29.12.2012 Views

TOPSPORTLEASE EN HET SUCCES VAN ... - Zakelijk Arnhem

TOPSPORTLEASE EN HET SUCCES VAN ... - Zakelijk Arnhem

TOPSPORTLEASE EN HET SUCCES VAN ... - Zakelijk Arnhem

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Rijn IJssel studente

vindt vaste stek

Keuzepensioen

heeft de toekomst

BusinessClub Velperbroeck

In oosterse sferen

TOPSPORTLEASE EN HET SUCCES

VAN KORTLOPENDE CONTRACTEN

Juni/Juli 2010 | jaargang 4 | #5


Landelijke dekking

DVOCATENPUNT

Kwaliteit hoeft

niet duur te zijn!

www.advocatenpunt.nl

Advocatenpunt Arnhem

De Overmaat 26

6831 AH Arnhem

Tel. 026-3270134

Advocatenpunt Duiven

Pastoriestraat 1

6921 BV Duiven

Tel. 0316-283999

Uw partner in kantoorautomatisering voor het MKB!

Periodiek systeembeheer op lokatie

Remote netwerkbeheer 24/7

Verkoop hard- en software

• Arbeidsrecht

• Algemene voorwaarden

• Alimentatie

• Bestuursrecht

• Contracten

• Echtscheiding & Omgang

Uitgebreide technische dienst

Implementatie IP-videobewakingsystemen

Realisatie Smartboard opstellingen

Aanleg en uitbreiding infrastructuren

Marketing 43 6921 RE Duiven T 026 321 48 01 F 026 321 01 55

E info@access-computer-centre.nl W www.access-computer-centre.nl

Advocatenpunt hanteert voor zowel ondernemers als

particulieren de navolgende tarieven:

Los uurtarief € 165,-

MKB-pakket A ( 8-uur) € 150,-

B (20-uur) € 135,-

C (40-uur) € 120,-

De uren van een MKB-pakket dienen vooraf te worden

voldaan, en blijven drie jaar geldig. Ook voor particulieren

kan een pakket interessant zijn in geval van een

procedure.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 8% kantoorkosten

en BTW, tevens is gefinancierde rechtshulp

mogelijk.

Gratis oriënterend gesprek na afspraak.

Advocatenpunt Velp

Kastanjelaan 8

6883 HX Velp

Tel. 026-3273574

• Faillissementsrecht

• Huurrecht

woon- & bedrijfsruimte

• Incasso’s

• Ondernemingsrecht

• Strafrecht


VOORwOORD

Iedereen heeft ‘in principe’ recht op een goed pensioen. Echter, uw oude dag voorziening begint in gevaar te

komen. Het probleem is tweeledig. Wat zien ouderen terug van de betaalde premie en op welke leeftijd mag een

werknemer voorgoed afzwaaien?

Op het moment van schrijven is het kabinet voor de komende vier jaar nog altijd niet bepaald en is dus niet

duidelijk welke plannen worden uitgevouwen. Het is nog altijd een vraagteken op welke leeftijd mensen nu met

pensioen mogen en dat is vreemd. Van de grote partijen stelde alleen de PVV de leeftijd op 65 en geen dag meer,

maar deze partij is geen kandidaat meer bij de formatie. De kans dat hier minimaal twee jaar bij gaat komen is

dus aanzienlijk.

Eigenlijk zou de beslissing tot stoppen deels bij de werknemer moeten worden neergelegd. Het verschil per

persoon is in veel gevallen enorm. Daar waar de ene werknemer boven de zestig het fysiek of mentaal helemaal

gehad heeft, daar gaat iemand van 68 dagelijks nog fluitend naar zijn werk. Is het dan –vanuit oogpunt van gezondheid-

niet rechtvaardig om die eerste werknemer nog wel vijf jaar te laten werken? De meningen hierover zijn

natuurlijk verdeeld, maar in de politiek zou hier toch snel uitsluitsel over moeten worden gegeven. Het is dan ook

niet verwonderlijk dat wij in deze vijfde uitgave van 2010 ruimschoots aandacht aan het pensioen en de actualiteit

hieromtrent besteden. De redactie houdt het na deze uitgave wel voor gezien. Nee, het is geen vervroegd pensioen

maar ook wij gaan genieten van een welverdiende vakantie. De eerstvolgende uitgave staat voor de maand

september op de agenda.

Veel leesplezier en een hele fijne zomer gewenst!

Redactie Zakelijk Arnhem

Colofon

Marketing 16, 6921 RE Duiven

T. 026 318 25 99

F. 026 311 24 22

info@zakelijk-arnhem.nl

www.zakelijk-arnhem.nl

Uitgever

Zakelijk Arnhem

Marien Nijland

Bladcoördinatie

Petra Bakker

Redactie

Susan Swaters, Pieter Ploeg,

Albert Oost

Fotografie

Marion Keijzer

Serge Chamuleau

Henk ter Velde

Opmaak

Adfomedia, Duiven

Druk

Adfomedia, Duiven

Advertenties

T. 026 318 25 99

Marien Nijland: 06 16 46 91 15

Petra Bakker: 026 31 82 599

advertenties@zakelijk-arnhem.nl

Rijn IJssel studente

vindt vaste stek

Keuzepensioen

heeft de toekomst

Coverfoto: Henk ter Velde

IN DIT NUMMER

Voorwoord 3

Rijn IJssel 5

Kort Zakelijk Nieuws 7

Column Giscard van Velzen 7

Kort Zakelijk Nieuws 8

Logistiekdag Zevenaar 10

BusinessClub Velperbroeck 11

Coverstory: TopSportLease 12

Kort Zakelijk Nieuws 14

Inzake: AOW & Pensioen 16

Column Alwin Klein 19

Traditie: de Haringparty’s 20

Column Hans Heijwegen 21

Kort zakelijk Nieuws 22

Business Partners 23

Columnisten:

Alwin Klein (Advocatenpunt), Giscard van

Velzen (SEZ) en Hans Heijwegen (Heylo).

ZAKELIJK ARNHEM pagina 3

BCV

In oosterse sferen

TOPSPORTLEASE EN HET SUCCES

VAN KORTLOPENDE CONTRACTEN

Juni/Juli 2010 | jaargang 4 | #5

Redactie & tips

redactie@zakelijk-arnhem.nl

JUNI/JULI 2010

JAARGANG 4, NUMMER 5

Deze uitgave is met grote zorg samengesteld, desondanks

zijn fouten nooit helemaal te voorkomen. De uitgever

is derhalve niet aansprakelijk te stellen voor de (mogelijke-)

gevolgen hiervan en is niet verantwoordelijk voor

de inhoud van de advertenties. Niets uit deze uitgave

mag op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd en/of

overgenomen zonder voorafgaande toestemming van de

uitgever. Zakelijk Arnhem verschijnt 10x per jaar. Het magazine

wordt op naam verspreid bij alle bedrijven in Arnhem,

Duiven, Elst, Giesbeek, Huissen, Lathum, Oosterbeek,

Rheden, Rozendaal, Velp en Westervoort, Zevenaar, Didam

en Rijnwaarden.


Pak als supporter van Vitesse

nu zomervoordeel bij OHRA

Als supporter van Vitesse mag u www.ohracollectief.nl/vitesse deze zomer niet missen. U vindt er volop voordeel. Als u onze

autoverzekering online afsluit ontvangt u namelijk 20% korting. Ook krijgt u 15% extra korting op onze permanente reisverzekering.

Nu geen verzekering nodig? Bezoek dan toch www.ohracollectief.nl/vitesse voor de WK tool. Hiermee troeft u uw collega’s en uw

vrienden af op WK voetbalkennis. Bovendien vindt u er interessante aanbiedingen op zomerproducten. En krijgt u als OHRA verzekerde

een gratis KwikFit zomercheck voor uw auto. Kijk voor alle informatie op www.ohracollectief.nl/vitesse. Een voordelige vakantie gewenst!

Pak úw zomervoordeel op

www.ohracollectief.nl/vitesse


Jonge Rijn IJssel studente vindt vaste stek bij

DAS Rechtsbijstand

Ze is pas eenentwintig. Toch heeft Daniëlle Kersten er al

twee jaar werkervaring op zitten bij DAS Rechtsbijstand in

Arnhem en is ze al gepromoveerd tot juridisch secretaresse

van het MKB-team. Met dank aan haar praktijkperiode tijdens

haar tweejarige opleiding secretarieel medewerker

niveau 2 bij Rijn IJssel. Ze maakte zoveel indruk dat teamleider

Ondersteuning Charlotte Haster geen seconde twijfelde

toen er een vacature vrijkwam.

,,Natuurlijk”, erkent Charlotte Haster volmondig. ,,Zo’n kans

moet zich wel voordoen. Maar Daniëlle is uit het goede hout

gesneden. De klik was er meteen tijdens ons eerste gesprek.

Dan merk je al of iemand de echte wil heeft om er wat van te

maken. Omgangsvormen, de kleding, de uitgesproken ambitie.

Het is heel simpel. Studenten van middelbare beroepsopleidingen

die hier ervaring willen opdoen, moeten wel gemotiveerd zijn.

Stagiaires beginnen bij ons in de post-archief groep. Dan leren ze

het bedrijf goed kennen. Wat we doen en hoe alles loopt. Daarna

krijgen ze allerlei zelfstandige klusjes te doen zoals receptiewerkzaamheden.

Daniëlle pakte dat heel goed op. Ze was een

manusje-van-alles en was heel enthousiast en leergierig.”

RIJKPOORT

Naast stageplekken levert DAS Rechtsbijstand ook waardevolle

leerplekken voor eerstejaars studenten die een administratieve

opleiding volgen bij Rijn IJssel. Leerlingen verzorgen daarbij een

dag per week als een soort uitzendkracht echte administratieve

werkzaamheden op locatie. Daarnaast verblijven ze zo’n drie dagdelen

per week in RIJKPOORT, een kantoor binnen school met

vier afdelingen. Daar voeren de studenten werkzaamheden uit

voor verschillende bedrijven. De praktijkleeromgeving RIJKPOORT

is een echt paradepaardje voor Rijn IJssel blijkt ook uit de successtory

van Daniëlle. ,,Dit concept paste perfect bij Daniëlle”,

vertelt Jeannette Drenth, accountmanager RIJKPOORT bij Rijn

IJssel Administratie & Ondernemerschap. ,,Ze is echt iemand

van de praktijk. Haar enthousiasme was niet meer te stuiten. Het

betekende voor haar echt een ommezwaai in haar schoolcarrière.

Geweldig om dat te zien gebeuren. De leeromgeving RIJKPOORT

is een verrijking voor het onderwijs én het bedrijfsleven. Studenten

doen ervaring op en bedrijven kunnen gebruik maken van gemotiveerde

arbeidskrachten zonder dat het ze iets kost.”

Tekst: Susan Swaters Fotografie: Marion Keijzer

Unieke kans

Voor Daniëlle ligt de wereld aan haar voeten. Met dank aan

RIJKPOORT beseft ze zich terdege. ,,Ik ben meer een praktijk-

dan een theoriemens, de kans die ik hier krijg om me te

ontwikkelen is uniek. Ik heb zo’n leuk en afwisselend werk.

Correspondentie, de voortgang van de zaken bewaken, de

agenda van de juristen bijhouden. Als juridisch secretaresse is

geen dag hetzelfde en je werk doet er ook toe. Alles moet heel

nauwgezet gebeuren en de informatie waarmee je te maken

krijgt is privacygevoelig. Ik denk dat ik hier over tien jaar nog

steeds werk”, klinkt het heel enthousiast.

Voetsporen

DAS Rechtsbijstand hoopt dat nog meer studenten van Rijn

IJssel in de voetsporen van Daniëlle zullen treden. ,,Al hebben

we natuurlijk niet ongelimiteerd vacatures”, lacht Charlotte

Haster. ,,Daniëlle is dan wel het schoolvoorbeeld van wat voor

een positieve uitwerking een stage of leerplek kan hebben, wij

sluiten iedere gemotiveerde student in onze armen. De contacten

met Rijn IJssel zijn goed. Wij doen er alles aan om onze status

als erkend leerbedrijf waar te maken en de competenties die

van de school aan de studenten gevraagd worden in de praktijk

te trainen.

Rijn IJssel Administratie & Ondernemerschap

Jeannette Drenth

Accountmanager RIJKPOORT

Middachtensingel 2

6825 HN Arnhem

026-312 93 00

06 243 621 39

Charlotte Haster (rechts) over Daniëlle: ,,Ze is uit het goede hout gesneden”

ZAKELIJK ARNHEM pagina 5


KLIMAATTECHNIEK

Ook in de zomer

altijd de juiste

temperatuur?

Airconditioning koelt en verwarmt uw werkplek en is

geen obstakel meer voor het interieur.

Airco onzichtbaar? In kleur? Slechts één buitenunit?

Neem contact op met DKC Koudetechniek voor een

vrijblijvende offerte.

BIJSTERHUIZEN 30-09 6604 LP WIJCHEN T:024-3713070 E:KOUDE@DKC.NL

WWW.DKC.NL

DKC Koudetechniek BV is onderdeel van DKC Installatiegroep BV.

Installatietechniek—Koudetechniek—Elektrotechniek—Regeltechniek—Service en Onderhoud

Pieter Calandweg 28 | Arnhem | T 026 3617074

CEVESIN KLIMAATTECHNIEK BV

cevesin

Cevesin

Klimaattechniek B.V.

U kunt bij ons terecht voor technische klimaatinstallaties

voor uw kantoorgebouw, bedrijfshal,

winkel(centra), instelling of t.b.v. industriële zaken.

Wij beheersen alle aspecten van:

■ Centrale verwarming ■ Koeling

■ Ventilatie

■ Bevochtiging

■ Airconditioning

■ Meet en regeltechniek

Bezoekadres: Nijverheidslaan 7 - 6951 KN Dieren,

Postbus 93 - 6950 AB Dieren - T 0313 428333

dieren@cevesin.nl - www.cevesin.nl


KORT ZAKelIJK nIeUwS

lathumse IJssalon IJs & Zo

heeft de mooiste vitrine

lATHUM - IJssalon IJs & Zo van Joram winkeler en Jessica

Ratering in lathum is dit jaar de winnaar geworden van de wedstrijd

‘De mooiste IJsvitrine van nederland’ die wordt gehouden

door IJstop, de vereniging van SHV Meesterijsbereiders.

Niet alleen de vitrine van IJs & Zo viel op door een mooie opmaak. ,,Die

was prachtig en innovatief opgemaakt, maar daarbij klopte het hele

bedrijf’’, aldus Joop Biemans van SVH. Hij kwam speciaal naar de ijssalon

aan de Bandijk bij recreatiegebied Rhederlaag om het tweetal een

enorme beker te overhandigen. ,,Zelfs al ben je geen ijsliefhebber, als je

hier binnenkomt loopt het water je uit de mond.” Ook wethouder Gerard

Nijland vond de prijs een bezoekje waard. Namens het Zevenaarse

gemeentebestuur overhandigde hij Joram en Jessica een presentje en

liet hij weten enorm trots te zijn op ‘ mensen met zo’n enorme ondernemersgeest

‘ binnen zijn gemeentegrenzen.Op de tweede plaats eindigde

ijssalon Menotti van Dennis Menzing in Haaksbergen. ‘Een prachtige

vitrine in een nieuw bedrijf.’ IJscafé Da Benito in Haarlem legde beslag

op de derde plaats. Een aanmoedigingsprijs was er voor IceFun van

Alphons en Michael Hagelen in Soest.

Joop Biemans overhandigt Joram en Jessica de beker

College SolutionZ

wordt tweede met ‘Code-IT’

Het studentenbedrijf College SolutionZ van MBO Business School

studenten van Rijn IJssel is tweede geworden bij de landelijke

finale van het programma College Company van de stichting Jong

Ondernemen.

Daan Peperkamp, Daniel Ilic, Leonie de Leeuw, Maaike van Lunteren,

Niels van Altena, Patrick Kramer, Rolf Peters en Vincent van Neerven

overtuigden de jury met hun innovatieve product Code-IT, maar kwamen

net tekort voor de hoofdprijs. Code IT geeft de houdbaarheid van

voedingswaren in de horeca overzichtelijk aan.

COlUMn

Giscard van Velzen

SEZ B.V.

Leeghwaterstraat 15-02

2811 DT Reeuwijk

T. 088 - 88 33 234

I: www.sez-assurantien.nl

ZORG EN POLITIEK

Op het moment van schrijven van deze column staan

de verkiezingen weer voor de deur, maar wanneer u dit

leest hebben deze verkiezingen plaatsgevonden en heeft

iedereen zijn stem uitgebracht en hebben wij wellicht

een geheel andere regering dan de afgelopen acht jaar.

Op welke partij heeft u gestemd en waar is uiteindelijk

uw stemkeuze op gebaseerd?

Dat we in Nederland moet gaan bezuinigen en dat er lastenverzwaringen

aankomen dat is duidelijk, maar wat zeggen

de verkiezingsprogramma’s nu echt over de zorg? De linkse

partijen hebben als onderwerp ‘inkomensafhankelijkheid’

voor de te betalen premie van de zorgverzekering. Dat wil

zeggen, hoe hoger je inkomen hoe meer je gaat betalen. Met

inkomensafhankelijkheid willen de linkse partijen de lasten

voor iedereen in verhouding hebben maar hoeveel moet

iedereen dan gaan betalen? Geen enkele partij geeft hier

een antwoord op. Wordt dat een percentage van je inkomen

of is dat een vast bedrag? De rechtse en middenpartijen

houden het bij vaste be- en bijdragen. Deze partijen willen

graag dezelfde premie voor iedereen daarbij wel denkend

aan compensatieregelingen welke dan weer uitgaat van je

inkomen. Maar ook deze toeslagen zijn natuurlijk niet voor

iedereen gunstig, zeker niet als je net boven een bepaalde

inkomensgrens zit.

Wij hebben gestemd, rechtsom of linksom. Veranderingen

zullen er komen. Laat je daarom eind van dit jaar goed

adviseren op je collectieve zorgverzekering. Er zijn verschillende

vergelijkingssites waarmee je zelf de zorgverzekering

kan vergelijken, er is een vergelijkingsite die er met kop en

schouders boven uit steekt, kiesgoed.nl. Hiermee kunt u uw

huidige verzekering perfect vergelijken met de andere verzekeraars

op basis van de gezinssituatie en huidige aanvullende

pakketten. Ook is deze vergelijkingsmodule collectief

aan te bieden aan uw personeel.

ZAKELIJK ARNHEM pagina 7

SEZ


KORT ZAKelIJK nIeUwS

Access 4it heeft haar team

uitgebreid met een extra

accountmanager.

Onze nieuwste versterking , Christiaan weurding, gaat zich

richten op de advisering en verkoop van automatiseringsdiensten

voor het Midden- en kleinbedrijf. Zijn focus richt zich

vooral op het afsluiten van nieuwe onderhoudscontracten.

Access4it heeft zich

in de afgelopen

15 jaar gespecialiseerd

in het dagelijkse

onderhoud

van computersystemen.

Proactief

beheer, snelle responsetijden,

goed

opgeleide technische

medewerkers

en concurrerende

tarieven zijn sleutelwoorden

welke op Access4it van toepassing zijn. Veel bedrijven en

organisaties onderstrepen het belang van een goed onderhouden

netwerkomgeving. Computerstoringen dienen tot een absoluut

minimum gereduceerd te worden, zodat deze geen schade aan de

organisatie en haar kantoorautomatisering kan toebrengen.

Nieuwe kredietregeling voor

Gelderse MKB-bedrijven

Gelderse MKB-ondernemers met een in de kern gezond bedrijf,

maar met een tijdelijk tekort aan geld, kunnen sinds kort een

beroep doen op een nieuw fonds, de MKB Kredietfaciliteit

Gelderland. De provincie Gelderland heeft 25 miljoen beschikbaar

gesteld voor achtergestelde leningen aan bedrijven die

door de crisis moeite hebben kapitaal aan te trekken.

Veel ondernemers in Gelderland hebben door de crisis problemen

gekregen. Inmiddels hebben de meeste bedrijven maatregelen

genomen en is er bijvoorbeeld gereorganiseerd. Nu nemen

de orderportefeuilles weer toe en zijn er mogelijkheden voor

groei. Maar het geld dat daarvoor nodig is, ontbreekt. Specifiek

voor deze bedrijven heeft de provincie Gelderland een nieuw

fonds gecreëerd: de MKB Kredietfaciliteit Gelderland. Er zijn

strikte voorwaarden verbonden aan het fonds, zie hiervoor www.

ppmoost.nl. De achtergestelde leningen hebben een looptijd van

maximaal vijf jaar. De eerste reacties vanuit het bedrijfsleven zijn

positief. Het fonds biedt snel en adequaat een oplossing voor

een tijdelijke kredietbehoefte die nergens anders te vervullen is.

“De MKB Kredietfaciliteit is een werkbaar en laagdrempelig krediet

dat zeer welkom is”, aldus een van de aanvragers.

ATAG kiest voor mobiele

promotie Posbankloop

ATAG is ook dit jaar weer hoofdsponsor van de Posbankloop

in Velp. Het hardloopevenement vindt op zondag 26 september

2010 plaats. Om het sportieve evenement op de

Veluwe landelijk onder de aandacht te brengen, heeft ATAG

haar wagenpark voorzien van opvallende bestickering. Met

de aankondiging op 15 vrachtwagens en 70 servicebusjes

wordt voor de werving van deelnemers een groot en impactvol

bereik gerealiseerd.

De ATAG Posbankloop wordt voor de zestiende keer in en rond Velp

georganiseerd, met natuurmonument de Posbank als karakteristiek

keerpunt. De hardloopwedstrijden kennen twee afstanden van

6 en 15 kilometer. Daarnaast staan er ook wandeltochten op het

programma. De organisatie van de ATAG Posbankloop verwacht

dit jaar 5.000 deelnemers. ATAG is sponsor van het evenement en

de speciale bedrijvenloop. De marktleider in keukenapparatuur is

gevestigd in Duiven, nabij Arnhem.

Mariëlle Bonenkamp, Communicatiemanager van ATAG: “Met de

landelijke, mobiele promotie van de ATAG Posbankloop kan ATAG

een bijdrage leveren aan het vergroten van de naamsbekendheid en

het aantal deelnemers. Als aanbieder van keukenapparatuur maakt

ATAG zich graag sterk voor een gezonde levensstijl. Een groot aantal

medewerkers is al volop aan het trainen. Marko Koers, bekend

van de Olympische Spelen, gaat weer twee clinics verzorgen als

voorbereiding op het evenement. Daarvoor worden ook klanten en

relaties uitgenodigd.”

pagina 8 ZAKELIJK ARNHEM


KORT ZAKelIJK nIeUwS

Kunstuitleen Galerie Meander

viert twintigjarig

bestaan

De kunstuitleen van de Zevenaarse galerie Meander viert

dit jaar een bijzondere mijlpaal. Al twintig jaar lang verhuurt

galeriehoudster Antoinet van Gaal met succes kunstwerken

aan bedrijven, instellingen en particulieren. Zonder ook

maar een cent subsidie brengt zij hedendaagse kunst dichtbij

mensen.

Er hangen en staan zo’n drieduizend kunstwerken in haar galerie:

van meer dan tweehonderd jonge, beloftevolle beroepsbeeldende

kunstenaars én van gevestigde namen in zeer uiteenlopende

stijlen en technieken. ,,Iedereen vindt hier wel iets

van zijn of haar gading”, vertelt Antoinet van Gaal. Elke twee

maanden houdt ze een nieuwe expositie. In Zevenaar en in een

extra ruimte in Villa Sonsbeek in Arnhem. Ze verkoopt werken

en kunstcadeaubonnen in elke prijsklasse, verzorgt relatiegeschenken

en bemiddelt bij opdrachten of adviseert bedrijven en

particulieren

Regelmatig verwelkomt Antoinet van Gaal nieuwe gezichten.

Zeker nu het Centrum voor Beeldende Kunst Gelderland in 2011

stopt met de kunstuitleen vult zij voor bedrijven uit de wijde

regio een hiaat in. ,,Arnhemmers en Doetinchemmers die hier

komen zijn verbaasd over de uitgebreide keuzemogelijkheden.

Je moet ze ook wat bieden.” De openingstijden van galerie

Meander aan de Arnhemseweg 4 in Zevenaar zijn donderdag tot

en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur en na afspraak, (0316)

331855. In Villa Sonsbeek kan men na afspraak terecht.

,,Iedereen vindt hier wel iets van zijn of haar gading”

Bierbrouwer Grolsch introduceert

Pilsner Urquell;

het originele pilsner uit 1842

De Nederlandse bierliefhebber krijgt er een nieuw favoriet biermerk

bij. Bierbrouwer Grolsch zet het SABMiller merk Pilsner

Urquell op de Nederlandse markt. Voor 1842 waren bieren vaak

donker en troebel, tot in 1842 Pilsner Urquell werd ontwikkeld;

het allereerste heldere gouden bier te wereld. Grolsch gaat

voor het merk alle distributie-, marketing- en verkoopactiviteiten

voor Nederland op zich nemen. Met Pilsner Urquell maakt

Grolsch het authentieke en pure originele pilsner beschikbaar

voor de Nederlandse bierliefhebber. Pilsner Urquell is selectief

verkrijgbaar in Nederland.

Campagne van start

om hinder wegwerkzaamheden

A50 te beperken

Eind juni beginnen de wegwerkzaamheden A50 tussen Grijsoord

en Valburg. Wegverbreding voor betere doorstroming en herstelwerkzaamheden

gaan dan zorgen voor vertragingen en opstoppingen.

Om hinder te beperken is de campagne 360minuten.

nl gestart. Dit is een initiatief van het Offensief Bereikbaarheid,

een samenwerking van MKB-Midden, Kamer van Koophandel

Centraal Gelderland, VNO-NCW en Stadsregio Arnhem

Nijmegen. Werkgevers kunnen onder meer profiteren van het

aanbod dat ze vinden op de website 360minuten.nl en op speciale

bijeenkomsten. De geplande werkzaamheden aan de weg

zijn een flinke zorg voor werkgevers, medewerkers, klanten en

leveranciers die afhankelijk zijn van de A50. Er zijn gelukkig

alternatieven en maatregelen die de overlast kunnen beperken.

Werkgevers en ondernemers kunnen o.a. van de volgende

maatregelen gebruikmaken: Slim Prijzen, Minder Hinder-pas,

Slim fietsgebruik en Park+Ride. Dit allemaal om het aantal filekilometers

tijdens de werkzaamheden terug te brengen.

kijk op antonio.nl of bel ons op 026 3234334

schoonmaak glasbewassing specialistischereiniging

bedrijfscatering technischedienst

ZAKELIJK ARNHEM adv_105x75_zakelijkarnhem_10.indd 1 08-06-2010 pagina 9 10:20:52


,,En dat is hard nodig, want naar verwachting krijgt straks

ook deze regio te maken met een tekort aan vakmensen”,

vertellen Operationeel Manager Neeltje van Roosmalen en

Re-integratieconsulente Lieke van Bokhoven van the Knowledge

Groep, een organisatie die gespecialiseerd is in het opleiden,

uitzenden, detacheren en re-integreren van logistiek personeel.

Arend Bos, accountmanager van het UWV WERKbedrijf, valt hen

bij. ,,Natuurlijk heeft ook de logistieke branche te lijden gehad

onder de economische recessie, maar je ziet dat het aantal

vacatures in de logistiek weer toeneemt. Die kun je alleen maar

invullen als je werkzoekenden, belangstellenden, bemiddelaars,

de overheid en het bedrijfsleven bij elkaar brengt. Vandaar deze

logistieke dag.”

Tekst: Susan Swaters

‘logistiek is zoveel meer dan alleen die vorkheftruck’

een enthousiasteling op een heftruck manoeuvreert op

deze zonnige dinsdag behendig langs stellages op het

Raadhuisplein. Het is ‘logistiekdag’ in Zevenaar en de initiatiefnemers

the Knowledge Groep en Arbeidsbeurs de

liemers (UwV weRKbedrijf, JongerenPunt de liemers en

de Regionale Sociale Dienst) willen zoveel mogelijk mensen

laten kennismaken met de uitgebreide arbeidsmogelijkheden

in de logistieke branche.

Behendig manoeuvreren op het Raadhuisplein

Reis door het magazijn

Naast het oefenen van heftruckvaardigheden kunnen bezoekers

tijdens de logistieke dag voor informatie over vacatures

en opleidingsmogelijkheden terecht bij één van de stands.

Onderwijsinstellingen en werkgevers geven buiten tekst en

uitleg; binnen neemt Rob Mutsaers, Sales manager van the

Knowledge Groep, twaalf belangstellenden bij de hand voor

een reis door het magazijn. Allemaal werkzoekenden die of een

andere baan in de logistiek willen of een carrièreswitch willen

maken en willen zien wat de mogelijkheden in deze voor hen

nieuwe branche zijn. Wat blijkt uit zijn workshop? Logistiek

is zoveel meer dan alleen die vorkheftruck. Ook de interne

transportmiddelen zijn aan evolutie onderhevig en naast het

besturen van deze machines is kennis over gevaarlijke stoffen

en veiligheid een absolute vereiste om ook figuurlijk hogerop te

komen.

Zelf kansen creëren

En voor wie geen ‘rijdende job’ ambieert, ook op logistiek

beleidsterrein zijn er volop mogelijkheden binnen bedrijven.

,,Natuurlijk heb je te maken met een bepaalde personeelsopbouw

en evenwicht binnen een bedrijf. Dat heb je niet altijd in

de hand. Maar zorg ervoor dat je zelf kansen creëert en in jezelf

investeert door bijvoorbeeld een opleiding of cursus te volgen.

Zodat een werkgever vertrouwen krijgt dat jij de man of vrouw

voor hem bent”, houdt Rob Mutsaers de aanwezigen voor.

Klokslag drie uur eindigt de zonovergoten logistieke dag, die

volgens de organisatoren niet alleen vanwege het prachtige

weer het predikaat ‘geslaagd’ verdient. Lieke van Bokhoven:

,,Veel mensen hebben kennisgemaakt met de logistiek. Dat was

helemaal de bedoeling.”

pagina 10 ZAKELIJK ARNHEM


BUSIneSSClUB VelPeRBROeCK

In Oosterse sferen met

Ben’s Aziatische Keuken

De BCV ging deze bijeenkomst op een Oosterse ontdekkingsreis

met chef-kok Ben Mac Gillavry van Ben’s

Aziatische Keuken. Samen met zijn dochter Scarlett werden

de BCV-ers verrast met authentieke gerechten met een

moderne twist.

‘De authentieke gerechten die ik bereid verschillen in die zin van

het hier bekende Aziatisch eten, dat deze door mij niet worden

aangepast naar de smaak van de Europeaan,’ aldus Mac Gillavry.

‘Ik bereid gerechten uit de Indonesische, Chinese, Thaise en de

Vietnamese keuken. Allemaal verrassende en heerlijke gerechten,

bereidt met verse ingrediënten. Hoe groot de partij, workshop

of diner is, de Indonesische bumbu’s en de Thaise curry’s zijn

altijd zelf gemaakt van verse kruiden en specerijen. Dat is juist de

kracht van deze keukens’, zegt Mac Gillavry .

Tot in de puntjes

Ben’s Aziatische Keuken verzorgt diners, buffetten en recepties

voor bedrijven en geeft aan particulieren kookcursussen, workshops

en kookdemonstraties. Indien gewenst zorgen zij ook voor

een Indonesische dansgroep die traditionele dansen uitvoert, zo

geeft u uw feest een totale Aziatische beleving! Dus voor de BCVers

was het deze bijeenkomst veel snijden, lekker wokken en de

keuze maken gaan we voor mild of pittig?

Kennismaken bij de BCV?

Wil je ook eens culinair netwerken? Kom dan kennismaken bij

BusinessClub Velperbroeck. Op een informele wijze maak je kennis

met Arnhemse ondernemers en leer je ook nog eens lekker

koken. Interesse? Neem dan contact op met Barbara Schlosser,

info@bcvnetwerk.nl of kijk op www.bcvnetwerk.nl.

AGenDA 2010 BCV

woensdag 1 september

Zomerbarbecue

dinsdag 12 oktober a.s.

Koken met

Restaurant de Peerdestal

dinsdag 9 november a.s.

Koken met SAMen food n wine

Locatie:

Kook&Barbecue Business – Velp

Tijd: 17.00 – 21.00 uur

Meer info? www.bcvnetwerk.nl

Scarlett en Ben Mac Gillavry van Ben’s Aziatische Keuken.

Tekst: Barbara Schlosser

Ben geeft wijze lessen aan Richard Selles van Volvo Harrie Arendsen Zevenaar,

Angélique Krijnen van Bengeltjeskamer.nl en Lia van Oostveen Meesterschilders.

Kom eens langs voucher 2010

Deze voucher geeft recht op 5% korting op een boeking bij Ben’s Aziatisch

Keuken. Bij boeking deze voucher inleveren. Reserveringen op basis van

beschikbaarheid en in 2010.

Ben’s Aziatische Keuken

Burg Weertsstraat 122-3, 6814 HS ARNHEM | T: 026 4460929

info@bensaziatischekeuken.nl | www.bensaziatischekeuken.nl

Scarlett geeft snijtips aan Fieke van der Lelie van Reinier Consultancy,

Dirrie de Kramer van Synchro Adviesbureau Brandveiligheid en

Maurice Willemsen van Passies Verhuizers.

ZAKELIJK ARNHEM pagina 11


COVeRSTORy: BeTAAlDe MOBIlITeIT

TopSportlease scoort met Fiat 500

Het is niet langer alleen de sportwereld, die gebruik kan maken van de aantrekkelijke leasecontracten van TopSportlease.

Sinds kort kan ook de zakelijke autorijder optimaal profiteren van alle voordelen, die het bedrijf biedt. en zelfs particulieren

kunnen er terecht voor de meest aantrekkelijke aanbiedingen om zorgeloos en spotgoedkoop in een splinternieuwe auto te

rijden.

Tot voor kort had het in Oosterbeek gevestigde leasebedrijf

een exclusieve deal met Opel, maar sinds enkele weken scoort

TopSportLease ook met Fiat. En dan vooral met het paradepaardje;

de Fiat 500. Voor een maandelijks bedrag van 260 euro

rijdt men al in het allernieuwste model van het Italiaanse topmerk,

inclusief onderhoud, wegenbelasting en verzekering.

Commercieel directeur Patrick van Beek van TopSportLease

is bijzonder enthousiast over het feit dat zijn bedrijf nu, naast

Opels, ook Fiats kan leveren. “We sluiten veel zakelijke contracten

af met sportbonden, clubs en sponsors, maar bij

TopSportLease kunnen ook particulieren een auto leasen.“

“Groot voordeel van zo’n ‘personal’ leasecontract is dat de

berijder geen bijtelling voor z’n kiezen krijgt. Er komt dus geen

naheffing. Het BTW-voordeel voor particulieren geven we meteen

door aan de berijder. Zeker bij deze Fiat 500 is dat erg

aantrekkelijk. Iemand die besluit om zo’n auto bij ons te leasen

krijgt een splinternieuwe wagen. Ook als hij of zij een kortlopend

contract voor een jaar afsluit,” aldus Patrick van Beek. De

Oosterbeekse ondernemer Paul Sanders richtte in 1997 in

Duitsland het bedrijf ASS Athletic Sport Sponsoring op. Zijn

doel was “de topsport van betaalbare mobiliteit te voorzien”.

Nu – ruim dertien jaar later – rijden meer dan 9.000 Duitse topsporters

in auto’s van het door Sanders opgezette bedrijf, dat

sinds 2001 onder de naam TopSportLease ook in Nederland

actief is. En ook in Nederland besturen inmiddels heel wat

topsporters een auto van TopSportLease. Vitesse-aanvaller

Santi Kolk bijvoorbeeld. Maar ook zijn teamgenoot Gino

Felixdaal, judokampioen Elco van der Geest en kogelstootster

Melissa Boekelman. Ze rijden allemaal naar volle tevredenheid

in een auto van TopSportLease. Juist voor de sportwereld zijn

die kortlopende contracten ooit opgezet. “De looptijd van

zo’n overeenkomsten loopt vaak parallel met het seizoen van

de sporter die de auto berijdt. Sporters krijgen bijvoorbeeld

aan de start van het nieuwe seizoen een nieuwe leaseauto en

blijven daar een jaar in rijden. Bij de start van een nieuwe jaargang,

kunnen ze eventueel een nieuwe auto uitkiezen als ze

nog bij dezelfde club onder contract zijn, en als ze weggaan

leveren ze de auto in omdat het contract toch is afgelopen. En

nieuwe spelers krijgen ook een nieuwe auto.”

pagina 12 ZAKELIJK ARNHEM


‘Zorgeloos en spotgoedkoop

in een splinternieuwe auto’

Tekst: Pieter Ploeg Fotografie: Henk ter Velde

Volgens commercieel directeur Patrick van Beek onderscheidt

TopSportLease zich op meer terreinen uiterst positief in vergelijking

met andere leasebedrijven. “We stemmen de contracten

optimaal af op de persoonlijke wensen en voorkeuren van de

aanstaande berijder. Zo kunnen we bijvoorbeeld ook de belettering

of bestickering regelen. Dat gebeurt door een professioneel

bedrijf. Die auto moet er altijd op-en-top uitzien. Dus ook logo’s

of letters moeten er dan ‘als nieuw’ opzitten.”

De aantrekkelijke tarieven die TopSportLease hanteert, is een

ander punt waarop het bedrijf zich van de concurrentie onderscheidt.

Van Beek: “ Wij bieden klanten de mogelijkheid om met

ons een leasecontract van twaalf of 24 maanden af te sluiten

voor een maandelijks bedrag, waarvoor je bij de concurrentie

minimaal 48 maanden en soms zelfs wel 60 maanden vastzit aan

de overeenkomst. Bij ons rijd je voor minder geld elk jaar in een

splinternieuwe auto.”

‘Contracten worden optimaal

afgestemd op de wensen

van de klant’

ZAKELIJK ARNHEM pagina 13


KORT ZAKelIJK nIeUwS

Vitesse

stelt commercieel directeur aan

Met ingang van 1 juni j.l. beschikt Vitesse met de benoeming

van Marie-José Helle (47) over een commercieel directeur.

Helle gaat leiding geven aan de afdelingen Zakelijke

relaties en Fanservice. eén van de aandachtspunten van

Helle, die omzetverantwoordelijk wordt voor het complete

business- en consumentenpakket, is het bewerkstelligen

van een hogere bezettingsgraad van de business club en

de publiekstribunes bij thuiswedstrijden van Vitesse in

GelreDome.

Helle wil in haar nieuwe functie vooral ‘naar buiten’: “Vitesse moet

naar de mensen toe. Slechts een deel van het MKB en het grotere

bedrijfsleven in de regio is gebonden aan Vitesse, terwijl de betrokkenheid

enorm is. Dat marktaandeel moet omhoog. Vitesse is een

organisatie waar de focus ligt op sportief succes, maar het binnenhalen

van nieuwe sponsors moet niet alleen afhankelijk zijn van

de emotie van de wedstrijd of het sportieve resultaat. Ik vind dat

Vitesse het grootste zakelijke platform in de omgeving moet blijven,

waar het regionale bedrijfsleven elkaar ontmoet en waar zaken worden

gedaan. De kassa’s moeten onderling gaan rinkelen.” Marie-

José Helle (47) is veertien jaar actief geweest in de media, waarvan

dertien jaar bij mediagigant Wegener. Zij was daar lange tijd commercieel

directeur en werkte voor Wegener onder meer in de regio’s

Brabant, Zeeland, Utrecht, Zuid-Holland en het Stentorgedeelte

van Gelderland en Overijssel. In deze functie kwam Helle veelvuldig

in contact met betaald voetbal organisaties. Met Vitesse had zij

tot voor kort geen banden. In 2008 lanceerde Helle samen met een

zakenrelatie een eigen internet TV-kanaal. Helle’s laatste baan was

in de autobranche voor de Buitenhuisgroep in Apeldoorn.

late betalingen kosten MKB

in provincie Gelderland 130 miljoen euro

Uit onderzoek blijkt dat 63% van de ondernemingen in

Gelderland te maken heeft met klanten die niet of te laat

betalen. Het MKB in de provincie Gelderland gooit daardoor

jaarlijks 130 miljoen euro onnodig weg aan niet inbare

bedragen. Het onderzoek - uitgevoerd in opdracht van

software ontwikkelaar Clearlybusiness, in samenwerking

met ABn AMRO – toont eveneens aan dat bijna 36% van de

bedrijven denkt dat de betalingstermijn het komende jaar

niet zal verbeteren.

Bij 42% van de bedrijven is het bedrag aan openstaande facturen

het afgelopen jaar toegenomen, hierdoor heeft een Gelders

MKB-bedrijf gemiddeld elke dag ruim € 4.268,- open staan bij

klanten. Dat is in totaal meer dan 326 miljoen euro per dag aan

openstaande facturen voor de gehele provincie. Hetzelfde geldt

voor afschrijvingen, die zijn eveneens bij 23% van de Gelderse

bedrijven toegenomen. Ook denkt 59% van de ondervraagden dat

de huidige economische situatie er toe leidt dat meer klanten het

komende jaar later of helemaal niet zullen betalen.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat meer dan de helft van de

Gelderse bedrijven de kredietwaardigheid van nieuwe en bestaande

klanten niet controleert. Het risico van niet of te laat betalen, óf het

niet leveren van producten of diensten wordt daarmee onnodig vergroot.

Yvette van der Kloet, ABN AMRO Regiodirecteur Bedrijven

Midden-Nederland: “Juist de bedrijven die hun debiteurenbeheer

serieus nemen, doen het beter in tijden van crisis. Het checken,

monitoren en najagen van debiteuren is een belangrijk middel voor

MKB’ers; het helpt hen te bepalen met wie ze wel of geen zaken

moeten doen. Sinds de lancering van onze credit management tool

DebiteurenZeker, zien wij dat MKB’ers beter op hun geld willen letten.

Alleen wel op een toegankelijke, simpele en niet dure wijze.”

Sonsbeek Open

golftoernooi 2010

De voorbereiding van het Sonsbeek

Open 2010 zijn in volle gang en JCI

is hard bezig om alle flights vol te

krijgen. Bedrijven kunnen zich nog

altijd aanmelden voor dit unieke evenement.

JCI Arnhem organiseert voor

de zevende keer het Sonsbeek Open. Op vrijdag 10 september

2010 wordt de nieuwste editie gehouden. De opbrengst

gaat naar het jubilerende Johanna Kinderfonds. Gezocht

wordt nog naar sponsoren, bijvoorbeeld voor golfballen e.d.,

maar ook een hole kan gesponsord worden.

Het is een traditie aan het worden dat eens per jaar Sonsbeek

wordt omgetoverd in een golfbaan. Wat bijzonder is omdat circa

honderd managers en ondernemers golf spelen in een monument

pagina 14 ZAKELIJK ARNHEM


KORT ZAKelIJK nIeUwS

en voor het goede doel. Naast de betalingen van de flights leverden

diverse sponsoren ook nog een bijdrage in natura of met een

geldelijke bijdrage. Zo stelde Ekris twee BMW’s beschikbaar om de

golfers van hole 16 naar hole 17 te kunnen transporteren, leverde

McDonalds Veenendaal voor elke deelnemers golfballen, donuts en

prijzen voor bij de loterij, verzorgde Brasserie de Boerderij bij hole

9 heerlijke culinaire hapjes, schonk Robbers & Van den Hoogen

Spaanse Cava op hole 16 en was er een hole waar de Kromme

Dissel heerlijke hapjes serveerde. Het bedrijf Hulskamp maakte

opnames voor een audiovisueel verslag en Coers & Roest zorgden

weer voor een mooi boekje met score-card.

Meer informatie? www.hetsonsbeekopen.nl

of Bart van Gemert: 06-4672445

Strijbosch Thunissen Makelaars

opent tweede vestiging in Arnhem

Strijbosch Thunnissen Makelaars is nu ook vertegenwoordigd

in Arnhem-Zuid. Ruim vijf jaar na de start van het

succesvolle kantoor in Arnhem-noord hebben de vennoten

van Strijbosch Thunnissen Makelaars, Maarten Muller,

erwin Broersma en Jacco Vogelaar, besloten de sprong

naar Arnhem-Zuid te maken, door een kantoor aan de

Metamorfosenallee te openen.

De opening van de vestiging in Arnhem-Zuid is een direct gevolg

van de vraag van zowel particuliere klanten als professionele

opdrachtgevers naar dienstverlening in de directe nabijheid van de

klant. De afgelopen jaren is gebleken dat de behoefte aan de proactieve

en succesvolle verkoopmethode van Strijbosch Thunnissen

ook in Arnhem-Zuid groot is. Met de nieuwe vestiging, direct

naast het informatiecentrum Schuytgraaf en aan de doorgaande

en nieuwe route naar de A50, zijn de eigenaren van Strijbosch

Thunnissen ervan overtuigd haar klanten in Arnhem-Zuid, maar

daarnaast ook in Driel, Elst en Heteren beter te kunnen bedienen.

In de showroom in Arnhem-Zuid kan iedere geïnteresseerde zich

volledig laten informeren over de mogelijkheden in zowel de nieuwbouw

als bestaande bouw in Arnhem en directe omgeving.

nieuwe, snelle busverbinding

tussen Arnhem en Nijmegen

Vanaf 29 augustus gaat de Breng direct Rijnwaalsprinter van

start. De Breng direct Rijnwaalsprinter is een snelle busverbinding

tussen Arnhem, Bemmel, Huissen en nijmegen.

Deze lijn gaat vier keer per uur rijden en doet de belangrijke

werkgelegenheidsgebieden aan. Tussen 29 augustus en 15

oktober kunnen reizigers de Breng direct Rijnwaalsprinter

vijf keer gratis proberen.

De Breng direct RijnWaalsprinter richt zich op de belangrijke

werkgelegenheidsgebieden in Arnhem en Nijmegen. Ook rijdt

deze bus naar de beide stadscentra en naar Nijmegen en Arnhem

CS. Opstappen op de P+R Waalsprinter in Ressen kan ook. In

Nijmegen en Arnhem stopt de Breng direct RijnWaalsprinter alleen

bij de belangrijkste haltes. In Bemmel en Huissen doet hij alle haltes

op de route aan.

De Breng direct RijnWaalsprinter rijdt de hele week, op werkdagen

en zaterdag zelfs vier keer per uur. Alle bushaltes op de

route van de bus worden vernieuwd en beschikken over digitale

informatiedisplays. Ook aan fietsers is gedacht: bijna alle bushaltes

beschikken over goede fietsenstallingen. In de Breng direct

RijnWaalsprinter geldt het normale tarief. Reizigers kunnen betalen

met OV-chipkaart, strippenkaart of abonnement. De abonnementen

voor de Breng direct Waalsprinter zijn ook geldig.

Momenteel worden er op de route van deze lijn diverse infrastructurele

aanpassingen gedaan zodat de bus langs de file kan rijden.

Er is een vrijliggende busbaan aangelegd op de John Frostbrug in

Arnhem en er komt een vrijliggende busbaan langs de Ir. Molsweg

in Huissen.

ZAKELIJK ARNHEM pagina 15


InZAKe AOw & PenSIOen

AOW & Pensioen

Als gevolg van de vergrijzing en de economische crisis zijn sociale voorzieningen als

AOW en pensioen steeds moeilijker op te brengen voor de staat en voor onszelf.

Er wordt, in Nederland en daarbuiten, naarstig gezocht naar oplossingen voor dit

complexe probleem. Oplossingen die een grote maatschappelijke impact hebben,

zoals het verhogen van de AOW-leeftijd. Onderzoekers van de Faculteit Economie

en Bedrijfswetenschappen buigen zich over verschillende facetten van de kansen en

bedreigingen waar onze vergrijzende samenleving mee kampt. De meesten van die

onderzoekers zijn daarom verbonden aan Netspar, Network for Studies on Pensions,

Aging and Retirement, gevestigd op de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen.

Dit netwerk van (inter)nationale pensioenwetenschappers en –professionals biedt hen

de kans problemen eerder te signaleren en met innovatieve oplossingen te komen door

de nauwe samenwerking met de pensioen- en verzekeringssector.

pagina 16 ZAKELIJK ARNHEM


InZAKe AOw & PenSIOen

Keuzepensioen

heeft de toekomst

De financiële crisis is een kans voor de pensioensector

om zaken op orde te krijgen. Donner laat het nederlandse

pensioenstelsel doorlichten maar slaat daarbij het perspectief

van de consument over, die toch de eerst betrokkene

is. Twee onderzoekers reiken de aankomende minister van

SoZawe concrete handvatten aan voor een nieuw beleid. Tijd

voor transparantie, inspraak en eigen keuzes.

Het is tijd voor (toekomstig) gepensioneerden om hun inspraak

binnen pensioenfondsen vierkant neer te zetten en zelf te bepalen

wat belangrijk is, stellen Alfred Slager van de Universiteit van

Tilburg en Niels Kortleve. Maar de pensioensector is niet echt

ingericht op inmenging van de consument.

Een ander probleem is het paternalisme van de pensioenfondsen

waar het Nederlandse stelsel onder lijdt. De inrichting van

een pensioenfonds zelf is daar een mooi voorbeeld van. De

deelnemer betaalt premies maar het geld is niet van hem. Hij kan

de bestuurders die over dat geld gaan niet of nauwelijks kiezen.

Verder zitten er in de pensioenregeling allerlei elementen waar

hij wel voor betaalt, maar waar hij geen gebruik van gaat of kan

maken.

Inspraak

Een succesvolle onderneming overleeft door producten te

maken en diensten aan te bieden die consumenten waarderen

en waar ze vrijwillig voor betalen, merken Slager en Kortleve op.

Dat zou ook voor pensioenfondsen moeten gelden, stellen zij. Ze

pleiten voor meer bemoeienis van Nederlanders met hun eigen

pensioen. Hun voorstel: in de komende twee jaar (2010 en 2011)

de pensioencontracten transparanter en eenvoudiger maken.

Ook moet de aanpasbaarheid van de contracten vergroot worden

waarbij, afhankelijk van de leeftijd, meer of minder risico’s

genomen kunnen worden. Zo leren consumenten omgaan met

de risico’s van pensioenen. En consumenten moeten een plaats

krijgen in de pensioenfondsbesturen.

Alternatieve vormen

Van 2011 tot 2015 zouden de consumenten ‘echte inspraak’ moeten

krijgen en zouden alternatieve vormen van pensioen(organisatie)

ontwikkeld kunnen worden. Verder zou de benodigde informatievoorziening

opgezet moeten worden zodat consumenten weten

waarover ze beslissen, en zou wet- en regelgeving gecreëerd

moeten worden om de invloed van de consumenten mogelijk te

maken. Tenslotte stellen Slager en Kortleve voor een ‘pensioen

in natura’ in te voeren, waarbij levensstijlen als richtlijn gelden,

in plaats van bedragen. “Consumenten hebben veel meer beeld

van het leven dat ze willen leiden na hun pensionering dan van

de daarvoor benodigde hoeveelheid geld”, merken de onderzoekers

op.

Afkoop pensioenrisico’s

door werkgevers: tegen welke prijs?

Bij pensioenfondsen trekken ondernemingen zich meer en

meer terug als risicodragende partij. De risico’s in de financieringsopzet

van pensioenfondsen worden daardoor verschoven

naar de deelnemers. Ondernemingen dienen hiervoor

de deelnemers te compenseren door het betalen van

een afkoopsom. Dat stelt de Tilburgse hoogleraar eduard

Ponds met Roy Hoevenaars en Theo Kocken in het artikel

Pricing risk in corporate pension plans: understanding the

real pension deal. Ponds en Hoevenaars (Universiteit van

Maastricht) werken ook bij de grootste pensioenuitvoerder

van nederland, APG. Kocken is CeO van het risicomanagementbureau

Cardano.

Steeds meer bedrijven verschuiven de risico’s van pensioenen

van werkgevers naar de deelnemers. Oorzaken voor die trend

zijn de vergrijzing, strengere boekhoudregels en de toenemende

schaarste aan risicokapitaal. Een aantal Nederlandse

ondernemingen heeft het pensioenfonds omgezet in een zogenoemde

collectieve ‘Defined Contribution’ regeling, waarbij

de risico’s geheel voor rekening komen van de deelnemers.

Intergenerationele risicodeling blijft wel behouden, waardoor

de risico’s in de financiering anders zijn verdeeld over de deelnemers

en over de tijd dan in een individuele pensioenregeling.

Recente voorbeelden in Nederland zijn de pensioenfondsen van

DSM, AkzoNobel en SNS Reaal.

Hier hebben de betrokken ondernemingen een storting gedaan

ter compensatie van de risico’s die van de onderneming verschoven

worden naar de overige partijen in het risicodraagvlak.

Verwacht mag worden dat in de komende jaren bij meer pensioenfondsen

de werkgever zich zal terugtrekken uit het risicodraagvlak.

ZAKELIJK ARNHEM pagina 17


InZAKe AOw & PenSIOen

Huidig pensioen

wordt onbetaalbaar

De huidige pensioenen worden onbetaalbaar. “er zit geen

rek meer in de premie” constateert een commissie onder leiding

van prof. K.P. Goudswaard. Als we de pensioenen willen

behouden, moet er iets veranderen. De commissie is door

minister Donner van Sociale Zaken gevraagd te onderzoeken

of het nederlands pensioenstelsel overeind kan blijven.

Omdat we allemaal ook nog eens langer leven en dus langer

van ons pensioen genieten, wordt het huidige systeem

steeds duurder. Ook moeten we er rekening mee houden dat

de beurs in de toekomst niet meer de hoge winsten van het

verleden zal opleveren.

Premieverhoging

Om de huidige hoge waardevaste pensioenen te garanderen,

zou de premie fors moeten worden verhoogd. In opdracht van

de commissie heeft het CPB becijferd dat als er niets verandert

aan het stelsel, de premie met zo’n dertig procent zou moeten

stijgen. Voor de komende twintig jaar van 17 naar 19 procent.

De commissie constateert dat er “geen rek meer zit in de pensioenpremie”.

De commissie pleit daarom voor aanpassingen.

De commissie kiest niet, maar legt opties voor. De pensioenen

kunnen worden verlaagd. Volgens de commissie kan dat, want

de Nederlandse pensioenen zijn internationaal gezien ruim. “De

inkomsten van gepensioneerden zijn gemiddeld gunstig en die

verbeteren nog.” Met werknemers zou kunnen worden afgesproken

dat het pensioen niet zeventig procent (wat het nu al

niet is), maar een lager percentage is van het laatst verdiende

loon. Omdat we langer leven zou ook de pensioenleeftijd kunnen

worden verhoogd. Ook zou de werknemer beter moeten

worden uitgelegd dat het pensioen niet zeker is. Beleggingen

kunnen tegenvallen en dat kan consequenties hebben voor het

pensioen.

negen maanden

recentelijk maakte pensioenfonds ABP

bekend dat ze elf miljard euro reserveert,

omdat gepensioneerden langer leven.

Pensioenfonds Zorg en Welzijn maakte

vorig jaar al bekend dat het om dezelfde

reden de premies zal verhogen. Ook de

pensioenen zullen dit jaar niet worden

verhoogd. In een brief aan de pensioenfondsen

waarschuwt De Nederlandse

Bank de pensioenfondsen; “U dient rekening

te houden met de meest recente

ontwikkelingen.” Het CBS heeft berekend

dat mannen een half jaar en vrouwen bijna

negen maanden langer leven.

Uitstel van pensioen

of AOW levert te weinig op

wie langer door wil werken, kan ervoor kiezen zijn pensioen

uit te stellen. Datzelfde geldt waarschijnlijk binnenkort voor

de AOw. In ruil daarvoor worden de - later ingaande - uitkeringen

verhoogd. Die verhoging is meestal echter veel te

mager. Verzekeraars kunnen producten op de markt brengen

die dit hiaat oplossen.

Dat stellen onderzoekers Lisanne Sanders, Anja De Waegenaere

en Theo Nijman van de Universiteit van Tilburg in hun publicatie

When can insurers offer products that dominate delayed oldage

pension benefit claiming (april 2010). De Tweede Kamer

heeft een wetsvoorstel in behandeling, waarin wordt voorgesteld

AOW-gerechtigden de keuze te bieden om de AOW uit te stellen.

Dit moet langer doorwerken stimuleren. Als het voorstel in

deze vorm wordt aangenomen, krijgen mensen de mogelijkheid

hun AOW maximaal 5 jaar later te laten ingaan. Elk jaar uitstel

wordt beloond met 5 procent extra AOW. Dat percentage is veel

te laag. Zeker als je het vergelijkt met een aantal andere landen.

Zo is in de Verenigde Staten de jaarlijkse ophoging 8 procent en

in het Verenigd Koninkrijk 10,4 procent.

Afstorten gunstiger

Ook grote pensioenfondsen, zoals het ABP en Zorg & Welzijn,

bieden in een aantal gevallen een te lage verhoging bij uitstel van

pensioen. Het kan dan gunstiger uitpakken het pensioen wel op

tijd te laten ingaan en de uitgekeerde bedragen af te storten bij

een verzekeraar. Datzelfde geldt voor de AOW, als de nieuwe wet

doorgaat. Die verzekeraar moet dan wel een product bieden, dat

voor beide partijen - verzekeraar en verzekerde - winst oplevert.

Met andere woorden: het product moet ‘super replicating’ zijn.

Dit houdt automatisch in dat de kosten van deze producten binnen

de perken moeten blijven, maar zelfs bij redelijk hoge kosten

kan deze oplossing al aantrekkelijk zijn, berekenden de onderzoekers.

In feite ligt er nu gewoon geld op straat; verzekeraar en

klant hoeven het alleen maar op te rapen.

Persoonlijke omstandigheden

Of het verzekeringsproduct een hoger pensioeninkomen

oplevert, is afhankelijk van de rentestand en

de persoonlijke omstandigheden van het individu.

Hoge rentestanden maken het verzekeringsproduct

aantrekkelijker. Daarnaast is voor laagopgeleiden

een verzekeringsoplossing aantrekkelijker dan voor

hoogopgeleiden. Lager opgeleiden hebben nu eenmaal

een lagere levensverwachting. Kiezen zij voor

uitstel van AOW of pensioen, dan is de kans dat

zij uitkeringen mislopen groter. Ook het geslacht

is bepalend: mannen hebben een lagere levensverwachting

dan vrouwen. Voor hen is uitstel van

AOW of pensioen dus minder aantrekkelijk dan voor

vrouwen.

pagina 18 ZAKELIJK ARNHEM


InZAKe AOw & PenSIOen

ZZP’ers:

voorstel voor flexibele

pensioenregeling

Voor zelfstandige ondernemers bestaat geen collectieve aanvullende

pensioenregeling naast de AOw. een individuele pensioenverzekering

is voor veel van hen te duur. Maar een pensioenregeling

is haalbaar, betoogt hoogleraar Frank de Jong, als die

flexibel is en als de premies slim worden belegd.

Het Nederlandse pensioenstelsel heeft, naast de AOW, een uitgebreide

tweede pijler voor werknemers in loondienst. Zelfstandigen

zonder personeel (ZZP’ers) bouwen echter door het ontbreken van

zo’n regeling vaak te weinig pensioen op, of ze moeten terugvallen

op dure individuele pensioenproducten.

Hoogleraar Frank de Jong van de UvT en Netspar stelt in de reeks

economische adviezen van Netspar (NEA papers) voor om een pensioenregeling

te ontwerpen die flexibel is wat betreft de jaarlijks te

betalen premie, omdat het inkomen van ZZP’ers sterk kan fluctueren.

Voor speciale gevallen, zoals tijdelijk verlof of arbeidsongeschiktheid,

zal de regeling onttrekking van vermogen mogelijk moeten maken.

Volgens De Jong is een flexibele pensioenregeling haalbaar als

de ingelegde premies volgens leeftijdsafhankelijke criteria belegd

worden in aandelen en in langlopende, geïndexeerde obligaties.

Actuariële risico’s moeten gespreid worden. De verzekering zou

verder een lange looptijd moeten hebben en op de pensioendatum

omgezet worden in een geïndexeerde lijfrente.

COlUMn

Alwin Klein

Advocatenpunt

De Overmaat 26

6831 AH Arnhem

T 026 – 32 70 134

www.advocatenpunt.nl

DE VEREVENING

VAN PENSIOEN

BIJ ECHTSCHEIDING

Een echtscheiding is een bijzonder ingrijpende gebeurtenis

in een mensenleven. Omdat de mensen die het aangaat zich,

naast de emotionele gevolgen van de relatiebreuk, bovendien

vaak zien geconfronteerd met allerlei complexe financiële en

juridische zaken. Een van de zaken die door ex-echtelieden

vaak dient te worden geregeld is de verevening van het door

beiden opgebouwde pensioen.

In Nederland is de zogenaamde ‘verevening’ van pensioenen

sinds 1995 geregeld in de Wet verevening pensioenrechten

bij scheiding (Wvps). Op grond van deze wet, die van toepassing

is op echtscheidingen die hebben plaatsgevonden op

of na 1 mei 1995, dienen de tijdens het huwelijk door beide

echtelieden opgebouwde pensioenaanspraken gelijkelijk te

worden verdeeld. De wet geldt enkel voor de zogenaamde

aanvullende pensioenregelingen en heeft dus geen betrekking

op te ontvangen AOW- uitkeringen.

Hoe gaat de verevening van pensioenen in zijn werk? Mits

dit tijdig gebeurt, heeft de verevening weinig voeten in aarde.

Daarvoor dient dan wel binnen 2 jaar na de echtscheiding

het formulier “Mededeling van scheiding in verband met de

verdeling van ouderdomspensioen” worden toegestuurd aan

de betreffende pensioenuitvoerder(s). De pensioenuitvoerder

zal het verevende pensioen dan rechtstreeks uitbetalen aan

beide ex- echtgenoten.

Het is mogelijk om van de standaardverdeling (bij helfte) af te

wijken. Dit kan bijvoorbeeld door de afwijkende afspraken op

te nemen in een zogenaamd echtscheidingsconvenant dat

deel uit gaat maken van de uitspraak waarin de rechter het

huwelijk ontbindt, de zogenaamde echtscheidingsbeschikking.

Ook kan er worden gekozen voor zogenaamde conversie,

waarbij de opgebouwde aanspraken worden omgezet in

een eigen ouderdomspensioen voor beide ex-partners.

Net zoals bij de overige aspecten die bij echtscheiding de

revue passeren, valt er ook met betrekking tot het opgebouwde

pensioen het nodige af te wegen en te regelen.

Het verdient daarom aanbeveling om altijd de deskundige

bijstand van een advocaat in te schakelen.

Mr. ing. A. Klein

ZAKELIJK ARNHEM pagina 19


HARInGPARTy VITeSSe en BDO

Vitesse Haringparty maakt groots debuut

Bij de ontvangst stond de nieuwe haring, met natuurlijk een

glaasje korenwijn, voor de gasten klaar. Presentator van de

avond, acteur Peter Faber, kondigde clubsymbool Hertog II

aan en opende de veiling. De veiling die woensdagavond 9

juni tijdens de haringparty van Vitesse werd gehouden, heeft

een bedrag van ruim 30.000 euro opgeleverd. Voor dit geld wil

Vitesse een kindvriendelijke skybox inrichten op de kinderafdeling

van Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem. Jonge patiëntjes kunnen

daar naar de thuis- en uitwedstrijden van Vitesse kijken.

BDO organiseert de eerste

Arnhemse Haringparty van 2010

Dit jaar was het voor de negende keer raak. De BDO

Haringparty trok veel bezoekers. Ondanks de weersvoorspellingen

kwamen 450 mensen de Hollandse nieuwe proberen.

Dat BDO dit jaar de eerste Haringparty had was te

zien in de aantallen. Bijna 1500 haringen zijn opgegeten in

een tijdsbestek van 3 uur. naast de haring konden de aanwezigen

ook genieten van sushi en waren de oestermeisjes

ook weer van de partij.

Ook dit jaar is weer een goed doel betrokken bij de BDO

Haringparty. Ome Joop’s Tour, een Arnhems initiatief, is middels

een loting onder de aandacht gebracht en dat heeft € 6.000,-

opgebracht.

Het doel dat de Stichting Ome Joop’s Tour nastreeft, is het (jaarlijks)

organiseren van een fietstour voor jongens en meisjes in

de leeftijd vanaf tien jaar. Voorwaarde is dat het kind nog op de

basisschool zit. Het brein en de grote motor achter Ome Joop’s

Tour is Marcel Legerstee, zoon van de oprichter van deze fietsvakantie

voor kinderen.

Fotografie: Paul Meima|Vitesse

Voor het eerst organiseerde Vitesse in Arnhem een haringparty. In samenwerking met Brasserie de Boerderij (locatie), VeS

(luxe valet parking) en Topparken.nl (sponsor) beleefden ruim driehonderd genodigden in park Sonsbeek bij de Boerderij een

zeer geslaagde avond.

Een ander deel van

de opbrengst gaat

naar de Vitesse/

AGOVV Voetbal

Academie. Naast

enkele schilderijen

van onder meer

Lasse Nilsson, Nicky Hofs en Theo Bos werden diverse geweldige

prijzen geveild: het kampioensshirt van Theo Janssen (FC

Twente), een Viparrangement voor de WK-wedstrijd Nederland-

Japan en een oefenwedstrijd tegen het elftal van hoofdtrainer

Theo Bos. Na de veiling was het tijd voor goocheltrucs, muziek

en dans en werd het nog een gezellige avond. De eerste Vitesse

haringparty mag een zeer geslaagd evenement genoemd worden

en voor herhaling vatbaar.

Voor vragen kunt u

contact opnemen met

Ferry Bakker van

BDO Arnhem.

026-3525625

pagina 20 ZAKELIJK ARNHEM


KORT ZAKelIJK nIeUwS

ernst & young

maakt genomineerden

Entrepreneur Of The Year

2010 bekend

Voor de 15e keer dit jaar organiseert ernst & young de

entrepreneur Of The year verkiezing. De genomineerden

voor 2010 zijn bekend. Op 7 september worden de finalisten

gekozen die door gaan naar de galafinale. Op 9 oktober

maakt de vakjury de winnaar bekend. De winnaar zal

namens nederland deelnemen aan de world entrepreneur Of

The year verkiezing, die in mei 2011 plaatsvindt in Monaco.

Voor het zover is, gaan de genomineerden een intensief verkiezingstraject

in.

De inschrijvingen voor de vijftiende Entrepreneur Of The Year

verkiezing stroomden binnen. Ernst & Young ontving meer

inschrijvingen dan ooit en de vakjury koos er daarom voor om

maar liefst meer dan twintig kandidaten te nomineren. Eén

van de genomineerden is het Duivense bedrijf Beslist.nl in de

categorie Emerging. De ondernemer die in oktober de master

categorie wint, gaat in mei 2011 naar de World Entrepreneur Of

The Year verkiezing in Monaco. Aan de verkiezing doen ondernemers

uit meer dan 50 landen mee. Ernst&Young levert met de

World Entrepreneur of the Year Award een inspirerende bijdrage

aan het versterken van de positie van entrepreneurs in de hele

wereld.

GELDERSE VERTALERS

Drs. M. walma van der Molen

Beëdigd Vertaler Spaans

Rietganssingel 10, 6883 DS Velp

Tel: 026-3645322

Email: info@gelderse-vertalers.nl

www.gelderse-vertalers.nl

Onze kennis en ervaring, in combinatie met een goed

netwerk van professionele vertalers en korte lijnen, levert u

kwaliteitsvertalingen op in het Nederlands, Spaans, Engels,

Frans en Duits.

COlUMn

Hans Heijwegen

Administratiekantoor Heylo

Industrieweg Oost 13A,

6662 NE Elst (Gld.)

T. 0481 35 35 44

GAAN WE OVER LINKS OF OVER RECHTS?

Nee, dit gaat niet over het WK voetbal als u dat soms dacht. Want

daar kunnen we heel makkelijk over rechts en links en hebben we

genoeg kwaliteiten om dat te realiseren, al denk ik dat de kwartfinale

het eindstation wordt. Wel zou het goed zijn voor de economie

indien Oranje ver komt want dan gaan de oranje gekleurde

artikelen als een speer en ook de versnaperingen stijgen tot grote

hoogte wat weer gunstig is voor de supermarkten en misschien

wel de horecaondernemers in ons land.

Maar uiteraard hebben we het met onze kop over de politieke

situatie in ons land. Na de verkiezingen van 9 juni heeft er een

politieke aardverschuiving plaatsgevonden die zijn weerga niet

kent. Nederland is opgeschoven naar rechts en er zijn drie coalities

mogelijk. De eerste is VVD-PVV-CDA, een coalitie die in ieder geval

hard gaat saneren maar waarbij de hypotheekrente staat als een

huis. Ook de pensioenleeftijd kan wel eens langere tijd gehandhaafd

blijven en mensen dus met hun 65e, uiterlijk 66e met pensioen

kunnen ten opzichte van de verwachtte 67-jarige leeftijd. Het

gevaar is dat dit een zeer smalle meerderheid is en aangezien het

rommelt binnen de PVV, zou het best wel eens kunnen zijn dat een

aantal PVV-leden uit de fractie stapt waardoor ons land over een

jaar misschien wel weer naar de stembus moet omdat er anders

met een minderheid geregeerd dient te worden. Ook voor ons

ondernemers lijkt deze coalitie wat gunstiger omdat vooral de VVD

een gunstig klimaat wil scheppen voor ondernemers.

De tweede mogelijkheid is VVD-PVDA-CDA, een coalitie die het

meest onwaarschijnlijk is gezien de ervaringen met het laatste

kabinet. De vraag is overigens of het CDA na zijn halvering wel

wil regeren of liever de wonden likt en een tijdje in de oppositie

gaat. Het voordeel van deze coalitie is dat er sociaal gesaneerd zal

worden en er compromissen gesloten dienen te worden. De vraag

is dan hoe het uitpakt voor de eigen woning, de pensioenleeftijd

en de economie omdat alle partijen een andere insteek hebben.

De derde en misschien wel meest logische coalitie is VVD-PVDA-

D66-GroenLinks. Een coalitie met een sociaal gezicht waarbij het

gevaar schuilt dat de economische aanpak langzamer gaat dan bij

de vorige opties, wat ook weer niet goed is voor de versterking van

de economie. Nog een ander probleem is dat er breekpunten zullen

zijn bij de formatie.

Al met al een complexe situatie in ons land waarbij we maar af

moeten wachten wat er gebeurd. Wat mij betreft lijkt het zeker dat

het een zeer moeilijke en misschien wel zeer lange formatie gaat

worden. In de tussentijd hopen we op een mooi WK met een goed

resultaat voor Oranje en met een beetje geluk hebben we daarna

een nieuw kabinet en zien we misschien wel een richting waar we

naar toe gaan.

Tot de volgende keer.

Hans Heijwegen

ZAKELIJK ARNHEM pagina 21


KORT ZAKelIJK nIeUwS

wecycle-winnaar bij Doeland Giesbeek

Veel gebruikt elektrisch (tuin)gereedschap blijft in huis of

schuur slingeren of verdwijnt in de vuilnisbak, terwijl het

heel goed kan worden gerecycled. Om het inlevergedrag van

consumenten te bevorderen, hield wecycle van 19 tot en met

26 juni een grootscheepse inleveractie bij zo’n 500 bouwmarkten

in nederland, waaronder Doeland in Giesbeek.

De familie Van Haren uit Giesbeek won hierbij een cadeaucheque

ter waarde van 150 euro.

Beeld uit de Wecycle-campagne gericht op de inzameling van elektrisch (tuin)gereedschap.

Het was de eerste keer dat zoveel doe-het-zelf-zaken in

Nederland gezamenlijk meededen aan een Wecycle-actie. Vooral

Vaderdag bleek een goede aanleiding te zijn om oud gereedschap

in te leveren, en wel in ruil voor een nieuw exemplaar. Door

een oud apparaat in te leveren samen met de Wecycle-actiebon

die bij alle deelnemende bouwmarkten werd uitgedeeld, kon

iedereen meedingen naar een van de zes cadeaucheques voor

nieuw gereedschap. Een slimme zet, zo bleek uit het grote aantal

deelnemers.

Bouwmarkten als inleverpunt

Wecycle juicht het toe dat talloze doe-het-zelfzaken de inzameling

van oud elektrisch (tuin)gereedschap actief ondersteunen.

Veel klussers vervangen hun gereedschap veel eerder dan de

gemiddelde levensduur die kan oplopen tot 25 jaar. Hierdoor

groeit het aantal gebruikte apparaten in en om het huis na

aanschaf van een nieuw exemplaar. Vooral bouwmarkten kunnen

een belangrijke rol spelen bij de inzameling voor recycling

van dit gereedschap. De deelnemende bouwmarkten geven

met deze actie een positief signaal af aan hun klanten. Wecycle

hoopt dat dit een gunstig effect heeft op het inlevergedrag van

consumenten, omdat zij zoveel mogelijk elektrische apparaten

wil inzamelen om verantwoord te recyclen.

Over wecycle

Wecycle wil iedereen ervan bewust maken dat gebruikte kleine

elektrische apparaten (mp3-speler, spelcomputer, föhn, boor,

radio, broodrooster, enz.) en spaarlampen niet thuishoren in

de afvalbak, maar apart moeten worden ingezameld. Kostbare

grondstoffen worden dan teruggewonnen. Recycling maakt

hergebruik mogelijk tot meer dan 90 procent. “Gooi nooit weg,

maar lever in!” is daarom de centrale boodschap van Wecycle,

die aangeeft dat het heel normaal en nuttig is ook kleine apparaten

en spaarlampen in te zamelen.

www.wecycle.nl

www.wecycle.nl/klusactie

www.nvmp.nl

ATAG

nieuwe shirtsponsor (rug)

van De Graafschap

Duiven, 28 juni 2010 – Vanaf het komende seizoen is ATAG

een nieuwe shirtsponsor van De Graafschap. De voetbalclub

uit Doetinchem werd dit jaar kampioen in de eerste divisie

en gaat nu in de eredivisie op het hoogste niveau spelen.

Het ATAG logo krijgt een prominente positie op de achterzijde

van het blauw-witte shirt. ATAG nederland is marktleider

in keukenapparatuur en gevestigd in Duiven, nabij Arnhem.

Topprestaties

Rob Holtslag, directeur Verkoop van ATAG Nederland: “ATAG

heeft als merk gezondheid en vitaliteit hoog in het vaandel

staan. Voetbalsponsoring past hier uitstekend bij. Zowel ATAG

als De Graafschap hebben een sterke regionale binding. En bij

topvoetbal en keukenapparatuur van ATAG staat het leveren

van topprestaties centraal. Dit zal ongetwijfeld resulteren in een

succesvolle samenwerking.”

Henk Bloemers (L) commercieel directeur van De Graafschap schudt Rick Jonkman (R)

accountmanager van ATAG de hand.

pagina 22 ZAKELIJK ARNHEM


BUSIneSS PARTneRS

NIEUW PAND VOOR

GelRe SIGn

In juli 2010 hoopt Gelre Sign het nieuwbouw pand

aan de Overmaat 69 te Arnhem te betrekken.

Sinds de start van Gelre Sign in 2006 heeft het

bedrijf zich ontwikkelt tot specialist in reclame.

Wat klein begonnen is, is de afgelopen jaren

gegroeid. Daarom heeft GelreSign behoeft aan een

nieuw pand met nieuwe mogelijkheden. Zo wordt in

het nieuwe pand onder meer de mogelijkheid gerealiseerd

om vrachtwagens te beletteren en de reclame

productie uit te breiden.

Momenteel wordt er nog volop gebouwd. GelreSign

is actief betrokken bij het ontwerp en de indeling van

het pand. Het pand zal een moderne stijlvolle uitstraling

krijgen die terug te vinden is in het interieur.

Voor meer informatie: www.gelresign.nl

ERREN PROTECTIE

een BeGRIP In ARnHeM!

Gebruikers van veiligheidsschoenen, bedrijfskleding

en andere artikelen die met veiligheid en persoonlijke

bescherming te maken hebben, weten

blindelings de weg te vinden naar het pand aan

de P.Calandweg in de Gelderse hoofdstad. erren

Protectie is vooral bekend vanwege de uitgebreide

collectie veiligheidschoenen.

De schoenenwinkels van Erren zijn al meer dan 100

jaar bekend in Arnhem en omgeving. Zo’n 15 jaar

geleden besloot Hans Erren zijn blik te verruimen

en ging zich richten op de verkoop van veiligheidsschoenen,

bedrijfskleding en veiligheidsartikelen.

Dit met groot succes! Het begon met een paar individuele

afnemers. Inmiddels levert Erren Protectie

aan veel bedrijven die werkzaam zijn in onder meer

de bouwsector, onderhoudsbedrijven, de transportsector,

horeca en scholen. De kracht van het bedrijf

is de deskundigheid, het uitgebreide aanbod én het

persoonlijk contact met de klanten.

Erren Protectie

P. Calandweg 28

6827 BK Arnhem

tel. 026 361 70 74

info@erren.nl

www.erren.nl

Pieter Calandweg 28 | Arnhem | T 026 3617074

Bedrijf Plaats Contactpersoon Internet

Bloem & Object Aerdt Anita Hendriksen www.bloemenobject.nl

erren Protectie Arnhem Hans erren www.erren.nl

Advocatenpunt Arnhem Alwin klein www.advocatenpunt.nl

Gelre Sign Arnhem Pascal Defesche www.gelresign.nl

Heylo Arnhem Hans Heywegen www.administratiekantoorheylo.nl

Gelderse Vlaggenhandel Giesbeek Erik van ‘t Wout www.geldersevlaggenhandel.nl

De Heide Smid Duiven Bert Wisselink www.heidesmid.nl

Goede Gasten Arnhem Patrick Hofstede www.goedegasten.nl

Schoonmaakbedrijf Drost en Zonen Arnhem Frank van Dijk www.drostenzonen.nl

Ambiance Bistro en Grand Cafe Arnhem Kenan Özdemir www.bistro-ambiance.nl

Grand Cafe Rutgers Lathum Erik Rutgers www.grandcaferutgers.nl

Autobedrijf Bochane Arnhem Mark Dalhuisen www.bochane.nl

KPN Business Center Arnhem Arnhem Critstel Hensen www.kpn.nl

BDO CampsObers Arnhem Harry Corbeek www.bdo.nl

AdfoMedia Duiven Marc Eusman www.adfomedia.nl

Schäfer Shop Arnhem John van Maanen www.schaefer-shop.nl

DigiConcept Nijmegen Brendy Bosveld www.digiconcept.nl

Peeters Trainingen Duiven Marc Peeters www.peeterstrainingen.nl

Jagyba Sport & Health Velp Lex Hendriks www.jagyba.nl

Heuveling Dakbedekkingen Arnhem Emiel Heuveling www.heuveling-dakdekkers.nl

Service Techniek Velp Velp Werner Christiaanse www.servicetechniekvelp.nl

Gami Telecom Arnhem Patricia Grotenbreg www.gamitele.com

Claimproof Arnhem Bertil van der Molen www.claimproof.nl

Strijbosh Thunissen Makelaars Arnhem Jacco Vogelaar www.stmakelaars.nl

Wouter Boekschoten Arnhem Wouter Boekschoten www.wouterboekschoten.nl

Cevesin Dieren Roland van Essen www.cevesin.nl

Access to computing BV Duiven Wilco Ubing www.accesstocomputing.nl

Kook&Barbecue Business Velp Bastiaan Schlosser www.kookenbarbecue.nl

Brasserie Hugo’s Velp Jan van Anholt www.brasserie-hugos.nl

Grafisch Bedrijf

Outhuis en Kemperman Velp Steven Outhuis www.outhuis.nl

SMB Willems

(Schoonmaak-, Multiservice- en Bedrijfsdiensten Arnhem Tim De Jong www.smbwillems.nl

Rijn IJssel

Economie & Uiterlijke verzorging Arnhem Anetta Roenhorst www.rijnijssel.nl

Euroselectief Westervoort Harry Belder www.euroselectief.nl

Vannaam reclamebureau Arnhem Marc Smiers www.vannaam.nl

Volta51 wonen Zevenaar Dick Nijendijk www.volta51.nl

BusinessClub Velperbroeck Velp Barbara Schlosser www.bcvnetwerk.nl

ProCa-Communicatie BV Velp Klaas Dijkstra www.proca-mpp.com

Secureon Consultancy Zevenaar Ger Bouwman www.secureon.nl

Reinier Consultancy Zevenaar Reinier Janssen www.reinierconcultancy.nl

ZAKELIJK ARNHEM pagina 23


scoren met

adfomedia!

ervaar het zelf

reclamemakers & partners in marketingcommunicatie

. . . . . Marketing 16, 6921 RE Duiven Postbus 156, 6930 AD Westervoort

Tel: 026 - 3114466 Fax: 026 - 3112422 www.adfomedia.nl info@adfomedia.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!