03.05.2024 Views

Vorsten editie 6-7 2024 - Inkijkexemplaar

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

RUIM 50 JAAR DE KONINKLIJKSTE • VORSTEN 6/7 <strong>2024</strong><br />

EXTRA<br />

DIK!<br />

¡HOLA!<br />

A malia<br />

VEILIG<br />

IN MADRID<br />

KONINGSDAG<br />

FEEST<br />

IN EMMEN<br />

HET BOS<br />

IN MET<br />

PROFESSOR<br />

PIETER<br />

+<br />

INTERVIEW<br />

SARAH<br />

FERGUSON<br />

IS BACK!<br />

ROYAL<br />

TATTOOS<br />

ZON, DOLFIJN,<br />

DRAAK


84<br />

14<br />

24<br />

124<br />

50<br />

42<br />

90<br />

FOTO’S ANP (O.A. COVER), MICHIEL ELSEVIER STOKMANS, GETTYIMAGES, LUXEMBURGSE HOF, IRIS PLANTING


INHOUD<br />

NR. 6/7 - <strong>2024</strong><br />

WIE DEED WAT?<br />

14 Eerste staatsbezoek van Amalia<br />

‘Ik heb erg genoten’<br />

56<br />

24 Koningsdag in Emmen<br />

‘Hier wil je wonen’<br />

90 Op pad met de professor<br />

Verjaardagsinterview met Pieter van Vollenhoven<br />

ACHTER DE PALEISDEUREN<br />

35 Hoe goed kent u de koning?<br />

Doe de quiz en test uw kennis<br />

42 Villa Windsor gaat open voor publiek<br />

Het Parijse thuis van Edward VIII<br />

72 De comeback van Sarah Ferguson<br />

Steeds vaker aanwezig bij familiebijeenkomsten<br />

79 Deze Europese vorsten hebben<br />

echte macht (of niet)<br />

Van Albert van Monaco tot Carl Gustaf van Zweden<br />

84 100 dagen koning Frederik<br />

De troon zit prima<br />

102 Portret van Carl Philip<br />

Een prins met vele gezichten<br />

108 Koningsdag 2014-2023<br />

Al tien keer eerder gevierd<br />

112 Handboek voor nieuwe royals<br />

Behalve schoonfamilie ook protocol cadeau<br />

119 Duurzaamheid aan het Hof<br />

Over de voorbeeldfunctie van koninklijke families<br />

124 In mei is het weer Moederdag<br />

De band tussen moeder en dochter<br />

62<br />

ELKE VORSTEN<br />

6 Hofnieuws<br />

50 Wim Dehandschutter volgt<br />

het staatsbezoek van Luxemburg<br />

aan België<br />

56 Martijn Akkerman over zijn<br />

favoriete Oranje-broche<br />

62 Royal Catwalk: modenieuws<br />

van de hoven<br />

68 Paul Rem bespreekt koninklijke<br />

tatoeages<br />

88 Doen: vorstelijke cultuurtips<br />

100 Karlijn Hoftijzer moet rennen<br />

voor dé foto<br />

130 Het laatste woord: een<br />

ongemakkelijke ontmoeting<br />

LEZERSSERVICE<br />

22 Nu slechts €60<br />

voor 10x <strong>Vorsten</strong><br />

23 Exclusief voor abonnees:<br />

win tickets voor de jaarlijkse<br />

paleisopenstelling<br />

34 Colofon en service<br />

118 Puzzel en win een avondje uit<br />

bij De Maaltuin<br />

5


8


Hof<br />

nieuws<br />

Bijzonder aandenken<br />

Op een niet nader genoemde locatie in<br />

Noord-Engeland worden Oekraïense rekruten tijdens<br />

operatie Interflex opgeleid tot militair door Noorse,<br />

Schotse en Nederlandse militairen. Koning Willem-<br />

Alexander vloog voor een spontaan ingelast bezoek<br />

(hij zou eigenlijk in Vietnam zitten) naar de operatie<br />

voor een ontmoeting met rekruten en trainers. Hij<br />

vertelde in gesprek met de Oekraïners trots te zijn op<br />

hoe ze het in eigen land doen. Het bezoek was voor de<br />

koning niet alleen een manier om steun te betuigen<br />

aan de rekruten, maar ook aan de Nederlanders die<br />

dag in dag uit in de kortst mogelijke tijd infanteristen<br />

afleveren die kunnen worden ingezet aan het front,<br />

zo vertelde hij aan meegereisde media. De koning<br />

kreeg van een rekruut een embleem van diens eenheid<br />

als aandenken aan zijn bezoek. Een bijzonder cadeau,<br />

aldus de koning, dat hij zal koesteren: ‘Een kleinood<br />

met een heel grote emotionele lading.’<br />

Als aandenken aan<br />

zijn bezoek kreeg de<br />

koning een embleem<br />

overhandigd.<br />

9


Spanje heeft een speciaal plekje in het hart van<br />

koning Willem-Alexander: hij vond er de liefde.<br />

Prinses Amalia vond er recentelijk nog een veilig<br />

toevluchtsoord. Koning Felipe en koningin Letizia<br />

worden dan ook met open armen ontvangen<br />

voor hun staatsbezoek aan ons land – met voor<br />

Amalia haar allereerste staatsbanket.<br />

DOOR KARLIJN HOFTIJZER<br />

AMALIA’S<br />

DEBUUT<br />

‘Ik heb<br />

erg genoten’<br />

14


15


18


De koninginnen<br />

hebben een minder<br />

vol programma dan<br />

hun echtgenoten, maar<br />

gaan samen wel naar<br />

onder meer MIND Us<br />

en LAB6, een verzamelplaats<br />

waar sport- en<br />

culturele activiteiten<br />

worden georganiseerd<br />

voor en door jongeren.<br />

Amalia laat zien thuis<br />

te zijn in het protocol<br />

als ze – voor het eerst –<br />

een keurig uitgevoerd<br />

kniksje uitvoert voor<br />

Felipe en Letizia.<br />

Voor de koningsparen<br />

volstaat een begroeting<br />

met een knuffel of<br />

kussen en een handkus.<br />

Als dank voor de<br />

gastvrijheid biedt het<br />

Spaanse koningspaar<br />

een receptie aan<br />

op een expositie<br />

van Spaanse en<br />

Nederlandse muurschilders<br />

in het<br />

museum voor graffiti<br />

en street art STRAAT.<br />

normaal studentenleven door hebben, liet<br />

Máxima in 2022 geëmotioneerd weten. Geen<br />

Nederlandse journalist voelde zich er lekker<br />

bij om haar situatie mogelijk in gevaar te<br />

brengen door informatie te delen over haar<br />

leven ver weg van onze hoofdstad. Spaanse<br />

media berichtten wel regelmatig over Amalia’s<br />

leven in Madrid, voor hen geldt geen mediacode.<br />

Ze wisten te vertellen dat ze in de rijkste<br />

buurt van Salamanca verbleef en veel met een<br />

hondje, vermoedelijk Mambo, werd gezien.<br />

Maar ook hier werd wel degelijk rekening<br />

gehouden met haar unieke situatie, vertelt<br />

Nuria Tiburcio van nieuwssite Vanitatis.<br />

‘We kregen van het Hof niet bevestigd dat<br />

Amalia in Madrid woonde, maar we wisten<br />

het natuurlijk wel. We schreven daarom over<br />

reisjes naar Madrid, in plaats van dat ze er<br />

daadwerkelijk woonde.’ Om haar veiligheid<br />

niet in het geding te brengen, deelden ze<br />

geen specifieke tips van Madrilenen over<br />

haar exacte locaties. ‘We zorgden ervoor<br />

dat niet direct te achterhalen was waar ze<br />

tijd doorbracht.’<br />

Ondanks de aan houdende bedreigingen volgt<br />

Amalia inmiddels haar studie weer in Nederland.<br />

Dat bevestigt koning Willem-Alexander<br />

als hij collega Felipe bedankt voor zijn steun<br />

aan Amalia. ‘Door de omstandig heden<br />

genoodzaakt, heeft zij vorig jaar in Madrid<br />

gewoond en kon zij van daaruit haar studie<br />

aan de Universiteit van Amsterdam voortzetten.<br />

Dat dit mogelijk was, is te danken aan<br />

de liefdevolle inzet van een groot aantal van<br />

uw landgenoten en van u. Een roerend bewijs<br />

van vriendschap in een moeilijke tijd. Ik wil u,<br />

en allen die hieraan hebben meegewerkt, heel<br />

hartelijk danken!’<br />

Mede dankzij de<br />

liefdevolle inzet<br />

van het Spaanse<br />

koningshuis kon<br />

Amalia vorig jaar<br />

vanuit Madrid<br />

haar studie aan de<br />

UvA voortzetten<br />

Het staatsbezoek van Felipe en Letizia duurt<br />

officieel twee dagen, maar een dag voor<br />

aanvang is het koningspaar al in het land<br />

om leden van de Spaanse gemeenschap<br />

te ontmoeten in Den Haag. Onder een<br />

voorzichtig zonnetje wordt het koningspaar<br />

de volgende ochtend ceremonieel welkom<br />

geheten op de Dam, met een gebruikelijke<br />

inspectie van de erewacht. De Spaanse zon<br />

is helaas niet meegenomen; als het koningspaar<br />

later een krans legt bij het Nationaal<br />

Monument, komt de regen met bakken uit<br />

de lucht en klinkt er zelfs onweer.<br />

Felipe en Willem-Alexander hebben beide<br />

dagen een volgeboekt programma. Bij het<br />

Cruyff Court in Betondorp, een speelplek<br />

van de Cruyff Foundation die zowel in<br />

Nederland als Spanje actief is, trappen ze<br />

een balletje. Ze laten zich ook informeren<br />

over de stand van zaken van groene waterstofproductie,<br />

een project dat de landen<br />

samen aangaan en waarvoor Willem-<br />

Alexander in Spanje al eerder met zijn<br />

collega de voortgang zag.<br />

Op de tweede dag wordt er onder meer tijd<br />

doorgebracht in Den Haag op een business<br />

forum, bij de Staten-Generaal en bij het<br />

Ministerie van Algemene Zaken voor een<br />

19


Wat hebben de Drenten er lang op<br />

moeten wachten! Maar liefst 22 jaar<br />

op rij bezocht de koninklijke familie op<br />

Koninginne- en Koningsdag steeds een<br />

andere provincie, maar nu waren ze er<br />

dan toch echt. En in tegenstelling tot<br />

vorig jaar: allemaal. Emmen en<br />

omgeving liep uit voor het koningspaar<br />

en al die prinsen en prinsessen, die<br />

geduldig duizenden handen schudden<br />

en poseerden voor ontelbare selfies.<br />

TEKST KARLIJN HOFTIJZER


Eindelijk:<br />

EMMEN


Van sjoelen tot toekomstgericht<br />

gebruik van plastic (zitjes en bloemen),<br />

in Emmen is aandacht voor zowel<br />

traditie als vernieuwing.<br />

Koningin Máxima maakt haar reputatie als fanatiek<br />

spelletjesspeler helemaal waar tijdens de regioquiz -<br />

die haar team nog wint ook.<br />

28


De organisaties achter Koningsdag hopen vaak<br />

op deelname van de koninklijke familie aan hun<br />

activiteiten. In Emmen is er gelegenheid genoeg,<br />

of het nu gaat om een balletje trappen of het uitdelen<br />

van tompouces aan het publiek.<br />

29


Koningsdag betekent voor<br />

de koninklijke familie ook<br />

handen schudden, poseren<br />

voor foto’s en cadeau’s in<br />

ontvangst nemen. Bloemen<br />

uitdelen (door Floris en<br />

Aimée) is iets nieuws.<br />

Z oals alt ijd zijn het de<br />

prinsen Maurits en<br />

Constant ijn die achteraan lopen<br />

Tijdens de quiz wijzen<br />

familieleden naar<br />

Constantijn als<br />

gevraagd wordt wie<br />

de beste voetballer is.<br />

Die reputatie maakt hij<br />

eerder al waar.<br />

uitdelen. Amalia laat het wat gelaten over zich heenkomen en draagt<br />

onderweg – net als haar jongere zussen – handen vol cadeaus, bloemen<br />

en tekeningen over aan de hofdame of adjudant.<br />

De populariteit van het koningshuis mag dan volgens de jaarlijkse peilingen<br />

bepaald geen hoogtijdag vieren, hier in Emmen is iedereen er<br />

met maar één reden: een feestje vieren met de Oranjes. Wie een hand<br />

van de koning of koningin heeft gemist, kan een goede tweede slag<br />

slaan bij prins Constantijn en prinses Laurentien of de prinsen Maurits,<br />

Bernhard, Pieter-Christiaan en Floris en hun echtgenotes, die zich ook<br />

uitgebreid onderdompelen in het enthousiasme van de Emmenaren.<br />

Zoals altijd zijn het de prinsen Maurits en Constantijn die achteraan<br />

lopen omdat ze net even wat langer het publiek bedienen met een<br />

praatje en een selfie. Uiteindelijk is het dan vaak een adjudant die ze<br />

met een vriendelijk doch dringend gebaar bij de kudde probeert te<br />

houden. Of de prinsessen sporen elkaar aan om even haast te maken.<br />

‘Anders winnen we de quiz nooit’, zegt Anita als ze Aimée aan haar<br />

arm meetrekt om aan te sluiten bij een quiz over de regio.<br />

Pieter-Christiaan heeft met Anita net als andere familieleden de nacht<br />

in de buurt doorgebracht, de hardloopfanaat heeft van de gelegenheid<br />

gebruikgemaakt om in de ochtend door de groene omgeving van<br />

Emmen te rennen. Het is prins Floris die enkele dagen eerder in het<br />

RTL4-programma Beau verklaart waarom<br />

ze als neven nog altijd unaniem meedoen<br />

met Koningsdag. ‘Als we er echt geen zin<br />

in zouden hebben, zouden we het niet<br />

meer doen. Wij zijn geen lid meer van het<br />

Koninklijk Huis, dus er is geen reden voor<br />

ons om daar te zijn. Toen mijn neef koning<br />

werd, heeft hij het ons gevraagd. Dus als we<br />

het niet meer willen was dat het moment om<br />

nee te zeggen.’<br />

‘Onderdeel van mijn hart’<br />

Koningsdag <strong>2024</strong> eindigt voor de koninklijke<br />

gasten op het Raadhuisplein, waar al even<br />

een meezingconcert aan de gang is. Een<br />

van de optredens is van de Drentse musicus<br />

Daniël Lohues, die onder meer zijn populaire<br />

lied Hier kom ik weg (hier kom ik vandaan)<br />

ten gehore brengt; het publiek zingt uit volle<br />

borst mee, en ook de koning lijkt de tekst te<br />

kennen.<br />

30


Prins Constantijn en prinses Laurenties zijn nooit te<br />

beroerd om te poseren voor een selfie.<br />

Voor het eigen archief:<br />

de broers Maurits, Floris,<br />

Pieter-Christiaan en<br />

Bernhard gaan samen op<br />

de foto.<br />

31


DE GROTE<br />

WILLEM-<br />

ALEXANDER<br />

quiz<br />

Hoe goed kent u de koning?<br />

Test uw kennis!<br />

TEKST KARLIJN HOFTIJZER<br />

35


1<br />

Tijdens Amalia’s intrede in de<br />

Raad van State (foto onder) droeg<br />

koning Willem-Alexander een stropdas<br />

met emotionele waarde. Wanneer<br />

droeg hij hem eerder?<br />

a. Tijdens Amalia’s doop<br />

b. Op haar eerste schooldag<br />

c. Op de dag dat hij zijn dochter<br />

aan de pers voorstelde<br />

3<br />

Koningin Máxima hield voor haar<br />

ouders een tijdlang geheim dat<br />

haar nieuwe vriend een prins was.<br />

Welk beroep had hij volgens haar?<br />

a. Advocaat<br />

b. Accountant<br />

c. Ambassadeur<br />

2<br />

Waar deed Willem-Alexander<br />

als prins veel werkervaring op?<br />

a. Olympisch Comité<br />

b. FIFA<br />

c. International Tennis Federation<br />

36


ROYAL<br />

catwalk<br />

JOSINE<br />

DROOGENDIJK<br />

Josine Droogendijk is<br />

gespecialiseerd in koninklijke<br />

mode, en volgt vooral de<br />

outfits van koningin Máxima<br />

op de voet. Voor <strong>Vorsten</strong><br />

signaleert ze in elk nummer<br />

koninklijke modetrends en<br />

opvallende feitjes.<br />

JOSINE’S<br />

fashion<br />

TIP<br />

WIE<br />

Koningin Letizia<br />

ONTWERPER<br />

Broekpak van Hugo Boss,<br />

top van Pomeline<br />

STIJL<br />

Modern, krachtig<br />

en vrouwelijk<br />

WAAROM<br />

Broekpakken zijn op dit<br />

moment je-van-het, je komt<br />

er in iedere kledingwinkel<br />

wel een paar tegen. Gaat<br />

u overstag? Denk dan even<br />

aan deze look van koningin<br />

Letizia. Op overtuigende<br />

wijze laat ze hier zien dat<br />

een luxe top veel kan<br />

betekenen voor een<br />

doorsnee broekpak. Kleine<br />

moeite, groot effect.<br />

62


gespot<br />

Tijdens een bezoek aan een Spaans<br />

initiatief dat strijdt tegen vrouwenhandel<br />

zag Letizia, in het atelier waar voormalige<br />

prostituees kleding maken, een leuk, rood<br />

jasje op een paspop. Het ging mee naar<br />

het paleis en deed onlangs dienst.<br />

trendKLEUR<br />

Het kleurenpalet van de modewereld wordt door<br />

de koninklijke fashionista’s goed in de gaten<br />

gehouden. De komende maanden kunnen we<br />

rekenen op veel limoengroene looks.<br />

BLING<br />

Worden het witte of<br />

goudkleurige parels?<br />

Mathilde hoeft bij<br />

deze oorbellen van<br />

Dries van Noten<br />

niet te kiezen.<br />

63


WOW-factor<br />

Vanuit de verte oogt deze grijze top van<br />

Natan misschien wat sober en ingetogen,<br />

maar niets is minder waar. Wie inzoomt,<br />

ziet namelijk borduurwerk in de vorm<br />

van honderden torentjes van kralen en<br />

pailletten. Brodeuse Monique van Munster:<br />

‘Wat we hier zien, is echt monnikenwerk.<br />

Het proces gaat als volgt: rijg eerst de<br />

onderste paillet op. Bouw vervolgens het<br />

torentje op door de naald door minimaal<br />

tien pailletten heen te halen en eindig met<br />

een kraal. Steek vervolgens de naald weer<br />

terug door alle pailletten en eindig met<br />

een bevestigende steek.’ Het resultaat<br />

is een top die aan alle kanten glanst en<br />

glittert. Koninginwaardig!<br />

64


Máxima<br />

fashionqueen<br />

LOKAAL<br />

ontwerp<br />

Door het<br />

toevoegen van<br />

een horizontaal<br />

strookje stof<br />

is de rok<br />

nu wat langer.<br />

In de La Guajira-woestijn in Colombia<br />

vervaardigen vrouwen van de Wayuustam<br />

prachtige tasjes, te herkennen<br />

aan het vlecht- en borduurwerk in geometrische<br />

motieven. Tijdens een bezoek<br />

aan Colombia (2013) kreeg Máxima er<br />

een cadeau. Elf jaar later, tijdens haar<br />

recente VN-bezoek aan<br />

het land, kwam<br />

het tasje weer<br />

tevoorschijn.<br />

In 2015 eindigde Máxima’s<br />

roze jurk van Natan nog<br />

boven de knie.<br />

In 2013 was een<br />

rok boven de knie<br />

heel gangbaar.<br />

Wie de loep erbij pakt,<br />

ziet dat de zoom van deze<br />

rok is losgetornd. Zo is er<br />

een paar centimeter aan<br />

lengte gewonnen.<br />

vermaakt<br />

Op de bovenverdieping van Paleis Huis ten<br />

Bosch klinkt regelmatig het geluid van een<br />

naaimachine: hier laat Máxima haar kleding<br />

vermaken. Vanwege de langere roklengte die<br />

nu mode is, zijn de coupeuses momenteel<br />

druk bezig met het verlengen van oudere<br />

jurken en rokken: de zoom wordt uitgelegd<br />

of er wordt een strookje stof toegevoegd.<br />

65


Sarahs<br />

comeback<br />

72


Links: de Hertogin van<br />

York bij paardenraces in<br />

Aintree (1989).<br />

<strong>2024</strong>: Sarah is weer<br />

welkom om samen met de<br />

Windsors de traditionele<br />

paasdienst in St George’s<br />

Chapel bij te wonen.<br />

73


100<br />

koning<br />

DAGEN<br />

Frederik<br />

Op 23 april zat koning Frederik X exact<br />

honderd dagen op de Deense troon.<br />

Een goed moment om even de balans<br />

op te maken: hoe doet hij het tot nu toe?<br />

TEKST KARLIJN HOFTIJZER<br />

84


14 januari <strong>2024</strong>: de dag<br />

dat zijn gezin Frederik<br />

koning van Denemarken<br />

zag worden.<br />

85


‘ Dat geschrijf<br />

is<br />

soms wel<br />

een<br />

toestand<br />

’<br />

Schrijven doet hij op z’n 85ste nog veel en graag, en<br />

dus beantwoordt prof. mr. Pieter van Vollenhoven enkele<br />

vragen van <strong>Vorsten</strong> per e-mail. Maar voor het maken<br />

van wat foto’s ontvangt hij verslaggever en fotograaf<br />

bij hem thuis, waarna hij als een ware reisleider hen<br />

meeneemt op een tochtje door de natuur.<br />

TEKST KARLIJN HOFTIJZER<br />

90


91


Het platform komt de laatste tijd veel in opspraak, onder<br />

meer vanwege de negatieve sfeer en onveiligheid die<br />

gebruikers ervaren. Hoe verhoudt u zich daartoe?<br />

‘Het platform komt zeker in opspraak, omdat er uitermate negatief<br />

kan worden gereageerd en de vrijheid van meningsuiting fors<br />

kan worden misbruikt. Ik vind dat oprecht zéér spijtig, want er zijn<br />

ook heel veel hartelijke en aardige volgers. En wanneer heb je nu<br />

70.731 volgers en contacten? Maar nogmaals, ieder moment kun je<br />

ermee stoppen, wat ik overigens best jammer zou vinden.’<br />

Waarin vinden u en uw echtgenote elkaar na 57 jaar nog<br />

het meest?<br />

‘Wij zijn vanzelfsprekend zéér aan elkaar gehecht en onze<br />

gemeenschappelijke belangstelling zit heel sterk op het terrein<br />

van de natuur. Maar tussen man en vrouw kunnen ook grote<br />

verschillen bestaan en mijn werkkamer is bijvoorbeeld geenszins<br />

opgeruimd. “Dat” valt absoluut niet in goede aarde! Maar als je de<br />

deur weer tijdig sluit, valt alles weer voor “even” mee!’<br />

Kunt u zich de eerste ontmoeting met de prinses nog goed<br />

herinneren?<br />

‘Wij hebben elkaar voor het eerst ontmoet toen ik in het bestuur,<br />

het collegium, van het Leidsch Studenten Corps zat. Wij bezochten<br />

samen – ik dacht in 1963 – met ons bestuur het lustrum in<br />

Wageningen. Dat was een fantastische tijd en na afloop gaf ik haar<br />

een beeldschone muis cadeau in een chocoladedoos. Die chocola<br />

had ik zelf wel eerst opgegeten en de muis was het alibi om nog<br />

eens ‘de Prinses’ te mogen ontmoeten. De muis is overleden maar<br />

wij leven nog. Wij konden het eerlijk gezegd<br />

heel goed met elkaar vinden en hebben onze<br />

vriendschap ook heel lang geheim kunnen<br />

houden. Het leven was in het begin wel absoluut<br />

veel moeilijker dan ik dacht. Het was<br />

bijvoorbeeld ingewikkeld om een juiste werkkring<br />

te vinden. Terugblikkend is het natuurlijk<br />

toch heel bijzonder geweest dat wij beiden<br />

mochten trouwen. Over ons huwelijk werd<br />

namelijk zéér verschillend gedacht. Het leven<br />

na het huwelijk was inderdaad best ingewikkeld<br />

en ging met kritiek gepaard. Zo terugblikkend<br />

is “het avontuur” toch gelukkig goed<br />

afgelopen. Maar de mensen die destijds veel<br />

kritiek hadden, hadden ook heel gemakkelijk<br />

gelijk kunnen krijgen.<br />

Kortom, ik ben mijn schoonmoeder (haar geboortedag<br />

was ook 30 april) altijd zéér dankbaar<br />

geweest dat zij ons beiden een kans<br />

heeft willen geven. Ons – nu alweer 57-jarig –<br />

huwelijk was een avontuur, maar dat avontuur<br />

zou ik zeker wéér zijn aangegaan.’<br />

Met gevoelens van de meeste hoogachting<br />

en met een hartelijke groet,<br />

Pieter van<br />

Vollenhoven<br />

FOTO’S IRIS PLANTING<br />

98


99


De Rijp/Amstelveen, 2014<br />

Dordrecht, 2015<br />

Dordrecht, 2015<br />

‘Ik heb het<br />

gevoel dat selfies<br />

zijn uitgevonden op<br />

Koninginnedag’<br />

Prins Maurits<br />

‘Ik vermoed<br />

dat mijn moeder<br />

televisie kijkt. Het<br />

is wel even wennen<br />

dat ze er niet bij is’<br />

Prins Constantijn<br />

De Rijp/Amstelveen, 2014<br />

10x<br />

Koningsdag<br />

Van de allereerste Koningsdag<br />

in 2014 tot het grote feest in<br />

Rotterdam vorig jaar: koning<br />

Willem-Alexander vierde voordat<br />

hij dit jaar neerstreek in Emmen<br />

al tien keer zijn verjaardag in het<br />

land. Een korte terugblik.<br />

Zwolle, 2016<br />

De Rijp/Amstelveen, 2014<br />

De Rijp/Amstelveen, 2014<br />

Zwolle, 2016<br />

108


Tilburg, 2017<br />

Groningen, 2018<br />

Amersfoort, 2019<br />

‘Ik wil mezelf<br />

hier zo goed<br />

mogelijk neerzetten,<br />

geen showversie<br />

van mezelf’<br />

Prinses Amalia<br />

Zwolle, 2016<br />

Groningen, 2018<br />

Amersfoort, 2019<br />

‘Weet iemand<br />

waar mijn<br />

kinderen zijn?’<br />

Koningin Máxima<br />

Tilburg, 2017<br />

Amersfoort, 2019<br />

Amersfoort, 2019<br />

109


BONNE FÊTE<br />

DES MÈRES<br />

FELIZ DÍA<br />

DE LA MADRE<br />

GLAD<br />

MORS<br />

Fijne<br />

DAG<br />

Moederdag!<br />

Of Moederdag nu gevierd wordt op de<br />

eerste zondag van mei (Spanje), een week<br />

later (Nederland) of de laatste zondag van de<br />

maand (Monaco, Zweden) - deze feestelijke<br />

familiedag is een mooi moment om stil te staan<br />

bij de warme band tussen moeder en dochter.<br />

TEKST KARLIJN HOFTIJZER<br />

124


CAROLINE<br />

& CHARLOTTE<br />

Oudere foto’s van prinses<br />

Caroline (67) lijken soms<br />

een blauwdruk van die van<br />

Charlotte (37), zo sterk is<br />

de gelijkenis tussen moeder<br />

en dochter. Met hun goede<br />

kaaklijn en klassieke uiterlijk<br />

is het niet verwonderlijk dat<br />

beiden een muze waren van<br />

wijlen Karl Lagerfeld, de<br />

ontwerper van Chanel.<br />

125


Sinds kort zijn prinses<br />

Laurentien (57) en Eloise (21)<br />

naast moeder en dochter<br />

ook zakenpartners. Het brengt<br />

volgens Laurentien meer<br />

verdieping in hun relatie.<br />

‘Een goede band bestaat<br />

ook uit elkaar ruimte kunnen<br />

bieden’, vindt de prinses.<br />

Eloise spreekt van ‘onvoorwaardelijke<br />

liefde, met af en<br />

toe een beetje geplaag.’<br />

LAURENTIEN<br />

& ELOISE<br />

FOTO’S ANP, GETTYIMAGES<br />

128


MÁXIMA<br />

& AMALIA<br />

Natúúrlijk, prinses Amalia<br />

(20) is een echte Oranje in<br />

haar looks. Maar bekijk haar<br />

wat langer en ze heeft onmiskenbaar<br />

ook de kritische en<br />

bedachtzame blikken van<br />

moeder koningin Máxima<br />

(52). Voor het hoogst haalbare<br />

gaan, haar fanatisme<br />

en muzikaliteit zijn eigenschappen<br />

die ze met haar<br />

moeder deelt.<br />

129

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!