13.06.2024 Views

Kooiker Groep Sociaal Jaarverslag 2023

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SOCIAAL<br />

JAARVERSLAG<br />

<strong>2023</strong>


INHOUD<br />

5<br />

Voorwoord<br />

6<br />

MVO pijlers<br />

8<br />

Waar staan we voor?<br />

10<br />

Terugblik <strong>2023</strong><br />

12<br />

MVO pijler 1 ‘Mens & Maatschappij’<br />

14<br />

Team <strong>Kooiker</strong><br />

16<br />

Vitaliteit<br />

18<br />

Medewerker aan het woord<br />

22<br />

Veiligheid<br />

24<br />

Lokale betrokkenheid<br />

27<br />

Cumela inspiratiedagen<br />

34<br />

Innovatie<br />

28<br />

MVO pijler 2 ‘Milieu & Leefomgeving’<br />

35<br />

37<br />

38<br />

<strong>Kooiker</strong> Daktoppers<br />

Aanleg drainages<br />

Uitbreiding netstations<br />

30<br />

32<br />

Maatvoering<br />

CO2-uitstoot<br />

40<br />

MVO pijler 3 ‘Bedrijfsvoering & Klantwaarde’<br />

42<br />

De organisatie<br />

44<br />

<strong>Kooiker</strong> Zuigtechniek - Business drivers<br />

45<br />

Saugbaggersales - Technische Kontakt Dagen<br />

46<br />

Nieuwe vestiging Zwijndrecht<br />

47<br />

Intern: maandelijkse planning en control<br />

48<br />

Financiële data<br />

50<br />

KVK Innovatie Top 100<br />

51<br />

Klantverhaal<br />

52<br />

Knowhow <strong>Kooiker</strong> Service en Sales<br />

54<br />

Bedrijfsbezoek door Eddy van Hijum<br />

55<br />

NEN verklaring<br />

57<br />

Vooruitblik 2024


4


VOORWOORD<br />

Voor u ligt het sociaal jaarverslag van <strong>2023</strong>. Wij, van team <strong>Kooiker</strong>, vinden het belangrijk<br />

om regelmatig stil te staan bij onze plek in de maatschappij. Dit doen we aan de hand van<br />

verschillende duurzaamheidsaspecten. We evalueren welke stappen we de afgelopen tijd<br />

hebben gezet op het gebied van people, planet en profit. Zo blijven onze medewerkers<br />

gezond, draaien onze bedrijven goed en verlagen we onze impact op het milieu. Ook<br />

stellen we elk jaar weer nieuwe doelen vast. We zijn een innovatieve onderneming en<br />

willen mee blijven doen aan de nieuwste technieken. Daarbij is het belangrijk dat nieuwe<br />

technieken bijdragen aan onze mensen, bedrijven en milieu-impact. Lees verder in dit<br />

rapport om op de hoogte te blijven van onze ontwikkelingen!<br />

Team <strong>Kooiker</strong><br />

5


MVO<br />

PIJLERS<br />

6


MVO PIJLER 1<br />

MENS & MAATSCHAPPIJ<br />

Het is in de huidige arbeidsmarkt lastig om genoeg medewerkers te vinden, zeker als groeiende<br />

organisatie. Daarom doen we er alles aan om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Door oog te hebben<br />

voor gezondheid, veiligheid en werksfeer, proberen we medewerkers aan ons te verbinden of opnieuw te<br />

binden. We hebben oog voor elke medewerker en zoeken altijd naar nieuwe ontwikkelmogelijkheden.<br />

Zo blijft iedereen uitgedaagd zoals hij of zij wil. We vinden het ook belangrijk om in onze omgeving mee<br />

te doen aan evenementen door het sponsoren van diverse lokale activiteiten.<br />

MVO PIJLER 2<br />

MILIEU & LEEFOMGEVING<br />

Afgelopen jaar zijn er diverse ontwikkelingen geweest, waardoor we onze milieu-impact konden<br />

verkleinen. Met het inzetten van onze zuig- en blaaswagens kunnen we anderen helpen verduurzamen.<br />

Ook geeft het mogelijkheden om materialen te recyclen. We letten op de CO2-uitstoot die we zelf<br />

veroorzaken. We kunnen helaas niet alle uitstoot voorkomen, maar zetten wel steeds weer stappen om<br />

deze te verlagen.<br />

MVO PIJLER 3<br />

BEDRIJFSVOERING &<br />

KLANTWAARDE<br />

Een gezond bedrijf heeft een gezonde bedrijfsstructuur en gezonde financiële cijfers. Onze organisatie<br />

groeit hard, dat past bij ons. Elke keer nieuwe ideeën ontwikkelen en nieuwe dienstverlening<br />

introduceren. Daarbij blijven we focussen op onze kwaliteit op alle dienstverlening. Regelmatig<br />

sparren we met onze stakeholders om te beoordelen of we kwaliteit leveren. Door samen te werken<br />

met passende bedrijven, kunnen we bij grote projecten een totaalpakket aan dienstverlening leveren.<br />

Ook houden we onze financiële cijfers goed in de gaten. Groei is goed, mits we er voldoende marge op<br />

blijven halen. Zo blijven we ook gezond richting de toekomst.<br />

7


8


WAAR<br />

STAAN<br />

WE VOOR?<br />

Onze bedrijven worden gekenmerkt door een mentaliteit van<br />

aanpakken, meedenken en ondernemerschap. Nee verkopen?<br />

Dat komt niet in ons handboek voor. We zoeken altijd naar een<br />

totaaloplossing voor onze klant. Sluit ons aanbod nog niet helemaal<br />

aan bij de klantbehoefte? Dan zorgen wij ervoor dat we wél in<br />

staat zijn in deze behoefte te voorzien. Immers: wat er nog niet is,<br />

kan wel komen. Daarbij streven we steeds weer naar een gunstige<br />

werkomgeving en vermindering van onze milieu-impact.<br />

Onze visie is dan ook dat we zo optimaal mogelijk in de klantbehoefte<br />

voorzien.<br />

We kijken goed naar de vraag in de markt, zowel nationaal als<br />

internationaal, en geven daar invulling aan.<br />

Dát is waar we voor staan!<br />

9


TERUGBLIK<br />

<strong>2023</strong><br />

<strong>2023</strong> was in meerdere opzichten een bijzonder jaar. Het<br />

hoogtepunt was toch zeker de opening van onze vestiging<br />

in Zwijndrecht, ons zogeheten 'filiaal West'. Met de opening<br />

van deze nevenvestiging zijn we dichtbij onze klanten in de<br />

regio Zuid-West Nederland, met alle voordelen van dien.<br />

Ook speelde de vernieuwing van ons wagenpark een<br />

belangrijke rol in het afgelopen jaar. We realiseerden<br />

hiermee een jong en up-to-date wagenpark dat voldoet<br />

aan wet- en regelgeving en waarmee we onze huidige,<br />

leidende marktpositie handhaven.<br />

Onze klantenkring is, zowel in Nederland als daarbuiten,<br />

verder uitgebreid. Met name in de zuigtechniek, maar<br />

ook op het gebied van verkoop en verhuur van nieuwe en<br />

gebruikte grondzuigwagens en vacuümauto’s weten we<br />

klanten aan ons te binden. Ook de samenwerking met<br />

onze Italiaanse partner, Gerotto, heeft hieraan bijgedragen.<br />

Kijken we met de financiële bril terug op <strong>2023</strong>, dan zijn we<br />

ook meer dan tevreden.<br />

We kijken met gepaste trots terug op een mooi en<br />

uitdagend <strong>2023</strong>!<br />

10


11


12


MVO PIJLER 1<br />

MENS &<br />

MAATSCHAPPIJ<br />

13


TEAM<br />

KOOIKER<br />

Personeelsaantallen<br />

80<br />

60<br />

50<br />

57<br />

68<br />

78<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

24<br />

33<br />

42<br />

0<br />

2018 2019 2020 2021 2022 <strong>2023</strong><br />

Dienstjaren<br />

>25<br />

10-25<br />

6-10<br />

2-5<br />

1<br />

< 1<br />

0 5 10 15 20 25 30<br />

Aantal medewerkers<br />

14


Leeftijdsopbouw<br />

55-64<br />

1<br />

45-54<br />

6<br />

35-44<br />

14<br />

25-34<br />

20<br />

< 25<br />

37<br />

0 5 10 15 20 25 30 35 40<br />

Aantal medewerkers<br />

Arbeidscontract<br />

Verdeling man vrouw<br />

6%<br />

94%<br />

Fulltimers Parttimers Oproepers<br />

Man<br />

Vrouw<br />

Leerlingen en stagiaires<br />

13<br />

12<br />

10<br />

6<br />

7<br />

8<br />

2018 2019 2020 2021 2022 <strong>2023</strong><br />

15


VITALITEIT<br />

Zuinig zijn op ons personeel, dat vinden wij belangrijk. Natuurlijk begint dat bij een goede en<br />

passende beloning en aanvullende voorwaarden. We beseffen ons daarnaast dat de gezondheid van<br />

ons personeel één van de meest waardevolle factoren is van ons bedrijf. In <strong>2023</strong> hebben we dan ook<br />

gekeken wat we kunnen doen om ervoor te zorgen dat onze medewerkers gezond blijven.<br />

We ondersteunen hen door innovatie van materialen en machines die het werk lichamelijk minder<br />

zwaar maken. Daarnaast hebben we in <strong>2023</strong> flink aan de weg getimmerd op het gebied van gezondheid.<br />

16


WERKFRUIT<br />

Voor iedereen is het belangrijk om dagelijks voldoende groente en fruit binnen te krijgen. Het zijn<br />

producten die helpen je tijdens een werkdag zo fit mogelijk te voelen en om zo een hele dag te kunnen<br />

presteren. We stimuleren onze medewerkers om zoveel mogelijk gezonde keuzes te maken.<br />

Per februari <strong>2023</strong> hebben we daarom ‘werkfruit’ ingevoerd. Voor elke medewerker liggen er elke<br />

(werk)dag 2 stuks fruit klaar om mee te nemen op klus of om te nuttigen op kantoor. Dit wordt zeker<br />

positief ontvangen!<br />

FIETSPLAN<br />

Een paar maanden na het werkfruit is er een fietsplan in werking gezet. Werknemers kunnen via<br />

<strong>Kooiker</strong> een leasefiets uitzoeken. Een algemeen onderzoek geeft aan dat fietsen werknemers gezond<br />

houdt en het ziekteverzuim verlaagt tot 25%. 70% van de werknemers met een leasefiets fietst vaker<br />

en verder.<br />

In <strong>2023</strong> hebben al 16 medewerkers een <strong>Kooiker</strong>-leasefiets aangeschaft!<br />

BEDRIJFSVITALITEIT | PMO<br />

In <strong>2023</strong> zijn ook de eerste stappen gezet voor het inzetten van bedrijfsvitaliteit door middel van een<br />

PMO: Preventief Medisch Onderzoek. Dit wordt in 2024 verder uitgerold.<br />

17


EDWARD KUIJERS<br />

Allround grondwerker/machinist<br />

18


KOOIKER<br />

GROEP<br />

GEMOTIVEERD, GEZELLIG<br />

EN PROFESSIONEEL<br />

We spreken met Edward, Allrounder grondwerker/machinist bij <strong>Kooiker</strong> <strong>Groep</strong><br />

Van het zuigen in nauwe kruipruimtes als grondwerker tot het besturen van de nieuwste<br />

machines als machinist, Edward heeft zes jaar geleden gekozen voor de rol van allrounder<br />

grondwerker/machinist bij de omgeving van de <strong>Kooiker</strong> <strong>Groep</strong>. Een functie binnen<br />

<strong>Kooiker</strong> Zuigtechniek waar hij zijn energie in kwijt kan. Bij de <strong>Kooiker</strong> <strong>Groep</strong> ervaart hij<br />

een toegankelijke, open en gezellige sfeer waar je direct zicht hebt op het resultaat en de<br />

kwaliteit van je werk.<br />

Begonnen als bijbaan, naar een fulltime job<br />

Op zijn achttiende werkte Edward één dag per week bij <strong>Kooiker</strong> Zuigtechniek, naast zijn baan als<br />

verkoper. Edward: “Ik merkte dat ik tijdens het werk als verkoper mijn energie niet kwijt kon. Na<br />

anderhalf jaar kreeg ik een aanbod van Klaas om mijn vrachtwagenrijbewijs te halen via <strong>Kooiker</strong>,<br />

waarna ik fulltime aan de slag kon als machinist. Veel collega's, zoals ik, beginnen als grondwerker,<br />

halen vervolgens hun vrachtwagenrijbewijs en groeien door tot machinist. De <strong>Kooiker</strong> <strong>Groep</strong> investeert<br />

graag in doorgroeimogelijkheden, wat voor elke collega, op zijn eigen manier, erg motiverend is.”<br />

19


Ik miste het werk, de collega’s en de afwisseling bij de <strong>Kooiker</strong> <strong>Groep</strong><br />

Na vijf jaar bij de <strong>Kooiker</strong> <strong>Groep</strong> te hebben gewerkt, besloot Edward zijn werkkennis te verbreden en<br />

elders aan de slag te gaan. “Na vijf jaar bij de <strong>Kooiker</strong> <strong>Groep</strong> te hebben gewerkt, besloot ik een andere<br />

functie te proberen bij een ander bedrijf. Al vrij snel besefte ik dat het werk en de sfeer daar niet echt<br />

mijn ding waren. Er was weinig variatie in het werk en ik kon mijn energie niet kwijt. Ik miste het werk,<br />

de collega’s en de afwisseling bij de <strong>Kooiker</strong> Zuigtechniek. Na drie maanden heb ik dan ook besloten<br />

om weer terug te keren naar het <strong>Kooiker</strong>-team.”<br />

De taken als allrounder grondwerker/machinist bij de <strong>Kooiker</strong> <strong>Groep</strong><br />

Als allrounder bij de <strong>Kooiker</strong> <strong>Groep</strong> heeft Edward veel afwisseling in zijn werk. “De ene keer lig ik een<br />

kruipruimte te vergroten en de andere keer bedien ik als machinist de nieuwste apparatuur of bestuur<br />

ik de vrachtwagen. Soms hebben we spoedklussen die tot laat in de avond doorgaan, terwijl andere<br />

klussen juist vroeg klaar zijn. Hierdoor ben je ook echt klaar en hebt dan dus extra tijd voor jezelf.”<br />

Door middel van de zuigtechniek van de <strong>Kooiker</strong> <strong>Groep</strong> kunnen bijvoorbeeld kruipruimtes makkelijk<br />

vergroot worden en boomwortels vrij gegraven worden zonder eventuele schade.<br />

Elke klus geeft zijn eigen voldoening, maar voornamelijk<br />

de spoedklussen zijn hetgeen waar Edward energie uit haalt.<br />

“Het afronden van een klus waarbij we<br />

de kruipruimte hebben vergroot en de<br />

opdrachtgever extra tevreden is, geeft een<br />

enorme boost. Maar de meeste voldoening<br />

krijg ik toch van spoedklussen, waarbij we<br />

echt het verschil kunnen maken voor onze<br />

opdrachtgevers in benauwde situaties.”<br />

20


Persoonlijke benadering, naar elkaar luisteren en een gezellige sfeer<br />

Als je op zoek bent naar een werkgever die gericht is op de persoon en je niet ziet als een nummer,<br />

dan raadt Edward zeker aan om te komen werken bij de <strong>Kooiker</strong> <strong>Groep</strong>. “Er wordt echt naar elkaar<br />

geluisterd en de sfeer is altijd gezellig. Voor mij is het belangrijk dat werken niet alleen maar draait om<br />

werk, werk, werk, maar dat er ook ruimte is voor plezier. En als je dat combineert met een goed salaris,<br />

dan is het fantastisch."<br />

“Bovendien investeert het bedrijf in kwalitatief goed materiaal, waardoor we altijd met uitstekende<br />

spullen werken. Dat maakt het werken gewoon fijn. We gaan met goede en gezellige mensen op pad,<br />

wat ervoor zorgt dat het werk niet als werken voelt. Oftewel: de dagen vliegen voorbij! Natuurlijk zijn er<br />

wel eens minder leuke klussen, maar dat hoort er ook bij.”<br />

21


JOHAN TIPPE<br />

KAM-coördinator en werkvoorbereider<br />

22


VEILIGHEID<br />

VOORKOMEN IS BETER<br />

DAN GENEZEN<br />

"Veiligheid staat voorop, dat is van essentieel belang en dat doen we samen. Door de<br />

veiligheid van collega’s en onze opdrachten op de diverse werklocaties zo goed mogelijk in te<br />

richten, proberen we problemen te voorkomen. Voorkomen is beter dan genezen." Aan het<br />

woord is Johan Tippe. Hij is al circa 10 jaar werkzaam bij de <strong>Kooiker</strong> <strong>Groep</strong> en heeft sinds kort<br />

de functie van KAM-coördinator en werkvoorbereider. Door zijn jarenlange ervaring weet<br />

Johan als geen ander wat er nodig is om veilig te werken.<br />

Opleiding Middelbaar Veiligheidskundige<br />

De <strong>Kooiker</strong> <strong>Groep</strong> faciliteerde Johan in de nodige opleidingen om zijn kennis vergroten. Zo heeft<br />

Johan de opleiding R-DLP gevolgd. Deze cursus bereidt je voor op het werken in de zwaardere<br />

veiligheidsklassen bij (water)bodemsanering aan de hand van de richtlijn CROW 400. Sinds kort<br />

heeft hij ook het diploma ‘Middelbaar Veiligheidskundige’ in the pocket. Hiermee weet Johan zich te<br />

specialiseren op het gebied van arbeidsveiligheid en –omstandigheden.<br />

Werkzaamheden KAM-coördinator<br />

Als KAM-coördinator houdt Johan zich bezig met het inspecteren van werkplekken, zowel op locatie bij<br />

de opdrachtgever als in de werkplaats en op kantoor. Hij stelt veiligheidsrapporten op en begeleidt bij<br />

de externe audits van ISO 9001 en VCA**. Bovendien is Johan betrokken bij de beoordeling, inspectie<br />

en afhandeling van eventuele schadegevallen om ook daar lering uit te trekken. Wat gaat al goed en<br />

wat kan beter?<br />

In de bouw en infra wordt meer en meer aandacht besteed aan veilig werken. Daar gaan ook de nodige<br />

richtlijnen mee gepaard. Opdrachtgevers verzoeken dan ook steeds vaker om risicoanalyses bij het<br />

uitvoeren van de werkzaamheden. Johan noemt als voorbeeld het project bij Sneek waar de <strong>Kooiker</strong><br />

<strong>Groep</strong> zuigwerkzaamheden verricht bij het herstel van de Prinses Magriettunnel.<br />

Certificering ISO 9001 en VCA**<br />

De <strong>Kooiker</strong> <strong>Groep</strong> heeft zowel de ISO 9001 en VCA** certificering in bezit. Het bezit van het ISO<br />

9001 certificaat toont aan dat de processen voldoen aan de internationale normen voor het<br />

kwaliteitsmanagementsysteem en dat de <strong>Kooiker</strong> <strong>Groep</strong> waarde hecht aan continue verbetering. Met<br />

het VCA**-certificaat wordt voldaan aan de eisen in de VGM-checklist Aannemers op het gebied van<br />

veiligheid, gezondheid en milieu. Beide certificaten zijn na verstrekking 3 jaar geldig, waarbij jaarlijks<br />

een tussentijdse audit plaatsvindt. In <strong>2023</strong> is de tussentijdse audit succesvol afgewikkeld.<br />

23


24<br />

LOKALE<br />

BETROKKENHEID


De <strong>Kooiker</strong> <strong>Groep</strong> heeft lokale betrokkenheid hoog in het vaandel staan.<br />

Juist op deze manier kunnen we veel terugdoen voor de regio waar de roots<br />

van onze onderneming en onze medewerkers liggen. Van Obstacle Run tot<br />

Winterlichtspektakel, <strong>Kooiker</strong> <strong>Groep</strong> was aanwezig voor en door medewerkers!<br />

25


26


CUMELA<br />

INSPIRATIEDAGEN<br />

Op 11 januari <strong>2023</strong> is de Branchevereniging Cumela bij <strong>Kooiker</strong> op bezoek geweest. Cumela is de<br />

brancheorganisatie voor groen, grond en infra. Ook dit jaar organiseerden zij weer de ‘Inspiratiedagen’.<br />

Twee bedrijven, waarvan één de <strong>Kooiker</strong> <strong>Groep</strong> was, werden bezocht door leden van de<br />

brancheorganisatie. Twee keer een groep van circa 150 mensen bezochten ons bedrijf. Door het laten<br />

zien van de verschillende werkzaamheden die we kunnen uitvoeren met onze verschillende bedrijven,<br />

demonstraties en een rondleiding door het kantoorpand, hebben de deelnemers een goed beeld<br />

gekregen bij het reilen en zeilen binnen de <strong>Kooiker</strong> <strong>Groep</strong>. We hebben dan ook vele lovende reacties<br />

mogen ontvangen.<br />

We vinden het belangrijk om de jeugd te betrekken bij onze activiteiten. Na de Cumela Inspiratiedagen<br />

hebben we daarom op 12 januari <strong>2023</strong> een aantal scholen bij ons uitgenodigd. Verschillende klassen<br />

met leerlingen kwamen bij ons langs om een kijkje te nemen en te leren wat er in een bedrijf allemaal<br />

gebeurt. Startend met een presentatie en daarna ook een rondleiding en verschillende demonstraties.<br />

De leerlingen mochten ook zelf aan de bak! Banden stapelen, spijkerpoepen met de giek van de<br />

zuigwagen: een geslaagde dag!<br />

27


28


MVO PIJLER 2<br />

MILIEU &<br />

LEEFOMGEVING<br />

29


30


GRENSRECONSTRUCTIES,<br />

OPPERVLAKTEN GRONDWERK<br />

MAATVOERING<br />

"Voor de realisatie van projecten is een<br />

betrouwbare maatvoering van groot belang"<br />

aldus Jarno Kok. Jarno is werkzaam bij <strong>Kooiker</strong> Maatvoering.<br />

Dit specialistische werk wordt verricht bij de start van een bouwproject met het uitzetten van een<br />

grensreconstructie, het uitzetten en berekenen van volume en oppervlakten van het grondwerk.<br />

Maar ook bij afronding van een project wordt maatvoering ingezet met het maken van bijvoorbeeld<br />

een revisietekening. Omdat Maatvoering onderdeel is van de <strong>Kooiker</strong> <strong>Groep</strong>, wordt synergievoordeel<br />

behaald op het gebied van ervaring in het werken in bouw en infra. Met deze kennis en ervaring en<br />

de korte lijnen binnen de onderneming, biedt <strong>Kooiker</strong> Maatvoering passende oplossingen voor elke<br />

opdrachtgever. Zo is Maatvoering actief op zowel de zakelijke als de particuliere markt.<br />

Maatvoering Windmolenpark<br />

Ook bijzondere projecten komen voorbij. Zo is in <strong>2023</strong> de laatste hand gelegd aan de maatvoering<br />

bij windmolenpark ‘Windplan Groen’ in Biddinghuizen. Jarno en zijn team hebben bij de bouw van<br />

dit windmolenpark de maatvoering gedaan door het uitzetten van het grondwerk op basis van de<br />

tekening. Hierbij zijn de benodigde kwaliteitscontroles verricht op de ontgravingen en de gestorte<br />

werkvloer, zodat deze uiteindelijk in de vereiste rapportages opgenomen worden.<br />

Hiermee droeg het team van <strong>Kooiker</strong> Maatvoering een steentje bij aan de door de overheid<br />

gestimuleerde energietransitie als gevolg van het Klimaatakkoord.<br />

31


32


CO2<br />

UITSTOOT<br />

Binnen de <strong>Kooiker</strong> <strong>Groep</strong> wordt aandacht besteed aan verduurzaming door de CO2-uitstoot waar<br />

mogelijk te beperken. Hierbij houden we het klimaatbelang voortdurend voor ogen. Momenteel<br />

behoort een volledig CO2-neutrale onderneming (nog) niet tot de mogelijkheden. Zo zijn bijvoorbeeld<br />

onze zuigauto’s nog niet geschikt om over te gaan op een andere brandstof in verband met het<br />

benodigde vermogen. Wel doen we er alles aan om onze impact zo laag mogelijk te houden.<br />

We werken waar mogelijk met elektrisch materieel en maken meer gebruik van brandstoffen als<br />

HvO100. Echter geheel emissieloos ligt momenteel nog niet binnen ons handbereik.<br />

Gezien ook de regelgeving voor de toekomst waarin steeds meer energieneutraal gewerkt dient te<br />

worden, ligt hier voor de <strong>Kooiker</strong> <strong>Groep</strong> een uitdaging. Een uitdaging die we, zoals bij ons past, stap<br />

voor stap aangaan.<br />

33


INNOVATIE<br />

STAP VOOR STAP NAAR EEN<br />

INNOVATIEVE OPLOSSING<br />

De <strong>Kooiker</strong> <strong>Groep</strong> is altijd op zoek naar de beste, meest creatieve en innovatieve oplossing. Ook nu<br />

staat er weer een nieuwe ontwikkeling voor de deur. Klaas <strong>Kooiker</strong>, directeur van de <strong>Kooiker</strong> <strong>Groep</strong>,<br />

licht alvast een tipje van de sluier op: "Het komt nog altijd voor dat niet van elke woning de vloer<br />

geïsoleerd kan worden. Veelal komt dit doordat er geen kruipruimte onder de woning aanwezig is. Wij<br />

van <strong>Kooiker</strong> <strong>Groep</strong> zijn van mening dat hiervoor ook een passende oplossing ontwikkeld moet worden.<br />

Momenteel onderzoeken we dan ook de mogelijkheden om bij deze woningen tóch isolatie aan te<br />

kunnen brengen." De <strong>Kooiker</strong> <strong>Groep</strong> ontwikkelt stap voor stap een nieuwe, zelfsturende robot die<br />

gangen graaft onder de grond, zodat ook een woning die geen kruipruimte heeft tóch geïsoleerd kan<br />

worden.<br />

Deze robot in ontwikkeling biedt, daar waar het momenteel nog onmogelijk is, uitkomst bij het<br />

verduurzamen van vele woningen en gebouwen.<br />

34


KOOIKER DAKTOPPERS<br />

VAN GRIND-<br />

AFZUIGING TOT<br />

BEHOUD VAN<br />

BIODIVERSITEIT<br />

<strong>Kooiker</strong> Daktoppers is specialist op het gebied van het zuigen en blazen van dakgrind. In deze<br />

onderneming worden werkzaamheden verricht voor overheidsinstellingen, bedrijven en<br />

particulieren in heel Nederland, Duitsland en België.<br />

35


Daar waar het al mogelijk was het dakgrind af te zuigen en af te laten voeren, ligt het<br />

ook binnen de mogelijkheden het dakgrind weer opnieuw te gebruiken! <strong>Kooiker</strong> laat het<br />

afgezogen grind wassen en zeven, zodat het grind weer aan de gestelde normen voldoet.<br />

Na dit was- en zeefproces wordt het grind weer hergebruikt óf op hetzelfde dak óf op<br />

andere daken.<br />

Hiermee weet <strong>Kooiker</strong> Zuigtechniek een win-win situatie te realiseren. Door hergebruik<br />

is het namelijk overbodig om nieuw grind in te kopen en vanuit diverse locaties te laten<br />

vervoeren. Bovendien hoeft door het hergebruik geen nieuw grind ontgonnen te worden<br />

uit de rivierbeddingen. De rivieren behouden op deze manier hun biodiversiteit. Zo<br />

besparen we CO2-uitstoot en bewerkstelligen we behoud van de rivierbodem door het<br />

hergebruiken van grind.<br />

Wat ons betreft een mooi staaltje van circulariteit!<br />

Over <strong>Kooiker</strong> Daktoppers<br />

In 2018 werd <strong>Kooiker</strong> Daktoppers opgericht. Destijds is gestart met circa 4 medewerkers.<br />

Door de jaren heen is het Daktoppers-gedeelte gegroeid naar 12 personen welke elke dag<br />

met dakgrind werken. <strong>Kooiker</strong> Daktoppers is uitgegroeid tot een fenomeen op het vlak van<br />

dakgrind. Het enthousiaste team bestaat uit vakmensen die de nodige kennis en ervaring<br />

in huis hebben. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden hecht het bedrijf belang aan<br />

veiligheid en kwaliteit voor zowel het personeel als de werkomgeving.<br />

Ook <strong>Kooiker</strong> Daktoppers werkt graag aan een totaaloplossing. Mede doordat <strong>Kooiker</strong><br />

Daktoppers onderdeel is van de <strong>Kooiker</strong> <strong>Groep</strong>, is er kennis van de vele disciplines in<br />

grond- en dakwerk.<br />

36


AANLEG<br />

DRAINAGES<br />

<strong>Kooiker</strong> Zuigtechniek is groot in het zuigen van materialen op diverse locaties. De corebusiness binnen<br />

de <strong>Kooiker</strong> <strong>Groep</strong>. Jaarlijks voert <strong>Kooiker</strong> Zuigtechniek de voorbereidende werkzaamheden uit voor het<br />

verduurzamen van woningen en gebouwen. Zo wordt het zand uit kelders en kruipruimten gezogen,<br />

waardoor er ruimte ontstaat om woningen en andere gebouwen te voorzien van vloerisolatie.<br />

Wat minder bekend is, maar zeker in toenemende mate voorkomt, is de aanleg van drainages in<br />

kruipruimten.<br />

Uit de statistieken blijkt dat <strong>2023</strong> het natste jaar was sinds het begin van de metingen. Dat is binnen<br />

<strong>Kooiker</strong> Zuigtechniek niet onopgemerkt gebleven. Vele kruipruimten kwamen door de aanhoudende<br />

regenbuien onder water te staan, waardoor het binnenklimaat van de woningen verslechterde. Juist bij<br />

astmatische mensen ontstond al snel de behoefte aan een verbetering in de leefomstandigheden.<br />

<strong>Kooiker</strong> Zuigtechniek zorgt, met de aanleg van drainage, dat het water uit een kruipruimte<br />

wordt gepompt. Dit komt ten goede van het binnenklimaat van een woning. Hierdoor verbeteren<br />

leefomstandigheden en verminderen gezondheidsklachten.<br />

37


UITBREIDING<br />

NETSTATIONS<br />

In het Klimaatakkoord heeft de overheid een aantal klimaatdoelstellingen opgenomen voor de<br />

komende jaren. Zo wil Nederland in 2030 70% van alle elektriciteit opwekken met windturbines en<br />

zonnepanelen. Er is nog veel te doen om dat te bereiken. Tegelijkertijd groeit de vraag naar elektriciteit.<br />

Op dit vlak neemt <strong>Kooiker</strong> Zuigtechniek een nieuwe tendens waar. Nu de overheid deze gerichte<br />

klimaatdoelen stelt, gaan steeds meer ondernemingen over tot elektrificatie. Dit vraagt om uitbreiding<br />

van de energie-infrastructuur. In veel gevallen is het bestaande elektriciteitsnetwerk te licht en dient<br />

vanuit het verdeelstation een verzwaring plaats te vinden. De <strong>Kooiker</strong> <strong>Groep</strong> ontvangt met regelmaat<br />

een aanvraag om het bestaande kabel- en leidingwerk vrij te zuigen, zodat het elektriciteitsnetwerk<br />

verzwaard kan worden. Tijdens deze klussen mag er geen schade ontstaan aan het bestaande<br />

stroomnetwerk. Met de zuigwagens van <strong>Kooiker</strong> kunnen de kabels en leidingen zonder graafschade vrij<br />

worden gezogen.<br />

Gezien de gemaakte afspraken in het Klimaatakkoord, nemen deze werkzaamheden de komende<br />

5 – 10 jaar alleen maar toe. <strong>Kooiker</strong> Zuigtechniek vervult in deze werkzaamheden een aandeel in de<br />

grotere doelen die gesteld zijn in het Klimaatakkoord.<br />

38


39


40


MVO PIJLER 3<br />

BEDRIJFSVOERING<br />

& KLANTWAARDE<br />

41


42


DE ORGANISATIE<br />

Klaas <strong>Kooiker</strong><br />

Beheer B.V.<br />

Klaas <strong>Kooiker</strong><br />

Materieel B.V.<br />

D.I.P. B.V.<br />

A28 Staphorst<br />

Media B.V.<br />

<strong>Kooiker</strong> Zuigtechniek<br />

Staphorst B.V.<br />

Klaas <strong>Kooiker</strong><br />

Aannemersbedrijf B.V.<br />

<strong>Kooiker</strong><br />

Daktoppers B.V.<br />

<strong>Kooiker</strong> Service<br />

& Sales B.V.<br />

SR-Italia<br />

SRL<br />

<strong>Kooiker</strong> Zuigtechniek<br />

West B.V.<br />

STAKEHOLDERS<br />

De stakeholders van onze organisatie zijn heel divers van aard. Zo is ons eigen personeel een belangrijke<br />

en onmisbare stakeholder. Wij vinden het belangrijk dat het personeel zich gehoord en gezien voelt.<br />

Ook staan wij open voor hun input, zodat wij onze onderneming ook op personeelsgebied steeds<br />

kunnen verbeteren.<br />

Het contact met onze zakelijke stakeholders, of dit nu een leverancier, een klant of een betrokken partij<br />

is, vullen wij zo goed mogelijk in. Dit is ook nodig om onze organisatie optimaal te laten draaien. Door<br />

een nauwe samenwerking en korte lijnen, weten we wat er in de markt speelt en kunnen we trends<br />

en wijzigingen in bijvoorbeeld regelgeving tijdig signaleren. Inmiddels hebben we door deze goede<br />

samenwerkingen mooie innovaties en projecten op de kaart gezet.<br />

Daarnaast zijn er nog meer stakeholders (zoals bijvoorbeeld de belangenvereniging) die van belang<br />

zijn voor onze onderneming. Verderop in het verslag leest u meer over de samenwerking met onze<br />

stakeholders op het gebied van personeel, de sector en de samenwerking met andere ondernemingen.<br />

43


KOOIKER ZUIGTECHNIEK<br />

BUSINESS<br />

DRIVERS<br />

Belangrijke businessdrivers voor <strong>Kooiker</strong> Zuigtechniek zijn:<br />

• De sterke toename van leiding- en kabelnetwerken in stedelijk en industrieel gebied;<br />

• De uitbreiding van het aantal netstations voor meer capaciteit van het elektriciteitsnetwerk;<br />

• Verduurzaming van gebouwen en woningen als gevolg van de energietransitie door het vrijmaken,<br />

verdiepen en leegzuigen van kruipruimten en spouwmuren om te kunnen isoleren;<br />

• Herstellen van kruipruimten als gevolg van bodemdaling. Door de bodemdaling ontstaan<br />

verzakkingen aan de woningen en schade aan bestratingen en terrassen.<br />

Een groot deel van de businessdrivers wordt gestuurd door de ontwikkelingen op het gebied van<br />

verduurzaming. Immers, voor steeds meer organisaties is het vanzelfsprekend om bewust bezig te zijn<br />

met hun bijdrage aan de maatschappij. Daarbij opgeteld de doelen die de overheid<br />

voor ogen heeft met betrekking tot het duurzaamheidsbeleid, versterkt dit<br />

de tendens in de markt op het gebied van verduurzaming.<br />

44


SAUGBAGGERSALES<br />

Saugbaggersales groeit! Over heel de wereld verhuren en verkopen wij onze zuigwagens.<br />

Onze vergaande kennis en ervaring op het gebied van zuigtechniek, maakt dat we náást de klant staan.<br />

Je vindt in ons een betrouwbare samenwerkingspartner, mét jarenlange praktijkervaring. Dat maakt ons<br />

uniek. Wij bieden een totaaloplossing. Niet alleen huur of koop je nieuwe en gebruikte zuigmachines<br />

uit voorraad, ook richten we ons op inkoop van bestaande wagens. Je mag bij Saugbaggersales.com<br />

op goede betrouwbare service en advies rekenen. Door de in- en verkoop over de hele wereld en het<br />

hergebruik van divers materieel, is de kringloopeconomie rond.<br />

TECHNISCHE KONTAKT DAGEN<br />

Juni <strong>2023</strong> was Saugbaggersales aanwezig op de Technische Kontakt Dagen (TKD).<br />

Een prachtige beurs waar we ons goed konden profileren.<br />

45


NIEUWE VESTIGING<br />

ZWIJNDRECHT<br />

In <strong>2023</strong> hebben we een hele mooie stap gezet: er is een tweede locatie opgestart!<br />

<strong>Kooiker</strong> <strong>Groep</strong> krijgt opdrachten vanuit de hele Benelux, maar vooral in de<br />

Randstedelijke omgeving is het groeipotentieel groot. Om ook daar beter in de<br />

behoeften te voorzien, heeft <strong>Kooiker</strong> Zuigtechniek nu nevenvestiging ‘West’. Sinds <strong>2023</strong><br />

zijn er vanuit Zwijndrecht 3 zuigauto’s beschikbaar om werkzaamheden uit te voeren.<br />

Onze nieuwe locatie past binnen ons duurzaamheidsplan. Voor een groot aantal<br />

klussen kunnen we nu de auto’s vanuit locatie Zwijndrecht inzetten. Daardoor beperken<br />

we het aantal vervoersbewegingen en kunnen we onze CO2-uitstoot beperken.<br />

46


INTERN<br />

MAANDELIJKSE PLANNING<br />

EN CONTROL<br />

Hoe blijft een onderneming in haar groei in evenwicht? Een belangrijke vraag, waarop we in <strong>2023</strong> actie<br />

hebben ondernomen.<br />

Binnen de <strong>Kooiker</strong> <strong>Groep</strong> hebben we een maandelijks plan en control-moment geïntroduceerd.<br />

Na de maandelijkse afsluiting van de administratie, worden de resultaten besproken in het<br />

managementteam.<br />

Op deze manier houden we gevoel bij onze groei. Zowel in afzet als in omzet, hebben we onze<br />

debiteurenposities in beeld en wat de bijzonderheden zijn. Zo hebben we ook onze bottlenecks snel<br />

inzichtelijk. Hierdoor zitten we kort op de bal.<br />

Daarnaast werken we momenteel tweewekelijks onze liquiditeitsanalyse uit. Mocht zich een mooie<br />

kans of transactie voordoen, dan hebben we snel onze liquiditeit inzichtelijk en kunnen we schakelen.<br />

Deze werkwijze maakte al spoedig inzichtelijk dat we een groeifinanciering nodig hadden. In <strong>2023</strong> is<br />

hieraan invulling gegeven. Hierdoor is werkkapitaal beschikbaar en is de benodigde flexibiliteit om<br />

handen om pieken in aan- en verkopen op te vangen.<br />

47


FINANCIËLE<br />

DATA<br />

Omzet<br />

30.000.000<br />

25.000.000<br />

20.000.000<br />

15.000.000<br />

10.000.000<br />

5.000.000<br />

0<br />

2019 2020 2021 2022 <strong>2023</strong><br />

48


FINANCIËLE<br />

RESULTATEN 2022<br />

Quick Ratio<br />

4<br />

3,5<br />

3<br />

2,5<br />

2<br />

1,5<br />

1<br />

0,5<br />

0<br />

2019 2020 2021 2022 <strong>2023</strong><br />

Klaas <strong>Kooiker</strong><br />

Aannemersbedrijf B.V.<br />

<strong>Kooiker</strong> Daktoppers B.V.<br />

<strong>Kooiker</strong> Zuigtechiek<br />

Staphorst B.V.<br />

<strong>Kooiker</strong> Service & Sales B.V.<br />

Current Ratio<br />

8<br />

7<br />

6<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

Klaas <strong>Kooiker</strong><br />

Aannemersbedrijf B.V.<br />

<strong>Kooiker</strong> Daktoppers B.V.<br />

<strong>Kooiker</strong> Zuigtechiek<br />

Staphorst B.V.<br />

0<br />

2019<br />

2020<br />

2021<br />

2022<br />

<strong>2023</strong><br />

<strong>Kooiker</strong> Service & Sales B.V.<br />

Solvabiliteit<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

Klaas <strong>Kooiker</strong><br />

Aannemersbedrijf B.V.<br />

20<br />

0<br />

-20<br />

-40<br />

2019<br />

2020<br />

2021<br />

2022<br />

<strong>2023</strong><br />

<strong>Kooiker</strong> Daktoppers B.V.<br />

<strong>Kooiker</strong> Zuigtechiek<br />

Staphorst B.V.<br />

<strong>Kooiker</strong> Service & Sales B.V.<br />

49


KVK INNOVATIE TOP 100<br />

EDITIE <strong>2023</strong><br />

Dat wij goed zijn in innoveren, blijkt uit onze rubricering in de KVK Innovatie Top 100.<br />

KVK organiseert dit jaarlijkse event om bedrijven doorlopend te stimuleren te groeien<br />

en te innoveren.<br />

In <strong>2023</strong> behoorden wij tot één van deze meest innovatieve ondernemingen met onze<br />

zelf ontwikkelde reiniger voor waterpasserende en –doorlatende bestrating. De kroon<br />

op ons innovatief gedachtegoed.<br />

50


KLANTVERHAAL<br />

JOUK VOS - UITVOERDER HEIJMANS<br />

INFRA ASSETMANAGEMENT<br />

"Heijmans is actief in vastgoed, bouw & techniek en infra. Wij sturen continu op kwaliteitsverbetering,<br />

innovatie en integraliteit waarmee toegevoegde waarde wordt gerealiseerd voor klanten. In toenemende<br />

mate wordt de <strong>Kooiker</strong> <strong>Groep</strong> ingezet voor werkzaamheden. Het aannemersbedrijf van <strong>Kooiker</strong> neemt met<br />

regelmaat projecten aan. Daarnaast wordt ook op regie werk uitgevoerd voor Heijmans. Voor kleinere klussen<br />

wordt bijvoorbeeld een zuigauto met chauffeur gehuurd. De inzet van een zuigauto van <strong>Kooiker</strong> is voor onze<br />

onderneming een uitkomst. Bij bepaalde projecten moet beschadiging aan het bestaande kabelnetwerk te<br />

allen tijde worden voorkomen, dan wordt door Heijmans een beroep gedaan op <strong>Kooiker</strong>.<br />

Uniek aan de <strong>Kooiker</strong> <strong>Groep</strong> is de collegialiteit, de korte lijnen en, niet te vergeten, het samen zoeken naar<br />

totaaloplossingen. Binnen onze onderneming heeft <strong>Kooiker</strong> goede referenties.<br />

Hoe ziet de toekomstige bouw eruit? Hoe blijven onze steden bereikbaar? Hoe realiseren we de<br />

energietransitie? En hoe voorkomen we uitgedroogde velden in de zomer en natte voeten in de herfst? Hoe<br />

blijft Nederland een fijne plek om te leven? Voornoemde vragen zijn veelomvattend, ingrijpend en complex.<br />

Heijmans weet één ding zeker: Wij blijven geen toeschouwer en wachten niet af. Daarom heeft ons bedrijf<br />

de strategie 2030 in het leven geroepen: ‘Wij zijn makers van de Gezonde Leefomgeving’. Daar zetten wij ons<br />

iedere dag voor in.<br />

En dat zijn precies de raakvlakken die Heijmans en de <strong>Kooiker</strong> <strong>Groep</strong> hebben. Beide bedrijven doen een<br />

stap naar voren en maken de beweging naar een duurzame onderneming. Dat ís complex, maar in de<br />

gezamenlijkheid geeft dit mogelijkheden. Zo werken de bedrijven samen op het gebied van innovatie: samen<br />

op zoek naar een passende oplossing. De wetgeving is momenteel gericht op een zero-emissie bouwplaats<br />

over enkele jaren. Om dit mogelijk te maken is die samenwerking essentieel, zowel met de opdrachtgevers,<br />

de leveranciers als de netbeheerders. Ook op dit gebied zoeken Heijmans en <strong>Kooiker</strong> elkaar op: hoe kunnen<br />

we hieraan vorm geven, zodat we stapje voor stapje steeds dichterbij het doel komen."<br />

51


STEFAN VAN HET ENDE<br />

Salesmedewerker Saugbaggersales<br />

52


KNOWHOW<br />

KOOIKER SERVICE<br />

EN SALES<br />

Aan het woord is Stefan. Sinds 2018 is hij werkzaam binnen <strong>Kooiker</strong>. Binnen de Service en<br />

Sales tak van sport vindt het materieelbeheer van het eigen wagenpark plaats, maar ook de<br />

verkoop en verhuur van materieel en onderdelen. In de breedste zin van het woord.<br />

Wagenpark<br />

De <strong>Kooiker</strong> <strong>Groep</strong> heeft een jong wagenpark tot haar beschikking. Het gehele wagenpark voldoet<br />

aan de eisen van de Euro-6 norm. Momenteel is het nog niet haalbaar het wagenpark op een andere<br />

brandstof dan diesel te laten rijden. Echter, bij een aantal projecten rijdt het ingezette materieel op<br />

HvO100, een schone vervanger van diesel. Hiermee wordt een CO2-reductie tot wel 90% en een lagere<br />

uitstoot van schadelijke emissies zoals fijnstof, koolwaterstof en stikstofoxiden gerealiseerd. Dat is beter<br />

voor de lokale luchtkwaliteit.<br />

Knowhow<br />

"Knowhow, dát is wat we in huis hebben", haalt Stefan aan. ‘De kennis wordt opgedaan in de<br />

werkplaats. Het materieel van <strong>Kooiker</strong> is in eigen beheer en wordt daar ook gerepareerd en<br />

uitgebouwd. Met deze formule hebben we het vertrouwen van onze afnemers verdiend. Onze afnemer<br />

weet ons hierom steeds weer te vinden’.<br />

Compacte grondzuiger<br />

Enthousiast vertelt hij verder over het dealerschap met Vac-Ex, fabrikant van compacte zuigers. Deze<br />

compacte grondzuigers zijn uitermate geschikt voor het zuigen van krappe ruimten.<br />

Momenteel is er een innovatief, elektrisch gedreven prototype van de grondzuiger beschikbaar. De<br />

eerste in Nederland. Stefan verwacht in de toekomst meer innovaties op het gebied van elektrificering<br />

van deze compacte machines.<br />

53


BEDRIJFSBEZOEK DOOR<br />

EDDY VAN HIJUM<br />

GEDEPUTEERDE VAN<br />

OVERIJSSEL<br />

"Op 19 januari <strong>2023</strong> mocht ik als gedeputeerde op bedrijfsbezoek bij de <strong>Kooiker</strong> <strong>Groep</strong> in Staphorst.<br />

Aanleiding van dit bedrijfsbezoek was onder andere het feit dat de <strong>Kooiker</strong> <strong>Groep</strong> de innovatieprijs<br />

Regio Zwolle had gewonnen met de stratenreiniger. Tijd om dit mooie, innovatieve bedrijf te bezoeken,<br />

kennis te maken met de mensen achter de schermen en de innovatie in de praktijk te zien.<br />

Het werd een interessante kennismaking met ras-ondernemer Klaas <strong>Kooiker</strong> (37). Hij runt een veelzijdig<br />

bedrijf met de nuchtere mentaliteit die onze provincie kenmerkt. De zuigtechniek heeft zich steeds<br />

meer ontwikkeld tot een alternatief voor de conventionele grond- en graafwerkzaamheden. Met<br />

name bij infrastructurele (grond)werken in een stedelijke of industriële omgeving biedt deze techniek<br />

kansen, doordat beschadigingen aan leidingen in de grond voorkomen kunnen worden. Het bedrijf<br />

is de afgelopen jaren sterk gegroeid, ook dankzij de uitbreiding van activiteiten naar het reviseren,<br />

onderhouden en verhandelen van machines.<br />

Ook hebben we gesproken over de uitdagingen waarmee het bedrijf te maken heeft. Zo is de<br />

beschikbaarheid van voldoende groeifinanciering een aandachtspunt. Maar ook zaken als toekomstige<br />

huisvesting, de stikstof-problematiek, elektrificatie en toenemende personeelstekort zijn van invloed<br />

op de ontwikkeling van het bedrijf. Ondernemers als Klaas zien echter in alle uitdagingen ook meteen<br />

weer een kans voor innovatieve oplossingen, viel me op. Daarbij wordt ook een beroep gedaan op de<br />

kennis en het vakmanschap van medewerkers zelf.<br />

Ik wens de <strong>Kooiker</strong> <strong>Groep</strong> uit Staphorst met al haar medewerkers en stakeholders veel succes toe en<br />

nogmaals dank voor de gastvrijheid."<br />

54


ISO 26000<br />

ZELFVERKLARING<br />

Zelfverklaring NEN-ISO 26000:2010<br />

Maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties<br />

Actualisatie: Dit rapport wordt één keer per jaar herzien en indien nodig aangepast.<br />

Ondergetekende, de heer Klaas <strong>Kooiker</strong>, directeur bij Klaas <strong>Kooiker</strong> Beheer B.V.,<br />

Verklaart NEN-ISO 26000:2010, Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties<br />

toe te passen bij Klaas <strong>Kooiker</strong> Beheer B.V. en haar dochterondernemingen, zowel op het<br />

filiaal in Staphorst als het filiaal in Zwijndrecht, en dit te hebben onderzocht en beoordeeld<br />

aan de hand van het proces beschreven in NPR 9026+C1:2012.<br />

De organisatie verklaart de principes en richtlijnen van NEN-ISO 26000:2010 toe te passen en te<br />

borgen dat dit bij voortduring het geval zal zijn. In het kader van deze zelfverklaring wordt dat<br />

minimaal jaarlijks onderzocht en beoordeeld.<br />

De organisatie geeft met deze zelfverklaring een onderbouwing en uitwerking van de gemaakte<br />

keuzes ten aanzien van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op de volgende gebieden.<br />

1. Onderschrijven en toepassen van de zeven principes van MVO.<br />

2. Identificeren en betrekken van stakeholders.<br />

3. De zeven MVO-kernthema’s en 37 MVO-onderwerpen.<br />

4. Integratie van maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de organisatie.<br />

De resultaten van het onderzoek zijn te vinden in het sociale jaarverslag <strong>2023</strong>.<br />

www.kooiker-groep.nl/mvo/<br />

Naam organisatie:<br />

Klaas <strong>Kooiker</strong> Beheer B.V.<br />

Locatie:<br />

Nederland<br />

Adres: Ambachtsstraat 7<br />

Postcode en vestigingsplaats:<br />

7951 ZA Staphorst<br />

Ondertekening:<br />

Klaas <strong>Kooiker</strong><br />

Plaats en datum: Staphorst, 2 april 2024<br />

WWW.KOOIKER-GROEP.NL/MVO<br />

55


56


VOORUITBLIK<br />

2024<br />

Vol vertrouwen blikken we vooruit naar 2024. Ondertussen is het jaar alweer mooi op gang. In 2024<br />

willen we ons blijven ontwikkelen en doorgroeien als bedrijf. Onze plek in de markt in stand houden<br />

en waar mogelijk verbeteren. Met het personeel werken we verder aan de bedrijfsvitaliteit, wat een<br />

positieve uitwerking heeft binnen onze onderneming.<br />

Ontwikkeling robotzuiger<br />

Elke kleine stap is een grote vooruitgang. Zo bouwen en innoveren wij rustig verder aan de zelfsturende<br />

robotzuiger. We hopen deze robot in 2024 te perfectioneren, zodat deze volop ingezet kan worden<br />

bij projecten die we tot op heden nog niet kunnen uitvoeren. Projecten waarbij verduurzaming van<br />

woningen tot op heden niet mogelijk was. Met behulp van deze robot ligt de weg hier echter voor open.<br />

Filiaal West<br />

Daarnaast was ons filiaal West in voorgaand jaar toegerust met 3 mobiele combinaties. Voor 2024<br />

hebben we als doel dit wagenpark uit te breiden naar een 8-tal combinaties. Daar sorteren we al volop<br />

op voor, zodat niets onze groei in het Randstedelijk gebied en België in de weg staat.<br />

In 2024 willen we vanuit dit filiaal werken aan de lokale betrokkenheid, zodat ook daar in de omgeving<br />

steeds meer en duidelijker bekend wordt waar wij voor staan.<br />

Circulariteit<br />

Circulariteit blijft ook in 2024 op de agenda staan binnen onze onderneming. Voortdurend vinden we uit<br />

hoe wij duurzamer kunnen omgaan met de opgezogen grondstoffen. Daar informeren we u graag verder<br />

over in 2024. Om u alvast een inkijkje te geven: het gaat om het duurzaam omgaan met grond en zand.<br />

In 2024 blijven we, zoals we gewend zijn, nauw betrokken bij onze afnemers, leveranciers en andere<br />

stakeholders. Ook gaan we in 2024 intern verder aan de slag met onze wijze van besturen. We streven<br />

naar een mooi, ambitieus en innovatief 2024. We hebben er zin in!<br />

57


We zijn ons bewust van de impact van geprinte exemplaren<br />

van ons sociaal jaarverslag. Hierom hebben we gekozen voor<br />

het drukken op FSC-gecertificeerd papier.<br />

<strong>Kooiker</strong> <strong>Groep</strong><br />

Ambachtsstraat 7<br />

7951 ZA Staphorst<br />

0522 – 46 47 50<br />

info@kooiker-groep.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!