17.04.2024 Views

Transport & Logistiek 2024 editie 4

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

4<br />

mei <strong>2024</strong><br />

transportlogistiek.nl<br />

TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK<br />

Wet NIS2 gaat op 17 oktober in:<br />

Welke cyberveiligheidsmaatregelen<br />

moet uw transportbedrijf nemen?<br />

60 jaar Scania Production Zwolle<br />

Nieuwe locatie komt in China


Centric Logistic Solutions<br />

LOCUS WMS<br />

Het juiste WMS voor optimaal magazijnbeheer<br />

CONTINUE OPTIMALISATIE<br />

MECHANISATIE-PROOF<br />

DIRECTE AANSTURING<br />

Wil je de capaciteit van je warehouse vergroten, je goederenstromen beheersen én deze<br />

optimaliseren? Met het juiste WMS breng je jouw logistieke prestaties naar een hoger niveau.<br />

Kies Locus WMS van Centric en ga voor nauwkeurig voorraadbeheer en efficiënte logistiek, nu én<br />

in de toekomst.<br />

Meer weten? Ga naar de website


SCAN DE<br />

QR-CODE EN MELD<br />

JE NU AAN!<br />

KOM NAAR<br />

DE VEILIGHEIDSDAG<br />

OP 30 MEI!<br />

Kies uit 3 praktijkgerichte masterclasses over veiligheid, speciaal<br />

ontworpen voor de sector transport en logistiek. Word geïnspireerd<br />

door deskundige sprekers en maak kennis met praktische<br />

strategieën om uitval en verzuim te voorkomen. Ontdek het<br />

volledige programma en meld je aan op onze website.<br />

www.stl.nl/veiligheidsdag


Inhoud<br />

16<br />

Interview<br />

6 Omdat cyberaanvallen bij<br />

organisaties schering en inslag zijn,<br />

komt Brussel met een fors<br />

aangescherpte cybersecuritywet, de<br />

NIS2-richtlijn. De Inspectie<br />

Leefomgeving en <strong>Transport</strong> (ILT) is<br />

druk met opschalen om Nederlandse<br />

bedrijven vanaf 2025 te kunnen<br />

inspecteren op naleving van die wet.<br />

ICT/veiligheid<br />

10 Als gevolg van de nieuwe richtlijn op<br />

het gebied van cybersecurity, ofwel<br />

de wet NIS2, moeten veel<br />

Nederlandse transportbedrijven<br />

verplicht maatregelen nemen op het<br />

gebied van online veiligheid. Niet<br />

alleen grote, met een jaaromzet van<br />

meer dan 50 miljoen euro, maar ook<br />

kleinere transportbedrijven.<br />

20<br />

13 Door de digitale vrachtbrief eCMR<br />

van TransFollow hoeven chauffeurs<br />

van Kotra Logistics niet meer op pad<br />

met een stapel papier.<br />

14 95% van de transportbedrijven heeft<br />

geen beleid op veiligheid en geen<br />

regels tegen criminaliteit. Ze weten er<br />

niets van. Moreno van Loenhout,<br />

Adviseur en Themaspecialist<br />

Ondermijnende Criminaliteit van het<br />

Platform Veilig Ondernemen<br />

Midden-Nederland ziet het<br />

voorkomen van misdaad dan ook als<br />

zijn missie.<br />

18 Van Assouw Meubeltransport<br />

gebruikt data over de distributie<br />

slimmer. Hierdoor krijgt het bedrijf<br />

meer inzicht in de behaalde<br />

rendementen per klant en per regio.<br />

20 TMS-leverancier Tans werkt hard om<br />

zijn software aan te passen aan de<br />

eisen van deze tijd, zoals werken in<br />

de cloud, OTM-koppelingen,<br />

CO2-berekenen, veranderend<br />

kennisniveau van jonge planners en<br />

de overnamegolf in de sector.<br />

Aandocken<br />

16 Jörgen Groeneveld, directeuroprichter<br />

van dds bv & ddstrucking<br />

bv in Westervoort waarschuwt voor<br />

de gevolgen van een ontbrekende<br />

stuk snelweg A15. “Het kost ons<br />

iedere dag een halfuur tot<br />

driekwartier per vrachtwagen extra<br />

dat we in de file staan.”<br />

Arbeidsmarkt<br />

23 Een goede voorbereiding op het<br />

pensioen is heel belangrijk. De<br />

pensioen aftelkalender kan helpen.<br />

6<br />

Bedrijfsreportage<br />

26 Bolk Business Improvement groeit in<br />

sneltreinvaart. De aanpak om<br />

processen in de logistiek, productie<br />

en supply chain te optimaliseren,<br />

slaat aan in de markt. Van het<br />

inrichten van een warehouse en<br />

control tower tot de selectie en<br />

4 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK


Voorwoord<br />

32<br />

implementatie van een WMS en<br />

TMS.<br />

Duurzaamheid<br />

29 Onder het motto “Zonder blauwe<br />

plekken op weg naar duurzaamheid”<br />

geven Alfa Accountants en Adviseurs<br />

en ING tijdens een bijeenkomst<br />

adviezen over verduurzaming van het<br />

transport.<br />

32 MAN Truck & Bus gaat ongeveer 200<br />

trucks produceren met een<br />

waterstof-verbrandingsmotor. De<br />

MAN hTGX wordt vanaf <strong>2024</strong><br />

afgeleverd aan klanten in onder<br />

andere Nederland.<br />

33 Duurzaamheid en verandering zijn<br />

de twee kernbegrippen die<br />

<strong>Logistiek</strong>dag Nederland grofweg<br />

schetsen. Een paar honderd<br />

geïnteresseerden zijn die dag te gast<br />

in Den Haag om de verhalen te<br />

vernemen.<br />

36 ‘Tot 2030 zal de groei van het aantal<br />

zero-emissie trucks naar verwachting<br />

niet leiden tot prijsstijgingen van<br />

consumentenproducten’, verwacht<br />

staatssecretaris Heijnen. Is deze<br />

uitspraak wel correct?<br />

38<br />

Techniek<br />

38 Scania Production Zwolle bestaat dit<br />

jaar 60 jaar. Deze locatie leverde<br />

vorig jaar bijna de helft van het<br />

recordaantal van 100.000 voertuigen<br />

dat de Zweedse truckfabrikant<br />

wereldwijd bouwde.<br />

En verder:<br />

25 Aadje van Noordennen heeft het in<br />

haar column over code 95<br />

41 Column Caroline Koiter, directeur Rail<br />

Cargo Information Netherlands<br />

Wanneer<br />

Wanneer is uw bedrijf de pisang? De<br />

wereld van de cybercrime wint<br />

voortdurend aan professionaliteit, en de<br />

kreet ‘Het is niet de vraag óf maar wannéér<br />

uw transportbedrijf aan de beurt is’, komt<br />

steeds vaker voorbij.<br />

Ook de Europese Unie is ongerust, met de<br />

Wet NIS2 als gevolg. De officiële<br />

startdatum is 17 oktober <strong>2024</strong> (!). NIS2<br />

moet de cyberveiligheid vergroten en de<br />

weerbaarheid van zogenoemde essentiële<br />

én belangrijke diensten verbeteren: denk<br />

bijvoorbeeld aan energie en drinkwater, de<br />

Rotterdamse haven en Schiphol. In dat<br />

lijstje staat ook transport genoemd.<br />

De wet NIS2 raakt tevens kleine<br />

transportbedrijven, waarschuwt Jan<br />

Meijroos van Samen Digitaal Veilig in zijn<br />

heldere betoog verderop in dit nummer.<br />

Een van zijn adviezen is om een quickscan<br />

in te vullen: www.digitaltrustcenter.nl/nis2/<br />

startpunt.<br />

De Inspectie Leefomgeving en <strong>Transport</strong><br />

(ILT) bereidt zich ook voor op de nieuwe<br />

wet. Zo voorspelt hoofd Toezicht<br />

Cybersecurity Patrick Spelt dat ongeveer<br />

1.850 organisaties onder de scope van de<br />

ILT gaan vallen, inclusief transportbedrijven.<br />

De organisatie breidt flink uit, en ontwikkelt<br />

daarnaast nieuwe inspectiemethoden. Zorg<br />

dat je een noodplan hebt als bedrijf, als<br />

cybercriminelen binnen zijn gedrongen,<br />

adviseert Spelt. Lees de pagina’s hierna.<br />

Criminele partijen hebben altijd interesse in<br />

transport en logistiek, weet ook het<br />

Platform Veilig Ondernemen. Adviseur en<br />

Themaspecialist Ondermijnende<br />

Criminaliteit Moreno van Loenhout noemt<br />

drugshandel en witwassen van geld als<br />

motieven van duistere types om tot de<br />

branche door te dringen. En tot zijn schrik<br />

zijn veel transportondernemers onwetend<br />

op dit gebied. Hij geeft seminars en heeft<br />

een spel ontwikkeld, Operatie Zelos, voor<br />

chauffeurs. Verder deelt hij gegevens via<br />

zijn LinkedIn. Zijn informatie? Die haalt hij<br />

onder meer uit de gevangenis.<br />

Aan de bak dus met die wet.<br />

Ingrid Damen<br />

Volg ons op transportlogistiek.nl<br />

5


ICT/Veiligheid<br />

Tekst Annelies van Stijn Beeld ILT<br />

ILT bereidt zich voor op grootschalige inspectieronde<br />

met nieuwe cybersecuritywet<br />

“Beveilig je kroonjuwelen<br />

het allerbeste”<br />

Cyberaanvallen bij organisaties<br />

zijn schering en inslag. Alle<br />

reden voor Brussel om te komen<br />

met een fors aangescherpte<br />

cybersecurity wet, de NIS2-<br />

richtlijn. Die moet zorgen<br />

voor een betere digitale en<br />

economische weerbaarheid van<br />

Europese lidstaten. De Inspectie<br />

Leefomgeving en <strong>Transport</strong><br />

(ILT) is druk met opschalen om<br />

Nederlandse bedrijven vanaf<br />

2025 te kunnen inspecteren op<br />

naleving van die wet.<br />

Informatie over zendingen, klanten en<br />

prijzen die op straat komt te liggen.<br />

ICT-systemen waar je van het ene op het<br />

andere moment niet meer in kunt. En<br />

planningen die gemanipuleerd worden,<br />

waardoor je als transportbedrijf denkt dat je<br />

wagens in Helmond staan, maar ze in werkelijkheid<br />

in Nijmegen zijn. Het zijn maar enkele<br />

voorbeelden.<br />

Hackers van over de hele wereld doen<br />

er alles aan om organisaties onder druk te<br />

zetten om losgeld te betalen. Soms ook gaat<br />

het hen niet eens om geld, maar botweg om<br />

het ontregelen en blokkeren van ketens waar<br />

een bedrijf toevallig deel van uitmaakt. Alle<br />

reden om je als organisatie te wapenen tegen<br />

cybercriminaliteit. Letterlijk en figuurlijk alle<br />

poorten, ofwel alle voordeuren, achterdeuren,<br />

binnendeuren en tussendeuren in je netwerk<br />

stevig te beveiligen of op slot te gooien.<br />

Uitbreiden<br />

Als Hoofd Toezicht Cybersecurity bij de<br />

Inspectie Leefomgeving en <strong>Transport</strong> weet<br />

Patrick Spelt, met vijftien jaar ervaring in de<br />

informatiebeveiliging, maar al te goed waar<br />

het mis kan gaan bij bedrijven. Hij is sinds<br />

oktober 2022 in dienst van ILT en druk met<br />

het opbouwen van een nieuwe afdeling<br />

cybersecurity. De inspectie is begonnen<br />

met vier inspecteurs en inmiddels zijn er<br />

dat veertien. Tot 2025 moet dat aantal nog<br />

verdubbelen tot 28. “Deze uitbreiding heeft<br />

alles te maken met de Europese NIS2-<br />

richtlijn die in 2025 zal zijn omgezet naar een<br />

nationale wetgeving cybersecurity.”<br />

De afdeling cybersecurity is ontstaan<br />

nadat de Wet Beveiliging Netwerken en<br />

Informatiesystemen (Wbni) in Nederland in<br />

2018 is ingevoerd. Deze wet komt voort<br />

uit de Europese NIS1-richtlijn. “Doel van<br />

de Wbni is voor ons als ILT om toezicht te<br />

houden op het naleven van deze wet bij zo’n<br />

45 bedrijven die essentiële diensten leveren.<br />

Dat zijn aanbieders van essentiële diensten<br />

(AED’s) die vallen onder de verantwoordelijkheid<br />

van het ministerie van Infrastructuur<br />

en Waterstaat. Denk aan drinkwater-,<br />

luchtvaart-, rail- en havenbedrijven. Ook<br />

Rijkswaterstaat hoort daarbij als beheerder<br />

van het hoofdverkeersnetwerk. Het is<br />

immers essentieel dat de geautomatiseerde<br />

matrixborden blijven werken.”<br />

Ecosystemen<br />

Maar met de komst van de NIS2 gaat het<br />

niet meer alleen om deze 45 grotere AED’s.<br />

In plaats van alleen een dienst, draait het<br />

straks om het volledige bedrijf. Essentiële en<br />

belangrijke organisaties die aan de criteria<br />

voldoen, moeten zich aan de nieuwe wet<br />

gaan houden. Daarbij worden ook de kleinere<br />

en grote ondernemingen meegenomen<br />

die met die essentiële bedrijven verbonden<br />

zijn. Om te voorkomen dat de operatie van<br />

essentiële bedrijven via hen plat komt te<br />

liggen, moeten ook zij goed beveiligd zijn.<br />

“Gezamenlijk vormen deze bedrijven kleine<br />

ecosystemen. En een keten is maar zo sterk<br />

als de zwakste schakel”, zegt Spelt.<br />

Incidentgedreven<br />

De NIS2-richtlijn betekent volgens hem een<br />

enorme uitbreiding van de scope voor ILT. “In<br />

plaats van het inspecteren van 45 bedrijven<br />

is de schatting dat we nu gaan uitkomen<br />

op circa 1.850 organisaties, waaronder<br />

ook de nodige bedrijven in de transport en<br />

logistiek. Die 45 bedrijven inspecteren we<br />

allemaal. Maar bij zo’n groot aantal is dat<br />

onmogelijk. Daarom komt een groot deel van<br />

hen onder proactief en een ander deel onder<br />

reactief toezicht. Reactief toezicht geldt<br />

voor bedrijven in specifieke sectoren, en zij<br />

worden incidentgedreven geïnspecteerd. Dus<br />

als er iets gebeurt en we krijgen daarvan een<br />

melding, dan komen we in actie.”<br />

Belangrijke sectoren die er nu bij komen,<br />

zijn onder meer chemie, energie, transport,<br />

afvalstoffenbeheer en waterschappen.<br />

“Overigens is dit nog onder voorbehoud,<br />

want de discussie loopt nog over wat er<br />

precies in de Nederlandse wet op basis van<br />

NIS2 moet komen staan. Dus dat aantal<br />

van 1.850 kan ook nog wat hoger of lager<br />

uitvallen”, zegt Spelt.<br />

Extra inspecteurs<br />

Wel is duidelijk dat de ILT al die bedrijven<br />

nooit met 28 inspecteurs kan controleren.<br />

“Want dat bezoeken en onderzoeken is<br />

mensenwerk en kost tijd.” Daarom heeft ILT<br />

voorgesteld om die inspecties één keer per<br />

drie tot vijf jaar te doen met een bepaalde<br />

hoeveelheid extra inspecteurs. “In dat traject<br />

6 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK


“Bedrijven kijken er<br />

soms tegenop als<br />

tegen het beklimmen<br />

van de Mount Everest”<br />

7


ICT/Veiligheid<br />

zitten we nu. Overigens is het ook zo dat<br />

het ministerie van Economische Zaken met<br />

de RDI een inspectiedienst heeft, die de<br />

organisaties die onder hen vallen op dezelfde<br />

wijze inspecteren als wij dat doen. Het<br />

spreekt voor zich dat we dat doen in nauw<br />

overleg, zodat we niet dubbelen.”<br />

Het ministerie wijst die 1.850 bedrijven<br />

overigens niet (via een brief) op het feit dat<br />

ze onder de richtlijn vallen. Zij moeten zelf<br />

kijken of ze met de wet te maken hebben, en<br />

zich dan registreren in het nieuwe portaal dat<br />

momenteel wordt ontwikkeld.<br />

Quickscan<br />

Om te checken of je als bedrijf onder die<br />

richtlijn valt, is online de NIS2-zelfevaluatie te<br />

vinden. Aan de hand van vragen doorloop<br />

je een stroomschema en kom je uit op ‘ja’<br />

of ‘nee’. Vervolgens is er de quickscan,<br />

waarmee je kunt bepalen waaraan je moet<br />

voldoen om voldoende beveiligd te zijn. Dit<br />

helpt organisaties ook bij de voorbereiding op<br />

de nieuwe cyberwet.<br />

De scan is vooral bedoeld voor de<br />

ICT- en cybersecurityspecialisten binnen<br />

een organisatie. Het beantwoorden van 40<br />

vragen maakt hen bewust van de status van<br />

de digitale weerbaarheid van de organisatie.<br />

Ook worden er technische of organisatorische<br />

maatregelen voorgesteld, die hieraan<br />

kunnen bijdragen.<br />

Het allerbelangrijkste is volgens Spelt dat<br />

ook organisaties die na het doorlopen van de<br />

zelfevaluatie een ‘nee’ te horen krijgen en dus<br />

niet onder de wet vallen, zich mogelijk toch<br />

aan de nieuwe wet moeten gaan houden.<br />

“Hun opdrachtgever kan dat namelijk eisen.<br />

Als zo’n opdrachtgever er wel onder valt, en<br />

deze het idee heeft dat een bedrijf dat voor<br />

hen werkt daar toch aan moet voldoen, dan<br />

ontkom je er niet aan. Een keten als die van<br />

bijvoorbeeld een grote chipfabrikant zou<br />

namelijk kunnen omvallen als trucks van een<br />

logistieke dienstverlener die voor hen rijdt<br />

vanwege een cyberaanval niet de weg op<br />

kunnen.”<br />

Risicoanalyse<br />

Met de nationale wetgeving in aantocht zijn<br />

organisaties die onder NIS2 vallen, verplicht<br />

voorbereidingen te treffen. “Hoe sneller ze<br />

starten om zich tegen cyberaanvallen te<br />

beschermen, hoe beter.”<br />

De eerste maatregel die organisaties<br />

moeten nemen, is het maken van een<br />

risicoanalyse. Die gaat over de digitale<br />

dreiging die de belangrijkste dienstverlening<br />

van de organisatie kan verstoren, en over de<br />

beveiliging van informatiesystemen.<br />

“Kijk waar de te beschermen belangen,<br />

dreigingen en de huidige weerbaarheid<br />

van de organisatie zitten. Op basis hiervan<br />

kunnen weloverwogen keuzes worden<br />

gemaakt over hoe om te gaan met de<br />

risico’s die gevonden zijn. Belangrijke vraag<br />

daarbij is: wat zijn de kroonjuwelen, de te<br />

beschermen belangen van mijn organisatie?<br />

Daarom moet je die zaken in kaart brengen<br />

die cruciaal zijn voor organisatie en/of<br />

dienstverlening. Daarna maak je afwegeingen<br />

om de juiste maatregelen te treffen om ze te<br />

beschermen. Zo moet een transportbedrijf er<br />

bijvoorbeeld voor zorgen dat het planningssysteem<br />

en voertuigvolgsysteem altijd werkt.”<br />

Noodplan<br />

Verder is het volgens Spelt een must om als<br />

bedrijf een noodplan te hebben als cybercriminelen<br />

toch binnen zijn weten te komen.<br />

“Hoe kun je ze stoppen en zaken herstellen?<br />

Bedenk ook wie je daarbij kan helpen.<br />

Bijvoorbeeld de leverancier van bepaalde<br />

software. En verder kijk je natuurlijk of je<br />

verzekerd bent, en of je back-upbeheer en<br />

noodvoorzieningsplannen hebt. Goed is ook<br />

om bedrijfscontinuïteitsplannen op cybersecuritygebied,<br />

zoals deze maatregelen ook wel<br />

worden genoemd, te testen in de praktijk.<br />

De NIS2-richtlijn schrijft tien zorgplichtmaatregelen<br />

voor, waarvan bovengenoemde de<br />

belangrijkste zijn.” De overige maatregelen<br />

zijn te vinden op www.digitaltrustcenter.nl/<br />

nis2/startpunt.<br />

Toetsen<br />

De ILT checkt altijd als eerste drie zaken<br />

bij bedrijven. Is er een goede risicoanalyse<br />

gedaan? Weten de betrokkenen wat ze<br />

moeten beveiligen? Zien ze het belang ervan<br />

in? Vervolgens kijken de inspecteurs naar wat<br />

een organisatie aan beveiligingen heeft en<br />

wat er vervolgens mee is gedaan.<br />

Spelt: “We toetsen zoals wij dat noemen<br />

opzet en bestaan. Dat komt erop neer dat we<br />

in een audit kijken naar wat er op papier staat<br />

voor de risico’s die er zijn, en wat ertegen<br />

te doen. Zo kan de conclusie zijn dat er een<br />

firewall nodig is. Vervolgens controleren we: is<br />

er een firewall aanwezig? Derde punt dat we<br />

checken, is de werking ervan. Je constateert:<br />

ze hebben inderdaad een firewall, maar je<br />

wilt ook weten of ze die ook gebruiken, goed<br />

instellen en regelmatig updaten.”<br />

Inspecties<br />

Overigens kan de ILT de nieuwe aanwas van<br />

bedrijven pas onder de loep gaan nemen als<br />

de nieuwe nationale wet in werking is. “We<br />

voeren in eerste instantie een verkennende<br />

inspectie uit. Dan leggen we in een rapport<br />

8 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK


vast wat voor bedrijf het is, welke diensten<br />

worden geleverd, welke verantwoordelijke<br />

rollen in het bedrijf erbij betrokken zijn en wie<br />

de ICT- beveiliging doet. Kortom, hoe zit alles<br />

in elkaar? Aan de hand van de wetsartikelen<br />

toetsen we of voldaan wordt aan de Wbni die<br />

nu geldt en straks aan de nieuwe wetgeving.”<br />

Na de verkennende inspectie volgt<br />

op een volgend moment een verdiepende<br />

ronde. “Daarbij nemen we meer inhoud en<br />

praktijk onder de loep. Er staat bijvoorbeeld<br />

veel op papier, dus laat maar zien hoe het in<br />

de praktijk werkt. Wej kunnen meekijken op<br />

de ICT-afdeling, maar we praten eveneens<br />

met de ICT-beheerder en de directie.<br />

Cybersecurity moet immers ook in de directiekamer<br />

worden gedragen om te kunnen<br />

investeren en borgen.”<br />

Eerste basiskamp<br />

Belangrijke boodschap van Spelt is dat<br />

ondernemingen vooral moeten beginnen<br />

met het nemen van de juiste maatregelen.<br />

“Bedrijven kijken er soms tegenop als tegen<br />

het beklimmen van de Mount Everest. Maar<br />

ik zeg dan: vertrek alvast naar het eerste<br />

basiskamp. Doe de risicoanalyse, kijk naar<br />

wat er nodig is en pak dat aan. Gewoon<br />

beginnen, zodat je weet waar je het over<br />

hebt. En gebruik vooral de hulpmiddelen die<br />

er al zijn. Neem een framework als ISO, BIO<br />

of NIST. Werk ook systematisch, want dan<br />

start je met de juiste dingen.”<br />

Dat de nationale wet er nog niet helemaal<br />

is, is voor de deskundige geen excuus om<br />

nog niet aan de slag te gaan. “Veel staat al<br />

op internet, en inmiddels is bekend waaraan<br />

je moet voldoen. Zo ben je klaar of in ieder<br />

geval een heel eind op weg voordat de wet<br />

echt in werking treedt in 2025.”<br />

Zware sancties<br />

Overigens mogen de ILT-inspecteurs<br />

bedrijven geen advies geven over mogelijke<br />

oplossingen, diensten of producten in het<br />

kader van cybersecurity. “Wij kijken tijdens<br />

de inspecties, even kort door de bocht,<br />

alleen naar wat je doet aan security, en hoe<br />

dat loopt. En de conclusie is dan: je voldoet<br />

wel of niet aan de wet. Heeft een bedrijf<br />

bijvoorbeeld geen risicoanalyse gedaan, dan<br />

is dat voor ons een rode vlag. Dan weet je<br />

volgens ons als ondernemer niet waar je het<br />

over hebt en heb je niet door hoe belangrijk<br />

cybersecurity is. Gelukkig komt dat maar<br />

weinig voor.”<br />

Voldoet een organisatie niet aan de wet,<br />

dan vraagt de inspecteur om een verbeterplan.<br />

Binnen een periode die samen<br />

wordt vastgesteld, kan het bedrijf alsnog<br />

maatregelen treffen. Spelt: “Bij een volgende<br />

inspectie is het dan negen van de tien keer<br />

wel oké. En dat is belangrijk, want met de<br />

NIS2 kunnen we als ILT vergaande sancties<br />

opleggen als bedrijven niet meewerken.<br />

In uiterste gevallen kunnen we zelfs een<br />

bestuur hoofdelijk aansprakelijk stellen, of<br />

een forse boete opleggen. Voor bedrijven<br />

die als essentieel zijn aangemerkt, kan een<br />

geldboete oplopen tot 10 miljoen euro of 2%<br />

van de totale jaaromzet. Voor bedrijven die<br />

als belangrijk worden beschouwd, kan de<br />

boete 7 miljoen euro bedragen, of 4% van de<br />

jaaromzet. Dat wil je niet. Dan heb je allebei<br />

gefaald, het bedrijf en de ILT. Voor dat geld<br />

kun je als bedrijf echt beter kiezen voor goede<br />

beveiligingsmaatregelen.”<br />

9


ICT/Veiligheid<br />

Tekst Ruud van Roosmalen<br />

Impact van NIS2 op de logistieke sector<br />

“Kleine transportbedrijven moeten<br />

digitale veiligheid serieus nemen”<br />

Op 17 oktober <strong>2024</strong> wordt in<br />

de Europese Unie een nieuwe<br />

aangescherpte richtlijn op het<br />

gebied van cybersecurity van<br />

kracht: de NIS2. Gevolg is dat<br />

veel Nederlandse bedrijven<br />

verplicht maatregelen moeten<br />

nemen op het gebied van<br />

cybersecurity. Jan Meijroos,<br />

redacteur cybersecurity bij<br />

Samen Digitaal Veilig, legt uit<br />

hoe bedrijven kunnen bepalen of<br />

zij daar ook toe behoren en wat<br />

ze dan moeten doen.<br />

Het platform Samen Digitaal Veilig<br />

is een initiatief van branche- en<br />

beroepsorganisaties, MKB-Nederland en<br />

VNO-NCW. Het informeert en ondersteunt<br />

Nederlandse bedrijven over de NIS2 (de<br />

Network and Information Security directive)<br />

en de maatregelen die verplicht worden op<br />

het gebied van cybersecurity. Inmiddels<br />

hebben meer dan 50 brancheorganisaties<br />

zich als partner bij Samen Digitaal Veilig<br />

aangesloten, waaronder TLN/Fedex.<br />

De aankomende richtlijn moet ervoor<br />

zorgen dat niet alleen grote bedrijven,<br />

maar ook kleinere organisaties, hun<br />

digitale veiligheid serieus nemen, vertelt<br />

Jan Meijroos: “De invoering van de NIS2<br />

heeft daarom een grote impact op heel<br />

veel Nederlandse bedrijven. Wij proberen<br />

de materie die soms ingewikkeld is op een<br />

heldere manier aan bedrijven uit te leggen.<br />

Ook bieden we bedrijven via ons platform<br />

www.samendigitaalveilig.nl kosteloos<br />

informatie, webinars en support om ze voor<br />

te bereiden op de invoering van NIS2.”<br />

10 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK


Welke organisaties vallen straks<br />

onder de NIS2-richtlijn?<br />

“Dat zijn allereerst alle bedrijven die meer<br />

dan 50 medewerkers tellen of een jaarlijkse<br />

omzet realiseren van meer dan 50 miljoen<br />

euro. Dit worden ook wel de essentiële NIS2<br />

bedrijven genoemd. Daarnaast moeten de<br />

zogenoemde belangrijke bedrijven aan de<br />

richtlijn voldoen. Dat zijn alle organisaties<br />

waar cybersecurity van essentieel<br />

belang voor is, zoals online platforms en<br />

cloudservices. De essentiële en belangrijk<br />

bedrijven moeten er tevens voor zorgen<br />

dat hun ketens veilig zijn. Daarom moeten<br />

ook hun toeleveranciers/dienstverleners,<br />

zoals kleine logistieke dienstverleners en<br />

transporteurs, maatregelen nemen op<br />

het gebied van cybersecurity. Zij moeten<br />

NIS2-compliant zijn. Ze hoeven dus niet alle<br />

maatregelen uit de richtlijn in te voeren, maar<br />

alleen bepaalde zaken die voor de specifieke<br />

diensten die ze leveren relevant zijn. Bedrijven<br />

kunnen bij het Digital Trust Center van de<br />

overheid een online quickscan tool invullen<br />

(www.digitaltrustcenter.nl/nis2/startpunt). Dat<br />

is gewoon gratis online. Dan zien ze direct<br />

of ze onder de NIS2 vallen. Leveranciers zijn<br />

daar niet zichtbaar. Die kunnen hiervoor hun<br />

klanten benaderen of de supportdesk van<br />

Samen Digitaal Veilig.”<br />

Wat voor soort maatregelen<br />

moeten de essentiële en<br />

belangrijke bedrijven treffen en<br />

wat geldt er voor hun<br />

onderaannemers?<br />

“Essentiële en belangrijke bedrijven moeten<br />

alle eisen uit de NIS2 invoeren. Dan gaat het<br />

bijvoorbeeld over veiligheidsmaatregelen op<br />

het gebied van datalekken, cyberaanvallen<br />

en ongeautoriseerde toegang, trainingen<br />

voor medewerkers, en andere procedurele<br />

regels voor digitale processen. In feite<br />

komt het erop neer dat deze bedrijven<br />

voldoen aan hoge normen zoals de ISO<br />

27001, een internationale norm voor<br />

informatiebeveiliging. Deze stelt specifieke<br />

eisen aan het opzetten, implementeren,<br />

onderhouden en continu verbeteren van een<br />

Information Security Management System.<br />

Een NIS2-bedrijf moet zelf zijn risico bepalen<br />

en dan kiezen voor een norm.<br />

Bij de kleinere toeleveranciers gaat het<br />

vooral om het in kaart brengen van risico’s,<br />

bepaalde beveiligingsmaatregelen treffen en<br />

actie ondernemen als er incidenten zijn. Ook<br />

daar zijn normen voor beschikbaar zoals<br />

NIS2-Quality Mark10.”<br />

Hoe weet je als klein<br />

transportbedrijf dat je<br />

maatregelen moet nemen om<br />

NIS2-compliant te opereren?<br />

“Het is belangrijk dat kleine bedrijven die<br />

in opdracht van NIS2-bedrijven werken,<br />

zoals kleine transporteurs, weten welke<br />

cybersecurityregels er voor hen gelden.<br />

Daar komen ze achter door vragenlijsten<br />

in te vullen en checklisten af te lopen over<br />

de activiteiten die ze uitvoeren. Belangrijke<br />

en essentiële bedrijven zijn verplicht zelf<br />

eisen te stellen aan de cyberveiligheid van<br />

hun dienstverleners. Ze zijn er namelijk zelf<br />

verantwoordelijk voor dat hun toeleveranciers<br />

geen veiligheidsrisico’s opleveren en kunnen<br />

beboet worden als dat wel het geval is.”<br />

Hoe kunnen kleine bedrijven<br />

aantonen dat ze NIS2-compliant<br />

opereren?<br />

“Toeleveranciers kunnen een NIS2 Quality<br />

Mark behalen om aan te tonen dat ze NIS2-<br />

compliant opereren. Dit is een internationale<br />

norm voor cybersecurity, die ontwikkeld is<br />

door de Stichting Kwaliteitsinnovatie. Met<br />

zo’n certificaat laten bedrijven zien dat ze<br />

digitale veiligheid serieus nemen en dat<br />

ook essentiële klanten bij hen aan het juiste<br />

adres zijn. Het NIS2 Quality Mark biedt drie<br />

niveaus, die aansluiten op het risico dat een<br />

organisatie loopt. Dankzij de ingebouwde,<br />

vooraf te maken, risico-inventarisatie kunnen<br />

• Wil je weten of je bedrijf onder NIS2<br />

valt? Vul de online quickscan tool<br />

in: www.digitaltrustcenter.nl/nis2/<br />

startpunt.<br />

• Voor kleinere bedrijven zijn normen<br />

beschikbaar, zoals NIS2-QM10.<br />

• Bedrijven kunnen subsidie aanvragen<br />

via de regeling Versterking<br />

Cyberweerbaarheid.<br />

“Ook kleine logistieke<br />

dienstverleners en<br />

transporteurs, moeten<br />

maatregelen nemen<br />

op het gebied van<br />

cybersecurity”<br />

de juiste maatregelen getroffen worden.<br />

Meer informatie over deze certificering<br />

treffen bedrijven aan op ons platform<br />

samendigitaalveilig.nl.”<br />

Hoe is het gesteld met de<br />

kosten van de<br />

veiligheidsmaatregelen die<br />

getroffen moeten worden, zijn<br />

er subsidieregelingen?<br />

“De kosten voor essentiële en belangrijke<br />

bedrijven om te voldoen aan de NIS2-<br />

richtlijn zijn aanzienlijk en kunnen oplopen<br />

tot tienduizenden euro’s. Voor de<br />

toeleveranciers hangen de kosten af van<br />

het beveiligingsniveau dat vereist is. Maar<br />

in sommige gevallen kan het toch nog om<br />

enkele duizenden euro’s gaan. Eventueel<br />

kunnen bedrijven subsidie aanvragen voor<br />

bepaalde activiteiten op het gebied van<br />

cybersecurity via de regeling Versterking<br />

Cyberweerbaarheid. Deze subsidieregeling is<br />

kortgeleden verlengd tot 1 april 2026.”<br />

Zijn er stappen die bedrijven nu<br />

al moeten zetten vanwege de<br />

invoering van NIS2?<br />

“Nederland loopt nog wat achter met het<br />

invoeren van de wetgeving die nodig is voor<br />

NIS2. Daarom wordt de wet hier wellicht<br />

enkele maanden uitgesteld. Maar in Duitsland<br />

en België verloopt alles volgens planning<br />

en gaat de NIS2 echt op 17 oktober in.<br />

Toeleveranciers die in opdracht van Duitse<br />

en Belgische bedrijven opereren kunnen<br />

daar klanten verliezen als ze niet voor 17<br />

oktober NIS2-compliant opereren. Bepaal<br />

dus snel wat voor beveiligingsniveau nodig is<br />

en behaal op tijd het Quality Mark dat daarbij<br />

past. Dat voorkomt latere problemen.”<br />

Jan Meijroos, redacteur cybersecurity bij Samen<br />

Digitaal Veilig.<br />

11


ICT/veiligheid<br />

Tekst Anita Hestens<br />

eCMR van TransFollow<br />

Geen bergen papier meer<br />

Door de digitale vrachtbrief<br />

eCMR hoeven chauffeurs van<br />

Kotra Logistics niet meer op<br />

pad met een stapel papier. De<br />

organisatie, gespecialiseerd<br />

in internationaal transport,<br />

opslag en handling van verse en<br />

diepgevroren levensmiddelen,<br />

heeft enkele jaren ervaring met<br />

de digitale vrachtbrief eCMR<br />

van TransFollow.<br />

De digitale CMR heeft alle functies van<br />

de papieren vrachtbrief, maar dan<br />

digitaal. De eCMR verbindt de systemen<br />

van de verlader, vervoerder(s), expediteurs<br />

en ontvangers met elkaar: daardoor kunnen<br />

alle betrokken partijen de zendingen op één<br />

uniform platform realtime volgen, en met<br />

elkaar communiceren.<br />

Inmiddels zijn er 72 gebruikers van<br />

eCMR-TransFollow, zo is te achterhalen<br />

op de website van Beurtvaartadres, de<br />

exclusieve distributeur van TransFollow in<br />

Nederland. Eén ervan is Kotra Logistics, met<br />

Nederlandse locaties in Yerseke, Breskens,<br />

IJmuiden en Urk. De organisatie maakt vanaf<br />

2022 gebruik van eCMR.<br />

350.000 eCMR’s<br />

In korte tijd is Kotra overgestapt van papier<br />

naar digitaal. Het familiebedrijf zet een stap<br />

naar een meer duurzame en efficiënte aanpak<br />

dankzij TransFollow. Voorheen werden veel<br />

papieren documenten gebruikt. Volgens<br />

Leo van Dillen, coo/operationeel directeur<br />

bij Kotra Logistics, is het digitaliseren van<br />

vervoersdocumenten belangrijk, omdat<br />

het kostbaar is om de papierstroom te<br />

verwerken. “Ook groeien we als bedrijf. Je<br />

kunt dan extra medewerkers in dienst nemen<br />

om alle papieren te behandelen. Maar er<br />

zijn de laatste jaren minder arbeidskrachten<br />

op de markt. Ook daarom kiezen wij<br />

voor digitalisering, waarmee je dit proces<br />

automatiseert en wij efficiënter kunnen<br />

opereren.” Nu verwerkt het bedrijf met<br />

ongeveer 300 vrachtauto’s zo’n 350.000<br />

eCMR’s per jaar.<br />

Kotra heeft de voorbereiding en implementatie<br />

grotendeels zelf verzorgd, met<br />

ondersteuning van Beurtvaartadres. De<br />

reacties op de overstap naar digitaal waren in<br />

het begin vaak afwachtend. “Maar als medewerkers<br />

er een paar dagen mee aan het werk<br />

zijn, krijg je alleen maar positieve reacties”,<br />

aldus Henry van Hartingsveldt, transportplanner<br />

en projectleider bij het familiebedrijf.<br />

Digitaal ondertekenen<br />

Ook voor chauffeurs is de overstap van<br />

papier naar digitaal prettig verlopen. Zo vertelt<br />

chauffeur Sander Nieuwdorp: “Vanaf het<br />

begin ben ik erbij betrokken geweest. Het<br />

systeem werkt soepel. Een groot voordeel<br />

voor mij en andere chauffeurs is dat je niet<br />

meer met een berg papier op pad hoeft te<br />

gaan, maar je nu alle informatie in één app<br />

hebt.”<br />

De eCMR-app ‘TransFollow Drive’ is<br />

ontwikkeld zodat iedereen de digitale<br />

vrachtbrief – digitaal - kan ondertekenen.<br />

Ook kan een chauffeur die niet beschikt over<br />

een boordcomputer, de digitale vrachtbrief<br />

ontvangen of afhandelen met de TransFollow<br />

Drive-app. Ze hebben met de app altijd een<br />

digitale vrachtbrief (eCMR). Foutkansen<br />

worden tot een minimum beperkt.<br />

Stabiliseren<br />

Voor wat betreft ambities qua digitalisering,<br />

is Kotra Logistics de komende tijd nog meer<br />

van plan. Van Dillen licht toe: “We willen de<br />

orderverwerking verder gaan digitaliseren.<br />

Maar ook andere handmatige processen,<br />

zoals de urenregistratie, willen we digitaliseren<br />

en vervolgens integreren in TransFollow.<br />

Maar de komende periode staat vooral in het<br />

teken van het continueren en stabiliseren van<br />

hetgeen dat we hebben.”<br />

Chauffeurs bij Kotra Logistics hebben nu alle<br />

informatie in één app.<br />

13


ICT/Veiligheid<br />

Tekst Ingrid Damen<br />

Moreno van Loenhout van PVO zet in op preventie van criminaliteit<br />

Kalasjnikovs<br />

tussen dubbele wanden<br />

95% van de transportbedrijven<br />

heeft geen beleid op veiligheid<br />

en beleid om criminaliteit te<br />

voorkomen, en geen regels<br />

tegen criminaliteit. Waarom?<br />

Ze blijken onwetend. Dat<br />

merkt Moreno van Loenhout,<br />

Adviseur en Themaspecialist<br />

Ondermijnende Criminaliteit<br />

van het Platform Veilig<br />

Ondernemen Midden-Nederland.<br />

Zijn missie is voorkomen dat<br />

ondernemers slachtoffer worden.<br />

Dat doet hij bijvoorbeeld met<br />

de game Operatie Zelos en via<br />

seminars.<br />

De sector transport en logistiek is<br />

interessant voor georganiseerde<br />

criminaliteit, lepelt de deskundige op.<br />

Dat is een publiek geheim. “Denk aan<br />

drugssmokkel, witwassen van geld en<br />

misbruik van legale diensten voor illegale<br />

doelen.”<br />

Criminele organisaties hebben mensen<br />

nodig op spilplekken. Bijvoorbeeld bij<br />

de politie, de douane, haven, et cetera.<br />

“Corruptie en infiltratie is een heel groot<br />

probleem in Nederland”, zegt hij. “Overal<br />

bevinden zich corrupte ambtenaren<br />

en mensen op sleutelposities, zoals bij<br />

zeehavens en rederijen bijvoorbeeld. Gelukkig<br />

is daar de laatste jaren meer aandacht voor.”<br />

Gevangenissen<br />

Regelmatig legt Van Loenhout bezoeken af<br />

in gevangenissen om meer inzage te krijgen<br />

in fenomenen. Daar voert hij gesprekken met<br />

geïnterneerden. “Zo vertelde een leider van<br />

een bende onlangs tegen mij: ‘Denk jij dat ik<br />

een lading die miljoenen euro’s waard is uit<br />

het oog verlies? Echt niet. Wij hebben overal<br />

ogen en oren, binnen alle organisaties en ook<br />

bij de overheid. En weet je waarom? Omdat<br />

die mensen er zelf beter van worden’.”<br />

Hij tekende ook het verhaal op van Leroy,<br />

die een transportbedrijf opzette voor een<br />

‘vriend’ en containers met dubbele wanden<br />

nodig had. Daar werden automatische<br />

wapens in verstopt…. Van Loenhout schreef<br />

daarover op LinkedIn en post daar regelmatig<br />

interessante cases (PVO Midden-Nederland<br />

en Moreno van Loenhout).<br />

En de misdaad blijft niet zonder gevolgen.<br />

Bedrijven kunnen er financiële schade door<br />

oplopen, problemen krijgen met hun reputatie<br />

en last but not least werknemers kunnen<br />

in onveilige situaties terechtkomen. Dat<br />

gebeurde bijvoorbeeld bij een groothandel in<br />

fruit, waarbij criminelen dreigbrieven stuurden<br />

naar de directie. Later gingen ze achter<br />

personeelsleden aan. En werden twee huizen<br />

van medewerkers beschoten.<br />

Gijzeling<br />

Om criminaliteit te voorkomen stapt de<br />

adviseur zelf op diverse partijen af. De<br />

afgelopen tijd was hij regelmatig te gast<br />

bij wegrestaurant De Tweede Steeg in<br />

Amersfoort. Hij voerde gesprekken met de<br />

vrachtwagenchauffeurs die daar komen<br />

chillen. In totaal praatte hij met 250 tot 300<br />

personen. “Dan merk je dat zeker 75%<br />

ervaring heeft met een vorm van criminaliteit.<br />

Denk aan lading- of brandstofdiefstal,<br />

beschieting met een automatisch vuurwapen,<br />

gijzeling van een chauffeur of gas in de<br />

cabine om de betreffende medewerker te<br />

bedwelmen. En iedereen kent wel iemand<br />

met wéér een ander verhaal.”<br />

In het wegrestaurant deelt Van Loenhout<br />

goody bags uit met een QR-code. Die<br />

staat bijvoorbeeld op een drinkflesje of<br />

een bestekzakje. Als je de code scant<br />

Voor drie pallets rijst<br />

leeg naar Italië?<br />

kom je terecht op www.operatiezelos.<br />

nl, een game, speciaal voor planners en<br />

vrachtwagenchauffeurs. Nadat je een (nep)<br />

mailadres hebt opgegeven, start een filmpje<br />

en klinkt dreigende muziek. Een politieman<br />

begint over drugscriminaliteit….. Volgens<br />

hem wil je daar echt niks mee te maken<br />

hebben! Nu komt een kantoormedewerkster<br />

in beeld. Zij ontvangt een spoedje via de<br />

mail van een onbekend bedrijf. Ze krijgt een<br />

onderbuikgevoel, maar haar collega stelt haar<br />

gerust… Vervolgens stuurt ze een chauffeur<br />

die in de buurt is, naar het adres om een<br />

container op te pikken. Het spannende<br />

verhaal gaat verder en als speler heb je in<br />

de game steeds een keuzemogelijkheid.<br />

Wat doe je en wat merk je op? Welke auto’s<br />

en gezichten vallen je op? Op basis van de<br />

antwoorden die je als kijker geeft, gaat het<br />

filmpje een bepaalde richting op en krijg<br />

je concrete handreikingen om vervelende<br />

situaties te voorkomen.<br />

Dekmantelbedrijf<br />

Ook bedrijventerreinen vormen<br />

het werkveld van Van Loenhout.<br />

14 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK


Daar werkt hij samen met lokale<br />

veiligheidspartners, beveiligingsbedrijven,<br />

ondernemingsverenigingen, ondernemers<br />

en het Regionaal Informatie- en Expertise<br />

Centrum, om te kijken wat daar speelt. Hij<br />

gaat gesprekken aan met ondernemers over<br />

het gevoel en de beleving van veiligheid. “Zo<br />

werk ik aan vertrouwen en bewustzijn. Het<br />

gevolg is dat mensen eerder bereid zijn om<br />

kritieke of onveilige gebeurtenissen door te<br />

geven.”<br />

Van Loenhout en collega’s geven hun<br />

ogen goed de kost. Een autobedrijf dat op<br />

woensdagmiddag bijvoorbeeld gesloten is, is<br />

bijzonder. “Een ondernemer kan natuurlijk op<br />

vakantie zijn, maar misschien is hier sprake<br />

van een dekmantelbedrijf? Zo kunnen lokale<br />

veiligheidspartners, waaronder gemeentes,<br />

politie en douane, gerichter controleren en<br />

kun je het bedrijventerrein opschonen.”<br />

Blowtje<br />

Weerbaarheidstrainingen voor ondernemers<br />

zijn een van de andere middelen die de<br />

adviseur gebruikt. Naast een theoretisch<br />

verhaal zet hij ook acteurs in, die met hun<br />

Meld misdaad<br />

anoniem: 0800 7000<br />

spel een levensechte beleving creëren. “Zo<br />

ervaren mensen hoe verleidelijk het is om<br />

ergens aan mee te doen, en hoe makkelijk je<br />

erin getrokken wordt.”<br />

Eén van de verhaallijnen is een<br />

medewerker van een binnenhaven in<br />

Midden-Nederland die graag een blowtje<br />

rookt. Hij gaat in zijn bedrijfskleding naar<br />

de coffeeshop. “Daar zitten ook mensen<br />

uit criminele netwerken. Daarvoor ben jij<br />

een potentiële klant. Met je kleding geef je<br />

informatie prijs. Misschien heb jij informatie<br />

over planningssystemen? Je beschikt in elk<br />

geval over een toegangspas.”<br />

Andere dilemma’s waar je mee te maken<br />

kunt krijgen: je weet bijvoorbeeld dat een<br />

collega tegen betaling zijn bedrijfskleding<br />

en toegangspas soms uitleent. Hoe ga je<br />

daarmee om? Of wat doe je als je collega<br />

opeens lijkt te beschikken over heel veel<br />

geld? Voer je daarover een gesprek met<br />

een vertrouwenspersoon? “Veel bedrijven<br />

hebben die helemaal niet. En velen weten<br />

ook niet dat je misdaad anoniem kunt<br />

melden.”<br />

Mensen kunnen ook onbewust deel<br />

uitmaken van een criminele organisatie,<br />

bijvoorbeeld wanneer ze kwetsbaar zijn.<br />

“Iedereen heeft die momenten in zijn leven.<br />

Dan ben je vatbaar.” Leroy is een goed<br />

voorbeeld. Dat is te lezen in de PVO-uitgave<br />

‘Je ziet het pas als je het doorhebt’.<br />

Rotgevoel<br />

Op een dag lucht een vrachtwagenchauffeur in het koeltransport zijn hart bij<br />

Van Loenhout. Een tijdje terug vroeg zijn baas of hij een extra ritje wil rijden. Hij<br />

heeft toch financiële problemen? Buiten de tachograaf om, voor contant geld. De<br />

chauffeur gaat akkoord en vertrekt met een lege truck naar Zuid-Italië om daar drie<br />

pallets rijst op te halen. Bij het laden mag hij niet aanwezig zijn, en onderweg mag<br />

hij ook niet naar de lading kijken. De chauffeur houdt er een rotgevoel aan over.<br />

“Wat er ook gebeurt: er is altijd een uitweg.” Meld misdaad anoniem is een<br />

optie. Dat kan telefonisch via 0800 7000 of online. Een andere mogelijkheid<br />

is het Team Criminele Inlichtingen: 088 6617734. Bij die mensen kun je in<br />

vertrouwen je verhaal doen en zij kunnen je gericht helpen. “En je kunt in een<br />

getuigenbeschermingsprogramma terechtkomen om je uit de criminele organisatie<br />

te halen. Ook als je niet altijd binnen de lijntjes hebt gekleurd.”<br />

15


Aandocken<br />

Tekst Anita Hestens<br />

<strong>Transport</strong> & <strong>Logistiek</strong><br />

dockt aan bij:<br />

Wie: Jörgen Groeneveld-Janssen<br />

(51)<br />

Bedrijf: dds bv & ddstrucking bv<br />

Functie: directeur-oprichter<br />

“Doortrekking van de A15 wordt<br />

“Door het ontbrekende stuk snelweg van de A15 kost het ons iedere dag een halfuur tot driekwartier<br />

per vrachtwagen extra dat we in de file staan. Nog belangrijker is dat de mensen, vanwege de vele<br />

congestie, de regio Arnhem-Nijmegen niet meer aantrekkelijk vinden om te wonen. Hierdoor bestaat<br />

het risico dat personeel en bedrijven wegtrekken”, zo waarschuwt Jörgen Groeneveld-Janssen,<br />

directeur-oprichter van koeriersbedrijf dds bv en transportbedrijf ddstrucking bv in Westervoort bij<br />

Arnhem.<br />

Hoe bent u in de sector<br />

terechtgekomen?<br />

“In februari 1998 vroeg iemand aan mij:<br />

waarom begin je geen koeriersbedrijf?<br />

Toen dacht ik bij mezelf: waarom niet?<br />

Ik ben niet bang aangelegd en vond het<br />

uitdagend. Ik was net 25 jaar. In maart<br />

startte ik mijn eigen koeriersbedrijf dds met<br />

twee bestelbusjes en vier man personeel.<br />

In de weken ervoor had ik gesproken met<br />

mogelijke opdrachtgevers in de buurt. Maar<br />

opgeleid voor leraar Duits, had ik geen enkele<br />

economische of logistieke achtergrond. Ik<br />

had geen benul waar ik aan begon. Ik had<br />

er ook niet aan gedacht dat ik ondernemer<br />

zou worden. Het was een sprong in het<br />

diepe. In mijn enthousiasme had ik over het<br />

hoofd gezien dat ik een vergunning moest<br />

hebben. Na de start heb ik toen snel mijn<br />

vakbekwaamheidsdiploma gehaald, dat<br />

nodig was voor de vergunningaanvraag. Ik<br />

vond het hartstikke leuk. Het ging ook gelijk<br />

goed met het bedrijf. De dienstverlening<br />

verliep uitstekend. We kregen een goede<br />

naam. In 2005 begon het te kriebelen en zijn<br />

we naar groot materieel gaan kijken. In 2006<br />

hebben we hierover met klanten gesproken<br />

en in 2007 was transportbedrijf ddstrucking<br />

geboren. Inmiddels werken er in totaal 36<br />

personeelsleden.”<br />

Wat vindt u daar leuk en uitdagend aan?<br />

“Wat me goed ligt en wat ik fijn vind is de<br />

omgang met personeel. Er is bijna geen<br />

verloop hier, alleen natuurlijk verloop. Ik<br />

vind het belangrijk om een fijn werkklimaat<br />

te scheppen door persoonlijke aandacht<br />

te geven aan mijn medewerkers. Het<br />

personeel staat bij mij op één, naast<br />

de ondernemersgeest. Wij moeten het<br />

samen doen, iedereen is belangrijk! In<br />

mijn bedrijf is daarom iedereen welkom. Ik<br />

neem ook mensen aan met een afstand<br />

tot de arbeidsmarkt, of met een andere<br />

achtergrond. Ik stel me pro-actief op naar<br />

hen, bijvoorbeeld door iemand van tevoren<br />

uit de planning te halen die het Suikerfeest<br />

viert.”<br />

Welke ontwikkelingen vindt u belangrijk?<br />

“Duurzaamheid is mega-belangrijk. <strong>Transport</strong><br />

moet duurzamer. We hebben meegedaan<br />

aan een proef met een elektrische<br />

vrachtwagen en een elektrische bestelauto.<br />

Maar we lopen er tegenaan dat we geen<br />

ruimte hebben om eigen laadinfrastructuur<br />

aan te leggen. Onze standplaatsen liggen<br />

ook te ver uit elkaar. De vrachtwagens<br />

staan op het terrein van opdrachtgevers<br />

geparkeerd.<br />

“Ik stel me pro-actief<br />

op naar het personeel,<br />

bijvoorbeeld door<br />

iemand van tevoren uit<br />

de planning te halen<br />

die het Suikerfeest<br />

viert”<br />

Voor het koerierswerk kan het wel. Later dit<br />

jaar gaan we investeren in drie elektrische<br />

bestelauto’s. Vlak voor de komst van zeroemissie<br />

zones en de BPM-stijging in 2025.<br />

De actieradius wordt steeds groter. Wij rijden<br />

veel in binnensteden en gaan te maken<br />

krijgen met die zones. Een goed initiatief,<br />

maar het lastige is de wildgroei ervan. In<br />

Nijmegen zijn er liefst drie zero-emissie zones.<br />

Dat is niet werkbaar.”<br />

Wat zou u willen veranderen in/aan de<br />

sector en waarom?<br />

“Wat al jaren een drama is, is het doortrekken<br />

van de A15 tussen Bemmel en Zevenaar.<br />

De aanvankelijke plannen dateren uit de<br />

jaren vijftig. Later zijn er verkeerde keuzes<br />

gemaakt. In de jaren negentig had men<br />

moeten gaan voor ondertunneling, maar dat<br />

was toen te duur. Had men voor de tunnel<br />

gekozen, dan was de doortrekking er reeds<br />

geweest en was er geen probleem met<br />

de stikstofuitstoot geweest in een gebied<br />

waar de komende jaren 50.000 woningen<br />

bij komen. De congestie zorgt nu veel extra<br />

stikstof en CO 2<br />

. Nadat Natuur en Milieu<br />

bezwaar had gemaakt tegen het tracé, heeft<br />

de Raad van State recent een uitspraak<br />

gedaan. De minister krijgt zes maanden de<br />

tijd om met een goede onderbouwing te<br />

komen of de extra stikstofuitstoot die het<br />

nieuwe stuk weg genereert, kan worden<br />

gecompenseerd door bedrijfsactiviteiten van<br />

zes boerderijen te verminderen. Het wordt<br />

een brug of het wordt niets. Ik denk dat de<br />

16 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK


een brug of het wordt niets”<br />

weg er als brug zal komen, maar niet vóór<br />

2033. Er was in 2019 al een kostenraming<br />

gemaakt door consortium Gelre Groen,<br />

maar voor dat geld kan de weg nu niet meer<br />

aangelegd worden. En de procedures en<br />

kostenberekeningen vergen veel tijd.<br />

Door het ontbrekende deel van de A15<br />

kost het ons iedere dag een halfuur tot drie<br />

kwartier per vrachtwagen extra dat we in de<br />

file staan. Nog belangrijker is dat de mensen<br />

vanwege de vele congestie de regio Arnhem-<br />

Nijmegen niet meer aantrekkelijk vinden om<br />

te wonen. De leefbaarheid staat onder druk,<br />

waardoor het risico bestaat dat personeel en<br />

bedrijven gaan verhuizen uit deze regio.<br />

Verder zou ik het fijn vinden als er meer<br />

waardering komt voor de logistieke sector.<br />

De campagne vanuit TLN met de slogan<br />

‘Het lukt alleen met logistiek’ heeft als doel<br />

de acceptatie te vergroten hoe belangrijk de<br />

sector is. De sector wordt zo vaak negatief<br />

neergezet, maar dat klopt niet. Als we<br />

niet meer mogen rijden, wie bezorgt dan<br />

bijvoorbeeld je pakketje?”<br />

Wat is een hobby of leuke bezigheid<br />

buiten het werk?<br />

“Ik ben erg actief buiten het werk en vind veel<br />

dingen leuk om te doen, zoals wandelen,<br />

fietsen en hardlopen. In het weekend ga<br />

ik graag op stap: uit eten, naar concerten,<br />

feesten, een schouwburgbezoek of city-trip.<br />

Te veel om op te noemen.”<br />

Vanwege de vele congestie vinden mensen de<br />

regio Arnhem-Nijmegen niet meer aantrekkelijk<br />

om er te wonen, aldus Jörgen Groeneveld-<br />

Janssen.<br />

17


ICT/Veiligheid<br />

Tekst en beeld Ruud van Roosmalen<br />

Van Assouw Meubeltransport gebruikt data slimmer<br />

Op verbeterpad<br />

Door data over de distributie<br />

slim te gebruiken, krijgt Van<br />

Assouw Meubeltransport uit<br />

Oirschot meer inzicht in de<br />

behaalde rendementen per<br />

klant en per regio. Tegelijkertijd<br />

optimaliseert het bedrijf de<br />

planning op basis van de<br />

informatie. De benodigde<br />

data komt naar boven door<br />

het TMS te koppelen aan<br />

Route42, een platform voor<br />

transportintelligentie.<br />

Van Assouw startte twee jaar geleden<br />

met een optimaliseringsslag. De<br />

organisatie implementeerde het TMS<br />

van automatiseringsbedrijf Filogic en het<br />

geautomatiseerde orderinvoerpakket<br />

van softwarebedrijf Adabt IT. Het gehele<br />

klantenbestand van zo’n 50 stuks (meubelfabrikanten<br />

en -groothandels, verspreid<br />

over Europa) en alle 5.500 afleveradressen<br />

werden gefaseerd overgezet naar de nieuwe<br />

systemen. Bij de aflevering gaat het zowel<br />

om wekelijkse als incidentele levering, met<br />

in totaal ongeveer 700 stops en ruim 1.000<br />

transportorders per week.<br />

Eigen omgeving<br />

Inmiddels voeren vrijwel alle klanten hun<br />

orders zelf in op eigen omgeving op een<br />

klantenportal op internet. Die is speciaal<br />

voor hen ingericht. Jeroen van Assouw, bij<br />

de meubeltransporteur verantwoordelijk<br />

voor automatisering: “De order wordt<br />

hierna het TMS ingeschoten en daar verder<br />

verwerkt. Fabrikanten of groothandels leveren<br />

bestelde meubels bij ons af, of wij halen de<br />

meubelen bij hen op. Hier in Oirschot slaan<br />

wij ze kort op, we sorteren vervolgens op<br />

bestemmingslocatie, en vervoeren ze daarna<br />

gegroepeerd naar het afleveradres.”<br />

App met extra informatie<br />

Het transportbedrijf levert de meeste orders<br />

binnen vijf dagen uit. Tijdens de bezorging<br />

maken de chauffeurs gebruik van een app<br />

die ze van instructies voorziet. Ze geven er<br />

vervolgens zelf de aankomst- en vertrektijden<br />

van de stops die ze maken mee door.<br />

Ook krijgen ze via de app eventuele extra<br />

informatie.<br />

18 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK


“Misschien gaat het<br />

beleveren van een<br />

route op een bepaalde<br />

dag in de week<br />

altijd veel sneller of<br />

langzamer dan op een<br />

andere dag”<br />

Klanten van de meubeltransporteur kunnen<br />

tegenwoordig op hun eigen omgeving in de<br />

klantenportal een en ander inzien, zoals de<br />

(verwachte) bezorgtijden. Daarnaast hebben<br />

ze de mogelijkheid om de vrachtbrief digitaal<br />

te downloaden en per e-mail vragen aan Van<br />

Assouw te stellen. De keten is voor hen veel<br />

transparanter geworden.<br />

Voor Van Assouw zelf betekent de nieuwe<br />

werkwijze: minder handmatige invoer van<br />

gegevens en daardoor kleinere kans op<br />

fouten in het distributieproces en een lagere<br />

administratieve belasting.<br />

Daarnaast werd het bedrijf vroeger<br />

vaak gebeld door klanten die iets wilden<br />

weten over hun opdracht. Dat komt nu veel<br />

minder voor: “Er is tegenwoordig sprake<br />

van één systeem waarin alle gegevens over<br />

distributie, administratie digitaal aanwezig<br />

zijn, verwerkt en gecommuniceerd worden.<br />

Dat werkt erg efficiënt. Tegelijkertijd is er<br />

door de digitalisering nu veel meer data over<br />

onze processen beschikbaar gekomen. Op<br />

initiatief van Filogic onderzoeken we nu hoe<br />

we die data slim kunnen toepassen voor<br />

verdere optimalisaties.”<br />

Hiertoe richtte Filogic een op maat<br />

gemaakt dashboard bij Van Assouw in. Dat<br />

is gebaseerd op Route 42, een platform<br />

voor transportintelligentie. Het geeft inzicht in<br />

processen en biedt mogelijkheden om die te<br />

verbeteren.<br />

Rendementen per order<br />

Als voorbeeld noemt Van Assouw het<br />

bepalen van de rendementen van orders<br />

per klant en per regio: “Wij vervoeren de<br />

meubels gegroepeerd naar bestemming.<br />

Eén rit bestaat dan bijvoorbeeld uit vijftien<br />

stops. Op zo’n stop kunnen bijvoorbeeld tien<br />

orders voor vijf verschillende klanten worden<br />

geleverd. Maar wat zijn dan de precieze<br />

kosten per klant en per regio? Dat is best een<br />

ingewikkelde puzzel.”<br />

Route 42 kan die kosten berekenen via<br />

een verdeelmodel. Dat maakt gebruik van de<br />

aankomst- en vertrektijden, het aantal m3,<br />

stuks of pallets van een order en de plaats<br />

van bestemming. “We krijgen hiermee inzicht<br />

in de kosten per order en dus per klant. Met<br />

deze informatie kunnen we de hoogte van<br />

onze tarieven straks beter onderbouwen, en<br />

Meubels<br />

Van Assouw Meubeltransport is een logistieke dienstverlener gespecialiseerd in<br />

de b2b meubeldistributie in de Benelux. Het familiebedrijf werd in 1895 opgericht<br />

door Adrianus van Assouw, die destijds startte met het vervoeren van verschillende<br />

soorten producten. Sinds de jaren tachtig vervoert Van Assouw voornamelijk<br />

meubels. Tegenwoordig is de leiding van het bedrijf in handen van de vierde<br />

generatie uit de familie: de broers Noud en Ad terwijl Jeroen, zoon van Noud, zich<br />

vooral bezighoudt met speciale projecten, zoals automatisering.<br />

aantonen dat we onze klanten reële prijzen<br />

in rekening brengen. Momenteel hanteren<br />

wij nog tarieven per transporteenheid/pallet/<br />

zitplaats/cbm/laadmeter op basis van transportafspraken<br />

uit het verleden. Die zijn land/<br />

regio-specifiek.”<br />

Routes optimaal plannen<br />

De meubeltransporteur wil data ook<br />

gebruiken om de planning verder te<br />

verbeteren. Daartoe berekent Route 42 via<br />

de aankomst- en vertrektijden hoeveel tijd het<br />

rijden van stop naar stop in beslag neemt:<br />

“Misschien gaat het beleveren van een route<br />

op een bepaalde dag in de week altijd veel<br />

sneller of langzamer dan op een andere dag.<br />

Dan is het efficiënt om het routeschema<br />

hierop aan te passen, of de gehele route naar<br />

een andere dag te verplaatsen. De aanwezige<br />

data in onze systemen geeft hier opheldering<br />

over en is via Route 42 beschikbaar.”<br />

Derde voorbeeld van gebruik van<br />

data heeft te maken met de periode<br />

waarin meubels van klanten in Oirschot<br />

zijn opgeslagen. “Dat is de eerste twee<br />

weken gratis. Daarna berekenen we een<br />

opslagtarief. Vroeger moesten we de<br />

gegevens die daarvoor nodig zijn, opzoeken<br />

in onze administratie. Dat nam veel tijd in<br />

beslag. Met behulp van de informatie in<br />

ons TMS kan Route 42 nu met één druk<br />

op de knop een opslagkostenrapportage<br />

genereren.”<br />

Geanonimiseerde data<br />

Het zijn allemaal voorbeelden van efficiencyverbeteringen<br />

die mogelijk zijn op basis van<br />

informatie die al aanwezig is. Daar gaat Van<br />

Assouw Meubeltransport de komende tijd<br />

mee aan de slag: “Zo willen we ook data uit<br />

onze systemen gebruiken voor het genereren<br />

van rapportages. Die betreffen onze leverperformance<br />

per klant, het uitrekenen van<br />

onze CO 2<br />

-footprint en het aanleveren van<br />

geanonimiseerde data voor de jaarlijkse<br />

vervoersenquêtes van het CBS. De modernisering<br />

van onze IT-systemen zorgt ervoor<br />

dat we nu ook allerlei andere processen<br />

verder kunnen verbeteren.”<br />

Van links naar rechts Ad, Jeroen en Noud van<br />

Assouw. Jeroen richt zich op automatisering en<br />

is zoon van Noud en neef van Ad.<br />

19


ICT/Veiligheid<br />

Tekst Annelies van Stijn Beeld Tans<br />

TMS-leverancier TANS vindt servers in huis ouderwets<br />

“Sla data veilig op in de cloud”<br />

Ontwikkelingen en uitdagingen<br />

te over in de (transport)wereld.<br />

Dat weten ze bij <strong>Transport</strong><br />

Management Systeemleverancier<br />

TANS maar al te<br />

goed. Hard zijn ze bezig om de<br />

software aan te passen aan de<br />

eisen van deze tijd, zoals werken<br />

in de cloud, Open Trip Modelkoppelingen,<br />

CO 2<br />

-berekenen,<br />

veranderend kennisniveau<br />

van jonge planners en de<br />

overnamegolf in de sector. Een<br />

kijkje in de keuken.<br />

Op de derde verdieping van een<br />

modern kantoorgebouw midden in<br />

Eindhoven huist sinds een klein halfjaar<br />

TANS, softwarebedrijf gespecialiseerd in<br />

automatisering voor transport en logistiek. “In<br />

ons oude pand zaten we als team verdeeld<br />

over twee verdiepingen. Voor kortere lijntjes<br />

wilden we samen zitten. Bovendien is dit<br />

pand moderner, is er een kantine én we<br />

beschikken over een ruimte voor presentaties<br />

en kennissessies. We willen onze kennis<br />

delen met klanten en relaties. Zij moeten<br />

weten waarmee we bezig zijn, wat de laatste<br />

trends en ontwikkelingen zijn en waar voor<br />

hen de kansen en mogelijkheden liggen op<br />

automatiseringsgebied. Proactief bezig zijn<br />

dus”, zegt Gert-Jan van Doormalen. Sinds<br />

ruim anderhalf jaar is hij managing director<br />

van het bedrijf.<br />

Servers in eigen huis<br />

Hij was niet echt bekend met de<br />

specialistische branche voor transport<br />

management systemen (TMS), maar<br />

maakt die zich snel eigen. “Ik ben directeur<br />

geweest van SuperOffice, een leverancier<br />

van CRM-software. Dat is wat we noemen<br />

een zogenoemde horizontale software<br />

voor customer relations management<br />

die bij bedrijven in tal van sectoren<br />

geïmplementeerd kan worden. Het mooie is<br />

dat die sector aardig vooruit loopt op de wat<br />

traditionelere transportwereld. Bijvoorbeeld<br />

als het gaat om werken in de cloud.”<br />

Veel transportbedrijven hebben volgens<br />

hem nog het gevoel dat het veiliger is om<br />

servers in eigen huis te hebben staan,<br />

dan hun data op te slaan in de cloud. “Het<br />

tegendeel is waar. Want de partijen die die<br />

datasystemen hosten in de cloud, zijn daarin<br />

gespecialiseerd, en juist als het gaat om<br />

veiligheid veel beter toegerust. Bovendien<br />

worden daar eenvoudig en automatisch<br />

updates van software uitgevoerd. Bij het<br />

bedrijf waar ik werkte, hebben de meeste<br />

klanten die overstap naar de cloud een jaar<br />

of acht à negen geleden al gemaakt. Vandaar<br />

ook dat ik de nodige kennis en ervaring kan<br />

inzetten bij TANS.”<br />

Cloudoplossingen<br />

Inmiddels lijkt ook voor de transportsector<br />

langzaam de tijd rijp geworden voor de cloud.<br />

“Die oplossingen bieden we nu nog aan via<br />

een externe partij die de opslag in de cloud<br />

host. Wij zorgen ervoor dat de door ons<br />

geleverde software daarvoor geschikt is”,<br />

vertelt Rudy van Weegberg, manager R&D.<br />

“We werken er naartoe om die opslag in de<br />

cloud zelf te gaan hosten voor onze klanten.<br />

Dat kost tijd, want dat vraagt specifieke<br />

technische kennisontwikkeling. Maar voor de<br />

klantbeleving maakt het niet veel uit. Zolang<br />

hun data maar goed en veilig beheerd wordt.”<br />

De twee belangrijkste zaken waar de<br />

organisatie mee bezig is, is de verdere<br />

ontwikkeling van het bekende TMS-pakket<br />

Talis, met alle functionaliteiten die daarop<br />

aansluiten, en IMPACT.<br />

Dat laatste is een ritplanningssysteem. Daar<br />

is het bedrijf vijf jaar geleden mee gestart en<br />

het sluit aan op de huidige behoefte. Met<br />

meer functionaliteiten, meer grafisch en<br />

interactief. “Het zijn vooral nieuwe klanten die<br />

IMPACT meteen integreren in Talis”, vertelt<br />

Van Doormalen. “Voor ons is het daarom de<br />

uitdaging om ook bestaande klanten zo ver te<br />

krijgen. De vooruitstrevenden zetten die stap<br />

wel, maar veel andere bedrijven zijn tevreden<br />

met de systemen die ze hebben, ook al zijn er<br />

veel verbeteringen mogelijk.”<br />

Jongere generatie<br />

Van Weegberg vult aan: “Het in dienst<br />

hebben van een jongere generaties planners<br />

zou een goede reden kunnen zijn om over<br />

te stappen. Zij hebben in vergelijking met<br />

hun oudere collega’s vaak veel minder<br />

topografische kennis. Die oudere planner<br />

weet vaak uit het hoofd waar je wel of niet<br />

mag komen met welke vrachtwagens in<br />

bijvoorbeeld zero-emissie zones of met<br />

ADR-lading. Bij veel jongeren ontbreekt die<br />

kennis.”<br />

Er komen ook steeds meer regels en<br />

beperkingen. “Dus is het belangrijk om dat<br />

met Impact op allerlei manieren te ondersteunen<br />

en te visualiseren. Verder hoort of<br />

ziet de planner een waarschuwingssignaal als<br />

iets wordt gepland wat niet mag of kan.”<br />

20 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK


zijn we klandizie dan vaak kwijt.”<br />

Gunstiger is het als een Nederlandse<br />

onderneming dat het TMS van TANS gebruikt<br />

een of meerdere bedrijven inlijft. “Vaak<br />

worden we dan al vóór de bekendmaking<br />

van de overname gevraagd naar wat de<br />

mogelijkheden zijn en voorbereidingen te<br />

treffen.”<br />

Een andere functionaliteit waarmee IMPACT<br />

is uitgerust, is de mogelijkheid om de<br />

CO 2<br />

-uitstoot aan verschillende klanten toe<br />

te wijzen. Van Weegberg: “Konden we van<br />

oudsher alleen kilometers en tijd van een rit<br />

berekenen, inmiddels nemen we daar ook<br />

de CO 2<br />

-uitstoot in mee volgens de nieuwe<br />

ISO-norm.”<br />

Veel klanten of klanten van klanten willen de<br />

CO 2<br />

-uitstoot per bedrijf kunnen aangeven<br />

op de factuur. “We hanteren hiervoor de<br />

marktconforme verdeelsleutel en voegen<br />

die toe aan het systeem. Je kunt daarmee<br />

ook als planner verschillende scenario’s<br />

doorrekenen. Bijvoorbeeld om vast te stellen<br />

hoeveel CO 2<br />

-uitstoot er is als je met een euro<br />

6 of elektrisch vrachtwagen rijdt, of hoeveel<br />

uitstoot er meer of minder is als een rit<br />

linksom of rechtsom loopt”.<br />

Data heen en weer sluizen<br />

Ook is TANS druk met het ontwikkelen<br />

en invoeren van zogenoemde<br />

OTM-koppelingen. Koppelingen tussen hun<br />

software en bijvoorbeeld boordcomputers<br />

volgens het Open Trip Model.<br />

De inmiddels algemene standaard binnen<br />

de ICT en logistieke markt, die maakt dat<br />

verschillende systemen met elkaar kunnen<br />

communiceren en data eenvoudig heen en<br />

weer gesluisd kan worden. “Wij hebben tijd<br />

nodig gehad om ons eigen te maken hoe dit<br />

werkt, maar eenmaal een koppeling gemaakt<br />

voor bijvoorbeeld boordcomputer A, dan<br />

volgen B, C en D vrij eenvoudig.”<br />

“Ook hier zie je dat transportbedrijven<br />

ieder hun eigen werkwijze hebben en dat<br />

niet snel los durven te laten. Een dergelijke<br />

transitie heeft tijd nodig. Maar eenmaal<br />

ingezet, dan rolt het redelijk snel de goede<br />

kant op”, aldus Van Weegberg<br />

Klandizie kwijt<br />

Een andersoortige ontwikkeling waar<br />

TANS nu mee te maken heeft dat is de<br />

overnamegolf in de sector. “Soms hebben<br />

we daarbij pech en soms geluk”, zegt Van<br />

Doormalen. “Met name bij overnames door<br />

een buitenlands bedrijf van Nederlandse<br />

bedrijven die onze TMS gebruiken,<br />

Personeelstekort<br />

Als bedrijven bijvoorbeeld door samenvoegingen<br />

groter worden, dan moet je als<br />

TANS snel kunnen schakelen. En dat geldt<br />

natuurlijk ook als er zich nieuwe klanten<br />

aandienen.<br />

Van Doormalen: “Vorig jaar bloedde m’n<br />

commerciële hart, omdat we op een goed<br />

moment ‘nee’ moesten verkopen. We<br />

hadden niet genoeg personeel om nieuwe<br />

klanten te kunnen bedienen. We hadden al<br />

onze mensen nodig voor bestaande partijen.<br />

Als daar implementaties lopen of er zijn<br />

problemen, dan moet je er zijn.”<br />

Inmiddels heeft Van Doormalen dat<br />

probleem getackeld. “Eind vorig jaar hebben<br />

we zes nieuwe collega’s aangenomen,<br />

waaronder drie consultants . Daarmee komt<br />

dat aantal op tien. Het totale TANS-team<br />

telt nu 26 medewerkers. Daarmee kunnen<br />

hebben we nu voorlopig genoeg armslag<br />

om de vraag vanuit de markt te kunnen<br />

beantwoorden.”<br />

Copy-paste<br />

Het mooie is daarbij volgens Van Doormalen<br />

ook het feit dat TANS sinds 2022 is<br />

verbonden met Total Specific Solutions<br />

(TSS). “Bij die organisatie die Europabreed<br />

werkt, zijn 177 ICT-bedrijven aangesloten.<br />

Het mooie daarvan is dat je dus voor alles<br />

wat je wilt doen of bedenkt, er wel iemand is<br />

die al eens heeft gedaan. Je hoeft bijna nooit<br />

het wiel opnieuw uit te vinden. Met de kennis<br />

en ervaring die er binnen TSS is, is het dus<br />

vaak een kwestie van copy-paste en wat op<br />

maat maken. Dat scheelt veel tijd. Zo halen<br />

we daar bijvoorbeeld veel kennis en ideeën<br />

op als het gaat om de cloudstrategie. En daar<br />

profiteren dan ook meteen onze klanten van.”<br />

1 Ritplanningssysteem IMPACT is meer grafisch<br />

en interactief.<br />

2 Rudy van Weegberg (links) ziet kansen met jonge<br />

planners en Gert-Jan van Doormalen.<br />

21


Verkrijgbaar bij Coach Truck Tyres Benelux<br />

www.coachtrucktyresbenelux.com


Arbeidsmarkt<br />

Tekst Anita Hestens<br />

Goede voorbereiding op pensioen<br />

Pensioen aftelkalender<br />

Een kwart van de mensen die<br />

op het punt staan met pensioen<br />

te gaan, zal in een ‘zwart<br />

gat’ belanden. Boosdoeners<br />

zijn een gebrek aan werk en<br />

sociale contacten. Een goede<br />

voorbereiding, erover nadenken<br />

en praten, en een dosis humor<br />

zijn onontbeerlijk. De pensioen<br />

aftelkalender van Klantklik kan<br />

ook helpen.<br />

Volgens Joke Kruijf, loopbaancoach<br />

voor duurzame inzetbaarheid en<br />

eigenaar van Klantklik, is er duidelijk behoefte<br />

aan een soort handleiding. Zij geeft al tien<br />

jaar code 95-trainingen over duurzame<br />

inzetbaarheid en communicatie voor<br />

vrachtwagenchauffeurs. “Dagelijks spreek<br />

ik cliënten over hun reis naar het pensioen.<br />

Ze hebben geen idee wat ze straks in hun<br />

vrije tijd moeten doen. Kernvraag is hoe<br />

je wilt leven als pensionado en hoe het<br />

financiële plaatje er dan uitziet. Dat traject<br />

begint een jaar voor de pensioendatum. Heb<br />

je behoefte aan structuur? Wil je je nuttig<br />

voelen? Wat ga je missen? Wat gun je jezelf<br />

als je met pensioen gaat? Vanuit het idee<br />

van het aftellen naar die datum, heb ik de<br />

scheurkalender samengesteld. Cartoonist<br />

Tom van Dun illustreerde alles treffend.”<br />

doorgaans niet op voorbereid. De kalender<br />

kan voor hen heel nuttig zijn en is ook<br />

gewoon leuk om een medewerker te geven”,<br />

geeft zij aan.<br />

Zwarte gat<br />

Voor velen is de pensioenleeftijd iets waar<br />

reikhalzend naar wordt uitgekeken. Maar<br />

voor een kwart van de mensen is de<br />

overgang van een werkend bestaan naar<br />

dagen zonder wekker, een lastige. Het<br />

plotselinge verlies van doel en passie wordt<br />

gezien als het ‘zwarte gat’. Zo’n 80% is<br />

onvoorbereid en dit ‘zwarte gat’ ligt op de<br />

loer. Kruijf raadt hen aan een plan te maken<br />

voor de dagen en een doel te stellen.<br />

Geld is voor veel toekomstige<br />

pensionado’s een grote zorg. Tijdens<br />

de gesprekken benadrukt Kruijf dat het<br />

belangrijk is inzicht te krijgen in wat er<br />

financieel mogelijk is, en om te (blijven)<br />

investeren in relaties, hobby’s en mogelijk<br />

vrijwilligerswerk. Maar ook het volgen van<br />

een studie of het maken van reizen zijn<br />

doelen waarvoor gepensioneerden tijd<br />

hebben. “Bovenal adviseer ik altijd dat<br />

mensen in beweging blijven en hun sociale<br />

contacten actief onderhouden.”<br />

Meerdere functies<br />

Voor degenen die in de laatste fase<br />

van hun werkend leven zitten en hun<br />

leidinggevenden, heeft Kruijf nog een<br />

belangrijke tip. “Als loopbaancoach voor<br />

vakmensen herken ik de uitdagingen<br />

waarmee zowel vakmensen als<br />

leidinggevenden te maken hebben. Ik<br />

merk dat ze denken dat ze hun hele leven<br />

hetzelfde moeten doen. Terwijl ze vaak hun<br />

kennis en ervaring in meerdere functies<br />

kunnen inzetten. Dit is belangrijk, zodat ze in<br />

een iets andere rol ook de laatste jaren voor<br />

hun pensioen prettig kunnen werken.”<br />

De scheurkalender is te bestellen op<br />

www.klantklik.nl waar ook meer informatie is<br />

te vinden.<br />

Joke Kruijf: “Na een meting geven de plaatjes<br />

inzicht in waar iemand van nature goed in is en<br />

wat zijn of haar valkuilen zijn.”<br />

Heel nuttig<br />

De scheurkalender behandelt onderwerpen<br />

zoals geld, vrijetijdsbesteding, gevoel van<br />

nuttig zijn en blijven, en het thuisfront.<br />

Herkenbare thema’s die Kruijf ook in haar<br />

coachingspraktijk behandelt. Daar ontmoet<br />

ze dagelijks mensen die hun pensioen<br />

naderen. “Het gaat vooral om mannen die<br />

chauffeur, monteur of een andere functie in<br />

de transportsector vervullen. Zij worden hier<br />

23


KIJK ONZE WEBINAR OPNAME TERUG<br />

Ontdek hoe HelloFresh<br />

tot 16% kon besparen op<br />

transportkosten<br />

Scan QR en bekijk<br />

gratis de opname.<br />

+31 (0) 346 581 600<br />

www.ptvlogistics.com<br />

info.nl@ptvlogistics.com


Column Aadje<br />

Meer dan een nummer alleen<br />

Je bent ongetwijfeld bekend met code 95, de verplichte<br />

nascholing die een chauffeur elke vijf jaar moet volgen om de<br />

‘vakbekwaamheid’ te behouden. Maar als ik een chauffeursopleiding<br />

heb gevolgd, of een uitgebreide omscholing via een uitzendbureau of<br />

rijschool, ben ik dan niet vakbekwaam? Is ervaring niet meer genoeg?<br />

Waarom is die nummer 95 op de achterzijde van het rijbewijs zo<br />

belangrijk? En waarom ben ik na vijf jaar – als ik niet voldaan heb aan<br />

de 35 uur nascholing – opeens niet meer vakbekwaam? Óf is dit<br />

een prachtig verdienmodel voor de rijscholen? Die tegenwoordig ook<br />

rondrijden met flink opgedirkte voertuigen, zowel van binnen als van<br />

buiten.<br />

Na acht uur<br />

vermoeider uit een<br />

leslokaal dan na<br />

vijftien uur werken<br />

Maar er zijn uiteraard ook minder interessante trainingen. De hele<br />

dag achterover hangen met een kop koffie en luisteren naar wat een<br />

andere chauffeurs-collega allemaal heeft beleefd de afgelopen jaren.<br />

Met een beetje geluk is dat iemand die al meer dan 40 jaar in het vak<br />

zit. Vroeger wat toch alles beter? (met een knipoog)<br />

Code 95 zorgt dat je up to date blijft<br />

Kortom, code 95 kan een waardevol<br />

instrument zijn om jezelf als chauffeur te<br />

blijven ontwikkelen bij het kiezen van de<br />

juiste cursussen of trainingen. Dus niet<br />

alleen goed voor een chauffeur alleen, maar<br />

ook voor de sector.<br />

Veel chauffeurs beginnen te zuchten als je<br />

vraagt naar code 95. En ik zelf ook hoor.<br />

Je komt na acht uur vaak vermoeider uit<br />

een leslokaal dan na een dag van vijftien<br />

uur werken. Maar code 95 is meer dan<br />

alleen een verplichting: het biedt waardevolle<br />

voordelen die van invloed zijn op de<br />

chauffeur. Allereerst zorgt code 95 ervoor<br />

dat je up-to-date blijft met de nieuwste<br />

ontwikkelingen en regelgeving in de<br />

transportsector.<br />

Daarnaast draagt het bij aan de verbetering van de professionele<br />

vaardigheden en kennis van de chauffeur. Er zijn verschillende<br />

cursussen en trainingen beschikbaar zoals: digitale tachograaf, lading<br />

zekeren, een til-cursus, rijstijl en zelfs leefstijl. Ook zijn er cursussen<br />

die je helpen aan een nieuw diploma of certificaat (bijvoorbeeld<br />

EHBO, heftruck of ADR). Code 95 draagt dus ook bij aan ervaring,<br />

veiligheid en kwaliteit. En wellicht ook nog aan carrièremogelijkheden.<br />

Aadje van Noordennen is eigen rijder en mede-eigenaar van<br />

Robert van der Linden <strong>Transport</strong><br />

25


Bedrijfsreportage<br />

Tekst Annelies van Stijn Beeld BBI<br />

Bolk Business Improvement werkt voor klanten en klanten van klanten<br />

“Vaak moeten meer processen<br />

worden aangepakt”<br />

Sinds Bolk Business Improvement een kleine drie jaar geleden<br />

is gestart, groeit dit bedrijfsonderdeel van Bolk <strong>Transport</strong> in<br />

Almelo in sneltreinvaart. Medeoprichters Hein Langeveld en Niek<br />

Tijink die BBI runnen, hadden niet voorzien dat hun aanpak om<br />

processen in de logistiek, productie en supply chain te optimaliseren,<br />

zo zou aanslaan in de markt. Van het inrichten van een warehouse<br />

en control tower tot de selectie en implementatie van een WMS en<br />

TMS.<br />

Beter kan niet. In plaats van in een<br />

doorsnee kantoorpand, ligt de<br />

werkruimte van de tien Bolk Business<br />

Improvement (BBI)-medewerkers op de<br />

tweede verdieping in het warehouse van<br />

Bolk Logistics. In het hart van de logistieke<br />

operatie. Als ze hun kantoor in- en uitlopen<br />

kunnen zij die vanaf de galerij van bovenaf<br />

zien.<br />

Hein Langeveld is blij met de werkplek.<br />

Dit warehouse waar Bolk Logistics de<br />

op- en overslag van zout verzorgt voor Salt<br />

Specialties in Hengelo, het voormalige Akzo<br />

Nobel, is namelijk de logistieke operatie<br />

waarmee het voor BBI allemaal begon.<br />

Allround<br />

Even terug in de tijd. Langeveld begon<br />

in 2016 na zijn mbo-opleiding met een<br />

bijbaantje bij Bolk <strong>Transport</strong>. Omdat hij<br />

niet wist wat hij wilde gaan doen, leek het<br />

hem een goed idee daar rond te kijken.<br />

In die periode startte het bedrijf ook met<br />

Bolk Logistics, waarvoor het magazijn<br />

voor Salt Specialties werd gebouwd. Eerst<br />

7.000 vierkante meter en inmiddels 27.000<br />

vierkante meter.<br />

“Ik heb die eerste jaren van alles gedaan,<br />

van prullenbakken schoonmaken tot pallets<br />

in- en uitslaan en een heftruckcertificaat<br />

halen”, vertelt hij. “Ondertussen werd me<br />

duidelijk dat ik verder wilde in de logistiek en<br />

ben ik aan de Hogeschol Arnhem Nijmegen<br />

in deeltijd logistiek en economie gaan<br />

studeren. Zo ben ik dus terecht gekomen<br />

in een soort van traineeship bij Bolk. In<br />

verschillende periodes, soms een maand,<br />

soms een halfjaar, heb ik allerlei afdelingen<br />

en onderdelen van het bedrijf leren kennen.<br />

Onder andere het warehouse, de contai-<br />

26 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK


nerterminal, transport, ISO-certificering en<br />

logistieke projecten in het buitenland.”<br />

Snellopers voorin<br />

In de tijd dat Langeveld afstudeerde, was<br />

ook Niek Tijink bezig met zijn afstudeerstage<br />

bij Bolk. Hij studeerde aan de Universiteit<br />

Twente. “Bolk Logistics verzorgde hier dus<br />

al een tijdje de op- en overslag van zout voor<br />

Salt Specialties, en dat was lastiger dan<br />

gedacht. Of beter gezegd, in die processen<br />

viel het nodige te verbeteren”, aldus<br />

Langeveld. “Niek en ik zijn die processen<br />

in het warehouse kritisch gaan bekijken en<br />

aanpassen. Dat doen we door onze kennis<br />

van logistiek en productie te combineren met<br />

IT en data-analyse.”<br />

Zaken die de heren door middel van<br />

rapportages/advies en zelf ontwikkelde<br />

tooltjes verbeterd hebben, zijn onder meer de<br />

veiligheid in het magazijn en de snelheid van<br />

het in- en uitslaan van pallets in het magazijn.<br />

“Het klinkt voor de hand liggend, maar we<br />

hebben bijvoorbeeld de snellopers vooraan<br />

in het magazijn gezet. Verder hebben we een<br />

nieuw TMS geïmplementeerd.”<br />

Verbeterprojecten<br />

Dit project verliep zo goed, dat in 2021 BBI<br />

werd opgericht. Met de inmiddels afgestudeerde<br />

Langeveld en Tijink aan het roer<br />

focust BBI zich op innovatieve en verbeterprojecten.<br />

“Omdat je daarbij naar processen<br />

kijkt waar ook de andere schakels in de<br />

logistieke keten bij betrokken zijn, kom je al<br />

snel terecht bij klanten en zelfs klanten van<br />

klanten”, zegt Langeveld. “Ook zij zagen de<br />

voordelen van de procesverbeteringen en<br />

vroegen vervolgens of we ook hun processen<br />

onder de loep wilden nemen. Zo hebben<br />

we ons werkveld kunnen uitbreiden bij<br />

externe partijen. En dat zijn zeker niet alleen<br />

transportbedrijven, maar ook productie- en<br />

handelsbedrijven.”<br />

Inmiddels realiseert BBI 85% van haar<br />

omzet bij derden en 15% bij Bolk. Langeveld<br />

licht toe: “De hoeveelheid werk voor Bolk<br />

is hetzelfde gebleven, en dat geeft dus aan<br />

hoeveel meer werk we inmiddels hebben<br />

binnengehaald. Dat zie je ook terug in het<br />

aantal medewerkers. We een kleine drie<br />

jaar geleden met zijn tweeën begonnen en<br />

inmiddels zijn we met tien collega’s. Er liggen<br />

op dit moment genoeg klussen, dus wie weet<br />

waar we over een jaar zijn.”<br />

Prijsonderhandelingen<br />

Klanten van BBI zijn onder andere Grolsch,<br />

GAM Bakker, Mitsubishi Chemical Group,<br />

Cargill, Kooiker <strong>Logistiek</strong>, Green Valley Cocoa<br />

Logistics en TMA Logistics.<br />

De projecten die BBI voor klanten draait,<br />

zijn uiteenlopend van aard. De ene keer<br />

gaat het om het inrichten van een compleet<br />

nieuw warehouse, inclusief het regelen van<br />

stellingen, prijsonderhandelingen met leveranciers<br />

en het selecteren en implementeren<br />

van het Warehouse Management Systeem<br />

(WMS). De andere keer betekent de procesverbetering<br />

het herinrichten van een logistieke<br />

stroom.<br />

Zo constateerde een bedrijf, dat<br />

containers met cacao importeert uit Afrika<br />

en Midden-Amerika, dat het efficiënter<br />

is die containers niet eerst op te slaan in<br />

hun externe warehouse. “De organisatie<br />

stuurt het merendeel nu direct door naar de<br />

productielocatie. BBI ontwikkelde vervolgens<br />

verschillende tools om dat te realiseren. Dat<br />

scheelt de nodige kosten voor handling, op-<br />

en overslag.”<br />

Andere procesverbeteringen die BBI<br />

aanpakt, kunnen van planningstechnische<br />

aard zijn. Hoe voorkom je als bedrijf<br />

bijvoorbeeld dat ze de ene week op de<br />

werkvloer verzuipen in het werk en de andere<br />

week nauwelijks iets te doen hebben? Een<br />

kwestie van in- en overzicht van werklast en<br />

dus planning, aldus Langeveld.<br />

“Ook zijn er bedrijven waar we helpen<br />

meer structuur aan te brengen in de werkomgeving,<br />

een control tower in te richten<br />

om overzicht te hebben en te kunnen sturen<br />

op data. En soms zitten verbeteringen in<br />

simpelere dingen, zoals betere afspraken en<br />

meer standaardisatie.”<br />

Geen bureaucratie<br />

De tien medewerkers van BBI zijn allemaal<br />

HBO- of universitair geschoold in diverse<br />

disciplines, van logistiek en economie tot<br />

technische informatica en industrial engineering.<br />

“Afhankelijk van de klant en het uit te<br />

voeren project, stellen we een team samen<br />

van meestal drie collega’s met daarvoor de<br />

beste skills.”<br />

Daarnaast proberen ze trainees bij de<br />

projecten te betrekken. “Op dit moment<br />

27


Bedrijfsreportage<br />

zijn er vijf stagiaires bij ons actief, twee bij<br />

BBI, één bij Bolk en twee rechtstreeks bij<br />

klanten”, zegt Langeveld. “Het mooie van hier<br />

werken en stagelopen in plaats van bij een<br />

groot concern, is dat je bij veel verschillende<br />

bedrijven in de keuken kunt kijken, met<br />

gelijkgestemden kunt sparren en je meteen<br />

verantwoordelijk wordt. Er is hier geen<br />

bureaucratie en je bouwt snel een netwerk<br />

op, een mooie start van je carrière.”<br />

Quickscan<br />

De werkwijze van Langeveld en zijn collega’s<br />

is dat ze meestal beginnen met een<br />

quickscan. Ze zijn dan een á twee weken<br />

heel veel op de werkvloer aanwezig bij het<br />

betreffende bedrijf en verzamelen alle data<br />

die ze nodig hebben. “Zo kijken we wat er<br />

wel en niet goed loopt, wat de oorzaak is<br />

van een zichtbaar probleem en waarom dat<br />

steeds gebeurt. Ook beoordelen we waar<br />

de prioriteiten moeten komen te liggen bij de<br />

aanpak van de moeilijkheden, en waar we<br />

verwachten tegenaan te lopen.”<br />

Vervolgens presenteert BBI haar<br />

bevindingen, vastgelegd in een rapportage,<br />

aan management en directie. Langeveld:<br />

“Daarbij geven we ook direct aan waar we<br />

besparingsmogelijkheden zien. We maken<br />

een goede business case vanuit operatiegedreven<br />

verbeteringen. Krijgen we groen<br />

licht, dan betrekken we iedereen erbij, vooral<br />

de mensen op de vloer.”<br />

BBI werkt vaak met verschillende projectgroepen<br />

en teams. “Daar krijgt iedereen een<br />

actieve rol in. Na verloop van tijd, als een<br />

project grotendeels is uitgevoerd, verandert<br />

onze rol. Je gaat minder doen in de uitvoering<br />

en wordt meer een consultant.”<br />

Het mooiste vindt Langeveld als een<br />

bedrijf ervoor kiest niet te gaan voor een<br />

enkel project, maar voor een heel traject<br />

waarin meerdere projecten gelijktijdig lopen.<br />

“Vaak zijn er meer processen die moeten<br />

worden aangepakt. En werk je trajectmatig,<br />

dan kun je meer tegelijk behappen. Dat onze<br />

visie en aanpak werkt, blijkt. Alle trajecten die<br />

we tot nu toe zijn gestart, lopen nog steeds<br />

naar tevredenheid. Niemand die afhaakt.”<br />

Toekomst<br />

Al met al is het een goede keuze geweest<br />

voor Langeveld om bij Bolk te gaan werken<br />

en verder te gaan in de logistiek. Over de<br />

toekomst van BBI doet hij geen uitspraken.<br />

“We willen niet alles vastleggen in doelstellingen.<br />

Wel streven we ernaar om zoals nu<br />

laag in onze overhead blijven en autonoom te<br />

groeien. Ook willen we graag blijven werken<br />

zoals we nu doen. Hier worden we namelijk<br />

blij van. Want het is leuk om zelf de nieuwe<br />

mensen op te leiden en zo een steeds professioneler<br />

team te krijgen. Het is mooi dat een<br />

logistiek dienstverlener als Bolk de stap heeft<br />

gezet om een apart bedrijf op te richten voor<br />

innovatieprojecten. Op die manier biedt de<br />

organisatie meer carrièremogelijkheden aan,<br />

zodat iedereen zich kan blijven inzetten voor<br />

hun bedrijf én de sector. Hoe mooi is dat!”<br />

28 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK


Duurzaamheid<br />

Tekst: Anita Hestens<br />

Alfa en ING op zero-emissie toer<br />

Een tsunami aan investeringen<br />

voor elektrisch vervoer<br />

Onder het motto ‘Zonder<br />

blauwe plekken op weg naar<br />

duurzaamheid’ geven Alfa<br />

Accountants en Adviseurs en<br />

ING tijdens een bijeenkomst<br />

adviezen over verduurzaming<br />

van het transport. Veel<br />

vervoerders zijn ermee bezig,<br />

met grote gevolgen voor<br />

hun personeel, planning en<br />

digitalisering.<br />

De weg naar zero-emissie vervoer is een<br />

pad naar verandering, dat gepaard<br />

gaat met uitdagingen, leermomenten en<br />

onzekerheid. Toch is het niet de vraag óf een<br />

transportbedrijf gaat investeren in elektrisch<br />

vervoer, maar wanneer. “We krijgen allemaal<br />

te maken met de energietransitie. Kleine<br />

stapjes kunnen veel profijt opleveren in de<br />

toekomst. Maar er zijn grote uitdagingen op<br />

de weg naar zero-emissie”, maakt Machiel<br />

Bode, senior sector banker transport &<br />

logistics, mobility van ING, duidelijk in het<br />

ADO-stadion in Den Haag. “Een plan van<br />

aanpak is hierbij onontbeerlijk. Er komt<br />

een ‘tsunami’ aan hoge investeringen aan.<br />

Belangrijk is het rendement positief en<br />

stabiel te houden, anders wordt financiering<br />

van elektrische vrachtwagens lastig.<br />

Leaseconstructies zijn ook mogelijk.”<br />

Om de bestedingen in de verduurzaming<br />

op te vangen, zetten bedrijven in op<br />

schaalvergroting. Hiermee willen ze de<br />

“Het vinden van<br />

een laadfaciliteit<br />

voor elektrische<br />

vrachtwagens is erg<br />

kosten uitsmeren over een groter aantal<br />

vervoerseenheden. Dat ziet ING al twee jaar<br />

gebeuren. Ook willen juist kleinere bedrijven<br />

graag ‘vallen’ onder de schaal van grote<br />

bedrijven om van de schaalvoordelen gebruik<br />

te maken.<br />

CO 2<br />

-reductie<br />

Diverse vervoerders steken hun hand op als<br />

Carol de Wit, accountant en sector manager<br />

transport en logistiek van Alfa, de zaal<br />

vraagt of ze binnenkort geld gaan steken in<br />

elektrisch vervoer. Vaak gaat het eerst om<br />

één of twee vrachtwagens en daarna pas<br />

meer. Ook zijn er enkele bedrijven die al elektrische<br />

vrachtwagens hebben rijden. In 2040<br />

zijn alle nieuwe registraties van vrachtwagens<br />

elektrisch. En in 2030 wordt op 30% van de<br />

door met CO 2<br />

-reductie”, adviseert De Wit de<br />

deelnemers. “CO 2<br />

-reductie is goed vanwege<br />

brandstofbesparing, efficiencyvergroting en<br />

netwerkverdichting. Breng CO 2<br />

-emissie in<br />

kaart en ga samen met verladers kijken naar<br />

mogelijkheden om die te verminderen.” De<br />

CSRD-wetgeving verplicht grote bedrijven dit<br />

ook per 1 januari 2025.<br />

Sprong in het diepe<br />

Reacties uit de zaal maken duidelijk dat de<br />

aanschaf van een elektrische vrachtwagen<br />

vaak een sprong in het diepe is. Een<br />

vervoerder meldt dat de beloofde actieradius<br />

van 400 kilometer in de praktijk niet altijd<br />

gehaald wordt. Een andere deelnemer<br />

vertelt dat hij al twee jaar lang wacht op een<br />

trafohuis dat hij had besteld.<br />

nieuwe registraties gemikt dat ze elektrisch<br />

lastig in de distributie” zijn. “Begin nú met de energietransitie en ga Dé Post: “Het elektrisch transport biedt kansen.”<br />

>><br />

29


Duurzaamheid<br />

1<br />

De aanleg van een laadfaciliteit is ook een<br />

uitdaging. De ene openbare lader blijkt<br />

duurder dan de andere, net als voor elektrische<br />

personenauto’s. Zelf geld steken in<br />

laadfaciliteiten lijkt beter te zijn dan afhankelijk<br />

zijn van oliemaatschappijen die de elektriciteitsprijs<br />

bepalen. In dat geval kun je tarief zelf<br />

bepalen en dit aangeven bij je klant.<br />

Hoewel een investering in een klein aantal<br />

elektrische vrachtwagens al veel profijt kan<br />

opleveren in de toekomst, kan geld steken<br />

in een groter aantal als vijf of zes elektrische<br />

vrachtwagens de kostprijs doen dalen. In dat<br />

geval kunnen de kosten in laadfaciliteiten over<br />

meerdere auto’s worden uitgesmeerd.<br />

Gevolgen en risico’s<br />

De verduurzaming heeft gevolgen voor de<br />

bedrijfsvoering, houdt Bode de geïnteresseerden<br />

die voor zijn neus zitten, voor. “Er<br />

is een hoger opleidingsniveau nodig. De<br />

transitie heeft namelijk ook invloed op de<br />

planning, die rekening moet houden met<br />

het opladen van de vrachtwagens. En er is<br />

ook meer digitalisering en datamanagement<br />

nodig.”<br />

“Je hebt meer<br />

commitment nodig dan<br />

bij het transport met<br />

diesel vrachtwagens”<br />

Als je je data en cijfers op orde hebt als<br />

transportbedrijf, maak je meestal een<br />

beter rendement, vult De Wit aan. Toch<br />

hebben slechts weinig organisaties hun<br />

gegevens momenteel op een rijtje. Maar het<br />

gaat wel om data die van belang zijn voor<br />

de CO 2<br />

-berekening, en die daarmee de<br />

fundering vormen voor de toekomst.<br />

De grote investeringen in elektrisch<br />

transport brengen ook grote risico’s met zich<br />

mee. “Het berekenen van een kostprijs van<br />

een elektrische vrachtwagen wordt alsmaar<br />

belangrijker.” Of tegenover de grote risico’s<br />

ook hogere opbrengsten staan, is nog<br />

de vraag. Alfa houdt de vervoerders voor<br />

de risico’s af te dekken met lange-termijn<br />

contracten met verladers. Hernieuwbare<br />

Brandstofeenheden (HBE’s) kunnen de<br />

kostprijs en het verdienmodel verbeteren,<br />

“Voor elektrisch transport wordt niet altijd een hogere<br />

prijs betaald”<br />

Eén van de bedrijven die geld hebben gestoken in een elektrische Volvo vrachtauto<br />

en een elektrische Renault Master, is logistiek dienstverlener Hubakee in Halfweg,<br />

bij Amsterdam. Algemeen directeur Bart-Jan Buchner van Hubakee en AA<br />

Verhuizers licht toe: “Het elektrisch transport is een enorme uitdaging. Ik kan me<br />

voorstellen dat ondernemers zich afvragen: hoe ga ik dat bolwerken? Wij hebben<br />

de Volvo nu anderhalf jaar en de Renault één jaar. Wij hebben hierin geïnvesteerd<br />

omdat we als bedrijf de ambitie hebben om een nieuwe markt aan te spreken.”<br />

Het bedrijf heeft ook een cityhub op een nieuwe locatie opgezet. “Wij proberen<br />

hiermee nieuwe klanten aan te spreken die een bewuste, duurzame keuze maken,<br />

en niet gedreven zijn door prijs om goederen te vervoeren. Ook met de bedoeling<br />

om straks emissieloos de zero-emissie zones van Amsterdam en Haarlem in te<br />

gaan. Dat kan bijvoorbeeld ook voor transportbedrijven voor wie wij elektrisch de<br />

stad in kunnen gaan.”<br />

“Onze acquisitie is hiervoor in volle gang. Maar het heeft tijd nodig om rendabel<br />

te gaan draaien. De actieradius van de Volvo van 240 kilometer is onder ideale<br />

omstandigheden voor ons voldoende met veel werk in de regio. Maar als je vol<br />

geladen bent, is de accu eerder leeg. Daar moeten we goed op letten.”<br />

Hubakee laadt de auto’s op in de daluren aan de eigen oplader van 22 kWh.<br />

“Tijdens een rit van Amsterdam naar Antwerpen hadden we moeite met het<br />

vinden van een laadplek. Het vinden van een laadfaciliteit voor vrachtwagens<br />

is erg lastig wanneer je een elektrische auto gaat inzetten voor distributie. Je<br />

moet nauwkeurig uitdokteren waar je onderweg kan laden. Samengevat zijn de<br />

gebruiksvriendelijkheid en de inzet van de Volvo perfect, alleen commercieel zijn<br />

we er nog niet.”<br />

30 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK


HN Post en Zonen: “Alleen met klanten investeren in<br />

elektrisch transport”<br />

HN Post en Zonen in Pijnacker heeft zes elektrische voertuigen: vier ombouw DAFvrachtwagens<br />

van Emoss en twee Volvo elektrische vrachtwagens. Het bedrijf is in<br />

mei 2021 met elektrisch begonnen.<br />

Volgens directeur Dé Post biedt het elektrisch transport kansen: “Gezien de<br />

klimaatplannen zijn we op zoek gegaan naar zero-emissie transport. Batterijelektrische<br />

vrachtwagens zijn het verst in hun ontwikkeling. Wij hebben hierin<br />

geïnvesteerd samen met onze klanten en joint-venture-partner BREYTNER, met wie<br />

we een lange-termijn samenwerking zijn aangegaan.”<br />

“Je hebt meer commitment nodig dan bij het transport met diesel vrachtwagens.<br />

Klanten betalen voor de duurdere elektrische trucks, maar doordat het proces met<br />

elkaar is verbeterd en slimmer ingericht, pakt het transport voor Innocent drinks<br />

bijvoorbeeld 60% goedkoper uit! Het gaat daarbij om meer lading per rit, minder<br />

lang wachten en efficiëntere cleaning. Hoewel de vrachtwagens van Emoss slechts<br />

een actieradius van 140 kilometer hebben, zijn we niet ontevreden over de inzet. Ze<br />

worden opgeladen op de laad- en de loslocatie.”<br />

Binnenkort start de aanleg van een laadplein op de vestiging in Pijnacker. “Daar zijn<br />

we 1,5 jaar geleden begonnen met oriëntatie. In juli is het proces gestart met de<br />

aanvraag van een grotere netaansluiting. Dat was gelukkig geen probleem. We zijn<br />

hier zelf ingedoken om kennis op te doen, maar hebben ook hulp ingeschakeld.<br />

We willen het aantal elektrische vrachtwagens verder uitbreiden en verwachten er<br />

begin 2025 nog twee aan te schaffen. Uiteraard weer samen met onze klanten.”<br />

3<br />

Met eigen<br />

laadfaciliteiten kun<br />

je tarief zelf bepalen<br />

en dit aangeven bij je<br />

klant<br />

maar dat is geen gemakkelijk verhaal. Om<br />

HBE’s te kunnen krijgen, moeten elektrische<br />

vrachtwagens op de eigen locatie worden<br />

opgeladen. Aan de laadpalen worden<br />

dan bepaalde eisen gesteld. Ook moet je<br />

eigenaar van de netaansluiting zijn. En de<br />

palen moeten worden gecontroleerd.<br />

Een andere tip is om een adviseur in te<br />

huren om sneller vooruit te komen. Missie,<br />

visie, strategie, KPI’s en vooruit kijken, blijven<br />

volgens De Wit belangrijk. “En maak een<br />

investeringsplan voor de komende vijf jaar.”<br />

2<br />

1 Carol de Wit (links), Machiel Bode (die per 1 april<br />

met pensioen is) en Bram Reijnders, adviseur<br />

duurzaamheid bij Alfa. (foto: Rogier Hoeijmans)<br />

2 Bart-Jan Buchner (links) samen met Raoul van<br />

Leeuwen, adviseur particuliere en zakelijke<br />

verhuizingen.<br />

3 Het elektrische transport voor Innocent drinks<br />

pakt 60% goedkoper uit door het slimmer en<br />

efficiënter inrichten van het transportproces.<br />

31


Duurzaamheid<br />

Tekst Annelies van Stijn Beeld MAN Truck & Bus<br />

MAN bouwt als eerste 200 waterstoftrucks<br />

MAN hTGX is de naam<br />

MAN Truck & Bus gaat als<br />

eerste Europese truckproducent<br />

een gelimiteerde serie trucks<br />

produceren met een waterstofverbrandingsmotor.<br />

De serie<br />

van ongeveer 200 exemplaren<br />

van het type MAN hTGX wordt<br />

vanaf dit jaar afgeleverd aan<br />

klanten in Nederland, Duitsland,<br />

Noorwegen, IJsland, plus een<br />

aantal niet-Europese landen.<br />

Over de prijs van de truck laat<br />

MAN zich nog niet uit.<br />

De MAN hTGX is een emissievrije<br />

aandrijfvariant voor speciale<br />

toepassingen. Denk aan transport van zware<br />

goederen in bouw/infra, tank/silo en ADR.<br />

De hTGX kan ook een alternatief vormen<br />

voor batterij-elektrische trucks bij gebruik<br />

in gebieden waar de laadinfrastructuur niet<br />

toereikend is en in regio’s waar al voldoende<br />

waterstof beschikbaar is.<br />

MAN levert de hTGX in <strong>2024</strong> voor het<br />

eerst af aan klanten en gaat de productie<br />

vanaf 2025 opschalen. De gelimiteerde<br />

serie waterstoftrucks is nu al te bestellen in<br />

Nederland.<br />

Voordelen<br />

“We blijven ons richten op batterij-elektrische<br />

trucks om het vrachtvervoer over de weg<br />

CO 2<br />

-vrij te maken. Dit soort voertuigen<br />

bieden op dit moment duidelijke voordelen<br />

ten opzichte van andere aandrijfconcepten<br />

wat betreft energie-efficiëntie en<br />

bedrijfs- en energiekosten. Trucks die<br />

worden aangedreven door waterstofverbrandingsmotoren<br />

zijn echter een zeer<br />

nuttige aanvulling voor speciale toepassingen<br />

en markten, waar Nederland er een van<br />

is”, aldus Friedrich Baumann, lid van de<br />

Raad van Bestuur van MAN Truck & Bus<br />

en verantwoordelijk voor Sales & Customer<br />

Solution. De waterstofaandrijving is geschikt<br />

voor bijvoorbeeld zwaar transport dat een<br />

specifieke asconfiguratie vereist, of waarbij er<br />

geen ruimte is voor de batterij op het chassis,<br />

omdat de carrosserie van de vrachtwagen<br />

moet worden aangepast.<br />

Vertrouwde technologie<br />

De H45 waterstofverbrandingsmotor<br />

waarmee de hTGX wordt uitgerust, is<br />

gebaseerd op de D38 dieselmotor, en wordt<br />

geproduceerd in de motor- en batterijfabriek<br />

in Neurenberg.<br />

De MAN hTGX biedt een hoog laadvermogen<br />

en een maximale actieradius van<br />

600 kilometer in de varianten die in eerste<br />

instantie worden aangeboden, de 6x2 en<br />

6x4 met gestuurde naloopas. De gebruikte<br />

H45 waterstofverbrandingsmotor heeft<br />

een vermogen van 383 kW (520 pk) en een<br />

koppel van 2.500 Nm tussen 900-1.300 tpm.<br />

De directe inspuiting van waterstof in<br />

de motor zorgt voor een bijzonder snelle<br />

vermogensafgifte. Met waterstof dat is<br />

gecomprimeerd onder een druk van 700 bar<br />

(CG H2) en een tankinhoud van 56 kg kan de<br />

truck in minder dan vijftien minuten worden<br />

getankt. Met een uitstoot van minder dan 1<br />

gram CO 2<br />

/tkm voldoet de MAN hTGX aan<br />

de criteria voor een ‘zero-emission vehicle’<br />

volgens de nieuwe geplande CO 2<br />

-wetgeving<br />

van de EU.<br />

Ervaring<br />

Begin <strong>2024</strong> beschikte Nederland over<br />

negentien heavy duty openbare waterstof<br />

tankstations (bron: waterstofnet.eu) en er<br />

wordt hard aan uitbreiding gewerkt.<br />

Met het gebruik van waterstof als brandstof<br />

hebben ze bij MAN in Neurenberg<br />

tientallen jaren ervaring. MAN Truck & Bus<br />

presenteerde de eerste bus op waterstof<br />

tijdens de Hannover Messe in 1996. In 1997<br />

werd de bus succesvol ingezet in München.<br />

Een jaar later volgden drie gelede bussen<br />

voor de luchthaven van München, die tot<br />

2008 werden gebruikt, en tussen 2006<br />

en 2009 kwamen daar nog eens veertien<br />

bussen op waterstof bij.<br />

Volgens waterstofguide.nl kost een<br />

watstofvrachtwagen ongeveer 700.000 euro.<br />

De MAN hTGX heeft een actieradius van 600<br />

kilometer.<br />

32 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK


Duurzaamheid<br />

Tekst Ingrid Damen Beeld Management Producties<br />

Wat draagt uw bedrijf bij aan de<br />

toekomst?<br />

Op weg naar een ecosysteem<br />

Duurzaamheid en verandering. Dat zijn twee kernbegrippen die <strong>Logistiek</strong>dag<br />

Nederland grofweg schetsen. Een paar honderd geïnteresseerden zijn die dag te<br />

gast in het Zuid-Hollandse provinciehuis in Den Haag. De opening vindt plaats in<br />

de evenementenzaal, een indrukwekkende ruimte van naar schatting vijftien meter<br />

hoog, overkoepeld door een glazen plafond. Het gebouw uit 1963 is twee jaar<br />

terug duurzaam, circulair en energieneutraal gemaakt. Management Producties is<br />

organisator van de happening.<br />

“Oude ecosystemen staan<br />

waardeketens in de weg”, houdt<br />

professor dr. Désirée van Gorp LL.M<br />

van Nyenrode Business University haar<br />

publiek voor nadat ze het podium heeft<br />

bestegen. En de transportsector speelt<br />

een onbetwiste rol bij het verminderen<br />

van CO 2<br />

-uitstoot.<br />

Ze maakt deel uit van het Nyenrode<br />

Faculty Expertisecenter Entrepreneurship,<br />

Governance & Stewardship, en pleit voor<br />

een mind shift. ‘Waardeketens versterken:<br />

ecosysteemdenken als nieuwe sourcing<br />

strategie’ is de titel van haar betoog.<br />

De professor strooit veel informatie uit<br />

over de mensen die voor haar zitten. En ze<br />

lardeert dat met talrijke sheets.<br />

Ze start met drie zogenoemde<br />

inhoudelijke gamechangers: bedrijven<br />

dienen allereerst van een waardeketen<br />

naar een ecosysteem te gaan, ten tweede<br />

is van belang wat de relevantie is van een<br />

organisatie voor de toekomst, en met<br />

welke partners in een ecosysteem bedrijven<br />

toekomstbestendig kunnen worden, en als<br />

derde pleit ze voor een grotere focus op<br />

innovatiekracht. Oude ecosystemen kunnen<br />

in haar optiek namelijk een belangrijke<br />

barrière voor innovatie vormen.<br />

Voor de rechter<br />

“De druk in de maatschappij voor<br />

organisaties is toegenomen”, constateert<br />

ze. “Een voorbeeld is Mileudefensie, die ING<br />

voor de rechter sleept.” (De milieuorganisatie<br />

wil dat de bank haar uitstoot halveert en<br />

klanten weert die blijven vervuilen, aldus<br />

de NOS, red.) “Ook mijn studenten vragen:<br />

dragen bedrijven bij aan de toekomst?”<br />

Kortom: organisaties dienen hun<br />

relevantie te herijken en noodzakelijke<br />

systeemveranderingen in gang te zetten. En<br />

de maatschappij, dat zijn hele verschillende<br />

>><br />

33


Duurzaamheid<br />

Groene schepen<br />

types: activistische werknemers,<br />

aandeelhouders en de verplichting die<br />

beursgenoteerde bedrijven hebben om<br />

zich te houden aan ESG (Environmental,<br />

Social & Governance) en SDG (Sustainable<br />

Development Goals): zeventien doelen om<br />

een betere plek te maken van de wereld.<br />

Ze laat nu uitingen van diverse<br />

organisaties de revue passeren. Zo wil<br />

Vattenfal fossielvrij leven binnen één<br />

generatie, TLN meldt in een berichtje dat<br />

vanaf 2025 alleen uitstootvrije vrachtauto’s<br />

de binnensteden in mogen en Lidl bracht de<br />

CO 2<br />

-uitstoot in zeven jaar met 40% omlaag.<br />

Relaties<br />

In de transportsector moet nog wel het een<br />

en ander gebeuren, aldus Van Gorp. Het zou<br />

goed zijn als transportbedrijven onderdeel<br />

worden van een ecosysteem. Als deelnemer<br />

aan een dergelijk systeem is het wat haar<br />

betreft noodzakelijk om: Samen te werken,<br />

Te coördineren, Besluitvorming te synchroniseren,<br />

Data te delen, Transparantie na te<br />

streven en De hamvraag te stellen: welke<br />

partners brengen de innovatie om relevant<br />

te blijven in de toekomst? Naar de smaak<br />

van de professor focussen bedrijven op dit<br />

moment nog te veel op contracten en te<br />

weinig op relaties. Dat kan beter.<br />

>><br />

Ook bij NPRC, een coöperatief bedrijf<br />

voor logistiek en transport over water,<br />

staat verduurzaming hoog op de<br />

agenda, laat ceo Femke Brenninkmeijer<br />

weten tijdens een deelsessie in de<br />

Marnixzaal.<br />

De coöperatie heeft 3 miljoen euro<br />

geïnvesteerd om de vloot van de 150<br />

verenigde ondernemers duurzamer te<br />

maken. Dat bedrag is vrijgemaakt voor de<br />

vergroening na het boekjaar 2022-2023.<br />

(Dat boekjaar loopt van april tot april.)<br />

Inmiddels maken al 30 van de 150 leden van<br />

de coöperatie gebruik van deze regeling,<br />

een mooie score volgens Brenninkmeijer.<br />

Ze ontvangen een bedrag van<br />

€20.000,- om te verduurzamen, ongeacht<br />

de grootte van hun schip. Daarbij is het<br />

doel om de CO 2<br />

- en stikstof-emissies van<br />

de schepen naar beneden te brengen. Dat<br />

kan bijvoorbeeld door aanpassingen aan<br />

de motor, de generator, de kopschroef met<br />

stage V-motor of zonnepanelen op het dak.<br />

Directie en leden hebben samen de lijst<br />

opgesteld met maatregelen die onder de<br />

regeling vallen.<br />

“We willen in 2025 de CO 2<br />

- en<br />

stikstofuitstoot met 20% omlaag hebben<br />

gebracht in vergelijking met 2022”, zegt<br />

de ceo. “Om te beoordelen of we op koers<br />

liggen, is dan ook inzicht in CO 2<br />

-uitstoot<br />

nodig.” Samen met BigMile heeft NPRC een<br />

betrouwbare en accountable module voor<br />

het bepalen van de CO 2<br />

-footprint opgesteld.<br />

“We berekenen de uitstoot op basis van<br />

daadwerkelijk gebruikte gasolie door de<br />

leden (in plaats van op kengetallen). Die<br />

data willen we op korte termijn ook digitaal<br />

terugkoppelen aan onze klanten voor hun<br />

CO 2<br />

-rapportage.”<br />

Verder zet een van de leden, Harm<br />

Lenten, zich in voor varen op waterstof. Met<br />

het ms Antonie, een nieuwbouwschip van<br />

135 meter, zal hij waterstof-elektrisch gaan<br />

varen. Dit schip vervoert zout voor Nobian,<br />

producent van zout en essentiële chemicaliën<br />

voor industrieën. Vanuit Delfzijl transporteert<br />

ms Antonie per keer zo’n 3.700 ton zout<br />

naar de fabriek in de Botlek in de haven<br />

van Rotterdam. Nobian produceert ook de<br />

groene waterstof waarop het schip gaat<br />

varen.<br />

Brenninkmeijer noemt ook de<br />

app iBarge, die volgens haar grote<br />

voordelen heeft. Die heeft de coöperatie<br />

zelf ontwikkeld en een paar jaar terug<br />

overgedragen aan ICT-bedrijf Aspect.<br />

“De app bevat alle informatie over de<br />

12.000 transporten die wij per jaar doen.”<br />

Het bevat realtime ETA (Estimated time<br />

of arrival)-data, geeft inzicht in laad- en<br />

lossnelheid, vervoerde tonnen, CO 2<br />

-uitstoot<br />

en liggeldkosten. Ook de facturatie verloopt<br />

via de app. Verder kan de app worden<br />

gekoppeld aan de planningssystemen van<br />

de klanten via een zogenoemde API. (Een<br />

Application Programming Interface deelt<br />

op een geformaliseerde manier informatie<br />

tussen apps, red.) Daardoor wordt<br />

informatie direct, zonder mail of excellijsten,<br />

tussen de partijen uitgewisseld. “Door de<br />

app, gekoppeld aan de eigen kernapplicatie,<br />

hebben wij data waarmee we de transporten<br />

efficiënter kunnen laten verlopen.”<br />

Slimmer inrichten<br />

De ceo ziet ook kansen voor de toekomst.<br />

“Verduurzaming is ook het slimmer inrichten<br />

van de supply chain. We hebben recent een<br />

onderzoek laten uitvoeren door projectleider<br />

modal shift Wilco Volker van NPRC naar<br />

de potentie van modal shift van droge bulk<br />

dat nu gebruik maakt van de binnenvaart.<br />

Minimaal 11 metric ton kan naar het water<br />

zien wij, als wij daarvoor de juiste stappen<br />

zetten.”<br />

>><br />

34 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK


Droogte<br />

Een toolbox met verschillende<br />

strategieën voor de Twente Corridor,<br />

die vervoerders kunnen overwegen.<br />

Daarmee hebben verladers zekerheid<br />

van transport als er erge droogte is,<br />

zoals in 2018 en 2022 het geval was.<br />

Toen voeren binnenvaartschepen niet<br />

met twee lagen containers tussen<br />

Rotterdam en Twente, maar met één<br />

laag. Onderzoeker Sebastiaan Piest van<br />

de Universiteit Twente (UT) legt uit.<br />

De Twente Corridos is onderdeel van<br />

het landelijke programma Joint Corridor<br />

Off-Road van de Topsector <strong>Logistiek</strong><br />

en binnenvaartroute tussen Twente en<br />

Rotterdam.<br />

Samen met Windesheim University of<br />

Applies Sciences en Deltares werkt de<br />

UT met een consortium met publieke en<br />

private partners aan dit project. Dat duurt<br />

drie jaar en ging in september 2023 van<br />

start. Het ministerie van Infrastructuur en<br />

Waterstaat is de financier. Inhoudelijk begint<br />

het project met voorspellingsmodellen voor<br />

het waterniveau van de Twente Corridor en<br />

logistieke infrastructuren. Piest: “Op basis<br />

van die voorspellingen is het de bedoeling<br />

dat verladers uit verschillende strategieën<br />

kunnen kiezen. Ze hebben bijvoorbeeld<br />

de mogelijkheid om een andere corridor te<br />

nemen en een alternatieve opslaglocatie,<br />

maar ze kunnen ook kijken naar de<br />

prioriteit.” Ofwel: is het ook mogelijk om<br />

even te wachten met het transport van de<br />

betreffende lading?<br />

De onderzoekers zitten aan tafel met<br />

Rijkswaterstaat (RWS) om te komen tot één<br />

database, zodat alle partijen over dezelfde<br />

informatie beschikken. RWS doet metingen<br />

op het gebied van waterstanden en heeft<br />

een zogenoemde Verdringingsreeks.<br />

Dat is een rangorde van de verdeling van<br />

water onder verschillende partijen als er<br />

bijvoorbeeld droogte is. “Districten kunnen<br />

afspraken maken met RWS”, legt Piest uit.<br />

Misschien de Twente Corridor eveneens.<br />

“We zetten in op samenwerking en<br />

krachtenbundeling.<br />

>><br />

425 koffiecups<br />

Spreker John Schollink loopt nu naar Het betreffende pand is al op leeftijd: het<br />

voren. Hij begint een enthousiast werd in 1990 opgetrokken. Inmiddels is<br />

duurzaam verhaal over Blokker, ook het aardig verduurzaamd. Heel handig,<br />

al staat de formule momenteel in aangezien de congestie ook op deze plek<br />

de etalage om te worden verkocht. een rol speelt. Zo werkt de sprinklerinstallatie<br />

Schollink is ceo van de Mirage Retail als warmtewisselaar voor de verwarming en<br />

Group (MRG) Logistics, waar Blokker zal het dak worden belegd met lichtgewicht<br />

deel van uitmaakt. Het onderdeel MRG solarmatten. “Je moet namelijk uitkijken dat<br />

Logistics verzorgt de logistiek en is het dak niet doorzakt.” Tot voor kort werden<br />

begin dit jaar opgericht.<br />

vrachten van BCC, Big Bazar en Blokker<br />

Voor de aardigheid blikt hij terug op de gecombineerd, maar de eerste twee formules<br />

voormalig eigenaar van Blokker die bekend bestaan helaas niet meer.<br />

stond als meneer Jaap. Die kocht artikelen Via de formule Blokker werkt MRG<br />

uit China en zorgde ervoor dat de containers Logistics aan duurzaamheid. Zo is het<br />

tot de nok toe vol zaten. Pas als ze open mogelijk om in de 425 winkels lege<br />

gingen, werd duidelijk wat de inhoud was. koffiecups achter te laten. “Wij krijgen<br />

In 2016 was de start van de supply chain gigantische hoeveelheden cups terug: vorig<br />

visibility. Toen werd direct helder waar de jaar maar liefst 85 miljoen.” Afvalbedrijf<br />

containers feitelijk mee gevuld waren. En in Remondis scheidt vervolgens het koffiedik<br />

2020 ging Blokker <strong>Logistiek</strong> van drie dc’s en het aluminium. Klanten leveren daarnaast<br />

naar één distributiecentrum in Geldermalsen. in 2023 14 ton oude pannen in, en<br />

“Dat is logistiek gezien het centrale punt in ontvingen daarmee 5% korting op nieuwe<br />

Nederland”, vertelt de spreker enthousiast. exemplaren. Ook die worden gerecycled.<br />

Met deze stap wil MRG een kleinere footprint “Zodoende rijden vrachtwagens nooit leeg<br />

achterlaten en kosten te besparen.<br />

terug”, aldus Schollink.<br />

>><br />

35


Duurzaamheid<br />

Tekst Robert van Leewen<br />

Wel of geen prijsstijgingen door<br />

inzet zero-emissie trucks?<br />

‘Tot 2030 zal de groei van<br />

het aantal zero-emissie<br />

trucks naar verwachting<br />

niet leiden tot prijsstijgingen<br />

van consumentenproducten’,<br />

verwacht staatssecretaris<br />

Heijnen. Is die uitspraak niet te<br />

stellig?<br />

Omdat het kostenaandeel van transport<br />

in een productprijs relatief beperkt<br />

is, gaan consumentenprijzen tot 2030<br />

niet omhoog. Na 2030 wordt een grotere<br />

instroom van zero-emissie trucks verwacht,<br />

maar ook dan lijkt het kosteneffect door<br />

zero-emissie logistiek voor consumenten<br />

klein te blijven.<br />

Dat antwoordt staatssecretaris van<br />

Infrastructuur en Waterstaat Heijnen de<br />

Tweede Kamer op een motie van kamerlid<br />

Krul over de logistieke laadinfrastructuur<br />

en doorberekening zero-emissie logistiek<br />

aan consumenten. Heijnen neemt daarmee<br />

de conclusies over uit het onderzoek dat<br />

zij door Panteia heeft laten uitvoeren. Maar<br />

bij dat antwoord zijn kanttekeningen te<br />

plaatsen.<br />

Kostenaandeel<br />

Volgens Panteia vormen de transportkosten<br />

gemiddeld 1 tot 5% van de productkosten.<br />

Dat cijfer komt uit een studie uit 2016 van het<br />

Duitse Fraunhofer Instituut. Die gaat over de<br />

economische impact van de introductie of<br />

uitbreiding van tolheffing voor vrachtwagens<br />

in Spanje, vergeleken met Duitsland.<br />

In de studie stelt Fraunhofer, zonder<br />

dat verder te onderbouwen, dat in de<br />

meeste industrieën de kosten voor<br />

transport gewoonlijk tussen de 1% en 5%<br />

van de productiekosten liggen. Vanwege<br />

dat lage aandeel zou een toename van<br />

de vervoerskosten, als die één-op-één<br />

doorberekend wordt, geen of een<br />

bescheiden prijsstijging veroorzaken, aldus<br />

Panteia.<br />

Bij zo’n algemeen percentage zijn<br />

zeker kanttekeningen te plaatsen, en<br />

verschillen per bedrijfstak lijken ook<br />

goed mogelijk. Fraunhofer stelt ook<br />

zelf dat transportintensieve industrieën<br />

uitzonderingen kunnen zijn.<br />

Jaarrekening<br />

Objectieve, openbare cijfers over<br />

transportkosten zijn nauwelijks bekend. Je<br />

36 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK


zou ze verwachten in de jaarrekening van<br />

bedrijven. Maar ‘<strong>Transport</strong>kosten’ is niet<br />

een van de kostensoorten die volgens de<br />

wetgeving over de jaarrekening afzonderlijk<br />

moet worden vermeld in de uitgebreide<br />

Winst- en verliesrekening en de toelichting<br />

daarop. Ze vallen daarmee in de grote post<br />

‘Kosten van de omzet’. Bovendien zijn er<br />

verhoudingsgewijs maar weinig bedrijven<br />

die vanwege hun omvang überhaupt zo’n<br />

uitgebreide Winst- en verliesrekening en<br />

toelichting moeten publiceren.<br />

In het hoofdstuk ‘Het logistieke<br />

landschap’ staat Panteia stil bij de logistieke<br />

keten, en dat bij iedere tussenstap vervoer<br />

plaatsvindt. Maar in de uitwerking ervan<br />

lijkt weinig aandacht voor kostenstijgingen<br />

bij partijen bovenin de keten en bij toeleveranciers<br />

van producten. Bijvoorbeeld als hun<br />

voertuigpark, of dat van hun vervoerders,<br />

wordt geëlektrificeerd. Die zorgen voor<br />

stapeling van kosten die uiteindelijk door de<br />

consument worden betaald.<br />

Als voorbeeld: supermarkten vermelden<br />

hun transportkosten niet afzonderlijk.<br />

Zuivelonderneming FrieslandCampina doet<br />

dat wel in zijn jaarrekening 2023: €615<br />

miljoen. Die vormen dus 4,8% van zijn<br />

€12.793 miljoen ‘Kosten van de omzet’,<br />

de bovenkant van de 1 tot 5% marge. De<br />

waardeketen van FrieslandCampina –‘van<br />

gras tot glas’- laat melkveebedrijven, klanten<br />

en retail zien.<br />

Gestegen truckkosten<br />

<strong>Transport</strong>eurs verzorgen het vervoer<br />

tussen de ketenpartijen en rekenen<br />

hun door overschakeling naar zeroemissie<br />

trucks gestegen kosten door<br />

aan hun opdrachtgever. Datzelfde geldt<br />

voor toeleveranciers in de keten, zoals<br />

leveranciers van verpakkingen. Al die<br />

opgelopen transportkosten komen<br />

uiteindelijk in de verkrijgingsprijs van<br />

FrieslandCampina terecht. Die berekent<br />

zijn eigen transportkosten door in de prijs<br />

waarvoor hij aan een supermarkt levert. De<br />

supermarkt verwerkt de extra uitgaven aan<br />

zijn transporteurs in zijn verkoopprijs. In<br />

die uiteindelijke consumentenprijs kunnen<br />

dus niet alleen de gestegen zero-emissie<br />

truckkosten van de laatste schakel in de<br />

keten maar alle gestegen zero-emissie<br />

vrachtwagenkosten uit de gehele keten<br />

verwerkt zijn.<br />

Die totale kosten voor zero-emissie<br />

zouden dus hoger kunnen zijn dan de 1<br />

tot 5% waar steeds van wordt uitgegaan.<br />

Zeker naarmate de keten meer schakels,<br />

toeleveranciers en wegtransport bevat.<br />

Op deze manier wordt net als bij CSRD<br />

(Corporate Sustainability Reporting Directive)<br />

de hele keten bekeken. Zowel ‘upstream’<br />

(zoals leveranciers) als ‘downstream’<br />

(zoals klanten). Alleen gaat het hier niet om<br />

duurzaamheidsinspanningen, maar om zeroemissie<br />

investeringen en kosten.<br />

Hoeveel stijgen de kosten?<br />

Om een indicatie te geven van de<br />

oplopende kosten door de overgang naar<br />

zero-emissie trucks en -infra vergelijkt<br />

Panteia onder een aantal aannames<br />

de TCO van diesel- en van elektrische<br />

vrachtwagens in drie voorbeeldsituaties met<br />

verschillende voertuigvloten. Case 1 betreft<br />

supermarktdistributie van levensmiddelen.<br />

Op jaarbasis zouden de TCO-kosten van de<br />

ingezette zero-emissie trucks ruim €300.000<br />

hoger zijn dan die van de dieselvariant. Per<br />

kilometer gerekend zouden de elektrische<br />

trucks met €26,03 per kilometer 15%<br />

duurder zijn dan de €22,59 per kilometer bij<br />

inzet van dieseltrucks.<br />

De tweede case betreft vrachtauto’s<br />

in de bouwlogistiek. Ook hier liggen de<br />

TCO-kosten van het elektrische vrachtauto’s<br />

ruim €300.000 hoger. Per kilometer is het<br />

elektrische wagenpark ook 15% duurder. De<br />

derde case tenslotte betreft pakketlogistiek,<br />

waar de totale TCO-kosten en de kosten per<br />

kilometer dicht bij elkaar liggen.<br />

Toch prijsstijgingen?<br />

<strong>Transport</strong>kosten zouden met 1 tot 5%<br />

een beperkt aandeel hebben in de totale<br />

kosten van consumentenproducten.<br />

Doorberekening - voor zover die kan<br />

plaatsvinden - van een verhoging van de<br />

transportkosten door de inzet van zeroemissie<br />

trucks met bijvoorbeeld 15% zoals<br />

dat uit twee cases kwam, zou dan een<br />

inderdaad een beperkte stijging van de<br />

consumentenprijs veroorzaken.<br />

Prijzen eerdere schakels<br />

Maar het aandeel van transportkosten<br />

is niet afzonderlijk vast te stellen en kan<br />

per consumentenproduct verschillen. Dat<br />

geldt ook voor kostenstijgingen door inzet<br />

van zero-emissie trucks. Als op termijn<br />

alle trucks zero-emissie moeten worden<br />

en geëlektrificeerd worden, treden er<br />

verhogingen van (transport)kosten op in<br />

alle schakels van de keten, inclusief bij<br />

toeleveranciers, en niet alleen in de laatste<br />

schakel van de keten naar de consument.<br />

Die verhogingen zijn dan verwerkt in prijzen<br />

in de eerdere schakels. Daardoor zouden<br />

tot 2030 toekomstige prijsstijgingen van<br />

consumentenproducten door geleidelijke<br />

overgang naar zero-emissie trucks en<br />

investeringen in laadinfra – in tegenstelling tot<br />

het antwoord van de staatsecretaris – vooraf<br />

niet kunnen worden uitgesloten.<br />

37


Techniek<br />

Tekst Annelies van Stijn Beeld Scania<br />

Dagelijks rollen er 220 voertuigen uit de Scania-assemblagefabriek in Zwolle<br />

Iedere vijf minuten<br />

een nieuwe Scania<br />

Scania Production Zwolle<br />

bestaat dit jaar 60 jaar. En<br />

rolden er in 1964 nog 57<br />

voertuigen de fabriek uit, in<br />

2023 waren dat er maar liefst<br />

44.172. Daarmee leverde Zwolle<br />

vorig jaar bijna de helft van<br />

het recordaantal van 100.000<br />

voertuigen dat de Zweedse<br />

truckfabrikant wereldwijd<br />

bouwde.<br />

Voor de 270 Scania-medewerkers die<br />

in 1964 in Zwolle begonnen met de<br />

bouw van voertuigen moet het een vreemde<br />

gewaarwording zijn als ze anno <strong>2024</strong> nog<br />

eens rondlopen in de enorme assemblagehal.<br />

De Scania’s verlaten er letterlijk en figuurlijk<br />

aan de lopende band rijklaar het pand.<br />

Bezoekers worden er vandaag de dag zelfs<br />

met een elektrisch auto-treintje doorheen<br />

gereden om zo een goed beeld te krijgen van<br />

het assemblage- en logistieke proces.<br />

Dat proces maakt het mogelijk om iedere<br />

vijf minuten een voertuig rijklaar af te leveren.<br />

Het loopt vanaf het in elkaar zetten van een<br />

chassis, tot het plaatsen van de kant-en-klare<br />

assen, motoren en versnellingsbakken die<br />

zijn aangeleverd vanuit Zweden, tot het<br />

aanleggen van bekabeling, het monteren<br />

van de cabine, banden enzovoorts. Ook<br />

de kunststof onderdelen die bij Scania<br />

Production Meppel in de juiste kleur zijn<br />

gespoten, worden tijdens dit proces op of in<br />

de voertuigen gemonteerd.<br />

Flexibiliteit<br />

Inmiddels werken er bij Scania Production<br />

Zwolle ruim 2.700 medewerkers in een<br />

twee-ploegendienst. De maximumcapaciteit<br />

van deze assemblagefabriek ligt op 240<br />

voertuigen per dag. Op dit moment worden<br />

er dagelijks 220 stuks in elkaar gezet. Dat<br />

betekent dat er bij meer vraag ook nog<br />

kan worden opgeschaald. Hetzelfde geldt<br />

trouwens voor het personeel, dat voor 30%<br />

uit uitzendkrachten bestaat. De bekende<br />

flexibele schil voor periodes van meer of<br />

minder vraag.<br />

Scania opent in 2025<br />

productielocatie in<br />

China<br />

38 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK


In de assemblagehal liggen twee productielijnen.<br />

Die opereren onafhankelijk van<br />

elkaar: Castor en Pollux. Vernoemd naar<br />

de strijdbare en beschermende tweelingzonen<br />

van oppergod Zeus. Pollux is<br />

een laag-volumelijn met een output van 50<br />

tot 80 voertuigen per dag. Castor is een<br />

hoog-volumelijn en goed voor 125 tot 180<br />

vrachtwagens per dag. De verschillende<br />

doorlooptijden van de lijnen zorgen voor<br />

maximale flexibiliteit in het totale proces.<br />

China<br />

In Zwolle assembleert Scania diesel-,<br />

LNG- en CNG-voertuigen. Elektrische<br />

vrachtwagens worden hier niet gebouwd. Dat<br />

gebeurt in het Zweedse Södertälje, waar ook >><br />

39


Techniek<br />

het hoofdkantoor van Scania is gevestigd.<br />

De vrachtwagens die in Zwolle worden<br />

gebouwd, zijn voor bestemmingen in 80<br />

verschillende landen binnen en buiten<br />

Europa, waaronder Oekraïne, Australië,<br />

Engeland en Mexico. Omdat de vraag naar<br />

Scania’s in Australië en Nieuw-Zeeland groot<br />

is en ook de Chinese markt alleen maar<br />

groeit, is besloten ook een productielocatie<br />

ter grootte van die in Zwolle te bouwen in<br />

het Chinese Rugao. Dat ligt ten noorden<br />

van Shanghai. De bouwwerkzaamheden<br />

gaan daar volgens de directie met de<br />

snelheid van het licht. En dat betekent dat<br />

de productielocatie daar in 2025 al up and<br />

running is.<br />

Een fabriek in China hebben, heeft<br />

voordelen. Het zit dicht op de markten van<br />

Australië en Nieuw-Zeeland en heeft dus<br />

korte lead times, de groeiende vraag vanuit<br />

China zelf kan snel worden beantwoord, en<br />

ook de kennis is in huis die China heeft als<br />

het gaat om bijvoorbeeld batterij-elektrisch.<br />

Er zal daar dan ook een R&D-afdeling komen.<br />

“Voor Zwolle heeft de bouw van de<br />

fabriek in China geen gevolgen”, aldus Johan<br />

Uhlin, managing director Scania Production<br />

Zwolle. “We zitten hier al op de maximum<br />

capaciteit. Bovendien geeft dit ons meer<br />

ruimte om ons te richten op de Europese<br />

markt, waardoor we die sneller kunnen<br />

bedienen.”<br />

>><br />

Mega-order Defensie<br />

Het Nederlandse leger is inmiddels een van de belangrijkste klanten van Scania.<br />

Na 40 jaar legervoertuigen te hebben afgenomen bij DAF, plaatste Defensie in<br />

september 2017 een order van maar liefst 3.066 vrachtwagens van het type Scania<br />

Gryphus bij de Zweedse truckfabrikant. Daarvan zal de laatste in mei dit jaar worden<br />

uitgeleverd. “Het Nederlandse leger is daarmee ook meteen de grootste klant van<br />

Scania. We verkopen circa 10% van onze uren aan Defensie.”<br />

Gepantserd<br />

Het gaat bij deze order om 4x4, 6x6 en 8x8 chassis voor een uitgebreid<br />

programma aan toepassingen. Daarbij zijn 390 van deze voertuigen zo gemaakt<br />

dat de standaard cabines relatief eenvoudig kunnen worden verwisseld met een<br />

zogenoemde pantser wisselcabine. Het omruilen van deze cabines neemt een dag<br />

in beslag en kan in 22 werkplaatsen van Scania worden gedaan. De gepantserde<br />

cabines worden geproduceerd bij Centigon Security Group en zijn uitgerust met<br />

dik ijzer en dik glas. Die extra beveiligde cabines wegen 4.000 kilo. Het chassis is<br />

aangepast op dit gewicht.<br />

Opleiden<br />

Hoe vreemd het misschien ook klinkt, maar nu de ruim 3.000 Scania’s Gryphus zijn<br />

geleverd, gaat het echte werk voor het bedrijf beginnen, volgens Janko van der<br />

Baan, managing director Scania Nederland. Het onderhoud van deze vrachtwagens<br />

wordt gedaan door Defensie en Scania. “Wij leiden mensen op bij Defensie, zodat<br />

ze reparaties en onderhoud kunnen uitvoeren. We hebben in het verleden daarvoor<br />

ook onze monteurs meegestuurd naar bijvoorbeeld Afghanistan.” Zij komen daarbij<br />

niet in de frontlinie, maar alleen in veilig gebied.<br />

Hacken<br />

De voertuigen zijn stuk voor stuk verbonden met Scania Södertälje. Van der Baan:<br />

“Wij weten daarom precies hoe vaak de wagens rijden of beter hoe vaak ze niet<br />

rijden, want ze staan overwegend stil. Wij hebben niet veel ervaring met stilstaande<br />

auto’s en aan de hand van de data berekent de computer daarvoor de speciale<br />

onderhoudsschema’s.”<br />

Scania weet dus altijd waar de vrachtwagens zich bevinden, behalve als ze op<br />

missie zijn. Het bedrijf heeft om die reden ook de nodige verklaringen moeten<br />

tekenen. Je kunt de klok er immers op gelijk zetten dat kwaadwillenden op de<br />

hoogte zijn van de connectie met Defensie. Niet verwonderlijk dat Scania te maken<br />

heeft met 450 hackaanvallen per dag, zoals de servers aangeven.<br />

40 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK


Column Caroline Koiter<br />

Beeld Rail Cargo Information Netherlands<br />

Railsector is essentieel, ook<br />

zonder Trojaanse paarden<br />

Tijdens mijn studie Nederlands Recht, eind jaren ’90, hoorde ik<br />

bij het keuzevak IT-recht voor het eerst over ‘intelligent agents’,<br />

slimme tools op het internet. Tegelijkertijd was ik me bewust van de<br />

kwetsbaarheid van de digitale infrastructuur. Mijn scriptie schreef ik<br />

over de hack van het betalingssysteem van een gerenommeerde<br />

bank met behulp van een Trojaans paard.<br />

Nu, ruim 25 jaar later, is kunstmatige intelligentie (AI) het buzzwoord.<br />

Met behulp van AI kunnen we big data analyseren en nieuwe<br />

patronen en inzichten ontdekken. Het is begrijpelijk dat bepaalde<br />

sectoren zich bewust zijn geworden<br />

van de impact van deze ongekende en<br />

razendsnelle ontwikkeling, en ook de<br />

concurrentie ervan voelen. Want afhankelijk<br />

van de nauwkeurigheid van de data (is het<br />

een ‘lake’ of een ‘swamp’?), kan AI ons veel<br />

werk uit handen nemen. Ook zullen we ons<br />

werk anders moeten gaan organiseren.<br />

Een hack kan<br />

ernstige verstoringen<br />

veroorzaken en het<br />

vervoer lamleggen<br />

Hoe kan AI worden toegepast in de<br />

transportsector en dus ook de railsector?<br />

Kunnen we met behulp van AI eindelijk de<br />

taalbarrière van machinisten doorbreken?<br />

In tegenstelling tot het wegtransport<br />

worden machinisten geacht de taal te spreken van het land waar<br />

ze doorheen rijden, om zodoende goede afstemming te hebben<br />

met de verkeersleiding. Op de grens wordt dus vaak van machinist<br />

gewisseld. Als je het zou kunnen ondervangen met AI, bespaar je tijd<br />

en kosten, waardoor het spoor aantrekkelijker wordt voor verladers<br />

en wegvervoerders. Deze toepassing kan uiteraard evengoed een<br />

hulpmiddel zijn voor taalbarrières bij het wegtransport.<br />

Kunnen we met behulp van AI ook het onderhoud van infrastructuur<br />

– weg, water en spoor - en rollend materieel beter voorspellen? En<br />

kunnen we met behulp van AI ons werk leuker en efficiënter maken,<br />

zodat we meer tijd hebben voor complexere taken en voor de klant?<br />

Ik hoop het van harte. Want voor alle modaliteiten is hier veel winst te<br />

behalen en kan er beter op elkaar ingespeeld worden.<br />

Naast AI zal <strong>2024</strong> ook het jaar zijn waarin aandacht wordt<br />

besteed aan de richtlijn Network and Information Security<br />

(NIS2). De vervoerssector, waar spoorwegondernemingen en<br />

infrastructuurbeheerders onder vallen, wordt beschouwd als een<br />

essentiële sector. Een hack kan ernstige verstoringen veroorzaken en<br />

het vervoer lamleggen. Helaas hebben we binnen de spoorsector het<br />

afgelopen jaar de impact ondervonden van<br />

reguliere ICT-storingen.<br />

Als de vervoerssector zo cruciaal is in het<br />

kader van NIS2, moeten de beleidsmakers<br />

in Den Haag hier dan ook niet buiten<br />

crisismomenten aan denken? En meer<br />

middelen beschikbaar stellen voor onze<br />

sector?<br />

<strong>Logistiek</strong>, en de bijbehorende infrastructuur,<br />

zijn niet alleen essentieel tijdens<br />

een pandemie of voor militaire mobilisatie.<br />

Ze zijn op elk moment, dag en nacht, cruciaal voor het goed functioneren<br />

van onze samenleving.<br />

Daar hebben we geen Trojaanse paarden voor nodig om dat te<br />

bewijzen!<br />

In tegenstelling tot het<br />

wegtransport worden<br />

machinisten geacht<br />

de taal te spreken<br />

van het land waar ze<br />

doorheen rijden<br />

Caroline Koiter is directeur Rail Cargo Information Netherlands<br />

41


Exclusief<br />

voor abonnees:<br />

Activeer nu<br />

uw onlineaccount!<br />

Als abonnee van <strong>Transport</strong> & <strong>Logistiek</strong><br />

heeft u vele (online)voordelen:<br />

• Via uw onlineaccount op<br />

www.transportlogistiek.nl heeft<br />

u toegang tot het digitale archief met<br />

de <strong>editie</strong>s van <strong>Transport</strong> & <strong>Logistiek</strong><br />

uit voorgaande jaren.<br />

• U kunt op elk moment en waar u maar<br />

wilt inloggen op www.transportlogistiek.nl<br />

en exclusieve premium content lezen.<br />

• De nieuwste <strong>editie</strong> van <strong>Transport</strong> &<br />

<strong>Logistiek</strong> leest u als eerste online<br />

met verrijkte content.<br />

Activeer nu uw account en profiteer van de vele voordelen als abonnee!<br />

STAP 1<br />

STAP 2<br />

STAP 3<br />

STAP 4<br />

Ga naar www.transportlogistiek.nl<br />

Klik rechtsboven op ‘Inloggen’ en dan op ‘Account activeren’<br />

Vul de gevraagde gegevens in en uw account is geactiveerd<br />

U kunt vervolgens overal en op elk tijdstip inloggen<br />

Of scan de<br />

QR-code<br />

en activeer<br />

uw account<br />

Heeft u vragen over het activeren van uw account of het inloggen?<br />

Mail naar info@transportvakmedia.nl


KIJK VOOR ACTUEEL NIEUWS OP<br />

WWW.TRANSPORTLOGISTIEK.NL<br />

EN VOLG ONS OP LINKEDIN<br />

WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/<br />

TRANSPORT-LOGISTIEK/<br />

COLOFON<br />

<strong>Transport</strong> & <strong>Logistiek</strong> is het<br />

vakmagazine voor de transport- en<br />

logistieke sector<br />

32ste jaargang, nummer 4<br />

transportlogistiek.nl<br />

<strong>Transport</strong> & <strong>Logistiek</strong><br />

Redactie<br />

Annelies van Stijn (coördinatie) •<br />

T 06 51273035 •<br />

a.vanstijn@transportvakmedia.nl •<br />

Anita Hestens • T 06 11230115 •<br />

a.hestens@transportvakmedia.nl •<br />

Hoofdredactie<br />

Ingrid Damen • T 06 59835441 •<br />

i.damen@transportvakmedia.nl •<br />

<strong>Transport</strong> Vakmedia •<br />

redactie@transportvakmedia.nl •<br />

Advertentiewerving<br />

Martin ten Hoven • T 06 46118259 •<br />

m.tenhoven@transportvakmedia.nl •<br />

Alle advertentiecontracten worden<br />

afgesloten conform de Regelen voor het<br />

Advertentiewezen gedeponeerd bij de<br />

rechtbanken in Nederland. Een exemplaar<br />

van de Regelen voor het Advertentiewezen<br />

is op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.<br />

Uitgeefteam <strong>Transport</strong> Vakmedia<br />

Wouter Sanders (uitgever) •<br />

Martin ten Hoven (salescoördinator) •<br />

Abonnementenadministratie<br />

<strong>Transport</strong> Vakmedia • T 088 2266651 •<br />

transport@mijntijdschrift.com •<br />

Tarieven in <strong>2024</strong><br />

Jaarabonnement € 220,57<br />

exclusief btw, inclusief portokosten<br />

Jaarabonnement België € 246,53<br />

exclusief btw en portokosten<br />

Digitaal jaarabonnement: € 143,75<br />

exclusief btw<br />

Proefabonnement 3 nummers: € 15,75<br />

exclusief btw<br />

Abonnementen kunnen op elk gewenst<br />

tijdstip ingaan en lopen automatisch<br />

door, tenzij uiterlijk 2 maanden voor<br />

de vervaldatum is opgezegd bij de<br />

abonneeservice. Zakelijke abonnementen<br />

worden niet tussentijds beëindigd.<br />

Basislay-out<br />

Studio 3017 •<br />

E info@studio3017.nl •<br />

Vormgeving<br />

Persmanager, Den Haag •<br />

Druk<br />

Veldhuis Media, Meppel •<br />

© <strong>2024</strong>, <strong>Transport</strong> Vakmedia •<br />

ISSN: 0929-0508<br />

<strong>Transport</strong>vakmedia.nl<br />

43


Nieuwe energie voor<br />

Scania’s Elektrische<br />

oplossingen<br />

meer actieradius, meer batterijcapaciteit en meer cabineopties<br />

Continue verbeteren zit in het DNA van Scania. Voor ons programma<br />

elektrische trucks betekent dit dat voortdurend nieuwe toepassingen<br />

geëlektrificeerd kunnen worden. Meer actieradius dankzij nieuwe<br />

duurzame batterijen en snellaadsystemen, meer kracht dankzij keuze<br />

uit meerdere e-machines - geoptimaliseerd voor koppel en vermogen<br />

of gewicht en energie-efficiëntie. Meer opties op het gebied van<br />

wielbases en cabinetypes, evenals een verbeterde chauffeurservaring.<br />

Voor meer informatie, neemt u contact op met uw lokale dealer of ga<br />

naar www.scania.nl/new-energy.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!