29.12.2012 Views

TOPSPORTLEASE EN HET SUCCES VAN ... - Zakelijk Arnhem

TOPSPORTLEASE EN HET SUCCES VAN ... - Zakelijk Arnhem

TOPSPORTLEASE EN HET SUCCES VAN ... - Zakelijk Arnhem

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Rijn IJssel studente<br />

vindt vaste stek<br />

Keuzepensioen<br />

heeft de toekomst<br />

BusinessClub Velperbroeck<br />

In oosterse sferen<br />

<strong>TOPSPORTLEASE</strong> <strong>EN</strong> <strong>HET</strong> <strong>SUCCES</strong><br />

<strong>VAN</strong> KORTLOP<strong>EN</strong>DE CONTRACT<strong>EN</strong><br />

Juni/Juli 2010 | jaargang 4 | #5


Landelijke dekking<br />

DVOCAT<strong>EN</strong>PUNT<br />

Kwaliteit hoeft<br />

niet duur te zijn!<br />

www.advocatenpunt.nl<br />

Advocatenpunt <strong>Arnhem</strong><br />

De Overmaat 26<br />

6831 AH <strong>Arnhem</strong><br />

Tel. 026-3270134<br />

Advocatenpunt Duiven<br />

Pastoriestraat 1<br />

6921 BV Duiven<br />

Tel. 0316-283999<br />

Uw partner in kantoorautomatisering voor het MKB!<br />

Periodiek systeembeheer op lokatie<br />

Remote netwerkbeheer 24/7<br />

Verkoop hard- en software<br />

• Arbeidsrecht<br />

• Algemene voorwaarden<br />

• Alimentatie<br />

• Bestuursrecht<br />

• Contracten<br />

• Echtscheiding & Omgang<br />

Uitgebreide technische dienst<br />

Implementatie IP-videobewakingsystemen<br />

Realisatie Smartboard opstellingen<br />

Aanleg en uitbreiding infrastructuren<br />

Marketing 43 6921 RE Duiven T 026 321 48 01 F 026 321 01 55<br />

E info@access-computer-centre.nl W www.access-computer-centre.nl<br />

Advocatenpunt hanteert voor zowel ondernemers als<br />

particulieren de navolgende tarieven:<br />

Los uurtarief € 165,-<br />

MKB-pakket A ( 8-uur) € 150,-<br />

B (20-uur) € 135,-<br />

C (40-uur) € 120,-<br />

De uren van een MKB-pakket dienen vooraf te worden<br />

voldaan, en blijven drie jaar geldig. Ook voor particulieren<br />

kan een pakket interessant zijn in geval van een<br />

procedure.<br />

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 8% kantoorkosten<br />

en BTW, tevens is gefinancierde rechtshulp<br />

mogelijk.<br />

Gratis oriënterend gesprek na afspraak.<br />

Advocatenpunt Velp<br />

Kastanjelaan 8<br />

6883 HX Velp<br />

Tel. 026-3273574<br />

• Faillissementsrecht<br />

• Huurrecht<br />

woon- & bedrijfsruimte<br />

• Incasso’s<br />

• Ondernemingsrecht<br />

• Strafrecht


VOORwOORD<br />

Iedereen heeft ‘in principe’ recht op een goed pensioen. Echter, uw oude dag voorziening begint in gevaar te<br />

komen. Het probleem is tweeledig. Wat zien ouderen terug van de betaalde premie en op welke leeftijd mag een<br />

werknemer voorgoed afzwaaien?<br />

Op het moment van schrijven is het kabinet voor de komende vier jaar nog altijd niet bepaald en is dus niet<br />

duidelijk welke plannen worden uitgevouwen. Het is nog altijd een vraagteken op welke leeftijd mensen nu met<br />

pensioen mogen en dat is vreemd. Van de grote partijen stelde alleen de PVV de leeftijd op 65 en geen dag meer,<br />

maar deze partij is geen kandidaat meer bij de formatie. De kans dat hier minimaal twee jaar bij gaat komen is<br />

dus aanzienlijk.<br />

Eigenlijk zou de beslissing tot stoppen deels bij de werknemer moeten worden neergelegd. Het verschil per<br />

persoon is in veel gevallen enorm. Daar waar de ene werknemer boven de zestig het fysiek of mentaal helemaal<br />

gehad heeft, daar gaat iemand van 68 dagelijks nog fluitend naar zijn werk. Is het dan –vanuit oogpunt van gezondheid-<br />

niet rechtvaardig om die eerste werknemer nog wel vijf jaar te laten werken? De meningen hierover zijn<br />

natuurlijk verdeeld, maar in de politiek zou hier toch snel uitsluitsel over moeten worden gegeven. Het is dan ook<br />

niet verwonderlijk dat wij in deze vijfde uitgave van 2010 ruimschoots aandacht aan het pensioen en de actualiteit<br />

hieromtrent besteden. De redactie houdt het na deze uitgave wel voor gezien. Nee, het is geen vervroegd pensioen<br />

maar ook wij gaan genieten van een welverdiende vakantie. De eerstvolgende uitgave staat voor de maand<br />

september op de agenda.<br />

Veel leesplezier en een hele fijne zomer gewenst!<br />

Redactie <strong>Zakelijk</strong> <strong>Arnhem</strong><br />

Colofon<br />

Marketing 16, 6921 RE Duiven<br />

T. 026 318 25 99<br />

F. 026 311 24 22<br />

info@zakelijk-arnhem.nl<br />

www.zakelijk-arnhem.nl<br />

Uitgever<br />

<strong>Zakelijk</strong> <strong>Arnhem</strong><br />

Marien Nijland<br />

Bladcoördinatie<br />

Petra Bakker<br />

Redactie<br />

Susan Swaters, Pieter Ploeg,<br />

Albert Oost<br />

Fotografie<br />

Marion Keijzer<br />

Serge Chamuleau<br />

Henk ter Velde<br />

Opmaak<br />

Adfomedia, Duiven<br />

Druk<br />

Adfomedia, Duiven<br />

Advertenties<br />

T. 026 318 25 99<br />

Marien Nijland: 06 16 46 91 15<br />

Petra Bakker: 026 31 82 599<br />

advertenties@zakelijk-arnhem.nl<br />

Rijn IJssel studente<br />

vindt vaste stek<br />

Keuzepensioen<br />

heeft de toekomst<br />

Coverfoto: Henk ter Velde<br />

IN DIT NUMMER<br />

Voorwoord 3<br />

Rijn IJssel 5<br />

Kort <strong>Zakelijk</strong> Nieuws 7<br />

Column Giscard van Velzen 7<br />

Kort <strong>Zakelijk</strong> Nieuws 8<br />

Logistiekdag Zevenaar 10<br />

BusinessClub Velperbroeck 11<br />

Coverstory: TopSportLease 12<br />

Kort <strong>Zakelijk</strong> Nieuws 14<br />

Inzake: AOW & Pensioen 16<br />

Column Alwin Klein 19<br />

Traditie: de Haringparty’s 20<br />

Column Hans Heijwegen 21<br />

Kort zakelijk Nieuws 22<br />

Business Partners 23<br />

Columnisten:<br />

Alwin Klein (Advocatenpunt), Giscard van<br />

Velzen (SEZ) en Hans Heijwegen (Heylo).<br />

ZAKELIJK ARNHEM pagina 3<br />

BCV<br />

In oosterse sferen<br />

<strong>TOPSPORTLEASE</strong> <strong>EN</strong> <strong>HET</strong> <strong>SUCCES</strong><br />

<strong>VAN</strong> KORTLOP<strong>EN</strong>DE CONTRACT<strong>EN</strong><br />

Juni/Juli 2010 | jaargang 4 | #5<br />

Redactie & tips<br />

redactie@zakelijk-arnhem.nl<br />

JUNI/JULI 2010<br />

JAARGANG 4, NUMMER 5<br />

Deze uitgave is met grote zorg samengesteld, desondanks<br />

zijn fouten nooit helemaal te voorkomen. De uitgever<br />

is derhalve niet aansprakelijk te stellen voor de (mogelijke-)<br />

gevolgen hiervan en is niet verantwoordelijk voor<br />

de inhoud van de advertenties. Niets uit deze uitgave<br />

mag op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd en/of<br />

overgenomen zonder voorafgaande toestemming van de<br />

uitgever. <strong>Zakelijk</strong> <strong>Arnhem</strong> verschijnt 10x per jaar. Het magazine<br />

wordt op naam verspreid bij alle bedrijven in <strong>Arnhem</strong>,<br />

Duiven, Elst, Giesbeek, Huissen, Lathum, Oosterbeek,<br />

Rheden, Rozendaal, Velp en Westervoort, Zevenaar, Didam<br />

en Rijnwaarden.


Pak als supporter van Vitesse<br />

nu zomervoordeel bij OHRA<br />

Als supporter van Vitesse mag u www.ohracollectief.nl/vitesse deze zomer niet missen. U vindt er volop voordeel. Als u onze<br />

autoverzekering online afsluit ontvangt u namelijk 20% korting. Ook krijgt u 15% extra korting op onze permanente reisverzekering.<br />

Nu geen verzekering nodig? Bezoek dan toch www.ohracollectief.nl/vitesse voor de WK tool. Hiermee troeft u uw collega’s en uw<br />

vrienden af op WK voetbalkennis. Bovendien vindt u er interessante aanbiedingen op zomerproducten. En krijgt u als OHRA verzekerde<br />

een gratis KwikFit zomercheck voor uw auto. Kijk voor alle informatie op www.ohracollectief.nl/vitesse. Een voordelige vakantie gewenst!<br />

Pak úw zomervoordeel op<br />

www.ohracollectief.nl/vitesse


Jonge Rijn IJssel studente vindt vaste stek bij<br />

DAS Rechtsbijstand<br />

Ze is pas eenentwintig. Toch heeft Daniëlle Kersten er al<br />

twee jaar werkervaring op zitten bij DAS Rechtsbijstand in<br />

<strong>Arnhem</strong> en is ze al gepromoveerd tot juridisch secretaresse<br />

van het MKB-team. Met dank aan haar praktijkperiode tijdens<br />

haar tweejarige opleiding secretarieel medewerker<br />

niveau 2 bij Rijn IJssel. Ze maakte zoveel indruk dat teamleider<br />

Ondersteuning Charlotte Haster geen seconde twijfelde<br />

toen er een vacature vrijkwam.<br />

,,Natuurlijk”, erkent Charlotte Haster volmondig. ,,Zo’n kans<br />

moet zich wel voordoen. Maar Daniëlle is uit het goede hout<br />

gesneden. De klik was er meteen tijdens ons eerste gesprek.<br />

Dan merk je al of iemand de echte wil heeft om er wat van te<br />

maken. Omgangsvormen, de kleding, de uitgesproken ambitie.<br />

Het is heel simpel. Studenten van middelbare beroepsopleidingen<br />

die hier ervaring willen opdoen, moeten wel gemotiveerd zijn.<br />

Stagiaires beginnen bij ons in de post-archief groep. Dan leren ze<br />

het bedrijf goed kennen. Wat we doen en hoe alles loopt. Daarna<br />

krijgen ze allerlei zelfstandige klusjes te doen zoals receptiewerkzaamheden.<br />

Daniëlle pakte dat heel goed op. Ze was een<br />

manusje-van-alles en was heel enthousiast en leergierig.”<br />

RIJKPOORT<br />

Naast stageplekken levert DAS Rechtsbijstand ook waardevolle<br />

leerplekken voor eerstejaars studenten die een administratieve<br />

opleiding volgen bij Rijn IJssel. Leerlingen verzorgen daarbij een<br />

dag per week als een soort uitzendkracht echte administratieve<br />

werkzaamheden op locatie. Daarnaast verblijven ze zo’n drie dagdelen<br />

per week in RIJKPOORT, een kantoor binnen school met<br />

vier afdelingen. Daar voeren de studenten werkzaamheden uit<br />

voor verschillende bedrijven. De praktijkleeromgeving RIJKPOORT<br />

is een echt paradepaardje voor Rijn IJssel blijkt ook uit de successtory<br />

van Daniëlle. ,,Dit concept paste perfect bij Daniëlle”,<br />

vertelt Jeannette Drenth, accountmanager RIJKPOORT bij Rijn<br />

IJssel Administratie & Ondernemerschap. ,,Ze is echt iemand<br />

van de praktijk. Haar enthousiasme was niet meer te stuiten. Het<br />

betekende voor haar echt een ommezwaai in haar schoolcarrière.<br />

Geweldig om dat te zien gebeuren. De leeromgeving RIJKPOORT<br />

is een verrijking voor het onderwijs én het bedrijfsleven. Studenten<br />

doen ervaring op en bedrijven kunnen gebruik maken van gemotiveerde<br />

arbeidskrachten zonder dat het ze iets kost.”<br />

Tekst: Susan Swaters Fotografie: Marion Keijzer<br />

Unieke kans<br />

Voor Daniëlle ligt de wereld aan haar voeten. Met dank aan<br />

RIJKPOORT beseft ze zich terdege. ,,Ik ben meer een praktijk-<br />

dan een theoriemens, de kans die ik hier krijg om me te<br />

ontwikkelen is uniek. Ik heb zo’n leuk en afwisselend werk.<br />

Correspondentie, de voortgang van de zaken bewaken, de<br />

agenda van de juristen bijhouden. Als juridisch secretaresse is<br />

geen dag hetzelfde en je werk doet er ook toe. Alles moet heel<br />

nauwgezet gebeuren en de informatie waarmee je te maken<br />

krijgt is privacygevoelig. Ik denk dat ik hier over tien jaar nog<br />

steeds werk”, klinkt het heel enthousiast.<br />

Voetsporen<br />

DAS Rechtsbijstand hoopt dat nog meer studenten van Rijn<br />

IJssel in de voetsporen van Daniëlle zullen treden. ,,Al hebben<br />

we natuurlijk niet ongelimiteerd vacatures”, lacht Charlotte<br />

Haster. ,,Daniëlle is dan wel het schoolvoorbeeld van wat voor<br />

een positieve uitwerking een stage of leerplek kan hebben, wij<br />

sluiten iedere gemotiveerde student in onze armen. De contacten<br />

met Rijn IJssel zijn goed. Wij doen er alles aan om onze status<br />

als erkend leerbedrijf waar te maken en de competenties die<br />

van de school aan de studenten gevraagd worden in de praktijk<br />

te trainen.<br />

Rijn IJssel Administratie & Ondernemerschap<br />

Jeannette Drenth<br />

Accountmanager RIJKPOORT<br />

Middachtensingel 2<br />

6825 HN <strong>Arnhem</strong><br />

026-312 93 00<br />

06 243 621 39<br />

Charlotte Haster (rechts) over Daniëlle: ,,Ze is uit het goede hout gesneden”<br />

ZAKELIJK ARNHEM pagina 5


KLIMAATTECHNIEK<br />

Ook in de zomer<br />

altijd de juiste<br />

temperatuur?<br />

Airconditioning koelt en verwarmt uw werkplek en is<br />

geen obstakel meer voor het interieur.<br />

Airco onzichtbaar? In kleur? Slechts één buitenunit?<br />

Neem contact op met DKC Koudetechniek voor een<br />

vrijblijvende offerte.<br />

BIJSTERHUIZ<strong>EN</strong> 30-09 6604 LP WIJCH<strong>EN</strong> T:024-3713070 E:KOUDE@DKC.NL<br />

WWW.DKC.NL<br />

DKC Koudetechniek BV is onderdeel van DKC Installatiegroep BV.<br />

Installatietechniek—Koudetechniek—Elektrotechniek—Regeltechniek—Service en Onderhoud<br />

Pieter Calandweg 28 | <strong>Arnhem</strong> | T 026 3617074<br />

CEVESIN KLIMAATTECHNIEK BV<br />

cevesin<br />

Cevesin<br />

Klimaattechniek B.V.<br />

U kunt bij ons terecht voor technische klimaatinstallaties<br />

voor uw kantoorgebouw, bedrijfshal,<br />

winkel(centra), instelling of t.b.v. industriële zaken.<br />

Wij beheersen alle aspecten van:<br />

■ Centrale verwarming ■ Koeling<br />

■ Ventilatie<br />

■ Bevochtiging<br />

■ Airconditioning<br />

■ Meet en regeltechniek<br />

Bezoekadres: Nijverheidslaan 7 - 6951 KN Dieren,<br />

Postbus 93 - 6950 AB Dieren - T 0313 428333<br />

dieren@cevesin.nl - www.cevesin.nl


KORT ZAKelIJK nIeUwS<br />

lathumse IJssalon IJs & Zo<br />

heeft de mooiste vitrine<br />

lATHUM - IJssalon IJs & Zo van Joram winkeler en Jessica<br />

Ratering in lathum is dit jaar de winnaar geworden van de wedstrijd<br />

‘De mooiste IJsvitrine van nederland’ die wordt gehouden<br />

door IJstop, de vereniging van SHV Meesterijsbereiders.<br />

Niet alleen de vitrine van IJs & Zo viel op door een mooie opmaak. ,,Die<br />

was prachtig en innovatief opgemaakt, maar daarbij klopte het hele<br />

bedrijf’’, aldus Joop Biemans van SVH. Hij kwam speciaal naar de ijssalon<br />

aan de Bandijk bij recreatiegebied Rhederlaag om het tweetal een<br />

enorme beker te overhandigen. ,,Zelfs al ben je geen ijsliefhebber, als je<br />

hier binnenkomt loopt het water je uit de mond.” Ook wethouder Gerard<br />

Nijland vond de prijs een bezoekje waard. Namens het Zevenaarse<br />

gemeentebestuur overhandigde hij Joram en Jessica een presentje en<br />

liet hij weten enorm trots te zijn op ‘ mensen met zo’n enorme ondernemersgeest<br />

‘ binnen zijn gemeentegrenzen.Op de tweede plaats eindigde<br />

ijssalon Menotti van Dennis Menzing in Haaksbergen. ‘Een prachtige<br />

vitrine in een nieuw bedrijf.’ IJscafé Da Benito in Haarlem legde beslag<br />

op de derde plaats. Een aanmoedigingsprijs was er voor IceFun van<br />

Alphons en Michael Hagelen in Soest.<br />

Joop Biemans overhandigt Joram en Jessica de beker<br />

College SolutionZ<br />

wordt tweede met ‘Code-IT’<br />

Het studentenbedrijf College SolutionZ van MBO Business School<br />

studenten van Rijn IJssel is tweede geworden bij de landelijke<br />

finale van het programma College Company van de stichting Jong<br />

Ondernemen.<br />

Daan Peperkamp, Daniel Ilic, Leonie de Leeuw, Maaike van Lunteren,<br />

Niels van Altena, Patrick Kramer, Rolf Peters en Vincent van Neerven<br />

overtuigden de jury met hun innovatieve product Code-IT, maar kwamen<br />

net tekort voor de hoofdprijs. Code IT geeft de houdbaarheid van<br />

voedingswaren in de horeca overzichtelijk aan.<br />

COlUMn<br />

Giscard van Velzen<br />

SEZ B.V.<br />

Leeghwaterstraat 15-02<br />

2811 DT Reeuwijk<br />

T. 088 - 88 33 234<br />

I: www.sez-assurantien.nl<br />

ZORG <strong>EN</strong> POLITIEK<br />

Op het moment van schrijven van deze column staan<br />

de verkiezingen weer voor de deur, maar wanneer u dit<br />

leest hebben deze verkiezingen plaatsgevonden en heeft<br />

iedereen zijn stem uitgebracht en hebben wij wellicht<br />

een geheel andere regering dan de afgelopen acht jaar.<br />

Op welke partij heeft u gestemd en waar is uiteindelijk<br />

uw stemkeuze op gebaseerd?<br />

Dat we in Nederland moet gaan bezuinigen en dat er lastenverzwaringen<br />

aankomen dat is duidelijk, maar wat zeggen<br />

de verkiezingsprogramma’s nu echt over de zorg? De linkse<br />

partijen hebben als onderwerp ‘inkomensafhankelijkheid’<br />

voor de te betalen premie van de zorgverzekering. Dat wil<br />

zeggen, hoe hoger je inkomen hoe meer je gaat betalen. Met<br />

inkomensafhankelijkheid willen de linkse partijen de lasten<br />

voor iedereen in verhouding hebben maar hoeveel moet<br />

iedereen dan gaan betalen? Geen enkele partij geeft hier<br />

een antwoord op. Wordt dat een percentage van je inkomen<br />

of is dat een vast bedrag? De rechtse en middenpartijen<br />

houden het bij vaste be- en bijdragen. Deze partijen willen<br />

graag dezelfde premie voor iedereen daarbij wel denkend<br />

aan compensatieregelingen welke dan weer uitgaat van je<br />

inkomen. Maar ook deze toeslagen zijn natuurlijk niet voor<br />

iedereen gunstig, zeker niet als je net boven een bepaalde<br />

inkomensgrens zit.<br />

Wij hebben gestemd, rechtsom of linksom. Veranderingen<br />

zullen er komen. Laat je daarom eind van dit jaar goed<br />

adviseren op je collectieve zorgverzekering. Er zijn verschillende<br />

vergelijkingssites waarmee je zelf de zorgverzekering<br />

kan vergelijken, er is een vergelijkingsite die er met kop en<br />

schouders boven uit steekt, kiesgoed.nl. Hiermee kunt u uw<br />

huidige verzekering perfect vergelijken met de andere verzekeraars<br />

op basis van de gezinssituatie en huidige aanvullende<br />

pakketten. Ook is deze vergelijkingsmodule collectief<br />

aan te bieden aan uw personeel.<br />

ZAKELIJK ARNHEM pagina 7<br />

SEZ


KORT ZAKelIJK nIeUwS<br />

Access 4it heeft haar team<br />

uitgebreid met een extra<br />

accountmanager.<br />

Onze nieuwste versterking , Christiaan weurding, gaat zich<br />

richten op de advisering en verkoop van automatiseringsdiensten<br />

voor het Midden- en kleinbedrijf. Zijn focus richt zich<br />

vooral op het afsluiten van nieuwe onderhoudscontracten.<br />

Access4it heeft zich<br />

in de afgelopen<br />

15 jaar gespecialiseerd<br />

in het dagelijkse<br />

onderhoud<br />

van computersystemen.<br />

Proactief<br />

beheer, snelle responsetijden,<br />

goed<br />

opgeleide technische<br />

medewerkers<br />

en concurrerende<br />

tarieven zijn sleutelwoorden<br />

welke op Access4it van toepassing zijn. Veel bedrijven en<br />

organisaties onderstrepen het belang van een goed onderhouden<br />

netwerkomgeving. Computerstoringen dienen tot een absoluut<br />

minimum gereduceerd te worden, zodat deze geen schade aan de<br />

organisatie en haar kantoorautomatisering kan toebrengen.<br />

Nieuwe kredietregeling voor<br />

Gelderse MKB-bedrijven<br />

Gelderse MKB-ondernemers met een in de kern gezond bedrijf,<br />

maar met een tijdelijk tekort aan geld, kunnen sinds kort een<br />

beroep doen op een nieuw fonds, de MKB Kredietfaciliteit<br />

Gelderland. De provincie Gelderland heeft 25 miljoen beschikbaar<br />

gesteld voor achtergestelde leningen aan bedrijven die<br />

door de crisis moeite hebben kapitaal aan te trekken.<br />

Veel ondernemers in Gelderland hebben door de crisis problemen<br />

gekregen. Inmiddels hebben de meeste bedrijven maatregelen<br />

genomen en is er bijvoorbeeld gereorganiseerd. Nu nemen<br />

de orderportefeuilles weer toe en zijn er mogelijkheden voor<br />

groei. Maar het geld dat daarvoor nodig is, ontbreekt. Specifiek<br />

voor deze bedrijven heeft de provincie Gelderland een nieuw<br />

fonds gecreëerd: de MKB Kredietfaciliteit Gelderland. Er zijn<br />

strikte voorwaarden verbonden aan het fonds, zie hiervoor www.<br />

ppmoost.nl. De achtergestelde leningen hebben een looptijd van<br />

maximaal vijf jaar. De eerste reacties vanuit het bedrijfsleven zijn<br />

positief. Het fonds biedt snel en adequaat een oplossing voor<br />

een tijdelijke kredietbehoefte die nergens anders te vervullen is.<br />

“De MKB Kredietfaciliteit is een werkbaar en laagdrempelig krediet<br />

dat zeer welkom is”, aldus een van de aanvragers.<br />

ATAG kiest voor mobiele<br />

promotie Posbankloop<br />

ATAG is ook dit jaar weer hoofdsponsor van de Posbankloop<br />

in Velp. Het hardloopevenement vindt op zondag 26 september<br />

2010 plaats. Om het sportieve evenement op de<br />

Veluwe landelijk onder de aandacht te brengen, heeft ATAG<br />

haar wagenpark voorzien van opvallende bestickering. Met<br />

de aankondiging op 15 vrachtwagens en 70 servicebusjes<br />

wordt voor de werving van deelnemers een groot en impactvol<br />

bereik gerealiseerd.<br />

De ATAG Posbankloop wordt voor de zestiende keer in en rond Velp<br />

georganiseerd, met natuurmonument de Posbank als karakteristiek<br />

keerpunt. De hardloopwedstrijden kennen twee afstanden van<br />

6 en 15 kilometer. Daarnaast staan er ook wandeltochten op het<br />

programma. De organisatie van de ATAG Posbankloop verwacht<br />

dit jaar 5.000 deelnemers. ATAG is sponsor van het evenement en<br />

de speciale bedrijvenloop. De marktleider in keukenapparatuur is<br />

gevestigd in Duiven, nabij <strong>Arnhem</strong>.<br />

Mariëlle Bonenkamp, Communicatiemanager van ATAG: “Met de<br />

landelijke, mobiele promotie van de ATAG Posbankloop kan ATAG<br />

een bijdrage leveren aan het vergroten van de naamsbekendheid en<br />

het aantal deelnemers. Als aanbieder van keukenapparatuur maakt<br />

ATAG zich graag sterk voor een gezonde levensstijl. Een groot aantal<br />

medewerkers is al volop aan het trainen. Marko Koers, bekend<br />

van de Olympische Spelen, gaat weer twee clinics verzorgen als<br />

voorbereiding op het evenement. Daarvoor worden ook klanten en<br />

relaties uitgenodigd.”<br />

pagina 8 ZAKELIJK ARNHEM


KORT ZAKelIJK nIeUwS<br />

Kunstuitleen Galerie Meander<br />

viert twintigjarig<br />

bestaan<br />

De kunstuitleen van de Zevenaarse galerie Meander viert<br />

dit jaar een bijzondere mijlpaal. Al twintig jaar lang verhuurt<br />

galeriehoudster Antoinet van Gaal met succes kunstwerken<br />

aan bedrijven, instellingen en particulieren. Zonder ook<br />

maar een cent subsidie brengt zij hedendaagse kunst dichtbij<br />

mensen.<br />

Er hangen en staan zo’n drieduizend kunstwerken in haar galerie:<br />

van meer dan tweehonderd jonge, beloftevolle beroepsbeeldende<br />

kunstenaars én van gevestigde namen in zeer uiteenlopende<br />

stijlen en technieken. ,,Iedereen vindt hier wel iets<br />

van zijn of haar gading”, vertelt Antoinet van Gaal. Elke twee<br />

maanden houdt ze een nieuwe expositie. In Zevenaar en in een<br />

extra ruimte in Villa Sonsbeek in <strong>Arnhem</strong>. Ze verkoopt werken<br />

en kunstcadeaubonnen in elke prijsklasse, verzorgt relatiegeschenken<br />

en bemiddelt bij opdrachten of adviseert bedrijven en<br />

particulieren<br />

Regelmatig verwelkomt Antoinet van Gaal nieuwe gezichten.<br />

Zeker nu het Centrum voor Beeldende Kunst Gelderland in 2011<br />

stopt met de kunstuitleen vult zij voor bedrijven uit de wijde<br />

regio een hiaat in. ,,<strong>Arnhem</strong>mers en Doetinchemmers die hier<br />

komen zijn verbaasd over de uitgebreide keuzemogelijkheden.<br />

Je moet ze ook wat bieden.” De openingstijden van galerie<br />

Meander aan de <strong>Arnhem</strong>seweg 4 in Zevenaar zijn donderdag tot<br />

en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur en na afspraak, (0316)<br />

331855. In Villa Sonsbeek kan men na afspraak terecht.<br />

,,Iedereen vindt hier wel iets van zijn of haar gading”<br />

Bierbrouwer Grolsch introduceert<br />

Pilsner Urquell;<br />

het originele pilsner uit 1842<br />

De Nederlandse bierliefhebber krijgt er een nieuw favoriet biermerk<br />

bij. Bierbrouwer Grolsch zet het SABMiller merk Pilsner<br />

Urquell op de Nederlandse markt. Voor 1842 waren bieren vaak<br />

donker en troebel, tot in 1842 Pilsner Urquell werd ontwikkeld;<br />

het allereerste heldere gouden bier te wereld. Grolsch gaat<br />

voor het merk alle distributie-, marketing- en verkoopactiviteiten<br />

voor Nederland op zich nemen. Met Pilsner Urquell maakt<br />

Grolsch het authentieke en pure originele pilsner beschikbaar<br />

voor de Nederlandse bierliefhebber. Pilsner Urquell is selectief<br />

verkrijgbaar in Nederland.<br />

Campagne van start<br />

om hinder wegwerkzaamheden<br />

A50 te beperken<br />

Eind juni beginnen de wegwerkzaamheden A50 tussen Grijsoord<br />

en Valburg. Wegverbreding voor betere doorstroming en herstelwerkzaamheden<br />

gaan dan zorgen voor vertragingen en opstoppingen.<br />

Om hinder te beperken is de campagne 360minuten.<br />

nl gestart. Dit is een initiatief van het Offensief Bereikbaarheid,<br />

een samenwerking van MKB-Midden, Kamer van Koophandel<br />

Centraal Gelderland, VNO-NCW en Stadsregio <strong>Arnhem</strong><br />

Nijmegen. Werkgevers kunnen onder meer profiteren van het<br />

aanbod dat ze vinden op de website 360minuten.nl en op speciale<br />

bijeenkomsten. De geplande werkzaamheden aan de weg<br />

zijn een flinke zorg voor werkgevers, medewerkers, klanten en<br />

leveranciers die afhankelijk zijn van de A50. Er zijn gelukkig<br />

alternatieven en maatregelen die de overlast kunnen beperken.<br />

Werkgevers en ondernemers kunnen o.a. van de volgende<br />

maatregelen gebruikmaken: Slim Prijzen, Minder Hinder-pas,<br />

Slim fietsgebruik en Park+Ride. Dit allemaal om het aantal filekilometers<br />

tijdens de werkzaamheden terug te brengen.<br />

kijk op antonio.nl of bel ons op 026 3234334<br />

schoonmaak glasbewassing specialistischereiniging<br />

bedrijfscatering technischedienst<br />

ZAKELIJK ARNHEM adv_105x75_zakelijkarnhem_10.indd 1 08-06-2010 pagina 9 10:20:52


,,En dat is hard nodig, want naar verwachting krijgt straks<br />

ook deze regio te maken met een tekort aan vakmensen”,<br />

vertellen Operationeel Manager Neeltje van Roosmalen en<br />

Re-integratieconsulente Lieke van Bokhoven van the Knowledge<br />

Groep, een organisatie die gespecialiseerd is in het opleiden,<br />

uitzenden, detacheren en re-integreren van logistiek personeel.<br />

Arend Bos, accountmanager van het UWV WERKbedrijf, valt hen<br />

bij. ,,Natuurlijk heeft ook de logistieke branche te lijden gehad<br />

onder de economische recessie, maar je ziet dat het aantal<br />

vacatures in de logistiek weer toeneemt. Die kun je alleen maar<br />

invullen als je werkzoekenden, belangstellenden, bemiddelaars,<br />

de overheid en het bedrijfsleven bij elkaar brengt. Vandaar deze<br />

logistieke dag.”<br />

Tekst: Susan Swaters<br />

‘logistiek is zoveel meer dan alleen die vorkheftruck’<br />

een enthousiasteling op een heftruck manoeuvreert op<br />

deze zonnige dinsdag behendig langs stellages op het<br />

Raadhuisplein. Het is ‘logistiekdag’ in Zevenaar en de initiatiefnemers<br />

the Knowledge Groep en Arbeidsbeurs de<br />

liemers (UwV weRKbedrijf, JongerenPunt de liemers en<br />

de Regionale Sociale Dienst) willen zoveel mogelijk mensen<br />

laten kennismaken met de uitgebreide arbeidsmogelijkheden<br />

in de logistieke branche.<br />

Behendig manoeuvreren op het Raadhuisplein<br />

Reis door het magazijn<br />

Naast het oefenen van heftruckvaardigheden kunnen bezoekers<br />

tijdens de logistieke dag voor informatie over vacatures<br />

en opleidingsmogelijkheden terecht bij één van de stands.<br />

Onderwijsinstellingen en werkgevers geven buiten tekst en<br />

uitleg; binnen neemt Rob Mutsaers, Sales manager van the<br />

Knowledge Groep, twaalf belangstellenden bij de hand voor<br />

een reis door het magazijn. Allemaal werkzoekenden die of een<br />

andere baan in de logistiek willen of een carrièreswitch willen<br />

maken en willen zien wat de mogelijkheden in deze voor hen<br />

nieuwe branche zijn. Wat blijkt uit zijn workshop? Logistiek<br />

is zoveel meer dan alleen die vorkheftruck. Ook de interne<br />

transportmiddelen zijn aan evolutie onderhevig en naast het<br />

besturen van deze machines is kennis over gevaarlijke stoffen<br />

en veiligheid een absolute vereiste om ook figuurlijk hogerop te<br />

komen.<br />

Zelf kansen creëren<br />

En voor wie geen ‘rijdende job’ ambieert, ook op logistiek<br />

beleidsterrein zijn er volop mogelijkheden binnen bedrijven.<br />

,,Natuurlijk heb je te maken met een bepaalde personeelsopbouw<br />

en evenwicht binnen een bedrijf. Dat heb je niet altijd in<br />

de hand. Maar zorg ervoor dat je zelf kansen creëert en in jezelf<br />

investeert door bijvoorbeeld een opleiding of cursus te volgen.<br />

Zodat een werkgever vertrouwen krijgt dat jij de man of vrouw<br />

voor hem bent”, houdt Rob Mutsaers de aanwezigen voor.<br />

Klokslag drie uur eindigt de zonovergoten logistieke dag, die<br />

volgens de organisatoren niet alleen vanwege het prachtige<br />

weer het predikaat ‘geslaagd’ verdient. Lieke van Bokhoven:<br />

,,Veel mensen hebben kennisgemaakt met de logistiek. Dat was<br />

helemaal de bedoeling.”<br />

pagina 10 ZAKELIJK ARNHEM


BUSIneSSClUB VelPeRBROeCK<br />

In Oosterse sferen met<br />

Ben’s Aziatische Keuken<br />

De BCV ging deze bijeenkomst op een Oosterse ontdekkingsreis<br />

met chef-kok Ben Mac Gillavry van Ben’s<br />

Aziatische Keuken. Samen met zijn dochter Scarlett werden<br />

de BCV-ers verrast met authentieke gerechten met een<br />

moderne twist.<br />

‘De authentieke gerechten die ik bereid verschillen in die zin van<br />

het hier bekende Aziatisch eten, dat deze door mij niet worden<br />

aangepast naar de smaak van de Europeaan,’ aldus Mac Gillavry.<br />

‘Ik bereid gerechten uit de Indonesische, Chinese, Thaise en de<br />

Vietnamese keuken. Allemaal verrassende en heerlijke gerechten,<br />

bereidt met verse ingrediënten. Hoe groot de partij, workshop<br />

of diner is, de Indonesische bumbu’s en de Thaise curry’s zijn<br />

altijd zelf gemaakt van verse kruiden en specerijen. Dat is juist de<br />

kracht van deze keukens’, zegt Mac Gillavry .<br />

Tot in de puntjes<br />

Ben’s Aziatische Keuken verzorgt diners, buffetten en recepties<br />

voor bedrijven en geeft aan particulieren kookcursussen, workshops<br />

en kookdemonstraties. Indien gewenst zorgen zij ook voor<br />

een Indonesische dansgroep die traditionele dansen uitvoert, zo<br />

geeft u uw feest een totale Aziatische beleving! Dus voor de BCVers<br />

was het deze bijeenkomst veel snijden, lekker wokken en de<br />

keuze maken gaan we voor mild of pittig?<br />

Kennismaken bij de BCV?<br />

Wil je ook eens culinair netwerken? Kom dan kennismaken bij<br />

BusinessClub Velperbroeck. Op een informele wijze maak je kennis<br />

met <strong>Arnhem</strong>se ondernemers en leer je ook nog eens lekker<br />

koken. Interesse? Neem dan contact op met Barbara Schlosser,<br />

info@bcvnetwerk.nl of kijk op www.bcvnetwerk.nl.<br />

AGenDA 2010 BCV<br />

woensdag 1 september<br />

Zomerbarbecue<br />

dinsdag 12 oktober a.s.<br />

Koken met<br />

Restaurant de Peerdestal<br />

dinsdag 9 november a.s.<br />

Koken met SAMen food n wine<br />

Locatie:<br />

Kook&Barbecue Business – Velp<br />

Tijd: 17.00 – 21.00 uur<br />

Meer info? www.bcvnetwerk.nl<br />

Scarlett en Ben Mac Gillavry van Ben’s Aziatische Keuken.<br />

Tekst: Barbara Schlosser<br />

Ben geeft wijze lessen aan Richard Selles van Volvo Harrie Arendsen Zevenaar,<br />

Angélique Krijnen van Bengeltjeskamer.nl en Lia van Oostveen Meesterschilders.<br />

Kom eens langs voucher 2010<br />

Deze voucher geeft recht op 5% korting op een boeking bij Ben’s Aziatisch<br />

Keuken. Bij boeking deze voucher inleveren. Reserveringen op basis van<br />

beschikbaarheid en in 2010.<br />

Ben’s Aziatische Keuken<br />

Burg Weertsstraat 122-3, 6814 HS ARNHEM | T: 026 4460929<br />

info@bensaziatischekeuken.nl | www.bensaziatischekeuken.nl<br />

Scarlett geeft snijtips aan Fieke van der Lelie van Reinier Consultancy,<br />

Dirrie de Kramer van Synchro Adviesbureau Brandveiligheid en<br />

Maurice Willemsen van Passies Verhuizers.<br />

ZAKELIJK ARNHEM pagina 11


COVeRSTORy: BeTAAlDe MOBIlITeIT<br />

TopSportlease scoort met Fiat 500<br />

Het is niet langer alleen de sportwereld, die gebruik kan maken van de aantrekkelijke leasecontracten van TopSportlease.<br />

Sinds kort kan ook de zakelijke autorijder optimaal profiteren van alle voordelen, die het bedrijf biedt. en zelfs particulieren<br />

kunnen er terecht voor de meest aantrekkelijke aanbiedingen om zorgeloos en spotgoedkoop in een splinternieuwe auto te<br />

rijden.<br />

Tot voor kort had het in Oosterbeek gevestigde leasebedrijf<br />

een exclusieve deal met Opel, maar sinds enkele weken scoort<br />

TopSportLease ook met Fiat. En dan vooral met het paradepaardje;<br />

de Fiat 500. Voor een maandelijks bedrag van 260 euro<br />

rijdt men al in het allernieuwste model van het Italiaanse topmerk,<br />

inclusief onderhoud, wegenbelasting en verzekering.<br />

Commercieel directeur Patrick van Beek van TopSportLease<br />

is bijzonder enthousiast over het feit dat zijn bedrijf nu, naast<br />

Opels, ook Fiats kan leveren. “We sluiten veel zakelijke contracten<br />

af met sportbonden, clubs en sponsors, maar bij<br />

TopSportLease kunnen ook particulieren een auto leasen.“<br />

“Groot voordeel van zo’n ‘personal’ leasecontract is dat de<br />

berijder geen bijtelling voor z’n kiezen krijgt. Er komt dus geen<br />

naheffing. Het BTW-voordeel voor particulieren geven we meteen<br />

door aan de berijder. Zeker bij deze Fiat 500 is dat erg<br />

aantrekkelijk. Iemand die besluit om zo’n auto bij ons te leasen<br />

krijgt een splinternieuwe wagen. Ook als hij of zij een kortlopend<br />

contract voor een jaar afsluit,” aldus Patrick van Beek. De<br />

Oosterbeekse ondernemer Paul Sanders richtte in 1997 in<br />

Duitsland het bedrijf ASS Athletic Sport Sponsoring op. Zijn<br />

doel was “de topsport van betaalbare mobiliteit te voorzien”.<br />

Nu – ruim dertien jaar later – rijden meer dan 9.000 Duitse topsporters<br />

in auto’s van het door Sanders opgezette bedrijf, dat<br />

sinds 2001 onder de naam TopSportLease ook in Nederland<br />

actief is. En ook in Nederland besturen inmiddels heel wat<br />

topsporters een auto van TopSportLease. Vitesse-aanvaller<br />

Santi Kolk bijvoorbeeld. Maar ook zijn teamgenoot Gino<br />

Felixdaal, judokampioen Elco van der Geest en kogelstootster<br />

Melissa Boekelman. Ze rijden allemaal naar volle tevredenheid<br />

in een auto van TopSportLease. Juist voor de sportwereld zijn<br />

die kortlopende contracten ooit opgezet. “De looptijd van<br />

zo’n overeenkomsten loopt vaak parallel met het seizoen van<br />

de sporter die de auto berijdt. Sporters krijgen bijvoorbeeld<br />

aan de start van het nieuwe seizoen een nieuwe leaseauto en<br />

blijven daar een jaar in rijden. Bij de start van een nieuwe jaargang,<br />

kunnen ze eventueel een nieuwe auto uitkiezen als ze<br />

nog bij dezelfde club onder contract zijn, en als ze weggaan<br />

leveren ze de auto in omdat het contract toch is afgelopen. En<br />

nieuwe spelers krijgen ook een nieuwe auto.”<br />

pagina 12 ZAKELIJK ARNHEM


‘Zorgeloos en spotgoedkoop<br />

in een splinternieuwe auto’<br />

Tekst: Pieter Ploeg Fotografie: Henk ter Velde<br />

Volgens commercieel directeur Patrick van Beek onderscheidt<br />

TopSportLease zich op meer terreinen uiterst positief in vergelijking<br />

met andere leasebedrijven. “We stemmen de contracten<br />

optimaal af op de persoonlijke wensen en voorkeuren van de<br />

aanstaande berijder. Zo kunnen we bijvoorbeeld ook de belettering<br />

of bestickering regelen. Dat gebeurt door een professioneel<br />

bedrijf. Die auto moet er altijd op-en-top uitzien. Dus ook logo’s<br />

of letters moeten er dan ‘als nieuw’ opzitten.”<br />

De aantrekkelijke tarieven die TopSportLease hanteert, is een<br />

ander punt waarop het bedrijf zich van de concurrentie onderscheidt.<br />

Van Beek: “ Wij bieden klanten de mogelijkheid om met<br />

ons een leasecontract van twaalf of 24 maanden af te sluiten<br />

voor een maandelijks bedrag, waarvoor je bij de concurrentie<br />

minimaal 48 maanden en soms zelfs wel 60 maanden vastzit aan<br />

de overeenkomst. Bij ons rijd je voor minder geld elk jaar in een<br />

splinternieuwe auto.”<br />

‘Contracten worden optimaal<br />

afgestemd op de wensen<br />

van de klant’<br />

ZAKELIJK ARNHEM pagina 13


KORT ZAKelIJK nIeUwS<br />

Vitesse<br />

stelt commercieel directeur aan<br />

Met ingang van 1 juni j.l. beschikt Vitesse met de benoeming<br />

van Marie-José Helle (47) over een commercieel directeur.<br />

Helle gaat leiding geven aan de afdelingen <strong>Zakelijk</strong>e<br />

relaties en Fanservice. eén van de aandachtspunten van<br />

Helle, die omzetverantwoordelijk wordt voor het complete<br />

business- en consumentenpakket, is het bewerkstelligen<br />

van een hogere bezettingsgraad van de business club en<br />

de publiekstribunes bij thuiswedstrijden van Vitesse in<br />

GelreDome.<br />

Helle wil in haar nieuwe functie vooral ‘naar buiten’: “Vitesse moet<br />

naar de mensen toe. Slechts een deel van het MKB en het grotere<br />

bedrijfsleven in de regio is gebonden aan Vitesse, terwijl de betrokkenheid<br />

enorm is. Dat marktaandeel moet omhoog. Vitesse is een<br />

organisatie waar de focus ligt op sportief succes, maar het binnenhalen<br />

van nieuwe sponsors moet niet alleen afhankelijk zijn van<br />

de emotie van de wedstrijd of het sportieve resultaat. Ik vind dat<br />

Vitesse het grootste zakelijke platform in de omgeving moet blijven,<br />

waar het regionale bedrijfsleven elkaar ontmoet en waar zaken worden<br />

gedaan. De kassa’s moeten onderling gaan rinkelen.” Marie-<br />

José Helle (47) is veertien jaar actief geweest in de media, waarvan<br />

dertien jaar bij mediagigant Wegener. Zij was daar lange tijd commercieel<br />

directeur en werkte voor Wegener onder meer in de regio’s<br />

Brabant, Zeeland, Utrecht, Zuid-Holland en het Stentorgedeelte<br />

van Gelderland en Overijssel. In deze functie kwam Helle veelvuldig<br />

in contact met betaald voetbal organisaties. Met Vitesse had zij<br />

tot voor kort geen banden. In 2008 lanceerde Helle samen met een<br />

zakenrelatie een eigen internet TV-kanaal. Helle’s laatste baan was<br />

in de autobranche voor de Buitenhuisgroep in Apeldoorn.<br />

late betalingen kosten MKB<br />

in provincie Gelderland 130 miljoen euro<br />

Uit onderzoek blijkt dat 63% van de ondernemingen in<br />

Gelderland te maken heeft met klanten die niet of te laat<br />

betalen. Het MKB in de provincie Gelderland gooit daardoor<br />

jaarlijks 130 miljoen euro onnodig weg aan niet inbare<br />

bedragen. Het onderzoek - uitgevoerd in opdracht van<br />

software ontwikkelaar Clearlybusiness, in samenwerking<br />

met ABn AMRO – toont eveneens aan dat bijna 36% van de<br />

bedrijven denkt dat de betalingstermijn het komende jaar<br />

niet zal verbeteren.<br />

Bij 42% van de bedrijven is het bedrag aan openstaande facturen<br />

het afgelopen jaar toegenomen, hierdoor heeft een Gelders<br />

MKB-bedrijf gemiddeld elke dag ruim € 4.268,- open staan bij<br />

klanten. Dat is in totaal meer dan 326 miljoen euro per dag aan<br />

openstaande facturen voor de gehele provincie. Hetzelfde geldt<br />

voor afschrijvingen, die zijn eveneens bij 23% van de Gelderse<br />

bedrijven toegenomen. Ook denkt 59% van de ondervraagden dat<br />

de huidige economische situatie er toe leidt dat meer klanten het<br />

komende jaar later of helemaal niet zullen betalen.<br />

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat meer dan de helft van de<br />

Gelderse bedrijven de kredietwaardigheid van nieuwe en bestaande<br />

klanten niet controleert. Het risico van niet of te laat betalen, óf het<br />

niet leveren van producten of diensten wordt daarmee onnodig vergroot.<br />

Yvette van der Kloet, ABN AMRO Regiodirecteur Bedrijven<br />

Midden-Nederland: “Juist de bedrijven die hun debiteurenbeheer<br />

serieus nemen, doen het beter in tijden van crisis. Het checken,<br />

monitoren en najagen van debiteuren is een belangrijk middel voor<br />

MKB’ers; het helpt hen te bepalen met wie ze wel of geen zaken<br />

moeten doen. Sinds de lancering van onze credit management tool<br />

DebiteurenZeker, zien wij dat MKB’ers beter op hun geld willen letten.<br />

Alleen wel op een toegankelijke, simpele en niet dure wijze.”<br />

Sonsbeek Open<br />

golftoernooi 2010<br />

De voorbereiding van het Sonsbeek<br />

Open 2010 zijn in volle gang en JCI<br />

is hard bezig om alle flights vol te<br />

krijgen. Bedrijven kunnen zich nog<br />

altijd aanmelden voor dit unieke evenement.<br />

JCI <strong>Arnhem</strong> organiseert voor<br />

de zevende keer het Sonsbeek Open. Op vrijdag 10 september<br />

2010 wordt de nieuwste editie gehouden. De opbrengst<br />

gaat naar het jubilerende Johanna Kinderfonds. Gezocht<br />

wordt nog naar sponsoren, bijvoorbeeld voor golfballen e.d.,<br />

maar ook een hole kan gesponsord worden.<br />

Het is een traditie aan het worden dat eens per jaar Sonsbeek<br />

wordt omgetoverd in een golfbaan. Wat bijzonder is omdat circa<br />

honderd managers en ondernemers golf spelen in een monument<br />

pagina 14 ZAKELIJK ARNHEM


KORT ZAKelIJK nIeUwS<br />

en voor het goede doel. Naast de betalingen van de flights leverden<br />

diverse sponsoren ook nog een bijdrage in natura of met een<br />

geldelijke bijdrage. Zo stelde Ekris twee BMW’s beschikbaar om de<br />

golfers van hole 16 naar hole 17 te kunnen transporteren, leverde<br />

McDonalds Veenendaal voor elke deelnemers golfballen, donuts en<br />

prijzen voor bij de loterij, verzorgde Brasserie de Boerderij bij hole<br />

9 heerlijke culinaire hapjes, schonk Robbers & Van den Hoogen<br />

Spaanse Cava op hole 16 en was er een hole waar de Kromme<br />

Dissel heerlijke hapjes serveerde. Het bedrijf Hulskamp maakte<br />

opnames voor een audiovisueel verslag en Coers & Roest zorgden<br />

weer voor een mooi boekje met score-card.<br />

Meer informatie? www.hetsonsbeekopen.nl<br />

of Bart van Gemert: 06-4672445<br />

Strijbosch Thunissen Makelaars<br />

opent tweede vestiging in <strong>Arnhem</strong><br />

Strijbosch Thunnissen Makelaars is nu ook vertegenwoordigd<br />

in <strong>Arnhem</strong>-Zuid. Ruim vijf jaar na de start van het<br />

succesvolle kantoor in <strong>Arnhem</strong>-noord hebben de vennoten<br />

van Strijbosch Thunnissen Makelaars, Maarten Muller,<br />

erwin Broersma en Jacco Vogelaar, besloten de sprong<br />

naar <strong>Arnhem</strong>-Zuid te maken, door een kantoor aan de<br />

Metamorfosenallee te openen.<br />

De opening van de vestiging in <strong>Arnhem</strong>-Zuid is een direct gevolg<br />

van de vraag van zowel particuliere klanten als professionele<br />

opdrachtgevers naar dienstverlening in de directe nabijheid van de<br />

klant. De afgelopen jaren is gebleken dat de behoefte aan de proactieve<br />

en succesvolle verkoopmethode van Strijbosch Thunnissen<br />

ook in <strong>Arnhem</strong>-Zuid groot is. Met de nieuwe vestiging, direct<br />

naast het informatiecentrum Schuytgraaf en aan de doorgaande<br />

en nieuwe route naar de A50, zijn de eigenaren van Strijbosch<br />

Thunnissen ervan overtuigd haar klanten in <strong>Arnhem</strong>-Zuid, maar<br />

daarnaast ook in Driel, Elst en Heteren beter te kunnen bedienen.<br />

In de showroom in <strong>Arnhem</strong>-Zuid kan iedere geïnteresseerde zich<br />

volledig laten informeren over de mogelijkheden in zowel de nieuwbouw<br />

als bestaande bouw in <strong>Arnhem</strong> en directe omgeving.<br />

nieuwe, snelle busverbinding<br />

tussen <strong>Arnhem</strong> en Nijmegen<br />

Vanaf 29 augustus gaat de Breng direct Rijnwaalsprinter van<br />

start. De Breng direct Rijnwaalsprinter is een snelle busverbinding<br />

tussen <strong>Arnhem</strong>, Bemmel, Huissen en nijmegen.<br />

Deze lijn gaat vier keer per uur rijden en doet de belangrijke<br />

werkgelegenheidsgebieden aan. Tussen 29 augustus en 15<br />

oktober kunnen reizigers de Breng direct Rijnwaalsprinter<br />

vijf keer gratis proberen.<br />

De Breng direct RijnWaalsprinter richt zich op de belangrijke<br />

werkgelegenheidsgebieden in <strong>Arnhem</strong> en Nijmegen. Ook rijdt<br />

deze bus naar de beide stadscentra en naar Nijmegen en <strong>Arnhem</strong><br />

CS. Opstappen op de P+R Waalsprinter in Ressen kan ook. In<br />

Nijmegen en <strong>Arnhem</strong> stopt de Breng direct RijnWaalsprinter alleen<br />

bij de belangrijkste haltes. In Bemmel en Huissen doet hij alle haltes<br />

op de route aan.<br />

De Breng direct RijnWaalsprinter rijdt de hele week, op werkdagen<br />

en zaterdag zelfs vier keer per uur. Alle bushaltes op de<br />

route van de bus worden vernieuwd en beschikken over digitale<br />

informatiedisplays. Ook aan fietsers is gedacht: bijna alle bushaltes<br />

beschikken over goede fietsenstallingen. In de Breng direct<br />

RijnWaalsprinter geldt het normale tarief. Reizigers kunnen betalen<br />

met OV-chipkaart, strippenkaart of abonnement. De abonnementen<br />

voor de Breng direct Waalsprinter zijn ook geldig.<br />

Momenteel worden er op de route van deze lijn diverse infrastructurele<br />

aanpassingen gedaan zodat de bus langs de file kan rijden.<br />

Er is een vrijliggende busbaan aangelegd op de John Frostbrug in<br />

<strong>Arnhem</strong> en er komt een vrijliggende busbaan langs de Ir. Molsweg<br />

in Huissen.<br />

ZAKELIJK ARNHEM pagina 15


InZAKe AOw & PenSIOen<br />

AOW & Pensioen<br />

Als gevolg van de vergrijzing en de economische crisis zijn sociale voorzieningen als<br />

AOW en pensioen steeds moeilijker op te brengen voor de staat en voor onszelf.<br />

Er wordt, in Nederland en daarbuiten, naarstig gezocht naar oplossingen voor dit<br />

complexe probleem. Oplossingen die een grote maatschappelijke impact hebben,<br />

zoals het verhogen van de AOW-leeftijd. Onderzoekers van de Faculteit Economie<br />

en Bedrijfswetenschappen buigen zich over verschillende facetten van de kansen en<br />

bedreigingen waar onze vergrijzende samenleving mee kampt. De meesten van die<br />

onderzoekers zijn daarom verbonden aan Netspar, Network for Studies on Pensions,<br />

Aging and Retirement, gevestigd op de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen.<br />

Dit netwerk van (inter)nationale pensioenwetenschappers en –professionals biedt hen<br />

de kans problemen eerder te signaleren en met innovatieve oplossingen te komen door<br />

de nauwe samenwerking met de pensioen- en verzekeringssector.<br />

pagina 16 ZAKELIJK ARNHEM


InZAKe AOw & PenSIOen<br />

Keuzepensioen<br />

heeft de toekomst<br />

De financiële crisis is een kans voor de pensioensector<br />

om zaken op orde te krijgen. Donner laat het nederlandse<br />

pensioenstelsel doorlichten maar slaat daarbij het perspectief<br />

van de consument over, die toch de eerst betrokkene<br />

is. Twee onderzoekers reiken de aankomende minister van<br />

SoZawe concrete handvatten aan voor een nieuw beleid. Tijd<br />

voor transparantie, inspraak en eigen keuzes.<br />

Het is tijd voor (toekomstig) gepensioneerden om hun inspraak<br />

binnen pensioenfondsen vierkant neer te zetten en zelf te bepalen<br />

wat belangrijk is, stellen Alfred Slager van de Universiteit van<br />

Tilburg en Niels Kortleve. Maar de pensioensector is niet echt<br />

ingericht op inmenging van de consument.<br />

Een ander probleem is het paternalisme van de pensioenfondsen<br />

waar het Nederlandse stelsel onder lijdt. De inrichting van<br />

een pensioenfonds zelf is daar een mooi voorbeeld van. De<br />

deelnemer betaalt premies maar het geld is niet van hem. Hij kan<br />

de bestuurders die over dat geld gaan niet of nauwelijks kiezen.<br />

Verder zitten er in de pensioenregeling allerlei elementen waar<br />

hij wel voor betaalt, maar waar hij geen gebruik van gaat of kan<br />

maken.<br />

Inspraak<br />

Een succesvolle onderneming overleeft door producten te<br />

maken en diensten aan te bieden die consumenten waarderen<br />

en waar ze vrijwillig voor betalen, merken Slager en Kortleve op.<br />

Dat zou ook voor pensioenfondsen moeten gelden, stellen zij. Ze<br />

pleiten voor meer bemoeienis van Nederlanders met hun eigen<br />

pensioen. Hun voorstel: in de komende twee jaar (2010 en 2011)<br />

de pensioencontracten transparanter en eenvoudiger maken.<br />

Ook moet de aanpasbaarheid van de contracten vergroot worden<br />

waarbij, afhankelijk van de leeftijd, meer of minder risico’s<br />

genomen kunnen worden. Zo leren consumenten omgaan met<br />

de risico’s van pensioenen. En consumenten moeten een plaats<br />

krijgen in de pensioenfondsbesturen.<br />

Alternatieve vormen<br />

Van 2011 tot 2015 zouden de consumenten ‘echte inspraak’ moeten<br />

krijgen en zouden alternatieve vormen van pensioen(organisatie)<br />

ontwikkeld kunnen worden. Verder zou de benodigde informatievoorziening<br />

opgezet moeten worden zodat consumenten weten<br />

waarover ze beslissen, en zou wet- en regelgeving gecreëerd<br />

moeten worden om de invloed van de consumenten mogelijk te<br />

maken. Tenslotte stellen Slager en Kortleve voor een ‘pensioen<br />

in natura’ in te voeren, waarbij levensstijlen als richtlijn gelden,<br />

in plaats van bedragen. “Consumenten hebben veel meer beeld<br />

van het leven dat ze willen leiden na hun pensionering dan van<br />

de daarvoor benodigde hoeveelheid geld”, merken de onderzoekers<br />

op.<br />

Afkoop pensioenrisico’s<br />

door werkgevers: tegen welke prijs?<br />

Bij pensioenfondsen trekken ondernemingen zich meer en<br />

meer terug als risicodragende partij. De risico’s in de financieringsopzet<br />

van pensioenfondsen worden daardoor verschoven<br />

naar de deelnemers. Ondernemingen dienen hiervoor<br />

de deelnemers te compenseren door het betalen van<br />

een afkoopsom. Dat stelt de Tilburgse hoogleraar eduard<br />

Ponds met Roy Hoevenaars en Theo Kocken in het artikel<br />

Pricing risk in corporate pension plans: understanding the<br />

real pension deal. Ponds en Hoevenaars (Universiteit van<br />

Maastricht) werken ook bij de grootste pensioenuitvoerder<br />

van nederland, APG. Kocken is CeO van het risicomanagementbureau<br />

Cardano.<br />

Steeds meer bedrijven verschuiven de risico’s van pensioenen<br />

van werkgevers naar de deelnemers. Oorzaken voor die trend<br />

zijn de vergrijzing, strengere boekhoudregels en de toenemende<br />

schaarste aan risicokapitaal. Een aantal Nederlandse<br />

ondernemingen heeft het pensioenfonds omgezet in een zogenoemde<br />

collectieve ‘Defined Contribution’ regeling, waarbij<br />

de risico’s geheel voor rekening komen van de deelnemers.<br />

Intergenerationele risicodeling blijft wel behouden, waardoor<br />

de risico’s in de financiering anders zijn verdeeld over de deelnemers<br />

en over de tijd dan in een individuele pensioenregeling.<br />

Recente voorbeelden in Nederland zijn de pensioenfondsen van<br />

DSM, AkzoNobel en SNS Reaal.<br />

Hier hebben de betrokken ondernemingen een storting gedaan<br />

ter compensatie van de risico’s die van de onderneming verschoven<br />

worden naar de overige partijen in het risicodraagvlak.<br />

Verwacht mag worden dat in de komende jaren bij meer pensioenfondsen<br />

de werkgever zich zal terugtrekken uit het risicodraagvlak.<br />

ZAKELIJK ARNHEM pagina 17


InZAKe AOw & PenSIOen<br />

Huidig pensioen<br />

wordt onbetaalbaar<br />

De huidige pensioenen worden onbetaalbaar. “er zit geen<br />

rek meer in de premie” constateert een commissie onder leiding<br />

van prof. K.P. Goudswaard. Als we de pensioenen willen<br />

behouden, moet er iets veranderen. De commissie is door<br />

minister Donner van Sociale Zaken gevraagd te onderzoeken<br />

of het nederlands pensioenstelsel overeind kan blijven.<br />

Omdat we allemaal ook nog eens langer leven en dus langer<br />

van ons pensioen genieten, wordt het huidige systeem<br />

steeds duurder. Ook moeten we er rekening mee houden dat<br />

de beurs in de toekomst niet meer de hoge winsten van het<br />

verleden zal opleveren.<br />

Premieverhoging<br />

Om de huidige hoge waardevaste pensioenen te garanderen,<br />

zou de premie fors moeten worden verhoogd. In opdracht van<br />

de commissie heeft het CPB becijferd dat als er niets verandert<br />

aan het stelsel, de premie met zo’n dertig procent zou moeten<br />

stijgen. Voor de komende twintig jaar van 17 naar 19 procent.<br />

De commissie constateert dat er “geen rek meer zit in de pensioenpremie”.<br />

De commissie pleit daarom voor aanpassingen.<br />

De commissie kiest niet, maar legt opties voor. De pensioenen<br />

kunnen worden verlaagd. Volgens de commissie kan dat, want<br />

de Nederlandse pensioenen zijn internationaal gezien ruim. “De<br />

inkomsten van gepensioneerden zijn gemiddeld gunstig en die<br />

verbeteren nog.” Met werknemers zou kunnen worden afgesproken<br />

dat het pensioen niet zeventig procent (wat het nu al<br />

niet is), maar een lager percentage is van het laatst verdiende<br />

loon. Omdat we langer leven zou ook de pensioenleeftijd kunnen<br />

worden verhoogd. Ook zou de werknemer beter moeten<br />

worden uitgelegd dat het pensioen niet zeker is. Beleggingen<br />

kunnen tegenvallen en dat kan consequenties hebben voor het<br />

pensioen.<br />

negen maanden<br />

recentelijk maakte pensioenfonds ABP<br />

bekend dat ze elf miljard euro reserveert,<br />

omdat gepensioneerden langer leven.<br />

Pensioenfonds Zorg en Welzijn maakte<br />

vorig jaar al bekend dat het om dezelfde<br />

reden de premies zal verhogen. Ook de<br />

pensioenen zullen dit jaar niet worden<br />

verhoogd. In een brief aan de pensioenfondsen<br />

waarschuwt De Nederlandse<br />

Bank de pensioenfondsen; “U dient rekening<br />

te houden met de meest recente<br />

ontwikkelingen.” Het CBS heeft berekend<br />

dat mannen een half jaar en vrouwen bijna<br />

negen maanden langer leven.<br />

Uitstel van pensioen<br />

of AOW levert te weinig op<br />

wie langer door wil werken, kan ervoor kiezen zijn pensioen<br />

uit te stellen. Datzelfde geldt waarschijnlijk binnenkort voor<br />

de AOw. In ruil daarvoor worden de - later ingaande - uitkeringen<br />

verhoogd. Die verhoging is meestal echter veel te<br />

mager. Verzekeraars kunnen producten op de markt brengen<br />

die dit hiaat oplossen.<br />

Dat stellen onderzoekers Lisanne Sanders, Anja De Waegenaere<br />

en Theo Nijman van de Universiteit van Tilburg in hun publicatie<br />

When can insurers offer products that dominate delayed oldage<br />

pension benefit claiming (april 2010). De Tweede Kamer<br />

heeft een wetsvoorstel in behandeling, waarin wordt voorgesteld<br />

AOW-gerechtigden de keuze te bieden om de AOW uit te stellen.<br />

Dit moet langer doorwerken stimuleren. Als het voorstel in<br />

deze vorm wordt aangenomen, krijgen mensen de mogelijkheid<br />

hun AOW maximaal 5 jaar later te laten ingaan. Elk jaar uitstel<br />

wordt beloond met 5 procent extra AOW. Dat percentage is veel<br />

te laag. Zeker als je het vergelijkt met een aantal andere landen.<br />

Zo is in de Verenigde Staten de jaarlijkse ophoging 8 procent en<br />

in het Verenigd Koninkrijk 10,4 procent.<br />

Afstorten gunstiger<br />

Ook grote pensioenfondsen, zoals het ABP en Zorg & Welzijn,<br />

bieden in een aantal gevallen een te lage verhoging bij uitstel van<br />

pensioen. Het kan dan gunstiger uitpakken het pensioen wel op<br />

tijd te laten ingaan en de uitgekeerde bedragen af te storten bij<br />

een verzekeraar. Datzelfde geldt voor de AOW, als de nieuwe wet<br />

doorgaat. Die verzekeraar moet dan wel een product bieden, dat<br />

voor beide partijen - verzekeraar en verzekerde - winst oplevert.<br />

Met andere woorden: het product moet ‘super replicating’ zijn.<br />

Dit houdt automatisch in dat de kosten van deze producten binnen<br />

de perken moeten blijven, maar zelfs bij redelijk hoge kosten<br />

kan deze oplossing al aantrekkelijk zijn, berekenden de onderzoekers.<br />

In feite ligt er nu gewoon geld op straat; verzekeraar en<br />

klant hoeven het alleen maar op te rapen.<br />

Persoonlijke omstandigheden<br />

Of het verzekeringsproduct een hoger pensioeninkomen<br />

oplevert, is afhankelijk van de rentestand en<br />

de persoonlijke omstandigheden van het individu.<br />

Hoge rentestanden maken het verzekeringsproduct<br />

aantrekkelijker. Daarnaast is voor laagopgeleiden<br />

een verzekeringsoplossing aantrekkelijker dan voor<br />

hoogopgeleiden. Lager opgeleiden hebben nu eenmaal<br />

een lagere levensverwachting. Kiezen zij voor<br />

uitstel van AOW of pensioen, dan is de kans dat<br />

zij uitkeringen mislopen groter. Ook het geslacht<br />

is bepalend: mannen hebben een lagere levensverwachting<br />

dan vrouwen. Voor hen is uitstel van<br />

AOW of pensioen dus minder aantrekkelijk dan voor<br />

vrouwen.<br />

pagina 18 ZAKELIJK ARNHEM


InZAKe AOw & PenSIOen<br />

ZZP’ers:<br />

voorstel voor flexibele<br />

pensioenregeling<br />

Voor zelfstandige ondernemers bestaat geen collectieve aanvullende<br />

pensioenregeling naast de AOw. een individuele pensioenverzekering<br />

is voor veel van hen te duur. Maar een pensioenregeling<br />

is haalbaar, betoogt hoogleraar Frank de Jong, als die<br />

flexibel is en als de premies slim worden belegd.<br />

Het Nederlandse pensioenstelsel heeft, naast de AOW, een uitgebreide<br />

tweede pijler voor werknemers in loondienst. Zelfstandigen<br />

zonder personeel (ZZP’ers) bouwen echter door het ontbreken van<br />

zo’n regeling vaak te weinig pensioen op, of ze moeten terugvallen<br />

op dure individuele pensioenproducten.<br />

Hoogleraar Frank de Jong van de UvT en Netspar stelt in de reeks<br />

economische adviezen van Netspar (NEA papers) voor om een pensioenregeling<br />

te ontwerpen die flexibel is wat betreft de jaarlijks te<br />

betalen premie, omdat het inkomen van ZZP’ers sterk kan fluctueren.<br />

Voor speciale gevallen, zoals tijdelijk verlof of arbeidsongeschiktheid,<br />

zal de regeling onttrekking van vermogen mogelijk moeten maken.<br />

Volgens De Jong is een flexibele pensioenregeling haalbaar als<br />

de ingelegde premies volgens leeftijdsafhankelijke criteria belegd<br />

worden in aandelen en in langlopende, geïndexeerde obligaties.<br />

Actuariële risico’s moeten gespreid worden. De verzekering zou<br />

verder een lange looptijd moeten hebben en op de pensioendatum<br />

omgezet worden in een geïndexeerde lijfrente.<br />

COlUMn<br />

Alwin Klein<br />

Advocatenpunt<br />

De Overmaat 26<br />

6831 AH <strong>Arnhem</strong><br />

T 026 – 32 70 134<br />

www.advocatenpunt.nl<br />

DE VEREV<strong>EN</strong>ING<br />

<strong>VAN</strong> P<strong>EN</strong>SIO<strong>EN</strong><br />

BIJ ECHTSCHEIDING<br />

Een echtscheiding is een bijzonder ingrijpende gebeurtenis<br />

in een mensenleven. Omdat de mensen die het aangaat zich,<br />

naast de emotionele gevolgen van de relatiebreuk, bovendien<br />

vaak zien geconfronteerd met allerlei complexe financiële en<br />

juridische zaken. Een van de zaken die door ex-echtelieden<br />

vaak dient te worden geregeld is de verevening van het door<br />

beiden opgebouwde pensioen.<br />

In Nederland is de zogenaamde ‘verevening’ van pensioenen<br />

sinds 1995 geregeld in de Wet verevening pensioenrechten<br />

bij scheiding (Wvps). Op grond van deze wet, die van toepassing<br />

is op echtscheidingen die hebben plaatsgevonden op<br />

of na 1 mei 1995, dienen de tijdens het huwelijk door beide<br />

echtelieden opgebouwde pensioenaanspraken gelijkelijk te<br />

worden verdeeld. De wet geldt enkel voor de zogenaamde<br />

aanvullende pensioenregelingen en heeft dus geen betrekking<br />

op te ontvangen AOW- uitkeringen.<br />

Hoe gaat de verevening van pensioenen in zijn werk? Mits<br />

dit tijdig gebeurt, heeft de verevening weinig voeten in aarde.<br />

Daarvoor dient dan wel binnen 2 jaar na de echtscheiding<br />

het formulier “Mededeling van scheiding in verband met de<br />

verdeling van ouderdomspensioen” worden toegestuurd aan<br />

de betreffende pensioenuitvoerder(s). De pensioenuitvoerder<br />

zal het verevende pensioen dan rechtstreeks uitbetalen aan<br />

beide ex- echtgenoten.<br />

Het is mogelijk om van de standaardverdeling (bij helfte) af te<br />

wijken. Dit kan bijvoorbeeld door de afwijkende afspraken op<br />

te nemen in een zogenaamd echtscheidingsconvenant dat<br />

deel uit gaat maken van de uitspraak waarin de rechter het<br />

huwelijk ontbindt, de zogenaamde echtscheidingsbeschikking.<br />

Ook kan er worden gekozen voor zogenaamde conversie,<br />

waarbij de opgebouwde aanspraken worden omgezet in<br />

een eigen ouderdomspensioen voor beide ex-partners.<br />

Net zoals bij de overige aspecten die bij echtscheiding de<br />

revue passeren, valt er ook met betrekking tot het opgebouwde<br />

pensioen het nodige af te wegen en te regelen.<br />

Het verdient daarom aanbeveling om altijd de deskundige<br />

bijstand van een advocaat in te schakelen.<br />

Mr. ing. A. Klein<br />

ZAKELIJK ARNHEM pagina 19


HARInGPARTy VITeSSe en BDO<br />

Vitesse Haringparty maakt groots debuut<br />

Bij de ontvangst stond de nieuwe haring, met natuurlijk een<br />

glaasje korenwijn, voor de gasten klaar. Presentator van de<br />

avond, acteur Peter Faber, kondigde clubsymbool Hertog II<br />

aan en opende de veiling. De veiling die woensdagavond 9<br />

juni tijdens de haringparty van Vitesse werd gehouden, heeft<br />

een bedrag van ruim 30.000 euro opgeleverd. Voor dit geld wil<br />

Vitesse een kindvriendelijke skybox inrichten op de kinderafdeling<br />

van Ziekenhuis Rijnstate in <strong>Arnhem</strong>. Jonge patiëntjes kunnen<br />

daar naar de thuis- en uitwedstrijden van Vitesse kijken.<br />

BDO organiseert de eerste<br />

<strong>Arnhem</strong>se Haringparty van 2010<br />

Dit jaar was het voor de negende keer raak. De BDO<br />

Haringparty trok veel bezoekers. Ondanks de weersvoorspellingen<br />

kwamen 450 mensen de Hollandse nieuwe proberen.<br />

Dat BDO dit jaar de eerste Haringparty had was te<br />

zien in de aantallen. Bijna 1500 haringen zijn opgegeten in<br />

een tijdsbestek van 3 uur. naast de haring konden de aanwezigen<br />

ook genieten van sushi en waren de oestermeisjes<br />

ook weer van de partij.<br />

Ook dit jaar is weer een goed doel betrokken bij de BDO<br />

Haringparty. Ome Joop’s Tour, een <strong>Arnhem</strong>s initiatief, is middels<br />

een loting onder de aandacht gebracht en dat heeft € 6.000,-<br />

opgebracht.<br />

Het doel dat de Stichting Ome Joop’s Tour nastreeft, is het (jaarlijks)<br />

organiseren van een fietstour voor jongens en meisjes in<br />

de leeftijd vanaf tien jaar. Voorwaarde is dat het kind nog op de<br />

basisschool zit. Het brein en de grote motor achter Ome Joop’s<br />

Tour is Marcel Legerstee, zoon van de oprichter van deze fietsvakantie<br />

voor kinderen.<br />

Fotografie: Paul Meima|Vitesse<br />

Voor het eerst organiseerde Vitesse in <strong>Arnhem</strong> een haringparty. In samenwerking met Brasserie de Boerderij (locatie), VeS<br />

(luxe valet parking) en Topparken.nl (sponsor) beleefden ruim driehonderd genodigden in park Sonsbeek bij de Boerderij een<br />

zeer geslaagde avond.<br />

Een ander deel van<br />

de opbrengst gaat<br />

naar de Vitesse/<br />

AGOVV Voetbal<br />

Academie. Naast<br />

enkele schilderijen<br />

van onder meer<br />

Lasse Nilsson, Nicky Hofs en Theo Bos werden diverse geweldige<br />

prijzen geveild: het kampioensshirt van Theo Janssen (FC<br />

Twente), een Viparrangement voor de WK-wedstrijd Nederland-<br />

Japan en een oefenwedstrijd tegen het elftal van hoofdtrainer<br />

Theo Bos. Na de veiling was het tijd voor goocheltrucs, muziek<br />

en dans en werd het nog een gezellige avond. De eerste Vitesse<br />

haringparty mag een zeer geslaagd evenement genoemd worden<br />

en voor herhaling vatbaar.<br />

Voor vragen kunt u<br />

contact opnemen met<br />

Ferry Bakker van<br />

BDO <strong>Arnhem</strong>.<br />

026-3525625<br />

pagina 20 ZAKELIJK ARNHEM


KORT ZAKelIJK nIeUwS<br />

ernst & young<br />

maakt genomineerden<br />

Entrepreneur Of The Year<br />

2010 bekend<br />

Voor de 15e keer dit jaar organiseert ernst & young de<br />

entrepreneur Of The year verkiezing. De genomineerden<br />

voor 2010 zijn bekend. Op 7 september worden de finalisten<br />

gekozen die door gaan naar de galafinale. Op 9 oktober<br />

maakt de vakjury de winnaar bekend. De winnaar zal<br />

namens nederland deelnemen aan de world entrepreneur Of<br />

The year verkiezing, die in mei 2011 plaatsvindt in Monaco.<br />

Voor het zover is, gaan de genomineerden een intensief verkiezingstraject<br />

in.<br />

De inschrijvingen voor de vijftiende Entrepreneur Of The Year<br />

verkiezing stroomden binnen. Ernst & Young ontving meer<br />

inschrijvingen dan ooit en de vakjury koos er daarom voor om<br />

maar liefst meer dan twintig kandidaten te nomineren. Eén<br />

van de genomineerden is het Duivense bedrijf Beslist.nl in de<br />

categorie Emerging. De ondernemer die in oktober de master<br />

categorie wint, gaat in mei 2011 naar de World Entrepreneur Of<br />

The Year verkiezing in Monaco. Aan de verkiezing doen ondernemers<br />

uit meer dan 50 landen mee. Ernst&Young levert met de<br />

World Entrepreneur of the Year Award een inspirerende bijdrage<br />

aan het versterken van de positie van entrepreneurs in de hele<br />

wereld.<br />

GELDERSE VERTALERS<br />

Drs. M. walma van der Molen<br />

Beëdigd Vertaler Spaans<br />

Rietganssingel 10, 6883 DS Velp<br />

Tel: 026-3645322<br />

Email: info@gelderse-vertalers.nl<br />

www.gelderse-vertalers.nl<br />

Onze kennis en ervaring, in combinatie met een goed<br />

netwerk van professionele vertalers en korte lijnen, levert u<br />

kwaliteitsvertalingen op in het Nederlands, Spaans, Engels,<br />

Frans en Duits.<br />

COlUMn<br />

Hans Heijwegen<br />

Administratiekantoor Heylo<br />

Industrieweg Oost 13A,<br />

6662 NE Elst (Gld.)<br />

T. 0481 35 35 44<br />

GAAN WE OVER LINKS OF OVER RECHTS?<br />

Nee, dit gaat niet over het WK voetbal als u dat soms dacht. Want<br />

daar kunnen we heel makkelijk over rechts en links en hebben we<br />

genoeg kwaliteiten om dat te realiseren, al denk ik dat de kwartfinale<br />

het eindstation wordt. Wel zou het goed zijn voor de economie<br />

indien Oranje ver komt want dan gaan de oranje gekleurde<br />

artikelen als een speer en ook de versnaperingen stijgen tot grote<br />

hoogte wat weer gunstig is voor de supermarkten en misschien<br />

wel de horecaondernemers in ons land.<br />

Maar uiteraard hebben we het met onze kop over de politieke<br />

situatie in ons land. Na de verkiezingen van 9 juni heeft er een<br />

politieke aardverschuiving plaatsgevonden die zijn weerga niet<br />

kent. Nederland is opgeschoven naar rechts en er zijn drie coalities<br />

mogelijk. De eerste is VVD-PVV-CDA, een coalitie die in ieder geval<br />

hard gaat saneren maar waarbij de hypotheekrente staat als een<br />

huis. Ook de pensioenleeftijd kan wel eens langere tijd gehandhaafd<br />

blijven en mensen dus met hun 65e, uiterlijk 66e met pensioen<br />

kunnen ten opzichte van de verwachtte 67-jarige leeftijd. Het<br />

gevaar is dat dit een zeer smalle meerderheid is en aangezien het<br />

rommelt binnen de PVV, zou het best wel eens kunnen zijn dat een<br />

aantal PVV-leden uit de fractie stapt waardoor ons land over een<br />

jaar misschien wel weer naar de stembus moet omdat er anders<br />

met een minderheid geregeerd dient te worden. Ook voor ons<br />

ondernemers lijkt deze coalitie wat gunstiger omdat vooral de VVD<br />

een gunstig klimaat wil scheppen voor ondernemers.<br />

De tweede mogelijkheid is VVD-PVDA-CDA, een coalitie die het<br />

meest onwaarschijnlijk is gezien de ervaringen met het laatste<br />

kabinet. De vraag is overigens of het CDA na zijn halvering wel<br />

wil regeren of liever de wonden likt en een tijdje in de oppositie<br />

gaat. Het voordeel van deze coalitie is dat er sociaal gesaneerd zal<br />

worden en er compromissen gesloten dienen te worden. De vraag<br />

is dan hoe het uitpakt voor de eigen woning, de pensioenleeftijd<br />

en de economie omdat alle partijen een andere insteek hebben.<br />

De derde en misschien wel meest logische coalitie is VVD-PVDA-<br />

D66-GroenLinks. Een coalitie met een sociaal gezicht waarbij het<br />

gevaar schuilt dat de economische aanpak langzamer gaat dan bij<br />

de vorige opties, wat ook weer niet goed is voor de versterking van<br />

de economie. Nog een ander probleem is dat er breekpunten zullen<br />

zijn bij de formatie.<br />

Al met al een complexe situatie in ons land waarbij we maar af<br />

moeten wachten wat er gebeurd. Wat mij betreft lijkt het zeker dat<br />

het een zeer moeilijke en misschien wel zeer lange formatie gaat<br />

worden. In de tussentijd hopen we op een mooi WK met een goed<br />

resultaat voor Oranje en met een beetje geluk hebben we daarna<br />

een nieuw kabinet en zien we misschien wel een richting waar we<br />

naar toe gaan.<br />

Tot de volgende keer.<br />

Hans Heijwegen<br />

ZAKELIJK ARNHEM pagina 21


KORT ZAKelIJK nIeUwS<br />

wecycle-winnaar bij Doeland Giesbeek<br />

Veel gebruikt elektrisch (tuin)gereedschap blijft in huis of<br />

schuur slingeren of verdwijnt in de vuilnisbak, terwijl het<br />

heel goed kan worden gerecycled. Om het inlevergedrag van<br />

consumenten te bevorderen, hield wecycle van 19 tot en met<br />

26 juni een grootscheepse inleveractie bij zo’n 500 bouwmarkten<br />

in nederland, waaronder Doeland in Giesbeek.<br />

De familie Van Haren uit Giesbeek won hierbij een cadeaucheque<br />

ter waarde van 150 euro.<br />

Beeld uit de Wecycle-campagne gericht op de inzameling van elektrisch (tuin)gereedschap.<br />

Het was de eerste keer dat zoveel doe-het-zelf-zaken in<br />

Nederland gezamenlijk meededen aan een Wecycle-actie. Vooral<br />

Vaderdag bleek een goede aanleiding te zijn om oud gereedschap<br />

in te leveren, en wel in ruil voor een nieuw exemplaar. Door<br />

een oud apparaat in te leveren samen met de Wecycle-actiebon<br />

die bij alle deelnemende bouwmarkten werd uitgedeeld, kon<br />

iedereen meedingen naar een van de zes cadeaucheques voor<br />

nieuw gereedschap. Een slimme zet, zo bleek uit het grote aantal<br />

deelnemers.<br />

Bouwmarkten als inleverpunt<br />

Wecycle juicht het toe dat talloze doe-het-zelfzaken de inzameling<br />

van oud elektrisch (tuin)gereedschap actief ondersteunen.<br />

Veel klussers vervangen hun gereedschap veel eerder dan de<br />

gemiddelde levensduur die kan oplopen tot 25 jaar. Hierdoor<br />

groeit het aantal gebruikte apparaten in en om het huis na<br />

aanschaf van een nieuw exemplaar. Vooral bouwmarkten kunnen<br />

een belangrijke rol spelen bij de inzameling voor recycling<br />

van dit gereedschap. De deelnemende bouwmarkten geven<br />

met deze actie een positief signaal af aan hun klanten. Wecycle<br />

hoopt dat dit een gunstig effect heeft op het inlevergedrag van<br />

consumenten, omdat zij zoveel mogelijk elektrische apparaten<br />

wil inzamelen om verantwoord te recyclen.<br />

Over wecycle<br />

Wecycle wil iedereen ervan bewust maken dat gebruikte kleine<br />

elektrische apparaten (mp3-speler, spelcomputer, föhn, boor,<br />

radio, broodrooster, enz.) en spaarlampen niet thuishoren in<br />

de afvalbak, maar apart moeten worden ingezameld. Kostbare<br />

grondstoffen worden dan teruggewonnen. Recycling maakt<br />

hergebruik mogelijk tot meer dan 90 procent. “Gooi nooit weg,<br />

maar lever in!” is daarom de centrale boodschap van Wecycle,<br />

die aangeeft dat het heel normaal en nuttig is ook kleine apparaten<br />

en spaarlampen in te zamelen.<br />

www.wecycle.nl<br />

www.wecycle.nl/klusactie<br />

www.nvmp.nl<br />

ATAG<br />

nieuwe shirtsponsor (rug)<br />

van De Graafschap<br />

Duiven, 28 juni 2010 – Vanaf het komende seizoen is ATAG<br />

een nieuwe shirtsponsor van De Graafschap. De voetbalclub<br />

uit Doetinchem werd dit jaar kampioen in de eerste divisie<br />

en gaat nu in de eredivisie op het hoogste niveau spelen.<br />

Het ATAG logo krijgt een prominente positie op de achterzijde<br />

van het blauw-witte shirt. ATAG nederland is marktleider<br />

in keukenapparatuur en gevestigd in Duiven, nabij <strong>Arnhem</strong>.<br />

Topprestaties<br />

Rob Holtslag, directeur Verkoop van ATAG Nederland: “ATAG<br />

heeft als merk gezondheid en vitaliteit hoog in het vaandel<br />

staan. Voetbalsponsoring past hier uitstekend bij. Zowel ATAG<br />

als De Graafschap hebben een sterke regionale binding. En bij<br />

topvoetbal en keukenapparatuur van ATAG staat het leveren<br />

van topprestaties centraal. Dit zal ongetwijfeld resulteren in een<br />

succesvolle samenwerking.”<br />

Henk Bloemers (L) commercieel directeur van De Graafschap schudt Rick Jonkman (R)<br />

accountmanager van ATAG de hand.<br />

pagina 22 ZAKELIJK ARNHEM


BUSIneSS PARTneRS<br />

NIEUW PAND VOOR<br />

GelRe SIGn<br />

In juli 2010 hoopt Gelre Sign het nieuwbouw pand<br />

aan de Overmaat 69 te <strong>Arnhem</strong> te betrekken.<br />

Sinds de start van Gelre Sign in 2006 heeft het<br />

bedrijf zich ontwikkelt tot specialist in reclame.<br />

Wat klein begonnen is, is de afgelopen jaren<br />

gegroeid. Daarom heeft GelreSign behoeft aan een<br />

nieuw pand met nieuwe mogelijkheden. Zo wordt in<br />

het nieuwe pand onder meer de mogelijkheid gerealiseerd<br />

om vrachtwagens te beletteren en de reclame<br />

productie uit te breiden.<br />

Momenteel wordt er nog volop gebouwd. GelreSign<br />

is actief betrokken bij het ontwerp en de indeling van<br />

het pand. Het pand zal een moderne stijlvolle uitstraling<br />

krijgen die terug te vinden is in het interieur.<br />

Voor meer informatie: www.gelresign.nl<br />

ERR<strong>EN</strong> PROTECTIE<br />

een BeGRIP In ARnHeM!<br />

Gebruikers van veiligheidsschoenen, bedrijfskleding<br />

en andere artikelen die met veiligheid en persoonlijke<br />

bescherming te maken hebben, weten<br />

blindelings de weg te vinden naar het pand aan<br />

de P.Calandweg in de Gelderse hoofdstad. erren<br />

Protectie is vooral bekend vanwege de uitgebreide<br />

collectie veiligheidschoenen.<br />

De schoenenwinkels van Erren zijn al meer dan 100<br />

jaar bekend in <strong>Arnhem</strong> en omgeving. Zo’n 15 jaar<br />

geleden besloot Hans Erren zijn blik te verruimen<br />

en ging zich richten op de verkoop van veiligheidsschoenen,<br />

bedrijfskleding en veiligheidsartikelen.<br />

Dit met groot succes! Het begon met een paar individuele<br />

afnemers. Inmiddels levert Erren Protectie<br />

aan veel bedrijven die werkzaam zijn in onder meer<br />

de bouwsector, onderhoudsbedrijven, de transportsector,<br />

horeca en scholen. De kracht van het bedrijf<br />

is de deskundigheid, het uitgebreide aanbod én het<br />

persoonlijk contact met de klanten.<br />

Erren Protectie<br />

P. Calandweg 28<br />

6827 BK <strong>Arnhem</strong><br />

tel. 026 361 70 74<br />

info@erren.nl<br />

www.erren.nl<br />

Pieter Calandweg 28 | <strong>Arnhem</strong> | T 026 3617074<br />

Bedrijf Plaats Contactpersoon Internet<br />

Bloem & Object Aerdt Anita Hendriksen www.bloemenobject.nl<br />

erren Protectie <strong>Arnhem</strong> Hans erren www.erren.nl<br />

Advocatenpunt <strong>Arnhem</strong> Alwin klein www.advocatenpunt.nl<br />

Gelre Sign <strong>Arnhem</strong> Pascal Defesche www.gelresign.nl<br />

Heylo <strong>Arnhem</strong> Hans Heywegen www.administratiekantoorheylo.nl<br />

Gelderse Vlaggenhandel Giesbeek Erik van ‘t Wout www.geldersevlaggenhandel.nl<br />

De Heide Smid Duiven Bert Wisselink www.heidesmid.nl<br />

Goede Gasten <strong>Arnhem</strong> Patrick Hofstede www.goedegasten.nl<br />

Schoonmaakbedrijf Drost en Zonen <strong>Arnhem</strong> Frank van Dijk www.drostenzonen.nl<br />

Ambiance Bistro en Grand Cafe <strong>Arnhem</strong> Kenan Özdemir www.bistro-ambiance.nl<br />

Grand Cafe Rutgers Lathum Erik Rutgers www.grandcaferutgers.nl<br />

Autobedrijf Bochane <strong>Arnhem</strong> Mark Dalhuisen www.bochane.nl<br />

KPN Business Center <strong>Arnhem</strong> <strong>Arnhem</strong> Critstel Hensen www.kpn.nl<br />

BDO CampsObers <strong>Arnhem</strong> Harry Corbeek www.bdo.nl<br />

AdfoMedia Duiven Marc Eusman www.adfomedia.nl<br />

Schäfer Shop <strong>Arnhem</strong> John van Maanen www.schaefer-shop.nl<br />

DigiConcept Nijmegen Brendy Bosveld www.digiconcept.nl<br />

Peeters Trainingen Duiven Marc Peeters www.peeterstrainingen.nl<br />

Jagyba Sport & Health Velp Lex Hendriks www.jagyba.nl<br />

Heuveling Dakbedekkingen <strong>Arnhem</strong> Emiel Heuveling www.heuveling-dakdekkers.nl<br />

Service Techniek Velp Velp Werner Christiaanse www.servicetechniekvelp.nl<br />

Gami Telecom <strong>Arnhem</strong> Patricia Grotenbreg www.gamitele.com<br />

Claimproof <strong>Arnhem</strong> Bertil van der Molen www.claimproof.nl<br />

Strijbosh Thunissen Makelaars <strong>Arnhem</strong> Jacco Vogelaar www.stmakelaars.nl<br />

Wouter Boekschoten <strong>Arnhem</strong> Wouter Boekschoten www.wouterboekschoten.nl<br />

Cevesin Dieren Roland van Essen www.cevesin.nl<br />

Access to computing BV Duiven Wilco Ubing www.accesstocomputing.nl<br />

Kook&Barbecue Business Velp Bastiaan Schlosser www.kookenbarbecue.nl<br />

Brasserie Hugo’s Velp Jan van Anholt www.brasserie-hugos.nl<br />

Grafisch Bedrijf<br />

Outhuis en Kemperman Velp Steven Outhuis www.outhuis.nl<br />

SMB Willems<br />

(Schoonmaak-, Multiservice- en Bedrijfsdiensten <strong>Arnhem</strong> Tim De Jong www.smbwillems.nl<br />

Rijn IJssel<br />

Economie & Uiterlijke verzorging <strong>Arnhem</strong> Anetta Roenhorst www.rijnijssel.nl<br />

Euroselectief Westervoort Harry Belder www.euroselectief.nl<br />

Vannaam reclamebureau <strong>Arnhem</strong> Marc Smiers www.vannaam.nl<br />

Volta51 wonen Zevenaar Dick Nijendijk www.volta51.nl<br />

BusinessClub Velperbroeck Velp Barbara Schlosser www.bcvnetwerk.nl<br />

ProCa-Communicatie BV Velp Klaas Dijkstra www.proca-mpp.com<br />

Secureon Consultancy Zevenaar Ger Bouwman www.secureon.nl<br />

Reinier Consultancy Zevenaar Reinier Janssen www.reinierconcultancy.nl<br />

ZAKELIJK ARNHEM pagina 23


scoren met<br />

adfomedia!<br />

ervaar het zelf<br />

reclamemakers & partners in marketingcommunicatie<br />

. . . . . Marketing 16, 6921 RE Duiven Postbus 156, 6930 AD Westervoort<br />

Tel: 026 - 3114466 Fax: 026 - 3112422 www.adfomedia.nl info@adfomedia.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!