12.06.2024 Views

Miles #48 - Vincent Vanasch - De muur

Miles #48 - Vincent Vanasch - De muur

Miles #48 - Vincent Vanasch - De muur

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.


POWER. PRESENCE.<br />

0,7-7,8 L/100 KM - CO 2 : 16-205 G/KM (WLTP)<br />

Contacteer uw retailer voor alle informatie over de fi scaliteit van uw voertuig. Milieu-informatie (KB 19/03/04): landrover.be.<br />

Afgebeeld model uitgerust met opties en accessoires. Geef voorrang aan veiligheid.<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.


26<br />

32 38<br />

IDENTITEIT<br />

3 Algemeen<br />

6 Voorwoord<br />

RUBRIEKEN<br />

8 Boeken<br />

10 Smaken<br />

11 Wellness<br />

12 <strong>De</strong>sign<br />

13 Mode<br />

14 Reizen<br />

15 Geuren<br />

16 Techno<br />

17 Accessoires<br />

INHOUD<br />

PORTRETTEN<br />

18 Christophe Coppens<br />

38 <strong>Vincent</strong> <strong>Vanasch</strong><br />

DESIGN<br />

23 Serax<br />

26 Barber & Osgerby<br />

29 Terre Promise<br />

VERZAMELING<br />

30 Michael Schumacher<br />

DOSSIER HORLOGES<br />

30<br />

32 Nieuwigheden anno 2024<br />

42 Lutgen lanceert een nieuw merk<br />

46 Buitengewone modellen<br />

50 Grote en minder grote beurzen<br />

53<br />

MODE<br />

53 Olympische outfits<br />

REIZEN<br />

56 Gambia<br />

PORTFOLIO<br />

62 <strong>De</strong> eerste James Bond<br />

op het witte doek<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.<br />

3<br />

56


<strong>De</strong> Kia EV6 of de Kia Niro EV?<br />

Met beide modellen rij je mijlenver voorop.<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.


Als we bij Kia een wagen ontwikkelen, gaan we met veel plezier the extra mile. Zo creëerden we de opvallende<br />

EV6. Die overtuigt niet enkel met een gedurfd cross-overdesign en inspirerend rijgedrag,maar meer nog met<br />

zijn technologie. Je mag je immers verheugen op tot 528 km rijbereik, en aan de snellader laadt hij in amper<br />

18 minuten van 10 tot 80% (1) . Val jij voor de veelzijdige Niro EV? Zijn expressieve lijnen zijn een lust voor<br />

het oog. Bovendien is hij met tot 460 km rijbereik én Vehicle-to-<strong>De</strong>vice functie een plezier onderweg, maar<br />

ook te gebruiken als mobiele powerbank. En smile … want omdat beide modellen 100% elektrisch zijn,<br />

zijn ze ook nog eens tot 100% fiscaal aftrekbaar.<br />

Ontdek de Kia EV6 en Kia Niro EV nu bij je dealer of op kia.be<br />

Niro EV: 16,2 kWh/100 km • 0 g CO2/km (WLTP)<br />

EV6: 58 kWh = 16,6 kWh/100 km • 77,4 kWh = 16,6 - 21,9 kWh/100 km • 0 g CO2/km (WLTP)<br />

Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.<br />

(1) Op een laadpaal die minstens 240 kW elektriciteit opwekt. <strong>De</strong> echte laadsnelheid en laadtijd kunnen worden beïnvloed door de temperatuur van de batterij<br />

en de externe weersomstandigheden.* 7 jaar garantie of 150.000 km (wat het eerst wordt bereikt, zonder kilometerbeperking gedurende de eerste 3 jaar).<br />

** Foto’s ter illustratie. V.U.: Kia Belgium NV (BE 0477.443.106 - IBAN: BE17 5701 3129 5521) - Ikaroslaan 33, 1930 Zaventem.<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.


Gratis bijlage bij<br />

AutoGids<br />

Cover<br />

<strong>Vincent</strong> <strong>Vanasch</strong><br />

Een productie van<br />

ProduPress NV<br />

Humaniteitslaan 292<br />

1190 Brussel<br />

Verantwoordelijke uitgever<br />

Bill Stockman<br />

Hoofdredactie<br />

Serge Vanmaercke<br />

Eindredactie<br />

Karin Laporte<br />

Redactie en medewerkers<br />

Ben Herremans, Jules Gevaert,<br />

Serge Vanmaercke<br />

en Veerle Windels<br />

Lay-out<br />

Bert Baekelandt<br />

& Floriane Donnet<br />

Digitale beeldbewerking<br />

Thomas LeScrainier<br />

Operational Director:<br />

Marc Hootelé<br />

Project Manager Advertising:<br />

Emilie Le Blan<br />

eleblan@produpress.be<br />

Advertentiedienst<br />

Frédéric <strong>De</strong> Cooman<br />

fdecooman@produpress.be,<br />

Frank <strong>De</strong>brauwer<br />

fdebrauwer@produpress.be<br />

VOORWOORD<br />

Leren vraagt tijd, weten slechts een klik<br />

Voor de media blijven adverteerders een belangrijke bron van inkomsten. <strong>De</strong> geschreven<br />

pers pionierde ooit met die formule toen ze nog een dominant massa-informatiemiddel<br />

was. Met de technologische veranderingen en mentaliteitsevolutie echter zijn<br />

veel adverteerders tegenwoordig – met uitzondering van een paar kostbare overtuigden<br />

– eerder bereid het hof te maken aan wie zich richt op de liker’s tribes van de sociale<br />

netwerken en digitale media-abonnees.<br />

Kan de toekomst van media die alleen op papier verschijnen ooit nog rooskleurig zijn<br />

als deze niet overstappen op digitale media – of de twee vormen naast elkaar belijden –<br />

in een min of meer verkorte versie?<br />

Creativiteit is nooit vreemd voor wie wil informeren. Sommige kranten vinden zichzelf<br />

opnieuw uit door de platgetreden paden te verlaten zonder evenwel hun toevlucht te<br />

nemen tot beknopte informatie of snelle, klikbare afbeeldingen.<br />

Kijk maar naar het succes van podcasts die krantenartikelen aanvullen of vervolledigen.<br />

Lange tijd waren zulke podcasts voorbehouden aan radiostations. Hun groeiende succes<br />

stemt ons optimistisch over de goesting of behoefte om opnieuw aandachtig en<br />

geduldig informatie op te nemen die verder gaat dan de aantrekkingskracht van een<br />

momentopname.<br />

Een ander voorbeeld: Dossier, een Oostenrijks tijdschrift, bracht nu al voor de tweede<br />

keer – mét succes – de resultaten van een onderzoek op het toneel van het Weense<br />

Volkstheater. Van onderzoeksjournalistiek naar theater, dus.<br />

Dit soort initiatieven weerspiegelen een terugkeer naar de (langere) tijd die nodig is om<br />

zich goed te informeren, een trend die lezers tegelijkertijd kan aanmoedigen om meer<br />

tijd en aandacht te besteden aan geschreven informatie van hogere kwaliteit.<br />

Het klopt dat foto’s van influencers – die eufemistisch content creators worden genoemd<br />

– visuele inhoud leveren die snel kan worden opgeslokt en gemeten in termen<br />

van populariteit. <strong>De</strong> combinatie van tijdgebrek en een overvloed aan content kan het<br />

verleidelijk maken om uitsluitend via hun kanalen informatie in te winnen.<br />

<strong>De</strong> vraag blijft: zullen die beelden op de lange termijn volstaan om de dorst naar kennis<br />

te voeden zoals diepgaande, dienstverlenende of ontspannende artikelen van professionele<br />

journalisten dat – vaak met meer garanties – doen?<br />

Voor adverteerders, en voor de maatschappij in het algemeen, is een kritische, goed<br />

geïnformeerde en beleerde lezer als consument des te interessanter omdat hij of zij,<br />

zowel in aantal als in kwaliteit uitgedrukt, deel uitmaakt van een goed identificeerbare<br />

doelgroep dankzij zijn of haar leesvoer.<br />

<strong>De</strong> cultuur van het kant-en-klare beeld, die zich exponentieel heeft verspreid ten nadele<br />

van de (lange) tekst, die van het straatinterview ten nadele van de gespecialiseerde<br />

expertise, die van het emotionele – of zelfs sensationele – ten nadele van de feitelijke<br />

analyse, of nog, de fanatieke beroemdheidscultus, die de voorkeur geeft aan identificatie<br />

met het privéleven van een idool boven de inspiratie die eminente figuren kunnen<br />

opwekken met hun kennis of talent: dat alles heeft nieuwe tribes voortgebracht, opgepikt<br />

door jonge mensen die snel kunnen worden beïnvloed en aangemoedigd door de<br />

professionals van het moment. Op die manier zijn we ver verwijderd van een langetermijninvestering.<br />

Het verlangen om te leren is omgezet in een simpel verlangen om te weten. Om alles<br />

te weten. En snel!<br />

Met deze uitgave blijft het <strong>Miles</strong>-team streven naar redactionele kwaliteit binnen zijn<br />

sector. Het zijn het kaliber van ons lezerspubliek en de kwaliteit van onze adverteerders<br />

die ons daartoe aanzetten.<br />

Serge Vanmaercke<br />

Hoofdredacteur<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.<br />

6


Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.


BOEKEN<br />

DUIK IN DE TIJD<br />

<strong>De</strong>ze selectie neemt u mee naar vroeger. Hoe zagen benzinestations en<br />

Italiaanse wagens eruit? Hoe leefde een poplegende? Hoe deed men aan reclame?<br />

En: eindelijk wordt er aandacht besteed aan een van onze grootse kunstenaars.<br />

1<br />

1. NOODZAKELIJKE KENNISMAKING Beter bekend<br />

in het buitenland dan bij ons, bekleedt Jef Verheyen<br />

(1932-1984) een belangrijke plaats in de moderne en<br />

hedendaagse kunstwereld in. Hij ontwikkelde onder<br />

andere een monochrome schildertechniek door<br />

dunne verflagen schijnbaar gewasemd over elkaar<br />

met een penseel aan te brengen. MHKA en het KMSKA<br />

werkten samen aan een overzichtstentoonstelling, en<br />

hun curatoren hebben er een essentieel boek over<br />

geschreven. Jef Verheyen Venster Op Het Oneindige<br />

– Annelien <strong>De</strong> Troij en Adriaan Gonnissen – Hannibal<br />

2 3<br />

2. DE MARKETING VAN GISTEREN Op basis van<br />

duizenden afbeeldingen biedt dit boek het beste<br />

van de Amerikaanse gedrukte reclame tijdens het<br />

hoogtepunt van het Amerikaanse consumentisme<br />

in de jaren 1950 en 1960. Ze schetsen een bijzonder<br />

portret van een mentaliteit van bezorgdheid over de<br />

Koude Oorlog gekoppeld aan de drang om van alles<br />

te kopen: van wapens tot korsetten, auto’s, tandpasta,<br />

vliegreizen of huishoudelijke toestellen. Mid-Century<br />

Ads. 40th Ed. – Jim Heimann – Taschen<br />

4<br />

5<br />

3. HERINNERINGEN AAN VROEGER <strong>De</strong> eerste<br />

benzine werd verkocht in apotheken! Pas in de jaren<br />

1950 schoten de benzinestations als paddenstoelen<br />

uit de grond. Ze werden de moderne tempels van<br />

de mobiliteit. It’s a Gas! stelt deze stations voor als<br />

functionele hightechplaatsen, transitzones, filmsets,<br />

omgebouwde woningen,… Talkshowlegende en<br />

autoverzamelaar Jay Leno tekende het voorwoord.<br />

It’s a Gas! – Diverse auteurs – Gestalten<br />

4. BELLA ITALIANA Italië is een thuisland voor mooie<br />

auto’s en een bakermat van autocultuur. Dit boek is<br />

een eerbetoon aan de meest iconische auto’s en<br />

visionaire ontwerpers van het schiereiland van de jaren<br />

1920 tot begin 2000. Een indrukwekkende viering van<br />

Italiaans autodesign, en de blijvende invloed ervan op<br />

design en cultuur. The Italians The Most Iconic Cars<br />

From Italy And Their Era – Robert Klanten – Gestalten<br />

5. LOS VAN GEAARDHEID In deze vertaalde biografie<br />

duikt Will Hermes in het leven van de in 2013 overleden<br />

Lou Reed. <strong>De</strong> New Yorker werd bekend als zanger van<br />

The Velvet Underground maar ook als soloartiest. In<br />

Lou Reed - <strong>De</strong> koning van New York wordt een portret<br />

geschetst van een artiest die zich los had gemaakt<br />

van gender en geaardheid. Het resultaat is een<br />

alomvattende biografie over een singer-songwriter die<br />

zijn tijd ver vooruit was. Lou Reed <strong>De</strong> koning van New<br />

York – Will Hermes – Nijgh & Van Ditmaar<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.<br />

8


FORD MUSTANG<br />

60 YEARS<br />

CELEBRATING THE GOLDEN SIXTIES<br />

POP-UP EXHIBITION AT AUTOWORLD<br />

03.05.24<br />

30.06.24<br />

PARC DU CINQUANTENAIRE 11<br />

1000 BRUSSELS<br />

AUTOWORLD.BE<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.


SMAAK<br />

MATERIE, CULTUUR EN MACHINES<br />

Kunst, technologie en verleden zijn allemaal aanwezig in deze verrukkelijke selectie.<br />

1 2 3<br />

5<br />

4<br />

1. INTELLIGENTE ASSISTENT Gesloten is de Tefal Optigrill 4-in-1 een grill of aangeboden. Onder de titel Conversations with Nature brengt de Carte<br />

oven. Open verandert hij in een barbecue of kookplaat voor een complete Blanche Ruinart een kunstvorm tot leven die zich inzet voor de natuur en<br />

maaltijd bestemd voor tot 4 personen. Voor gebruik als oven: vervang het hele jaar door deelneemt aan kunstbeurzen en tentoonstellingen, zoals<br />

het onderste grilloppervlak door de bak. Dat is alles. <strong>De</strong> Intelligent Grillfunctie<br />

Art Brussels afgelopen april. Onder die kunstenaars heb je ook Pascale<br />

telt 9 automatische programma’s. Bijvoorbeeld om de dikte van Marthine Tayou, die in België werkt. www.ruinart.com<br />

het vlees tot op de millimeter nauwkeurig te meten en de bereidingstijd 4. INTELLIGENTE ASSISTENT (BIS) <strong>De</strong> Philips Airfryer Combi heeft 22<br />

automatisch aan te passen. Nadien mogen de grillplaat of bak in de voorinstellingen: van frituren tot sudderen tot stoven. Alles is mogelijk,<br />

vaatwasser. Getest en goedgekeurd door <strong>Miles</strong>. www.tefal.be<br />

van zacht van binnen tot knapperig van buiten. <strong>De</strong> ingebouwde<br />

2. NIET-BINDEND PORTRET In de Réflexion-collectie maakt de R.020 Brut voedselthermometer geeft je ook nog eens een nauwkeurige controle<br />

non-vintage van champagnehuis Lallier de staat op van het jaar 2020, met tijdens de bereiding. Dankzij zijn ruime inhoud kan je in het XXL-formaat<br />

respect voor de constante pijlers van de huisstijl: frisheid, zuiverheid, intensiteit wel een hele kip kwijt. www.versuni.com<br />

en diepte. Voor het eerst is er meer chardonnay dan pinot noir aanwezig, met 5. RECEPT VOOR EEN NIEUWE GIN Hendrick’s Grand Cabaret, dat als<br />

een aandeel van 51%, waarvan 81% van de druiven geoogst werden in 2020, limited edition werd gelanceerd, is gebaseerd op een drankje dat rond<br />

9% in 2018 en 10% in 2019. Een Lallier Réflexion-boeket, gecreëerd door Nele de eeuwwisseling van de 19e naar de 20e eeuw helemaal in trek was in<br />

Ost – dochter van de beroemde Daniel Ost – symboliseert de Lallier-stijl en is Parijs. Vandaag is het ideaal voor een heerlijke cocktail: 30 ml Hendrick’s<br />

tot 20 juni verkrijgbaar in de drie Daniel Ost-vestigingen en via de onlineshop. Grand Cabaret + 30 ml cranberrysap + 15 ml limoensap + 15 ml suikersiroop.<br />

www.champagne-lallier.com www.danielost.be<br />

Overgiet met champagne of mousserende wijn en garneer met een schijfje<br />

3.DE KUNST VAN CHAMPAGNE <strong>De</strong> jaarlijkse Carte Blanche, die Ruinart komkommer of sinaasappelschil, of beide.<br />

met natuur en kunst verbindt, werd dit jaar aan een groep kunstenaars www.hendricksgin.com<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.<br />

10


VERZORGING<br />

PRE-ZOMERROUTINES<br />

Focus op het haar, de ogen en de baard van de man, met als extraatje<br />

verzorgingsproducten om je huid te beschermen tegen schadelijke zonnestralen<br />

en je lichaam beter te laten aanvoelen en ruiken. Want ook jij bent het waard!<br />

1. VOLUME GEVEN <strong>De</strong> nieuwe Fortifying <strong>De</strong>nsifying Shampoo van Sisley<br />

voor alle haartypes versterkt de werking van het Fortifying Revitalising<br />

Serum. <strong>De</strong> hoofdhuid wordt gestimuleerd door baobabproteïnen, rijk<br />

aan aminozuren, terwijl de haarvezel wordt omhuld en versterkt door een<br />

combinatie van plantaardige oliën: shea, camelia en moringa.<br />

www.sisley-paris.com<br />

2. HOU ER EEN OOGJE OP <strong>De</strong> lichte, niet-vette en geurloze textuur van<br />

Annayake wordt snel opgenomen door de huid rond de ogen. Extracten<br />

van es (om donkere kringen en wallen tegen te gaan), obaku-schors (antiirriterend),<br />

kweepeer (hydraterend), dipeptide (collageenstimulerend<br />

om rimpels tegen te gaan) en vitamine B6 (vetregulerend) verzorgen de<br />

oogcontour als was het hun eigen oogappel. www.annayake.com<br />

3. DE ZACHTHEID VAN DISTEL In de Middeleeuwen was Sint-Joris-ten-<br />

Distel, in de buurt van Brugge, een bedevaartsoord voor huidziekten.<br />

Vandaag de dag is het de thuisbasis van de oprichters van Dist’l. Die zijn<br />

gespecialiseerd in plantpolyfenolen – ze lieten zich inspireren door deze<br />

plant om de ontgiftende, verouderingsremmende en kalmerende effecten<br />

op de de huid te onderzoeken. After Shave Serum beschermt en voedt de<br />

gevoelige huid, zelfs na het trimmen van een baard van drie dagen.<br />

www.distl.com<br />

4. BETER VOORKOMEN DAN GENEZEN Meer zonnebrand betekent<br />

een groter risico op huidkanker. Voor de aan de zon gewende huid biedt<br />

Louis Widmer All Day 30 met UVA-UVB-filters, vitamine E en panthenol. <strong>De</strong><br />

nieuwe Clear & Dry Sun Spray 50 gaat nog een stapje verder met een lichte,<br />

niet-vette textuur die snel intrekt. <strong>De</strong> spray bevat breedspectrumfilters, en<br />

bestaat in een versie met of zonder parfum. www.louis-widmer.com<br />

5. MINDER MAAR BETER Matthew Malin en Andrew Goetzont richtten<br />

Malin+Goetz in 2004 in New York op. Hun doel: huidverzorging voor<br />

mannen en vrouwen van alle leeftijden te vereenvoudigen. Het assortiment<br />

werd nu uitgebreid met kaarsen en geuren. Als bonus: een minimale<br />

verpakking en non-cruelty testing. Ook verkrijgbaar in de nieuwe Mayfair.<br />

Bxl conceptstore in Brussel. www.malinandgoetz.com<br />

1 2 3<br />

4<br />

5<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.<br />

11


DESIGN<br />

VORMEN, KLEUREN EN TEXTUREN<br />

Van week tot week verschijnt er allerlei nieuws. <strong>De</strong>ze keer kozen we voor onverwachte vormen,<br />

kleuren en texturen. Belgen staan hierbij vaak op de voorgrond.<br />

1<br />

3 4 5<br />

2<br />

1. ARCHITECTUUR AAN JE VOETEN Het Belgische familiebedrijf Bomat rondingen zijn het resultaat van organisch glasblazen met de hand. Elk stuk<br />

lanceert een collectie tapijten die geïnspireerd zijn op architecturale is uniek. www.klaarprims.be<br />

elementen, gedoopt The Archiscape. Elk van de zeven zachte texturen 4. OPGEBLAZEN GEDACHTEN Mathieu Van Damme en Esther Noben<br />

is vernoemd naar een architect. Dit is Lina (Lina Bo Bardi 1914-1992). <strong>De</strong> creëren betaalbare, handgemaakte alledaagse voorwerpen met een twist.<br />

kleuren zijn geïnspireerd op beton, baksteen en andere architectonische Home Studyo, hun nieuwe Belgische designmerk, lanceert de eerste<br />

materialen. www.bomat.eu<br />

Blow Up-collectie in keramiek… een knipoog naar opblaasbare plastic<br />

2. GESLAAGDE COLLAB’ Het Belgische ontwerpersduo Muller Van Severen strandartikelen, die doet denken aan het zorgeloze, jeugdige plezier op<br />

stelt MVS-bestek en serveerlepels voor bij de Nederlandse designuitgever een zomerstrand. www.homestudyo.be<br />

Hay. <strong>De</strong> combinatie van geborsteld roestvrij staal en geverfde handgrepen 5. SPIEGELTJE, SPIEGELTJE… Gerenommeerde designuitgever Vitra<br />

creëert een visueel contrast dat je extra in de verf kan zetten door de presenteert drie spiegelformaten ontworpen door de Frans-Zwitserse<br />

kleuren te combineren: donkerblauw, groen en geel. www.hay.nl<br />

designer Julie Richoz, een nieuwe ster in de designwereld. Spiegels<br />

3. DE KUNST VAN GLAS <strong>De</strong> Belgische Klaar Prims combineert verschenen ongeveer 5000 jaar geleden voor het eerst, en werden<br />

modern design met traditioneel vakmanschap in haar nieuwe collectie sindsdien in oneindig veel vormen, stijlen en maten gemaakt. Richoz’<br />

architecturale glassculpturen, die schitteren door hun pure esthetiek. <strong>De</strong> Colour Frame Mirrors zijn geïnspireerd op constructiespelen met hun<br />

Reflection-sculptuur sublimeert de vloeibaarheid van glas. <strong>De</strong> suggestieve mogelijke combinaties om het frame te bouwen. www.vitra.com<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.<br />

12


MODE<br />

KLEDING EN NATUUR<br />

Een eenvoudig of natuurlijk decor lijkt in de mode te zijn in de lookbooks van de mannencollecties<br />

voor het seizoen lente-zomer 2024. Veel modellen en kleuren liggen in dezelfde lijn.<br />

1. KUNST EN WERK Voor zijn lente-zomercollectie 2024 heeft Carhartt<br />

WIP, het merk dat geïnspireerd is op werkkleding die moderne jongeren<br />

aanspreekt, opnieuw samengewerkt met Sacai, een Japans label dat de<br />

tweedeling tussen formeel en casual doorbreekt. Toch kiest <strong>Miles</strong> ook voor<br />

een stuk dat de Belgische kunstenaar Arnaud Kool samenbrengt met de<br />

Soon-galerie, die hem vertegenwoordigt bij Carhartt WIP, voor een T-shirt<br />

in beperkte oplage. www.soongallery.be www.carhartt-wip.com<br />

2. CIRCULARITEIT Voor de lente-zomercollectie 2024 gebruikt Marc<br />

O’Polo gerecyclede en materialen van verantwoorde oorsprong, die op<br />

een verantwoorde manier geverfd en verwerkt zijn. <strong>De</strong> nadruk ligt op een<br />

selectie stijlen die ontwikkeld zijn volgens het principe van circulariteit.<br />

Verschillende blauwtinten in de collectie roepen de schoonheid van de<br />

zee op. www.marc-o-polo.com<br />

3. ACTEUR-AMBASSADEUR Acteur Pierre Niney, een voormalig lid van<br />

de Comédie Française die Yves Saint Laurent speelde op het witte doek,<br />

is ambassadeur geworden voor Lacoste, dat in 1933 werd opgericht door<br />

tenniskampioen René Lacoste (1904-1996). «Mijn vader en ik hebben altijd<br />

de krokodil gedragen, een symbool van elegantie. Het merk heeft ook<br />

vertrouwen in mij gehad sinds mijn eerste films en voor mijn allereerste<br />

productie, de serie Casting(s). www.lacoste.com<br />

4. ONGEDWONGEN INSPIRATIE Het Italiaanse merk Sun68 blaast<br />

een frisse wind door zijn LZ24-collectie met een vrolijke preppystijl die<br />

kleur niet schuwt. Het merk is opgericht in 2005 en heeft zich altijd<br />

onderscheiden met een casual stijl die de mode inspireert in plaats van<br />

volgt. www.sun68.com<br />

5. EEN HETE ZOMER Lichtheid staat centraal in de zomercollecties<br />

van Brax: zowel voor de stoffen, de kleuren als de motieven. Voor de<br />

hete zomermaanden hebben de ontwerpers van het merk luchtige<br />

kledingstukken gemaakt waarin u zich kunt bewegen en waaien als het<br />

briesje niet te bespeuren is. www.brax.com<br />

1 2<br />

© Daniil Zozulya<br />

3 4<br />

5<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.<br />

13


VAKANTIE<br />

TUSSEN REIS EN BESTEMMING<br />

<strong>De</strong> snelheid van bepaalde vervoersmiddelen – auto’s, vliegtuigen en hogesnelheidstreinen<br />

in het bijzonder – doen ons vaak de reiservaring en de afgelegde weg vergeten.<br />

1 2<br />

3<br />

5<br />

4<br />

1. LUXE OP RAILS Met zijn 12 luxecompartimenten, 18 suites, een La Dolce stegen met meer dan 7% in vergelijking met de pre-coronaperiode. Een van<br />

Vita-suite, zijn restaurant, bar en lounge nodigt La Dolce Vita Orient Express de miskende bezienswaardigheden is het Predjama-kasteel, dat al meer dan<br />

zijn passagiers uit zich onder te dompelen in de geest van de jaren 1960. Ze 800 jaar boven een grot troont, in een 123 meter hoge rotswand.<br />

ontdekken de wonderen van Italië terwijl ze genieten van het comfort van www.slovenia.info<br />

zijn compartimenten en suites. <strong>De</strong> eerste vertrekken staan geprogrammeerd 4. REUSACHTIG ERFGOED Ierland heeft drie UNESCO-Werelderfgoedlocaties.<br />

voor het voorjaar van 2025. www.orient-express.com/la-dolce-vita.<br />

Hiertoe behoort de Giant’s Causeway met zijn zeshoekige basaltzuilen die<br />

2. WELLUSTIG ZEILEN <strong>De</strong> Club Med 2 is het grootste zeilschip ter wereld, 60 miljoen jaar geleden vorm kregen als gevolg van intense vulkanische<br />

een legendarische vijfmaster met een lengte van maar liefst 187 meter. Hij activiteit. Mythen zoals die van de reus Fionn Mac Cumhaill werden hier<br />

koestert de nostalgie van lange reizen, de smaak voor de lange afstand en geboren. https://whc.unesco.org/<br />

de intimiteit van een boot op mensenmaat. Dit jaar biedt de zeilboot een 5. NIEUWE GLORIE Het voormalige Hotel Astoria aan de Koningsstraat in<br />

aantal themareizen en bestemmingen aan die vooral liefhebbers van yoga Brussel verrijst als Corinthia Brussels. Het originele gebouw is een ontwerp van<br />

en ontdekkingsreizigers zullen aanspreken. www.clubmed.be<br />

architect Henri van Dievoet voor de Wereldtentoonstelling van Brussel in 1910.<br />

3. ONDERSCHAT SUCCES Slovenië is een en al bergen, bossen, bergmeren en Welke beroemdheden treden binnenkort in de voetsporen van gasten als<br />

uitgestrekte wijngaarden… om nog maar te zwijgen van de zuidelijke kustlijn. Winston Churchill, Salvador Dalí, James Joyce, Marguerite Yourcenar, Maurice<br />

Het land is populair bij onze landgenoten: hun jaarlijkse overnachtingen Chevalier, Arthur Rubinstein en Yehudi Menuhin? www.corinthia.com<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.<br />

14


GEUREN<br />

FRIS, SENSUEEL EN INTENS<br />

Gender mag dan in veel sectoren verwateren, de parfumwereld<br />

plaatst geuren nog altijd graag in genderspecifieke archetypes.<br />

1. MET GEUR GETATOEËERD Voor Lover, de nieuwe versie van Le Male van<br />

Jean Paul Gaultier, trekt de iconische flacon het matrozenpakje uit om een<br />

tatoeage van een doorboord hart op een ontbloot bovenlijf te onthullen.<br />

<strong>De</strong> geur, een creatie van parfummaker Natalie Cetto, is een eerbetoon aan<br />

de zee. Ze combineert de warmte van grijze amber met de vrijgevigheid<br />

van vanille en de assertiviteit van witte peper. www.jeanpaulgaultier.com<br />

2. NIEUWE INTENSITEIT In 2024 worden de mannengeuren van Guerlain –<br />

Vétiver, Habit Rouge en l’Homme Idéal – voor het eerst in hun geschiedenis<br />

als parfums ontwikkeld. <strong>De</strong>lphine Jelk, de huisparfumeur van Guerlain,<br />

maakt werk van een stilistische oefening geïnspireerd door distillaten,<br />

zonder enige vorm van identiteit te verliezen. Een echte vernieuwing,<br />

vooral voor het legendarische Vétiver, dat in 1959 werd gecreëerd.<br />

www.guerlain.com<br />

3. EEN GRASSPRIET OP HET ASFALT Met Herbes Vives eau de parfum,<br />

het derde deel uit de H24-lijn, zet Hermès-parfumeur Christine Nagel haar<br />

onderzoek naar planten voort. Ze verbeeldt een stadsnatuur die na de<br />

regen wordt herontdekt. Een boeket van verse kruiden en een beleving<br />

van perengranita worden gecombineerd met de levendigheid van de<br />

hightechmolecule Physcool®. <strong>De</strong> navulbare flacon, ontworpen door<br />

Philippe Mouquet, hult zich in groen en weerspiegelt zo de geurnoten.<br />

www.hermes.com<br />

4. HET VUUR VAN DE OPERA Bijna tien jaar na de eau de parfum is Bulgari’s<br />

Man In Black terug met een parfum dat de kenmerkende amberachtige<br />

houtsignatuur draagt. <strong>De</strong> creatie van meesterparfumeur Alberto Morillas<br />

roept de voorouderlijke kracht van vuur op. <strong>De</strong> geurconcentratie is intens<br />

en geraffineerd. <strong>De</strong> collectie wordt niet door het eerste het beste model<br />

belichaamd, maar wel door Lorenzo Viotti, de dirigent van <strong>De</strong> Nationale<br />

Opera van Nederland. www.bulgari.com<br />

5. HOGER IN DE MARKT 4711 Acqua Colonia lanceert een originele Absolute<br />

Collection in het topassortiment. Geïnspireerd door de natuur en met<br />

behulp van de meest kostbare ingrediënten worden zeven olfactorische<br />

meesterwerken gepresenteerd in verbazingwekkende unisekscreaties,<br />

de ene nog verleidelijker dan de andere. Als we absoluut moeten kiezen:<br />

Majestic Leather! www.4711.com<br />

1 2 3<br />

©Olle Bengtsson<br />

4<br />

5<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.<br />

15


TECHNO<br />

MAGIE AAN HET WERK?<br />

Een koptelefoon die puur vakmanschap combineert met de meest geavanceerde<br />

technologie, discrete en efficiënte huishoudrobots, of een assistent die vindt wat<br />

zoek is... Vooruitgang is niet bedreigend wanneer de mens ze kan sturen.<br />

1 2<br />

3<br />

5<br />

4<br />

1. STILTE, WE STOFZUIGEN! Rowenta lanceert de X-PLORER Serie 240 fysieke eigenschappen van het materiaal werden benut. Dat alles om een<br />

AI+. <strong>De</strong>ze intelligente, mooie en discrete stofzuiger reinigt alle soorten uitzonderlijk, kristalhelder geluid te leveren. www.audio-technica.com<br />

oppervlakken, en een XL vibrerende mop verwijdert hardnekkige vlekken en 4. WAAR ZIJN MIJN SLEUTELS? Fresh ’n Rebel komt met de Smart Finder. Je<br />

ingebed vuil tot in de kleinste hoekjes. Een automatisch leegmaaksysteem bevestigt hem aan je sleutelbos, portemonnee, tas, koffer of huisdier en vindt<br />

geeft je 60 dagen gemoedsrust. En via een mobiele app regel je het werk van wat je kwijt was dankzij een beltoon en de Apple Localiser-app op je iPhone,<br />

dit toestel op afstand. Getest en goedgekeurd door <strong>Miles</strong>. www.rowenta.be iPad of Mac, of nog, de Localiser apparaten-app op jouw Apple Watch. <strong>De</strong><br />

2. NIEUW GERECYCLED Met verschillende aansluitmogelijkheden Smart Finder zendt een (beveiligd) Bluetooth-signaal uit, dat wordt opgepikt<br />

(Powerlink, USB, ingangen voor draaitafels en andere bronnen) verandert de door apparaten in het Localiser-netwerk (iPhone, iPad, Mac, enz.). Op hun<br />

Bang & Olufsen Beoconnect Core streamingbox je oude B&O-luidsprekers beurt reageren die door de locatie van uw Smart Finder naar uw Appletoestel<br />

(tot 30 jaar oud) in een draadloos systeem. Daarmee stream je geluid<br />

te sturen. Handig voor verstrooide zielen! www.freshnrebel.com<br />

vanaf een toepassing naar die luidsprekers of sluit je er je Bang & Olufsenplatenspeler<br />

5. TUINROBOT Met de i-serie van Navimow biedt Segway intelligent<br />

of muzieksysteem op aan, net als je televisietoestel als dat de grasmaaien in de tuin, dit dankzij een nauwkeurig positionerings-<br />

HDMI-eARC-kabel ondersteunt. www.bang-olufsen.com<br />

en lokalisatiesysteem, AI-ondersteunde cartografie en functies zoals<br />

3. HET BESTE VAN TWEE WERELDEN Audio-Technica combineert Japans geprogrammeerd maaien, zelfs wanneer je op reis bent. Je configureert alles<br />

vakmanschap met hifi-geluid in de nieuwe ATH-AWKG-hoofdtelefoon. <strong>De</strong> via de Navimow-app. Navimow trekt sinds 2022 een nieuwe klantenkring<br />

schelpen, gemaakt van Kurogaki-hout – een grondstof die in Japan werkelijk aan die voortaan geen last meer heeft van periferische kabels.<br />

wordt vereerd – werden met de hand gelakt, waarbij de opmerkelijke www.navimow.segway.com<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.<br />

16


ACCESSOIRES<br />

EEN GENDERKWESTIE<br />

Meer nog dan in de kledingmode maken accessoires geen genderonderscheid meer, en<br />

beroemdheden verspreiden die trend zonder de minste terughoudendheid. Beyonce maakt<br />

cowboylaarzen en -hoeden voor iedereen weer fashionable, en Timothée Chalamet promoot juwelen<br />

als eigen aan de man. Het gendergebonden product heeft echter zijn laatste woord nog niet gezegd.<br />

1. EEN GOEDE MAAT <strong>De</strong> nieuwe zonnebril Signature de Carrera onderscheidt<br />

zich dankzij een royale geometrische vorm van lichtgewicht roestvrij staal,<br />

versterkt door het ontwerp van de veertjes in metaal en acetaat. Het model<br />

is bovendien voorzien van een dubbele neusbrug. www.carreraworld.com<br />

2. VOLUIT LANDELIJK Beyonce blies met haar album Texas Hold ‘em niet<br />

alleen de countrymuziek maar ook de bijbehorende mode nieuw leven<br />

in. Mooi meegenomen voor de liefhebbers en voor de gepassioneerde<br />

verzamelaars zoon Frederic en vader François Chladiuk van de Western<br />

Shop in Brussel, een echte schatkamer in zijn genre. www.westernshop.be<br />

3. SEIZOENENWISSEL Aan de voeten van de heren krijgt sportieve elegantie<br />

een preppy look. Sneakers in een graphic style, preppy mocassins, glanzend<br />

leer, espadrilles en sandalen: Bobbies zorgt voor een soepele overgang van<br />

de lente naar de zomer. www.bobbies.com<br />

4. VEERKRACHT Het Belgische creatieve agentschap Mutant en Eastpak<br />

lieten zich inspireren door rollenspellen en fantasieliteratuur via de Cosplayen<br />

Live Action Role Play-communities. Die worden gekenmerkt door hun<br />

veerkracht en het trotseren van conventies. Ideaal om de boodschap Built To<br />

Resist te illustreren voor producten die gemaakt zijn om lang mee te gaan.<br />

www.eastpak.com<br />

5. NIEUWE MANNELIJKHEID Cartier en Timothée Chalamet creëerden<br />

samen een sieraad dat de acteur droeg tijdens de première van Dune 2 in<br />

Londen. Met 900 edelstenen roept de gouden ketting het iconische zand<br />

en de woestijn van de film op, evenals de blauwe ogen van de Fremenpersonages.<br />

Elke kleur neemt één kant van de modulaire ketting in beslag,<br />

zodat de drager de structuur kan draaien en de combinatie van zijn – of<br />

haar – keuze kan maken. www.cartier.com<br />

1 2<br />

3<br />

5<br />

4<br />

© Julian Ungano<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.<br />

17


PORTRET<br />

CHRISTIOPHE COPPENS<br />

TO WHOM IT MAY<br />

CONCERN : « F*CK YOU »<br />

Hij is beleefd, gereserveerd, bescheiden en respectvol. Verder<br />

is Christophe Coppens meer vastberaden en zelfzeker over<br />

zijn werk dan ooit. In juni beleven we zijn veelzijdig artistiek<br />

talent opnieuw op het podium van de Munt, dit keer met de<br />

enscenering van Puccini’s opera Turandot. Een ontmoeting.<br />

Serge Vanmaercke<br />

Sommigen kijken neer op de veelheid<br />

aan uitdrukkingswijzen: plastische<br />

kunst, kostuums, decors, toneelregie,<br />

modeaccessoires,... Voor onze<br />

gesprekspartner echter vormen het<br />

werk in de studio en op het podium<br />

één samenhangend geheel.<br />

Ondanks zijn beminnelijk uiterlijk<br />

vat Christophe Coppens vandaag meer dan ooit de koe<br />

bij de horens om zijn kunst op zíjn eigen manier te beoefenen.<br />

Punt uit!<br />

Vandaar de onverwachte “F*ck You”-uitspraak uit de<br />

mond van een vriendelijke man die gewoon veel te<br />

lang rekening heeft gehouden met zijn afkrakers. Zien<br />

gevestigde kunstenaars, musea, opera- en galerijdirecteurs<br />

en andere beroemdheden de waarde van zijn<br />

werk onvoldoende in? Namen?<br />

Koningin Mathilde, Rihanna, Grace Jones, Lady Gaga of<br />

Roisin Murphy (ex-Moloko): al deze beroemde dames<br />

droegen accessoires van Coppens of dragen ze nog<br />

steeds.<br />

Opera Director Peter de Caluwe, die hem met Turandot<br />

van Giacomo Puccini een vierde enscenering in<br />

de Munt toevertrouwt na Norma van Vincenzo Bellini,<br />

een dubbelaffiche met Béla Bartóks Bluebeard’s Castle,<br />

en The Wonderful Mandarin en The Cunning Little<br />

Vixen van Leoš Janáček.<br />

Het gerenommeerde museum Boijmans Van Beuningen<br />

in Rotterdam heeft Christophe Coppens in zijn collecties,<br />

net als privéverzamelaars en galerijen in België,<br />

Frankrijk en de Verenigde Staten.<br />

In Vlaanderen gaf het KMSKA – Koninklijk Museum<br />

voor Schone Kunsten van Antwerpen – Coppens de<br />

opdracht voor een indrukwekkend kinderparcours<br />

voor de recente heropening. Alhoewel hij internationaal<br />

geprezen wordt, gingen sommige actoren uit<br />

de Antwerpse kunstwereld toch dwarsliggen met de<br />

vraag waarom hij zich zou meten met Rubens of Luc<br />

Tuymans. Waarop Coppens repliceerde dat hij gewoon<br />

een kinderparcours had gemaakt om kinderen vertrouwd<br />

te maken met een museum. En: dat hij zich<br />

nooit heeft willen meten met de werken van de kunstenaars<br />

die in het museum zijn tentoongesteld.<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.<br />

18<br />

© Nathalie Gabay<br />

1


Na A Lovely Little Shitshow in 2021 en Playdate in 2023,<br />

presenteert kunstgalerij Zwart Huis in Brussel in januari<br />

volgend jaar een nieuwe tentoonstelling van Christophe<br />

Coppens. <strong>De</strong> man zit nooit stil. <strong>Miles</strong> ontmoette<br />

hem eind maart in het art-nouveaudecor van de Cirio<br />

in Brussel.<br />

<strong>Miles</strong> - Hoe raakt een kleine Belg in de Munt als<br />

regisseur naast internationale zwaargewichten<br />

terecht als Romeo Castellucci en Olivier Py?<br />

Christophe Coppens –<strong>De</strong> directeur, Peter de Caluwe,<br />

stelde mijn kostuumontwerpen op prijs voor een opera<br />

in 2016. Op diezelfde creatie had ik een goed geargumenteerde<br />

kritiek geleverd over de enscenering.<br />

Hij heeft toen meteen gevraagd om Janáček, Bartók,<br />

Bellini en nu Puccini te regisseren.<br />

M - Hoe zie je je werk als regisseur?<br />

CC - Emotie en muziek verklaren mijn passie voor opera.<br />

Als regisseur probeer ik een link te vinden tussen het<br />

verhaal en de wereld van vandaag. Niet per se om het<br />

werk hedendaags te maken, maar om het op een flexibele<br />

manier naar het publiek van vandaag te vertalen<br />

door het thema betekenisvol te maken voor onze tijd.<br />

“IK LAAT ME MEER INSPIREREN<br />

DOOR DE MUZIEK DAN DOOR HET<br />

LIBRETTO OM DE DRAMATURGIE<br />

EN DE VISUELE KANT VAN EEN<br />

OPERA TE ONTWIKKELEN.”<br />

Naast de regie heb ik ook de kostuums ontworpen en<br />

de decors gemaakt met I.S.M. Architecten. <strong>De</strong> muziek<br />

helpt me enorm bij de integratie van het onbewuste<br />

of bovennatuurlijke. Daarbij laat ik dan de woorden en<br />

hun inhoud een beetje voor wat ze zijn. <strong>De</strong> partituur inspireert<br />

me meer dan het libretto om de dramaturgie<br />

en de visuele kant van een opera te ontwikkelen. Dat is<br />

het geval voor Turandot, net als voor de vorige opera’s<br />

die ik regisseerde. Norma wordt volgend seizoen hernomen,<br />

en deze keer kan ik het op de planken brengen<br />

zonder de tegenslagen en beperkingen die Covid-19 tijdens<br />

de vorige productie met zich meebracht.<br />

1. Meer dan ooit grijpt<br />

Christophe Coppens de koe<br />

bij de horens zodat hij zijn<br />

kunst op zijn eigen manier<br />

kan beoefenen.<br />

2. Een interventie uit het<br />

Kindertraject van Christophe<br />

Coppens in het Museum voor<br />

Schone Kunsten Antwerpen<br />

(KMSKA).<br />

2<br />

© Karin Borghouts<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.<br />

19


“ALS REGISSEUR<br />

PROBEER IK EEN<br />

LINK TE VINDEN<br />

TUSSEN HET<br />

VERHAAL EN DE<br />

WERELD VAN<br />

VANDAAG. IK<br />

WIL HET THEMA<br />

NAMELIJK<br />

BETEKENISVOL<br />

MAKEN VOOR<br />

DEZE TIJD.”<br />

1<br />

© Jeffrey Vanhoutte<br />

M - Puccini had Turandot nog niet afgewerkt<br />

toen hij in 1924 in Brussel stierf...<br />

CC - <strong>De</strong> opera werd inderdaad voltooid door<br />

Franco Alfano. We hebben eerst overwogen een<br />

compleet nieuwe compositie te laten schrijven<br />

voor het slotdeel van de opera, maar ik was<br />

bang dat deze nieuwe versie te veel aandacht<br />

zou trekken ten opzichte van het werk als geheel<br />

zoals het door Puccini is gecomponeerd.<br />

Ik ga niets verklappen vóór de première in juni,<br />

maar ik denk dat ik een aannemelijk einde heb<br />

gevonden voor deze opera, in Alfano’s versie.<br />

Een einde dat Puccini zelf al als problematisch<br />

zag op het vlak van geloofwaardigheid. In deze<br />

productie heb ik alle facetten van mijn creatief<br />

werk kunnen verenigen.<br />

M - Zien we in de verschillende facetten<br />

van jouw werk een soort van nachtmerriepoëzie?<br />

<strong>De</strong> poppen zijn niet bepaald<br />

Barbies, je maskers gaan angst niet uit de<br />

weg, en de geschiedenis van Turandot is<br />

geen sentimenteel verhaal...<br />

2<br />

CC - Het is waar dat ik me altijd aangetrokken<br />

heb gevoeld tot de verschrikkingen van het leven,<br />

maar… ook tot de lichtpunten. Niet alleen<br />

die in mijn eigen leven – ik eigen me graag de<br />

verschrikkingen van andere mensen, van de wereld<br />

toe. Ik put inspiratie uit mijn eigen verleden<br />

M - Ben je altijd een manusje-van-alles<br />

geweest?<br />

CC - Als tiener ging ik naar de Academie voor<br />

Schone Kunsten in Sint-Niklaas, waar ik elke<br />

dag een ander vak volgde. En op mijn vijftiende<br />

werd de zolder van mijn ouders mijn atelier<br />

waar ik tekende, naaide, beeldhouwde, schreef<br />

en kleine voorstellingen voorbereidde voor familiefeesten.<br />

Ik heb ook klassiek ballet gedaan.<br />

Ik schreef gedichten voor een bundel met de<br />

naam Onthoofd die in Sint-Niklaas werd gedrukt<br />

en die ik zelf in de boekenwinkels van<br />

de stad ging verspreiden. Daarna ging ik naar<br />

het Conservatorium in Brussel, een studie die<br />

ik niet afmaakte… maar ik richtte daar wel een<br />

klein gezelschap op. Hiermee regisseerde ik<br />

onder andere The Rose Tattoo van Tennessee<br />

Williams, Les Liaisons Dangereuses van Pierre<br />

Choderlos de Laclos en zelfs Junkieverdriet van<br />

Jotie T’Hooft.<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.<br />

20


3<br />

© Karl Forster<br />

en vermeng dat met herinneringen van anderen om er<br />

iets meer ambigu van te maken, met zowel duisternis<br />

als licht. <strong>De</strong> nachtmerrieachtige poëzie die je vermeldt<br />

is er altijd geweest, en ik heb die lang moeten onderdrukken<br />

in mijn werk in de modewereld, omdat ik op<br />

een commerciële manier moest handelen. Hoewel ik<br />

er erg onder geleden heb, heeft een faillissement me<br />

ook bevrijd van die commerciële verplichting. Dit gezegd<br />

zijnde, niemand droomt natuurlijk van hard werken<br />

dat eindigt in een mislukking en een afscheid van<br />

de getalenteerde mensen die je omringen.<br />

M - Waarom ben je een carrière in de mode begonnen<br />

terwijl je de weg van het theater bewandelde?<br />

CC - Ik was verantwoordelijk voor de kostuums en decors<br />

van de toneelstukken die ik aan het Conservatorium<br />

regisseerde. Bepaalde items – rekwisieten, hoeden,<br />

enzovoort – had ik in het raam van het kot geplaatst<br />

waar ik woonde, vlak bij het Zuidstation. Twee voorbijlopende<br />

journalisten van Marie-Claire merkten mijn<br />

spullen op. Ze kwamen naar binnen… en het resultaat<br />

was een beurs van hun tijdschrift om mijn creaties tentoon<br />

te stellen op een Marie-Clairestand in Parijs. Daar<br />

is het allemaal begonnen. Er ging een hele wereld voor<br />

mij open, een kans om een droom te vervullen.<br />

M - Wie waren de eerste mensen die jouw talent<br />

(h)erkenden en aanmoedigden?<br />

1. Een vriendelijke man die<br />

in het verleden wellicht te<br />

veel rekening hield met zijn<br />

afkrakers.<br />

2. <strong>De</strong> AI-gegenereerde affiche<br />

voor Turandot in de Munt.<br />

3. Een door Coppens<br />

bedachte scène voor<br />

Bellini’s Norma in de Munt.<br />

4. Uit de serie Works On Paper -<br />

2015 Los Angeles.<br />

5. Trump-masker uit de serie<br />

50 Masks Made in America -<br />

2016 Los Angeles.<br />

© Javier Barcala<br />

4<br />

5<br />

© Javier Barcala<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.<br />

21


© Marc Tops © Marc Tops<br />

<strong>De</strong>constructed<br />

Flamingo (Eat Shit<br />

Watch Crap) 2019.<br />

Rest (Eat Shit<br />

Watch Crap) 2019.<br />

“MIJN WERK STAAT<br />

VOOR WIE IK BEN.<br />

IK WIL MEZELF<br />

NIET LANGER<br />

BEPERKINGEN<br />

OPLEGGEN OM TE<br />

BEHAGEN OF TE<br />

WORDEN BEGREPEN.”<br />

CC - Mijn moeder was heel belangrijk. Ze was zelf lerares,<br />

en begreep en accepteerde al snel dat ik berekend handelde<br />

om op school te slagen. Ze aanvaardde dat mijn<br />

geluk buiten de schooluren lag, in alles wat ik met passie<br />

deed: op de academie en in de werelden die ik voor<br />

mezelf creëerde op mijn slaapkamer en zolder. Ze heeft<br />

me altijd gesteund, gestimuleerd en begeleid. Niet in de<br />

laatste plaats door later mijn winkels te leiden. Verschillende<br />

leraressen zijn voor mij ook belangrijk geweest.<br />

M - Je werkt nu samen met een andere ontwerper:<br />

Javier Barcala.<br />

CC - Javier deelt al 19 jaar mijn leven. Ook hij is een<br />

veelzijdige creatieveling, met een solide opleiding in<br />

de film. Samen hebben we Supersauce opgericht, een<br />

creatieve productie- en adviesstudio gebaseerd op<br />

onze gezamenlijke ervaring.<br />

M - Heb je jezelf bevrijd van de blik van anderen<br />

om je eigen koers te varen naar de plek die je<br />

vandaag voor ogen hebt?<br />

CC - Nadat ik 12 jaar geleden gestopt was, wilde ik niets<br />

meer met mode te maken hebben. Ik had immers het<br />

gevoel dat het onmogelijk was om kunst te produceren<br />

met een modeontwerpersmentaliteit. Nu kan ik opnieuw<br />

bepalen wat ik wil doen, voor mezelf en voor al<br />

wie mijn werk waardeert. Als sommigen dat niet kunnen<br />

plaatsen of labelen, dan is dat hun probleem, niet<br />

het mijne. Ik wil me hoegenaamd geen zorgen meer<br />

maken over de perceptie die anderen hebben van wat<br />

ik doe. Ik kán niet anders werken, mijn werk staat voor<br />

wie ik ben. Wat niet uitsluit dat ik vijf jaar lang alleen<br />

maar opera’s regisseer of eventueel een modecollectie<br />

lanceer. Ik wil mezelf niet langer beperkingen opleggen<br />

om te behagen of begrepen te worden. Het heeft<br />

even geduurd voor ik dat besefte, maar nu heb ik het<br />

helemaal door. n<br />

www.christophecoppens.com<br />

www.supersauce.tv<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.<br />

22


DESIGN<br />

Axel Van den Bossche is niet<br />

alleen de man van de cijfers,<br />

hij houdt zich even graag met<br />

productie als met marketing<br />

bezig. Mode en architectuur<br />

boeien hem. “Niks is ver<br />

van mijn bed.”<br />

BELGISCHE HOOFDROLSPELER<br />

Axel van den Bossche voelt zich vaak als een curator van een museum. Hij wikt en weegt elke nieuwe samenwerking en<br />

bouwt samen met creatieve geesten aan Serax, de Belgische designuitgever dat hij in 1986, eerst met zijn broer Serge,<br />

opstartte. Al die jaren later is het merk een vaste waarde in het internationale design-landschap.<br />

Veerle Windels<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.<br />

23


Wat begon met mooie<br />

bloempotten is uitgegroeid<br />

tot een waar<br />

walhalla van tableware<br />

en designmeubilair.<br />

Vandaag kloppen designers<br />

zelf aan bij<br />

Serax, maar dat is jaren<br />

anders geweest. <strong>De</strong> collab’-lijst leest als een<br />

aaneenschakeling van ronkende namen uit de<br />

design- en de foodwereld. Met Roos Van de<br />

Velde lanceerde Serax 15 jaar geleden het eerste<br />

servies (“een scharniermoment”, aldus Axel<br />

van den Bossche). Nadien volgden kunstenaars<br />

en designers als Bela Silva en <strong>Vincent</strong> Van Duysen<br />

(die o.m. de August-tuincollectie tekende)<br />

en modemakers als Ann <strong>De</strong>meulemeester<br />

en Marni.<br />

1<br />

“WE ZOEKEN NAAR OBJECTEN<br />

DIE EEN LEVEN LANG MEEGAAN,<br />

EN DUS BOVEN DE TRENDS STAAN.”<br />

2<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.<br />

24


3 4<br />

Co-branding<br />

5<br />

1. Met de Ann <strong>De</strong>meulemeestercollab’<br />

kwam de lat hoger te liggen,<br />

op vraag van de ontwerpster. Het<br />

resultaat was succesvol en leidde tot<br />

een mooi vervolg, met verlichting en<br />

meubelontwerpen.<br />

2. <strong>Vincent</strong> Van Duysen kwam zelf<br />

bij Serax aankloppen wat tot een<br />

tableware-lijn leidde. Recenter<br />

werd August gelanceerd: een<br />

outdoorcollectie in zwart en groen.<br />

Tijdloos en minimalistisch.<br />

3. Is het een vaas? Is het een<br />

waterkan? Een gieter, misschien?<br />

Het is de Fish Bottle van de Italiaanse<br />

ontwerpster Paola Navone, de<br />

absolute bestseller van Serax.<br />

4. Met Ottolenghi haalde Serax<br />

een sterrenchef binnen. <strong>De</strong> bonte<br />

kleurtjes doen het goed en staan<br />

los van trends. “We maken dingen<br />

die meegaan. Een vorm van<br />

duurzaamheid”, aldus Axel.<br />

5. Roos van de Velde tekende de<br />

eerste tableware-lijn voor Serax,<br />

wat wel een scharniermoment was<br />

in de geschiedenis van het bedrijf.<br />

In het begin lag de focus enkel op<br />

bloempotten. Nadien ging een hele<br />

wereld open.<br />

6. <strong>De</strong> collab’ met Kelly Wearstler<br />

opende deuren van de Amerikaanse<br />

markt, voor Serax dé huidige<br />

uitdaging. In de VS is de<br />

interieurdecoratrice een rijzende ster.<br />

Bekende chefs als Sergio Herman en Ottolenghi<br />

tekenden tableware, en de collab’ met Pascale<br />

Naessens zorgde voor een absolute hit. Telkens<br />

ging Axel met ontwerpers in zee met de bedoeling<br />

iets moois, tijdloos en betaalbaars op de<br />

markt te brengen. “<strong>De</strong> co-branding werkt iedere<br />

keer weer”, zegt Axel. “We duiken in de leefwereld<br />

van de designer die ons bijvoorbeeld meeneemt<br />

naar het verhaal achter het bord of de<br />

zetel. Tegelijk zoeken we naar objecten die een<br />

leven lang meegaan. Die dus boven de trends<br />

staan.”<br />

<strong>De</strong> voorbije jaren is Serax een bekende speler<br />

geworden op internationale beurzen. Ook<br />

de Amerikaanse markt is belangrijk geworden.<br />

Daar ligt het label in grote department stores, en<br />

krijgt het bedrijf voet aan de grond dankzij beurzen<br />

in New York, Las Vegas en Atlanta. Baanbrekend<br />

in dat verband was de collab’ met Kelly<br />

Wearstler. <strong>De</strong>ze Amerikaanse interieurdecoratrice<br />

is een absolute ster in de wereld van hotels<br />

en andere hospitality. <strong>De</strong> samenwerking met Serax<br />

zorgde voor een schaalvergroting in de VS,<br />

en straalde ook af op de Europese markt, waar<br />

Wearstler de voorbije maanden steeds vaker in<br />

de pers opduikt. <strong>De</strong> recente collab’s wijzen erop<br />

dat Serax in een iets hoger prijssegment terechtkomt.<br />

“Maar we zijn nog steeds niet zo duur als<br />

Hermès, hoor”, grapt Axel.<br />

Nieuwe hits<br />

Wat momenteel nog op het programma staat?<br />

Vazen en verlichting getekend door Antoine Vandewoude,<br />

en een meubellijn door Bob Verhelst.<br />

Beide collecties zijn midden april gelanceerd<br />

op Salone del Mobile in Milaan. Vandewoude<br />

kennen insiders al van zijn werk voor Dries Van<br />

Noten. Hij realiseerde voor de modemaker diverse<br />

kasten van massief hout, maar hij is ook een<br />

begaafd keramist. Verhelst werkte jarenlang samen<br />

met Martin Margiela in Parijs, en is een man<br />

achter de schermen bij talloze tentoonstellingen<br />

in binnen- en buitenland. “Elke nieuwe samenwerking<br />

voelt aan als een minionderneming die<br />

je van nul start”, zegt Axel. “Tegelijk maakt zo’n<br />

collab’ je sterker als merk. Een echte win-winsituatie.”<br />

Na al die jaren houdt Axel nog steeds<br />

vele borden tegelijk in de lucht, maar hij houdt<br />

ook beide voeten op de grond. Voor zweven is er<br />

geen tijd. Hij blijft zoeken naar alweer een nieuwe<br />

collectie. Of – in het beste geval – een tweede<br />

bestseller, die de Fish Bottle van Paola Navone<br />

van de troon kan stoten. Die fles blijft eveneens<br />

een hit. ■<br />

www.serax.com<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.<br />

25<br />

6


DESIGN<br />

BARBER & OSGERBY<br />

DE SIMON EN GARFUNKEL VAN HET DESIGN<br />

Less is More, Form Follows Function en What You See is What You Get (WYSIWYG) zijn in<br />

de designwereld veelgebruikte uitdrukkingen. Hoewel het Britse duo Barber & Osgerby nooit<br />

overdrijft en het eerste motto steeds naar de letter toepast, nemen hun ontwerpen een loopje<br />

met de twee andere. <strong>De</strong> nieuwe Mikado-stoelen van Vitra zijn daar een sprekend voorbeeld van.<br />

Serge Vanmaercke<br />

Bij Barber & Osgerby dient<br />

de vorm eerder de functie<br />

dan dat hij ze volgt<br />

en krijg je meestal meer<br />

aangeboden dan wat je<br />

te zien krijgt. Edward Barber<br />

en Jay Osgerby (beide<br />

geboren in 1969) werken<br />

al sinds 1996 samen. Ze richtten Barber & Osgerby<br />

op na hun studies architectuur en design<br />

aan het Royal College of Art in Londen.<br />

Sindsdien voltooiden ze een groot aantal veelgeprezen<br />

projecten, waaronder een aantal<br />

voor enkele van ‘s werelds toonaangevende<br />

ontwerpers: B&B Italia, Knoll, Magis, Rimowa,<br />

Hermès, Cappellini, Venini, ClassiCon en Hansgrohe.<br />

Tot deze projecten behoren de Olympische<br />

vlam voor de Spelen van Londen 2012,<br />

koffers, een kleine oplaadbare bijzetlamp, een<br />

ingenieuze paraplubak en zelfs een scheerapparaat.<br />

Op het gebied van meubilair produceerde het<br />

Zwitserse bedrijf Vitra, gevestigd in Bazel met<br />

een productie-eenheid in Weil am Rhein (net<br />

over de grens met Duitsland), de meest emblematische<br />

stukken van het duo. “Wij waarderen<br />

vooral de culturele omgeving<br />

van het bedrijf én de zorg voor<br />

duurzaamheid: Vitra blijft bijvoorbeeld<br />

de Eames-ontwerpen<br />

van vroeger produceren en stelt<br />

zich niet gewoon tevreden met<br />

het maken van enkel nieuwe objecten,” merkt<br />

Jay Osgerby op.<br />

Vitra produceerde meer bepaald de Tip Tonstoel,<br />

de Soft Work- en Mariposa-fauteuils en de<br />

nieuwe Mikado-stoelen voor Barber & Osgerby.<br />

Bij de voorstelling van die laatste dronk <strong>Miles</strong> koffie<br />

met de minder grote van de twee, voor wie<br />

het vanzelfsprekend is dat ‘ik’ een ‘wij’ is, net zoals<br />

de majesteitelijke ‘Wij’ van wijlen Elizabeth II een<br />

oprechte ‘ik’ was.Mikado is een Japans woord dat<br />

niet alleen verwijst naar de keizer van Japan<br />

maar ook naar een spel met dunne, door<br />

elkaar liggende stokjes die de spelers<br />

een voor een moeten proberen te<br />

verwijderen zonder dat de andere<br />

verroeren.<br />

Edward Barber en Jay<br />

Osgerby: twee<br />

complementaire<br />

stemmen…<br />

voor een<br />

uniek<br />

ontwerp.<br />

© Michael Sinclair<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.<br />

26


<strong>Miles</strong> - Wat is het verband met de nieuwe<br />

stoel die u voor Vitra ontwierp?<br />

Jay Osgerby - We wilden een meubel creëren<br />

met een zacht kussen en een beweegbare<br />

rugleuning die op de dunne stokjes rust die<br />

dienstdoen als poten van de Mikado-stoel.<br />

Alles wat we bedenken moet zichzelf rechtvaardigen.<br />

Waarom een nieuwe eetkamerstoel?<br />

We onderzochten het aanbod van zeer<br />

formele stoelen met hoge rug en de meer<br />

eclectische projecten. Hieruit bleek dat dat<br />

er nog geen eetkamerstoelen bestonden<br />

waarop je twee of drie uur lang comfortabel<br />

kon zitten. <strong>De</strong> scharnierende maar onzichtbare<br />

rug moest voor de verrassing zorgen…<br />

én we wilden geen te hoge zittingen. Zo<br />

belemmer je het zicht in de eetkamer niet,<br />

die dan niet noodzakelijk nog een eetkamer<br />

hoeft te zijn. Persoonlijk ben ik altijd in beweging,<br />

dus ik denk dat deze stoel ideaal is voor<br />

mij: ik kan er gemakkelijk op schommelen en<br />

draaien om te praten met de mensen die in<br />

mijn buurt zitten.<br />

M - Kan iemands gedrag aan tafel door<br />

deze stoel veranderen?<br />

JO - Zeker, op dezelfde manier als de traditionele<br />

tafelstoel je vertelt hoe je je formeel<br />

moet gedragen, vooral als hij een hoge rug<br />

heeft. Onze stoel daarentegen schept een<br />

gevoel van gezelligheid dat beweging en<br />

dialoog stimuleert. Je blijft er ook langer<br />

mee aan tafel zitten, vooraleer je je naar de<br />

sofa in de woonkamer begeeft – of net niet<br />

begeeft.<br />

M - Is deze stoel alleen voor aan de eettafel<br />

bestemd?<br />

JO - Nee, hij is multifunctioneel. Een stoel houdt<br />

letterlijk een lichaam in de ruimte omhoog. Je<br />

kan de Mikado ook gebruiken om aan tafel te<br />

werken. Hij biedt ondersteuning bij zittende be-<br />

2<br />

© Pablo Di Prima<br />

1<br />

“VANDAAG DE DAG LEVEN WE IN EEN<br />

PERIODE VAN ‘ALLES TEGELIJK’, EEN<br />

WARE CULTURELE SOEP.”<br />

1. <strong>De</strong> Olympische<br />

fakkel van het<br />

duo, gemaakt<br />

voor de Spelen<br />

van Londen in<br />

2012.<br />

2. <strong>De</strong> kleine<br />

versie van de<br />

oplaadbare<br />

Bellhop-lamp<br />

van Flos:<br />

zonder enige<br />

twijfel Barber<br />

& Osgerby’s<br />

bestseller..<br />

3. Poppins, een<br />

minimalistische<br />

paraplubak<br />

gemaakt door<br />

Magis.<br />

© Sandro Sodano<br />

3<br />

© Barber Osgerby Studio<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.<br />

27


1a+1b. <strong>De</strong> nieuwe Mikado-stoel van Vitra,<br />

met een scharnierende rugleuning die je met<br />

het blote oog niet kan zien. Voor eten en werk.<br />

1a<br />

2. <strong>De</strong> Tip Ton-stoel, een icoon van Barber &<br />

Osgerby, ook door Vitra geproduceerd.<br />

wegingen omdat de rugleuning, net als bij een<br />

bureaustoel, mobiel is. Dit alles dankzij een geavanceerd<br />

doch onzichtbaar mechanisme.<br />

M - Hoe komt een nieuw project bij Barber<br />

& Osgerby tot stand?<br />

JO – We denken eerst na over de functie, over<br />

wat nog niet eerder is gedaan en nog gedaan<br />

moet worden. Voor Mikado dachten we meteen<br />

aan een scharnierende rugleuning, zonder te<br />

weten welke vorm die precies zou aannemen.<br />

Het comfort hiervan moest de stoel tot je vriend<br />

maken, in een pure gevoelsomgeving.<br />

M - Hoe zou een Osgerby-zitting eruitzien<br />

zonder productie- of marketingbeperkingen?<br />

JO - Ik zou hem zelf maken. Hij zou geleed zijn,<br />

omdat ik van bewegende dingen houd, en<br />

hij zou eruitzien als een kinetische sculptuur.<br />

Voor mij is er slechts een dunne grens tussen<br />

kunstobject en designobject. Zo maakte<br />

ik verschillende objecten voor Galerie Kreo.<br />

Zingen zou een analogie kunnen vormen<br />

voor de twee activiteiten: kunst komt overeen<br />

met het lied dat je solo onder de douche of<br />

waar dan ook brengt, terwijl design overeenkomt<br />

met je stem in een koor wanneer die in<br />

harmonie met de andere stemmen voor een<br />

publiek zingt. Op het vlak van design heb ik<br />

altijd samengewerkt met mijn vriend Ed (Edward<br />

Barber): we zijn een soort van ‘Simon en<br />

Garfunkel van de industrie’. Ik lever de ideeën<br />

en de snelheid, terwijl Ed eerder staat voor<br />

verfijning en traagheid. Samen combineren<br />

we spanning en energie.<br />

1b<br />

© Vitra © Vitra<br />

M - Vindt u dat u tot een stroming of school<br />

behoort?<br />

JO - Ik ben ervan overtuigd dat mijn generatie,<br />

geboren in de jaren 1960, tot de allerlaatste<br />

Britse modernisten behoort. Vandaag de dag<br />

leven we in een periode van ‘alles tegelijk’, een<br />

ware culturele soep. Wij willen kritisch blijven,<br />

en werken samen met een klein aantal partners<br />

die om de planeet geven. Als Cassina<br />

ons bijvoorbeeld vertelt dat het een nieuwe<br />

sofa nodig heeft, kan ik evengoed antwoorden:<br />

No, you don’t need that, you need this.<br />

Wij hebben een aantal samenwerkingen die<br />

niet gericht waren op duurzaamheid dan ook<br />

afgewezen. Een mooi ontwerp volstaat niet:<br />

het object of meubelstuk moet solide zijn.<br />

<strong>De</strong> Mikado-stoel en ook de andere modellen<br />

moeten langer leven dan ik! Wij zijn niet geïnteresseerd<br />

in modieuze objecten. n<br />

2<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.<br />

28<br />

© Vitra


DESIGN<br />

LICHTENDE AARDE<br />

<strong>De</strong> in Brussel geboren <strong>De</strong>reck Daubechies (35) lanceerde onlangs een handgemaakte tafellamp die natuur en puurheid<br />

uitstraalt. Zijn label Terre Promise hoeft in niets onder te doen voor de grote namen van het internationale design.<br />

Jules Gevaert<br />

<strong>De</strong> keramieken lampen worden stuk voor stuk<br />

gemaakt in het atelier van de kunstenaar-ontwerper<br />

in Oudergem, vlak bij het Zoniënwoud.<br />

Voor Daubechies is het Zoniënwoud dan ook<br />

een onuitputtelijke bron van inspiratie op het<br />

gebied van materiaal en kleur.<br />

Elke lamp wordt volledig met de hand vervaardigd<br />

op een pottenbakkersschijf, en vervolgens<br />

gebakken op 1.240°C. Ieder stuk bezit een eigen karakter en<br />

eigen nuances. Begin dit jaar waren slechts een dertigtal exemplaren<br />

helemaal klaar.<strong>De</strong>reck Daubechies: “Ik selecteer natuurlijke klei en<br />

aggregaten uit verschillende delen van België, en meng ze om kleuren<br />

gevoelseigenschappen te creëren. <strong>De</strong> elektrische snoeren worden<br />

omhuld met zijde en linnen, terwijl de stopcontacten en handschakelaars<br />

gemaakt zijn van plantaardig gelooid leer. <strong>De</strong> verlichtingsstructuren<br />

zijn gemaakt van messing.<br />

Daubechies realiseert al de keramiek zelf, van schets tot montage, en<br />

doorloopt daarbij drie stadia om de klei tot leven te brengen: kneden,<br />

draaien en afdraaien.<br />

1<br />

“MET MIJN TRAINING IN<br />

DE VECHTSPORT HEB IK<br />

ALTIJD EEN VOORLIEFDE<br />

VOOR PRECISIE GEHAD...<br />

EEN PASSIE VOOR DE<br />

SCHOONHEID VAN<br />

GEBAREN EN DETAILS.”<br />

<strong>De</strong>ze voormalige marketing- en managementspecialist werd na een<br />

burn-out selfmade man in de keramiekkunst.<br />

“Met mijn training in de vechtsport heb ik altijd een voorliefde voor<br />

precisie gehad... een passie voor de schoonheid van gebaren en details.<br />

Na tien jaar voor een bedrijf te hebben gewerkt, heb ik mezelf<br />

dankzij een therapeutisch proces mijn eerste artistieke verkenningstocht<br />

gegund. Mijn kennismaking met keramiek was een echte openbaring.<br />

Mijn creativiteit (ik heb artistieke voorouders) en zin voor detail<br />

vonden toen eindelijk hun uitdrukkingsmiddel.”<br />

<strong>De</strong>reck Daubechies voorziet om dit jaar het aantal beschikbare afwerkingen<br />

uit te breiden en het assortiment te vergroten met kleine<br />

reeksen hanglampen.<br />

En… er was ook een eerste prijs voor de getalenteerde keramiekontwerper:<br />

de BEL Prizes kenden hem hun ‘Brussels Transmission Prize’<br />

toe. BEL – Brussels Expertise Labels – verenigt, ondersteunt en promoot<br />

zijn leden op nationaal en internationaal niveau. Meer dan zestig<br />

Brusselse ‘Huizen’ zijn al lid. Onder hen Comme chez Soi, <strong>De</strong>lvaux,<br />

Pierre Marcolini en Dandoy. High society verzekerd! n<br />

1. <strong>De</strong>reck Daubechies: van<br />

opgebrande marketingmanager<br />

naar volleerd keramist.<br />

2. Armaturen geïnspireerd door de<br />

natuur en de aarde, met zorgvuldig<br />

vervaardigde afwerkingen.<br />

3. Een elektriciteitssnoer omhuld<br />

met linnen en zijde, en een<br />

schakelaar bekleed met fijn<br />

plantaardig gelooid leer.<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.<br />

29<br />

2<br />

3


VERZAMELING<br />

DICHTER BIJ SCHUMI<br />

Op 29 december 2013 werd formule 1-kampioen Michael Schumacher het slachtoffer van een ernstig<br />

skiongeluk in Méribel. <strong>De</strong> wens en eis van zijn familie voor discretie rond zijn toestand kon toen op begrip<br />

en respect rekenen. Tien jaar na het ongeval laat <strong>Miles</strong> de herinneringen aan Schumi’s carrière herleven<br />

met een bezoek aan een permanente tentoonstelling in Keulen te zijner ere.<br />

Jules Gevaert<br />

1<br />

D<br />

e privécollectie van Michael<br />

Schumacher in Motorworld in<br />

Keulen toont niet alleen auto’s,<br />

helmen en racepakken van de<br />

coureur maar ook een aantal<br />

persoonlijke bezittingen.<br />

Enkele van de tentoongestelde<br />

trofeeën – en niet de minste – komen<br />

uit Spa-Francorchamps. Belgische Formule 1-fans<br />

zijn erg trots op de banden tussen de kampioen en ons<br />

land.<br />

In 1991 maakte Michael Schumacher immers zijn debuut<br />

in de Formule 1 tijdens de Grand Prix van België<br />

op Spa-Francorchamps. Een jaar later behaalde de<br />

coureur op hetzelfde circuit de eerste van zijn maar<br />

liefst 91 Formule 1-overwinningen.<br />

IN 1991 MAAKTE<br />

MICHAEL<br />

SCHUMACHER<br />

ZIJN DEBUUT IN DE<br />

FORMULE 1 TIJDENS<br />

DE GRAND PRIX<br />

VAN BELGIË OP SPA-<br />

FRANCORCHAMPS.<br />

In 1994 – precies 30 jaar geleden – schreef Schumacher<br />

de eerste van zeven wereldkampioenschappen<br />

in zijn carrière op zijn naam: een mijlpaal, die Legend<br />

Lounges in samenwerking met de Keep Fighting Foundation<br />

viert tijdens het Grand Prix-weekend van België<br />

in juli van dit jaar.<br />

Het circuit van Spa-Francorchamps – waar de F1-legende<br />

zes keer zegevierde – is het decor bij uitstek voor de<br />

viering van die 30e verjaardag.<br />

Zeven wereldtitels, 91 Grand Prix-overwinningen, 68<br />

pole positions en 155 podiumplaatsen: voldoende sprekende<br />

cijfers om een prachtige loopbaan te eren.<br />

@Belga Image<br />

Privécollectie<br />

En er is meer… met een enorme plek die de herinnering<br />

aan Schumachers carrière levend houdt,<br />

namelijk op de permanente tentoonstelling van de<br />

Michael Schumacher-privécollectie in Motorworld<br />

Keulen. <strong>De</strong> Duitse metropool zelf ligt dicht bij de<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.<br />

30


2<br />

1. Michael Schumacher wint<br />

in 1995 de Grand Prix van<br />

België met het team Benetton-<br />

Renault.<br />

2. <strong>De</strong> auto’s en racepakken van<br />

de kampioen tentoongesteld<br />

in Keulen.<br />

3-4-5. Helmen, schoenen en<br />

handschoenen door Michael<br />

Schumacher gedragen tijdens<br />

de Grand Prix.<br />

plaats waar de kampioen in 1969 in Kerpen het levenslicht<br />

zag.<br />

<strong>De</strong> tentoonstelling omvat skelters, voertuigen van<br />

voor Michaels Formule 1-jaren, en twaalf F1-auto’s.<br />

Er zijn ook meer dan twintig helmen, heel wat<br />

handschoenen en schoenen, coureurskaarten,<br />

T-shirts en een indrukwekkende reeks racepakken.<br />

Om nog maar te zwijgen van de ongeveer veertig<br />

bekers en trofeeën. Die van Spa-Francorchamps<br />

behoren tot de meest prestigieuze.<br />

Een onverwachte must see is de Ferrari-rood geverfde<br />

Fiat 500. Dat karretje kreeg Schumacher<br />

cadeau tijdens een traditioneel kerstdiner aan het<br />

einde van het seizoen 2000. Ferrari wou op die manier<br />

het voertuig herdenken waarin Michael Schumacher<br />

naar verluidt op privéterrein heeft leren<br />

autorijden toen zijn voeten nog maar net de vloer<br />

van het interieur raakten.<br />

Al deze objecten getuigen ongetwijfeld van een van de<br />

briljantste carrières in de geschiedenis van de Formule 1.<br />

En het raakt een mens bij de gedachte dat ze écht deel<br />

uitmaakten van Schumi’s dagelijkse leven. n<br />

www.spa-francorchamps.be<br />

www.keepfightingfoundation.org<br />

www.motorworld.de<br />

3<br />

4<br />

5<br />

EEN APP EN EEN STICHTING<br />

<strong>De</strong> Keep Fighting Foundation werd in 2016<br />

opgericht door de familie van de coureur.<br />

Zij zet, in zijn naam, het liefdadigheidswerk<br />

voort dat voor hem altijd belangrijk is<br />

geweest. Na Michaels ongeluk blijven<br />

fans de hashtags #KeepFighting en<br />

#KeepFightingMichael gebruiken om hem<br />

en zijn familie een hart onder de riem te<br />

steken. Wanneer zijn vrouw Corinna in de<br />

zomer van 2014 naar Michaels bed in het<br />

ziekenhuis van Lausanne reed, passeerde<br />

ze elke dag een #KeepFighting graffiti op<br />

een van de snelwegbruggen. Daar kreeg ze<br />

het idee voor de naam van de stichting.<br />

Op de 50e verjaardag van Michael<br />

Schumacher in 2019 lanceerde de Keep<br />

Fighting Foundation de app ‘Schumacher.<br />

The Official App’, een virtueel museum als<br />

eerbetoon aan de carrière van de coureur.<br />

<strong>De</strong> app presenteert raceauto’s in 3D, het<br />

geluid van hun motoren inclusief! Je krijgt<br />

er eveneens een virtuele rondleiding door<br />

de Michael Schumacher-privécollectie in<br />

Motorworld.<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.<br />

31


DOSSIER HORLOGES<br />

DE NIEUWE TIJD IS AANGEBROKEN<br />

Er was een tijd dat, wanneer de twee grote jaarlijkse horlogebeurzen, Baselworld en SIHH, in het voorjaar<br />

hun deuren sloten, vrijwel alle nieuwe producten van het jaar gekend waren. Dat is niet langer zo.<br />

Net als in de mode worden er het hele jaar door nieuwe producten uitgebracht. Toch blijft Watches and Wonders,<br />

de opvolger van het SIHH in Genève, hét forum waar het grootste aantal nieuwigheden worden gepresenteerd.<br />

Hier volgt een selectie, met daaronder ook horloges die op andere plaatsen werden geshowd.<br />

Jules Gevaert<br />

Met 54 exposanten is Watches and<br />

Wonders in Genève vandaag de<br />

belangrijkste beurs voor high-end<br />

horloges. Merken van de machtige<br />

Richemont-groep stellen hier<br />

tentoon, samen met grote dissidenten<br />

van het ter ziele gegane<br />

Baselworld, zoals Patek Philippe,<br />

Chopard en Rolex. Onafhankelijke merken met verschillende<br />

gradaties van verkoop in beperkte kringen, evenals een middenklassesegment<br />

dat meer upmarket is dan de grote namen,<br />

maakten er eveneens hun opwachting.<br />

Opvallend dit jaar was het aantal embargo’s dat werd opgelegd<br />

voor nieuwe producten die in digitale vorm of als prototypes<br />

werden gepresenteerd. <strong>De</strong> marketingstrategie van<br />

een groot aantal horlogemerken is nu om het hele jaar door<br />

echte nieuwe producten of variaties op bestaande producten<br />

uit te brengen.<br />

Dat is een trend. Wat de horlogerie zelf betreft, zijn de trends<br />

op het gebied van uiterlijk en materialen duidelijker dan die<br />

op het vlak van technologie en mechanica, in gedachten<br />

houdend dat het topsegment van de markt voornamelijk<br />

mechanisch is en dat alleen de allergrootste kalibers in staat<br />

zijn om het wiel opnieuw uit te vinden.<br />

<strong>De</strong> nieuwe producten die sinds het begin van het jaar in Genève<br />

of op lokale presentaties in België worden aangeboden,<br />

tonen soms felle of gewaagde kleuren naast een terugkeer<br />

naar zwart, of in ieder geval naar donkere kleuren. Vaak krijgen<br />

armbanden en wijzerplaten speciale aandacht.<br />

Ronde of rechthoekige kasten worden steeds vaker gecombineerd<br />

met kussen- of andere vormen.<br />

Rond de eeuwwisseling en aan het begin van dit millennium<br />

triomfeerden de bodybuilder-sized horloges in de etalages<br />

en om de polsen van de heren, maar tegenwoordig zijn de<br />

kleine diameters van 39 mm – of zelfs 36 mm – steeds populairder.<br />

Geelgoud, dat jarenlang op het hakblok heeft gelegen, maakt<br />

een comeback, al dan niet in combinatie met het ‘onedele’<br />

metaal staal. En titanium is een groot succes vanwege zijn<br />

uitstraling en lichtheid.<br />

Zeldzame stenen zoals jade of malachiet, in dunne plakjes<br />

gesneden, werden gebruikt om originele wijzerplaten te maken<br />

die uniek zijn, terwijl het gebruik van saffier niet langer<br />

beperkt is tot het kristal boven de wijzerplaat, maar wordt<br />

uitgebreid naar de horlogering, de onderdelen van het uurwerk<br />

en zelfs de hele kast.We komen hier in <strong>Miles</strong> nog op terug:<br />

op het vlak van communicatie is vooral de motorsport populair<br />

via evenementen en coureurs. Laten we ons nu echter<br />

richten op de hoofdrolspelers in de horlogewereld anno 2024:<br />

de horloges zelf, hier voornamelijk de herenhorloges. n<br />

1. BULGARI - OCTO<br />

FINISSIMO ULTRA COSC<br />

Dunner dan een<br />

10-eurocentmuntstuk.<br />

2. BELL & ROSS - BR 05<br />

CHRONO GRIJS STAAL<br />

& GOUD<br />

<strong>De</strong> combinatie van<br />

edelmetalen en nietedelmetalen<br />

is in de mode.<br />

1<br />

2<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.<br />

32


3<br />

4<br />

5 6<br />

3. BREITLING - NAVITIMER B12 CHRONOGRAAF<br />

41 COSMONAUTE<br />

Een speciale editie om de 140e verjaardag van het merk te vieren.<br />

7<br />

4. BAUME & MERCIER - RIVIERA BAUMATIC 10769<br />

Een titanium bezel gecombineerd met een stalen kast.<br />

5. CHOPARD - L.U.C QUATTRO SPIRIT 25<br />

Uurwerk met verspringende uren, met zwarte wijzerplaat<br />

in grand feu-email.<br />

6. FRANCK MULLER - VANGUARD COLOR DREAMS<br />

LIMITED EDITION LVD<br />

Een artistieke samenwerking met de Nederlandse<br />

kunstenares Loes Van <strong>De</strong>lft.<br />

7. GRAND SEIKO - SPORT COLLECTION CALIBER 9R<br />

20TH ANNIVERSARY<br />

Jubileummodel ter ere van 20 jaar van het beroemde<br />

9R Spring Drive uurwerk.<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.<br />

33


1<br />

2<br />

4<br />

3<br />

1. HAMILTON - JAZZMASTER OPEN HEART<br />

<strong>De</strong> wijzerplaat biedt een glimp van het automatische uurwerk.<br />

2. HERMÈS – ARCEAU CHORUS STELLARUM<br />

Een complicatie die de sprong van een paard op de wijzerplaat<br />

animeert.<br />

3. H. MOSER & CIE – PIONEER CENTRE SECONDS<br />

CITRUS GREEN<br />

Gedurfde kleuren winnen het van fijne horlogerie.<br />

4. HUBLOT - BIG BANG MP11 - WATERBLAUW SAFFIER<br />

Een kast volledig uit saffier, en een uurwerk met een gangreserve<br />

van 14 dagen.<br />

5<br />

5. IWC – PORTUGIESER ETERNAL CALENDAR<br />

Een eeuwigdurende kalender met maanfasen gepland<br />

voor de eeuwigheid...<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.<br />

34


6<br />

7<br />

8<br />

6. JAEGER-LECOULTRE – DUOMÈTRE QUANTIÈME LUNAIRE<br />

Een complicatiehorloge met blauwe wijzerplaat en een kast die geïnspireerd<br />

is op de zakhorloges van weleer.<br />

7. LONGINES – CONQUEST HÉRITAGE CENTRAL POWER RESERVE<br />

Dit model viert de 70e verjaardag van deze collectie.<br />

8. NOMOS - TANGENTE 38 DATUM POPORANJE<br />

Het klassieke model in een reeks kleuren om 175 jaar handwerk in Glasshütte,<br />

Duitsland te vieren.<br />

9. OMEGA – SPEEDMASTER MOONWATCH<br />

Een ultrawitte wijzerplaat voor het horloge dat sinds 1965 door<br />

NASA-astronauten wordt gedragen.<br />

10. PARMIGIANI FLEURIER – TORIC PETITE SECONDE<br />

<strong>De</strong> terugkeer van een minimalistische klassieker,<br />

tot en met de kleur van de wijzerplaat.<br />

10<br />

9<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.<br />

35


2<br />

1<br />

4<br />

3<br />

1. PATEK PHILIPPE – REF 5330G WORLD TIME<br />

Een datumcomplicatie gesynchroniseerd met de plaatselijke tijd.<br />

2. PEQUIGNET – ROYALE TOURBILLON<br />

Een primeur voor de Franse fabrikant..<br />

3. RADO – ANATOM<br />

Drie nieuwe kleuren om de 40e verjaardag van de collectie te vieren: blauw, groen en cognac.<br />

4. RESSENCE - TYPE 1<br />

Een kleurrijke animatie in afwachting van meer nieuwe producten dit jaar.<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.<br />

36


5<br />

6<br />

5. ROLEX -PERPETUAL 1908<br />

<strong>De</strong> 2024-versie in platinum van een nieuwe collectie die in 2023 werd<br />

gelanceerd.<br />

7<br />

6. TAG HEUER – CARRERA CHRONOGRAPH SKIPPER<br />

Gouden model met Heuer 02 kaliber in een versie ontworpen voor<br />

regattatijdmeting.<br />

7. TISSOT - PRX POWERMATIC 80 DAMIAN LILLARD SPECIAL EDITION<br />

NBA All-Star Damian Lillard tekent deze Special Edition<br />

van de iconische PRX.<br />

8. TUDOR - LA BLACK BAY 58 18K<br />

Geelgoud veroverde zelfs sporthorloges.<br />

9. ZENITH – DEFY SKYLINE CHRONOGRAPH<br />

Een klassiek model dat werd bijgewerkt maar nog steeds is uitgerust<br />

met het beroemde El Primero-uurwerk.<br />

9<br />

8<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.<br />

37


PORTRET<br />

Afgelopen herfst publiceerde<br />

de Franstalige<br />

uitgever Kennes de officiële<br />

biografie van de<br />

‘beste hockeykeeper<br />

ter wereld’ of nog, The<br />

Wall, perfect tweetalig<br />

en even patriottisch als<br />

atletisch. Het project van het boek lag voor de<br />

hand: “Ik houd een grateful book bij en ik heb<br />

een goed geheugen, dus ik kan net zo goed alles<br />

opschrijven, want dingen worden snel vergeten,”<br />

legt <strong>Vanasch</strong> uit. “Het is een goede manier om<br />

mezelf in perspectief te plaatsen, om de kostbare<br />

momenten met mijn vrouw en kinderen te<br />

herinneren en om alles te bewaren wat we met<br />

de Red Lions hebben meegemaakt.”<br />

<strong>Vincent</strong> <strong>Vanasch</strong> heeft inderdaad een goed geheugen,<br />

en een gesprek van iets meer dan een<br />

uur getuigt net zo goed van zijn sportieve vastberadenheid<br />

als van zijn menselijke warmte. Het<br />

was meteen een gelegenheid om de balans op<br />

te maken, slechts een paar maanden verwijderd<br />

van de Spelen in Parijs, waar hij ons nationale<br />

doel natuurlijk hoopt te verdedigen. Vorig jaar<br />

werden de Red Lions tweede op de Wereldkampioenschappen<br />

en eindigden ze derde op<br />

de Europese Kampioenschappen. Afgelopen februari<br />

verzekerden ze zich van hun ticket voor de<br />

Olympische Spelen in Parijs, waar ze de titel die<br />

ze in Tokio wonnen zullen verdedigen.<br />

VINCENT VANASCH<br />

ÉN VERDEDIGINGSMUUR<br />

ÉN ZEEF VAN EMOTIES<br />

Tegen half juni zullen we officieel weten of The Wall – de bijnaam<br />

van doelman <strong>Vincent</strong> <strong>Vanasch</strong> – opnieuw van de partij is met<br />

de Red Lions op de Spelen in Parijs. Thuis op bezoek bij de time<br />

keeper van zijn team.<br />

Serge Vanmaercke<br />

London calling<br />

“Ik kreeg de bijnaam The Wall na een wedstrijd<br />

op de Olympische Spelen in Londen in 2012,<br />

een match tegen India, toen ik 15 reddingen uitvoerde<br />

tijdens en ondoordringbaar leek. Als een<br />

<strong>muur</strong>. Aan het einde van die wedstrijd kwam ik<br />

een minuut na iedereen aan in de kleedkamer,<br />

en al mijn teamgenoten stonden me met groot<br />

applaus op te wachten. Ik krijg nog steeds kippenvel<br />

als ik eraan terugdenk. Toen zag iedereen<br />

dat ik ballen kan tegenhouden, dat ik een goede<br />

techniek bezit en dat ik ook een bijzonder emotionele<br />

kant heb. The Wall staat echt voor mijn<br />

passie en mijn trots. Het betekent méér dan een<br />

positie op het veld.”<br />

<strong>Miles</strong> - <strong>De</strong> Olympische Spelen in Parijs<br />

staan voor de deur. Wat vind je van de<br />

aanloop ernaartoe, en wanneer maakt de<br />

bondscoach zijn officiële lijst bekend?<br />

<strong>Vincent</strong> <strong>Vanasch</strong> - We verwachten de officiële<br />

selectie in juni. Dat is laat, maar zo gaat dat in<br />

de topsport. Je kunt nooit ergens zeker van zijn,<br />

omdat er jonge mensen achter je opgroeien. Je<br />

moet ook rekening houden met je conditie van<br />

het moment. Leeftijd is minder belangrijk, want<br />

een keeper is een beetje als een goede wijn die<br />

met de jaren beter wordt. <strong>De</strong> ervaring van 255<br />

nationale selecties telt mee. Maar… voor alles is<br />

een tijd. Fysiek voel ik me geweldig en mentaal<br />

<strong>Vincent</strong> <strong>Vanasch</strong>,<br />

de time keeper van<br />

zijn team: minzaam<br />

doch vastberaden.<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.<br />

38


Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.<br />

39


© Belga Dirk Waem<br />

1<br />

nog beter. Wat mij betreft ben ik klaar voor deze<br />

Olympiade en zelfs voor de volgende.<br />

2<br />

M - Ervan uitgaand dat je wordt<br />

geselecteerd, hoe zien de komende<br />

maanden er dan uit in de aanloop naar Parijs?<br />

VV - Van 20 mei tot eind juni spelen we<br />

12 wedstrijden met de Red Lions. Ik denk dat de<br />

bondscoach midden juni zijn beslissing neemt.<br />

We hebben dan nog vier wedstrijden over om<br />

als Olympisch team te spelen. Er worden twee<br />

keepers geselecteerd. Eén voor op de tribune<br />

en één voor op het veld.<br />

M - Helpen je karakter en jou op<br />

het eerste gezicht zeer minzame<br />

persoonlijkheid je bij het spel?<br />

VV - Wacht maar tot ik mijn helm opzet... Ik vier<br />

elke redding die ik maak omdat de aanvaller<br />

daarna aan zijn stick zit te knagen. Zijn zelfvertrouwen<br />

neemt af, terwijl onze spelers aan<br />

zelfvertrouwen winnen. Voor een keeper is een<br />

fout fataal, hij is de laatste verdedigingslinie.<br />

Daarna is er geen sprake meer van verstoppen<br />

tussen de spelers op de bank. We moeten op<br />

1. <strong>De</strong> keeper van<br />

de Red Lions wordt<br />

verrast nadat hij op<br />

7 augustus 2021 de<br />

Olympische titel in<br />

Tokio wint.<br />

2. <strong>De</strong> triomfantelijke<br />

terugkeer naar België<br />

in augustus 2021, na<br />

de Spelen van Tokio.<br />

<strong>Vincent</strong> <strong>Vanasch</strong> knijpt<br />

nog steeds in zijn arm.<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.<br />

40<br />

© Belga Virginie Lefour


“JE KUNT VOOR TWEE KEER NIETS EEN<br />

HOCKEYWEDSTRIJD MET TOPSPELERS<br />

BIJWONEN. HET IS EEN BEETJE HET<br />

TEGENOVERGESTELDE VAN WAT<br />

ER IN HET VOETBAL GEBEURT.”<br />

het veld blijven tot het laatste fluitsignaal. Zo<br />

bouw je karakter op. Ik was erg open voor iedereen.<br />

Misschien een beetje te. Misschien ook<br />

wel een beetje te aardig. Dat is allemaal veranderd,<br />

maar ik ben nog steeds mezelf. Tien jaar<br />

geleden vierde ik mijn stops niet zoals nu. Daar<br />

is niets arrogants aan. Het is gewoon een manier<br />

om in de hoofden van je tegenstanders te<br />

kruipen, om je imposant te tonen. Bovendien is<br />

een hockeykeeper een beetje als een tweede<br />

coach op het veld die zijn teamgenoten mee<br />

moet motiveren.<br />

en toegevingen gedaan.<br />

Het lidmaatschap van een<br />

club en een hockeyuitrusting<br />

zijn niet goedkoop, dat<br />

klopt wel. Anderzijds kan je<br />

voor een appel en een ei een<br />

hockeywedstrijd met topspelers<br />

bijwonen. Een beetje het<br />

tegenovergestelde van wat<br />

er in het voetbal<br />

gebeurt.<br />

Wij worden bijlange<br />

niet even veel betaald<br />

als voetballers. Aan het<br />

eind van zijn carrière zal<br />

de bankrekening van<br />

een Red Lions-doelman<br />

in de verste verte niet gelijken<br />

op die van een Red<br />

<strong>De</strong>vils-doelman... n<br />

M - Een van je recente sponsors is het<br />

horlogemerk Frederique Constant:<br />

ben je een fan van horloges?<br />

VV - Ik kende ze al van naam, en toen<br />

kreeg ik de kans om ze beter te leren<br />

kennen en precies te zien wat ze doen.<br />

Ik heb de tijd genomen om erachter<br />

te komen waar ze voor staan. Ik ben<br />

namelijk niet geïnteresseerd in<br />

een marketingcampagne met<br />

een horloge om je pols als het<br />

daarbij eindigt. Ik heb de passie<br />

achter het maken van<br />

de horloges gezien. Verder<br />

waardeer ik de kwaliteit van<br />

een eerlijk product dat betaalbaarder<br />

is dan andere<br />

en tegelijk toch voortreffelijk.<br />

M - Hockey, een harde sport<br />

voor de rug, en hockey, een<br />

sport voor rijken: wat vind je daarvan?<br />

VV - Ik zou niet zeggen dat het slecht voor je<br />

rug is, want als je de bal hebt, houd je hem 5 of<br />

10 seconden vast vooraleer je een pass geeft of<br />

op het doel schiet, en de rest van de tijd loop je<br />

gewoon rechtop. <strong>De</strong> keeper van zijn kant blijft<br />

de hele tijd in een natuurlijke actieve positie<br />

staan om naar links of rechts te springen. En…<br />

als we over de sport voor rijke mensen spreken:<br />

ik ken spelers uit zowel Brasschaat als Molenbeek.<br />

Ik daag iedereen uit om mijn ouders op<br />

te zoeken. Ze woonden met 5 kinderen in een<br />

kleine flat in Evere, en allemaal speelden we<br />

hockey. Ze hebben enorme offers gebracht<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.<br />

41<br />

Vriendelijk en<br />

open... maar<br />

wacht tot<br />

The Wall zijn<br />

helm opzet!


DOSSIER HORLOGERIE<br />

HORLOGEMAKER UIT<br />

BASTOGNE GAAT HOGEROP<br />

<strong>De</strong> Belgische zakenman Jean-Pierre Lutgen, bedenker van het merk Ice-Watch – dat sinds<br />

2009 bijna 30 miljoen Made in China-horloges verkocht – breidde zijn horlogemakersportfolio<br />

uit met het Swiss Made-merk WatchPeople, dat vanaf nu verkrijgbaar is.<br />

Serge Vanmaercke<br />

1<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.<br />

42


Op dezelfde vlucht met een<br />

kleurrijk fungehalte, kiest<br />

Jean-Pierre Lutgen nu<br />

voor een upgrade uit de<br />

Eco-klasse van Ice-Watch<br />

naar de Business Standard-klasse<br />

van Watch-<br />

People. Dankzij een kleine<br />

prijsopslag voor een Swiss Made-merk, kunnen we<br />

de Made in China-bashing achter ons laten.<br />

<strong>De</strong> WatchPeople-collectie blijft heel toegankelijk geprijsd,<br />

zelfs met het Zwitserse uurwerk in een makelij<br />

en assemblage van Ronda. WatchPeople haalde zijn<br />

inspiratie uit het ontwerp van horlogemakersiconen<br />

als de Tank van Cartier, in een ontwerp van Louis<br />

Cartier, of de Nautilus van Patek Philippe ontworpen<br />

door Gerald Genta. Van inspiratie zette het<br />

merk de stap naar transformatie door de introductie<br />

van een kleurrijke funfactor.<br />

Ice-Watch was al eerder vertrouwd met die<br />

praktijk. <strong>De</strong>nk aan het horloge dat vanaf zijn<br />

lancering bekend stond als de ‘plastic Rolex’,<br />

en recenter nog met zijn Boliday-model, dat<br />

schatplichtig is aan de karakteristieke tonneauvorm<br />

van het merk Richard Mille. We<br />

kunnen ook niet voorbij de Apple Watch-look,<br />

ontworpen door Marc Newson, die de inspiratie<br />

vormde voor het nieuwe Ice Smart Two<br />

connected-horloge, dat voor minder dan 100<br />

euro het jouwe is.<br />

In 2023 verkocht Ice-Watch in totaal 789.000<br />

horloges, waarvan 284.000 Ice Smart One geconnecteerde<br />

horloges. En de ambities voor het<br />

lopende boekjaar zijn hoog.<br />

Trend<br />

Je moet lef hebben, en Jean-Pierre Lutgen heeft dat<br />

zeker… tot groot genoegen van horlogeliefhebbers<br />

met een lichte portemonnee en anderen met een<br />

meer gevulde. Alle delen ze een fijn gevoel voor humor.<br />

Al effende Lutgen meer dan eens de weg, hij staat<br />

niet alleen in zijn aanpak: Longines en Casio bieden<br />

op hun eigen manier een Tank aan, terwijl Swatch<br />

onlangs een succesvolle operatie uitvoerde door een<br />

Moonswatch-collectie te lanceren op basis van Omega’s<br />

emblematische Speedmaster Moonwatch, en<br />

ook nog een Scuba Fifty Fathoms-collectie geïnspireerd<br />

op het iconische Fifty Fathoms-duikershorloge<br />

van Blancpain.<br />

Weliswaar behoren die laatste drie merken allemaal<br />

tot de Swatch Group en is dat alles een kwestie van<br />

wederzijdse toestemming of zelfs samenwerking.<br />

Toch moeten we oog hebben voor de speelse transformatie,<br />

tegen een lagere prijs, van een topmodel<br />

uit het luxesegment.<br />

Net als high-end-horloges zullen de dragers van<br />

Ice-Watches en nu vooral de WatchPeople-modellen<br />

graag met hun polsen pronken, en zo vaker een glimlach<br />

dan begeerte opwekken.<br />

Heel wat fun, dus!<br />

Nieuwe start<br />

Jean-Pierre Lutgen werd in 1965 in Bastogne geboren<br />

in een familie van politici. Hij studeerde politieke wetenschappen<br />

aan de Université de Louvain. Als jonge<br />

man richtte hij Tonton Lulu op, een bedrijf voor promotionele<br />

producten (pins, muismatten,...). Hij reisde<br />

daarvoor regelmatig naar Azië waar hij de mensen<br />

ontmoette die tot de oprichting van Ice-Watch zouden<br />

leiden.<br />

In 2009 presenteerde Lutgen Ice-Watch op de inmiddels<br />

verdwenen beurs Baselworld, met de catchy<br />

slogan Change You Can, geïnspireerd op het Yes<br />

2<br />

1. Jean-Pierre Lutgen, een<br />

beeldenstormer-horlogemaker<br />

met gevoel voor humor.<br />

2. <strong>De</strong> Boliday van Ice-Watch,<br />

een nieuwe vrouwelijke<br />

vorm die vanaf deze zomer<br />

verkrijgbaar zal zijn in een<br />

heren- en kinderversie.<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.<br />

43


We Can van de verkiezingscampagne van<br />

Barack Obama, én een spaarpotverpakking<br />

in de vorm van een inklikbaar blokje, dat<br />

na een klacht van Lego geen lang leven<br />

beschoren was.<br />

Sindsdien verkocht het merk bijna<br />

30 miljoen in China gemaakte<br />

horloges. Je vindt ze in meer dan<br />

4.000 verkooppunten wereldwijd,<br />

waaronder bijna 300 in België.<br />

Zoals veel merken leed Ice-Watch<br />

echter onder de pandemie. Hoe<br />

versterkt een nieuw merk de vitaliteit<br />

van het bedrijf uit Bastogne?<br />

“Ice-Watch is gaandeweg, omwille<br />

van verschillende redenen, vrouwelijker<br />

geworden,” aldus Lutgen. “Het<br />

merk was ook een beetje verouderd,”<br />

geeft hij toe. “Net als ikzelf zijn de oorspronkelijke<br />

klanten nu 15 jaar ouder. Er is<br />

dus een jonger publiek dat Ice-Watch vandaag<br />

nog niet kent. Daarom lanceren we deze nieuwe,<br />

atypische Boliday voor Ice-Watch. Bij ons kan een<br />

kast vijf of zes jaar lang in talloze collecties worden gebruikt,<br />

en dan raakt het model uitgeput en smelt de<br />

klantenkring. Vandaar dit nieuwe Boliday-model, voor<br />

dames, dat deze zomer zal worden voortgezet door<br />

modellen voor heren en kinderen. In de toekomst zal<br />

het bovendien verkrijgbaar zijn in verschillende ontwerpen,<br />

dit om de massamarkt aan te spreken. Het<br />

doel van Boliday is een nieuw type klant aan te spreken.<br />

<strong>De</strong> vorm en prijs zijn anders. Eerdere modellen<br />

van Ice-Watch genereerden almaar minder reacties<br />

1<br />

van influencers, terwijl de Boliday een<br />

hit is, met miljoenen views. Dus bij Ice-<br />

Watch gaan we ook iets hoger in de<br />

markt zitten en diversifiëren we ons<br />

naar digitale en smartproducten.”<br />

Identiteit<br />

WatchPeople komt niet uit<br />

het niets. Het merk dat op de<br />

achtergrond bleef, werd onlangs<br />

overgenomen van de Duitse<br />

groep Thomas Sabo, die het op<br />

internationale schaal op discrete<br />

wijze had ontwikkeld. Ambitie:<br />

50.000 tot 100.000 horloges per<br />

jaar maken voor maximaal 500<br />

verkooppunten wereldwijd, waaronder<br />

een dertigtal in België.<br />

“Afhankelijk van hun ervaring met horloges<br />

zullen consumenten het makkelijker<br />

of moeilijker vinden met WatchPeople, want je ziet<br />

snel waar de inspiratie voor bepaalde modellen vandaan<br />

komt,” grapt Jean-Pierre Lutgen.<br />

Volgens hem is Watch People een compleet ander<br />

aanbod, omdat het in Zwitserland is gemaakt, met<br />

een Ronda-uurwerk en-assemblage, een saffierglas en<br />

iconische vormen die Ice-Watch niet gebruikt.<br />

<strong>De</strong> zakenman maakt geen geheim van zijn inspiratiebronnen.<br />

Niettemin benadrukt hij gelijk ook de unieke<br />

identiteit van zijn producten. “Wie de grootste promoties<br />

maakt, haalt de reputatie binnen,” benadrukt hij.<br />

“Ons allereerste Ice Forever-model, dat sommigen de<br />

1. Het Ice Smart Two connectedhorloge,<br />

dat slechts een paar<br />

maanden na de One werd<br />

uitgebracht, lijkt nog meer<br />

op het inspirerend model.<br />

2a+2b+2c. <strong>De</strong> nieuwe<br />

WatchPeople-modellen.<br />

Van links naar rechts: de WP1,<br />

WP4 en WP6. <strong>De</strong> numerieke<br />

volgorde suggereert dat<br />

de gaten binnenkort zullen<br />

worden opgevuld.<br />

2a 2b 2c<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.<br />

44


‘plastic Rolex’ noemden, was een Ice-Watch.<br />

Het was geen Rolex. Iedereen wist meteen<br />

dat het om een Ice-Watch ging.<br />

Met de leuke, kleurrijke, betaalbare<br />

en gedurfde kant van het bedrijf uit<br />

Bastogne lijkt de transformatie tegen<br />

lage kosten soms een kracht uit<br />

te stralen die het originele product<br />

(waar het naar verwijst) niet biedt. <strong>De</strong><br />

transformaties die we doorvoerden,<br />

hebben ons een echte identiteit gegeven.<br />

Wij maken geen kopieën die<br />

onder een jas op het strand of in toeristische<br />

gebieden worden verkocht.”<br />

Zullen een geconnecteerd horloge<br />

en een nieuwe tonneauvorm voor Ice-<br />

Watch, evenals een nieuw merk, de negatieve<br />

gevolgen van de pandemie kunnen<br />

tegengaan?<br />

Lutgen: “In 2023 produceerde Ice-Watch<br />

bijna 800.000 horloges. Met WatchPeople<br />

streven we er niet naar om ons bij die enorme<br />

markt van Ice-Watch aan te sluiten. Als ik er 50.000<br />

of 100.000 produceer, ben ik al heel blij. Dit jaar zouden<br />

we een productie van 1,2 miljoen horloges en een<br />

omzet van iets minder dan 40 miljoen euro moeten<br />

halen, na de 28 miljoen die tijdens de covidperiode<br />

werd behaald.”<br />

Kunst en horlogerie<br />

4<br />

Communicatie kan wonderlijke effecten hebben,<br />

maar hoe verklaart Jean-Pierre Lutgen dat een verouderd<br />

object als een horloge vandaag<br />

de dag nog steeds zo succesvol<br />

is?<br />

“Horlogemaken kan je vergelijken<br />

met kunst,” zegt hij. “Kunst en<br />

horlogemaken hebben veel<br />

met elkaar gemeen. Geen<br />

van beide moet je in huis halen<br />

om fatsoenlijk te leven…<br />

maar we herinneren ons<br />

vaak het moment waarop we<br />

een horloge of een schilderij<br />

kochten. Het zijn emotioneel<br />

geladen gebeurtenissen.<br />

Net als kunst omsluit horlogemaken<br />

een ongelooflijke<br />

creatieve energie. Al gaat het<br />

bij een horloge slechts om een<br />

paar vierkante centimeter. Voor<br />

zover ik weet, is er geen enkel ander<br />

product met zulke beperkte afmetingen<br />

dat zulke grote prijsverschillen kan vertonen,<br />

variërend van 50 euro tot 5 miljoen euro. Het is dus<br />

een spannende uitdaging om je eigen kleine segment<br />

te kunnen creëren.”<br />

Een geslaagde operatie, als we kijken naar de eerste<br />

reacties op de recente Inhorgentabeurs in München,<br />

waar WatchPeople voor het eerst werd gepresenteerd.<br />

Een getransformeerd icoon heeft zeker<br />

niet de status van het origineel. Anderzijds hoef je<br />

niet per se blut te zijn om een WatchPeople aan te<br />

kopen, als het horloge een wind van vrijheid en brutaliteit<br />

door je hoofd kan laten waaien. n<br />

3a+ 3b+3c. Inspirerende<br />

modellen met van links naar<br />

rechts de PRX van Tissot,<br />

de Nautilus van Patek Philippe<br />

en de Tank van Cartier.<br />

4. <strong>De</strong> Apple Watch: «het»<br />

verbonden horloge in de sector<br />

heeft niets te vrezen, maar kan<br />

nu worden aangemoedigd om<br />

zijn prijs te verlagen. Er is niets<br />

mis met dromen.<br />

3a<br />

3b<br />

3c<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.<br />

45


DOSSIER HORLOGES<br />

GEWOON BUITENGEWOON<br />

Natuurlijk presenteerden grote merken veel mooie modellen begin dit jaar ter gelegenheid van<br />

Watches en Wonders en andere events. Voor uitzonderlijk buitengewoon gerief klop je dan weer<br />

beter aan bij sommige onafhankelijke merken. Een selectie van vijftien bijzondere polshorloges.<br />

Ben Herremans<br />

Sinds 2016 biedt Watches & Wonders Genève in zijn<br />

– apart van gevestigde namen geplaatste – Carré des<br />

Horlogers ook ruimte voor kleinere, alternatieve en veelal<br />

innovatieve labels. En net zij kleuren vaak buiten de<br />

lijntjes. Bovendien sloot de sector zich ook ditmaal niet<br />

op binnen de muren van Palexpo, de Zwitserse versie<br />

van Brussels Expo (zie p 50).<br />

Op zoek naar bijzonder originele en excentrieke realisaties<br />

verkende <strong>Miles</strong> ook de parallelle circuits rond Watches & Wonders<br />

Geneva 2024. Wij botsten er op tal van bijzondere tijdinstrumenten. <strong>De</strong><br />

volgende vijftien modellen zijn een lust voor het oog en… tarten de verbeelding.<br />

n<br />

1<br />

2<br />

3<br />

1. BEAUREGARD - ULYSSE<br />

In een beperkte editie van slechts 10 exemplaren pakt dit horloge uit met<br />

een wijzerplaat waarin 68 pure aquamarijnstenen in delicate kleuren het<br />

licht weerspiegelen, dit dankzij een onderliggende schijf van paarlemoer.<br />

<strong>De</strong> gedecentraliseerde wijzers lijken te dansen op dit kantwerk van glas<br />

en goud.<br />

2. JACOB & CO - ASTRONOMIA RÉGULATEUR<br />

Dit 3D-uurwerk (250 exemplaren) heeft aparte displays voor uren,<br />

minuten en seconden. Ze zweven boven het verticaal roterend platform<br />

waarop ze gemonteerd zijn. <strong>De</strong> vliegende tourbillon en de drie displays<br />

draaien synchroon met het platform, en voeren in 60 seconden een<br />

volledige rotatie uit.<br />

3. SPACEONE - TELLURIUM<br />

Gemaakt van titanium grade 5 maakt dit uurwerk op de wijzerplaat de<br />

beweging van de aarde en maan rond de zon aanschouwelijk. Ze draaien<br />

rond een ruimteblauw gekleurde ionische schijf. Om middernacht<br />

verspringt de datum op 6 uur. <strong>De</strong> Tellurium oogt als een ruimtecapsule,<br />

de kroon als een vliegtuigmotor.<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.<br />

46


4<br />

5<br />

7<br />

6<br />

4. KRAYON - ANYWHERE FOR JEAN TODT<br />

<strong>De</strong> Anywhere onthult het aantal uren daglicht op een lichtgekleurde<br />

cirkel en de nacht op een donkere. Het raakpunt van de cirkels komt<br />

overeen met zonsopgang en -ondergang. Dit unieke exemplaar huldigt<br />

Genevois en autosportbaas Jean Todt op een wijzerplaat naar <strong>Vincent</strong><br />

Van Goghs Sterrennacht.<br />

5. BYRNE - GOLF LIMITED EDITION<br />

Eén horloge, vier gezichten. Byrne verbluft met een complicatie/animatie<br />

die de wijzerplaat om de 24 uur (of op verzoek) een andere aanblik geeft:<br />

Romeinse en Arabische indexen, spookverschijning, geheim nummer<br />

van nul tot negen. Het merk lanceert nu ook een grasgroene versie met<br />

golfsymbolen.<br />

6. ARTYA - CURVY PURITY TOURBILLON<br />

Om zijn 15e verjaardag en de eerste deelname aan Watches & Wonders<br />

te vieren, introduceert ArtyA dit wonder van transparantie. Vier nieuwe<br />

kasten – waaronder deze vuurrode Ruby van saffierglas – borduren<br />

voort op het Purity-concept uit 2021 en ontbloten een kolossaal grote<br />

vliegende tourbillon (18 mm).<br />

7. BOVET – RÉCITAL 28<br />

Dat de zomertijd (DST of daylight saving time) niet universeel wordt<br />

ingevoerd, is een probleem voor worldtimers. <strong>De</strong> Récital 28 geeft niet alleen<br />

de 24 tijdzones op aarde weer, maar kan ingesteld worden op coordinated<br />

universal time (UTC), American summertime (AST), European and American<br />

summertime (EAS) of European wintertime (EWT).<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.<br />

47


1<br />

2<br />

4<br />

3<br />

1. F.P. JOURNE - GINO’S DREAM<br />

Bij de 10e verjaardag van de Élégante huldigt François-Paul Journe zijn in<br />

2021 overleden vriend Serge Cukrowicz, de flamboyante medeoprichter<br />

van Montres Journe SA, vooral bekend als Gino. Gino’s Dream draagt<br />

dankzij keramisch glas alle kleuren van de regenboog. En ook nog: 52<br />

baguettes op de lunette.<br />

3. HAUTLENCE - HLXX<br />

Voor zijn 20e verjaardag stopt Hautlence de A20, het kaliber waarmee<br />

het debuteerde, in een grote kast (37.0 x 45.0 x 11.75 mm) met de vorm<br />

van een tv-scherm: rechthoekig met afgeronde randen. <strong>De</strong> HLXX slaat<br />

een brug tussen verleden, heden en toekomst van het merk. In titanium,<br />

zonder lugs.<br />

2. GUEBLY - PROLOGUE CHAPITRE 1<br />

Verzamelaar Adnane Kerd richtte vijf jaar geleden zijn eigen merk<br />

op (met de naam van een mediterrane wind), omringde zich met<br />

specialisten en presenteert nu zijn eerste horloge in titanium, een<br />

opvallend blauw en fijne guilloche. <strong>De</strong> seconden worden op 6 uur<br />

weergegeven op een schaal van 120 graden.<br />

4. HYT - T1<br />

Gelanceerd in 2012 geeft HYT de tijd weer met vloeistoffen. Dit jaar<br />

verrast het merk met de collectie T1: hybride uurwerken waarvan het<br />

formaat aanmerkelijk kleiner is dan de voorgangers: van 50 mm naar<br />

45 mm, een waar hoogstandje van hydromechaniek. Vier modellen,<br />

waaronder een zalmroze.<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.<br />

48


7<br />

5. MB&F - M.A.D. 1 ‘TIME<br />

TO LOVE’<br />

MB&F onthult zijn eerste M.A.D.-<br />

collectie die het aan<br />

een externe designer<br />

toevertrouwde. <strong>De</strong> Franse<br />

modeontwerper Jean-Charles<br />

de Castelbajac rustte de<br />

M.A.D. 1 uit met een<br />

driebladige rotor met<br />

zijn signatuurpalet:<br />

rood voor passie, blauw<br />

voor hoop, geel voor<br />

menselijke warmte.<br />

6. LOUIS MOINET -<br />

ASTRONEF TECHNO<br />

Het nieuwste opus van eigenaar<br />

en creatief directeur Jean-<br />

Marie Schaller: gegraveerde<br />

micro-elektronische circuits<br />

in een siliconen wafelvorm,<br />

gekoppeld aan een dubbele<br />

satelliet-tourbillon. <strong>De</strong> twee<br />

tourbillonkooien draaien rond<br />

op de wijzerplaat en aligneren<br />

zich om de 3 minuten en 20<br />

seconden.<br />

5<br />

7. U-BOAT - CLASSICO<br />

CHRONO TUNGSTENO<br />

<strong>De</strong> Classico Chrono 45 mm<br />

krijgt drie nieuwe versies: beige,<br />

groene en zwarte wijzerplaat.<br />

<strong>De</strong> bezel is van wolfraam,<br />

een keihard metaal (zie<br />

pantsermaterialen, omhulsels<br />

van kogels en granaten).<br />

Datumvenster op 3 uur.<br />

In de buurt zie je de tellers<br />

waarvan er twee elkaar<br />

overlappen<br />

op 6 en 7 uur.<br />

8. JACQUET DROZ -<br />

TOURBILLON SKELET<br />

CERAMIC SKULL PINK<br />

POINTILISM<br />

Zelden zag de dood er zo goed<br />

uit als in dit geskeletteerde<br />

horloge: een met de hand<br />

gegraveerde en met meer dan<br />

3000 stippen geschilderde roze<br />

schedel in een kast van intens<br />

zwarte keramiek. Bovenaan<br />

schuilt de tourbillon die de<br />

gedecentraliseerde uren en<br />

minuten op 6 uur weerspiegelt.<br />

Chic en een beetje punk.<br />

8<br />

6<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.<br />

49


Het Hôtel Beau-Rivage biedt<br />

onderdak aan een vijftigtal<br />

topmerken tijdens de<br />

Watches and Wonders-beurs.<br />

© BelgaImage<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.<br />

50


DOSSIER HORLOGES<br />

FYSIEKE BEURZEN IN HET DIGITALE TIJDPERK<br />

Watches and Wonders, het voormalige SIHH in Genève, lijkt het monopolie op het topsegment van de markt<br />

te hebben overgenomen sinds het einde van Baselworld, de vroegere reus onder de horlogebeurzen met<br />

tot 1700 exposanten aller aard. In zijn kielzog ontstonden andere initiatieven voor alle mogelijke assortimenten.<br />

Jules Gevaert<br />

<strong>De</strong> overblijvers van Baselworld,<br />

die hun heil niet vonden<br />

in de Watches and Wonders-formule<br />

van Genève,<br />

wendden zich tot lokale presentaties,<br />

kleinere beurzen of<br />

het Internet.<br />

Zowel de instapmodellen als<br />

de high-endmerken van de Swatch Group hadden<br />

Baselworld de rug al toegekeerd, lang voordat<br />

die beurs begon te verslappen en kort daarna de<br />

geest gaf.<br />

<strong>De</strong> voordelen van digitale presentaties voor de pers<br />

en de daling van het aantal multimerkverkooppunten<br />

in de detailhandel relativeren tot op zekere hoogte<br />

de behoefte van de sector om een beurs te houden.<br />

Al zijn de exposanten hier nog niet helemaal uit...<br />

We kunnen er nu eenmaal niet omheen dat een fysiek<br />

showmoment en hoogstaande ontmoetingen nog altijd<br />

heel wat spelers uit de sector weten te verleiden.<br />

Nieuwe formules<br />

Afhankelijk van hun prijsklasse en kwaliteit bieden<br />

sommige merken nieuwe producten aan op hun lokale<br />

markten. Andere bundelen hun krachten met kleine,<br />

beginnende beurzen. Nog andere merken kiezen voor<br />

presentaties in suites van luxehotels, met name in Genève<br />

tijdens de Watches and Wonders-periode... met<br />

het wereldwijde doelpubliek op een (edel)steenworp.<br />

In zijn uitgave van 8 april schatte het Zwitserse dagblad<br />

Time to Watches is een kleine<br />

maar groeiende beurs voor<br />

het middensegment, die nu al<br />

voor de derde keer plaatsvindt.<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.<br />

51


Le Temps het aantal presentaties rond het grote meer<br />

tijdens de periode van Watches and Wonders op zo’n<br />

250 tot 300 merken met nieuwe producten.<br />

<strong>De</strong> nieuwkomer Time to Watches, dat nu zijn derde<br />

jaargang ingaat, brengt al ongeveer vijftig exposanten<br />

uit het middensegment samen op de campus van de<br />

Haute Ecole d’Art et de <strong>De</strong>sign in Genève.<br />

Zo’n twintig merken die lid zijn van de Académie des<br />

Horlogers Créateurs Indépendants exposeren samen<br />

bij IceBergues in het stadscentrum, terwijl een dozijn<br />

zelfstandigen zich hebben verenigd in een concept retailer<br />

met de naam Watchmakers United.<br />

<strong>De</strong> Franck Muller-groep organiseert dan weer zijn eigen<br />

huisshow in Genthod, aan de rand van Genève.<br />

TIME TO WATCHES<br />

IS NU AAN ZIJN<br />

DERDE JAAR<br />

BEZIG EN TELT<br />

AL ZO’N VIJFTIG<br />

EXPOSANTEN.<br />

Verder vind je in verschillende chique hotels in de stad<br />

producten uit de topklasse, met als kers op de taart de<br />

Beau-Rivage, waar bijna 50 merken hun koffers met<br />

nieuwe producten neerpootten… en niet zomaar de<br />

eerste de beste.<br />

Volgend jaar in september wonen we ook de 5e editie<br />

van de Geneva Watch Days bij, een meer lokaal evenement<br />

waarop al 50 merken hun aanwezigheid hebben<br />

aangekondigd. We noemen al Blancpain, Breitling en<br />

Glashütte Original.<br />

Buiten Zwitserland<br />

Niet alles gebeurt tegenwoordig in Zwitserland. <strong>De</strong><br />

Dubai Watch Week, het SIAR (Salón Internacional<br />

Alta Relojería) in Mexico en vooral de Inhorgentabeurs<br />

in München, trekken steeds meer exposanten<br />

én bezoekers.<br />

Onze landgenoot Jean-Pierre Lutgen koos afgelopen<br />

februari voor Inhorgenta om zijn nieuwe merk WatchPeople<br />

te lanceren, naast zijn IceWatch-stand. En<br />

naast andere merken, waarvan sommige al eerder<br />

in Bazel hadden gestaan, waren er in München ook<br />

Casio, Junghans, Porsche <strong>De</strong>sign, Briston, Citizen,<br />

Edox, de Festina Lotus-groep, Garmin, Herbelin, Lip,<br />

MeisterSinger, de Movado groep, Victorinox,... noem<br />

maar op.<br />

Horlogeland Zwitserland let maar beter op zijn tellen. n<br />

Buiten Zwitserland trekt<br />

het in München gevestigde<br />

Inhorgenta steeds meer namen<br />

aan uit het instap- tot hogere<br />

middensegment.<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.<br />

52


MODE<br />

PARIJS EN OLYMPISCHE SPELEN<br />

ALS SPRINGPLANK<br />

Chique maatpakken voor atleten? Nu die straks het beste van zichzelf zullen geven in modehoofdstad Parijs,<br />

mocht het eens wat meer zijn. Zo kreeg Café Costume de kans de mannelijke atleten van Team Belgium<br />

en Paralympic Team Belgium te kleden. Voor het Belgische modelabel een kans uit de duizend.<br />

Veerle Windels<br />

gevoel van<br />

starten is er<br />

nog steeds”,<br />

zegt Bruno<br />

Van Gils, “al<br />

noemt iedereen<br />

ons<br />

“Het<br />

intussen een<br />

gevestigde waarde, en waren we vroeger<br />

een startup.” Wat hij bedoelt: ondernemen<br />

is geen makkie. <strong>De</strong> weg is er vaak een van<br />

vallen en opstaan, zelfs na 17 jaar. “We zijn<br />

er nog niet. In België kennen veel mensen<br />

ons nu wel, maar het zou fijn zijn ook op<br />

de internationale scene iets te kunnen betekenen.”<br />

Café Costume werd in 2006 opgericht door<br />

Bruno Van Gils en zijn twee nichten Angelique<br />

en Saskia. Drie telgen van een bekende<br />

herenmodefamilie. Intussen splitten hun<br />

wegen en ging Bruno alleen verder. ‘Alleen’<br />

als in: met een team van een dertigtal medewerkers<br />

die het merk de voorbije jaren<br />

op de kaart wisten te zetten.<br />

Bruno Julien Watrin, Van Gils, gespecialiseerd stichter van in 400 m en<br />

Café 400 m Costume: horde, nam “Het deel gevoel aan de presentatie<br />

van starten de officiële is er kledij nog steeds”. eind vorig jaar. In<br />

januari werd bij hem helaas teelbalkanker<br />

vastgesteld. <strong>De</strong>ze moedige athleet zal dus<br />

niet kunnen deelnemen aan de Spelen.<br />

Eigen concept<br />

Dat gebeurde door samenwerkingen met<br />

muzikanten als Soulwax, Bent Van Looy en<br />

Baloji, maar evengoed met kunstenaars als<br />

Sam Dillemans, die de pakken niet alleen<br />

heel eigenwijs dragen maar ook zelf ideeën<br />

aanbrengen. <strong>De</strong> groei van het bedrijf werd<br />

vooral in de hand gewerkt door de opening<br />

van eigen winkels. Dat gebeurde al in vijf<br />

steden: Antwerpen, Gent, Brussel, Kortrijk,<br />

en Brugge. Café Costume Hasselt gaat bovendien<br />

open in oktober dit jaar. “Om een<br />

merk neer te zetten moet je zelf je distributie<br />

verzorgen. Zo heb ik het geleerd”, vertelt<br />

Bruno, die een modeopleiding volgde aan<br />

de Antwerpse academie. “Ook al omdat we<br />

een service verkopen. Niks gaat hier zomaar<br />

off the rack de deur uit.” Dat betekent dat<br />

elke klant een pak aangemeten krijgt dat<br />

past. Er wordt bijgevolg gepraat over pasvorm,<br />

stoffenkeuze, algehele look & feel,<br />

voering. En er wordt gemeten. Dat gebeurt<br />

op afspraak zodat er tijd gemaakt wordt<br />

voor iedere individuele klant.<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.<br />

53


©Alexander Popelier<br />

1 2 3<br />

“Tartine en Vitrine”<br />

<strong>De</strong> Covid-19-periode bleek een harde dobber<br />

voor het label. Kennis ging verloren omdat er<br />

wel wat mensen andere oorden opzochten.<br />

Het duurde twee jaar voordat het human capital,<br />

zoals Bruno het noemt, opnieuw juist<br />

zat. “Die periode was heftig, maar heeft ons<br />

ook geleerd dat we niet alleen als merk maar<br />

ook als bedrijf duurzaam zijn. We hebben<br />

amper stock. We fabriceren wat we verkopen.<br />

Veel bedrijven doen dat sinds corona,<br />

wij doen dat echter al sinds ons prille begin!<br />

Toen bij ons de deuren dicht moesten, hadden<br />

we nauwelijks dode stock.”<br />

Voor Bruno is zakendoen een evenwicht vinden<br />

tussen tartine en vitrine. “Tartine staat<br />

voor wat als zoete broodjes over de toonbank<br />

gaat: pakken die verkocht worden aan bruidegoms<br />

in spe of aan heren die iets deftigs<br />

nodig hebben om te gaan werken. Die heren<br />

komen uit een breed publiek. Met vitrine<br />

bedoelt Bruno de stukken die in de etalage<br />

staan, de dingen waarmee je uitpakt. <strong>De</strong> collab’s,<br />

het imago en de marketing horen daar<br />

ook bij. “Een samenwerking met Baloji is fijn<br />

omdat het een zekere levenslust uitstraalt.<br />

Die man heeft als artiest grenzen verlegd, we<br />

maken zijn pakken al meer dan tien jaar. Voor<br />

video’s, voor optredens,… Hij is loyaal. Van de<br />

ene artiest gaat het dan naar de andere,<br />

want vaak worden er bruggetjes gelegd. Dat we dit nu zelf kunnen realiseren, voelt goed.<br />

is zo leuk werk om te doen.”<br />

<strong>De</strong> cirkel is rond.”<br />

Prestigieuze opdracht<br />

Voor elk wat wils<br />

Voor officiële aangelegenheden zullen Team Hoe de atleten er straks zullen uitzien? Best<br />

Belgium en Paralympic Team Belgium in Parijs<br />

gekleed worden door Caroline Biss voor dat de Olympische Spelen deze zomer in een<br />

wel galant en luxueus, wat wel mag als je weet<br />

de dames, Café Costume voor de heren en modestad als Parijs plaatsvinden. Een tip van<br />

Ambiorix, in het olympisch dorp en tijdens de sluier werd eind vorig jaar al opgelicht toen<br />

het reizen door Peak en Woody. Samsonite in de Skyhall van Brussels Airport een defilé<br />

zorgt voor de reiskoffers. <strong>De</strong> opdracht om werd georganiseerd, en enkele atleten als model<br />

meeliepen (zie foto’s). Toen zagen we al<br />

de atleten van Team Belgium en Paralympic<br />

Team Belgium te kleden voor de komende dat het om een grote collectie groot gaat. Voor<br />

Olympische Spelen verenigt het beste van de Spelen krijgen de atleten de keuze uit vier<br />

de twee – tartine en vitrine – werelden. <strong>De</strong> verschillende modellen van pakken, vier tops<br />

opdracht is omvangrijk: straks vertrekken er en twee soorten broeken. Verder is er keuze<br />

250 mannelijke atleten richting Parijs. Tegelijkertijd<br />

is het een prestigezaak. Bruno: “<strong>De</strong> door de Belgische kunstenaar Sammy Slab-<br />

uit drie verschillende voeringen, gecreëerd<br />

Olympische Spelen zijn ‘s werelds grootste binck. Die realiseerde drie werken die aan de<br />

evenement. Het is als een groot volksfeest. binnenkant van de jasjes worden geprint. <strong>De</strong><br />

Toch kan je je de vraag stellen waarom al die artworks gaan over het olympische thema, Parijs<br />

en sport. Wat dacht u van titels als In victo-<br />

designers het in het verleden ook al zo prestigieus<br />

vonden om hieraan mee te werken.” ry, In time en In color? <strong>De</strong> voeringen zullen dit<br />

<strong>De</strong> lijst is inderdaad lang: van Olivier Strelli tot jaar ook te vinden zijn in de winkels van Café<br />

Terre Bleue, van Scabal tot Stijn Helsen. Bruno:<br />

“Ik was een jongen van 16 toen ik in het de keuze van hun looks. Het is natuurlijk ui-<br />

Costume. “<strong>De</strong> atleten hadden wel inspraak in<br />

productiebedrijf van mijn vader en zijn twee terst belangrijk dat ze zich goed voelen”, aldus<br />

Bruno. Of hij zelf richting Parijs trekt, voor<br />

broers een foto zag hangen van het Olympische<br />

team, gekleed in pakken van Strelli. Ik de openingsceremonie? Niet, dus. “Heb je de<br />

herinner me dat ik dat heel cool vond. Dat prijskaartjes voor die avond al gezien?” n<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.<br />

54


4 5<br />

“DE ATLETEN HADDEN INSPRAAK IN DE<br />

KEUZE VAN HUN LOOKS. HET IS UITERST<br />

BELANGRIJK DAT ZE ZICH GOED VOELEN.”<br />

1. Bruno Van Gils, stichter van<br />

Café Costume: “Het gevoel<br />

van starten is er nog steeds”.<br />

2 + 3 + 4 + 5. Athleten<br />

presenteren de Café Costume<br />

kledij van Team Belgium en<br />

Paralympics Team Belgium<br />

bedoeld voor de officiële<br />

gelegenheden tijdens de<br />

Olympische spelen van Parijs<br />

2024. Van links naar rechts:<br />

Dylan Borlée (athletiek), Victor<br />

Vegnez (hockey), Joachim<br />

Gérard (tennis) en Lindsay <strong>De</strong><br />

Vylder (wielrennen).<br />

<strong>De</strong> kleuren van de Belgische<br />

vlag inspireerden de ontwerpers<br />

van de kledij voor Paralympic<br />

Team Belgium en Team Belgium<br />

tijdens de Olympische spelen<br />

van Parijs 2024.<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.<br />

55


REIZEN<br />

GAMBIA<br />

AFRIKA VOOR BEGINNERS<br />

<strong>De</strong> oude kolonialen zijn weg, Rusland en China hebben er niets te zoeken. Het leven<br />

bruist als de oceaan, de stranden ontstonden als uit het paradijs. Gambia als opmaat<br />

tot het zwarte continent: het is vrolijk overwinteren aan the smiling coast of Africa.<br />

Ben Herremans<br />

Is de bijbel racistisch? Het Oude Testament zonder Niet mijn woorden. Wel die van John Hanning Speke.<br />

twijfel. Wanneer Cham zijn vader Noah naakt en Ze dateren van 1863. Drie jaar eerder had deze Britse<br />

dronken ziet, vertelt hij het door aan zijn broers officier de bron van de Nijl ontdekt. <strong>De</strong> uitspraak van<br />

Sem en Jafet. Waarop Noah zich wreekt: Cham Speke stop ik in mijn bagage voor een reis naar Gambia.<br />

Verdwijnt ook in de koffer: Kintu, het machtige<br />

wordt zwart én slaaf. <strong>De</strong> vloek van Cham loopt<br />

door naar zijn nageslacht, de zwarte slaven uit epos waarin de Oegandese schrijfster Jennifer Nansubuga<br />

Makumbi de mondelinge verteltradities en<br />

Afrika. Martin Luther King noemde Cham “de<br />

stamvader van alle kleurlingen”.<br />

de zwarte magie van Afrika ontsluit – een verzameling<br />

“Het is mijn intentie het pure Afrika nauwkeurig te wonderlijke verhalen over nog een andere vloek.<br />

beschrijven […] Mocht het beeld dat oprijst duister zijn, Geen nood, beste lezer. Ik ben gevaccineerd tegen<br />

dan dienen we bij het zien van deze zonen van Noah zwartkijken. En meteen ook tegen gele koorts. Plus, ik<br />

ons te trachten verplaatsen in de tijd dat onze arme heb malariapillen op zak: geen verplichting maar wel<br />

broeder Cham door zijn vader werd vervloekt en ertoe wenselijk voor wie in Gambia aanlegt. Hetzelfde geldt<br />

werd veroordeeld zowel Sem als Jafet tot slaaf te zijn…” voor een internationaal paspoort.<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.<br />

56


© Ben Herremans © Ben Herremans<br />

1 2<br />

© Ben Herremans<br />

© Ben Herremans<br />

3<br />

SENEGAMBIA<br />

The Gambia, noemen de inwoners hun land. <strong>De</strong> voertaal<br />

is Engels – tot 18 februari 1965 behoorde het land<br />

tot het Britse Gemenebest. Het ligt op de uiterste<br />

westpunt van Afrika, aan de Atlantische Oceaan. Met<br />

een oppervlakte van 11.300 km² (een derde van België)<br />

is dit het kleinste land van het Afrikaanse vasteland.<br />

Een smalle strook van 327 kilometer lang en 20<br />

tot 50 kilometer breed, waardoor de goed bevaarbare<br />

rivier de Gambia vloeit.<br />

Gambia wordt langs drie kanten omsloten door Senegal.<br />

Een tijdlang heerste de gedachte dat ze tot<br />

één land, Senegambia, zouden samenklonteren.<br />

Tussen 1982 en 1989 vormden de twee een statenbond.<br />

Beide landen ontwikkelden zich echter niet<br />

synchroon, en Senegal blies het duet af. “Zij hebben<br />

een Franse voorgeschiedenis, wij een Britse, dat<br />

spoort niet”, verklaart gids Mamou. Aan hem ging een<br />

bekwaam diplomaat verloren.<br />

“Die godvergeten grenzen!”, grinnikt Miisi in Kintu.<br />

“<strong>De</strong> Afrikaanse landen zijn een Europees bedenksel.”<br />

Het onooglijke Gambia telt vijftien stammen die<br />

ongeveer dertig verschillende talen spreken. Hoe<br />

bizar is dan de religieuze eensgezindheid van de<br />

Gambianen. Van een gewezen Britse kolonie zou je<br />

iets anders verwachten (katholiek, anglicaans), maar<br />

ongeveer 90 procent van de bevolking is moslim. In<br />

2015 verklaarde de omstreden president (dictator is<br />

een toepasselijkere term) Yahya Jammeh Gambia officieel<br />

tot een islamitische staat – wellicht om in rijke<br />

islamitische landen sympathie en steun te werven.<br />

In 2016 verloor Jammeh de presidentsverkiezingen.<br />

Huidig president Adama Barrow vaart een gematigdere<br />

koers.<br />

“Wij zijn een vredevol volk”, beweert Mamou. “We respecteren<br />

iedereen en elke mening. Ons motto? Volg<br />

je geloof en laat de anderen met rust. Islamterroristen<br />

keuren we af. Voor ons zijn dat barbaren.”<br />

VROLIJKE VRIENDEN<br />

Het landschap glooit licht, maar Gambia is vlakker<br />

dan Nederland. Dat leert een fietstocht door<br />

de hoofdstad Banjul. Geen enkele helling die in de<br />

kuiten bijt. Gelukkig maar, want de gaten in het weg-<br />

1. Gambia wordt the smiling<br />

coast of Africa genoemd.<br />

2. <strong>De</strong> mensen zijn vriendelijk,<br />

de kinderen vrolijk.<br />

3. Gambia: felgekleurde chaos.<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.<br />

57


dek (vooral onverhard, de naam ‘straat’ onwaardig)<br />

vragen aandacht. Plus het verkeer. Als loslopend wild<br />

schieten auto’s (overwegend gammele bakken) alle<br />

richtingen uit. Tussen het gewriemel van de wagens<br />

en langs kraampjes van alle slag krioelt het van voetgangers,<br />

fietsers, scooters, karren, honden en katten,<br />

geiten en koeien. Een spetterend en schetterend<br />

spektakel, een bonte werveling en wemeling. Langs<br />

dit traject is het zalig trappen. Mild voor de benen,<br />

een feest voor de zintuigen.<br />

Elke seconde, elke centimeter is fotogeniek: Gambia<br />

is rommelig, groezelig, weelderig en uitbundig.<br />

Felgekleurd, dat vooral! “Voor Afrika voor beginners:<br />

de perfecte bestemming”, beweert Knokkenaar Marc<br />

Van Maldegem. Hij baat hier drie restaurants uit, hij<br />

is een blijver. “Om te beginnen voor het weer. Droog<br />

en warm van oktober tot juni. Van maart tot mei kan<br />

de tempratuur wel hoog oplopen, tot 40°C. Het regenseizoen<br />

duurt van half juni tot half oktober, maar<br />

het regent in buien, vaak ’s nachts en ’s morgens. Het<br />

regent niet iedere dag en zelden de hele dag. Een<br />

klimatologische droom. Wat nog? Er steekt niets in de<br />

bodem van Gambia. Geen goud, uranium of kobalt.<br />

<strong>De</strong> Russen en Chinezen hebben hier niets te zoeken.<br />

Last but not least: de Gambianen zijn vriendelijke<br />

mensen.”<br />

<strong>De</strong> vriendelijkheid van het volk valt op, het humeur<br />

loopt gelijk met het weer: zonnig. Toegegeven, op het<br />

goudgele strand hebben de Gambianen vaak commerciële<br />

bedoelingen. Echt kleverig worden ze echter<br />

nooit. Ze behouden hun beleefdheid en belangstelling,<br />

zelfs als je ze net hebt afgewimpeld. Wat zijn<br />

wij, westerlingen, verzuurd…<br />

Het is alsof de kinderen er aan de bomen groeien. Zoveel<br />

lopen er rond in Gambia. Ze joelen en juichen,<br />

dartelen en dansen, velen voetballen. <strong>De</strong> vrolijkheid<br />

waarmee ze me bestormen en begroeten, verkwikt<br />

me, we zijn samen blij. Al lacht de toekomst hen minder<br />

toe, ze ogen gelukkiger dan onze jeugd.<br />

1<br />

3<br />

© Ben Herremans<br />

STOOFPOT<br />

Ida Cham Nai werd in 1964 in Gambia geboren. Haar<br />

familie was arm en het leven hard, vooral na de vroegtijdige<br />

dood van haar vader. Slechts twee van de<br />

vijf dochters mochten naar school, Ida studeerde in<br />

Engeland Hotel, Tourism and Catering Management<br />

aan het West Londen College. Terug thuis hopte<br />

ze van job naar job, tot ze in 2008 Yabouy Home<br />

Cooking oprichtte – kookcursussen bij haar thuis in<br />

Brufut. Yabouy betekent moeder.<br />

Ietwat onwennig gehuld in een inheems gewaad<br />

schil ik groenten, stamp kruiden, brand cashewnoten<br />

en hamer er de geblakerde korst van. Werken voor<br />

de kost: een stomende stoofpot van de schatten die<br />

de vruchtbare Gambiaanse grond biedt. Ida ziet haar<br />

project ook als versterking van de lokale vrouwen.<br />

Ze serveren hier lekker eten. Vooral stoofgerechten.<br />

Knoflook is altijd op de afspraak. Yassa is een pittig<br />

gerecht met chilisaus, limoen of citroen en veel ui.<br />

Een ander nationaal gerecht is benachin, letterlijk:<br />

“alles gekookt in één pot”. Toch overtreft weinig de<br />

populariteit van domoda: vlees, kip of vis gestoofd<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.<br />

58<br />

© Glenaki


© Ben Herremans<br />

2 4<br />

© Ben Herremans<br />

in een dikke pindasaus. Pinda’s zijn Gambia’s voornaamste<br />

landbouwproduct. Als dessert eten we vers<br />

fruit.<br />

1 + 2. James Island getuigt over<br />

de schande van de slavernij.<br />

3. In Gambia serveert men<br />

lekker eten.<br />

660 SOORTEN VOGELS<br />

4. Roodsnaveltok: 1 van de<br />

660 vogelsoorten in Gambia.<br />

Op wandel in Kotu Creek wijst de door de Gambia<br />

Birdwatcher Association erkende gids – zelf een beetje<br />

een vreemde vogel – naar een roodsnaveltok op<br />

een tak. <strong>De</strong> grote vijf kan je in Gambia niet spotten,<br />

maar voor een vogelsafari ben je aan het goede adres.<br />

Het land telt maar liefst 660 soorten vogels, sommige<br />

tref je alleen in Gambia aan. Dat dankt het land<br />

aan de aanwezigheid van tal van biotopen op een<br />

kleine oppervlakte: van gras- en boomsavannes over<br />

moerassen en mangrovegebieden bij de kust tot<br />

bossen in het binnenland. Bovendien legt het groot<br />

getijdenverschil veel slikplaten bloot.<br />

Gambia is voor vogelliefhebbers uit Europa de meest<br />

nabije tropische bestemming. Niet alleen Afrikaanse<br />

vogels vangen er de aandacht: de ligging net onder<br />

de Sahara stemt Europese trekkers gunstig om er te<br />

overwinteren.<br />

<strong>De</strong> Atlantische Oceaan likt aan het African Princess<br />

Beach Hotel. Op wandelafstand ligt Monkey Park.<br />

Daar, in het laatste overgebleven natuurlijke kustbos<br />

van West-Afrika, kan je drie apensoorten spotten: de<br />

groene meerkat, de huzaaraap en de met uitsterven<br />

bedreigde rode franjeaap. Voor je het weet ben<br />

je door je voorraad bananen – de diertjes lijken wel<br />

onverzadigbaar.<br />

5. Twee vlooiende rode<br />

franjeapen, een bedreigde<br />

soort.<br />

6. The Elephant Tree<br />

in Lamin Lodge.<br />

5<br />

© Ben Herremans<br />

DE GROTE VIJF KAN JE IN<br />

GAMBIA NIET SPOTTEN, MAAR<br />

VOOR EEN VOGELSAFARI BEN<br />

JE AAN HET GOEDE ADRES.<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.<br />

59<br />

6<br />

© Ben Herremans


GAMBIA IS ELKE SECONDE<br />

EN ELKE CENTIMETER<br />

FOTOGENIEK.<br />

© Ben Herremans<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.<br />

60<br />

1


© Ben Herremans<br />

2 3<br />

1. Zonsondergang in Gambia:<br />

de zon zakt niet, maar valt<br />

in de zee.<br />

2. Ida Cham Nai (links)<br />

van Yabouy Home Cooking:<br />

vrouwelijk empowerment.<br />

3. Gambia bekent kleur.<br />

4. <strong>De</strong> stranden van Gambia<br />

ontstonden in het paradijs.<br />

5. Gids Mamou:<br />

“Wij zijn een vredevol volk.”<br />

© Ben Herremans<br />

© Ben Herremans<br />

© Ben Herremans<br />

4<br />

5<br />

SLAVERNIJ<br />

“Je komt van het Westen, maar er is geen enkele reden<br />

om schaamte of schuld te voelen.” We staan op James<br />

Island, Werelderfgoed van UNESCO. Tegenwoordig<br />

wordt het vernoemd naar Kunta Kinte, het personage<br />

uit Roots: The Saga of an American Family, de roman<br />

van de Amerikaanse schrijver Alex Haley (1976), later<br />

ook een televisieserie.<br />

We bereikten het kleine, versterkte eiland in de monding<br />

van de Gambia na een boottocht van drie uur eerst<br />

meanderend door kreken en langs mangroves, daarna<br />

gezapig puffend op de breed gezwollen stroom.<br />

Naar schatting werden ooit ruim drie miljoen slaven<br />

vanuit Senegambia naar Amerika verscheept. In ronduit<br />

mensonterende omstandigheden – ongeveer 15<br />

procent van de slaven overleed tijdens de trip. Gambia<br />

was de eerste handelsroute voor het midden van<br />

Afrika en bijgevolg ook de corridor vanwaar slaven werden<br />

aangevoerd. Eind 17e eeuw waren er in de regio<br />

meer dan tien forten en posten voor de slavenhandel<br />

– James Island getuigt vandaag van die schande.<br />

“Maar jullie uit het Westen hebben de slavernij niet uitgevonden”,<br />

sust Mamou. “Het bestond al bij ons. Jullie<br />

hebben het hier gezien en geëxporteerd. In Gambia<br />

zelf werd de slavernij pas in 1906 afgeschaft.”<br />

Het is sowieso een geladen verleden. Enkele roestige<br />

kanonnen steken als beschuldigende vingers<br />

in de lucht. Het fort dat de Duitsers in 1651 op het eiland<br />

bouwden is in een ruïne herschapen. Brokkelt<br />

zo ook de schaamte af? Voor mijn voeten dobbert<br />

een pelikaan in het water. Ontvang ik een signaal<br />

van verminderde schuld, of is dat bijgeloof? Terug op<br />

de boot blader ik door de laatste bladzijden van Kintu<br />

en lees: “Zolang er Afrikanen op de wereld zijn, zal<br />

er altijd iemand naar bovennatuurlijke zaken zoeken.”<br />

<strong>De</strong> volgende dag vlieg ik weg – out of Africa. Ik verlaat<br />

Gambia als een vrij mens. n<br />

www.visitthegambia.gm<br />

www.africanprincesshotel.com<br />

www.tuifly.be<br />

Van oktober tot april vliegt TUI België<br />

twee keer per week naar Gambia.<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.<br />

61


PORTFOLIO<br />

DE EERSTE JAMES BONDFILM<br />

In 2024 herdenken we het 60-jarige overlijden van Ian Fleming (1908-1964), de Britse auteur die<br />

in 1953 het personage van James Bond creëerde in de eerste roman van de serie, Casino Royale.<br />

Serge Vanmaercke<br />

We herdenken dit jaar ook de 30e verjaardag<br />

van het overlijden van Terence Young<br />

(1915-1994), die de allereerste James Bondfilm<br />

voor het witte doek regisseert: Dr. No.<br />

Duitse uitgever Taschen publiceert voor<br />

deze gelegenheid een 492 pagina’s tellend<br />

Engelstalig werk over de eerste film<br />

waarin Sean Connery (1930-2020) voor het<br />

eerst de rol van James Bond voor de camera brengt, in 1962. Sindsdien was<br />

James Bond de held van 25 films. Zes acteurs kropen in een tijdsspanne van<br />

zeventig jaar in de huid van het personage. Er wordt momenteel trouwens<br />

druk gespeculeerd over de naam van de volgende steracteur.<br />

Het gedetailleerde boek vertelt de making of van Dr. No met behulp van<br />

1.007 beelden, verrijkt met interviews met de acteurs en de toenmalige<br />

technische crew. In volgende portfolio stelt <strong>Miles</strong> je enkele van deze beelden<br />

voor. n<br />

James Bond. Dr.No –<br />

Paul Duncan – Taschen.<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.<br />

62


Dr No © 1962 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. et Danjaq, LLC.<br />

Portret van Sean Connery in pak,<br />

gefotografeerd op 12 maart 1962<br />

door Bert Cann. <strong>De</strong>ze afbeelding<br />

is de referentie voor het gezicht<br />

van James Bond op een affiche<br />

ontworpen door Mitchell Hooks.<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.<br />

63


Dr No © 1962 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. et Danjaq, LLC.<br />

In deze repetitie van een<br />

scène rijdt Sean Connery<br />

tegen hoge snelheid in een<br />

Sunbeam Alpine terwijl hij<br />

wordt achtervolgd door<br />

een lijkwagen.<br />

In de eerste vechtscène in<br />

Dr. No gooit Sean Connery<br />

stuntman Bob Simmons, die<br />

een chauffeur naspeelt, in de<br />

madeliefjes. <strong>De</strong>ze scène werd<br />

drie keer opgenomen, met elke<br />

keer een nieuw kostuum...<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.<br />

64<br />

Dr No © 1962 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. et Danjaq, LLC.


<strong>De</strong>ze originele tekening,<br />

gebaseerd op een pose<br />

oorspronkelijk ontworpen<br />

door Mitchell Hooks voor<br />

Britse en Amerikaanse<br />

posters, werd vanaf 1963<br />

gebruikt in Amerikaanse<br />

reclame en merchandising.<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.<br />

65<br />

Dr No © 1962 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. et Danjaq, LLC.


Dr No © 1962 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. et Danjaq, LLC.<br />

Op 8 februari 1962 nam Ursula Andress haar<br />

eerste scène op in een witte bikini op het<br />

privéstrand van Laughing Waters in Jamaica.<br />

Dit contactblad laat zien hoe Sean Connery<br />

met de camera speelt en regisseur Terence<br />

Young wit aanbrengt op Ursula’s ceintuur.<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.<br />

66


LEES AUTOGIDS<br />

ELKE DAG!<br />

Surf naar AutoGids.be voor:<br />

Het nieuws uit de autosector heet van de naald<br />

Nog meer tests en reviews<br />

Prijzen en technische gegevens van alle nieuwe auto’s<br />

Handige tools om zelf jouw belastingen te berekenen<br />

En veel meer…<br />

www.autogids.be<br />

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.


Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!