfheid<br />

alarm bellen deden<br />

afgaan bij haar huisarts.<br />

In het ziekenhuis kwam<br />

de bevestiging: bacteriële<br />

hersenvliesontsteking. Van<br />

de spoed naar intensieve.<br />

Gelukkig sloeg de<br />

antibiotica aan.<br />

Iris: “Ik werd stilaan<br />

beter, maar de mentale<br />

klap kwam nog. Tijdens<br />

mijn opname moest<br />

iedereen rondom mij een<br />

beschermend pak dragen,<br />

zelfs mijn ouders. Dat was<br />

confronterend. Ik was<br />

precies een verstoteling.<br />

Daarna moest ik thuis nog<br />

verder herstellen. In mijn<br />

Een tiener met meningitis. Een chronisch<br />

zieke met een longontsteking. Ernstig, soms<br />

fataal, maar ook vermijdbaar. Met vaccinatie.<br />

Dat is de boodschap van de Victor<br />

Vaccin-campagne van Jan Yperman,<br />

az Delta en Sint-Andries.<br />

ogen miste ik van alles. Het<br />

ergste vond ik het gevoel<br />

van eenzaamheid. Bezoek<br />

was telkens heel kort,<br />

meer kon ik niet aan. In<br />

die periode ben ik stiller<br />

geworden. En ik voelde me<br />

schuldig dat iedereen rond<br />

me een pil moest nemen,<br />

omdat ik ze besmet kon<br />

hebben. Gelukkig bleek dat<br />

niet het geval.”<br />

GEEN EVOLUTIE<br />

Een gezonde jongere die<br />

door hersenvliesontsteking<br />

zwaar ziek wordt:<br />

infectioloog dokter<br />

Wim Terryn van het Jan<br />

Yperman Ziekenhuis ziet<br />

het geregeld. “In 10 tot<br />

20 procent van de gevallen<br />

loopt het zelfs fataal af.<br />

Wie het overleeft, houdt er<br />

soms een hersenletsel of<br />

iets anders aan over. Dat<br />

kan allemaal vermeden<br />

worden: een vaccin houdt<br />

de besmetting niet tegen,<br />

maar zorgt er wel voor dat<br />

je niet ernstig ziek wordt.”<br />

Maar zitten meningo-<br />

kokken dan niet in het<br />

basisvaccinatieschema<br />

voor kinderen? “Jawel,<br />

alleen voorziet dat schema<br />

niet in bescherming tegen<br />

alle types meningokokken”,<br />

legt dokter Terryn uit. Zo<br />

word je niet standaard<br />

gevaccineerd tegen de<br />

soort die Iris opliep,<br />

type B. “Een bijkomende<br />

vaccinatie tegen type B en<br />

types ACWY op tienerleeftijd<br />

is sterk aanbevolen.”<br />

Victor Vaccin raadt ook<br />

het vaccin tegen pneumokokken<br />

aan voor iedereen<br />

vanaf 65 en voor mensen<br />

met een verminderde<br />

immuniteit of een<br />

onderliggende<br />

aandoening. “Vandaag<br />

is de meerderheid van<br />

die risicopatiënten niet<br />

gevaccineerd”, zegt dokter<br />

Terryn. “Of daar evolutie in<br />

zit? Nee, dat blijft stabiel.<br />

Stabiel slecht.”<br />

17


Vetrouwen in<br />

de huisarts<br />

LEVENS REDDEN<br />

“Vaccinatie redt meer<br />

levens dan alle soorten<br />

curatieve geneeskunde<br />

samen”, gaat dokter Terryn<br />

verder. “Alleen al dankzij<br />

het mazelenvaccin stierven<br />

volgens de Wereldgezondheidsorganisatie<br />

56 miljoen mensen minder<br />

tussen 2001 en 2020.”<br />

“Maar in Europa steken<br />

een aantal infectieziektes<br />

weer de kop op”, zegt<br />

pediater dokter Inge<br />

Matthijs van az Delta. “Zo<br />

is bijvoorbeeld mazelen bij<br />

jongvolwassenen terug in<br />

opmars. In zeldzame gevallen<br />

gaat dat gepaard met<br />

ernstige complicaties zoals<br />

pneumonie en encefalitis.<br />

Sinds een paar maanden<br />

zien we ook een sterke<br />

stijging van kinkhoest<br />

bij jonge kinderen en<br />

tieners. Bij onbeschermde<br />

pasgeboren baby’s kan<br />

dat levensgevaarlijk zijn.<br />

Daarom dringen we zo<br />

dokter Wim Terryn<br />

aan op vaccinatie van<br />

de moeder tijdens de<br />

zwangerschap, vaccinatie<br />

van de directe omgeving<br />

en het tijdig starten van<br />

de basisvaccinatie bij<br />

zuigelingen.”<br />

VOORKOMEN IS BETER<br />

Na haar ziekte liet Iris zich<br />

meteen vaccineren tegen<br />

alle types meningokokken.<br />

“Veel te weinig leeftijdgenoten<br />

weten hoe ernstig<br />

hersenvliesontsteking kan<br />

worden, en dat je je daartegen<br />

kunt beschermen<br />

met een vaccin. Geloof<br />

me: dit wil je echt niet<br />

meemaken.”<br />

Met de hulp van een<br />

psycholoog is Iris er<br />

ook psychisch bovenop<br />

geraakt. Vandaag ervaart<br />

ze zo goed als geen<br />

gevolgen meer van haar<br />

hersenvliesontsteking. “Ik<br />

ben wel moeten stoppen<br />

met dansen. En op een<br />

trampoline zie je me ook<br />

niet meer.”<br />

Wil je (extra) campagnemateriaal<br />

voor in je praktijk<br />

of heb je een vraag?<br />

Neem contact op met<br />

Evy Desmyttere via<br />

evy.desmyttere@yperman.net<br />

of 057 35 61 59.<br />

“Omdat huisartsen zo dicht bij hun patiënt en<br />

de familie staan, kunnen ze een belangrijke rol<br />

spelen in het verhogen van de vaccinatiegraad”,<br />

zegt dokter Inge Matthijs van az Delta. “Overloop<br />

tijdens een consultatie bijvoorbeeld eens de<br />

vaccinatie status. Patiënten hebben vertrouwen<br />

in hun huisarts, en persoonlijk contact werkt<br />

het best om iemand te overtuigen van het nut<br />

van vaccinatie. Vaccins zijn en blijven veilige en<br />

efficiënte middelen om infectieziektes de kop in te<br />

drukken. Hopelijk wordt het basisvaccinatieschema<br />

bij ons uitgebreid met extra vaccins zoals in andere<br />

landen. Denk maar aan het windpokkenvaccin<br />

en het nieuwe<br />

vaccin tegen RSV. Zo wordt<br />

elk kind maximaal en gratis<br />

beschermd.”<br />

Vaccin<br />

versus microbe<br />

dokter Inge Matthijs<br />

Victor Vaccin, een initiatief van het Hospital<br />

Outbreak Support Team van de ziekenhuizen Jan<br />

Yperman, az Delta en Sint-Andries, zet het belang<br />

van vaccinatie op elke leeftijd in de kijker via flyers,<br />

op posters en op broodzakken. Het animatie filmpje<br />

‘Victor Vaccin versus microbe’ is te zien op de<br />

sociale media en de schermen van de ziekenhuizen<br />

en de eerste lijn. “En op www.victorvaccin.be<br />

vind je heel wat nuttige info over alle aanbevolen<br />

vaccins per leeftijd en per situatie”, zegt HOSTcoördinator<br />

Evy Desmyttere van het Jan Yperman<br />

Ziekenhuis. “Je leest er meer over<br />

de meningokokken- en pneumokokkenvaccins,<br />

maar ook over<br />

vaccins voor reizigers, zwangere<br />

vrouwen, risicogroepen … Alles<br />

overzichtelijk gebundeld.”<br />

Evy Desmyttere<br />

18


ZORGENVRIENDJES<br />

Eerste hulp<br />

bij piekeren<br />

Als kind of jongere op bezoek<br />

gaan bij een familielid dat heel<br />

ziek is, kan confronterend zijn.<br />

Het palliatief supportteam van het<br />

Jan Yperman Ziekenhuis speelt<br />

daarop in met zorgenvriendjes.<br />

Katherine Tetaert (psycholoog):<br />

“Dat zijn knuffels die eruitzien<br />

als een gek monster en een<br />

rits als mond hebben. Als een<br />

kind zorgen heeft, kan het die<br />

opschrijven en door z’n zorgenvriendje<br />

laten ‘opeten’ . Dat lucht<br />

op. Ook een tekening of een<br />

voorwerp kun je erin stoppen.<br />

Vooraf spreken we af of iemand<br />

in het zorgenvriendje mag kijken.<br />

Soms wil een kind iets delen via<br />

die weg, soms is het privé en<br />

dan moeten we dat respecteren.<br />

Sowieso merken we dat een<br />

zorgen vriendje waardevol is:<br />

het is een tastbare link met het<br />

ziekenhuis en kan vaak een rol<br />

spelen in de verdere begeleiding.”<br />

Katherine Tetaert, psycholoog<br />

057 35 67 23 of<br />

katherine.tetaert@yperman.net<br />

DE PATIËNT<br />

NIEUW<br />

Logopedie met drie<br />

Sinds september is het Jan<br />

Yperman Ziekenhuis een afdeling<br />

rijker.<br />

Jolien Callemein ( logopediste):<br />

“Vroeger werkte Lieve Vandeputte<br />

op zelfstandige basis bij ons<br />

als logopediste, maar op vraag<br />

van verschillende diensten, de<br />

NKO-artsen, neurologen en<br />

geriaters … is er versterking<br />

gekomen. Met drie logopedisten<br />

– Lieve, Melissa Alleman en<br />

ikzelf – die vast aan het ziekenhuis<br />

verbonden zijn, kunnen we<br />

patiënten met communicatie-,<br />

slik- en stemproblemen een<br />

meer kwalitatieve zorg bieden.<br />

Volwassenen en ouderen die<br />

een beroerte gehad hebben en<br />

mensen met een hersentrauma<br />

zijn een belangrijke doelgroep,<br />

maar alle diensten van het<br />

ziekenhuis kunnen een beroep<br />

op ons doen. Ook voor baby’s<br />

die moeilijk drinken, bijvoorbeeld.<br />

Daarbovenop volgen we ook<br />

ambulante patiënten op – na hun<br />

opname bij ons of elders, als ze<br />

op consultatie komen of door een<br />

huisarts doorverwezen worden.”<br />

Jolien Callemein<br />

057 35 70 87<br />

logopedie@yperman.net<br />

Jolien Callemein<br />

Jan Yperman Ziekenhuis<br />

Briekestraat 12 Ieper<br />

057 35 35 35<br />

info@yperman.net<br />

Poli Poperinge<br />

Oostlaan 11 Poperinge<br />

057 35 72 50<br />

poli.poperinge@yperman.net<br />

Campus Wervik<br />

Steenakker 30 Wervik<br />

057 35 62 40<br />

dominique.croes@yperman.net<br />

Radiologisch kabinet Komen<br />

Spoorwegstraat 8 Komen<br />

057 35 74 02<br />

secradio@yperman.net<br />

Radiologisch kabinet Diksmuide<br />

Kasteelstraat 7 Diksmuide<br />

057 35 74 03<br />

secradio@yperman.net<br />

Radiologisch kabinet Klaverstraat<br />

Klaverstraat 1 Ieper<br />

057 35 74 01<br />

secradio@yperman.net<br />

Kinderpsychiatrie Twoape<br />

Poperingseweg 16 Ieper<br />

057 35 69 30<br />

ieper@twoape.be<br />

Collectieve Autodialyse Veurne<br />

Klinieklaan 1 Veurne<br />

058 33 38 20<br />

nefrologie@yperman.net<br />

Telefoonlijst alle<br />

JYZ-artsen<br />

Alle ziekenhuisinfo voor<br />

huisartsen en andere<br />

zorgprofessionals<br />

Y-<strong>mail</strong> is het tijdschrift van het<br />

Jan Yperman Ziekenhuis.<br />

www.yperman.net<br />

V.u.: Frederik Chanterie<br />

Bladcoördinatie: dienst communicatie<br />

communicatie@yperman.net<br />

Y-<strong>mail</strong> wordt verzorgd door<br />

f-twee communicatie<br />

www.f-twee.be<br />

19


Ziekenhuisbezoek? eID mee!<br />

Vanaf 1 april 2024 moeten patiënten bij elk bezoek aan het<br />

ziekenhuis hun eID laten inlezen – binnen de 24 uur<br />

bij een consultatie of dagopname, binnen de 72 uur<br />

bij een opname. Voor kinderen werken we met de<br />

kids-ID of isi+-kaart.<br />

Afzendadres: Briekestraat 12, 8900 Ieper<br />

Y-<strong>mail</strong><br />

Magazine Jan Yperman Ziekenhuis<br />

trimestrieel - nov - dec <strong>2023</strong> - jan 2024<br />

Afgiftekantoor Antwerpen X<br />

P806231<br />

PB-PP B-00703<br />

BELGIE(N) - BELGIQUE

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!