26.01.2024 Views

2324037_Seniorennieuws Februari 2024_nr_1_web

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

10 e JAARGANG FEBRUARI 2024 NR. 1


Als zelfstandig wonen niet langer vanzelfsprekend is,

helpt UWassistent bij zorgen én ontzorgen!

Gezelschap

Begeleiding

Respijtzorg

Huishoudelijke hulp

Hulp bij ADL

Tuin- & Klushulp

“Je hoeft het niet alleen te doen!”

Heeft u interesse of wilt u een vrijblijvende afspraak, neem dan gerust contact met mij op.

Edith Op de Woerd · Mobiel: 06 - 34 13 56 29 · E-mail: edith@uwassistent.nl

Alles wat in de dagen na

het overlijden is besproken,

voorbereid en geregeld, komt bij

elkaar op de dag van de uitvaart.

Dan wordt daadwerkelijk afscheid

genomen van de overledene. Met

woorden en muziek, symbolen

en rituelen. Met bloemen en

beelden. Met eten en drinken.

Met zorg en aandacht begeleiden

wij u gedurende deze periode,

omdat wij vinden dat u met een

goed gevoel op het afscheid

moet kunnen terugkijken.

Wij brengen rust, zodat u

de ruimte krijgt om de juiste

beslissingen te nemen.

“ Jullie persoonlijke uitstraling geeft

troost aan nabestaanden. ”

Braamhorst 52

2402 PV ALPHEN AAN DEN RIJN

Telefoon: 0172 - 74 25 14

Mobiel: 06 - 10 042 162

info@mensink-fergusonuitvaartzorg.nl

www.mensink-fergusonuitvaartzorg.nl

Wilt u een overlijden melden?

U kunt ons 24 uur per dag bereiken.

(0172) 74 25 14


Seniorennieuws is een uitgave van de drie Alphense ouderenorganisaes

en verschijnt en keer per jaar.

Algemeen katern

Hoofdredacteur:

Gerard Mutsaers, Briganjn 19, 2401 MP Alphen aan den Rijn, telefoon (06) 539 443 32,

e-mail: seniorennieuwsalphen@gmail.com. Als u iets te melden hebt dat ook voor andere lezers leuk of interessant

is, schrijf of mail aan de redace, want Seniorennieuws is van, voor en door ons allen. Inleveren van

kopij voor het maartnummer 2024 uiterlijk 10 februari bij de redace. Graag als Word-bestand via e-mail. Het

maartnummer verschijnt in week 10.

De redace behoudt zich het recht voor om de kopij in te korten of aan te passen.

Seniorennieuws in 2024

Januari is de jd van de beste wensen en goede voornemens. Laat het ook een jaar worden van

‘dappere’ keuzes maken. Waarbij alle groepen van de samenleving de aandacht verdienen die leidt

naar een evenwichg zorg- en welzijnsklimaat.

Seniorennieuws ziet er in het nieuwe jaar ook anders uit: een nieuwe, frisse omslag en iets dunner dan

u gewend was, met vier katernen: een algemeen katern, een ASVA-katern, een KBO-katern en een

PCOB-katern.

De redace

1


Column

De Prins

Tussen paperassen die ik aan het uitzoeken ben,

tref ik het vergeelde weekblad ‘De Prins der Geïllustreerde

Bladen’ van 19 mei 1923. Een eeuw

geleden. Even omdenken. Mijn ouders zijn drie

jaar, de Eerste Wereldoorlog is vijf jaar achter de

rug. Ik bezit een foto van mijn moeder die in die

jd gemaakt is. Maar het is te ver terug voor persoonlijke

verhalen uit de familie, over hoe je

voorouders die jd ervaren hebben. En op school

leerden we vooral de grote lijnen.

In De Prins staan allerlei foto’s, naast verhalen en

feuilletons. Ik word verrast door een foto van de

Amsterdamse Leids(ch)estraat, bomvol fietsers.

In het bijschri staat dat het gebruik van de fiets

‘zulke reusachge afmengen hee genomen

dat het bijna levensgevaarlijk wordt zich daartusschen

te begeven’. Daar klagen de Amsterdammers

nog steeds over, al gaat het nu over de e-

bikes en de fatbikes. De omslag van De Prins bestaat

uit louter advertenes. Hier komt het dagelijks

leven tot uing. In Amsterdam kun je voor

en gulden in de maand een abonnement nemen

op Dames- en Heerenkleding. Als vrouw

heb je daarvoor een mantelkostuum en een lange

mantel, als man een colbertkostuum en een

‘demi-saison’. Je kunt jezelf ook opknappen met

cursussen, zoals de opleiding ‘Denken, werken,

leven, spreken, verdienen’, dit alles per post

‘met minder inspanning, grooter gemak en BETE-

RE RESULTATEN’. Wie meer wil weten over zijn

toekomst, kan een postzegel van een gulden opsturen

aan mevrouw Ster in Den Haag en dan zal

alles helder worden. Qua snoepgoed vallen advertenes

voor Groningerkoeken en de siroopwafelen

van koekfabriek Selecta in Gouda op.

Gebruik wel na het smullen Pool’s Tandpasta!

‘Prevenir est mieux’ staat er, voorkomen is beter.

Interessant doen ging toen nog in het Frans.

Nieuwsgierig maakt me het ‘Hermesator Steriliseer

Apparaat, Onontbeerlijk in iedere Huishouding’.

Aan het plaatje te zien voor water uit de

pomp. Dreigend wordt in de advertene toegevoegd:

‘Weigert waardeloze Imitaes.’ Het is

maar dat u het weet. Janny Eskes

In dit nummer onder meer:

Vrijwillige Ouderen Adviseurs staan voor u

klaar 4

Hulp bij uw belasngaangie 5

Kinderen en kleinkinderen als erfgenaam 6

Bowlen op 15 februari 11

Uitslag klaverjascompee 14

Samen lunchen bij Restaurant Bospark 16

2


Cryptokruis

Van dit – overigens gewone – kruiswoordraadsel zijn de vier buitenste woorden crypsch omschreven. U kunt deze vier

woorden als oplossing insturen naar Marn Meijer, Noordeinde 32a, 2445 XE Aarlanderveen of naar mcjmeijer@casema.nl.

Uw oplossing dient uiterlijk 10 februari binnen te zijn. Vergeet niet uw naam, adres en graag ook uw telefoonnummer te

vermelden! De winnaar krijgt twee gras ckets voor een CinePlus film bij Castellum naar keuze.

Horizontaal:

1 Glazenwasser van stand (10); 10 Geringer;

11 Op een andere plaats; 13 Dun; 15 Heidemeertje;

16 Buisverlichng; 18 Haarverzorgingsmiddel;

20 Mix; 23 Rund; 24 Maatschappelijke

stand; 26 Land in Afrika; 27 Hoeveelheid;

28 Bestaan; 30 Hoofddeksel; 31 Priester;

32 Gewicht; 33 Vrouwelijk schaap; 35 Hemellichaam;

36 Rijksgrens; 37 Gezicht; 38 Al; 39

Achter; 41 Nageslacht; 43 Lof; 44 Persoonlijk

voornaamwoord; 45 Deel van het jaar; 47 Vallei;

49 Rivier in Italië; 51 Vierkante zuil; 52

Vrouwenverblijf; 54 Zoon van Jakob en Lea; 55

Gegroet; 56 Zeeman; 58 Groet; 59 Bergplaats;

60 Deksel; 61 Drager van erfelijke informae;

63 Stad in Zuid-Holland; 65 Geringe hoeveelheid;

67 Zien (niet) op een auto (10).

Rijbewijskeuringen - verplicht vanaf 75 jaar

Welke stappen zet u bij een rijbewijskeuring. Eerst haalt u bij de gemeente de benodigde

papieren Gezondheidsverklaring op. Voor deze verklaring betaalt u

€ 41,50. Deze vult u vervolgens in en stuurt ze op naar het CBR. Aangeraden wordt

dit formulier aangetekend te versturen omdat er nog al eens formulieren zoek raken

bij het CBR. Als u 75 jaar bent geworden, zorg dan minstens vier

maanden voor het aflopen van de geldigheid van uw huidige rijbewijs

dat u de zaken rond de Gezondheidsverklaring regelt, gezien de

wachjden bij het CBR.

Na verloop van jd ontvangt u het formulier van het CBR retour. Er bestaat

ook een mogelijkheid om de Gezondheidsverklaring online in te vullen. Voor

informae daarover kunt u terecht op de website van het CBR www.cbr.nl. Als dit

formulier in uw bezit is, kun u uitsluitend telefonisch een afspraak maken met dr.

Kamerling:

(06) 229 475 48. U kunt op werkdagen bellen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Keuringen

vinden plaats in de Bron, Troubadourweg 2, Alphen aan den Rijn op woensdag van

9.00 tot 12.30 uur. Op de dag van de keuring neemt u mee: de keuringsformulieren

van het CBR, een door de apotheek verstrekt recent (niet ouder dan 14 dagen) medicijnenformulier,

urine in een urinecontainertje, deze is te verkrijgen bij uw apotheek

of huisarts en verder de bril die u draagt bij het autorijden en uw rijbewijs.

Voor de keuring betaalt u op vertoon van uw ledenpas € 35,00. Er kan gepind worden,

maar het is handig als u ook contant kunt betalen. Hebt u vragen over het

invullen van de Gezondheidsverklaring, dan kunt u contact opnemen met een VOA.

Tegenwoordig mag men ook gekeurd worden door een huisarts, maar dan geldt

onze korng niet.

Vercaal:

1 Romeinse rijk; 2 Eénkleurig; 3 Eender; 4 Kweken;

5 Bijwoord; 6 Uitroep; 7 Glasaaltje; 8 Nobel;

9 Kippenverblijf; 10 Familielid; 12 Oud-

Hollandse munt; 14 Grondbewerking; 17 Wil

zijn trapje nooit uitlenen (10); 18 Banket

waarbij de heren verplicht bretels moeten

dragen (10); 19 Bulgaarse munt; 21 Klein teugje;

22 Sporerm; 23 Huisdier; 25 Opera van

Van Beethoven; 27 Soort aap; 29 Nimmer; 31

Dichter; 34 Europeaan; 35 Open water; 40

Agressieve daad; 42 Balleerm; 44 Strafinrichng;

46 Godin van de wraak; 47 Aanwijzend

voornaamwoord; 48 Jongensnaam; 50

Slaapplaats; 52 De onderwereld; 53 Computerterm;

56 Streek in Frankrijk; 57 Vogel; 60 Baai

bij Kroaë; 62 Plaats in Overijssel; 64 Bijbeldeel;

65 Verzekeringsvorm; 66 Binnen.

Oplossing uit nr. 10:

JEUGDBEWEGING –ZANDLOPER – WASDRO-

GER – SLOTOPMERKING

De twee vrijkaarten CinePlus Castellum zijn

gewonnen door G. van Egmond.

3


Ouderenadviseurs zijn getrainde vrijwilligers die mensen helpen de weg te vinden bij

een hulpvraag op het gebied van zorg, welzijn, veiligheid, financiën of vervoer.

Hij of zij staat voor u klaar, en biedt u advies over de mogelijkheden die er voor u zijn op basis van uw

vragen.

De ouderenadviseur hee contact met verschillende organisaes in Alphen en weet de weg in het aanbod

van regelingen en voorzieningen.

Zij werken op vrijwillige basis en zijn dus niet in dienst van de gemeente of een welzijnsorganisae.

Daardoor kunnen ze zelfstandig, onaankelijk én gras hun werk doen.

Enkele voorbeelden van vragen waarbij de ouderenadviseur u kan helpen:

Ik weet niet meer goed raad met mijn administrae. Wat kan ik hieraan doen?

Kom ik in aanmerking voor trapli, rollator, scootmobiel, of verpleegbed?

Hoe regel ik huishoudelijke hulp via de gemeente?

Hoe werkt het regionaal taxivervoer en krijg ik dat vergoed?

Kan ik advies krijgen over het beheer van mijn financiën?

Kan ik hulp krijgen bij het schrijven van een klacht/bezwaar?

Kan ik hulp krijgen bij het invullen van formulieren?

Kan ik uitleg krijgen van brieven van instanes en/of bedrijven?

Kan ik worden geholpen bij het bellen met instanes n.a.v. brieven/formulieren?

Hulp nodig op gebied van zorg, welzijn, veiligheid, financiën of vervoer? Neem dan contact op met de ouderenorganisae

waar u lid van bent.

Henri Komen, ouderenadviseur

4


Hulp bij belasngaangie

Vanaf 1 maart 2024 kan er belasngaangie over 2023 worden gedaan.

Om de leden van de ASVA, KBO en PCOB daarbij te helpen, kunt u ook dit jaar weer een beroep doen op de Hulpen

bij belasngaangien (Huba´s). Zij kunnen u helpen bij het invullen van uw belasngaangie. Ook adviseren

zij u bij het aanvragen of aanpassen van huur- en/of zorgtoeslag.

Wat te doen om uw belasngaangie door een Huba van de ASVA/KBO/PCOB te laten invullen en indienen:

U aanmelden bij de Huba die vorig jaar uw belasngaangie hee verzorgd. Dit kan zowel telefonisch als

per e-mail.

De Huba maakt gebruik van een machgingscode die niet automasch door de belasngdienst wordt verstrekt.

Daarom zal uw Huba na aanmelding, indien uw machgingscode is verlopen of niet eerder voor u is

aangevraagd, de machgingscode voor u aanvragen.

De machgingscode wordt dan vervolgens binnen één week door de belasngdienst in een wie enveloppe

aan u gezonden.

Na ontvangst van de machgingscode kunt u deze dan doorgeven aan uw Huba.

Hebt u niet eerder van de diensten van de Huba’s van de ouderenorganisaes gebruikgemaakt neem dan contact

op met de coördinator van de ouderenorganisae waarvan u lid bent, te weten: Anne-Marie Oudenes (PCOB),

Frans Wamsteeker (KBO) of Peter Dobbe (ASVA).

Na uw aanmelding zal uw Huba telefonisch of per mail met u overleggen op welke wijze de belasngaangie over

2023 vanaf 1 maart en, om fiscale redenen, bij voorkeur vóór 1 april 2024 wordt ingevuld en ingediend, te weten:

Via huisbezoek: uw Huba zal jdens het huisbezoek de van belang zijnde gegevens met u doornemen en

verwerken in uw belasngaangie;

Telefonisch: uw Huba zal jdens een telefoongesprek de van belang zijnde gegevens met u doornemen en

verwerken in uw belasngaangie;

Per E-mail: u verstrekt aan uw Huba per mail alle voor de aangie van belang zijnde gegevens overeenkomsg

een gemaild overzicht, die hij/zij na ontvangst verwerkt in uw aangie;

Op welke wijze de belasngaangie ook wordt opgesteld en ingediend, uw Huba zal er aljd voor zorgdragen dat

u een kopie van de ingediende aangie ontvangt.

De ASVA/KBO/PCOB-Huba’s in Alphen aan den Rijn zijn:

belasng-invulhulpen (HUBA’s) van de ASVA

Peter Dobbe pgsdobbe@hetnet.nl 0172-437722

Jan Heemskerk jancmheemskerk@gmail.com 06-14116111

Peter van Leeuwen pw22305@gmail.com 0172-422565

Bernard Vermeer b.vermeer@hccnet.nl 0172-472764

Eef Warmerdam eefleny@casema.nl 0172-473426

belasng-invulhulpen (HUBA’s) van de KBO

Coby Schouten-Duijn jw.schouten@casema.nl 0172-497974

Jacques Verdonk jaja.verdonk@casema.nl 0172-473708

Frans Wamsteeker frawams@gmail.com 0172-607075

belasng-invulhulpen (HUBA’s) van de PCOB

Rijk

Huisman rijk.huisman@hetnet.nl 0172-474802

Harry

Kaspers

h.kaspers@ziggo.nl 0172-438418

Anne-Marie

Oudenes

anne-marie.oudenes@hetnet.nl 0172-494022

Wim Warnaar w.warnaar@solcon.nl 06-48147735

5


Kinderen en kleinkinderen als erfgenaam

We willen er liever niet bij slstaan, maar wat als

uw partner overlijdt? Wie hee de voogdij over de

kinderen? En, minstens zo belangrijk, zijn in dat

geval de kinderen op hun achende al wijs genoeg

om de erfenis zelf te beheren? Hetzelfde

geldt uiteraard voor de kleinkinderen.

Benoemen sef- of pleegkinderen

Hebt u een samengesteld gezin? Een sef- of pleegkind

kan als ‘eigen kind’ voelen, maar behoorlijk in

de kou komen te staan als er niets in een testament

vastgelegd is. Officieel erkennen, of de seinderen

als erfgenamen benoemen, is dan echt noodzakelijk.

Onterven

Helaas gaat het ook wel eens niet goed tussen ouders

en hun kinderen. In dat geval kan het wenselijk

zijn om te onterven. Dit moet worden vastgelegd

in een testament. Let wel, een kind hee recht

op zijn ‘legieme pore’. Dit is de hel van het oorspronkelijke

erfdeel. Het onterfde kind moet daar

dan wel binnen vijf jaar na het overlijden van de

ouder bij de erfgenamen of de executeur aanspraak

op maken. Is die termijn voorbij, dan krijgt

het onterfde kind helemaal niets.

Uitsluiten aangetrouwde kant

Het is niet ongebruikelijk dat de ‘aangetrouwde

kant’ wordt uitgesloten in het testament. Zodoende

weet u zeker dat alles bij uw kind of kleinkinderen

terechtkomt in geval van echtscheiding en/of

overlijden van uw kind.

Executeur

Wie is degene die het testament gaat uitvoeren?

Bij twee op de drie afwikkelingen ontstaat er onenigheid

over de nalatenschap. Door hier nu goed

over na te denken, is de kans groot dat u voorkomt

dat hier ruzie over ontstaat. Bovendien gee het u

de gemoedsrust dat alles volgens uw wensen zal

gebeuren.

Ook al is een testament nog zo goed opgesteld, als

de beslissingsbevoegdheid bij te veel personen ligt

of onduidelijk is dan kan de afwikkeling behoorlijk

lang duren. Het is erg belangrijk om rekening te

houden met de onderlinge verhoudingen binnen de

familie en de juiste persoon of personen als executeur

aan te wijzen. De executeur kan alleen middels

een testament worden benoemd en niet met een

codicil. Er zijn verschillende vormen van executeurschap,

waarbij de bevoegdheden uiteenlopen.

Denk bijvoorbeeld aan het regelen van de uitvaart,

de nalatenschap beheren, eventueel aangevuld

met de volledige zeggenschap over de afwikkeling

hiervan. Uw Erfrechtplanning-adviseur kan u ook

hierover adviseren.

Bron: de Erfrechtplanner

Het KBO-/PCOB-katern wordt weer gesplitst

In de afgelopen jaren hebben de KBO- en PCOB-afdeling een gezamenlijk katern gehad in Seniorennieuws.

Wij deden dat in afwachng van een landelijke fusie van KBO en PCOB. Nu duidelijk is dat die

fusie er niet komt, hebben wij besloten dat het voor alle leden duidelijker is om voor zowel de KBO als

voor de PCOB een apart katern te hebben. Daarom vindt u voortaan verderop in dit blad een KBOkatern

en daarna een PCOB-katern, elk met hun eigen ‘lief en leed’-rubriek.

De besturen van KBO afdeling Alphen aan den Rijn en PCOB afdeling Alphen aan den Rijn

Seniorennieuws 6

— oktober 2021— nr.8 15


7


UIT Agenda

Koffiemiddagen OSO Ouderen voor ouderen, elke tweede zondag van 15.00-17.00 uur in Millennium,

Uranusstraat 500 (voorheen de Vrienden) en elke vierde zondag van 15.00-17.00 uur in het restaurant van buurthuis

AquaRijn aan de Cantharel 10.

Diverse acviteiten bij Parcipe en Tom in de buurt en in Wijkcentra Ouverture, Aquarijn, Westerhove, het Trefpunt

en Kerk en Zanen, waaronder bingo, koersbal, yoga, bridge, bloemschikken, klaverjassen, bewegen voor ouderen,

sjoelen, biljart, computerclub, creaef kaarten maken, rummikub, creaef met speksteen enz.

De wijkvereniging de Pionier in Kerk en Zanen organiseert elke maand op de eerste woensdagavond en de derde

maandagmorgen het repaircafé.

Info Parcipe: Prins Bernhardlaan 8, 2405 VZ Alphen aan den Rijn, tel. (0172) 42 75 00, e-mail: info@parcipe.nu

Info Tom in de buurt: tel. (06) 41 08 23 93 of wijkcoach Ilona de Wit, tel. (06) 51 92 49 02.

Info wijkcentrum Kerk en Zanen: Bernard Vermeer, tel. (06) 302 180 67.

Info Swaenswijk: www.wijkcentrumswaenswijk.nl of bel: (06) 22 333 260. De nieuwe folder kunt u de eerste hel

van 2024 aanvragen bij: bestuur@wijkcentrumswaenswijk.nl of ophalen in Wijkcentrum, bibliotheek en gemeentehuis.

Castellum

CinePlus

Elke woensdag én iedere 1e donderdag en 3e dinsdag van de maand organiseert Castellum een filmmiddag,

afgestemd op de 50-plus-doelgroep. Vanaf 45 minuten voor aanvang zorgen wij voor een gastvrije

ontvangst met koffie/thee en iets lekkers. Alle CinePlus-films hebben een pauze. Toegangsprijs € 8,50. De CinePlusfilms

starten op dinsdag en donderdag om 14.00 uur. De films van februari waren bij het ter perse gaan van dit

nummer nog niet bekend.

Castellum

Theater & bioscoop

Rijnplein 1-3 | 2405 DB Alphen aan den Rijn

T (0172)-42 92 73 | www.theatercastellum.nl

woensdag 31 januari 2024 t/m woensdag 10

april 2024 09:30 - 11:30

workshopreeks KlimaatGesprekken

Je bent bezorgd over klimaatverandering en je wilt

graag een bijdrage leveren aan de oplossing. Maar

hoe pak je dat aan? In zes gezellige workshops van ca.

twee uur ga je samen met gelijkgestemden op een

posieve en praksche manier aan de slag.

Diverse thema's komen aan bod:

31 januari Klimaatverandering, wat wil jij doen?

14 februari Wonen

28 februari Eten

13 maart Reizen

27 maart Consumeren

10 april Klimaatgesprekken met anderen

Deelname € 60,00. Inschrijven via de website

hps://www.klimaatgesprekken.nl/aanmelden.

8


Vervolg UIT Agenda

Acviteiten Historische Vereniging Alphen

Op elke eerste zaterdag van de maand gaat om 11.00 uur een gids met u op pad voor de stadswandeling door het

centrum over de historie van Alphen aan den Rijn vanaf de Romeinse jd. Aanmelden mag, maar is niet

verplicht, via deverguldewagen@hetnet.nl of telefonisch op (0172) 43 30 82 of (0172) 47 52 65.

Vertrek- en eindpunt (met koffie of thee) is De Vergulde Wagen, Van Boetzelaerstraat 48.

Op elke tweede zaterdag van de maand kunt u vanaf 13.00 uur naar de Inloopmiddag stamboomonderzoek. Aanmelden

niet nodig, maar kan handig zijn bij specifieke vragen. E-mail: deverguldewagen@hetnet.nl. Zie voor alle

acviteiten www.histveralphenadrijn.nl

Senioren in Beweging—Alphen Beweegt

Alphen Beweegt organiseert iedere donderdag van 13.00 tot 14.00 uur de acviteit ‘Senioren in Beweging’. Een

strippenkaart van € 40,00 voor en lessen (vier maanden geldig) is te koop. De lessen worden gegeven in zaal 9

van wijkcentrum De Oude Wereld, De Oude Wereld 51-59 in Alphen aan den Rijn.

Bel voor meer informae naar (0172) 89 60 48 en link naar www.alphenbeweegt.nl

Parkvilla/Parkfilmhuis

Manee 13.30 uur € 9,25 tel. (0172) 49 37 37, info: hps://www.parkvilla.nl/filmhuis.

Zo 04/02 Human Forever (bijgeboekt)

Di 06/02 Neem Me Mee

Do 08/02 20.000 Especies de Abejas

Zo 11/02 One Life

Di 13/02 The Holdovers

Di 20/02 Monster

Kaartverkoop Kaarten zijn online te koop, tot 5 minuten voor aanvang.

Donderdag 21 maart 2024 – 20.15 uur

Dudok Quartet Amsterdam

Het Dudok Quartet Amsterdam wil laten horen, zien en voelen dat muziek raakt. Dat muziek,

juist daar waar het wringt en schuurt, leidt tot verdieping en verbinding. En dat de betekenis van muziek

zich toont in de gezamenlijke ervaring, waarin u als luisteraar een onmisbare rol speelt.

Locae: Oudshoornse kerk, Oudshoornseweg 90, Alphen aan den Rijn. Informae en kaarten bestellen:

www.cornelisdevlaming.nl. Voor info en toegangskaarten: www.cornelisdevlaming.nl.

Dinsdag 27 februari Roadtrip Alzheimer, door Caroline Baas

‘Ik heb de uitslag van de diverse testen en het spijt mij u te moeten zeggen dat de ziekte van Alzheimer bij u is vastgesteld,’

zei de neuroloog. Vader en dochter kijken elkaar geschrokken aan. Caroline, de dochter,

hee het proces van de diagnose tot aan de dood van haar vader en verder een mooi persoonlijk

boek geschreven. Zij neemt de lezer mee op haar reis. Wat komt ze allemaal tegen? Welke beslissingen

moet zij nemen? Hoe gaat zij ermee om? Verdriet, ongeloof en humor wisselen elkaar af.

Daarnaast spelen respect, dankbaarheid en andere levenslessen een grote rol. Het is een prachg,

eerlijk en ontroerend boek geworden. En nu komt zij graag op onze informaebijeenkomst over

het hele proces vertellen. Wat doet het met haar vader? Wat doet het met haar als dochter en mantelzorger? Het

is een confronterend, maar zeker ook troostrijk verhaal over een dierbare met de ziekte van Alzheimer. Een verhaal

dat iedereen die iemand van nabij kent met de ziekte van Alzheimer zeker zal herkennen. Het wordt een middag

met een lach en een traan. Info Swaenswijk: www.wijkcentrumswaenswijk.nl of bel: (06) 22 333 260.

9


Algemene Seniorenvereniging Alphen aan den Rijn

Website: www.asv-alphen.nl

Bankrekening: NL 28 RABO 0365 8554 21

t.n.v. Algemene Seniorenvereniging

ASVA-katern

ANBO-katern

Redacteur ASVA-katern: Ledenadministrae: Ouderenadviseur:

Luuk Middelburg Peter van Leeuwen Henri Komen

Weerdestein 27 Grashof 36 Telefoon: (06) 225 799 07

2403 JS Alphen aan den Rijn 2403 VH Alphen aan den Rijn

Telefoon: (0172) 43 83 33 Telefoon: (0172) 42 25 65

E-mail: redace@asv-alphen.nl E-mail: ledenadmin@asv-alphen.nl

Secretaris:

Coördinator ASVA hulpen bij belasngaangien:

Nel Jansen

Peter Dobbe

Koolmeesstraat 221 Samsomlaan 32 Penningmeester:

2406 LX Alphen aan den Rijn 2405 DV Alphen aan den Rijn Wilma Helder

Telefoon: (06) 145 772 03 Telefoon: (0172) 43 77 22 Telefoon (0172) 44 39 46

E-mail: secretaris@asv-alphen.nl E-mail: pgsdobbe@hetnet.nl

Van de voorzier

De afgelopen jaarwisseling had helaas weer twee goed voornemen hee het bestuur van de ASVA

gezichten. Enerzijds konden de inwoners van Alphen

aan den Rijn al dan niet genieten van het viteiten in en buiten de gemeente Alphen aan

wel en dat is het in 2024 weer organiseren van acsiervuurwerk

en anderzijds waren er jammer genoeg

weer inwoners die meenden met vernielin-

Verder zal het bestuur van de ASVA ook in 2024

den Rijn, waar wij elkaar kunnen ontmoeten.

gen en het, met of zonder vuurwerk, aanvallen van samen met de andere ouderenorganisaes van

hulpverleners het nieuwe jaar te moeten inluiden. Alphen aan den Rijn en in samenwerking met het

Hoe dit zinloos geweld moet worden tegengegaan?

Wie het weet mag het zeggen.

terreinen van Wonen, Zorg en Welzijn en Verkeer.

OSO uw belangen weer vertegenwoordigen op de

Op 8 januari 2024 ben ik namens de ASVA aanwezig

geweest op de nieuwjaarsrecepe van de ge-

Koepel Gepensioneerden om op landelijk niveau

Daarnaast zal de ASVA verbonden blijven met de

meente Alphen aan den Rijn. Op 10 januari jl. was uw belangen te doen behargen.

de jaarlijkse nieuwjaarsrecepe van de ASVA. Tijdens

die bijeenkomst hebben wij over en weer de om u te informeren over onze acviteiten en an-

Tot slot: Seniorennieuws is en blij het medium

beste wensen uitgesproken voor het jaar 2024 en dere zaken die voor u als lid van belang zijn.

een toost uitgebracht op het nieuwe jaar. Voor

diegenen die om welke reden dan ook niet aanwezig

konden zijn: het bestuur van de ASVA wenst u

of (06) 222 441 19

Peter Dobbe (0172) 43 77 22

alsnog een goed en gezond 2024.

E-mail: pgsdobbe@hetnet.nl

Wat 2024 zal brengen ligt nog in het verschiet. Een

Uw belangen op landelijk niveau worden behartigd door de

Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv)

en door de Koepel Gepensioneerden.

`10


Van de bestuurstafel

Acviteiten

Algemene ledenvergadering

De busreis naar de Orchideeënhoeve op 13 december

2023 was geweldig, zie verderop in

woensdag 3 april 2024.

Zet de datum al vast in uw agenda, te weten:

dit katern een verslag hierover. Ook de

Aan het einde van de vergadering komt er

nieuwjaarsrecepe was weer een succes.

een gastspreker, de voorzier van de Koepel

Gepensioneerden (KG) die een presenta-

De volgende acviteit staat alweer gepland:

bowling op donderdag 15 februari

e zal houden over onder meer pensioenen.

2024. In dit katern tre u de uitnodiging

In het volgende Seniorennieuws vindt u de

daarvoor aan.

verdere details.

Lief en leed

In ons overzicht van de lief-en-leed-gebeurtenissen willen wij naast het noemen van de jarigen in het jaar dat zij

75, 80, 85, 90, 95 of 100 jaar worden ook graag aandacht schenken aan andere dingen die in het leven gebeuren,

zoals de viering van een 50- of 60-jarig huwelijk, opname in of thuiskomst uit het ziekenhuis, en andere heuglijke

of verdriege zaken die in ieders leven plaatsvinden. Wij zijn er voor u en leven met u mee!

In februari zijn jarig:

Overleden

01/02 mevrouw C. van Wijngaarden-Staring

de heer H. Wardenaar

04/02 mevrouw C. de Haas-Looyestein

mevrouw A.F. van der Made

19/02 mevrouw N. Pannebakker-Haasnoot

de heer P.S. Ham

24/02 mevrouw T D'haen

de heer P.C. Roubroeks

24/02 mevrouw J.E. de Groot-Theune

de heer W.M. Schilt

26/02 mevrouw M.H.J. Dobbe-Neijenhuis

de heer J.W. Timmer

28/02 mevrouw I.M.A. Verleun-Walraven

mevrouw A. van Doorn-van Wieringen

Allen hartelijk gefeliciteerd.

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte.

Bowlen op 15 februari 2024

ASVA-leden € 20,00 – niet-ASVA-leden € 25,00

Op donderdag 15 februari gaan we ‘s middags gezellig bowlen. Wij verwachten u om 14.30 uur in Bowling

- en Partycentrum Alphen aan den Rijn, Sportlaan 3 voor een kopje koffie/

thee met gebak. Van 15.00 uur tot 16.00 uur gaan we onder het genot van

een hapje (één biergarnituur op de baan) en een drankje (3 consumpes

per persoon) gezellig bowlen.

Aanmelden is verplicht en wel tot en met maandag 12 februari bij onze secretaris,

Nel Jansen, via telefoonnummer (06) 145 772 03 of per e-mail naar

secretaris@asv-alphen.nl

Uw inschrijving is na aanmelding definief als uw betaling binnen is op ons nieuwe bankrekeningnummer

NL 28 RABO 0365 8554 21 t.n.v. Algemene Seniorenvereniging onder vermelding van ‘Bowlen’.

Hebt u problemen met vervoer? Meld dat dan bij uw aanmelding!

11


Oproep!!!

Voor het groeiende aantal leden van de ASVA, dat gebruik maakt van de vrijwilligers die

de belasngaangie voor hen verzorgen (HUBA’s), zoeken wij iemand die het team kan

versterken.

Wij zoeken een vrijwilliger die zelfstandig bij de leden thuis hun aangie kan verzorgen en

zo nodig toeslagen kan aanvragen.

Hij/Zij hee aantoonbare ervaring op het gebied van inkomstenbelasng en kennis van

toeslagen.

Hebt u interesse, bel dan met onze voorzier Peter Dobbe (0172) 43 77 22 of mail naar

pgsdobbe@hetnet.nl.

Verslag van de dagtocht naar de Orchideeën Hoeve

Om ongeveer half twee vertrokken we uit Alphen met een omweg (de brug bij Leimuiden lag eruit) naar

de Orchideeën Hoeve. We werden daar ontvangen met koffie/thee en warme apfelstrudel.

Daarna gingen we de kassen in. Het was buiten al donker, maar OVERAL echt OVERAL schenen lichtjes. Ik

had op de regionale tv gezien en gehoord dat de Orchideeën Hoeve de langste lichtstraat van Nederland

had: acht kilometer lang.

Ook brandden er heel veel echte kaarsen, die werden aangestoken

boven de vijvers met de koi-karpers door een man die

in een waadpak midden in het water stond.

Geen echte kaarsen bij de grote vlinders natuurlijk. Die fladderden

om je heen en je zag ze ook uitkomen in de speciale

poppenkasten.

Het was heel sfeervol en sprookjesachg: overal bloemen,

bloeiende planten en de orchideeën, en hanging baskets,

zóveel, zó mooi! Schierend, je kwam ogen tekort!

Er waren veel dieren te zien tussen de planten: onder meer schildpadden, stokstaartjes, mandarijneenden,

flamingo’s, ooievaars en die grote vlinders. Ook waren er kerststalletjes met veel spulletjes.

In de winkel kon je niet alleen planten kopen, maar ook veel andere dingen.

Om 18.45 uur mochten wij in de junglezaal aanschuiven voor het diner. Dat was geweldig lekker. Je had

de keuze uit vis, varken of steak. De zingende kerstboom kwam langs en ook de zingende kerstman op

een eland. Lachen was dat.

Wilma bracht ons allemaal nog een jungle cadeautje (chocola).

Rob hee ons, na afloop van het diner, door de donkere polder weer naar Alphen aan den Rijn gereden.

Om 22.45 uur waren we daar. Het was een geweldig geslaagd uitje.

Pieteke de Vos

12


KBO-katern

Redacteur KBO-katern:

Carien Mensink-Ferguson, Braamhorst 52, 2402 PV Alphen aan den Rijn, e-mail: carienferguson@hotmail.com

Coördinae bezorging bladen: Ineke Beumer, telefoon (06) 189 717 00

Secretaris: Hans de Ru

E-mail: jrderu@gmail.com

Telefoon: (06) 307 131 61

Ledenadministrae: Elly Portengen

Sterrenlaan 162

2402 BC Alphen aan den Rijn

Telefoon: (06) 342 199 17

E-mail: ledenadm.kboalphenaandenrijn@outlook.com

Bankrekening: IBAN NL91 INGB 0003 4735 04, ten name van:

KATH BOND OUDEREN Z-HOLL ALPHEN AD RYN

Noodnummer voor contact jdens de soos: (06) 516 035 25

(Ineke Hoogervorst)

Een nieuw jaar met een nieuw bestuur

In de eerste plaats wensen wij onze leden, voor zo ver wij die

niet gezien hebben bij de nieuwjaarsrecepe, een goed en

gezond 2024 toe. Wij gaan een nieuwe start maken omdat

onze samenwerking met de plaatselijke PCOB-afdeling een

andere wending hee gekregen, nu de PCOB zelf ook andere

wegen inslaat. Wij zijn blij te kunnen aankondigen dat wij de

volgende aanpassingen van ons bestuur aan u kunnen voorstellen

voor behandeling in de volgende Algemene Leden

Vergadering. Wij hebben Hans de Ru bereid gevonden om de

rol van secretaris op zich te nemen; hier was vanaf begin

2023 een vacature. Dirk Spronk hee zich bereid verklaard

om voorzier van de afdeling te worden; hij zal daarnaast het

penningmeesterschap blijven vervullen totdat wij een andere

penningmeester kunnen voordragen. Gerard Ammerlaan zal

in de Algemene Leden Vergadering areden. Ineke Hoogervorst

blij aan als bestuurslid Acviteiten. Het bestuur wordt

bijgestaan door een nieuwe ledenadministrateur: Elly Portengen.

De volgende Algemene Leden Vergadering wordt gehouden

op 26 maart 2024; de agenda zal in het maartnummer

van Seniorennieuws worden gepubliceerd. In afwachng van

zijn formele benoeming zijn de gegevens van Hans de Ru nu al

in het colofon van ons katern opgenomen. De bestuursleden

zullen zich in de komende nummers van Seniorennieuws aan

de leden voorstellen.

Het bestuur van KBO afdeling Alphen aan den Rijn

Bezorgers gezocht!

Voor het team dat Seniorennieuws en de bladen

van de KBO en de PCOB rondbrengt, zoeken

wij nog versterking.

Wie zich wil aanmelden, kan dat doen bij Ineke

Beumer, telefoon: (06) 189 717 00.

De besturen van de KBO- en de PCOB-afdeling.

Bedankt!

Gedurende en jaar hee Betsie Stapper zich verdienstelijk

gemaakt als (o.a.) ledenadministrateur bij

de KBO.

Op 24 oktober 2023 hebben we haar hartelijk bedankt

voor haar inzet, en werd haar een enveloppe

met inhoud en een mooi boeket overhandigd!

Loes Ruen

Lief en leed

Jarigen

Dhr. F. de Leeuw 26-02 Overleden

90 jaar:

80 jaar:

Mevr. T. Keijzer 30-12

Mevr. C. v.d. Kraan-Disseldorp 13-02 Mevr. W.C.M. v. Klompenburg 06-02 Wij wensen de nabestaanden veel sterkte.

85 jaar:

Mevr. Schellingerhoudt-Moerings 08-02

Mevr. M.A. Lek 07-02 Mevr. H.C.M. Uljee 15-02 Nieuwe leden

Dhr. A.T.M. v. Holstein 14-02 Mevr. Koeslag-Leeuwenkamp 16-02 Fam. Bosdam, Mevr. v.d. Born, Fam. de

Mevr. B. v.d. Vis-de Bruijn 16-02 Mevr. J.T. Groenendijk 28-02 Dolder, Mevr. J. Kip, Dhr. J. Rijken

Mevr. R. Bos-v. Dijk 25-02 Allen hartelijk gefeliciteerd.

Van harte welkom bij de KBO.

13


Nieuws van de acviteitencommissie

Kerstviering

Op dinsdag 12 december hebben we onze kerstviering georganiseerd

in Archeon, voorafgegaan door een euchariseviering

geleid door pastoor Visser. Na een

welkomstwoord door onze voorzier Gerard

Ammerlaan werd er koffie geserveerd met overheerlijke

appeltaart, en was er gelegenheid voor gezellige onderonsjes.

Intussen werden er lootjes verkocht voor de loterij.

Voor en na de lunch werd er genoten van een muzikale bingo

(‘swingo’). Daarna was er gelegenheid voor het nugen van

een drankje, gevolgd door de loterij. Er waren vele leuke prijzen

en ook was er weer de tradionele boodschappenmand te

winnen. Het was een hele mooie en bijzondere dag!

Bezorgersochtend

Deze keer was dat op zaterdag 16 december. De bezorgers

van de KBO en PCOB brengen 10 x per jaar het Seniorennieuws

bij u in de brievenbus, waar wij als besturen erg dankbaar

voor zijn. Er werd een passend dankwoord gesproken

door de voorzier van de PCOB, Dick Tempelaar. Na een kopje

koffie, drankjes en hapjes genugd te hebben, ging iedereen

naar huis met een heerlijke banketstaaf.

Nieuwjaarsbijeenkomst

Dinsdag 9 januari was er de nieuwjaarsbijeenkomst, die goed

bezocht werd. Na een kopje koffie met wat lekkers

erbij bracht de voorzier een toost uit met

de beste wensen voor een voorspoedig 2024.

Daarna ging iedereen zich weer bezighouden met zijn of haar

geliefde spel, onder het genot van een drankje en lekkere

hapjes. Mede door de inzet van de dames van de catering was

het een geslaagde middag! Veel dank hiervoor!

Ladies Day

Op donderdag 4 april organiseren we weer een dagje uit naar

Vander Klooster Mode in Boskoop.

Vander Kloostermode verzorgt al vele jaren modepresentaes

voor onze 50+-doelgroep. In Boskoop bevindt zich de winkel

van ca. 150 m2 en ook het magazijn met voorraad (1.000 m2).

Hier wordt de modeshow gepresenteerd, met koffie en gebak

van de plaatselijke banketbakker en een geheel verzorgde

lunch. We worden zo rond 10.15 uur verwacht voor de koffie

en daarna wordt er van 11.00 uur tot 12.00 uur een eigenjdse

modeshow getoond. Vervolgens gaan we genieten van een

goed verzorgde lunch. Daarna gaat de ene hel naar een gra-

s acviteit met leuke prijzen, terwijl de andere dames in de

prachge winkel kunnen rondkijken en eventueel iets kopen.

De verkoopsters leveren u vrijblijvend en deskundig advies en

na ongeveer een uurtje worden de groepen gewisseld. Rond

15.00 uur sluiten we feestelijk af met een ‘advocaatje slagroom’!

Voor deze dag wordt een bijdrage van € 7,50

gevraagd.

U kunt zich aanmelden vanaf 27 februari tot en met 26

maart bij Ineke Hoogervorst, telefoon (06) 516 035 25 en op

de dinsdagmiddagsoos. We gaan met eigen vervoer, er is voldoende

parkeergelegenheid. Probeer zoveel mogelijk met

elkaar mee te rijden. Hebt u nog plaats over in de auto of hebt

u geen vervoer, laat het me weten! Het adres is: Boskoopseweg

4, 2771 XN Boskoop.

Om alvast in uw agenda te noteren

Donderdag 30 mei: uitgaansdag naar Naonaal Park Schoorl.

Hier kom ik in het volgende nummer op terug.

Ineke Hoogervorst

Klaverjascompee

Het was een gezellige en spannende periode en de eerste prijs

met de Fijke Slagter-wisselbeker is gewonnen door

Wijnand Doornenbal, de tweede prijs was voor

Joke van Klaveren, de derde prijs was voor

Els Koolen.

Voor de verdere uitslag: zie de uitslagenlijst.

Doornenbal Wijnand 77792

Klaveren van Joke 77406

Koolen Els 77049

Vis Annie 75683

Hoogeveen Sjaan 75666

Ru de Lidy 73809

Es van Tiny 73558

Poot Willen 72215

Swart Piet 71807

Angenent Gea 71356

Dolder van Piet 69120

Sgter Corrie 68699

Paardekooper Piet 68269

Zwanenburg Aad 68012

Bos Truus 66254

Holstein van Jannie 65477

Dijk van Nell 64845

Kerkvliet Nel 62905

Pater de Elly 59834

Schouten Coby 56693

Jansen Marian 56276

Heijden van der Bas 55918

Lap Wil 53950

Strien van Hennie 52649

Hooptman Tootje 51677

Vogelaar Mien 49253

Verdonk Jacques 47538

Verdonk Jeannet 44160

Portenge Frans 43778

Pouw Nel 42766

Turkenburg Dirk 41970

Brozius Wil 41916

Koning Lies 40452

Portenge Elly 39273

Wessels Ria 38587

Ru de Hans 34229

Slingerland Jacqueline 31714

Jager de Marry 31625

Onderstal Rinus 27868

Geest van Lidy 22372

Os van Margot 16249

Os van Dick 14099

14


PCOB- katern

De PCOB behargt uw belangen als senior

Website: senioren-alphen.nl

Secretaris: Wim van der Tang,

E-mail: secretaris.pcob@senioren-alphen.nl

Voor vrijwilligersinformae: gebruik uw smartphone.

Van de voorzier

Vanaf heden hebben we weer een eigen PCOB-katern en website: senioren-alphen.nl.

Het colofon is aanzienlijk ingekort. Voor de bestuursleden en het bestuurlijk team verwijzen wij naar

de website: senioren-alphen.nl/pcob-vrijwilligers. U kunt daarvoor een QR-scanner gebruiken om de

vrijwilligers te bekijken.

De KBO Alphen hee te kennen gegeven als ouderenbond zelfstandig verder te gaan; wel wil men de

bezorging van de bladen met de PCOB blijven uitvoeren.

De bezorgers krijgen vanaf 1 januari met drie bladen te maken: het PCOB Magazine, Seniorennieuws

en het KBO Magazine Nestor. Het landelijk bestuur van de PCOB hee aangegeven dat de PCOB te

klein is om zonder partner verder te gaan, daarom is er landelijk besloten om samen te gaan met de

ANBO per 1 januari 2024. Het landelijke verenigingsbureau is verhuisd naar de Vijzelmolenlaan 20-22,

3447 GX Woerden. Tel.: (030) 340 06 80. Website: www.pcob.nl, e-mail: secretariaat@pcob.nl

Lief & Leed

Wij willen de jarigen van harte feliciteren. Onze ‘lief en leed’-medewerkers laten iets van zich

horen bij een kroonjarige of kroonjubileum. Als u weet u dat een van onze leden ziek is, of

opgenomen in of ontslagen wordt uit het ziekenhuis, laat het ons even weten. Bent u blij of

verdrieg? Geef het door aan de coördinator Lief & Leed. De Lief & Leed-medewerker zal

dan kijken of ze hier aandacht aan kan geven. Nieuwe leden zijn hartelijk welkom bij de PCOB

en als uw e-mail bij ons bekend is, ontvangt u wekelijks de PCOB-nieuwsbrief.

De kroonjarigen in februari:

85 jaar 90 jaar

Mevr. L. van Gaalen-Vonk, 24-02 Mevr. M. Verschuur, 24-02

Nieuwe leden

Mevr. B. de Jeu-Pont en dhr. A.C. de Jeu, Mevr. A. Offereins-Kloostra, Mevr. A. Verburg, Mevr. G. van Walbeek.

QR-code

Wij leven als senioren, ouderen, bejaarden of hoogbejaarden

in een digitale wereld. We kijken naar de

televisie, we zien op Facebook. We telefoneren

met WhatsApp met of zonder video. Voor mij

was de QR-code een nieuwe digitale vorm. Een

vierkant met allemaal zwarte blokjes. Een digitale

manier om naar een website of pagina te gaan die

meer informae gee over het onderwerp waarbij de

QR-code staat. Hoe werkt de QR-code? Je pakt je telefoon

en doet net of je een foto wilt nemen van de QRcode.

Je ziet dan een vierkantje, daar moet je de QR

-code in laten vallen. De telefoon scant de QR-code

en gee dan weer de link naar de website. Druk op

deze link en je telefoon gee dan de informae die

hoort bij het onderwerp. Niets lezen of typen, alleen

richten met de telefoon op de QR-code en aangeven

dat je naar de informae wilt gaan. Je bent nooit te

oud om iets te leren!

15


Samen lunchen lijkt u toch ook leuk?

Bij Restaurant Bospark is dit mogelijk!

Wanneer: donderdag 14 maart 2024

Waar:

Restaurant Bospark

Inloop: vanaf 11.30 uur

Begin lunch: 12.00 uur

Kosten: € 10,00

U kunt zich opgeven bij de penningmeester:

Harry Kaspers, Aidaplein 124, 2402 TJ Alphen aan den Rijn,

tot uiterlijk 1 maart 2024.

Tel. (06) 252 465 02, e-mail : h.kaspers@ziggo.nl. Er is maximaal plaats voor 36 personen: vol is vol!

Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA)

VOA's zijn getrainde vrijwilligers die mensen helpen de weg te vinden bij een hulpvraag op het gebied

van zorg, welzijn of veiligheid, financiën of vervoer. U hoe geen lid van de PCOB te zijn om een beroep

te doen op een VOA. Hij of zij staat voor u klaar, en biedt u advies over de mogelijkheden die er voor u

zijn op basis van uw vragen.

Raad en daad. De VOA staat senioren met raad en daad bij. De ‘raad’ verwijst naar informae en advies,

de ‘daad’ naar bemiddeling en begeleiding. De hulp van de VOA is laagdrempelig; door het vrijwillige

karakter kan vaak meer jd en aandacht aan iemand besteed worden dan beroepskrachten dat kunnen.

Lees ook onze website.

Seniorennieuws digitaal

Seniorennieuws kunt u digitaal ontvangen door dit door te geven aan:

secretaris.pcob@senioren-alphen.nl

Stop de regelkolder voor mantelzorgers

Ook polici, werkgevers en vakbonden willen dat er een einde komt aan de

onnodige regeldruk voor mantelzorgers, de ‘regelkolder’! Denk aan brieven

met vaak onbegrijpelijke taal; een berg formulieren en ingewikkelde regels;

niet weten waar je precies moet zijn; met entallen professionals en organisa-

es te maken krijgen.

Wist u dat mantelzorgers gemiddeld vier uur per week kwijt zijn aan regelzaken?

Om overbelasng en frustrae te voorkomen, helpt het als mantelzorgers

zo min mogelijk jd kwijt zijn aan formulieren, ingewikkelde regelgeving en organisaes die langs

elkaar heen werken. Als PCOB-afdeling Alphen aan den Rijn steunen wij deze oproep.

Koffiemomenten

Sionskerk: Elke maandagmorgen van 10.00-12.00 uur, Meteoorlaan 2

Lichtkring: Elke donderdagmorgen van 10.00-12.00 uur, Amerikalaan 91

KBO-Soos: Elke dinsdagmiddag vanaf 13.30 uur, Jozefzaal, Paradijslaan 3

Maranathakerk: Elke donderdagmorgen van 10.00-12.00 uur

Elke zondagmiddag van 14.30 – 16.30 uur

(Wijkcentrum Swaenswijk, Jongkindt Coninckstraat 2b)

16


Testament?

Wij zorgen

dat het

bij u leeft

De dingen goed regelen voor wanneer u dat

zelf niet meer kunt: een testament kan u en uw

naasten veel zorg en ellende besparen. Doorgaans

treedt het pas in werking na uw overlijden, maar

wat als u door ziekte of een ongeluk niet meer

in staat bent om zelf te handelen? Wist u dat u

voor die situatie ook een levenstestament kunt

opstellen? Wie dan leeft, dan zorgt? Kroes en

Partners denkt van niet!

Kantoor Ter Aar

Aardamseweg 73a

2461 CB Ter Aar

Kantoor Alphen aan den Rijn

Vijverstraat 7/9

2405 BW Alphen aan den Rijn

notarissen@kroesenpartners.nl

www.kroesenpartners.nl

0172 - 52 19 21

Geniet van maaltijden

zonder zelf te koken

Als zelf koken lastig wordt of als u er gewoon niet zo’n zin meer

in hebt, dan kookt Maaltijd Thuis voor u. Lekkere gezonde

maaltijden zoals u zelf ook op tafel zou zetten. De maaltijden

worden door een vaste bezorger persoonlijk bij u gebracht.

Hoe makkelijk dat is, kunt u nu heel voordelig ontdekken.

Proefpakket

4 maaltijden

24. 00

Bestel nu

Met aandacht bereid,

met liefde gebracht

Maaltijd Thuis – Wytze Sloot

079 - 82 00 399

maaltijdthuis.nl


UW SPECIALIST IN ONTRUIMEN

& VERHUIZEN

ÉÉN AANSPREEKPUNT

HELDERE COMMUNICATIE

TOTAALPAKKET VAN

DIENSTEN

VAKKUNDIG &

SNEL

VRIJBLIJVENDE OFFERTE

Hulp nodig bij een woningontruiming of

seniorenverhuizing? Wij nemen al uw

werk uit handen!

Meer informatie of vrijblijvend een offerte aanvragen?

071-580 47 49 - info@fontein-ontruimingen.nl

www.fontein-ontruimingen.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!