Continuous auditing en de (veranderde) rol van de IAD ... - Lime Tree

limetree.research.nl

Continuous auditing en de (veranderde) rol van de IAD ... - Lime Tree

Continuous auditing en de kredietcrisis

Continuous auditing, een onderwerp dat

op de agenda van vele auditdiensten staat.

Een onderwerp dat tegelijkertijd ook veel

vragen oproept. Wat is het nu eigenlijk, is

het hetzelfde als continuous monitoring

en continuous assurance? Kunnen wij er

als auditdienst wat mee en zo ja, hoe dan?

Betekent dit dat we voortaan rapporteren

in een ‘realtime’-omgeving op basis van

analyse van alle relevante gegevens uit

een database in plaats van op basis van

een beperkte steekproef? Is dit droom of

werkelijkheid?

In dit nummer wordt vanuit verschillende

invalshoeken op dit onderwerp ingegaan.

Niet alleen komen diverse definities en

tools aan de orde, maar ook de wijze van

implementatie en uiteraard de rol van de

auditor ten aanzien van dit onderwerp.

Kortom, een onderwerp waar verschillende

opvattingen over bestaan en waar binnen

organisaties op verschillende manieren

invulling aan wordt gegeven.

Ronald Jansen voorzitter

Reinier Kamstra

Een onderwerp dat mogelijk nog hoger op

de agenda staat, is uiteraard de kredietcrisis.

Welke rol vervulden de auditors in dit

kader? Of, misschien beter gezegd, welke

rol hadden de auditors moeten vervullen?

Of, een andere veel gehoorde opmerking

in het licht van de kredietcrisis: waar

waren de auditors en waarom is het zo stil

in auditland? Kan de conclusie worden

getrokken dat zowel externe als interne

auditors onvoldoende kennis hadden van

de ingewikkelde financiële producten die

onderwerp waren van de audits? De

columns in dit nummer gaan hierop in.

Naast deze thema-artikelen treft u uiteraard

nog vele andere artikelen over onderwerpen

die ons als auditor in de dagelijkse praktijk

bezighouden.

Wij wensen u veel leesplezier en al het

beste voor het nieuwe jaar!

De redactie van Audit Magazine

Ronald de Ruiter

Karin Laker

Laszlo Nagy

Jolanda Breedveld

AUDIT magazine

van de redactie

nummer 5 december 2008

Rick Mulders

Dennis Stabel

3

Similar magazines