19.02.2024 Views

Bouwen aan de zorg_2024-01

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

BOUWEN<br />

VAKTIJDSCHRIFT OVER ONTWIKKELING IN DE ZORG IN<br />

ZORG<br />

VLAANDEREN EN NEDERLAND<br />

Platform OVER BOUW EN ONTWIKKELING IN DE ZORG IN VLAANDEREN EN NEDERLAND<br />

BOUWEN<br />

1<br />

ZORG.EUbouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong><strong>zorg</strong>.eu<br />

jaargang 24<br />

februari-maart <strong>2024</strong><br />

PLATFORM OVER BOUW EN ONTWIKKELING IN DE ZORG IN VLAANDEREN EN NEDERLAND<br />

1 De Reiger, Temse<br />

Inspire Health&Care<br />

Thema OK en cleanrooms<br />

Zorg & facility


Wilt u een mooie, efficiënte en uitnodigen<strong>de</strong><br />

leefruimte creëren? CARELINE B.V. in De Lier<br />

biedt gloednieuwe woonwerel<strong>de</strong>n en met<br />

ein<strong>de</strong>loze mogelijk- he<strong>de</strong>n. Bezoek onze showroom<br />

en laat u overtuigen van <strong>de</strong> kwaliteit van onze producten. Ons<br />

team van experts helpt u<br />

<strong>de</strong> perfecte leefruimte<br />

bij het creëren van<br />

die uw stijl en<br />

wensen weerspiegelt.<br />

Kom vandaag nog<br />

langs en ervaar het<br />

CARELINE verschil!<br />

T: +31 88 5<strong>01</strong>2400<br />

E: info@carelinebv.nl


SALTO SPACE<br />

Betrouwbare toegangscontrole<br />

voor elke <strong>de</strong>ur.<br />

/saltosystems.nl


Bezoek ons | Stand 08.E027<br />

9 t/m 11 april <strong>2024</strong> | Jaarbeurs Utrecht<br />

Wij zijn Lensen |<br />

en nodigen je van harte uit<br />

om kennis en ervaring te <strong>de</strong>len<br />

in een gastvrije ambiance<br />

Schimminck 1 | 53<strong>01</strong> KR Zaltbommel<br />

+31(0)88 599 05 99 | info@lensen.nl<br />

Lensen Projectinrichters BV<br />

Schimminck 1<br />

53<strong>01</strong> KR Zaltbommel<br />

info@lensen.nl


1<br />

Voorwoord<br />

NIEUW JAAR, NIEUWE BEURZEN<br />

In <strong>de</strong> eerste m<strong>aan</strong><strong>de</strong>n van <strong>2024</strong> staat weer een hoop mooie beurzen voor<br />

<strong>de</strong> <strong>zorg</strong> op het programma. Zo staat Flan<strong>de</strong>rs Expo Gent op 19, 20 en<br />

21 maart in het teken van hét ontmoetingsplatform voor <strong>zorg</strong> en welzijn:<br />

inspire health&care. Van <strong>zorg</strong>me<strong>de</strong>werkers tot leveranciers, on<strong>de</strong>rnemers<br />

en directeuren: ie<strong>de</strong>reen is van harte welkom om drie dagen lang te connecteren,<br />

inspireren en ont<strong>de</strong>kken. Het event brengt actoren van alle niveaus<br />

in <strong>de</strong> gezondheids<strong>zorg</strong> samen, met als doel om samen te bouwen <strong>aan</strong> <strong>de</strong><br />

toekomst van <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>.<br />

Enkele dagen later, op 9, 10 en 11 april kunnen <strong>zorg</strong>professionals hun hart<br />

ophalen in Utrecht, tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> beurs Zorg & facility. Op <strong>de</strong>ze beurs zie én<br />

hoor je <strong>de</strong> nieuwste ontwikkelingen, inzichten en trends rondom facilitaire<br />

zaken in <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>sector. Hoe bied je met steeds min<strong>de</strong>r personeel en budget<br />

passen<strong>de</strong> <strong>zorg</strong> voor steeds meer patiënten en cliënten? En hoe doe je dat<br />

efficiënt, persoonsgericht en duurzaam? Zorg & facility helpt <strong>zorg</strong>professionals<br />

naar het antwoord. Want ‘fit for the future’ wor<strong>de</strong>n we samen!<br />

In <strong>de</strong>ze <strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong> Zorg veel <strong>aan</strong>dacht voor bei<strong>de</strong> beurzen. Daarnaast<br />

hebben we weer een <strong>aan</strong>tal mooie projecten voor u beschreven, zoals<br />

nieuwbouwproject De Reiger op Zorgcampus Temse, het nieuwe hightech<br />

infectieziektengebouw van Radboudumc in Nijmegen en <strong>de</strong> twaalf nieuwe<br />

operatiezalen voor AZ Monica in Antwerpen en Deurne. AZ Monica heeft<br />

haar bei<strong>de</strong> campussen een grondige upgra<strong>de</strong> en uitbreiding gegeven. In<br />

Deurne zijn <strong>de</strong> werken nog bezig, maar in Antwerpen is begin dit jaar <strong>de</strong><br />

extra ruimte in het stadscentrum in gebruik genomen. AZ Monica gaat hier<br />

meer focussen op weinig risicovolle ingrepen in orthopedie, mond-, kaak- en<br />

<strong>aan</strong>gezichtschirurgie en pijnbestrijding en gelooft dat ‘focused clinics’ zullen<br />

lei<strong>de</strong>n tot een betere beleving voor me<strong>de</strong>werkers en patiënten, efficiëntieverhoging<br />

en een betere kwaliteit van <strong>zorg</strong>.<br />

Interessant zijn bovendien <strong>de</strong> nieuwe woon<strong>zorg</strong>campus van Sint-Jozef<br />

in Kortrijk, <strong>de</strong> nieuwbouw van binnenste<strong>de</strong>lijk ziekenhuis ZNA Cadix in<br />

Antwerpen en <strong>de</strong> nieuwbouw van begeleid wonen gebouw Honkhuis in<br />

Leuven. In Het Interview vertelt Ge<strong>de</strong>legeerd bestuur<strong>de</strong>r van Vlozo Jeroen<br />

Staes hoe hij <strong>de</strong> toekomst van <strong>de</strong> Vlaamse <strong>zorg</strong>regelgeving ziet. Bovendien<br />

pakken we uit met een special over OK en Cleanrooms. Kortom: we hebben<br />

weer een bomvolle uitgave voor u. Ik wens u weer veel leesplezier!<br />

Lieke Bousema


Platform OVER ONTWIKKELING IN DE ZORG IN VLAANDEREN EN NEDERLAND<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

bouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong><strong>zorg</strong>.eu<br />

Jaargang 24, nummer 1, <strong>2024</strong><br />

Verschijnt 6 x per jaar<br />

ISSN: 1876-0600<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

UITGEVER<br />

Schatbeur<strong>de</strong>rl<strong>aan</strong> 6<br />

6002 ED Weert<br />

Postbus 249<br />

6000 AE Weert<br />

+31 495 45 00 95<br />

info@louwersmediagroep.nl<br />

louwersmediagroep.nl<br />

VESTIGING BELGIË<br />

Domein De Herten<br />

Hertsbergsestraat 4<br />

B-8020 Oostkamp<br />

+32 50 36 81 70<br />

info@louwersmediagroep.be<br />

louwersmediagroep.be<br />

EINDREDACTIE<br />

Lieke Bousema<br />

Licht en ruimte zijn prioritair in wzc De Reiger 8<br />

Hypermo<strong>de</strong>rn <strong>zorg</strong>interieur voor wzc De Reiger 12<br />

Het interview: ‘Vlaamse <strong>zorg</strong>regelgeving moet flexibeler wor<strong>de</strong>n, <strong>de</strong> financiering transparanter’ 14<br />

Zij<strong>de</strong> bloemen en kunstplanten 16<br />

De nieuwe IC-af<strong>de</strong>ling van het UMC Groningen 18<br />

THEMA OK EN CLEANROOMS<br />

Enquête on<strong>de</strong>r ziekenhuizen toont grote energiebesparingsmogelijkhe<strong>de</strong>n in operatiekamers! 22<br />

Twaalf nieuwe operatiezalen voor AZ Monica 26<br />

Is in uw cleanroom of OK voldoen<strong>de</strong> stilgest<strong>aan</strong> bij <strong>de</strong> wandafwerking? 30<br />

Koel- en warmhoudkasten voor OK’s 32<br />

Eerste rubberen vloer ter wereld met <strong>de</strong> gou<strong>de</strong>n certificering 36<br />

Hoogwaardige interieurs voor geclassificeer<strong>de</strong> ruimtes 38<br />

‘Modulaire bouwers en architecten hebben elkaar keihard nodig’ 40<br />

Radboudumc voegt een hightech infectieziektengebouw toe <strong>aan</strong> <strong>de</strong> campus 42<br />

Zorg Flits: Belgische producent van <strong>zorg</strong>meubilair stapt mee in kapitaalsverhoging Team n Time 44<br />

Zorg Flits: Gentse ziekenhuizen bun<strong>de</strong>len hun krachten 45<br />

REDACTIETEAM<br />

Tjerk van Duinen<br />

Roel van Gils<br />

Tim Janssens<br />

Els Jonckheere<br />

Koen Mortelmans<br />

Annemarie Thönissen<br />

PROJECTMANAGEMENT<br />

Patty Ros<br />

p.ros@louwersmediagroep.nl<br />

SECRETARIAAT<br />

Manuela Depenbrock<br />

Sandra Reijn<strong>de</strong>rs<br />

ADVERTENTIES<br />

Een hoge resolutie PDF moet wor<strong>de</strong>n <strong>aan</strong>geleverd via <strong>de</strong> AdPortal.<br />

Mocht u nog geen uploadlink hebben ontvangen, stuur een email<br />

naar traffic@louwersmediagroep.nl<br />

ABONNEMENTSPRIJS<br />

€ 90,00 per jaar excl. BTW<br />

Buiten Ne<strong>de</strong>rland: € 140,00 per jaar excl. BTW<br />

ING bank: IBAN NL46INGB0000417165<br />

BIC INGBNL2A<br />

t.n.v. Louwers Mediagroep<br />

o.v.v. <strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong> Zorg<br />

Informatie over abonnementen:<br />

+31 495 45 00 95<br />

info@louwersmediagroep.nl<br />

ADRESWIJZIGINGEN<br />

Schriftelijk ten minste drie weken voor<br />

verhuizing naar: Postbus 249, 6000 AE Weert<br />

OPZEGGINGEN<br />

Indien twee m<strong>aan</strong><strong>de</strong>n voor het verstrijken van <strong>de</strong> abonnementsperio<strong>de</strong><br />

geen schriftelijk bericht van opzegging is<br />

ontvangen, wordt het abonnement automatisch met een<br />

jaar verlengd.<br />

8<br />

36<br />

DOELGROEP<br />

Als abonnement en in controlled circulation, persoonsgericht<br />

naar beslissers in ziekenhuizen, verpleeghuizen,<br />

woon<strong>zorg</strong>centra, <strong>zorg</strong>groepen, GGZ, woningcorporaties,<br />

architecten, technische/facilitaire managers toeleverancier<br />

<strong>aan</strong> <strong>de</strong> gezondheids<strong>zorg</strong>, <strong>aan</strong>nemers, overheidsinstellingen<br />

en abonnementen.<br />

VORMGEVING<br />

studio@louwersmediagroep.nl<br />

DRUKWERK<br />

Drukkerij Hendrix, Peer<br />

Niets uit <strong>de</strong>ze uitgave mag wor<strong>de</strong>n overgenomen of vermenigvuldigd zon<strong>de</strong>r<br />

uitdrukkelijke toestemming van <strong>de</strong> uitgever en zon<strong>de</strong>r bronvermelding. Hoewel<br />

dit blad op <strong>zorg</strong>vuldige wijze en naar beste weten is samengesteld kunnen<br />

uitgever en auteurs op geen enkele wijze inst<strong>aan</strong> voor <strong>de</strong> juistheid of volledigheid<br />

van <strong>de</strong> informatie. Zij <strong>aan</strong>vaar<strong>de</strong>n dan ook geen enkele <strong>aan</strong>sprakelijkheid<br />

voor scha<strong>de</strong>, van welke aard ook, die het gevolg is van han<strong>de</strong>lingen en/of<br />

beslissingen die gebaseerd zijn op <strong>de</strong>ze informatie.<br />

26<br />

40


jaargang 24<br />

februari-maart 2023<br />

bouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong><strong>zorg</strong>.eu<br />

Inhoud<br />

48 60<br />

66<br />

71<br />

INSPIRE HEALTH&CARE<br />

De place to be voor elke <strong>zorg</strong>professional 48<br />

De locker opnieuw uitgevon<strong>de</strong>n 50<br />

Design & Build favoriete formule voor <strong>zorg</strong>bouw 51<br />

Een in-house wasserij is meer dan alleen propere was 53<br />

Optimale luchtvochtigheid in <strong>zorg</strong>omgevingen is essentieel voor gezondheid en veiligheid 55<br />

Persoonlijke bezittingen blijven tij<strong>de</strong>ns dagopname bij patiënt dankzij unieke bedkoffer 56<br />

<br />

Zorg Flits: ‘Gezondheidsnerd’ Tom Braekeleirs nieuwe afgevaardigd bestuur<strong>de</strong>r<br />

van innovatieconsortium PRoF 57<br />

Nieuw woon<strong>zorg</strong>centrum is i<strong>de</strong>ale testcase voor grensverleggend BIM-gebruik 58<br />

BIM bevor<strong>de</strong>rt bouw van binnenste<strong>de</strong>lijk ziekenhuis 60<br />

Zorg Flits: Nieuw gamma inbraakweren<strong>de</strong> en energiebesparen<strong>de</strong> automatische schuif<strong>de</strong>uren 62<br />

Zorg Flits: ‘Ook in <strong>2024</strong> gidsen we visueel van punt A naar B, al dan niet via C’ 63<br />

ZORG & FACILITY<br />

Zorg & facility: fit for the future 66<br />

Op weg naar een duurzame en toekomstbestendige <strong>zorg</strong> 68<br />

Stressvrij werken dankzij intuïtieve bediening 69<br />

Honkhuis: ‘Gewoon wonen’ primeert 70<br />

Zorg Flits: Opening Leefstijlloket in het Bravis ziekenhuis 73<br />

Futurahuis: Wonen en ver<strong>zorg</strong>ing in toekomstbestendige pan<strong>de</strong>n 76<br />

Zorgpartners 79<br />

VAKTIJDSCHRIFT OVER ONTWIKKELING IN DE ZORG IN VLAANDEREN EN NEDERLAND<br />

BOUWEN ZORG<br />

PLATFORM OVER BOUW EN ONTWIKKELING IN DE ZORG IN VLAANDEREN EN NEDERLAND<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

Platform OVER ONTWIKKELING IN DE ZORG IN VLAANDEREN EN NEDERLAND<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

1 De Reiger, Temse INSPIRE HEALTH&CARE<br />

Thema OK en cleanrooms<br />

Cover:<br />

Operatiezaal AZ Monica<br />

Beeld:<br />

Koen Mortelmans<br />

Zorg & facility<br />

1<br />

Blijf gratis en eenvoudig op <strong>de</strong> hoogte van het laatste nieuws.<br />

Volg ons op social media en meld je <strong>aan</strong> voor onze nieuwsbrief!<br />

BOUWENAANDEZORG.EU


TEMSE DE REIGER<br />

Beperkte bouwhoogte om <strong>de</strong> omgeving niet te verstoren.<br />

Tekst en beeld | Koen Mortelmans<br />

Licht en ruimte zijn<br />

prioritair in wzc De Reiger<br />

In <strong>de</strong>cember 2023 heeft welzijnsorganisatie Sleutel<strong>zorg</strong> Temse plechtig het eerste <strong>de</strong>el geopend van<br />

een uitgebreid nieuwbouwproject op Zorgcampus Temse, in het centrum van <strong>de</strong> gemeente. Naast<br />

een nieuwe vleugel voor woon<strong>zorg</strong>centrum De Reiger omvat dit ook een lokaal dienstencentrum –<br />

De Flamingo – en een administratief centrum – Den Albatros.<br />

8 BOUWEN ZORG.EU


TEMSE DE REIGER<br />

'Renovatie zou te duur en onpraktisch geweest zijn'<br />

In het <strong>de</strong>r<strong>de</strong> kwart van <strong>de</strong> twintigste eeuw<br />

had het lokale COO, <strong>de</strong> voorganger van het<br />

OCMW, <strong>de</strong>ze campus overgenomen van<br />

een kloosteror<strong>de</strong>. “Sinds 2<strong>01</strong>9 vol<strong>de</strong><strong>de</strong>n <strong>de</strong><br />

best<strong>aan</strong><strong>de</strong> gebouwen uit het begin van <strong>de</strong><br />

jaren tachtig niet meer <strong>aan</strong> <strong>de</strong> normen voor<br />

rolstoeltoegankelijke sanitaire voorzieningen”,<br />

blikt Werner Maerevoet, voorzitter van<br />

Welzijnsvereniging Sleutel<strong>zorg</strong> terug. Deze<br />

vereniging staat er in voor <strong>de</strong> dienstverlening,<br />

het OCMW is eigenaar van <strong>de</strong> infrastructuur.<br />

“We hebben diverse scenario's bestu<strong>de</strong>erd<br />

om hierin te on<strong>de</strong>rsteunen, in combinatie<br />

met een <strong>de</strong>nkoefening naar <strong>de</strong> toekomstige<br />

<strong>zorg</strong>behoeften in <strong>de</strong> gemeente. Daaruit kon<strong>de</strong>n<br />

we conclu<strong>de</strong>ren dat een renovatie veel<br />

duur<strong>de</strong>r zou uitvallen dan sloop gevolgd door<br />

nieuwbouw. De renovatie zou ook ongelooflijk<br />

complex uitvallen, want zowat alle best<strong>aan</strong><strong>de</strong><br />

muren waren draagmuren. Het was<br />

ook niet zinvol om ons an<strong>de</strong>re wzc, 't Blauwhof,<br />

waar <strong>de</strong> infrastructuur eveneens verou<strong>de</strong>rd<br />

is, te verhuizen naar <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>campus.<br />

Want dan zou<strong>de</strong>n we er hoogbouw moeten<br />

optrekken, weinig esthetisch en allesbehalve<br />

<strong>aan</strong>genaam voor <strong>de</strong> kleine sociale woningen<br />

in <strong>de</strong> onmid<strong>de</strong>llijke omgeving.”<br />

KLEINSCHALIGER<br />

Het studiewerk wees ook uit dat <strong>de</strong> optimale<br />

omvang voor een efficiënt werkend wzc twee<br />

af<strong>de</strong>lingen met samen 128 bed<strong>de</strong>n was. “Dit<br />

betekent dat we een <strong>de</strong>el van <strong>de</strong> huidige 157<br />

bed<strong>de</strong>n moeten schrappen, al hou<strong>de</strong>n we onze<br />

erkenning hiervoor wel in portefeuille. Mogelijk<br />

komt die erkenning nog van pas wanneer we<br />

ook 't Blauwhof kunnen <strong>aan</strong>pakken.” De nieuwe<br />

kamers zijn in elk geval bedui<strong>de</strong>nd groter<br />

dan <strong>de</strong> vroegere. Een an<strong>de</strong>re motivatie voor<br />

<strong>de</strong> kleinere schaalgrootte was <strong>de</strong> personeelskrapte<br />

in <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>sector. “We zitten nu boven<br />

<strong>de</strong> norm, maar hou<strong>de</strong>n er rekening mee dat<br />

het in <strong>de</strong> toekomst moeilijker zal wor<strong>de</strong>n om<br />

<strong>zorg</strong>personeel te vin<strong>de</strong>n.”<br />

ONDERGRONDS PARKEREN<br />

Intussen is er al een nieuwe vleugel met 68 bed<strong>de</strong>n<br />

opgetrokken. Ook het ruime terras met<br />

daaron<strong>de</strong>r een parkeergarage is al afgewerkt.<br />

“We maakten van <strong>de</strong> helling van het terrein<br />

gebruik om een toegang op straatniveau te<br />

realiseren, maar <strong>de</strong> parking is wel <strong>de</strong>gelijk on<strong>de</strong>rgronds.<br />

Een <strong>de</strong>el van het dak hebben we<br />

niet afgewerkt als terras, maar als on<strong>de</strong>rhoudsarm<br />

groendak.” De omvang van het terras<br />

(1.200 m²) biedt <strong>de</strong> mogelijkheid om er allerlei<br />

events te organiseren. “Zoals een Kerstmarkt”,<br />

zegt Karel Fonck, hoofd van <strong>de</strong> technische<br />

dienst. Het terras sluit <strong>aan</strong> op <strong>de</strong> inkom en<br />

op <strong>de</strong> eveneens ruim uitgemeten cafetaria. In<br />

<strong>de</strong> inkomzone heeft <strong>de</strong> architect zich met een<br />

vi<strong>de</strong> een speels en tegelijk sfeervol doorkijkfantasietje<br />

veroorloofd.<br />

De eerste fase van <strong>de</strong> nieuwbouw omvatte<br />

ook <strong>de</strong> bouw van lokalen voor het <strong>zorg</strong>personeel<br />

en <strong>de</strong> administratie én nieuw lokaal dienstencentrum.<br />

“De lokalen van het best<strong>aan</strong><strong>de</strong><br />

dienstencentrum waren uitgeleefd. Nu kunnen<br />

we ze slopen. Het zal plaats maken voor een<br />

doorsteek over <strong>de</strong> campus, uitsluitend bestemd<br />

voor voetgangers en fietsers.”<br />

INSPIRATIE EN INSPRAAK<br />

“Voor <strong>de</strong> plannen hebben we niet echt inspiratie<br />

opged<strong>aan</strong> in an<strong>de</strong>re wzc's. We baseer<strong>de</strong>n ons<br />

vooral op <strong>de</strong> normen en op onze eigen ervaring.<br />

Daarbij woog <strong>de</strong> inbreng van <strong>de</strong> operationele<br />

me<strong>de</strong>werkers zwaar door. Op basis van die input<br />

hebben we <strong>de</strong> utilities en verpleegposten zo<br />

centraal mogelijk ingeplant, zodat <strong>de</strong> loopafstan<strong>de</strong>n<br />

voor interventies zo kort mogelijk blijven. ❯<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

9


TEMSE DE REIGER<br />

Technisch diensthoofd Karel Fonck en voorzitter Werner Maerevoet.<br />

Dagzaal met vi<strong>de</strong>.<br />

'We baseer<strong>de</strong>n ons vooral op <strong>de</strong> normen en op onze eigen ervaring'<br />

De verpleegposten bie<strong>de</strong>n bovendien volledig<br />

zicht op <strong>de</strong> dagzalen. Een an<strong>de</strong>r <strong>aan</strong>dachtspunt<br />

was het behoud van <strong>de</strong> warme keuken in<br />

eigen huis.”<br />

Ver<strong>de</strong>r leid<strong>de</strong> <strong>de</strong> inbreng van het <strong>zorg</strong>personeel<br />

tot een <strong>aan</strong>tal praktische ingrepen, die el<strong>de</strong>rs<br />

kunnen inspireren. “Zoals <strong>de</strong> vrije ruimte tussen<br />

<strong>de</strong> toiletpotten en zijwan<strong>de</strong>n. Traditioneel is<br />

die vrij beperkt, maar hier <strong>zorg</strong><strong>de</strong>n we voor <strong>de</strong><br />

Zorgligbad met opklapbare zijwand.<br />

nodige ruimte om me<strong>de</strong>werkers in staat te stellen<br />

met tilliften te werken zon<strong>de</strong>r zich in allerlei<br />

bochten te moeten manoeuvreren. Om <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong><br />

re<strong>de</strong>n lieten we <strong>de</strong> bedieningskranen voor <strong>de</strong> individuele<br />

inloopdouches niet loodrecht on<strong>de</strong>r <strong>de</strong><br />

douchekoppen plaatsen, maar ietwat zij<strong>de</strong>lings.<br />

Zo kunnen hulpbehoeven<strong>de</strong> resi<strong>de</strong>nten recht<br />

on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> doucheknoppen plaatsnemen, terwijl<br />

een <strong>zorg</strong>verlener <strong>de</strong> kranen bedient zon<strong>de</strong>r<br />

daarbij zelf een natte arm op te lopen.”<br />

De bewoners had<strong>de</strong>n net zo goed inspraak.<br />

“Sommigen van hen genieten graag van zoveel<br />

mogelijk daglicht, terwijl an<strong>de</strong>ren zich beter<br />

voelen in een hoekje met ge<strong>de</strong>mpt licht. De<br />

raampartijen van <strong>de</strong> dagzalen zijn zo inge<strong>de</strong>eld<br />

dat bei<strong>de</strong> groepen <strong>aan</strong> hun trekken komen”,<br />

aldus Fonck.<br />

“Elke af<strong>de</strong>ling beschikt over een <strong>zorg</strong>badkamer”,<br />

legt Maerevoet uit. “De ba<strong>de</strong>n hebben<br />

een opklapbare zijwand wat het instappen vergemakkelijkt.<br />

Resi<strong>de</strong>nten die daartoe in staat<br />

zijn, kunnen er zelfstandig een bad nemen.<br />

Vanuit onze sterke focus op thuis<strong>zorg</strong> staat het<br />

gebruik van <strong>de</strong>ze <strong>zorg</strong>ligba<strong>de</strong>n ook open over<br />

ou<strong>de</strong>re niet-resi<strong>de</strong>nten.”<br />

GEMENGDE AFDELINGEN<br />

“We kozen voor 'Amber' en 'Ja<strong>de</strong>' als gemeng<strong>de</strong><br />

af<strong>de</strong>lingen, met bewoners met verschillen<strong>de</strong><br />

ziektebeel<strong>de</strong>n of in verschillen<strong>de</strong><br />

fases in hun leven. Mensen met en zon<strong>de</strong>r<br />

<strong>de</strong>mentie wonen er samen. Voor niet alle<br />

vormen van <strong>de</strong>mentie is wonen op een bescherm<strong>de</strong><br />

af<strong>de</strong>ling noodzakelijk, <strong>de</strong>mentie<br />

kan immers op verschillen<strong>de</strong> manieren verschijnen.<br />

Deze af<strong>de</strong>lingen zijn uitgerust met<br />

een dwaal<strong>de</strong>tectiesysteem met polsbandjes,<br />

maar <strong>de</strong>ze wor<strong>de</strong>n niet automatisch geactiveerd.<br />

Uitgangspunt blijft het behoud van<br />

autonomie en het bie<strong>de</strong>n van veiligheid in<br />

relatie tot vrijheid. In <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> fase van<br />

<strong>de</strong> bouwwerken g<strong>aan</strong> we wel een af<strong>de</strong>ling<br />

voor beschermd wonen realiseren, met een<br />

professionele woon-, <strong>zorg</strong>- en leefomgeving<br />

voor personen met <strong>de</strong>mentie én/of ernstig<br />

onbegrepen gedrag.” ■<br />

Feiten en cijfers<br />

OPDRACHTGEVER<br />

OCMW, Temse<br />

ZORGVERLENER<br />

Welzijnsvereniging Sleutel<strong>zorg</strong>, Temse<br />

ARCHITECT<br />

RNR, Gent<br />

HOOFDAANNEMER<br />

Strabag, Gent<br />

MEUBILAIR<br />

Haelvoet, Ingelmunster<br />

CAPACITEIT<br />

128 bed<strong>de</strong>n<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

11


TEMSE DE REIGER<br />

Volledige inrichting van <strong>de</strong> brasserie, door Haelvoet begeleid van het initiële concept tot <strong>de</strong> uitein<strong>de</strong>lijke inhuizing.<br />

Tekst | Haelvoet Beeld | Bert Demasure<br />

Van <strong>zorg</strong>meubelproducent naar <strong>zorg</strong>inrichter<br />

Hypermo<strong>de</strong>rn <strong>zorg</strong>interieur<br />

voor wzc De Reiger<br />

In een tijdperk waarin <strong>zorg</strong>inrichting evolueert, bewijst Haelvoet zich als een voor<strong>aan</strong>st<strong>aan</strong><strong>de</strong> speler<br />

in <strong>de</strong> sector. Haar recente totaalinrichting van wzc De Reiger in Temse is een tastbaar bewijs van<br />

<strong>de</strong>ze transformatie, waarbij het hypermo<strong>de</strong>rne gebouw voor 128 bewoners een geavanceer<strong>de</strong><br />

<strong>zorg</strong>omgeving wordt.<br />

VAN PRODUCT<br />

NAAR INRICHTING<br />

Haelvoet is niet alleen een <strong>zorg</strong>meubelfabrikant,<br />

maar fungeert ook als een partner die<br />

begeleiding biedt vanaf het initiële concept<br />

tot <strong>aan</strong> <strong>de</strong> uitein<strong>de</strong>lijke inhuizing. Het proces<br />

begint met een grondige analyse van <strong>de</strong> plannen<br />

en een plaatsbezoek, waarbij Haelvoet's<br />

team <strong>de</strong> specifieke behoeften van wzc De<br />

Reiger in kaart brengt. Deze eerste stap legt<br />

<strong>de</strong> basis voor een vloeiend verloop door het<br />

hele proces. Haelvoet begeleidt <strong>de</strong> klant naadloos<br />

bij het kiezen van meubilair dat voldoet<br />

<strong>aan</strong> <strong>de</strong> hoogste normen in <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>sector. Dit<br />

proces gaat ver<strong>de</strong>r met een essentieel inplantingsvoorstel<br />

waarbij uitgebrei<strong>de</strong> voorstellen<br />

wor<strong>de</strong>n gepresenteerd om <strong>de</strong> workflow in het<br />

woon<strong>zorg</strong>centrum te optimaliseren.<br />

12 BOUWEN ZORG.EU


TEMSE DE REIGER<br />

Haelvoet richtte alle kamers in met Domus Flex E-move zetels, Lago Care bed<strong>de</strong>n met Trix onrusthekkens en<br />

Quadra nachttafels.<br />

De volgen<strong>de</strong> fase omvat <strong>de</strong> intekening van meubilair<br />

waarbij ge<strong>de</strong>tailleerd uitgewerkte moodboards<br />

en visualisaties een realistisch beeld bie<strong>de</strong>n<br />

van het beoog<strong>de</strong> eindresultaat. Tij<strong>de</strong>ns dit<br />

proces voorziet het Haelvoet team <strong>de</strong>skundig<br />

kleur- en materiaaladvies. Het traject eindigt<br />

met <strong>de</strong> inhuizing, waar Haelvoet voor <strong>de</strong> volledige<br />

installatie van meubilair en voorzieningen<br />

<strong>zorg</strong>t. Zo ontstaat een vlotte overgang naar<br />

<strong>de</strong> operationele fase in het hypermo<strong>de</strong>rne gebouw,<br />

waar bewoners, me<strong>de</strong>werkers en bezoekers<br />

genieten van een doordacht ontworpen en<br />

functionele <strong>zorg</strong>omgeving.<br />

Trix onrusthekkens. Deze bed<strong>de</strong>n bevor<strong>de</strong>ren<br />

<strong>de</strong> zelfredzaamheid met een lage bedpositie van<br />

± 25 cm en een ergonomische werkhoogte van<br />

± 80 cm. Hiermee wordt niet alleen het valrisico<br />

beperkt, maar ook efficiënte <strong>zorg</strong> gegaran<strong>de</strong>erd.<br />

Het Trix telescopisch onrusthekken, met<br />

een innovatief ontwerp over <strong>de</strong> volledige lengte<br />

van het bed van drie latten gekoppeld <strong>aan</strong> een<br />

bewegingssysteem, voldoet <strong>aan</strong> <strong>de</strong> strengste<br />

normen in <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>sector. Met een geïntegreer<strong>de</strong><br />

verlenging, lichtheid en stijfheid biedt het Trix<br />

onrusthekken een hoog gebruiksgemak.<br />

OMARMEN VAN<br />

INNOVATIEVE TRENDS<br />

De evolutie naar een totaal<strong>aan</strong>bie<strong>de</strong>r van<br />

<strong>zorg</strong>meubilair wordt niet alleen belichaamd<br />

door <strong>de</strong> volledige begeleiding van concept tot<br />

inhuizing, maar ook door het nastreven van<br />

innovatieve trends en het integreren van geavanceer<strong>de</strong><br />

technologie in haar <strong>zorg</strong>meubilair,<br />

die <strong>de</strong> kwaliteit van <strong>zorg</strong> naar nieuwe hoogten<br />

tilt. Haelvoet ontwikkelt technologische<br />

features in haar <strong>zorg</strong>meubilair zoals Haelvoet<br />

Connect Solutions, het geavanceerd platform<br />

dat draadloze monitoring van bed<strong>de</strong>n en bewoners<br />

mogelijk maakt, wat zowel hun zelfredzaamheid<br />

als <strong>de</strong> efficiëntie voor <strong>zorg</strong>personeel<br />

in <strong>zorg</strong>instellingen verhoogt. Haelvoet<br />

heeft <strong>de</strong> mogelijkheid om door mid<strong>de</strong>l van<br />

een alarmserver haar oplossingen perfect te<br />

integreren met een best<strong>aan</strong>d oproepsysteem<br />

en intelligente verlichting. ■<br />

Als marktlei<strong>de</strong>r op het gebied van <strong>zorg</strong>meubilair<br />

heeft Haelvoet al meer dan 90 jaar ervaring in<br />

het leveren van comfortabel en <strong>de</strong>signvol meubilair<br />

<strong>aan</strong> <strong>zorg</strong>instellingen. Met meer dan 240 me<strong>de</strong>werkers,<br />

een eigen R&D af<strong>de</strong>ling en productie<br />

in eigen beheer, werkt zij dagelijks <strong>aan</strong> nieuwe<br />

ergonomische oplossingen voor ziekenhuizen,<br />

<strong>zorg</strong>instellingen en kleinschalige woonvormen.<br />

Met haar <strong>de</strong>signlabel Hid<strong>de</strong>n biedt ze eveneens<br />

huiselijk en eigentijds meubilair <strong>aan</strong> voor <strong>zorg</strong>en<br />

thuisgebruik.<br />

De totaalinrichting van wzc De Reiger, met<br />

haar brasserie, leefruimtes, inkom, zithoeken,<br />

lokaal dienstencentrum, burelen en kamers,<br />

illustreert Haelvoet's toewijding <strong>aan</strong> kwaliteit<br />

en haar vermogen om van concept naar inrichting<br />

te g<strong>aan</strong>. Dit maakt dat Haelvoet een betrouwbare<br />

partner is voor <strong>zorg</strong>instellingen die<br />

streven naar een comfortabele en functionele<br />

leefomgeving. Wzc De Reiger in Temse dient<br />

als onmiskenbaar bewijs van Haelvoet's expertise<br />

in het creëren van <strong>zorg</strong>interieurs die zowel<br />

esthetisch <strong>aan</strong>trekkelijk als praktisch zijn.<br />

ELEKTROMOTOREN IN<br />

ZORGMEUBILAIR<br />

Een opvallen<strong>de</strong> trend in <strong>zorg</strong>inrichting is <strong>de</strong><br />

elektrificatie van meubilair. Een illustratie is <strong>de</strong><br />

Domus Flex E-move, uitgerust met een elektrisch<br />

verstelbare been- en rugsteun die voor<br />

wzc De Reiger werd <strong>aan</strong>geleverd. Deze functionaliteit,<br />

eenvoudig te bedienen via een geïntegreer<strong>de</strong><br />

handbediening in <strong>de</strong> armsteun, biedt<br />

bewoners een hoog niveau van comfort en<br />

<strong>zorg</strong>verleners optimale flexibiliteit in <strong>zorg</strong>verlening.<br />

Naast Quadra nachttafels, stoelen en tafels<br />

lever<strong>de</strong> Haelvoet ook Lago Care bed<strong>de</strong>n met<br />

Haelvoet creëert verschillen<strong>de</strong> <strong>zorg</strong>interieurs zoals <strong>de</strong>ze esthetische en praktische leefruimte.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

13


HET INTERVIEW<br />

Johan Staes<br />

- Master bestuurskun<strong>de</strong> en publiek<br />

management, Hogeschool Gent<br />

- MBA Vlerick Business School,<br />

Leuven-Gent<br />

- Attaché bij <strong>de</strong> fe<strong>de</strong>rale overheidsdienst<br />

financiën, 2006-2<strong>01</strong>4<br />

- Adviseur van <strong>de</strong> fe<strong>de</strong>rale minister<br />

van sociale zaken en volksgezondheid,<br />

2<strong>01</strong>4-2020<br />

- Directeur-adjunct <strong>de</strong>partementshoofd<br />

Iriscare, 2020-2021<br />

- Ge<strong>de</strong>legeerd bestuur<strong>de</strong>r Vlaams<br />

Onafhankelijk Zorgnetwerk<br />

(Vlozo), 2021-<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

14<br />

BOUWEN ZORG.EU


HET INTERVIEW<br />

Johan Staes<br />

Ge<strong>de</strong>legeerd bestuur<strong>de</strong>r Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk (Vlozo)<br />

Tekst | Koen Mortelmans Beeld | Vlozo<br />

‘Vlaamse <strong>zorg</strong>regelgeving moet flexibeler<br />

wor<strong>de</strong>n, <strong>de</strong> financiering transparanter’<br />

In <strong>de</strong> <strong>aan</strong>loop naar <strong>de</strong> gewestelijke en regionale verkiezingen van 9 juni stelt het Vlaams<br />

Onafhankelijk Zorgnetwerk (Vlozo) in een memorandum een <strong>aan</strong>tal beleidsvoorstellen voor<br />

over <strong>de</strong> organisatie van <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>ren<strong>zorg</strong> in Vl<strong>aan</strong><strong>de</strong>ren. Vlozo is <strong>de</strong> sectorfe<strong>de</strong>ratie van <strong>de</strong> private<br />

<strong>zorg</strong>on<strong>de</strong>rnemers in Vl<strong>aan</strong><strong>de</strong>ren. Samen beheren <strong>de</strong> Vlozo-le<strong>de</strong>n ruim een <strong>de</strong>r<strong>de</strong> van alle door <strong>de</strong><br />

Vlaamse overheid erken<strong>de</strong> en gesubsidieer<strong>de</strong> woongelegenhe<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> Vlaamse woon<strong>zorg</strong>centra<br />

en stellen ze meer dan 20.000 mensen te werk.<br />

MEER KEUZE ÉN DICHTBIJ HUIS<br />

“Moeten ou<strong>de</strong>ren zo lang mogelijk thuisblijven? Vandaag is dit het officiële<br />

uitgangspunt van het Vlaamse woon<strong>zorg</strong>beleid. Volgens Vlozo is <strong>de</strong>ze visie<br />

toe <strong>aan</strong> een bijsturing”, zegt ge<strong>de</strong>legeerd bestuur<strong>de</strong>r Johan Staes. Thuis<strong>zorg</strong><br />

is ongetwijfeld zeer belangrijk, maar mag geen fetisj wor<strong>de</strong>n. 'Thuis' is veel<br />

meer dan <strong>de</strong> muren van een eigen huis, thuis moet ook een plek zijn waar<br />

mensen zich fysiek en emotioneel veilig en comfortabel voelen. Indien dit<br />

niet meer kan, door bijvoorbeeld fysieke ongemakken in combinatie met<br />

een on<strong>aan</strong>gepaste infrastructuur of een gebrek <strong>aan</strong> mobiliteit buitenshuis,<br />

dan is het mogelijk dat ‘thuis’ sluipend evolueert naar een zeer oncomfortabele<br />

vorm van 'eenzame opsluiting.'”<br />

“Resi<strong>de</strong>ntiële ou<strong>de</strong>ren<strong>zorg</strong> kan zoveel méér zijn dan <strong>zorg</strong> voor ou<strong>de</strong>ren<br />

met <strong>de</strong> zwaarste <strong>zorg</strong>profielen in hun allerlaatste levensfase. Een woon<strong>zorg</strong>centrum<br />

als gespecialiseerd ziekenhuis uitsluitend voor <strong>zorg</strong>behoeven<strong>de</strong><br />

ou<strong>de</strong>ren? Neen, dank u. Bewoners van een woon<strong>zorg</strong>centrum<br />

verdienen levenskwaliteit. In een woon<strong>zorg</strong>centrum waar het <strong>aan</strong>genaam<br />

leven is, is er daarom nood <strong>aan</strong> een goe<strong>de</strong> mix van ou<strong>de</strong>ren met verschillen<strong>de</strong><br />

<strong>zorg</strong>profielen. Dit bevor<strong>de</strong>rt <strong>de</strong> sociale interactie en creëert<br />

een gevoel van verbon<strong>de</strong>nheid, waardoor ook het mentale welzijn van <strong>de</strong><br />

bewoners verbetert.”<br />

“Resi<strong>de</strong>ntiële ou<strong>de</strong>ren<strong>zorg</strong> in Vl<strong>aan</strong><strong>de</strong>ren omvat meer dan <strong>de</strong> woon<strong>zorg</strong>centra.<br />

Er zijn ook assistentiewoningen, centra voor kortverblijf, centra<br />

voor herstelverblijf en dagver<strong>zorg</strong>ingscentra. Ook wordt er almaar meer<br />

nagedacht over vernieuwen<strong>de</strong> cohousingconcepten en an<strong>de</strong>re kleinschalige<br />

wooninitiatieven. Vooral on<strong>de</strong>r druk van veran<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> verwachtingen van<br />

een nieuwe generatie ou<strong>de</strong>ren die meer keuze en flexibiliteit wil.”<br />

“Helaas loopt <strong>de</strong> Vlaamse regelgeving op het gebied van <strong>de</strong>ze groeien<strong>de</strong><br />

vraag naar meer keuze en flexibiliteit een beetje achter <strong>de</strong> feiten <strong>aan</strong>. Vernieuwen<strong>de</strong><br />

concepten in <strong>de</strong> resi<strong>de</strong>ntiële ou<strong>de</strong>ren<strong>zorg</strong> geven ou<strong>de</strong>ren nochtans<br />

<strong>de</strong> kans om een woonvorm te kiezen waar zij zich het beste bij voelen.<br />

Daarom is het belangrijk dat <strong>de</strong> Vlaamse overheid <strong>de</strong>ze nieuwe woon<strong>zorg</strong>vormen<br />

<strong>aan</strong>moedigt, in een regelluw ka<strong>de</strong>r.”<br />

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN<br />

“De Vlaamse overheid, <strong>de</strong> eerstelijnszones en <strong>de</strong> lokale besturen zou<strong>de</strong>n ou<strong>de</strong>ren<br />

niet alleen proactiever kunnen sensibiliseren over <strong>de</strong> uitdagingen die<br />

een toenemen<strong>de</strong> <strong>zorg</strong>behoefte met zich meebrengt, maar hen ook preventief<br />

<strong>aan</strong>moedigen om levensloopbestendig te wonen of sneller te verhuizen naar<br />

een <strong>aan</strong>gepaste woonomgeving. En is er dan nog <strong>aan</strong>gepaste <strong>zorg</strong> nodig, dan<br />

graag in kleinschalige en genormaliseer<strong>de</strong> praktische woonomgevingen."<br />

FINANCIERING<br />

“De financiering van <strong>de</strong> Vlaamse ou<strong>de</strong>ren<strong>zorg</strong> moet eenvoudiger en transparanter<br />

wor<strong>de</strong>n, zon<strong>de</strong>r on<strong>de</strong>rscheid tussen private en publieke <strong>zorg</strong>.<br />

Minstens kan <strong>de</strong> Vlaamse Sociale Bescherming <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>functies voor 100%<br />

financieel <strong>de</strong>kken en kan Vl<strong>aan</strong><strong>de</strong>ren <strong>de</strong> functies die het zelf oplegt, zoals<br />

die van directeur van een woon<strong>zorg</strong>centrum, ein<strong>de</strong>lijk ook financieren. Het<br />

<strong>zorg</strong>budget, waarop ou<strong>de</strong>ren met een <strong>zorg</strong>nood recht hebben, evolueert<br />

nu niet mee met <strong>de</strong> stijgen<strong>de</strong> levensduurte. Dit moet minstens mee in<strong>de</strong>xeren.”<br />

Om <strong>de</strong> toekomst van <strong>de</strong> Vlaamse ou<strong>de</strong>ren<strong>zorg</strong> te verzekeren is er<br />

nood <strong>aan</strong> een nieuw financieringsmo<strong>de</strong>l dat <strong>de</strong> band met <strong>de</strong> sociale zekerheid<br />

versterkt. “Geef <strong>zorg</strong>behoeven<strong>de</strong> ou<strong>de</strong>ren een persoonsvolgend<br />

budget waarmee ze zelf <strong>de</strong> gewenste <strong>zorg</strong> kiezen. Zorgvoorzieningen geven<br />

we een voldoen<strong>de</strong> hoge basisfinanciering waarmee ze hun werking kunnen<br />

verzekeren. Onze pensioenen moeten voldoen<strong>de</strong> hoog zijn om <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re<br />

woon- en leefkosten te dragen.”<br />

MEDEWERKERS<br />

"Ou<strong>de</strong>re me<strong>de</strong>werkers verlaten <strong>de</strong> arbeidsmarkt om te genieten van hun<br />

pensioen, terwijl almaar min<strong>de</strong>r jonge me<strong>de</strong>werkers kiezen voor een job<br />

in <strong>de</strong> <strong>zorg</strong> en er ook vaker <strong>de</strong> brui <strong>aan</strong> geven. De sociale partners en overhe<strong>de</strong>n<br />

moeten samen meer inspanningen leveren om het imago van <strong>de</strong><br />

ou<strong>de</strong>ren<strong>zorg</strong> te verbeteren en <strong>de</strong> sector <strong>aan</strong>trekkelijker te maken. Concreet<br />

vragen we om <strong>de</strong> personeelsnormen en het verloningsbeleid verreg<strong>aan</strong>d<br />

te flexibiliseren. De personeelsnorm en <strong>de</strong> taakver<strong>de</strong>ling kunnen<br />

wor<strong>de</strong>n herbekeken. De Vlaamse opleidingen voor verpleeg- en <strong>zorg</strong>kundigen<br />

kunnen meer op maat, zodat meer jongeren en zij-instromers kiezen<br />

voor ou<strong>de</strong>ren<strong>zorg</strong>.” ■<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

15


Tekst | Roel van Gils Beeld | Fiori Project<br />

Praktisch, maar vooral heel trendy en sfeervol<br />

Zij<strong>de</strong> bloemen en kunstplanten<br />

Planten zijn trendy. Groen geeft sfeer <strong>aan</strong><br />

een ruimte. In een <strong>zorg</strong>omgeving bevor<strong>de</strong>rt<br />

groen bovendien het welzijn van cliënten,<br />

me<strong>de</strong>werkers en bezoekers. Wel gel<strong>de</strong>n<br />

er vaak <strong>aan</strong>vullen<strong>de</strong> eisen met betrekking<br />

tot veiligheid. Daarom wordt steeds vaker<br />

gekozen voor zij<strong>de</strong> bloemen en kunstplanten,<br />

en die zijn tegenwoordig niet meer van<br />

echt groen te on<strong>de</strong>rschei<strong>de</strong>n. “Het is<br />

behalve trendy en sfeervol ook nog eens<br />

een veel duurzamere keuze”, zegt Danique<br />

Willemstein van Fiori Project, specialist in<br />

groen op maat.<br />

De mogelijkhe<strong>de</strong>n met kunstbloemen zijn ein<strong>de</strong>loos.<br />

Fiori Project zit vaak al in een vroegtijdig stadium samen met een architect,<br />

projectontwikkelaar en gebruiker om gezamenlijk tot een passend<br />

(groen)ontwerp te komen.<br />

Fiori Project is ruim veertig jaar gele<strong>de</strong>n begonnen als bloemenwinkel in<br />

<strong>de</strong> Tilburgse regio en is in <strong>de</strong> loop <strong>de</strong>r jaren uitgegroeid tot een specialist<br />

in handgemaakte groenobjecten voor <strong>de</strong> horeca, kantoren en <strong>zorg</strong>sector.<br />

“We zijn gespecialiseerd in projectmatig groen met een sterke<br />

focus op kunstbloemen en -planten”, zegt Willemstein, die sinds 1 januari<br />

me<strong>de</strong>-eigenaar is van Fiori Project. “Onze dienstverlening gaat van een<br />

advies en een ontwerp op maat tot <strong>aan</strong> <strong>de</strong> productie en realisatie. En<br />

met een stukje service en on<strong>de</strong>rhoud <strong>zorg</strong>en we ervoor dat <strong>de</strong> groenobjecten<br />

ook netjes en fris blijven.”<br />

VEILIG<br />

De laatste jaren is er in <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>sector steeds meer <strong>aan</strong>dacht voor het<br />

creëren van een warme en huiselijke sfeer, merkt ze. “Een plantenwand,<br />

een kleurrijk bloemstuk of een prachtige bloesemboom maken het interieur<br />

echt af. Vooral in <strong>de</strong> <strong>zorg</strong> is het belangrijk dat er gewerkt wordt<br />

met gebruiksvrien<strong>de</strong>lijke en veilige materialen, zon<strong>de</strong>r scherpe kanten,<br />

die bovendien tegen een stootje kunnen. Ze moeten bijvoorbeeld een<br />

‘<strong>aan</strong>varing’ met een rollator met gemak kunnen weerst<strong>aan</strong>. In het ontwerp<br />

is dus volop <strong>aan</strong>dacht voor een <strong>zorg</strong>vuldige selectie van materialen<br />

en vormen.”<br />

HERKENNINGSPUNT<br />

Op moment van schrijven is Fiori Project bezig met <strong>de</strong> <strong>aan</strong>kleding van<br />

Laarste<strong>de</strong>, een fonkelnieuw woon<strong>zorg</strong>gebouw in Tilburg met zeven verdiepingen.<br />

“Die grote hoogte schrikt sommige bewoners af”, weet Willemstein.<br />

“We hebben meegedacht om het doorzicht door <strong>de</strong> verdiepingshoge<br />

ramen op een natuurlijke manier te limiteren. Dat heeft geleid<br />

tot verschillen<strong>de</strong> oplossingen met kunstplanten en -bloemen. Op <strong>de</strong> <strong>de</strong>mentieaf<strong>de</strong>ling<br />

wisselen <strong>de</strong> bloemen mee met het seizoen als een soort<br />

van herkenningspunt voor bewoners. Het mooie van kunstplanten is dat<br />

ze geschikt zijn voor elke ruimte, on<strong>de</strong>rhoudsvrij zijn en niet verkleuren.<br />

En mensen met allergieën on<strong>de</strong>rvin<strong>de</strong>n geen klachten van <strong>de</strong> <strong>de</strong>coratie.”<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

16<br />

BOUWEN ZORG.EU


FUNCTIONEEL<br />

Groen is dus niet alleen sfeervol, maar ook heel<br />

functioneel. “Met verplaatsbare divi<strong>de</strong>rbakken<br />

maak je een flexibele ruimte-in<strong>de</strong>ling mogelijk<br />

en door mid<strong>de</strong>l van lage bakken op <strong>de</strong> grond en/<br />

of hangend <strong>aan</strong> een plafond is het mogelijk om<br />

een bepaal<strong>de</strong> routing te creëren”, zo geeft Willemstein<br />

enkele voorbeel<strong>de</strong>n. “De mogelijkhe<strong>de</strong>n<br />

zijn ein<strong>de</strong>loos met kunstbloemen. Hangen<strong>de</strong><br />

bloemen of planten geven ook heel dui<strong>de</strong>lijk<br />

een ‘stopmoment’ <strong>aan</strong>, bijvoorbeeld bij een glazen<br />

balustra<strong>de</strong>. En met mos- of groenpanelen<br />

voorzien van geluid<strong>de</strong>mpend materiaal kunnen<br />

we heel efficiënt <strong>de</strong> akoestiek verbeteren. Met<br />

<strong>de</strong>rgelijke panelen kun je grotere ruimtes ook<br />

kleiner en meer geborgen laten lijken.”<br />

LEASEN KAN OOK<br />

Fiori Project zit vaak al in een vroegtijdig stadium<br />

samen met een architect, projectontwikkelaar<br />

en gebruiker om gezamenlijk tot een<br />

passend (groen)ontwerp te komen. “In <strong>de</strong> <strong>zorg</strong><br />

is voldoen<strong>de</strong> bewegingsruimte heel belangrijk.<br />

Er wor<strong>de</strong>n eisen gesteld <strong>aan</strong> <strong>de</strong> doorloop.<br />

Hoe eer<strong>de</strong>r we betrokken wor<strong>de</strong>n, hoe meer<br />

doordacht we groen in het ontwerp kunnen<br />

integreren, zodat me<strong>de</strong>werkers geen hin<strong>de</strong>r<br />

on<strong>de</strong>rvin<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> elementen die wij neerzetten.<br />

Daarnaast <strong>de</strong>nken we uiteraard graag<br />

mee in <strong>de</strong> kosten. We proberen zoveel mogelijk<br />

te doen met <strong>de</strong> beperkte mid<strong>de</strong>len die<br />

voorhan<strong>de</strong>n zijn. Een leaseovereenkomst biedt<br />

vaak dé oplossing. Het produceren, variëren,<br />

leveren en on<strong>de</strong>rhou<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> groen<strong>de</strong>coratie<br />

zijn bij <strong>de</strong> m<strong>aan</strong>dlasten inbegrepen.”<br />

DUURZAAM<br />

Een belangrijk kenmerk van kunstbloemen tot<br />

slot is <strong>de</strong> lange levensduur. Willemstein: “In een<br />

recent artikel in het Financieele Dagblad werd <strong>de</strong><br />

vergelijking gemaakt met verse bloemen. Als je<br />

ziet welke reis verse bloemen doormaken voordat<br />

ze in <strong>de</strong> winkel belan<strong>de</strong>n, dan is die foot print<br />

bijna niet meer in te halen. Van kunstbloemen<br />

daarentegen kun je jarenlang genieten en je kunt<br />

blijven wisselen. Met recht een duurzame keuze<br />

De laatste jaren is er in <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>sector steeds meer<br />

<strong>aan</strong>dacht voor het creëren van een warme en<br />

huiselijke sfeer.<br />

dus. Nieuwsgierig gewor<strong>de</strong>n? Neem dan vooral<br />

contact met ons op. Want met ons uitgesproken<br />

groen weten we in elke ruimte een trendy<br />

en sfeervolle beleving te creëren.” ■<br />

Fiori Project is in ruim veertig uitgegroeid tot een specialist in handgemaakte groenobjecten voor <strong>de</strong> horeca,<br />

kantoren en <strong>zorg</strong>sector.<br />

Danique Willemstein is sinds 1 januari me<strong>de</strong>eigenaar<br />

van Fiori Project.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

17


GRONINGEN UMCG<br />

Tekst en beeld | Wiegerinck<br />

Ontworpen vanuit visie op samenwerking,<br />

flexibiliteit en efficiency rondom <strong>de</strong> patiënt<br />

De nieuwe IC-af<strong>de</strong>ling<br />

van het UMC Groningen<br />

De <strong>zorg</strong> staat on<strong>de</strong>r grote druk. Er is een nijpend tekort <strong>aan</strong> gespecialiseer<strong>de</strong> verpleegkundigen. Als<br />

we kijken naar <strong>de</strong> IC-verpleegkundigen, dan zijn er volgens het Capaciteitsorg<strong>aan</strong> jaarlijks bijna 800<br />

IC-verpleegkundigen nodig om <strong>de</strong> toenemen<strong>de</strong> <strong>zorg</strong>vraag <strong>aan</strong> te kunnen. Beroepsvereniging V&VN<br />

IC betwijfelt of dat <strong>aan</strong>tal haalbaar is.<br />

De vi<strong>de</strong> vormt het hart van <strong>de</strong> IC-af<strong>de</strong>ling.<br />

18 BOUWEN ZORG.EU


GRONINGEN UMCG<br />

'De samenwerking<br />

binnen <strong>de</strong> IC-af<strong>de</strong>ling<br />

wordt gestimuleerd<br />

door een nieuwe vi<strong>de</strong>'<br />

Zo rondt bijna <strong>de</strong> helft van <strong>de</strong> verpleegkundigen<br />

<strong>de</strong> tweejarige intensieve scholing tot<br />

IC-verpleegkundige niet af. In 2022 zijn er van<br />

<strong>de</strong> 490 stu<strong>de</strong>nten maar liefst 226 voortijdig<br />

gestopt. Dit heeft te maken met <strong>de</strong> zware<br />

scholing en hoge werkdruk. Daarnaast stopt<br />

ervaren IC-personeel steeds vaker eer<strong>de</strong>r met<br />

werken, on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re door te weinig waar<strong>de</strong>ring.<br />

Een trend die door COVID-19 alleen maar<br />

is versterkt. In dit artikel g<strong>aan</strong> we in op welke<br />

manier een ontwerp voor een nieuwe (aca<strong>de</strong>mische)<br />

IC-af<strong>de</strong>ling op <strong>de</strong>rgelijke ontwikkelingen<br />

kan inspelen.<br />

EEN ECHTE HEALING<br />

ENVIRONMENT<br />

Het UMCG krijgt één nieuwe IC-af<strong>de</strong>ling voor<br />

volwassenen, van drie niveaus en in een best<strong>aan</strong><strong>de</strong><br />

ziekenhuisvleugel. Om samenwerking<br />

tussen <strong>de</strong> OK, SEH en IC-af<strong>de</strong>ling binnen het<br />

UMCG te bevor<strong>de</strong>ren, ligt <strong>de</strong> nieuwe IC-af<strong>de</strong>ling<br />

nabij <strong>de</strong>ze af<strong>de</strong>lingen. Tij<strong>de</strong>ns het ontwerpproces<br />

is intensief overleg gevoerd tussen het<br />

UMCG (zowel <strong>zorg</strong>- als an<strong>de</strong>re professionals),<br />

het architectenbureau en <strong>de</strong> installatieadviseur.<br />

De vi<strong>de</strong> verbindt <strong>de</strong> drie niveaus.<br />

In het ontwerp is zoveel mogelijk rekening gehou<strong>de</strong>n<br />

met waar<strong>de</strong>volle functionele handreikingen<br />

vanuit Evi<strong>de</strong>nce-Based Design, dat zich in<br />

gelijke mate richt op <strong>de</strong> patiënten (gezondheid<br />

en welbevin<strong>de</strong>n) als me<strong>de</strong>werkers (efficiënte<br />

inzet en welbevin<strong>de</strong>n). Evi<strong>de</strong>nce-Based Design<br />

geeft als speerpunten voor een healing environment<br />

<strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> drie <strong>aan</strong>dachtsgebie<strong>de</strong>n:<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

Techniek<br />

Verpleegaf<strong>de</strong>ling<br />

IC af<strong>de</strong>ling<br />

● Bevor<strong>de</strong>ren van <strong>de</strong> patiëntveiligheid;<br />

● Bevor<strong>de</strong>ren van het welbevin<strong>de</strong>n van<br />

<strong>de</strong> patiënt;<br />

● Bevor<strong>de</strong>ren van <strong>de</strong> efficiency van<br />

het personeel.<br />

PATIËNTVEILIGHEID<br />

Op <strong>de</strong> Intensive Care draait alles om <strong>de</strong> patiënt<br />

en diens gezondheid en herstel. Omdat<br />

veiligheid en patiëntgerichtheid voor alles gaat,<br />

heeft <strong>de</strong> nieuwe IC-af<strong>de</strong>ling uitsluitend éénpersoons<br />

patiëntenkamers. Patiënten wor<strong>de</strong>n<br />

vanaf hun opname geïsoleerd op een kamer.<br />

Elke patiëntenkamer heeft een <strong>de</strong>centrale verpleegpost,<br />

zodat personeel voortdurend zicht<br />

kan hou<strong>de</strong>n op <strong>de</strong> patiënt en <strong>de</strong> vitale parameters.<br />

De centraal gelegen verpleegposten zijn<br />

gesitueerd op <strong>de</strong> hoeken van elke gang, zodat<br />

er optimaal overzicht is. De af<strong>de</strong>ling heeft veel<br />

glas, zodat <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>professionals elkaar goed<br />

kunnen vin<strong>de</strong>n, er visueel verbinding is en <strong>de</strong><br />

samenwerking wordt gestimuleerd.<br />

1<br />

Polikliniek KNO<br />

BG<br />

Door een verbin<strong>de</strong>n<strong>de</strong> vi<strong>de</strong> ontstaat één IC-af<strong>de</strong>ling met drie niveaus die <strong>de</strong> samenwerking on<strong>de</strong>rsteunt.<br />

Alle IC-verdiepingen zijn gestandaardiseerd<br />

en opgebouwd uit i<strong>de</strong>ntieke patiëntenkamers.<br />

Dit bevor<strong>de</strong>rt <strong>de</strong> patiëntveiligheid, omdat<br />

personeel kan vertrouwen op automatische<br />

han<strong>de</strong>lingen. Ook <strong>de</strong> uitwisselbaarheid<br />

van personeel op <strong>de</strong> verdiepingen is hierdoor<br />

eenvoudig; ie<strong>de</strong>reen kent <strong>de</strong> weg. ❯<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

19


GRONINGEN UMCG<br />

In het ka<strong>de</strong>r van medicatieveiligheid heeft elke verdieping een speciale ruimte<br />

voor medicatiebereiding. Er is buizenpost <strong>aan</strong>wezig naast <strong>de</strong> verpleegposten.<br />

In het ontwerp is in pan<strong>de</strong>mische paraatheid voorzien. Behalve dat enkele<br />

kamers voorzien zijn van een sluis, hebben we na COVID-19 geleerd<br />

dat vooral het opschalen en afschalen van een cohort op <strong>de</strong> IC belangrijk<br />

is. Op elke verdieping is zowel bouwkundige als installatietechnische<br />

splitsing in cohorten mogelijk. Bij cohortering kan personeel zich veilig<br />

omkle<strong>de</strong>n in één van <strong>de</strong> werkruimten. Daarnaast kan <strong>de</strong> standaard<br />

verpleegaf<strong>de</strong>ling op <strong>de</strong> vier<strong>de</strong> verdieping in extreme situaties wor<strong>de</strong>n<br />

opgeschaald tot volwaardige IC-af<strong>de</strong>ling.<br />

WELBEVINDEN PATIËNT<br />

Een IC-af<strong>de</strong>ling behoort tot één van <strong>de</strong> meest traumatische af<strong>de</strong>lingen<br />

van een ziekenhuis. Hier maken patiënten en familie een emotioneel<br />

intense perio<strong>de</strong> van bewustwording, acceptatie, herstel of verlies mee.<br />

Bij het ontwerp van <strong>de</strong> patiëntenkamer is rekening gehou<strong>de</strong>n met het<br />

gegeven dat er altijd familie op <strong>de</strong> kamer kan verblijven. Zo is er een<br />

fauteuil waardoor familie een eigen plek in het zicht van <strong>de</strong> patiënt heeft.<br />

Het betrekken van familie is voor patiënten enorm belangrijk; niks reduceert<br />

angst meer dan een dierbare die dichtbij is en <strong>de</strong> familie voelt zich<br />

ook meer betrokken. Patiënten en familie kunnen altijd contact maken<br />

met <strong>de</strong> verpleging in <strong>de</strong> <strong>de</strong>centrale post.<br />

Voor <strong>de</strong> eigen regie van <strong>de</strong> patiënt komen er audiovisuele mid<strong>de</strong>len<br />

en een computerscherm in <strong>de</strong> kamer. Elke patiënt kan tevens beschikken<br />

over een reactiveren<strong>de</strong> stoel en een tillift, zodat ze gemobiliseerd<br />

kunnen wor<strong>de</strong>n. In elke patiëntenkamer is voldoen<strong>de</strong> daglicht <strong>aan</strong>wezig,<br />

hetgeen belangrijk is voor een goed dag-/nachtritme. De medische<br />

pen<strong>de</strong>ls zijn zoveel mogelijk buiten het zicht van <strong>de</strong> patiënt geplaatst.<br />

Een <strong>de</strong>centrale verpleegpost met twee werkplekken tussen twee patiëntenkamers.<br />

'Alle IC-verdiepingen zijn<br />

gestandaardiseerd en opgebouwd<br />

uit i<strong>de</strong>ntieke patiëntenkamers'<br />

Het familiecentrum: <strong>de</strong> ontvangstruimte met<br />

daarnaast <strong>de</strong> gemeenschappelijke lounge waar<br />

familie buiten alle hectiek kan verblijven.<br />

20 BOUWEN ZORG.EU


GRONINGEN UMCG<br />

EFFICIENCY PERSONEEL<br />

Personeel dat goed gefaciliteerd haar werk kan doen, levert betere <strong>zorg</strong>.<br />

Met <strong>de</strong> realisatie van <strong>de</strong> nieuwe IC in één bouw<strong>de</strong>el wordt alle expertise<br />

gecentreerd, zodat <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>verlening makkelijker verloopt dan in <strong>de</strong><br />

ou<strong>de</strong> situatie. Looplijnen zijn korter, werkruimten zijn <strong>aan</strong>genamer en<br />

door het contact met collega’s ontstaat meer vanzelfsprekend. Centraal<br />

thema in het ontwerp is samenwerking. Zowel binnen teams, met <strong>de</strong><br />

collega’s van <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re IC-niveaus als met <strong>de</strong> mensen binnen en buiten<br />

het UMCG. Om dit te bewerkstelligen, zijn er werkruimten en een grote<br />

overdrachtsruimte gemaakt waar het hele team samen kan komen. Op<br />

<strong>de</strong> IC-af<strong>de</strong>ling is voldoen<strong>de</strong> plek voor on<strong>de</strong>rzoeks- en opleidingsplaatsen.<br />

De kantoren zijn voorzien van <strong>de</strong> mogelijkheid om online te werken, hetgeen<br />

ook thuiswerken mogelijk maakt. Ook is <strong>aan</strong>dacht besteed <strong>aan</strong> het<br />

<strong>aan</strong>brengen van audiovisuele verbindingen om met regionale partners<br />

goe<strong>de</strong> online meetings te kunnen ver<strong>zorg</strong>en.<br />

De samenwerking binnen <strong>de</strong> IC-af<strong>de</strong>ling wordt gestimuleerd door een<br />

nieuwe vi<strong>de</strong>, die <strong>de</strong> drie IC-niveaus met elkaar verbindt via een houten<br />

wenteltrap die <strong>de</strong> verbindingslijnen sterk verkort. Rondom <strong>de</strong> vi<strong>de</strong> liggen<br />

alle werkruimten en <strong>de</strong> multidisciplinaire overlegruimten (MDO) van het<br />

personeel, zodat collega’s eer<strong>de</strong>r contact kunnen maken en elkaar sneller<br />

treffen. De kop van elke af<strong>de</strong>ling heeft extra werkruimten voor personeel<br />

en <strong>de</strong> mid<strong>de</strong>lste verdieping huisvest een gezamenlijke pauzeruimte;<br />

ontmoeting in het hart! Er is hier veel <strong>aan</strong>dacht voor ontspanning. Deze<br />

gebie<strong>de</strong>n zijn daarom net buiten <strong>de</strong> af<strong>de</strong>ling gepositioneerd, zodat personeel<br />

even ‘off-stage’ kan zijn om te ontspannen van het zware werk of<br />

informeel kennis kan uitwisselen.<br />

De patiëntenkamer is letterlijk ontworpen vanuit het perspectief van <strong>de</strong> patiënt.<br />

Het werkmeubel voor <strong>de</strong> verpleging is vormgegeven als een soort buffetkast.<br />

Hierdoor ervaart <strong>de</strong> patiënt <strong>de</strong> directe omgeving min<strong>de</strong>r ‘medisch’,<br />

waardoor opnieuw angst wordt gereduceerd. Boven elk patiëntenbed<br />

is het plafond bewust vrijgehou<strong>de</strong>n van installatiecomponenten<br />

en als een naadloos vlak vormgegeven, zodat een patiënt rustig bij bewustzijn<br />

kan komen.<br />

Er is ver<strong>de</strong>r veel <strong>aan</strong>dacht besteed <strong>aan</strong> <strong>de</strong> verlichting. Zo is er veel licht voor<br />

<strong>de</strong> behan<strong>de</strong>lingen, dat gedimd kan wor<strong>de</strong>n voor een meer <strong>aan</strong>gename sfeer.<br />

Het interieur is opgebouwd uit rustige warme en natuurlijke materialen. De<br />

inrichting van <strong>de</strong> IC-kamers is vooraf uitvoerig getest met <strong>zorg</strong>professionals<br />

met een mock-up. De patiëntenkamers zijn ontworpen vanuit <strong>de</strong> wens om<br />

een 'stille' IC-af<strong>de</strong>ling te maken die rust en herstel bevor<strong>de</strong>rt. De verpleging<br />

ontvangt daarom alle alarmen en signalen via een <strong>zorg</strong>telefoon.<br />

Op sommige kantoren zijn slaapfauteuils geplaatst zodat personeel kan<br />

uitrusten. De werk- en pauzeruimten hebben in het interieurontwerp<br />

extra <strong>aan</strong>dacht gekregen om uitdrukking te geven <strong>aan</strong> <strong>de</strong> waar<strong>de</strong>ring<br />

voor <strong>de</strong> professionals. In het mid<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> elke verdieping ligt het ‘motorblok’<br />

met alle on<strong>de</strong>rsteunen<strong>de</strong> ruimten zoals een laboratorium, medicatieruimte<br />

en opslag. Er loopt één centrale personeelsgang door dit<br />

gebied heen. De wand van dit motorblok heeft <strong>aan</strong> <strong>de</strong> buitenzij<strong>de</strong> een<br />

wand van kasten zodat vaak gebruikte benodigdhe<strong>de</strong>n binnen handbereik<br />

zijn. Dit verkort <strong>de</strong> loopafstan<strong>de</strong>n van verpleegkundigen en vergroot<br />

<strong>de</strong> efficiency en hiermee ook <strong>de</strong> me<strong>de</strong>werkerstevre<strong>de</strong>nheid.<br />

Elke patiëntenkamer heeft een kast met <strong>de</strong> dagvoorraad zodat<br />

<strong>de</strong> taken van een verpleegkundige groten<strong>de</strong>els in of net buiten <strong>de</strong><br />

patiëntenkamer verricht kunnen wor<strong>de</strong>n. In alle ruimten is gedacht<br />

<strong>aan</strong> ergonomie en Arbo, in <strong>de</strong> verwachting dat een goed ontworpen<br />

werkomgeving kan bijdragen <strong>aan</strong> vermin<strong>de</strong>r<strong>de</strong> uitval van staf. Met dit<br />

mo<strong>de</strong>rne IC ontwerp is getracht zoveel mogelijk rekening te hou<strong>de</strong>n<br />

met <strong>de</strong> belangrijkste ontwikkelingen die momenteel op een IC-af<strong>de</strong>ling<br />

zichtbaar zijn: verbeteren van <strong>de</strong> samenwerking, eigen regie van<br />

<strong>de</strong> patiënt, flexibiliteit en effciency. ■<br />

Familiele<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n op <strong>de</strong> eerste verdieping buiten <strong>de</strong> IC-af<strong>de</strong>ling opgevangen<br />

in een riant familiecentrum waar ze buiten alle hectiek rustig<br />

kunnen verblijven in <strong>de</strong> gemeenschappelijke lounge of in één van <strong>de</strong> familiekamers.<br />

De familiekamers zijn van alle gemakken voorzien en bie<strong>de</strong>n<br />

<strong>de</strong> mogelijkheid tot overnachten. Op <strong>de</strong> af<strong>de</strong>ling zijn aparte kamers waar<br />

<strong>de</strong> familie even opgevangen kan wor<strong>de</strong>n tij<strong>de</strong>ns medische han<strong>de</strong>lingen bij<br />

een patiënt of voor een kort gesprek.<br />

Het centraal gelegen 'motorblok’ is gestandaardiseerd op <strong>de</strong> drie niveaus en<br />

herbergt alle overleg- en werkruimten (groen) en on<strong>de</strong>rsteunen<strong>de</strong> ruimten (oranje)<br />

zodat alles voor het personeel binnen handbereik is.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

21


THEMA OK EN CLEANROOMS<br />

Tekst | Dr. Ing. Roberto Traversari MBA, drs. Ing. Jos Lans, Ir. Wim Maassen PDEng en Drs. Sandra Lako Beeld | TNO<br />

Enquête on<strong>de</strong>r ziekenhuizen toont grote<br />

energiebesparingsmogelijkhe<strong>de</strong>n<br />

in operatiekamers!<br />

Het Lan<strong>de</strong>lijk Netwerk <strong>de</strong> Groene OK voert een on<strong>de</strong>rzoek uit naar het energiegebruik van<br />

luchtbehan<strong>de</strong>lingssystemen op operatiekamers. In dit artikel wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> eerste resultaten<br />

gepresenteerd. Dit on<strong>de</strong>rzoek wordt gefinancierd vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn<br />

en Sport (VWS) op basis van <strong>de</strong> Urgenda agenda maatregel 51.<br />

Het Lan<strong>de</strong>lijk Netwerk <strong>de</strong> Groene OK is een<br />

samenwerkingsverband van vijftien wetenschappelijke<br />

en beroepsverenigingen die <strong>de</strong><br />

<strong>zorg</strong> op <strong>de</strong> OK willen verduurzamen en is<br />

me<strong>de</strong>on<strong>de</strong>rtekenaar van <strong>de</strong> Green Deal 3.0<br />

'Samen werken <strong>aan</strong> Duurzame Zorg'. Het<br />

Lan<strong>de</strong>lijk Netwerk stimuleert en on<strong>de</strong>rsteunt<br />

individuele medisch specialisten en <strong>zorg</strong>professionals<br />

die werkzaam zijn op <strong>de</strong> OK om op<br />

duurzame wijze bij te dragen <strong>aan</strong> <strong>de</strong> klimaatdoelstellingen.<br />

De werkgroep Energie houdt<br />

zich bezig met CO 2<br />

-reductie en energiebesparing<br />

op het operatiecomplex. Het energieverbruik<br />

van een operatiecomplex is wezenlijk an<strong>de</strong>rs<br />

dan dat van een volledig ziekenhuis. Voor<br />

een operatiecomplex geldt namelijk dat meer<br />

dan 90% van het energieverbruik veroorzaakt<br />

wordt door <strong>de</strong> luchtbehan<strong>de</strong>ling.<br />

EERSTE RESULTATEN<br />

In <strong>de</strong> <strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong> Zorg editie van januari<br />

2023 is dit on<strong>de</strong>rzoek <strong>aan</strong>gekondigd. In dit artikel<br />

wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> belangrijkste resultaten van <strong>de</strong><br />

eerste fase van het on<strong>de</strong>rzoek weergegeven.<br />

In <strong>de</strong> perio<strong>de</strong> van medio 2023 tot en met eind<br />

2023 zijn alle ziekenhuizen bena<strong>de</strong>rd om een<br />

enquête in te vullen over het luchtbehan<strong>de</strong>lingssysteem<br />

voor hun operatiekamers en het<br />

Figuur 1: Systeemtypologieën luchtbehan<strong>de</strong>lingssysteem voor operatiekamers.<br />

22 BOUWEN ZORG.EU


THEMA OK EN CLEANROOMS<br />

gebruik van <strong>de</strong>ze operatiekamers. Van <strong>de</strong> 93 bena<strong>de</strong>r<strong>de</strong> ziekenhuizen<br />

(inclusief <strong>de</strong> 7 Universitaire Medische Centra) zijn 51 ingevul<strong>de</strong> enquêtes<br />

ontvangen (55%). Hieruit blijkt dat 55% van <strong>de</strong> operatiecomplexen<br />

ou<strong>de</strong>r is dan 10 jaar en zelfs 12% voor 1995 gebouwd is en dus ou<strong>de</strong>r is<br />

dan 30 jaar. Dit is opmerkelijk, omdat <strong>de</strong> technische levensduur van een<br />

luchtbehan<strong>de</strong>lingssysteem voor een operatiekamer(complex) over het<br />

algemeen niet meer dan 15-20 jaar bedraagt.<br />

Er zijn drie basissystemen te on<strong>de</strong>rschei<strong>de</strong>n, zie figuur 1. Op basis van <strong>de</strong><br />

analyse blijkt dat 16% van <strong>de</strong> respon<strong>de</strong>nten gebruik maakt van luchtbehan<strong>de</strong>ling<br />

systeemtypologie A, 41% van systeemtypologie B en 43% van<br />

systeemtypologie C. Met name <strong>de</strong> operatiekamers van voor 1995 zijn als<br />

typologie A uitgevoerd. De toegepaste luchthoeveelhe<strong>de</strong>n zijn in figuur<br />

2 weergegeven.<br />

Figuur 2: Luchthoeveelhe<strong>de</strong>n in operatiekamers in m 3 /h (n=51).<br />

De hoeveelheid verse buitenlucht (MUA) varieert tussen <strong>de</strong> 1.000 en<br />

4.500 m 3 /h met zelfs uitschieters tot 9.000 m 3 /h. Bij toepassing van inhalatie-anestethica<br />

wordt in <strong>de</strong> Arbocataologus UMC’s (ventilatie OK en<br />

verkoeverruimten) <strong>aan</strong>gegeven dat afhankelijk van het toegepaste anesthesiesysteem<br />

<strong>de</strong> verse luchthoeveelheid tussen <strong>de</strong> 1.000 en 2.000 m 3 /h<br />

moet bedragen. Er wordt in een <strong>aan</strong>tal ziekenhuizen dus fors meer verse<br />

buitenlucht toegepast dan minimaal vereist. Deze verse buitenlucht is<br />

energie-intensief omdat <strong>de</strong>ze in <strong>de</strong> MUA wordt verwarmd, gekoeld, bevochtigd<br />

en ontvochtigd. De 'recirculation air' wordt in <strong>de</strong> RAU slechts<br />

in beperkte mate geconditioneerd. De totale <strong>aan</strong> <strong>de</strong> operatiekamers<br />

toegevoer<strong>de</strong> luchthoeveelheid (Total Air Volume) ligt tussen <strong>de</strong> 2.200<br />

tot 12.500 m 3 /h. ❯<br />

Figuur 3: Percentage operatiekamers dat wordt gebruikt voor grote<br />

gewrichtsvervangen<strong>de</strong> operaties.<br />

Figuur 4: Gebruikte warmteterugwinsystemen.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

23


THEMA OK EN CLEANROOMS<br />

geplaatste elektrische luchtbevochtigers en 4% maakt gebruik van adiabatische<br />

bevochtiging. Er wordt ondanks het on<strong>de</strong>rzoek vanuit het expertisecentrum<br />

verduurzaming <strong>zorg</strong>, het standpunt van <strong>de</strong> UMC’s en<br />

het advies van De Groene OK nog steeds fors bevochtigd in operatiekamers,<br />

zie figuur 6. In 57% van <strong>de</strong> operatiekamers wordt nog bevochtigd<br />

op een niveau van tussen <strong>de</strong> 50 en 65%. Uit <strong>de</strong> enquête blijkt bovendien<br />

dat slechts 4% van <strong>de</strong> ziekenhuizen (n=51) het energiegebruik van het<br />

luchtbehan<strong>de</strong>lingssysteem voor <strong>de</strong> operatiekamers meet, analyseert en<br />

daarop stuurt.<br />

Figuur 5: Reductie luchthoeveelheid tij<strong>de</strong>n nacht en weekend.<br />

Het <strong>aan</strong>tal luchtwisselingen in <strong>de</strong> ruimte wordt circulatievoud genoemd.<br />

Uit het on<strong>de</strong>rzoek blijkt dat <strong>de</strong> operatiekamers een circulatievoud van<br />

gemid<strong>de</strong>ld 60 h -1 hebben. Deze circulatievoud ligt fors hoger dan <strong>de</strong> eis<br />

voor een Klasse 1 en Klasse 1+ operatiekamer (circulatievoud 20 h -1 )<br />

volgens <strong>de</strong> FMS richtlijn Luchtbehan<strong>de</strong>ling in operatiekamers en behan<strong>de</strong>lkamers.<br />

Deze hogere circulatievoud is noodzakelijk om te kunnen<br />

voldoen <strong>aan</strong> het verenigingsstandpunt van <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse Orthopaedische<br />

Vereniging (NOV) betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> eisen voor een Klasse 1+ operatiekamer.<br />

Het on<strong>de</strong>rzoek laat zien dat in 32% van <strong>de</strong> ziekenhuizen<br />

alle operatiekamers gebruikt wor<strong>de</strong>n voor grote gewrichtvervangen<strong>de</strong><br />

ingrepen, zie figuur 3. In 42% van <strong>de</strong> ziekenhuizen wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong>ze ingrepen<br />

in slechts 25% van <strong>de</strong> operatiekamers uitgevoerd.<br />

ENERGIEBESPARING MAATREGELEN<br />

De resultaten laten zien dat vrijwel alle operatiekamers Klasse 1+ betreffen,<br />

waarmee ze geschikt zijn om grote gewrichtsvervangen<strong>de</strong> operaties<br />

in uit te voeren. Toch wor<strong>de</strong>n ze daar in <strong>de</strong> praktijk vaak niet voor gebruikt.<br />

Veel operatiekamers gebruiken dus een groot <strong>de</strong>el van <strong>de</strong> tijd<br />

meer (gerecirculeer<strong>de</strong>) lucht dan vereist, waardoor meer energie wordt<br />

gebruikt dan noodzakelijk.<br />

CONCLUSIE<br />

In ziekenhuizen wor<strong>de</strong>n al <strong>de</strong> nodige maatregelen genomen om het<br />

energiegebruik van het luchtbehan<strong>de</strong>lingssysteem in operatiekamers te<br />

reduceren. Vrijwel alle ziekenhuizen maken gebruik van warmteterugwinsystemen<br />

om energie uit <strong>de</strong> afgevoer<strong>de</strong> luchtstroom terug te winnen.<br />

Ook wordt <strong>de</strong> luchthoeveelheid in <strong>de</strong> nacht en weeken<strong>de</strong>n vaak gereduceerd.<br />

De luchthoeveelheid wordt echter nog zeer beperkt geschakeld<br />

op basis van <strong>de</strong> behoefte <strong>aan</strong> een Klasse 1 en Klasse 1+ operatiekamer.<br />

Een Klasse 1+ operatiekamer heeft in <strong>de</strong> praktijk gemid<strong>de</strong>ld veel meer<br />

luchtwisselingen (60 per uur) dan volgens <strong>de</strong> FMS-richtlijn vereist (minimaal<br />

20 luchtwisselingen per uur), om <strong>aan</strong> <strong>de</strong> eisen uit het verenigingsstandpunt<br />

van <strong>de</strong> NOV te voldoen.<br />

Er lijkt nog veel potentie te zijn voor energiebesparing door maatregelen<br />

door te voeren zoals het reduceren van <strong>de</strong> luchtvochtigheid, wanneer<br />

het type ingreep het toestaat om <strong>de</strong> luchthoeveelheid van een Klasse<br />

1+ operatiekamer te schakelen naar Klasse 1. Maar ook het reduceren<br />

van <strong>de</strong> hoeveelheid en het <strong>aan</strong><strong>de</strong>el verse buitenlucht, die een veel hoger<br />

energiegebruik tot gevolg heeft dan het gebruik van gerecirculeer<strong>de</strong><br />

lucht en het ver<strong>de</strong>r reduceren van <strong>de</strong> luchthoeveelheid in <strong>de</strong> nacht en<br />

weeken<strong>de</strong>n kan veel verschil maken. In het vervolg van het on<strong>de</strong>rzoek<br />

zal in een <strong>aan</strong>tal operatiekamers wor<strong>de</strong>n gemeten en op lan<strong>de</strong>lijk niveau<br />

wor<strong>de</strong>n berekend wat het energiebesparingspotentieel van <strong>de</strong>ze maatregelen<br />

is. ■<br />

Het overgrote <strong>de</strong>el van <strong>de</strong> operatiekamers, 94%, wint energie (warmte)<br />

terug uit <strong>de</strong> afgevoer<strong>de</strong> ventilatielucht. Figuur 4 laat zien dat warmtewielen<br />

en twincoilsystemen (systeem met een warmtewisselaar in <strong>de</strong> toeen<br />

afvoerlucht en een hydraulische koppeling met <strong>de</strong> pomp) het meest<br />

wor<strong>de</strong>n toegepast. In 72% van <strong>de</strong> ziekenhuizen wordt <strong>de</strong> hoeveelheid<br />

lucht in <strong>de</strong> nacht en weeken<strong>de</strong>n gereduceerd met ten minste 50%. Er zijn<br />

zelfs ziekenhuizen (4%) die <strong>de</strong> recirculatie, zie figuur 1, geheel uitzetten<br />

en alleen nog verse buitenlucht toevoeren, zie figuur 5.<br />

Luchtbevochtiging kost veel energie en 76% van <strong>de</strong> ziekenhuizen maakt<br />

hiervoor nog gebruikt van centraal met aardgas opgewekte stoom,<br />

20% van <strong>de</strong> ziekenhuizen gebruikt lokaal bij <strong>de</strong> luchtbehan<strong>de</strong>lingskast<br />

Figuur 6: Bevochtiging in operatiekamers.<br />

24 BOUWEN ZORG.EU


Mobile CSSD Solutions<br />

Uncompromised continuity in<br />

surgical instrument reprocessing<br />

Solutions for processing up to<br />

70.000 or 140.000 STU/year.<br />

Set up within a single working day!<br />

www.steelcogroup.com<br />

watch the vi<strong>de</strong>o<br />

Naamloos-3 1 26-<strong>01</strong>-<strong>2024</strong> 09:08<br />

Specialist in hoogwaardige<br />

wandafwerkingsconcepten<br />

www.mwall.eu


THEMA OK EN CLEANROOMS<br />

Tekst en beeld | Koen Mortelmans<br />

Twaalf nieuwe operatiezalen<br />

voor AZ Monica<br />

AZ Monica heeft haar bei<strong>de</strong> campussen een grondige update en uitbreiding be<strong>zorg</strong>d. In Deurne zijn<br />

<strong>de</strong> werken nog bezig, maar begin <strong>2024</strong> heeft het Antwerpse ziekenhuis <strong>de</strong> extra ruimte op campus<br />

Harmonie in het stadscentrum plechtig in gebruik genomen.<br />

De TM Antwerpse Bouwwerken-Eiffage –<br />

Cor<strong>de</strong>el was als hoofd<strong>aan</strong>nemer verantwoor<strong>de</strong>lijk<br />

voor <strong>de</strong> werken op campus Harmonie in<br />

Antwerpen-Centrum, naar een ontwerp van<br />

ABV+ Architecten. AZ Monica gaat hier meer<br />

focussen op weinig risicovolle ingrepen in orthopedie,<br />

mond-, kaak- en <strong>aan</strong>gezichts chirurgie<br />

en pijnbehan<strong>de</strong>ling. Het ziekenhuis wil in <strong>de</strong>ze<br />

disciplines tot <strong>de</strong> Europese top behoren. “Wij<br />

geloven dat focused clinics zullen lei<strong>de</strong>n tot<br />

een betere beleving voor me<strong>de</strong>werkers en<br />

patiënten, efficiëntieverhoging en een betere<br />

kwaliteit van <strong>zorg</strong>”, zegt afgevaardigd bestuur<strong>de</strong>r<br />

Geert Smits. Daarnaast blijft Harmonie (<strong>de</strong><br />

vroegere Eeuwfeestkliniek) een afsprakenziekenhuis<br />

waar patiënten welkom zijn voor een<br />

(vervolg)consultatie voor allerhan<strong>de</strong> medische<br />

disciplines. Ook voor gehospitaliseer<strong>de</strong> en<br />

ambulante revalidatiepatiënten blijft er plaats.<br />

De campus in Deurne daarentegen wordt strategisch<br />

omgebouwd tot een algemeen referentieziekenhuis<br />

voor Antwerpen-Oost en enkele<br />

oostelijke randgemeenten.<br />

GEEN EEUWFEEST VOOR<br />

EEUWFEESTGEBOUWEN<br />

De beschikbare ruimte in <strong>de</strong> sterk resi<strong>de</strong>ntiële<br />

wijk nabij het Harmoniepark is beperkt. Om<br />

een nieuwe vleugel op te trekken was het nodig<br />

om in het binnengebied van <strong>de</strong> site een best<strong>aan</strong>d<br />

kloostergebouw met kapel af te breken.<br />

Ook <strong>de</strong> vroegere af<strong>de</strong>ling nucleaire geneeskun<strong>de</strong><br />

verdween. De geschie<strong>de</strong>nis van <strong>de</strong> ou<strong>de</strong><br />

gebouwen gaat terug tot 1930, toen <strong>de</strong> zusters<br />

Augustinessen <strong>de</strong> toenmalige Eeuwfeestkliniek<br />

oprichtten. Die naam verwijst naar <strong>de</strong><br />

hon<strong>de</strong>rdste verjaardag van <strong>de</strong> Belgische staat.<br />

De twee laatste bejaar<strong>de</strong> kloosterzusters waren<br />

bereid om voor <strong>de</strong> uitbreiding van het ziekenhuis<br />

te verhuizen. In <strong>de</strong> plaats ervan heeft<br />

<strong>de</strong> <strong>aan</strong>nemerscombinatie een nieuw volume<br />

opgetrokken voor het onthaal, een operatiekwartier<br />

met twaalf operatiekamers, een aula<br />

en diverse dokterskabinetten. De onthaalzone<br />

omvat ook een ruime cafetaria met tachtig zitplaatsen<br />

én een afzon<strong>de</strong>rlijk glazen paviljoentje<br />

voor mensen die het roken echt niet kunnen<br />

laten. De afbraak van <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> gebouwen gebeur<strong>de</strong><br />

mee op vraag van <strong>de</strong> brandweer, om<br />

het volledige binnengebied bereikbaar te maken<br />

voor eventuele interventies.<br />

26<br />

BOUWEN ZORG.EU


THEMA OK EN CLEANROOMS<br />

Dokter Olivier Verborgt. Burgemeester Bart De Wever. Directeur Wout Struyfs.<br />

FOCUSED CLINIC<br />

“Met focused clinic bedoelen we het organiseren van specifieke <strong>zorg</strong>pa<strong>de</strong>n<br />

in aparte entiteiten binnen of buiten het ziekenhuis. De <strong>zorg</strong>pa<strong>de</strong>n moeten<br />

daarbij in hoge volumes geconcentreerd wor<strong>de</strong>n om efficiënt te kunnen werken.<br />

Ze kennen een lage variabiliteit, zodat processen efficiënt en voorspelbaar<br />

gemaakt kunnen wor<strong>de</strong>n. Om te kunnen spreken van laagrisico-pathologie<br />

moet het risico op complicatie beperkt wor<strong>de</strong>n”, legt Geert Smits uit. “In <strong>de</strong><br />

buurlan<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n focused clinics al met succes geïntroduceerd. In <strong>de</strong> meeste<br />

gevallen leid<strong>de</strong> dit tot een vermin<strong>de</strong>ring van <strong>de</strong> kosten en tot een verbetering<br />

van <strong>de</strong> kwaliteit van <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>. In België is het concept nog nieuw.”<br />

'Wij geloven dat focused clinics zullen lei<strong>de</strong>n<br />

tot een betere beleving voor me<strong>de</strong>werkers<br />

en patiënten, efficiëntieverhoging en een<br />

betere kwaliteit van <strong>zorg</strong>'<br />

Schepen Els Van Doesburg.<br />

GLAS EN HOUT<br />

ABV+ werkte <strong>de</strong> nieuwbouw uit met een dubbelhoge<br />

transparante plint in glas en daarboven<br />

twee uitkragen<strong>de</strong> verdiepingen, langs <strong>de</strong> buitenkant<br />

bekleed met een houten lattenwerk. “De<br />

keuze voor hout verzacht <strong>de</strong> schaal van het volume<br />

en sluit <strong>aan</strong> bij het groene in het binnengebied’,<br />

licht projectlei<strong>de</strong>r Luc Jacobs van ABV+<br />

Architecten toe. Voor een groendak, verplicht in<br />

Antwerpen, was slechts beperkte oppervlakte<br />

beschikbaar. Het grootste <strong>de</strong>el van het dak was<br />

namelijk nodig om 200 zonnepanelen op te stellen,<br />

samen goed voor een piekvermogen van 80<br />

kW. Ook het verlangen om het binnengebied zo<br />

groen mogelijk in te richten, lukte niet helemaal.<br />

Het door <strong>de</strong> overkraging over<strong>de</strong>kte buitenterras<br />

van <strong>de</strong> cafetaria, goed voor zestig zitjes, ligt<br />

teveel in <strong>de</strong> schaduw en wordt te druk belopen<br />

om er echt gras te laten groeien in plaats van het<br />

<strong>aan</strong>geleg<strong>de</strong> kunstgras. ❯<br />

Afgevaardigd bestuur<strong>de</strong>r Geert Smits.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

27


THEMA OK EN CLEANROOMS<br />

Op bei<strong>de</strong> niveaus is er een verbinding met het<br />

best<strong>aan</strong><strong>de</strong> ziekenhuis. Dat is belangrijk voor<br />

het vlotte transport van <strong>de</strong> patiënten van en<br />

naar <strong>de</strong> operatiezalen, zon<strong>de</strong>r veel gebruik van<br />

liften. De hele nieuwbouw heeft een bovengrondse<br />

oppervlakte van 5.746 m². Er is ook<br />

een on<strong>de</strong>rgrondse parking van 1.247 m². Dat<br />

is geen overbodige luxe, want parkeerruimte<br />

is erg schaars in dit <strong>de</strong>el van Antwerpen. “We<br />

kon<strong>de</strong>n helaas geen twee<strong>de</strong> on<strong>de</strong>rgrondse<br />

parkeerlaag <strong>aan</strong>leggen, daarvoor zou<strong>de</strong>n we<br />

veel te dicht bij best<strong>aan</strong><strong>de</strong> gebouwen moeten<br />

graven”, geeft technisch en faciliteit directeur<br />

Wout Struyfs mee. “We brachten een extra<br />

inrijhelling <strong>aan</strong>, om <strong>de</strong> veiligheid en <strong>de</strong> circulatie<br />

te verbeteren.”<br />

AAN DE TOP<br />

Het nieuwe operatiekwartier met twaalf operatiekamers<br />

bevindt zich op het <strong>de</strong>r<strong>de</strong> bovengronds<br />

niveau, tussen twee halfron<strong>de</strong> gangen,<br />

een 'steriele' gang langs <strong>de</strong> binnenkant en een<br />

'vuile' gang voor <strong>de</strong> afvoer van medisch afval<br />

langs <strong>de</strong> buitenkant. Hier bevin<strong>de</strong>n zich ook <strong>de</strong><br />

on<strong>de</strong>rsteunen<strong>de</strong> lokalen zoals voorbereidingslokalen<br />

en een ontwaakzaal. Een glasvezelnet<br />

on<strong>de</strong>rsteunt <strong>de</strong> beeldvorming. Medici en patiënten<br />

kunnen op grote schermen <strong>de</strong> ingrepen<br />

ge<strong>de</strong>tailleerd live bekijken. De nieuwe infrastructuur<br />

moet ervoor <strong>zorg</strong>en dat AZ Monica<br />

zijn toppositie behoudt. “AZ Monica staat in<br />

voor ongeveer 1% van alle ziekenhuisingrepen<br />

in België”, stelt diensthoofd orthopedie<br />

dokter Olivier Verborgt. “Maar in orthopedie<br />

bedraagt dit <strong>aan</strong><strong>de</strong>el 33% en in knieoperaties<br />

meer dan 6%.”<br />

De vier<strong>de</strong> bouwlaag is een volledig technische<br />

verdieping. Hier st<strong>aan</strong> <strong>de</strong> luchtgroepen opgesteld.<br />

“Goed voor een <strong>de</strong>biet van 10.000 m³<br />

per uur”, aldus Struyfs. “Drie ijswatermachines<br />

st<strong>aan</strong> in voor <strong>de</strong> koeling. Voor <strong>de</strong> verwarming<br />

volst<strong>aan</strong> <strong>de</strong> best<strong>aan</strong><strong>de</strong> ketels. We hebben er<br />

wel warmtewisselaars <strong>aan</strong> toegevoegd.” ■<br />

Feiten en cijfers<br />

OPDRACHTGEVER<br />

AZ Monica, Antwerpen<br />

ONTWERP<br />

ABV+ Architecten, Antwerpen, i.s.m. Edward<br />

Sorgeloose, Antwerpen<br />

HOOFDAANNEMER<br />

TM Antwerpse Bouwwerken-Eiffage, Antwerpen<br />

– Cor<strong>de</strong>el, Temse<br />

HUWELIJKSAANZOEK<br />

De nieuwe vleugel is opgetrokken in het<br />

binnengebied van <strong>de</strong> site, op <strong>de</strong> plaats van een<br />

vroeger klooster met kapel.<br />

Zowel burgemeester van Antwerpen Bart De Wever als schepen van<br />

gezondheids<strong>zorg</strong> Els Van Doesburg – tevens voorzitter van <strong>de</strong> openbare<br />

Antwerpse ziekenhuisgroep ZNA – namen ruim <strong>de</strong> tijd voor <strong>de</strong> plechtige opening<br />

van <strong>de</strong> nieuwe vleugel van het ziekenhuis. Ze won<strong>de</strong>n ook geen doekjes om hun<br />

toekomstvisie. Hun opmerking dat <strong>de</strong> fusie tussen ZNA en GZA, een an<strong>de</strong>re<br />

groep uit <strong>de</strong> christelijke sfeer die op 1 april van kracht wordt, openstaat voor meer<br />

partners, had bijna <strong>de</strong> vorm van een huwelijks<strong>aan</strong>zoek.<br />

De operatiezalen wor<strong>de</strong>n geflankeerd door voorbereidingsruimten.<br />

Beeldvorming on<strong>de</strong>rsteund door glasvezelnetwerk.<br />

28 BOUWEN ZORG.EU


Geclassificeer<strong>de</strong> medische<br />

gebouwen en ruimten<br />

Me<strong>de</strong>xs is marktlei<strong>de</strong>r en toon<strong>aan</strong>gevend specialist in het ontwerpen en realiseren<br />

van geclassificeer<strong>de</strong> gebouwen en ruimten. Van acute blokken, OK-centra,<br />

cleanrooms en laboratoria tot complete ziekenhuizen. Me<strong>de</strong>xs ontwerpt,<br />

begeleidt en realiseert uw gehele project en garan<strong>de</strong>ert bovendien prijsvastheid.<br />

Meer informatie? Neem contact op via 0317 614 461 of info@me<strong>de</strong>xs.com<br />

www.me<strong>de</strong>xs.com


THEMA OK EN CLEANROOMS<br />

Tekst en beeld | M-Wall<br />

Hoogwaardige, pragmatische en duurzame hygiënische<br />

wandafwerkingsconcepten voor cleanroom- en highcareruimten<br />

Is in uw cleanroom of OK<br />

voldoen<strong>de</strong> stilgest<strong>aan</strong> bij<br />

<strong>de</strong> wandafwerking?<br />

Vaak wordt <strong>de</strong> wandafwerking on<strong>de</strong>rschat ten opzichte van an<strong>de</strong>re belangrijke technische aspecten.<br />

Toch is <strong>de</strong> wandafwerking in <strong>de</strong> dagelijkse operationele gang van zaken van cruciaal belang, vanwege<br />

<strong>de</strong> hoge eisen die gel<strong>de</strong>n in geclassificeer<strong>de</strong> ruimten. M-Wall is dé specialist op het gebied van<br />

hoogwaardige wandafwerkingsconcepten voor cleantech projecten zoals productieapotheken<br />

en faciliteiten, on<strong>de</strong>rzoekslaboratoria en BSL-ruimten. Daarnaast wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> M-Wall concepten<br />

succesvol toegepast in high- en mediumcare omgevingen in <strong>de</strong> <strong>zorg</strong> zoals OK's, isolatieruimten,<br />

CSA's en gelijkwaardige omgevingen.<br />

M-Wall is een begrip in <strong>zorg</strong>- en cleantechomgevingen.<br />

Geclassificeer<strong>de</strong> ruimten moeten voldoen <strong>aan</strong><br />

hoge eisen ten <strong>aan</strong>zien van technische installaties.<br />

Maar ook het wandafwerkingsconcept<br />

dient meer <strong>aan</strong>dacht te krijgen ten <strong>aan</strong>zien van<br />

integrale <strong>de</strong>tailleringen, reinigbaarheid, veiligheid<br />

en multifunctionele toepasbaarheid. Als<br />

je kijkt naar <strong>de</strong> situatie van vandaag, wor<strong>de</strong>n<br />

nog vaak traditionele oplossingen toepast en<br />

is er nog wel iets te verbeteren. De M-Wall<br />

wandafwerkingsconcepten zijn daarvoor perfect<br />

geschikt en hebben zich inmid<strong>de</strong>ls in vele<br />

projecten bewezen.<br />

UNIEK EN DUURZAAM CONCEPT<br />

Het concept van M-Wall is ontwikkeld in<br />

nauwe samenspraak met gebruikers en ontwerpers,<br />

specifiek voor hun omgevingen. Alle<br />

M-Wall producten hebben een bijzon<strong>de</strong>r hoge<br />

chemische bestendigheid en zijn zeer eenvoudig,<br />

met een minimum <strong>aan</strong> on<strong>de</strong>rhoudsmid<strong>de</strong>len,<br />

te on<strong>de</strong>rhou<strong>de</strong>n. Door het gebruik van<br />

<strong>de</strong> meest hoogwaardige PVC en PET-G als<br />

grondstoffen wordt vold<strong>aan</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong> hoogste<br />

bran<strong>de</strong>isen. Ook zijn <strong>de</strong> M-Wall producten vrij<br />

van emissies en ftalaten en komen er geen partikels<br />

vrij tij<strong>de</strong>ns of na <strong>de</strong>contaminatie, welke<br />

van invloed kunnen zijn op <strong>de</strong> vrijgave voor het<br />

gebruik van een cleanroom of an<strong>de</strong>rszins.<br />

30 BOUWEN ZORG.EU


THEMA OK EN CLEANROOMS<br />

Het nieuwe operatiecomplex van Nij Smellinghe voldoet <strong>aan</strong> <strong>de</strong> hoogste eisen; ook als het om <strong>de</strong> wandafwerking gaat.<br />

Alle M-Wall producten zijn naast <strong>de</strong> lange levenscyclus vrij van vulstoffen<br />

en ongewenste toevoegingen waardoor ze volledig te recyclen zijn.<br />

Naast <strong>de</strong> toepassingen in <strong>de</strong> vermel<strong>de</strong> ruimten wor<strong>de</strong>n M-Wall producten<br />

ook regelmatig toegepast in <strong>de</strong> voedselindustrie en humane en/of<br />

veterinaire on<strong>de</strong>rzoeks- en on<strong>de</strong>rwijsgebouwen. De M-Wall collectie is<br />

specifiek ontwikkeld om pragmatisch een hoogwaardige, integrale ‘flush<br />

wandafwerking’ te realiseren die voldoet <strong>aan</strong> <strong>de</strong> strengste eisen qua reinigbaarheid<br />

en <strong>de</strong>sinfectie. De veelzijdigheid is me<strong>de</strong> te danken <strong>aan</strong> het<br />

basismateriaal: hoogwaardige kunststoffen zoals PVC of PET-G, waarbij<br />

niet alleen <strong>aan</strong> alle hygiënische en technische eisen wordt vold<strong>aan</strong>, maar<br />

ook veel <strong>aan</strong>dacht uitgaat naar duurzaamheid en circulariteit. M-Wall<br />

producten zijn volledig emissievrij, vrij van BPA’s en metalen en volledig<br />

homogeen. Door <strong>de</strong> hoge dichtheid zijn <strong>de</strong> producten dus optimaal reinigbaar.<br />

Ze nemen geen residuen op en hebben <strong>de</strong> eer<strong>de</strong>r beschreven<br />

hoge chemische bestendigheid.<br />

ONTWERPTOOLS EN SNELLE EN INSTALLATIE<br />

Tij<strong>de</strong>ns het ontwerpstadium kunnen <strong>de</strong> M-Wall specialisten samen met<br />

<strong>de</strong> ontwerper en gebruiker kijken naar <strong>de</strong> integrale <strong>de</strong>tailleringen zoals<br />

<strong>de</strong> wand-vloer- en wand-<strong>de</strong>ur-<strong>aan</strong>sluitingen. Voor ontwerpers staat een<br />

speciaal ontwikkel<strong>de</strong> Revit-bibliotheek ter beschikking waarmee <strong>de</strong> M-<br />

Wall producten tot op het on<strong>de</strong>rlinge naadniveau van ca. 2 mm ge<strong>de</strong>tailleerd<br />

kunnen wor<strong>de</strong>n. Op <strong>de</strong>ze manier kan een optimaal ontwerp wor<strong>de</strong>n<br />

uitgewerkt. Alle producten zijn eenvoudig te installeren en zijn ook<br />

Arbotechnisch verantwoord voor <strong>de</strong> applicateur, door hun lage gewicht<br />

en goe<strong>de</strong> hanteerbaarheid.<br />

PROJECTEN<br />

M-Wall producten zijn ook probleemoplossers, niet alleen in nieuwbouwprojecten<br />

maar met name ook in renovatieprojecten. Hier on<strong>de</strong>rvindt men<br />

vaker problemen in <strong>de</strong> <strong>de</strong>taillering, waar met <strong>de</strong> M-Wall producten eenvoudig<br />

op ingespeeld kan wor<strong>de</strong>n. Dit bespaart niet alleen veel ‘downtime’ in<br />

bijvoorbeeld een cleanroom of OK, maar ook veel overlast en kosten.<br />

Sinds vele jaren is M-Wall een begrip in <strong>zorg</strong>- en cleantechomgevingen.<br />

Het bedrijf heeft vele referenties in Ne<strong>de</strong>rland, België en Luxemburg<br />

maar is ook in <strong>de</strong> rest van Europa, het Mid<strong>de</strong>n-Oosten en het Caribisch<br />

gebied actief.<br />

KRACHT VAN SYNERGIE EN KENNIS<br />

In <strong>de</strong>cember 2022 besloten M-Wall en Tarkett hun krachten te bun<strong>de</strong>len<br />

om gezamenlijk hoogwaardige wandafwerkings- en vloerafwerkingsproducten<br />

<strong>aan</strong> te bie<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> (inter-)nationale markt. Tarkett, een wereldlei<strong>de</strong>r<br />

op het gebied van innovatieve en duurzame vloer- en sportvloeroplossingen,<br />

verkreeg een meer<strong>de</strong>rheidsbelang in M-Wall. Door <strong>de</strong>ze<br />

samenwerking, waarbij bei<strong>de</strong> partijen elkaar op unieke wijze <strong>aan</strong>vullen,<br />

ontstond een krachtige synergie die vele unieke voor<strong>de</strong>len biedt voor <strong>de</strong><br />

ontwerper en eindgebruiker. ■<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

31


THEMA OK EN CLEANROOMS<br />

Tekst | Tjerk van Duinen Beeld | Vonmarcken<br />

Maatwerk, service en betrouwbare apparatuur<br />

Koel- en warmhoudkasten<br />

voor OK’s<br />

Het goed functioneren van een operatiekamer valt of staat bij het functioneren van een <strong>aan</strong>tal<br />

vaste elementen. Dat zijn in principe goed opgeleid personeel, een a<strong>de</strong>quate ruimte met <strong>de</strong><br />

nodige hygiëne en klimaathuishouding en <strong>de</strong> nodige hulpmid<strong>de</strong>len en apparatuur. De mensen die<br />

op een OK werken, g<strong>aan</strong> er vanzelfsprekend vanuit dat alles <strong>aan</strong>wezig is en naar behoren werkt.<br />

Leveranciers als Vonmarcken <strong>zorg</strong>en voor die vanzelfsprekendheid, in dit geval als het gaat om <strong>de</strong><br />

koel- en warmhoudkasten die hulpmid<strong>de</strong>len als medicijnen, infuusvloeistoffen en <strong>de</strong>kens op <strong>de</strong> juiste<br />

temperatuur hou<strong>de</strong>n.<br />

Maatwerk warmhoudkast met la<strong>de</strong>n in een OK.<br />

Vonmarcken is leverancier van hoogwaardige<br />

medische en laboratoriumapparatuur voor<br />

<strong>de</strong> Benelux en opereert vanuit het centraal<br />

gelegen Montfoort. “Koel- en warmhoudkasten<br />

voor OK’s zijn inmid<strong>de</strong>ls één van onze belangrijkste<br />

productgroepen”, begint Managing<br />

Director Jan Willem Merkens. “Die leveren we<br />

al jaren <strong>aan</strong> een groot <strong>aan</strong>tal ziekenhuizen in<br />

Ne<strong>de</strong>rland en sinds kort ook in België. Onlangs<br />

nog hebben we voor het Albert Schweitzer<br />

Ziekenhuis in Dordrecht alle OK’s voorzien<br />

van medicijnkoelkasten en warmhoudkasten<br />

voor <strong>de</strong>kens en infuusvloeistoffen. Dit was allemaal<br />

maatwerk op basis van specificaties uit<br />

het ontwerp.”<br />

SPECIFICATIES<br />

Met dit maatwerk weet Vonmarcken zich<br />

ver<strong>de</strong>r te on<strong>de</strong>rschei<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>markt.<br />

Merkens: “Dat is een <strong>aan</strong>tal jaar gele<strong>de</strong>n begonnen<br />

bij <strong>de</strong> uitvraag van een ziekenhuis in<br />

Arnhem. Wij lever<strong>de</strong>n al langer standaard<br />

koel- en warmhoudkasten voor ziekenhuizen,<br />

maar zij vroegen of we ook kasten op maat<br />

'Mensen die op een OK werken,<br />

g<strong>aan</strong> er vanzelfsprekend vanuit<br />

dat alles <strong>aan</strong>wezig is en<br />

naar behoren werkt'<br />

32 BOUWEN ZORG.EU


THEMA OK EN CLEANROOMS<br />

OK met medicijnkoeling en warmhoudkast.<br />

kon<strong>de</strong>n leveren met specifieke afmetingen, koelvermogen en afwerking,<br />

voor een geïntegreer<strong>de</strong> verwerking in <strong>de</strong> wan<strong>de</strong>n. Dat hebben<br />

we toen ontwikkeld en daarmee hebben we een klant heel tevre<strong>de</strong>n<br />

gemaakt. We hebben dit maatwerk vervolgens ver<strong>de</strong>r ontwikkeld, zodat<br />

je nu bijvoorbeeld ook <strong>de</strong> hele inrichting met zaken als uittrekla<strong>de</strong>s<br />

en schappen in <strong>de</strong>uren kunt kiezen. Inmid<strong>de</strong>ls hebben wij ook op dit<br />

vlak een goe<strong>de</strong> naam opgebouwd en zijn er al heel wat ziekenhuizen<br />

voorzien van onze koel- en warmhoudkasten. Maatwerk is een special<br />

van Vonmarcken gewor<strong>de</strong>n.”<br />

Alles is op maat te maken, ook <strong>de</strong> afwerking en <strong>de</strong> hele inrichting met zaken als<br />

uittrekla<strong>de</strong>s en schappen in <strong>de</strong>uren.<br />

Betrouwbare apparatuur in <strong>de</strong> operatiekamer is van levensbelang, dus heeft<br />

Vonmarcken een 24/7 dienstverlening.<br />

PROCES<br />

Communicatie tussen leverancier en opdrachtgever is bij <strong>de</strong>rgelijke leveringen<br />

van groot belang. “Het zijn doorg<strong>aan</strong>s directieleveringen en voor<br />

een goe<strong>de</strong> coördinatie nemen wij regelmatig <strong>de</strong>el <strong>aan</strong> bouwverga<strong>de</strong>ringen,<br />

om te <strong>zorg</strong>en dat <strong>de</strong> juiste sparingen in <strong>de</strong> muren komen en dat <strong>de</strong><br />

juiste afzuigingen wordt geplaatst. We leveren niet alleen, we zijn on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el<br />

van een proces en daar zijn we best goed in. Ziekenhuizen hebben<br />

i<strong>de</strong>eën, maar als dat nodig is, geven wij <strong>aan</strong> dat het eventueel an<strong>de</strong>rs kan.<br />

We hebben een schat <strong>aan</strong> ervaring met an<strong>de</strong>re OK’s en <strong>de</strong>len die kennis<br />

met onze klanten.”<br />

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN<br />

Een marktpositie verkrijgen is één ding, die behou<strong>de</strong>n is vaak lastiger. In<br />

een veeleisen<strong>de</strong> markt als <strong>de</strong> <strong>zorg</strong> kan een reputatie snel verdampen.<br />

“Daarom steken wij heel veel tijd, geld en energie in onze service”, vertelt<br />

Office Director Jeannette van <strong>de</strong> Kolk. “Betrouwbare apparatuur in<br />

<strong>de</strong> operatiekamer is van levensbelang, dus wij hebben een 24/7 dienstverlening<br />

die binnen vier uur op locatie is. Onze vijf ambulante monteurs<br />

kunnen dan ter plekke een reparatie uitvoeren of indien nodig een vervangend<br />

apparaat plaatsen. Calamiteiten kun je niet 100% vermij<strong>de</strong>n,<br />

door Europese A-kwaliteit apparatuur met een lange levensduur die in<br />

Ne<strong>de</strong>rland wordt geassembleerd en een goed on<strong>de</strong>rhoudscontract kun<br />

je het wel minimaliseren.”<br />

BELGIË<br />

Tegenwoordig is Vonmarcken haar activiteiten langzaam <strong>aan</strong> het uitbrei<strong>de</strong>n<br />

voor heel België. Sales Engineer Reinier Horstman, die vanaf het begin<br />

bij <strong>de</strong> Vonmarcken werkzaam is, mag dit tot zijn nieuwe werkterrein<br />

rekenen. “Het gaat er daar iets an<strong>de</strong>rs <strong>aan</strong> toe, men neemt voor alles wat<br />

meer <strong>de</strong> tijd en die mentaliteit moet je je wel eigen maken. Ook wordt in<br />

Ne<strong>de</strong>rland vaak <strong>de</strong> zaak rigoureus <strong>aan</strong>gepakt, terwijl onze zui<strong>de</strong>rburen<br />

eer<strong>de</strong>r in kleinere stappen werken. Maar ik <strong>de</strong>nk dat we in België goed<br />

werk kunnen verrichten. Voor bei<strong>de</strong> lan<strong>de</strong>n geldt evengoed dat we een<br />

<strong>aan</strong>vraag altijd <strong>zorg</strong>vuldig inventariseren om te <strong>zorg</strong>en dat <strong>de</strong> klant krijgt<br />

waarmee hij het meest geholpen is. Wij zijn allesbehalve een bedrijf dat<br />

haar spullen afgeeft bij <strong>de</strong> goe<strong>de</strong>renontvangst.” ■<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

33


In <strong>de</strong>ze ruimtes bepalen specialisten het succes<br />

Ont<strong>de</strong>k onze hoogwaardige bedwandpanelen, speciaal ontworpen voor <strong>zorg</strong>instellingen. Met <strong>de</strong><br />

essentiële CE-markering bevestigen we niet alleen conformiteit met Europese regelgeving, maar we<br />

voldoen ook <strong>aan</strong> <strong>de</strong> strikte normen van NTA 8097 voor medische voedingseenhe<strong>de</strong>n. Onze panelen<br />

bie<strong>de</strong>n niet alleen functionaliteit, maar verzekeren ook <strong>de</strong> veiligheid en het welzijn van patiënten. Kies<br />

voor gemoedsrust en kwaliteit in uw <strong>zorg</strong>omgeving met onze innovatieve oplossingen. Creëer een<br />

vertrouw<strong>de</strong> omgeving en geef prioriteit <strong>aan</strong> veiligheid met bedwandpanelen die niet alleen <strong>aan</strong>, maar<br />

boven verwachting voldoen <strong>aan</strong> <strong>de</strong> hoogste normen en certificeringen in <strong>de</strong> branche.<br />

cleanroomcg.com


THEMA OK EN CLEANROOMS<br />

Tekst en beeld | nora ® by Interface<br />

Eerste rubberen vloer ter wereld<br />

met <strong>de</strong> gou<strong>de</strong>n certificering<br />

De noracare rubber vloeren van nora ® by Interface zijn als eerste ter wereld bekroond met <strong>de</strong><br />

gou<strong>de</strong>n Cradle to Cradle Certified ® -certificering van het Cradle to Cradle Products Innovation<br />

Institute. Dit toon<strong>aan</strong>geven<strong>de</strong> instituut op het gebied van productbeoor<strong>de</strong>lingen zet zich met<br />

<strong>de</strong> certificering in voor <strong>de</strong> ontwikkeling en bevor<strong>de</strong>ring van een circulaire economie. 25 van <strong>de</strong><br />

45 kleuren uit het noracare seneo en noracare uneo productassortiment hebben <strong>de</strong> gou<strong>de</strong>n<br />

certificering ontvangen vanwege hun hoge recyclebaarheid. Als wereldwij<strong>de</strong> marktlei<strong>de</strong>r van rubber<br />

vloerbe<strong>de</strong>kkingen draagt nora ® by Interface met haar producten bij <strong>aan</strong> duurzame eco-efficiëntie in<br />

<strong>de</strong> vloerenindustrie.<br />

36 BOUWEN ZORG.EU


THEMA OK EN CLEANROOMS<br />

Zoals alle nora ® vloeren zijn ook noracare vloeren vrij van PVC, an<strong>de</strong>re gehalogeneer<strong>de</strong> polymeren en ftalaatweekmakers en dragen zij bij <strong>aan</strong> een goe<strong>de</strong><br />

luchtkwaliteit binnenshuis.<br />

“We hebben onze producten en processen <strong>de</strong> afgelopen jaren voortdurend<br />

ontwikkeld op het gebied van duurzaamheid. We zijn dan ook trots<br />

op onze teams, dat <strong>de</strong>ze tomeloze inzet nu beloond is met het behalen<br />

van <strong>de</strong> gou<strong>de</strong>n Cradle to Cradle-certificering en zijn gemotiveerd om ons<br />

werk voort te zetten”, aldus Rob Heeres, Managing Director van nora ® .<br />

GOUDEN EN ZILVEREN CERTIFICERING VOOR<br />

HET NORA ® ASSORTIMENT<br />

Voor <strong>de</strong> rubbervloeren van nora ® wor<strong>de</strong>n verschillen<strong>de</strong> kleurpigmenten<br />

gebruikt voor het optimale resultaat. Al <strong>de</strong>ze kleurpigmenten zijn individueel<br />

geëvalueerd en gecertificeerd. Naast <strong>de</strong> 25 gou<strong>de</strong>n certificeringen<br />

zijn <strong>de</strong> overige 20 kleuren uit het noracare seneo en noracare uneo assortiment<br />

bekroond met <strong>de</strong> zilveren certificering.<br />

OVER DE CRADLE TO CRADLE<br />

CERTIFIED ® -CERTIFICERING<br />

Het Cradle to Cradle Products Innovation Institute zet zich in voor <strong>de</strong><br />

ontwikkeling en bevor<strong>de</strong>ring van een volledig circulaire economie. Ontwerpen<br />

en produceren volgens het Cradle to Cradle principe betekent<br />

dat alle gebruikte grondstoffen volledig hergebruikt kunnen wor<strong>de</strong>n,<br />

zon<strong>de</strong>r hun waar<strong>de</strong> te verliezen. Voor <strong>de</strong> Cradle to Cradle-certificering<br />

wor<strong>de</strong>n verschillen<strong>de</strong> categorieën on<strong>de</strong>rzocht en beoor<strong>de</strong>eld: <strong>de</strong><br />

gezondheid van <strong>de</strong> materiaalsamenstelling van <strong>de</strong> gebruikte grondstoffen,<br />

<strong>de</strong> recyclebaarheid van het product, het gebruik van hernieuwbare<br />

energiebronnen, verantwoord waterbeheer en <strong>de</strong> naleving van sociale<br />

normen. De te behalen certificaten zijn Basis, Brons, Zilver, Goud en<br />

Platinum. De laagste standaard die in een categorie wordt bereikt, bepaalt<br />

<strong>de</strong> algemene beoor<strong>de</strong>ling van een product. “Aangezien er nauwelijks<br />

producten op het gebied van technische consumptiegoe<strong>de</strong>ren<br />

zijn die 100 procent halen voor alle criteria, is goud – met name in <strong>de</strong><br />

bouwsector – een bovengemid<strong>de</strong>ld resultaat”, bevestigt EPEA, een internationaal<br />

on<strong>de</strong>rzoeks- en adviesinstituut voor <strong>de</strong> implementatie van<br />

Cradle to Cradle-oplossingen.<br />

UITSTEKENDE MILIEU- EN<br />

GEZONDHEIDSCOMPATIBILITEIT<br />

De Cradle to Cradle-certificering on<strong>de</strong>rscheidt niet alleen <strong>de</strong> producten<br />

zelf, maar heeft ook een positieve invloed op <strong>de</strong> scores voor DGNB-,<br />

LEED- en BREEAM-gebouwcertificeringen. noracare is tot 100 procent<br />

recyclebaar, omdat <strong>de</strong> restmaterialen wor<strong>de</strong>n teruggevoerd in <strong>de</strong> productiecyclus<br />

en wor<strong>de</strong>n gebruikt voor nieuwe vloerbe<strong>de</strong>kkingen. De<br />

innovatieve samenstelling van noracare <strong>zorg</strong>t voor hoogst<strong>aan</strong><strong>de</strong> oppervlakte-eigenschappen<br />

en maakt het product geschikt voor <strong>de</strong> hoogste<br />

eisen. Zoals alle nora ® vloeren zijn ook noracare vloeren vrij van PVC,<br />

an<strong>de</strong>re gehalogeneer<strong>de</strong> polymeren en ftalaatweekmakers en dragen zij<br />

bij <strong>aan</strong> een goe<strong>de</strong> luchtkwaliteit binnenshuis. Bovendien zijn noracare<br />

vloeren, net als alle an<strong>de</strong>re Interface vloeren (tapijt, LVT en rubber vellen<br />

en tegels), gecertificeerd als CO 2<br />

-neutraal via het Carbon Neutral<br />

Floors programma, zon<strong>de</strong>r extra kosten voor klanten. De rubberfabriek<br />

in van nora ® by Interface werkt voortdurend <strong>aan</strong> het vermij<strong>de</strong>n van<br />

CO 2<br />

-uitstoot en verlaagt zo haar CO 2<br />

-voetafdruk. De onvermij<strong>de</strong>lijke<br />

CO 2<br />

-uitstoot wordt vrijwillig gecompenseerd. ■<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

37


THEMA OK EN CLEANROOMS<br />

'De eisen die gesteld wor<strong>de</strong>n <strong>aan</strong><br />

afwerking, doordachte <strong>de</strong>tails en<br />

hoogwaardige producten in <strong>de</strong>ze<br />

geclassificeer<strong>de</strong> ruimtes vragen om<br />

een specialistische <strong>aan</strong>pak'<br />

BBIO Bilthoven.<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Cleanroom Combination Group, Rik v/d Wil<strong>de</strong>nberg<br />

Hoogwaardige interieurs voor<br />

geclassificeer<strong>de</strong> ruimtes<br />

Sinds jaar en dag realiseert Cleanroom<br />

Combination Group (CCG) hoogwaardige<br />

afbouw en vaste inrichting voor<br />

geclassificeer<strong>de</strong> ruimtes in <strong>zorg</strong>instellingen en<br />

ziekenhuizen. Doorg<strong>aan</strong>s gaat <strong>de</strong> <strong>aan</strong>dacht<br />

uit naar <strong>de</strong> vele prachtige OK’s die CCG<br />

realiseert, maar er zijn binnen <strong>de</strong> <strong>zorg</strong> nog<br />

vele an<strong>de</strong>re hoogwaardige ruimtes die<br />

eenzelf<strong>de</strong> <strong>aan</strong>pak vragen. Volgens Marco<br />

<strong>de</strong> Bruijn, Sales Engineer bij Cleanroom<br />

Combination Group, <strong>de</strong> hoogste tijd om ook<br />

die ruimtes eens in <strong>de</strong> spotlights te zetten.<br />

Apotheek in Isala Zwolle.<br />

38 BOUWEN ZORG.EU


THEMA OK EN CLEANROOMS<br />

BIOSAFETY LABS<br />

Bij <strong>de</strong> Biosafety Labs komt Cleanroom Combination Group in beeld<br />

vanaf niveau 3 en hoger. “Hier wor<strong>de</strong>n hele strenge eisen gesteld <strong>aan</strong><br />

<strong>de</strong> lekdichtheid”, weet De Bruijn. “Ze on<strong>de</strong>rzoeken hier stoffen en organismen<br />

waarvan je niet wilt dat ze <strong>de</strong> ruimte op enige wijze kunnen<br />

verlaten door wand, vloer of plafond. De materialen die we in <strong>de</strong>ze ruimtes<br />

toepassen, moeten bovendien bestand zijn tegen regelmatige <strong>de</strong>sinfectie<br />

met waterstofperoxi<strong>de</strong>, chloor en alcohol. Voor het Erasmus MC<br />

hebben we recent nog zo’n Biosafety Lab ingericht van ruim 1.200 m 2 .<br />

Hier hebben we gebruik gemaakt van Trespa TopLab voor een gegaran<strong>de</strong>er<strong>de</strong><br />

lucht- en lekdichting van <strong>de</strong> wan<strong>de</strong>n en plafonds. De vloeren zijn<br />

uitgevoerd in een gietvloer, omdat er regelmatig met zwaar materieel<br />

overheen gere<strong>de</strong>n wordt. Het is dan een betere toepassing dan een<br />

kunststof vloer die we doorg<strong>aan</strong>s toepassen. Ver<strong>de</strong>r hebben we gewerkt<br />

met kwartron<strong>de</strong> rvs-hoekprofielen die zich snel en goed laten reinigen,<br />

en is extra <strong>aan</strong>dacht besteed <strong>aan</strong> een lucht- en lekdichte afwerking van<br />

<strong>de</strong> technische installaties door <strong>de</strong> wan<strong>de</strong>n en het plafond.”<br />

IVF-lab Maastricht UMC+.<br />

In <strong>zorg</strong>instellingen en ziekenhuizen bevin<strong>de</strong>n zich vaak vele on<strong>de</strong>rzoeksfaciliteiten<br />

en ruimtes die het <strong>zorg</strong>proces on<strong>de</strong>rsteunen. Denk <strong>aan</strong> een<br />

hotlab, Biosafety Lab, IVF-lab, DNA-lab, bereidingsapotheek en CSA.<br />

“Deze ruimtes blijven vaak on<strong>de</strong>rbelicht, maar zijn wel cruciaal in het<br />

totale <strong>zorg</strong>proces. De eisen die gesteld wor<strong>de</strong>n <strong>aan</strong> afwerking, doordachte<br />

<strong>de</strong>tails en hoogwaardige producten in <strong>de</strong>ze geclassificeer<strong>de</strong> ruimtes<br />

vragen om een specialistische <strong>aan</strong>pak”, steekt De Bruijn van wal.<br />

“Mee<strong>de</strong>nken en ontwikkelen in samenspraak met <strong>de</strong> architect en gebruiker<br />

leidt tot unieke oplossingen.”<br />

BEREIDINGSAPOTHEEK, CSA EN HOTLABS<br />

CCG heeft diverse bereidingsapotheken mogen bouwen voor on<strong>de</strong>r<br />

an<strong>de</strong>re het Isala in Zwolle, het Martini ziekenhuis in Groningen, het Groene<br />

Hart ziekenhuis in Gouda, Treant Emmen, St. Anna Geldrop, VieCurie in<br />

Venlo en het Diaconessen ziekenhuis in Utrecht. “Voor een groot <strong>de</strong>el van<br />

<strong>de</strong>ze apotheken ver<strong>zorg</strong>en we ook nog steeds jaarlijks het on<strong>de</strong>rhoud. Dit is<br />

uiteraard van groot belang om <strong>de</strong> faciliteit in <strong>de</strong> vereiste conditie te hou<strong>de</strong>n.”<br />

Op <strong>de</strong> Centrale Sterilisatie Af<strong>de</strong>ling (CSA) wor<strong>de</strong>n alle medische hulpmid<strong>de</strong>len<br />

gereinigd, ge<strong>de</strong>sinfecteerd en opnieuw verpakt om te gebruiken op<br />

<strong>de</strong> OK. “Vanuit Cleanroom Combination Group hebben we al diverse<br />

CSA-ruimtes mogen inrichten, on<strong>de</strong>r meer voor het Maastricht UMC+<br />

en het UMC Utrecht. We voorzien <strong>de</strong> vloeren, wan<strong>de</strong>n en het plafond<br />

van een hoogwaardige afwerking met een gegaran<strong>de</strong>er<strong>de</strong> lekdichtheid.<br />

Datzelf<strong>de</strong> geldt voor een hotlab, waar producten voor toediening gereed<br />

wor<strong>de</strong>n gemaakt. Het zijn vaak net iets te klein gedimensioneer<strong>de</strong> ruimtes,<br />

waarbij het enorm puzzelen is om <strong>de</strong> hele faciliteit goed in te vullen. Dat<br />

vraagt net wat meer <strong>aan</strong>dacht in het ontwerp en <strong>de</strong> engineering van <strong>de</strong>ze<br />

ruimtes waar radioactieve stof <strong>aan</strong> niet-radioactieve stof wordt gekoppeld.<br />

Vanwege <strong>de</strong> strenge eisen en regelgeving zijn het voor <strong>de</strong> installateur<br />

uitdagen<strong>de</strong> projecten qua luchthuishouding en over- en on<strong>de</strong>rdrukken.<br />

Wij st<strong>aan</strong> vervolgens in voor een hoogwaardige afwerking met een gegaran<strong>de</strong>er<strong>de</strong><br />

lekdichtheid, zo hebben we reeds bewezen bij het Rijnstate in<br />

Arnhem, het ZGT in Almelo en het Maastricht UMC+.”<br />

Zelfs in het geval van een calamiteit is <strong>de</strong> lucht- en lekdichting van het<br />

Biosafety Lab bij het Erasmus MC gegaran<strong>de</strong>erd. Dat is door Cleanroom<br />

Combination Group samen met <strong>de</strong> installateur in het voortraject succesvol<br />

beproefd in een mock-up. De Bruijn: “Als <strong>de</strong> gasblusinstallatie wordt<br />

geactiveerd, kan er een enorm hoge druk in <strong>de</strong> ruimte ontst<strong>aan</strong>.” Bij 600<br />

Pascal geeft het door CCG gebouw<strong>de</strong> lab geen krimp en is <strong>de</strong> lekdichting<br />

gegaran<strong>de</strong>erd. “Dat is echt gigantisch en we<strong>de</strong>rom een prachtig bewijs<br />

dat wij kunnen voldoen <strong>aan</strong> <strong>de</strong> allerhoogste standaar<strong>de</strong>n. Ook voor<br />

BBIO in Bilthoven hebben we recentelijk een prachtige faciliteit mogen<br />

bouwen die <strong>aan</strong> al <strong>de</strong>ze eisen en wensen voldoet.”<br />

IVF-, DNA- EN ML-LABS<br />

Tegenwoordig wordt een IVF-lab ook tot een geclassificeer<strong>de</strong> ruimte<br />

gerekend, Cleanroom Combination Group heeft voor het Maastricht<br />

UMC+ het IVF-lab volgens <strong>de</strong> cleanroomstandaar<strong>de</strong>n ingericht. “Het is<br />

één van <strong>de</strong> eerste en weinige IVF-labs die op zo’n hoogwaardige manier<br />

is afgewerkt met on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re Trespa TopLab en een PVC-vloerafwerking.”<br />

Daarnaast ver<strong>zorg</strong>t Cleanroom Combination Group <strong>de</strong> hoogwaardige<br />

afbouw en vaste inrichting van DNA-labs. Niet alleen in ziekenhuizen,<br />

maar ook bij overheidsinstanties zoals het Ne<strong>de</strong>rlands Forensisch<br />

Instituut en van zogenaam<strong>de</strong> ML-labs vanaf niveau 3 in ziekenhuizen en<br />

op universiteiten. “Bij elk project wor<strong>de</strong>n we betrokken vanaf het ontwerp<br />

om in samenwerking met het ingenieursbureau, <strong>de</strong> installateur en<br />

<strong>de</strong> gebruiker tot een kwalitatief hoogwaardig eindresultaat te komen<br />

waarin het bovenal prettig is om in te werken.” ■<br />

ZGT in Hengelo.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

39


THEMA OK EN CLEANROOMS<br />

Tekst en beeld | Me<strong>de</strong>xs<br />

‘Modulaire bouwers en<br />

architecten hebben elkaar<br />

keihard nodig’<br />

Door een integrale <strong>aan</strong>pak op basis van modulaire bouw<br />

kunnen bouwtrajecten van ziekenhuizen wor<strong>de</strong>n verkort, zeker<br />

in <strong>de</strong> 'acute blokken' zoals <strong>de</strong> OK-centra. “Me<strong>de</strong>xs is <strong>de</strong> enige<br />

modulaire partij die zowel <strong>de</strong> realisatie van bouw<strong>de</strong>len als het<br />

realisatieproces van begin tot eind in eigen hand heeft”, zegt<br />

CEO Jos Lans. “In tij<strong>de</strong>n van leveringsproblemen, prijsstijgingen en<br />

personeelstekort kunnen wij hierdoor prijsvastheid garan<strong>de</strong>ren.”<br />

Jos Lans, CEO van Me<strong>de</strong>xs.<br />

Me<strong>de</strong>xs hanteert het principe one-stop-shop<br />

voor ontwerp en uitvoering bij <strong>de</strong> huidige transformatie<br />

van het Ro<strong>de</strong> Kruis Ziekenhuis Beverwijk.<br />

Een goed voorbeeld van <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n,<br />

vertelt Lans. Naast zijn werk als CEO doet hij<br />

on<strong>de</strong>r meer een promotie-on<strong>de</strong>rzoek <strong>aan</strong> <strong>de</strong><br />

TU Delft, waarbij <strong>de</strong> verduurzaming van <strong>zorg</strong>bouw<br />

en geconditioneer<strong>de</strong> ruimtes zoals opera-<br />

tiekamers een rol spelen. “Het gehele project in<br />

het geval van het RKZ is on<strong>de</strong>rgebracht bij Me<strong>de</strong>xs,<br />

waarmee <strong>de</strong> factoren tijd, kosten, carbon<br />

footprint en kwaliteit geoptimaliseerd wor<strong>de</strong>n.<br />

Wij werken op basis van participerend ontwerpen<br />

met expertise-inbreng van medisch-specialisten<br />

en kunnen al een prijs maken na een door<br />

adviseurs en architecten opgesteld voorlopig<br />

ontwerp (VO). Vanaf het VO pakt Me<strong>de</strong>xs het<br />

op en werkt het plan uit tot een <strong>de</strong>finitief ontwerp<br />

(DO). Hierna volgt het uitvoeren<strong>de</strong> ontwerp<br />

(UO) en ligt alles vast, zodat er efficiënt<br />

en sneller gebouwd kan wor<strong>de</strong>n, met min<strong>de</strong>r<br />

mensen dan in een traditionele uitgangssituatie.”<br />

INNOVATIES<br />

Met slimme oplossingen in het ka<strong>de</strong>r van OKgebruik,<br />

op basis van <strong>de</strong> laatste medische richtlijnen,<br />

geeft Me<strong>de</strong>xs vorm <strong>aan</strong> een flexibele inzetbaarheid<br />

van OK's waarin ie<strong>de</strong>r specialisme<br />

terechtkan. “Me<strong>de</strong>xs is een van <strong>de</strong> weinige partijen<br />

die bouwkundige, technische en klinische<br />

kennis kan combineren. Wij hebben alle expertise<br />

in eigen huis. Zorgarchitecten, adviesbureaus<br />

en modulaire bouwers zou<strong>de</strong>n elkaar bijten,<br />

maar hebben elkaar keihard nodig en vullen<br />

elkaar steeds meer <strong>aan</strong>. De architect focust op<br />

Het Ro<strong>de</strong> Kruis Ziekenhuis Beverwijk.<br />

<strong>de</strong> levensduur van een heel ziekenhuiscomplex;<br />

wij realiseren vooral gespecialiseer<strong>de</strong> ruimtes<br />

met een gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> levensduur van 15–20 jaar.<br />

Innovaties in <strong>de</strong> wereld van OK's en cleanrooms<br />

en <strong>de</strong> verwachte flexibiliteit van het ruimtegebruik<br />

g<strong>aan</strong> zo snel, dat <strong>de</strong>ze bouw<strong>de</strong>len continu<br />

vernieuwd of <strong>aan</strong>gepast dienen te wor<strong>de</strong>n;<br />

bouwlogistiek voor een compleet ziekenhuis<br />

met al zijn facetten blijft iets voor <strong>de</strong> <strong>aan</strong>nemer.<br />

De realisatie en <strong>de</strong> bouw van een hotfloorcomplex<br />

is en blijft zeer specialistisch.”<br />

PRIJSVASTHEID<br />

Als dochterbedrijf van <strong>de</strong> Daiwa House<br />

Group levert <strong>de</strong> modulaire <strong>zorg</strong>bouwer<br />

'Wij realiseren een volledig functioneel, werkend,<br />

geclassificeerd medisch gebouw of bouw<strong>de</strong>el,<br />

turnkey en volgens <strong>de</strong> hoogste eisen'<br />

40 BOUWEN ZORG.EU


THEMA OK EN CLEANROOMS<br />

OK-complex van het Flevoziekenhuis. (Beeld: Hanne van <strong>de</strong>r Wou<strong>de</strong>)<br />

data die bewijzen dat <strong>de</strong> carbon footprint<br />

van modulaire bouw significant lager is dan<br />

die van traditionele bouw. Lans: “Wij realiseren<br />

daarbij een volledig functioneel, werkend,<br />

geclassificeerd medisch gebouw of<br />

bouw<strong>de</strong>el, turnkey en volgens <strong>de</strong> hoogste<br />

eisen. Wij leveren ook nog steeds wan<strong>de</strong>n<br />

of wandsystemen, vloeren en plafonds voor<br />

binnen-afbouwprojecten in nieuwbouw en<br />

renovatie, alsme<strong>de</strong> inblaasornamenten en<br />

luchttoevoersystemen zoals Opragon, UDF<br />

of mengen<strong>de</strong> systemen. Omdat wij <strong>de</strong> gehele<br />

keten beheersen en efficiënt produceren<br />

met vaste partners, hebben wij bovendien<br />

min<strong>de</strong>r te maken met leveringsproblemen en<br />

prijsstijgingen.” Het afgelopen kalen<strong>de</strong>rjaar<br />

zijn die factoren in toenemen<strong>de</strong> mate verstorend<br />

geweest in <strong>de</strong> ziekenhuisbouw, stelt<br />

Lans. “Wij garan<strong>de</strong>ren <strong>de</strong> opdrachtgever<br />

prijsvastheid tot ein<strong>de</strong> werk, omdat Me<strong>de</strong>xs<br />

alle aspecten binnen <strong>de</strong> hotflooromgeving<br />

van ziekenhuizen beheerst.” ■<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

41


NIJMEGEN RADBOUDUMC<br />

Tekst | EGM Architecten Beeld | Eric Scholten<br />

Radboudumc voegt een<br />

hightech infectieziektengebouw<br />

toe <strong>aan</strong> <strong>de</strong> campus<br />

Het Radboudumc kent een <strong>aan</strong>tal specialisaties waar het zich internationaal mee on<strong>de</strong>rscheidt,<br />

waaron<strong>de</strong>r <strong>de</strong> behan<strong>de</strong>ling van infectieziekten. Hiervoor is door EGM een afzon<strong>de</strong>rlijk <strong>zorg</strong>gebouw<br />

ontworpen, waarin zich <strong>de</strong> High Level Isolation Unit (HLIU) bevindt. De afzon<strong>de</strong>ring creëert<br />

een veilige omgeving voor patiënten met een (zeer) besmettelijke <strong>aan</strong>doening, alsme<strong>de</strong> een<br />

inspireren<strong>de</strong>, gezon<strong>de</strong> en vooral veilige werkomgeving.<br />

zich <strong>de</strong> twee IC-kamers bevin<strong>de</strong>n. De noordwestelijke<br />

vleugel omvat <strong>de</strong> overige patiëntenkamers,<br />

waaron<strong>de</strong>r <strong>de</strong> open af<strong>de</strong>ling, die toegang<br />

biedt tot een woonkamer en <strong>de</strong> eigen tuin,<br />

waar herstellen<strong>de</strong> patiënten een <strong>aan</strong>gename<br />

thuisbasis vin<strong>de</strong>n. Geïnspireerd op <strong>de</strong> diversiteit<br />

van <strong>de</strong> herkomst van patiënten en bezoekers<br />

is het interieur kleurrijk, intiem en toch rustgevend.<br />

Zo voelen zij, binnen <strong>de</strong> context van een<br />

<strong>zorg</strong>intensieve omgeving, een warm welkom in<br />

een huiselijke sfeer.<br />

Voor <strong>de</strong> materialisering van het gebouw is gekozen voor een lichtbeige metselwerk waarin reliëf is <strong>aan</strong>gebracht.<br />

HEILZAAM HERSTELLEN<br />

De vereiste <strong>zorg</strong> en begeleiding bij infectieziekten<br />

is complex en precair. Het infectieziektengebouw<br />

is daarom maximaal functioneel.<br />

Het faciliteert het werk van <strong>de</strong> me<strong>de</strong>werkers<br />

en het herstel van <strong>de</strong> patiënten. Als uitgangspunten<br />

voor <strong>de</strong> ligging en het ontwerp van<br />

het gebouw is primair uitgeg<strong>aan</strong> van borging<br />

van veiligheid. Daarbij biedt het gebouw een<br />

combinatie van uitzicht en overzicht, waarbinnen<br />

<strong>de</strong> privacy is geborgd. Dit wordt versterkt<br />

door een ruime centrale patio die veel daglicht<br />

toelaat en een fraaie therapietuin die <strong>aan</strong>sluit<br />

op het omliggen<strong>de</strong> groene parklandschap.<br />

HERKENBARE PLEKKEN<br />

MET HUISELIJKE SFEER<br />

Het gebouw, dat zich <strong>aan</strong> <strong>de</strong> zuidoostelijke hoek<br />

van <strong>de</strong> Radboudumc-campus bevindt, bestaat<br />

uit twee L-vormige vleugels die ten opzichte van<br />

elkaar geroteerd zijn. Hiertussen bevin<strong>de</strong>n zich<br />

dagverblijven voor <strong>de</strong> gesloten en open unit en<br />

<strong>de</strong> besloten patio, die dienst doet als buitenruimte<br />

voor <strong>de</strong> gesloten unit. De zuidoostelijke<br />

vleugel sluit <strong>aan</strong> op <strong>de</strong> ste<strong>de</strong>lijk context van <strong>de</strong><br />

Erasmusl<strong>aan</strong>. Deze vleugel omvat <strong>de</strong> kantooren<br />

personeelsvoorzieningen, <strong>de</strong> logistieke ruimten<br />

en, in het zuidwestelijke <strong>de</strong>el, <strong>de</strong> VHK-unit<br />

(Virologische Hemorragische Koortsen) waarin<br />

DUURZAAM EN<br />

TOEKOMSTBESTENDIG<br />

In het ontwerp van het Infectieziekengebouw<br />

is rekening gehou<strong>de</strong>n met een eventuele capaciteitsuitbreiding.<br />

Tevens is in het ontwerp een<br />

hoge mate van duurzaamheid toegepast. Door<br />

<strong>de</strong> compacte vorm is het energieverbruik zeer<br />

laag en daarbij is het gebouw <strong>aan</strong>gesloten op<br />

<strong>de</strong> WKO-installatie van het Radboudumc. Materialen<br />

zijn gekozen op basis van <strong>de</strong> ‘cradleto-cradle’-eigenschappen,<br />

waarin een volledige<br />

herbruikbaarheid en een lage milieubelasting<br />

zijn gecombineerd.<br />

DRIE VEILIGHEIDSNIVEAUS<br />

Patiënten zijn on<strong>de</strong>r te ver<strong>de</strong>len in drie categorieën,<br />

elk met een eigen af<strong>de</strong>ling: 7 kamers<br />

voor patiënten met niet-besmettelijke infectieziekten,<br />

8 isolatiekamers voor patiënten waarvan<br />

bekend is of wordt vermoed dat zij besmet<br />

zijn en één isolatie-unit met 2 Intensive Carekamers<br />

voor patiënten met zeer besmettelijke<br />

infectieziekten zoals Ebola of Gele Koorts.<br />

Deze unit heeft zijn eigen ambulance-ingang. In<br />

geval van een besmettingsuitbraak, zoals een<br />

pan<strong>de</strong>mie, kan het hele gebouw gebruikt wor<strong>de</strong>n<br />

als cohort- en isolatie-unit.<br />

42 BOUWEN ZORG.EU


NIJMEGEN RADBOUDUMC<br />

'We zijn <strong>de</strong> eerste in Ne<strong>de</strong>rland die <strong>de</strong> langdurige verpleging<br />

als af<strong>de</strong>ling uit het ziekenhuis heeft getrokken en apart heeft<br />

neergezet in een speciaal daarvoor ontwikkeld hightech gebouw'<br />

Het grote dakoverstek is een karakteristiek beeldbepalend element, dat tevens optimale zonwering biedt.<br />

ESTHETISCH FUNCTIONEEL<br />

VOOR HOGER WELZIJN<br />

Voor <strong>de</strong> materialisering van het gebouw is gekozen<br />

voor een lichtbeige metselwerk waarin<br />

reliëf is <strong>aan</strong>gebracht. Het is een hommage <strong>aan</strong><br />

<strong>de</strong> op <strong>de</strong> campus vanouds prominent <strong>aan</strong>wezige<br />

Bossche School, met <strong>de</strong> herkenbare<br />

handtekening die EGM voor het Radboudumc<br />

heeft ontwikkeld. Met dui<strong>de</strong>lijke penanten en<br />

vooruitspringen<strong>de</strong> kartelwerkban<strong>de</strong>n is rust en<br />

eenheid gecreëerd in het gevelbeeld. Het grote<br />

dakoverstek is een karakteristiek beeldbepalend<br />

element, dat tevens optimale zonwering<br />

biedt. De open-/dichtverhouding van <strong>de</strong> gevel<br />

en oriëntatie van het gebouw zijn geoptimaliseerd<br />

voor zowel een goe<strong>de</strong> daglichttoetreding<br />

als beleving van <strong>de</strong> therapietuin. Het welzijn<br />

van patiënten en <strong>de</strong> mensen die er werken<br />

wordt hierdoor optimaal on<strong>de</strong>rsteund.<br />

DUURZAAM GEBRUIK<br />

De HLIU past bij <strong>de</strong> lei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> rol die het Radboudumc<br />

heeft op het gebied van <strong>de</strong> paraatheid<br />

bij en <strong>de</strong> respons op infectieuitbraken.<br />

Het gebouw is nu en in <strong>de</strong> toekomst ook zeer<br />

Geïnspireerd op <strong>de</strong> diversiteit van <strong>de</strong> herkomst van patiënten en bezoekers is het<br />

interieur kleurrijk, intiem en toch rustgevend.<br />

geschikt om <strong>zorg</strong>professionals te trainen in<br />

veiligheidsprocedures rondom isolatieverpleging<br />

van zeer besmettelijke patiënten. Artsen,<br />

verpleegkundigen en <strong>de</strong>skundigen infectiepreventie<br />

leren tij<strong>de</strong>ns een interdisciplinaire reallife<br />

scenariotraining hoe ze het beste kunnen<br />

samenwerken tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong>ze unieke en zware<br />

omstandighe<strong>de</strong>n. ■<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

43


ZORG FLITS<br />

Tekst en beeld | Haelvoet<br />

Belgische producent van<br />

<strong>zorg</strong>meubilair stapt mee in<br />

kapitaalsverhoging Team n Time<br />

Team n Time is een Gentse scale-up die ziekenhuizen helpt om <strong>de</strong> personeelsplanning af te<br />

stemmen op <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>last van patiënten. De kapitaalsverhoging moet dienen voor een ver<strong>de</strong>re groei<br />

in <strong>de</strong> Benelux en ter financiering van <strong>de</strong> eerste stappen op <strong>de</strong> Amerik<strong>aan</strong>se markt.<br />

Wegens een toenemend gebrek <strong>aan</strong> personeel<br />

in <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>sector is het bijzon<strong>de</strong>r belangrijk<br />

om <strong>zorg</strong>zaam om te springen met <strong>de</strong>ze<br />

beperkte human resources. En net hierop<br />

wenst Team n Time een antwoord te bie<strong>de</strong>n,<br />

door mid<strong>de</strong>l van een softwareplatform dat <strong>de</strong><br />

onvoorspelbare behoefte <strong>aan</strong> <strong>zorg</strong>personeel<br />

zo goed mogelijk afstemt op <strong>de</strong> onvoorziene<br />

vraag naar patiënten<strong>zorg</strong>. Dit gebeurt op basis<br />

van een algoritme dat door mid<strong>de</strong>l van een<br />

analyse van geanonimiseerd patiëntendossier,<br />

behan<strong>de</strong>lplannen en uurrooster zoekt naar<br />

verborgen <strong>zorg</strong>capaciteit. Dankzij <strong>de</strong>ze software<br />

kan het mobiele <strong>zorg</strong>team objectief ingezet<br />

wor<strong>de</strong>n daar waar <strong>de</strong> behoefte <strong>aan</strong> extra<br />

<strong>zorg</strong>verleners het grootst is. Op he<strong>de</strong>n maken<br />

reeds 9 Belgische ziekenhuizen gebruik van<br />

dit platform, waaron<strong>de</strong>r UZ Gent, ZOL, AZ<br />

Groeninge en GZA.<br />

Internationale trends bevestigen dat als gevolg<br />

van <strong>de</strong> vergrijzing <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>behoefte stijgend is,<br />

Bedrijfspand Haelvoet.<br />

terwijl het <strong>aan</strong>tal beschikbare <strong>zorg</strong>verstrekkers<br />

eer<strong>de</strong>r constant blijft. Het bedrijfsmo<strong>de</strong>l van<br />

Team n Time sluit volledig <strong>aan</strong> bij <strong>de</strong> visie van<br />

Haelvoet nv, namelijk maximalisatie van <strong>de</strong> efficiëntie<br />

van het <strong>zorg</strong>personeel. Haelvoet realiseert<br />

dit on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re op basis van Haelvoet<br />

Connect Solutions, een platform waarmee<br />

zowel bed als patiënt draadloos gemonitord<br />

kunnen wor<strong>de</strong>n. Bei<strong>de</strong> bedrijven zijn overtuigd<br />

dat intelligent <strong>zorg</strong>management noodzakelijk is<br />

om <strong>zorg</strong>verstrekkers op een efficiënte en kwalitatieve<br />

manier hun taken te laten uitvoeren.<br />

“Als algemeen ziekenhuis zijn we op zoek geg<strong>aan</strong><br />

naar een oplossing, die ons kan on<strong>de</strong>rsteunen<br />

om op een zo objectief mogelijke en<br />

transparante manier <strong>zorg</strong>personeel (zoals verpleegkundige<br />

mobiele equipe) toe te wijzen<br />

<strong>aan</strong> een af<strong>de</strong>ling", aldus ZOL in een reactie.<br />

“Omdat Team n Time <strong>de</strong> mogelijkheid kan<br />

bie<strong>de</strong>n om een link te leggen naar ons elektronisch<br />

patiëntendossier enerzijds en ons<br />

personeelsbestand an<strong>de</strong>rzijds, kunnen we het<br />

<strong>zorg</strong><strong>aan</strong>bod beter afstemmen op <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>vraag.<br />

Daarnaast kunnen we uit <strong>de</strong> gegenereer<strong>de</strong><br />

data lessen trekken en <strong>zorg</strong>vuldige voorspellingen<br />

maken naar <strong>de</strong> toekomst, om ook op die<br />

manier gerichte keuzes te maken met betrekking<br />

tot onze me<strong>de</strong>werkers.”<br />

HAELVOET NV<br />

Haelvoet heeft meer dan 90 jaar ervaring in<br />

het produceren en leveren van comfortabel<br />

en <strong>de</strong>signvol meubilair voor <strong>zorg</strong>instellingen.<br />

Met 240 me<strong>de</strong>werkers, een R&D af<strong>de</strong>ling en<br />

productie in eigen beheer, werkt het familiebedrijf<br />

dagelijks <strong>aan</strong> nieuwe ergonomische oplossingen<br />

voor ziekenhuizen, <strong>zorg</strong>instellingen en<br />

kleinschalige woonvormen. De laatste jaren ligt<br />

<strong>de</strong> focus vooral op het integreren van technologische<br />

features in haar <strong>zorg</strong>meubelen, met als<br />

doel om zowel <strong>de</strong> patiëntervaring als <strong>de</strong> <strong>zorg</strong><br />

te verbeteren, <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>efficiëntie te maximaliseren<br />

en <strong>de</strong> veiligheid te verhogen met respect<br />

voor mens en milieu.<br />

TEAM N TIME<br />

Team n Time is een bedrijf dat zich richt op het<br />

verbeteren van <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>verlening in ziekenhuizen<br />

door mid<strong>de</strong>l van realtime predictieve analyses<br />

en gegevensgestuur<strong>de</strong> oplossingen. Het bedrijf<br />

biedt een platform voor capaciteitsbeheer<br />

van <strong>de</strong> personeelsbezetting waarmee <strong>zorg</strong>instellingen<br />

<strong>de</strong> patiënten<strong>zorg</strong> kunnen optimaliseren<br />

en <strong>de</strong> werklast van het personeel kunnen<br />

vermin<strong>de</strong>ren. Het platform maakt gebruik van<br />

best<strong>aan</strong><strong>de</strong> digitale gegevensbronnen in het ziekenhuis<br />

om <strong>de</strong> verpleegkundige capaciteit en<br />

competenties te ver<strong>de</strong>len op basis van objectieve<br />

gegevens. Team n Time biedt ook tools voor<br />

strategische planning en simulatie, waarmee<br />

<strong>zorg</strong>instellingen trends, patronen en fluctuaties<br />

in <strong>de</strong> af<strong>de</strong>lingsbehoeften kunnen ont<strong>de</strong>kken en<br />

toekomstige vraag kunnen voorspellen. ■<br />

44 BOUWEN ZORG.EU


ZORG FLITS<br />

Tekst | Koen Mortelmans Beeld | AZ Sint-Lucas<br />

Gentse ziekenhuizen<br />

bun<strong>de</strong>len hun krachten<br />

De Gentse algemene ziekenhuizen Sint-Lucas en Jan Palfijn Gent hebben hun intentie om<br />

nauw te g<strong>aan</strong> samenwerken plechtig op papier gezet. Daarbij bevestigen ze ook het Universitair<br />

Ziekenhuis Gent als voorkeurspartner voor twee<strong>de</strong>-, <strong>de</strong>r<strong>de</strong>- en vier<strong>de</strong>lijns<strong>zorg</strong> en voor<br />

wetenschappelijk on<strong>de</strong>rzoek.<br />

Sint-Lucas en Jan Palfijn tellen samen meer dan<br />

1.300 erken<strong>de</strong> bed<strong>de</strong>n. Met hun samenwerking<br />

beogen ze op termijn <strong>de</strong> oprichting van<br />

één grootste<strong>de</strong>lijk ziekenhuis. Dit streven past<br />

in <strong>de</strong> evolutie van het Belgische ziekenhuislandschap,<br />

die wordt gekenmerkt door <strong>de</strong> nood<br />

<strong>aan</strong> schaalvergroting als reactie op <strong>de</strong> toenemen<strong>de</strong><br />

eisen die <strong>de</strong> overheid oplegt. Behaalt<br />

een ziekenhuis <strong>de</strong> opgeleg<strong>de</strong> minimum<strong>aan</strong>tallen<br />

niet, dan mag het <strong>de</strong> betreffen<strong>de</strong> behan<strong>de</strong>lingen<br />

niet meer <strong>aan</strong>bie<strong>de</strong>n. Bovendien leidt<br />

versnippering tot een inefficiënte inzet van<br />

publieke mid<strong>de</strong>len. Daarom dringt het huidige<br />

beleid <strong>aan</strong> op samenwerking en taakver<strong>de</strong>ling<br />

tussen <strong>zorg</strong>instellingen.<br />

Door hun krachtenbun<strong>de</strong>ling bie<strong>de</strong>n Sint-<br />

Lucas en Jan Palfijn ook een antwoord op <strong>de</strong><br />

'war on talent' in <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>. Ze vormen een <strong>aan</strong>trekkelijke<br />

en stimuleren<strong>de</strong> leer- en werkplek,<br />

'Het einddoel is een<br />

ziekenhuisfusie tegen<br />

1 januari 2027'<br />

waar zowel artsen als <strong>zorg</strong>me<strong>de</strong>werkers ruime<br />

kansen krijgen voor professionele groei. Door<br />

samen te werken, kunnen ze ook blijven investeren<br />

in innovatie en in medische apparatuur<br />

en technologie.<br />

STAPPENPLAN<br />

Het traject naar <strong>de</strong> fusie verloopt in verschillen<strong>de</strong><br />

stappen, zodat bei<strong>de</strong> ziekenhuizen <strong>de</strong><br />

tijd hebben om zich operationeel grondig voor<br />

te berei<strong>de</strong>n. De eerste stap in het traject is<br />

<strong>de</strong> oprichting van een ziekenhuisgroepering<br />

in <strong>2024</strong>. Daarop volgt intens overleg met <strong>de</strong><br />

vertegenwoordigers van <strong>de</strong> me<strong>de</strong>werkers en<br />

artsen en an<strong>de</strong>re stakehol<strong>de</strong>rs. Naast een<br />

reeks on<strong>de</strong>rzoeken op financieel en operationeel<br />

vlak, zullen <strong>de</strong> ziekenhuizen ook afspraken<br />

maken over hoe er in <strong>de</strong> toekomst zal wor<strong>de</strong>n<br />

samengewerkt, on<strong>de</strong>r meer op bestuurlijk vlak.<br />

Het einddoel is een ziekenhuisfusie tegen 1<br />

januari 2027. De nieuwe ziekenhuisvereniging<br />

zal een nieuwe naam krijgen. Bei<strong>de</strong> campussen<br />

blijven behou<strong>de</strong>n. Op termijn wordt wel bekeken<br />

hoe het <strong>zorg</strong><strong>aan</strong>bod optimaal kan wor<strong>de</strong>n<br />

ver<strong>de</strong>eld over <strong>de</strong> campussen.<br />

UZ GENT<br />

Sint-Lucas en Jan Palfijn wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> preferentiële<br />

partner van UZ Gent op het vlak van<br />

twee<strong>de</strong>lijns<strong>zorg</strong>. UZ Gent blijft <strong>de</strong> voorkeurspartner<br />

op het gebied van <strong>de</strong>r<strong>de</strong>- en vier<strong>de</strong>lijns<strong>zorg</strong><br />

(hooggespecialiseer<strong>de</strong> <strong>zorg</strong>) en voor<br />

wetenschappelijk on<strong>de</strong>rzoek. ■<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

45


MOOI<br />

ONTMOET<br />

STERK ...<br />

Sfeervol inrichten in <strong>de</strong> <strong>zorg</strong><br />

met sterk meubilair uit eigen fabriek!<br />

www.exsta.nl


Flan<strong>de</strong>rs Expo Gent<br />

19-20-21 maart <strong>2024</strong><br />

JOUW ONTMOETINGSPLATFORM<br />

VOOR ZORG EN<br />

WELZIJN<br />

Voor Directies, Managers en<br />

Zorg- & Verpleegkundigen<br />

Stef Vanlee<br />

Spoedverpleegkundige<br />

ZNA Jan Palfijn<br />

Naiké Costa<br />

Adjunct-directeur<br />

Anker consult<br />

Prof. Dr. Marc Noppen<br />

CEO UZ Brussel<br />

Registreer nu<br />

Registreer je gratis met co<strong>de</strong> BAAA<strong>2024</strong><br />

via inspire-healthcare.be<br />

of scan &<br />

registreer


INSPIRE HEALTH&CARE<br />

Tekst en beeld | Easyfairs Belgium<br />

inspire health&care:<br />

<strong>de</strong> place to be voor<br />

elke <strong>zorg</strong>professional<br />

Nog even en dan is het zo ver! Op 19, 20 en 21 maart <strong>2024</strong> staat Flan<strong>de</strong>rs Expo Gent weer<br />

volledig in het teken van hét ontmoetingsplatform voor <strong>zorg</strong> en welzijn. Van <strong>zorg</strong>me<strong>de</strong>werker tot<br />

leverancier, on<strong>de</strong>rnemer en directeur: ie<strong>de</strong>reen is van harte welkom om te connecteren, inspireren<br />

en ont<strong>de</strong>kken. Waarom jij inspire health&care niet mag missen? Dit is jouw afspraak met <strong>de</strong><br />

toekomst van <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>!<br />

ZORG VOOR EN DOOR MENSEN<br />

Breng een bezoek <strong>aan</strong> <strong>de</strong> 250 exposanten.<br />

Zowel jonge start-ups als gevestig<strong>de</strong> waar<strong>de</strong>n<br />

maken je vertrouwd met hun expertise. Toch is<br />

inspire health&care zo veel meer dan een vakbeurs.<br />

Je krijgt <strong>de</strong> kans om te connecteren, te<br />

inspireren en om geïnspireerd te wor<strong>de</strong>n. Hier<br />

geven we richting <strong>aan</strong> onze toekomst. Moeten<br />

we ons an<strong>de</strong>rs durven organiseren, out of<br />

the box <strong>de</strong>nken, meer open kansen benutten?<br />

Welke tools en diensten zetten we in voor een<br />

sterkere <strong>zorg</strong>? Door met elkaar in gesprek te<br />

g<strong>aan</strong>, vin<strong>de</strong>n we <strong>de</strong> antwoor<strong>de</strong>n. Want we willen<br />

samen vooruit!<br />

FOCUS OP ACTUELE ZORGTHEMA’S<br />

Naast <strong>de</strong> 250 toeleveranciers uit <strong>de</strong> <strong>zorg</strong> biedt<br />

inspire health&care ook meer dan 50 inspireren<strong>de</strong><br />

sessies <strong>aan</strong>. De keynote speakers en<br />

contentsessies geven je nieuwe inzichten over:<br />

48 BOUWEN ZORG.EU


INSPIRE HEALTH&CARE<br />

● Technologie en innovatie: we maken enorme sprongen vooruit op het<br />

vlak van technologie. Blijven investeren in nieuwe ontwikkelingen is een<br />

must om <strong>zorg</strong>no<strong>de</strong>n steeds beter op te vangen. Hoe zetten we <strong>de</strong>ze<br />

innovaties in voor een sterkere <strong>zorg</strong>?<br />

● Preventie en welzijn: voorkomen is beter dan genezen. Hoe maken we<br />

samen <strong>de</strong>ze mindshift? Vroegtijdige screening is <strong>de</strong> sleutel om meer<br />

mensen uit <strong>de</strong> ziekenhuizen te hou<strong>de</strong>n. Ook gezondheidspromotie is<br />

een investering die loont, op korte maar vooral op lange termijn. Een<br />

gezon<strong>de</strong> levensstijl en zelf<strong>zorg</strong> blijven <strong>aan</strong>dachtspunten.<br />

● Lei<strong>de</strong>rschap en samenwerking: we hebben veel expertise. Maar ook<br />

vele eilandjes. Hoe kunnen we nog beter multidisciplinair met elkaar<br />

werken en het beste <strong>zorg</strong>team creëren? Een goe<strong>de</strong> <strong>zorg</strong>continuïteit<br />

vraagt om een sterke visie die vertrekt vanuit <strong>de</strong> patiënt.<br />

Bekijk het volledige programma op inspire-healthcare.be/programmainspire-healthcare/<br />

VOORPROEFJE?<br />

De <strong>zorg</strong>sector veran<strong>de</strong>rt snel en <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>nood is groot. Om te weten wat<br />

er leeft, sprak inspire health&care met mensen die hun hart voor <strong>zorg</strong><br />

graag <strong>de</strong>len. Benieuwd naar hun toekomstvisie? Beluister nu <strong>de</strong> inspire<br />

health&care podcast op Spotify en laat je inspireren door Marc Noppen<br />

& Koen Michiels, Naiké Costa, Servaas Bingé & Luc Colemont en Stef<br />

Vanlee & Warda Hjij. ■<br />

JIJ KOMT TOCH OOK?<br />

inspire health&care is helemaal gratis, maar op voorhand registreren<br />

is verplicht. Schrijf jezelf en je collega’s in op inspire-healthcare.be<br />

met <strong>de</strong> co<strong>de</strong> BAAA<strong>2024</strong>!<br />

PRAKTISCH<br />

Dinsdag 19 maart 10u-18u<br />

Woensdag 20 maart 10u-18u met <strong>aan</strong>sluitend het <strong>zorg</strong>feest<br />

Don<strong>de</strong>rdag 21 maart 10u-17u<br />

Flan<strong>de</strong>rs Expo Gent<br />

inspire-healthcare.be<br />

inspire@health-care.be<br />

inspire health&care wordt georganiseerd door Easyfairs Belgium in<br />

samenwerking met In4care en Probis.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

49


INSPIRE HEALTH&CARE<br />

Tekst en beeld | Zippsafe<br />

De locker opnieuw uitgevon<strong>de</strong>n<br />

Kleedruimtes voor me<strong>de</strong>werkers zijn meestal overvol, chaotisch en nemen onnodig veel plaats in<br />

beslag. Het Zwitserse technologiebedrijf Zippsafe vindt <strong>de</strong> locker opnieuw uit en maakt een eind <strong>aan</strong><br />

dit probleem. De slimme kleedruimte-oplossing bespaart tot 70% ruimte en creëert tegelijkertijd<br />

plaats voor het opbergen van persoonlijke spullen. Onmogelijk? Nee. Zippsafe legt uit hoe het werkt.<br />

In plaats van starre materialen zoals metaal wor<strong>de</strong>n flexibele textielhoezen<br />

gebruikt. Met <strong>de</strong>ze technologie creëert Zippsafe drie keer<br />

zoveel omkleedruimte op hetzelf<strong>de</strong> vloeroppervlak. Wanneer Zippsafe<br />

wordt meegenomen in het planningsproces voor nieuwbouw- of<br />

verbouwprojecten, bespaart dit enorm veel vierkante meters en dus<br />

ook bouwkosten.<br />

Naast ruimtebesparing <strong>zorg</strong>t Zippsafe ook voor een digitale transformatie<br />

van <strong>de</strong> kleedruimtes. Dankzij het Zippsafe Management<br />

Systeem wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> units naadloos geïntegreerd in het best<strong>aan</strong><strong>de</strong><br />

toegangsbeheersysteem via een API. De lockers kunnen dan eenvoudig<br />

wor<strong>de</strong>n bediend met behulp van <strong>de</strong> geïntegreer<strong>de</strong> RFID-lezer in<br />

<strong>de</strong> me<strong>de</strong>werkersbadge.<br />

Tal van organisaties in <strong>de</strong> gezondheids<strong>zorg</strong> vertrouwen al op <strong>de</strong> smart<br />

locker oplossing. Ver<strong>de</strong>r wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> systemen in <strong>de</strong> farmaceutische sector,<br />

industrie, hotels en <strong>de</strong>tailhan<strong>de</strong>l gebruikt. Er st<strong>aan</strong> ook Zippsafe lockersystemen<br />

in het ‘SQUARE’ leercentrum van <strong>de</strong> gerenommeer<strong>de</strong> Universiteit<br />

van St. Gallen, ontworpen door <strong>de</strong> Japanse sterarchitect Sou Fujimoto.<br />

Het technologiebedrijf uit Zürich is erin geslaagd om een markt te revolutioneren<br />

die <strong>de</strong>cennialang onveran<strong>de</strong>rd is gebleven. Bovendien blaast<br />

ze <strong>de</strong> kleedruimtes nieuw leven in met een visueel <strong>aan</strong>trekkelijk ontwerp.<br />

Dankzij Zippsafe wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong>ze ruimtes voor het eerst een plek waar men<br />

zich graag ophoudt. ■<br />

U vindt Zippsafe in stand 1392.<br />

'De slimme<br />

kleedruimte-oplossing<br />

bespaart tot 70%<br />

ruimte en creëert<br />

tegelijkertijd plaats<br />

voor het opbergen van<br />

persoonlijke spullen'<br />

Dankzij Zippsafe wor<strong>de</strong>n kleedruimtes voor het eerst een plek waar men zich graag ophoudt.<br />

50 BOUWEN ZORG.EU


INSPIRE HEALTH&CARE<br />

Tekst | Koen Mortelmans Beeld | Ibens NV<br />

Design & Build favoriete<br />

formule voor <strong>zorg</strong>bouw<br />

Als bouwbedrijf richt Ibens zich specifiek op <strong>de</strong> huisvesting van mensen met een <strong>zorg</strong>vraag en dit<br />

steeds via Design & Build- of Engineering & Build-opdrachten. Ibens baseert zich hierbij op een<br />

totaalbeheersing van het bouwproces om via doorgedreven samenwerking betaalbare projecten<br />

te realiseren.<br />

POPULIERENHOF<br />

Ook Populierenhof in Sint-Niklaas is een schoolvoorbeeld waarbij <strong>de</strong><br />

D&B-<strong>aan</strong>pak leid<strong>de</strong> tot een flinke besparing in ontwerp en uitvoering<br />

voor <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> functionaliteit. De <strong>zorg</strong>site bestaat uit vier <strong>aan</strong>sluiten<strong>de</strong><br />

paviljoenen met in totaal 125 woongelegenhe<strong>de</strong>n voor <strong>zorg</strong>behoeven<strong>de</strong><br />

bewoners. In samenwerking met architectenkantoor M4 slaag<strong>de</strong> Ibens<br />

erin om dit project twee m<strong>aan</strong><strong>de</strong>n voor <strong>de</strong> vooropgestel<strong>de</strong> <strong>de</strong>adline en<br />

on<strong>de</strong>r het voorziene projectbudget op te leveren. ■<br />

Op inspire health&care vind je Ibens in stand 1428.<br />

'Door samen te werken in een<br />

3D-mo<strong>de</strong>l kunnen snel en doordacht<br />

beslissingen wor<strong>de</strong>n genomen'<br />

Resi<strong>de</strong>ntie Mercator in Oosten<strong>de</strong>.<br />

De <strong>zorg</strong>huisvesting vereist, als sterk genormeer<strong>de</strong> en gereguleer<strong>de</strong><br />

sector, een zeer specifieke kennis. Ibens heeft zich <strong>de</strong>ze kennis eigen<br />

gemaakt en kan haar klanten als sectorspecialist garan<strong>de</strong>ren dat <strong>de</strong> projecten<br />

volledig beantwoor<strong>de</strong>n <strong>aan</strong> alle wettelijke voorschriften en normen.<br />

Ibens start steeds vanuit <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>visie van <strong>de</strong> exploitant. Vanuit het<br />

Programma van Eisen van <strong>de</strong> klant engageert zij zich tot het uitwerken<br />

van een passen<strong>de</strong> oplossing. Dit is een uitgesproken resultaatsverbintenis<br />

binnen <strong>de</strong> contouren van <strong>de</strong> opdracht.<br />

BETAALBAAR BOUWEN<br />

Ibens kiest resoluut voor <strong>de</strong> Design & Build- of Engineering & Buildformule<br />

in combinatie met BIM (Building Information Mo<strong>de</strong>ling). Door<br />

samen te werken in een 3D-mo<strong>de</strong>l kunnen snel en doordacht beslissingen<br />

wor<strong>de</strong>n genomen. Dit resulteert in een daling van <strong>de</strong> faalkosten<br />

én <strong>de</strong> bouwtijd. Het gebruik van BIM in combinatie met groten<strong>de</strong>els<br />

prefab elementen versterkt <strong>de</strong>ze efficiëntie en leidt tot een kwalitatieve<br />

uitvoering van <strong>de</strong> ontwerpen. Dit uit zich in tal van bouwprojecten,<br />

zoals resi<strong>de</strong>ntie Mercator, een van <strong>de</strong> grootste woon<strong>zorg</strong>centra in<br />

<strong>de</strong> regio Oosten<strong>de</strong>. Ibens voltooi<strong>de</strong> <strong>de</strong> bouwwerken in amper twintig<br />

m<strong>aan</strong><strong>de</strong>n tijd.<br />

Zorgsite Populierenhof in Sint-Niklaas.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

51


CarePLUS VAN THEUMA NEEMT<br />

RAILSYSTEMEN VAN Zorgplus OVER<br />

Theuma nam <strong>de</strong> schuif<strong>de</strong>urrailsystemen<br />

over uit het faillissement van Zorgplus in<br />

2021. Met <strong>de</strong> business unit CarePLUS biedt<br />

Theuma een totale oplossing van schuif<strong>de</strong>uren<br />

en railsystemen, gericht <strong>aan</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>zorg</strong>sector.<br />

Tom Geelen<br />

Projectlei<strong>de</strong>r CarePLUS<br />

tom.geelen@theuma.com<br />

+32 473 28 38 45<br />

Ont<strong>de</strong>k <strong>de</strong> perfecte combinatie van functionaliteit en <strong>aan</strong>pasbaarheid<br />

met <strong>de</strong> CarePLUS Schuif<strong>de</strong>ursystemen, specifiek<br />

ontworpen voor <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>sector. Ons railsysteem <strong>zorg</strong>t<br />

voor een elegante, strakke afwerking waarbij geen enkel <strong>de</strong>tail<br />

uit het oog wordt verloren. Met een assortiment van drie<br />

unieke handgrepen in ons <strong>aan</strong>bod, zijn we altijd in staat om<br />

zowel een ergonomische als esthetisch verantwoor<strong>de</strong> oplossing<br />

te bie<strong>de</strong>n. Ondanks hun <strong>aan</strong>zienlijke afmetingen zijn<br />

onze <strong>de</strong>uren gemakkelijk te hanteren dankzij <strong>de</strong> lichtgewicht<br />

supercell vulling van 10 mm. Kies met CarePLUS voor <strong>de</strong>uren<br />

die moeiteloos stijl combineren met praktisch ontwerp, en zo<br />

<strong>de</strong> perfecte <strong>aan</strong>vulling vormen voor elke <strong>zorg</strong>omgeving.<br />

Een hart<br />

voor <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>


INSPIRE HEALTH&CARE<br />

Tekst en beeld | LDL Group<br />

Een in-house wasserij<br />

is meer dan alleen<br />

propere was<br />

Een in-house wasserij is meer dan alleen <strong>zorg</strong>en voor <strong>de</strong> propere was van uw <strong>zorg</strong>instelling.<br />

Het biedt tal van an<strong>de</strong>re voor<strong>de</strong>len die vaak on<strong>de</strong>rschat wor<strong>de</strong>n. LDL Group is uw partner in<br />

professionele wasmachines en drogers en maakt in-house wasserijen volledig haalbaar voor<br />

uw <strong>zorg</strong>instelling.<br />

OPERATIONELE EFFICIËNTIE<br />

EN HYGIËNE<br />

In-house wassen van schoonmaakmateriaal,<br />

zwaar linnen, fixatiemateriaal en an<strong>de</strong>re textielsoorten<br />

stelt <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>instelling in staat om<br />

<strong>de</strong> operationele efficiëntie te verbeteren. Hier-<br />

door kan elke instelling flexibeler reageren op<br />

<strong>de</strong> wasbehoeften, wat resulteert in kortere<br />

doorlooptij<strong>de</strong>n en een snellere respons op<br />

veran<strong>de</strong>ringen in <strong>de</strong> vraag naar gewassen textiel.<br />

Daarenboven is ook <strong>de</strong> inrichting van een<br />

in-house wasserij belangrijk, zeker voor een<br />

<strong>zorg</strong>instelling. Dit zowel op vlak van efficiëntie<br />

(opstelling) als hygiëne. Er wordt terecht veel<br />

waar<strong>de</strong> gehecht <strong>aan</strong> hygiëne. Door het beheer<br />

van <strong>de</strong> wasserij intern te hou<strong>de</strong>n, kunnen<br />

striktere normen gehandhaafd wor<strong>de</strong>n en kan<br />

ervoor ge<strong>zorg</strong>d wor<strong>de</strong>n dat <strong>aan</strong> alle gezondheids-<br />

en veiligheidsvoorschriften wordt vold<strong>aan</strong>.<br />

LDL Group biedt dan ook een totaaloplossing.<br />

Van <strong>de</strong> inrichting tot <strong>aan</strong> <strong>de</strong> installatie<br />

van <strong>de</strong> in-house wasserij.<br />

In-house wassen van schoonmaakmateriaal, zwaar linnen, fixatiemateriaal en an<strong>de</strong>re textielsoorten stelt <strong>de</strong><br />

<strong>zorg</strong>instelling in staat om <strong>de</strong> operationele efficiëntie te verbeteren.<br />

DUURZAAMHEID EN INNOVATIE<br />

Tot slot kan het investeren in een in-house<br />

wasserij <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>instelling positioneren als<br />

een organisatie die streeft naar verbetering,<br />

innovatie en duurzaamheid. Het toont betrokkenheid<br />

bij het leveren van hoogwaardige<br />

<strong>zorg</strong> en voldoet <strong>aan</strong> <strong>de</strong> behoeften van<br />

patiënten of resi<strong>de</strong>nten op verschillen<strong>de</strong> niveaus.<br />

Het intern beheer van <strong>de</strong> was stelt <strong>de</strong><br />

<strong>zorg</strong>instelling in staat om milieuvrien<strong>de</strong>lijke<br />

metho<strong>de</strong>s te implementeren, zoals het gebruik<br />

van energiezuinige apparatuur en milieuvrien<strong>de</strong>lijke<br />

wasmid<strong>de</strong>len. Kortom, het oprichten<br />

van een in-house wasserij biedt niet<br />

alleen financiële voor<strong>de</strong>len, maar versterkt<br />

ook <strong>de</strong> controle over kwaliteit, flexibiliteit in<br />

dienstverlening, duurzaamheid en het imago<br />

van <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>instelling. Het is een strategische<br />

investering die op verschillen<strong>de</strong> fronten positieve<br />

resultaten kan opleveren. ■<br />

U vindt LDL Group in stand 1336.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

53


ouwen <strong>aan</strong> <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>-advertentie.indd 1 22/<strong>01</strong>/<strong>2024</strong> Naamloos-1 14:<strong>01</strong>:57<br />

1 26-<strong>01</strong>-<strong>2024</strong> 09:04<br />

Te droge lucht (


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)<br />

INSPIRE HEALTH&CARE<br />

Tekst en beeld | Condair NV.<br />

Optimale luchtvochtigheid in<br />

<strong>zorg</strong>omgevingen is essentieel<br />

voor gezondheid en veiligheid<br />

In ziekenhuizen speelt <strong>de</strong> luchtkwaliteit een cruciale rol in het welzijn van patiënten en <strong>de</strong> veiligheid<br />

van medische procedures. Een on<strong>de</strong>rbelicht aspect van <strong>de</strong>ze kwaliteit is <strong>de</strong> luchtvochtigheid, die<br />

vaak wordt on<strong>de</strong>rschat. Vooral tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> winterm<strong>aan</strong><strong>de</strong>n en gekoel<strong>de</strong> perio<strong>de</strong>s. On<strong>de</strong>rzoek wijst uit<br />

dat een luchtvochtigheid on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> 40% kan lei<strong>de</strong>n tot langere overleving van virussen en bacteriën,<br />

waardoor patiënten vatbaar<strong>de</strong>r wor<strong>de</strong>n en hun herstel vertraagd kan wor<strong>de</strong>n.<br />

In <strong>de</strong>ze context blijkt <strong>de</strong> Condair DL adiabatische luchtbevochtiger een innovatieve<br />

oplossing te bie<strong>de</strong>n. Met zijn lagedrukpomp en gepatenteer<strong>de</strong> naverdampingssectie<br />

bereikt <strong>de</strong>ze luchtbevochtiger niet alleen het laagste elektrische<br />

en waterverbruik, <strong>de</strong> Condair DL on<strong>de</strong>rscheidt zich ook door zijn<br />

hygiëneconcept. Het prestigieuze Duitse SGS Fresenius instituut heeft het<br />

unieke hygiënecertificaat toegekend, waarmee <strong>de</strong> Condair DL als enige adiabatische<br />

luchtbevochtiger 100% hygiëne in <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>sector waarborgt. Dit is<br />

een significante verbetering ten opzichte van <strong>de</strong> beperktere VDI 6022-richtlijn,<br />

die alleen spreekt over <strong>de</strong> maatregelen bij adiabatische bevochtiging.<br />

Bovendien zijn <strong>de</strong> operationele kosten van <strong>de</strong> Condair DL <strong>de</strong> laagste in<br />

<strong>de</strong> markt, waardoor het een i<strong>de</strong>ale oplossing is voor <strong>zorg</strong>faciliteiten. Door<br />

interne (rest)warmte slim te hergebruiken, biedt <strong>de</strong> luchtbevochtiger effectieve<br />

koeling terwijl <strong>de</strong> kans op besmetting volledig wordt uitgesloten.<br />

Onafhankelijke instituten hebben <strong>de</strong> luchtbevochtiger getest en bevestigen<br />

dat <strong>de</strong> kans op besmetting met <strong>de</strong> Condair DL volledig uitgesloten<br />

Met zijn lagedrukpomp en gepatenteer<strong>de</strong> naverdampingssectie bereikt <strong>de</strong>ze<br />

luchtbevochtiger niet alleen het laagste elektrische en waterverbruik, <strong>de</strong> Condair<br />

DL on<strong>de</strong>rscheidt zich ook door zijn hygiëneconcept.<br />

is. Door zelf <strong>de</strong> ontwikkeling, productie en installatie te ver<strong>zorg</strong>en, garan<strong>de</strong>ert<br />

Condair een veilig systeem in <strong>de</strong> gehele <strong>zorg</strong>omgeving, van verpleegkamer<br />

tot operatiekamer. Dit maakt het <strong>de</strong> enige veilige adiabatische<br />

luchtbevochtiger voor toepassing in verpleeg- en ziekenhuizen. Bovendien<br />

speelt <strong>de</strong> Condair DL een belangrijke rol bij het voorkomen van statische<br />

ontladingen, vooral in operatiezalen waar een te lage luchtvochtigheid gevaarlijke<br />

situaties kan veroorzaken. Investeren in <strong>de</strong>ze geavanceer<strong>de</strong> technologie<br />

is een stap naar een gezon<strong>de</strong>re en veiligere medische praktijk. ■<br />

U vindt Condair NV. in stand 1574.<br />

Onafhankelijke instituten hebben <strong>de</strong> luchtbevochtiger getest en bevestigen dat <strong>de</strong><br />

kans op besmetting met <strong>de</strong> Condair DL volledig uitgesloten is.<br />

'Investeren in <strong>de</strong>ze<br />

geavanceer<strong>de</strong> technologie is<br />

een stap naar een gezon<strong>de</strong>re<br />

en veiligere medische praktijk'<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

55


INSPIRE HEALTH&CARE<br />

Tekst en beeld | Ci<strong>de</strong>s<br />

Persoonlijke bezittingen blijven<br />

tij<strong>de</strong>ns dagopname bij patiënt<br />

dankzij unieke bedkoffer<br />

Wie naar het dagziekenhuis gaat, houdt persoonlijke bezittingen graag zo dicht mogelijk bij zich. Met<br />

<strong>de</strong> unieke patiëntenkoffer is dat mogelijk, want <strong>de</strong>ze compacte box hangt <strong>aan</strong> het bed en ‘reist’ in<br />

een concept met circulaire flow overal met <strong>de</strong> patiënt mee.<br />

“Voor het dagziekenhuis was AZ Sint-Lucas op<br />

zoek naar een oplossing die met <strong>de</strong> patiënt kon<br />

meeg<strong>aan</strong> en tegelijk robuust, hygiënisch, afsluitbaar<br />

en eenvoudig te gebruiken was. Het eerste<br />

prototype van <strong>de</strong> bedkoffer werd ontwikkeld<br />

door een stu<strong>de</strong>nt voor zijn masterproef. Dat<br />

hebben wij gefinetuned”, zegt Dimitri Merlin van<br />

Ci<strong>de</strong>s, dat gespecialiseerd is in product <strong>de</strong>sign.<br />

“Het resultaat is een ergonomisch koffertje dat<br />

met behulp van een opzetstuk <strong>aan</strong> <strong>de</strong> achterkant<br />

van elk bed opgehangen kan wor<strong>de</strong>n. Hoeken<br />

en kanten wer<strong>de</strong>n verme<strong>de</strong>n om een eenvoudig<br />

on<strong>de</strong>rhoud mogelijk te maken en het formaat is<br />

afgestemd op <strong>de</strong> beschikbare ruimte in liften.”<br />

De bedkoffer werd voor het eerst toegepast<br />

in AZ Sint-Lucas, maar wordt inmid<strong>de</strong>ls ook<br />

gebruikt in an<strong>de</strong>re ziekenhuizen zoals UZ-Leuven,<br />

AZ Klina, Noor<strong>de</strong>rhart, enzovoort. In <strong>de</strong><br />

meeste toepassingen wordt gewerkt met afsluitbare<br />

koffers, maar een systeem met drukknop<br />

is eveneens mogelijk.<br />

Wilt u meer informatie over <strong>de</strong> bedkoffer? Breng<br />

dan een bezoek <strong>aan</strong> Inspire health&care. ■<br />

U vindt Ci<strong>de</strong>s in stand 1153.<br />

Patiëntenkoffer<br />

persoonlijke bezittingen<br />

dicht bij <strong>de</strong> patiënt<br />

De bedkoffer <strong>zorg</strong>t ervoor dat verplegend<br />

personeel niet langer hoeft rond te lopen met<br />

persoonlijke bezittingen van dagpatiënten.<br />

Deze wor<strong>de</strong>n opgeborgen in een koffer die <strong>de</strong><br />

hele tijd <strong>aan</strong> het ziekenhuisbed blijft hangen.<br />

Zo heeft <strong>de</strong> patiënt meteen alles bij zich als hij<br />

wakker wordt na <strong>de</strong> verdoving.<br />

brancard<br />

kin<strong>de</strong>rbed<br />

ziekenhuisbed<br />

+32 50 673 291 product@ci<strong>de</strong>s.be www.ci<strong>de</strong>s.be<br />

56 BOUWEN ZORG.EU


ZORG FLITS<br />

Tekst en beeld | PRoF<br />

‘Gezondheidsnerd’ Tom Braekeleirs<br />

nieuwe afgevaardigd bestuur<strong>de</strong>r van<br />

innovatieconsortium PRoF<br />

De <strong>zorg</strong><strong>de</strong>nktank PRoF uit Poperinge heeft een nieuwe afgevaardigd bestuur<strong>de</strong>r. De 49-jarige Tom<br />

Braekeleirs neemt <strong>de</strong> dagelijkse leiding na 14 jaar over van oprichter Jan Van Hecke. “Via digitale<br />

bezoeken en congressen moeten nog meer mensen ons leren kennen.”<br />

woord over actuele thema’s zoals patiëntendata<br />

of beweging bij ou<strong>de</strong>ren. “Een nerd is voor<br />

mij iemand die zich ingraaft in een fascinerend<br />

on<strong>de</strong>rwerp. Ik heb dat met gezondheids<strong>zorg</strong>,<br />

technologie en on<strong>de</strong>rnemerschap. Ik vind gezondheidsnerd<br />

een eretitel.”<br />

MEER KENNISDELING<br />

Het <strong>aan</strong>bod om afgevaardigd bestuur<strong>de</strong>r te<br />

wor<strong>de</strong>n van PRoF kwam dan ook niet uit <strong>de</strong><br />

lucht vallen. In 2022 won hij nog <strong>de</strong> PRoFaward<br />

voor Innovatie. Bij zijn <strong>aan</strong>stelling sprak<br />

hij zijn waar<strong>de</strong>ring en enthousiasme uit over <strong>de</strong><br />

toekomst van PRoF. “We zijn op alle vlakken<br />

<strong>aan</strong> het professionaliseren”, legt Braekeleirs uit.<br />

“In <strong>de</strong> afgelopen m<strong>aan</strong><strong>de</strong>n hebben we hard gewerkt<br />

<strong>aan</strong> onze maatschappelijke positionering<br />

en een nieuwe website. In <strong>de</strong> komen<strong>de</strong> m<strong>aan</strong><strong>de</strong>n<br />

en jaren bekijken we hoe we nog meer<br />

impact kunnen maken. We willen congressen<br />

organiseren en kennisdocumenten <strong>de</strong>len met<br />

<strong>de</strong> sector.”<br />

Tom Braekeleirs (r) neemt <strong>de</strong> dagelijkse leiding na 14 jaar over van oprichter Jan Van Hecke (l).<br />

Op 28 februari <strong>2024</strong> is het zover. Dan geeft<br />

Jan Van Hecke officieel <strong>de</strong> fakkel door <strong>aan</strong> Tom<br />

Braekeleirs als afgevaardigd bestuur<strong>de</strong>r van het<br />

<strong>zorg</strong>consortium PRoF (oftewel ‘Patient Room<br />

Of the Future’). Braekeleirs is geen onbeken<strong>de</strong><br />

in <strong>de</strong> wereld van <strong>de</strong> innovatieve <strong>zorg</strong>technologie.<br />

In 2<strong>01</strong>5 werd hij CEO van BlueHealth Innovation<br />

Center vzw, een organisatie die start-<br />

ups in <strong>de</strong> gezondheids<strong>zorg</strong> coacht. In 2022<br />

richtte hij daarnaast ook Nexxtt.Health op,<br />

een adviesbureau dat zich richt op technologie<br />

in <strong>de</strong> gezondheids<strong>zorg</strong>.<br />

Braekeleirs is gastheer van <strong>de</strong> gezondheidspodcast<br />

HealthNerd. Daarin laat hij on<strong>de</strong>rnemers,<br />

patiënten en <strong>zorg</strong>verstrekkers <strong>aan</strong> het<br />

INSPIRATIE OM WAARDIG<br />

OUDER TE WORDEN<br />

Ook <strong>de</strong> i<strong>de</strong>eën die in het bezoekerscentrum<br />

in Poperinge te zien zijn, kunnen vrij<br />

wor<strong>de</strong>n overgenomen. “We willen onze bezoekers<br />

inspireren. We tonen hoe je langer<br />

comfortabel thuis kunt wonen, hoe woon<strong>zorg</strong>centra<br />

huiselijker kunnen zijn en hoe je<br />

waardig ou<strong>de</strong>r kunt wor<strong>de</strong>n.” PRoF wil in <strong>de</strong><br />

toekomst ook digitale bezoeken <strong>aan</strong>bie<strong>de</strong>n<br />

via <strong>de</strong> website, zodat ze nog meer mensen<br />

kunnen bereiken.<br />

PRoF werd in 2009 werd opgericht door Jan<br />

Van Hecke, voormalig CEO van meubelproducent<br />

Boone International. Van Hecke blijft <strong>aan</strong><br />

boord als voorzitter om Braekeleirs te on<strong>de</strong>rsteunen<br />

in zijn nieuwe functie. ■<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

57


KORTRIJK WZC SINT-JOZEF<br />

Tekst | Tim Janssens Beeld | assar architects<br />

Nieuw woon<strong>zorg</strong>centrum is i<strong>de</strong>ale testcase<br />

voor grensverleggend BIM-gebruik<br />

Op <strong>de</strong> site van woon<strong>zorg</strong>centrum Sint-Jozef in Kortrijk verrijst tegen 2025 een kersverse<br />

woon<strong>zorg</strong>campus. De eerste exponent hiervan is een vervangingsnieuwbouw, die – verspreid over<br />

acht kleinschalige leefgroepen in evenveel orthogonaal geschakel<strong>de</strong> woonvolumes – plaats biedt <strong>aan</strong><br />

135 bewoners. Het ontwerp is van <strong>de</strong> hand van assar architects, dat op <strong>aan</strong>geven van <strong>de</strong> bouwheer<br />

en in samenwerking met studiebureau BM Engineering inzette op een doorgedreven toepassing<br />

van BIM. Zo wer<strong>de</strong>n er specifieke knopen doorgehakt op basis van virtual reality en werd er zelfs<br />

geëxperimenteerd met e-ten<strong>de</strong>ring. Geert Bekaert, architect-partner en bestuur<strong>de</strong>r bij assar architects,<br />

legt uit hoe wzc Sint-Jozef uitgroei<strong>de</strong> tot een pilotproject voor grensverleggend BIM-gebruik.<br />

De ontwerpwedstrijd voor <strong>de</strong> realisatie van<br />

het nieuwe woon<strong>zorg</strong>centrum vond plaats in<br />

2<strong>01</strong>4, een kleine tien jaar gele<strong>de</strong>n dus. Toen al<br />

was er bij bouwheer OCMW Kortrijk (intussen<br />

Zorg Kortrijk) sprake van <strong>de</strong> intentie om een<br />

BIM-mo<strong>de</strong>l uit te werken dat ook bruikbaar<br />

zou zijn na oplevering – lees: niet enkel voor<br />

het ontwerp- en bouwproces, maar ook voor<br />

exploitatie en on<strong>de</strong>rhoud. “Het was dan ook<br />

belangrijk om in samenwerking met studiebureau<br />

BM Engineering een gebruiksvrien<strong>de</strong>lijk<br />

BIM-mo<strong>de</strong>l uit te werken waar het technisch<br />

on<strong>de</strong>rhoudspersoneel van Zorg Kortrijk snel<br />

en efficiënt mee <strong>aan</strong> <strong>de</strong> slag zou kunnen”, ver-<br />

telt Bekaert. “Vandaar <strong>de</strong> keuze voor LOD<br />

300: geometrisch correct, maar zon<strong>de</strong>r een<br />

overdaad <strong>aan</strong> visuele 3D-<strong>de</strong>tails en technische<br />

gegevens. In plaats van <strong>de</strong>ze laatste mee in het<br />

mo<strong>de</strong>l te steken, zijn alle BIM-objecten op een<br />

logische manier genummerd en wor<strong>de</strong>n ze binnenkort<br />

gekoppeld <strong>aan</strong> een weblink die rechtstreeks<br />

naar <strong>de</strong> bijbehoren<strong>de</strong> technische fiche<br />

leidt. Een voorbeeld: als bepaal<strong>de</strong> vloerbekledingen<br />

<strong>aan</strong> reparatie of vervanging toe zijn, dan<br />

hoeft het technisch on<strong>de</strong>rhoudspersoneel ze<br />

dus enkel <strong>aan</strong> te klikken in het Revit-mo<strong>de</strong>l om<br />

meteen <strong>de</strong> juiste technische gegevens te kunnen<br />

raadplegen.”<br />

VIRTUELE 3D-WANDELING<br />

Ook tij<strong>de</strong>ns het ontwerpproces plukte <strong>de</strong><br />

bouwheer reeds <strong>de</strong> vruchten van het doorgedreven<br />

BIM-gebruik. “Meer bepaald bij het<br />

kiezen van <strong>de</strong> kleuren, afwerkingsmaterialen,<br />

meubels enzovoort”, legt Bekaert uit. “We<br />

hebben <strong>de</strong> toenmalige directeur en <strong>de</strong> projectlei<strong>de</strong>r<br />

van OCMW Kortrijk uitgenodigd in<br />

onze VR-ruimte in Brussel, waar ze met behulp<br />

van een virtual reality-bril naar hartenlust<br />

kon<strong>de</strong>n rondwan<strong>de</strong>len in het 3D-mo<strong>de</strong>l. Dit<br />

heeft on<strong>de</strong>r meer <strong>de</strong> doorslag gegeven bij <strong>de</strong><br />

kleurkeuze voor <strong>de</strong> raamprofielen. Aan <strong>de</strong> buitenkant<br />

hebben <strong>de</strong> ramen een warme groene<br />

BIM speel<strong>de</strong> een cruciale rol bij het ontwerp van <strong>de</strong> vervangingsnieuwbouw voor wzc Sint-Jozef in Kortrijk.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

58<br />

BOUWEN ZORG.EU


KORTRIJK WZC SINT-JOZEF<br />

BIM-mo<strong>de</strong>l architectuur.<br />

BIM-mo<strong>de</strong>l structuur.<br />

BIM-mo<strong>de</strong>l technieken.<br />

“Dit project heeft ons geleerd dat een logische co<strong>de</strong>ring cruciaal is en dat je <strong>de</strong> info in het BIM-mo<strong>de</strong>l goed<br />

moet doseren”, legt Geert Bekaert uit.<br />

kleur, dus <strong>de</strong> vraag was of we dit ook <strong>aan</strong> <strong>de</strong><br />

binnenkant zou<strong>de</strong>n doortrekken of toch eer<strong>de</strong>r<br />

voor wit zou<strong>de</strong>n opteren. De OCMWdirecteur<br />

en -projectlei<strong>de</strong>r neig<strong>de</strong>n op voorhand<br />

eer<strong>de</strong>r naar <strong>de</strong> laatste optie, maar toen<br />

ze zich in het virtuele mo<strong>de</strong>l begaven, zagen<br />

ze in dat een beetje kleur toch wel <strong>aan</strong>genamer<br />

zou zijn. Kortom: niet enkel voor ontwerpers<br />

en betrokken bouwactoren, maar<br />

ook voor bouwheren maakt BIM alles veel<br />

inzichtelijker. Via zo’n VR-simulatie kun je <strong>de</strong><br />

‘ruimtelijkheid’ op voorhand al op een realistische<br />

manier weergeven, wat je op een plan<br />

natuurlijk niet ziet.”<br />

Dit laatste bleek ook in het ka<strong>de</strong>r van een<br />

ITEA-on<strong>de</strong>rzoeksproject, waarbij het nieuwe<br />

wzc Sint-Jozef als testcase fungeer<strong>de</strong>. “Zo gebruikte<br />

een Turkse partner in het consortium<br />

ons BIM-mo<strong>de</strong>l bijvoorbeeld om een bran<strong>de</strong>n<br />

aardbevingsscenario te simuleren, waarbij<br />

een augmented reality-bril hielp om <strong>de</strong> weg<br />

naar <strong>de</strong> nooduitgang te vin<strong>de</strong>n”, zegt Bekaert.<br />

“En zelf zijn we het eens op Vlaams niveau g<strong>aan</strong><br />

presenteren <strong>aan</strong> <strong>de</strong> brandweer, want ook voor<br />

haar zou het zinvol kunnen zijn om bepaal<strong>de</strong><br />

situaties beter te kunnen inschatten bij een<br />

interventie. Op basis van het BIM-mo<strong>de</strong>l zou<br />

ze – door specifieke gegevens te filteren – snel<br />

kunnen verifiëren hoe het zit met <strong>de</strong> brandcompartimentering,<br />

waar <strong>de</strong> trappenkernen<br />

zich bevin<strong>de</strong>n, wat <strong>de</strong> brandweerstand van<br />

<strong>de</strong> wan<strong>de</strong>n is, ... Geen overbodige luxe in een<br />

noodsituatie, want elke secon<strong>de</strong> telt.”<br />

LESSEN VOOR DE TOEKOMST<br />

Hier bleef het niet bij qua vooruitstrevend BIMgebruik.<br />

assar architects greep dit project ook<br />

<strong>aan</strong> om te experimenteren met e-ten<strong>de</strong>ring.<br />

“Nadat het ontwerp op punt stond, hebben<br />

we voor het eerst een 3D-mo<strong>de</strong>l meegegeven<br />

in het ka<strong>de</strong>r van een <strong>aan</strong>besteding, in <strong>de</strong> vorm<br />

van een IFC-bestand. De inschrijvers mochten<br />

het 3D-mo<strong>de</strong>l gebruiken om bepaal<strong>de</strong> zaken<br />

op te zoeken en metingen te controleren,<br />

maar <strong>de</strong> afspraak was wel dat <strong>de</strong> oorspronkelijke<br />

plannen, meetstaten en bestekken het<br />

uitgangspunt bleven”, aldus Bekaert. “Een succesvolle<br />

test, want uit een kleine enquête die<br />

we achteraf hebben uitgevoerd, bleek dat alle<br />

inschrijvers dit zinvol von<strong>de</strong>n. Dat nemen we<br />

mee naar toekomstige projecten, net als <strong>de</strong><br />

vaststelling dat een logische co<strong>de</strong>ring cruciaal is<br />

en dat je <strong>de</strong> info in het BIM-mo<strong>de</strong>l goed moet<br />

doseren. Te veel data maakt het mo<strong>de</strong>l te<br />

zwaar en te complex, waardoor het onbruikbaar<br />

dreigt te wor<strong>de</strong>n. Het is dus zoeken naar<br />

een goe<strong>de</strong> balans, wat in Kortrijk alvast prima<br />

gelukt is.”<br />

Nu <strong>de</strong> nieuwbouw in <strong>de</strong> afwerkingsfase zit<br />

en <strong>de</strong> exploitatie- en on<strong>de</strong>rhoudsfase bijna<br />

is <strong>aan</strong>gebroken, is het belangrijk dat het BIMmo<strong>de</strong>l<br />

ook in <strong>de</strong> toekomst up-to-date gehou<strong>de</strong>n<br />

wordt. “Dit moet gebeuren op basis<br />

van <strong>de</strong> logische nummering die we vooraf<br />

met <strong>de</strong> bouwheer hebben afgesproken, zodat<br />

alle data en gegevens correct blijven”,<br />

benadrukt Bekaert. “Dat vereist natuurlijk<br />

wel gekwalificeerd technisch personeel dat<br />

indien nodig zelf <strong>aan</strong>passingen kan doen in<br />

Revit. Voor Stad Kortrijk vormt dit gelukkig<br />

geen bezwaar en is dit project hopelijk een<br />

blauwdruk voor het toekomstige beheer van<br />

het ste<strong>de</strong>lijke gebouwenpatrimonium. Voor<br />

ons is wzc Sint-Jozef dan weer <strong>de</strong> nieuwe<br />

referentie qua BIM-co<strong>de</strong>ring en manier van<br />

tekenen – lees: architectuur en stabiliteit uitwerken<br />

in één mo<strong>de</strong>l. In een i<strong>de</strong>ale wereld<br />

voegen we daar ook nog <strong>de</strong> technieken <strong>aan</strong><br />

toe, maar in <strong>de</strong> ontwerpfase is dat voorlopig<br />

nog toekomstmuziek ...” ■<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

59


ANTWERPEN ZNA CADIX<br />

Met zijn imposante voorkomen en een hoogte van 88 meter is ZNA Cadix<br />

een nieuw landmark <strong>aan</strong> <strong>de</strong> Antwerpse skyline. (Beeld: Katrin Daems)<br />

Tekst | Tim Janssens Beeld | Filip Dujardin, MBG, Katrin Daems<br />

BIM bevor<strong>de</strong>rt bouw van<br />

binnenste<strong>de</strong>lijk ziekenhuis<br />

Een oppervlakte van 104.000 m², een hoogte van 88 meter, twintig bovengrondse verdiepingen,<br />

385 bed<strong>de</strong>n en een dagziekenhuis met 43 plaatsen, ... Het mag dui<strong>de</strong>lijk zijn: het Antwerpse (<strong>zorg</strong>)<br />

landschap ziet er letterlijk en figuurlijk hoogst<strong>aan</strong><strong>de</strong>r uit sinds ZNA Cadix in september haar <strong>de</strong>uren<br />

open<strong>de</strong>. BIM speel<strong>de</strong> een cruciale rol bij <strong>de</strong> realisatie van dit nieuwe ziekenhuis, dat naast een<br />

hypermo<strong>de</strong>rn medisch centrum ook een sociale trekpleister is. <strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong> Zorg kreeg een<br />

virtuele rondleiding van Tom Debacker en Fabian Vergote, respectievelijk Project Director en BIM<br />

Advisor bij VK architect+engineers, part of Sweco.<br />

60 BOUWEN ZORG.EU


ANTWERPEN ZNA CADIX<br />

Zij die er al geweest zijn, zullen het volmondig<br />

beamen: ZNA Cadix is een gebouw dat indruk<br />

maakt. De integratie in het ste<strong>de</strong>lijk weefsel, <strong>de</strong><br />

kleurrijke architecturale uitstraling (met dank<br />

<strong>aan</strong> 60.000 blauwe en groene gevelpanelen),<br />

het ruimtebeslag, <strong>de</strong> volumetrie, <strong>de</strong> circulatiestromen<br />

en loopafstan<strong>de</strong>n, <strong>de</strong> inrichting van <strong>de</strong><br />

gelijkvloerse <strong>zorg</strong>boulevard, <strong>de</strong> medische faciliteiten<br />

en <strong>de</strong> patiëntenkamers, …: alles is tot<br />

in <strong>de</strong> puntjes geoptimaliseerd. Een proces dat<br />

jaren in beslag nam – <strong>de</strong> bouw startte medio<br />

2<strong>01</strong>6 – en dat in goe<strong>de</strong> banen werd geleid met<br />

behulp van BIM. Al was dat initieel niet noodzakelijk<br />

<strong>de</strong> bedoeling, geeft Vergote <strong>aan</strong>. “VK<br />

architects+engineers was in het ka<strong>de</strong>r van dit<br />

DBM-project verantwoor<strong>de</strong>lijk voor het ontwerp<br />

(samen met Robbrecht en Daem architecten)<br />

en fungeer<strong>de</strong> ook als studiebureau. We<br />

werkten op eigen initiatief met een 3D-mo<strong>de</strong>l<br />

en stopten daar in <strong>de</strong> loop van het voortraject<br />

alsmaar meer data in, waardoor hoofd<strong>aan</strong>nemer<br />

THV Ziekenhuis Noord (best<strong>aan</strong><strong>de</strong> uit<br />

BAM Interbuild en MBG) het ook kon gebruiken<br />

in <strong>de</strong> uitvoeringsfase. Pas toen is besloten<br />

om gezamenlijk op basis van BIM te werken.”<br />

“Dat we al in Revit <strong>aan</strong> het tekenen waren,<br />

heeft te maken met onze lange geschie<strong>de</strong>nis<br />

inzake BIM-gebruik”, vult Debacker <strong>aan</strong>. “We<br />

had<strong>de</strong>n al heel wat ervaring opged<strong>aan</strong> bij <strong>de</strong><br />

realisatie van AZ Sint-Maarten in Mechelen.<br />

BIM stond toen nog in <strong>de</strong> kin<strong>de</strong>rschoenen, dus<br />

voor een project van die omvang was dat ongezien.<br />

Voor ons was het haast een evi<strong>de</strong>ntie<br />

om <strong>de</strong> lijn door te trekken naar ZNA Cadix,<br />

maar voor veel an<strong>de</strong>re partners binnen het<br />

bouwteam was <strong>de</strong> drempel een stuk hoger.<br />

Temeer omdat BIM niet enkel 3D-mo<strong>de</strong>llering,<br />

maar ook datamanagement en specifieke communicatieprotocollen<br />

impliceert. Het heeft dus<br />

enige tijd en energie gevergd om ie<strong>de</strong>reen mee<br />

te krijgen. Maar zodra <strong>de</strong> bal begon te rollen,<br />

ging het vlot en zag ie<strong>de</strong>reen er al snel <strong>de</strong> voor<strong>de</strong>len<br />

van in.”<br />

ENORME MEERWAARDE<br />

Na AZ Sint-Maarten vorm<strong>de</strong> ook ZNA Cadix<br />

een nieuwe mijlpaal op het vlak van BIM. “Er was<br />

sprake van een voortduren<strong>de</strong> wisselwerking, niet<br />

alleen met <strong>de</strong> hoofd<strong>aan</strong>nemer – die BIM 360<br />

Field gebruikte tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> uitvoering, wat erg nuttig<br />

was in functie van <strong>de</strong> clash- en werfcontrole<br />

– maar ook met fabrikanten en on<strong>de</strong>r<strong>aan</strong>nemers.<br />

Zo wer<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>r meer <strong>de</strong> faça<strong>de</strong>, het schrijnwerk<br />

en <strong>de</strong> specifieke ziekenhuistechnieken in <strong>de</strong><br />

uitvoeringsfase opnieuw gemo<strong>de</strong>lleerd volgens<br />

<strong>de</strong> exacte specificaties, waarna wij ze integreer<strong>de</strong>n<br />

in het gezamenlijke BIM-mo<strong>de</strong>l. ❯<br />

Na AZ Sint-Maarten vorm<strong>de</strong> ook ZNA Cadix een nieuwe mijlpaal op het vlak van BIM.<br />

Bij het mo<strong>de</strong>lleren van <strong>de</strong> monumentale<br />

betonnen wenteltrap in <strong>de</strong> inkomhal maakte VK<br />

architects+engineers gebruik van puntenwolken.<br />

'Dankzij BIM was er sprake van een<br />

voortduren<strong>de</strong> wisselwerking. Niet alleen<br />

met <strong>de</strong> hoofd<strong>aan</strong>nemer, maar ook met<br />

fabrikanten en on<strong>de</strong>r<strong>aan</strong>nemers'<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

61


ANTWERPEN ZNA CADIX<br />

“Dankzij het BIM-mo<strong>de</strong>l kon<strong>de</strong>n we <strong>de</strong> wijzigings<strong>aan</strong>vragen van <strong>de</strong> bouwheer na <strong>de</strong> voorlopige oplevering in een recordtempo doorvoeren”, vertelt Tom Debacker.<br />

(Beeld: Katrin Daems)<br />

Het was een van <strong>de</strong> eerste projecten waarin we <strong>de</strong>ze manier van werken op<br />

zo’n grote schaal hebben toegepast”, legt Vergote uit. “Daarnaast hebben<br />

we ook enkele nieuwe technologieën geïmplementeerd, zoals puntenwolken<br />

bij het ontwerp van <strong>de</strong> traphallen. Dit kwam uitstekend van pas bij het<br />

mo<strong>de</strong>lleren van <strong>de</strong> leuningen en <strong>de</strong> monumentale betonnen wenteltrap in<br />

<strong>de</strong> inkomhal. Gezien <strong>de</strong> snelle evolutie van <strong>de</strong> BIM-technologie is dat inmid<strong>de</strong>ls<br />

standaard, maar vijf jaar gele<strong>de</strong>n was dit behoorlijk innovatief.”<br />

‘The proof of the pudding is in the eating’, zoals men in het Engels pleegt<br />

te zeggen. Dit gold zeker ook voor <strong>de</strong> toepassing van BIM in dit project,<br />

vertelt Debacker. “Na <strong>de</strong> voorlopige oplevering, waarbij we het gebouw<br />

sleutel-op-<strong>de</strong>-<strong>de</strong>ur overdroegen <strong>aan</strong> <strong>de</strong> bouwheer, ontvingen we meer<br />

dan hon<strong>de</strong>rd wijzigings<strong>aan</strong>vragen, die we in een recordtempo moesten<br />

doorvoeren om het ziekenhuis zo snel mogelijk operationeel te krijgen.<br />

Dankzij het BIM-mo<strong>de</strong>l kon<strong>de</strong>n we <strong>de</strong> impact van <strong>de</strong> benodig<strong>de</strong> verbouwingen<br />

snel en accuraat inschatten. We hebben veel tijd gewonnen<br />

door niet te hoeven snuisteren in allerhan<strong>de</strong> plannen en beschikten meteen<br />

over alle benodig<strong>de</strong> info: exacte locatie in het gebouw, afwerkingen,<br />

technische fiches van materialen, ... Dat bleek in <strong>de</strong> laatste rechte lijn naar<br />

ingebruikname enorm nuttig.”<br />

LEERRIJK TRAJECT<br />

De meerwaar<strong>de</strong> van het BIM-mo<strong>de</strong>l beperkt zich niet enkel tot het ontwerp-<br />

en uitvoeringsproces. Ook nu ZNA Cadix is opgeleverd, blijft het<br />

haar vruchten afwerpen, on<strong>de</strong>r meer bij het facilitymanagement. “Daarnaast<br />

bestrijken <strong>de</strong> twee on<strong>de</strong>rgrondse verdiepingen, die <strong>de</strong> parkeervoorzieningen<br />

en <strong>de</strong> logistieke functies herbergen, een veel grotere oppervlakte<br />

dan het bovengrondse ge<strong>de</strong>elte en vormen ze als dusdanig <strong>de</strong><br />

basis voor ver<strong>de</strong>re ontwikkelingen, waarvan <strong>de</strong> <strong>aan</strong>palen<strong>de</strong> Doktoren <strong>de</strong><br />

eerste exponent is. Ook <strong>aan</strong> <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re kant van het ziekenhuis zal in <strong>de</strong><br />

toekomst nog een torengebouw verrijzen – meer bepaald bovenop <strong>de</strong><br />

spoedaf<strong>de</strong>ling, waarin het on<strong>de</strong>rgrondse ge<strong>de</strong>elte (trappen en liftenkern)<br />

reeds voorzien is. Ons BIM-mo<strong>de</strong>l zal hierbij een belangrijk vertrekpunt<br />

vormen. Het is fijn om weten dat het ver<strong>de</strong>r blijft leven en dus niet zomaar<br />

in <strong>de</strong> schuif zal verdwijnen”, glimlacht Debacker.<br />

VK architects+engineers, part of Sweco heeft ook <strong>de</strong> nodige lessen<br />

getrokken uit dit omvangrijke project, benadrukt Vergote. “Elk project<br />

bouwt ver<strong>de</strong>r op wat geweest is en vormt op zijn beurt een nieuwe start<br />

voor toekomstige realisaties. Dat is bij ZNA Cadix niet an<strong>de</strong>rs. Doordat<br />

sommige on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len iets te ge<strong>de</strong>tailleerd waren uitgewerkt, was het<br />

BIM-mo<strong>de</strong>l wat (te) zwaar. Gezien <strong>de</strong> hoge tijdsdruk was dat niet altijd<br />

i<strong>de</strong>aal. Vandaar dat we <strong>de</strong> <strong>de</strong>tailgraad en datastromen voort<strong>aan</strong> nog beter<br />

willen managen, wat zal resulteren in lichtere en gebruiksvrien<strong>de</strong>lijkere<br />

BIM-mo<strong>de</strong>llen waarmee we efficiënter kunnen omspringen. Ook op<br />

<strong>de</strong> koppeling van <strong>de</strong> data binnen het Programma van Eisen en het BIMmo<strong>de</strong>l,<br />

wat voor ons een primeur was in het ka<strong>de</strong>r van dit project, zijn<br />

we nu ver<strong>de</strong>r <strong>aan</strong> het inzetten, net als op system engineering. Kortom:<br />

het was een zeer leerrijk traject en ik ben trots dat ik <strong>aan</strong> dit project heb<br />

mogen meewerken. Ik heb ZNA Cadix beetje bij beetje zien groeien: van<br />

schets op papier over 3D-mo<strong>de</strong>l tot het imposante ziekenhuis dat het<br />

vandaag is. We zijn zeer blij met het eindresultaat!” ■<br />

62 BOUWEN ZORG.EU


SAMEN ZORGEN<br />

VOOR MORGEN.<br />

Alles wat wij doen heeft impact. En dus<br />

kijken wij ver<strong>de</strong>r dan het hier en nu. Dat zijn<br />

wij verplicht <strong>aan</strong> <strong>de</strong> wereld om ons heen.<br />

En <strong>aan</strong> <strong>de</strong> generaties die na ons komen.<br />

Daarom staat bij al onze technische<br />

diensten duurzaamheid centraal. Deze<br />

betrokkenheid hebben wij vertaald naar<br />

onze pay-off: Van Dorp. Voor morgen.<br />

Meer weten? Ga dan naar vandorp.eu.<br />

Bekijk hieron<strong>de</strong>r ons diensten<strong>aan</strong>bod.<br />

Uw gebouwtechniek<br />

duurzaam geregeld.<br />

Technisch Beheer<br />

Gebouwveiligheid<br />

Gebouwautomatisering<br />

Energiemanagement<br />

Zwembadtechniek<br />

Railinfra<br />

Inspecties<br />

Projecten<br />

UW PARTNER IN MEDISCH MEUBILAIR<br />

Samen <strong>zorg</strong>en we voor <strong>de</strong> meest optimale inrichting<br />

OPSLAG EN DISTRIBUTIE<br />

VAN MEDICATIE<br />

INRICHTING<br />

DAGBEHANDELKAMER<br />

VERPLEEG- EN<br />

ZIEKENHUISBEDDEN<br />

PERSOONLIJK<br />

ADVIES OP MAAT<br />

MEDIFIX B.V.<br />

Nijverheidsweg 8<br />

5071 NK U<strong>de</strong>nhout<br />

T: +31 13 511 11 11<br />

E: info@medix.nl<br />

W: www.medix.nl


ZORG FLITS<br />

Tekst en beeld | Dormakaba<br />

Nieuw gamma inbraakweren<strong>de</strong> en<br />

energiebesparen<strong>de</strong> automatische schuif<strong>de</strong>uren<br />

De nieuwe ST PRO Green met innovatieve ES PROLINE schuif<strong>de</strong>ur<strong>aan</strong>drijving zijn thermisch<br />

geschei<strong>de</strong>n, energiebesparen<strong>de</strong> automatische schuif<strong>de</strong>uren met standaard, WK 2 of zelfs WK 3<br />

inbraakbeveiliging en conform <strong>de</strong> gel<strong>de</strong>n<strong>de</strong> normering.<br />

Bij <strong>de</strong> materiaalkeuze en tij<strong>de</strong>ns het hele productieproces van <strong>de</strong> schuif<strong>de</strong>uren<br />

wordt rekening gehou<strong>de</strong>n met energie-efficiëntie en een optimaal<br />

behoud van grondstoffen. De smalle profielen zijn thermisch<br />

geschei<strong>de</strong>n en kunnen met driedubbele beglazing een UD-waar<strong>de</strong><br />

(warmtedoorgangscoëfficiënt) tot 1,0 W/(m 2 K) behalen.<br />

Het systeem is geschikt voor enkel- en dubbelvleugelige systemen met<br />

en zon<strong>de</strong>r vluchtwegfunctie en er kunnen doorgangsbreedtes tot 3.000<br />

mm gerealiseerd wor<strong>de</strong>n. De krachtige ES PROLINE <strong>aan</strong>drijving kan<br />

<strong>de</strong>urvleugels met een gewicht tot 400 kg verplaatsen. Ook <strong>de</strong> lange levensduur<br />

van <strong>de</strong> <strong>aan</strong>drijvingen, getest en gecertificeerd met 1,5 miljoen<br />

cycli, draagt bij <strong>aan</strong> <strong>de</strong> duurzaamheid van <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur.<br />

De sensoren voor <strong>de</strong> activering en beveiliging van <strong>de</strong> automatische<br />

schuif<strong>de</strong>ur kunnen in <strong>de</strong> af<strong>de</strong>kkap van <strong>de</strong> <strong>aan</strong>drijving geïntegreerd wor<strong>de</strong>n,<br />

waardoor storen<strong>de</strong> <strong>aan</strong>- of opbouw<strong>de</strong>len wor<strong>de</strong>n verme<strong>de</strong>n. Met<br />

De krachtige ES PROLINE <strong>aan</strong>drijving kan <strong>de</strong>urvleugels met een gewicht tot<br />

400 kg verplaatsen.<br />

<strong>de</strong> Door Pilot app kunnen <strong>de</strong> <strong>de</strong>urfuncties via <strong>de</strong> smartphone of tablet<br />

ingesteld wor<strong>de</strong>n en kan <strong>de</strong> <strong>de</strong>urstatus via <strong>de</strong> Health Check functie gecontroleerd<br />

wor<strong>de</strong>n. ■<br />

Het systeem is geschikt voor enkel- en dubbelvleugelige systemen met en zon<strong>de</strong>r vluchtwegfunctie en er kunnen doorgangsbreedtes tot 3.000 mm gerealiseerd wor<strong>de</strong>n.<br />

64 BOUWEN ZORG.EU


ZORG FLITS<br />

Tekst en beeld | JL Signs<br />

‘Ook in <strong>2024</strong> gidsen we visueel<br />

van punt A naar B, al dan niet via C’<br />

Enkele recente realisaties van multinational tot<br />

vzw. JL Signs weet er weg mee.<br />

Sanofi is een innovatieve farmaceutische on<strong>de</strong>rneming en maakt <strong>de</strong>el<br />

uit van <strong>de</strong> top 10 van farmaceutische bedrijven. Sanofi België telt 1.500<br />

werknemers verspreid over 4 vestigingen, in Brussel, Diegem, Geel en<br />

Gent. Door <strong>de</strong> recente update van haar corporate huisstijl kreeg JL Signs<br />

<strong>de</strong> opdracht om <strong>de</strong> volledige buitenbewegwijzering te vernieuwen.<br />

Johnson & Johnson heeft onlangs 3 verdiepingen in het Obelisc gebouw<br />

in Zwijnaar<strong>de</strong> in gebruik genomen. Van folies op glazen wan<strong>de</strong>n en muren,<br />

in combinatie met milieuvrien<strong>de</strong>lijke 3D-elementen van Etroniet tot<br />

het <strong>aan</strong>brengen van akoestisch vilt in alle focusruimtes: JL Signs heeft<br />

<strong>de</strong>ze ruimtes volledig gepersonaliseerd volgens <strong>de</strong> corporate gui<strong>de</strong>lines.<br />

Huize Sint-Jozef te Berchem kreeg nieuwe bewegwijzering in <strong>de</strong> gerenoveer<strong>de</strong><br />

af<strong>de</strong>lingen. Rond het thema 'bloemen' wer<strong>de</strong>n subtiel watermerken<br />

op oversized kamerbor<strong>de</strong>n geïntegreerd. Deze kamerbor<strong>de</strong>n<br />

bevatten een A5 paperflex-ruimte voor het plaatsen van <strong>de</strong> naam van<br />

<strong>de</strong> bewoner en optioneel een foto. Het kamernummer is opvallend in<br />

reliëf en braille gedrukt.<br />

De belangrijkste leverancier van SL Signs, Modulex, is toegewijd <strong>aan</strong> het<br />

gebruik van milieuvrien<strong>de</strong>lijke materialen. Naast Etroniet en Greenbond,<br />

heeft ze nu een nieuw materiaal geïntroduceerd, genaamd Rebond, vervaardigd<br />

uit gerecycle<strong>de</strong> tapijten. ■<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

65


UTRECHT ZORG & FACILITY<br />

Tekst | Jaarbeurs B.V. Beeld | Michiel Ton<br />

Alles over facilitaire zaken in <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>sector<br />

Zorg & facility:<br />

fit for the future<br />

Hoe bied je met steeds min<strong>de</strong>r personeel en budget passen<strong>de</strong><br />

<strong>zorg</strong> voor steeds meer patiënten en cliënten? En hoe doe je<br />

dat efficiënt, persoonsgericht en duurzaam? Op Zorg & facility<br />

(voorheen on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van vakbeurs Zorgtotaal) zie en hoor je <strong>de</strong><br />

nieuwste ontwikkelingen, inzichten en trends rondom facilitaire<br />

zaken in <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>sector. Zorg & facility vindt plaats van 9 t/m 11<br />

april <strong>2024</strong> in Jaarbeurs, Utrecht.<br />

FIT FOR THE FUTURE<br />

De transformatie naar een toekomstbestendige<br />

en duurzame <strong>zorg</strong> is omvangrijk en complex.<br />

We dienen over <strong>de</strong> muren van onze eigen<br />

organisaties heen te kijken en <strong>zorg</strong>professionals<br />

en leveranciers dienen hun krachten te<br />

bun<strong>de</strong>len. Want ‘fit for the future’ wor<strong>de</strong>n we<br />

alleen samen!<br />

INNOVATIES EN OPLOSSINGEN<br />

Facilitaire mid<strong>de</strong>len en diensten zijn voor <strong>zorg</strong>organisaties<br />

en hun me<strong>de</strong>werkers onmisbaar<br />

om optimale <strong>zorg</strong> te verlenen. Op Zorg & facility<br />

spot je <strong>de</strong> laatste innovaties en oplossingen<br />

op het gebied van beveiliging, projectinrichting<br />

& huisvesting, schoonmaak, kleding & textiel,<br />

hulpmid<strong>de</strong>len en keukeninrichting.<br />

FACILITY MAINSTAGE<br />

Centraal op <strong>de</strong> beursvloer staat het hoofdpodium<br />

van <strong>de</strong> Facility Mainstage, Zorgvernieuwers,<br />

topsprekers en -bestuur<strong>de</strong>rs uit <strong>de</strong> <strong>zorg</strong><br />

als Michael Kortekaas, Jos Nijhof, Eva Eikhout,<br />

Carina Hil<strong>de</strong>rs, Stephan Versteege en nog<br />

veel meer! Zij <strong>de</strong>len hun kennis, visie en inspireren<strong>de</strong><br />

persoonlijke verhalen over actuele<br />

(<strong>zorg</strong>)topics.<br />

De mainstage staat drie dagen lang in het teken<br />

van een wisselend, actueel thema.<br />

THEMA 9 APRIL:<br />

PERSOONSGERICHTE ZORG<br />

Dé <strong>zorg</strong> bestaat niet meer. Ie<strong>de</strong>re patiënt<br />

of cliënt moet zich thuis voelen in een <strong>zorg</strong>instelling.<br />

Dat lukt niet met standaardoplossingen.<br />

Op 9 april opent Michiel Kortekaas<br />

met een sessie over werkgeluk, mentale<br />

veerkracht en lei<strong>de</strong>rschap. Jos Nijhof, directeur<br />

facilitair bij het Martini Ziekenhuis, legt<br />

daarna uit waarom facilitaire dienstverlening<br />

integraal on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el uitmaakt van het primaire<br />

<strong>zorg</strong>proces.<br />

66 BOUWEN ZORG.EU


UTRECHT ZORG & FACILITY<br />

THEMA 10 APRIL:<br />

EFFICIËNTE ZORG<br />

Met min<strong>de</strong>r me<strong>de</strong>werkers meer <strong>zorg</strong> leveren.<br />

Dat lukt alleen als je als <strong>zorg</strong>me<strong>de</strong>werker altijd<br />

en overal beschikt over <strong>de</strong> goe<strong>de</strong>ren en diensten<br />

die je nodig hebt. Eva Eikhout ver<strong>zorg</strong>t<br />

<strong>de</strong> dagopening. Door haar <strong>aan</strong>geboren afwijking<br />

kan ze niet zon<strong>de</strong>r <strong>zorg</strong> en hulpmid<strong>de</strong>len.<br />

Vervolgens gaat Carina Hil<strong>de</strong>rs, voorzitter van<br />

<strong>de</strong> Raad van Bestuur van het Reinier <strong>de</strong> Graaf<br />

Gasthuis, in gesprek met dagvoorzitter Jaap<br />

Jongbloed.<br />

THEMA 11 APRIL:<br />

DUURZAME ZORG<br />

Ook in <strong>de</strong> <strong>zorg</strong> moet <strong>de</strong> milieubelasting omlaag.<br />

Dat geldt voor gebouwen en inrichting,<br />

maar ook voor schoonmaak en hulpmid<strong>de</strong>len.<br />

Hoe vermin<strong>de</strong>r je <strong>de</strong> afvalstroom en uitstoot?<br />

En hoe voorkom je verspilling? Leer op <strong>de</strong> Facility<br />

Mainstage van <strong>zorg</strong>pioniers Niek Sperna<br />

Weiland en Talitha Hoppe. Ze zetten zich binnen<br />

en buiten hun eigen ziekenhuizen al jaren<br />

in voor groene <strong>zorg</strong> en min<strong>de</strong>r afval.<br />

5 REDENEN OM<br />

ZORG & FACILITY TE BEZOEKEN<br />

• in één bezoek op <strong>de</strong> hoogte over<br />

facilitaire zaken in <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>.<br />

• ontmoet exposanten en test <strong>de</strong><br />

slimme producten.<br />

• leer van <strong>zorg</strong>vernieuwers, topsprekers en<br />

-bestuur<strong>de</strong>rs en luister naar <strong>de</strong> best<br />

practices van exposanten.<br />

• dé perfecte ontmoetingsplaats<br />

om te netwerken.<br />

• toegang is gratis.<br />

ZORG & FOOD EN ZORG & ICT<br />

Gelijktijdig met Zorg & facility vin<strong>de</strong>n Zorg<br />

& food en Zorg & ict plaats. Op Zorg &<br />

food doe je inspiratie op over gezon<strong>de</strong> en<br />

duurzame voeding in <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>sector. Zorg<br />

& ict is hét grootste health tech event van<br />

Ne<strong>de</strong>rland waar je slimme technologieën en<br />

ict-oplossingen voor <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>sector ziet. Met<br />

je (gratis) toegangsbewijs voor Zorg & facility<br />

kun je ook <strong>de</strong> vakevents Zorg & food en<br />

Zorg & ict bezoeken. ■<br />

WAAR<br />

Jaarbeurs, Utrecht, hal 7, 8 en 9<br />

WANNEER<br />

9, 10 en 11 april <strong>2024</strong><br />

WEBSITE<br />

www.<strong>zorg</strong>-en-facility.nl<br />

voorheen<br />

9 t/m 11 april <strong>2024</strong><br />

Het event voor<br />

facilitaire zaken<br />

in <strong>de</strong> <strong>zorg</strong><br />

Registreer gratis<br />

<strong>zorg</strong>-en-facility.nl<br />

Jos Nijhof<br />

Martini Ziekenhuis<br />

Michael Kortekaas Inspirator<br />

Eva Eikhout Motivational speaker<br />

Carina Hil<strong>de</strong>rs | Stephan Versteege<br />

Robbert Huijsman | Talitha Hoppe<br />

Kjeld H. Aij MBA | Jasper Pekelharing<br />

Niek Sperna Weiland<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

Naamloos-1 1 07-02-<strong>2024</strong> 10:52 67


UTRECHT ZORG & FACILITY<br />

Tekst en beeld | Lensen Projectinrichters BV<br />

Maatwerk interieuroplossingen met oog voor <strong>de</strong> mens<br />

Op weg naar een duurzame<br />

en toekomstbestendige <strong>zorg</strong><br />

Van 9 t/m 11 april <strong>2024</strong> is <strong>de</strong> Utrechtse Koninklijke Jaarbeurs het <strong>de</strong>cor van <strong>de</strong> beurs Zorg &<br />

facility, met als centrale thema: ‘Fit for the Future’. De <strong>zorg</strong>sector staat voor enorme uitdagingen.<br />

Oplossingen vragen om creativiteit, professionaliteit, bun<strong>de</strong>ling van krachten en innovatie. Thema's<br />

die Lensen, als inspiratiecentrum voor <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>, illustreren.<br />

Bij Lensen is het welbevin<strong>de</strong>n van bewoners,<br />

patiënten, cliënten, me<strong>de</strong>werkers en gasten<br />

altijd het uitgangspunt. Maatwerk interieuroplossingen<br />

wor<strong>de</strong>n vormgegeven vanuit een<br />

unieke thematiek: oog voor <strong>de</strong> mens. Juist op<br />

<strong>de</strong> kwetsbare en afhankelijke momenten in<br />

het leven is een gevoel van geborgenheid en<br />

in ‘goe<strong>de</strong> han<strong>de</strong>n zijn’ essentieel. Lensen weet<br />

hoe essentieel <strong>de</strong> bijdrage van een weldoordacht<br />

en sfeervol ontworpen, fysieke omgeving<br />

is voor het comfort, herstel en welbevin<strong>de</strong>n<br />

van bewoners, patiënten en gasten.<br />

Lensen nodigt je van harte uit om kennis en ervaringen<br />

te <strong>de</strong>len in een gastvrije ambiance. “Voel je<br />

welkom op onze stand. Samen g<strong>aan</strong> we ont<strong>de</strong>kken<br />

hoe onze interieuroplossingen en ontwikkelingen<br />

voor een duurzame en toekomstbestendige<br />

<strong>zorg</strong> ons allemaal ‘Fit for the Future’ maken.” ■<br />

68 BOUWEN ZORG.EU


UTRECHT ZORG & FACILITY<br />

Tekst en beeld | Medifix BV<br />

Tijdroven<strong>de</strong> nachtelijke controleron<strong>de</strong>s zijn verle<strong>de</strong>n tijd<br />

Stressvrij werken dankzij<br />

intuïtieve bediening<br />

Sensicare, het intuïtief uit-bed-<strong>de</strong>tectiesysteem,<br />

verhoogt <strong>de</strong> veiligheid tij<strong>de</strong>ns het ver<strong>zorg</strong>en<br />

van personen met <strong>de</strong>mentie of een valrisico.<br />

Het intuïtieve uit-bed-<strong>de</strong>tectiesysteem maakt<br />

gebruik van intelligente lichtregeling in <strong>de</strong><br />

kamer van <strong>de</strong> cliënt om <strong>de</strong> oriëntatie ’s nachts<br />

te verbeteren en waarschuwt indien nodig<br />

een <strong>zorg</strong>me<strong>de</strong>werker. Met Sensicare behoren<br />

tijdroven<strong>de</strong> nachtelijke ron<strong>de</strong>s die <strong>de</strong> lichte slaap<br />

van <strong>de</strong> cliënten verstoren tot het verle<strong>de</strong>n.<br />

“De meeste valpartijen gebeuren ’s nachts”, vertelt Luc Löwenthal,<br />

accountmanager bij Medifix en expert op het gebied van verpleeg- en<br />

ziekenhuisbed<strong>de</strong>n. “Cliënten lopen in het donker slaperig naar het toilet<br />

en struikelen of g<strong>aan</strong> dwalen, meestal met ernstige gevolgen. Een<br />

goe<strong>de</strong> verlichting van een groot ge<strong>de</strong>elte van <strong>de</strong> kamer is belangrijk,<br />

zodat ou<strong>de</strong>ren zich goed kunnen oriënteren. Dit vermin<strong>de</strong>rt het risico<br />

op vallen <strong>aan</strong>zienlijk. Wij zijn dan ook heel trots dat <strong>de</strong> fabrikant van onze<br />

zusteron<strong>de</strong>rneming Malsch Ne<strong>de</strong>rland B.V. <strong>de</strong>ze bijzon<strong>de</strong>re technologie<br />

heeft ontwikkeld.”<br />

Sensicare is eenvoudig in gebruik en vereist geen technische voorkennis<br />

of extra apparatuur. In nog geen 5 minuten begrijpen uw <strong>zorg</strong>me<strong>de</strong>werkers<br />

hoe het systeem moet wor<strong>de</strong>n bediend, waarna ze weer volledig<br />

kunnen richten op hun kerntaken. Sensicare bewaakt on<strong>de</strong>rtussen<br />

of en hoe lang uw cliënten hun bed verlaten. Met Sensicare creëert<br />

u een veilige <strong>zorg</strong>omgeving met een optimale bescherming voor uw<br />

cliënten, terwijl uw <strong>zorg</strong>me<strong>de</strong>werkers duurzaam wor<strong>de</strong>n ontlast.<br />

Het <strong>de</strong>tectiesysteem beschikt over draadloze sensoren zon<strong>de</strong>r batterijen<br />

die onopvallend op het ligvlak van <strong>de</strong> Medifix bed<strong>de</strong>n ingebouwd<br />

wor<strong>de</strong>n. De bewegingen in het bed wor<strong>de</strong>n door het systeem geregistreerd<br />

en kunnen als bewegingsprofiel via geschikte interfaces <strong>aan</strong> het<br />

patiëntendossier wor<strong>de</strong>n toegevoegd.<br />

Luc Löwenthal, accountmanager bij Medifix en expert op het gebied van<br />

verpleeg- en ziekenhuisbed<strong>de</strong>n.<br />

'Een optimale bescherming voor uw<br />

cliënten, terwijl uw <strong>zorg</strong>me<strong>de</strong>werkers<br />

duurzaam wor<strong>de</strong>n ontlast'<br />

BEZOEK MEDIFIX OP ZORG & FACILITY <strong>2024</strong><br />

Graag zelf ervaren hoe het systeem voor uw <strong>zorg</strong>instelling kan werken?<br />

Kom langs op <strong>de</strong> Medifix stand en vraag gerust naar Luc Löwenthal.<br />

Hij geeft u graag alle uitleg en een <strong>de</strong>monstratie. U vindt Medifix in<br />

stand 08.F<strong>01</strong>4. ■<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

69


LEUVEN HONKHUIS<br />

Tekst | Els Jonckheere Beeld | 360 architecten<br />

‘Gewoon wonen’ primeert<br />

De vroegere site van het universitair ziekenhuis Sint-Pieters en Sint-Rafaël in Leuven wordt stil<strong>aan</strong><br />

een volwaardig nieuw stads<strong>de</strong>el. Intussen zijn al meer<strong>de</strong>re gebouwen opgeleverd, waaron<strong>de</strong>r recent<br />

ook het ‘Honkhuis’, dat begeleid zelfstandig wonen mogelijk maakt voor <strong>de</strong>rtien jongvolwassenen<br />

met een mentale beperking.<br />

'In <strong>de</strong> nieuwe wijk vormt<br />

<strong>de</strong> gemeenschap van<br />

Honkers een motor van<br />

sociale cohesie'<br />

Het Honkhuis is een hoekpand met vijf bouwlagen en een benutbare oppervlakte van 1.100 m².<br />

Doorheen <strong>de</strong> jaren wer<strong>de</strong>n <strong>de</strong> 6 hectare van<br />

universitaire campus ‘Hertogensite’ maximaal<br />

bebouwd met een kluwen van ziekenhuisvleugels.<br />

Het resultaat was een domein dat volledig<br />

van het ste<strong>de</strong>lijk netwerk was afgesloten.<br />

Stad Leuven wil daar veran<strong>de</strong>ring in brengen<br />

door enkele volumes te herbestemmen en te<br />

integreren in nieuwe bouwclusters rondom <strong>de</strong><br />

centrale open parkruimte <strong>aan</strong> <strong>de</strong> oevers van<br />

<strong>de</strong> opengeleg<strong>de</strong> Dijle. “Het erfgoed wordt dus<br />

niet abstract verzelfstandigd, maar op een natuurlijke<br />

wijze in <strong>de</strong> vernieuw<strong>de</strong> ste<strong>de</strong>lijke context<br />

geïntegreerd”, vertelt Jan Mannaerts, ir. architect<br />

en vennoot bij 360 architecten. “In het<br />

veelzijdige programma blijft <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>component<br />

tastbaar <strong>aan</strong>wezig, zoals in het Honkhuis dat<br />

onlangs werd opgeleverd. Ver<strong>de</strong>r is er een variëteit<br />

<strong>aan</strong> woonformules voorzien, alsook een<br />

nieuwe podiumkunstenzaal, het museum van<br />

<strong>de</strong> geschie<strong>de</strong>nis van <strong>de</strong> universiteit en diverse<br />

ontmoetings- en congresruimtes. Winkels, een<br />

70 BOUWEN ZORG.EU


LEUVEN HONKHUIS<br />

hotel en verschillen<strong>de</strong> horecafaciliteiten vervolledigen<br />

<strong>de</strong> functiemix.”<br />

MEERDERE PROJECTEN<br />

360 architecten speelt een belangrijke rol<br />

in <strong>de</strong>ze reconversie. Het architectenbureau<br />

werkte samen met De Gregorio & Partners het<br />

masterplan uit én is verantwoor<strong>de</strong>lijk voor vier<br />

projecten: WinkelWonen (gemengd project<br />

dat clustert met <strong>de</strong> nieuwe Podiumzaal), <strong>de</strong><br />

reconversie van het Oud Gasthuis tot hotel en<br />

congresruimte, <strong>de</strong> cohousing BotaniCo (reconversie<br />

van <strong>de</strong> meisjesschool en nieuwbouw) en<br />

het Honkhuis voor begeleid zelfstandig wonen<br />

van jongvolwassenen met een mentale beperking.<br />

“Dit laatste kreeg een prominente plek<br />

binnen het masterplan”, aldus Mannaerts. “Aan<br />

<strong>de</strong> Min<strong>de</strong>rbroe<strong>de</strong>rstraat werkt het Honkhuis<br />

een best<strong>aan</strong><strong>de</strong> blin<strong>de</strong> gevel af en maakt het <strong>de</strong><br />

hoek naar het vergroen<strong>de</strong> binnengebied en <strong>de</strong><br />

opengeleg<strong>de</strong> Dijle. In <strong>de</strong> nieuwe wijk vormt<br />

<strong>de</strong> gemeenschap van Honkers een motor van<br />

sociale cohesie, met een open, collectieve werking<br />

die geënt is op <strong>de</strong> buurt.”<br />

NIEUW EN OUD VERENIGD<br />

Het Honkhuis werd opgevat als een huis in<br />

plaats van een instelling. ‘Gewoon wonen’<br />

staat centraal: <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>functionaliteit is <strong>aan</strong>wezig,<br />

maar niet beeldbepalend. “Het gebouw is<br />

ontworpen volgens <strong>de</strong> principes van integrale<br />

toegankelijkheid, waarbij erop werd toegezien<br />

dat <strong>de</strong> technisch-functionalistische insteek niet<br />

<strong>de</strong> bovenhand kreeg op <strong>de</strong> huiselijkheid van <strong>de</strong><br />

woning”, verdui<strong>de</strong>lijkt Mannaerts. “We kozen<br />

voor een eigentijds concept dat zich in <strong>de</strong> neogotische<br />

architectuur van <strong>de</strong> directe omgeving<br />

integreert. Zon<strong>de</strong>r letterlijk te citeren, creëer<strong>de</strong>n<br />

we een bijna klassiek verticaal gevelritme<br />

door een spel van erkers en hoekverdraaiingen.<br />

De gevel vouwt zich om het woonprogramma<br />

heen en <strong>zorg</strong>t voor tal van specifieke plekken en<br />

kamers in het interieur. We kozen baksteen als<br />

hoofdmateriaal, naar analogie met <strong>de</strong> negentien<strong>de</strong>-eeuwse<br />

baksteenarchitectuur van <strong>de</strong> monumentenzone<br />

rond <strong>de</strong> Min<strong>de</strong>rbroe<strong>de</strong>rsstraat.<br />

De hel<strong>de</strong>re zandkleur van <strong>de</strong> baksteen blijft<br />

bewust weg van <strong>de</strong> donkerro<strong>de</strong> hoofdtoon van<br />

<strong>de</strong>ze historische monumenten, voegt een lichte<br />

toets toe en sluit dui<strong>de</strong>lijk <strong>aan</strong> bij <strong>de</strong> geel-beige<br />

zandsteen van <strong>de</strong> historische omwalling <strong>aan</strong><br />

<strong>de</strong> Hertogensite. Het gebouw raakt <strong>de</strong> grond<br />

met een beige betonnen plint met variëren<strong>de</strong><br />

hoogtes. Verticaal gelegd metselwerk voegt een<br />

subtiel ornament toe en creëert een zichtbare,<br />

maar dynamische kroonlijst. Op die manier g<strong>aan</strong><br />

<strong>de</strong> klassieke architectonische thema's in dialoog<br />

met <strong>de</strong> expressieve neogotische architectuur<br />

van <strong>de</strong> omgeving.”<br />

BINNENSTEDELIJK ZORGWONEN<br />

Het Honkhuis is een hoekpand met vijf bouwlagen<br />

en een benutbare oppervlakte van 1.100<br />

m². Er zijn <strong>de</strong>rtien studio’s voorzien, elk met<br />

eigen dag- en nachthoek en sanitair. “Koken<br />

en eten gebeurt gemeenschappelijk”, vervolgt<br />

Mannaerts. “Een ge<strong>de</strong>el<strong>de</strong> zithoek, tuintje, polyvalente<br />

therapieruimte en bureel/gespreksruimte<br />

vervolledigen het collectieve programma.<br />

Daarnaast is er voor <strong>de</strong> inslapen<strong>de</strong> wacht<br />

een eigen kamer met sanitair voorzien. Het<br />

Honkhuis is fundamenteel duurzaam door <strong>de</strong><br />

binnenste<strong>de</strong>lijke locatie en <strong>de</strong> compacte vorm,<br />

<strong>de</strong> sterk geïsoleer<strong>de</strong> buitenschil en <strong>de</strong> afgemeten<br />

dimensionering van <strong>de</strong> beglazing en zonwering.<br />

Verwarmen gebeurt door mid<strong>de</strong>l van<br />

lagetemperatuur vloerverwarming en er zijn<br />

PV-panelen geïnstalleerd op het dak. ■<br />

Het Honkhuis is fundamenteel duurzaam, on<strong>de</strong>r<br />

meer door <strong>de</strong> binnenste<strong>de</strong>lijke locatie.<br />

Feiten en cijfers<br />

BOUWHEER<br />

Resiterra (Leuven)<br />

ARCHITECT<br />

360 architecten (Gent)<br />

HOOFDAANNEMER<br />

Van<strong>de</strong>nbos Bouwon<strong>de</strong>rneming<br />

(Alken)<br />

Er zijn <strong>de</strong>rtien studio’s voorzien, elk met eigen dag- en nachthoek en sanitair.<br />

Koken en eten gebeurt gemeenschappelijk.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

71


Samen bouwen<br />

<strong>aan</strong> <strong>de</strong> <strong>zorg</strong><br />

Verbouw Nieuwbouw Bouwservice Brandveiligheid


ZORG FLITS<br />

Tekst | Bravis Ziekenhuis Beeld | Anne van Vegchel, Bravis ziekenhuis<br />

Gezon<strong>de</strong> leefstijl <strong>zorg</strong>t voor sneller herstel<br />

en voorkomt bepaal<strong>de</strong> <strong>aan</strong>doeningen<br />

Opening Leefstijlloket<br />

in het Bravis ziekenhuis<br />

Een ongezon<strong>de</strong> leefstijl speelt een belangrijke rol bij het ontst<strong>aan</strong> van bijvoorbeeld hart- en<br />

vaatziekten, diabetes type II en verschillen<strong>de</strong> vormen van kanker. Patiënten van het Bravis ziekenhuis<br />

die graag <strong>aan</strong> <strong>de</strong> slag willen met hun leefstijl, kunnen vanaf <strong>de</strong>ze m<strong>aan</strong>d doorverwezen wor<strong>de</strong>n<br />

naar het Leefstijlloket in het Bravis ziekenhuis in Roosendaal. In dit loket helpen leefstijlmakelaars<br />

patiënten om hun leefstijl in kaart te brengen en ze bie<strong>de</strong>n handvatten om ongezon<strong>de</strong> gewoontes<br />

<strong>aan</strong> te pakken met initiatieven uit <strong>de</strong> eigen regio. Het Leefstijlloket werd op vrijdag 26 januari <strong>2024</strong><br />

officieel geopend door wethou<strong>de</strong>r René van Gin<strong>de</strong>ren van <strong>de</strong> gemeente Roosendaal.<br />

“Het <strong>aan</strong>tal mensen met een <strong>aan</strong>doening die is veroorzaakt door een<br />

ongezon<strong>de</strong> leefstijl is <strong>de</strong> afgelopen jaren flink gestegen en we verwachten<br />

dat dit alleen maar toeneemt”, vertelt Anne van Vegchel, sportarts<br />

in het Bravis ziekenhuis. “Een gezon<strong>de</strong> leefstijl kan ervoor <strong>zorg</strong>en dat<br />

medische behan<strong>de</strong>lingen beter werken, iemand sneller herstelt en het<br />

kan bepaal<strong>de</strong> <strong>aan</strong>doeningen zelfs voorkomen. Het is dan ook belangrijk<br />

om ongezon<strong>de</strong> gewoontes te bespreken, maar specialisten hebben daar<br />

vaak niet <strong>de</strong> tijd en mid<strong>de</strong>len voor.”<br />

SAMEN WORD JE BETER<br />

Het Leefstijlloket is een initiatief van samenwerkingsverband West-<br />

West, het Bravis ziekenhuis, Thuis<strong>zorg</strong> West-Brabant, WijZijn en GGD<br />

West-Brabant. ■<br />

WAT IS HET LEEFSTIJLLOKET?<br />

In het Leefstijlloket st<strong>aan</strong> <strong>de</strong> leefstijlmakelaars van Thuis<strong>zorg</strong> West-<br />

Brabant (TWB) en welzijnsorganisatie WijZijn uitgebreid stil bij voeding,<br />

beweging, ontspanning, het sociale netwerk en mid<strong>de</strong>len waaron<strong>de</strong>r het<br />

gebruik van alcohol, roken en drugs. Nadat dui<strong>de</strong>lijk is welke verbeterpunten<br />

er zijn, wordt er een plan gemaakt om <strong>de</strong> leefstijl te verbeteren.<br />

Dit plan bestaat uit acties die <strong>de</strong> patiënt zelf – buiten het ziekenhuis – kan<br />

uitvoeren. Bijvoorbeeld met hulp van een fysiotherapeut, diëtist, welzijnsorganisatie,<br />

gemeente, sportclub, hobbymatige vereniging of vrijwilligerswerk.<br />

De leefstijlmakelaar kijkt hierbij niet alleen naar wat er nodig is,<br />

maar ook naar wat iemand leuk vindt en wat er bij <strong>de</strong> patiënt in <strong>de</strong> buurt<br />

zit. Een traject bij het Leefstijlloket duurt gemid<strong>de</strong>ld drie m<strong>aan</strong><strong>de</strong>n. Aan<br />

het Leefstijlloket zijn geen kosten verbon<strong>de</strong>n, maar <strong>aan</strong> <strong>de</strong> vervolgstappen<br />

(bijvoorbeeld een abonnement op een sportschool of vereniging)<br />

kunnen wel kosten verbon<strong>de</strong>n zijn.<br />

OPENINGSTIJDEN EN LOCATIE<br />

Het leefstijlloket is elke m<strong>aan</strong>dag en woensdag geopend en te vin<strong>de</strong>n in<br />

<strong>de</strong> centrale hal van het Bravis ziekenhuis in Roosendaal. Voor een bezoek<br />

<strong>aan</strong> het Leefstijlloket is een doorverwijzing van een specialist van het<br />

Bravis ziekenhuis nodig. Op dit moment wor<strong>de</strong>n alleen Bravis-patiënten<br />

van <strong>de</strong> af<strong>de</strong>lingen MDL en Interne Geneeskun<strong>de</strong> doorverwezen. Op<br />

termijn breidt <strong>de</strong>ze mogelijkheid uit naar alle specialismes binnen het ziekenhuis<br />

en naar on<strong>de</strong>r meer huisartsen en thuis- en welzijnsorganisaties.<br />

Wethou<strong>de</strong>r René van Gin<strong>de</strong>ren tij<strong>de</strong>ns voor <strong>de</strong> openingshan<strong>de</strong>ling.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

73


Healing Spaces<br />

‘Live’ op <strong>de</strong> beurs Inspire<br />

Health & Care in Flan<strong>de</strong>rs<br />

Expo Gent op 19, 20 of 21<br />

maart, stan<strong>de</strong>n 1300 & 1306.<br />

Healing Spaces, een b<strong>aan</strong>brekend, inspirerend Indoor/Outdoor<br />

concept door Studio M met Moments Furniture & Renson.<br />

Beleef Healing Spaces, een toon<strong>aan</strong>geven<strong>de</strong> visie op <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>faciliteit van morgen, een<br />

doordacht zintuiglijk belevingsconcept waar het welbevin<strong>de</strong>n van bewoners, patiënten,<br />

bezoekers en me<strong>de</strong>werkers centraal staat.


Dubbel doel<br />

bereikt:<br />

HYGIËNE<br />

ENVEILIGHEID<br />

Aerocom_advertentie_95x130mm.indd 1 7/09/2023 09:55<br />

ELEKTRONISCHE<br />

WASTAFELMENGKRAAN<br />

Hoe een samenwerking tussen 2<br />

gespecialiseer<strong>de</strong> firma’s met een uitgebrei<strong>de</strong><br />

expertise in sanitair, kan lei<strong>de</strong>n tot<br />

grootse resultaten. Sanitair met<br />

een gou<strong>de</strong>n randje<br />

ref. 2564T1EP<br />

100 % hygiëne: geen manueel<br />

contact<br />

Antibacteriële periodieke<br />

spoeling<br />

Wegwerpbare en <strong>de</strong>monteerbare<br />

BIOCLIP uitloop<br />

Lichaam en uitloop<br />

met glad<strong>de</strong> binnenkant<br />

(beperkt bacterievorming)<br />

Automatische sluiting bij het<br />

verwij<strong>de</strong>ren van <strong>de</strong> han<strong>de</strong>n<br />

Gefaseer<strong>de</strong> waterstraal<br />

Vliegen NV<br />

Meeuwerkiezel 37<br />

3960 Bree<br />

www.vliegennv.be<br />

Sanitair Blon<strong>de</strong>el<br />

Hospitaalweg 14<br />

8510 MARKE<br />

www.sanitairblon<strong>de</strong>el.be<br />

GARANTIE<br />

JAAR<br />

JAAR<br />

HERSTELGARANTIE<br />

<strong>de</strong>labiebenelux.com


TER AAR FUTURAHUIS<br />

Tekst | Annemarie Thönissen Beeld | Van Vliet Bouw B.V.<br />

Wonen en ver<strong>zorg</strong>ing in<br />

toekomstbestendige pan<strong>de</strong>n<br />

Het <strong>zorg</strong>complex in Ter Aar is alweer het achtste <strong>zorg</strong>complex dat Van Vliet Bouw B.V. heeft<br />

gebouwd. Lars van <strong>de</strong>n Akker, directeur-eigenaar van Van Vliet Bouw B.V. vertelt over zijn missie om<br />

<strong>zorg</strong>woningen van hoge kwaliteit af te leveren die ook nog eens energieneutraal zijn.<br />

“Onze intentie is altijd geweest om op een open manier veel samen te werken met opdrachtgevers en an<strong>de</strong>re <strong>aan</strong>nemers en bedrijven.”<br />

Het i<strong>de</strong>e voor <strong>de</strong> woon-<strong>zorg</strong>complexen ontstond<br />

in 2008. “Futura<strong>zorg</strong> is ontst<strong>aan</strong> vanuit<br />

<strong>de</strong> vraag naar kleinschalige <strong>zorg</strong> met regie voor<br />

<strong>de</strong> bewoners. Op dit moment zijn er meer<strong>de</strong>re<br />

concepten in Ne<strong>de</strong>rland, maar in 2008 waren<br />

we nog uniek. De bouw, ontwikkeling en <strong>zorg</strong><br />

zetten we zelf op”, legt Van <strong>de</strong>n Akker uit.<br />

Van Vliet Bouw B.V. ontwikkelt innovatieve<br />

producten en diensten en geeft dat allemaal<br />

vorm. “We be<strong>de</strong>nken hoe we het zelf, in <strong>de</strong><br />

<strong>zorg</strong>, het liefst zien. Daar zijn optimale gebouwen<br />

uit ontst<strong>aan</strong>. Voor <strong>de</strong> totstandkoming<br />

hebben we on<strong>de</strong>r meer <strong>de</strong> expertise gebruikt<br />

van personen met kennis van <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>, adviseurs,<br />

gemeentes, GGZ en onze eigen kennis<br />

en expertise.”<br />

DE VOORDELEN<br />

Vanuit een duurzame gedachte was het realiseren<br />

van een duurzaam leefklimaat een belangrijk<br />

doel, vertelt Van <strong>de</strong>n Akker. “Denk hierbij<br />

bijvoorbeeld <strong>aan</strong> veel licht, een goe<strong>de</strong> luchtkwaliteit,<br />

overzichtelijkheid, een ruime opzet<br />

en een mooie uitstraling. Dit staat allemaal in<br />

dienst van <strong>de</strong> bewoners, zodat zij zich optimaal<br />

thuis voelen.” Met <strong>de</strong>ze woningen kan <strong>de</strong> hoge<br />

vraag naar <strong>zorg</strong> wor<strong>de</strong>n beantwoord. “We krijgen<br />

zelfs <strong>aan</strong>vragen van gemeentes. Zo is dit<br />

complex in Ter Aar ook tot stand gekomen. In<br />

Nieuwveen staat eenzelf<strong>de</strong> complex van ons.<br />

Hiermee is dit een goe<strong>de</strong> <strong>aan</strong>vulling in <strong>de</strong> regio<br />

om te voorzien in <strong>de</strong> <strong>zorg</strong> voor ou<strong>de</strong>ren.”<br />

ENERGIENEUTRAAL<br />

Van <strong>de</strong>n Akker vertelt dat hij bij vorige projecten<br />

veelal gekeken heeft naar wat het bedrijf<br />

kon overnemen van eer<strong>de</strong>re projecten. Nu is<br />

gekeken naar een extra duurzaamheidsslag.<br />

76 BOUWEN ZORG.EU


TER AAR FUTURAHUIS<br />

20 JAAR VAKMANSCHAP<br />

TOEGEPAST<br />

In 2003 begon Van Vliet Bouw B.V. en al snel<br />

vorm<strong>de</strong> het bedrijf een samenwerkingsverband<br />

met een groep van 6 <strong>aan</strong>nemers, Sament,<br />

om <strong>de</strong> han<strong>de</strong>n ineen te sl<strong>aan</strong> voor innovatieve<br />

houtbouwtoepassingen. “Onze intentie is altijd<br />

geweest om op een open manier veel samen<br />

te werken met opdrachtgevers en an<strong>de</strong>re <strong>aan</strong>nemers<br />

en bedrijven. We werken met veel innovatieve<br />

producten en diensten. Dit was dan<br />

ook <strong>de</strong> basis voor Futura. Sinds 2006 proberen<br />

we samen met an<strong>de</strong>re bedrijven te innoveren.<br />

Zo is het prefab houtbouwsysteem ontst<strong>aan</strong>.<br />

Dit is een verbeter<strong>de</strong> versie van het welbeken<strong>de</strong><br />

houtbouwskelet. Wij hebben gekeken<br />

naar <strong>de</strong>taillering en geluidsklachten”, vertelt<br />

Van <strong>de</strong>n Akker. “Met dit houtbouwsysteem,<br />

maar ook met onze an<strong>de</strong>re werken, hou<strong>de</strong>n<br />

wij ons al 20 jaar bezig met duurzaamheid, dat<br />

is uniek!” ■<br />

“We be<strong>de</strong>nken hoe we het zelf, in <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>, het liefst<br />

zien. Daar zijn optimale gebouwen uit ontst<strong>aan</strong>.”<br />

'Veel licht, een<br />

goe<strong>de</strong> luchtkwaliteit,<br />

overzichtelijkheid, een<br />

ruime opzet en een<br />

mooie uitstraling'<br />

“Eer<strong>de</strong>r had<strong>de</strong>n we altijd al energielabel A en vol<strong>de</strong><strong>de</strong>n we <strong>aan</strong> <strong>de</strong> BENG-normering, maar nu was ons doel<br />

energieneutraal.”<br />

“Eer<strong>de</strong>r had<strong>de</strong>n we altijd al energielabel A<br />

en vol<strong>de</strong><strong>de</strong>n we <strong>aan</strong> <strong>de</strong> BENG-normering,<br />

maar nu was ons doel energieneutraal. Dat<br />

was wel een puzzel, omdat het lastig is om<br />

én een duurzaam leefklimaat te realiseren<br />

met fijne verwarmingen én het gebouw toch<br />

energieneutraal te hou<strong>de</strong>n. Gelukkig hebben<br />

wij veel expertise in huis, doordat we al sinds<br />

begin 2000 bezig zijn met hout als bouwconstructie.<br />

Hout is CO 2<br />

-gunstiger dan bijvoorbeeld<br />

beton en is gemakkelijk <strong>aan</strong>pasbaar en<br />

dus van functie te veran<strong>de</strong>ren. Zo bouw je<br />

heel duurzaam.”<br />

“Alles staat in dienst van <strong>de</strong> bewoners, zodat zij zich optimaal thuis voelen.”<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

77


TWEE<br />

VASTGOEDDAGEN<br />

VOOR DE ZORG<br />

Care en Cure kennen hun eigen specifieke uitdagingen<br />

rondom vastgoed. En dus organiseert IVVD, net als<br />

vorig jaar, twee congressen voor <strong>de</strong>ze twee sectoren.<br />

Inspireren<strong>de</strong> sprekers uit uw eigen vakgebied <strong>de</strong>len hun<br />

praktijkverhalen en visies. We g<strong>aan</strong> met elkaar in gesprek<br />

over <strong>de</strong> thema’s die spelen. Want <strong>de</strong> uitdagingen waar we<br />

binnen het maatschappelijk vastgoed voor st<strong>aan</strong>, kunnen<br />

we alleen met elkaar <strong>aan</strong>g<strong>aan</strong>. Elkaar ontmoeten, kennis<br />

<strong>de</strong>len en leren van elkaar st<strong>aan</strong> daarom centraal op bei<strong>de</strong><br />

dagen. Noteer ze alvast in uw agenda!<br />

ZORGVASTGOEDDAG CARE<br />

22 MEI <strong>2024</strong><br />

ZORGVASTGOEDDAG CURE<br />

13 NOVEMBER <strong>2024</strong><br />

IVVD on<strong>de</strong>rsteunt me<strong>de</strong>werkers, beleidsmakers en beslissers in het publiekmaatschappelijk<br />

vastgoed bij het realiseren van toekomstbestendig vastgoed,<br />

het creëren van maatschappelijke meerwaar<strong>de</strong> en het maken van duurzame keuzes.<br />

Als onafhankelijk instituut, brengen we <strong>de</strong> kennis van partijen uit <strong>de</strong> gehele<br />

maatschappelijke vastgoedketen, vanuit verschillen<strong>de</strong> perspectieven samen.<br />

Meer informatie:<br />

www.IVVD.nl / agenda


PLATFORM OVER BOUW EN ONTWIKKELING IN DE ZORG IN VLAANDEREN EN NEDERLAND<br />

BOUWEN ZORG<br />

PARTNER WORDEN<br />

VAN BOUWEN AAN<br />

DE ZORG?<br />

Zowel op <strong>de</strong> website als in <strong>de</strong> gedrukte<br />

versie bie<strong>de</strong>n we u <strong>de</strong> mogelijkheid om<br />

on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el uit te maken van het overzicht<br />

met <strong>de</strong> meest gerenommeer<strong>de</strong> fabrikanten<br />

en toeleverancieres in <strong>de</strong> branche.<br />

Zo kunt u on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re:<br />

• Toegevoegd wor<strong>de</strong>n als<br />

partner op <strong>de</strong> servicepagina’s<br />

van het vaktijdschrift<br />

• Een kosteloze vermelding krijgen in<br />

<strong>de</strong> geheel vernieuw<strong>de</strong> bedrijvenin<strong>de</strong>x<br />

op bouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong><strong>zorg</strong>.eu<br />

• Een gesponsor<strong>de</strong> positie met persoonlijke<br />

profielpagina op bouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong><strong>zorg</strong>.eu<br />

verkrijgen<br />

• Uw eigen profielwidget inzetten,<br />

gekoppeld <strong>aan</strong> <strong>de</strong> redactionele content,<br />

nieuwsberichten en overige<br />

relevante marketingtools<br />

Ook geïnteresseerd?<br />

• Bel naar +31 495 45 00 95<br />

• Ga naar bouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong><strong>zorg</strong>.eu/adverteren<br />

• Scan <strong>de</strong> QR co<strong>de</strong><br />

SCAN DE<br />

QR CODE<br />

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze<br />

samenwerkingspakketten<br />

bouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong><strong>zorg</strong>.eu


ZORGPARTNERS<br />

Voor uitgebrei<strong>de</strong> informatie over<br />

<strong>de</strong> <strong>zorg</strong>partners, scan <strong>de</strong>ze QR co<strong>de</strong><br />

met uw smartphone<br />

bouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong><strong>zorg</strong>.eu/bedrijf<br />

NEDERLAND<br />

CLEANROOMS<br />

INRICHTING<br />

AANGEPAST SANITAIR<br />

LOPITAL NEDERLAND BV<br />

Laarakkerweg 9<br />

5061 JR OISTERWIJK<br />

T +31 13 523 93 00<br />

E info@lopital.nl<br />

W www.lopital.nl<br />

AANNEMERS - BOUWBEDRIJVEN<br />

VRIES EN VERBURG BOUW B.V., DE<br />

Postbus 59<br />

2820 AB STOLWIJK<br />

T +31 182 34 17 41<br />

E info@<strong>de</strong>vriesverburg.nl<br />

W www.<strong>de</strong>vriesverburg.nl<br />

AKOESTISCHE/ PANELEN EN GORDIJNEN<br />

CADOLTO BENELUX<br />

Dorpsstraat 8a<br />

4181 BN WAARDENBURG<br />

T +31 418 65 15 44<br />

E p.vanthiel@cadolto.nl<br />

W www.cadolto.nl<br />

BLOM CARE<br />

Zeilmakersstraat 4<br />

86<strong>01</strong> WT Sneek<br />

T +31 (0)515 33 41 00<br />

E info@blominteriors.com<br />

GB CONSTRUCT BV<br />

De Waterlaat 2<br />

5571 MZ BERGEIJK<br />

T +31 497 55 65 65<br />

E info@gb-construct.nl<br />

W www.gebe-construct.nl<br />

ARTIMO TEXTILES B.V.<br />

De Meeten 53<br />

4706 NK ROOSENDAAL<br />

T +31 165 54 39 40<br />

E info@artimo.nl<br />

W www.artimo.nl<br />

CLEANROOM COMBINATION GROUP BV<br />

De Waterlaat 2<br />

5571 MZ BERGEIJK<br />

T +31 497 55 65 65<br />

E info@cleanroomcg.nl<br />

W www.cleanroomcg.com<br />

W www.blomcare.com<br />

EXSTA NEDERLAND BV<br />

Industrieweg 72<br />

5145 PW WAALWIJK<br />

T +31 416 33 11 66<br />

KBM GROEP<br />

Scheepmakerstraat 2<br />

2222 AC KATWIJK ZH<br />

T +31 71 402 92 15<br />

E info@kbm.nl<br />

W www.kbm.nl<br />

BEDDEN EN TOEBEHOREN<br />

SRBA CONTROLLED EVIRONMENT<br />

Droogdokkeneiland 7<br />

5026 SP TILBURG<br />

T +31 76 504 70 80<br />

E info@srbagroup.com<br />

W www.srbagroup.com<br />

E info@exsta.nl<br />

W www.exsta.nl<br />

FHMeubelen<br />

specialist in projectmeubilair<br />

MEDICOMZES AMSTERDAM<br />

T +31 (0)20 6966886<br />

E amsterdam@medicomzes.nl<br />

MEDICOMZES GRONINGEN<br />

T +31 50 549 54 95<br />

E groningen@medicomzes.nl<br />

W www.MEDICOMZES.nl<br />

MALSCH NEDERLAND B.V.<br />

Nijverheidsweg 8<br />

5071 NK UDENHOUT<br />

T +31 13 207 30 25<br />

E info@malsch.nl<br />

W www.malsch.nl<br />

BOUWMANAGEMENT<br />

HANG- SLUITWERK<br />

DORMAKABA NEDERLAND B.V.<br />

Dalwagen 45<br />

6669 CB DODEWAARD<br />

T +31 88 352 33 33<br />

E info.nl@dormakaba.com<br />

W www.dormakaba.nl<br />

FH MEUBELEN<br />

Spoorweg 2C<br />

5963 NJ HEGELSOM<br />

T +31 77 302 10 34<br />

E info@fhmeubelen.nl<br />

W www.fhmeubelen.nl<br />

LENSEN PROJECTINRICHTERS BV<br />

Energieweg 1<br />

4231 DJ MEERKERK<br />

T +31 183 35 23 32<br />

E info@pvanleeuwen.nl<br />

W www.pvanleeuwen.nl<br />

ABSTRACT MANAGEMENT & ADVIES<br />

DORDRECHT<br />

Wilgenbos 20<br />

3311 JX DORDRECHT<br />

T +31 6 54 23 67 36<br />

E rvorst@abstractmanagement.nl<br />

W www.abstractmanagement.nl<br />

GEZE BENELUX B.V.<br />

Steenoven 36<br />

5626 DK EINDHOVEN<br />

T +31 40 262 90 80<br />

E benelux.nl@geze.com<br />

W www.gezebenelux.com<br />

Schimminck 1<br />

53<strong>01</strong> KR ZALTBOMMEL<br />

T +31 (0)88 599 05 99<br />

E info@lensen.nl<br />

W www.lensen.nl<br />

80 BOUWEN ZORG.EU


ZORGPARTNERS<br />

Voor uitgebrei<strong>de</strong> informatie over<br />

<strong>de</strong> <strong>zorg</strong>partners, scan <strong>de</strong>ze QR co<strong>de</strong><br />

met uw smartphone<br />

bouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong><strong>zorg</strong>.eu/bedrijf<br />

MEDICIJN KOELKASTEN<br />

OPERATIEKAMERS<br />

PROJECTSOLUTIONS<br />

VERVOORT MEUBELEN<br />

Edisonstraat 3 ind. Tijvoort<br />

5051 DS GOIRLE<br />

T +31 13 534 00 34<br />

E info@vervoort.nl<br />

W www.vervoort.nl<br />

INSTALLATIETECHNIEK<br />

VONMARCKEN<br />

Aardvletterweg 10<br />

3417 XL MONTFOORT<br />

T +31 348 75 21 52<br />

E info@vonmarcken.nl<br />

W www.vonmarcken.nl<br />

MEDEXS B.V.<br />

Remmer<strong>de</strong>n 124<br />

3911 TZ RHENEN<br />

T +31 317 61 44 61<br />

E info@me<strong>de</strong>xs.com<br />

W www.me<strong>de</strong>xs.com<br />

TWAN PROJECT SOLUTIONS<br />

Oranje-Nassaul<strong>aan</strong> 89<br />

5491 HD SINT-OEDENRODE<br />

T +31 6 23 60 33 14<br />

E twan@twanprojectsolutions.nl<br />

W www.twanprojectsolutions.nl<br />

MEDISCHE INRICHTING<br />

RÖNTGENBESCHERMING<br />

VAN DORP PROJECTEN B.V.<br />

Fasciantio Boulevard 602<br />

2909 VA CAPELLE AAN DEN IJSSEL<br />

T +31 10 487 88 00<br />

E projecten@vandorp.eu<br />

W www.vandorp.eu<br />

INTERIEURARCHITECHTEN<br />

verbon<strong>de</strong>n <strong>aan</strong> stichting mens & architectuur<br />

INTERIEURARCHITECT A. VAN DER GUN<br />

Van Hogendorpplein 58<br />

5051 ST GOIRLE<br />

T +31 6 22 80 67 <strong>01</strong><br />

E info@andrevan<strong>de</strong>rgun.nl<br />

W www.andrevan<strong>de</strong>rgun.nl<br />

INTERIEURBOUW<br />

MEDIFIX B.V.<br />

Nijverheidsweg 8<br />

5071 NK UDENHOUT<br />

T +31 13 51 11 11<br />

E info@medifix.nl<br />

W www.medifix.nl<br />

STEELCO BENELUX B.V.<br />

De Limiet 2<br />

4131 NR VIANEN<br />

T +31 349 79 98 65<br />

E info-benelux@steelcogroup.com<br />

W www.steelcogroup.com<br />

WAARDENBURG MEDICAL<br />

Dorpsstraat 8a<br />

4181 BN WAARDENBURG<br />

T +31 418 65 10 78<br />

E info@waar<strong>de</strong>nburgmedical.com<br />

W www.waar<strong>de</strong>nburgmedical.com<br />

MEUBILAIR<br />

OKCN<br />

Ou<strong>de</strong> Apeldoornseweg 41<br />

7333 NR APELDOORN<br />

T +31 85 902 91 06<br />

E info@okcn.nl<br />

W www.okcn.nl<br />

ROPASYSTEMS B.V.<br />

Belleweg 9<br />

5711 DH SOMEREN<br />

T +31 493 47 36 37<br />

E info@ropasystems.nl<br />

W www.ropasystems.nl<br />

PLANTEN<br />

FIORI PROJECT BV<br />

Lovense Kanaaldijk 145<br />

5<strong>01</strong>3 BJ Tilburg<br />

T +31 13 536 90 20<br />

E info@fioriproject.nl<br />

W www.fioriproject.nl<br />

PROJECTSERVICE<br />

RÖNTGENGLAS BV<br />

Belleweg 9<br />

5711 DH SOMEREN<br />

T +31 493 47 23 99<br />

E info@rontgenglas.nl<br />

W www.rontgenglas.nl<br />

Röntgenglas bv<br />

SEPARATIEGORDIJNEN<br />

SEPAGO<br />

De Meeten 53<br />

4706 NK ROOSENDAAL<br />

T +31 165 54 39 40<br />

E info@sepagodisposables.com<br />

W www.sepagodisposables.com<br />

TOEGANGSCONTROLE<br />

PROJECTSERVICE<br />

WARMERDAM SPECIAAL<br />

MEUBILAIR BV, VAN<br />

Faradaystraat 1<br />

4004 JZ TIEL<br />

T +31 344 72 28 00<br />

E info@wsm.nl<br />

W www.wsm.nlMEDISCHE INRICH<br />

HAELVOET NV<br />

Schimminck 1<br />

53<strong>01</strong> KR ZALTBOMMEL<br />

T +31 88 599 05 80<br />

E info@haelvoet.nl<br />

W www.haelvoet.nl<br />

M-PROJECTSERVICE BV<br />

Steenoven 4C<br />

5626 DK EINDHOVEN<br />

T +31 40 292 79 50<br />

E info@m-projectservice.nl<br />

W www.m-projectservice.nl<br />

KAh3xaq#cHNQos38<br />

SALTO SYSTEMS BV<br />

Schiplui<strong>de</strong>nl<strong>aan</strong> 4<br />

1062 HE AMSTERDAM<br />

T +31 20 635 31 00<br />

E info.nl@saltosystems.com<br />

W www.saltosystems.nl<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

81


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)<br />

ZORGPARTNERS<br />

Voor uitgebrei<strong>de</strong> informatie over<br />

<strong>de</strong> <strong>zorg</strong>partners, scan <strong>de</strong>ze QR co<strong>de</strong><br />

met uw smartphone<br />

bouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong><strong>zorg</strong>.eu/bedrijf<br />

VLOEREN<br />

BELGIË<br />

BEWEGWIJZERING<br />

INTERIEURBOUW<br />

AANGEPAST SANITAIR<br />

ELIËNS INTERIEURPROJECTEN<br />

Sluisweg 1<br />

5145 PE WAALWIJK<br />

Postbus 88<br />

5680 AB BEST<br />

T +31 499 37 55 45<br />

E info@eliensproject.nl<br />

W www.eliensproject.nl<br />

DELABIE BENELUX<br />

Bergensesteenweg 106A, bus 5<br />

B-1600 SINT-PIETERS-LEEUW<br />

T +32 25 20 16 76<br />

E info@<strong>de</strong>labiebenelux.com<br />

W www.<strong>de</strong>labiebenelux.com<br />

JL SIGNS<br />

Winterstraat 12<br />

3500 HASSELT<br />

T +32 11 153 800<br />

E info@jlsigns.be<br />

W www.jlsigns.be<br />

EB PROJECTS<br />

Toekomstl<strong>aan</strong> 41<br />

B-2220 HERENTALS<br />

T +32 14 28 55 20<br />

E info@EBprojects.be<br />

W www.EBprojects.be<br />

CLEANROOMS<br />

MEUBILAIR<br />

GERFLOR BENELUX B.V.<br />

Postbus 7102<br />

5605 JC EINDHOVEN<br />

T +31 40 266 17 00<br />

E gerflornl@gerflor.com<br />

W www.gerflor.nl<br />

LOPITAL NEDERLAND BV<br />

Antwerpsesteenweg 124<br />

B-2630 AARTSELAAR<br />

T +32 3 870 51 60<br />

E info@lopital.be<br />

W www.lopital.be<br />

ARCHITECTUUR<br />

AR-TE<br />

Remyl<strong>aan</strong> 2b<br />

B-3<strong>01</strong>8 LEUVEN<br />

T +32 16 50 80 00<br />

CCG BELGIUM BVBA<br />

De Waterlaat 2<br />

5571 MZ BERGEIJK<br />

T +31 497 55 65 65<br />

E info@ccg-belgium.be<br />

HANG- SLUITWERK<br />

HAELVOET NV<br />

Leon Bekaertstraat 8<br />

B-8770 INGELMUNSTER<br />

T +32 51 48 66 95<br />

E info@haelvoet.be<br />

W www.haelvoet.be<br />

VLOEREN<br />

NORA FLOORING SYSTEMS B.V.<br />

Industriel<strong>aan</strong> 15<br />

3925 BD SCHERPENZEEL<br />

T +31 416 28 61 40<br />

E info-nl@nora.com<br />

W www.nora.com/nl<br />

WANDBEKLEDING<br />

assar<br />

Terhulpsesteenweg 181/2<br />

B-1170 BRUSSEL<br />

T +32 2 676 71 00<br />

E brussels@assar.com<br />

W www.assar.com<br />

DORMAKABA BELGIUM N.V.<br />

Monnikenwerve 17-19<br />

B-8000 BRUGGE<br />

T +32 50 45 15 70<br />

E info.be@dormakaba.com<br />

W www.dormakaba.be<br />

NORA FLOORING SYSTEMS B.V.<br />

Il<strong>de</strong>fonse Vandammestraat 1-7, Building C<br />

B-1560 HOEILAART<br />

T +32 2 657 52 50<br />

E info-be@nora.com<br />

W www.nora.com<br />

WAYFINDING<br />

M-WALL BV<br />

Steenoven 4C<br />

5626 DK EINDHOVEN<br />

T +31 850 18 85 00<br />

E info@mwall.nl<br />

W www.mwall.nl<br />

VK ARCHITECTS & ENGINEERS<br />

Brugsesteenweg 210<br />

B-8800 ROESELARE<br />

T +32 51 26 20 20<br />

E info@vkgroup.be<br />

W www.vkgroup.be<br />

GEZE BENELUX B.V.<br />

Egi<strong>de</strong> Walschaertsstraat 15 J<br />

B-2800 MECHELEN<br />

T +32 15 21 11 28<br />

E geze.be@geze.com<br />

W www.geze.be<br />

SIGNBURO<br />

Casterstraat 45<br />

3500 HASSELT<br />

T +32 11 42 44 84<br />

E info@signburo.be<br />

W www.signburo.be<br />

82 BOUWEN ZORG.EU


25<br />

JAAR<br />

PLATFORM OVER BOUW EN ONTWIKKELING IN DE ZORG IN VLAANDEREN EN NEDERLAND<br />

BOUWEN ZORG<br />

WILT U OOK ZICHTBAAR ZIJN IN DE JUBILEUMEDITIE<br />

‘25 JAAR BOUWEN AAN DE ZORG’ IN DECEMBER?<br />

In 2025 viert <strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong> Zorg haar 25-jarig jubileum. Wát een mijlpaal! Wat in 2000 is begonnen als<br />

een ‘vaktijdschrift voor <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>sector’ (<strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong> Gezondheids<strong>zorg</strong>), is inmid<strong>de</strong>ls uitgegroeid tot<br />

hét toon<strong>aan</strong>geven<strong>de</strong> communicatieplatform voor <strong>de</strong> gehele sector.<br />

In dit luxueuze naslagwerk vin<strong>de</strong>n opdrachtgevers en an<strong>de</strong>re professionals in zowel Ne<strong>de</strong>rland als België<br />

(Vl<strong>aan</strong><strong>de</strong>ren) alle belangrijke informatie over toon<strong>aan</strong>geven<strong>de</strong> leveranciers, projecten en diensten. De<br />

jubileumeditie voegt hier nog een speciaal tintje <strong>aan</strong> toe en zet onze trouwe relaties in <strong>de</strong> spotlights!<br />

Graag willen we ook uw bedrijf op kwalitatief hoogwaardige wijze on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> <strong>aan</strong>dacht brengen bij onze<br />

lezers. Wij bie<strong>de</strong>n u daarom <strong>de</strong> unieke kans om uw bedrijf mid<strong>de</strong>ls een uitgebreid en vakinhou<strong>de</strong>lijk redactioneel<br />

artikel, in combinatie met een advertentie, te presenteren in onze jubileumeditie. Zorg dat u<br />

niet ontbreekt in dit exclusieve naslagwerk!<br />

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patty Ros: +31 495 45 00 95<br />

of p.ros@louwersmediagroep.nl.


LINDE ZORG<br />

SEVENUM<br />

Showroom, kantoor en logistiek centrum<br />

Edisonstraat 3 | Goirle | Ne<strong>de</strong>rland | T +31 13 534 00 34 | info@vervoort.nl | www.vervoort.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!