30.12.2012 Views

Wij leveren wat u nodig heeft. - Zaanbusiness

Wij leveren wat u nodig heeft. - Zaanbusiness

Wij leveren wat u nodig heeft. - Zaanbusiness

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

10 e jaargang, nummer 62 • maart 2007

‘Werken langs de Zaan’

beschrijft economische

structuur Zaanstad

In dit nummer onder meer: pagina 21 >>> Personeel inhuren? Dan kunst aan de muren |

pagina 25 >>> Tachtig jaar Jongsma Optiek | pagina 42 >>> Succesvol MKB Zaanstreek congres


www.rabobank.nl/privatebanking

Veel gemak

en de juiste aandacht.

Heeft u een gezamenlijk of persoonlijk inkomen van meer dan EUR 6.300 per maand?

Een hypotheek boven EUR 360.000? Of een vrij belegbaar vermogen van meer dan

EUR 80.000? Als het antwoord op één of meer van deze vragen ‘Ja’ is, kan Rabobank

Private Banking veel voor u betekenen.

Bij Rabobank Private Banking heeft u een persoonlijke accountmanager, een vast

aanspreekpunt voor al uw financiële zaken. Dat biedt u veel gemak en u krijgt de juiste

aandacht. Hij of zij optimaliseert uw inkomsten of vermogen en kan zelfs uw lasten

verlagen. Want uw accountmanager geeft u een goed inzicht in uw financiën en speelt

tijdig en deskundig in op veranderde omstandigheden. Ook houdt hij kansen en

bedreigingen voor u in de gaten. Desgewenst krijgt u rechtstreeks contact met een

eigen beleggingsspecialist. Zo laat u uw inkomen en vermogen maximaal renderen.

Het is tijd voor Private Banking. Het is tijd voor de Rabobank.


Op 1 oktober 1992 startte Gerrit Aafjes in Assendelft elektrotechnische

installatiebedrijf Instacom. Sindsdien is het bedrijf

sterk gegroeid. Na ruim een jaar verhuisde Instacom naar de

Peperstraat in Zaandam en in 1998 werd een nieuw pand op het

bedrijventerrein Zilverland in Zaandam in gebruik genomen.

Ook dit pand kon de groei niet aan en daarom werd het eind

2006 uitgebreid met een extra verdieping van 260 vierkante

meter die bestemd is voor kantoren. Verder werd het gehele

gebouw gerestyled. Op 15 februari werd het vernieuwde en vergrote

pand onder grote belangstelling op feestelijke wijze officieel

in gebruik genomen. De vele bezoekers konden met eigen ogen

zien hoe mooi en functioneel het is ingericht.

Instacom opereert landelijk met ruim 60 medewerkers in vaste

dienst en is volop gecertificeerd met certificaten voor ISO, VCA**,

BR, Komo Install, ICT en NCP branddetectiebedrijf. Verder is

Instacom een erkend KENTEQ leerbedrijf en lid van UNETO-VNI.

Groeiend dienstenpakket

Volgens algemeen directeur Gerrit Aafjes groeit zijn bedrijf volop.

“Mede door een toenemend dienstenpakket, op het gebied van

licht en kracht, telematica, beveiliging, beheer, veiligheid en

inspectie, hebben we de afgelopen jaren een sterke groei gerealiseerd.

We zijn volop gecertificeerd en zijn daardoor gehouden aan

een hoog kwaliteitsniveau. Het gevolg is: meer engineering,

voorbereiding en productcontrole”, aldus Gerrit Aafjes.“Om onze

medewerkers een verantwoorde en comfortabele werkomgeving

te bieden, was uitbreiding van het bedrijfsgebouw noodzakelijk.

We hebben, voordat we tot uitbreiding kwamen, een zorgvuldige

keuze gemaakt en alle mogelijkheden afgewogen. Ook van nieuwbouw.

Uiteindelijk hebben we voor verbouw gekozen, omdat deze

locatie zeer geschikt is. We zitten op een A-locatie en zijn zeer

strategisch gelegen aan de belangrijkste uitvalswegen”.

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF INSTACOM GROEIT

Certificeringen

Instacom is sterk gecertificeerd en partner in elektrotechniek

voor iedere onderneming, organisatie of instelling. Dagelijks

werken de professionele en goed opgeleide medewerkers aan

kwaliteit en veiligheid. Samen met de opdrachtgever zoekt het

bedrijf de beste oplossingen, die het snelst kunnen worden

gerealiseerd. En dat alles tegen zo laag mogelijke kosten.

“We nemen klantgerichtheid uiterst serieus”, vervolgt Gerrit

Aafjes. “We zijn bekend van onze kwaliteit en efficiency. Dat

ziet men direct al aan ons bedrijfspand en materieel. Maar klanten

merken het vooral aan onze medewerkers, want

installeren blijft mensenwerk. Onze medewerkers zijn uitstekend

opgeleid en ons bedrijf beschikt over vele certificeringen

die kwaliteit waarborgen”.

HET ONLANGS VERGROTE PAND

GERRIT AAFJES

Wens

Gerrit Aafjes voert de directie, samen met zijn broer Henk en

Sjon Vlegels. De laatste twee richten zich vooral op projecten en

hebben in eerste instantie de eindverantwoordelijkheid voor

een goede realisering daarvan. “We werken uitstekend samen”,

zegt Gerrit Aafjes. “We hebben de taken goed verdeeld en overleggen

‘alles’ met elkaar. Je kunt spreken van teamwork bij

Instacom”.

Bij Instacom zouden ze wel wat meer opdrachten uit de

Zaanstreek willen. “Wij zijn kennelijk nog niet zo bekend in de

Zaanstreek en ik weet niet hoe dat komt. Wij zijn tenslotte toch

een heel goed bedrijf en doen zeker niet onder voor anderen. Ik

zou dus wel wat meer opdrachten uit de Zaanstreek willen krijgen.

Natuurlijk zitten er hier gelijksoortige bedrijven van goede

naam en met een lange historie. Misschien komt het omdat wij

nog een relatief jong bedrijf zijn. ‘Onbekend maakt onbemind’,

is een mogelijke oorzaak. We willen potentiële opdrachtgevers

dan ook graag op ons bedrijf attenderen en hun mogelijkheden

bieden om eens ergens anders te gaan ‘shoppen’. Zeker als er

zo’n prachtige ‘winkel’ om de hoek zit”, zo besluit Gerrit Aafjes.

Het credo ‘uw installatie in goede handen’, dat Instacom hanteert,

is volkomen terecht. Landelijk heeft men dat al ontdekt.

Nu de Zaanstreek nog!

Instacom

P. Lieftinckweg 18, 1505 HX Zaandam

T (075) 670 32 12 • F (075) 670 27 62

E info@instacom.nl • I www.instacom.nl

Zaanbusiness.nl

3


Zaanbusiness.nl

4

INSTACOM NAAR

HOGER NIVEAU

Bij elektrotechnisch installa-

tiebedrijf Instacom is een

forse uitbreiding van het

bedrijfspand tot stand geko-

men. Eind 2006 werd er een

extra verdieping van 260 vier-

kante meter in gebruik geno-

men. Verder werd het gehele

gebouw gerestyled. Op 15

februari werd het vernieuwde

pand onder grote belangstel-

ling op feestelijke wijze offi-

cieel ingezegend.

Colofon Uitgever

mediapartner van:

ZAANSTREEK

3

WERKEN LANGS

DE ZAAN

Gemeente Zaanstad heeft

onlangs de brochure ‘Werken

langs de Zaan’ uitgebracht,

een overzicht van de econo-

mische ontwikkelingen in

Zaanstad. De Zaanse econo-

mie herstelt zich. In 2006 was

er een groei van 2,7 procent, de

hoogste sinds 1998. Alle secto-

ren groeiden, met uitzonde-

ring van groothandel en trans-

port. Voor 2006 werd een

Zaanse export van 1,9 miljard

euro verwacht. De voedings-

middelenindustrie was verre-

weg de grootste exporteur

met ruim 55 procent van de

totale export.

6

KUPA GAAT

VOOR HOOFDPRIJS

Op 1 januari richtten Ed en Lex

Kuijper en Rogier Pafort hun

bedrijf ‘kupa’ op. In de zomer-

maanden wordt in Wormerveer

het internationale Brucon

Toptoernooi georganiseerd.

Jonge profvoetballers, tot 21

jaar, van gerenommeerde

(inter)nationale clubs gaven al

acte de présence. Het toernooi

wordt steeds professioneler,

vandaar dat de professionals

van ‘kupa’ de organisatie op

zich nemen.

9

I.M.R. REVISEERT IN

HEEL NEDERLAND

In 1961 werd I.M.R. (Industrie

Machine Revisie) B.V. opge-

richt. I.M.R is een toonaange-

vend bedrijf op het gebied van

de geometrische en mechani-

sche revisie van alle soorten

metaal- en houtbewerking-

machines. Ed Imming is sinds

1995 directeur-eigenaar: “Het

bedrijf telt zeven medewer-

kers en krijgt opdrachten uit

het hele land”.

17

| Redactie | Advertenties| Ontwerp & Vormgeving: In De Vingers full service reclamebureau,

Dorpsstraat 1068a, Assendelft, Postbus 28, 1560 AA Krommenie. Bel 075-6428114/www.indevingers.nl

Verspreiding: 10 maal per jaar. Zaanbusiness wordt gratis in controlled circulation verzonden naar

bedrijven met economische activiteit in de Zaanstreek .

MEER INFORMATIE, ZAKENNIEUWS, VERSCHIJNINGSTABEL EN ADVER


HET AUTOHUIS

GROEIT HARD

De groei zit er stevig in bij Alfa

Romeodealer Het Autohuis in

Koog aan de Zaan. Het bedrijf

staat in de ‘top tien’ van Alfa

Romeodealers op de derde

plaats. Sinds 1991 is Het

Autohuis in handen van direc-

teur-eigenaar Jan Muijen. Met

hard werken, goede contacten,

uitstekende medewerkers en

de juiste filosofie groeit de

omzet. Grote klanten zitten er

in de portfolio. De prima servi-

ce is de grote kracht.

HERSTELT DE ZAANSE

29 KANTORENMARKT? 38

Volgens de brochure ‘Werken

langs de Zaan’ van de

Gemeente Zaanstad, herstelt

de Zaanse kantorenmarkt zich.

Aanbod en opname gaan in de

richting van een gezonde

marktsituatie en de leegstand,

hoewel op recordniveau, lijkt

zich te stabiliseren. Om verder

herstel te bevorderen moet

Zaanstad blijven vasthouden

aan het schaarstebeleid. Naast

Inverdan is er slechts in

beperkte mate ruimte voor

kantoorontwikkeling.

Revitalisering van bestaande

kantoren krijgt prioriteit.

Copyright: Het auteursrecht van deze uitgave wordt door de

uitgever nadrukkelijk voorbehouden. Het is verboden om zonder

schriftelijke toestemming onderwerpen te kopiëren en/of

te publiceren. De uitgever kan niet verantwoordelijk worden

gesteld voor eventuele schade als gevolg van publicaties in

deze uitgave. Druk- en zetfouten voorbehouden.

TENTIETARIEVEN? WWW.ZAANBUSINESS.NL

VOORWOORD

Bert Bleeker

Opnieuw Inverdan

Wat is het toch lekker licht en ruim op het Ankersmidplein. Als ik er

langs kom, geniet ik van het vrije uitzicht. Het is natuurlijk een

bouwput, maar ik mis de parkeergarage, het Trefpunt en

McDonalds niet. In de Saentower kunnen de lampen uit met zoveel

daglicht. Een energiebesparing waarmee een bijdrage aan het

milieu geleverd wordt. Zo nu en dan bezoek ik bijeenkomsten over

Inverdan. Steevast lach ik me rot om de onbenullige vragen die

gesteld worden. Zo vroeg een bewoner, die aan de Provincialeweg

naast de bouwput woont, zich af hoe hij nu in het centrum van

Zaandam moest komen. Langs het bouwterrein kon niet, want daar

is het trottoir weg. Het fietspad achter de benzinepomp van Kok

was ook geen optie, want dan wordt hij van de sokken gereden.

Momenteel komt er daar geen fietser meer langs of hij moet zelfmoordplannen

hebben. Als je daar niet snel in de remmen knijpt, sla

je te pletter op het hekwerk bij de bouwput aan het eind van de

parallelweg. Nog onbenulliger vragen stellen kan haast niet.

Ook de invulling van Inverdan wordt regelmatig besproken. Moeten

er minder kantoren komen ten gunste van woningbouw?

Projectontwikkelaars zijn dol op kantoren. Waarom weet ik niet,

want ze staan soms jaren leeg zonder huuropbrengsten. Zonde van

de investering, lijkt mij. Aan woningen is echter nog steeds een

schromelijk gebrek. Inverdan zou een deel van die woningnood kunnen

oplossen, zeker nu de hypotheekaftrek ongewijzigd blijft en de

doorstroming stagneert. De fiscus financiert nog steeds woningbezit,

ook als dat in vele gevallen al lang niet meer nodig is. Ik stel voor

goed onderzoek te doen naar de behoefte om in Inverdan te wonen

en te werken. De wildste verhalen doen daarover de ronde. Zo zouden

Amsterdammers graag in dit gebied willen wonen. Misschien

wel, maar dan wellicht om zo snel mogelijk de trein naar

Amsterdam te nemen. Dat kan als je praktisch boven het station

woont. Ook Zaankanters zouden graag in Inverdan een appartement

willen hebben. Maar voor zover ik weet willen die het liefst in

een eengezinswoning zitten met hun kont tegen het centrum en

toch met uitzicht op het veenweidegebied. Dat gaat natuurlijk niet.

Een ‘normaal’ bedrijf peilt eerst de klantwensen voordat het een

product of dienst aanbiedt. Dat noemen we marktonderzoek. Stel

dus vast wie er in Inverdan wil wonen en pas daarop de invulling

aan. In het programma Buitenhof komen directeuren van woningbouwcorporaties

langs die ‘de mens centraal willen stellen’ in hun

bouwplannen. Terecht natuurlijk, want kijk maar naar getto’s als

Amsterdam-West en de Bijlmermeer of de buitenwijken van Parijs

en andere wereldsteden. Daar heerst anonimiteit en werkeloosheid.

Velen kunnen daar niet mee omgaan en rottigheid, vandalisme

en opstootjes zijn het gevolg. Dus bouw aanbod van bedrijfs- en

woonruimte voor vraag (behoefte). Pas plannen aan nu het nog kan

en leer van eerder gemaakte fouten. Als Inverdan dan over een jaar

of tien klaar is, staat er misschien een wijk die door de bewoners en

werkenden gewaardeerd wordt. Het zou een voorbeeld kunnen zijn

voor Nederland en het veelbesproken negatieve imago van

Zaanstad flink opkrikken.

Zaan Zaanbusiness business.nl

5


6

foto: Dick Riesmeijer

‘Werken langs de Zaan’ beschrijft

economische structuur Zaanstad


De Gemeente Zaanstad heeft onlangs de brochure ‘Werken

langs de Zaan’ uitgebracht, waarin een overzicht wordt gegeven

van de economische ontwikkelingen in Zaanstad. Na een aantal

magere jaren herstelt de Zaanse economie zich en krijgt ook de

werkgelegenheid een impuls. Meestal zijn de pieken en dalen

van de Zaanse economie minder hoog en diep dan landelijk, een

gevolg van ondervertegenwoordiging van conjunctuurgevoelige

sectoren. Tot 2002 klopte dit beeld, maar in 2003 veranderde

het, toen de krimp in de Zaanstreek sterker was dan gemiddeld

in ons land.

In 2006 groeide de Zaanse economie met 2,7 procent, de hoogste

groei sinds 1998. Hiermee blijft de Zaanstreek iets achter bij

de landelijke groei van drie procent. De groei heeft betrekking op

alle sectoren, met uitzondering van groothandel en transport.

Voor 2006 werd een Zaanse export van 1,9 miljard euro

verwacht. De voedingsmiddelenindustrie was verreweg de

grootste exporteur met ruim 55 procent van de totale export.

Daarna volgde de groothandel met ‘slechts’ acht procent. Omdat

het economische herstel vooral gedragen wordt door de exportontwikkeling,

is het belang van de sector food voor de Zaanse

economie groot.

Werkgelegenheid

De werkgelegenheid in Zaanstad nam in 2004 en 2005 licht af.

Wel is de daling vrijwel tot stand gebracht.

Per 1 januari 2006 waren er in Zaanstad 48.747 arbeidsplaatsen

van mimimaal twaalf uur per week, bijna twee procent minder

dan twee jaar eerder. Dit komt vooral door het wegvallen van

enkele grote werkgevers, maar ook door een constante afname

van arbeidsplaatsen bij de traditionele bedrijvigheid.

De Zaanse werkgelegenheidsgroei

loopt structureel achter bij die van

Nederland. Maar sinds 2003 stijgt het aantal

vacatures. De vraag naar arbeidskrachten

blijft echter achter bij het aanbod. De kloof is

voor lageropgeleiden het grootst. Er is zowel

een kwantitatieve als een kwalitatieve mismatch.

Werkzoekenden missen vaak de

benodigde competenties.

Zaanstad hoopt de doelstelling, 54.000

banen in 2009, te halen. Maar dan moet er

vol op economische structuurversterking

worden ingezet. Het aandeel van de dienstensector

in de totale werkgelegenheid is toegenomen van 33

procent in 1980 tot meer dan 50 procent in 2006. Daar staat

tegenover een halvering van het aandeel van de industriesector:

van ongeveer 40 procent in 1980 tot 18 procent nu. In de andere

sectoren is het aandeel in de totale werkgelegenheid slechts

met enkele procenten toegenomen.

Industrie

De daling van de werkgelegenheid in de industrie is structureel.

Lagelonenlanden eisen hun tol. In mindere mate geldt dit voor

de voedingsmiddelenindustrie, maar daar werpt het kapitaalbeslag

een drempel op om weg te trekken. Het overbrengen

van productie naar lagelonenlanden biedt daardoor minder

voordeel. De productiviteit in deze sector is veel hoger dan in de

jaren tachtig, maar de werkgelegenheid is sindsdien gehalveerd.

Ook uitbesteding en afstoting van taken speelt een rol in de

structurele afname van werkgelegenheid in de industrie. Men

legt zich steeds meer toe op ‘corebusiness’, waardoor veel banen

verplaatst zijn naar (vooral) facilitaire diensten (schoonmaak,

beveiliging). In zowel de metaal- als in de machine-industrie is,

vooral door de komst van nieuwe bedrijven, voor het eerst sinds

lange tijd groei van de werkgelegenheid waar te nemen.

Bouw, handel en horeca

In de bouwsector is sprake van een zeer stabiele en positieve

ontwikkeling. De sectoren handel en horeca kennen een soortgelijke

ontwikkeling, zij het iets grilliger. De toename in

SPEERPUNTEN:

FOOD,

CREATIEVE BEDRIJVEN

EN TOERISME

werkgelegenheid hier is grotendeels toe te schrijven aan het

meegroeien met de bevolkingsomvang. De groei van de detailhandel

heeft, door ontwikkeling van de winkellocaties

Zuiderhout en Noorderveld, een extra impuls gekregen. In 2005

was er sprake van een terugval in de werkgelegenheid omdat,

door de prijzenslag, supermarkten zijn gaan snijden in personeelskosten.

De groothandel is sinds 2000 groeisector bij uitstek.

Zaanstad biedt door haar ligging mogelijkheden voor deze

sector.

Zakelijke diensten

De sector zakelijke diensten (financiële, ICT, advies- en facilitaire

diensten) was tot de eeuwwisseling de snelst groeiende sector.

Daarna ondervond deze conjunctuurgevoelige sector de gevolgen

van de economische krimp. Maar nu is er weer sprake van

een herstel van de werkgelegenheid. De ICT trekt aan, maar de

financiële diensten doen het minder goed. Al met al is er toch

een positieve ontwikkeling die bijdraagt aan een meer diverse

productiestructuur en een gunstiger bedrijfstaksamenstelling.

Deze sector levert ook banen op voor hoger opgeleiden.

Daarmee loopt Zaanstad nog achter op de rest van de regio,

maar als hoger opgeleiden een baan in hun eigen stad vinden,

kan de forse uitgaande pendel, met grote druk op de infrastructuur,

worden teruggebracht. De werkgelegenheid in de sector

overige diensten (overheid, onderwijs, gezondheidszorg) is snel

gegroeid tot de eeuwwisseling, maar bleef daarna stabiel. De

werkgelegenheid in de gezondheidszorg stijgt ook snel. De vergrijzing

neemt toe en de vraag naar zorg stijgt, een trend die

zich in de komende tijd doorzet. De werkgelegenheidsgroei in de

subsector overige diensten komt vooral door

de toegenomen vraag naar gemaksdiensten.

Steeds meer tweeverdieners besteden

bepaalde diensten uit (huishoudelijke hulp,

boodschappendienst etc.).

Bedrijfstaksamenstelling

De ontwikkeling van de Zaanse werkgelegenheid

loopt structureel achter ten opzichte

van de Nederlandse door de minder gunstige

bedrijfstakkensamenstelling. Zaanstad profiteerde

aan het eind van de jaren negentig

minder van hoogconjunctuur en kreeg na

2002 een grotere terugslag te verwerken.

Maar vanaf 2006 is er, net als in geheel Nederland, een

opgaande lijn te zien. Hoewel het werkgelegenheidsaandeel van

de industrie- en bouwsector in Zaanstad afneemt (sinds 1993

met ongeveer tien procent) nemen deze sectoren nog steeds een

kwart van de totale werkgelegenheid voor hun rekening, fors

hoger dan in Nederland (18 procent). Het aandeel van de commerciële

dienstverlening stabiliseert zich rond de 50 procent,

tegen 46 procent in Nederland. Dat komt door de vele facilitaire

diensten in Zaanstad. De niet-commerciële dienstverlening in

Zaanstad blijft ongeveer acht procent achter bij de rest van

Nederland. Dit heeft mede te maken met het ontbreken van een

regiofunctie.

Vraag naar arbeid

Het economische herstel is ook zichtbaar in de groei van het

aantal vacatures. In de jaren 2001-2003 was er, zowel in

Zaanstad als Nederland, sprake van een daling. Sinds 2003 is het

aantal openstaande vacatures elk jaar gegroeid. In 2003 waren

er 800 vacatures, in 2004 zo’n 1300 en vervolgens 1400 in 2005

en 2100 in 2006. Hoger opgeleiden worden het meest gevraagd

(41 procent van het totaal aantal vacatures). Maar er komen ook

steeds meer vacatures voor middelbaar en lager opgeleiden. De

meeste vacatures zijn er in de handelssector (bijna 30 procent),

merendeels gericht op administratieve, commerciële en

economische beroepen (ruim 40 procent).

[vervolg zie pagina 8]

Zaan Zaanbusiness business.nl

7


Zaan Zaanbusiness business.nl

8

[vervolg van pagina 7]

Daarnaast is meer dan 20 procent van de vacatures bestemd

voor de technische beroepen.

Aanbod van arbeid

Het aanbod van arbeid is in te delen in twee categorieën. De

werkloze werkzoekenden, de grootste groep, omvat mensen die

(gedeeltelijk) arbeidsgeschikt zijn, geen baan hebben en beschikbaar

zijn voor de arbeidsmarkt. Daarnaast zijn er degenen, die

wel een baan hebben, maar op zoek zijn naar een andere. Het

aantal werkzoekenden neemt de laatste jaren af. In 2003 waren

er in de Zaanstreek nog 6100, momenteel nog 4200, een afname

van ruim 30 procent. De meeste werkzoekenden zijn laag

opgeleid. Middelbaar opgeleiden zijn in mindere mate op zoek

naar een andere baan. Dit komt ook doordat het aanbod van

banen op dat niveau beperkt is. Bij hoogopgeleiden is het aandeel

werkende werkzoekenden het hoogst. Overigens vormen de

hoogopgeleiden een fors deel van de hoge uitgaande pendel.

Een deel hiervan zou graag in de Zaanstreek willen werken.

Hoog Totaal Starters

Startende ondernemers, inkomende en vertrekkende bedrijven

en bedrijfsopheffingen veroorzaken dynamiek in bedrijvigheid.

In 2005 waren er in Zaanstad 525 starters, maar ook veel bedrijfsopheffingen.

Vanaf 2003 overtreft het aantal opheffingen het

aantal starters. In 2004 (550 starters) werden de topjaren 2000

en 2001, toen er een versoepeling plaats vond van vestigingseisen,

bijna geëvenaard. Met het aantal starters in 2005 volgt

Zaanstad niet de landelijke ontwikkeling. Zaanstad had, net als

andere grote steden, door de jaren heen relatief een groter aantal

starters dan het landelijke gemiddelde. Maar deze trend werd

in 2005 doorbroken en, voor het eerst in tien jaar, ligt het percentage

in Zaanstad lager dan in Nederland.

Bedrijfsopheffingen

Vanaf 2002 neemt het aantal opheffingen elk jaar toe. Dat is

voor een deel te verklaren door het hoge aantal starters in 2000

en 2001. Vuistregel is, dat slechts de helft van de startende bedrijven

na vijf jaar nog bestaat. Verder speelde de laagconjunctuur

een rol. Met het versoepelen van de vestigingseisen in 2000

begonnen nogal wat gelukszoekers een bedrijf. Zij zijn het minst

stabiel en minder weerbaar bij tegenvallende resultaten. In 2005

was het aantal opheffingen (649) aanzienlijk hoger dan het aantal

starters (525). Sinds 2002 werden de verschillen steeds groter.

Behalve in absolute zin steeg het aantal opheffingen ook in

relatief. In 2005 was 6,5 procent van het totale aantal bedrijven

opgeheven, tegenover 5,2 procent in 2002. De bedrijvendynamiek

in Zaanstad nam af. Het aantal jonge bedrijven (jonger

dan vijf jaar) in Zaanstad daalde, terwijl deze juist belangrijk zijn

voor de vernieuwing van de Zaanse economie.

Migratie of in/uitgaande bedrijfsverplaatsingen

Sinds 2001 heeft Zaanstad een positieve migratiebalans en

komen er meer bedrijven de stad binnen dan er vertrekken. Het

zijn echter vooral eenmanszaken waarmee Zaanstad een plus

scoort. De ontwikkeling van Saendelft speelt hierbij een grote

rol. Hier zijn veel bedrijven aan huis gestart, voornamelijk adviesbureaus

en administratiekantoren. Inverdan trekt relatief veel

bedrijven van buiten Zaanstad, maar verliest bedrijvigheid aan

locaties binnen Zaanstad.

Tijdens hoogconjunctuur had Zaanstad een negatief migratiesaldo,

wat te maken had met de kwantitatieve en kwalitatieve verbeteringen

die de bedrijven in zo’n periode zoeken. Bij kwantitatieve

verbeteringen hebben bedrijven meer ruimte nodig die,

meer noordelijk in de provincie, goedkoop is. Kwalitatieve verbeteringen

hebben betrekking op de ligging en het imago van de

locatie. Vooral bedrijven in de zakelijke dienstverlening vonden

Amsterdam destijds de geschiktste vestigingsplaats. De ontwikkeling

van het bedrijventerrein Noorderveld bewerkstelligt ook

de positieve ontwikkeling van het migratiesaldo. Ongeveer eenderde

van de bedrijven op Noorderveld is van buiten de

gemeente afkomstig.

De groothandel, de bouw, de facilitaire en de persoonlijke diensten

hebben een groot migratieoverschot en laten in vergelijking

tot 2004 een veel positiever beeld zien. Bij de sectoren vervoer,

algemene diensten en financiën vertrokken er meer bedrijven

dan er binnenkwamen.

Waar zit de werkgelegenheid?

De werkgelegenheid in Zaanstad is geconcentreerd op de bedrijventerreinen

in de Kanaalzone en Zaanstad-Noord, de binnenstedelijke

terreinen en Inverdan. De werkgelegenheid in de

Kanaalzone loopt sinds 2002 terug. Met de aantrekkende conjunctuur

en de ontwikkeling van HoogTij zijn de vooruitzichten

echter gunstig. In Zaanstad-Noord is er sprake van een positieve

ontwikkeling, dankzij het Noorderveld. De werkgelegenheid op

de binnenstedelijke bedrijventerreinen stabiliseert zich voor het

eerst sinds jaren. Inverdan was bedoeld om werkgelegenheid en

differentiatie te realiseren van de Zaanse productiestructuur.

Zaanstad kent een aantal bedrijventerreinen met een regionale

functie, zoals de Achtersluispolder, het Hembrugterrein,

Zuiderhout, Westerspoor-Zuid en HoogTij, dat nog in ontwikkeling

is. In Zaanstad-Noord liggen de bedrijventerreinen

Assendelft-Noord, Noorderveld en Molletjesveer, die een meer

lokale functie vervullen. In 2006 waren er in totaal 14592

arbeidsplaatsen op de bedrijventerreinen, bijna 30 procent van

de werkgelegenheid in Zaanstad. Van de 9250 arbeidsplaatsen in

de Kanaalzone, is ongeveer 1/3 (3800) havengerelateerd

(Noordzeekanaal/Zaan). Op de terreinen in Zaanstad-Noord nam

in de jaren negentig de werkgelegenheid af, maar sinds 2000 is

er weer groei, vooral door de ontwikkeling van het Noorderveld.

Bijna 14 procent van het totale aantal arbeidsplaatsen bevindt

zich op de binnenstedelijke bedrijventerreinen, die een belangrijke

rol spelen binnen de Zaanse economie. Ze bieden levendigheid

en variatie in de verschillende wijken. Dat zal ook staan

in de Nota Bedrijventerreinen die dit jaar verschijnt en waarin 25

binnenstedelijke bedrijventerreinen worden onderscheiden.

Samen zijn deze goed voor ruim 6800 arbeidsplaatsen. Sinds

1999 viel de werkgelegenheid binnen Inverdan terug. Maar van

2002 tot 2005 is, ten opzichte van de rest van Zaanstad, de

werkgelegenheid veel minder sterk afgenomen, ondanks het

vertrek van grote werkgevers. Begin 2006 waren er ruim 7800

werkzame personen in Inverdan.

Komende jaren

Vanaf nu moet economische structuurversterking centraal staan

en moet de werkgelegenheid groeien. Het streven van Zaanstad

is om in 2009 zo’n 54000 banen te hebben. Dat moet bereikt

worden door de strategisch belangrijke sectoren te behouden en

door versterking met kansrijke sectoren. De gemeente hanteert

daarom drie ‘speerpuntsectoren’ in het economische beleid:

1. Voedings- en genotsmiddelenindustrie

2. Creatieve bedrijvigheid

3. Recreatie, toerisme en leisure

Bedrijven uit de voedings- en genotsmiddelenindustrie moeten

innovatief zijn om opkomende concurrentie uit lagelonenlanden

voor te blijven en zijn tevens een uithangbord voor het Zaanse

toerisme. Denk aan het Zaans museum met de Verkadevleugel

met aandacht voor de foodindustrie. Ook de oude monumentale

fabriekspanden worden regelmatig bezocht door toeristen en

het beeld van de Zaan, en de daaraan gelegen industrie, geeft

een ‘uniek plaatje’. Behalve de invloed van de voedings- en

genotsmiddelenindustrie op het toerisme van Zaanstad is ook

de creatieve sector van belang. Deze sector ondersteunt het

toeristische potentieel van de streek en heeft een positieve

invloed op de sfeer en het imago van Zaanstad.


foto’s: De Goede Foto

Op 1 januari richtten de broers Ed en Lex Kuijper en hun vriend

Rogier Pafort hun bedrijf ‘kupa’ op. Eigenlijk was die oprichting

‘een voor de hand liggend’ vervolg op ‘een uit de hand gelopen’

hobby. Al enkele jaren wordt in de zomermaanden, op het terrein

van voetbalvereniging Fortuna in Wormerveer, het internationale

Brucon Toptoernooi georganiseerd. De oprichters van ‘kupa’ zijn

tevens de initiatiefnemers van dit evenement dat vanaf dit jaar

de Brucon Talents Cup heet.

Jonge profvoetballers, tot 21 jaar, vertonen hun kunsten aan het

publiek, dat in groten getale de velden omzoomt. En het zijn niet

de geringste clubs die acte de présence gaven. Wat te denken van

gerenommeerde namen als Liverpool en Schalke 04? En ‘knallers’

uit Nederland als: Ajax, Feijenoord, FC Utrecht en Sparta?

‘kupa’ organiseert internationaal

voetbaltoernooi in Wormerveer

Talents Cup

De naam ‘kupa’ is afgeleid van Kuijper en Pafort, maar zoals Ed

Kuijper vertelt:“kupa is in veel zuidelijke landen ook de betekenis

van Cup (spreek uit: koepa). Daarmee krijgt ons bedrijf meteen iets

internationaals”. Ed Kuijper, zelf jarenlang voetballer bij WFC (de

voorloper van Fortuna), is naar eigen zeggen ‘gek van voetbal’.

Naast zijn fulltime baan heeft hij het, samen met zijn compagnons,

erg druk met het nieuwe bedrijf.“Er komt van alles op je af

als je een bedrijf opricht”.‘kupa’ heeft zich voorgenomen om het

internationale voetbaltoernooi in Wormerveer, dat in omvang

sterk groeit, te professionaliseren”. De interesse voor de ‘Talents

Cup’ neemt sterk toe. Het gaat om jong talent tot 21 jaar, dat misschien

voor een grote voetbalcarrière staat of al basisspeler is in

een topelftal. Wethouder Ootjers van Zaanstad heeft zijn steun

toegezegd en beveelt het aan bij (Zaanse) bedrijven. Hij vindt het

een prachtig evenement en hoopt op continuering”.

Wat is de missie van ‘kupa’?

De doelstelling van ‘kupa’ luidt:‘kupa brengt (inter)nationale voetbaltalenten

naar een groot publiek’. Daarin staan drie kernwaarden

centraal, namelijk: energiek, veelbelovend en speels.‘kupa’

biedt de ‘helden van morgen’ een volledig verzorgd trainingskamp,

wedstrijden tegen clubs uit andere landen, grote publieke belangstelling

en media-aandacht. Ed Kuijper:“Door het internationale

karakter van de Talents Cup, het vele publiek (naar verwachting

5.000 bezoekers) en de aandacht van de media, krijgen jonge spelers

natuurlijk meer ervaring om goed met dit soort omstandigheden

om te gaan. Kortom, dit toernooi is een onderdeel van hun

opleiding”.

Publiciteit

“Om onze naamsbekendheid te vestigen presenteren we ons op

vele manieren”, aldus Ed Kuijper.“Laatst hadden we een presentatie

bij Akzo Nobel dat wij als een mogelijke sponsor zien. Er werd

heel enthousiast op onze plannen gereageerd. Intussen brengt

‘kupa’ jaarlijks een fraai full color voetbalmagazine uit in een oplage

van 50.000 exemplaren. Dat wordt verspreid in en om

Zaanstad, Amsterdam en Haarlem. Verder organiseren wij deze

zomer voor het eerst het Noord-Hollands kampioenschap ‘balletje

hooghouden’, een speels element in de voetballerij”.

Business

Maar ‘kupa’ wil meer bieden dan alleen voetbal. Rondom deze

sport ziet men steeds vaker business. Daarom wil ‘kupa’ bedrijven

een sportief podium bieden waar ondernemers elkaar kunnen

ontmoeten. Er zullen gastsprekers aangetrokken worden. Verder is

er al overeenstemming met AT5 over TV-registratie.‘kupa’ is nog

‘op jacht’ naar sponsors. Enkele gerenommeerde bedrijven hebben

hun steun al betuigd zoals: Bakker Travel, Kras Recycling, Avéro en

BDO.“We bieden diverse interessante sponsorpakketten die gebaseerd

zijn op relatiemarketing en exposure via TV en ons magazine”,

aldus een enthousiaste Ed Kuijper.“Daarnaast beschikken we

intussen over een groot netwerk aan bekende voetballers en

bekende clubs. Dat netwerk kunnen we inzetten bij het tot stand

brengen van koppelingen met businesspartners. Daar zijn er al een

paar van zoals Reclamebureau InDeVingers dat dit magazine, Zaan

Business uitgeeft”.

Deelnemers Brucon

Talents Cup 2007 o.a.:

- Ajax en Liverpool FC

Maandag 30 juli

FC Volendam 1 – Ajax

Meilust 19, 1567 BK Assendelft

T 06-53377469

E ed.kuijper@kupa.nl

I www.kupa.nl / www.talentscup.nl

Zaanbusiness.nl

9


GELD

Zaan Zaanbusiness business.nl

10

Thema

& ECONOMIE

Bedrijven

lenen veel

Het aantal bedrijfsleningen met een

korte looptijd is spectaculair gegroeid

met 20 procent. Terwijl er in 2005 nog

sprake was van een netto afname kwam

er in 2006 al een kentering. Maar nu is er

sprake van een ware rage. Dit blijkt uit

het laatste onderzoek van de Europese

Centrale Bank naar het leengedrag van

consumenten en bedrijven.

De stroom aan leningen is deels het

gevolg van de hoge economische groei en

de behoefte om te investeren. Vooral

investeringen in machines zitten sterk in

de lift. Verder trekken bedrijven steeds

meer geld uit voor het aanhouden van

voorraden en werkkapitaal. Verwacht

wordt dat dit beeld voorlopig nog wel

even doorzet. De economische vooruitzichten

zijn goed, het vertrouwen hoog

en de rente laag. Er is dus niks dat bedrijven

tegenhoudt om meer te lenen.

Het aantal starters is de laatste paar jaar

met ongeveer 10.000 per jaar toegenomen,

een enorme toename. Het is niet

helemaal bekend hoe dit komt, maar er

zijn een paar mogelijke factoren. Ten eerste

zijn er meer zzp'ers. Deze groep kan

variëren van Poolse bouwvakkers, die niet

in loondienst willen, tot bijvoorbeeld 55plussers

die hun eigen adviespraktijk

beginnen.

Ten tweede zijn er steeds meer jonge

mensen die niet onder een baas willen

werken. En vooral die laatste groep heeft

vaak geld nodig op korte termijn. Dat kan

dus de groei van het aantal korte leningen

verklaren.

Bizner maakt

ondernemer baas

in eigen bank

De Rabobank lanceerde onlangs www.bizner.nl. Ondernemers

kunnen op deze website 24 uur per dag alle financiële basisproducten

aanschaffen en afsluiten. “Bizner is de eerste zakelijke

internetbank zonder accountmanagers, zonder kantoren, maar

mét selfservice”, aldus Frank Klemann, directeur van Bizner. “Het

is niet de bank, maar de klant die rekeningen opent, leningen

aangaat, passen en creditcards activeert, bankgaranties en termijndeposito's

afsluit.”

Tijdrovende zaken als offertes aanvragen, opsturen van businessplannen

en afspraken maken met de bank, slaat Bizner helemaal

over. Klanten zijn niet meer afhankelijk van openingstijden of

beschikbaarheid van personeel. Maar is het ook veilig? Voor de

directe online verstrekking toetst Bizner bij BKR en andere datasystemen.

Als er geen problemen zijn, heeft de bank voldoende

vertrouwen in de ondernemer en kan hij of zij een krediet online

regelen. Andere banken willen hiervoor meestal meer zekerheden

zoals ondernemersplannen, jaarcijfers of onderpanden. Deze

directbank biedt dus talloze ondernemers, veelal starters, snelheid,

transparantie en gemak.

Meer informatie:

www.bizner.nl.


Drie miljard

lastenverlichting

Het nieuwe kabinet van CDA, PvdA en CU trekt drie miljard euro

uit voor administratieve lastenverlichting. Daarnaast beoogt het

nieuwe kabinet een besparing van 8,5 miljard euro door milieuvervuiling

zwaarder te belasten en door meer efficiency bij onder

meer de overheid. Verder wordt de aanschafbelasting op auto's

afhankelijk gemaakt van de mate van milieuvervuiling (honderd

vijftig miljoen). Ook komt er een vliegticketbelasting, die 350

miljoen euro moet opleveren. Hogere accijns op alcohol en tabak

moet tweehonderd miljoen euro extra opleveren.

Overleeft het familiebedrijf?

Steeds meer familiebedrijven vallen ten prooi aan private equityverschaffers,

worden opgeslokt door kooplustige conglomeraten.

Verder worden ze opgeheven, omdat de DGA geen opvolger kan

vinden. Nog maar één op de drie familieondernemers wordt door

de kinderen opgevolgd. Ook al groeit dit percentage bij de

grotere bedrijven tot boven de 50 procent, toch komen veel familiebedrijven,

door mbo's en mbi's, in bezit van derden. Verder

sluit een aanzienlijk aantal familiebedrijven de deuren definitief,

omdat zich geen enkele gegadigde meldt.

Op het eerste gezicht lijkt het dus alsof het aantal familiebedrijven

in Nederland afneemt, door verkoop of sluiting. Maar door

nieuw ondernemerschap komen er jaarlijks weer vele familiebedrijven

bij. Elk jaar starten er ruim 60.000 bedrijven in

Nederland. Vele zullen de eerste jaren niet overleven. Maar de

succesvolle starters vormen de voedingsbodem voor de geboorte

van nieuwe familiebedrijven. Verder worden sommige bedrijven

verkocht aan andere ondernemende families, waardoor een

nieuw familiebedrijf kan ontstaan. Het mag duidelijk zijn dat het

familiebedrijf nog lang niet op de lijst van bedreigde soorten

hoeft te staan. Uitsterven is dus nog niet aan de orde.

Succes door

verschillend netwerk

Ondernemers met een netwerk, dat uit diverse groepen uit de

maatschappij bestaat, komen sneller op nieuwe ideeën dan zij

die alleen met gelijkgestemden omgaan. Ook zullen hun ideeën

eerder worden gehoord. Personen met weinig diverse contacten,

krijgen minder stimulansen en hebben meer moeite hun visies

uit te leggen. Dit blijkt uit onderzoek van de Chicago Graduate

School of Business.

Mensen neigen er toe om kleine groepen te vormen, waarmee

samengewerkt wordt op kantoor of in een project of met derden

in andere situaties. Al deze groepjes en clusters hebben gevolgen

voor de manier waarop informatie wordt gedistribueerd.

Informatie op zich betekent niets, alleen in de interactie tussen

groepen gebeurt er iets. Door deze diversiteit ontstaan nieuwe

ideeën en innovatie.

Cursus jaarrekening

lezen

Op donderdag 1 en 8 februari organiseerde Rabobank Zaanstreek

een cursus jaarrekening lezen. Onder leiding van drs. Richard

Take van Bureau Kees Horden BV, kregen de ruim twintig ondernemers

uitleg over kernbegrippen als: solvabiliteit, liquiditeit en

cashflow. Maar ook het wettelijk kader kwam aan de orde en de

relatie tussen vermogen, resultaat en liquiditeit. En verder, hoe

kan ik tegelijkertijd winst maken en een liquiditeittekort hebben.

En hoe kijkt een bank nu naar bedrijfscijfers.

“De twee cursusavonden waren zeer leerzaam en werden op een

begrijpelijke, humoristische wijze gebracht. Ik heb tevens leuke

contacten met andere Zaanse ondernemers gehad, zowel voor

en na de cursus onder het genot van een hapje en een drankje”,

aldus één van de deelnemers.

MKB kan leven met

regeerakkoord

MKB-Nederland is tevreden over het nieuwe regeringsbeleid.

Wel plaatst men kanttekeningen bij het aan het werk willen

helpen van doelgroepen. Volgens MKB-Nederland is dat beleid

zonder faciliteiten lastig uit te voeren. Verder is men blij met de

ruimere toegang tot innovatiesubsidies, -vouchers en overheidsopdrachten.

Ook de betere voorwaarden voor innovatief

ondernemerschap en de begrenzing van de ontslagvergoeding

valt in goede aarde.

Toch is er ook kritiek. Minder vrolijk wordt MKB-Nederland van

de uitbreiding van de levensloopregeling en het ouderschapsverlof.

En aan een goede samenwerking tussen bedrijfsleven

en onderwijs moeten wel rechten en middelen worden

gekoppeld. Ook het doel van het kabinet om de administratieve

lasten met een kwart te verminderen, vindt men twijfelachtig.

Het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) is gelukkig met

het regeerakkoord. Volgens het platform is het de eerste keer dat

zelfstandige ondernemers zonder personeel (ZZP'ers) duidelijk

aan bod komen.

Zaan Zaanbusiness business.nl

11


.....

kantoorartikelen.bedrijfsrestaurant.werkplek.

kantoormachines.computersupplies.verlichting.

receptiebalie.maatwerk.vergaderruimte.bureaustoel.stoffering.creatieve

projectinrichting....

GZ Kantoorinrichters

Grote Tocht 98

1507 CE ZAANDAM

T 075-635 12 31

F 075-670 15 44

E info@gz.nl

...voor elk budget de juiste oplossing!

Onderdeel Dantuma Groep

Westzijde 138 • 1506 EK Zaandam

Tel. 075 - 631 41 85 • Fax 075 - 631 91 23

E-mail: rschoen@dewestzijdegroep.nl

.....www.dewestzijdegroep.nl

Leasen bij SternLease

zakelijk rijden zonder zorgen

SternLease is dè leasemaatschappij voor noordhollandse

ondernemers. SternLease is vertrouwd en altijd dichtbij.

MOOI GEREGELD

SternLease B.V. Tel 0299 - 46 92 00 www.sternlease.nl


Advies

Marco van der Laan

Accountant Administratieconsulent

Vermogensadviseur

CB-belastingadviseur

www.vanderlaangroep.nl

De Mossel 7 ,1723 HZ Noord-Scharwoude

Postbus 64, 1723 ZH Noord-Scharwoude

Telefoon (0226) 31 33 76

Fax (0226) 31 24 96

Purmersteenweg 13d, 1441 DK Purmerend

Telefoon (0299) 42 14 02

Fax (0299) 43 07 64

Ronde Tocht 3, 1507 CC Zaandam

Postbus 346, 1500 EH Zaandam

Telefoon (075) 635 36 31

Fax (075) 670 09 21

Oranjeboomkade 1, 1566 DB Assendelft

Postbus 1, 1566 ZG Assendelft

Telefoon (075) 687 49 59

Fax (075) 687 53 51

VERLIESCREATIE

Met ingang van het jaar 2007 kunnen fiscale verliezen nog maar één jaar worden teruggewenteld

en negen jaar vooruit. Als men over het jaar 2006 een goed resultaat heeft

behaald met de BV dan wil men dit uiteraard continueren. Fiscaal gezien is het jammer om

in het jaar 2006 nog tegen het hoge tarief van de vennootschapsbelasting van 29,6 procent

vennootschapsbelasting te betalen, terwijl de BV in 2007 maximaal 25,5 procent aan

belasting zal gaan betalen.

Pensioen in eigen beheer

Voor wie pensioen in eigen beheer in de BV heeft opgebouwd, kan het onderstaande interessant

zijn. Door een holding BV op te richten kan men de huidige vennootschap als werkmaatschappij

onder deze holding BV hangen. Men treedt vervolgens in dienst van deze holding

BV. De werkmaatschappij draagt vervolgens de pensioenverplichting over aan de holding

BV.

Deze actie levert een financieel voordeel op als door de overdracht van de pensioenverplichting

in 2007 een fiscaal verlies ontstaat. Dit verlies kan dan worden teruggewenteld

naar het jaar 2006. Bij de overdracht van het pensioen is het namelijk goed verdedigbaar,

dat een fiscale aftrekpost in de werkmaatschappij ontstaat. Bij de berekening van de pensioenverplichting

mag rekening gehouden worden met een lagere marktrente, leeftijdterugstelling,

indexering en een kostenopslag. (dit alles als gevolg van een uitspraak van de

Hoge Raad van 14 april 2006)

Tantième en opstaptarief

Ook door middel van een tantième kan men het fiscale resultaat over het jaar 2006 nog

beïnvloeden. Dat kan door zichzelf een tantième in het jaar 2007 te laten uit te betalen die

als post in de administratie is verwerkt als nog te betalen kosten in het jaar 2006.

Als voor de vennootschapsbelasting niet gekozen wordt voor een fiscale eenheid, kan voor

iedere vennootschap gebruik worden gemaakt van het zogenaamde ‘opstaptarief’. Als

iedere vennootschap winst maakt dan betaalt men over de eerste 50.000 euro een tarief

van 20 procent.

Managementfee

Als men in dienst is getreden van de eigen holding BV moet een managementovereenkomst

worden gesloten tussen de holding en de werkmaatschappij. Door een hogere

managementfee vanuit de holding BV door te belasten aan de werkmaatschappij dan aan

salariskosten wordt gemaakt in de holding BV, kan men een stuk winst in de holding BV

laten vallen. Hierdoor kan voor de holding BV gebruik gemaakt worden van het ‘opstaptarief’.

Als men er dus voor kiest om van één besloten vennootschap twee te maken en de pensioenverplichting

intern over te dragen, kan een fiscale aftrekpost gecreëerd worden en kan

men vennootschapsbelasting terugkrijgen over het jaar 2006.

Zaanbusiness.nl

13


14

Thema

RECHT & FISCAAL

De fiscus en

stagevergoeding

De Belastingdienst heeft in december 2006 een

nieuw besluit genomen over de vergoeding die

een stagiair ontvangt. De werkzaamheden van

een stagiaire worden meestal niet binnen een

arbeidsovereenkomst verricht, omdat het werk

van een stagiair voornamelijk is gericht op het

uitbreiden van eigen kennis en het opdoen van

ervaring t.b.v. van een bepaalde opleiding. Vaak

zal de stagiair wel een een stagevergoeding ontvangen.

In het besluit van de Belastingdienst

wordt aangegeven wanneer deze stagevergoeding

wordt aangemerkt als loon. In dat geval

moet het bedrijf, waar de stagiair stage loopt

(de stageverlener) loonbelasting en sociale premies

voor de werknemersverzekeringen inhouden

en afdragen aan de Belastingdienst.

De Belastingdienst gaat uit van drie soorten

arbeidsverhouding, te weten:

Civielrechtelijk of publiekrechtelijke dienstbetrekking:

Als een stagiair loon ontvangt, dan

vindt de Belastingdienst dat een dienstbetrekking.

De stageverlener zal dan loonbelasting

en sociale premies voor de werknemersverzekeringen

moeten inhouden.

Fictieve dienstbetrekking: Van een fictieve

dienstbetrekking is sprake als de arbeidsverhouding

tussen de stageverlener en de stagiair

niet aangemerkt kan worden als een dienstbetrekking,

maar de stagiair toch enige beloning

ontvangt voor zijn stagewerkzaamheden.

Geen dienstbetrekking: Als een stagiair alleen

een vergoeding ontvangt voor de werkelijke

kosten (bijvoorbeeld een reiskostenvergoeding)

of onderricht, dat nodig is om zijn werkzaamheden

te verrichten dan neemt de Belastingdienst

het standpunt in dat er geen sprake is van een

dienstbetrekking. De stageverlener hoeft dan

geen loonbelasting en sociale premies af te dragen.

De stageverlener hoeft ook geen loonbelasting

en sociale premies in te houden en af te

dragen als de stagevergoeding rechtstreeks

wordt overgemaakt aan de school van de stagiair

en vaststaat dat de vergoeding voor een

ander doel wordt gebruikt.

Huurkosten boot

voor personeel niet

aftrekbaar

Een architectenbureau huurde, van één van haar aandeelhouders,

met enige regelmaat een zeilboot waarop bijeenkomsten

werden gehouden voor zakenrelaties en potentiële cliënten.

Daarnaast werd de boot ook gehuurd voor brainstormsessies en

andere bijeenkomsten van het personeel. Het architectenbureau

bracht alle huurkosten in aftrek als kosten van de onderneming.

De belastinginspecteur was het hier niet mee eens. De

huurkosten van de boot voor de personeelsbijeenkomsten waren

naar zijn mening niet aftrekbaar, omdat sprake is van kosten

voor een vaartuig dat gebruikt wordt voor representatieve

doeleinden. Deze kosten zijn op grond van de wet inkomstenbelasting

2001 alleen aftrekbaar als ze zijn gemaakt ten behoeve

van diensten die deel uitmaken van de omzet. In dit geval stelde

de inspecteur dat de kosten mede waren gemaakt voor het privé

(vaar)genot van de personeelsleden. De rechtbank was het met

de inspecteur eens en schrapte het deel van de huurkosten die

betrekking had op de personeelsbijeenkomsten.

Ook voor starters een

levensloopregeling

Het nieuwe kabinet verruimt de levensloopregeling. De fiscaal

aantrekkelijke spaarregeling kan ook worden gebruikt tussen twee

banen in en voor de eerste moeilijke maanden bij het opstarten

van een eigen bedrijf. Met de levensloopregeling zou de verzorgingsstaat

gemoderniseerd moeten worden, omdat werknemers

zelf fiscaal voordelig konden sparen voor ouderschapsverlof, een

sabbatical of prepensioen. De regeling blijkt echter een mislukking,

want de animo blijkt minimaal, slechts vijf tot zeven procent

van de werknemers doet mee.

Het nieuwe kabinet wil de regeling daarom nieuw leven inblazen.

Met, via de levensloopregeling, gespaard geld is het mogelijk een

jaartje vrij te nemen, als de baas akkoord gaat tenminste.

Werknemers kunnen de regeling ook gebruiken om een jaar eerder

te stoppen met werken. Daar komen een paar mogelijkheden bij.

Zo moet de regeling ook gebruikt kunnen worden als een financieel

steuntje in de rug bij het beginnen van een eigen bedrijf. Of

voor de loonloze maanden tussen twee banen, of de overgang van

een full time baan naar een deeltijdbaan. En voor deeltijdpensioen.


Teveel basispremie

WAO/WIA betaald

in 2006?

Wie in 2006 eigenrisicodrager was voor de regeling

Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) heeft in dat

jaar ook de volledige basispremie WAO/WIA betaald en dus ook

het WGA-deel daarvan.

Wie op 1 januari 2007 nog steeds eigenrisicodrager was voor de

WGA, krijgt in 2007 het WGA-deel van de basispremie terug dat in

2006 te veel is betaald (0,09 procent). Men kan daarvoor op de

aangiften loonheffingen over 2007 steeds een korting toepassen

van 0,09 procent op de basispremie WAO/WIA.

Dat betekent dat, bij de berekening van de basispremie, een percentage

gebruikt moet worden van 5,06 procent (5,15 minus 0,09).

MKB laat veel

WGA-premie liggen

MKB-bedrijven, met meer dan vijf werknemers, kunnen gezamenlijk

200 miljoen per jaar besparen, maar dan moeten ze wel

hun WGA risico overhevelen van het UWV naar particuliere

verzekeraars. Minder dan tien procent van de in aanmerking

komende bedrijven heeft deze kans gegrepen. Bovendien wil de

nieuwe regering het voordeel nog groter maken. De WGA wordt

op termijn namelijk volledig geprivatiseerd.

Particuliere verzekeraars rekenen vaak een aanzienlijk lagere premie

dan het UWV. Ook zal een particuliere verzekeraar sneller

werken aan een eventuele arbeidsreïntegratie. Het UWV

onderneemt pas actie als een arbeidsongeschikte daar als

zodanig wordt gekwalificeerd. De overstap van het UWV naar

een particuliere verzekeraar is vooral voordeliger voor bedrijven

die tussen de vijf en 100 werknemers in dienst hebben. Slechts

9.100 van de 120.000 bedrijven hebben de overstap gemaakt. Bij

een gemiddelde WGA-loonsom van 27.000 euro en een UWV

premie van 0,7 procent, betalen deze 120.000 bedrijven samen

ongeveer 400 miljoen euro gedifferentieerde WGA-premie. Bij

particuliere verzekeraars ligt dit percentage tussen de 0,3 en 0,6

procent, met als gevolg een mogelijke maximale besparing van

rond de 200 miljoen euro per jaar. Op een loonsom van bijvoorbeeld

500.000 euro komt dit al snel op zo'n 1.500 euro per bedrijf

per jaar.

Voor bedrijven met minder dan vijf werknemers is de overstap

niet voordeliger, tenzij zij een sterke toename van personeel

voorzien. Veel verzekeraars werken met een minimumpremie en

zijn daardoor, voor de heel kleine bedrijven, duurder dan het

UWV. Ook voor bedrijven met WAO-instromers kan het de

moeite waard zijn om zich toch nog eenmaal over de materie te

laten adviseren. Werkgevers kunnen momenteel twee keer per

jaar de keuze maken om WGA eigen-risicodrager te worden,

namelijk per 1 januari en per 1 juli. Daartoe moeten zij zich uiterlijk

voor 1 april of voor 1 oktober afmelden bij de Belastingdienst.

Column

Mr. N. Vanderveen,

Vanderveen & Kurk,

notarissen

DOOD EN BROOD

De vergrijzing slaat toe, en daarmee groeit het aantal mensen dat

afhankelijk wordt. Meer dan eens probeert men daar een slaatje

uit te slaan. Mensen blijven mensen nietwaar? Het volgende geval

zal niet op zichzelf staan. Een veelvoud is denkbaar. Dus dames en

heren notarissen, ook opgelet!

Moeder Jansje is eigenaar van een bungalow. Sinds 1996 verblijft

zij in een psychogeriatrisch verpleeghuis en staat de woning leeg.

In 1998 wordt de woning, onder voorbehoud van het recht van

gebruik en bewoning voor Jansje, aan haar zoon Jan geleverd voor

een koopsom van 212.000 gulden op basis van een vrije verkeerswaarde

van 240.000 gulden. Jan betaalde de helft en de andere

helft bleef hij schuldig middels een niet-opeisbare lening met een

rente van de marktrente minus twee procent. De koopovereenkomst

was mondeling gesloten. Jansje had voor de levering ooit

een onderhandse volmacht gegeven. Jan dacht de zaak geregeld te

hebben.

Jansje overlijdt in 2001. Haar erfgenamen zijn haar zoon Jan en

haar dochter Elsje. Elsje vordert ontbinding van de koopovereenkomst,

zodat het huis weer terugkeert in de nalatenschap. De

rechtbank wijst de vordering toe. Jan gaat in beroep. Het Hof

Arnhem (5 december 2006, nr 200/672) buigt zich over de zaak. In

het Burgerlijk Wetboek (art 3:34 lid 1) wordt van een verklaring van

iemand, wiens geestvermogens blijvend of tijdelijk zijn gestoord,

vermoed dat die onder invloed van die stoornis is gedaan als de

rechtshandeling voor hem/haar nadelig was. In dit geval had de

overdracht van de woning plaatsgevonden op het moment dan

Jansje al twee jaar met de ziekte van Alzheimer in het verpleegtehuis

verbleef. Jan kon niet aantonen dat de geestvermogens van

Jansje niet blijvend waren gestoord. Vervolgens was de vraag of de

transactie voor Jansje nadelig was. De waarde van het recht van

gebruik en bewoning kan op nihil gesteld worden, omdat Jansje

door haar aandoening er niet kon wonen. Niet aannemelijk kon

worden gemaakt dat zij in de woning terug zou kunnen keren. De

waarde zou dus in ieder geval 240.000 gulden moeten zijn

geweest. Echter in 1997 had een makelaar de waarde al getaxeerd

op 280.000 gulden. Vervolgens was de afgesloten lening voor

Jansje nadelig. Nu Jan het veronderstelde wilsgebrek niet heeft

ontzenuwd, is de overeenkomst in beginsel nietig.

Jan had verder gesteld dat de termijn, waarbinnen Elsje vernietiging

van de rechtshandeling had kunnen vragen, drie jaar, was verlopen.

Ook dat gaat niet op. Immers Elsje kan niet anders dan na

het overlijden van ook háár moeder de vordering indienen.

Daarvóór had zij die bevoegdheid niet. De rechtbank had de koopovereenkomst

terecht vernietigd. Het huis keert terug in de nalatenschap.

Elsje deelt mee in de waardestijging, en dat is niet onredelijk,

omdat Jan misbruik heeft gemaakt van de geestelijke stoornis

van hun beider moeder. Voor Jan dus geen cadeautje.

Zaan Zaanbusiness business.nl

15


Zaanbusiness.nl

16

Wijncursussen

Presentaties

Wijn- & spijsarrangementen

Relatiegeschenken

Importeur van kwaliteitswijnen

Verhuur van vergaderruimte

Magazijn open elke zaterdag van 10 tot 17 uur

Tevens verzorgen wij, in onze unieke vergaderruimte

Morgenland, exclusieve vergaderarrangementen op maat.

Zie ook www.hetmorgenland.nl

Maak vrijblijvend een afspraak !

#

$ !

% &

' !

&

& & ! "

! ! "

(

#


In 1961 werd I.M.R. (Industrie Machine Revisie) B.V. opgericht

door de vader van de huidige directeur-eigenaar, Ed Imming.

I.M.R is een toonaangevend bedrijf op het gebied van de geometrische

en mechanische revisie van alle soorten metaal- en

houtbewerkingmachines. De revisies vinden plaats volgens

Schlesinger- en Din-normen. Het bedrijf is, ondermeer, gespecialiseerd

in het vlakken van bedbanen en andere geleidingsbanen,

opspantafels, klemlijsten, spieën, sleden en alle daarvoor

in aanmerking komende onderdelen. De jarenlange ervaring

waarborgt een hoge kwaliteit van de uitgevoerde revisies.

Ed Imming: “Mijn vader startte het bedrijf aan de Kloveniersburgwal

in Amsterdam. In 1979 ben ik bij hem gaan werken en

in 1984 is ons bedrijf naar Zaandam verhuisd. Toen mijn vader in

1995 overleed ben ik hem opgevolgd. Ons bedrijf telt zeven

medewerkers. Wij krijgen onze opdrachten uit het hele land en

hebben volop werk. Ik vind de huidige omvang van het bedrijf

prima. We hebben allemaal een goede boterham en op deze

manier blijft het allemaal overzichtelijk”.

I.M.R. REVISEERT

MACHINES MET

VAKMANSCHAP

Revisies en service

I.M.R. reviseert dus geheel of gedeeltelijk allerlei soorten verspanende

machines zoals: freesbanken, tandwielbanken, kotterbanken,

slijpmachines, centerdraaibanken, vakdikteschaafbanken,

vlakbanken en formaatzagen. Ed Imming:“Daarnaast staan wij

paraat bij het verhelpen van storingen, het vervangen van onderdelen

en het uitvoeren van reparaties. De keuringen worden uitgevoerd

volgens standaardnormen”. Waarom zouden bedrijven

revisies moeten laten uitvoeren? “De levensduur van een machine

wordt door een revisie met zeven tot 15 jaar verlengd. De kosten

van een complete revisie zijn niet hoger dan 35 procent van de

nieuwwaarde van een machine”, aldus Ed Imming. “Verder hebben

gereviseerde machines geen last van ‘kinderziekten’ en kennen

ze geen ‘inwerkperiode’ na ingebruikname”. I.M.R. voert de

werkzaamheden met zorg uit. Alle revisies vinden plaats in nauw

overleg met de opdrachtgevers. Die kunnen er dan ook zeker van

zijn dat een revisie volgens hun wensen wordt uitgevoerd.

Bovendien geeft I.M.R. zes maanden garantie.

Arbo

I.M.R kan bedrijven ook begeleiden bij de, sinds 1998 geldende,

richtlijnen (ISO.9002), die zijn opgesteld voor de (vanuit de

Arbowet geldende) maatregelen voor verspanende machines op

de werkvloer. “Verder kunnen we een RI&E arbocontrole voor een

machinepark uitvoeren. In bestaande situaties houdt die controle

in: het plaatsen van zichtbare uitknoppen, het aanbrengen van

afschermkappen met microswitch, het plaatsen van lastscheiders

en van nulspanningsbeveiligingen”, zo vervolgt Ed Imming. “Na

deze ARBO-aanpassingen voldoen de machines weer aan de huidige

richtlijnen en kunnen ze weer jaren mee”.

Graag ook Zaanse opdrachtgevers

I.M.R. werkt voor diverse opdrachtgevers zoals: scholengemeenschappen

door heel Nederland, Jeff Holterman B.V., Microtechniek

B.V., Stork-Fokker B.V. en gemeentelijke waterleidingbedrijven.

Maar ook voor timmerbedrijven, houtbewerkingbedrijven, draaierijen

en bouwmarkten. “Een breed scala aan opdrachtgevers”, zo

besluit Ed Imming. “Die hebben allemaal hun weg naar ons

VOOR REVISERING

AAN HET WERK

HET EINDRESULTAAT

bedrijf gevonden om hun machines een tweede leven te geven.

Wel zou ik wat meer klanten uit de Zaanstreek willen hebben.

Omdat we landelijk werken, met grote afstanden, hebben we

hoge reiskosten en de files verhogen de kosten nog eens extra.

Dus Zaanse klanten zijn van harte welkom”.

I.M.R. B.V.

Kruisbaken 15, 1505 HS Zaandam (Achtersluispolder)

T (075) 631 40 75 • F (075) 635 64 86

E info@imr-bv.nl / imrbv@xs4all.nl • I www.imr-bv.nl

Zaanbusiness.nl

17


Zaanbusiness.nl

18

Waar u ook naar toe wilt,

wij zijn de ideale reisgids!

Zaanweg 125

Wormerveer

T 075-6470547

Raadhuisstraat 37

Koog a/d Zaan

T 075-6165398

Gedempte Gracht 56

Zaandam

T 075-6178462

Zakenreizen T 075-6171067 • www.reisbureautouring.nl

Rapid full color

prototyping

&

3D printing

Snel 3D printen betekent dat u niet lang meer hoeft

te wachten op uw eerste prototype.

Deze unieke, 24-bits kleuren, printtechnologie

produceert kleuren modellen die precies uw origi-

nele ontwerp weergeven. Kleuren modellen kun-

nen meer informatie verschaffen dan welke andere

rapid prototyping techniek dan ook. Dit geeft u een

strategisch voordeel in uw product ontwikkeling.

Vos 3D Printing produceert met hoog detail,

snel en goedkoop volledig gekleurde proef-

modellen.

Superieure inktjet print technologie kan mo-

dellen creëren met een hoge definitie en

precisie. U kunt uw model met volledige kleu-

ren printen en evalueren met de kwaliteit van

het uiteindelijke product.

AutoCAD Architectural Desktop

Revit

Bentley Triforma

FormZ

Sketchup

Rhino

Archicad

Catia

3D Studio Max

en vele anderen.

Zuideinde 36 Postbus 199 1520 AD Wormerveer

Telefoon: 075 - 6281720 / 6220277

Telefax: 075 - 6400661 E-mail: info@vos3dprinting.nl

www.vos3dprinting.nl


Zaan Zaanbusiness.nl

20

Verruimde openingstijden

maandag gesloten

dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur

donderdagavond 17.00 - 21.00 uur

1e zondag vd maand 14.00 - 17.00 uur

bedrijven: tevens op afspraak

Kunst in uw bedrijf? Geen kunst!

Kunstcentrum Zaanstad is inmiddels 31 jaar actief op uiteenlopende gebieden van de hedendaagse kunst, vormgeving

en advies. Een belangrijk onderdeel daarvan is de kunstuitleen aan bedrijven en particulieren. Daarnaast

richt het centrum zich op kunstbemiddeling, zoals portretopdrachten, het op maat realiseren van relatiegeschenken,

het begeleiden van monumentale kunstprojecten en het uitgeven van ‘limited editions’. In ons pand

bevindt zich ook de Kunstcadeauwinkel, waar tegen vriendelijke prijzen exclusieve cadeauartikelen kunnen worden

gekocht.

De collectie van Kunstcentrum Zaanstad omvat momenteel zo’n tienduizend kunstwerken van circa 950

Nederlandse beeldend kunstenaars. Desgewenst verzorgt het centrum de projectinrichting voor bedrijven en

geeft het deskundig advies bij de opbouw van de kunstcollectie. Inmiddels huren of kopen zo’n 250 voornamelijk

in de Zaanstreek gevestigde bedrijven en instellingen hun kunstwerken bij Kunstcentrum Zaanstad.

Voor meer informatie en/of vrijblijvend advies kunt u contact opnemen met Robert Tordoir, manager bedrijven

uitleen, telefoon (075) 6141210.

Kunstcentrum Zaanstad

Vincent van Goghweg 40 a | b

1506 JC Zaandam

tel 075 - 614 12 10

fax 075 - 614 12 11

e-mail kunst@kunstcentrum.nl

www.kunstcentrum.nl

Kunstcentrum Zaanstad


Prachtig aanbod van Luba Personele Diensten en Kunstcentrum Zaanstad

Personeel inhuren? Dan kunst aan de muren!

Luba Personele Diensten is een onderdeel van de Luba Groep,

waarvan het hoofdkantoor in Leiden staat. Deze uitzendorganisatie

beschikt over 50 filialen, vooral in de provincies Noord- en

Zuid-Holland en Brabant. In de Zaanstreek zijn twee filialen, in

Zaandam (Damstraat 3-5) en Wormerveer (Marktstraat 18). De

Luba Groep is niet beursgenoteerd en opereert mede daardoor

zeer flexibel. Het bedrijf behoort tot de top tien van Nederland in

de branche.

Uit onderzoek, dat in opdracht van de ABU (koepelorganisatie uitzendbureaus)

is gehouden, blijkt dat het inhuren van uitzendkrachten

veel voordelen biedt ten opzichte van vast personeel.

Inlenende bedrijven lopen minder risico, het personeelsbestand is

veel flexibeler en ‘last, but not least”, het is goedkoper. Een wijd

verbreid misverstand, als zouden uitzendkrachten duurder zijn dan

vast personeel, is hiermee uit de wereld geholpen.

Groei en filosofie

De Luba Groep groeit en bloeit. Op dit moment bedraagt de omzet

86 miljoen euro. Binnen vijf jaar moeten zowel het aantal filialen

(nu dus 50) als de omzet verdubbeld zijn. Een forse ambitie lijkt

het, maar zoals Rayonmanager Jos Bongers (Noord-Holland) zegt:

“Gezien de ontwikkelingen van de afgelopen jaren is deze groei

heel goed te realiseren”. Over de filosofie van Luba wil Jos Bongers

het volgende kwijt. “Wij willen als lokale ondernemer naar het

lokale MKB opereren. Daardoor kunnen we snel reageren op de

lokale behoefte aan tijdelijk personeel. Wij denken met de ondernemers

mee en zijn in onze optiek veel meer dan een gewoon uitzendbureau.

Vandaar ons credo, dat gebaseerd is op TQM (=Total

Quality Management): ‘Voldoen aan de wensen van de klant’.

Snelle vacaturesite en kwaliteit

Sinds begin februari beschikt Luba Personele Diensten over een

snelle en interactieve vacaturesite. “Wij denken dat we hiermee de

meest toegankelijke vacaturesite van Nederland hebben. Met een

paar clicks hebben werkzoekenden een overzicht van ons banenaanbod”.

Luba Personele Diensten doet er alles aan om kwalitatief

goed personeel uit te zenden. “Wij werken volgens de normen van

TQM. Onze eigen medewerkers krijgen, als ze nieuw zijn, een basisopleiding

van twee weken. Daarna vindt een continue ontwikkeling

plaats gedurende hun gehele loopbaan bij Luba”, aldus Jos

Bongers.

Uniek gratis kunstaanbod

Luba Personele Diensten heeft voor klanten in de Zaanstreek een

geweldig aanbod bedacht. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Een

bedrijf zet een vacature uit bij Luba Personele Diensten, dat onmiddellijk

aan de slag gaat om deze vacature te vervullen. Gaat de kandidaat

aan het werk voor een periode van minstens drie maanden,

dan kan het inlenende bedrijf een kunstwerk uitkiezen bij

Kunstcentrum Zaanstad. Voor rekening van Luba wordt dat kunstwerk

een jaar lang gratis ter beschikking gesteld. Ja, het wordt zelfs

gratis opgehangen. In de Zaanstreek komen alle lokale bedrijven

voor dit aanbod in aanmerking.

Jos Bongers nodigt bedrijven die vacatures hebben om contact

met hem op te nemen. Hij is te bereiken op:

Tel.: 075-6160423 • Fax: 075-6160506 • Mobiel: 06-53160432

E-mail: jbongers@luba.nl • Website: www.lubagroep.nl

21


Zaanbusiness business.nl

22

Clubnieuws

METALEKTRO

Een krukas voor houtzaagmolen

Het Jonge Schaap

Drie Zaanse metaalbedrijven, met een lange historie in de

Zaanstreek, werken aan de nieuwe houtzaagmolen het Jonge

Schaap op de Zaanse Schans. Deze bedrijven zijn: Nico Kaaijk

Metaalbewerking (anno 1676) dat al het smeedwerk levert,

Genius Klinkenberg (anno 1855) leverancier van de twee tien

meter lange tandheugels voor de zaagsledes) en machinefabriek

P.M. Duyvis (anno 1890) dat de krukas levert en plaatst. De krukas

is een belangrijk onderdeel in de houtzaagmolen.

Werking van de krukas

Rond 1600 is de krukas uitgevonden door Cornelis Cornelisz. uit

Uitgeest. Een krukas zet een draaiende beweging om in een open

neergaande beweging, bijvoorbeeld voor het zagen. Door het

toepassen van een krukas in een windmolen werd het mogelijk

hout sneller te zagen dan tot dan toe met de hand kon.

Kosten

Jan van Dort en Harry Schipper van machinefabriek P.M. Duyvis

uit Koog aan de Zaan vertellen de volgende anekdote: “De traditioneel

gemaakte krukas bleek, tijdens het opstellen van de

begroting voor molen het Jonge Schaap, een flinke financiële

bottleneck te worden. Na diverse prijsaanvragen in heel Europa,

kwam men uiteindelijk uit bij onze machinefabriek, die op een

steenworp van de molen ligt. Wij hadden al eerder op een

moderne manier een kleinere krukas vervaardigd voor de stoomlocomotief

Ooievaar die rijdt op de lijn Hoorn-Medemblik. We

konden dus ook een grote versie maken”.

Vervaardiging

De krukas wordt niet op de conventionele manier gemaakt door

te smeden of te gieten. Hij bestaat uit losse onderdelen en om

deze onderdelen met elkaar te kunnen verbinden is gekozen voor

een krimpverbinding. Bij een normale omgevingstemperatuur

kunnen deze onderdelen niet met elkaar verbonden worden. Ze

passen niet. Door het uiteinde van de as, die in het gat moet

komen, af te koelen in vloeibaar stikstof krimpt deze zodanig, dat

de onderdelen wel in elkaar passen. Na opwarmen tot omgevingstemperatuur

zijn de onderdelen onlosmakelijk met elkaar

verbonden.

Andere sterke staaltjes

Zijn er nog meer sterke staaltjes over Machinefabriek Duyvis te

vertellen? Jazeker, er is iets wat iedereen die rondgeleid wordt bij

P.M. Duyvis direct opvalt. Naast de indrukwekkende machines

die er gemaakt worden, is het meest opvallend de fijne werksfeer

en de collegialiteit die er heerst binnen het bedrijf. Ook dat is een

prestatie van formaat!

Meer informatie over de molen: www.industriemolens.nl

Voor meer informatie over het

Metalektrocluster Zaanstreek:

www.metalektrozaanstreek.nl


Travel

REISBESTEMMING

i.s.m. Reisbureau Touring

SURINAME

Suriname Rivier

Suriname ligt op in Zuid-Amerika en kent een tropisch klimaat. Het

land bestaat voornamelijk uit regenwouden. Suriname is prachtig

en eigenlijk nog niet echt ontdekt door het toerisme. Maar niet

alleen de natuur maakt Suriname tot zo’n unieke vakantiebestemming.

Historisch gezien zijn er veel overeenkomsten met het

Caribische gebied. De bevolking is een smeltkroes van culturen en

de historische overblijfselen van het koloniale verleden zijn onmiskenbaar

aanwezig. De Surinaamse keuken is heerlijk en de lokale

bevolking is vrolijk en vooral ook relaxed. Wanneer men eenmaal

kennis heeft gemaakt met dit unieke land, verovert het voor altijd

een plaatsje in het hart. En dat kan iedereen die er ooit is geweest

beamen.

De hoofdstad Paramaribo, gelegen aan de Suriname Rivier, heeft

zo’n 250.000 inwoners (tweederde van de Surinaamse bevolking

van in totaal rond de 450.000). Vroeger zijn er verschillende

bevolkingsgroepen van over de hele wereld naar Suriname gekomen.

Paramaribo is tegenwoordig een multiculturele stad met

Chinezen, Hindoestanen, indianen, creolen, Javanen en

Nederlanders. Allemaal hebben ze hun eigen traditionele cultuur

en rituelen behouden en ze leven vredig naast elkaar. De stad

kent weinig hoogbouw, heeft een dorpse uitstraling en staat op

de Werelderfgoedlijst van Unesco. De houten huizen en de bevolkingssamenstelling

geven Paramaribo eerder een Caribische dan

een Latijns-Amerikaanse uitstraling. Het wordt ook wel ‘the

wooden city of the Caribbean ‘ genoemd. In Paramaribo zijn de

belangrijkste bezienswaardigheden Fort Zeelandia, het

Onafhankelijkheidsplein, de koloniale huizen langs de Waterkant

en de Centrale Markt. Men hoeft zich er geen moment te vervelen.

Overdag kan men een museum bezoeken, een wandeling

maken langs de vele historische bouwwerken, rondslenteren op

één van de markten of gezellig gaan winkelen. ’s Avonds (vooral

in het weekend) kan men naar het gezellige uitgaanscentrum.

Hier zijn gezellige bars en discotheken en vooral ook veel restaurants

en eethuisjes. In de Surinaamse keuken zijn invloeden terug

te vinden van de meest uiteenlopende culturen. Paramaribo is

Zuid-Amerikaans, Afrikaans, Aziatisch, Caribische en een klein

beetje Europees. En dat alles overgoten met een heerlijk tropisch

sausje.

Vlakbij Paramaribo ligt het Commewijne District, het gebied waar

vroeger de suikerplantages lagen en dat fietsend kan worden verkend.

Heel leuk en informatief zijn de riviercruises naar de plantages.

Vanuit Paramaribo kan ook de joodse begraafplaats

Jodensavanne worden bezocht. Het kustgebied beschikt niet over

brede witte zandstranden, maar men kan in de buurt van

Paramaribo zwemmen bij de verschillende rivierstrandjes langs

de Suriname Rivier. In de jungle en de andere moeilijk bereikbare

gebieden vindt het vervoer voornamelijk per korjaal ( soort kano)

over water plaats, dikwijls over rivieren met veel stroomversnellingen.

Naast de officiële taal, het Nederlands, wordt het

Surinaams of Sranan Tongo gesproken. In etnisch verband spreken

de verschillende bevolkingsgroepen hun eigen taal.

In Paramaribo zijn enkele gerenommeerde hotels met goede

kamers en airconditioning. Er zijn ook kleinere hotels en pensions

met redelijke voorzieningen. Op enkele plaatsen zijn er appartementen

te huur. Het klimaat is tropisch met een zeer hoge vochtigheidsgraad.

De temperatuur schommelt tussen de 21 en 31 graden.

Er zijn droge en natte seizoenen. De munteenheid is de

Surinaamse Dollar (SRD). In de hotels en grote winkelzaken worden

creditcards geaccepteerd. Tevens kan men ook met de creditcard

en europas bij de pinautomaten van de RBTT-banken geld

pinnen. Bij banken en geldwisselkantoren (cambio’s) kunnen ook

vreemde valuta worden ingewisseld. Het verkeer in Suriname

rijdt links. Een internationaal rijbewijs is vereist. Openbaar vervoer

te land vindt plaats door de Staatsbusdienst en de particuliere

lijnbussen. Er zijn in Paramaribo erkende taxibedrijven, maar

vraag vooraf wel hoeveel de rit kost, aangezien in de taxi’s geen

meters aanwezig zijn. Een paspoort (minimaal zes maanden na

terugkomst nog geldig ) en een visum zijn vereist.

Vaccinatie tegen gele koorts en eventueel pillen tegen malaria

wordt aangeraden. Zo ook muggenmelk tegen de vele muggen.

Vanwege het tropische klimaat is lichte katoenen kleding aan te

bevelen en gebruik een goede zonnecrème met een hoge

beschermingsfactor.

Kortweg gezegd is Suriname, betoverend mooi en nog ongerept

regenwoud, kolkende rivieren, indrukwekkende watervallen en

een ongekende flora en fauna.

Kijk voor meer info en adressen op:

www.reisbureautouring.nl

Zaanbusiness.nl

23


DE NIEUWE WINST KAN OOK UW BEDRIJF MEER OPLEVEREN

Steeds meer bedrijven en instellingen willen hun maatschappelijke betrokkenheid

tonen en zoeken mogelijkheden hieraan uiting te geven. Tegelijkertijd bestaat er bij veel

maatschappelijke organisaties behoefte aan steun in de vorm van kennis en mankracht.

Bijvoorbeeld bij de plaatselijke voetbalvereniging, de ruitersportvereniging

voor gehandicapten of de kinderboerderij op de hoek. Vaak drijven deze organisaties

op vrijwilligers en zijn zij niet in staat voldoende mankracht en deskundigheid in te

huren voor bijvoorbeeld het opknappen van hun clubaccommodatie of het organiseren

van hun financiële huishouding.

De Nieuwe Winst helpt deze maatschappelijke organisaties om in de Zaanstreek

bedrijven te vinden die hen willen helpen. Niet met geld dus, maar met kennis en

mankracht. In ruil hiervoor kunnen de deelnemende bedrijven uiting geven aan hun

maatschappelijke betrokkenheid. Inmiddels heeft de Nieuwe Winst, samen met onder

andere De Nederlandse Bank, Rabobank Zaanstreek, CKK Partners, Kuijs Reinder

Kakes en Lassie, vele projecten gerealiseerd. Door de publiciteit rond deze projecten

hebben zich ook veel andere bedrijven aangemeld die een project willen oppakken.

Dankzij deze ontwikkeling is de Nieuwe Winst erin geslaagd een geheel nieuwe inhoud

te geven aan het begrip maatschappelijk betrokken ondernemen. En dat kan het

bedrijfsleven een hoop opleveren. Denk bijvoorbeeld aan een dagje teambuilding of

een andere bedrijfsactiviteit die motiverend werkt op uw werknemers. Maar het zorgt

ook voor de nodige PR. Want de regionale pers geeft deelnemende bedrijven graag

redactionele aandacht.

Projecten waar uw hulp bij gevraagd wordt en meer informatie vindt u op

www.denieuwewinst.nl

ONDERNEMERS KOKEN 5-GANGEN DINER VOOR MINIMA

Op 25 november 2006 organiseerden een viertal

jonge ondernemers, die zijn verenigd in de

DinHeren Kamer, een volledig verzorgd en uitgebreid

verrassingsdiner voor dertig Zaankanters

met een minimum inkomen.

DinHeren Kamer wilde met dit initiatief mensen

met een laag inkomen, die doorgaans niet in de

gelegenheid zijn om uit eten te gaan, verwennen.

De gasten werden op de avond als vorsten onthaald en genoten van een luxe

diner. Voor de meeste was dit een unieke ervaring die hun nog lang bij zal blijven.

De DinHeren genoten zichtbaar en lieten weten dat het project wat hun betreft

zeker voor herhaling vatbaar is.

De DinHeren Kamer bestaat uit voormalige leden van de Junior Kamer Zaanstreek.

Zij proberen samen te leren van het organiseren van evenementen met een sociale

doelstelling. De DinHeren Kamer verzorgt niet alleen het eten maar regelt ook de

aankleding en de bediening. Toen de Stichting Welsaen van dit initiatief hoorde heeft

directeur Willem Draaisma meteen aangeboden buurtcentrum De Poelenburcht ter

beschikking te stellen voor de avond. De gasten werden geworven via diverse

sociale instellingen. Deze avond werd mede mogelijk gemaakt door financiële

ondersteuning van de Junior Kamer Zaanstreek.

ABN AMRO plaatst hekwerk in

Koogerpark

Medewerkers communicatie knappen

school 't Anker op

Ondernemer Tim Havelaar ruimt op in

Zaanstad

Rabobank organiseert Sinterklaas feest

voor vluchtelingenkinderen

Jufferstraat 4, 1508 GE Zaandam T: (075) 659 09 89 F: (075) 659 09 10 E: info@denieuwewinst.nl I: www.denieuwewinst.nl


Voor wie is ICT Zaanstreek?

De Zaanstreek herbergt kwaliteit en

diversiteit op ICT-gebied. ICT Zaanstreek

maaktditzichtbaarenhelpthetbedrijfs-

leven in contact te komen met de juiste

ICT-partner.

Wij leveren wat u nodig heeft.”

ICT Zaanstreek heeft als doel om de in de regio aanwezige ICT-kennis onder de aandacht

te brengen bij potentiële opdrachtgevers en partners. Zij creëert daarmee in

feite een ICT-marktplaats voor bedrijven, organisaties en overheidsinstellingen in

de regio.

Viaonzewebsitekuntuopbasisvanuw

eigen criteria bedrijven zoeken die het

bestebijuwopdrachtpassen.Enwiltu

direct,maarvrijblijvendincontactko-

men met onze leden, kom dan naar één

vanonzebijeenkomsten.

Meer informatie en mogelijkheid tot

inschrijvingvindtuoponzewebsite

www.ictzaanstreek.nl.

ICT Zaanstreek brengt niet alleen vraag

en aanbod bijeen. Het cluster kan ook

worden ingezet als klankbord, informatie-

bron in uw beleidsvorming, maar ook

voor lezingen en workshops. Wilt u meer

hierover weten, dan informeer ik u graag

over de mogelijkheden.

KarindeHaas(Woordvoerder)

I&DT staat voor Internet & Database Technology en is een innovatief automatiseringsbureau.

Het doorgronden van complexe situaties en het bedenken van relatief

eenvoudige oplossingen in begrijpbare taal is een unieke eigenschap van I&DT.

“De juiste inzet van ICT-mogelijkheden wordt gecombineerd met goed analytisch

vermogen. Daarnaast weet I&DT het proces gebaseerde en flexibel configureerbare

software te integreren in de bedrijfsvoeringen” aldus Dennis Vis, directeur I&DT.

I&DT bouwt voort op basis van een

wetenschappelijk onderbouwd model

datdoorDennisVisisontwikkeld.Dit

model maakt het de gebruiker moge-

lijk zelf software aan eigen bedrijfs- en

organisatieprocessen aan te passen.

Kennis uit de organisatie bouwt men zelf

in aan de hand van de bedrijfssystemen,

terwijlmensnelkanreagerenopwijzi-

gende omstandigheden. Er ontstaan zo

flexibele en economische oplossingen

voor zakelijke dienstverleners en over-

hedenopbasisvaneenuniekproduct:

CCIS®.

Vanaf zomer 2007 wordt deze software

ook nog eens uitgeleverd via een inter-

netportal, waarmee de uitleverings- en

installatiekosten voor de gebruiker dras-

tisch verlaagd worden. De technologie

isinnovatief,zelflerendengeneriek.Op

die manier wordt de mogelijkheid gebo-

den aan een brede doelgroep om zonder

tussenkomst van dure en tijdrovende

consultancy trajecten zelfstandig een

KarindeHaas,WoordvoerderICTZaanstreek

Agenda

13 maart Ledenvergadering

ROC, Cypressehout 97, Zaandam

Voor meer info:

www.ictzaanstreek.nl

info@ictzaanstreek.nl

I&DT; “Wij leveren niet wat u wilt, wij leveren wat u nodig heeft.”

Flexibele oplossingen voor zakelijke dienstverlening, zorgsector, overheid en politie.

ir. Dennis Vis, Directeur I&DT

softwareoplossing te integreren in de

bedrijfsprocessen. Tevens is de oplos-

sing continu flexibel aanpasbaar aan

nieuwe inzichten en eisen.

Kijk voor meer informatie op www.idt.eu

of neem contact op met Dennis Vis via

(075) 670 87 08 of communicatie@i-dt.nl.


Bang & Olufsen overtreft

geluidskwaliteit met de BeoLab 9

Bang & Olufsen introduceerde onlangs haar nieuwste speakersysteem

de BeoLab 9. De combinatie van superieur geluid met optimaal

gebruiksgemak ondersteunt de prestaties van Bang &

Olufsen´s nieuwste high-end luidspreker. De BeoLab 9 is nu te

koop bij Boon Krommenie.

Technologische innovatie van Bang & Olufsen

De BeoLab 9 is voorzien van de allernieuwste geluidstechnologie

zodat u kunt genieten van perfect geluid ongeacht waar u zich

bevindt in de ruimte, of u zit of staat, waar u uw speakers hebt

geplaatst en zelfs ongeacht mogelijke akoestische verstoringen

van vloer of plafond.

• Acoustic Lens Technology: 180 graden horizontale verspreiding

van het hogetonengebied, waardoor een uniforme geluidskwaliteit

gegarandeerd wordt

• Adaptive Bass Linearisation: zorgt voor uitzonderlijke basprestaties

zonder risico op geluidsvervormingen of beschadigen van

de apparatuur

• Handmatige positieschakelaar: de speaker kan in een hoek

geplaatst worden of dichtbij de muur zonder dat het geluid daar

onder te lijden heeft

De BeoLab 9 is een drieweg actieve luidspreker met bas- en middentoonspeakers

die elk hun eigen drukkamer hebben. De bas

wordt geleverd door een 10”- eenheid in een behuizing van 18 liter.

De middentoonfrequenties worden voortgebracht door een 5”eenheid

in een 4-liter behuizing. Daarnaast is er nog een 3/4 “ hogetonenspeaker.

Elke speaker wordt tevens aangestuurd door zijn eigen

versterker; een 500-watt ICE-power voor de bas en twee 100 watt

analoge hybride versterkers voor de middentoon- en hogetoonspeakers.

De BeoLab 9, onderscheidend design

Het compacte design, visuele karakter en kleurenassortiment

geven de BeoLab 9 een unieke uitstraling. De akoestische lens aan

de bovenzijde is gegoten in zink met matte verchroomde afwerking,

waardoor hij een robuuste metallic look heeft. De bas- en

middentoonspeakers zijn afgewerkt met een frontje dat leverbaar

is in rood, blauw, donkergrijs en zwart.

Universele toepassing

De BeoLab 9 kan gebruikt worden in een surround sound-opstelling

(voor of achter), als volwaardige stereoluidsprekers in een

muzieksysteem of als luidspreker in een aangrenzende ruimte (link

kamer luidspreker).

Meer informatie:

Boon Krommenie

www.boonkrommenie.nl

Zaanbusiness.nl

27


Zaanbusiness.nl

28

Cars

KORT AUTONIEUWS

Ford Mondeo

De nieuwe Mondeo, leverbaar als sedan, hatchback en wagon, is

uitgerust met de bekende Duratec-benzinemotoren en Duratorqdieselmotoren.

Het motorenprogramma start met een 1,6-liter

benzinemotor van 125 pk, gevolgd door een 2,0-liter met 145 pk.

Nieuw is de 2,3-liter Duratec HE-motor met 161 pk, die later dit jaar

volgt. De (voorlopige) topmotor is een 2,5-liter vijfcilinder met

turbo met 220 pk, verwant aan die uit de Ford Focus ST. Er zijn

twee diesels beschikbaar, een 1,8-liter met 125 pk en een 2,0-liter

met naar keuze 130 of 140 pk. De motoren worden gekoppeld aan

een vijf- of een zesversnellingsbak, later in 2007 volgt een zestrapsautomaat.

Het ontwerp van de Mondeo past binnen Ford’s ‘Kinetic’ filosofie,

zoals bij de S-Max. Ford heeft ingezet op een hoger kwaliteitsgevoel,

met zachtere materialen en meer rijcomfort en benadrukt

Alles is mogelijk!

(en nog tegen een zeer scherp leasetarief ook!)

Uw ideale wagenpark

wordt realiteit met de doordachte

leaseoplossingen van ProMobility.

BEL NU 075 - 642 01 00

VOOR ONZE SCHERPE OFFERTE OF KIJK OP

WWW.PROMOBILITY.NL

ProMobility. The smart way of leasing.

dat een goed bochtgedrag centraal heeft gestaan bij het ontwikkelen

van het onderstel. De nieuwe Mondeo beschikt over een

keyless entry en een ‘ FordPower’ startknop voor de motor. Andere

geavanceerde systemen zijn: een Ford Convers+ Human Machine

Interface (HMI) instrument display (Fords iDrive), Adaptieve Cruise

Control met Forward Alert, Interactive Vehicle Dynamics Control

en Hill Launch Assist. Alle modellen krijgen standaard ESP mee.

De Mondeo komt beschikbaar als Trend, Titanium en Ghia.

Bovendien is er het X-pack voor de Titanium en de Ghia. Het

Sportpack is leverbaar voor de Trend en de Titanium en bestaat uit

een verlaagd onderstel, halflederen bekleding en 17- of 18-inch

lichtmetalen wielen. De sedan heeft een kofferruimte van 535 liter.

Die van de vijfdeurs en de wagon kan worden uitgebreid tot

respectievelijk 1460 en 1745 liter. In mei wordt de auto in de

showroom verwacht.

Meer info: Ford Zaandam

www.ford-zaandam.nl, telefoon 075 - 612 33 66

aanbieding van de maand

VW Passat Variant 1.9 TDI

Comfort Line Business

€ 745,- p/mnd, excl. btw

F.O. Lease 60 mnd, 20.000 km p/jr

cat.prijs € 37.050,- incl. btw/bpm


Het Autohuis doet goede zaken met Alfa Romeo

Het gaat uitstekend met Alfa Romeodealer Het Autohuis in Koog

aan de Zaan. Heel goed zelfs, want het bedrijf staat in de ‘top

tien’ van Alfa Romeodealers op de derde plaats. Dat was in 1991

wel anders, toen de huidige directeur-eigenaar Jan Muijen het

destijds matig lopende bedrijf overnam. Op dat moment

bestond Het Autohuis vijf jaar, maar tot ontwikkeling kwam het

niet.

Maar met hard werken, goede contacten, uitstekende medewerkers

(negen stuks) en de juiste filosofie maakte Het Autohuis een

geweldige sprong voorwaarts. Daarom is Jan Muijen terecht

trots op wat er bereikt is. “Ik wil elk jaar verder groeien met het

bedrijf. Er staat een goede importeur achter ons, die begrijpt

waar het om gaat en ons een uitstekende back-up geeft.

Intussen leveren wij onze Alfa Romeo’s door het hele land van

Limburg tot en met Groningen”.

Verkopen van mobiliteit

In 1991 was Het Autohuis goed voor slechts 0,6 procent van de

totale landelijke afzet van Alfa Romeo’s. Er zijn nu zo’n 42 dealers

in ons land. Als je de totale afzet op honderd procent stelt en

even door 42 deelt, dan moet elke dealer een marktaandeel hebben

van gemiddeld zo’n 2,4 procent. Maar Het Autohuis scoort

5,86 procent, aanzienlijk meer dan het dubbele dus. Jan Muijen:

Wij verkopen eigenlijk mobiliteit in plaats van auto’s zou je kunnen

zeggen. Natuurlijk is het verkopen auto’s het eerste waar je

aan denkt als het om dealerschap gaat. Maar in onze filosofie

gaat het veel verder”. Hoe breng je deze filosofie in praktijk? “Onze

extra service is onze grote kracht”, aldus Jan Muijen. “Waar de

klant ook zit, als er een probleem is dan lossen we dat onmiddellijk

op. Staat er bijvoorbeeld iemand met pech in Zeeland? Wij rukken

uit om het probleem op te lossen. Wij garanderen mobiliteit”.

Deze filosofie is omarmd door de klanten van Het Autohuis. “Wij

leveren honderden auto’s aan televisiemaatschappijen als Talpa,

SBS 6 en RTL, maar ook bij grote bedrijven als Ahold, KPMG, KPN

en Accenture”, vertelt verkoper Onne Heida van Het Autohuis.

“Zeer belangrijk zijn voor ons ook de grote leasemaatschappijen.

Zo leveren wij talloze auto’s aan de Athlon Groep, Masterlease en

ALD Automotive, voorheen Hertz Autoverhuur. Daarnaast hebben

ook vele kleiner leasemaatschappijen de weg naar ons

gevonden. En ook in de particuliere markt doen we het goed”.

Emotie en prijs

Alfarijders houden van emotie en Alfa Romeo is emotie. Maar

ook prestatie, want Alfa Romeo’s worden geïdentificeerd met

kracht en snelheid, zeer eigentijdse eigenschappen. En dan de

prijs. “In vergelijking met bijvoorbeeld de Duitse merken biedt

Alfa Romeo dezelfde kwaliteit voor een prijs die een stuk lager

ligt. Mede daardoor groeit het marktaandeel van Alfa Romeo

uitermate snel. “Zelf zitten we elk jaar tien tot 15 procent in de

plus”, zegt Jan Muijen. “En dat al 15 jaar lang”.

Op termijn zou Jan Muijen er wel een tweede merk bij willen

hebben. “Ik denk dan aan een topmerk dat begint, waar onze

duurste Alfa Romeo eindigt. Dan denk je al gauw aan bijvoorbeeld

Maserati, de absolute top”.

Bij Het Autohuis is men dus bijzonder tevreden over de groei en

de ontwikkelingen. En dat het bedrijf goed presteert blijft niet

onopgemerkt. Zo is Het Autohuis één van de slechts vier dealers,

die op de AutoRAI staan. De rest is importeur. En dat zegt wel iets

over de kracht en positie van het bedrijf.

Het Autohuis

Anemoonstraat 2, 1541 AW Koog aan de Zaan

Tel.: 075-6164130 • Fax: 075-6700161

E-mail: info@hetautohuis.nl

Website: www.hetautohuis.nl

Zaanbusiness.nl

29


Zaan Zaanbusiness business.nl

30

Cars

KORT AUTONIEUWS

Fiat Bravo een

schone Italiaanse

De Bravo maakt, na zo’n zes jaar, een comeback

bij Fiat. Hij is dynamisch, bijzonder ruim, kwalitatief

hoogwaardig afgewerkt en technisch

geavanceerd. Innovatie is volop aanwezig met

nieuw ontwikkelde hightech motoren en een

revolutionaire, slimme navigatieoplossing. Het

nieuwe merklogo markeert een nieuwe mijlpaal

in de modellenlijn van Fiat. De nieuwe Bravo

heeft een fraai design met dynamische en strakke

vormen die schoonheid, sportiviteit en karakter

symboliseren. De kleur die Fiat koos bij de lancering,

is Maranello Rood. De Bravo is 434 centimeter

lang en heeft een breedte van 179 centimeter

en een hoogte van 149 centimeter. Het

interieur is ruim en de bagageruimte heeft een

inhoud van 400 liter. Dat in combinatie met een

60/40 gedeeld neerklapbare achterbank en een

verborgen bagagevak onder de laadvloer.

De Bravo beschikt over totaal nieuw ontwikkelde

benzinekrachtbronnen, de T-JET generatie met

een uitzonderlijk hoog rendement. Het maximum

vermogen van de 1.4 liter turbomotoren is

respectievelijk 120 pk en 150 pk bij een maximale

trekkracht van 206 Nm. Met een druk op een

knop kan bij de sterkste motor extra trekkracht

bij een hoger toerental worden opgeroepen (230

Nm bij 3.000 toeren). Ook de dieselrijders komen

aan hun trekken. Men kan kiezen uit de MultiJet

commonrail turbodiesel 1.9 met 120 pk en de 1.9

16V versie met 150 pk.

De Bravo is leverbaar met zeven airbags, inclusief

één voor de onderbenen van de bestuurder.

Verder kent hij een Dualdrive instelbare stuurbekrachtiging,

een geavanceerde ESP dynamische

stabiliteitregeling (met geïntegreerde hellingblokkering

voor probleemloos optrekken), ASR

antislip regeling en MSR motorregeling die blokkeren

bij terugschakelen en gelijktijdig remmen

tegengaat. Aan fietsers en voetgangers is ook

gedacht. De voorkant is zo ‘zacht’ geconstrueerd,

dat zij bij een ongeval zo min mogelijk letsel

oplopen.

Meer info: Falco Wormerveer

www.falco-autobedrijven.nl, tel. 075 - 647 03 27

Opel Antara

wordt geleverd

Opel is onlangs gestart met de levering van de Antara. Er voor dit

model gekozen om in het segment van de luxe 4x4`s te penetreren,

de SUV’s. De auto is 4,58 meter lang en heeft een breedte en

hoogte van respectievelijk 1,85 en 1,70 meter. De wielbasis bedraagt

2,71 meter. De Antara biedt plaats aan vijf personen. De bagageruimte

heeft een volume van 370 liter. Met een neergeklapte achterbank

wordt zelfs 1.420 liter bereikt.

Voor de aankleding van het interieur is er een keuze uit drie

niveaus, te weten Essentia, Enjoy en Cosmo. Onder de motorkap

kan men kiezen uit een 2.4 viercilinder, een 3.0 V6 benzine of een

2.0 CDTI diesel. Later komt er nog een tweede dieselmotor beschikbaar,

die het motorenprogramma naar beneden toe afrondt.

Meer info: Merel Wormerveer

www.merel.nl, telefoon 075 - 647 03 70

Marktaandeel Alfa groeit

Alfa Romeo bouwt de sterke Nederlandse groeicijfers van 2006

verder uit. In januari is de verkoop met 62,6 procent gestegen ten

opzichte van de eerste maand van 2006. Daardoor ziet Alfa

Romeo, in een dalende markt (-0,6 procent), het marktaandeel

sterk groeien. Alfa Romeo verkocht in januari al 665 nieuwe

auto’s. Tot de best verkochte modellen behoort de nieuwe Alfa

159 (500 stuks). De groei van de Alfa 159 wordt vooral veroorzaakt

door de populariteit van de onlangs geïntroduceerde Business

versies, die vooral in de zakelijke (lease)markt erg goed scoren.

Verder maakt Alfa zich op voor een nieuw modeloffensief, dat in

oktober 2006 is gestart met de introductie van de compleet

nieuwe Alfa Spider. Dit jaar wordt daaraan de 8C Competizione

toegevoegd, een exclusieve sportauto. De introductie van de

nieuwe Alfa 147 Business zal de verkoopcijfers in zowel de zakelijke

als de particuliere markt verder verbeteren. Op de komende

AutoRAI presenteert Alfa Romeo enkele nieuwe versies van de

succesvolle Alfa 159, alsmede een echte primeur. In 2008 zal Alfa

Romeo een compact, sportief model toevoegen aan het modellenprogramma.

Deze kleinste Alfa Romeo komt onder de populaire

Alfa 147.

Meer informatie: Het Autohuis

www.hetautohuis.nl, telefoon 075 - 616 41 30


Fiat 500 Abarth

komt er aan!

Fiat gaat binnenkort Abarth weer nieuw leven inblazen. De nieuwe

Fiat 500 staat op de kalender voor september. Een maand later, tijdens

de autobeurs in Tokio, wordt van dit autootje een snelle

Abarthversie gepresenteerd.

In de jaren ’50 was van de oorspronkelijke 500-versie de 595 Abarth

te koop. De Abarthversie is voorzien van een uitgebreide bodykit

waardoor hij flink breder is dan de standaard 500. Natuurlijk

komen er ook speciale Abarthwielen. Ook de opvallende striping,

die bij de ‘originele’ 500 Abarth te zien was, keert terug. De snelle

500 krijgt een 1,4-liter Turbomotor met een vermogen van 150 pk.

Daarmee kan het autootje in minder dan acht seconden van nul

naar 100 kilometer per uur. De maximumsnelheid ligt zo rond de

210 kilometer per uur. Ook de Grande Punto krijgt een Abarthbehandeling.

Dit type krijgt nog dit jaar de beschikking over een

200 pk motor met twee turbo’s, waarmee men de concurrentie in

dit segment denkt aan te kunnen. Halverwege volgend jaar komen

de snelle Fiats in de verkoop.

Meer info: Falco Wormerveer

www.falco-autobedrijven.nl, telefoon 075 - 647 03 27

BMW 5-serie en

BMW M5 Touring

binnenkort bij de dealer

Eind maart staat de nieuwe BMW 5-serie bij de BMW-dealers. Zowel

de BMW 5-serie Sedan als de BMW 5 Serie Touring is flink aangepast,

waardoor uiterlijk,rijgedrag en comfort een perfecte combinatie vormen.

Bovendien lanceert BMW medio april voor het eerst in vijftien

jaar weer een BMW M5 Touring.

De herkenbare ronde koplampen en achterlichtunits gaan schuil

achter nieuwe, heldere lenzen.Verder is het interieur op diverse punten

aangepast met nieuwe vormen, hoogwaardiger materialen en

een verbeterd bedieningscomfort. Zo is het innovatieve iDrive bedieningsconcept

nu gebruiksvriendelijker geworden, dankzij acht vrij

programmeerbare voorkeuzetoetsen. Andere hulpsystemen, zoals

het Head-Up Display, Active Steering, Adaptive Cruise Control en

Active Cruise Control met Stop & Go functie vergroten het rijcomfort

en de veiligheid. De nieuwe BMW 5-serie is leverbaar met negen verschillende

motoren, die zijn voorzien van de laatste technologische

innovaties om brandstofverbruik en emissie tot een minimum te

beperken.

Medio april maakt de BMW M5 Touring zijn opwachting. Daarin worden

de voordelen van een ruime stationwagen verenigd met de

dynamiek van een 5,0 liter V10. Dit type racet in slechts 4,8 seconden

van nul naar 100 kilometer per uur. De topsnelheid is elektronisch

begrensd op 250 kilometer per uur. De wielophanging, de besturing

en de Dynamic Stability Control (DSC) brengen het motorvermogen

optimaal over op de weg.

Meer info: Maaral Zaandam

www.maaral.nl, telefoon 075 - 6351901

Ford Ranger

weer eigentijds

De nieuwe Ford Ranger ziet er degelijk uit en rijdt aanzienlijk

comfortabeler dan de vorige. De 2.5 liter viercilinder turbodiesel

(ruim 140 pk en 330 Nm) veroorzaakt aanzienlijk minder lawaai

en minder trillingen. Dat komt door de balansassen.

De Ranger heeft twee carrosserievarianten, de vierdeurs Double

Cab, met ruimte voor vijf volwassenen, en de tweepersoons

Super Cab. De laatste heeft achterportiertjes die aan de verkeerde

kant scharnieren, maar het achterste deel van de cabine

bereikbaar maken. Daar is ruimte voor 500 liter bagage. Deze

stoere bedrijfsauto, maar eventueel ook een (kleine) gezinsauto,

wordt via de achterwielen aangedreven. Met een extra pook kan

overgeschakeld worden op vierwielaandrijving, eventueel met

lage reductie. De laadbak is met zes centimeter verhoogd en

voorzien van sjorhaken. Hij is ruim 165 liter groter geworden

(1.266 liter) met een laadvermogen van een ton. Op het dashboard

van de Limited-uitvoering zit een offroad informatiecentrum

met een kompas, een hellingshoek- en een temperatuurmeter.

Opbergmogelijkheden zijn er genoeg en de auto heeft

een uittrekbaar werkblad in het dashboard.

Aan de achterkant heeft de Ranger nog altijd bladverenchassis.

In het terrein kan hij uit de weg met een hellinghoek van 28 graden

en de bodemvrijheid bedraagt 20,5 centimeter. Standaard

zijn er twee airbags, gordelspanners en ABS op het remsysteem,

dat vóór schijven en achter trommels heeft. De draaicirkel van de

Ranger is met 12,6 meter aan de forse kant. Hij kan 3.000 kilo

trekken. Dus een trailer voor twee of drie paarden of een caravan

vormt geen probleem.

Meer info: Ford Zaandam

www.ford-zaandam.nl, telefoon 075 - 612 33 66

Opel Kapitän terug?

Bij Opel wordt gewerkt aan een nieuw groot model. Die moet weer

Kapitän gaan heten. In de jaren vijftiger tot zeventiger jaren was de

naam Kapitän synoniem voor grote Opels. Opel werkt op dit

moment aan een nieuw groot model, dat in 2009 de Signum moet

opvolgen en zou voor dit model de naam Kapitän weer willen afstoffen.

Opel wil nog geen commentaar op het gerucht.

Meer info: Merel Wormerveer

www.merel.nl, telefoon 075 - 647 03 70

Zaanbusiness.nl

31


Zaanbusiness.nl

32

Prijs is incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties.

Gemiddeld brandstofverbruik en CO 2-uitstoot: km/liter: 12,2; liter/100 km: 8,2; CO2 gr/km: 197.

De nieuwe FordGalaxy

Staat nu bij ons in de showroom.

�� ������ ��� � ����� ������

��� ������� ���� ����

���� �������

Kom langs bij ons in de showroom

Wie een coupé kiest, weet concentratie op rijplezier te waarderen. Alleen al de vorm

van de 3 Serie Coupé lost deze belofte in. Een esthetisch lijnenspel dat men kan zien

en beleven. Eleganter dan ooit door vloeiende, gestrekte proporties. Dynamischer dan

ooit door de nieuwe zescilinder-in-lijn benzinemotor in de 335i met High Precision

Injection en Twin Turbo. Handelbaarder dan ooit door xDrive, de intelligente vierwiel-

aandrijving, die voor het eerst in een BMW 3 Serie Coupé verkrijgbaar is.

���� �������

���������� �� ���� �������

Strek u maar eens lekker uit, daarvoor heeft u tenslotte ruimte genoeg

in de nieuwe Ford Galaxy. Uw gezin kan in alle rust genieten van het

zeer complete en luxueus uitgevoerde interieur. Met maar liefst zeven

comfortabele stoelen is iedereen verzekerd van een eersteklas zitplaats.

De nieuwe Ford Galaxy is nu verkrijgbaar vanaf € 33.800,-

����������

Verenigde Automobielbedrijven Zaandam B.V.

Westzijde 71, Zaandam. Telefoon 075 612 33 66.

�������������������

Ford 24-uurs servicedienst van 17.00 uur

‘s middags tot de volgende morgen 08.15.

Bel 06 20 47 05 18.

�� ������

��� � ����� �����

��� �����

������ ��������

Maaral bv

Dr. H.G. Scholtenstraat 45

1508 EB Zaandam

Telefoon (075) 635 19 01

www.maaral.nl

Gemiddeld brandstofgebruik van 6,5 tot 10,1 liter/100 km (van 15,3 tot 9,9 km/liter). CO 2 -emissie van 174

tot 238 gram/km. Afgebeelde automobiel is voorzien van opties die niet tot de standaarduitrusting behoren.


Zaanbusiness.nl

34

Prijzen Citroën C4

Picasso (vijfzits) bekend

Citroën heeft de prijzen van de vijfzits C4 Picasso bekend gemaakt.

Het prijsverschil ten opzichte van de zevenzits Grand C4 Picasso

bedraagt bij bijna alle motoriseringen ongeveer 1.000 euro. De

vanafprijs van de C4 Picasso is vastgesteld op € 24.990,-.

Na de succesvolle marktintroductie van de Grand C4 Picasso

komt Citroën nu met een tweede variant van de midi-MPV. De C4

Parallelweg 2-6, 1541 BA Koog a/d Zaan

T 075-6123915, F 075-6146196

www.ssangyongzaanstad.nl

Picasso is voortaan ook leverbaar in een kortere en vijfzits

variant. Het grootste verschil zien we aan de achterzijde en uiteraard

in het interieur waar twee extra stoelen ontbreken. Het

gamma van de C4 Picasso wordt gevormd door een viertal motoren

waarvan twee benzine- en twee dieselkrachtbronnen. De prijzen

beginnen bij € 24.990,- voor de 1.8 (125 pk) in Ligne Séduction.

De 2.0 (143 pk) kost € 29.100,-, de 1.6 HDiF (110 pk) € 28.790,- en de

138 pk sterke 2.0 HDiF staat voor € 33.100,- in de prijslijst.

Meer informatie: Citroen Willem Wessel

www.wessel-knap.citroën.nl,

telefoon 075 - 617 80 51

DEZE SPECIAL KOMT TOT STAND MET MEDEWERKING VAN DEZE ZAANSE MERKENDEALERS

Wormerveer

Uw Fiat dealer voor de

Zaanstreek

Plein 13

Wormerveer

Tel: 075-6168455

www.falco-autobedrijven.nl

Verenigde Automobielbedrijven Zaandam B.V.

Maaral bv Westzijde 71, Zaandam. Telefoon 075 612 33 66.


Nieuws over Alfa

Romeo 147

Alfa Romeo werkt aan het programma van de 147. De Business

wordt aan het gamma toegevoegd en de BlackLine en de

Collezionevariant mogen blijven.

Als basis voor de nieuwe Businessuitvoering van de Alfa Romeo

147 dient de Progression. Behalve de standaarduitrusting van die

uitvoering, heeft de 147 een bi-zone climate control, cruise control,

16 inch wielen en een armsteun voorin. Standaard zit er

veloursbekleding in. In de 2,0-liter Twin Sparkuitvoering zit de

Alfatexbekleding. Verder is er nog een portable navigatiesysteem.

Wie leren bekleding wenst, kan dat tegen een gereduceerde

prijs bestellen.

De 147 BlackLine II is eveneens gebaseerd op de Progression met

zijn mat verchroomde grille en buitenspiegels. Het interieur is

uitgerust met een tweekleurige bekleding, zwarte dakbekleding

en een zwart gelakte B-stijl. De auto is verder voorzien van een

verlaagde wielophanging, een bi-zone climate control en 17 inch

wielen.

De Collezione II is ook gebaseerd op de Progression dus ook met

climate control, 17 inch wielen en tweekleurige bekleding. Er zijn

zwartgelakte B-stijlen en buitenspiegels en er is een mattenset

met het Collezionelogo.

Meer informatie: Het Autohuis

www.hetautohuis.nl, telefoon 075 - 616 41 30

HET AUTOHUIS

Nieuwe BMW 1 combineert

hoog vermogen

en laag verbruik

Tijdens de Salon van Genève introduceert BMW de nieuwe 1serie,

die is uitgerust met een reeks bijzonder efficiënte en krachtige

motoren. Bovendien wordt voor het eerst ook een driedeurs

uitvoering geïntroduceerd.

De motoren vormen een combinatie van unieke moderne technieken.

Denk daarbij aan High Precision directe injectie, een

automatische Start/Stop-functie (motor slaat af bij stilstand en

slaat weer aan bij wegrijden) en Brake Energy Regeneration

(wrijvingswarmte ontstaan bij het remmen wordt gebruikt voor

het boordnet). Al deze maatregelen hebben geleid tot betere

prestaties (bijna 14 procent meer vermogen) en een brandstofverbruik

dat tien tot 15 procent lager ligt dan bij het voorgaande

model. De nieuwe benzinemotoren beschikken nu ook over een

groen brandstofverbruiklabel.

Ook de dieselmotoren profiteren van deze moderne technieken.

Ze leveren tot 17 procent meer vermogen, bij een tot 20 procent

lager verbruik en beschikken standaard over een roetfilter. Ze voldoen

dus ruimschoots aan de emissie-eisen volgens de Euro 4norm

en worden door de Nederlandse overheid beloond met een

groen B label.

Verder wordt de nieuwe BMW 1-serie gekenmerkt door een

smaakvol gewijzigd exterieur en een sterk verbeterd interieur.

Aan de buitenzijde is de nieuwe BMW 1-serie onder meer herkenbaar

aan nieuwe koplampen en achterlichten, de grotere

niervormige BMW-grille, een bredere luchtinlaat in de voorspoiler

en een nieuw sportief, horizontaal lijnenspel op dorpels en

bumpers. Verder beschikt de nieuwe BMW 1-serie over Active

Front Steering, adaptieve bi-xenon bochtverlichting en een universele

USB-aansluiting voor MP3-spelers.

Meer info: Maaral Zaandam

www.maaral.nl, telefoon 075 - 6351901

De o zo mooie BMW M1

Zaanbusiness.nl

35


Zaan Zaanbusiness business.nl

36

Thema

VERKOOP & KANTOOR

Bovenaan op lijst

Wie snel gevonden wil worden op Internet

heeft eigenlijk maar één optie: adwords. Men

moet de juiste woorden gebruiken, waardoor

men steevast bovenaan komt te staan. In een

onlangs gehouden onderzoek onder Amerikaanse

marketingbureaus komen de zoekresultaten

uit de bus.

Zie eens: www.molblog.nl/marketing/4525.

Wie de juiste combinatie van zoekwoorden

gebruikt en de juiste prijs daarvoor betaalt,

eindigt zeker bovenaan de lijst. Op eerdergenoemde

website staat met welke woordcombinaties

men deze eerste plaats kan bereiken.

Profiteer van

discussiesites

Bedrijven doen weinig met sites waarop consumenten

discussies voeren over hun producten,

aldus onderzoeksbureau Forrester.

Daardoor missen ze veel kansen. Volgens

Forrester zoeken steeds meer mensen op

Internet informatie over een product. Zo’n 25

procent van de potentiële klanten zoekt eerst

online naar productinformatie. Daarnaast is

de merkentrouw afgenomen en (mogelijke)

klanten argwanen reclames. Het oordeel van

vrienden en familie wordt steeds belangrijker.

Dat bedrijven zich desondanks niet mengen in

de discussies over producten komt, volgens

Forrester, omdat ze bang zijn de controle te

verliezen. Bedrijven hebben het idee dat ze

met reclame-uitingen zelf bepalen hoe er over

hun product gesproken wordt en op discussiesites

lukt dat niet. Toch is het niet slim om

niet online te participeren in discussies.

Discussies over producten vinden toch wel

plaats, of bedrijven daar nu aan meedoen of

niet. Ze zouden aan damage control moeten

doen in geval van slechte recensies en daarnaast

profiteren van de kennis van klanten die

actief met hun product bezig zijn.

Communicatie via

oprolbaar scherm

Polymer Vision ontwikkelde, in eerste instantie samen met Philips,

een leesapparaat met oprolbaar scherm. Op dit scherm kan men

leesvoer binnenhalen als kranten en e-books. Dat gebeurt via

edge/umts of dvb-h (digitaal uitzenden voor handhelds). Ook is

het mogelijk om er muziek en podcasts mee te beluisteren. Het

geheugen omvat vier gigabyte.

Het scherm (vijf inch) is uitgevoerd in grijstinten, maar aan kleur

wordt gewerkt. Volgens Polymer Vision gaat de batterij, bij normaal

gebruik, tien dagen mee.

In toekomst meer

mobiel werken

Volgens werkplekverhuurder Regus kunnen in Nederland flexibele

werknemers steeds meer ruim baan krijgen. Door mobiele

werkplekken worden fileleed en milieuschade door woon-werkverkeer

teruggebracht. Bij Regus kan men intekenen voor kantoorhuur,

met of zonder secretaresse, voor een uur of voor heel

jaar. Het lijkt op een 'zakenvariant van een internetcafé'. Ook

een 'virtueel kantoor' is mogelijk. Ondernemers hebben formeel

een vestiging op een vooraanstaand adres (inclusief telefoniste),

maar zitten zelf heel ergens anders.

Regus is Inmiddels actief met meer dan 800 businesscenter in

ruim 70 landen. Het bedrijf heeft een jaaromzet van ruim 460

miljoen pond (770 miljoen euro) en staat genoteerd aan de

beurs in Londen. In Nederland is Regus actief in 23 steden en

veelal op toplocatie, zoals de Amsterdamse Zuidas.

Nieuw is 'telepresence'. Daarbij worden in identieke kantoorruimtes

grote beeldschermen zo geplaatst, dat het lijkt alsof

men in dezelfde ruimte zit. Regus heeft daarmee proefgedraaid

in Londen, terwijl de andere partij 'aan tafel' zich in Los Angeles

bevond. Bij één van de mensen aldaar ging de mobiele telefoon

af, terwijl het geluid uitstond. De trilfunctie was duidelijk waarneembaar

op het scherm.


T-mobile komt met

mobieltje met los

beeldscherm

T-Mobile komt met een nieuw toestel op de markt: de Ameo. De

opvallendste kenmerken zijn: een afneembaar toetsenbord, een

groot scherm, een intern geheugen van 8 GB en de mogelijkheid

om het apparaat direct aan te sluiten op een beamer. De Ameo

maakt gebruik van Windows Mobile 5.0 en ondersteunt Microsoft

Push e-mail.

Op het toestel zitten Pocket Outlook, Internet Explorer en Office

Mobile. Via HSDPA geeft de Ameo toegang tot mobiel breedbandinternet.

Door de geïntegreerde gps kan navigatiesoftware eenvoudig

direct op het toestel worden geïnstalleerd.

Naast zakelijke toepassingen kan men met de Ameo ook streaming

video’s bekijken, muziek beluisteren en foto’s maken met de

3-megapixel camera. Vanaf begin maart is de zilverkleurige Ameo

verkrijgbaar.

Handige taalkaart

Sommigen hebben moeite met de Nederlandse taal. Vaak lezen

we, dat leraren aan pedagogische academies zelfs het taalniveau

van een twaalfjarig hebben. En dan krijg je vragen als: Is het nou

‘gefaxt" of "gefaxd’? Of schrijf je de ‘verbrandde’ of de "verbrande’

duim?

De TaalKaart biedt uitkomst. Het een handige geheugensteun voor

elke 'schrijver', die wel eens struikelt over het toepassen van d’s en

t’s. De TaalKaart geeft spellingsregels aan voor werkwoordvervoegingen

aan de hand van uitgewerkte voorbeelden.

Verder kent de TaalKaart ook meer specifieke gebruikers die hem

als ondersteunend middel inzetten, zoals: onderwijsinstellingen,

remedial teachers, mensen met dyslexie, journalisten, tekstschrijvers

en copywriters. En verder iedereen die 'schriftelijke uitingen'

opstelt voor of namens zijn bedrijf.

Samengevat is de TaalKaart:

• een onderwijsondersteunend hulpmiddel

• een handzame geheugensteun bij het toepassen van

spellingsregels

• een stimulans voor een actieve toepassing van de

spellingsregels

• een bijdrage aan taalbeheersing en -begrip

• van een handzaam formaat en van duurzaam materiaal

vervaardigd

• aan te passen aan de eigen huisstijl door toevoeging van

een logo

De handzame TaalKaart is van hetzelfde materiaal en formaat als

een bankpas.

Meer informatie: www.TaalKaart.nl

Column

deel 10

C.N. de Wildt

Algemeen Directeur van RBOC

"Fort Markenbinnen" BV,

Opleidingscentrum voor Bedrijfshulpverlening,

Brandweer & VCA.

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

In artikel 3 lid 1- 8- 9 -10 van de Arbo-wet staat:

De werkgever voert een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid

en neemt daarbij, gelet op de stand van wetenschap en professionele

dienstverlening, het volgende in acht:

a. tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd, moet de werkgever

de arbeid zodanig organiseren dat daarvan geen nadelige

invloed uitgaat op de veiligheid en gezondheid van de werknemer

b. tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd, moeten gevaren

en risico’s voor de veiligheid en de gezondheid zoveel mogelijk in

eerste aanleg bij de bron daarvan worden voorkomen of beperkt.

Naar de mate waarin dergelijke gevaren en risico’s niet bij de bron

kunnen worden voorkomen of beperkt, moeten daartoe andere

doeltreffende maatregelen worden getroffen waarbij maatregelen

gericht op collectieve bescherming de voorrang dienen te hebben

boven maatregelen gericht op individuele bescherming. Slechts

indien redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat maatregelen

worden getroffen die zijn gericht op individuele bescherming, dienen

doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen

aan de werknemer ter beschikking te worden gesteld.

Als persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking van de

werknemers worden gesteld en als op arbeidsmiddelen of anderszins

beveiligingen zijn aangebracht, zorgt de werkgever ervoor dat

de werknemers op de hoogte zijn van hun doel en werking en de

wijze waarop zij deze moeten gebruiken. De werkgever ziet toe op

naleving van instructies en voorschriften gericht op het voorkomen

of beperken van in het eerste lid genoemde risico's alsmede op het

juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Als binnen

de onderneming werknemers jonger dan 18 jaar werkzaam zijn,

houdt de werkgever bij de uitvoering van de in de voorgaande leden

genoemde verplichtingen in het bijzonder rekening met de aan de

jeugdige leeftijd inherente werkervaring en onvoltooide lichamelijke

en geestelijke ontwikkeling van deze werknemers. De werkgever

bevordert zoveel als redelijkerwijs kan worden gevergd het leer- en

vormingsproces van jeugdige werknemers. Tel je de boetebedragen

die hier staan bij het in gebreke blijven dan komt men al snel aan

2000 euro.

Waar gaat dit over zult u denken, heeft dit nog wel te maken met

bedrijfshulpverlening? Ja, dit gaat mede over BHV. Juist deze medewerkers

hebt u immers belast met uw taak om te zorgen voor:

VEILIGHEID, GEZONDHEID & WELZIJN.

De arbeidsinspectie heeft altijd al toezicht gehouden op deze

aspecten. Met de komst van de Arbo-wet is dit verder uitgewerkt en

geformaliseerd. Maar vanaf 1 januari 2007 is voorlichting over, toezicht

op en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en

organisatorische maatregelen nog veel meer een zaak geworden

van werkgever en werknemer samen. Dus bepaalde een werkgever

in het verleden zelf welke middelen hij ter beschikking stelde, met

ingang van 2007 zal men dat samen moeten overleggen met de

(groep van) werknemers die deze middelen moeten dragen en deze

maatregelen moeten naleven. Het is dus een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Daarentegen is de werknemer verantwoordelijk en

veel eerder persoonlijk aansprakelijk bij een overtreding van datgene

wat men samen is overeengekomen. Dus mijn advies is: leg alles

wat u met elkaar beslist ook vast en zorg er altijd voor dat uw medewerkers

en BHV-ers van de juiste PBM’s en veiligheidsmiddelen

gebruik kunnen maken.

Zaan Zaanbusiness.nl

37


Zaanbusiness business.nl

38 38

Thema

O/G & BUSINESS

‘Werken langs de Zaan’

en de ontwikkeling van

de kantorenmarkt

Volgens de brochure ‘Werken langs de

Zaan’ van de Gemeente Zaanstad, herstelt

de Zaanse kantorenmarkt zich. Aanbod en

opname gaan in de richting van een gezonde

marktsituatie en de leegstand, hoewel

op recordniveau, lijkt zich te stabiliseren.

Om verder herstel te bevorderen moet

Zaanstad blijven vasthouden aan het

schaarstebeleid. Naast Inverdan is er

slechts in beperkte mate ruimte voor kantoorontwikkeling.

Voorraad

De kantorenvoorraad van Zaanstad is in

2006 gestegen naar 338.937 vierkante

meter. Eind jaren tachtig was er veel vraag

naar extra kantoren, die ook zijn neergezet.

Voorbeelden: het Rail Point Office,

Stadskantoor, het belastingkantoor, KPN,

Albert Heijn en Ahold. Van 1997 tot 2001 is

de kantorenvoorraad verder gegroeid, maar

vanaf 2002 vlakte de groei af, net als in de

rest van Nederland. De komende tijd neemt

de kantorenvoorraad toe door het nieuwe

stadhuis, Icoon-2 en -3, de ZZ Toplocatie en

de ontwikkeling van de Spoorstrip West.

Verder blijven de uitbreidingen, door veel

leegstand en het niet meer bouwen op risico,

beperkt. Daarnaast zullen er door trans-

formatie kantoren uit de huidige voorraad verdwijnen. Ruim 40

procent van de totale Zaanse kantorenvoorraad bevindt zich in

Inverdan. Daarnaast is ruim 15 procent van de kantorenvoorraad

geconcentreerd op de bedrijventerreinen, waarvan een relatief

groot deel in Zaanstad-Noord.

Opname en leegstand

De afgelopen twee jaar is de opname toegenomen. In 2006

werd in Zaanstad ruim 21.000 vierkante meter opgenomen,

tegenover ruim 8.000 in 2005. Het aandeel van Inverdan hierin

bedraagt 40 procent. De bedrijventerreinen zijn goed voor 12

procent. Van 2001 tot 2004 kromp de opname door reorganisaties

en efficiencymaatregelen.

In 2006 stond in Zaanstad 21 procent van de kantorenvoorraad,

ruim 72.000 vierkante meter, leeg. Vooral door het vertrek van

enkele grote kantoorgebruikers (KPN, NUON, PWN, PWZ-

Achmea en Ahold). De laatste twee jaar herstelt de kantorenmarkt

geleidelijk en stabiliseert de leegstand zich. De leegstand

van kantoren uit de periode 2000-2005 neemt af. Deze relatief

nieuwe kantoren worden, nu de economie aantrekt, betrokken.

Zo zijn de Icoon en de Zaanse Golf de afgelopen jaren vrijwel

volgelopen.

Aanbod

Medio 2006 bedroeg het aanbod van Zaanstad circa 51.000

vierkante meter, maar er is sprake van herstel. Er is veel aanbod

in de categorie 1000-2500 vierkante meter en het aanbod in de

categorie 2.500-5.000 vierkante meter is, in vergelijking met

2005, fors toegenomen.


De prijzen in Inverdan variëren van 100 tot 150 euro per vierkante

meter per jaar. De prijzen op bedrijventerreinen liggen aanzienlijk

lager, rond 60-80 euro. In vergelijking met andere steden

zit Zaanstad op ongeveer hetzelfde niveau als Alkmaar en

Purmerend. Het gemiddelde prijsniveau van Amsterdam ligt

met circa 190 euro fors hoger, maar ook in Haarlem en Almere is

kantoorruimte duurder.

De Zaanse kantorenmarkt lijkt zich dus te herstellen. Het opnameniveau

neemt toe en de leegstand is vrijwel gestabiliseerd.

Een deel dreigt incourant te worden, vooral aan de westkant

van Inverdan. Doordat deze gebouwen dicht tegen de woonbebouwing

en voorzieningen aanliggen, biedt transformatie naar

een andere functie (wonen) goede perspectieven. De markt zal

die kansen grijpen in een integrale gebiedsontwikkeling als

Inverdan. Tegelijk zijn kantoorgebruikers steeds meer op zoek

naar multifunctionele locaties, waar een breed scala aan voorzieningen

aanwezig is. Hier liggen kansen voor Inverdan, dat

verder kan worden versterkt door de bereikbaarheid en parkeren

te optimaliseren. Van belang is ook dat het schaarstebeleid

overeind blijft en er voorzichtig omgegaan wordt met nieuwbouw

van kantoren. De Zaanoevers (monumentale panden) en

Poort Clam Dyke zijn de belangrijkste andere kantorenlocaties.

De ontwikkeling hiervan moet worden afgestemd op die van

Inverdan. Met kantoorruimte op bedrijventerreinen moet

omzichtig worden omgegaan. Dit is oneigenlijke plek voor kantoorgebouwen.

Column

Ing. A.G.M. Komen

Algemeen directeur

Registermakelaar o.g.

Kuijs Reinder Kakes

DE TRANSFORMATIE

VAN GEBOUWEN

Kortgeleden kreeg ik een uitnodiging van de politieke partij Rosa

voor het bijwonen van een avond over de leegstand van gebouwen

in de Zaanstreek. Het zou vooral gaan om leegstaande kantoorpanden.

Nou word ik niet elke dag uitgenodigd door Rosa, dus ik ‘s avonds

in mijn nette vrijetijdskleding naar een plek met sfeer. Want dat is

het gerenoveerde monument van, voorheen Pette in Wormerveer,

waar nu woningbouwcorporatie Parteon gevestigd is. Mocht u nog

nooit in dit mooie pand zijn geweest, bedenk een smoes of verzin

een list, maar dit moet je gezien hebben.

Na de opening was er een lezing van Theo van der Voordt die,

samen met enige collega’s en studenten van de TU in Delft, een

boek over transformatie van kantoorgebouwen heeft geschreven.

In het boek komt ook een omschrijving voor van het pand ‘Maison

d’Essence’aan het Irene Vorrinkplein in Zaandam, dat van fabrieksgebouw

omgebouwd is tot woongebouw.

Na de lezing en de pauze werd het woord genomen door een heel

aardige grote mijnheer met een witte coltrui aan. Hij stelde zich

niet voor, waarschijnlijk omdat hij dacht dat iedereen hem kende.

Ik dus niet en diegenen die de panelleden het woord gaf ook niet.

Men mocht vragen stellen, maar moest wel de naam noemen.

Ik zat daar om eens inhoudelijk met elkaar over de leegstaande

gebouwen in de Zaanstreek te spreken. Al heel snel ging de discussie

over alles en nog wat, maar niet over het onderwerp van de

avond. Overigens logisch als je op zoek bent naar betaalbare woonruimte.

Ik wilde mij niet in deze politieke discussie mengen, maar

toen zei de gespreksleider dat hij toch even het woord wilde geven

aan een expert op het gebied van bedrijfsmatig onroerend goed.

Hij vroeg mij of ‘mijnheer Van Velzen’ iets wilde zeggen. Nu voelde

ik mij natuurlijk gevleid, omdat ik met mijn voorganger werd verward.

Maar ik lijk helemaal niet op hem. Weet u wie er wel op de

heer Van Velzen lijkt? Inderdaad notaris Vanderveen. Kortgeleden

stonden ze naast elkaar en kwam er weer zo’n goed ingevoerde

Zaankanter aanlopen die, ”dag mijnheer Van Velzen” zei tegen

notaris Vanderveen. Ook een soort transformatie dus, maar dan

van mensen!

Maar goed, ik kreeg het woord meerdere malen en heb kunnen

zeggen, dat ik vind dat het niet altijd over politiek hoeft te gaan.

Het gemopper op de lokale overheid moet nu eindelijk eens over

zijn. Het probleem ‘leegstand’ in de schoenen van de gemeente

schuiven is wat al te gemakkelijk. Ik heb voorgesteld eigen initiatief

te ontplooien. Ik doe mee en u hoort van nog mij hoe dit verder

allemaal gaat.

Zaanbusiness business.nl

39


Zaanbusiness business.nl

40

Thema

MANAGEMENT

Een aardige

manager hoeft niet

de beste te zijn

Veel tijd besteden aan populariteit onder het personeel

kan voor managers slecht uitpakken. Het

opbouwen van een band met de medewerkers

brengt de productiviteit en prestaties namelijk in

gevaar, zo blijkt uit onderzoek. Onderzocht werden

de waarden van de leidinggevenden en de

invloed daarvan op de teamprestaties bij twintig

managementteams van 500 bedrijven.

Teams, waarin de leden van elkaar afhankelijk

zijn, blijken effectiever te presteren. Maar teams

die bestaan uit een verzameling individuen presteren

aanzienlijk minder. De best scorende

managementteams zijn die welke veel waarde

hechten aan mensen en teamrelaties. Maar dan

op voorwaarde dat de managers zich niet teveel

in het team mengen. Managers die dat wel doen,

handelen vaak niet voortvarend. Om de teamprestaties

te optimaliseren moet een manager

zich steeds afvragen of zijn relatie met het team

de prestaties ten goede komt of niet.

Motiveren personeel

brengt geld in het laatje

Werkgevers zouden hun personeel beter moeten motiveren in

plaats van nieuw personeel te werven. Dit blijkt uit onderzoek.

Uitgaande van een voorzichtige schatting, zou een gemiddelde

organisatie met 1000 medewerkers jaarlijks ruim één miljoen euro

kunnen besparen, als deze werknemers gewoon tevreden zouden

zijn. En dan blijven alle andere positieve effecten, zoals een hogere

productiviteit en een hogere klanttevredenheid, nog buiten

beschouwing.

De afgelopen jaren is gebleken, dat werken aan de motivatie van

personeel loont, zowel bij het behouden van waardevolle mensen

als bij het aantrekken van nieuw personeel. Het blijkt, dat de vertrekintentie

van werknemers sterk samenhangt met de voldoening

die zij in hun werk vinden. Maar liefst 62,2 procent van de

ontevreden werknemers gaat actief op zoek naar een baan bij een

ander bedrijf. Omdat de economie weer herstellende is, durven

mensen weer te solliciteren. Liefst dertig procent van alle werknemers

geeft aan een andere baan te zoeken.


Geen nieuw

ontslagrecht

Er komt vooralsnog geen nieuwe ontslagrecht als het aan de nieuwe

regering ligt. Men wil eerst met werkgevers en vakbonden

overleggen over een mogelijke versoepeling. Versoepeling van het

ontslagrecht is een vurige wens van de werkgevers. Maar de SER,

waarin werkgevers en werknemers zijn vertegenwoordigd, slaagde

er niet in hierover overeenstemming te bereiken. Het nieuwe

kabinet wil dat werkgevers en bonden zelf met een voorstel

komen.

Managers weg

om laag salaris

Talentvolle medewerkers en ervaren bestuurders van beursgenoteerde

bedrijven dreigen over te stappen naar durfkapitalisten,

waar de beloningen veel hoger zijn. Bovendien is het afbreukrisico

kleiner, aldus verschillende beloningsexperts. Nederland loopt

teveel uit de pas met het buitenland en doet slechts mee in de

middenmoot. Dat is niet voldoende om goede mensen aan te

trekken en vast te houden. Juist Nederland is voor goede mensen

vaak afhankelijk van het buitenland.

Men denkt dat de komende twee jaar meer managers voor

bedrijven in durfkapitaal gaan werken. Die beginnen dan bij private

equity al met een aandelenpakket dat hoger is dan bij een

beursgenoteerd bedrijf. Daarbij is het risico wel hoger, maar de

verwachtingen ook. Hogere beloningen zijn een noodzaak volgens

de experts, want ‘als er talent afgaat en niet meer bij komt,

is er sprake van schaarste’. En dan moet er meer worden betaald.

Slecht nieuws is ook dat de ‘risicomijders’ achterblijven.

Nieuwe vormen

Arbeidsinspectie

Onlangs is de Arbeidsinspectie gestart met ‘nieuw inspecteren’.

Dat betekent dat er, bij een overtreding van de arbeidsomstandighedenwet,

wordt gekeken binnen welke context de overtreding

plaatsvindt. Als een bedrijf kan aantonen dat het serieus

omspringt met de arbeidsomstandigheden, maakt het een grotere

kans op het opheffen van een sanctie door de Arbeidsinspectie.

Deze nieuwe vorm van inspecteren vindt eerst plaats in de aardappelen-,

groente- en fruitsector, waarbij in totaal ruim 400

bedrijven bezocht worden. Er zal speciaal worden gelet op algemene

veiligheid, arbeidsbelasting en chemische veiligheid. De

inspecties duren tot 1 mei 2007.

Meer informatie:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Column

Raymond Gruijs

ARBO West BV

Belastbaarheidsmanagement (2)

Verzuim is gedrag. Iedereen gaat anders om met gezondheidsklachten

en maakt een keuze of dit tot wel of niet tot afwezigheid op het

werk zal leiden. Bij mensen met frequent verzuim is het interessant

om de oorzaak van het omgaan met problemen te analyseren en zo

bij de verklaring voor de lage verzuimdrempel te komen.

De steundriehoek: karakter-werk-privé

Ons karakter bepaalt ons gedrag. Door ons bewust te zijn van

effect van ons handelen kunnen we ons aanpassen, maar de kern

ligt toch vast. Ik noem als voorbeelden: behulpzaam, gedrevenheid,

perfectionistisch en naïef. Als er omstandigheden veranderen in de

werk- en of privé-situatie bepaalt ons karakter hoe we hier we mee

omgaan.

Voorbeelden uit de praktijk

H. is gescheiden en woont inmiddels samen met een nieuwe partner.

Hij heeft financiële problemen als gevolg van de te betalen alimentatie

en dubbele woonlasten. Er is geen stabiliteit in zijn privé-situatie.

Zijn partner werkt onregelmatig, zijn kinderen doen het niet

lekker op school en als hij thuis komt weet hij niet wat hem te wachten

staat. H. is timmerman. Hij trekt al 25 jaar op met dezelfde maat.

Zij voeren samen de projecten uit, rijden samen naar het werk en

hebben zo ook de gelegenheid problemen te delen. Zijn maat gaat

echter met de VUT. De werkgever grijpt deze gelegenheid aan om

een organisatiewijziging door te voeren. Door deze samenloop van

omstandigheden valt ook de zekerheid van ‘werk’ als steunpilaar

weg. H. valt letterlijk om. Hij heeft zich nu al drie keer ziek gemeld

met psychische klachten.

Mevrouw L. werkt als medewerkster binnendienst en ondersteunt de

accountmanagers. Haar uitdaging is om deze collega’s maximaal te

faciliteren, zodat zij hun werk goed kunnen doen en goede omzetten

kunnen genereren. Zij zegt nooit nee en blijft langer om er voor te

zorgen dat er geen achterstanden zijn. Zij wil geen mopperende

accountmanagers aan de lijn. Het kost haar wel steeds meer moeite

en na lang dubben gaat ze eindelijk naar haar leidinggevende. Zij

vindt dat ze faalt en ‘trekt’ het niet meer. Haar leidinggevende is echter

onervaren en geeft leiding aan zes dames van 30-plus. Hij heeft

alle begrip en een luisterend oor, maar biedt geen concrete oplossing.

De pijler ‘werk’ begint langzaam weg te glijden. Mevrouw L.

heeft drie jaar geleden een auto-ongeluk gehad. Na een lange revalidatieperiode

is ze nu anderhalf jaar klachtenvrij. Ze is net getrouwd

met een zeer zorgzame echtgenoot. De stabiliteit ‘privé’ verandert

echter door een overlijdensgeval. Na twee weken nemen de klachten

van haar nek weer toe. Mevrouw L. meldt zich ziek.

In beide gevallen kan hervatting alleen plaatsvinden als er maatregelen

worden genomen in de werk- en/of privé-situatie. Door het

herstellen van de stabiliteit kan men de gezondheidsklachten dragen

en zal men verder herstellen terwijl men werkt. Men moet zich

wel realiseren dat (logische) veranderingen in de organisatie en vormen

van leiderschap de laatste zet kunnen zijn om iemand te doen

omvallen. Het gaat niet om het moment an sich, maar om het totale

beeld. Herstellen van de stabiliteit kan snel door de juiste waardering

en aandacht te geven, begrip te hebben en aanpassingen te

doen. Ken de mensen en probeer oog en oor te hebben voor signalen

van dreigende overbelasting of veranderingen. Een omgevallen medewerker

weer op de been te krijgen kost veel tijd en energie. Er zijn

reële klachten die het gedrag legaliseren. Voorkom langdurig uitval

en maak het probleem bespreekbaar.

Zaanbusiness business.nl

41


Zaanbusiness.nl

42

Circa 100 ondernemers verlaten geïnspireerd de zaal

MKB ZAANSTREEK ORGANISEERT

Een volle zaal met aandachtige ondernemers MKB Zaanstreek voorzitter Frans van Rooij, opent de avond met een

gloedvol betoog over de importantie van MKB Zaanstreek

Ook raadsleden en andere wethouders waren in de zaal Age Fluitman, vice voorzitter van de KvK ging dieper in op de rol die de

Kamer kan spelen in de economische versterking van de streek

Rene Boender kreeg de zaal regelmatig aan het lachen met treffende

voorbeelden

De voorzitter sloot de succesvolle avond af, waarna er levendig werd

genetwerkt


EEN INSPIREREND CONGRES

Wethouder Ecoomische Zaken van Zaanstad, Hans Luiten, beloofde in

april de eerste vergadering van de vernieuwde Zaans Econmische Raad

Een sfeerimpressie

De zaal kon vragen stellen aan de sprekers Rene Boender, brandbooster, beloofde een inspirerende

avond en dat werd het

Woensdag 20 februari jl. hield MKB-Zaanstreek een congres in

‘Het Wapen van Assendelft’ met als motto ‘De wereld verandert,

verandert MKB-Zaanstreek ook?’ Na een welkomstwoord van

voorzitter Frans van Rooij hield wethouder Hans Luiten een vlammend

betoog over economische ontwikkelingen in de Zaanstreek

en over de rol van Gemeente Zaanstad en MKB-Zaanstreek daarin.

Zaanstad is verdeeld over 19 wijken, met elk een ambtelijk wijkmanager.

MKB-Zaanstreek sluit daarbij aan met eveneens 19 contactpersonen

vanuit het MKB. Daardoor kunnen ondernemingen

en de gemeente via korte lijnen overleggen over zaken als wegopbrekingen

en andere (noodzakelijke) hinder die kan leiden tot

beperkingen voor ondernemers. Een goed voorbeeld van de toenemende

samenwerking tussen Zaanstad en MKB-Zaanstreek.

Vervolgens kwam Age Fluitman, vice-voorzitter KvK Amsterdam

aan het woord. Hij schetste een beeld van de werkzaamheden en

de toegevoegde waarde van de KvK voor het bedrijfsleven. Verder

sprak hij de wens uit, dat MKB-Zaanstreek en de afgevaardigde

van de Zaanstreek naar het KvK-bestuur goed moeten overleggen.

Niet zo moeilijk als men weet, dat voormalig ondernemer Jaap

Zwart in beide besturen zit. Kortere lijnen kunnen haast niet.

Het congres werd afgesloten met een sprankelend verhaal van

René Boender van Great Opportunities. Zijn bedrijf stond aan de

wieg van vele nieuwe productideeën voor Martini, Coca Cola,

Nestlé en Goodyear etc. In een humoristisch betoog, gelardeerd

met prachtige voorbeelden (reclamefilmpjes) benadrukte hij dat

ondernemers een positieve uitstraling moeten tonen naar hun

klanten. Weg met droevige gezichten. Lach! En vooral behandel

klanten volwaardig, doe aan goede marketing en verleen uitstekende

after salesservice. De ruim honderd aanwezige MKB’ers

klapten hun handen stuk na afloop van de voordracht.

Meer informatie? www.mkbzaanstreek.nl

Zaanbusiness.nl

43


Zaanbusiness.nl

44

Scannen

KORT & ZAKELIJK

Vos Repro introduceert unieke printer

De Zaanse digitale drukkerij Vos Repro introduceert onder de

naam Vos 3D Printing & Rapid Prototyping een unieke printer,

die op basis van een driedimensionale tekening elk ontwerp letterlijk

kan maken. Een maquette van een woning bijvoorbeeld.

Maar ook een proefmodel van een product of een forensische

reconstructie is mogelijk. “Met dit apparaat kunnen we snel,

goedkoop en in kleur, een prototype van elk ontwerp maken”,

aldus Jelle Zweers, directeur van zowel Vos Repro als Vos 3D

Printing & Rapid Prototyping te Wormerveer.

Het familiebedrijf is één van de eerste digitale drukkerijen in

Nederland die het apparaat op commerciële basis inzetten. De

3D kleurenprinter, van het Amerikaanse bedrijf Z Corporation,

bouwt met aardappelmeel en lijm modellen op. Laagje voor

laagje ontstaat het ontwerp dat driedimensionaal is getekend

in een speciaal 3D-tekenprogramma zoals AutoCad. Het ongebruikte

zetmeel wordt verwijderd en vervolgens wordt het

model verstevigd met lijm of kunsthars. Een proces dat alles bij

elkaar binnen een dag gereed is.

Meer informatie: www.vos3dprinting.nl.

Stichting De Consularis nu

actief in Zaanstreek-Waterland

Zo’n drie jaar geleden werd de Stichting De Consularis opgericht,

een samenwerkingsverband van oud-ondernemers en exmanagers.

Deze stichting heeft als doel de grote expertise, waarover

de leden beschikken, in te zetten bij DGA’s en ondernemers

die behoefte hebben aan een klankbord. Men gaat dus niet op de

stoel van de ondernemer zitten, maar kijkt met hem mee of de

organisatie goed functioneert. De stichtingsleden, Consularissen

genoemd, kunnen een richting aangeven waardoor een bedrijf

beter presteert. Daarnaast worden er workshops gegeven op het

gebied van Ondernemend Management en Bedrijfsopvolging. Dat

laatste onder de naam ‘Succession’. Een aantal van deze workshops

zijn al gehouden, waaronder bij Rabobank Hoorn. Op 23 maart

volgt er één bij ING Hoorn. Landelijk zijn er uitstekende contacten

met grote banken, accountantskantoren en MKB-Nederland.

Namens de Stichting De Consularis is Bert Bleeker, oud-ondernemer

en oud-manager, actief in de regio Zaanstreek-Waterland, één

Toepassing

3D visualisering is uitermate geschikt voor bijvoorbeeld architecten.

Waar maquettebouw een tijdrovend en kostbaar proces

is, kan de printer in korte tijd meerdere ontwerpen maken op

schaalmodel. Het biedt de mogelijkheid om concepten te beoordelen

en te presenteren. Variaties van een ontwerp kunnen

gedetailleerd en in kleur worden geproduceerd. Jelle Zweers:

“Een fabrikant weet nu van tevoren al of een ontwerp ook echt

klopt en werkt. Je loopt zo geen risico’s en dat kan veel geld

besparen, oftewel Rapid Prototyping tegen lage kosten”.

Ook voor de medische wetenschap is het apparaat uitermate

nuttig. Ziekenhuizen kunnen een 3D model van een MRI-scan

laten maken voordat ze echt gaan operen. Op wetenschappelijk

gebied worden de technische mogelijkheden ingezet door de

Universiteit van Leiden die het gebruikt voor de visualisatie van

cellen. Maar ook op forensisch gebied biedt de printer een

waardevolle bijdrage. Zo kan op basis van een tekening bijvoorbeeld

een hoofd worden gereconstrueerd.

van de 25 regio’s.“Wij willen graag bedrijven helpen beter te presteren”,

aldus Bert Bleeker. “Om met hen in contact te komen

bezoek ik veel ondernemersbijeenkomsten. Enige tijd geleden is

onze stichting gepresenteerd in De Corner. Ook zijn er intussen

contacten gelegd bij Rabobank Zaanstreek en bij ABN AMRO. Die

vinden het een positief initiatief en een mooi concept”. Banken,

advocaatkantoren en accountants weten natuurlijk heel snel als

het bij een bedrijf wat minder gaat. “Wij hopen dat zij dan op een

generalist wijzen, een Consularis die gepokt en gemazeld is in

organisaties en bedrijven”. Consularissen zijn geen commissarissen

of geld verslindende adviseurs. Ze staan onafhankelijk in het

leven en kunnen daardoor ook vrijelijk en ongebonden adviezen

geven. “We willen ons ook graag profileren bij het MKB en ik ben

dan ook erg blij dat we goede contacten hebben met MKB-

Zaanstreek. Deze contacten hebben er al toe geleid, dat wij dienstverlener

zijn geworden bij het pilotproject BedrijfPlusThuis, een

prima initiatief van de gemeente Zaanstad en MKB-Zaanstreek.

Ondernemers krijgen in dat project subsidie om expertise in te

huren”, aldus Consularis Bert Bleeker.

Meer informatie: www.consularis.nl


Film gemeente

Zaanstad over werkzaamheden

Inverdan

Na jaren van plannen maken wordt er dit jaar een echte start

gemaakt met de realisering van het project Inverdan. Met

Inverdan krijgt Zaanstad een dynamisch en aantrekkelijk stadshart.

Wethouder Hans Luiten legt in een kort filmpje uit wat

Zaanstedelingen in de deze tijd van breken en bouwen kunnen

verwachten. In de reportage zijn ook reacties van winkelend

publiek in het centrum van Zaandam opgenomen.

Men kan het filmpje bekijken via:

mms://media4.hosting.nob.nl/wrm/inverdan.wmv

Wie wil weten hoe Inverdan er straks uit komt te zien, mag dit

filmpje niet missen. Meepraten over de inrichting van de

Gedempte Gracht kan ook.

Meer informatie op www.zaanstad.nl/inverdan

Two-Do Design verhuist

naar Chocoladefabriek

Na dertig jaar gevestigd te zijn aan de Wandelweg in Wormerveer

is Two-Do Design begin maart naar de Zaanse Chocoladefabriek

aan de Westzijde in Zaandam verhuisd. Gelijktijdig draagt eigenaar

Theo Emmerig de leiding van Two-Do over aan zijn zoon en

dochter, Barry en Bonny Emmerig. Vanuit de nieuwe vestiging en

met de nieuwe bedrijfsleiding zal de dienstverlening van Two-Do

vooralsnog niet veranderen. Wel zijn er plannen om in de toekomst

stapsgewijs uit te breiden. Theo Emmerig blijft voorlopig

nog bij Two-Do betrokken.

Two-Do Design levert een uitgebreid pakket reclamediensten en

producten aan bedrijven en instellingen binnen de Zaanstreek en

daarbuiten. Deze activiteiten worden in de nieuwe bedrijfsstructuur

ondergebracht in twee hoofdgroepen: Corporate Identity en

Packaging Design. Daarmee sluit Two-Do aan bij de trend in het

vakgebied: steeds verdere specialisatie.

Two-Do blijft klanten desgewenst totaalpakketten leveren, van

eerste idee tot eindproduct. Maar in toenemende mate wordt

daarbij voor de uitvoering en uitwerking gebruik gemaakt van

deskundigen uit verschillende disciplines. Two-Do verzorgt dan de

conceptvoorstellen en ontwerpen en voert voorts de regie en

organisatie over het uitvoerende werk van specialisten zoals

stand- en websitebouwers, drukkerijen etc. Vanzelfsprekend blijft

het ook mogelijk Two-Do in te schakelen voor deelopdrachten,

zoals conceptontwikkeling en/of het ontwerpen van bijvoorbeeld

grafische producten en stands.

Reisbureau Touring

geeft reischeques weg

Reisbureau Touring heeft onlangs een lopende actie afgesloten.

Mensen die voor 31 januari 2007 een reis boekten, maakten kans

op een reischeque van Holland International en OAD. Daardoor

maakten klanten een kans op een reductie op de reissom. Dit is

bovenop de korting, die de reisorganisaties zelf geven op het

vroeg boeken van een vakantie.

Onderstaand een overzicht van de gelukkige prijswinnaars, met

daarbij via welk filiaal van Reisbureau Touring ze geboekt hadden.

Koog aan de Zaan:

Cheque 200,- • Holland International

Familie Bos uit Krommenie

Cheque 200,- • Holland International

Familie Zon uit Zaandijk

Cheque 200,- • OAD

Familie De Vries uit Koog aan de Zaan

Cheque 200,- • OAD

Familie Meulenkamp uit Koog aan de Zaan

Wormerveer:

Cheque 200,- • OAD

Familie Van der Laan uit Wormerveer

Cheque 200,- • Holland International

Familie Fritz uit Wormerveer

Zaandam:

Cheque 200,- • OAD

Familie van Uden uit Zaandam

Cheque 200,- • OAD

Familie Van der Breggen uit Zaandam

Cheque 200,- • Holland International

Familie Remelink uit Zaandam

Cheque 200,- • Holland International

Familie Schouten uit Oostzaan

Totaal werd aan reischeques een bedrag van 2000 euro uitgekeerd.

Toch mooi meegenomen als je op reis gaat.

Reisbureau Touring is, naar eigen zeggen, al meer dan 45 jaar het

meest vertrouwde reisbureau van de regio. De klant kan rekenen

op een deskundig reisadvies door adviseurs die vrijwel altijd uit

eigen ervaring spreken. Touring is niet gebonden aan een reisorganisatie

of reisbureauketen en is totaal zelfstandig en onafhankelijk.

Meer informatie www.reisbureautouring.nl

Zaanbusiness.nl

45


Zaan Zaanbusiness business.nl

46

Genieten

door Boudewijn Besteman,

Lid associatie van wijndocenten

SYRAH

De vroegere hoofdstad Shiraz was een belangrijk mystiek

Islamitisch centrum van het middeleeuwse Perzië. Deze oude wijnstad

is de naamgever van een van de belangrijkste wijndruiven: de

Syrah. Waarschijnlijk zijn het de Phoeniciërs die deze druif al 2500

jaar geleden uit Shiraz meenemen en plantten in het Rhônedal. De

druif heeft zich van hieruit over heel Zuid-Frankrijk verspreid en is

momenteel op de hele wereld terug te vinden.

In de tijd, zo rond het jaar 1100, dat de Pauselijke Inquisitie op barbaarse

wijze optrad tegen de vrijdenkende leenheren in de Franse

Midi, de Languedoc, ontwikkelde de Islamitische cultuur zich tot een

zeer hoog niveau. Astrologen, wiskundigen, schilders, schrijvers en

dichters gaven de toon aan. De 13de eeuwse Soefi, Korankenner en

filosoof Muhammad Hafez-e Shiraz was zo’n beroemde dichter en

overigens ook liefhebber van jongelingen. Zijn religieuze gedichten

zitten vol metaforen en zijn voor meerdere uitleg vatbaar. De religieuze

betekenis van wijn is de staat van bewustzijn, zijn geliefde is

God, de kelk is zijn hart.

Wijndrager, verblijdt mijn kelk met wijn, gezwind!

O minstreel, breng me het lot, mij goed gezind.

Het aangezicht van mijn Geliefde flonkert in mijn kelk,

Je kunt haast niet bevatten waarom ik de wijn omhels.

Eeuwig leeft hij wiens hart voor de Liefde is ontwaakt

Zo zullen de Eeuwigheidsboeken mijn balans hebben opgemaakt

Dat een oude Perzische stad de bron is van een grote wijncultuur in

Europa is nu nauwelijks voor te stellen. De Syrahdruif levert in het

zuidelijke Rhônegebied zachte wijnen. Châteauneuf du Pape,

Vaqueyras, Gigondas zijn hier voorbeelden van.

Het zijn mooie houdbare wijnen, fruitig, vol geur en met de smaak

van laurier en specerijen. Deze rode wijnen zijn bij uitstek begeleiders

van wildgerechten. Australië is specialist in het maken van wijn

van de druif Syrah of Shiraz. In tegenstelling tot de verfijnde zachte

Rhônewijn, wordt hier een stevige aromatische robuuste wijn

gemaakt. Een mooie rijpe wijn van de Syrah is als fluweel en is voortreffelijk

om een avond mee door te komen bij de open haard met

een boek en met goed gezelschap.

De Islamitische dichter Omar Khayam (11de eeuw) laat dit zo weten:

Wijn en een vrolijk wezen zijn mijn wet;

mijn godsdienst, dat ik op geen godsdienst let;

de wereld is mijn bruid; wat wil ze als gift?

‘op uw blij hart heb ik mijn zin gezet.'

(Uit Kwatrijnen van Omar Khayam Vertaald door J.H. Leopold - 1926)


www.de-corner.nl

info@de-corner.nl

Zaanse Ondernemers

Sociëteit ‘De Corner’

het netwerk voor bestuurlijk

en ondernemend Zaanstreek

Vanzelfsprekend bent u geïnteresseerd in netwerken.

Natuurlijk vindt u het belangrijk uw onderneming uit te

dragen. Wat is er dan niet mooier als die mogelijkheid

geboden wordt. ‘Netwerken’ doet de sociëteit al geruime tijd,

vanaf 1984 om precies te zijn.

Kenmerkend voor de bijeenkomsten: op donderdagmiddag

vanaf 17.00 uur koffiehalfuurtje, inleidingen, discussie met de

zaal en het ‘hapje’ eten na afloop. Inhoud en gezelligheid

staan daarbij centraal.

Iedere bijeenkomst verheugen wij ons weer op een grote

opkomst. In de programmering streven wij naar actuele

onderwerpen. De kwaliteit van de inhoud van de inleiding

enerzijds en die van de inleider(s) anderzijds is daarbij van

groot belang. Kortom ‘De Corner’ blijkt het trefpunt van

vrienden en goede relaties.

Vanzelfsprekend wilt u daar deelgenoot aan zijn, dat

stellen wij dan ook zeer op prijs.

U kunt heel makkelijk via de digitale snelweg lid worden!

Ga naar www.de-corner.nl en klik op ‘lidmaatschap’.

Tevens vindt u hier overige informatie over ‘De Corner’.

Tot ziens in De Corner!

Word nu lid

van ‘De Corner’

De contributie bedraagt € 140,- ex. BTW per programmajaar.

Bovendien ontvangt u gratis * een exemplaar van ‘Zaanse

Zomer’, nu al het meest begeerde boek over de Zaanstreek.

Denkt u wel eens echt na over de streek waar u woont en/of

werkt? De Zaanstreek? En welk beeld hebben de mensen die

hier niet wonen of werken van onze streek? Zijn wij ons eigenlijk

wel bewust van het unieke karakter van een stad met

dorpskernen? De Zaanstreek is een plek met een onderscheidende

cultuur, veel ruimte en veel plaats voor creativiteit.

‘Groos’ zouden we zeggen; iets om trots op te zijn

* deze actie is geldig tot 31 december 2007 of zolang de voorraad strekt.

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN

donderdag 19 april 2007

- Forbo en innovatie

donderdag 31 mei 2007

- Varen met partyschip De Ameland

1984 - 2007 ‘Het Zaanse netwerk door de eeuwen heen’

Zaanbusiness.nl

47


...Zaanse

business

nodig?

Wij zorgen voor die pakkende campagne, die (nieuwe) huisstijl, de juiste persbenadering, een perfecte website

PR in dit magazine of die mooie brochure. Zodat uw bedrijf opvalt, er boven uitsteekt, uitnodigt om zaken te doen.

Contact? www.indevingers.nl

Dorpsstraat 1068a, 1566 JM Assendelft T (075) 642 81 14 E info@indevingers.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!