19.06.2024 Views

Y-mail 48 - juli 2024

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>mail</strong><br />

JULI <strong>2024</strong> MAGAZINE VAN HET JAN YPERMAN ZIEKENHUIS<br />

EDITIE <strong>48</strong><br />

Maatwerk<br />

BIJ BORSTKANKER<br />

State-of-the-art<br />

CATHLAB<br />

Nierzorg<br />

MET EEN PLUS


EDITO<br />

Beste lezer,<br />

De gezondheid van onze<br />

patiënten verbeteren –<br />

zieke mensen genezen, dus:<br />

uiteraard blijft dat één van onze kernopdrachten.<br />

Maar de maatschappij<br />

verwacht vandaag meer van ons,<br />

en terecht.<br />

Door preventie kunnen we aandoeningen<br />

vermijden of vroeger<br />

detecteren, waardoor behandelen<br />

meer kans op slagen heeft. Onze<br />

osteoporosekliniek screent<br />

conse quent patiënten na een<br />

fractuur, en start zo nodig een<br />

aangepaste behandeling op. De<br />

diabetes voetkliniek grijpt meteen<br />

in om amputatie te voorkomen. En<br />

het programma nierzorg+ geeft de<br />

patiënt ondersteuning om dialyse zo<br />

lang mogelijk uit te stellen.<br />

Meer inzetten op preventie kadert<br />

ook in onze maatschappelijke<br />

opdracht om de ons toebedeelde<br />

middelen zo goed mogelijk in te<br />

zetten. Elke euro die naar preventie<br />

gaat, spaart meerdere euro’s aan<br />

dure secundaire en tertiaire zorg uit.<br />

Volledig genezen is niet altijd<br />

mogelijk. Dan is het onze taak om<br />

de levenskwaliteit van de patiënt te<br />

verhogen. Door mensen met<br />

chronische pijn of een psychische<br />

problematiek mee naar aangepast<br />

werk te begeleiden, bijvoorbeeld.<br />

Of ervoor te zorgen dat ze hun<br />

dialyse of intraveneuze antibioticabehandeling<br />

thuis kunnen krijgen in<br />

plaats van in het ziekenhuis.<br />

Gemene deler in al die programma’s?<br />

Het gaat telkens om multidisciplinaire<br />

samenwerkingen:<br />

over de<br />

diensten in ons<br />

ziekenhuis heen, en<br />

samen met de eerste<br />

lijn. En dát, beste<br />

lezer, is de zorg van<br />

vandaag en morgen.<br />

dokter Hans Feys,<br />

hoofdarts


inhoud<br />

04 Terug aan het werk na ziekte 07 Capture the Fracture<br />

11 Nieuwe artsen 13 OPAT-opleiding voor thuisverpleegkundigen<br />

Sinds eind april <strong>2024</strong> werken dokter Mathieu Coeman,<br />

dokter Francis Stammen, dokter Veerle Soufflet, dokter Els Viaene,<br />

dokter Jan De Keyser, dokter Raf Roelandt, dokter Dries De Cock<br />

(niet op de foto) en dokter Anouar Belkacemi (niet op de foto) in<br />

een gloednieuwe katheterisatiezaal.<br />

In ons ziekenhuis kunnen patiënten terecht in een state -of-the-artcathlab,<br />

met betere beeldkwaliteit en minder straling. Alle toepassingen<br />

zijn geïntegreerd op één groot scherm, dat volledig con figureerbaar is,<br />

afhankelijk van de procedure en de behandelende arts. In het kader<br />

van de samenwerking met az West doet dokter Anouar Belkcami er<br />

ingrepen op woensdagmiddag.<br />

Lees alle edities<br />

van Y-<strong>mail</strong><br />

3


OPNIEUW AAN DE SLAG NA ZIEKTE<br />

Het pijncentrum van het<br />

Jan Yperman Ziekenhuis<br />

slaat de handen ineen met<br />

een externe jobcoach. Hun<br />

missie: mensen met een<br />

gezondheidsproblematiek<br />

informeren en aanmoedigen<br />

om stappen naar aangepast<br />

werk te zetten.<br />

Werkschakel wil<br />

jaarlijks<br />

4.000<br />

mensen bereiken<br />

Een truckchauffeur<br />

moet na een rugoperatie<br />

op zoek naar<br />

ander werk. Hoe pakt<br />

hij het aan? Kan hij een<br />

opleiding volgen? Een<br />

vrouw wil na borstkanker<br />

weer aan de slag gaan,<br />

maar meteen voltijds<br />

zal niet lukken. Moet de<br />

werkgever progressieve<br />

tewerkstelling toestaan?<br />

Een zaakvoerder kampt<br />

met een burn-out en<br />

chronische pijn. Wat zijn<br />

de mogelijkheden? Die<br />

en andere vragen over<br />

ziek zijn en werken wil<br />

het project Werkschakel<br />

beantwoorden.<br />

WERKCOACH<br />

Dennis Jacques (diensthoofd<br />

patiëntenbegeleiding):<br />

“De bedoeling van<br />

Werkschakel is om zieke<br />

of herstellende mensen al<br />

in het ziekenhuis te informeren<br />

en te motiveren<br />

om over hun professionele<br />

toekomst na te denken.<br />

Het project kadert in een<br />

oproep van de Vlaamse<br />

regering aan zorg- en<br />

welzijnsorganisaties. Die<br />

werken daarvoor samen<br />

met werkcoaches van GTB,<br />

Gespecialiseerd Team<br />

Bemiddeling, een vzw die<br />

vaak als partner van de<br />

VDAB optreedt.”<br />

VIS IN DE VIJVER<br />

De ambitie van<br />

Werkschakel is om<br />

tegen eind 2025 in heel<br />

Vlaanderen 8.000 mensen<br />

aan te spreken, in de zorgof<br />

welzijns organisatie waar<br />

ze verblijven. Voor het<br />

Jan Yperman Ziekenhuis<br />

en GTB mogen Marjan<br />

4


DE KRACHT<br />

VAN DE GROEP<br />

Voor Werkschakel spreken Annelies Spriet en<br />

Marjan Leroy zelf patiënten aan of maken ze een<br />

afspraak na een doorverwijzing van een huisarts,<br />

een ziekenhuisarts of de sociale dienst van het<br />

ziekenhuis.<br />

Naast die individuele benadering wordt er ook<br />

ingezet op infosessies voor groepen. Die geven<br />

algemene info over de mogelijkheden om terug<br />

aan het werk te gaan of een aangepaste job te<br />

vinden na ziekte. In de sessies treffen mensen<br />

lotgenoten die hetzelfde meemaken. Ze bestaan al<br />

in het kader van het multi disciplinair pijncentrum<br />

(voor mensen met een pijnproblematiek) en van<br />

de drie weken durende programma’s van de PAAZ<br />

(voor mensen met psychische klachten). Momenteel<br />

wordt er ook gewerkt aan algemene infosessies<br />

en infosessies voor andere doel groepen,<br />

zoals dialysepatiënten, kankerpatiënten, enzovoort.<br />

Staan ook nog op het to-dolijstje van Annelies en<br />

Marjan: groepssessies rond specifieke thema’s.<br />

Dennis Jacques, Marjan<br />

Leroy en Annelies Spriet<br />

Leroy (pijnverpleegkundige<br />

multi disciplinair<br />

pijncentrum) en Annelies<br />

Spriet (jobcoach GTB) daar<br />

elk twee halve dagen per<br />

maand voor uittrekken,<br />

gefinancierd door de<br />

Vlaamse overheid.<br />

Marjan: “Soms spreken<br />

we zelf patiënten aan,<br />

soms wordt er een gesprek<br />

in gepland na een doorverwijzing.<br />

Het idee is om<br />

niet te lang te wachten,<br />

maar de problematiek snel<br />

aan te kaarten, desnoods al<br />

op de afdeling. Je merkt dat<br />

veel mensen ervan wakker<br />

liggen: hoe moet dat nu<br />

verder met mijn job?”<br />

Annelies: “We willen vooral<br />

hoop creëren. De mensen<br />

staan er niet alleen voor<br />

en er zijn mogelijkheden<br />

om stap voor stap weer<br />

aan de slag te gaan of<br />

aangepast werk te vinden.<br />

Steeds meer werk gevers<br />

staan daar ook voor open.<br />

De vijver van jonge,<br />

kern gezonde en multiinzetbare<br />

werknemers<br />

is leeg. In onze vijver zit<br />

wel nog vis, mits enkele<br />

aanpassingen op de werkvloer.”<br />

werkschakel@yperman.net<br />

057 35 61 26<br />

5


UITBREIDING AANBOD<br />

Druk in Diksmuide<br />

In juni werd het aanbod van het Medisch Centrum<br />

Diksmuide in de Laure Fredericqlaan 15 – dialyse,<br />

raadplegingen nefrologie, medische beeldvorming en<br />

een PIT – aangevuld met psychologische begeleiding<br />

en consultaties van de orthopedisten.<br />

Op woensdagnamiddag en vrijdag kunnen patiënten<br />

in Diksmuide terecht voor ambulante psychologische<br />

begeleiding binnen de E(erste)L(ijns)P(sycholo gie) ­<br />

conventie (in samenwerking met CGG Largo). Rookstopbegeleiding<br />

wordt aangeboden op woensdagnamiddag<br />

en er komt ook een programma van<br />

groepssessies.<br />

Diensthoofd geestelijke gezondheidszorg Dennis Jacques,<br />

verpleegkundig diensthoofd Justine Wybaillie, diensthoofd orthopedie<br />

dokter Jan Somers en directeur CGG Largo Joost Vanhaecke<br />

Van de dienst orthopedie houden dokter Somers (elke<br />

maandagnamiddag), dokter Hardeman (donderdagnamiddag<br />

in de even weken), dokter Vanbiervliet en<br />

dokter Verschueren (afwisselend op vrijdagnamiddag<br />

in de even weken), dokter Van Der Linden (donderdagnamiddag<br />

in de oneven weken) en dokter Depuydt<br />

(vrijdagnamiddag in de oneven weken) consultatie<br />

in Diksmuide.<br />

Afspraken orthopedie via 057 35 73 70<br />

of secortho@yperman.net<br />

Afspraken ELP-psychologen via elp@yperman.net<br />

MET PENSIOEN<br />

Dokter De Valkeneer<br />

Op 31 mei ging orthopedisttraumatoloog<br />

dokter Olivier<br />

De Valkeneer met pensioen.<br />

Als jonge Franstalige arts uit<br />

Brussel belandde hij in 1990 in<br />

het Poperingse Mariaziekenhuis:<br />

“Een kleine cultuurschok. Ik<br />

deed er alles zelf: gipsen leggen,<br />

opereren, spoedwachten … Na<br />

de fusie heb ik me toegelegd op<br />

traumatologie, kinderorthopedie<br />

en infecties. Ik zal het ziekenhuis,<br />

de operatiezaal en de collega’s<br />

missen. Maar ik blijf medische<br />

congressen bezoeken en doe<br />

nog consultaties in een paar<br />

instellingen en wzc’s. Zo blijf ik<br />

in contact met patiënten: dat is<br />

waar mijn hart ligt.”<br />

JAARVERSLAG<br />

Een speciaal jaar<br />

2023 was een speciaal jaar voor<br />

het Jan Yperman Ziekenhuis. Het<br />

vierde z’n zilveren jubileum,<br />

25 jaar na de fusie van Kliniek<br />

Zwarte Zusters, het Onze­ Lieve-<br />

Vrouwziekenhuis en het Mariaziekenhuis.<br />

Daarnaast kregen<br />

de kinderpsychiatrie Twoape, Sp<br />

revalidatie en dialyse, diensten<br />

waar patiënten heel wat tijd<br />

doorbrengen, een hedendaags<br />

en duurzaam nieuw onder komen.<br />

Ook het Medisch Centrum<br />

Diksmuide opende vorig jaar de<br />

deuren. Het jaarverslag blikt dus<br />

terug op een boeiend jaar.<br />

Lees het jaarverslag<br />

via de QR-code<br />

GEHEUGENKLINIEK<br />

De juiste verwijsbrief<br />

Voor de geheugenkliniek van<br />

het geriatrisch dagziekenhuis<br />

is het belangrijk om een<br />

globaal beeld van de patiënt<br />

te hebben. Daarom heeft het<br />

Jan Yperman Ziekenhuis een<br />

sjabloon opgemaakt dat als<br />

verwijsbrief kan fungeren bij<br />

een eerste verwijzing naar de<br />

geheugenkliniek. Er zijn er<br />

twee: een uitgebreide versie<br />

voor patiënten die nog thuis<br />

wonen, en een kortere versie<br />

voor patiënten die in een<br />

woonzorgcentrum verblijven.<br />

Beide staan op de website.<br />

Vul hier de<br />

verwijsbrief in<br />

6


OSTEOPOROSE<br />

Osteoporose veroorzaakt veel menselijk<br />

leed, maar blijft nog te vaak onontdekt.<br />

De osteoporosekliniek maakt de mazen<br />

van het net in één klap een heel stuk<br />

kleiner, met het project Capture the<br />

Fracture.<br />

De breuk<br />

als belletje<br />

1 OP DE 3<br />

vrouwen boven de<br />

50 jaar loopt een<br />

osteoporotische<br />

fractuur op<br />

dokter Tine<br />

Pecceu,<br />

dokter Filip<br />

Lensen en<br />

dokter<br />

Preschana<br />

Misri<br />

Broze botten doen geen<br />

pijn. Patiënten weten<br />

van niets, tot ze bij een onbenullige<br />

val een pols, heup<br />

of ruggen wervel breken.<br />

“Een fractuur moet altijd<br />

een alarmbelletje doen<br />

afgaan”, vertelt dokter<br />

Tine Pecceu (geriatrie).<br />

“Tot voor kort was de<br />

detectie vaak ad hoc. We<br />

zagen het topje van de<br />

ijsberg, maar veel gevallen<br />

bleven onder de waterlijn.<br />

Met Capture the Fracture<br />

worden fractuurpatiënten<br />

wel consequent gescreend,<br />

geïnformeerd en<br />

behandeld.”<br />

In een eerste fase wordt het<br />

dossier van een opgenomen<br />

fractuurpatiënt automatisch<br />

naar de osteo poroseverpleegkundigen<br />

doorgestuurd.<br />

Zij beoordelen<br />

het dossier, geven uitleg aan<br />

de patiënt en wijzen op het<br />

belang van behandeling. In<br />

een tweede fase wordt een<br />

consult ingepland. Dokter<br />

Preschana Misri (fysische<br />

geneeskunde - revalidatie)<br />

neemt de 50-tot-70-jarigen<br />

voor haar rekening, dokter<br />

Tine Pecceu en haar collega’s<br />

van geriatrie de 70-plussers.<br />

Bij ambulante (spoed)-<br />

patiënten met een polsfractuur<br />

wordt de huisarts<br />

aangeschreven om te<br />

screenen, behandelen en zo<br />

nodig door te verwijzen.<br />

Dokter Pecceu: “Een multidisciplinaire<br />

behandeling<br />

via de osteoporose kliniek<br />

heeft als doel een<br />

volgende fractuur te vermijden<br />

en kan voorkomen<br />

dat patiënten inboeten<br />

aan zelf redzaamheid en<br />

levenskwaliteit.”<br />

7


OSTEOPOROSE<br />

DOKTER PRESCHANA MISRI<br />

(FYSISCHE GENEESKUNDE - REVALIDATIE)<br />

DOKTER TINE PECCEU<br />

(GERIATRIE)<br />

“Eén op de vijf mannen en één op de drie vrouwen<br />

boven de 50 jaar zal in zijn of haar leven een osteoporotische<br />

breuk oplopen. De behandeling bestaat<br />

uit calcium, vitamine D, lichaamsbeweging, spierversterkende<br />

oefeningen en osteoporosemedicatie.<br />

Het type medicatie hangt af van de leeftijd en het<br />

medisch profiel.”<br />

“Vandaag zag ik nog een 60-jarige, een tuinier met<br />

rugklachten. In eerste instantie denk je aan een spiergerelateerde<br />

oorzaak, maar hij bleek drie indeukingsfracturen<br />

te hebben. Met Capture the Fracture detecteren<br />

we osteoporose ook bij relatief jonge mensen. Na een breuk<br />

ten gevolge van een ongeval met een laag-energetische<br />

impact, komen die automatisch in het systeem terecht.”<br />

20%<br />

sterft binnen het jaar<br />

na een heupfractuur<br />

JONAS VANHOVE<br />

(COÖRDINEREND<br />

VERPLEEGKUNDIGE GERIATRIE)<br />

DOKTER FILIP LENSEN<br />

(REUMATOLOGIE)<br />

“Osteoporose komt vaak voor bij postmenopauzale vrouwen en<br />

ouderen. Een familiale voorgeschiedenis is een extra risicofactor,<br />

net als een chronische behandeling met corticoïden.<br />

We testen de botdensiteit met behulp van botdensitometrie.<br />

Dat onderzoek is pijnloos en de stralingsbelasting miniem.”<br />

“Osteoporoseverpleegkundigen<br />

Anitza Ghillemijn en Heidi Kesteloot<br />

screenen elk fractuurdossier en<br />

informeren de patiënten. Dankzij hun<br />

jarenlange ervaring in het geriatrisch<br />

dagziekenhuis en de aanvullende<br />

opleidingen van dokter Tine Pecceu<br />

zijn ze helemaal mee met de nieuwste<br />

inzichten en therapieën.”<br />

Secretariaat fysische geneeskunde<br />

057 35 73 80<br />

Geriatrisch dagziekenhuis<br />

057 35 62 71<br />

8


ZIEKENHUIS<br />

IN KAART GEBRACHT<br />

IEPER<br />

VEURNE<br />

COLLECTIEVE<br />

AUTODIALYSE<br />

KLINIEKLAAN 1<br />

De CAD-dienst in het az West<br />

werd opgericht in samenwerking<br />

met de dialysecentra<br />

van het Jan Yperman Ziekenhuis<br />

en AZ Delta.<br />

HOOFDCAMPUS<br />

BRIEKESTRAAT 12<br />

Algemeen Ziekenhuis met 140<br />

artsen, 1.389 personeelsleden,<br />

19.000 opnames per jaar en 330.000<br />

ambulante contacten.<br />

Met onder meer een spoeddienst<br />

met MUG- en PIT-ambulance,<br />

materniteit en erkende borstkliniek.<br />

DIKSMUIDE<br />

MEDISCH CENTRUM<br />

LAURE FREDERICQLAAN 15<br />

IEPER<br />

CAD Diksmuide, poli nierziekten<br />

en orthopedie, en ambulante<br />

psychologische ondersteuning,<br />

rookstopbegeleiding en<br />

groepssessies. PIT-ambulance<br />

de klok rond.<br />

RADIOLOGISCH KABINET<br />

KLAVERSTRAAT 1<br />

Medische beeldvorming.<br />

POPERINGE<br />

POLIKLINIEK<br />

OOSTLAAN 11<br />

Zo’n 30 specialisten doen er consultaties<br />

en onderzoeken. Patiënten kunnen er<br />

ook terecht voor voor medische beeldvorming,<br />

bloedafnames of coloscopie.<br />

Kleine ingrepen onder lokale verdoving<br />

mogelijk.<br />

KOMEN<br />

RADIOLOGISCH KABINET<br />

SPOORWEGSTRAAT 8<br />

Medische beeldvorming.<br />

9


BORSTKANKER GENEZEN<br />

Minder chemo, meer<br />

borstsparende chirurgie,<br />

genetische profilering van<br />

de tumor en aanwinsten<br />

zoals immunotherapie en<br />

doelgerichte therapie: met al<br />

die stukjes leggen de artsen<br />

een unieke puzzel voor elke<br />

borstkankerpatiënt.<br />

Plan op maat<br />

dokter Jan Quintelier, dokter Olivier Brouckaert en<br />

dokter Debbie Debaere<br />

Eén op de acht vrouwen<br />

krijgt ooit borstkanker.<br />

Gelukkig wordt het<br />

arsenaal aan therapieën steeds<br />

groter, net als de kans op<br />

overleving. De borstkliniek van<br />

het Jan Yperman Ziekenhuis<br />

is een wettelijk erkende<br />

coördinerende borstkliniek,<br />

waar borstkankerpatiënten<br />

terechtkunnen voor een<br />

state-of-the-artbehandeling.<br />

Continue bijscholing van<br />

artsen en verpleegkundigen is<br />

daarbij cruciaal, stelt de coördinator<br />

van de borstkliniek,<br />

dokter Olivier Brouckaert. Zo<br />

namen gynaecoloog dokter<br />

Jan Quintelier en oncoloog<br />

dokter Debbie Debaere recent<br />

deel aan het European Breast<br />

Cancer Congress (EBCC) in<br />

Milaan. Wat hebben ze daarvan<br />

onthouden?<br />

Dokter Debbie Debaere: “Een<br />

bevestiging van onze aanpak,<br />

met een steeds grotere focus<br />

op behandeling op maat.<br />

Bij hormonale hoogrisicotumoren,<br />

bijvoorbeeld,<br />

maken we gebruik van een<br />

genexpressieprofiel. Dat<br />

geeft info over de genetische<br />

karakteristieken van de tumor.<br />

Daardoor weten we wie baat<br />

heeft bij chemo en wie niet,<br />

en hoeven sommige vrouwen<br />

geen chemo meer te krijgen,<br />

waar we dat vroeger wel<br />

zouden doen.”<br />

HILOTHERAPIE<br />

Voor vrouwen die wel chemo<br />

nodig hebben, investeerde<br />

het ziekenhuis in zes nieuwe<br />

toestellen voor hilotherapie.<br />

Oncoloog dokter Annelies<br />

Deldycke is er heel blij mee.<br />

“Chemotherapie kan haarverlies<br />

en perifere neuropathie<br />

in vingers en tenen veroorzaken.<br />

Hilotherapie gaat die<br />

bijwerkingen tegen. Door<br />

de hoofdhuid en de handen<br />

en voeten af te koelen, richt<br />

de chemo minder schade<br />

aan, moeten we die minder<br />

vaak afbouwen of stopzetten<br />

en kunnen we de optimale<br />

dosis verderzetten. In West-<br />

Vlaanderen zijn wij trouwens<br />

één van de eerste ziekenhuizen<br />

die hand- en voetkoeling<br />

aanbieden.”<br />

EERST CHEMO,<br />

DAN CHIRURGIE<br />

In de borstkliniek gaan<br />

chirurgie en chemotherapie<br />

vaak hand in hand. Klassiek<br />

werd chirurgie gevolgd door<br />

chemotherapie. Maar de omgekeerde<br />

volgorde laat toe het<br />

effect van chemo te evalueren,<br />

vertelt gynaecoloog dokter<br />

Jan Quintelier. “Vaak krimpt<br />

of verdwijnt de tumor onder<br />

chemotherapie. Aansluitend<br />

kan soms een borst sparende<br />

ingreep in plaats van een<br />

borstamputatie plaatsvinden.<br />

Als de chemo aanslaat in de<br />

borsttumor zelf, weet je dat hij<br />

ook elders in het lichaam zal<br />

werken. De prognose is dan<br />

gunstiger. Krimpt de tumor<br />

niet, dan kan er eventueel een<br />

ander type van chemo ingezet<br />

worden.”<br />

Dokter Debbie Debaere:<br />

“Bij triple-negatieve borstkanker,<br />

die HER2-negatief<br />

en hormoonongevoelig is,<br />

kunnen we immunotherapie<br />

in een gelijkaardige neoadjuvante<br />

strategie inzetten:<br />

eerst immunotherapie om de<br />

tumor te verkleinen, daarna<br />

pas chirurgie. En met ADCtherapie<br />

– Antibody Drug<br />

Conjugate – kunnen we chemo<br />

zeer gericht in de tumor<br />

afleveren en gezond weefsel<br />

sparen. Ons arsenaal wordt<br />

steeds groter.”<br />

057 35 67 30<br />

borstkliniek@yperman.net<br />

10


NIEUWE ARTSEN<br />

specialisme: orthopedie (enkel en voet)<br />

gestart in JYZ: april <strong>2024</strong><br />

voorheen: gestudeerd in Leuven, opgeleid in<br />

Antwerpen, Genk, Brussel en Lier<br />

hobby’s: fietsen en joggen<br />

057 35 73 70 – secortho@yperman.net<br />

“ Een<br />

fantastische<br />

discipline”<br />

DOKTER LAURENS DE COCK<br />

“In 2022 heb ik dokter Sofie Herregods<br />

vervangen tijdens haar zwangerschap. Het<br />

klikte met het ziekenhuis en de collega’s,<br />

en ik ben blijven plakken. Mijn vaste werkplek<br />

is AZ Sint-Blasius in Dendermonde,<br />

twee dagen per maand spring ik bij in het<br />

Jan Yperman Ziekenhuis. Het is verrijkend<br />

om te zien hoe men het elders aanpakt. Ze<br />

zijn hier goed bezig, vind ik. Mijn interesse<br />

voor orthopedische klachten aan voet of<br />

enkel? Die is ontstaan toen mijn grootmoeder<br />

een voetprobleempje had. Zo ben<br />

ik erin gerold. Gelukkig, want het is een<br />

fantastische discipline. De voetgewrichten<br />

zijn complex. Platypodie, hallux valgus,<br />

artrose van de achtervoet: er zijn veel<br />

afwijkingen mogelijk. Die variatie houdt<br />

het boeiend.”<br />

11


DOKTER VALENTIEN MERLEVEDE<br />

“Ik ben als oogarts gestart in het<br />

voorjaar van 2023, tussendoor heb ik<br />

zeven maanden in Guadeloupe gewerkt,<br />

waar ik heel wat opgestoken heb op<br />

het vlak van pathologie en chirurgie. In<br />

Ieper leg ik mij, behalve op algemene<br />

consultaties, toe op oculoplastische<br />

en cataractchirurgie. Door middel van<br />

de innovatieve technologieën in de<br />

oftalmologie kunnen wij aandoeningen<br />

steeds beter en gedetailleerder in<br />

beeld brengen, wat een meer gerichte<br />

opvolging en behandeling mogelijk<br />

maakt van, bijvoorbeeld, glaucoom<br />

en maculadegeneratie. Een andere<br />

interessante innovatie is de preciezere<br />

lensmeting bij patiënten met cataract,<br />

waardoor we senioren postoperatief een<br />

mooi resultaat kunnen bieden.”<br />

“Met dank aan<br />

innovatieve<br />

technologieën”<br />

specialisme: oftalmologie<br />

gestart in JYZ: april <strong>2024</strong><br />

voorheen: opleiding aan UGent,<br />

fellowship ooglidchirurgie in Antwerpen en<br />

cataractchirurgie in Oostende<br />

hobby: kitesurfen en wakeboarden in de zomer,<br />

skiën in de winter en lopen het hele jaar door<br />

057 35 74 80 – valentien.merlevede@yperman.net<br />

12


HET VRAGENKABINET<br />

Zelfstandige thuisverpleegkundige<br />

Sofie<br />

Maes: “We vinden het<br />

boeiend om nieuwe<br />

technieken te leren.”<br />

? “VOLGEN ER NOG OPLEIDINGEN OVER INTRAVENEUZE<br />

ANTIMICROBIËLE BEHANDELING IN DE THUISOMGEVING?”<br />

Sofie Maes<br />

ZELFSTANDIGE THUISVERPLEEGKUNDIGE IN POPERINGE<br />

De zeven thuisverpleegkundigen<br />

van Groepspraktijk<br />

Sofie Maes zijn<br />

actief in en rond Poperinge.<br />

Geregeld verzorgen ze<br />

patiënten die thuis intraveneus<br />

antibiotica krijgen,<br />

in het systeem van OPAT<br />

of Outpatient Parenteral<br />

Antimicrobial Therapy. Heel<br />

boeiend, vindt Sofie. “Als zelfstandige<br />

thuisverpleegkundigen<br />

leren we graag bij en staan<br />

we altijd open voor vernieuwing.<br />

Op vraag van netwerkorganisatie<br />

Zorgconnect heeft<br />

het Jan Yperman Ziekenhuis<br />

onlangs een workshop georganiseerd<br />

over de verschillende<br />

OPAT-systemen. De groep was<br />

wel meteen volzet. Kunnen<br />

andere thuisverpleegkundigen<br />

de opleiding ook nog volgen?<br />

Op welke manier?”<br />

LIEFST THUIS<br />

Vorig jaar kregen 45 patiënten<br />

van het Jan Yperman<br />

Ziekenhuis thuis een intraveneuze<br />

antibioticakuur<br />

via OPAT. Dat aantal zal in<br />

<strong>2024</strong> verder groeien, voorspelt<br />

verpleegkundige infectieziekten<br />

Lies Gruwier.<br />

“Veel patiënten zijn vragende<br />

partij om hun intraveneuze<br />

antibioticabehandeling thuis<br />

te krijgen, zeker omdat die<br />

enkele weken tot zelfs maanden<br />

kan duren. Hoe sneller<br />

weg uit het ziekenhuis, hoe<br />

liever.”<br />

OPAT is toegelaten vanaf<br />

vijf behandeldagen, bij<br />

klinisch stabiele en sociaal<br />

goed omringde patiënten en<br />

na een consultatie bij een<br />

infectioloog. De eerste twee<br />

behandelingen vinden in<br />

het ziekenhuis plaats. Zijn er<br />

geen complicaties, dan kan de<br />

thuisbehandeling opstarten.<br />

Lies: “De antibiotica worden<br />

toegediend via een PICCkatheter.<br />

Daarmee kan de<br />

patiënt vrij rondlopen, werken<br />

en zelfs sporten. Tijdens het<br />

douchen is het wel opletten,<br />

want er mag geen vocht in<br />

lopen.”<br />

Mooi meegenomen: sinds een<br />

jaar wordt zowel OPAT met<br />

trage bolus als met intermitterend<br />

infuus helemaal<br />

terug betaald. Alleen voor een<br />

continu infuus via een elastomeerpomp<br />

moet de patiënt<br />

zelf nog een stukje bijleggen.<br />

OPLEIDING OF WORKSHOP<br />

De gebruikte techniek en de<br />

duurtijd hangen af van het<br />

type antibiotica, legt Lies<br />

Gruwier uit. “Een trage bolus<br />

gaat het snelst, dat duurt maar<br />

3 à 5 minuten. Een intermitterend<br />

infuus neemt een halfuurtje<br />

in beslag. Een continu<br />

infuus via een elastomeerpomp<br />

loopt 12 uur.”<br />

Wanneer een patiënt in OPAT<br />

stapt, is het Lies of een collega<br />

die de verantwoordelijke<br />

thuisverpleegkundige op de<br />

poli uitnodigt en uitlegt hoe de<br />

specifieke techniek werkt en<br />

waarop er allemaal gelet moet<br />

worden. Komt er een elastomeerpomp<br />

aan te pas, dan<br />

doet de ziekenhuisapotheek<br />

de uitleg.<br />

Lies: “Als een organisatie dat<br />

aanvraagt, zijn brede workshops<br />

in groep ook mogelijk.”<br />

Polikliniek infectieziekten<br />

057 35 71 80<br />

infectieziekten@yperman.net<br />

13


DOKTER IN THE HOUSE<br />

Een man van 82 komt binnen met een<br />

onschuldig ogend zwart vlekje op zijn teen.<br />

Het kleine wondje blijkt een veel groter<br />

medisch noodgeval te verbergen.<br />

Wondzorgverpleegkundige<br />

Filiep Manderyck:<br />

“Bij diabetes is een<br />

voetwonde altijd een<br />

noodgeval.”<br />

Klein wondje,<br />

groot verhaal<br />

Een week geleden<br />

heeft de patiënt<br />

nog een polonaise<br />

getrokken op het<br />

trouwfeest van zijn kleindochter.<br />

Zijn zondagse<br />

schoenen zaten een beetje<br />

krap, en nu heeft hij een<br />

zwart vlekje op zijn grote<br />

teen. De huisarts vertrouwt<br />

het niet. Zijn patiënt heeft<br />

diabetes en is niet altijd<br />

even therapietrouw. Hij<br />

stuurt hem door naar de<br />

diabetesvoetkliniek van<br />

het ziekenhuis. Net op tijd,<br />

zo blijkt.<br />

Filiep Manderyck: “De<br />

voet is de zwakke plek van<br />

diabetespatiënten. Als de<br />

ziekte niet goed geregeld<br />

is, wordt het bloed<br />

stroperig en blijft het aan<br />

de vaatwanden kleven.<br />

Soms zijn de zenuwen<br />

aangetast en wordt de voet<br />

gevoelloos. Wondjes worden<br />

niet altijd opgemerkt<br />

– diabetes tast ook het zicht<br />

aan – en genezen moeilijk:<br />

arteriële insufficiëntie<br />

verhindert de toevoer van<br />

bloed en antibiotica. Een<br />

infectie kan snel overslaan<br />

op de voetbeenderen. In<br />

het ergste geval moeten we<br />

amputeren.”<br />

ELKE DAG TELT<br />

Bij de patiënt heeft de<br />

infectie inderdaad de<br />

botjes aangetast. De<br />

endocrinologen regelen<br />

zijn diabetesbehandeling<br />

en starten een antibioticakuur<br />

op. Er wordt ook snel<br />

chirurgie ingepland. De<br />

vasculair chirurg blaast<br />

de bloedvaten open, zodat<br />

de wonde beter gevasculeerd<br />

wordt en antibiotica<br />

de aangetaste zone beter<br />

kan bereiken. De orthopedist<br />

schrijft orthopedische<br />

schoenen voor.<br />

Die glimmen wat minder<br />

dan zijn zondagse paar,<br />

maar verminderen wel de<br />

druk op de wonde. Enkele<br />

maanden en verschillende<br />

controles later is de situatie<br />

onder controle.<br />

Filiep: “We hebben een<br />

amputatie kunnen voorkomen,<br />

maar het was op<br />

het nippertje. De huisarts<br />

had de goede reflex: bij<br />

diabetes is een voetwonde<br />

altijd een noodgeval en telt<br />

elke dag.”<br />

TOTAALPLAATJE<br />

Kijk niet alleen naar<br />

de wonde, maar<br />

naar de volledige<br />

patiënt. Dat was de<br />

kernboodschap op<br />

de twee symposia die<br />

het ziekenhuis in mei<br />

organiseerde. Meer dan<br />

200 medewerkers van<br />

woonzorgcentra en andere<br />

zorgprofessionals namen<br />

deel. Aanleiding was de<br />

voorstelling van een reeks<br />

nieuwe, geactualiseerde<br />

wondzorgprotocollen (zie<br />

kadertje).<br />

Filiep: “De inzichten op<br />

het vlak van wondzorg<br />

blijven evolueren. Onze<br />

protocollen geven handvatten<br />

aan woonzorgcentra<br />

om wonden en huidproblemen<br />

te herkennen<br />

en te verzorgen, en om<br />

ook na te denken over<br />

mogelijke onderliggende<br />

problemen.”<br />

Wondzorgkliniek<br />

057 35 72 00<br />

14


Voor woonzorgcentra<br />

en huisartsen<br />

Hoe voorkom je huidscheurtjes tijdens het tillen? Hoe<br />

verzorg je oncologische ulcera? Wat is het verschil<br />

tussen een vochtletsel en een doorligwonde? Drie<br />

woonzorgcentra met vragen over wondzorg vroegen<br />

hulp aan het Jan Yperman Ziekenhuis, in het kader van<br />

SJIP, een samenwerkingsverband rond infectiepreventie.<br />

Pauline Vanparys (stafmedewerker kwaliteit):<br />

“Als antwoord hebben wij onze wondzorgprotocols<br />

geactualiseerd en gestroomlijnd. Het resultaat is een<br />

overzichtelijk document per wondzorgprotocol, zodat<br />

de woonzorgcentra elk wondtype kunnen herkennen<br />

en correct behandelen: chirurgische wonden, doorligwonden,<br />

vocht- en incontinentieletsels, ulcera, tumorwonden,<br />

brandwonden en diabetesvoet.”<br />

Speciaal voor de huisartsen zijn de wondzorgprotocollen<br />

gebundeld. Ze liggen ter beschikking<br />

in de huisartsenwachtpost. Blijkt<br />

er meer vraag naar, dan zal dat<br />

document breder verdeeld worden.<br />

Pauline Vanparys<br />

Opletten met plastics<br />

Postoperatieve wonden verzorgen is een expertise op<br />

zich, zeker bij oudere patiënten met een broze huid.<br />

De wonde moet in elk geval droog gehouden worden,<br />

vertelt dokter Johan Fierens (algemene heelkunde).<br />

“Daarnaast is het vooral opletten met kleefverbanden.<br />

Als die vaak los- en weer vastgemaakt worden, kan de<br />

huid rond de wonde beschadigd raken. Gebruik kleefpleisters<br />

die niet te sterk kleven of een alternatief, zoals<br />

zwachtels. De wonde afdekken met grote plastic folies is<br />

ook geen goed idee. Ze zijn handig<br />

tijdens het douchen, maar de huid<br />

eronder kan niet ademen en wordt<br />

nat en rood. Dat remt de genezing af<br />

en kan voor extra problemen zorgen.”<br />

dokter Johan Fierens<br />

15


TEAMWERK<br />

Zelfdoding voorkomen<br />

In het Jan Yperman Ziekenhuis zet het liaisonteam,<br />

bestaand uit psychiatrisch verpleeg kundigen,<br />

psychologen en psychiaters, sterk in op suïcidepreventie.<br />

Terecht: in 2022 steeg het aantal zelfdodingen in<br />

Vlaanderen voor het eerst sinds lang.<br />

Liesbeth Houzet en Elien Carton<br />

Voor de evaluatie van suïcidale<br />

patiënten gebruikt het ziekenhuis<br />

een screeninginstrument van<br />

het Vlaams Expertisecentrum<br />

Suïcidepreventie: de Leidraad voor<br />

Opvang en Evaluatie Suïcidaliteit<br />

of LOES.<br />

Psychologe Elien Carton: “De<br />

verpleegkundigen van de afdeling<br />

vullen het eerste deel in, daarna<br />

komt het liaisonteam erbij. Zo<br />

kunnen we de situatie goed<br />

inschatten en juist doorverwijzen.”<br />

Op spoed en intensieve krijgen de<br />

medewerkers om de twee jaar een<br />

opleiding die wordt gegeven door<br />

suïcidepreventiemedewerkers van<br />

CGG.<br />

1.024<br />

zelfdodingen in 2022<br />

in Vlaanderen<br />

4%<br />

meer dan<br />

in 2021<br />

Liaisonverpleegkundige Liesbeth<br />

Houzet: “Maar omdat alle zorgverleners<br />

met suïcidaliteit te maken<br />

krijgen, geven we zelf ook ziekenhuisbrede<br />

vormingen. We reiken<br />

handvaten aan om suïcidaliteit<br />

bespreekbaar te maken, en tools<br />

om de risico’s te herkennen en op<br />

een juiste manier hulp te bieden.<br />

De te volgen stappen werden ook<br />

vastgelegd in een procedure suïcidepreventie.”<br />

Elien: “Daarbij is het belangrijk dat<br />

alle medewerkers weten dat het<br />

liaisonteam hen kan bijstaan.”<br />

Ook buiten de muren van het<br />

ziekenhuis is suïcidepreventie een<br />

kwestie van samenwerken.<br />

Liesbeth: “Alle actoren in de regio<br />

– algemene en psychiatrische<br />

ziekenhuizen, mobiele teams,<br />

CGG’s, politiezones … – zien elkaar<br />

geregeld om hun werking op<br />

elkaar af te stemmen. Zo werken<br />

verschillende instanties mee aan<br />

preventie.”<br />

JAN YPERMAN ONDERZOEKT<br />

Publicaties<br />

Publicatie van dokter Bart<br />

Werbrouck en anderen: ‘Opioids<br />

in geriatric units in 14 Belgian<br />

hospitals: prevalence, dosage<br />

and associated factors’, Annals of<br />

Medicine, januari <strong>2024</strong>.<br />

Lezing door dokter Stefan<br />

Van Hooreweghe: ‘Is regional<br />

anesthesia a major player in the<br />

challenge for sustainable anesthesia?’<br />

in het Universitair Ziekenhuis<br />

van Luik, en als webinar van de<br />

Belgian Association of Regional<br />

Anesthesia.<br />

RADIOLOGEN OP AFSTAND<br />

In de prijzen<br />

In april werden Joeri Busschaert,<br />

RX-verpleegkundige in het Jan<br />

Yperman Ziekenhuis, en zijn<br />

team van ‘radiologen op afstand’<br />

tot Zorgpersoonlijkheid van het<br />

Jaar gekroond. Na de aardbevingen<br />

in februari 2023 in<br />

Turkije en Syrië, reisde Joeri naar<br />

het ramp gebied met B-FAST.<br />

Omdat er in het veldhospitaal<br />

een tekort aan radiologen was,<br />

schakelde hij zijn collega’s van<br />

het thuisfront in.<br />

www.zorgwerkgevervanhetjaar.com<br />

JAN YPERMAN ZKT.<br />

Vacatures<br />

- Arts-specialist in NKO en hoofden<br />

halschirurgie<br />

- Arts-specialist in de thoracovasculaire<br />

heelkunde<br />

- Arts-specialist in de urgentiegeneeskunde<br />

- Arts-specialist in de anesthesie<br />

(Bijzondere beroepstitel IZ)<br />

- Jobstudenten verpleegkunde<br />

voor weekend- en vakantiewerk<br />

- Verpleegkundige acute geriatrie<br />

- Verpleegkundige algemene<br />

verpleegeenheid<br />

Bekijk hier alle vacatures<br />

16


ZORGPAD<br />

(Nier)zorg met een plus<br />

De Westhoek heeft een<br />

oudere bevolking, zegt<br />

nefroloog dokter Kristel De<br />

Keyzer. “Heel wat mensen<br />

kampen met chronisch<br />

nierlijden. In ons ziekenhuis<br />

worden ze van bij de<br />

start opgevolgd door een<br />

multidisciplinair team van<br />

nefrologen en verpleegkundigen,<br />

versterkt met<br />

mensen van de sociale<br />

dienst, psychologen en<br />

diëtisten.”<br />

Chronisch nierlijden is<br />

niet te genezen, maar met<br />

medicatie, een aangepast<br />

dieet, meer beweging<br />

en goeie opvolging kan<br />

de achteruitgang van de<br />

nierwerking aanzienlijk<br />

vertraagd worden.<br />

Dat gebeurt binnen het<br />

zorgtraject chronische<br />

nierinsufficiëntie.<br />

Jan Yperman is één van de weinige<br />

ziekenhuizen die alle vormen van nierdialyse<br />

aanbieden. Al is het altijd zaak om die zo<br />

lang mogelijk uit te stellen.<br />

GEÏNFORMEERD KIEZEN<br />

Als de zuiveringscapaciteit<br />

van je nieren onder de<br />

25 milliliter per minuut<br />

zakt, kom je in aanmerking<br />

voor het programma<br />

nierzorg+ en word je extra<br />

begeleid door nierzorg+-verpleegkundigen<br />

Evy Desmyttere en Sharon<br />

Beernaert.<br />

Dokter De Keyzer: “Zij<br />

vertellen je over chronisch<br />

nierfalen, de behandelmogelijkheden,<br />

dialyse<br />

en hoe je die zo lang<br />

mogelijk kunt uitstellen.<br />

Wat we tegelijk trachten<br />

te verminderen, zijn late<br />

doorverwijzingen. Mensen<br />

met chronisch nierfalen<br />

die pas laat bij ons komen,<br />

waardoor ze sneller aan de<br />

dialyse moeten.”<br />

“Van Evy en Sharon krijg<br />

je bijvoorbeeld te horen<br />

wat een zoutarm dieet<br />

voor je kan doen”, vult<br />

nefroloog dokter Paulien<br />

Van Acker aan. “Ze worden<br />

je aanspreekpunt en<br />

vertrouwenspersoon.”<br />

Hoewel medicatie en<br />

levensstijlaanpassingen<br />

absoluut een verschil<br />

maken, krijgen de meeste<br />

mensen met chronisch<br />

nierlijden ooit met dialyse<br />

te maken.<br />

Dokter De Keyzer. “Het<br />

nierzorg+-team bespreekt<br />

dat lang van tevoren,<br />

zodat de patiënt een<br />

geïnformeerde keuze kan<br />

maken. Want dialyse heeft<br />

hoe dan ook een serieuze<br />

impact op je leven. Met<br />

onze begeleiding krijg je<br />

tijd om de behandeling in<br />

je leven in te passen. Blijf<br />

je werken? Kun je nog op<br />

reis gaan? Kies je voor<br />

thuisdialyse of voor hemodialyse<br />

in het ziekenhuis?<br />

En je krijgt antwoord op<br />

al je praktische vragen.<br />

Over wat het verschil is<br />

17


dokter Kristel De<br />

Keyzer, nefroloog<br />

dokter Kelly De<br />

Schuyter, nefroloog<br />

tussen toegang via een<br />

katheter en via een fistel,<br />

bijvoorbeeld.”<br />

DAG EN NACHT<br />

Klassieke (hemo)dialyse<br />

kan in Ieper, maar ook<br />

in de collectieve autodialyse<br />

in Veurne en het<br />

nieuwe medisch centrum<br />

in Diksmuide. Overdag,<br />

en in Ieper ook ’s nachts,<br />

en als ‘selfcare’ dialyse.<br />

Gezien de grote vraag<br />

wordt het dialyseaanbod<br />

in Diksmuide binnenkort<br />

verdubbeld.<br />

Wie voor thuisdialyse in<br />

aanmerking komt, heeft de<br />

keuze tussen hemodialyse<br />

en peritoneale dialyse, ook<br />

bekend als buik spoeling.<br />

“Wat sommigen niet<br />

weten, is dat buikspoeling<br />

ook in het woonzorgcentrum<br />

kan”, zegt dokter De<br />

Keyzer.<br />

Ook wanneer een niertransplantatie<br />

aangewezen<br />

is, krijgen patiënten<br />

tijdig alle info om de kans<br />

op succes te verhogen.<br />

Denk aan een rookstop en<br />

eventueel vermageren met<br />

behulp van een eet- en<br />

beweegplan.<br />

Evy: “Er zijn heel wat<br />

mogelijkheden. Daarom<br />

willen we alles zo vroeg<br />

mogelijk uitleggen. Daarbij<br />

houden we rekening met<br />

wat de patiënt wil. De één<br />

heeft het hele verhaal het<br />

liefst in één keer, de ander<br />

verkiest behapbare stukjes<br />

info – omdat hij of zij nog<br />

wat aan het idee van dialye<br />

moet wennen.”<br />

“Sommigen vinden rust in<br />

de uitleg, anderen willen<br />

de dialyse nog even voor<br />

zich uitschuiven”, vult<br />

dokter Van Acker aan.<br />

TIJD NEMEN<br />

Evy en Sharon trachten<br />

ook altijd de familie van de<br />

nierpatiënt te betrekken.<br />

Sharon: “Je partner en<br />

kinderen zijn een steun,<br />

en het is altijd beter dat<br />

meerdere mensen onze<br />

uitleg horen, omdat je als<br />

patiënt niet zomaar alles<br />

onthoudt. Dialyse is tijdrovend<br />

en ingrijpend. Het<br />

is dus logisch dat ook wij<br />

volop de tijd nemen voor<br />

onze patiënten.”<br />

Secretariaat nefrologie<br />

057 35 71 80<br />

nefrologie@yperman.net<br />

dokter Wim Terryn,<br />

nefroloog<br />

dokter Ann Van Loo,<br />

nefroloog<br />

dokter Steven<br />

Vandewaeter, nefroloog<br />

Sharon Beernaert,<br />

nierzorg+verpleeg<br />

kundige<br />

dokter Paulien Van<br />

Acker, nefroloog<br />

dokter Hilde<br />

Vanbelleghem, nefroloog<br />

Evy Desmyttere<br />

nierzorg+verpleeg<br />

kundige<br />

18


TEST<br />

Nieuwe maaltijdenapp<br />

Sinds februari wordt op de<br />

PAAZ-afdeling van het ziekenhuis<br />

een maaltijdenapp getest.<br />

Daarmee kunnen patiënten zelf<br />

doorgeven wat ze willen eten.<br />

Heleen Casteleyn, verantwoordelijke<br />

diëtiek, zegt dat de diëtisten<br />

daardoor meer tijd hebben om<br />

patiënten met ziektespecifieke<br />

diëten extra te adviseren.<br />

“Het ziekenhuis groeit, en de<br />

maaltijd bevraging kostte ons bijna<br />

een volledige voormiddag met zes<br />

tot zeven diëtisten. De maaltijdenapp<br />

is zeer gebruiksvriendelijk.<br />

Patiënten kunnen via hun gsm,<br />

tablet of laptop inloggen met hun<br />

geboortedatum en patiënten-ID<br />

om hun menu te bekijken. Daardoor<br />

hebben ze de tijd om rustig<br />

hun keuze te maken. Voorheen<br />

konden wij vaak niet ons volledige<br />

aanbod voorstellen.”<br />

Patiënten kunnen enkel producten<br />

selecteren die binnen hun dieet en<br />

voedingsgewoonten passen. Na<br />

de PAAZ-afdeling zullen ook de<br />

materniteit en pediatrie de maaltijdenapp<br />

invoeren.<br />

Heleen Casteleyn,<br />

verantwoordelijke diëtiek<br />

057 35 66 17<br />

heleen.casteleyn@yperman.net<br />

Heleen Casteleyn<br />

DE PATIËNT<br />

PARKEREN<br />

Cashless betalen<br />

Op de hoofdcampus van het<br />

Jan Yperman Ziekenhuis zijn<br />

nieuwe betaalautomaten<br />

geïnstalleerd. Voor het parkeren<br />

op de bezoekersparking betaal<br />

je 3 euro per oprit. Als mensen<br />

het ziekenhuis verlaten, kunnen<br />

ze hun parkingticket valideren<br />

aan een betaalautomaat. Er<br />

zijn er twee: één binnen aan de<br />

uitgang en één voor de parking<br />

naast de winkel in de zorgstraat.<br />

Betalen gebeurt cashless, dus<br />

met je bankkaart of smartphone.<br />

Bij het buitenrijden herkent<br />

het systeem je nummerplaat,<br />

waardoor de slagbomen<br />

automatisch opengaan. Voor<br />

mensen die vaak op bezoek<br />

komen, zijn er voordelige weekabonnementen<br />

te koop aan het<br />

onthaal voor 7 euro.<br />

Mensen die niet cashless<br />

kunnen betalen, kunnen steeds<br />

aan de balie terecht.<br />

Jan Yperman Ziekenhuis<br />

Briekestraat 12 Ieper<br />

057 35 35 35<br />

info@yperman.net<br />

Poli Poperinge<br />

Oostlaan 11 Poperinge<br />

057 35 72 50<br />

poli.poperinge@yperman.net<br />

Medisch Centrum Diksmuide<br />

Laure Fredericqlaan 15 Diksmuide<br />

057 35 61 65<br />

Radiologisch kabinet Komen<br />

Spoorwegstraat 8 Komen<br />

057 35 74 02<br />

secradio@yperman.net<br />

Radiologisch kabinet Klaverstraat<br />

Klaverstraat 1 Ieper<br />

057 35 74 01<br />

secradio@yperman.net<br />

Collectieve Autodialyse Veurne<br />

Klinieklaan 1 Veurne<br />

058 33 38 20<br />

nefrologie@yperman.net<br />

Telefoonlijst alle<br />

JYZ-artsen<br />

Alle ziekenhuisinfo voor<br />

huisartsen en andere<br />

zorgprofessionals<br />

Y-<strong>mail</strong> is het tijdschrift van het<br />

Jan Yperman Ziekenhuis.<br />

www.yperman.net<br />

V.u.: Frederik Chanterie<br />

Bladcoördinatie: dienst communicatie<br />

communicatie@yperman.net<br />

Y-<strong>mail</strong> wordt verzorgd door<br />

f-twee bladenmakers<br />

www.f-twee.be<br />

19


PIT in Diksmuide<br />

Sinds 1 april baat het Jan Yperman Ziekenhuis een PIT uit in<br />

het Medisch Centrum Diksmuide.<br />

Maarten Delaere (hoofdverpleegkundige spoedopname):<br />

“Een gespecialiseerde spoedverpleegkundige met bijzondere<br />

beroepstitel en een ambulancier staan daar<br />

de klok rond paraat om binnen de 10 minuten<br />

dringende geneeskundige hulp te verstrekken<br />

aan de inwoners van Diksmuide en de<br />

omliggende gemeenten. De aansturing<br />

van de PIT gebeurt vanuit de noodcentrale<br />

in Brugge. Die beslist of de<br />

112- ziekenwagen, de PIT of de<br />

MUG uitgestuurd wordt.”<br />

Afzendadres: Briekestraat 12, 8900 Ieper<br />

Y-<strong>mail</strong><br />

Magazine Jan Yperman Ziekenhuis<br />

trimestrieel - juni - <strong>juli</strong> - augustus <strong>2024</strong><br />

Afgiftekantoor Hasselt Mail<br />

P806231<br />

PB-PP B-06089<br />

BELGIE(N) - BELGIQUE

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!