22.01.2024 Views

Supplements NL-NL

Meer efficiëntie in spuitgieten. Seminars Benelux 2024

Meer efficiëntie in spuitgieten.
Seminars Benelux 2024

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Training<br />

Meer efficiëntie in spuitgieten.<br />

Seminars Benelux 2024


De feiten over het seminar<br />

ENGEL Opleidingscentrum Benelux<br />

ENGEL BENELUX heeft een goed geoutilleerde scholingsruimte. Het scholingsconcept voorziet in een trapsgewijze opbouw<br />

van de verschillende cursussen, die voortborduren op de basiskennis van de deelnemer(s). Moderne cursustechnieken<br />

brengen praktijkgerichte kennis en vaardigheden over. Het concept en de cursusinhoud worden voortdurend<br />

gecontroleerd en geactualiseerd aan de hand van de nieuwste stand van de productietechniek. Actuele ervaringen in<br />

het gebruik worden natuurlijk verwerkt in de cursussen. De cursussen zijn opgezet voor kleine groepen waarbij gebruik<br />

wordt gemaakt van een spuitgietmachine en robot in de demoruimte in Houten of in-company.<br />

Duur:<br />

Plaats:<br />

dagelijks van 09.00 tot 16.00 uur<br />

ENGEL BENELUX, Peppelkade 25, Houten<br />

Zo meldt u zich aan<br />

Met één muisklik op:<br />

www.engelglobal.com/training<br />

Per mail via training.nl@engel.at<br />

Meld u zich zo snel mogelijk aan (minimaal drie weken<br />

voor aanvang van de cursus), omdat het aantal<br />

deelnemers per scholing gelimiteerd is. Uiterlijk twee<br />

weken voor aanvang van de scholing krijgt u van ons<br />

een bevestiging van deelname met hierop alle info.<br />

Dit krijgt u van ons<br />

Scholing door gekwalificeerde trainers<br />

Scholingsdocumentatie<br />

Koffie, thee, frisdrank en broodjeslunch<br />

Deelnamecertificaat bij<br />

succesvolle deelname<br />

Wij brengen u goed onder<br />

Op verzoek reserveren wij graag een hotelkamer voor<br />

u. De overnachtingskosten zijn echter niet in de scholingsprijs<br />

inbegrepen. Tevens kan deze, voor u gemaakte,<br />

hotelreservering niet door ons geannuleerd<br />

worden. Mocht hiervan sprake zijn, dan dient dit door<br />

de deelnemer zelf te worden geregeld. Kosten, die in<br />

het geval van niet-deelnemen aan de scholing ontstaan,<br />

worden niet door ENGEL betaald.<br />

Informatie over data en kosten:<br />

Data en prijzen volgens de seminarkalender op onze<br />

website.<br />

Hierop moet u letten<br />

Indien uw deelname om welke reden dan ook niet door<br />

kan gaan; geen probleem. U kunt uw boeking tot twee<br />

weken vóór aanvang van de scholing kosteloos annuleren.<br />

Bij afzegging tot één week voor aanvang van de<br />

scholing wordt 50 % en daarna het volledige bedrag in<br />

rekening gebracht. Natuurlijk kunt u altijd een reservedeelnemer<br />

inzetten. Wij houden ons het recht voor om<br />

scholingsdata te verschuiven, af te zeggen of nieuwe<br />

scholingsdata op te nemen. Aanspraken op schadeloosstelling<br />

ontstaan hierdoor niet.<br />

Details en registratie<br />

ENGEL BENELUX B.V.<br />

Peppelkade 25<br />

3992 AL Houten<br />

Germa Elzing<br />

Secretariaat<br />

Tel. +31 (0) 30 638 0194<br />

training.nl@engel.at<br />

Meer informatie over<br />

ENGEL Training<br />

Patrick Lievens<br />

Organisatie<br />

Tel. +31 (0) 30 638 0194<br />

training.nl@engel.at


ENGEL Seminarconcept<br />

Afgestemd op doelgroep<br />

Een overzicht van mogelijke doelgroepen en de daarbij passende seminars: Onze trainers adviseren u<br />

graag en stellen een individueel programma voor u samen.<br />

Doelgroep 1 Doelgroep 2 Doelgroep 3 Doelgroep 4<br />

Productiemanagers<br />

Constructeurs<br />

Projectleiders<br />

Instellers<br />

Operators<br />

Bemonsteringspersoneel<br />

Applicatietechnici<br />

Onderhoudspersoneel<br />

Servicepersoneel<br />

Zij-instromers<br />

Beginners<br />

Bedieningspersoneel<br />

Productiehelpers<br />

Nieuwelingen in de<br />

branche<br />

Niveau:<br />

basisprincipes<br />

Niveau:<br />

basisprincipes<br />

Niveau:<br />

basisprincipes<br />

Niveau:<br />

basisprincipes<br />

PIM<br />

MO-L1<br />

RO-L1-viper<br />

RO-L1-easix<br />

PIM<br />

MO-L1<br />

RO-L1-viper<br />

RO-L1-easix<br />

MTO<br />

MTH-L1<br />

MTE-L1<br />

MTM<br />

PIM<br />

MO-L1<br />

RO-L1-viper<br />

Niveau:<br />

gevorderden<br />

Niveau:<br />

gevorderden<br />

Niveau:<br />

gevorderden<br />

PPS<br />

MO-L2<br />

RO-L2-viper<br />

PMS<br />

PQC<br />

RO-L2-easix<br />

PIQ<br />

PPC<br />

ESO<br />

EIM<br />

PPS<br />

MO-L2<br />

RO-L2-viper<br />

PMS<br />

PQC<br />

RO-L2-easix<br />

PIQ<br />

PPC<br />

ESO<br />

EIM<br />

MTE-L2-duo<br />

MTE-L2-victory<br />

RTM-viper<br />

MTH-L2-duo<br />

MTE-L2-em<br />

MTH-L2-victory<br />

ESO<br />

Additionele product- en technologietrainingen op het gebied van “Foammelt, meercomponenten, verpakking,<br />

insert en Elast/LIM spuitgieten” kunnen wij op verzoek en na afstemming van uw wensen aanbieden.


Seminar<br />

Machine operation level 1 (MO-L1)<br />

Bediening van ENGEL spuitgietmachines niveau 1<br />

Besturings generatie<br />

CC300<br />

Januari<br />

11. - 12.<br />

25. - 26.<br />

Machine operation level 2 (MO-L2)<br />

Bediening van ENGEL spuitgietmachines niveau 2 CC300 18. - 19.<br />

Robot operation level 1 viper (RO-L1-viper)<br />

Bediening van ENGEL viper robots niveau 1 RC300 08. - 09.<br />

Robot operation level 2 viper (RO-L2-viper)<br />

Bediening van ENGEL viper-robots niveau 2 RC300 29. - 31.<br />

Robot operation level 1 easix (RO-L1-easix)<br />

Bediening van ENGEL easix-robots niveau 1<br />

Robot operation level 2 easix (RO-L2-easix)<br />

Bediening van ENGEL easix-robots niveau 2<br />

RC300<br />

RC300<br />

Machine technical operation (MTO)<br />

Bediening van ENGEL spuitgietmachines voor onderhoudspersoneel<br />

CC300<br />

Machine technical hydraulic level 1 (MTH-L1)<br />

Hydraulische componenten van ENGEL spuitgietmachines niveau 1<br />

INJECT 4.0 & ENERGIE-EFFICIËNTIE<br />

PROCESTECHNIEK<br />

Machine technical hydraulic level 2 victory (MTH-L2-victory)<br />

Hydraulische systemen van ENGEL victory spuitgietmachines niveau 2<br />

Machine technical hydraulic level 2 duo (MTH-L2-duo)<br />

Hydraulische systemen van ENGEL duo<br />

Machine technical electrical level 1 (MTE-L1)<br />

Elektrisch en regeltechniek van ENGEL spuitgietmachines niveau 1<br />

Machine technical electrical level 2 victory (MTE-L2-victory)<br />

Elektrische en besturingstechniek van ENGEL spuitgietmachines niveau 2<br />

Machine technical electrical level 2 duo (MTE-L2-duo)<br />

Elektrische en besturingstechniek van ENGEL duo spuitgietmachines niveau 2<br />

Machine technical electrical level 2 em (MTE-L2-em)<br />

Elektrische en besturingstechniek van ENGEL vol elektrische spuitgietmachines niveau 2<br />

Machine technical maintenance (MTM)<br />

Onderhoud van ENGEL spuitgietmachines<br />

Robot technical maintenance viper (RTM-viper)<br />

Besturingstechniek en onderhoud van ENGEL viper-robots<br />

Process injection moulding (PIM)<br />

Basiskennis spuitgieten voor beginners<br />

Process mould change (PMC)<br />

Matrijswissel<br />

Process plastic surface (PPS)<br />

Detectie en correctie van oppervlakte- en spuitgietfouten<br />

Process iQ programs (PIQ)<br />

Toepassing van de ENGEL iQ programma's<br />

CC300<br />

CC300<br />

CC300<br />

CC300<br />

RC300<br />

CC300<br />

TECHNOLOGIE<br />

Process plasticizing competence (PPC)<br />

Plastificeer competentie<br />

Process mould sampling (PMS)<br />

Systematisch testen & bemonsteren van matrijzen<br />

Process quality control (PQC)<br />

Kwaliteitsbewaking tijdens spuitgieten<br />

Energy efficiency injection moulding (EIM)<br />

Energie-efficiëntie en energiebesparing bij spuitgieten<br />

CC300<br />

BEDIENING<br />

e-connect service operator (ESO)<br />

Introductie e-connect en e-connect.24<br />

MES authentig user (MAU)<br />

Basiskennis voor MES toepassing authentig<br />

MES authentig key user (MAK)<br />

Gevorderde training voor de uitgebreide werking van de MES toepassing authentig


Februari Maart April Mei Juni Juli<br />

08. - 09.<br />

22. - 23.<br />

07. - 08.<br />

21. - 22.<br />

18. - 19.<br />

07. - 08.<br />

23. - 24.<br />

06. - 07.<br />

20. - 21.<br />

04. - 05.<br />

15. - 16. 14. - 15. 21. - 22. 13. - 14. 02. - 03.<br />

01. - 02. 04. - 05. 16. - 17. 03. - 04. 11. - 12.<br />

12. - 14. 11. - 13. 13. - 15. 26. - 28.<br />

op aanvraag<br />

op aanvraag<br />

op aanvraag<br />

op aanvraag


Augustus September Oktober November December<br />

29. - 30.<br />

05. - 06.<br />

19. - 20.<br />

03. - 04.<br />

17. - 18.<br />

04. - 05.<br />

14. - 15.<br />

12. - 13.<br />

12. - 13. 24. - 25. 21. - 22.<br />

02. - 03. 10. - 11. 07. - 08.<br />

25. - 27. 21. - 23. 27. - 29.


BEWEZEN ONDERWIJSSUCCES<br />

Hoogste kwaliteitsniveau voor trainers<br />

en trainingscentra. Wereldwijd.<br />

Scholingsteam ENGEL Benelux<br />

Herm Krauth<br />

Trainer<br />

Gunther D'Haen<br />

Trainer<br />

Patrick Lievens<br />

Trainer


<strong>NL</strong> 2023-12<br />

ENGEL Benelux B.V. | Peppelkade 25 | 3992 AL Houten | Netherlands<br />

Tel. +31 (0) 30 63 80 194 | training.nl@engel.at | www.engelglobal.com<br />

De informatie, producteigenschappen en afbeeldingen in deze brochure doen uitsluitend dienst als niet-bindende en technische begeleiding.<br />

Technische wijzigingen alsook druk- en zetfouten voorbehouden. Herdruk, ook van delen, uitsluitend met expliciete toestemming van ENGEL AUSTRIA GmbH.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!