12.03.2024 Views

Y-mail 47 - maart 2024

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>mail</strong><br />

MAART <strong>2024</strong> MAGAZINE VAN HET JAN YPERMAN ZIEKENHUIS<br />

EDITIE <strong>47</strong><br />

Foetale<br />

MONITORING<br />

Revalidatie<br />

OBESITAS<br />

AI-analyse<br />

VAN UITSTRIJKJES


EDITO<br />

Beste lezer,<br />

Een nieuwe lente, een nieuw<br />

geluid. Al componeren we vooral<br />

variaties op melodieën die al een<br />

hele tijd in ons ziekenhuis weerklinken:<br />

innovatieve geneeskunde<br />

die tegelijk menselijk en bereikbaar<br />

blijft. In samenwerking met alle<br />

lijnen en zorgactoren. En met steeds<br />

meer focus op preventie.<br />

In dit nummer lees je alles over onze<br />

transmurale zorgpaden: Born in<br />

Belgium met perinatale consultaties<br />

door onze vroedvrouwen, en het<br />

zorgpad dementie.<br />

Technologie die de patiënt veiligheid<br />

verhoogt, dat is het platform<br />

MososNXT voor de monitoring<br />

van aanstaande moeders en<br />

hun ongeboren baby’tje. Onze<br />

materniteit is de eerste in Europa die<br />

ermee werkt. Nog een pluim voor de<br />

kraamkliniek: de keizersnedecijfers<br />

zijn bij de laagste van Vlaanderen.<br />

Vaak is AI een buzzword, maar niet<br />

in ons lab pathologische anatomie.<br />

Artificiële intelligentie helpt onze<br />

artsen om voorlopercellen van<br />

kanker te vinden in uitstrijkjes. Een<br />

computer is nu eenmaal nooit moe,<br />

verstrooid of afgeleid.<br />

Maar vernieuwing zit niet alleen<br />

in technologie. Onze obesitasrevalidatie<br />

doet patiënten bewegen<br />

die dat al heel lang niet meer<br />

hebben gedaan. En doordat we van<br />

één naar drie logopedisten gingen,<br />

wordt ook daar verdere specialisatie<br />

en nog gerichtere opvolging mogelijk.<br />

Innovatie ten bate<br />

van de patiënt: daar<br />

zit muziek in.<br />

dokter Hans Feys,<br />

hoofdarts


inhoud<br />

04 Uitbreiding logopedie 10 Transmurale zorgpaden<br />

11 Nieuwe artsen 13 Vragenkabinet 16 Opleiding reanimatie<br />

Lees alle edities<br />

van Y-<strong>mail</strong><br />

In het Jan Yperman Ziekenhuis werd een nieuwe PIT-ambulance<br />

in gebruik genomen. Behalve een 360°-camera heeft de wagen ook<br />

een elektrische brancard aan boord. Met één druk op de knop gaat die<br />

geruisloos naar boven of naar beneden, en ook het inschuiven in de<br />

ziekenwagen gebeurt soepel en zonder schokken. Een enorme vooruitgang,<br />

voor de patiënt én voor de ruggen van de hulpverleners.<br />

3


LOGOPEDIE X 3<br />

De dienst logopedie groeit van<br />

één naar drie logopedisten.<br />

Dat maakt meer doorgedreven<br />

specialisatie mogelijk – in stem-<br />

en mimetherapie, bijvoorbeeld.<br />

Daarnaast komt er zo extra<br />

ruimte vrij voor ambulante<br />

patiënten.<br />

Elke dag krijgen<br />

52<br />

Belgen een CVA<br />

Praten , glimlachen,<br />

eten, drinken,<br />

slikken: als die functies<br />

uitvallen, wordt het leven<br />

zeer moeilijk. In het Jan<br />

Yperman Ziekenhuis<br />

begeleidt neurologopediste<br />

Lieve Vandeputte al<br />

28 jaar patiënten met nietaangeboren<br />

spraak-, taal-,<br />

stem- en slikproblemen.<br />

Lieve Vandeputte: “Dat<br />

kunnen mensen met<br />

een progressieve neurologische<br />

aan doening<br />

zijn, zoals parkinson,<br />

MS, ALS of huntington,<br />

maar ook patiënten met<br />

een acute beroerte. Die<br />

laatste komen via de<br />

spoed op onze stroke unit<br />

terecht. Ze ondergaan<br />

binnen de 24 uur een<br />

screening van het slikken<br />

om te voor komen dat er<br />

vocht of voeding in de<br />

longen loopt, want een<br />

aspiratie pneumonie is<br />

een ernstige complicatie.<br />

Binnen de twee à zeven<br />

dagen brengen we de<br />

communicatieproblemen<br />

in kaart op basis van een<br />

assessment van spraak en<br />

taal, en wordt logo pedische<br />

therapie opgestart."<br />

Eind vorig jaar kreeg Lieve<br />

het gezelschap van twee<br />

jonge collega’s: Jolien<br />

Callemein en Melissa<br />

Alleman. De dienst logopedie<br />

wordt dus drie keer<br />

zo groot. Daardoor wordt<br />

het makkelijker om ook<br />

ambulante patiënten op te<br />

volgen, in de chronische<br />

fase van de aandoening.<br />

MIMETHERAPIE<br />

De drie logopedisten<br />

volgen alle types van<br />

patiënten op. Daarnaast<br />

leggen ze zich toe op<br />

specifieke therapieën, zoals<br />

mimetherapie.<br />

Melissa Alleman (logopediste<br />

en mime therapeut):<br />

“Mimetherapie zetten<br />

we onder andere in bij<br />

perifere facialisparese.<br />

4


IN DIENST<br />

VAN DE EERSTE LIJN<br />

De dienst logopedie vindt specialisatie belangrijk. Via interne<br />

en externe bijscholingen, postgraduaten en kennis van de<br />

wetenschappelijke richtlijnen voor logopedie trachten de<br />

logopedisten steeds mee te zijn met de nieuwste ontwikkelingen<br />

binnen hun vakgebied.<br />

Lieve Vandeputte: “Ook patiënten met verworven spraakstoornissen<br />

ten gevolge van een radiotherapeutische of<br />

chirurgische behandeling van hoofd of hals, patiënten met een<br />

totale laryngectomie of jonge kinderen met eet- en drinkproblemen<br />

kunnen bij ons terecht voor diagnostiek en advies.<br />

Wie daarna de therapie in handen neemt? Dat is een kwestie<br />

van afspreken."<br />

Melissa Alleman: “We hebben er alle begrip voor als patiënten<br />

daarvoor graag in hun eigen buurt bij hun vertrouwde logo pedist<br />

blijven langsgaan.”<br />

Jolien Callemein: “Ook huisartsen mogen hun patiënten naar<br />

ons doorverwijzen, zowel voor diagnostiek als voor therapie.”<br />

Lieve Vandeputte, Melissa<br />

Alleman en Jolien Callemein<br />

De patiënt traint de spieren<br />

van het gezicht en rond<br />

de mond, om de gezichtsexpressie<br />

en spreken en<br />

slikken te verbeteren. Een<br />

beetje winst kan een groot<br />

verschil maken voor het<br />

sociale leven en het welzijn.”<br />

STEMADVIES<br />

Jolien Callemein is de<br />

stem expert van het logopedisch<br />

team. Zij begeleidt<br />

mensen met diverse stemproblemen,<br />

zoals heesheid,<br />

schorheid en stemverlies.<br />

Jolien Callemein (pre logopediste):<br />

“Die problemen<br />

kunnen verschillende<br />

oorzaken hebben: een<br />

verkeerd gebruik van de<br />

stem, roken, knobbeltjes,<br />

poliepen, cysten …<br />

We geven de patiënten<br />

stem oefeningen en<br />

brengen hun een goede<br />

stem hygiëne en gezonde<br />

spreek gewoontes bij. In de<br />

toekomst zal er een stemlokaal<br />

aanwezig zijn, een<br />

geluidsarme opnameruimte<br />

met speciale softwareprogramma’s.<br />

Daar kunnen<br />

we de stem heel precies in<br />

kaart brengen. Behalve bij<br />

stemproblemen kunnen<br />

we ook advies verlenen bij<br />

jonge kinderen met eet- en<br />

drinkproblemen."<br />

Logopedie<br />

057 35 70 87<br />

logopedie@yperman.net<br />

5


URO-ONCOVERPLEEGKUNDIGE<br />

Extra woordje uitleg<br />

Als uro-oncoverpleegkundige begeleidt Lynn Ghesquière kankerpatiënten<br />

van de urologieafdeling die een operatie moeten ondergaan.<br />

Sinds oktober combineert ze die nieuwe functie in het ziekenhuis<br />

met haar job als verpleegkundige in het operatiekwartier.<br />

Lynn Ghesquière: “Ik heb altijd al een bijzondere interesse in urologie<br />

gehad. Daarom ben ik aan de opleiding uro-onco verpleeg kunde<br />

begonnen. Patiënten zijn na de diagnose vaak te diep onder de<br />

indruk om alles goed te begrijpen en de juiste vragen te stellen. Ik<br />

probeer ze daarom zo goed mogelijk voor te bereiden op de operatie.<br />

Ook daarna bel ik hen op om te vragen hoe het gaat. Patiënten<br />

hebben veel aan die vertrouwensband én het betekent tijdswinst<br />

voor onze urologen. Een win-win dus!”<br />

Lynn Ghesquière,<br />

uro-oncoverpleegkundige<br />

057 35 66 48<br />

lynn.ghesquiere@yperman.net<br />

NIEUWE VACATURES<br />

Jan Yperman<br />

zkt. artsen<br />

Momenteel is het ziekenhuis op<br />

zoek naar artsen-specialisten:<br />

• in de thoravasculaire heelkunde<br />

• in de abdominale heelkunde<br />

• in de urgentiegeneeskunde<br />

• in de anesthesie met een<br />

bijzondere beroepstitel in<br />

de intensieve zorg<br />

• in de anesthesie met een<br />

bijkomende bekwaming in<br />

de algologie<br />

• in de mond-, kaak- en<br />

aangezichtschirurgie<br />

Bekijk alle vacatures op<br />

jobs.yperman.net of via de QR-code<br />

ONTSLAG VOOR 12 UUR<br />

Sneller naar huis<br />

Vandaag vertrekt maar een kleine minderheid van de patiënten van het<br />

Jan Yperman Ziekenhuis voor 12 uur naar huis. Vaak omdat er na de<br />

middag nog een onderzoek gepland is, maar sommige patiënten zijn op<br />

dat moment wel al ontslagklaar. Toch gaan ze pas later naar huis, omdat<br />

ze bijvoorbeeld geen vervoer hebben kunnen regelen. Daarom wil het<br />

ziekenhuis patiënten beter en vroeger informeren dat ze mogelijk al voor<br />

de middag naar huis mogen. Die nieuwe aanpak werd ook besproken<br />

met de wzc's in onze zorgregio. Hoe meer patiënten voor 12 uur<br />

ontslagen worden, hoe eenvoudiger het wordt om voor nieuw komers<br />

het juiste bed te vinden.<br />

Onthaalmanager Ann-Sophie Depuydt: “Het is een pluspunt als je<br />

meteen op de juiste afdeling terechtkomt. Voor de patiënt en voor<br />

de artsen, want die verliezen kostbare tijd als ze tussen afdelingen<br />

moet pendelen. Andere voordelen zijn kortere wachttijden bij de<br />

inschrijvingen, een vlottere doorstroom van de spoed naar de afdelingen<br />

en meer efficiëntie in de schoonmaak.”<br />

DAT ZIT GOED<br />

Nieuwe fauteuils<br />

In het Jan Yperman Ziekenhuis<br />

kregen de G-afdelingen, Sp Loco 2<br />

en Sp Geriatrie nieuwe fauteuils.<br />

Die werden zorgvuldig uitgekozen<br />

door de hoofdverpleegkundigen<br />

en multi disciplinaire teamleden.<br />

Verpleegkundig diensthoofd Justine<br />

Wybaillie: “De zetels zijn ontworpen<br />

om aan de noden van patiënten in<br />

een ziekenhuissetting te voldoen.<br />

Ze zijn moderner en wendbaarder,<br />

hebben een elektrisch verstelbare<br />

rug- en voetensteun en zullen op<br />

langere termijn ook elders in het<br />

ziekenhuis de verouderde zetels<br />

vervangen.”<br />

6


EUROPESE PRIMEUR<br />

De materniteit werkt als eerste in Europa<br />

met het webbased platform MososNXT<br />

voor de bewaking van aanstaande moeders<br />

en hun ongeboren kind. Extra troef: de<br />

volledige integratie met het elektronisch<br />

patiënten dossier KWS.<br />

Foetale<br />

monitoring 2.1<br />

1.003<br />

kindjes geboren in<br />

ons ziekenhuis in 2023<br />

Dankzij<br />

MososNXT<br />

kunnen alle<br />

para meters<br />

overal<br />

gevolgd<br />

worden.<br />

In de materniteit kunnen<br />

seconden het verschil<br />

maken tussen een vlotte<br />

en een problematische<br />

geboorte. Daarom worden<br />

de foetale parameters<br />

(via CTG-monitoring en<br />

ST-analyse) en de maternale<br />

parameters (weeën<br />

en medische parameters)<br />

continu bewaakt. Alle<br />

curves en data zijn live te<br />

volgen op schermen, via<br />

het Mosos-platform.<br />

Dokter Jan Quintelier<br />

(diensthoofd materniteit):<br />

“In december zijn we overgeschakeld<br />

op de nieuwe<br />

webbased versie MososNXT.<br />

Daardoor kunnen we de<br />

parameters nu overal<br />

volgen, ook op monitors<br />

buiten de verloskamer<br />

en de monitoring zaal. We<br />

blijven beter ‘verbonden’<br />

met de patiënt en kunnen<br />

sneller ingrijpen.”<br />

INTEGRATIE MET KWS<br />

itZORG-manager en<br />

strategisch coördinator<br />

Yves Platteeuw drong bij<br />

alle partners aan op een<br />

volledige integratie tussen<br />

het MososNXT-platform en<br />

het elektronisch patiëntendossier<br />

KWS. Dat werkt in<br />

twee richtingen.<br />

Evelien Hahn (hoofdverpleegkundige<br />

materniteit):<br />

“De administratieve<br />

en zwangerschapsgegevens<br />

stromen vanuit KWS<br />

door naar Mosos, en alle<br />

monitoringgegevens<br />

komen automatisch in KWS<br />

terecht. Dat bespaart ons<br />

veel zoek- en overtypwerk.”<br />

7


EUROPESE PRIMEUR<br />

DOKTER JAN QUINTELIER<br />

(DIENSTHOOFD MATERNITEIT)<br />

“We werken al sinds 2005 met het Mosos-platform.<br />

De softwarestructuur had zijn beste tijd gehad en<br />

we waren gebonden aan een lokaal netwerk met<br />

vaste computers en monitoren. Nu kunnen we<br />

de parameters overal opvolgen, op gelijk welke<br />

computer in het Jan Yperman Ziekenhuis.”<br />

EVELIEN HAHN<br />

(HOOFDVERPLEEGKUNDIGE MATERNITEIT)<br />

“De nieuwe monitoren zijn groter en gebruiksvriendelijker.<br />

Samen met de leverancier hebben<br />

we kleurtjes gekozen voor een overzichtelijk<br />

resultaat; blauw voor opgenomen en groen voor<br />

ambulante patiënten, fluo voor intensieve en<br />

spoed. In één oogopslag zie je hoe het met alle<br />

patiënten gesteld is.”<br />

37<br />

vroedvrouwen<br />

op de materniteit<br />

YVES PLATTEEUW<br />

(ITZORG-MANAGER EN<br />

STRATEGISCH COÖRDINATOR)<br />

SYLVIE GAMME<br />

(ADJUNCT-HOOFDVERPLEEGKUNDIGE VERLOSKWARTIER)<br />

“Het heeft meerdere weken overleg met de leveranciers gevergd om<br />

het nieuwe systeem uit te rollen en de kinderziekten eruit te halen. Ik<br />

vond het fascinerend, want ik ben al 28 jaar gebeten door de materie:<br />

ik geef geregeld een uurtje Mosos-bijscholing aan de collega’s.”<br />

“De integratie tussen Mosos en KWS<br />

vond ik heel belangrijk – anders<br />

bleef het platform een geïsoleerd<br />

eiland. Nu stromen gegevens zoals<br />

harttonen, ecg en stress van de baby<br />

bijvoorbeeld automatisch naar het<br />

elek tronisch patiëntendossier KWS<br />

door. Huisartsen kunnen langs die<br />

weg ook de parameters van hun<br />

patiënten opvolgen.”<br />

8


BEVALLEN IN CIJFERS<br />

In de materniteit van het Jan Yperman<br />

Ziekenhuis hanteren we het principe:<br />

natuurlijk als het kan, techniek als<br />

het moet. Onze goede sectiocijfers<br />

weerspiegelen die filosofie.<br />

17,2 %<br />

keizersnedes<br />

in 2022<br />

1.003<br />

kindjes geboren<br />

in 2023<br />

16,3 %<br />

keizersnedes<br />

in 2023<br />

21,9 %<br />

Vlaams gemiddelde<br />

volgens het nieuwe<br />

rapport van het<br />

Studiecentrum voor<br />

Perinatale Epidemiologie<br />

Maar<br />

5<br />

Vlaamse materniteiten<br />

hebben een nog lager<br />

sectiocijfer<br />

Maar<br />

1<br />

grote Vlaamse materniteit<br />

(met meer dan 1.000 bevallingen per jaar)<br />

heeft een nog lager sectiocijfer<br />

9


TRANSMURALE ZORGPADEN<br />

Samenwerking over de lijnen<br />

heen is van cruciaal belang<br />

voor de zorgcontinuïteit van de<br />

patiënt, stelt Lies Pauwels.<br />

“De focus ligt niet alleen op zorg<br />

binnen de ziekenhuismuren,<br />

maar ook op samenwerking<br />

met externe zorgpartners en<br />

-organisaties in de regio”.<br />

Caroline Gheysen en Lies Pauwels<br />

Toekomst zonder muren<br />

In de toekomst wil het<br />

Jan Yperman Ziekenhuis<br />

transmurale zorgpaden<br />

ontwikkelen voor oncologiepatiënten<br />

en de mogelijkheden<br />

voor chirurgische<br />

patiënten onderzoeken,<br />

zoals vroegtijdig ontslag met<br />

opvolging vanuit de thuisomgeving.<br />

Die ambities<br />

passen binnen de bredere<br />

visie van het ziekenhuis op een<br />

geïntegreerde en holistische<br />

zorgaanpak.<br />

7-FASENMODEL<br />

Caroline Gheysen (directeur<br />

beleidsinformatie, innovatie<br />

en netwerken): “We staan<br />

aan het begin van een<br />

veel belovend verhaal. Om<br />

transmurale zorgpaden uit<br />

te bouwen, baseren we ons<br />

voor een deel op het 7-fasenmodel<br />

voor de ontwikkeling,<br />

implementatie, evaluatie<br />

en continue opvolging van<br />

zorgprocessen. Dat biedt een<br />

wetenschappelijk kader voor<br />

onze aanpak.”<br />

TRANSMURAAL<br />

ZORGPAD DEMENTIE<br />

Een eerste transmuraal zorgpad,<br />

rond dementie, staat in de<br />

startblokken. In nauwe samenwerking<br />

met de Eerstelijnszone<br />

Westhoek en empact werden<br />

tal van partners – huisartsen,<br />

mutualiteiten, thuisverpleging,<br />

mantelzorgers, woonzorgcentra,<br />

dienstencentra en<br />

andere experten … – samengebracht.<br />

Zo zijn onder<br />

anderen de huisartsen een<br />

essentiële schakel, omdat zij<br />

vaak de eerste contactpersoon<br />

zijn voor patiënten.<br />

Lies Pauwels (beleidsmedewerker<br />

transmurale en<br />

geïntegreerde zorg): “Via het<br />

zorgpad streven we naar een<br />

betere informatie-uitwisseling<br />

en zorgcontinuïteit. Dat impliceert<br />

dat alle zorg verleners op<br />

de hoogte zijn van de actuele<br />

gezondheidstoestand en zorgbehoeften<br />

van hun patiënt met<br />

dementie. Zo onder zoeken we<br />

bijvoorbeeld hoe bij ontslag<br />

uit het ziekenhuis de overgang<br />

naar de thuiszorg soepeler kan<br />

verlopen. We willen de werking<br />

van verschillende organisaties<br />

stroomlijnen in het voordeel<br />

van de patiënt. We moeten<br />

het hen en hun mantelzorgers<br />

makkelijker maken. Daarom<br />

willen we onder meer een<br />

verwijsgids samenstellen.<br />

Die geeft aan waar patiënten<br />

terechtkunnen in elke fase van<br />

de aandoening.”<br />

Caroline: “De samenwerking<br />

rond het transmurale zorgpad<br />

dementie is een prestatie waar<br />

de regio Westhoek trots op<br />

mag zijn”.<br />

AANSTAANDE MOEDERS<br />

Vorig jaar is het ziekenhuis<br />

ook van start gegaan met het<br />

tweede transmurale zorgpad,<br />

Born in Belgium. De vroedvrouwen<br />

van het ziekenhuis<br />

gebruiken een vragenlijst om<br />

psychosociale kwetsbaarheden<br />

op te sporen bij aanstaande<br />

moeders die op perinatale<br />

consultatie komen.<br />

Lies: “Het ziekenhuis ziet<br />

niet alle zwangere vrouwen.<br />

Daarom zou het handig zijn<br />

mochten zorgprofessionals<br />

uit de eerste lijn – zelfstandige<br />

vroedvrouwen, huisartsen,<br />

Kind & Gezin, sociaal werkers …<br />

– diezelfde vragenlijst gebruiken<br />

en de resultaten delen. Zo<br />

hoeft de patiënt niet iedere<br />

keer hetzelfde verhaal te<br />

vertellen. Een transmurale<br />

aanpak is noodzakelijk en<br />

daarom gaan we binnenkort in<br />

gesprek met zorgprofessionals<br />

uit de brede eerste lijn.”<br />

Caroline: “In april organiseren<br />

we een webinar rond Born<br />

in Belgium samen met Kind<br />

& Gezin, Born in Belgium en<br />

Eerstelijnszone Westhoek.<br />

Daarnaast is het ziekenhuis<br />

sinds vorig jaar vertegenwoordigd<br />

in de zorgraad van<br />

de Eerstelijnszone Westhoek.<br />

Iedereen beseft steeds meer<br />

dat we geen concurrenten<br />

zijn, maar partners die samen<br />

de beste geïntegreerde zorg<br />

moeten aanbieden in de regio.<br />

Patiënten en werk genoeg …”<br />

10


NIEUWE ARTSEN<br />

specialisme: psychiatrie<br />

start in JYZ: 1 december<br />

voorheen: PZ Heilige Familie in Kortrijk,<br />

PZ Heilig Hart in Ieper<br />

hobby’s: lezen, tuinieren, wandelen en mediteren<br />

(“Ik raad de app Meditation Moments<br />

ook aan bij mijn patiënten”)<br />

057 23 91 11 - katrien.stuer@yperman.net<br />

DOKTER KATRIEN STUER<br />

“Ik heb vijf jaar in PZ Heilig Hart in Ieper en<br />

twaalf jaar in PZ Heilige Familie in Kortrijk<br />

gewerkt. Sinds 1 december ben ik terug in<br />

Ieper. Met drie andere psychiaters volg ik de<br />

patiënten in de PAAZ van Jan Yperman op.<br />

Die komen meestal via de spoed binnen. De<br />

PAAZ is voor velen de eerste kennis making<br />

met de psychiatrie. Omdat de drempel lager<br />

is dan bij een opname in een psychiatrisch<br />

ziekenhuis, sturen huisartsen hun patiënten<br />

graag naar hier door. Ze weten dat wij zullen<br />

inschatten hoe ze het best opgevolgd<br />

worden en of een opname zinvol is. Mijn<br />

eerste indruk hier is heel positief. Het is een<br />

enthousiast team, met veel goesting om het<br />

werk te doen.”<br />

“Een<br />

enthousiast<br />

team”<br />

Bekijk<br />

de video<br />

11


DOKTER KELLY DE SCHUYTER<br />

“Het Jan Yperman Ziekenhuis heeft een<br />

goed uitgebouwde hiv-kliniek, reiskliniek en<br />

– sinds november – ook een hospitalisatieafdeling<br />

infectieziekten. Die nemen dokter<br />

Wim Terryn en ik voor onze rekening. Dat<br />

trok me aan in Ieper: er zijn maar weinig<br />

niet-universitaire ziekenhuizen met zo’n<br />

breed aanbod. Extra voordeel is dat ik<br />

infectie ziekten verder kan combineren met<br />

nefrologie, mijn andere specialisatie. Ook<br />

de korte lijnen bevallen me: je kunt hier<br />

rechtstreeks met een collega bellen om<br />

snel advies te vragen. Eén minpuntje is de<br />

pendeltijd. We wonen in Nevele en ik beval<br />

binnenkort van ons tweede kindje. Mijn<br />

vriend en ik hebben dus goede afspraken<br />

moeten maken.”<br />

“Breed aanbod<br />

van infectieziekten”<br />

specialisme: infectieziekten en nefrologie<br />

gestart in JYZ: 2 november<br />

voorheen: UZ Gent<br />

hobby's: lopen en reizen (“Mijn vriend wil duiken,<br />

ik wil naar de bergen, dus doen we beide”)<br />

057 35 71 80 – kelly.deschuyter@yperman.net<br />

Bekijk<br />

de video<br />

12


HET VRAGENKABINET<br />

Dokter Koen Vercaemer:<br />

“Niet iedereen kan overweg<br />

met Helena.”<br />

?<br />

“MAG IK PER E-MAIL MEDISCH GEVOELIGE INFORMATIE<br />

NAAR MIJN PATIËNTEN STUREN? WAAROP MOET IK<br />

DAN LETTEN?”<br />

Dokter Koen Vercaemer<br />

HUISARTS IN WERVIK<br />

Huisarts dokter Koen<br />

Vercaemer vindt het<br />

digitale gezondheidsportaal<br />

Helena<br />

handig om veilig informatie<br />

met zijn patiënten te delen.<br />

“Ik kan er zelfs een woordje<br />

uitleg bij zetten. Maar niet alle<br />

patiënten kunnen overweg met<br />

zo’n platform. Vaak krijg ik dan<br />

de vraag om de info te <strong>mail</strong>en.<br />

Mag dat?”<br />

BEVEILIGD PLATFORM<br />

Niels Vermeersch, data<br />

protection officer & informatieveiligheidsconsulent<br />

van het<br />

Jan Yperman Ziekenhuis,<br />

ruimt meteen een mis verstand<br />

uit de weg: de Europese<br />

regelgeving rond persoonsgegevens<br />

GDPR stelt nergens<br />

dat medische gegevens niet<br />

via e-<strong>mail</strong> verstuurd mogen<br />

worden. “Je moet als arts wel<br />

alle mogelijke technische<br />

veiligheidsmaatregelen nemen.<br />

Een onbeveiligde e-<strong>mail</strong> is dus<br />

uit den boze. Zelfs niet als de<br />

patiënt daar zelf toestemming<br />

voor geeft. Ook de Orde der<br />

Artsen adviseert dat.”<br />

Hoe doe je het dan wel? De<br />

eerste keuze is een beveiligd<br />

platform zoals CoZo, mynexuzhealth,<br />

mijngezondheid.be of<br />

Helena. Bij oudere patiënten is<br />

dat niet altijd vanzelf sprekend.<br />

Een telefoontje of een brief<br />

kunnen ook. Of nodig de patiënt<br />

uit om langs te komen.<br />

VERSLEUTELEN<br />

Een e-<strong>mail</strong> mag ook, op voorwaarde<br />

dat je die versleutelt.<br />

Niels: “In Outlook van Office<br />

365 open je een <strong>mail</strong>, klik<br />

je op ‘opties’ en selecteer je<br />

‘ versleutelen’. In G<strong>mail</strong> van<br />

Google klik je op ‘opstellen’<br />

en zet je in het venster rechts<br />

onderaan ‘vertrouwelijke<br />

modus’ aan. Een hacker die de<br />

<strong>mail</strong> zou onderscheppen, zal<br />

alleen onleesbare code zien.<br />

De ontvanger kan de <strong>mail</strong> wél<br />

ontsleutelen.”<br />

Gebruikt de patiënt dezelfde<br />

<strong>mail</strong>provider als de huisarts,<br />

dan gebeurt dat automatisch.<br />

“Gebruikt hij een andere <strong>mail</strong>provider,<br />

dan zal hij op een link<br />

moeten klikken om een wachtwoord<br />

aan te vragen. Daarmee<br />

kan hij de <strong>mail</strong> ontsleutelen.”<br />

Niels Vermeersch,<br />

data protection officer<br />

057 35 70 34<br />

niels.vermeersch@yperman.net<br />

5 TIPS VAN NIELS<br />

1. Vraag je patiënt of zijn<br />

<strong>mail</strong>adres nog klopt.<br />

2. Check of je het juiste<br />

<strong>mail</strong>adres intikt:<br />

peter.vdv@g<strong>mail</strong>.com is niet<br />

peter.vdb@g<strong>mail</strong>.com.<br />

3. Gebruik gezond West-Vlaams<br />

boerenverstand: een afspraak<br />

regelen kan wel via <strong>mail</strong>,<br />

medische informatie<br />

(labverslagen, diagnoses …)<br />

versturen niet.<br />

4. Werk niet met een gratis<br />

<strong>mail</strong>systeem of met sociale<br />

media. In beide gevallen geef<br />

je toestemming om de data<br />

voor advertentiedoeleinden<br />

te gebruiken.<br />

5. Laat je computersysteem af<br />

en toe checken op veiligheid.<br />

13


OBESITASREVALIDATIE<br />

Mensen met een BMI van boven de 30<br />

kunnen in het Jan Yperman Ziekenhuis<br />

terecht voor een traject obesitas revalidatie.<br />

Vier maanden krijgen ze aangepaste<br />

oefeningen, zowel cardio als kracht.<br />

Noor Maelfait:<br />

"We proberen de<br />

drempel te verlagen."<br />

Begeleid bewegen<br />

Voorheen had<br />

ons ziekenhuis<br />

al een<br />

trainingsprogramma<br />

voor obese<br />

patiënten, maar dat werkte<br />

niet zo goed, legt kinesiste<br />

Noor Maelfait uit. “Dat<br />

kwam omdat er toen geen<br />

begin- en einddatum was,<br />

en je vorderingen niet<br />

bijgehouden werden. En<br />

wellicht ook omdat de<br />

sessies overdag waren. Niet<br />

geschikt dus voor werkende<br />

mensen.”<br />

PROGRAMMA OP MAAT<br />

De nieuwe obesitasrevalidatie<br />

vindt plaats<br />

op maandag, dinsdag en<br />

donderdag van 17.30 tot<br />

18.30 uur. Na twee maanden<br />

valt de sessie op dinsdag<br />

weg. “Deelnemers komen<br />

rechtstreeks van hun werk<br />

een uurtje sporten”,<br />

zegt Noor.<br />

“We trainen in groepen<br />

van maximaal tien mensen<br />

in de grote revalidatiezaal<br />

van het ziekenhuis. Ikzelf<br />

en m’n collega- kinesisten<br />

begeleiden. Iedereen<br />

krijgt een programma op<br />

maat, op basis van wat<br />

hij of zij aankan. We doen<br />

zowel cardiotraining, zoals<br />

wandelen, lopen en fietsen,<br />

als kracht oefeningen. Je<br />

krijgt een sleutel waarmee<br />

elk toestel zich automatisch<br />

aan je niveau aanpast.”<br />

DREMPEL OVERWINNEN<br />

Mensen met obesitas<br />

hebben vaak al heel lang<br />

niet meer gesport, voor<br />

sommigen is het zelfs de<br />

eerste keer.<br />

Noor: “Het is begrijpelijk<br />

dat ze een drempel moeten<br />

overwinnen. Wij proberen<br />

die te verlagen. Deelnemers<br />

maken kennis met verschillende<br />

vormen van<br />

beweging, zodat ze zien wat<br />

hun lichaam aankan én wat<br />

ze graag doen. Dat laatste is<br />

minstens even belangrijk.<br />

Bewegen hou je maar vol<br />

als je er niet tegen opziet.<br />

Een troef van het traject is<br />

dat alle deel nemers overgewicht<br />

hebben. Niemand<br />

hoeft zich anders of alleen<br />

te voelen. De mensen<br />

bouwen een band op.”<br />

De obesitasrevalidatie, zegt<br />

Noor, is geen goedkoop<br />

alternatief voor de fitness.<br />

“Ons traject duurt vier<br />

maanden, daarna verwijzen<br />

we door naar de beweegcoach<br />

en private fitnesscentra.<br />

Andere mensen<br />

gaan meer wandelen of<br />

fietsen. Ook daar heb je<br />

enorm veel deugd van.”<br />

Ondertussen zijn er twee<br />

reeksen achter de rug, de<br />

derde loopt. En de vraag is<br />

groot, zegt Noor. “Er is zelfs<br />

een wachtlijst. Mogelijk<br />

starten we meerdere<br />

groepen. Momenteel zien<br />

we vooral vrouwelijke<br />

deel nemers, maar mannen<br />

zijn natuurlijk even<br />

welkom.”<br />

De volgende trajecten starten<br />

op 2 mei, 2 september en<br />

2 januari. Interesse voor jezelf,<br />

een kennis of een patiënt?<br />

Neem contact op via<br />

057 35 73 86 of<br />

noor.maelfait@yperman.net.<br />

14


Zien vooruitgaan<br />

doet vooruitgaan<br />

Het resultaat van vier maanden bewegen? “Ons eerste doel<br />

is dat deelnemers gezonder worden en zin krijgen om te<br />

bewegen, ook na het traject”, aldus kinesiste Noor Maelfait.<br />

“Weer de trap op kunnen, vlotter de veters van je schoenen<br />

kunnen knopen: ook dat is winst. Vermageren is niet de<br />

hoofdbetrachting, al helpt bewegen daar uiteraard wel bij.<br />

En onze deelnemers kunnen bij de diëtist terecht voor tips<br />

rond voeding en levensstijl.”<br />

Bij de start, halfweg en op het einde van het traject doen<br />

alle deelnemers een inspanningstest en een krachttest.<br />

“We leggen daarbij geen concrete doelen op, maar houden<br />

de vooruitgang wel bij. Ook dat motiveert.”<br />

Programma<br />

wordt terugbetaald<br />

Het traject is bestemd voor gemotiveerde volwassenen met<br />

een BMI van 30 of hoger. Het ziekenfonds betaalt de sessies<br />

terug, als deelnemer betaal je enkel het remgeld.<br />

“Om de motivatie te verhogen, vragen we 100 euro waarborg”,<br />

legt Noor uit. “Ben je op minstens 80 procent van de<br />

trainingen aanwezig, dan krijg je dat bedrag volledig terug.”<br />

En het werkt: het merendeel van de deelnemers doet trouw<br />

de vier maanden uit.<br />

15


OPLEIDING<br />

REANIMATIE<br />

Levens leren redden<br />

Alle leerlingen van het vijfde en zesde middelbaar<br />

leren reanimeren: dat is het ambitieuze doel van een<br />

samenwerking tussen Rotary Ieper, het Jan Yperman<br />

Ziekenhuis en het Rode Kruis.<br />

Ons ziekenhuis verwelkomde<br />

onlangs een 25-tal Ieperse leerkrachten<br />

lichamelijke opvoeding,<br />

uit zowel vrij onderwijs als<br />

gemeenschapsonderwijs, voor een<br />

opleiding reanimatie. Op hun beurt<br />

zullen zij de levensreddende kunst<br />

van hartmassage en beademing<br />

aan hun leerlingen doorgeven.<br />

Dokter Luc Verbanck (anesthesie,<br />

reanimatie & intensieve en lid<br />

Rotary Ieper): “Met het legaat<br />

van de Ieperse zussen Lucienne<br />

en Jacqueline Deryckere hebben<br />

we 18 AED-demotoestellen en<br />

18 reanimatiepoppen gekocht en<br />

verdeeld. De poppen hebben een<br />

bluetoothverbinding: je kunt op<br />

de iPad checken of de reanimatie<br />

correct gebeurt. We geven ook een<br />

didactische powerpointpresentatie<br />

en een getuigenisfilmpje mee.”<br />

Behalve dokter Luc Verbanck<br />

hebben nog drie andere artsen<br />

zich voor het project geëngageerd:<br />

pneumoloog dokter Isabelle<br />

Declercq en spoedartsen dokter<br />

Steffen Westelinck en dokter<br />

Thomas Vaernewyck.<br />

Dokter Isabelle Declercq: “Tijdens<br />

COVID waren reanimaties helaas<br />

dagelijkse kost. Ik maakte me<br />

de bedenking dat onze kinderen<br />

daar te weinig van afweten. Toen<br />

bleek dat dokter Verbanck met<br />

eenzelfde idee rondliep, hebben we<br />

de handen ineengeslagen. Als elke<br />

generatie leert reanimeren, zal dat<br />

ongetwijfeld levens redden.”<br />

ONDERZOEK<br />

Jan Yperman publiceert<br />

EVACUATIEOEFENINGEN<br />

Het ABC van brand<br />

Dokter An Nollet, dokter Barbara<br />

Deconinck en anderen: ‘Insulin<br />

pump technology for patients with<br />

alcoholism: a dangerous combination<br />

or worth a try?’ (Diabetes<br />

Technology and Therapeutics,<br />

november 2023).<br />

Dokter Lieven Dedrye, dokter<br />

Barbara Deconinck, dokter An<br />

Nollet en anderen: ‘ Recidiverende<br />

hypoglykemie bij een patiënt<br />

zonder diabetes mellitus' (Tijdschrift<br />

voor geneeskunde en<br />

gezondheidszorg, augustus 2022).<br />

Een brand heeft maar drie minuten nodig om zich ten volle te<br />

ontwikkelen. Om ervoor te zorgen dat alle medewerkers in staat zijn<br />

snel en adequaat te reageren in geval van nood, biedt het Jan Yperman<br />

Ziekenhuis geregeld opleidingen aan. Daar kunnen de principes van<br />

‘ Alarmeren’, ‘Blussen’ en ‘ Compartimenteren en evacueren’ – het ABC dat<br />

alle medewerkers meekrijgen tijdens hun introductie traject als ze in het<br />

ziekenhuis aan de slag gaan – nog eens ingeoefend worden.<br />

Preventieadviseur Wouter Spenninck: “Vóór de bouwwerken aan de<br />

voormalige dialyseafdeling konden we die ruimte daarvoor gebruiken.<br />

Na de herhaling van de basisprincipes was er telkens een praktische<br />

oefening waarbij de medewerkers in een fictieve afdeling geconfronteerd<br />

werden met brand in een kamer en vervolgens de aanwezige patiënten<br />

en bezoekers moesten evacueren.”<br />

Met het opleidingsaanbod tussen half december en half januari bereikte<br />

het ziekenhuis 535 medewerkers.<br />

16


AI-ANALYSE VAN UITSTRIJKJES<br />

Genius zkt.<br />

verdachte cellen<br />

De Genius. Zo heet<br />

het toestel van<br />

fabrikant Hologic<br />

dat de microscoop vervangt<br />

bij de screening op<br />

baarmoeder halskanker.<br />

Anatoom-patholoog<br />

dokter Kristof Cokelaere:<br />

“Het toestel scant het glasplaatje<br />

en digitaliseert het<br />

beeld. Daarna analyseert<br />

een AI-algoritme alle<br />

cellen. De laborant krijgt<br />

vervolgens op een scherm<br />

de cellen te zien die volgens<br />

de computer mogelijk<br />

verdacht zijn. Het gaat dan<br />

om cellen met vergrote of<br />

donkere celkernen. Zulke<br />

afwijkingen kunnen erop<br />

wijzen dat die cellen ooit<br />

kankercellen worden.<br />

De laborant onderzoekt<br />

de verdachte cellen en<br />

markeert degene die<br />

Het lab pathologische anatomie zet kunstmatige<br />

intelligentie in om voorlopercellen<br />

van kanker te vinden in uitstrijkjes.<br />

“De computer is nooit moe of verstrooid”,<br />

zegt dokter Kristof Cokelaere.<br />

effectief problemen<br />

zouden kunnen opleveren.<br />

Als arts bekijken we die<br />

dan in detail. Het is wel zo<br />

dat de meeste afwijkingen<br />

vanzelf verdwijnen. Zo’n<br />

80 procent van de vrouwen<br />

raakt ooit besmet met het<br />

humaan papillomavirus<br />

(HPV), dat baarmoederhalskanker<br />

veroorzaakt.<br />

Gelukkig krijgt maar een<br />

klein deel van hen kanker.<br />

Van de 100 uitstrijkjes<br />

kunnen we er 95 als<br />

normaal bestempelen.”<br />

70.000 CELLEN<br />

Een uitstrijkje bevat<br />

50 tot 70.000 cellen.<br />

Onder de microscoop is<br />

het een titanen werk om<br />

daar tussen afwijkende<br />

exemplaren te zoeken.<br />

“Met jaren ervaring herken<br />

je patronen en hoef je niet<br />

elke cel afzonderlijk te<br />

bekijken, maar je blijft<br />

een mens. Het is mogelijk<br />

dat een verdachte cel aan<br />

je aandacht ontsnapt”,<br />

zegt dokter Cokelaere.<br />

“Wij kunnen moe zijn,<br />

verstrooid of afgeleid. Dat<br />

is de computer nooit.”<br />

In een tweetal minuten –<br />

veel sneller dan menselijk<br />

mogelijk – analyseert de<br />

Genius met behulp van AI<br />

alle cellen.<br />

Gedaan dus met naalden<br />

in een hooiberg te zoeken.<br />

“We krijgen de naalden<br />

die we van nabij moeten<br />

bekijken, aangereikt”,<br />

aldus dokter Cokelaere.<br />

“Zo gebeurt de analyse<br />

niet alleen sneller, maar<br />

ook veiliger, omdat de<br />

kans dat verdachte cellen<br />

tussen de mazen van het<br />

net glippen, fors verkleint.<br />

We hebben getest of de<br />

computer evenveel cellen<br />

detecteert als wij, en dat<br />

bleek zo te zijn. Nog een<br />

voordeel: de resultaten<br />

zijn reproduceerbaar.<br />

17


Heeft de arts<br />

straks nog werk?<br />

Als je hetzelfde uitstrijkje<br />

meermaals test, zal de<br />

computer steeds dezelfde<br />

resultaten geven.”<br />

AFWIJKING BEPAALT<br />

BEHANDELING<br />

“Momenteel krijgen we<br />

een overzicht van alle<br />

mogelijk verdachte cellen”,<br />

zegt dokter Cokelaere.<br />

“Maar in de nabije<br />

toekomst zal het toestel<br />

per cel ook een diagnose<br />

suggereren: dit is wellicht<br />

een laaggradige afwijking,<br />

dit een hooggradige.”<br />

Dat is belangrijk voor de<br />

behandeling. Bij LSIL,<br />

een laaggradig letsel,<br />

wordt soms een HPV-test<br />

uitgevoerd, maar meestal<br />

verdwijnt de infectie<br />

vanzelf en volstaat een<br />

nieuw uitstrijkje na een<br />

half jaar.<br />

Dokter Cokelaere: “Als<br />

het om hooggradige<br />

afwijkingen gaat (HSIL),<br />

met meer kans op het voorstadium<br />

van kanker, zal<br />

eerder een biopsie gedaan<br />

worden. Eventueel gevolgd<br />

door een conisatie – een<br />

kegel vormig stukje van<br />

de baarmoederhals wordt<br />

weggehaald – of zelfs de<br />

volledige verwijdering van<br />

de baarmoeder.”<br />

GEPERSONALISEERD<br />

Op die manier draagt het<br />

gebruik van artificiële<br />

intelligentie bij aan<br />

een gepersonaliseerde<br />

geneeskunde, zegt dokter<br />

Cokelaere. “Naast de<br />

diagnose stelling wordt ook<br />

de behandeling verfijnd<br />

op basis van steeds nauwkeuriger<br />

onderzoek. Als<br />

het toch kanker blijkt te<br />

zijn, kan onze analyse aangeven<br />

of de behandelende<br />

arts het best kiest voor<br />

radiotherapie, chirurgie,<br />

chemo, immunotherapie<br />

of een combinatie.”<br />

Secretariaat anatomopathologie<br />

057 35 73 50<br />

anapat@yperman.net<br />

Zal AI de mens op termijn zo goed als helemaal<br />

vervangen bij het onderzoek van uitstrijkjes?<br />

Dokter Kristof Cokelaere vermoedt van wel:<br />

“De analyse van uitstrijkjes om het voorstadium<br />

van baarmoederhalskanker op te sporen is zeer<br />

gestandaardiseerd. Het gaat om een onderzoek<br />

van cellen en kernen op grootte en kleur: dat is<br />

perfect meetbaar. Bij de rest van wat we doen, is<br />

dat veel minder het geval. Zo hebben weefsels<br />

een enorme variabiliteit. En weefselonderzoek<br />

kent ook een inherente onzekerheid. Er bestaan<br />

twijfel gevallen waar ik als anatoom-patholoog een<br />

andere mening over heb dan<br />

een collega, door de grijze zone<br />

tussen goed- en kwaadaardig.<br />

Kanker leest onze studieboeken<br />

niet: de ziekte weet niet hoe ze er<br />

moet uitzien.”<br />

Stalen uit<br />

heel het land<br />

dokter Kristof Cokelaere<br />

Het Jan Yperman Ziekenhuis is een pionier in de<br />

AI-analyse van uitstrijkjes. En de Genius in Ieper<br />

checkt niet alleen stalen van eigen patiënten.<br />

Dokter Kristof Cokelaere: “Elf andere Vlaamse<br />

laboratoria sturen hun glasplaatjes naar ons, en<br />

er is ook interesse van een Brussels en een Waals<br />

lab. Die samenwerking is ook nodig: de kostprijs<br />

van het toestel moet over voldoende tests worden<br />

verdeeld.”<br />

Waar AI in de toekomst nog nuttig kan zijn voor<br />

het lab pathologie? “Ik denk aan de farmacodiagnostiek.<br />

Kunsmatige intelligentie zou ons<br />

kunnen helpen om nauwkeuriger te bepalen of<br />

het bij borstkanker zin heeft om de oestrogeenproductie<br />

stil te leggen. En met<br />

het eiwit Ki-67 kunnen we de<br />

groeisnelheid van een tumor<br />

vaststellen.”<br />

18


Petra Man<br />

STILLE RUIMTE<br />

Even tot rust komen<br />

In de Stille Ruimte kun je even tot<br />

rust komen in de drukte van het<br />

ziekenhuis, ongeacht je geloof of<br />

afkomst. Om bezoekers stof tot<br />

denken te geven, wordt het vertrek<br />

geregeld in een ander thema<br />

ondergedompeld.<br />

Petra Man (pastorale dienst):<br />

“In november nodigden we<br />

bezoekers uit om de naam van<br />

iemand die ze missen op een<br />

kaartje te schrijven en in een boom<br />

te hangen. Een andere keer kon<br />

je een schelp in het zand leggen,<br />

bij foto’s van een kalme of net<br />

stormachtige zee. Iedereen voelt<br />

af en toe de behoefte om op de<br />

pauzeknop te duwen en even bij<br />

de dingen stil te staan.”<br />

Petra Man, verantwoordelijke<br />

pastorale dienst<br />

057 35 66 41<br />

petra.man@yperman.net<br />

DE PATIËNT<br />

NIEUW ADRES<br />

Radiologie Diksmuide<br />

Om de zorg vanuit het Jan<br />

Yperman Ziekenhuis in<br />

Diksmuide op één plaats te<br />

centraliseren, verhuist het radiologisch<br />

kabinet van de Kasteelstraat<br />

naar het Medisch Centrum<br />

in het voor malige zwembad in<br />

de Laure Fredericqlaan 15. Voor<br />

dialyse en consultaties nierziekten<br />

kunnen patiënten daar al<br />

sinds september terecht.<br />

Hoofdtechnoloog medische<br />

beeld vomring Andreas Devos:<br />

“In het Medisch Centrum<br />

Diksmuide zullen radiologen<br />

van het Jan Yperman Ziekenhuis<br />

RX, mammografie, echografie,<br />

botdensito metrie en conebeam-CT<br />

aanbieden. Voor CT moeten<br />

patiënten naar de hoofdcampus<br />

in Ieper of Poli Poperinge, NMR is<br />

alleen beschikbaar in Ieper.”<br />

Andreas Devos, hoofdtechnoloog<br />

medische beeldvorming<br />

057 35 7421<br />

andreas.devos@yperman.net<br />

Andreas Devos<br />

Jan Yperman Ziekenhuis<br />

Briekestraat 12 Ieper<br />

057 35 35 35<br />

info@yperman.net<br />

Poli Poperinge<br />

Oostlaan 11 Poperinge<br />

057 35 72 50<br />

poli.poperinge@yperman.net<br />

Medisch Centrum Diksmuide<br />

Laure Fredericqlaan 15 Diksmuide<br />

057 35 61 65<br />

Radiologisch kabinet Komen<br />

Spoorwegstraat 8 Komen<br />

057 35 74 02<br />

secradio@yperman.net<br />

Radiologisch kabinet Klaverstraat<br />

Klaverstraat 1 Ieper<br />

057 35 74 01<br />

secradio@yperman.net<br />

Collectieve Autodialyse Veurne<br />

Klinieklaan 1 Veurne<br />

058 33 38 20<br />

nefrologie@yperman.net<br />

Telefoonlijst alle<br />

JYZ-artsen<br />

Alle ziekenhuisinfo voor<br />

huisartsen en andere<br />

zorgprofessionals<br />

Y-<strong>mail</strong> is het tijdschrift van het<br />

Jan Yperman Ziekenhuis.<br />

www.yperman.net<br />

V.u.: Frederik Chanterie<br />

Bladcoördinatie: dienst communicatie<br />

communicatie@yperman.net<br />

Y-<strong>mail</strong> wordt verzorgd door<br />

f-twee bladenmakers<br />

www.f-twee.be<br />

19


Wat een plaatje!<br />

In Poli Poperinge werd een nieuw RX-toestel in gebruik<br />

genomen. Daarmee kunnen de radiologen ook foto’s<br />

van het volledige been of de volledige rug en wervelkolom<br />

nemen. Tot voor kort moesten patiënten voor<br />

dergelijke onderzoeken, die vaak preoperatief aangevraagd<br />

worden, naar de hoofdcampus in Ieper.<br />

Afzendadres: Briekestraat 12, 8900 Ieper<br />

Y-<strong>mail</strong><br />

Magazine Jan Yperman Ziekenhuis<br />

trimestrieel - feb - <strong>maart</strong> - april <strong>2024</strong><br />

Afgiftekantoor Antwerpen X<br />

P806231<br />

PB-PP B-00703<br />

BELGIE(N) - BELGIQUE

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!