14.03.2024 Views

PRIMAVERA 03 - 2024 LR

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

FEESTDAG

PAASMAANDAG 1 APRIL

ZOTTE

ZONDAGEN

en feestdagen!

… ALTIJD FEEST !

GRATIS

INKOM

DEUREN OPEN

vanaf 14.00 uur

ELKE ZONDAGNAMIDDAG LIVE-MUSIC

MET TOPARTIESTEN EN DE BESTE ORKESTEN

VANAF 15.00 UUR

THE JACKETS

ZONDAGNAMIDDAG

7 APRIL

DE ZESTIGPLUS-

BAND

ZONDAGNAMIDDAG

24 MAART

J&D PARTYBAND

ZONDAGNAMIDDAG

14 APRIL

EDDY SMETS &

LETTY LANKA

PAASZONDAGNAMIDDAG

31 MAART

COVERBAND

RETRO

ZONDAGNAMIDDAG

21 APRIL

THE JACKETS

NIEUW

ENKEL OP ZONDAG

VOOR HET

KLEINE HONGERTJE

Verse pistolets

of sandwiches

met kaas of hesp

ZONDAGAVOND = DANSAVOND

MET IVO, ONZE HUIS-DJ! vanaf 20.00u

… ALTIJD FEEST !

Verboekt 133, Klein-Vorst (Laakdal) • Tel. 0475 96 66 18

VR vanaf 19.00 u

ZA vanaf 19.00 u

ZO vanaf 14.00 u

MA vanaf 14.00 u

DI, WO & DO GESLOTEN

UNIEK IN DE STREEK … WANT … = FUN FOR EVERYONE! VOOR MEER NIEUWS: HOU ELKE MAAND DE PRIMAVERA IN DE GATEN!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!