15.12.2023 Views

Binnendijks 2023 49-50

Binnendijks van 15 december 2023. Wintereditie.

Binnendijks van 15 december 2023. Wintereditie.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Binnendijks</strong><br />

mededelingen voor de Beemster<br />

www.binnendijks.nu<br />

WINTer<br />

editie<strong>2023</strong><br />

Wij wensen iedereen heel fijne feestdagen<br />

Wij wensen iedereen een heel fijne beemster feestweek toe!


pagina 2<br />

BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> 15 december <strong>2023</strong><br />

ONTROEREND,<br />

LOL, SPANNING,<br />

VROLIJK,<br />

MEESLEPEND:<br />

2024<br />

IN ONDER DE LINDEN<br />

Binnen<br />

dijks<br />

Mededelingen<br />

voor de Beemster<br />

Uitgave van:<br />

“Stichting <strong>Binnendijks</strong>”, Beemster<br />

70e jaargang nr. <strong>49</strong>/<strong>50</strong>, 15 december <strong>2023</strong><br />

Aanleveren kopij volgende <strong>Binnendijks</strong><br />

5 januari 2024 voor 12.00 uur.<br />

Bij de<br />

Wintereditie<br />

Winterse activiteiten is dit jaar het<br />

thema. Een breed thema. Dat blijkt ook<br />

wel uit de artikelen. Een gezellige mix<br />

van gewoon nieuws, ditjes en datjes en<br />

stukkies die echt bij de winter passen.<br />

Inge, onze trouwe vormgeefster, heeft<br />

er weer een mooie cover bij gezocht.<br />

Ook de zo langzamerhand traditie<br />

geworden redactiefoto ontbreekt niet.<br />

In de zomereditie lagen we met zijn<br />

allen in en rond het zwembad. Nu zijn<br />

we allemaal getooid in een bij deze tijd<br />

horend kostuum. Van engel tot<br />

sneeuwpop. Jammer genoeg heeft de<br />

oproep om creatief aan de slag te gaan<br />

met het vervaardigen van een<br />

sneeuwpop geen reacties opgeleverd.<br />

Maar je kunt niet alles hebben.<br />

Wisseling van de wacht<br />

Geert en Carolien stoppen per 1 januari met het eindredacteurschap van<br />

<strong>Binnendijks</strong>. Stoney Peters uit Middenbeemster neemt hun taken over.<br />

Zij is daarmee vanaf die datum eindverantwoordelijk voor de papieren<br />

versie van <strong>Binnendijks</strong> en de berichtgeving op de site. Deze laatste blijft<br />

beheerd worden door Sjaak Martens. Stoney is vermoedelijk voor velen<br />

nog niet zo bekend. Daarom stelt zij zich elders in deze Wintereditie voor.<br />

Omdat het voortbestaan van de papieren versie van <strong>Binnendijks</strong> met het<br />

naderen van de ‘deadline’ onder druk kwam te staan, heeft het bestuur uiteindelijk<br />

gekozen voor de inzet van een betaalde kracht.<br />

Meer nog dan voorheen is het belangrijk dat redactionele kopij voor <strong>Binnendijks</strong><br />

uitsluitend gestuurd wordt naar: redactie@binnendijks.nu.<br />

Carolien is enkele jaren geleden ingesprongen om Geert te helpen. Bij toerbeurt<br />

waren zij eindverantwoordelijk. Haar inzet voor <strong>Binnendijks</strong> stopt nu.<br />

Bestuur en (eind)redactie zijn haar zeer erkentelijk voor haar enthousiaste<br />

betrokkenheid. Geert blijft wel lid van het ‘gilde van stukjesschrijvers’. Vooralsnog<br />

blijft hij ook betrokken bij de nieuwsredactie van RTV Purmerend.<br />

OP DE FOTO: GEERT IN EEN KARAKTERISTIEKE HOUDING<br />

VAN EEN EINDREDACTEUR: VOOR HET SCHERM.<br />

Meer info: WWW.ONDERDELINDENBEEMSTER.NL<br />

Middenweg 1<strong>50</strong> (Marktplein), Middenbeemster<br />

Bestuur en Redactie wenst iedereen<br />

veel leesplezier en bovenal een goed<br />

laatste deel van dit jaar en een gezond<br />

2024 toe.


pagina 4<br />

BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> 15 december <strong>2023</strong><br />

pagina 5<br />

BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> 15 december <strong>2023</strong><br />

Knuffelpoezen<br />

in Korczakhuis<br />

Dit jaar is onze huispoes van het Janusz Korczakhuis ‘Ziempe’<br />

overleden. Alle bewoners en begeleiders waren hierom<br />

verdrietig. Want het was een echte roodharige knuffelpoes. Of<br />

eigenlijk een kater. Hij kon behoorlijk hard miauwen en als hij<br />

door het kattenluikje sprong, maakte dat veel kabaal.<br />

Wij wensen een ieder fijne kerstdagen toe<br />

& een gelukkig en gezond storingsvrij 2024<br />

Daar schrokken we soms heftig van. We zorgden met zijn allen<br />

voor hem. Lotte was helemaal gek op hem. Hij kon ook goed jagen<br />

in de tuin. Op muizen en andere kleine dieren. Dat kon ik met mijn<br />

verrekijker goed bekijken. Na zijn dood is hij begraven in de tuin.<br />

Ik heb nog een poezenliedje voor hem gemaakt. Gelukkig zijn er<br />

weer twee nieuwe poezen gekomen. Omar en Bobbie. De namen<br />

zijn door de groep bedacht. Omar komt uit het asiel in Purmerend.<br />

Daar zijn Marieke, Santi, Nel en ik heen geweest om hem uit te<br />

zoeken. Bobbie was een straatpoes. Hij zwierf de hele tijd buiten.<br />

Nu heeft hij weer een warm thuis. Ze kunnen gelukkig goed met<br />

elkaar opschieten. Slapen vaak bij elkaar in de oude woonkamer.<br />

Ik knuffel vaak met Omar. Komt ie bij me op schoot zitten als ik<br />

aan het breien ben. Maar ook bij de andere bewoners zijn ze<br />

graag. Dat wilde ik jullie graag vertellen.<br />

DAAN<br />

Schaatsles 1940<br />

Naar aanleiding van de oproep in <strong>Binnendijks</strong> winterse activiteiten<br />

op te sturen, ontvangt de redactie een envelop met<br />

inhoud van Jet Houtman.<br />

MINI CONTAINMENT<br />

ASBEST VERWIJDEREN<br />

ZONDER OVERLAST<br />

WIJ WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN!<br />

Vredenburghweg 1<br />

Zuidoostbeemster<br />

Telefoon: (0299) 43 34 16<br />

Ze schrijft in een begeleidend schrijven: “Hierbij mijn winterse<br />

activiteit: ‘Schaatsles’. Echter niet van het afgelopen jaar maar in<br />

de winter van 1940. Dus ik vind het héél begrijpelijk als jullie dit<br />

opzij leggen en niet plaatsen in de wintereditie van <strong>Binnendijks</strong>”.<br />

In de envelop een verslag en een foto. Opzij leggen? Om de<br />

drommel niet. Wat leuk. En ook nog eens 83 jaar geleden. Na<br />

eerst een flink pak sneeuw en daarna dooi stond het nieuw<br />

aangelegde sportterrein vlak bij ons huis flink onder water. Door<br />

de strenge vorst daarna was er in Haarlem N een prachtige<br />

veilige ijsbaan ontstaan voor jong en oud. En al gauw staken een<br />

aantal enthousiaste schaatsliefhebbers , waaronder mijn ouders<br />

(‘zwierders’) de koppen bij elkaar om bij de gemeente voor elkaar<br />

te krijgen dat het hek van het sportterrein op bepaalde tijden<br />

open en weer gesloten werd. Dat werd de plats voor mijn eerste<br />

schaatslessen. Natuurlijk op houten doorlopers. Zoals in <strong>Binnendijks</strong><br />

17/11 beschreven. Een Friese Elfstedenrijder ging ook zijn<br />

rondjes rijden op de geïmproviseerde ijsbaan. “Dat kleine kleutertje<br />

van vijf wilde de Fries de fijnen kneepjes van schaatsen<br />

wel bijbrengen”, vertelden mijn ouders later bij de foto. Zo kreeg<br />

de eerste oorlogswinter van de 2e wereldoorlog voor onze buurt<br />

een beetje licht in die donkere dagen.<br />

Hopelijk komt er licht voor alle landen waar nu oorlogen zijn.<br />

JET HOUTMAN-WITMER


pagina 6<br />

BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> 15 december <strong>2023</strong><br />

pagina 7<br />

BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> 15 december <strong>2023</strong><br />

Mini-kerstallen verzameling<br />

van Mies Démoed<br />

Kort na Sinterklaas komen de mini-kerststallen van Mies ‘uit de kast’. Om na Driekoningen weer opgeborgen<br />

te worden. Bij de overige kerstversieringen. <strong>Binnendijks</strong> ging bij Mies en Chris op bezoek om<br />

het verhaal achter deze verzameling te vernemen.<br />

“Begin jaren zestig gaf ik als kleuterleidster<br />

les op een school in de Indische Buurt<br />

in Amsterdam. Daar kregen de leerlingen<br />

elk jaar met kerst een presentje. Op enig<br />

moment was dat een plastic mini kerststalletje.<br />

Ook ik nam een stalletje mee naar<br />

huis. Bij nadere beschouwing vond ik hem<br />

eigenlijk wel heel bijzonder. Weliswaar<br />

van plastic maar verfijnd gemaakt. Dus<br />

zette ik hem aan het eind van het jaar<br />

zichtbaar in de kast. Na enkele jaren<br />

bedacht ik me om het stalletje gezelschap<br />

te bieden. Dus kocht ik bij de Wereldwinkel<br />

een tweede exemplaar. Zo is mijn verzameling<br />

gegroeid. Zeker de laatste dertig<br />

jaar koop ik jaarlijks één nieuwe. Vrienden<br />

hoorden van mijn hobby en kwamen soms<br />

ook met een stalletje aanzetten. Dikwijls<br />

uit het buitenland. Criterium is dat ik ze<br />

mooi moet vinden en dat ze in de kast<br />

passen. Veel uit Zuid Amerikaanse landen.<br />

Grappig is dat het dan soms lama’s zijn in<br />

plaats van schapen. Mooi exemplaren: in een<br />

vrucht gemaakt of met andere natuurlijke<br />

producten. Of stalletjes in kaartvorm die je uit<br />

kunt klappen. Grotendeels handwerk. Ik<br />

begin de grens te bereiken. Heb er nu 42. Een<br />

paar mini’s passen nog maar bij vijftig wil ik<br />

zeker stoppen. Dan is de loper in de kast vol”.<br />

GEERT<br />

Wij wensen iedereen Warme Gezellige<br />

Feestdagen en een Gezond 2024 !<br />

Niet meer in ons midden<br />

Maar voor altijd in ons hart<br />

Wij willen u bedanken voor uw medeleven, troost, kaarten,<br />

bloemen en berichten na het overlijden van mijn lieve man,<br />

onze zorgzame vader, schoonvader en trotse opa<br />

Piet Bakker<br />

Nel Bakker-Spaans<br />

Janet<br />

Alex<br />

“Ik heb een goed leven gehad”<br />

Dankbaar voor alles wat hij voor ons gedaan en betekend heeft,<br />

hebben wij in liefde losgelaten mijn man, vader, opa en overgrootopa<br />

Jan Havik<br />

Weduwnaar van Jetske<br />

* Wognum,<br />

† Heerhugowaard,<br />

15 mei 1935 6 december <strong>2023</strong><br />

Adri<br />

Jaap en Antoinette<br />

Monika en Jeroen<br />

Luca, Jade<br />

Youp en Annabelle<br />

We cover all our nuts, fruits, cereals, with<br />

high quality milk, dark, white chocolate<br />

wenst u prettige feestdagen<br />

Insulindeweg 29, 1462 MJ Middenbeemster NL<br />

Middenbeemster, december <strong>2023</strong><br />

Johan en Jeannette<br />

Mike<br />

Roos<br />

Nick<br />

Van Duivenvoordestraat 58<br />

1701 CA Heerhugowaard<br />

Hanneke en Bert<br />

Marina<br />

Wij hebben in kleine kring afscheid genomen van Jan.


pagina 8<br />

BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> 15 december <strong>2023</strong><br />

pagina 9<br />

BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> 15 december <strong>2023</strong><br />

SINT IN WESTBEEMSTE ▶+▼<br />

WIJ WENSEN<br />

IEDEREEN GEZELLIGE<br />

FEESTDAGEN EN EEN<br />

GEZOND 2024<br />

Drogisterij<br />

Jonker<br />

Parfumerie - Babykleertjes<br />

Rijperweg 58, Middenbeemster (0299) 68 17 25<br />

Wij wensen<br />

u een<br />

gelukkig 2024<br />

Siem Knol | Nekkerweg 65, Zuidoostbeemster<br />

www.siemknol.nl | /siemknolalstroemeria<br />

2 bossen alstroemeria voor €5,-<br />

Ondanks alle drukte en gedoe rond het<br />

boek van Sinterklaas en dreigende<br />

stakingsacties hebben Sint en Pieten<br />

ruimschoots tijd genomen om de<br />

Beemster te bezoeken.<br />

Op vrijdag 1 december kwamen Sint en Piet<br />

met de koets naar de Lourdesschool in<br />

Westbeemster. Daar werden ze hartelijk<br />

ontvangen door alle leerlingen en leerkrachten.<br />

Uiteraard mocht een bezoek aan<br />

de afzonderlijke groepen niet ontbreken.<br />

Twee dagen later, zondag 3 december, was<br />

de Goedheiligman in Zuidoostbeemster.<br />

Met een opvallend groot aantal Pieten. In<br />

een lange optocht en begeleid door een<br />

bonte stoet volgwagens, trok het geheel<br />

door alle delen van het dorp. De organisatie<br />

in beide kernen was zoals van ouds tiptop in<br />

orde. Compliment voor de creativiteit en<br />

energie die er ook dit jaar weer gestopt is in<br />

de voorbereiding en uitvoering.<br />

Sint op bezoek in Beemster<br />

SINT IN ZUIDOOSTBEEMSTER ▲+▶


pagina 10<br />

BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> 15 december <strong>2023</strong><br />

pagina 11<br />

BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> 15 december <strong>2023</strong><br />

Sinterklaas op bezoek<br />

in Middenbeemster<br />

Na een jaar afwezigheid heeft de Stichting<br />

Sint Nicolaas Comité Middenbeemster<br />

weer een rondgang met pakjesbezorgdienst<br />

georgani seerd. Dit keer<br />

met een warm en droog ontvangst in de<br />

Beemster Keyserkerk.<br />

De vele kinderen met ouders/verzorgers/<br />

opa’s en oma’s werden reeds vanaf de<br />

kerktoren, het uninoir, de Keyserin, de<br />

torentrap, bij het orgel welkom gezwaaid<br />

door een aantal Pieten. Dominee Nico<br />

Schroevers heette de Sint en zijn schare<br />

Pieten en vooral ook de Hoofdpiet<br />

welkom. Er werd uit volle borst gezongen<br />

en gedanst in een volle kerk. Na afloop<br />

werd Sint door een erehaag begeleid<br />

naar de stoet die tijdens de rondgang<br />

door Middenbeemster trok. Geert<br />

Heikens was als ‘burgemeester van<br />

Middenbeemster’, de marsleider. Sint en de<br />

hoofdpiet namen plaats in de koets met<br />

prachtige Friese Paarden, Ozosnel had een<br />

paar uurtjes tijd om bij te komen van de<br />

drukke dagen. Tijdens de rondgang door<br />

alle 4 kwadranten werden de vele pakjes<br />

bezorgd. Belangstellenden bij de ontvangst<br />

en langs de route kregen verpakt snoepgoed<br />

conform het advies van de veiligheidsregio.<br />

Deze rondgang was alleen<br />

maar mogelijk door het geheel nieuwe<br />

legioen aan vrijwilligers. Zij waren actief in<br />

verschillende rollen, zoals het voorbereiden<br />

en verzorgen van Sinterklaas en<br />

Pieten, de rolspelers zelf, de pakjes organisatie<br />

en de diverse onderdelen van de<br />

stoet. De veilige rondgang kon alleen<br />

plaatsvinden door de verkeersregelaars,<br />

de EHBO Beemster en de Beemster Brandweer.<br />

Ook was de rondgang niet mogelijk<br />

dankzij de grote en kleine bijdrage van<br />

sponsoren (zie de website voor de lijst) en<br />

de opbrengst van donaties via de QR-code,<br />

de Stichting wil iedereen hier heel hartelijk<br />

voor bedanken! Daarnaast dank voor<br />

de warme gastvrijheid van de Beemsterkerk,<br />

deze voelde echt als de thuisbasis<br />

voor de Stichting gedurende de laatste<br />

voorbereidingsdagen. Als laatste de grote<br />

hoeveelheid positieve reacties, bij het<br />

ontvangst, langs de route, persoonlijk, (in)<br />

direct en via (sociale)media zorgen ervoor<br />

dat 5 december 2024 alweer in de agenda<br />

van Sint staat, wij hopen bij u ook!<br />

STICHTING SINT NICOLAAS COMITÉ<br />

MIDDENBEEMSTER<br />

TUINAANLEG<br />

BESTRATINGEN<br />

BESCHOEIINGEN/VLONDERS<br />

TUINONDERHOUD<br />

BOOMVERZORGING<br />

T. 06 53785721 | info@dirkklok.nl<br />

Wij wensen<br />

iedereen prettige<br />

feestdagen!


pagina 12<br />

BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> 15 december <strong>2023</strong><br />

pagina 13<br />

BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> 15 december <strong>2023</strong><br />

Sinterklaasavond VSV<br />

Woensdagavond 29 november waren de leden van het VSV in<br />

afwachting van een bezoek van Sinterklaas en Piet. Zou hij<br />

komen, of niet? Het was meteen al een gezellige drukte.<br />

Ruim veertig leden rondom koffie, thee en strooigoed.<br />

Om 19.<strong>50</strong> uur heet voorzitster Greet Conijn een ieder welkom met<br />

een toepasselijk gedicht. Binnen enkele minuten stapt, onder luid<br />

zingen, Sinterklaas met zijn Piet(ernel) binnen. Zijn eerste vraag<br />

was: hoe en wanneer de naam VSV (Vrouwen Samen Verder) was<br />

ontstaan. Na uitleg hiervan (ze hoopten hiermee meer nieuwe en<br />

jongere leden aan te trekken), sloeg hij het grote boek open.<br />

Het was bijzonder, dat Sinterklaas zoveel wist van deze dorpsgenoten.<br />

Het maakte niet uit waar het over ging: de organisatie,<br />

komende jubilarissen, de kosters, de kaarters, puzzelaars en de<br />

mensen die gaan verhuizen buiten de Beemster. Alles werd opgenoemd.<br />

We kregen zelfs even het gevoel, dat hij in ons midden<br />

woonde. Tot slot meldde hij, dat het voor veel verenigingen moeilijk<br />

is om voort te bestaan wegens gebrek aan bestuursleden.<br />

Voor het harmonieuze VSV echter ziet hij nog veel toekomst. Hij<br />

feliciteerde leden en bestuur met het komende 75-jarige bestaan<br />

in februari. Na het vertrek van de Goedheiligman las Ria Roet een<br />

Sinterklaasverhaal voor over Vlasbloem.<br />

Zonder microfoon, omdat deze, jammer genoeg, bleek te haperen.<br />

Een ieder ging naar huis met een ingepakte chocoladeletter. Onze<br />

volgende avond is een creatieve: op 13 december maken we een<br />

kerststuk o.l.v. Ineke Konijn.<br />

BESTUUR VSV<br />

Klaverjassen<br />

Vrouwen van Nu<br />

Uitslag 6 december<br />

1. Gonnie Groen 5126<br />

2. Annemarie Waal 5112<br />

3. Bets Bakker <strong>50</strong>87<br />

4. Joke Akkerman <strong>50</strong>27<br />

5. Ali v. Dort <strong>49</strong>66<br />

6. Tiny Hooyberg <strong>49</strong>48<br />

7. Annie Klaver 4854<br />

Poedelprijs Gerie Metselaar 35<strong>49</strong><br />

INKOOP • VERKOOP • APK • SCHADEHERSTEL<br />

ONDERHOUD EN REPARATIE ALLE MERKEN<br />

Uitslag laatste halve competitie<br />

1. Fien de Hart<br />

2. Elly Bakker<br />

3. Truus Koopman<br />

4. Nelly Ruygh<br />

5. Tiny Hooyberg<br />

WWW.SCHOONAUTOMOTIVE.NL


pagina 14<br />

BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> 15 december <strong>2023</strong><br />

pagina 15<br />

BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> 15 december <strong>2023</strong><br />

Weten wat jouw woning waard is?<br />

Vraag naar de gratis waardebepaling!<br />

Kerststal<br />

Tineke Sas<br />

Jullie vroegen om foto’s van kerststallen,<br />

wel dit is de mijne.<br />

9,3<br />

Beoordeling:<br />

Al <strong>50</strong> jaar dé lokale NVM makelaar<br />

Aantoonbaar het beste resultaat<br />

Een persoonlijke aanpak<br />

Eerlijk advies<br />

4 vestigingen in Noord-Holland<br />

• Purmerend • Hoorn • Edam-Volendam • West-Friesland<br />

Fijne feestdagen en<br />

een ontspannen nieuw jaar<br />

Ik spaar matroesjka’s en ik heb een kerststalletje<br />

in de vorm van een matroesjka die<br />

ik zelf heel leuk vind. De grootste daar<br />

staan de 3 wijzen op ( er is er hier helaas<br />

maar eentje te zien ). Helaas ontbreken in<br />

mijn stal de os en de herders. Op dit<br />

moment is mijn stalletje samen met een<br />

heel aantal kerstmannen en wintermatroesjka’s<br />

te bewonderen in de hal van<br />

bejaardencentrum Zuiderhof in de Zuidoostbeemster.<br />

TINEKE SAS<br />

purmerend@vanoverbeek.nl | 0299 - 42 88 98<br />

Gorslaan 12 | 1441 RG Purmerend<br />

www.fortresortbeemster.nl<br />

Kwart pagina BINNENDIJKS winter <strong>2023</strong>.indd 1 16-11-<strong>2023</strong> 13:21:57<br />

TWEEDE KERSTDAG:<br />

Kerstmiddagvoorstelling grote kerk de rijp!<br />

Doe eens gek dacht Cartouche….en zo<br />

organiseren ze op tweede kerstdag de<br />

eerste kerstvoorstelling in De Rijp.<br />

Het is een kerstvoorstelling voor iedereen –<br />

van jong tot oud - alleen of met een groep.<br />

De middag wordt gevuld met alleen maar<br />

kerstklassiekers. De liveband Musica<br />

Extrema, met zangers Sharon Kips en Job<br />

Hubatka spelen ondermeer Rudolph the red<br />

nose reindeer, All I want for Christmas, Baby<br />

it's cold outside, Winter Wonderland. Zij<br />

nemen het publiek mee op een winterse<br />

reis langs alle bekende en geliefde kerstsongs.<br />

En bent u een beetje duf na eerste<br />

kerstdag? Zing dan vooral mee. Dat mag en<br />

verhoogt de sfeer nog meer! Tijdens de<br />

voorstelling krijgt elke bezoeker uit handen<br />

van niemand minder dan de kerstman zelf<br />

een presentje uitgereikt. Kortom, een heerlijke<br />

voorstelling die kerst weer eens wat<br />

anders maakt…. De voorstelling begint 26<br />

december om 14.00 uur. Meer informatie en<br />

hoe aan kaarten te komen vindt u op de<br />

website www.cartouche-graftderijp.nl.


pagina 16<br />

BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> 15 december <strong>2023</strong><br />

pagina 17<br />

BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> 15 december <strong>2023</strong><br />

agrarisch en cultuurtechnisch loonwerkbedrijf<br />

KRAMER BEEMSTER B.V.<br />

Middenweg 192a<br />

1462 HM Middenbeemster<br />

Tel. 0299 681420<br />

info@kramerbeemster.nl<br />

wenst iedereen gezellige feestdagen<br />

KBsiergrind | 06-2044 8017 | zand@ziggo.nl<br />

levering van<br />

zand, tuingrond, compost, houtsnippers<br />

Basalt split, Ardenner grijs split, Yellow Sun Marble split<br />

Gewassen schelpen, Boeren grind, Ice Blue split<br />

Schots graniet, Quartz Diorite<br />

Vanaf 1 m 3 geleverd in Noord-Holland<br />

(met uitzondering van de Waddeneilanden)<br />

De redactie van <strong>Binnendijks</strong><br />

wenst u allen fijne feestdagen!<br />

Wij wensen iedereen<br />

een gezond 2024.<br />

START2FITNESS<br />

(zie info op onze website)<br />

FITNESSDEKL OEK .NL<br />

F I T N ESS DE K LO E K: INS ULI N DEW E G 11, M IDDENB EEM ST E R . T ELEFOON: 0299 68 18 07<br />

Carolien; Sjaak; Peter; Geert; Marieke; Arianne. Liesbeth ontbreekt op de foto.<br />

FOTO: STONEY. MET DANK AAN SEASONS BLOEMSIERKUNST MIDDENBEEMSTER. SFEERVOL INGERICHT.<br />

Gratis Nieuwjaarsfestival P3<br />

Zondag 7 januari in het poppodium P3 gratis Nieuwjaarsfestival<br />

met meer dan 20 optredens van diverse bandjes en<br />

artiesten uit de regio Waterland. De line-up bestaat uit getalenteerde<br />

muzikanten, zoals Sticky Licks, Sigh Hollywoo,<br />

Strangeways, Marcel Kapteijn en de Raindogs, Barabas,<br />

Stikkend Lampie en vele anderen die een gevarieerd repertoire<br />

van rock tot blues, rap tot indie laten horen.<br />

Het publiek wordt getrakteerd op dansbare muzikale hoogtepunten<br />

door Sticky Licks met een repertoire van pop- en rockmuziek<br />

uit de jaren 70 tot hedendaagse hits van Dua Lipa tot Tina<br />

Turner. De muziek van Strangeways, alternatieve pop-rock met<br />

Britse invloed, doet je denken aan de vroege jaren 2000 en<br />

combineert de zachte emotie van bands als Coldplay en Keane<br />

met harde gitaren. De cultformatie Stikkend Lampie zorgt voor<br />

een onvergetelijk optreden met een mix van nostalgische rock &<br />

roll, popklassiekers, af en toe een Hollandse knaller en vuige<br />

eendagsvliegen. Sigh Hollywoo, een vierkoppige indierockband<br />

uit Volendam, brengt juist een bevlogen en scherpe sound in een<br />

energieke performance. Natuurlijk staat er op het Nieuwjaarsfestival<br />

ook het ruigere werk op het podium. Barabas, de nieuwe<br />

hardrocksensatie uit Volendam, geeft een knallende liveshow<br />

met eigen muziek geïnspireerd door bands als AC/DC, Van Halen<br />

en Guns ’n Roses. Het intiemere werk wordt verzorgd door onder<br />

andere Marcel Kapteijn, bekend van Ten Sharp. Samen met de<br />

Raindogs zorgt hij voor intieme songs en rauwe blues.<br />

Naast deze muzikanten kun je genieten van nog veel meer muzikaal<br />

talent tijdens het gratis Nieuwjaarsfestival op 7 januari. Je kunt<br />

ook dansen bij de silent disco waar je kunt kiezen tussen muziek<br />

van twee DJ’s. Dit jaar kunnen bezoekers naast de muzikale hoogtepunten<br />

ook genieten van diverse foodtrucks. Van een smaakvol<br />

frietje tot een heerlijke Surinaamse maaltijd of een authentieke<br />

pizza; voor ieder wat wils. Het festival begint om 13:00 en gaat door<br />

tot in de avonduren, waardoor het de perfecte gelegenheid is om<br />

samen met vrienden en familie het nieuwe jaar te vieren. Aanvang:<br />

13:00 uur; Einde: 21:00 uur; www.p3purmerend.nl.


pagina 18<br />

BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> 15 december <strong>2023</strong><br />

pagina 19<br />

BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> 15 december <strong>2023</strong><br />

De Beemster Compagnie<br />

wenst u<br />

prettige feestdagen!<br />

THUIS IN DE BEEMSTER<br />

Wij zoeken<br />

DE KEYSER - logo optie 1, imagobord<br />

groene vingers<br />

Ook in de Beemster ondersteunen wij ouderen en kwetsbaren bij het zo lang<br />

mogelijk zelfstandig wonen. Onze vrijwilligers helpen onze abonnees met lichte<br />

tuinwerkzaamheden, zoals snoeien, onkruid wieden en planten verplaatsen.<br />

Elke tuinklus mag 2 uur duren en je ontvangt hiervoor een vergoeding.<br />

Maak jezelf en onze abonnees blij! Word tuinvrijwilliger en kom ons team versterken!<br />

Kijk op onze website www.welzijnwonenplus.nl of neem contact met ons op via<br />

0299 820 133 of purmerend@welzijnwonenplus.nl<br />

Wij wensen alle abonnees en vrijwilligers in Beemster fijne feestdagen en een gezond<br />

2024!<br />

www.welzijnwonenplus.nl<br />

thuis is...<br />

een wijntje tijdens<br />

een goed gesprek<br />

WWW.BEEMSTERDEKEYSER.NL<br />

Onder de Linden<br />

Zondag 17 december: Quatre Vins met Zondag Middag<br />

Live in Onder de linden<br />

Quatre Vins bestaat uit 4 enthousiaste muzikanten die jarenlang<br />

ervaring hebben opgedaan in cover-bands, big bands en<br />

musical-gezelschappen. Sinds het voorjaar van 2016 wordt in<br />

dezelfde samenstelling semi-akoestische muziek gespeeld.<br />

Inmiddels zijn er behoorlijk wat optredens geweest variërend<br />

van een huiskamer tot een festival en van een boot tot het<br />

busplatform van het Centraal Station. De muziek die wordt<br />

gespeeld is gevarieerd; engelstalige nummers en ook veel<br />

franse chansons passeren de revue. De liedjes komen uit alle<br />

decennia; van 19<strong>50</strong> tot 2010, sommige nummers zijn dansbaar<br />

terwijl andere liedjes juist rustig een mooi verhaal vertellen.<br />

De reacties van het publiek op onze optredens bevestigen dat<br />

we de goede weg zijn ingeslagen en dat vormt een uitdaging<br />

om het repertoire regelmatig te vernieuwen.<br />

Quatre Vins bestaat uit: Miriam Groen (zang), Arpad Mazurel<br />

(basgitaar, gitaar en zang) Bert Roeleveld (zang en gitaar) en<br />

Rolf de Jonge (percussie en zang). Aanvang: 15.00 uur<br />

Toegangsprijs: 9.00 euro. www.onderdelindenbeemster.nl<br />

LEZERSFOTO<br />

Voor de wilde bijen in het vroege voorjaar. Het bloembollen<br />

bijenlint voor voeding als er nog weinig voeding is.<br />

DANIELLA MIDDENBEEMSTER<br />

Bollenplantdag<br />

Jaarlijks in het voorjaar sieren kleurrijke tulpenbakken het<br />

straatbeeld in Beemster en Purmerend. Om bewoners te laten<br />

ervaren wat er allemaal komt kijken bij deze activiteit, werd<br />

op zaterdag 25 november een bollenplantdag georganiseerd.<br />

Alle belangstellenden, jong en oud, konden een eigen keuze<br />

maken uit de tientallen kleuren en soorten bollen. Deze moesten<br />

regelmatig verspreid in een grote bak gezet worden. Met de punt<br />

omhoog. Op een laag aarde en later afgedekt met weer een<br />

laagje. Honderddertig bollen in een bak. De bakken blijven voorlopig<br />

bij de teler, de familie Konijn van de Nicolaashoeve in<br />

Noordbeemster, op het erf staan.<br />

In het vroege voorjaar worden de honderd bakken dan verspreid<br />

door de Beemster en Purmerend. Omdat alle bakken genummerd<br />

zijn, kunnen de deelnemende gezinnen straks in de lente aan de<br />

hand van een plattegrond hun eigen bak bewonderen. En uiteraard<br />

de andere negenennegentig.<br />

Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen particulieren en<br />

de initiatiefnemer de gemeente Purmerend. www.binnendijks.nu.<br />

GEERT<br />

Aanleveren kopij &<br />

advertenties:<br />

vòòr 5 januari 2024<br />

<strong>Binnendijks</strong>_WWP_groenevingers_5dec23_19-51.indd 1 05-12-<strong>2023</strong> 19:56


pagina 20<br />

BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> 15 december <strong>2023</strong><br />

pagina 21<br />

BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> 15 december <strong>2023</strong><br />

Fijne feestdagen<br />

Wij wensen<br />

u een<br />

waterdicht<br />

2024<br />

0299 683 538 | info@verjodakservice.nl<br />

Teddyberen voor kinderen in Oekraine<br />

Veel dank voor de constante stroom van wol/garen/stoffen<br />

voor handwerksters voor Oekraïne.<br />

Het aantal mensen die zich hiervoor inzet blijft groeien. Naast het<br />

populaire inzamelpunt “bij moeders” op het marktplein kan het<br />

ook naar: Coupeuse Hetta van der Schraaf, Pylenburg 7, 0299<br />

683857. Doordat er veel met liefde gemaakt handwerk binnen<br />

komt heeft zij een “Teddyberenkamer” ingericht. Waarin handgemaakte<br />

teddyberen voor het sinterklaasfeest in Oekraïne/Oostblok<br />

dit jaar kunnen worden opgeslagen.<br />

Bij stichting caritas Ukraine Holland wordt zo goed als nieuw<br />

speelgoed het gehele jaar apart gehouden voor dit doel. Een<br />

kleine opslag hiervoor komt hiervoor in Middenbeemster. Tevens<br />

voor gehaakte/gebreide mutsen/sjaals/wanten/spreien.<br />

DANIELLA ERNSTING<br />

Waarom verbranden we kerstbomen?<br />

WIJ WENSEN<br />

IEDEREEN EEN<br />

GEZONDE EN<br />

GOEDE START IN 2024!<br />

MET VRIENDELIJKE GROET<br />

EERLIJK & HEERLIJK<br />

VAN BERGE<br />

Elk jaar worden in Nederland zo’n 2,5<br />

miljoen kerstbomen verkocht. Het<br />

merendeel verdwijnt na gebruik in de<br />

verbrandingsoven. De meeste van deze<br />

bomen komen van verder weg en<br />

leggen dus behoorlijk wat km's af<br />

voordat ze in je kamer staan. Daarnaast<br />

wordt bij de teelt vaak kunstmest en<br />

chemische gewasbeschermingsmiddelen<br />

gebruikt.<br />

Dit kan duurzamer!: Het initiatief van www.<br />

adopteereenkerstboom.nl is een duurzaam<br />

alternatief. De Beemstergaard is<br />

uitgiftepunt en plantlocatie voor deze<br />

biologische, duurzame kerstbomen.<br />

Hoe werkt het? Vanaf 4 december ben je<br />

dagelijks welkom van ma-vrij tussen 9.00<br />

en 15.00 uur, za tot 12.00 uur in de Beemstergaard<br />

om de mooiste kerstboom uit te<br />

zoeken, die boom waar jij blij van wordt.<br />

De boom heeft een penning met een uniek<br />

nummer. Met dit nummer kan jij je boom<br />

registreren en wordt het helemaal jouw<br />

boom. Je betaalt de adoptieprijs + € 10,-<br />

statiegeld.<br />

Na de kerst breng jij jouw boom weer<br />

terug naar de Beemstergaard. Is de boom<br />

nog in goede conditie en zit de penning<br />

nog in de boom, dan krijg jij de € 10,- statiegeld<br />

terug. Wij planten hem dan op een<br />

mooi plekje in de boomgaard en zorgen de<br />

rest van het jaar voor jouw boom. Volgend<br />

jaar krijg je in november een mail en kan je<br />

jouw boom weer reserveren. En als je in de<br />

Beemstergaard komt om te oogsten of<br />

gewoon om rond te kijken, dan kan je<br />

natuurlijk altijd even bij jouw boom gaan<br />

kijken hoe het met hem gaat :) Zo blijft<br />

jouw kerstboom lokaal, sparen we het<br />

milieu en binden ook nog een beetje koolstof<br />

met de groei van jouw kerstboom.<br />

Hiermee maken we samen de wereld weer<br />

een stukje mooier.<br />

Wil je meer weten kijk<br />

dan op onze website<br />

www.beemstergaard.nl<br />

Waarom kerstbomen verbranden ?<br />

Adopteer een kerstboom<br />

Prettige feestdagen en<br />

een kleurrijk 2024<br />

Biologische, duurzame kerstbomen<br />

www.beemstergaard.nl


pagina 22<br />

BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> 15 december <strong>2023</strong><br />

pagina 23<br />

BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> 15 december <strong>2023</strong><br />

Carla Bleesing<br />

uitvaartbegeleiding<br />

Samen<br />

naar een persoonlijk afscheid<br />

Met zorg en aandacht,<br />

warm en liefdevol<br />

Oosthuizerweg 26a | 1463 LM Noordbeemster<br />

carla@carlableesing.nl<br />

www.carlableesing.nl<br />

06 3747 9301<br />

Sonja<br />

58:<br />

een<br />

beste<br />

koe<br />

Dag en nacht bereikbaar<br />

Wij wensen<br />

iedereen<br />

en een<br />

Bel bij overlijden<br />

06 1933 6162<br />

FIJNE<br />

FEESTDAGEN<br />

GOED<br />

2024!<br />

Alvast voor<br />

in uw agenda;<br />

de Beemster<br />

Feestweek en kermis is<br />

van 21 juli tot en met<br />

28 juli 2024.<br />

De familie Akkerman van de Jisperweg<br />

heeft recent meegedaan met de Nationale<br />

Keuring in Leeuwarden. Met de<br />

koe Sonja 58. Om meerdere redenen<br />

een koe met een verhaal. Peter en<br />

Femke doen op maandagochtend 4<br />

december met passie hun relaas.<br />

“Vlak voor het overlijden in maart 2017 van<br />

onze beste vriend en collega Trimco De<br />

Jonge uit Westbeemster, vraagt hij mij om<br />

twee van zijn koeien over te nemen. Waaronder<br />

Sonja 58. Zo is ze bij ons op het<br />

bedrijf gekomen. Aanvankelijk hebben we<br />

niet eens zo door dat ze zich zou ontwikkelen<br />

tot een bijzonder dier. Collega’s<br />

sporen ons aan om met Sonja mee te doen<br />

aan met de Nationale keuring in Leeuwarden.<br />

Zeker nadat ze een aantal keren<br />

met succes heeft meegedaan aan Provinciale<br />

keuringen. Onder andere in Opmeer.<br />

Na drie vergeefse pogingen, is het afgelopen<br />

november gelukt.<br />

Voorbereiding<br />

Deelname heeft heel veel voeten in aarde.<br />

Dat besluit hebben we met het hele gezin<br />

genomen. Inclusief de kinderen Quinty en<br />

Boy. In de paar jaar ervoor hadden we de<br />

schuchtere Sonja al ‘handmak’ gemaakt.<br />

Dat wil zeggen dat ze bereid moet zijn om<br />

in bijzondere omstandigheden, want dat is<br />

een keuring zeker, aan de hand mee moet<br />

lopen. Zo’n acht weken voor de keuring<br />

wordt ze in de stal apart gehouden. Afzonderlijk<br />

voeren, melken, etc.. Ze moet<br />

gewassen en geschoren worden. Zeer<br />

arbeidsintensief. Dat vindt ze prima. Het is<br />

wel een diva geworden. Bijzonder is dat<br />

Lars, de zoon van Trimco, de voormalige<br />

koe van zijn vader geschoren heeft en<br />

verder voorbereid op de keuring. Lars is<br />

sowieso nauw betrokken bij ons bedrijf.<br />

Leeuwarden<br />

We hebben meegedaan met de productieklasse<br />

voor koeien die al meer dan<br />

75.000 liter melk hebben gegeven. Sonja<br />

loopt al richting de honderdduizend liter.<br />

Hoewel de show op zaterdag is, zijn we er<br />

donderdag heen gegaan. Om zo optimaal<br />

mogelijk in de ring te kunnen verschijnen.<br />

Ook daarbij is het hele gezin betrokken.<br />

De kinderen lopen bij een keuring vaak<br />

met een eigen dier. Dat betekent dat ons<br />

bedrijf in die dagen door een ander<br />

gerund moet worden.<br />

Bij de keuring wordt op vier elementen<br />

gelet: fysiek (uiterlijk); melktype; benen<br />

en uier. De laatste twee vormen samen<br />

zeventig procent van de beoordeling. Dus<br />

waken we ‘s nachts bij toerbeurt bij Sonja.<br />

Om te voorkomen dat ze zichzelf en haar<br />

omgeving vervuilt, vangen we urine en<br />

ontlasting op in een emmer. Toegegeven:<br />

het is een wedstrijd. Maar tegelijkertijd<br />

ook een feestelijke happening met collega’s<br />

bij elkaar. Saamhorigheid overheerst.<br />

Uiteindelijk zijn we in de middenmoot<br />

geëindigd. We hebben er voor de toekomst<br />

weer veel van geleerd.<br />

Hobby<br />

Na thuiskomst heeft Sonja een aantal<br />

dagen kunnen acclimatiseren. We hebben<br />

gemonitord hoe ze het doorstaan heeft.<br />

Want het is toch een ingrijpende gebeurtenis.<br />

Het fokken is een uit de hand<br />

gelopen hobby. Maar onze passie ligt hier<br />

nou eenmaal. Hopelijk genereert een<br />

goede beoordeling extra aandacht. Bij<br />

eerdere keuringen hebben we opvallend<br />

meer vee kunnen verkopen voor de export.<br />

Toekomst Sonja<br />

Uit de scan blijkt dat Sonja drachtig is. Half<br />

juli wordt haar kalf verwacht. Als we<br />

inschatten dat ze tijdens de Provinciale<br />

wintershow in Middenmeer in maart hoog<br />

scoort, gaan we er weer voor. Wellicht met<br />

een iets minder intensieve voorbereiding.<br />

Alhoewel, onszelf kennende…..<br />

GEERT


pagina 24<br />

BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> 15 december <strong>2023</strong><br />

pagina 25<br />

BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> 15 december <strong>2023</strong><br />

Namens alle collega’s wensen wij u<br />

gezellige feestdagen<br />

Einsteinstraat 68, 1446 VG PURMEREND | 0299-751340 |<br />

www.engberts.nu | info@engberts.nu<br />

Winterse kijkdoos Als je kleinkinderen niet weten wat dikke pakken sneeuw betekent ga je<br />

als oma met ze aan de slag en maak je een ouderwetse kijkdoos. Zo genieten ze toch van een winters landschap. En oma ook!!!<br />

MET VRIENDELIJKE GROET, JANNY DE GROOT-GROOT<br />

BIBLIOTHEEK BEEMSTER<br />

Computercursus<br />

voor beginners<br />

Kinderkerst met<br />

kerstmusical in<br />

Keyserkerk<br />

FIJNE<br />

FEESTDAGEN!<br />

OOK IN 2024 BENT U BIJ ONS<br />

KOCKEN.NL | PLANTSOENGRACHT 1 | PURMEREND | 0299428888<br />

Een bericht versturen, iets kopen of een afspraak maken<br />

bij de gemeente. Je kunt steeds meer doen via de<br />

computer en het internet. Dat is heel handig maar veel<br />

mensen vinden het ook moeilijk.<br />

Voor iedereen die wil leren omgaan met de computer start de<br />

Bibliotheek Beemster op donderdag 11 januari een gratis<br />

cursus voor beginners. Met het programma Klik&Tik wordt er<br />

een goede basis gelegd, na zeven bijeenkomsten kan de deelnemer<br />

zelf googelen of een e-mail versturen. De cursus wordt<br />

gehouden in groepjes van maximaal zes deelnemers en er zijn<br />

zeven bijeenkomsten van twee uur. Na het aanmelden volgt er<br />

eerst een gesprek zodat we beter weten hoe we je kunnen<br />

helpen. Tijdens de cursus komen de volgende basis-beginselen<br />

aan bod: Computer opstarten en afsluiten; Klikken met<br />

de muis; Scrollen en slopen; Een account aanmaken en<br />

inloggen; Naar internet gaan en websites bekijken; Informatie<br />

zoeken op internet; Kopen en betalen op internet; E-mails en<br />

bijlagen openen; E-mails versturen en bewaren.<br />

Start: donderdag 11 januari;<br />

Bibliotheek Beemster; gratis. Aanmelden: 0299 2<strong>50</strong> <strong>50</strong>0.<br />

Vrijdag 22 december 19.00 – 20.00 uur in de Keyserkerk. De kinderen<br />

van het Beemster Kinderkoor spelen en zingen het al oude kerstverhaal<br />

elk jaar weer. Dit jaar met versterking van enkele jongeren van<br />

het Beemster Tienertheater. Weer komen de drie koninginnen en<br />

engelen ten tonele, en natuurlijk Maria en Jozef. Deze keer staan<br />

echter vooral de kinderen van Bethlehem centraal die hun ouders<br />

moeten ophalen uit hun fascinatie van geld verdienen aan al die<br />

bezoekers van Bethlehem. Het spel wordt begeleid door een klein<br />

orkestje. De deuren gaan ongeveer 20 minuten van te voren open.


pagina 26<br />

BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> 15 december <strong>2023</strong><br />

pagina 27<br />

BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> 15 december <strong>2023</strong><br />

Wij zoeken<br />

handige handen<br />

LEZERSFOTO<br />

Winterse plaatjes bij fort Jisperweg en op de Buurt.<br />

DIRK ERNSTING MIDDENBEEMSTER<br />

Ook in de Beemster ondersteunen wij ouderen en kwetsbaren bij het zo lang<br />

mogelijk zelfstandig wonen. Onze vrijwilligers helpen onze abonnees met klusjes<br />

in en om het huis, zoals het vervangen van een lamp, het repareren van de bel,<br />

of het ophangen van een beugel. Maak jezelf en onze abonnees blij!<br />

Word klus vrijwilliger en kom ons team versterken!<br />

Kijk op onze website www.welzijnwonenplus.nl of neem contact met ons op via<br />

0299 820 133 of purmerend@welzijnwonenplus.nl<br />

Wij wensen alle abonnees en vrijwilligers in Beemster fijne feestdagen en een gezond 2024!<br />

www.welzijnwonenplus.nl<br />

Wat een cadeautje<br />

Aanleveren kopij<br />

& advertenties:<br />

vòòr 5 januari 2024<br />

<strong>Binnendijks</strong>_WWP_handigeHarry_5dec23_19-47.indd 1 05-12-<strong>2023</strong> 19:58<br />

KRAAKMAN IS<br />

OFFICIEEL DEALER VAN<br />

VOOR ADVIES EN SERVICE,<br />

BEZOEK ONZE SHOWROOM<br />

KRAAKMAN LIESHOUT<br />

Beekseweg 7, Lieshout<br />

Op 14 december 2013 hebben Samantha en haar man Pieter<br />

Kramer een groot feest gepland voor Pieter zijn 40ste<br />

verjaardag. Samantha is dan 32 weken zwanger en in februari<br />

uitgerekend.<br />

Erfgoedkamer<br />

WWW.KRAAKMANTUINMACHINES.COM<br />

Op de dag van het feest voelt Samantha zich niet lekker en na<br />

onderzoek wordt besloten om meteen het kindje te halen. Snel<br />

wordt iedereen en het zaaltje wat gehuurd was bij Kavel II afgebeld.<br />

Joep wordt geboren op de verjaardag van Pieter. Omdat<br />

Joep acht weken te vroeg is weegt hij maar 1745 gram en ligt hij<br />

de eerste periode in een couveuse maar hij groeit snel en goed.<br />

Nu precies 10 jaar later vieren ze op 14 december een groot feest<br />

deze keer niet alleen voor Pieter die <strong>50</strong> wordt maar ook voor Joep<br />

die 10 jaar wordt, dat is toch wel heel bijzonder. Het mooiste<br />

cadeau wat je krijgen kunt lijkt mij.<br />

ARIANNE<br />

Barbara Jonk - de Lange bracht zaterdag 2 december<br />

een bijzonder boek van haar familie stamboom naar de<br />

erfgoedkamer.<br />

Barbara geboren en getogen in de Beemster hoopt zo dat<br />

meerdere mensen het kunnen inzien. Elke eerste zaterdag<br />

van de maand is de erfgoedkamer geopend in Voorhuis<br />

Westerhem. Op de foto Barbara en Verena van Baar van de<br />

erfgoedkamer.<br />

TINY LANGEVELD


pagina 28<br />

11.000 maatjes in<br />

Noord-Holland gezocht<br />

11.000 mensen in Noord-Holland zijn op<br />

zoek naar een maatje om sociale activiteiten<br />

te ondernemen of als extra<br />

steuntje in de rug. Door heel Nederland<br />

zijn dat er 72.000.<br />

Dit blijkt uit een inventarisatie van het<br />

Oranje Fonds onder organisaties die<br />

aangesloten zijn bij het platform Maatjesgezocht.nl.<br />

Om nieuwe maatjes te werven<br />

is het Oranje Fonds, initiatiefnemer van<br />

Maatjesgezocht.nl, deze maand een<br />

campagne gestart. Maatjes zijn onmisbare<br />

vrijwilligers die iemand een steuntje in de<br />

rug bieden. Vrijwilligers waar veel<br />

behoefte aan is. Door heel Nederland<br />

worden er ruim 72.000 maatjes gezocht.<br />

Als maatje ben je beschikbaar om met<br />

iemand iets leuks te doen of er gewoon<br />

voor elkaar te zijn. “Maatjes zijn echt van<br />

betekenis voor een ander. Als maatje<br />

ervaar je daarnaast ook dat er een nieuwe<br />

wereld voor je opengaat en je nieuwe<br />

mensen ontmoet. Maatje zijn is daarom<br />

niet alleen fijn voor de ander maar ook<br />

zeker voor jezelf. Op ons platform maatjesgezocht.nl<br />

kun je je op een laagdrempelige<br />

manier aanmelden en word je in contact<br />

gebracht met lokale vrijwilligersorganisaties<br />

die maatjes zoeken. En daarin ben je<br />

niet alleen, tot nu toe hebben al duizenden<br />

mensen dit gedaan. Van hen weten we dat<br />

vrijwilliger zijn bijdraagt aan zingeving,<br />

persoonlijke groei en meer sociale<br />

contacten. In sommige gevallen is het een<br />

stap op weg om zelf weer mee te doen in<br />

de samenleving. Als vrijwilliger doe je dus<br />

niet alleen iets voor een ander. Via<br />

Maatjesgezocht.nl kan iedereen opzoek<br />

naar een maatje in de buurt. Zo zijn er<br />

BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> 15 december <strong>2023</strong><br />

bijvoorbeeld wandelmaatjes, leesmaatjes,<br />

boodschappenmaatjes, schuldhulpmaatjes,<br />

huiswerkmaatjes, sportmaatjes.<br />

Maar ook maatjes die langskomen om te<br />

kletsen en koffie te drinken. Maatjes die<br />

helpen, advies geven of meegaan naar<br />

een afspraak waar iemand tegenop ziet.<br />

Maatjes die anderen laten lachen. Plezier<br />

en persoonlijk contact staan voorop. Je<br />

maakt niet alleen iemand anders leven<br />

leuker maar zeker ook dat van jezelf.<br />

De Stadspartij - Beemster Polder Partij<br />

wenst u fijne feestdagen<br />

en een gezond 2024<br />

pagina 29<br />

In de eerste week van januari is de opening van Beweegcentrum<br />

feellife. feellife is een beweegconcept ondersteund<br />

door 12 geautomatiseerde apparaten waarbij het lichaam in<br />

een rustige en sfeervolle ruimte, volledig gecontroleerd en<br />

veilig in beweging wordt gezet<br />

Meerdere spiergroepen worden gelijktijdig getraind en in beide<br />

richtingen belast zonder dat tussendoor instellingen dienen te<br />

worden veranderd. Zo wordt het lichaam in 40 minuten getraind<br />

en geactiveerd. De apparaten zijn op basis van medisch-wetenschappelijke<br />

onderzoeken ontwikkeld en geproduceerd en al een<br />

aantal jaar actief en succesvol in Scandinavië en Oostenrijk. Een<br />

BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> 15 december <strong>2023</strong><br />

Beweegcentrum Feellife<br />

uniek concept dat als eerste in de Benelux een waardevolle<br />

toevoeging is voor ouderen en diegene die moeilijk kunnen<br />

bewegen; denk aan mensen met MS, Reuma, Parkinson, ziektes<br />

aan luchtwegen zoals astma en COPD, obesitas, niet aangeboren<br />

hersenafwijking, maar ook revalidatie na een operatie waarbij<br />

voldoende beweging een must is. Voor een pilot is eigenaar<br />

Cathy Kooij-Blekemolen op zoek naar deelnemers die het concept<br />

drie maanden kosteloos kunnen uitproberen.<br />

Belangstellenden kunnen zich melden op<br />

telefoon 0299-685235 of info@feellife.nl<br />

Fijne Feestdagen!<br />

Uw lokale boerderijwinkel voor o.a.:<br />

Beemster(kaas) van het Mes - verse melk<br />

van de tap - aardappelen - uien - scharreleieren<br />

- walnoten - div. jams - sappen etc.


pagina 30 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> 15 december <strong>2023</strong> pagina 31<br />

BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> 15 december <strong>2023</strong><br />

Tussen haar zang- en bandrepetities<br />

door, heeft Lisa Carmen tijd vrij<br />

gemaakt voor een interview. Lisa<br />

Carmen komt uit de Beemster en<br />

studeert aan de Popacademie van<br />

ArtEZ Conservatorium Enschede. Ze is<br />

het afgelopen schooljaar gestart met<br />

deze opleiding.<br />

Kun je jezelf even in<br />

het kort voorstellen?<br />

Ik ben Lisa Carmen, ik ben 19 jaar en ik<br />

ben opgegroeid in de Beemster. Ik zing<br />

en schrijf muziek. Mijn eigen geschreven<br />

muziek is voor mensen die houden van<br />

Nederlandstalige pop met persoonlijke<br />

verhalen en eigentijdse melodieën. Maar<br />

de covers die ik speel met mijn band zijn<br />

heel divers. Van Billie Joel tot Tabitha en<br />

van Adele tot Elton John.<br />

Wat wilde je worden toen je jong was?<br />

Toen ik jong was wilde ik graag juf worden.<br />

Ik was wel altijd al bezig met zingen, trad<br />

veel op, onder andere op de basisschool,<br />

maar ik durfde nooit te dromen om<br />

daarvan mijn beroep te maken. Tot ik een<br />

aantal jaar geleden ging nadenken wat mij<br />

mijn hele leven al gelukkig maakt en een<br />

steady factor is in mijn leven. En dat was/is<br />

zingen. Dus ben ik ervoor gegaan en heb<br />

auditie gedaan bij de Popacademie van<br />

ArtEZ Conservatorium Enschede. En<br />

gelukkig met succes!<br />

Lisa Carmen, ‘Popkanjer’<br />

van Noord-Holland<br />

Wat is de reden dat jij bent gaan zingen?<br />

en bespeel je ook een instrument?<br />

Zingen zit er bij mij al vanaf jonge leeftijd<br />

in. Toen ik als 4-jarige op het Beemster<br />

Kinderkoor, aankwam en bewust in<br />

aanraking kwam met muziek, opende er<br />

een nieuwe wereld voor mij. De woensdagmiddag<br />

met het koor was jarenlang<br />

mijn favoriete dag en plek om te zijn. Het<br />

begon allemaal met een liefde en plezier<br />

voor zingen, en later maakte ik bewust de<br />

keuze om een carrière in de muziek na te<br />

streven. En die liefde wil ik zelf ook graag<br />

meegeven aan de mensen.<br />

Welke zanger of zangeres zou jij nog<br />

graag ontmoeten?<br />

In Nederland staan Suzan & Freek en<br />

BLØF hoog op mijn lijst, terwijl ik buiten<br />

Nederland absoluut Adele of Elton John<br />

zou willen ontmoeten.<br />

Wat of wie inspireert jou?<br />

Ik heb verschillende mensen die mij op<br />

muzikaal vlak inspireren. Mijn inspiratie<br />

komt voort uit verschillende bronnen,<br />

waaronder mijn koordirigent en pianist<br />

van het Beemster Kinderkoor, mijn pianodocent,<br />

mijn muziekdocent, en artiesten<br />

zoals Suzan & Freek, BLØF en Adele. Allen<br />

delen ze één ding: de passie en liefde die<br />

ze in de muziek stoppen. Buiten muziek<br />

inspireren mijn ouders, zus en oma mij<br />

enorm! Mijn oma is ook mijn grootste fan<br />

en ze is er bij elk optreden bij.<br />

Op welke persoonlijke prestatie ben je<br />

het trotst?<br />

Op muzikaal gebied zou dat mijn debuutnummer<br />

“Tijd” zijn dat ik heb uitgebracht<br />

voor mijn 18e verjaardag. Ik heb zelf de<br />

samenwerking opgezet met een<br />

producer waardoor het mogelijk was om<br />

dit nummer te maken. Ook ben ik erg trots<br />

dat ik door de commissie van NHPop en<br />

Cultuurfonds ben uitkozen als Noord-<br />

Hollandse Popkanjer! Dat is toch een<br />

bevestiging dat je het goed doet!<br />

Het nummer “Tijd” heb je<br />

zelf geschreven?<br />

Ja. ik heb het nummer zelf geschreven met<br />

uiteraard ook input van de producer. Dit<br />

nummer is voor mij heel speciaal omdat<br />

het mijn debuutsingle is en ik kan dan ook<br />

niet wachten om het voor eerst met mijn<br />

band live te spelen op 22 december in de<br />

P3!<br />

Word je weleens vergeleken met de<br />

zangeres Meau?<br />

Nee, maar ik zie dat echt als een groot<br />

compliment. Meau is een echte woordkunstenaar.<br />

Waar zie je jezelf over 5 jaar?<br />

Over vijf jaar hoop ik mijn eigen album te<br />

hebben en veel eigen shows te spelen.<br />

Mijn grootste droom is om bij "Beste<br />

Zangers" op de bank te zitten. Maar of dat<br />

over 5 jaar al is dat weet ik niet.<br />

Als je een dag alles kon doen wat je<br />

wilde, wat zou je dan doen?<br />

Dan zou ik graag een dag op een groot<br />

podium staan, zoals de Ziggo Dome. Maar<br />

ook samen optreden met Adele zou mijn<br />

ultieme wens zijn.<br />

Wat is tot nu toe je leukste optreden?<br />

Alle optredens waren geweldig, maar het<br />

Reuring Festival in Purmerend, het<br />

Midwinterfeest in De Rijp en het optreden<br />

met het Zaans Showorkest behoren tot<br />

de hoogtepunten. Maar vraag je mij deze<br />

vraag over 2 maanden, dan zal ik waarschijnlijk<br />

zeggen mijn optreden op 22<br />

december op het Pop- & Cultuurpodium<br />

P3. Want mijn band en ik gaan er echt<br />

een coole show van maken en nummers<br />

helemaal op onze eigen manier spelen.<br />

Je bent binnenkort te zien in Purmerend,<br />

een “thuiswedstrijd”, wat kunnen<br />

wij die avond van jou verwachten?<br />

Tijdens mijn optreden in Purmerend<br />

kunnen jullie een mooie mix van bekende<br />

en onbekende nummers verwachten wat<br />

de avond heel divers en spannend maakt,<br />

en natuurlijk mijn eigen nummer "Tijd".<br />

Maar ook een primeur, want ik zing dan<br />

voor het eerst een nieuw zelfgeschreven<br />

nummer dat nog niet uitgebracht is. Ik ben<br />

super enthousiast over mijn eigen band<br />

waarmee we de nummers op een unieke<br />

manier zullen brengen en ik kan dan ook<br />

echt niet wachten! Ik hoop iedereen op 22<br />

december om 22.00 uur te zien in P3!<br />

Kaartjes à €7,<strong>50</strong> voor de show van 22<br />

december zijn te koop via Pop- & Cultuurpodium<br />

P3: https://www.p3purmerend.nl/<br />

programma/muziekcafelisacarmen/<br />

Meer info over Lisa Carmen:<br />

www.lisacarmen.nl<br />

MARIEKE<br />

Kerstspektakel<br />

Komt dat zien!<br />

De Beemster Ruiters vieren zaterdagavond 16 december een groots kerstspektakel.<br />

U wordt getrakteerd op allerlei acts op of naast een paard. Iedereen is<br />

welkom om te komen kijken. U ook!<br />

Het thema van dit jaar is, hoe kan het ook anders, KERST. Bij de Beemster Ruiters zijn<br />

diverse disciplines, waarin gereden wordt. Zo kunt u denken aan ponylessen en paardenlessen<br />

dressuur en springen, ook mennen met een menkar achter het paard. Op 16<br />

december zult u daar een greep uit te zien krijgen. U zult versteld staan wat er nog<br />

meer met paarden gedaan kan worden! U kunt vanuit de warme kantine al het moois<br />

bewonderen en natuurlijk wordt de inwendige mens niet vergeten. U bent van harte<br />

welkom vanaf 18.45 en het start om 19 uur. De toegang is gratis, dus komt allen en laat<br />

u verrassen! Waar: Beemster Ruiters, Nekkerweg 13A Middenbeemster. Start: 19 uur.<br />

Toegang is gratis.<br />

Wedstrijdverslag<br />

Walking Football<br />

IVV – SV Beemster<br />

Op donderdag 7 december vertrokken<br />

we op uitnodiging om 9 uur richting<br />

Landsmeer voor de eerste uitwisseling.<br />

Na een eerste kennismaking en<br />

een prima kopje koffie was het<br />

omkleden en het veld op.<br />

Prima gekleed in keurige tenues(Dank SV<br />

Beemster). Al snel wist Gerard 1-0 te<br />

maken en scoorde onze “groene smurf”<br />

Piet zelfs 2 keer. Langs de lijn werd er al<br />

10,10,10 geroepen, maar dat bleek wat<br />

overmoedig, want de tegenstander kwam<br />

terug naar 3-2. Dit leidde tot enige onrust<br />

bij de supporters, die op zoek gingen<br />

naar bekertjes en vuurwerk. Het was<br />

Peet die de rust bij ons terugbracht en<br />

zorgde voor 4-2 en na de 4-3 was het<br />

Gerard die opnieuw wist te scoren.<br />

Hiermee werd de eerste van de 3 periodes<br />

afgesloten. Na de hervatting was<br />

het Herman die zijn enige geldige doelpunt<br />

wist te scoren en opnieuw Peet, die<br />

zorgde voor een 7-3 tussenstand na de<br />

2e sessie. Hierop ontstond er bij de<br />

tegenstander enig onderling gemopper.<br />

Kort na het begin van de 3e periode was<br />

het Piet die niet alleen voor 8-3 zorgde ,<br />

maar tevens een prachtige koprol liet<br />

zien, een Olympische turner waardig. Hij<br />

scoorde ook nog 9-3, helaas zonder<br />

koprol en daarna scoorde IVV nog 9-4.<br />

Het was een gezellige en sportieve<br />

ochtend. IVV bedankt voor de uitnodiging,<br />

Piet voor het regelen, Joop voor de<br />

tenues en onze “thuisfluiter” Gerrit<br />

bedankt voor het vlekkeloos leiden van<br />

deze topwedstrijd.<br />

www.binnendijks.nu


172662 Poster Uitverkoop Parkingsale A0.indd 1 16/07/2018 10:40<br />

pagina 32<br />

UITVERKOOP<br />

Prettige<br />

VANAF 15 AUGUSTUS<br />

feestdagen<br />

Purmerenderweg 75 Zuidoostbeemster<br />

OP O.A.<br />

TUINMEUBELEN<br />

EN BBQ’S<br />

Intratuin Beemster<br />

www.intratuin.nl<br />

BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> 15 december <strong>2023</strong><br />

Gert-Jan Smit Heiwerken<br />

- Sterk in het kleine werk -<br />

06-53655721<br />

Beemster<br />

pagina 33<br />

De reeks van tien wekelijkse trainingen<br />

valpreventie In Balans start 18 januari.<br />

Deze training is voor mensen vanaf<br />

zestig jaar die door balansverstoring<br />

meer moeite hebben met lopen,<br />

valangst hebben of al eens zijn gevallen.<br />

Een week eerder - tijdens een gratis<br />

bijeenkomst donderdag 11 januari 2024 -<br />

krijgt men informatie over valrisico’s en<br />

het nut van training om balansverstoring<br />

te voorkomen of op te vangen. De informatiebijeenkomst<br />

en de tien trainingen zijn in<br />

Buurtpunt De Gors. De informatie en de<br />

aansluitende serie trainingen van Spurd<br />

geven de deelnemers voldoende zelfvertrouwen<br />

om verantwoord in beweging te<br />

kunnen blijven bij dagelijkse bezigheden.<br />

Tien trainingsuren<br />

De gratis informatiebijeenkomst over de<br />

training valpreventie In Balans is<br />

donderdag 11 januari 2024 in Buurtpunt<br />

De Gors, Lisdoddestraat 40. De bijeenkomst<br />

van een uur begint om 11.30 uur.<br />

Aanmelden voor het bijwonen van de<br />

bijeenkomst is noodzakelijk. Wie in<br />

vervolg op deze bijeenkomst besluit mee<br />

te doen aan de training In Balans kan<br />

zich direct bij Spurd inschrijven voor tien<br />

vervolgtrainingen. De tien trainingsuren<br />

kost € <strong>50</strong>,00 per persoon. Donderdag 18<br />

januari is de eerste van tien wekelijkse<br />

trainingsuren, de laatste is donderdag 21<br />

maart 2024. De training is steeds vanaf<br />

11.30 uur tot 12.30 uur. Het is mogelijk mee<br />

te doen aan de trainingen zonder de<br />

BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> 15 december <strong>2023</strong><br />

Winter, december, kwarkbolletjes maken<br />

Al tientallen jaren wordt er een dag voor oud en nieuw in<br />

mijn familie kwarkbolletjes gebakken. Een heerlijk alternatief<br />

voor oliebollen. De bollen worden naar een oud recept<br />

van mijn oud-tante Tonie gemaakt. Tante Tonie was de Duitse<br />

vrouw van mijn oud-oom.<br />

Zij bakte met de feestdagen de heerlijkste dingen. En als je als<br />

kind dan verplicht op bezoek moest om gelukkig nieuwjaar te<br />

wensen, dan maakte dat veel goed. In de loop van de tijd is er<br />

wel het een en ander veranderd. Mijn moeder zorgde vroeger<br />

voor de boodschappen. Ze is nu 91, dus doen wij het nu. Mijn<br />

vader zorgde voor het bakken, hij is overleden, mijn broer valt<br />

voor hem in. We bakten bij mijn moeder thuis, nu bij degene die<br />

het niet erg vindt om een tijdje in de baklucht te zitten. We<br />

bakken zoveel bollen dat we uit kunnen delen. En oud en nieuw<br />

is niet compleet zonder kwarkbolletjes, vinden ook mijn<br />

vrienden waar we altijd oud en nieuw mee vieren. Hier onder<br />

het recept als u het ook eens wil proberen. Het is ten slotte<br />

geen geheim familierecept.<br />

Ingrediënten:<br />

1 pond bloem en extra bloem om werkblad te bestuiven; 1 pakje<br />

bakpoeder; 100 gr. suiker; 1 pakje vanillesuiker; 2 eieren en 1<br />

eidooier; 100 gr. boter; Half pond kwark, mag ook wat meer zijn;<br />

1<strong>50</strong> gr. (kersen)jam; Zonnebloemolie om in te bakken, 1 á 2 flessen<br />

Nodig:<br />

Rond glas van 12 cm. doorsnee en een frituurpan, eventueel twee.<br />

Ingrediënten, bloem tot en met kwark, met de hand mengen tot<br />

een deeg. Een deel van het deeg uitrollen tot een dikte van ongeveer<br />

een halve centimeter op een met bloem bestoven werkblad.<br />

Dus niet te dun. Uit de platte plak met het glas cirkels ‘snijden’. Een<br />

cirkel opnemen, een lepeltje jam in het midden leggen. De cirkel<br />

dubbelvouwen en de randen dichtknijpen. Goed dichtdrukken,<br />

want anders springen de flapjes open in de olie. Je kunt ook een<br />

beetje water gebruiken om de flapjes goed dicht te krijgen. Wij<br />

drukken de randen altijd nog even goed dicht met een vork. Zo<br />

doorgaan tot het deeg op is. Als er 3 of 4 flapjes klaar zijn, gaan ze<br />

in de hete zonnebloemolie (170/175 graden) tot ze lichtbruin (als<br />

een oliebol) zijn. De eerste flap af laten koelen en even controleren<br />

of die van binnen goed gaar is. Tijd in frituurpan eventueel<br />

aan passen. Als alles is gebakken, laten afkoelen. Beetje poedersuiker<br />

erover. Ze zijn het lekkerste als ze vers zijn. Eet smakelijk.<br />

CAROLIEN<br />

Training valpreventie In Balans<br />

informatiebijeenkomst te hebben bijgewoond,<br />

bijtijds aanmelden is wel noodzakelijk.<br />

Aanmelden noodzakelijk<br />

Spurd weet graag hoeveel mensen zij kan<br />

verwachten tijdens de gratis informatiebijeenkomst<br />

over de training In Balans.<br />

Aanmelden kan tot en met zondag 7<br />

januari 2024 met een e-mail naar info@<br />

spurd.nl of door maandag tot en met<br />

vrijdag tussen 08.30 uur en 15.30 uur te<br />

bellen met 0299 418 100.


pagina 34<br />

BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> 15 december <strong>2023</strong><br />

pagina 35<br />

BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> 15 december <strong>2023</strong><br />

Het bestuur, vrijwilligers en de<br />

nieuwe huurders van<br />

Beemster Vertoeving heten u in<br />

de loop van 2024 hartelijk welkom<br />

in de frisse, gerestaureerde zaal<br />

aan de Middenweg 87.<br />

We wensen u hele fijne feestdagen<br />

en een gezond 2024 vol met vrede<br />

in de wereld ver weg en dichtbij.<br />

Op de foto:<br />

rechts Jacob op één van de scholen.<br />

November en december staan voor Jacob en Katinka Dekker<br />

uit de Zuidoostbeemster in het teken van de schoenendozenactie<br />

van de Stichting Hulp aan Roemenië Purmerend.<br />

“Dat doe je toch gewoon”<br />

Al enkele jaren helpen ze mee schoenendozen te vullen voor<br />

verschillende groepen Roma in Transsylvanië en Roemeens<br />

Moldavië, die dat hard nodig hebben. Dit jaar gaan de ongeveer 900<br />

dozen naar een opvanghuis voor vrouwen, een centrum voor<br />

verstandelijk gehandicapten en scholen. Katinka is in november<br />

druk met het verzamelen van dozen (“Ik ga ook bij de schoenenwinkels<br />

langs.”), benaderen van mensen en het vullen van de dozen<br />

met gekregen spullen. Dit alles wordt geïnitieerd door hun kerk, de<br />

Kerk van de Nazarener. Jacob helpt daar waar nodig en is vorig jaar<br />

zelf mee geweest om de dozen uit te delen. De bus met aanhanger<br />

is in de nacht van 6 december vertrokken voor zijn reis van 2 tot 3<br />

dagen. Maar de kerkleden denken niet alleen in december aan de<br />

mensen in Roemenië. Zo’n drie á vier keer per jaar gaan ze naar dit<br />

gebied om spullen te brengen of te helpen bij het bouwen van<br />

huizen. Zie voor meer informatie hun website of facebookpagina.<br />

CAROLIEN<br />

Marcel Kapteijn en zijn Raindogs en de sfeervolle<br />

folkband Ronin in de Kerst Cultuursalon!<br />

Op vrijdagavond 22 december organiseren wij in Onder de<br />

Linden te Middenbeemster de laatste cultuursalon van <strong>2023</strong><br />

voor jong en oud. Deze avond staat in het teken van kerst.<br />

06-3004 90 91<br />

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gezond 2024 toe!<br />

We hebben al wat publiekaantrekkers aangemeld gekregen<br />

hierboven vermeld. Publiek van harte welkom om te luisteren,<br />

kijken en te genieten in een gezellig samenzijn!<br />

Open podium met piano, gedichten en verhalen<br />

Joke Tulp speelt weer op de piano, maar wordt bijgestaan<br />

door Anita Heilig die haar sfeervolle swingende saxofoonklanken<br />

met die van Joke zal laten mengen. Er zullen<br />

gedichten, verhalen en liedjes zijn. Daarnaast verwachten wij<br />

nog wat aanmeldingen. Wil je ook optreden, contact ons op<br />

onderstaand emailadres. Een vleugel staat beschikbaar en<br />

begeleidende techniek en een uur van tevoren kan je nog<br />

even uitgebreid soundchecken.<br />

Zonder publiek is er geen feest, dus komt allen! (Alle leeftijden<br />

welkom). De entree is vrij, maar eigen bijdrage wordt gewaardeerd!<br />

U bent welkom vanaf 20:00 uur, aanvang is half negen. Om<br />

op te treden mail naar: cultuursalon@onderdelindenbeemster.nl<br />

COR WAGENAAR EN SYLVETTE ERNSTING


pagina 37<br />

BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> 15 december <strong>2023</strong><br />

Verhalen op Fort bij Spijkerboor 2024<br />

Er zijn tientallen verhalen te vertellen over Fort bij Spijkerboor.<br />

Het ligt verscholen in het polderlandschap van de<br />

Beemster en is één van de grootste forten van de Stelling<br />

van Amsterdam.<br />

Natuurmonumenten heeft plek voor nieuwe verhalenvertellers<br />

op het fort! Het Fort bij Spijkerboor dateert uit het begin van de<br />

20e eeuw en diende als onderdeel van de Stelling van<br />

Amsterdam, een verdedigingslinie die rond de hoofdstad werd<br />

gebouwd om deze te beschermen tegen vijandige aanvallen.<br />

Het knooppunt van kanalen en dijken bij Spijkerboor was een<br />

zwakke plek in deze verdedigingslinie. Daarom werd in 1913 op<br />

deze plek een extra groot en sterk fort gebouwd. Tijdens de<br />

Eerste Wereldoorlog verbleven er 300 soldaten in dit fort. Het<br />

fort, met zijn indrukwekkende grachten, bunkers en gangenstelsels,<br />

biedt een fascinerende kijk op de militaire geschiedenis<br />

van Nederland. In het fort is veel bewaard gebleven:<br />

munitiekamers, kanonnen en zelfs een gepantserd draaikoepelgeschut.<br />

In de grote poterne is een serie muurschilderingen<br />

bewaard gebleven. En ook de slaapvertrekken, waslokalen en<br />

de legerkeuken met enorme kookketels zijn er nog steeds. In<br />

2024 is het fort weer een aantal keer geopend voor het publiek.<br />

Op de open dagen geven vrijwilligers van Natuurmonumenten<br />

rondleidingen en hoor je de verhalen. Is dit ook iets voor jou?<br />

Fort bij Spijkerboor is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers<br />

die ons team willen versterken, zowel gidsen, gastheren en<br />

gastvrouwen als mensen die de boswachters helpen met het<br />

beheer van het fort en de natuur. Kijk voor meer informatie en<br />

openingstijden op nm.nl/fortbijspijkerboor.<br />

Voor vrijwilligerswerk mail je naar<br />

fortbijspijkerdoor@natuurmonumenten.nl .<br />

Voor: Nieuwbouw<br />

Aanbouw<br />

Verbouw<br />

Onderhoud<br />

www.braakbouw.nl<br />

Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar


pagina 38<br />

BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> 15 december <strong>2023</strong><br />

pagina 39<br />

BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> 15 december <strong>2023</strong><br />

Winterse Wijnen<br />

In de aanloop naar het einde van het jaar en komende<br />

Kerstperiode, hopen velen van ons op een echte winter.<br />

Sneeuw en ijs maken de winter compleet. Voor de<br />

Wintereditie van <strong>2023</strong> heb ik een bezoek gebracht bij<br />

de wijnimport van J. Bart in het fort Benoorden Purmerend.<br />

Op mijn vraag aan Henk Bart was om meer te<br />

weten te komen over winterse wijnen.<br />

De heer Bart reageerde rustig met de opmerking dat er erg veel<br />

soorten wijn zijn van duizenden verschillende druivensoorten.<br />

Ook bestaan er grote verschillen tussen de wijnhuizen, zelfs als<br />

ze in dezelfde streek zijn gevestigd. Voor de winterse periode<br />

stelde hij voor om een stevigere wijn te kiezen, omdat men in de<br />

koudere periode vaak ook stevige kost eet, zoals stamppot of<br />

een stoofpotje. Dit komt de smaak van het geheel zeker ten<br />

goede vanwege de verhouding tussen het voedsel en de wijn.<br />

Tijdens de wintersportvakanties worden er bijvoorbeeld in de<br />

restaurants in Italië zwaardere wijnen geschonken, die uitstekend<br />

passen bij de rijkelijke gerechten. De iets zwaardere wijnen<br />

komen veelal uit het Rhône dal, maar ook uit Spanje.<br />

Zwaardere rode wijnen zijn bijvoorbeeld de Malbec en Syrah. Als<br />

men in een restaurant kiest voor zuurkool met zalm is de beste<br />

keuze voor witte wijn, Maar kiest men voor zuurkool met fazant<br />

dan is de rode Pinot noir de beste keuze. Zo zijn er vele soorten<br />

mogelijkheden en het is belangrijk om advies te vragen als u uit<br />

eten gaat. Veel mensen vinden de smaak van wijn niet lekker<br />

Afgelopen mei nam Tiny Mol (1938) na 21<br />

jaar afscheid als pianiste van het Beemster<br />

Kinderkoor. Maar Tiny zit niet stil,<br />

want naast pianospelen staat zij sinds<br />

vijf jaar ook achter haar schildersezel.<br />

Geïnspireerd door haar leermeester heeft zij<br />

het Realisme geheel onder de knie<br />

gekregen. Getuige haar olieverfschilderijen<br />

in De Keyserin. Tiny: “Toen ik op mijn 80ste<br />

begon met schilderen had ik geen idee of<br />

het me ook echt zou gaan lukken. Van<br />

docent Cas Waterman uit Volendam heb ik<br />

het ‘licht-donker’ principe geleerd. Alles wat<br />

diepte moet krijgen maak je donker en alles<br />

wat op de voorgrond moet komen kleur je<br />

lichter. Als je daarmee aan de gang gaat, zie<br />

vanwege de tannine die in de wijn zit, dit geeft een iets bittere<br />

smaak en een droge mond. Tannine is een looizuur dat normaal in<br />

de natuur voorkomt. Als er jonge wijn geschonken wordt, is het<br />

tannine gehalte hoger dan bij een oudere wijn. Rode wijn met veel<br />

tannine is Malbec en Syrah. Dat geeft een droog gevoel in de<br />

mond. Maar als de wijn ouder wordt, wordt de smaak iets ronder<br />

in de mond, het tannine gehalte wordt door de leeftijd van de wijn<br />

gedecimeerd en smaak en het aroma beter. Rode wijn met weinig<br />

tannine is Pinot noir en Barbera. Als u een speciale wijn zoekt,<br />

vindt u die in de grote Hamersma wijngids <strong>2023</strong>.<br />

PETER<br />

Realisme in De Keyserin<br />

je de voorwerpen gewoon op het doek<br />

verschijnen,” aldus Tiny. “Het is magisch als<br />

dat lukt!”. Op dit moment exposeert zij haar<br />

Stillevens in de Keyserin, naast de Keyserkerk.<br />

Deze kunstwerken zijn helaas niet te<br />

koop: “Ik geef ze dit keer cadeau aan mijn<br />

kinderen en kleinkinderen. Maar ik vind het<br />

wel leuk om mijn werk te exposeren, ik vind<br />

het mooi om mijn liefde voor de schilderkunst<br />

met de kijker te delen ze misschien<br />

zelfs te inspireren. We zijn nooit te oud om te<br />

leren!”. De expositie ‘Realisme’ van Tiny Mol-<br />

Groot is tot en met januari te zien in De<br />

Keyserin. Geopend op zondagen en op<br />

afspraak. 06 – 4346 1839.<br />

TEKST: ANNEKE GOEDE/<br />

FOTO: DENNIS A-TJAK.


pagina 40<br />

BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> 15 december <strong>2023</strong><br />

pagina 41<br />

BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> 15 december <strong>2023</strong><br />

Wij wensen iedereen<br />

een goed en bovenal<br />

gezond 2024 toe.<br />

“Dit werk is waardevol voor mij, omdat<br />

ik mijn best kan doen voor iemand”<br />

“Ik zit vol energie als ik weer thuis kom”<br />

IJsclub Bamestra<br />

“Mijn steentje bijdragen,<br />

al is het maar heel even”<br />

“Dit werk geeft zin en betekenis<br />

aan je eigen leven”<br />

“Prachtige ervaring rijker...”<br />

Een actieve vereniging die het vooral<br />

moet hebben van deze periode in het<br />

jaar, waarin we de kinderen op jonge<br />

leeftijd leren schaatsen op de Kunstijsbaan<br />

De Meent in Alkmaar onder begeleiding<br />

van het enthousiaste<br />

Jeugdschaatsteam. En niets is dan<br />

mooier als een van de talentjes dan<br />

doorstoomt naar de Topdivisie Dames<br />

Marathon Schaatsen zoals Paula Konijn<br />

uit de Noordbeemster nu doet.<br />

Wanneer de vorst invalt stellen we de<br />

IJsbaan in Middenbeemster open om<br />

iedereen van onze mooie wintersport te<br />

laten genieten in het hart van het dorp.<br />

Het klimaat verandert, om die statistieken<br />

kunnen we niet heen maar toch<br />

hebben we kans gezien om in deze eeuw,<br />

sinds 2000, in 15 winters de baan te<br />

openen en in maar 8 winters lukte dat<br />

niet. De periodes worden wel korter dat<br />

we ijs hebben, daaraan kun je ook zien<br />

dat je net die paar graden vorst mist die<br />

er <strong>50</strong>/60 jaar geleden wel waren. Bijna<br />

leek het erop dat we een paar weken<br />

geleden in november al op het natuurijs<br />

zouden komen , dat ging net niet door,<br />

maar een jaar geleden lukte het wel op 17<br />

en 18 december, voor de Kerst dus al. Het<br />

was een bijzonder weekend, omdat we<br />

het diplomaschaatsen voor de jeugd i.p.v.<br />

op het kunstijs in Alkmaar die zaterdagochtend<br />

op onze eigen baan in Middenbeemster<br />

hebben gehouden, dat komt<br />

niet zo vaak voor.<br />

En mocht het niet lukken om in ons eigen<br />

land te schaatsen u kunt altijd terecht in<br />

Oostenrijk, ieder jaar vertrekt er in januari<br />

een groep uit de Beemster en omstreken<br />

vanaf ons Clubgebouw met de bus naar de<br />

Weissensee, voor een week op het ijs en in<br />

de sneeuw,misschien zijn er nog een paar<br />

plaatsjes vrij. Het gehele jaar door worden<br />

In ons clubgebouw veel vergaderingen en<br />

bijeenkomsten gehouden van verenigingen<br />

en clubs.<br />

Om dit allemaal draaiende te houden<br />

hebben we uw steun hard nodig en dat is<br />

mogelijk via contributie of donateurschap.<br />

Onze website is recentelijk vernieuwd en<br />

daar kunt u alle informatie op vinden.<br />

IJSCLUB BAMESTRA<br />

Zomaar wat quotes van onze vrijwilligers die aangeven hoe bijzonder het werk in<br />

het hospice is. Heb je een luisterend oor, ben je empathisch en zorgzaam én kun<br />

je minimaal vier uur per week een dienst draaien? Kom dan eens langs om kennis<br />

te maken! Een zorgachtergrond is niet nodig; wij verzorgen de introductiecursus.<br />

Voor een vrijblijvend gesprek kun je telefonisch contact opnemen met onze<br />

coördinator: 0299 682 020 of via e-mail: coordinator@hospiceleeghwater.nl<br />

Wij wensen u stralende<br />

feestdagen en een energiek 2024<br />

Prins Mauritsstraat 4 • 1462 JJ Middenbeemster • www.hospiceleeghwater.nl<br />

www.electro2000.nl | info@electro2000.nl | 0299-681680


pagina 42<br />

BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> 15 december <strong>2023</strong><br />

pagina 43<br />

BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> 15 december <strong>2023</strong><br />

Podologie Beemster<br />

H. van Randwijklaan18<br />

Medisch pedicure Stina<br />

Zwaansvliet 19<br />

Afspraak 0640743743<br />

dag & nacht bereikbaar: 0299 - 68 39 45<br />

Bel bij een overlijden of voor een kosteloze voorbespreking<br />

pakket budget<br />

crematie dekker<br />

pakketprijs €1.995,-<br />

Expositie Tineke Sas in Zuidoostbeemster<br />

www.podologiebeemster.nl<br />

www.schoonheidssalonstina.nl<br />

pakket all-in<br />

crematie dekker<br />

pakketprijs €3995,-<br />

STINA WENST U<br />

GEZELLIGE FEESTDAGEN<br />

www.uitvaartpurmerend.nl<br />

pakket crematorium<br />

purmerend<br />

pakketprijs €5200,-<br />

een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn<br />

BOUW en INTERIEUR<br />

Prettige feestdagen<br />

& een gezond 2024<br />

T 0299-684151 F 0848-325106<br />

www.RONALDVANDERPLOEG.NL<br />

Installatiebedrijf Pasterkamp v.o.f. Sinds 1840<br />

Ambachtsweg 5D, 1474 HV Oosthuizen<br />

Voetcorrect<br />

Praktijk voor Podologie<br />

Gas-, Water-, Sanitair- en C.V.-installaties<br />

Zink- en dakwerken, Onderhoud en service<br />

Airconditionings installatie<br />

Ook voor ergonomisch sanitair.<br />

Mail: info@pasterkamp-installateurs.nl - www.pasterkamp-installateurs.nl<br />

Tel. 0299 401400 Fax 0299 403452<br />

Anja wenst ook u<br />

fijne feestdagen en<br />

een gezond 2024<br />

Tel: 06 4345 0355<br />

www.podozorg-beemster.nl<br />

2 lokaties: Hobrederweg 29<br />

Huisartsenpraktijk v. Aken<br />

Kluitjes<br />

Opbrengst collecte voor Alzheimer<br />

Nederland in Beemster: €2.531,88. Een<br />

mooi bedrag. Dank aan gevers en<br />

collectanten. Hopelijk tot volgend jaar.<br />

Interesse om te collecteren? Irene Vet<br />

(0630718089)<br />

www.alzheimer-nederland.nl.<br />

Per direct sluit het onafhankelijk<br />

raadslid Frank Schaaij zich aan bij GBP.<br />

Dit betekent een versterking van de<br />

gemeenteraadsfractie van Gemeentebelangen<br />

Purmerend, die hierdoor<br />

groeit van 1 naar 2 zetels.<br />

Klein Werk is een veelzijdige tentoonstelling<br />

met grafisch werk, schilderijen,<br />

objecten, foto's, keramiek, textiel,<br />

digitale kunst en werken in gemengde<br />

technieken. De tentoonstelling is te<br />

zien van 9 december <strong>2023</strong> tot en met 6<br />

januari 2024 op woensdag tot en met<br />

zaterdag van 12:00 tot 17:00 uur. De<br />

kunstwerken zijn niet groter dan <strong>50</strong> x<br />

<strong>50</strong> cm en niet duurder dan <strong>50</strong>0 euro en<br />

kunnen tijdens de tentoonstelling<br />

worden gekocht en direct mee naar<br />

huis worden genomen. Kunsthuis<br />

Waterland, Peperstraat 36 Purmerend.<br />

Zondagmiddag 17 december: voor<br />

kinderen van 2 tot 5 jaar en hun (groot)<br />

ouders: WAS van de bekroonde jeugdtheatermakers<br />

Casier & Dies. Theater De<br />

Verbeelding/P3. Kaarten: € 11,<strong>50</strong> volw./<br />

kinderen tot 13 jaar € 8,<strong>50</strong>, inclusief reserveringskosten.<br />

Info: theaterdeverbeelding.nl.<br />

reserveerlijn: 0299 411234.<br />

Proeven aan het schrijverschap in de<br />

Bibliotheek Purmerend. 20 december.<br />

Een inspirerende workshop. Gezellige<br />

en informele sfeer. Van 10:15 tot 11:45 uur.<br />

Kosten: €5,00 (leden), € 7,<strong>50</strong> (nietleden).<br />

Aanmelden: www.bibliotheekwaterland.nl/agenda.


pagina 44<br />

BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> 15 december <strong>2023</strong><br />

pagina 45<br />

BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> 15 december <strong>2023</strong><br />

Kluitjes<br />

Fijne feestdagen<br />

en een gezond 2024<br />

STAGE24 – 21 september 2024. Na het<br />

succes van Wolter Kroes, Queen Must<br />

Go On, gaan we ook het volgende jaar<br />

weer een spektakel meemaken! Bee<br />

Gees Forever, een tribute band die<br />

meedoet aan “The Tribute – Battle of<br />

the Bands”, zal de legendarische<br />

klanken van de Bee Gees weer laten<br />

klinken. Een avond die garant zal staan<br />

vol dans, zang, nostalgie.<br />

Kerststukjes maken voor mannen: 16<br />

december. Ontdek de kunst van het<br />

samenstellen van stoere en mannelijke<br />

kerstdecoraties. Je kan je laten<br />

inspireren door warme sfeer en<br />

deskundige begeleiding. Alle benodigde<br />

materialen worden geleverd,<br />

dus je enthousiasme is het enige dat<br />

mee hoeft! Bereid je voor op een avond<br />

met creativiteit, gelach en een klein<br />

vleugje kerstmagie.<br />

In tegenstelling tot eerdere berichten<br />

kunt u nog steeds uw kaarsen en<br />

restanten (gebroken en/of kaarsvet)<br />

hiervan inleveren voor de Stichting<br />

Caritas Ukraine Holland bij het inzamelpunt<br />

van de Beemster, Hobrederweg<br />

12, 1462LJ Beemster(tel<br />

0299-681902 bij voorkeur na 18.00) ook<br />

voor andere hulpgoederen kunt u<br />

contact met mij opnemen. Met elk<br />

transport naar de Oekraïne gaan er<br />

ook kaarsen mee. Deze brengen de<br />

Oekraïense bevolking.<br />

A L L E S V O O R U W B R I L<br />

Optiek Support van Huizen<br />

H.M. van Randwijklaan 18<br />

1462 XS Middenbeemster<br />

Tel. 06 5<strong>50</strong>75179<br />

E-mail: optiek-support@ziggo.nl<br />

www.optieksupport.nl<br />

Heeft u het idee, dat u minder goed gaat zien?<br />

Is uw bril aan vervanging toe?<br />

Mail of bel Optiek Support.<br />

Oogmetingen uitsluitend op afspraak!<br />

Opt iek Support<br />

wenst u pret t ige feestdagen,<br />

veel geluk en<br />

een scherpe blik in 2024<br />

Wij zijn nu 2 dagen<br />

per week geopend<br />

EEN UITGELEZEN COLLECTIE bij Boekenmagazijn<br />

Serendipity<br />

Gebruik naast<br />

Wikipedia vooral<br />

ook boeken!<br />

Middenweg 161, Middenbeemster<br />

Geopend: zaterdag 11.00 - 17.00 uur. Telefoon zaterdag 06 - 20301221,<br />

overige dagen 0299 - 685666. Zie ook: www.serendipity-books.nl<br />

Pret tige feestdag e n<br />

Insulindeweg 9<br />

1462 MJ Middenbeemster<br />

Tel. 0299-684345<br />

email info@lammesmaatwerk.nl<br />

Bedrijf in de Kijker:<br />

Het team van<br />

Maarten Tromp staat als een huis<br />

Tromp garantiemakelaars bestaat ondertussen 45 jaar.<br />

Van fotopost naar digitaal. Van generatie op generatie.<br />

Maar het persoonlijke contact is gebleven. Het werd niet<br />

de kunstacademie maar in de voetsporen van zijn vader.<br />

Maarten werkt ondertussen bijna tien jaar als makelaar, hij wil<br />

graag de krachten achter de stropdas voorstellen. Janneke<br />

werkt ondertussen al 23 jaar op de commerciële binnendienst.<br />

Ze geeft aan dat het een afwisselende, veelzijdige baan is. Zij<br />

loopt naast de makelaar, met de klanten mee en begeleidt de<br />

aan- en verkoop van A tot Z. De aangeboden objecten worden<br />

aangemeld op Funda en een eigen website. Als kopers een<br />

zoekopdracht plaatsen gaat het in de regel sneller dan het<br />

zoeken op Funda. Nicole werkt nu drie jaar op kantoor. Zij heeft<br />

onlangs haar opleiding tot – assistent register makelaar- afgerond.<br />

Voor haar is persoonlijk contact ook belangrijk. Zij vindt<br />

het fijn te werken in een kleine setting, ervaart het team als<br />

betrokken en meedenkend. Ze vinden het altijd fijn als een<br />

klant tevreden de deur achter zich dicht trekt.<br />

MARIEKE<br />

OP DE FOTO (VAN LINKS NAAR RECHTS)<br />

MAARTEN, JANNEKE EN NICOLE


pagina 46<br />

BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> 15 december <strong>2023</strong><br />

pagina 47<br />

BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> 15 december <strong>2023</strong><br />

Wij wensen u<br />

fijne feestdagen<br />

en een gelukkig<br />

nieuwjaar!<br />

Prettige Feestdagen<br />

& een gezond 2024<br />

aannemersbedrijf<br />

• Nieuwbouw • Verbouw • Renovatie • Onderhoud<br />

Jisperweg 21 • 1464 NE Westbeemster • 0299 - 720 274 • 06 - 10 530 176<br />

info@aannemersbedrijftimmer.com<br />

wenst iedereen prettige kerstdagen<br />

en een gezond en gelukkig nieuwjaar!<br />

Westerhem 23 ❋ Middenbeemster<br />

Telefoon (0299) 68 13 82<br />

Kerst<br />

Terwijl het mijn laatste werkdag voor kerst is, bedenk ik<br />

mij dat het voor de bewoners hun laatste kerst is. Voor<br />

hun naasten de laatste kerst samen. Deze kerstdagen<br />

zullen hier in het hospice een speciale betekenis krijgen.<br />

Dit jaar voor de kinderen van de bewoners niets in de trend<br />

van: wat gaan we doen met pa met de kerst? Of vragen we ma<br />

eerste of tweede kerstdag? Dit jaar is het kerst “vieren” in het<br />

hospice. Bewust afscheid nemen, kerst zal volgend jaar hoe<br />

dan ook anders zijn. Gemis, een lege stoel, herinneringen aan.<br />

Voordat ik naar huis ga, loop ik nog even alle kamers in. Een<br />

paar bewoners hebben vanmorgen een gesprek gehad met<br />

de huisarts, hun wensen uitgesproken, maar ook hun angst<br />

om te overlijden. Een bewoonster van 58 jaar wens mij fijne<br />

dagen toe. “Pluk de dag lieverd, zorg voor quality time”, zegt ze.<br />

Ik geef haar een knuffel en wens haar fijne kerstdagen.<br />

Terwijl ik de deur achter mij dicht trek gaat het slikken even<br />

moeilijk, in mijn ogen een traan. Voor mij de kerstboodschap,<br />

heb je leven lief, heb je gezondheid lief, heb je naaste lief.<br />

Count your blessings.<br />

MARIEKE<br />

THEATER ONDER DE LINDEN<br />

“Lekker Thuis”...<br />

Het nieuwe jaar begint goed in Onder de Linden. Zaterdag 6<br />

januari is er weer een leuke kindervoorstelling voor de kleintjes<br />

(3+). Dit keer kunnen jullie komen kijken en luisteren<br />

naar “Lekker Thuis”, een gezellige voorleesvoorstelling van<br />

Meneer Wiem en Marieloes. Waar gaat het verhaal over?<br />

Harry is een grote kat. Het liefst zit hij binnen voor de kachel te<br />

snorren en te spinnen. Maar als vlinder Vera tikkertje wil spelen,<br />

gaat Harry mee naar buiten. Harry verdwaalt in de stad en alleen<br />

Vera weet de weg naar huis. Kan iemand Harry helpen om Vera te<br />

vinden????? Het wordt weer een vrolijke voorstelling met<br />

poppentheater en swingende liedjes.<br />

Kom zaterdag 6 januari naar Onder de Linden. De voorstelling<br />

begint om 14.30 uur. De kaarten kosten € 9,- per persoon. Kijk op<br />

www.onderdelindenbeemster.nl voor meer informatie en bestel<br />

daar je kaartjes.<br />

TOT ZIENS IN ONDER DE LINDEN,<br />

MIDDENWEG 1<strong>50</strong> (NAAST DE KEYZERKERK) IN MIDDENBEEMSTER<br />

De nieuwe eindredacteur<br />

Jullie blijven informeren, amuseren en inspireren. Dat is mijn<br />

doel als nieuwe eindredacteur van de <strong>Binnendijks</strong>. In 2024<br />

neem ik het stokje over. Maar wie ben ik?<br />

Mijn naam is Stoney Peters, opgegroeid aan de H.M. van Randwijklaan<br />

in de Middenbeemster. Nu woon ik samen met mijn vriend<br />

en dochter met veel plezier in de Keyser. Wat ik zo fijn vind aan de<br />

Beemster? De rechte indeling, de frisse lucht maar bovenal dat<br />

iedereen elkaar gedag zegt op straat. Als het aankomt op werken<br />

ben ik erg gedreven. Ik vind het leuk en ga resultaatgericht te<br />

werk. De afgelopen 6 jaar heb ik veel ervaring opgedaan bij verschillende<br />

grote merken (vtwonen, Ouders van Nu en Pip Studio).<br />

Mijn passie voor e-commerce en communicatie heb ik doorgezet<br />

naar mijn eigen onderneming. Ik help ondernemers op het gebied<br />

van e-commerce, contentcreatie, e-mailmarketing en website<br />

optimalisatie.<br />

Voor jullie als lezers van de <strong>Binnendijks</strong> blijf ik jullie voorzien van<br />

interessante verhalen, uitjes voor in de agenda en leuke nieuwtjes.<br />

Heb je een leuk verhaal, suggestie of idee? Mail deze dan<br />

naar redactie@binnendijks.nu<br />

Ik kijk ernaar uit!<br />

GROETEN STONEY


pagina 48<br />

BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> 15 december <strong>2023</strong><br />

pagina <strong>49</strong><br />

BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> 15 december <strong>2023</strong><br />

FIJNE KERSTDAGEN EN EEN GEZOND 2024<br />

‘Handje helpen Purmerend’<br />

winnaar Lokaal Compliment <strong>2023</strong><br />

Middenweg 78 in Middenbeemster. Kijk voor de openingstijden op de website:<br />

www.voergoed.nl | www.ruitergoed.nl<br />

TEAM VISIT BEEMSTER EN DE GASTVROUWEN &<br />

GASTHEREN VAN BEZOEKERSCENTRUM BEEMSTER<br />

WENSEN JE FIJNE FEESTDAGEN<br />

EN EEN GEZOND & GELUKKIG 2024!<br />

BRON: JUR HOMAN / DJIBEEMSTER (INSTAGRAM)<br />

Jaarlijks hebben bewoners en organisaties uit Purmerend en<br />

Beemster de gelegenheid om vrijwilligersinitiatieven te<br />

nomineren voor het Lokaal Compliment. Dit jaar ging de<br />

winnende cheque ter waarde van duizend euro naar de<br />

Stichting Handje helpen Purmerend.<br />

Met deze prijs wil de gemeente, ondersteund door de Rabobank,<br />

zijn waardering uitpreken richting alle vrijwilligers die zich<br />

inzetten voor de medemens in de gemeente. Het thema was dit<br />

jaar ‘Verbinden van doelgroepen’.<br />

Erol Savur van de winnende Stichting mocht een cheque van<br />

duizend euro in ontvangst nemen. ’t Gilde Purmerend ging er met<br />

de 2e prijs vandoor. Een cheque twv vijfhonderd euro.<br />

Zonnebloem Nieuws<br />

OP DE FOTO KEES TIMMER VAN DE RABOBANK<br />

DIE DE CHEQUE OVERHANDIGT AAN<br />

RIA DUIJN, PENNINGMEESTER VAN DE ZONNEBLOEM<br />

Daarnaast waren nog vertegenwoordigers van acht andere organisaties<br />

uitgenodigd. Zij ontvingen de aanmoedigingsprijs. Elk van<br />

€2<strong>50</strong>,=. Dit waren: Stichting Transgenders; Stichting RER Purmerend;<br />

Stichting Prinses Marijke <strong>50</strong>plus; Stichting Luctus Purmerend;<br />

RTV Purmerend; Purmerends Pallet; P3 en Odeon/SWZP.<br />

De jury bestond traditiegetrouw uit wethouder Harry Rotgans en<br />

Rob de Neve (Rabobank). Dit jaar aangevuld met de winnares van<br />

vorig jaar Mieke Hollander. Bij hen waren 190 nominaties binnengekomen<br />

voor maar liefst 52 verschillende initiatieven.<br />

De uitreiking vond plaats in ‘Onder de Linden’ in Middenbeemster<br />

op vrijdagmiddag 1 december. Opvallend was dat bij de tien finalisten<br />

geen organisatie uit de droogmakerij vertegenwoordigd was.<br />

GEERT<br />

We kunnen terugkijken op een prachtig feest ter gelegenheid<br />

van ons 55-jarig jubileum. Dat was bij Kavel 2, een goed<br />

verzorgd, gezellig samenzijn met een lunchbuffet en een<br />

optreden van het cabaretgroepje” Aan de Maat”, waar<br />

iedereen, vrijwilligers en gasten, van genoot.<br />

De Zonnebloem Beemster heeft meegedaan aan de actie RABO<br />

CLUB SUPPORT en heeft een fantastische cheque gekregen van €<br />

1.197.86. Dit om wat extra’s te kunnen doen met de kerst . Met<br />

aandacht voor onze zieke en/of eenzame medemens, een<br />

steuntje in de rug voor ieder die dat nodig heeft. Leden van de<br />

RABObank konden stemmen en zo de Zonnebloem Beemster<br />

ondersteunen. Op 18 okt. Kwam Kees Timmer van de Rabobank<br />

de cheque brengen. Wij bedanken de RABObank en haar leden<br />

voor deze geweldige cheque.<br />

Vanaf 13 dec. brengen onze vrijwilligers 175 kerstattenties rond. Met<br />

dank aan Bij Moeders/Nancy Bakker die met medewerkers van de<br />

dagbesteding de kerstattenties heeft samengesteld en ingepakt.


pagina <strong>50</strong> BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> 15 december <strong>2023</strong> pagina 51<br />

BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> 15 december <strong>2023</strong><br />

Kerst in de<br />

Beemsterkerk<br />

Een swingende kleine kerst met de B-STAR Gospel Singers<br />

Zondag 24 december, 10.00 KERK M-Beemster<br />

Op deze vierde advents-zondag dienst schemert kerst al<br />

volop door. De B-STAR Gospel & Soulsingers zingen bekende<br />

kerst-Carols met veel energie en ritme. Een swingend kerstfeestje<br />

voordat de stille nacht begint.<br />

Betje Wolff Museum<br />

wordt groter<br />

vanthek.nl<br />

Fijne feestdagen en een gezond nieuwjaar!<br />

Gebr. van ‘t Hek is een funderingsspecialist en koploper in trillingsvrije en geluidsarme technieken.<br />

Wij onderscheiden ons door volledige bouwkuipen en funderingen te ontwerpen en te realiseren.<br />

VERTICALE FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

EN DAMWANDCONSTRUCTIES<br />

Kerstnacht in de KEYSER<br />

Zondag 24 december, 22.00<br />

De kerstnacht is het hart van kerst. In een volle kerk, bij het<br />

licht van kaarsen, Stille Nacht zingen, of Gloria in Excelsis Deo.<br />

Muzikale medewerking is er van het Noord-Hollands Selectiekoor,<br />

van Femke Leek, solozang. De samenzang wordt begeleid<br />

door orgel en trompet.<br />

De kerkdeuren gaan een half uur voor aanvang open, niet<br />

eerder. Kort daarop begint ook de samenzang vooraf, afgewisseld<br />

met koor -en solozang.<br />

Kerstmorgen in de Keyser<br />

Maandag 25 december, 10.00<br />

Kerst is het feest van de stille nacht, maar het is ook een blij<br />

feest. Happy Christmas. Op de morgen van kerst vieren wij die<br />

blijheid te midden van alle ernst en zwaarte in de wereld<br />

dichtbij en ver weg. Muziek is er van het Projectkoor Beemster<br />

en van solisten.<br />

Op de drempel van oud&nieuw<br />

Afsluiting van het Feestjaar 400 jaar Keyser<br />

Zondag 31 december, 10.00<br />

Helemaal voorbij is het feest van 400 jaar Keyser nog niet,<br />

toch sluiten wij zondag 31 december het feestjaar af. Wij doen<br />

dat met muzikale medewerking van o.a. Carel Kraayenhof op<br />

zijn bandoneon. Hij luidde het jaar in op oudjaar 2022. Hij luidt<br />

ook uit. Natuurlijk is er een oliebol bij de koffie, al is dit het<br />

eerste jaar in vele decennia dat er geen oliebollenactie is<br />

vanuit onze Beemsterkerk.<br />

Met het “slaan” van de eerste paal is de lang gekoesterde<br />

wens van het museumbestuur om meer groepsruimte te<br />

creëren een stap dichterbij gekomen. Ook de entree met<br />

museumwinkel wordt verbeterd.<br />

Museum Betje Wolff in Middenbeemster is niet geschikt om grote<br />

groepen belangstellenden te ontvangen. Daarom was het een<br />

langgekoesterde wens om uit te breiden. Na jaren overleg met<br />

diverse partijen, is er nu concreet resultaat. De oude wagenschuur<br />

is gesloopt om plaats te bieden aan grotere nieuwbouw.<br />

Waardoor er straks een goede entree met ontvangstruimte voor<br />

groepen ontstaat.<br />

Aangezien het vier eeuwen oude pand een rijksmonument is,<br />

hadden de nieuwbouwplannen heel veel voeten in aarde. De<br />

gevel moest onder andere gehandhaafd blijven. Bouwcoördinator<br />

Bert Jaarsma daarover: “We hebben tijdens het hele proces<br />

van jaren weleens onze twijfels gehad of realisatie er wel in zat.<br />

Niet alleen om de voorwaarden maar ook om het financieel<br />

mogelijk te maken”. Dat proces is nu gelukkig achter de rug.<br />

De voormalige pastorie is niet onderheid. Door de kwetsbaarheid<br />

van de omgeving, was heien op deze locatie dus ook niet mogelijk.<br />

Diverse kortere metalen cilinders boven elkaar worden tot<br />

een diepte van 15 meter geboord en geschroefd. Tot op de tweede<br />

zandplaat. In deze koker wordt cement gestort en slangen bevestigd<br />

om optimaal gebruik te kunnen maken van bodenwarmte.<br />

Een techniek die er samen met zonnepanelen op de eerder gerealiseerde<br />

nieuwe wagenschuur voor moet zorgen dat het<br />

museum in de toekomst nagenoeg energie neutraal wordt. In<br />

totaal moeten twintig palen de grond in.<br />

GEERT


pagina 52<br />

BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> 15 december <strong>2023</strong><br />

pagina 53<br />

BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> 15 december <strong>2023</strong><br />

<br />

LAATSTE ZONDAG <strong>2023</strong> OP SPEELWEIDE LEEGHWATERBAD<br />

Wasstraat Fight cancer Purmerend<br />

als alternatief voor nieuwjaarsduik<br />

Heerlijke feestdagen<br />

gewenst namens alle<br />

medewerkers van<br />

1612 Restaurant & Lounge<br />

www.restaurant-1612.nl<br />

Hartelijk welkom bij onze diensten<br />

in ons vernieuwde gebouw:<br />

17 december om 15.00 uur Kerst met een glimlach<br />

met zr. C. Laros en koor Samen uit Spierdijk.<br />

15 december 9.45 uur zr. T. de Boer uit Oosthuizen<br />

Doopsgezinde gemeente Beemster-Oosthuizen<br />

en Stichting Beemster Vertoeving<br />

wensen u een fijne Kersttijd toe.<br />

www.beemstervertoeving.nl<br />

Wij wensen u fijne feestdagen en een zonnig 2024!<br />

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gezond 2024 toe!<br />

Oudjaarsdag is er in Purmerend een spectaculaire wasstraat<br />

voor dappere Purmerenders en Beemsterlingen. Dit is het<br />

alternatief van Fight cancer Purmerend voor een nieuwjaarsduik<br />

in buitenwater. Deze wasstraat is er vooruitlopend<br />

op het bijzondere evenement Swim to Fight Cancer volgend<br />

jaar juli. De wasstraat op de speelweide van het Leeghwaterbad<br />

is gratis toegankelijk en de helden die de wasstraat<br />

doorkomen ontvangen een ticket voor aansluitend gratis<br />

toegang tot het zwembad. Wie dat wil kan oudjaarsdag via<br />

een QRcode geld doneren voor kankeronderzoek of zich<br />

inschrijven voor de Swim to Fight Cancer.<br />

Nieuwjaarsdag nemen in heel Nederland tienduizenden dappere<br />

personen een duik in zee of in een meer. Dat is in de gemeente<br />

Purmerend niet mogelijk, daarom heeft Fight cancer Purmerend<br />

het initiatief genomen voor de alternatieve wasstraat. Voorzitter<br />

van Fight cancer Purmerend Mick Smits: ‘De jeugdbrandweer en<br />

Spurd maken de bijzondere ‘loopdouche’ voor helden mede<br />

mogelijk. Door de wasstraat lopen is gratis en hartstikke dapper!<br />

Maar wie wil komen aanmoedigen, doneren of inschrijven voor<br />

de Swim volgend jaar is ook van harte welkom!’<br />

Opening wasstraat 12.00 uur<br />

Zondag 31 december kunnen helden door de frisse douche van<br />

de wasstraat lopen. De jeugdbrandweer zorgt voor lekker veel fris<br />

water. De spectaculaire wasstraat is een alternatieve nieuwjaarsduik<br />

met schuim en bellenblaasmachine en is mooi versierd.<br />

Smits: ‘Wie durft door de wasstraat en wie durft 7 juli de Swim to<br />

Fight Cancer te doen? De wasstraat is een mooi initiatief om het<br />

oude jaar van je af te spoelen en fris het nieuwe jaar in te gaan!’<br />

De wasstraat gaat 12.00 uur van start en zo lang er aanloop is<br />

blijft de wasstraat open tot 15.00 uur.<br />

Save the date Swim<br />

Zondag 7 juli 2024 is er in het Noordhollands kanaal tussen de<br />

Melkwegbrug en de sluis de Swim to Fight Cancer Purmerend.<br />

Fight cancer Purmerend informeert zondag 31 december <strong>2023</strong><br />

tijdens de wasstraat over de Swim to Fight Cancer Purmerend in<br />

juli volgend jaar en nodigt belangstellenden uit zich in te<br />

schriijven en donateurs te zoeken. Een speciale bingo van restaurant<br />

Kriti in oktober hield de aandacht voor Fight Cancer levend.<br />

Inclusief een aanvulling van het restaurant van Erol Savur is er E<br />

1.<strong>50</strong>0 gedoneerd.<br />

Kankeronderzoek<br />

Fight cancer wil met de opbrengst van de donateurs wetenschappelijk<br />

onderzoek naar kanker bevorderen en versnellen.<br />

Inmiddels werkt Fight cancer Purmerend samen met de afdeling<br />

Oncologie van het Dijklander Ziekenhuis.


pagina 54 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> 15 december <strong>2023</strong> pagina 55<br />

BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> 15 december <strong>2023</strong><br />

Geld voor groene<br />

projecten<br />

De provincie stelt € 45.000,=beschikbaar<br />

voor het realiseren van ‘groene ideeën’.<br />

Groene vrijwilligers en andere natuurliefhebbers<br />

kunnen in 2024 met goed doortimmerde<br />

projectvoorstellen komen.<br />

Projecten die de soortenrijkdom in onze provincie<br />

versterken én zoveel mogelijk doelgroepen en<br />

partners betrekken. Van 1 t/m 31 januari kunnen<br />

vrijwilligersgroepen een aanvraag indienen voor<br />

een bijdrage uit het ‘Betrekken bij Groen Fonds’.<br />

Informatie over de voorwaarden en aanmelding:<br />

www.landschapnoordholland.nl/bbgfonds. Van<br />

de tachtig aanvragen vorig jaar konden 43 geheel<br />

of gedeeltelijk gehonoreerd worden.<br />

‘Haak aan’, een<br />

ontmoetingsplek<br />

voor hakers<br />

Bij Moeders in de Kosterij in Middenbeemster<br />

is op donderdag 18 januari van 9.00-<br />

11.00 weer een ‘haak aan’. Een laagdrempelige<br />

plek voor hakers voor Oekraïne.<br />

Katoenen garen kunnen gebracht, geruild of gehaald<br />

worden. Er zijn al veel sjaals, mutsen, beren en zo<br />

gehaakt. Dit initiatief is voor beginners en gevorderden.<br />

Haak ook aan bij deze in ontspannen sfeer samenkomende<br />

creatieveling. Aanmelden is niet nodig.<br />

DANIELLA<br />

Fotobeeldbank<br />

Veel museale informatie en objecten hebben we gedigitaliseerd in<br />

Beeldbanken. Zodat ze vanuit de hele wereld te zien zijn. Diverse Beeldbanken<br />

zijn via de site van het HGB in te zien: www.historischgenootschapbeemster.nl.<br />

In dit artikel vertellen we graag wat meer over de<br />

fotobeeldbank.<br />

In de loop der jaren hebben we heel veel historische ‘beelden’ uit onze<br />

droogmakerij verzameld. Deze geven een prachtig beeld van ‘het leven<br />

in de Beemster’. Beeldmateriaal van gebouwen, mensen, gebeurtenissen.<br />

We zien het als onze taak om deze informatie te delen. Daarom hebben<br />

we al ons beeldmateriaal gedigitaliseerd en grotendeels openbaar<br />

toegankelijk gemaakt. Inclusief aanvullende informatie: wie, wat, waar,<br />

wanneer, waarom.<br />

Neem een kijkje<br />

Ga naar de site van het HGB. Druk op de button Fotobeeldbank. Dit is de<br />

button met de Keyserkerk. Er zijn grofweg twee manieren om een<br />

afbeelding te zoeken. Stel u bent op zoek naar historisch beeldmateriaal<br />

over de korenmolen. Typ in het zoekvenster een of enkele trefwoorden<br />

die te maken hebben met het gewenste plaatje. In ons geval bijvoorbeeld<br />

‘korenmolen’ of ‘Nachtegaal’. Druk dan op ‘zoek’. De computer gaat op<br />

zoek naar plaatjes waar dit trefwoord aan gekoppeld is. Door op een foto<br />

te klikken krijgt u ook relevante informatie over deze foto. Hoe nauwkeuriger<br />

het trefwoord des te groter de kans dat u het gewenste plaatje<br />

vindt. Een algemeen trefwoord als ‘Westbeemster’ levert maar liefst 927<br />

foto’s op. U krijgt de foto’s te zien in lage resolutie.<br />

Een andere zoekwijze is om gebruik te maken van een inventaris van steekwoorden<br />

welke wij al gemaakt hebben. Scrol daarvoor iets naar beneden<br />

op de homepage van de Beeldbank. Daar treft u bekende trefwoorden en<br />

tussen haakjes het aantal foto’s. Ga er gewoon mee aan de slag!<br />

Respons<br />

Heeft u meer of andere informatie over een bepaalde foto? Laat het ons<br />

weten. Onder elke foto staat een button ‘formulier voor aanvullende informatie’.<br />

Hier kunt u uw aanvullingen of correcties aan ons doorgeven. Heeft<br />

u beeldmateriaal waarvan u vermoed dat ze uitstekend in onze beeldbank<br />

passen? Schroom niet en neem contact met ons op. Het is voor ons niet<br />

noodzakelijk dat we de ‘originele’ afbeelding krijgen. Een digitale afbeelding<br />

(scan) is voldoende. Als u originele beelden schenkt, worden deze in<br />

ons archief bewaard. Zijn foto’s in een album geplakt? Haal dezer er dan<br />

niet uit. Kans op beschadiging. We vinden gezamenlijk een oplossing.<br />

Contact: beemstererfgoed@historischgenootschapbeemster.nl.<br />

AFDELING BEEMSTER ERFGOED HGB.<br />

<br />

Vrolijke Kerstmarkt Breidablick<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

€ 5,00<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Vrijdagmiddag 8 december werd op Breidablick een gezellige<br />

Kerstmarkt georganiseerd. Er was van alles te doen.<br />

Belangstellenden konden bij de ingang een overheerlijke<br />

warme of koude versnapering kopen. Van hotdogs tot<br />

popcorn en suikerspinnen.<br />

In de hal werden kerstliederen ten gehore gebracht. Het hoogtepunt<br />

was in de grote zaal. Waar allerlei objecten die te maken<br />

hebben met (vooral) de Kerst en de winter. Van hout, vilt, aardewerk,<br />

bijenwas. Natuurlijke producten. Voor elk wat wils. Het<br />

bleef gedurende de middag gezellig druk. Wie honger had<br />

gekregen van het geslenter kon in het horecagedeelte een overheerlijke<br />

uiteraard homemade kom snert kopen. Inclusief roggebrood<br />

en spek. Dit alles met een stevige bite.<br />

GEERT<br />

Klaverjassen<br />

Middelwijck:<br />

1 december<br />

1. Annie de Haan 5421<br />

2. Corrie Glas 5348<br />

3. Nel Braak 5255<br />

laagste Jan v.d. Oord 3673<br />

8 december<br />

1. Annie Schregardus 5470<br />

2. Bep v.d. Berg 5228<br />

3. Iet Jantjes 5157<br />

laagste Cor Roet 3073


pagina 56<br />

BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> 15 december <strong>2023</strong><br />

pagina 57<br />

BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> 15 december <strong>2023</strong><br />

Zondag 17 december<br />

Zondag 7 januari<br />

De Beemsterkerk zegt DANKJEWEL aan iedereen die eraan hee1 bijgedragen dat onze<br />

400 jarige Keyserkerk in Middenbeemster een jaar lang feestelijk gevierd is, met . .<br />

Feestkatern in de <strong>Binnendijks</strong>,<br />

Korenfestival met meer dan 1000 aanwezigen<br />

Kunstproject met kinderen van de lagere scholen in Beemster<br />

Historische kerkdienst met koetsjes & Jubileumdienst<br />

Theaterspektakel Blitskikker<br />

Symposium 400 jaar Keyser<br />

Het boek, Moord in de Stovenkamer!<br />

31 December de afsluiting met o.a. Carel Kraayenhof<br />

Begin april 2024 als toetje een glossy vol verhalen . . .<br />

Als Beemsterkerk hadden wij dat alleen nooit kunnen doen. Dat wilden wij ook niet.<br />

Wij wilden de verbinding ophalen die voor onze gemeenschap zo belangrijk is. Dat is<br />

gelukt. Duizenden mensen waren betrokken. Hebben iets samengedaan, of elkaar<br />

gesproken. Dat doet goed. Wij hebben met elkaar menig sterretje opgehangen. Dank!<br />

Als Beemsterkerk op voor de kerst. Wij begroeten u graag in de oude Keyser. Nu alvast:<br />

Een vrolijk en gezegend kerstfeest<br />

en een 2024 met groeiende verbinding en vrede!<br />

Zie voor de kerstdiensten, de kinderkerst en meer: pagina 61<br />

Kinderkerst in de Keyser Kerstnacht in de Keyser Kerstmorgen in de Keyser<br />

22 december, 19.00 24 december, 22.00 25 december, 10.00<br />

met Beemster Kinderkoor met koor & solisten met koor & solisten<br />

Doopsgezinde Vermaning<br />

Om 15.00 uur! Kerst met een glimlach, o.l.v. Corrie Laros en<br />

m.m.v. koor “Samen” o.l.v. Margret Koning<br />

Protestante Gemeente Beemster<br />

Om 10.00 uur in de “Keyserkerk” Derde Adventsdienst met als<br />

thema: “De engel van de opstandigheid” met Ds. Nico<br />

Schroevers, solozang Femke Leek<br />

RK Joannes De Doper:<br />

Om 10.00 uur Eucharistieviering met voorganger Henk Versteeg<br />

Vrijdag 22 december<br />

Om 19.00 uur Kinderkerst rond de musical: “De kinderen van<br />

Bethlehem”, mmv Beemster Kinderkoor.<br />

Zondag 24 december<br />

Doopsgezinde Vermaning:<br />

Geen Dienst<br />

Protestante Gemeente Beemster:<br />

Om 10.00 uur in de “Keyserkerk” kleine Kerst met Ds. Nico<br />

Schroevers, muzikale medewerking van het B-Star Gospel &<br />

Soul Singers<br />

Om 22.00 uur in de “Keyserkerk” Kerstnacht met Ds. Nico<br />

Schroevers, muzikale medewerking van het Noord-Hollands<br />

Selectiekoor, Femke Leek, solozang, Ruud Ootes, trompet<br />

R.K. Joannes De Doper: Geen Vierin<br />

Maandag 25 december 1ste Kerstdag<br />

Doopsgezinde Vermaning<br />

Om 09.45 uur Kerstviering met Zr T. de Boer<br />

Protestante Gemeente Beemster<br />

Om 10.00 uur in de “Keyserkerk” Kerstmorgen met Ds. Nico<br />

Schroevers, muzikale medewerking van het Projectkoor<br />

Beemster o.v.v. Margreet Drijver en Coen Stoop (vleugel) en<br />

met solozang van Femke Leek.<br />

R.K. Joannes De Doper<br />

0m 10.00 uur Eucharistieviering met voorganger Jan Duin,<br />

muzikale medewerking van het Gelegenheidskoor en het<br />

Herenkoor<br />

Zondag 31 december<br />

Doopsgezinde Vermaning:<br />

Geen Dienst<br />

Protestante Gemeente Beemster<br />

Om 10.00 uur in de “Keyserkerk” Oudejaarsdienst, afsluiting<br />

400 jaar Keyser met Ds. Nico Schroevers, muzikale medewerking<br />

van Carel Kraayenhof, bandoneon & Femke Leek,<br />

solozang<br />

R.K. Joannes De Doper<br />

Om 10.00 uur Voord en Communiedienst met voorganger<br />

Marcel Kaaijk<br />

Doopsgezinde Vermaning:<br />

Geen Dienst<br />

Protestante Gemeente Beemster<br />

Om 10.00 uur in de “Z-INN Kapel” met voorganger Grete Verheij<br />

R.K. Joannes De Doper<br />

Regioviering in de Nicolaaskerk<br />

Nicolaaskerk<br />

Zaterdag 16 december<br />

12.00 uur Familieringviering Kapelaan Mariusz Momot; met<br />

Eucharistie.<br />

Zondag 17 december<br />

10.00 uur Eucharistieviering Kapelaan Mariusz Momot; mmv<br />

duo Cantores<br />

Zondag 24 december<br />

18.00 uur algehele Familieviering voor gezinnen; Pastoor<br />

Marcelo Salão Rocha<br />

Zondag 24 december<br />

20.00 uur Eucharistieviering; Pastoor Marcelo Salão Rocha;<br />

mmv het Pauluskoor.<br />

Zondag 24 december<br />

22.00 uur Eucharistieviering; Pastor Jan Duin; mmv Ars<br />

Musica<br />

Maandag 25 december<br />

10.00 uur Eucharistieviering; Kapelaan Mariusz Momot; mmv<br />

het Pauluskoor<br />

Dinsdag 26 december<br />

10.00 uur Eucharistieviering; Kapelaan Mariusz Momot;<br />

Regioviering voor alle Geloofsgemeenschappen.<br />

Zondag 31 december<br />

10.00 uur Eucharistiering; Pastoor Marcelo Salão Rocha;<br />

mmv het Duo Cantores .<br />

Maandag 01 januari<br />

11.00 uur Eucharistieviering; Kapelaan Mariusz Momot; Gezamenlijke<br />

viering Parochienaam ‘Maria, Moeder van God’. Mmv<br />

het duo Cantores.<br />

Zaterdag 06 januari<br />

Geen viering !!!<br />

Zondag 07 januari<br />

10.00 uur Eucharistieviering; Pastoor Marcelo Salão Rocha;<br />

(receptie Nieuwjaar); Algehele regioviering met alle koren en<br />

na afloop koffie met iets lekkers.


pagina 58<br />

BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> 15 december <strong>2023</strong><br />

pagina 59<br />

BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> 15 december <strong>2023</strong><br />

SONNET<br />

Colofon<br />

DE BOMEN STAAN BLADERLOOS GEBOGEN.<br />

Het land ligt te klagen in het zwart.<br />

De engelen zijn uit vrees gevlogen.<br />

Rode aarde baart vruchten van smart.<br />

De lucht is vuil. De hemel vergeten.<br />

De weg naar het licht vergruisd, gestremd.<br />

Geen stille nacht klinkt er door de ether.<br />

En waar lag hier de stad Bethlehem?<br />

De morgenster huilt over de stad,<br />

Gaza, Kiev – nachten in het duister.<br />

Geen engel die waakt. Slechts één die fluistert<br />

een moeder in haar oor - met haar schat,<br />

een pasgeboren kind - die naar hem luistert<br />

en hoort: dat liefde ook leed omvat.<br />

HET BLAD WORDT TWEEWEKELIJKS IN HET WEEKEND,<br />

HUIS AAN HUIS, IN DE BEEMSTER VERSPREID.<br />

WEBSITE www.binnendijks.nu<br />

AANLEVEREN KOPIJ EN ADVERTENTIES<br />

Voor de volgende uitgave:<br />

Uiterlijk voor vrijdag 12:00 uur.<br />

ADVERTENTIES<br />

Peter Leek. 0299 - 690233 of 06 - 830 8<strong>50</strong> 81<br />

e-mail: advertentie@binnendijks.nu<br />

Tarieven op aanvraag. Minimum € 17,20 per advertentie.<br />

Voor vaste adverteerders gelden lagere tarieven.<br />

(EIND)REDACTIE<br />

Geert Heikens & Carolien van den Berg, e-mail: redactie@binnendijks.nu<br />

SECRETARIAAT<br />

E-mail: secretariaat@binnendijks.nu<br />

Jan Duin<br />

VERSPREIDING<br />

Rodi - Grotendorst 14 - 1721 CW Broek op Langedijk.<br />

Telefoon 0226-331020.<br />

BEZORGKLACHTEN<br />

Via website www.binnendijks.nu, tabblad ‘contact’.<br />

Telefonisch bij Rodi, 0226-331020.<br />

www.rodimedia.nl/contact/bezorgklacht<br />

BANKRELATIES<br />

ING-bank rekeningnummer NL96 INGB 0003 771883.<br />

Rabobank rekeningnummer NL44RABO0356919978.<br />

VORMGEVING<br />

IK vormgeving & dtp - Kerkweg 11 - 1906 AT Limmen.<br />

PRODUCTIE<br />

Rijser Grafische Communicatie - Netwerk 126 - 1446 WR Purmerend.<br />

OPLAGE: <strong>50</strong>00 exemplaren<br />

Copyright Niets in deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt<br />

door middel van druk, fotocopie, microfilm of op enige andere wijze zonder schriftelijke<br />

toestemming van de uitgever.<br />

VERSCHIJNINGSDATA BINNENDIJKS <strong>2023</strong><br />

Onderstaand een overzicht van de data waarop de papieren<br />

versie van <strong>Binnendijks</strong> uitkomt. Tussen haakjes de datum<br />

waarop de kopij uiterlijk binnen moet zijn. Eerder opsturen<br />

in die week is altijd mogelijk. Heeft u een activiteit in het<br />

weekend na de deadline? Laat het ons (vooraf) weten. Dan<br />

gaan we proberen deze informatie alsnog in de papieren<br />

versie te krijgen. We reserveren hiervoor indien mogelijk<br />

ruimte. Het is belangrijk dat kopij uitsluitend opgestuurd<br />

wordt naar redactie@binnendijks.nu. Voor het versturen<br />

van advertenties: advertentie@binnendijks.nu.<br />

Naast de papieren versie is het ook mogelijk om gebruik te<br />

maken van de site: www.binnendijks.nu.<br />

(72e jaargang)<br />

BEZORGING DEADLINE VOOR 12.00 UUR<br />

12 januari 05 januari<br />

26 januari 19 januari<br />

09 februari 02 februari<br />

23 februari 16 februari<br />

08 maart 01 maart<br />

22 maart 15 maart<br />

05 april 29 maart<br />

19 april 12 april<br />

03 mei 26 april<br />

17 mei 10 mei<br />

31 mei 24 mei<br />

14 juni 07 juni<br />

28 juni 21 juni<br />

12 juli 05 juli zomereditie<br />

26 juli 19 juli geen <strong>Binnendijks</strong><br />

09 augustus 02 augustus uitslagennummer<br />

23 augustus 16 augustus<br />

06 september 30 augustus<br />

20 september 13 september<br />

04 oktober 27 september<br />

18 oktober 11 oktober<br />

01 november 25 oktober<br />

15 november 08 november<br />

29 november 22 november<br />

13 december 06 december wintereditie<br />

27 december 20 december geen <strong>Binnendijks</strong><br />

Huisartsenpost Waterland<br />

Bij spoedgevallen bellen 's avonds en 's nachts (17.00 – 8.00<br />

uur) in het weekend en op feestdagen 0299 - 313 233<br />

Alarmnummer 1-1-2<br />

INFORMATIERUBRIEK<br />

AED, Stichting “Beemster Hart Safe” secretariaat: Tobias de Coenestraat<br />

2, 1462 KR Middenbeemster, 0299-683988<br />

Buurthuis Zuidoost voor sport, spel, cursussen, workshops, exposities,<br />

zalenverhuur enz. Middenpad 2, 1461 BW Beemster, tel. 0299-427661, e-<br />

mail: info@buurthuiszuidoostbeemster.nl, website: www.buurthuiszuidoostbeemster.nl,<br />

facebook: Wijkcentrum Zuidoostbeemster.<br />

Cultureel Centrum Onder de Linden Voor cabaret, muziek,<br />

kindervoorstellingen, verhuur en nog meer. Middenweg 1<strong>50</strong>.<br />

www.onderdelindenbeemster.nl.<br />

Dierenarts Purmerend, moderne zorg voor uw huisdier. Consulten en<br />

behandelingen volgens afspraak (0299) 42 10 00. 24 uur per dag voor<br />

spoedeisende zaken bereikbaar. Kleine huisdieren: Kraggeveenstraat<br />

5 Purmerend en voor Paarden: Middenweg 82 Middenbeemster. www.<br />

dierenartspurmerend.nl.<br />

Droomkracht Lifecoaching: oude patronen doorbreken, energieker<br />

leven, gelukkiger leven, wezenlijke verandering, Polderweg 3 Purmerend.<br />

info@thirza.nu, www.thirza.nu, 06.58878588<br />

De Zorgcirkel Voor informatie Thuiszorg, huishoudelijke zorg (WMO),<br />

dagactiviteiten en opname kunt u contact opnemen met de receptie van<br />

Zorgcirkel Mieuwijdt T 088-5591100<br />

Evean Voor al uw thuiszorg. Tel. 0900 98 97<br />

Fysiotherapie, Sportfysiotherapie, Manuele therapie, Bekkenfysioherapie<br />

en Training. Kernpraktijken Fysiotherapie Beemster.<br />

T. de Coenestraat 2, 1462 KR, Middenbeemster, Telefoon (0299)683988<br />

en Zuiderhof Zuidoost Beemster (0299)471597. www.kernpraktijken.nl,<br />

fysiotherapiebeemster@kernpraktijken.nl<br />

Fysiotherapie, medisch fit, sportmassage, trainings begeleiding<br />

PHYSICALL, Sportcentrum De Kloek, Insulindeweg 11, 1462 MJ Middenbeemster,<br />

telefoon (0299) 683065, fax (0299) 683271, email: physicallfysiotherapie@gmail.com<br />

Geldzorgen? Samen lukt 't! SchuldHulpMaatje helpt met deskundige<br />

vrijwilligers. Er zijn geen kosten aan verbonden. Meer weten? Mail naar<br />

contact@purmerend.schuldhulpmaatje.nl of bel 06 - 8207 9510. Schuld-<br />

HulpMaatje Purmerend - Samen lukt 't.<br />

Hospice Thuis van Leeghwater: een warme, thuisvervangende omgeving<br />

voor mensen in hun laatste levensfase. Samen met professionele<br />

verpleegkundigen en vrijwilligers bieden wij 24- uur zorg. Meer informatie<br />

tel; 0299-682020 of via e-mail; info@hospiceleeghwater.nl. Prins<br />

Mauritsstraat 4, 1462 JJ Middenbeemster. Bezoek ook eens onze website;<br />

www.hospiceleeghwater.nl<br />

Bezoekerscentrum Beemster Middenweg 185, 1462 ZG Middenbeemster,<br />

telefoon: 0299 621826, e-mail: info@bezoekerscentrumbeemster.nl,<br />

bezoekerscentrumbeemster.nl<br />

Maaltijdservice 55+ Aanvragen bij De Zorgcirkel via receptie Zorgcirkel<br />

Mieuwijdt, T 088-5591100<br />

Makelaardij Kocken Makelaardij OG B.V., Plantsoengracht 1, 1441 DE<br />

Purmerend, telefoon (0299) 42 88 88.<br />

Notariskantoor Mr. Drs. P.J. Rietbergen, notaris, Zuiderpad 82/ hoek<br />

Ompad, 1461 BV ZOBeemster, telefoon (0299) 42 70 51. Postadres: Postbus<br />

179, 1440 AD Purmerend.<br />

Pianopraktijk Beemster Pianoles voor kinderen en volwassenen,tel.<br />

0616116203, email: hle.appelo@ziggo.nl<br />

Praktijk voor orthomoleculaire en epigenetische therapie Middenbeemster<br />

tel: 0299 690712<br />

Podologie Beemster en medisch pedicure praktijk Stina. Podologie<br />

Beemster: H.M. van Randwijklaan 18. Medisch pedicure praktijk:<br />

Zwaansvliet 19. Telefoonnummer: 0640743743<br />

Voetverzorging en Podologie Gerard Rein Kistemaker Wijksteunpunt<br />

Middelwijck, Prinses Beatrixpark 54 in Middenbeemster 06 25 <strong>49</strong> 69 59<br />

Carla Bleesing uitvaartbegeleiding verzorgt en begeleidt uitvaarten<br />

op de haar zo kenmerkende wijze: persoonlijk, warm en liefdevol.<br />

Ongeacht óf en waar u verzekerd bent. Bel bij overlijden of voor een<br />

uitvaartwensengesprek met 06 1933 6162.<br />

Te koop gevraagd postzegels, munten en bankbiljetten. Tel. 0299<br />

430000 of 0615695137. Rob Wolf, Nieuwstraat 15, 1441CK Purmerend<br />

Tromp Garantiemakelaars, Middenweg 152, 1462 HL Middenbeemster, tel.<br />

0299-683769, e-mail tromp@garantiemakelaars.nl.<br />

WelzijnWonenPlus biedt praktische diensten en persoonlijke ondersteuning<br />

aan ouderen, (chronisch) zieken, mensen met een beperking en<br />

mantelzorgers, door consulenten en vrijwilligers. Kometenstraat 6B, 1443<br />

BA Purmerend. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag 0299-426364.<br />

Zangvereniging Harmonie repeteert elke dinsdagavond van 20.00 tot<br />

22.00 uur in de Beemster Keyser/foyer. Zingen is gezond! Interesse? Bel<br />

met Carla Bleesing 06-37479301 of Anneke Goede 06-43461839. Kijk voor<br />

meer informatie op www.zangverenigingharmonie.nl<br />

Zang studio Daphne Beemster! mail: daphne.zing@gmail.com,<br />

tel:0629182001, www.zangstudiodaphne.com Laat je stem horen!<br />

Zonnebloem Afdeling Beemster, Bets de Ridder 0299-683203


Fijne feestdagen maar vooral<br />

een gezond en gelukkig 2024

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!