12.06.2024 Views

Cover-samengevoegd

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SUPERDIK MAGAZINE VOL PAPER GOODIES<br />

ZOMERBOEK<br />

HOE<br />

RUST<br />

JIJ UIT<br />

DEZE<br />

ZOMER?


D<br />

O<br />

E<br />

DE<br />

DOODLE<br />

Het begon tijdens lange treinreizen en nu<br />

kan ze niet meer zonder. Journalist Karine<br />

Hoenderdos tekent zonder doel, talent en<br />

geduld, oftewel: ze doodlet.<br />

_ 31


UITZICHT<br />

OP<br />

ZEE<br />

Een beetje turen in de verte, kijken naar<br />

een kabbelende zee: dat doet iets met je<br />

hoofd – het brengt rust. Grappig genoeg<br />

ervaar je dat ook al door naar deze<br />

beeldreportage te kijken en er een gedicht<br />

van Herman de Coninck bij te lezen.<br />

52 _


OP<br />

REIS<br />

MET<br />

AUSTEN & TOLSTOJ<br />

De tijd vergeten en echt loskomen van de wereld<br />

om je heen? Dat kan door je onder te dompelen<br />

in een klassieker. Journalist Eva Loesberg hoopt<br />

er de rust voor te hebben op vakantie.


HERSEN<br />

KRAKERS<br />

Zet je stoel aan het water en pak<br />

er een puzzel bij. Dan kom je niet<br />

alleen tot rust, maar zorg je ook<br />

nog eens voor een fit brein.


TENTJE BOOMPJE<br />

Elke boom is verbonden met een tentje dat er direct naast, boven of onder staat.<br />

De te plaatsen tentjes raken elkaar niet, ook niet diagonaal. De cijfers naast en onder<br />

het diagram geven aan hoeveel tentjes zich in de betreffende rij of kolom bevinden.<br />

_ 89


TUSSEN<br />

EILAND EN<br />

De wind in zijn haren, de<br />

WAL<br />

grenzeloze zee om hem<br />

heen: op een veerboot<br />

ervaart schrijver Thomas<br />

Heerma van Voss rust én<br />

opwinding. Overzichtelijk<br />

geluk noemt hij dat.


H E T<br />

TEMPO<br />

VAN<br />

TWEE WIELEN<br />

Tegenwind, lekke banden en zadelpijn. Maar ook:<br />

ongekende vrijheid, simpel leven en apetrots je<br />

bestemming bereiken. Journalist Klaartje<br />

Scheepers is fietsvakantie-fan.


ZONDER<br />

MOEDERS<br />

VLEUGELS<br />

Als journalist Clementine van Wijngaarden in<br />

Sri Lanka de code van haar telefoon niet meer<br />

weet, is ze in blinde paniek. De hulp komt uit<br />

onverwachtse hoek: van haar dochter. ‘Ineens<br />

was zij de moeder en ik het kind.’<br />

160 _


ZOMERBOEK<br />

Hoe rust jij uit deze zomer? Dit boek staat vol verhalen om in de<br />

relaxmodus te komen. Bijvoorbeeld door te tekenen zonder doel, op een<br />

veerboot te stappen, door schrijvershuizen te dwalen of te puzzelen met<br />

uitzicht op een kabbelende zee. Je krijgt tips voor fijne zomerboeken en<br />

voor korte en lange fietstochten, en je ontdekt wat je kunt doen als de<br />

vakantie toch net wat anders loopt dan gedacht. En natuurlijk maakten<br />

we papieren extra’s zoals een dik schrift, een tafelloper om in te kleuren,<br />

een minizomerhuisje om zelf in elkaar te zetten, posters om je<br />

(vakantie)huis mee op te fleuren en een setje mooie postcards.<br />

Flow Magazine, een ode aan bewuster leven,<br />

creativiteit en dagen zonder haast.<br />

Flowmagazine.nl<br />

FLOW ZOMERBOEK – NL € 19,95

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!