26.04.2024 Views

Zeilkamp bij Pean, dat is een goed idee!

In de schoolvakanties bieden we elke week toffe zeillessen, leuke activiteiten en heerlijk eten, allemaal op onze schitterende locatie aan het water.

In de schoolvakanties bieden we elke week toffe zeillessen, leuke activiteiten en heerlijk eten, allemaal op onze schitterende locatie aan het water.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Zeilkamp</strong>,<br />

dát <strong>is</strong> <strong>een</strong><br />

<strong>goed</strong> <strong>idee</strong>!<br />

In de schoolvakanties<br />

bieden we elke week toffe<br />

zeillessen, leuke activiteiten<br />

en heerlijk eten, allemaal op<br />

onze schitterende locatie<br />

aan het water.<br />

hartje<br />

Friesland<br />

BOEK NU


méér<br />

dan zeilen<br />

Onze zeilkampen hebben <strong>een</strong><br />

<strong>goed</strong>e mix van zeilen, spelletjes<br />

en activiteiten, waardoor<br />

kinderen <strong>een</strong> onvergetelijke<br />

ervaring beleven.


Zonder ouders!<br />

Geef je kind de kans om zonder<br />

ouders op vakantie te gaan!<br />

Het <strong>is</strong> <strong>een</strong> unieke ervaring waarin<br />

ze zichzelf ontdekken.<br />

BEKIJK ALLE BOTEN<br />

“Twee dagen na thu<strong>is</strong>komst<br />

zijn ze nog niet uitverteld.<br />

Ze hebben het over de lol<br />

samen, de <strong>goed</strong>e sfeer, over<br />

alles wat ze geleerd hebben<br />

over zeilen en over het<br />

lekkere eten!”


fun<br />

Enjoy<br />

your stay<br />

We bieden<br />

<strong>een</strong> comfortabel<br />

verblijf, tijd om te<br />

chillen, maar met<br />

vaste bedtijden<br />

en structuur.<br />

LOCATIE<br />

REVIEWS


Wat doet jouw<br />

kind in de<br />

schoolvakantie?<br />

Actief &<br />

naar buiten!<br />

Kinderen mogen hun ouders<br />

bellen op afgesproken tijden,<br />

verder zijn we offline.<br />

BESCHIKBAARHEID


Leuk &<br />

leerzaam<br />

Onze begeleiders zijn<br />

<strong>goed</strong> opgeleid, ervaren en<br />

enthousiast!<br />

INSTRUCTEURS<br />

“Super cool, leuk en gezellig!<br />

De week ging heel snel voor<strong>bij</strong>.<br />

De dagen waren <strong>goed</strong> gevuld.<br />

Ook gingen we niet te laat naar<br />

bed, hierdoor bleef ieder<strong>een</strong><br />

fit en vrolijk!”<br />

Op youtube leggen<br />

we alles uit

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!