28.02.2024 Views

maart

Blader door de Leeft van maart

Blader door de Leeft van maart

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Jaargang 50 nr.3 – Maart 2024

www.kwbheusdencentrum.be

Nu de regentonnen vol zijn en de

succesvolle samenaankoop verdeeld is,

mag het zonnetje tevoorschijn komen en

blijven. We hebben genoeg regen gezien

de afgelopen maanden.

Deze maand sluit kwb-overdag weer feestelijk af na een succesvolle

reeks gevulde donderdagvoormiddagen. Op naar volgend werkjaar !!

De voorbereidingen voor onze BBQ op-21-juni werden in gang

geschoten.

Op 1 maart start onze fijne jaarlijkse wandelzoektocht. Zo ontdekken

we weer een paar mooie hoekjes in onze

gemeente. Nog mooier wordt het na onze

straat.net op zaterdagvoormiddag 16 maart.

Op maandag 4 maart om 19u30 komen we een eerste keer samen

om onze bedevaart/uitstap op 1 mei te plannen. We gaan al een

lange tijd te voet of met de fiets naar Scherpenheuvel. Met een

ontbijtje onderweg. Is de formule wat uitgeleefd? Wie heeft frisse

ideeën? Hoe doen ze het op een ander?

PASAR zegt dat Kampenhout beroemd is om zijn Witloofteelt. Wij

gaan mee kijken op 13 maart.

Inschrijven bij Marc.

gezelschap mee…

Denk er aan om je in te schrijven voor

onze Café Manger van 22 maart. Op het

menu friet-stoofvlees.

Breng vrouw/man en kinderen en fijn

-1-


Activiteiten maart

1/3 start wandelzoektocht

7/3 KWB overdag

13/3 Pasar busuitstap

14/3 KWB overdag

22/3 Café Manger

Wandelzoektocht

Zet de wandelschoenen maar

klaar!

Van 1 maart tot 31 mei kan je

tijdens een wandeltochtje van 6

km weer op zoek naar een

aantal foto’s in eigen

gemeente.

Formulieren kosten 3 euro en zijn af te halen bij:

- Jans Gilbert, Garenstraat 36 3550 Heusden-Zolder

- Neumann Klaus, Mispad 10 3550 Heusden-Zolder.

Moest je onderweg ondervinden dat er een foto verdwenen

is, of twijfel je ergens aan, dan mag je dit steeds melden aan

Jans Gilbert, gilbert.jans2@telenet.be of 0472 42 09 59.

-2-


Samenaankoop tuinproducten

Bij de opmaak van deze Lééft moest de verdeling van de

tuinproducten nog gebeuren maar we hebben wel al zicht op

de bestellingen: 700 kg aardappelen, 108 kg fruit, 185 kg

ajuin, 11520 liter potgrond, 1990 kg meststoffen, 53 kg

lekkers van All-Nuts, 129 liter fruitsappen, 48 potjes stroop &

confituur, …

De Heusdense magen en tuinen zullen er wel bij varen!

Café Manger 22 maart ‘24

Voor onze volgende Café Manger hebben we friet-stoofvlees

voorzien. Inschrijven kan zoals steeds bij Marc Bijloos,

Geenrijt 71, 011 42 46 50 of 0479 54 55 75.

Je kan ook een mailtje sturen naar marc.bijloos@telenet.be

Praktisch: Vrijdag 22 maart ’24 vanaf 18.00 uur in ‘t

Kuipershof voor slecht € 5 per persoon.

-3-


KWB Heusden helpt mee met straat.net

Zaterdag 16 maart om 9u00

Het is een traditie dat we deelnemen aan deze opruimactie.

We worden daarvoor vergoed. We verzamelen op het

Boudewijnplein om 9 uur, verdelen ons in ploegjes en

wandelen dan met de gekregen fluovestjes, vuilzakken en

vuilgrijpers door enkele straten. Hopelijk met een lekker

lentezonnetje.

We stoppen ten laatste om 11u30 en treffen ons dan in het

Gezellehuis voor de traktatie.

Samengevat: een gezonde activiteit met een hart voor de

buurt.

Kunnen we dit jaar op jou hulp rekenen?

Vital (0472-638622) zorgt voor het materiaal.

-4-


Werkgroep Scherpenheuvel

We gaan al jaren lang te voet of per fiets naar

Scherpenheuvel op 1 mei. Dit vergt natuurlijk heel wat

voorbereiding (routes uitstippelen, picknick te Schaffen,

vervoer wandelaars korte route en terugkeer, …) .

Op maandag 4 maart ’24 komen we een eerste keer samen

om er ook dit jaar weer

een succesvolle editie

van te maken. Wie een

handje wil toesteken is

om 19.30 uur welkom in

één van de lokalen van

De Kring.

Werkgroep BBQ

Ook de voorbereiding van onze BBQ is al in volle gang.

Tijdens de eerste bijeenkomst werd de vorige editie nogmaals

besproken, maakten we een ‘draaiboek’ voor de volgende

BBQ en maakten we de eerste afspraken.

Op dinsdag 2 april ’24 om 19.30 is de volgende

bijeenkomst van deze werkgroep in één van de lokalen van

De Kring. Iedereen die wil meehelpen en meedenken is van

harte welkom!

-5-


Creatief met de kids rond Pasen

Op 10 april is het weer zover, dan geven Nancy en Jef

samen met hun ploeg een namiddagje koken, bakken en

knutselen van 13u30 en 17u00 voor de kinderen tussen 6

en 12 jaar.

Vorig jaar zijn we gestart

met deze activiteit en

hebben de kids gebakjes

gemaakt die ze dan

konden versieren en

meenemen naar huis.

Ook dit jaar willen we onder de paasvakantie de kinderen

wat graag zien komen om rond een bepaald thema te

werken. Om in de sfeer van Pasen te blijven gaan we iets

doen, wat het precies zal worden blijft een geheim tot de

dag zelf.

Dit jaar vragen we een kleine vergoeding van €5 voor

kinderen van KWB-leden en €7 voor kinderen van nietleden.

Wil je kind er graag bij zijn op

woensdagnamiddag 10 april, kijk dan

zeker in de Leeft van april voor het

inschrijfbriefje.

Het inschrijfbriefje zal je ook

terugvinden op de website van KWB-

Heusden Centrum. Alles zal doorgaan

in het feestzaaltje van de Kring.

Meer dus in de Leeft van april.

-6-


KWB overdag: programma maart

7/3 Jachtwetgeving, door Ronny Ferla

• Hondenwerk

• De verschillende jachtwijzen

• Wildsoorten

• Wildbeheer van everzwijn en ree

• Wetgeving

• Wildbraad en verwerking

• Wapens

14/3 Feestelijke afsluiting

Jagen is zoveel meer dan

schieten!

Ronny Ferla komt ons de

verschillende facetten van het

jagen uitleggen:

Een ontbijt, fotomontage van het afgelopen werkjaar, taart,

nieuwe ideeën voor het volgend werkjaar zijn de

weerkerende items tijdens de laatste bijeenkomst van KWB

Overdag. Alles blijft dus zoals de vorige jaren. We vragen

ook weer een kleine bijdrage.

We eindigen zoals steeds met een traktatie.

KWB overdag: verslag deel 4

24/01/2024: Voetbalverslaggeving, door Paul

Catteeuw.

De spreker van vandaag, een gezonde zestiger, hing een

boeiend contrast op tussen het voetbal van vroeger en het

-7-


voetbal van nu. In zijn studententijd ging hij samen met vier

kameraden naar het voetbal en ze namen een bak bier mee

naar de tribune, toen een heel normale zaak, om wat

ambiance te hebben. Er werd gediscussieerd tussen de

supporters van de twee strijdende ploegen maar het kwam

zelden of nooit tot een handgemeen. Discussies tijdens de

match hoorden erbij en na de match ging men samen een

pint drinken in de kantine, dat was het voetbal tot de jaren

zeventig van de vorige eeuw. De journalisten gingen mee in

de kleedkamer en ze stonden letterlijk met de spelers onder

de douche om ze te interviewen. Op dit ogenblik moet een

journalist vooraf aan de club vragen welke speler hij mag

interviewen.

Het voetbal is veel ruwer geworden en draait enkel nog om

geld. Dit maakt voetbal kapot, het is big business geworden

met alles wat errond hangt, denk maar aan kinesisten,

fysical-coaches, psychologen, sportartikelen, kleding,

kantine, catering enz.. De supporters van de twee ploegen

zitten nu in afzonderlijke kooien en gooien met alles wat ze

kunnen naar elkaar, tot zelfs de zitjes van de stoelen die ze

kunnen loskrijgen. Er is geen respect voor scheidsrechters,

lijnrechters en officiëlen. Supporterclubs nemen het heft in

eigen hand en vechtpartijen worden als normaal beschouwd.

Boze supporters nemen het verloop van de voetbalmatch

over met allerhande middelen, vuurpijlen, bekers bier die op

het veld gegooid worden. Door wangedrag van boze fans

worden matchen stilgelegd en moeten ze de dag nadien

achter gesloten deuren verder gespeeld worden. Als

sommige trainers dan nog zeggen dat ze de frustratie

begrijpen kan ik helemaal niet meer volgen. Men kan de

frustratie trachten te begrijpen maar het gedrag is nooit goed

te praten. Ons voetbal wordt gekaapt door hooligans en ze

zijn er nog fier op ook, dit is gewoonweg schandalig. De

voetbalwereld is een wereldje op zich geworden in de sport.

-8-


Rugby lijkt de meest ruwe sport maar is ook de meest

gereglementeerde sport. Eén man, de kapitein van de ploeg,

mag met de scheidsrechter spreken en uitleg vragen over de

interpretatie van een spelfase. Supportersrellen zijn er

praktisch onbestaande.

Voetbal heeft ook mooie momenten, het kan een gezonde

uitlaatklep zijn voor heel veel mensen. Eén en dezelfde fase,

bekeken door de supporters van de twee verschillende

ploegen, wordt anders gezien en anders uitgelegd. Een schot

op de paal of op de lat is “pech” voor de één en geluk voor

de andere, objectief gezien is het een slecht schot want

anders was de bal binnen. Voetbal is een van de meest

kansrijke sporten, de beste ploeg wint niet altijd.

Ook de VAR kwam ter sprake. In 90 % van de gevallen is

het een goed hulpmiddel want het menselijk oog kan niet

alles op het ogenblik zelf vaststellen en correct beoordelen.

De 10 % andere gevallen worden opgeblazen of

geminimaliseerd volgens de situatie of ze “tegen” of “voor”

uw favoriete club een standpunt innemen of “het niet gezien

hebben”.

Omdat we geen goede foto hebben van de spreker van

vandaag zetten we Danny T.

maar even op de voorgrond

want, terwijl iedereen al naar

huis is na de bijeenkomsten

en al aan ‘t middag eten is,

staat Danny aan de afwas om

een 80-tal pinten en tassen af

te wassen waar wij allemaal

uit gedronken hebben. Danny, ge doet dat goed, we hopen

dat je dat nog lang zult volhouden en we zullen het niet tegen

Lieve zeggen, God zal het U lonen.

-9-


01/02/2024: Bezoek aan de velodroom van

Terlaemen.

De titel is zeker en vast een vergissing. Waar ik dacht een

bezoek te brengen aan een wielerpiste is de verwezenlijking

van het complex aan het autocircuit van Terlaemen veel

breder en veel veelzijdiger dan alleen een wielerpiste.

We waren met een 70-tal

deelnemers verdeeld over drie

gidsen. Het complex oogt mooi

langs de buitenkant en met een

beetje uitleg van de gids zie je

direct dat het niet alleen om een

wielerpiste gaat. Terug binnen

brachten we een bezoek aan de

oefenzaal voor turnsters op het

hoogste niveau. De brug met

ongelijke leggers mocht niet ontbreken. Ook het testcentrum

voor atleten werd bezocht, de plaats waar atleten tot een

uiterste inspanning gedreven worden om dan te meten welke

hun mogelijkheden en beperkingen zijn. Er werd een bezoek

gebracht aan het fitness center waar vele “gewone burgers”

elke dag kunnen werken aan hun conditie. Er is een plaats

waar fietsen kunnen gehuurd worden om op het circuit te

rijden en er zijn plaatsen voor de eigen pistefietsen te stallen.

Er is een herstelplaats voor fietsen waar mensen van het CVO

cursisten opleiden om alle bestaande fietsen te herstellen.

Op het middenplein kunnen vele soorten balsporten gespeeld

worden en hiervoor zijn meerdere kleedkamers voorzien. Er

is een goed uitgewerkte spoedopname voor medische

behandelingen die zowel vanuit de wielerpiste als vanuit het

autocircuit bereikbaar is. Er zijn meerdere kleine en grotere

vergaderzalen. En, hoe kan het anders, er is een café en een

-10-


wielerpiste. Volgens de officiële meting van het UCI is de

piste één centimeter te lang want de omloop van zo een piste

moet standaard exact 250 meter zijn en hier duurt een ronde

dus iets langer. Eén zaak is zeker, deze wielerpiste zal de

komende jaren Heusden – Zolder nog meer op de

wereldkaart zetten want er lopen meerdere aanvragen om er

in de toekomst Europese- en wereldkampioenschappen te

organiseren.

08/02/2024: Opfrissing wegcode; door Danny

Wendelen.

Het ging vandaag vooral

over de wegcode voor

fietsers en de gevaarlijke

en bij te werken punten in

Heusden – Zolder.

Onze gemeente staat op de wereldkaart met een velodroom,

een BMX parcours, een autocircuit. Er zijn al

wereldkampioenschappen georganiseerd en er zullen er nog

volgen, toch vragen al de aanwezigen, zo een 80-tal fietsende

Heusdenaren, en ook de spreker van vandaag om ook iets te

doen voor de gewone fietser want de score die H.Z haalt op

dit ogenblik is laag en gaat de laatste jaren nog achteruit.

Over de Koolmijnlaan fietsen is levensgevaarlijk en voorrang

hebben is iets anders dan veiligheid, gelden daar andere

verkeersregels als in de rest van Heusden? De fietsersbond

met zo een 117 afdelingen in Vlaanderen behartigt de

problemen van de fietsers en geeft de knelpunten ook door

aan het bestuur.

-11-


De afdeling van H.Z zit in de top 10 van actiefste afdelingen

maar geeft ook aan dat al de burgers die een probleem of

een moeilijke situatie vaststellen dit moeten doorgeven.

Alleen door de druk op te voeren met zoveel mogelijk mensen

zal er mogelijk iets veranderen.

De gemeente kan op drie niveaus werken aan

verkeersveiligheid. Een fietspad, afgescheiden van de

autoweg met een groene berm of dreef, is het meest veilig

en het meest aangewezen. Fietspaden moeten breder. Voor

gewone fietsen, koersfietsen, mountainbiken, BMX-fietsen en

speed-fietsen gelden andere uitrustingen en soms ook een

verschil van rijden op de openbare weg. Voor steps geldt de

algemene regel: volg het fietsreglement maar hier is soms

onduidelijkheid.

In België zijn vorig jaar meer elektrische fietsen verkocht dan

andere fietsen. Oudere mensen kopen meer en meer een

elektrische fiets, het risico is echter dat ze sneller gaan rijden

terwijl hun reflexen afnemen. Dit kan leiden tot ongevallen

maar niet meer fietsen is zeker niet goed. ’s Avonds is men

verplicht van voor en achter met verlichting te rijden,

sommige elektrische fietsen hebben echter een verblindend

voorlicht dat naar boven schijnt. Een knipperlicht is beter

zichtbaar dan een continu schijnend licht en een fluo-hesje

met reflecterende banden valt nog meer op. Een fietshelm

dragen is zeer sterk aan te raden maar wordt niet verplicht

om het fietsen niet te ontmoedigen, gelukkig zijn er meer en

meer fietsers die hem gebruiken. Een aanhangwagen achter

een fiets mag tot max. 80 kg en max. één meter breed zijn.

Er moet ’s avonds een achterlicht op staan en hij moet rode

reflectoren hebben.

-12-


15/02/2024: Petanque

Dit jaar was de afspraak om met de bollekes te spelen weer

op de petanquebanen in de Olympia-hal in de Veenderweg.

Onder de kundige leiding

van Philemon en met

Charly achter de computer

werden de groepen

ingedeeld. Zes groepen

van vier deelnemers, drie

wedstrijden met telkens

andere teamleden en

tussen elke wedstrijd een

kwartier pauze om pinten te pakken.

Ondertussen heb ik ook bijgeleerd dat “het klein houten

bolleke” de Cochonnet of but heet. Petanque wordt gespeeld

met holle metalen

ballen met een

diameter tussen

7,05 cm en 8 cm, en

een gewicht van

minimum 650 gram

en maximum 800

gram.

Er werd gegooid en gerold, gewikt en gewogen, gemeten en

nagemeten. Over millimeters werd er gediscuteerd maar er

werd vooral veel gelachen en plezier gemaakt, de ideale

gelegenheid om met mensen die je amper kent een praatje

te slaan.

-13-


Hier de uitslag:

1 De Keyzer Benny

2 Mechelmans Tonny

3 Elsen Christiane

4 Elsen Roger

5 Vogels Tonny

6 Jamers Romain

7 Put Martine

8 Meykens René

9 Lemmens Leopold

10 Eevers Magda

Bijgevoegd de link waar de foto's van het petanque,

opfrissing fietswegcode en De Velodroom terug te vinden zijn

op de website van KWB.

Er staan nog meerdere foto’s en andere gegevens op deze

site, plezant om even te bekijken. Anderzijds komen er nog

op regelmatige tijdstippen foto's bij van het verleden.

Petanque 2024 | KWB Heusden-centrum

(kwbheusdencentrum.be)

Opfrissing Fietswegcode | KWB Heusden-centrum

(kwbheusdencentrum.be)

Bezoek Velodroom | KWB Heusden-centrum

(kwbheusdencentrum.be)

Wigo

-14-


Busuitstap Pasar 13 maart

Een smakelijke uitstap naar Kampenhout

Kampenhout is een gemeente in Vlaams-Brabant met ongeveer

12500 inwoners. Het is een nog erg landelijke gemeente met mooie

natuur, maar ook met heel wat landbouwactiviteiten, waarbij de

witloofteelt een belangrijke plaats inneemt.

Witloof telen, het is hard labeur maar het heeft toch iets mysterieus.

Eerst de grond in, dan er weer uit

om vervolgens opnieuw of de grond

in te gaan of in de waterbak. Raar

toch!

Wij hebben rond de thema’s

“witloof” en “lekker” een

dagprogramma samengesteld dat

hopelijk voor velen aantrekkelijk zal

zijn.

Eerst bezoeken we een familiale bakkerij waar ons een koffie en koek

wordt aangeboden, waarna een gepassioneerde rondleiding achter

de schermen volgt. En in de winkeltoog staan heerlijke zaken: wie

kan weerstaan?

Vervolgens rijden we tot een witloofbedrijf dat met hydrocultuur

werkt. Tekst en uitleg ter plaatse, en niet vergeten enige struikjes

aan te kopen!

We gaan middagmalen in brouwerij Van Campenhout en krijgen

witloofsoep en gegratineerd witloof met ham en

hertoginnenaardappeltjes voorgeschoteld.

-15-


De namiddagactiviteit wordt gesplitst. Wandelliefhebbers maken een

natuurwandeling van

pakweg 6 km. De nietwandelaars

blijven ter

plaatse na het eten en

bezoeken de brouwerij met

enkele proevertjes erbij.

Opgelet: u maakt die keuze

bij inschrijving! Zie prijzen

onderaan!

Uiteindelijk komen wandelaars en proevers terug samen en na nog

enige rust keren we terug huiswaarts.

Praktisch:

Vertrek met de autocar om 08:15u op het Boudewijnplein te

Heusden-Zolder en vermoedelijke terugkeer rond 19:00u

Deelnamekost:

Inbegrepen vervoer per autocar, gids, koffie en koek ‘s morgens,

toegang en gids in bakkerij, toegang en gids op witloofbedrijf, 2-

gangenmenu ‘s middags exclusief drank, verzekering L.O.

- niet lid wandelaar: €62,00

- wandelaar lid van Pasar of van KWB: €57,00

- niet lid brouwerijbezoeker €69,00

- brouwerijbezoeker lid van Pasar of van KWB: €64,00

De brouwerij bezoeker betaalt dus €7,00 meer dan de wandelaar

voor de gids + 2 proevertjes in de brouwerij.

Je kan inschrijven door het desbetreffende bedrag te storten ten

allerlaatste op 6 maart op de rekening BE14 7845 8006 5783 van

Pasar. Vermeld in de mededeling 1xBr of 2xBr enz als U het

brouwerijbezoek prefereert. Ook graag Uw GSM nr opgeven.

Info: Arnold Vinck 0494 432572

Eric Heyligen 0475 520499

pasarheusden@gmail.com

-16-


Heusdens dialect

Tegewoordig hove de minse veul minner as vrugger, toeoen ha

allemaan ne legummenhoof vur zelf wa te winnen en wa uit hunne

hoof te hoale. Asder toeoen be de aankoep vane KWB moe ze alles

gelèèk kochte vur te hove iets bestèlde, daan mosder bekans è ketier

sten oan te schuive vur dat het an oere toer war vur het mee te

pakke. Tegewoordig ze dege direk geholpe ofwèl werke dij ter

tegewoordig oan zitte hedder as dij va vruger. As der vruger in iene

zenne hoof gonk kieke daan zat allemaan wa poor en wa selder.

Poete en sloat stond oog in éléke hoof en erte en boene kwikde ze

oog allemoal zelf. Ich

hem be me klèè

verstand wel noeit

verstèn da alles

gezèèt woord,

behalve de boene, dij

woorte geplant. Dij

woorte toch op

dezelfde manier inne

grond gestoke as alle

anere zoat en toch

hède da aners. Oer

boene dij mochte nie uitkome vur dade èèshelige door warre want

aners daan vriesde dij aaf en kosder va veurafoan beginne want een

boen kan nie tege de vreur. Al vriest het begod mer ien groat daan

lette ze heun oere hage en zen ze kapot. Asder patatte zat daan

mosder oog oppasse want as dij ter op stonte en het vroor, daan

warre ze sanersdaag oog zwart. As der ter nie te veul sten ha dij

uitkwampe be zoe ne vrieiesnacht daan kosder ter oog nen

umgedrède blompot opzette vur diè nacht en daan warre ze oog nie

geraakt. As der ter wa mier sten ha dij uitkwampe daan kosder ze

smereges, just vur dat het begos te rijme oog noatspeute be de

sprits, da woater dader ter opspoot da kwamp gewoen uit de kroan

mer es daan wel een groat of twalf, da war daan just genoeg zoeda

oer patatten nie zoon bevrieze mer ge most daan wel om vèèf ure

opsten en viérig zen asse termomiéter op ien groat bove nul stond

en daan vollebak beginne te spritse

-17-


Tegenwoordig tuinieren de mensen veel minder als vroeger, toen had

iedereen een groentetuin voor zelf wat groenten te kweken en wat

uit hun tuin te halen. Als ge toen met de samenaankoop

“tuinproducten” van de KWB iets bestelde, dan moest je bijna een

kwartier aanschuiven voor dat je aan de beurt was om het mee te

nemen. Tegenwoordig ben je direct geholpen ofwel werken die u nu

bedienen harder dan die van vroeger. Als ge vroeger in iemand zijn

tuin ging kijken dan zette iedereen prei en selder. Wortelen en sla

stonden ook in elke tuin en erwten en bonen kweekten ze ook

allemaal zelf. Ik heb met mijn klein verstand wel nooit begrepen dat

alles gezaaid werd, behalve bonen, die werden geplant. Die werden

toch op dezelfde manier in de grond gestoken als al het andere zaad

en toch heette dat anders. Uw bonen die mochten niet uitkomen

voor dat de ijsheiligen door waren want anders dan vroren die af en

kon je van voor af aan beginnen want een boon kan niet tegen

vriezen. Al vriest het “begod” maar één graad dan laten ze hun oren

al hangen en zijn ze kapot. Als ge aardappelen zette dan moest ge

ook oppassen want als die er op staan en het vroor, dan waren die

de volgende dag ook zwart. Als ge er niet te veel staan had die

uitkwamen bij zo een vriesnacht dan kon je er een omgedraaide

bloempot op zetten voor die nacht en dan waren die ook niet geraakt.

Als ge er wat meer staan had die uitkwamen dan kon je ze ’s

morgens, juist voor het licht begon te vriezen, ook natspuiten met de

tuinslang. Dat water dat je er op spoot, dat kwam gewoon uit de

kraan maar is dan wel een graad of twaalf. Dat was dan juist genoeg

zodat uw aardappelen niet zouden bevriezen maar ge moest dan wel

om vijf uur opstaan en klaar zijn als de thermometer op één graad

boven nul stond en dan volop beginnen te sproeien.

Wigo

-18-


Doordenkertje: Weesgedichten

Heb je ze gezien? Tijdens de week van de poëzie (25/01-

31/01) werden er op verschillende plaatsen in het dorp

‘weesgedichten’, zo heet dat, geschreven op de ramen van

huizen.

Volgend gedicht zou gerust op mijn raam mogen:

Partje

Ik ben de zon, de regen

ik ben de sneeuw, het ijs,

ik ben de nieuwe wereld

t verloren paradijs.

Ik ben geluk en ongeluk

de stilte en ’t rumoer

ik ben de zee, ik ben ’t land

de dichter en de boer

ik ben een deel van wat er leeft

in alles om me heen

’n deel van al wat adem heeft

’n deel van iedereen

ik ben ’n partje van ’t geheel

van één gigantisch al

één klein onmisbaar stukje van

de ziel van het heelal.

Ward

Toon Hermans

-19-


Citaat

Lente: alles is naar de knoppen.

(Koos Meinders)

Je kwb-lidkaart is geld waard

Maandelijks verloten

we een waardebon

twv € 5 die je kan

gebruiken voor Café

Manger of de

barbecue. (Inschrijven blijft natuurlijk nodig.)

Winnaar deze maand: Bavo en Kirsten Aerts-Lepaige

Overlijden

Familienieuws

- Ronny De Hondt, broer van Marc De Hondt.

- René Vanhoudt , broer van Georges Vanhoudt

Comfort Heating

Tweemaal per jaar, in mei en oktober, doet kwb een

samenaankoop onderhoud ketels en schoorstenen

alsook inschrijving voor sanering van tanks

Wie tussentijds problemen heeft kan steeds terecht bij:

comfortheating.bvba@gmail.com

of op gsm nummer: 0476/68 08 96

(vermeld bij ieder contact dat u lid bent van kwb)

TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnenbrengen uiterlijk op 20

maart bij Rosita Vandebroek, Garenstraat 36 of mail naar

rosita.vandebroek@telenet.be.

-20-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!