01.01.2013 Views

Homecast HS9000 CICD TWIN PVR - CabSat Forum

Homecast HS9000 CICD TWIN PVR - CabSat Forum

Homecast HS9000 CICD TWIN PVR - CabSat Forum

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Homecast</strong> <strong>HS9000</strong> <strong>CICD</strong> <strong>TWIN</strong> <strong>PVR</strong><br />

Digitale HDTV satellietontvanger<br />

Gebruikershandleiding<br />

HD<br />

UPSCALING<br />

USB<br />

<strong>TWIN</strong><br />

<strong>PVR</strong><br />

UNICABLE<br />

TECHNOLOGY<br />

7DAY<br />

TV GUIDE<br />

2 JAAR<br />

GARANTIE


Introductie<br />

Beste Klant,<br />

Gefeliciteerd met uw aankoop en dank u voor het kiezen van een <strong>Homecast</strong> product.<br />

Gelieve de handleiding goed door te lezen alvorens het product in gebruik te nemen. Met deze handleiding<br />

proberen wij u wegwijs te maken met uw nieuwe ontvanger. Alleen dan kunt u optimaal gebruik maken van<br />

alle functies en kunt u het apparaat veilig gebruiken.<br />

Voor verdere support kunt u de officiele <strong>Homecast</strong> Benelux website en forum raadplegen:<br />

www.myhomecast.nl<br />

<strong>Homecast</strong> Benelux<br />

Kopenhagenstraat 2<br />

9723 BB Groningen<br />

Tel : 0031 (0)505793213<br />

Fax: 0031 (0)505793214<br />

Wij wensen u veel kijkplezier met uw nieuwe ontvanger.<br />

Uw <strong>Homecast</strong> Team!<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 1 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


Hoofdstuk indeling<br />

1 Voordat u begint .................................................................................................................. ……….4<br />

1.1 Veiligheids voorschriften...............................................................................................................4<br />

1.2 Recycling .....................................................................................................................................8<br />

1.3 Inhoud van de doos........................................................................................................................<br />

2 Bediening en Funkties.....................................................................................................................9<br />

2.1 Vooraanzicht................................................................................................................................9<br />

2.2 VFD display .................................................................................................................................9<br />

2.3 Achteraanzicht ...........................................................................................................................10<br />

2.4 Afstandsbediening....................................................................................................................111<br />

3 Connecties ...................................................................................................................................143<br />

3.1 Aansluiten op een TV en Video recorder ....................................................................................13<br />

3.2 Aansluiten op de satellietschotel.................................................................................................17<br />

3.3 Aansluiten op externe USB apparaten........................................................................................19<br />

3.4 De receiver aansluiten op de PC ................................................................................................19<br />

4 Menu Structuur ..............................................................................................................................20<br />

4.1 Het Menu ...................................................................................................................................20<br />

4.2 Hulp bij het menu .......................................................................................................................20<br />

4.3 Menu structuur ...........................................................................................................................21<br />

5 De Satellietontvanger instellen .....................................................................................................22<br />

5.1 Eerste Installatie – Fastscan Optie .............................................................................................23<br />

5.2 Menu Installatie..........................................................................................................................27<br />

5.2.1 Schotel ..............................................................................................................................27<br />

5.2.2 Auto Scan..........................................................................................................................34<br />

5.2.3 Handmatige Scan ..............................................................................................................35<br />

5.2.4 Handmatige input voor PID ................................................................................................36<br />

5.2.5 Transponder Edit ...............................................................................................................37<br />

5.3 Menu Optie ................................................................................................................................38<br />

5.3.1 TV- Output.........................................................................................................................38<br />

5.3.2 Talen .................................................................................................................................39<br />

5.3.3 Tijdsinstellingen .................................................................................................................39<br />

5.3.4 Kinder................................................................................................................................40<br />

5.3.5 Wachtwoord vergeten ........................................................................................................40<br />

5.3.6 OSD Display......................................................................................................................41<br />

5.4 Kanalen Menu............................................................................................................................42<br />

5.4.1 Sorteren.............................................................................................................................42<br />

5.4.2 Reserveren........................................................................................................................43<br />

5.4.3 Wissen ..............................................................................................................................44<br />

5.5 Geavanceerde Menu..................................................................................................................45<br />

5.5.1 Fabrieksinstellingen ...........................................................................................................46<br />

5.5.2 OTA...................................................................................................................................46<br />

5.5.3 Kanalen uploaden..............................................................................................................47<br />

5.5.4 Software (S/W) Upload ......................................................................................................47<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 2 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


Table of Contents<br />

5.5.5 USB Transfer.....................................................................................................................48<br />

5.6 Menu Status...............................................................................................................................49<br />

5.6.1 Informatie ..........................................................................................................................49<br />

5.6.2 CI Slot.................................................................................................................................... 49<br />

5.7 Menu <strong>PVR</strong> .................................................................................................................................50<br />

5.7.1 Opname (Record) Instellingen............................................................................................50<br />

5.7.2 HDD Informatie..................................................................................................................51<br />

5.7.3 Formateer HDD .................................................................................................................51<br />

6 Standaard handelingen .................................................................................................................52<br />

6.1 Informatie window ......................................................................................................................52<br />

6.2 Wisselen TV en Radio zenders...................................................................................................53<br />

6.3 Menu lijst voor TV en Radio zenders ..........................................................................................53<br />

6.3.1 Kanalen bekijken ...............................................................................................................54<br />

6.3.2 Kanalen wissen..................................................................................................................55<br />

6.3.3 Kanalen verplaatsen ..........................................................................................................55<br />

6.3.4 Kanalen of favoriet lijsten hernoemen.................................................................................56<br />

6.3.5 Kanalen blokkeren .............................................................................................................57<br />

6.3.6 Favoriet lijsten instellen......................................................................................................57<br />

6.4 Menu Opties...............................................................................................................................58<br />

6.4.1 Audio.................................................................................................................................58<br />

6.4.2 Teletekst............................................................................................................................58<br />

6.4.3 Ondertiteling (subtitle)........................................................................................................58<br />

6.4.4 Multifeed............................................................................................................................59<br />

6.5 A/V+...........................................................................................................................................59<br />

6.5.1 Audio Mode .......................................................................................................................59<br />

6.5.2 Video Mode .......................................................................................................................59<br />

6.6 Favoriet kanalenlijsten................................................................................................................60<br />

6.7 A-Z sorteren...............................................................................................................................60<br />

6.8 EPG (Electronische programma gids).........................................................................................61<br />

6.9 Personal Video Recorder ...........................................................................................................62<br />

7 Film en Beeld .................................................................................................................................65<br />

7.1 Bestandenlijst en afspeelfunctie .................................................................................................65<br />

7.2 Foto album.................................................................................................................................69<br />

8 Film editeren of knippen................................................................................................................70<br />

8.1 Bewerk en knip functie ...............................................................................................................70<br />

9 Setup afstandsbediening voor TV.................................................................................................71<br />

9.1 Universele afstandsbediening.....................................................................................................71<br />

10 Technische informatie...................................................................................................................80<br />

10.1 Eigenschappen van de satellietontvanger...................................................................................80<br />

10.2 Technische Specificaties ............................................................................................................81<br />

10.3 Belangrijke begrippen.................................................................................................................82<br />

10.4 Problemen en oorzaken..............................................................................................................83<br />

10.5 CE Verklaring.............................................................................................................................84<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 3 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


1. Voordat u begint.<br />

1.1 Veiligheidsvoorschriften<br />

Lees zorgvuldig dit handboek en zorg ervoor dat u de verstrekte informatie begrijpt. Voor uw<br />

veiligheid dient u te controleren wat elke handeling voor gevolg kan hebben.<br />

Waarschuwingen, Voorzichtigheid, en Nota’s<br />

LET EXTRA OP!: Door de gehele handleiding staan speciale tekens en logo’s. Deze wijzen erop dat het om een<br />

gevaarlijke situatie gaat.<br />

Opgepast<br />

Wijst op een belangrijke situatie. Als het niet vermeden wordt,<br />

Is er kans op beschadigingen van onderdelen van het apparaat of het<br />

apparaat zelf.<br />

Waarschuwing<br />

Wijst op een gevaarlijke situatie. Als het niet vermeden wordt, is er kans<br />

op serieuze verwondingen.<br />

i-Melding<br />

Wijst op extra informatie. Hiermee wordt de gebruiker er bewust van<br />

gemaakt dat er belangrijke informatie is. Hierdoor kan het apparaat op<br />

de juiste manier gebruikt worden.<br />

Reparatie dient alleen te geschieden bij de officiele<br />

<strong>Homecast</strong> Service Center van <strong>Homecast</strong> Benelux.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 4 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


1. Voordat 1. Voordat u begint. u begint.<br />

Veiligheids Informatie<br />

Deze digitale satelliet ontvanger is via de internationale veiligheids standaarden vervaardigd. Leest u aub de<br />

veiligheidsvoorschriften goed door.<br />

Veiligheidsinstructies en Voorzorgsmaatregelen.<br />

Plaats geen zware voorwerpen op de receiver en plaats geen<br />

voorwerpen op de ventilatie gleuven.<br />

(Ventilatie gleuven blokkeren kan brand veroorzaken.)<br />

Hoge risico voor brand of elektronische schokken!<br />

Vermijdt het schrobben van de oppervlakte van de receiver met<br />

Benzeen of vluchtige benzine. Dit kan de kleur van de receiver<br />

aantasten.<br />

Haal het netsnoer uit de stopcontact bij onweer of als u het apparaat<br />

voor een langere periode niet meer gaat gebruiken.<br />

Hoge risico voor brand of elektronische schokken!<br />

Vermijdt het laten vallen en beschadigen van de afstandbediening.<br />

Als er rook of een brandende geur is, Zet de receiver uit en haal<br />

meteen alle connectoren van de receiver af. Neem contact op met Uw<br />

dealer voor advies of reparatie van uw receiver.<br />

Hoge risico voor brand!<br />

Vermijdt de satellietontvanger te plaatsen op een gladde of ongelijke /<br />

hellingachtige oppervlakte.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 5 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


1. Voordat u begint.<br />

Vermijdt water bij en in de buurt van de receiver.<br />

Hoge risico voor brand of elektronische schokken!<br />

Zorg ervoor dat de receiver niet onder de stof zit. Stof en/of metalen<br />

voorwerpen in de receiver kan brand en elektrische schokken<br />

veroorzaken.<br />

Hoge risico voor brand of elektronische schokken!<br />

Vermijd het openen en sluiten van de kap van de receiver. Schroef de<br />

receiver niet open.<br />

Hoge risico voor elektronische schokken!<br />

Trek de stroomkabel nooit hardhandig uit het stopcontact. Verplaats<br />

het apparaat niet als de stroomkabel aangesloten zit.<br />

Hoge risico voor elektronische schokken!<br />

Hou voldoende ruimte tussen magnetische voorwerpen en audio<br />

speakers.<br />

Hoge risico voor elektronische schokken!<br />

Plaats de receiver in een goed geventileerde ruimte en uit direct<br />

zonlicht en vochtige plaatsen.<br />

Hoge risico voor brand of elektronische schokken!<br />

Vermijd plaatsen waar de temperatuur boven de 30°C en onder de 5°C<br />

is.<br />

Hoge risico voor brand of elektronische schokken!<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 6 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


1. Voordat u begint.<br />

Plaats de satellietontvangers niet onder direct zonlicht of bij hoge<br />

vochtigheid.<br />

Zorgt u ervoor dat het apparaat van boven goed moet kunnen<br />

ventileren en geen ander apparatuur op het de satellietontvangers<br />

geplaatst wordt.<br />

Hoge risico voor elektronische schokken!<br />

Als u de ontvanger van een koude plaats naar een warme plaatst<br />

verhuist dient u eerst 2 uur te wachten voordat u de ontvanger weer<br />

aandoet.<br />

Als u dit niet doet kan gecondenseerd vocht kortsluiting veroorzaken.<br />

Hoge risico voor elektronische schokken!<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 7 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


1. Voordat u begint.<br />

1.2 Recycling<br />

1.3 Inhoud Doos<br />

- Handleiding<br />

- Afstandsbediening<br />

- Batterijen (2x AAA 1,5V)<br />

- HDMI - kabel<br />

- Doorlus kabeltje<br />

- YUV – kabel<br />

- Software CD-rom DVR Studio-Light<br />

Dit apparaat (Satelliet ontvanger) met dit label dient u niet in uw gewone<br />

huis afval weg te gooien. U dient deze te laten ophalen of langs te laten<br />

brengen bij speciale afvalbakken voor elektronische apparatuur of contact<br />

op te nemen met uw gemeentelijke afval dienst.<br />

Batterijen dienen ook weggegooid te worden in daarvoor speciaal<br />

bestemde doos of deponeerwinkels. Batterijen mogen niet weggegooid<br />

worden met gewone huisafval.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 8 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


2. Bediening en functies<br />

2.1 Vooraanzicht<br />

1 2 4<br />

1 2 3<br />

4 5 6 7 8 9<br />

1. VFD-Display: Alphanumeriek display voor weergave van zendernaam<br />

en harde-schijf meldingen.<br />

In Stand-By-mode wordt de tijd getoond.<br />

1. Power Hiermee kunt u de ontvanger aan en uit doen.<br />

2. IR-Sensor: Infrarood-oog voor ontvangst van signaal van de afstandsbediening.<br />

3. 2. USB: Draaiknop Met deze draaiknop USB USBkunt aansluiting u het volume voor wijzigen een externe en een harde kanalenlijsten schijf of oproepen een USB-Stick.<br />

4. 3. POWER Menu, Button: Ok Voor het openen Hiermee van het hoofdmenu kunt u de deen ontvanger het bevestigen aan en van uit uitkeuzes doen.<br />

5. 4. MENU Exit / OK Button: Hiermee stopt u Hiermee een procedure kunt of u het gaat m mu<br />

naar een vorige menu. Wanneer alle menu’s<br />

enu raadplegen via gesloten de ontvanger. zijn kunt u hiermee de resolutie veranderen van 576p-720p-1080i.<br />

6. EXIT / V.Format Button: Hiermee stopt u een procedure of gaat u naar een vorige menu.<br />

5. Display Alphanumeriek display voor weergave van zendernaam en harde-schijf meldingen<br />

Hiermee kunt u de resolutie veranderen van 576p – 720p – 1080 i.<br />

7. 6. ▲ ▼Button: USB USB aansluiting Hiermee voor een externe navigeert harde u door schijf het of een menu. USB-Stick.<br />

8. 7. ◄ ► ►CI slot Button: Hierin kunt u 2 cam Hiermee modules kunt plaatsen u de volume voor betaal verminderen/verhogen TV (bijvoorbeeld Canal of ofDigitaal navigeren / door het<br />

TVVlaanderen). Aan Menu. de rechterkant zitten plugs waarmee u een geplaatste module kunt<br />

9. CI-Slots: Hierin kunt u 2 cam modules plaatsen voor betaal TV (bijvoorbeeld<br />

verwijderen.<br />

Canal Digitaal / TVVlaanderen). Aan de rechterkant zitten plugs<br />

waarmee u een geplaatste module kunt verwijderen.<br />

2.2 VFD Display<br />

3<br />

Digitaal display voor nummering en zendernaam.<br />

In Standby wordt de tijd en datum getoond.<br />

De functie kan veranderen in menu stand.<br />

5 6 7<br />

TV- en Radio-Symbool<br />

gaat aan wanneer<br />

zender gevonden is.<br />

Cirkel rondom wordt<br />

belicht bij afspelen van opname<br />

REC is belicht wanneer<br />

opname loopt.<br />

recording is active<br />

erfolgt<br />

Symbool wordt getoond<br />

wanneer Dolby Digital<br />

beschikbaar is.<br />

Standby symbool.<br />

Laat de timer<br />

opname zien.<br />

Toont de beschikbare<br />

ruimte van de Harddisk<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 9 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


2. Bediening en Functies<br />

2.3 Achteraanzicht.<br />

1 2 3 4 5 6 7 8<br />

9 10 11 12 13 14 15 16 17<br />

1. DISH IN A: Input Tuner 1 voor digitaal signaal vanaf de schotel.<br />

2. DISH IN B: Input Tuner 2 voor digitaal signaal van de schotel. Sluit deze aan met de kabel<br />

die van de schotel afkomt. Belangrijk: voor het volledig benutten van alle functies, speciaal op het gebied<br />

van kijken en opnemen tegelijk, dient u toevoer te hebben van 2 onafhankelijke kabels vanaf de schotel<br />

(Twin Lnb of Unicable Lnb). Als dit niet mogelijk is, dient u gebruik te maken van de doorluskabel<br />

(meegeleverd) en deze aan te sluiten van Loop Out A naar DISH IN B.<br />

3. LAN: Met deze aansluiting kunt u in een thuis netwerk data overdragen van PC naar<br />

de ontvanger of ontvanger naar PC.<br />

4. VCR SCART: Scart aansluiting voor de Video recorder of DVD speler/recorder. Deze<br />

aansluiting zend zowel een video als een audio signaal.<br />

5. CVBS: Deze aansluiting is ook geschikt voor een analoog signaal (CVBS).<br />

U kunt hier een TV of een ander apparaat aansluiten zonder scart aansluiting.<br />

6. HD OUT: Component uitgang voor een analoog video signaal (YPbPr).<br />

Hier worden de 3 verschillende kleuren afzonderlijk doorgestuurd.<br />

Deze wordt vaak gebruikt voor een Video Beamer of scherm zonder HDMI<br />

uitgang. Het beste beeld kwaliteit zult u over de HDMI aansluiting hebben.<br />

7. AC90-240V: 230V AC netsnoer aansluiting van de ontvanger.<br />

8. POWER: Met deze switch kunt u de ontvanger geheel uitzetten. Bijvoorbeeld als u voor<br />

een langere tijd de ontvanger niet gebruikt (vakantie) .<br />

9. LOOP OUT A: Als u een single lnb gebruikt vanaf de schotel, dan raden wij u aan om gebruik<br />

te maken van het doorlus kabeltje en van LOOP OUT A naar DISH IN B. Dit geldt<br />

niet voor een speciale Unicable Lnb, waarmee u met 1 kabel vanaf de schotel<br />

wél onafhankelijk tweemaal toevoer heeft van de schotel.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 10 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


2. Bediening en Funkties<br />

10. LOOP OUT B: Met deze aansluiting kunt u bijvoorbeeld naar een andere satellietontvanger.<br />

11. USB: USB aansluiting variant B voor verbinding tussen PC en ontvanger.<br />

12. USB: USB aansluitingen voor externe USB harde schijven of USB-sticks.<br />

13. HDMI: Aansluiting voor hoge kwaliteits beeld en geluid (HDTV). Deze aansluitingen<br />

zitten vooral op de nieuwe generatie Plasma, LED of LCD schermen. Deze<br />

aansluiting geeft het beste beeld- en geluidskwaliteit in Stereo Mode. Met HDMI<br />

aansluiting kunt u ook verschillende beeldresoluties kiezen; 576p, 720p of 1080i.<br />

14. TV SCART: Standaard aansluiting voor naar een televisie scherm. Zendt Video en Audio<br />

signaal en kan schakelen tussen CVBS-, YUV- of RGB mode.<br />

15. SD-OUT: Analoge Audio uitgang (L+R) voor bijvoorbeeld een HiFi systeem.<br />

16. RS-232: Data aansluiting voor software update via de PC.<br />

17. S/PDIF: Digitale optische audio uitgang voor een Dolby Digital versterker.<br />

2.4 Afstandsbediening<br />

Met de afstandsbediening kunt u alle functies uitvoeren die mogelijk zijn met de ontvanger.<br />

Met deze afstandsbediening kunt u ook de basisfuncties bedienen van uw tv, lcd, plasma scherm (als<br />

deze onderteund wordt). Voor het instellen van de afstandsbediening voor de TV zie hoofdstuk 9!<br />

Korte uitleg over de verschillende knoppen op de afstandsbediening:<br />

1. PWR: Met dit knopje kunt u de ontvanger aan- of uitzetten (standby mode).<br />

2. TV/Rad: hiermee kunt u tussen de mode TV en Radio kanalen wisselen.<br />

3. TEXT: Voor het activeren van Teletekst.<br />

4. Numeric: Met de knoppen 0–9 kunt u direct kiezen voor een zender of u kunt in het menu waarden<br />

veranderen.<br />

5. Back: Met de “Zapping” knop kunt wisselen tussen de huidige en vorige zender.<br />

6. Mute: Met deze knop kunt het volume van de audio uitschakelen (Mute).<br />

7. Opt: Met deze knop kunt u een speciaal Menu openen om wijzigingen te maken of een<br />

bepaalde functie te selecteren zoals Audio, Teletext, Subtitle en Multifeed.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 11 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


2. Bediening en functies<br />

8. A/V+: Hiermee kunt het A/V Menu openen en instellingen hierin wijzigingen. U kunt hiermee<br />

Video and Audio formaten wijzigen: Video: 4:3, 4:3 Letterbox and 16:9<br />

of Audio: Stereo, Left, Right, Mono (Joint). U kunt ook als u uw ontvanger via de HDMI of<br />

Component aangesloten heeft kiezen tussen verschillende beeld resoluties; 576i, 720p<br />

en 1080i<br />

9. Fav: Selecteer hiermee een zenderlijst van satellieten of<br />

favorieten.<br />

10. A-Z. Sorteert de zenderlijst automatisch op alfabetische volgorde<br />

11. Menu: Laat het hoofdmenu zien en sluit het hoofdmenu en submenu<br />

in één keer zodat u weer in de kijk mode komt.<br />

12. EPG: Start het Elektronische Programma Gids (EPG).<br />

13. INFO: Geeft gedetailleerde informatie van de actuele zender en<br />

en EPG.<br />

14. ����: Met de pijltjes toetsen kunt u de cursor verplaatsen in de<br />

De kanalenlijst of het Menu.<br />

15. OK: Bevestigd de keuze en/of selecteert het gemarkeerde menu<br />

item. Tijdens het kijken of luisteren naar TV en Radio,<br />

druk de knop in en de kanalenlijst zal tevoorschijn komen.<br />

16. V+/-: Hiermee kunt u de Volume verminderen of verhogen.<br />

17. EXIT Hiermee kunt u een handeling stoppen of uit het<br />

(sub) menu gaan.<br />

18. P+/-: Wijzigt van zender (blz.) naar boven of naar beneden.<br />

19. Pause: Start de pauze-functie tijdens het afspelen van een bestand<br />

of start Time-Shift functie.<br />

20. Play: Start met het afspelen van een opname of bestand.<br />

21. REW Terugspoelen, de snelheid veranderd als u deze vaker<br />

Indrukt.<br />

22. STOP Stopt de gespeelde opname.<br />

23. FF Vooruitspoelen, de snelheid verandert als u deze vaker<br />

Indrukt.<br />

24. REC Begint direct met opnemen.<br />

25. SLOW Start slow motion play tijdens het afspelen van een<br />

opgenomen bestand.<br />

26. LIST Hiermee opent u de opnamelijst of Photo Album.<br />

27. A-B Activeert de knip functie bij opnames.<br />

28. MARK Selecteert een markeerpunt in een opname.<br />

1 2 3<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 12 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur<br />

7<br />

5<br />

11<br />

16<br />

19<br />

14<br />

4<br />

6<br />

8 9 10<br />

12<br />

14<br />

15<br />

14<br />

17<br />

14<br />

13<br />

18<br />

20<br />

21 22 23<br />

24 25 26<br />

27 28 29<br />

30<br />

33<br />

34<br />

31 32<br />

34


29. JUMP Wanneer u markeerpunten heeft aangemaakt, kunt u met deze knop daarheen springen.<br />

30. PIP Activeer Picture in Picture (Beeld in Beeld). Deze functie werkt alleen als de ontvanger<br />

via de HDMI connectie is aangesloten en voor 1 gecodeerde en 1 vrije zender. U kunt<br />

niet 2 gecodeerde zenders in PIP mode zetten.<br />

31. SWAP Verander van beeld tijdens het kijken naar PIP.<br />

32. Move Verplaats de positie van het geselecteerde beeld gedurende de PIP.<br />

33. Sleep Start de sleep timer (slaaptijd). Dit is de tijd dat de ontvanger zichzelf uitschakelt. Hoe<br />

vaker u de knop indrukt hoe korter de slaaptijd.<br />

34. TV / STB Met deze knoppen kunt de modus van de afstandsbediening wijzigen. U kunt kiezen<br />

tussen TV functie of STB (ontvanger) functie. Dus de afstandsbediening kan ook (indien<br />

code van uw TV aanwezig) uw TV bedienen waardoor niet meer gebruikt hoeft te worden<br />

gemaakt van 2 afstandsbedieningen.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 13 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


3. De receiver aansluiten<br />

3. Connecties<br />

3.1 Aansluiten op de TV en video recorder<br />

Sluit de receiver aan op de TV via de component uitgang Y, Pb, Pr.<br />

1. Let erop dat programma‟s die alleen HDCP (digital copy protection) ondersteunen, een zwart<br />

beeld zullen weergeven. HDCP wordt alleen ondersteund op de HDMI uitgang.<br />

2. Combineer de component uitgangen (Y, Pb, Pr) van de receiver met de corresponderende<br />

uitgangen op de tv.<br />

3. Druk op de blauwe knop van de afstandsbediening en dan naar de optie Video Format (720) of<br />

V-Format knop op de receiver, om de juiste resolutie te kiezen (1080i, 720p of 567 p). Houdt<br />

rekening met de tv video-instellingen. Het kan zijn dat u deze ook dient aan te passen voor een<br />

optimaal beeld.<br />

4. Als u een HIFI geluidssysteem heeft, kunt u de ontvanger aansluiten op de optische uitgang<br />

S/PdiF voor een optimale geluidskwaliteit.<br />

Kies in het menu de optie; TV uitgang. Hier selecteert u het menu item „Dolby Digital (DD)‟,<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 14 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


3. De receiver aansluiten<br />

De receiver aansluiten op de TV via de standaard connectie (Scart)<br />

(Beeldkwaliteit middelmatig bij RGB signaal over Scart)<br />

(Beeldkwaliteit simpel bij CVBS signaal over Scart)<br />

1. Er is een mogelijkheid om de receiver via de Scart aan te sluiten op de tv.<br />

2. Sluit de Video uitgang Scart of de CVBS uitgang van de receiver aan op de corresponderende<br />

uitgangen op de TV. Wanneer u de Scartkabel gebruikt, zal het audio signaal ook automatisch<br />

worden verstuurd.<br />

3. Als u een video recorder of DVD-recorder heeft om op te nemen, moet u deze aansluiten via de<br />

VCR-Scart.<br />

4. U kunt ook de audio uitgang SD OUT gebruiken voor uw stereo HIFI systeem.<br />

U kunt hier de digitale radio programma‟s en het TV geluid beluisteren op uw HIFI systeem.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 15 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


3. De receiver aansluiten<br />

De receiver aansluiten via HDMI.<br />

(Beeldkwaliteit zeer hoog)<br />

1. Sluit de HDMI uitgang van uw receiver aan op de HDMI ingang van de TV. Dit zal een digitale<br />

video signaal versturen. HDMI ondersteund HDCP.<br />

2. Druk op de blauwe knop van de afstandsbediening en dan naar de optie Video Format (720) of<br />

V-Format knop op de receiver voor de juiste resolutie (1080i, 720 of 567p).<br />

3. Als u een geluidssysteem heeft, kunt u het aansluiten op de optische uitgang S/PDiF.<br />

Selecteer de menu optie/TV uitgang. Hier selecteert u het menu item „Dolby Digital (DD)‟,<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 16 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


3.2 Aansluiten op de satellietschotel<br />

Sluit de receiver aan via dual-connection (twee kabels).<br />

Om de volle functionaliteit te verkijgen, is het nodig om 2 connecties te hebben vanaf de schotel.<br />

Deze moeten worden aangesloten op de receiver ingangen DISH IN A en B.<br />

Als u één kabel hebt vanaf uw satellietschotel, moet u LOOP OUT A aansluiten op DISH IN B.<br />

Dit noemt men ook wel Loop-through of doorlussen. Gebruik hiervoor de meegeleverde<br />

doorluskabel.<br />

Aanbevolen<br />

Alternatief<br />

3. De receiver aansluiten<br />

Met meegeleverde doorluskabel verbinden<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 17 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


3. De receiver aansluiten<br />

De receiver aansluiten op een DiseqC of multi-switch :<br />

Sluit de multi-switch uitgangen aan op de ingangen DISH IN A en DISH IN B op de receiver.<br />

Zorg ervoor dat het DiseqC signaal actief en ingesteld is om meerdere satellieten te ontvangen.<br />

Bijvoorbeeld bij een Duo LNB - Daarvoor moet u naar het Hoofdmenu > Installatie > Schotel.<br />

ASTRA 19,2° = A en Astra 23° = B (Dit staat al vooraf ingesteld)<br />

Omdat u verschillende satellieten kunt instellen, is de volgende installatie ook mogelijk:<br />

DiSEqC 1.0<br />

4in1<br />

DiSEqC 1.0<br />

8in4<br />

DiSEqC 1.2<br />

motor<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 18 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


3. De receiver aansluiten<br />

3.3 Aansluiten op een externe USB apparaat.<br />

De ontvanger heeft 3 x USB 2.0 aanslutingen om externe data op te slaan.<br />

Deze Deze kunnen kunnen een een externe externe USB USB stick, stick, USB USB Harde Harde schijf schijf of of een een kaartlezer kaartlezer met met geheugenkaarten geheugenkaarten zijn.<br />

zijn.<br />

Wanneer Wanneer u u een een kaartlezer kaartlezer wil wil gebruiken gebruiken dient dient u u ervoor ervoor zorgen zorgen dat dat alleen alleen één één kaartlezer kaartlezer in in de de ontvanger<br />

ontvanger<br />

zit zit voordat voordat het het apparaat apparaat is is aangesloten aangesloten op op de de ontvanger. ontvanger. De De ontvanger ontvanger kan kan niet niet direct direct opnemen opnemen op<br />

op<br />

externe externe data data bronnen. bronnen. U U dient dient dus dus eerst eerst op op de de interne interne SATA SATA harde harde schijf schijf op op te te nemen nemen en en vervolgens vervolgens het<br />

het<br />

bestand bestand over over te te slaan slaan naar naar een een extern extern apparaat. apparaat. Dit Dit kan kan op op 2 2 manieren manieren :<br />

:<br />

- - Op Op een een USB-stick USB-stick of of externe externe harde harde schijf schijf via via de de USB USB 2.0 2.0 aansluiting.<br />

aansluiting.<br />

- - Op Op een een PC PC of of laptop laptop via via de de netwerk netwerk aansluiting aansluiting (FTP).<br />

(FTP).<br />

3.4 De receiver met de PC verbinden.<br />

U kunt de receiver op drie manieren verbinden met de PC: via de seriële RS232 port voor software<br />

updates, via de USB variant B voor transfer van bestanden via de netwerk aansluiting (FTP).<br />

De benodigde software kunt u vinden op www.myhomecast.nl , , bij bij Downloads.<br />

Downloads.<br />

USB 2.0 aansluiting (Variant A)<br />

USB 2.0 aansluiting (A variant)<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 19 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


4. Menu overzicht<br />

4.1 Het menu<br />

- Druk op de menu knop op de afstandsbediening om het menu te openen..<br />

Submenu<br />

Hoofdmenu<br />

- Het submenu kun u selecteren door te drukken op �/�/�/�. He geselecteerde submenu zal<br />

worden verlicht.<br />

- Wanneer u een keuze hebt gemaakt, moet u op de OK knop drukken om het submenu te openen.<br />

- Om terug te keren naar het vorige menu of om uit het menu te gaan, dient u op de EXIT druk<br />

knoppen.<br />

4.2 Hulp bij het menu<br />

In elk menu kunt u een symbool zien die uitlegt welke functies u kunt gebruiken.<br />

In dit voorbeeld:<br />

�/��� De cursor bewegen<br />

�<br />

�/��� Selecteer opties of<br />

verander<br />

OK Opslaan en<br />

beeindigen<br />

EXIT Het Menu verlaten.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 20 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


4. Menu overzicht<br />

4.3 Menu structuur<br />

Schotel: Schotel, transponders en LNB (kanaal zoeken) selecteren en<br />

instellen<br />

Auto Scan: Automatisch kanalen zoeken<br />

Manueel Scan: Handmatig zoeken naar kanalen d.m.v. transponders.<br />

Transponder Edit: Verwijderen, veranderen en toevoegen van transponders.<br />

Fastscan: Snel kanalen installeren. Dit is een speciale optie om snel<br />

kanalen te installeren op een vooraf ingeprogrammeerde<br />

volgorde ontwikkeld door Canal Digitaal, TV Vlaanderen of<br />

TéléSAT.<br />

TV-Output: Selecteer hier de TV / Video-output en AC3 instellingen.<br />

Taal: Instellingen voor Taal, Audio en ondertiteling.<br />

Tijdsinstellingen: Tijd en datum instellen.<br />

Kinderslot: Wachtwoord wijzigen en leeftijdsgrens instellen.<br />

OSD Display: Menu Instellingen. Hier kunt u de transparantie van het menu,<br />

screensaver en tijdweergave aanpassen.<br />

Sorteren: De Kanalen sorteren a.d.h.v. transponder, netwerk of CAS.<br />

Reservering: Hier kunt handmatig een Timer instellen voor een opname<br />

Verwijderen: Hier kunt u kanalen verwijderen of sorteren op satelliet.<br />

Fabrieksinstellingen: Fabrieksinstellingen terugzetten.<br />

OTA: Start software update via satelliet.<br />

Kanaal uploaden: Kanaal uploaden naar tweede receiver of PC.<br />

Software Upload: Software uploaden naar tweede receiver of PC.<br />

USB Transfer: Hier kunt u data opslaan en ophalen via de USB aansluiting.<br />

U kunt een back-up maken van uw zenderlijst en Firmware. Of<br />

de opgeslagen zenderlijst en firmware inladen.<br />

Informatie: De systeem informatie van de ontvanger weergeven (Loaderen<br />

Firmware versie.<br />

CI-Slot 1: Informatie over de de CAM module in CI Slot 1.<br />

CI-Slot 2: Informatie over de de CAM module in CI Slot 2.<br />

HDD instellingen: Algemene instellingen voor de <strong>PVR</strong> functie en Harde schijf.<br />

HDD informatie: Informatie over de harde schijf, zoals vrije ruimte en type.<br />

HDD formateren: Maakt de harde schijf leeg.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 21 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


5. Setup voor de ontvanger<br />

5.1 Eerste installatie – Fastscan optie<br />

Het eerste installatie menu zorgt ervoor dat u op een eenvoudige manier de eerste installatie kunt<br />

instellen. Dit menu verschijnt ook als u de fabrieksinstellingen geladen heeft.<br />

Stap 1<br />

Selecteer de gewenste taal<br />

met de knoppen �/�.<br />

Druk de OK knop om te<br />

bevestigen om naar de<br />

volgende stap te gaan.<br />

Stap 2<br />

Kies bij Fastscan voor de<br />

optie Canal Digitaal, TV<br />

Vlaanderen of TéléSAT<br />

afhankelijk van uw<br />

abonnement.<br />

Ook kunt u kiezen voor een SD<br />

Fastscan of een HD Fastscan.<br />

Bij de HD fastscan<br />

Krijgen de HD zenders prioriteit<br />

in de hoofd zenderlijst. Dus<br />

Nederland 1 HD komt dan op<br />

nummer 1 in de zenderlijst.<br />

Bij de SD Fastscan lijst wordt<br />

ervanuit gegaan dat de HD<br />

zenders geen prioriteit krijgen<br />

FASTSCAN<br />

<strong>Homecast</strong> Benelux heeft een speciale software ontwikkelt voor de Benelux Markt. De providers<br />

Canal Digitaal, TV Vlaanderen en TéléSAT hebben een fastscan tabel waardoor de consument<br />

gemakkelijk vooraf geprogrammeerde kanalenlijsten kan inladen. Dit is zeer gemakkelijk omdat de<br />

zenders direct op volgorde staan. Deze optie zit alleen op ontvangers met een speciale ID voor de<br />

Benelux markt. Mocht u twijfels hebben of uw ontvanger ook met deze ID is geleverd en u ook een<br />

ontvanger gekocht heeft die van <strong>Homecast</strong> Benelux afkomstig is dan kunt u contact opnemen met<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 22 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


5. Setup voor de ontvanger<br />

<strong>Homecast</strong> Benelux (www.myhomecast.nl).<br />

Stap 3<br />

Selecteer de correcte<br />

aansluiting voor uw<br />

installatie. Aan de<br />

rechterzijde ziet u<br />

afbeeldingen ter<br />

ondersteuning.<br />

Kies met de knoppen �/�.<br />

Druk de OK knop om te<br />

bevestigen en ga door naar<br />

de volgende<br />

stap.<br />

Met de rode Opt knop kunt u<br />

een stap terug indien u nog<br />

iets wilt aanpassen.<br />

Stap 4<br />

Als laatste stap drukt u op de<br />

OK knop om de kanalenlijst<br />

te laden.<br />

Als u Scan Andere<br />

selecteert dan gaat u door<br />

naar stap 5 Geavanceerde<br />

eerste installatie.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 23 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


5. Setup voor de ontvanger<br />

Stap 5<br />

Geavanceerde eerste<br />

installatie (Als u geen<br />

gebruik wenst te maken<br />

van Fastscan)<br />

Selecteer zoals beschreven<br />

bij stap 3 de tuner connectie.<br />

Onder Satelliet selecteert u<br />

de satelliet die u wilt<br />

ontvangen met de knoppen<br />

�/�en druk OK.<br />

Stap 6<br />

Geavanceerde eerste<br />

installatie<br />

Selecteer met de knoppen<br />

�/��de LNB-Type die u<br />

gebruikt.<br />

Normaal is de keuze<br />

9750/10600.<br />

Druk de OK knop om te<br />

bevestigen en ga door naar<br />

de volgende stap.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 24 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


5. Setup voor de ontvanger<br />

Stap 7<br />

Geavanceerde eerste<br />

installatie<br />

De DiseqC instellingen staan<br />

vooraf ingesteld. Als u deze<br />

wenst te wijzigen dan<br />

selecteert u onder DiSEqC<br />

met de knoppen �/� de<br />

gewenste keuze.<br />

Druk op de OK knop om te<br />

bevestigen en ga door naar<br />

de volgende stap.<br />

Stap 8<br />

Geavanceerde eerste<br />

installatie<br />

Nadat alle instellingen<br />

gedaan zijn drukt u op de OK<br />

knop om de kanalenscan te<br />

starten.<br />

Meer gedetailleerde<br />

informatie vindt u in<br />

paragraaf 5.2 Installatie.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 25 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


5. Setup voor de ontvanger<br />

Stap 9<br />

Geavanceerde eerste<br />

installatie<br />

Tijdens de Scan ziet u de<br />

gescande TV kanalen links. In<br />

het midden ziet u de Radio<br />

kanalen.<br />

Het totaal aantal gevonden<br />

kanalen (Tv en Radio) ziet u<br />

aan de rechterzijde van het<br />

scherm.<br />

Als de Scan klaar is en u wilt<br />

alles opslaan dan kunt u de<br />

vraag “Veranderingen<br />

opslaan” beantwoorden met<br />

JA<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 26 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


5.2 Menu Installatie<br />

5.2.1 Schotel<br />

5. Setup voor de ontvanger<br />

Druk op de knop Menu om het hoofdmenu te openen. Selecteer met<br />

de knoppen�/�het submenu Installatie.<br />

Schotel: Selectie en aanpassing van satelliet,<br />

transponder en LNB voor kanalen zoeken.<br />

Fastscan: Snel kanalen installeren voor Canal Digitaal<br />

of TV Vlaanderen.<br />

Auto Scan: Automatische scan optie voor kanalen<br />

zonder speciale ingestelde waarde<br />

Manual Scan: Handmatig zoeken naar kanalen met<br />

informatie gegeven door gebruiker.<br />

Transponder Edit: Verwijderen, Edit (aanpassen) en<br />

toevoegen van satelliet en<br />

transponder informatie.<br />

Voor het openen van het<br />

submenu Schotel, selecteer<br />

en druk op de knop OK.<br />

In het volgende scherm moet u<br />

het wachtwoord ingeven.<br />

Voorgeïnstalleerd is het<br />

„0000“.<br />

Gebruik de knoppen �/�<br />

voor selecteren van de lijn die<br />

u gebruikt.<br />

Binnen een punt in het menu,<br />

kunt u veranderen van<br />

selectieveld en uw gewenste<br />

optie kiezen. Dit kunt u doen<br />

met de knop �.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 27 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


5. Setup voor de ontvanger<br />

Druk op de knoppen �/�.<br />

Aan de rechterzijde ziet u een<br />

lijst met 32 voorgeïnstalleerde<br />

satellieten. Kies de gewenste<br />

satelliet en druk de OK knop.<br />

Nu verschijnt de<br />

geselecteerde satellietnaam in<br />

de lijn Satelliet.<br />

Als u de gewenste satelliet niet<br />

kunt vinden, ga dan naar de<br />

optie Satelliet.<br />

Met de knop� kunt u de lijst<br />

openen van alle satellieten.<br />

Kies hier de satelliet die u wilt<br />

gebruiken en druk op de OK<br />

knop.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 28 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


5. Setup voor de ontvanger<br />

Met de knoppen �/��<br />

en �/� kunt u de<br />

transponderlijst openen.<br />

Kies welke u wilt inscannen en<br />

druk de OK knop.<br />

Als u een andere satelliet<br />

selecteert, dan verandert de<br />

transponderlijst automatisch<br />

naar gelang de satelliet die u<br />

gekozen heeft.<br />

Selecteer over welke tuner(s)<br />

u de satelliet wilt ontvangen.<br />

Als u „Doorgelust“ selecteert,<br />

dan heeft u een doorluskabel<br />

nodig om beide tuners met<br />

elkaar te verbinden. Als u voor<br />

DUAL kiest dan heeft u 2 x<br />

toevoer van de schotel. Hier<br />

kunt u ook kiezen voor de<br />

UNICABLE functie. Met dit<br />

systeem is het mogelijk om<br />

met 1 coax kabel 2 x toevoer<br />

te krijgen van de schotel. U<br />

hiervoor wel een speciale<br />

Unicable LNB voor nodig.<br />

Als u Unicable activeert door<br />

op de blauwe A-Z knop te<br />

drukken, dan zal de receiver<br />

automatisch de software<br />

hiervoor installeren. Dit kan<br />

enig tijd duren. Hierna<br />

verschijnt een scherm links in<br />

beeld.<br />

Voer onder Frequentie de<br />

carrier frequentie in en onder<br />

Kanaal het gebruikte kanaal.<br />

Als u het systeem niet zelf<br />

geïnstalleerd heeft, dan heeft<br />

u gegevens nodig van de<br />

installateur. Met de knop OK<br />

sluit het scherm.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 29 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


5. Setup voor de ontvanger<br />

De optie: “Tuner selectie” kunt<br />

u alleen kiezen als de Tuner<br />

connectie op DUAL staat.<br />

Selecteer in dit geval de te<br />

gebruiken tuner en druk de OK<br />

knop.<br />

Selecteer hier de juiste voltage<br />

voor de LNB.<br />

Standaard is dit 13/18 V.<br />

Bij gebruik van een lange<br />

kabel (>50m) of DiseqC switch<br />

kan het nodig zijn om gebruik<br />

te maken van 14/19V.<br />

Als u gebruik maakt van het<br />

UNICABLE systeem dan zet u<br />

de voltage op Uit.<br />

Selecteer de LNB type dat u<br />

gebruikt. Bij gebruik van een<br />

standaard universele LNB<br />

dient u te kiezen voor :<br />

9750 / 10600.<br />

Als u Enkele gebruiker of<br />

Twee gebruikers selecteert,<br />

dan stelt u de frequentie zelf in<br />

en drukt u op de OK knop om<br />

aft e sluiten.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 30 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


5. Setup voor de ontvanger<br />

Als u LNB-Type selecteert:<br />

Universal,<br />

9750/10600,<br />

9750/10750<br />

User Dual<br />

Dient het 22 kHz signaal op<br />

Auto te staan.<br />

Selecteer onder Type<br />

schakelaar uw systeem als u<br />

meer dan één satelliet<br />

ontvangt. Bijv. bij een Duo Lnb<br />

of een TripleSat van Canal<br />

Digitaal / TV Vlaanderen of bij<br />

een gemotoriseerde opstelling<br />

(draaibaar).<br />

Als u gebruik maakt van een<br />

DiSEqC 1.0 multiswitch,<br />

selecteer onder Opties de<br />

gewenste keuze (A, B, C of D)<br />

Standaard hiervoor is met een<br />

Duo LNB voor Astra 1 en 3<br />

ASTRA 1 19,2°= A<br />

ASTRA 3 23,5°= B<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 31 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


5. Setup voor de ontvanger<br />

DiSEqC 1.2 –Opties<br />

Selecteer switch type SMATV<br />

als u gebruik maakt van een<br />

DiSEqC 1.1 switch.<br />

Voer een waarde tussen 950<br />

en 2150 door gebruik te<br />

maken van de numerieke<br />

knoppen op uw<br />

afstandsbediening.<br />

Vraag uw installateur voor de<br />

correcte waarden.<br />

U selecteert Motor,<br />

Als u gebruik maakt van een<br />

gemotoriseerd DiEqC 1.2<br />

systeem.<br />

Bekijk de instructies in de<br />

handleiding van de motor.<br />

Draai West-Oost: Gebruik de knoppen �/� om de motor in de juiste richting<br />

te draaien.<br />

Begin Positie: Selecteer en druk op de OK knop voor het opslaan van de<br />

huidige positie.<br />

Go to Positie: Selecteer en druk op de OK knop om de motor te bewegen<br />

naar de opgeslagen begin positie<br />

Go to Reference: Selecteer en druk op de OK knop om de motor te bewegen<br />

naar positie “0°.<br />

Set West-Limit: Selecteer en druk op de OK knop om de West limiet te<br />

activeren. De motor moet deze functie ondersteunen.<br />

Set Oost-Limit: Selecteer en druk op de OK knop om de Oost limiet te<br />

activeren. De motor moet deze functie ondersteunen.<br />

Enable Limit: Selecteer en druk op de OK knop voor het activeren van de<br />

Limiet functie. De setup voor de limieten kunt u ook instellen als de<br />

selectie uitschakelen Limiet is gedaan.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 32 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


5. Setup voor de ontvanger<br />

Wanneer u gebruik wordt<br />

gemaakt van de optie USALS,<br />

kunt u dit selecteren onder de<br />

optie; type schakelaar<br />

Selecteer Set Locatie en druk<br />

de OK knop.<br />

Geef nu de informatie over de<br />

positie (lengte en<br />

breedtegraad) om de motor<br />

automatisch te installeren.<br />

De andere functie is het zelfde<br />

als onder type MOTOR is<br />

beschreven.<br />

De selectie voor de scan<br />

mode geeft mogelijkheid te<br />

kiezen voor Auto Scan<br />

Of Manual Scan.<br />

Maak uw selectie en druk op<br />

de OK knop.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 33 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


5. Setup voor de ontvanger<br />

5.2.2 Auto Scan<br />

Hier kunt u de verschillende satellieten selecteren die u wenst te ontvangen en kunt u kiezen tussen TV<br />

en/of Radio en gecodeerde of ongecodeerde kanalen.<br />

Selecteer met de knoppen<br />

�/� de betreffende satelliet<br />

en druk dan de OK knop.<br />

Het vinkje laat zien welke<br />

satelliet u geselecteerd hebt<br />

om te scannen.<br />

In het midden gedeelte<br />

beweegt u de cursor met de<br />

knoppen�/�en �/� voor<br />

het selecteren wat voor kanaal<br />

u wenst te ontvangen. Druk<br />

weer de OK knop en zie wat u<br />

geselecteerd heeft.<br />

Als alles klaar is, gaat u naar<br />

Start Scan en drukt u op de<br />

OK knop.<br />

Tijdens de scan ziet u aan de<br />

linkerzijde de gescande TV<br />

kanalen.<br />

In het midden gedeelte ziet u<br />

de Radio kanalen.<br />

De totale aantallen ziet u aan<br />

de rechterzijde van het<br />

scherm. Nieuwe kanalen zijn<br />

opgelicht en hebben een witte<br />

kleur.<br />

Als de Scan klaar is en u wilt<br />

alles opslaan dan kunt u de<br />

vraag beantwoorden met Ja.<br />

De nieuwe kanalen komen<br />

aan het eind van de<br />

kanalenlijst te staan.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 34 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


5. Setup voor de ontvanger<br />

5.2.3 Handmatige Scan<br />

Hier kunt u kiezen voor het individueel zoeken naar kanalen.<br />

Voer hier de benodigde<br />

informatie voor de satelliet en<br />

de transponder die u<br />

handmatig wenst te scannen.<br />

Ga met de knoppen �/�van<br />

lijn naar lijn en open de<br />

selectie met de�knop.<br />

Selecteer de waarde die u<br />

nodig heeft met de knoppen<br />

�/� en bevestig met de OK<br />

knop.<br />

Als u alles geselecteerd heeft,<br />

drukt u op de OK knop voor<br />

het starten van de handmatige<br />

scan.<br />

Schotel : Selectie van gewenste satelliet.<br />

Frequentie : Selectie van de frequentie die u wilt scannen.<br />

Polarisatie : Kies hier de polarisatie van de frequentie.<br />

Symbolrate : Voer hier de Symbol rate voor deze transponder.<br />

Modulatie: Selecteer hier de benodigde modulatie(DVB-S QPSK, DVB-S2<br />

QPSK en DVB-S2 8PSK).<br />

Pilot: Alleen beschikbaar voor DVB-S2. Nodig voor HD kanalen.<br />

Code-Rate : Input de coderate voor deze transponder. Als u deze niet weet,<br />

selecteer AUTO en de receiver probeert het zelf.<br />

Scan mode : Selecteer hier welke kanalen de receiver moet vinden.<br />

Vrij/CAS betekent alle kanalen, Vrij betekent alleen de vrij te<br />

ontvangen kanalen, CAS betekent crypt/gecodeerd.<br />

Service Type : Selecteer hier indien u alleen TV kanalen of Radio kanalen wilt<br />

scannen.<br />

Netwerk zoeken: Als u deze optie selecteert, dan volgt de receiver de netwerk<br />

informatie in deze transponder. Ook zoekt het apparaat dan in<br />

andere transponder frequenties, als dit kanaal uit een pakket<br />

bestaat.<br />

PID zoeken: Hier kunt u een kanaal handmatig toevoegen, als u de informatie<br />

voor de PID door een HEX of Decimale code ingeeft.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 35 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


5. Setup voor de ontvanger<br />

5.2.4 Handmatige input voor PID<br />

Hier kunt u handmatig een kanaal toevoegen, als u de benodigde PID informatie heeft.<br />

Als u de optie Manual Dec<br />

selecteert zal het volgende<br />

scherm verschijnen.<br />

Voer hier de waarden voor de<br />

Video-PID, Audio-PID en PCR<br />

PID met de numerieke<br />

knoppen en druk op de knop<br />

OK.<br />

Druk nogmaals OK voor het<br />

toevoegen van deze kanalen<br />

en de receiver voegt een<br />

kanaal toe met de naam van<br />

dit kanaal.<br />

Dit kanaal verschijnt aan het<br />

einde van de kanalenlijst.<br />

Als u de optie<br />

Manual Hex selecteert zal het<br />

volgende scherm verschijnen.<br />

Voer hier de waarden voor de<br />

Video-PID, Audio-PID en PCR<br />

PID met de numerieke<br />

knoppen en druk op OK.<br />

Druk nogmaals op OK voor<br />

het toevoegen van deze<br />

kanalen en de receiver voegt<br />

een kanaal toe met de naam<br />

van dit kanaal.<br />

Dit kanaal verschijnt aan het<br />

einde van de kanalenlijst.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 36 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


5. Setup voor de ontvanger<br />

5.2.5 Transponder toevoegen<br />

Hier kunt u transponders toevoegen aan de transponderlijst.<br />

Selecteer eerst met de<br />

knoppen �/��de satelliet<br />

waarbij u een transponder wilt<br />

toevoegen. Druk�voor het<br />

openen van de lijst.<br />

Selecteer met de knoppen<br />

�/� welke transponder u wilt<br />

aanpassen en druk de Opt<br />

knop voor het openen van het<br />

selectiemenu.<br />

Kies nu of u wilt Wissen,<br />

Bewerken of Toevoegen met<br />

de knoppen �/� en druk op<br />

OK.<br />

Als u “Bewerken” of<br />

“Toevoegen” , zal een nieuw<br />

schermmenu openen voor het<br />

invoeren van de gewenste<br />

data.<br />

Satellieten of transponders<br />

kunnen niet verwijderd worden<br />

zolang ze in gebruik zijn.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 37 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


5. Setup voor de ontvanger<br />

5.3 Menu Opties<br />

5.3.1 TV Output<br />

Druk op de Menu knop om het hoofdmenu te openen. Selecteer met<br />

de knoppen �/�submenu Opties.<br />

TV-Output: Selectie voor TV- / Video-output en<br />

instelling voor AC3 output.<br />

Taal: Instellingen voor Display, Audio en<br />

ondertiteling.<br />

Tijdsinstellingen: Aanpassen van datum en tijd.<br />

Kinderslot: Veranderen van wachtwoord en<br />

Leeftijdsgrenzen (kinderslot).<br />

OSD Display: Instellingen voor on screen display.<br />

Screensaver, Banner display tijd.<br />

Selecteer met de knoppen<br />

�/� het submenu TV Output.<br />

SCART:<br />

Selecteer wat voor signaal u<br />

kiest op de TV-scart<br />

aansluiting: (RGB,S-Video,<br />

CVBS).<br />

TV-Screen:<br />

Selecteer welk format u<br />

gebruikt (4:3, 4:3 Letter Box,<br />

16:9).<br />

Dolby Digital:<br />

Als u dit activeert, dan gaat<br />

automatisch de receiver<br />

output naar surround sound<br />

als het kanaal het ondersteunt.<br />

Digital Audio:<br />

Selectie van de format voor<br />

digitale audio output.<br />

AUX Output:<br />

Gebruik de AC3 functie<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 38 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


5.3.2 Taal<br />

5.3.3 Tijdsinstellingen<br />

Zomertijd: Automatisch wisselen van en naar zomertijd.<br />

Start dag: Start voor de zomertijd.<br />

Eind dag: Eind van de zomertijd.<br />

De opties Jaar en Minuut zijn voor het handmatig aanpassen van<br />

datum en tijd.<br />

5. Setup voor de ontvanger<br />

Selecteer de taalopties met de<br />

knoppen �/���.<br />

Druk de OK knop voor<br />

bevestigen.<br />

Display:<br />

Selectie voor de taal wordt in<br />

het on screen display (menu)<br />

gebruikt.<br />

Audio 1-2:<br />

Selecteer hier wat uw eerste<br />

en tweede favoriete taal is<br />

voor audio, als de provider het<br />

ondersteunt.<br />

Ondertiteling 1-2:<br />

Selecteer hier wat uw eerste<br />

en tweede favoriete taal is<br />

voor ondertiteling, als de<br />

provider het ondersteunt.<br />

Selecteer hier de tijdinstelling<br />

voor de receiver.<br />

Gebruik de knoppen �/�/�/�.<br />

Druk de OK knop en de<br />

verandering wordt opgeslagen,<br />

het scherm sluit automatisch.<br />

Tijd mode:<br />

TDT (aanbevolen) of gebruikersmode<br />

Offset:<br />

Hier vult u het verschil in tussen<br />

uw locatie en GMT Greenwich tijd.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 39 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


5. Setup voor de ontvanger<br />

5.3.4 Kinderslot<br />

Selecteer hier de<br />

tijdinstellingen voor de<br />

receiver. Gebruik de knoppen<br />

�/�/�/�.<br />

Druk de OK knop en de<br />

verandering wordt<br />

opgeslagen, het scherm sluit<br />

Alles kunnen zien: automatisch. Alle kanalen zijn open.<br />

Tijd mode:<br />

TDT (aanbevolen) of User<br />

mode<br />

Offset:<br />

Hier vult u het verschil in<br />

tussen uw locatie en GMT<br />

voeren om de zender Greenwich te openen. tijd.<br />

Dit submenu is beschermd<br />

met een wachtwoord.<br />

Deze is standaard ingesteld<br />

op: 0000<br />

Wachtwoord:<br />

Als u het wachtwoord wenst te<br />

wijzigen,<br />

Druk op de knop�.<br />

Nu kunt u een nieuw numeriek<br />

wachtwoord kiezen met uw<br />

afstandsbediening.<br />

Voor controle dient u dit twee<br />

keer in te voeren.<br />

Leeftijdsgrens:<br />

Selecteer de leeftijdsgrens<br />

met de knop�.<br />

Druk de OK knop om op te<br />

slaan en deze functie te<br />

verlaten.<br />

De leeftijdsgrens geeft u de mogelijkheid om kanalen te blokkeren in relatie tot de leeftijd<br />

van kinderen. Dit werkt alleen als de operator / zender deze functie ondersteunt.<br />

7: Kanaal is geblokkeerd voor kinderen tot de leeftijd van 7 jaar.<br />

12: Kanaal is geblokkeerd voor kinderen tot de leeftijd van 12 jaar.<br />

15: Kanaal is geblokkeerd voor kinderen tot de leeftijd van 15 jaar.<br />

18 : Kanaal is geblokkeerd voor kinderen tot de leeftijd van 18 jaar.<br />

Als u een kanaal kiest die door deze functie is geblokkeerd, dan dient u het wachtwoord in te<br />

5.3.5 Wachtwoord verloren<br />

Als u het wachtwoord bent verloren dan kunt u het terugzetten naar 0000 door<br />

fabrieksinstellingen te laden met de volgende procedure:<br />

Ga naar submenu Status en selecteer Informatie.<br />

Nu geeft u de master wachtwoord met de numerieke knoppen.<br />

Typ 3749 in 1,5 sec, daarna druk de eerste digit 3.<br />

Als dit lukt, dan sluit het informatie submenu automatisch.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 40 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


5. Setup voor de ontvanger<br />

5.3.6 OSD Display<br />

Selecteer de opties met<br />

gebruik van de knoppen<br />

�/�/�/�.<br />

Druk de OK knop om uw<br />

keuze te bevestigen en sluit<br />

het scherm.<br />

Banner display tijd:<br />

De tijd om de informatiebalk weer te geven kan ingesteld worden tussen de 1 sec. en 9 sec.<br />

Screen saver:<br />

De screen saver beschermt uw TV als het te lang op één beeld blijft staan of in Radio mode.<br />

Selectie: Uit, 5, 10, 20, 30, 60, 120min<br />

OSD Mixweight:<br />

Selecteer hier de doorzichtigheid van het menu.<br />

Teletext Mixweight:<br />

Selecteer hier de doorzichtigheid van teletext.<br />

VFD Display:<br />

Hier kunt u kiezen wat er op het VFD display te zien is, zendernummer en zendernaam, of<br />

na bepaalde tijd alleen nog de naam. De laatste optie geeft meer ruimte voor de<br />

zendernaam.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 41 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


5. Setup voor de ontvanger<br />

5.4 Menu Kanaal<br />

5.4.1 Sorteren<br />

Druk op de knop Menu om het hoofdmenu te openen. Selecteer met<br />

de knoppen �/�het submenu Kanaal.<br />

Sorteren: Sorteer de opgeslagen kanalen op transponder,<br />

netwerk of CAS systeem<br />

Reserveren: Timer overview, handmatig instellen voor timer<br />

events.<br />

Verwijderen: Hier kunt u de kanalen verwijderen door kanalen,<br />

satelliet of crypt systeem<br />

Selecteer met de knoppen3/4<br />

De sorteermethode die u wilt<br />

gebruiken. .<br />

Als u OK drukt dan zal de<br />

kanalenlijst aangepast<br />

worden. Dit kan enige tijd<br />

duren.<br />

Hierna zal het scherm zelf<br />

afsluiten.<br />

Attentie, het sorteren van de kanalen kan niet teruggedraaid worden. Als u de<br />

ingestelde lijst weer wilt gebruiken dan zult u fabrieksinstellingen moeten laden.<br />

Transponder: Alle kanalen worden gesorteerd op transponder frequentie.<br />

Netwerk: Alle kanalen worden gesorteerd op Netwerkprovider.<br />

CAS:Alle kanalen worden gesorteerd op vrije en betaalkanalen.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 42 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


5. Setup voor de ontvanger<br />

5.4.2 Reservering (timer opnames)<br />

U kunt reserveringen voor opnames op twee manieren invoeren. Via het Elektronische Programma Gids<br />

(EPG) of via het submenu “Reservering” .<br />

: Één keer opnemen<br />

(Na opname zal automatisch verwijderd worden uit opnamelijst)<br />

: Opnemen op werkdagen. (Elke maandag tot vrijdag)<br />

: Opnemen in het weekend (Elke zaterdag en zondag)<br />

: Opnemen herhaalt elke week<br />

: Opnemen herhaalt elke dag<br />

1 e optie:<br />

Open de EPG door te drukken<br />

op de EPG knop . Selecteer<br />

met de knoppen<br />

�/�/�/�het event dat u wilt<br />

opslaan. Druk nu op de rode<br />

knop OPT.<br />

2 e optie:<br />

Druk op de knop Menu en ga<br />

naar het submenu<br />

“Reservering” en druk op OK<br />

Links ziet u het reserverings<br />

scherm voor het invoeren van<br />

timer opnames.<br />

Bij het instellen van een<br />

reservering kun u een<br />

opname eerder laten<br />

beginnen en later laten<br />

aflopen. Dit kunt u doen door<br />

de begintijd en eindtijd aan te<br />

passen in het reserverings<br />

menu. Druk op OK om op te<br />

slaan.<br />

U kunt uit meerdere opties kiezen<br />

om uw favoriete programma‟s op<br />

te nemen:<br />

Eenmalig, werkdagen, weekend,<br />

wekelijks en dagelijks.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 43 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


5.4.2 Wissen<br />

5. Setup voor de ontvanger<br />

Hier kunt u kanalen verwijderen door verschillende opties.<br />

Selecteer hier als u TV of<br />

Radio kanalen wilt<br />

verwijderen.<br />

U kunt dit ook selecteren als u<br />

kanalen wilt verwijderen<br />

geselecteerd op<br />

coderingssysteem of satelliet.<br />

Kies de optie met de knoppen<br />

�/�/�/� en druk dan de OK<br />

knop.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 44 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


5. Setup voor de ontvanger<br />

5.5 Menu Geavanceerd<br />

5.5.1 Fabrieksinstellingen<br />

Druk de knop Menu om het hoofdmenu te openen. Selecteer met de<br />

knoppen �/�het submenu Geavanceerd.<br />

Fabrieksinstellingen: Zet de satellietontvanger terug in<br />

fabrieksinstellingen.<br />

OTA: Start software update via de satelliet.<br />

Kanaal Upload: Zet de kanalenlijst over naar tweede<br />

receiver of PC.<br />

S/W Upload: Zet de software over naar tweede receiver<br />

of PC.<br />

USB overzetten: Hier kunt u software en kanalenlijst.<br />

opslaan en overzetten via USB.<br />

Met deze optie zet u de<br />

satellietontvanger weer naar het<br />

beginscherm. Alles zenders<br />

worden gewist, maar de<br />

bestanden die op de harde schijf<br />

staan blijven bewaard. Het<br />

inladen van fabrieksinstellingen<br />

dient altijd uitgevoerd te worden<br />

na het inladen van nieuwe<br />

Software in de ontvanger. Druk<br />

op OK en beantwoord de<br />

veiligheidsvraag met Ja.<br />

We raden u aan om eerst een<br />

back-up te maken van uw<br />

zenderlijst. Dit kunt u doen door<br />

een USB-stick in de ontvanger<br />

te steken. Druk op Menu en kies<br />

USB Transfer en dan de optie<br />

KANAAL : STB to USB en op<br />

OK te drukken.<br />

Opnames op de HDD worden<br />

niet verwijderd.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 45 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


5.5.1 Software inladen<br />

5.5.2 OTA<br />

5. Setup voor de ontvanger<br />

Hier kunt u nieuwe software<br />

inladen (indien aanwezig).<br />

De receiver start automatisch en zoekt naar nieuwe<br />

software versie zodra u dit submenu selecteert.<br />

Als een nieuwe versie beschikbaar is, dan begint de<br />

receiver de nieuwe versie te downloaden en kunt u de<br />

voortgang volgen op het scherm.<br />

Opmerking:<br />

Als u een Error boodschap ziet verschijnen, neem dan<br />

contact op met de leverancier.<br />

Als er geen nieuwe versie is dan verschijnt deze<br />

boodschap.<br />

De instellingen voor de frequentie etc. veranderen normaal<br />

gesproken niet. Voordat u dit verandert vraag dan uw<br />

leverancier.<br />

Ontkoppel uw receiver niet tijdens dit proces, dit proces<br />

moet gebeuren en anders kan eventueel ook software<br />

verloren gaan. Dan zal de receiver voor service opgestuurd<br />

moeten worden.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 46 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


5. Setup voor de receiver<br />

5.5.3 Kanalen upload<br />

5.5.4 Software (S/W) Upload<br />

Sluit de receiver met de<br />

RS232 kabel aan (Crossed<br />

modem kabel) op een andere<br />

receiver of de PC.<br />

Als u gebruik maakt van twee<br />

receivers, schakel dan de<br />

receiver die de data ontvangt<br />

uit.<br />

Hierna schakelt u de receiver<br />

die ontvangt weer aan en de<br />

kanalenlijst wordt geupload.<br />

Sluit de receiver met de<br />

RS232 kabel aan (Crossed<br />

modem kabel) op een andere<br />

receiver of de PC.<br />

Als u gebruik maakt van twee<br />

receivers, schakel dan de<br />

receiver die ontvangt uit.<br />

Hierna schakelt u de receiver<br />

die ontvangt weer aan en de<br />

software wordt geupload.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 47 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


5. Setup voor de ontvanger<br />

5.5.5 USB Transfer<br />

Onder het menu gedeelte<br />

STB ziet u de belangrijkste<br />

informatie over uw<br />

ontvanger.<br />

Model ID:<br />

Speciale ID nummer van<br />

eontvanger.<br />

Hardware-Version:<br />

Geinstalleerd hardware<br />

Software-Version:<br />

Geinstalleerde software<br />

Onder het menu item USB<br />

kunt u de informatie zien dat<br />

opgeslagen is op de USB<br />

stick.<br />

_sw_code.sgn:<br />

Detected = Beschikbaar<br />

_ch_data.sgn:<br />

Detected = kanalenlijst<br />

beschikbaar<br />

Selecteer Kanaal als kanalen<br />

van de ontvanger naar de USB<br />

stick wilt overladen (back-up)<br />

of van USB naar ontvanger<br />

(STB) wilt inladen.<br />

Selecter MAIN S/W als u<br />

software van de ontvanger<br />

naar de USB stick wilt<br />

overladen (backup) of van<br />

USB naar ontvanger (STB) wilt<br />

inladen (bijvoorbeeld bij<br />

nieuwe software).<br />

Selecteer met de knoppen<br />

�/�/�/�de juiste instellen<br />

en druk dan op OK.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 48 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


5. Setup voor de ontvanger<br />

5.6 Menu Status<br />

5.6.1 Informatie<br />

5.6.2 CI-Slot (Common Interface)<br />

`<br />

Druk op de knop Menu om het hoofdmenu te openen. Selecteer met de<br />

knoppen �/�het submenu Status.<br />

Informatie: Bekijk de informatie van het receiver systeem.<br />

CI-Slot 1: Informatie over de te gebruiken CAM module in slot 1.<br />

CI-Slot 2: Informatie over de te gebruiken CAM module in slot 2.<br />

Hier kunt u zien welke<br />

software versie geïnstalleerd<br />

is.<br />

Model-ID<br />

Hardware-Versie<br />

Software-Versie<br />

Loader-Versie<br />

Deze receiver heeft 2<br />

Common Interface voor CAM<br />

module.<br />

Als u Slot 1 selecteert en drukt<br />

op OK dan ziet u deze links in<br />

het scherm.<br />

In het voorbeeld ziet u de<br />

CryptoWorks module en kunt<br />

u selecteren voor meer<br />

informatie.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 49 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


5. Setup voor de ontvanger<br />

5.7 Menu <strong>PVR</strong><br />

5.7.1 Opname (Record) instellingen<br />

Druk op de knop Menu om het hoofdmenu te openen. Selecteer met de<br />

knoppen �/�het submenu <strong>PVR</strong>.<br />

Opname instellingen: Algemene informatie van de <strong>PVR</strong> functie en HDD.<br />

HDD Informatie: Laat informatie zien dat te maken heeft met het<br />

gebruik van de HDD.<br />

Formateer HDD: De harde-schijf leeg maken in één keer.<br />

Interne harde schijf<br />

Hier kunt u de interne<br />

harde-schijf deactiveren, als u<br />

hinder heeft van het geluid.<br />

Denk eraan dat de HDD aan<br />

dient te staan als u gebruik<br />

maakt van de time-shift<br />

functie.<br />

Time-shift<br />

Timeshift werkt alleen als de<br />

HDD actief is. Als de HDD<br />

actief is dan werkt de<br />

record/buffer optie<br />

automatisch.<br />

Instellen opnametijd<br />

Hier kunt u de record tijd<br />

instellen als u gebruik maakt<br />

van de knop REC.<br />

Dit is alleen een voorselectie.<br />

Tijdens het opnemen kunt u<br />

verschillende handelingen<br />

uitvoeren en zo aanpassingen<br />

doorvoeren. Dit kan door<br />

middel van de knoppen REC<br />

en dan de �of�.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 50 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


5. Setup voor de ontvanger<br />

5.7.2 HDD Informatie<br />

5.7.3 Formateer HDD<br />

Om te bekijken wat voor HDD<br />

in de receiver zit kunt u dit<br />

menu gebruiken.<br />

Totale ruimte<br />

Totale opslagcapaciteit<br />

Vrije ruimte<br />

Ruimte die nog beschikbaar is<br />

Gebruikte ruimte<br />

Ruimte in gebruik<br />

Model<br />

Type HDD<br />

Let op, zelfs als u de HDD<br />

geformateerd heeft is de schijf<br />

niet geheel leeg.<br />

De receiver reserveert een<br />

gedeelte voor de timeshift<br />

functie. Dit is niet te<br />

veranderen.<br />

Deze functie kunt u gebruiken<br />

om alle bestanden in één keer<br />

te verwijderen.<br />

Hier dient u het wachtwoord<br />

voor in te voeren.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 51 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


6. Standaard Handelingen<br />

6.1 Informatie Scherm<br />

TV of Radio SD of HD Zender<br />

Kanaal uitzending plaats en naam<br />

Time table Naam lopend programma<br />

Voor actuele<br />

programma<br />

Laat de signaal sterkte zien<br />

Laat de signaal kwaliteit zien<br />

Alternatieve Kinderslot<br />

Resolutie Teletekst ondertiteling audio Blok BetaalTV Dolby<br />

Beschikbaar beschikbaar Gecodeerd<br />

Als u eenmaal op de knop<br />

INFO drukt komt het informatie<br />

Scherm tevoorschijn voor een<br />

aantal seconden.<br />

Als u nu weer op het knopje<br />

INFO drukt, komt er een nieuw<br />

scherm met EPG informatie<br />

over het lopende programma.<br />

Druk op de knopjes P+/- om<br />

de zender te wijzigen.<br />

Wanneer u het teken „�“<br />

Ziet kunt u wisselen naar de<br />

de volgende EPG informatie<br />

(indien beschikbaar) op<br />

dezelfde zender. Hiervoor<br />

gebruikt u de knoppen: �/�.<br />

Met de knop EXIT kunt de<br />

Window sluiten.<br />

Datum / Tijd<br />

Multifeed<br />

beschikbaar<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 52 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


6. Standaard Handelingen<br />

6.2 Wisselen tussen TV en Radio zenders<br />

Tijdens het kijken naar TV of Radio zenders kunt u wisselen tussen deze 2 modes met de knop TV/Rad.<br />

6.3 Menu lijst voor TV of Radio zenders.<br />

Actueel gekozen<br />

kanaal<br />

Kijken<br />

Wissen<br />

*Verplaatsen<br />

Hernoemen<br />

Blokkeren<br />

Favorieten<br />

Naam van de kanalenlijst Keuzescherm voor Favorieten lijst (optie toevoegen)<br />

* In de Fastscan software is de optie “Verplaatsen” niet aanwezig<br />

aangezien de kanalenlijst gedefinieerd is door de Providers (Canal<br />

Digitaal, TV Vlaanderen en TéléSAT). U kunt wel uw eigen lijst maken<br />

van uw gewenste volgorde door gebruik te maken van de favorietlijsten.<br />

U heeft de optie tot 8 favorietlijsten met daarin 100 kanalen. Elke<br />

favorietlijst kunt u zelf indelen en daarin kunt u ook verplaatsen.<br />

Status der Fav.-Listen<br />

Kanaldaten<br />

Geselecteerde Zenderlijst<br />

Anbietername<br />

Specifieke Technische informatie van<br />

de geselecteerde zender.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 53 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


6. Standaard Handelingen<br />

6.3.1 Kanaal bekijken<br />

Om de kanalenlijst op te vragen dient u op het<br />

knopje OK te drukken.<br />

Druk op de knop A-Z, hiermee sorteert u de lijst op<br />

alfabetische volgorde van A tot Z.<br />

Met de knoppen �/� kunt u de cursor naar<br />

beneden of naar boven verplaatsen.<br />

Druk op OK om het kanaal te selecteren.<br />

Als u weet op welke plaats een zender zich bevind<br />

dan kunt u daar snel naar toe door het cijfer in te<br />

toesten 0-9.<br />

Door op EXIT te drukken kunt u de lijst sluiten.<br />

Als u de knopt A-Z intoetst krijgt u de kanalenlijst in<br />

alfabetische volgorde. Dit is handig om snel een<br />

zender op te zoeken als u niet weet waar die staat.<br />

Door nu op een cijfer te drukken opent zich een<br />

nieuwe window.<br />

Nu kunt een letter selecteren door op de knoppen<br />

�/� �/�� te drukken. De kanalenlijst springt dan<br />

automatisch naar de letter.<br />

U kunt ook snel naar beneden of naar boven scrollen<br />

door de kanalenlijst door gebruik te maken van de<br />

knoppen P+ and P -.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 54 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


6. Standaard Handelingen<br />

6.3.2 Kanalen Wissen<br />

Opent u de kanalenlijst door op de knop OK te drukken.<br />

Selecteer nu met de knoppen �/� het symbool Wissen.<br />

Kies het kanaal dat u wilt wissen met de knoppen �/�<br />

en druk vervolgens op OK.<br />

Aan de rechterkant van de zender ziet u een kruis tevoorschijn<br />

komen als de zender is geselecteerd.<br />

U kunt meerdere kanalen markeren (om te wissen) en als u klaar<br />

bent drukt op de knop EXIT. Nu zijn de kanalen gewist uit de<br />

kanalenlijst.<br />

6.3.3 Kanalen verplaatsen<br />

(niet mogelijk in de CanalDigitaal / TV Vlaanderen / TéléSAT Benelux Software)<br />

Opent u de kanalenlijst door op de knop OK te drukken.<br />

Selecteer nu met de knoppen �/� het symbool Verplaatsen<br />

Kies het kanaal dat u wilt verplaatsen met de knoppen �/�<br />

en druk vervolgens op OK.<br />

Aan de rechterkant van de zender ziet u een markering tevoorschijn<br />

komen als de zender is geselecteerd.<br />

U kunt nu de zender verplaatsen met knoppen �/�.<br />

Als u de zender op de juiste positie heeft gezet dan drukt u op OK.<br />

U kunt ook een nummer intoetsen als u weet waar de zender<br />

verplaatst dient te worden en dan op OK drukken om het te<br />

bevestigen.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 55 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


6. Standaard Handelingen<br />

6.3.6 Kanalen of Favorietlijsten hernoemen<br />

Eén stap naar rechts<br />

Eén stap naar links<br />

Opent u de kanalenlijst door op de knop OK te drukken<br />

of door het knopje FAV in te drukken voor de lijst van<br />

Favorieten. Selecteer nu met de knoppen �/� het<br />

symbool “Hernoemen”.<br />

Kies het kanaal dat u wilt verplaatsen met de knoppen<br />

�/� en druk vervolgens op OK.<br />

Een nieuw scherm komt tevoorschijn en u kunt de<br />

letters selecteren met de knoppen �/�/�/� en dan<br />

te bevestigen door op OK te drukken.<br />

Als u klaar bent selecteert u het symbool en drukt<br />

op OK.<br />

Door op EXIT te drukken verlaat u deze functie.<br />

U kunt een Favorietenlijst ook een andere naam<br />

geven. Selecteer hiervoor de lijst die u wilt hernoemen<br />

door op het knopje FAV te drukken.<br />

Kies nu voor de hernoem functie en druk op OK.<br />

Het scherm van hernoemen zal openen en u kunt zoals<br />

hierboven beschreven de lijst een andere naam geven<br />

en dan opslaan door OK te drukken.<br />

Wissel tussen kleine en hoofdletters<br />

Opslaan<br />

Afbreken<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 56 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


6. Standaard Handelingen<br />

6.3.5 Kanalen Blokkeren<br />

6.3.6 Favorietlijsten instellen<br />

Opent u de kanalenlijst door op de knop OK te drukken.<br />

Selecteer nu met de knoppen �/� het symbool<br />

Blokkeren<br />

Kies het kanaal dat u wilt blokkeren met de knoppen<br />

�/� en druk vervolgens op OK.<br />

U dient nu eerst een password in te geven en dit is<br />

standaard (0000). Aan de linkerkant van de zender ziet<br />

u een markering tevoorschijn komen.<br />

U kunt zo meerdere zenders selecteren om te<br />

blokkeren. Als u op de knop EXIT drukt wordt de<br />

kanalenlijst aangepast en de geselecteerde zenders<br />

geblokkeerd.<br />

U kunt in totaal 8 favoriet lijsten instellen met een maximaal 100 zenders in 1 Favorietlijst. In een<br />

Favorietlijst kunt u de zenders ook verplaatsen op de door uw gewenste volgorde.<br />

Opent u de kanalenlijst door op de knop OK te<br />

drukken. Selecteer nu met de knoppen �/� het<br />

symbool Favoriet.<br />

Een nieuw scherm komt tevoorschijn met de 8 lijsten<br />

en u kunt zelf selecteren tot welke lijst u het kanaal<br />

wenst toe te voegen. U kunt het kanaal in meerdere<br />

favorietlijsten plaatsen.<br />

Selecteer de lijst door op de knoppen �/��te drukken<br />

en druk dan op OK.<br />

Als u nu weer op OK drukt dan haalt u de zender weer<br />

uit de favorietlijst.<br />

Druk op EXIT de window te sluiten en de aanpassingen<br />

op te slaan.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 57 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


6.4 Menu Opties<br />

Met de knop OPT kunt naar het optie menu. Er zal een klein pop-up venster verschijnen. U kunt hier uit<br />

een opties selecteren, namelijk; Audio, Teletext, Multifeed and Subtitle (ondertiteling). Als u de optie<br />

wilt veranderen druk dan op de knoppen �/�. �<br />

6.4.1 Audio<br />

6. Standaard Handelingen<br />

6.4.2 Teletext<br />

6.4.3 Subtitle (ondertiteling)<br />

Selecteer met de knoppen�/� Audio om te kijken of de zender<br />

meerdere audio sporen ondersteund.<br />

U kunt dan kiezen voor een andere audio/taal of een Dolby Digital<br />

signaal kiezen met de knoppen �/� .<br />

Druk dan op OK om de instelling te kiezen of op EXIT uit het menu<br />

te gaa<br />

Selecteer met de knoppen�/� Teletext om te zien of het kanaal<br />

Teletekst ondersteunt. Als u meerder talen ziet dan kunt u kiezen<br />

met de knoppen �/�en druk dan op OK om teletekst te starten.<br />

U kunt ook Teletekst starten door op de afstandsbediening op het<br />

knopje TEXT te drukken.<br />

Selecteer met de knoppen �/� Subtitle om te zien of het kanaal /<br />

programma waar u naar kijkt ook meerder audio sporen<br />

ondersteund.<br />

Als u meer dan 1 taal ziet dan kunt u met de knoppen �/�<br />

uw gewenste keuze maken en dan op OK te drukken.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 58 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


6.4.4 Multifeed<br />

6.5 A / V +<br />

6. Standaard Handelingen<br />

Druk op de A/V+ knop om het Audio / Video menu te starten. ��<br />

6.5.1 Audio-Modus<br />

6.5.2 Video-Modus<br />

Selecteer met de knop �/� Multifeed om te zien of het kanaal /<br />

programma meerder feeds (uitzendingen) ondersteund.<br />

U kunt dan kiezen voor een andere feed door op de knoppen<br />

�/��te drukken.�<br />

Deze optie is meestal van toepassing bij Pay Per View kanalen<br />

Selekteer met de knoppen�/� Audio Mode.<br />

Kies nu met de knoppen �/� tussen de modes STEREO, LEFT,<br />

RIGHT and JOINT (Joint Stereo).<br />

Druk op OK om dit in te stellen en dan op EXIT om het menu te<br />

verlaten.<br />

Selekteer met de knoppen�/� Video Mode.<br />

Kies nu met de knoppen �/� btussen verschillende scherm<br />

instellingen.<br />

Druk op OK om dit in te stellen en dan op EXIT om het menu te<br />

verlaten.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 59 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


6. Standaard Handelingen<br />

6.6 Favorieten kanalenlijsten<br />

6.7Sorteren A-Z<br />

Met de knop Fav kunt u de individuele favorietlijsten openen.<br />

Selecteer met de knoppen�/� en druk dan op de OK knop.<br />

Als u kiest voor All (alles) wordt de hoofdlijst geopend.<br />

In de favorietenlijst heeft u dezelfde opties als in de hoofdlijst.<br />

Als u op de knop A-Z drukt dan wordt de lijst op<br />

alfabetische volgorde getoond.<br />

Druk op een cijfer toets en een scherm zal openen.<br />

Nu kunt u met de knoppen �/� �/� een letter<br />

kiezen en de lijst zal dan direct naar de eerste<br />

zender van deze letter springen (handig om snel<br />

een kanaal op te zoeken).<br />

U kunt ook nadat u op de knop A-Z heeft gedrukt<br />

dan kunt u ook snel naar beneden of naar boven<br />

bladeren met de knoppen P+ and P -.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 60 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


6. Standaard Handelingen<br />

6.8 EPG (Electronische Programma Gids)<br />

Druk op de EPG knop en de elektronische programmagids zal via de satelliet gedownload worden. De<br />

ontvanger heeft ongeveer tot 1 minuut nodig om de MediaHighWay EPG (CanalDigitaal / TV<br />

Vlaanderen) op te vragen of te verversen. MHW EPG van CanalDigitaal geeft ongeveer 2 dagen<br />

programma informatie.<br />

De EPG informatie wordt voorzien door de provider van een kanaal. Het kan dus zijn dat er helemaal<br />

geen EPG te zien is of alleen voor het lopende en volgende programma. Enkele providers ondersteunen<br />

ook meerdere dagen EPG.<br />

De tijd intervallen zijn gesorteerd via een rij en de kanalenlijst staat in een kolom.<br />

Tijds indicatie<br />

Markeert de tijd die<br />

gereserveerd is voor een timer<br />

opname.<br />

Met de knoppen �/�/�/�<br />

kunt u naar een programma<br />

scrollen. Met de knoppen<br />

Volume + / Volume - kunt u<br />

direct naar een volgende dag<br />

springen.<br />

Als een progamma wenst op<br />

te nemen dan kunt u de rode<br />

knop indrukken.<br />

De gedetailleerd informatie van een programma<br />

wordt getoond onder de foto van dit kanaal.<br />

Met de INFO knop kunt u de rest van de informatie<br />

bekijken en naar beneden scrollen.<br />

Met de EPG gids kunt u gemakkelijk een opname<br />

reservering programmeren. Zie hiervoor hoofdstuk<br />

5.4.2 Reserveringen.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 61 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


6. Standaard Handelingen<br />

6.9Personal Video Recorder (<strong>PVR</strong>).<br />

De ontvanger HS 8100CI<strong>PVR</strong> heeft een uitgebreide mogelijkheid<br />

voor opname functies (<strong>PVR</strong>).<br />

U kunt de <strong>PVR</strong> functies instellen met uw afstandsbediening van de<br />

<strong>Homecast</strong> satellietontvangers.<br />

Pauze<br />

Met de knop Pauze kunt u tijdens het kijken naar<br />

een programma pauzeren of tijdens het afspelen<br />

pauzeren. Tijdens het kijken naar een<br />

programma kunt u pauzeren indien de Time-shift<br />

functie geactiveerd is (harde-schijf is<br />

geactiveerd).<br />

U kunt een programma die u gepauzeerd heeft<br />

(Time-shift mode) afspelen vanaf het begin dat u<br />

ernaar kijkt. U kunt dan ook nog eens het geheel<br />

opnemen door op de REC knop te drukken. Dit<br />

wordt ook wel Time-Shift Recording (TSR)<br />

genoemd.<br />

REC_Play<br />

Een lopende opname kunt u vanaf het begin<br />

afspelen door op de knop PLAY te drukken. De<br />

ontvanger dient dan wel op de zender te staan<br />

waarvan opgenomen wordt. U kunt in de<br />

REC_Play mode ook naar en naar achteren<br />

spoelen. Dit kan met de toetsen ◄ ► rechts en<br />

links.<br />

Als u voor of achteruit spoelt, dan kunt u de<br />

opname weer hervatten door op de toets PLAY<br />

te drukken<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 62 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


6. Standaard Handelingen<br />

REW*<br />

Met de rewind (terugspoelen) functie REW kunt u tijdens het bekijken van een opgenomen<br />

bestand of timeshift mode terugspoelen.<br />

FF*<br />

Met de knop FF kunt u een opname versneld naar voren spoelen.<br />

Als u nu nog een keer op deze knop drukt dan wordt de snelheid verhoogt en zo kunt u de<br />

snelheidsfactor verhogen (2x of 4 x).<br />

Met deze functie kunt u snel de reclame-blokken passeren van een opgenomen film/bestand of<br />

in de time-shift mode.<br />

Als u nog een keer op deze knop drukt dan kunt versneld terugspoelen.<br />

U dient weer op de knop PLAY te drukken om weer in normale play (afspeel) mode terug te<br />

keren.<br />

*Een opname die gecodeerd opgeslagen is kan alleen voor- of achteruit worden gespoeld door de toetsen<br />

◄ ► te gebruiken. Of door de numerieke toetsen 1 – 9 te gebruiken. 1 = 10%, 2 = 20% en 9 is 90%.<br />

Als een opname gedecodeerd is dan kunt u gewoon de FF en REW toetsen gebruiken.<br />

Een gedecodeerde opname wordt in de bestandenlijst aangegeven met een $ dollarteken.<br />

Een Bestand decoderen<br />

Als de ontvanger twee handelingen doet op 1 smartcard, dus bijvoorbeeld RTL4 kijken en SBS<br />

6 opnemen dan wordt de opname gecodeerd opgeslagen. Om gecodeerde* opnames<br />

automatisch te decoderen heeft de <strong>Homecast</strong> twee opties. Automatisch decoderen of<br />

handmatig decoderen.<br />

1. Automatisch decoderen kan worden geactiveerd via het hoofdmenu. U kunt deze optie<br />

vinden onder het submenu opname instellingen. Bij automatisch decoderen zal de ontvanger<br />

zelf de gecodeerde opnames decoderen. Dit gebeurt in automatisch in Stand-by mode.<br />

2. Handmatig decoderen gebeurt via het scherm bestandenlijst (File List). Hier staan alle<br />

opnames. De gecodeerde opnames(te herkennen aan het $ teken) dienen geselecteerd te<br />

worden met de ''mark'' knop (paperclip). Druk vervolgens op de gele toets van u<br />

afstandsbediening, en kies voor decoderen.Bevestig uw handeling met JA.<br />

Het decoderen gebeurt in standby mode en het is aangeraden om dit te laten uitvoeren als u<br />

klaar bent met tv kijken, Bijv voor dat u gaat slapen. Alle geselecteerde opnames zullen dan in<br />

dit voorbeeld de volgende ochtend zijn vervangen door gedecodeerde opnames die altijd af te<br />

spelen blijven.<br />

*Sinds de introductie van de nieuwe Seca 3 (merlin) kaart hebben Canal Digitaal / TV Vlaanderen en<br />

Nagra het beveiligings niveau flink verhoogd.Daardoor wijzigen de codes niet per maand maar in 2 tot 3<br />

dagen. Dit houd dus in dat binnen deze 2 tot 3 dagen u de gecodeerde opnames dient te decoderen om ze<br />

altijd te kunnen blijven kijken.<br />

*Gedecodeerde opnames zijn opnames die gemaakt worden terwijl u kijkt naar een<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 63 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


6. Standaard Handelingen<br />

STOP<br />

Met de toets Stop kunt u een opname stoppen.<br />

Wanneer de ontvanger in time-shift mode is, en<br />

er is een vertraging tussen de actuele positie<br />

van de opname en de Live uitzending, dan kunt<br />

u met de STOP knop direct gaan naar de Live<br />

uitzending van de opname. Dit wordt getoond<br />

met het symbool<br />

REC<br />

Met de toets REC kunt u direct een opname<br />

starten. De opnametijd is vastgesteld in het<br />

menu <strong>PVR</strong> / Record instellingen. Dit kunt u zelf<br />

handmatig aanpassen.<br />

Tijdens de opname kunt u handmatig naar voren<br />

of naar achter gaan door te drukken op de toets<br />

REC en dan op �or�te drukken.<br />

SLOW<br />

Met deze knop kunt u het bestand/film dat u<br />

afspeelt in slow motion laten afspelen.<br />

Als u nog een keer op de knop drukt dan kunt u<br />

de snelheid wijzigen.<br />

Als u weer gewoon wilt kijken dient u op de knop<br />

PLAY te drukken.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 64 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


6. Standaard Handelingen<br />

LIST<br />

Met de List knop kunt u bestanden van de harde-schijf benaderen.<br />

Een nieuw scherm zal openen.<br />

Hier kunt u kiezen tussen de File list (bestandenlijst) met alle<br />

opnames of de Photo album functie.<br />

Als u kiest voor de bestandenlijst van alle opnames dan kunt u<br />

alleen de interne hardes schijf benaderen.<br />

Bestanden van externe USB media kunt u hiermee niet benaderen.<br />

Druk op OK om de lijst te openen.<br />

Met de Photo-Album functie kunt u uw favoriete foto‟s in JPEG<br />

formaat afspelen.<br />

U kunt hiervoor de interne harde schijf benaderen maar ook externe<br />

media zoals een USB harde-schijf of een USB-stick.<br />

Selecteer het apparaat dat u wilt benaderen met de knoppen �/�<br />

en daarna op de toets OK te drukken.<br />

Als een extern USB apparaat herkend wordt dan zal de USB<br />

melding oplichten.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 65 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


7.1 Bestandenlijst en afspeelfunctie.<br />

De bestandenlijst kan worden geopend door te drukken op de knop LIST.<br />

Jukebox<br />

systeem folder<br />

voor movies<br />

Eigen folder<br />

Opgenomen<br />

bestand<br />

7. Film en Beeld<br />

Weergeven<br />

Verwijderen<br />

Hernoemen<br />

Vastleggen(Lock)<br />

Verplaatsen / kopiëren<br />

Menu voor:<br />

Weergeven, verwijderen, hernoemen,<br />

vastleggen (lock) en kopiëren.<br />

Afspeelbalk van geselecteerd bestand<br />

Markeer box<br />

Harde-schijf informatie<br />

Geselecteerde<br />

functie<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 66 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


7. Film en Beeld<br />

Een opgenomen film afspelen<br />

Om een opgenomen bestand af te spelen, moet u het bestand<br />

selecteren met �/�/�/�, druk dan op OK.<br />

U kunt nu kiezen om het bestand eenmalig af te spelen of meerdere<br />

keren<br />

Een miniatuurwindow (Thumbnail) aanmaken.<br />

De receiver maakt automatisch een miniatuur bestandenlijst aan<br />

tijdens het afspelen.<br />

Als u dat wil veranderen, druk dan op PLAY.<br />

Nu verschijnt er een window dat u moet bevestigen, druk dan op<br />

OK.<br />

Bestanden informatie<br />

Als u informatie wenst te zien over een<br />

opgenomen bestand, selecteer dat bestand met<br />

�/�/�/� en druk op INFO.<br />

EPG informatie is hier ook te zien.<br />

Een bestand verwijderen<br />

Selecteer de functie Verwijder met de rode(�)<br />

of groene (�) knop.<br />

Bevestig de vraag.<br />

Als u meerdere bestanden wenst te verwijderen,<br />

dient u de bestanden te markeren. Na het<br />

markeren dient u op OK te drukken om deze te<br />

verwijderen.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 67 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


Een bestand hernoemen.<br />

Selecteer de functie Hernoem met de rode(�) of<br />

groene (�) knop.<br />

Een window zal openen met letters. Selecteer<br />

de letters met �/�/�/��en druk op OK.<br />

Wanneer u klaar bent, druk dan op het<br />

symbool om het op te slaan. Druk op OK. Met<br />

EXIT kunt u weggaan uit dit menu.<br />

.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 68 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


7. Film en Beeld<br />

Een bestand vastleggen (Lock)<br />

Selecteer de functie Vastleggen (Lock) met de<br />

rode(�) of groene (�)knop.<br />

Selecteer het bestand met �/�/�/�en druk op<br />

OK.<br />

Als u meerdere bestanden wilt vastleggen<br />

(Lock), dient u deze te markeren. Na het<br />

markeren moet u op OK drukken om ze vast te<br />

leggen (Lock).<br />

Een bestand kopiëren<br />

Stap 1.<br />

Ga met de pijltjes toetsen naar rechts om in het<br />

rechter venster Jukebox te komen.<br />

Stap 2.<br />

Druk nu op de rode knop (Wijzig Apparaat) om<br />

de externe harde-schijf of USB-Stick te<br />

selecteren waar u een opname naar toe wenst te<br />

kopiëren. Druk nu op OK.<br />

Stap 3.<br />

Ga met de pijltjes toetsen naar links om in het<br />

linker venster te komen.<br />

Stap 4.<br />

Selecter de optie “Verplaatsen” met de groene of<br />

rode toets van uw afstandsbediening.<br />

Stap 5.<br />

Selecteer de opname die u wenst te kopiëren en<br />

druk op OK. Het bestand wordt nu gekopieerd<br />

naar de geselecteerde harde-schijf of USB-stick.<br />

Wenst u meerdere opnames te kopiëren, dan<br />

dient u de opnames te selecteren met de knop<br />

Markeren. Na het markeren moet u op OK<br />

drukken om de opnames te kopiëren.<br />

Met de knop EXIT kunt u dit proces stoppen.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 69 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


7.2 Photo album<br />

De fotoalbum kan worden geopend door te drukken op LIST en fotoalbum te selecteren.<br />

Folder<br />

JPEG foto<br />

7. Film en Beeld<br />

Weergeven<br />

Verwijderen<br />

Hernoemen<br />

Kopiëren<br />

Geselecteerde map<br />

Informatie over geselecteerde<br />

bestand<br />

storageDatenträgerinformation<br />

Geselecteerde<br />

functie<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 70 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


8. Bestanden bewerken of knippen<br />

8.1 Bewerk en Knip functie<br />

A-B<br />

Met de toets “A-B” kunt u gedeeltes<br />

van een opname markeren. Nadat u<br />

een gedeelte gemarkeerd heeft kunt<br />

u deze:<br />

1. Herhaald afspelen<br />

2. Kopiëren<br />

3. Verwijderen<br />

Als u de selectie kopieert, creëert u<br />

daarmee een nieuwe folder.<br />

De laatste functie is het verwijderen<br />

van het blok, druk op OK om dit eruit<br />

te knippen.<br />

U kunt zo bijvoorbeeld een<br />

reclameblok wegknippen uit de film.<br />

Selecteren van bijvoorbeeld een<br />

reclameblok:<br />

Druk één keer A-B voor het<br />

reclameblok en één keer A-B na het<br />

reclameblok.<br />

MARKEERPUNT / GA NAAR<br />

U kunt een markeerpunt selecteren<br />

in een afspeelbalk. De volgende keer<br />

als u weer kijkt kunt u automatisch<br />

springen naar dit gemarkeerde punt<br />

d.m.v. GA NAAR (JUMP).<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 71 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


9. Setup afstandsbediening voor TV<br />

9.1 Universele afstandsbediening (TV)<br />

De afstandsbediening van de HS 8100CI<strong>PVR</strong> kan ook vele TV toestellen bedienen. Als uw TV toestel<br />

ondersteund wordt (zie lijst met codes) kunt u een paar basisfuncties uitvoeren met de <strong>Homecast</strong><br />

afstandsbediening.<br />

Om te wisselen tussen de modes TV of satellietontvanger kunt u de knoppen TV of STB (ontvanger)<br />

gebruiken. U kunt zien in welke modus u ziet doordat het lichtje brand van de TV of STB modus.<br />

Het lampje van de TV knop brand slechts wanneer u een knop indrukt die daadwerkelijk actief is.<br />

Voorbeeld: De Afstandsbediening is in TV mode.<br />

Druk nu op de Volume + / - knop en u ziet dat linksonder de TV knop rood oplicht.<br />

Druk nu bijv. Op de STOP knop en u ziet de TV knop NIET rood oplichten. Dit komt<br />

omdat deze knop niet ondersteund wordt in TV mode.<br />

De volgende knoppen worden ondersteund in TV Mode:<br />

PWR, TEXT (Video input), Numeriek 0-9, Mute, Volume, Programma<br />

De afstandsbediening voor uw TV programmeren.<br />

De afstandsbediening kan op 2 manieren geprogrammeerd worden voor uw TV scherm. Als u tijdens<br />

het programmeren gedurende 5 seconden geen toets indrukt, zal het proces automatisch stoppen.<br />

Instellen door het invoeren van een code.<br />

Zoek de code van uw tv-scherm op in het codetabel op de volgende bladzijdes.<br />

Vaak is het zo dat een fabrikant geen standaard code heeft voor hun TV-schermen. Hierdoor<br />

dient u alle codes uit te proberen totdat de afstandsbediening werkt.<br />

Druk gelijktijdig op de knoppen OK en TV, totdat de TV knop linksonder tweemaal rood<br />

oplicht.<br />

Voer nu de 3 cijferige code van uw TV scherm.<br />

Als u de code correct invoert zal de TV knop tweemaal rood oplichten.<br />

Als de TV knop eenmaal rood oplicht dan is de code verkeerd.<br />

Controleer nu of u uw TV scherm kunt bedienen.<br />

Als het niet werkt, dient u een andere code van uw merk TV uit te proberen.<br />

Instellen door automatisch de code op te zoeken.<br />

Use this way only, when the input by code was not successful.<br />

Press OK and TV button in same time until the TV button light up two times.<br />

Push (continually one short time) the button program + (P+) until the TV set shut down.<br />

Press now OK.<br />

Check now if you can control the TV set, if not try again by “Setup by input a code”.<br />

Code resetten<br />

Als u de code 000 invoert, zal de afstandsbediening codevrij zijn.<br />

Deze afstandsbediening ondersteund niet alle TV schermen.<br />

Neemt u voor de juiste code van uw TV scherm, contact op met<br />

de leverancier van uw TV scherm<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 72 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


9. Setup afstandsbediening voor TV<br />

Code tabel A tot C<br />

Hersteller Code Hersteller Code<br />

A MARK 002 BAYSONIC 052<br />

ABEX 016 BEAUMARK 050<br />

ACCENT 004 BEC 099,110,124<br />

ACTION 110,124 BECRESE 040,099,108,109,110,<br />

ACURA 004 BEKO 161,162,163,164,165<br />

ADMIRAL 030,042,076,099,123,159,160 BELCOR 009<br />

ADYSON 016,063 BELL & HOWELL 006,038,106<br />

AIKO 029 BEON 018<br />

AKAI 015,099,109,124,161, BINATONE 063<br />

AKURA 064,071,161 BLACK PANTHER 158<br />

ALARON 051,062 BLACKSTRIPE 040,106,108,<br />

ALBA 004,017,018,064,123,117 BLAUPUNKT 059,060,061<br />

ALBIRAL 157,158 BLUE SKY 064<br />

ALLORGAN 118 BLUE STAR 075<br />

ALLSTAR 161 BOOTS 063<br />

AMBASSADOR 049 BOSCH-BAUER 098<br />

AMPLIVISION 063 BPL 075<br />

AMSTRAD 004,018,047,049,145<br />

BRANDT<br />

ELECTRONIQUE<br />

171<br />

AMWAY 161 BRADFORD 052<br />

ANAM 003,004,052 BRINKMANN 123<br />

ANAM NATIONAL 024 BRITANNIA 062<br />

ANITECH 004,071,161 BRIONVEGA 159<br />

ANSONIC 127 BRIORRYEGA 160<br />

AOC 002,009,015,056 BROCKWOOD 009,<br />

ARC EN CIEL 171 BROKSONIC 002,067,085,<br />

ARCAM 062,063 BROTHER 071<br />

ARCHER 002 BRUNS 126,158,159,160<br />

ASA 159,160,161 BSR 093,118<br />

ASBERG 158 BTC 064<br />

ASUKA 064,071 BUSH 004,017,018,064,075,093,099,<br />

ATLANTIC 098 117<br />

AUDINAC 081 CANDLE 015,025,057<br />

AUDIOSONIC 018,071 CAPEHART 124,<br />

AUDIOVOX 002,029,052,084 CAPSONIC 071<br />

BANG & OLUFSEN 160 CARNIVALE 015<br />

AUMARK 026 CARREFOUR 017<br />

AUTOVOX 068,076,097,160 CARVER 023,046<br />

BARCO 086 CASCADE 004<br />

BASIC LINE 004,064 CATHAY 018<br />

BAUR 018,087,097,099,102,108, CCE 063,018,078<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 73 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


9. Setup afstandsbediening voor TV<br />

Code tabel C tot F<br />

CCI 115 DIXI 003,004,018,126<br />

CENTURION 018 DUAL 097<br />

CENTURY 159,160 DUAL TEC 063<br />

CGE 101,123 DUMINT 127<br />

CIE 133,161 DUMONT 007,009,158,159,160,<br />

CIMLINE 004,117 DYNATECH 063,<br />

CINERAL 029,084, EB TELECOM 105<br />

CITIZEN 015,019,025,026,029,040,057,074 ECTEC 081<br />

CLAIRTONE 056 ELBE 116,168<br />

CLARIVOX 018,125,168 ELBIT 160,161<br />

CLATRONIC 098,127,158,161 ELECTROBAND 056,<br />

CME 004,005,017,018,028,042,049, ELECTROHOME 080,106,110,<br />

063,065,066,068,076,079,087 ELECTROVENDA 161<br />

CONCERTO 025 ELEKTA 071<br />

CONDOR 098,158,161 ELEKTRONIKA 161<br />

CONIC 110, ELIN 018,161<br />

CONTEC 004,017,052,056,062, ELITE 040,064,098,106,<br />

CONTINETAL<br />

EDISON<br />

141,171 ELMAN 127,158,163<br />

COSMOS 161 ELTA 004<br />

CRAIG 052 EMERSON 009,019,038,049,050,051,051,<br />

CRIPTOVISION 105 053,054,056,067,072,074,075,<br />

CROSLEY 023,110,159,160, 085,158,159,161,<br />

CROWN 004,018,019,052,127,158,161 ENVISION 015<br />

CS ELECTRONICS 062 ERRES 018<br />

CTC 098,158 ESC 161<br />

CURTIS MATHES 006,015,019,020,021,023,026, EURO-FEEL 071<br />

030,035,038,025,040,044,084, EUROMANN 071<br />

106, EUROPHON 127,158<br />

CXC 052 FERGUSON 018,163,166,167,168,169<br />

CYBERTRON 064 FIDELITY 062,097,104<br />

DAEWOO 004,009,018,019,029,084,133, FINLADIA 106<br />

161 FINLUX 018,028,051,093,129,158,160,<br />

DAINICHI 064 161<br />

DANSAI 018 FIRST LINE 118,004,062,063<br />

DAYTON 004,009,019,108 FISHER 038,041,063,097,106,108,126,<br />

DE GRAAF 066,097,161 160,<br />

DECCA 018,028,129,161 FORMENTI 018,098,103,160,161<br />

DECCAVIDEO 161 FORTRESS 160,<br />

DENON 035 FRABA 161<br />

DESMET 098 FRONTECH 042,071,099<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 74 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


9. Setup afstandsbediening voor TV<br />

Code tabel F tot K<br />

FUJITSU 028,051,124, HUMAX 151,152,153<br />

FUNAI 047,051,052,071,118, HUSPI ELEKTRONIK 123<br />

FUTURETECH 052 HYPERVISION 134<br />

GALAXIS 123,142,158,161 HYPSON 018,071,075<br />

GALAXY 158 ICE 063,071,161<br />

GBC 099 ICES 064<br />

GE 011,013,020,021,024,030,034, IMPERIAL 092,099,101,123,161<br />

050,075,084 INDESIT 068<br />

GEC 018,028,063,095,110,129,161 INDIANA 018<br />

GELOSO 004,099 INFINITY 023<br />

GENEXXA 042,064 INGEKEN 139<br />

GIBRALTER 007,009,015 INGELEN 042,164<br />

GO VIDEO 026 INNOHIT 028,124<br />

GOLDSTAR 156,001,009,015,016,018,019, INNOVA 018<br />

025,033,050,063,071,093,110, INTEQ 007<br />

124,140,161 ISKRA 158<br />

GOODMANS 017,018,028,051,063,133,161 INTERBUY 071<br />

GPM 064 INTERFUNK 018,042,095,097,099,159,160,<br />

GRADIENTE 022,025,046,082 161<br />

GRADIN 098 INTERVISION 018,063,071,127,144,158,161<br />

GRAETZ 042,099 ISUKAI 064<br />

GRANADA 018,028,063,097,109,124,161 ITT 042,099,108<br />

GRANDIN 075 JACSON 129<br />

GRUNDIG 018,059,060,068,137 JBL 023<br />

GRUNPY 051,052 JCB 137,<br />

HALIEAX 071 JVC 017,022,045,054,<br />

HALLMARK 050, JEC 040<br />

HANSEATIC 018,089,097,098,099,118,119 KAISUI 004,062,063,064,075<br />

HARLEY DAVIDSON 051, KAMP 062<br />

HARMAN KARDON 023 KAPSCH 042,095,099<br />

HARVARD 052, KARCHER 161<br />

HCM 004,071,075,161 KATHREIN 089<br />

HEMMERMANN 097 KAWASHO 062,077<br />

HIFIVOX 171 KEC 052<br />

HINARI 004,017,018,051,064,161, KENDO 018,099,117,119,127,158,161<br />

HISAWA 075,159 KENWOOD 009,015<br />

HITACHI 016,017,025,031,032,035,037, KINGSLEY 062<br />

042,048,063,094,095,096,097, KLH 124,<br />

099,102,108,109,110,111,112, KLOSS 012<br />

113,114,124,148, KNEISSEL 161<br />

HUANYU 062 KMC 033<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 75 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


9. Setup afstandsbediening voor TV<br />

Code tabel K tot M<br />

KOLSTER 158 MEMOREX 050,070,071,106<br />

KONIG 004,005,017,018,042,061,068 MEMPHIS 124<br />

KORPEL 018 METZ 159,160,161<br />

KORTING 098,160 MGA 009,015,036,039,050<br />

KOYODA 004 MIDLAND 007,016,019,020,021,034<br />

KTV 015,019,052,056,063,074, MINERVA 068<br />

KUBA ELECTRONIC 097<br />

KURA 097<br />

LENCO 071,133,146,018,028,071,118,<br />

124,158,161<br />

LG 025,154,161<br />

LIESENK & TTER 018,161<br />

LIFETEC 071,161<br />

LLOYTRON 016,<br />

LOEWE 159,160<br />

LOGIK 156,006<br />

LUMA 099<br />

LUXMAN 025<br />

LUXOR 068,094,097,099,102,124<br />

LXI 007,020,023,038,040,050,106<br />

M ELECTRONIC 004,018,042,063,097,127,163,<br />

MAGNADYNE 158,159,160<br />

MAGNAFON 127,158,167<br />

MAGNASONIC 106,161<br />

MAGNAVOX 010,012,014,015,017,023,051,<br />

057,058,110,<br />

MAJESTIC 006<br />

MANDOR 071<br />

MANESTH 063,071,098,117<br />

MARANTZ<br />

MARCY´S<br />

015,018,023,089,161<br />

MARELLI 160<br />

MARK 018<br />

MATSUI 004,005,018,049,063,092,097,<br />

117,161<br />

MATSUSHITA 021,070<br />

MC MICHAEL 110<br />

MEDIATOR 018<br />

MEGATRON 002,035,050,109<br />

MEI 056<br />

MEMOREX 004,006,025,026,033,036,038,<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 76 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


9. Setup afstandsbediening voor TV<br />

Code tabel M tot P<br />

MINUTZ 011 OSO 064<br />

MITSUBISHI 009,017,030,036,039,050,068, OSUME 016,028,124<br />

159,160, OTTO VERSAND 017,018,059,063,087,089,093,<br />

MIVAR 062 097,098,099,102,108,117,118,<br />

MOTOROLA 024,030 161,163,<br />

MTC 009,015,025,026,056,062,097 PALLADIUM 099,160<br />

MULTISTANDARD 127 PANAMA 063,071<br />

MULTITECH 004,052,062,063,099,127,158, PANASONIC 156,020,021,022,023,024,026,<br />

MUTIMEDIA 132 030,035,036,038,040,042 043,<br />

NAD 040,044,050, 050 065 068 070 079 099<br />

NAONIS 099 PATHE CINEMA 062,098<br />

NATIONAL 068 PATHE MARCONI 171<br />

NEC 009,015,017,025,046, PAUSA 004<br />

NECKERMANN 018,059,087,089,097,099,102, PCE/PEC 040,106,108,<br />

159,160,161, PENNEY 001,102,008,009,011,013,015,<br />

NEI 018,161 016,019,020,021,025,026 034<br />

NESCO 051 040 050<br />

NETSAT 018 PHASE 016<br />

NIKKAI 016,018,028,040,062,064,071, PHILCO 009,010,012,014,015,023,035,<br />

124 057,058,085,123,159,160,161,<br />

NIKKO 007,015,020,029,038,040,050, PHILIPS 007,008,009,010,011,012,013,<br />

161 014,018,019,023,089,110,124,<br />

NISATO 081 138,160,161,<br />

NOBLEX 083 PHOENIX 160<br />

NOBLIKO 158 PHONOLA 018,098,160<br />

NOGAMATIC 171 PILOT 009,015,019<br />

NOKIA 071,094,095,096,097,099,106, PIONEER 042,044<br />

108,143,161 POLICOM 068,158<br />

NORDMENDE 160,163,171 POLYRON 071<br />

NORMN 161 PORTLAND 9029<br />

NOSHI 008 PRANONI PRINCE 099,158<br />

NTC 029 PRIMA 040,106,<br />

OCEANIC 042,099,106,118 PRINZ 124<br />

OKANO 161 PRISM 021<br />

ONWA 052 PRO VISION 161<br />

OPTIMUS 038,044,070 PROFEX 004,161<br />

OPTONICA 030,043 PROFITRONIC 158,161<br />

ORAVA 161 PROLINE 119<br />

ORION 018,049,051,067,085,097,098, PROSCAN 015,020<br />

118,117,161, PROTEC 099,127<br />

OSAKI 016,028,063,064,071,124, PROTECH 004,018,063,071<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 77 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


9. Setup afstandsbediening voor TV<br />

Code tabel P tot S<br />

PROTON 002,050 SANYO 108,124,129,<br />

PULSAR 007,009,110,124 SBR 018<br />

QUASAR 021,024,043,070,158 SCHAUB LORENZ 099<br />

QUELLE 005,018,087,093,097,099,108, SCHNEIDER 018,064,071,097,136,143,147,<br />

117,118, 161<br />

QUESTA 017, SCIMITSU 009<br />

RADIO SHACK 009,015,016,019,020,025,038, SCOTCH 050<br />

043,050,052,106 SCOTT 009,050,051,052,067,<br />

RADIOLA 018,161 SEARS 020,023,025,038,040,041,047,<br />

RADIOMARELLI 160 050,051,106<br />

RADIOTONE 071,161 SEG 017,063,071,126,127,158,161,<br />

RADIX 108 SEI 049<br />

RANK ARENA 017 SEI-SINUDYNE 097,099,117,118,127,158,159,<br />

RCA 008,009,020,021,030,034 160,161,<br />

REALISTIC 009,015,016,019,025,038,043, SELECO 042,076,099,100,119,120,122<br />

050,052,106 SEMIVOX 052<br />

REKORD 149 SEMP 040<br />

REVOX 018 SENTRA 040<br />

REX 042,071,076,099, SHARP 017,019,030,043,<br />

RFT 088,126,160 SHINTOM 161,<br />

RHAPSODY 056,062 SHINTOSHI 161<br />

R-LINE 018 SHIVAKI 161<br />

ROADSTAR 004,064,071,161 SHOGUN 009<br />

ROYAL LUX 131 SHORAI 118<br />

RTF 018 SIAREM 127,158,159,160<br />

RUNCO 007,015 SICATEL 121<br />

SABA 042,095,099,163,170,171 SIEMENS 018,059,060,061,161<br />

SAGEM 139 SIGNATURE 006,040,<br />

SAISHO 004,005,049,071,117 SILVER 017,<br />

SAKIO 071 SIMPSON 057,058<br />

SALORA 042,094,097,099,102,106,124 SINGER 127,159,160,161<br />

SAMBERS 127,158 SINUDYNE 049<br />

SAMPO 015,016,019 SKANTIC 099<br />

SAMSUNG 004,009,015,016,018,019,025, SKY 018<br />

026,050,063,071,078,089,124, SOGERA 098<br />

137,161 SOLAVOX 016,042<br />

SAMSUX 019 SONITRON 108<br />

SANDRA 062 SONOKO 004,018,071<br />

SANSEI 084 SONOLOR 042<br />

SANSUI 085 SONTEC 018,161<br />

SANYO 005,017,028,038,041,106,107, SONY 005,017,039,087,<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 78 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


9. Setup afstandsbediening voor TV<br />

Code tabel S tot W<br />

SOUND&VISION 127 TELETECH 004<br />

SOUNDESIGN 050,051,052,057, TELETON 017,057,063,097,099<br />

SOUNDWAVE 018 TELEVIDEON 098<br />

SPECTRA 133 TENSAI 064,093,098,118,158,161<br />

SPECTRICON 002 TESLA 135<br />

SQUAREVIEW 047 TEXET 062,064<br />

SR2000 106 THOMAS 110,124,<br />

SSS 009,052 THOMSON 068,155,163,170,171<br />

STANDARD 004,063,064,098 THORN 018,028,040,087,107,108,110,<br />

STARLITE 052,161 112,128,129,161,163,165,168,<br />

STERN 042,076,099 TMK 025,049,050<br />

SUNKAI 117,118 TOKAI 124<br />

SUNSTAR 161 TOMASHI 075<br />

SUPERTECH 097,161 TOSHIBA 017,026,038,040,069,106,108,<br />

SUPRA 025 TOSONIC 056<br />

SUSUMU 064 TOTEVISION 019<br />

SULVANIA 010,012,014,015,023,057,058, TOWADA 099,127,158<br />

080 TRIUMPH 049,069<br />

SYMPHONIC 047, TV TEXT 089<br />

SYSLINE 018 UHER 098,127,158,161,<br />

TADISTAR 161 ULTRA 081,124<br />

TADNDY 124 ULTRAVOX 127,158,159,160,161<br />

TANDY 028,030,042,063,064 UNIVERSAL 011,013<br />

TASHIKO 110,161, UNIVERSUM 018,071<br />

TASHKO 017,063 UNIVOX 159<br />

TATUNG 002,018,024,028,063,124 URANYA 158<br />

TEC 063,133,161 VECTOR RESEARCH 015<br />

TECHLINE 127,158 VESTEL 018,161<br />

TECHNEMA 098 VICTOR 022<br />

TECHNICS 007,020,021,070 VIDEOTECHNIC 063<br />

TECHNISAT 130,161 VIDEOTON 094<br />

TECHNOL ACE 051 VIDIKRON 023<br />

TECHWOOD 002,021,025, VIDTECH 009,017,050<br />

TECNISON 161 VISA 004,005,017,018,042,068<br />

TEKNIKA 006,009,019,023,025,026,029, VISION 098,161<br />

036,051,052,057 VOXSON 042,099,159,160<br />

TELEAVIA 171 VTQ 126<br />

TELECO 135 WALTHAM 063,094,099<br />

TELEFUNKEN 025,163<br />

TELEMEISTER 098<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 79 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


9. Setup afstandsbediening voor TV<br />

Code tabel W tot Z<br />

WARDS 006,009,010,011,013,014,015,<br />

023,025,034,040,043,050,051<br />

,058<br />

WATSON 018,098,161<br />

WATT RADIO 097,127,158<br />

WEGA 017,160,<br />

WHITE<br />

WESTINGHOUSE<br />

018,062,098,106,158,161<br />

WORLD-TECH 133<br />

YAMAHA 009,015<br />

YOKO 018,063,071,133,161<br />

YORK 108<br />

ZANUSSI 076,099<br />

ZENITH 006,007,029,<br />

ZONDA 002<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 80 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


10. Miscellaneous<br />

10.1 Features van de satellietontvanger<br />

! Digitale Twin-HDTV-<strong>PVR</strong>-Sat-receiver voor High Definition TV<br />

! Resolutie HDMI: 1080i, 720p, 576p (Upscaling voor SD / PAL uitzendingen)<br />

! Alphanumeriek VFD display met 12 digits en symbools.<br />

! CE stille harde schijf hoge transfer rate SATA aansluiting mogelijk tot 1 TB<br />

! 3x USB 2.0 aansluitingen voor externe USB geheugen / harde schijven en 1 USB<br />

variant B voor data overslag van PC naar ontvanger of ontvanger naar PC.<br />

! Hoofd netschakelaar om de ontvanger geheel uit te schakelen.<br />

! Aansluitingen: HDMI1.2, YPbPr, 2x Scart (RGB, YUV o. CVBS), Audio/Video 3x RCA,<br />

SPDIF (digitale optische uitgang)<br />

! 100Mbit LAN aansluiting voor data transfer naar PC<br />

! Universele afstandsbediening met basis functies voor TV‟s.<br />

! Ondersteuning voor DiSEqC 1.0 (multiswitch) and DiSEqC 1.2/USALS<br />

(gemotoriseerd systeem) en Unicable (one cable solution)<br />

! Installatie guide for snel en gemakkelijk setup.<br />

! Gebruikersvriendelijke Menu in 19 talen beschikbaar.<br />

! Geintegreerde Foto Album / Picture Viewer.<br />

! Picture in picture functie om 2 kanalen tegelijke te kunnen zien.<br />

! TimeShift functie<br />

! Electronische programma gids (EPG)<br />

! Snelle teletekst generator met geheugen voor 800 pagina‟s<br />

! RTimer voor opnames, via het reserveringsmenu of EPG menu.<br />

! OEen hoofd kanalenlijst en 8 Favorieten lijsten voor het instellen voorkeurskanalen.<br />

! Software update via de Satelliet (OTA) voor gemakkelijke en veilige update.<br />

! 8000 geheugenplaatsen voor TV en Radio kanalen.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 81 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


10.2 Technische specificaties<br />

A. Input signaal<br />

Frequency range 950 MHz - 2150 MHz<br />

Input level 44dBµV - 84dBµV<br />

Impedantie 75 Ohm<br />

Demodulatie DVB-S QPSK, DVB-S2 QPSK, DVB-S 8PSK<br />

B. Video<br />

Video-Decoding MPEG-2, H.264/AVC<br />

Bit rate 1,5 – 15 Mbit/s<br />

C. Audio<br />

10. Miscellaneous<br />

Audio-Decoding MPEG-1/2, Layer 1/2<br />

Sampling Rate 32 / 44,1 / 48 kHz<br />

Audio mode Stereo, Dual channel, Joint Stereo, Mono<br />

D. Power supply<br />

Main voltage 90 VAC – 240 VAC 50-60Hz<br />

Power consumptie 24 W<br />

LNB voltage 13 / 18 V ; 14 / 19 V<br />

LNB current 0,5 A max.<br />

Control signals 22 kHz, 0,6 Vss, Tone Burst<br />

DiSEqC 1.2<br />

USALS<br />

Unicable<br />

E. Aansluitingen<br />

Component Y, Pb, Pr<br />

HDMI 1<br />

Scart 2 (TV + VCR)<br />

Optical audio S/PDIF 1 (AC 3 – Datenstrom)<br />

Video 1 (RCA)<br />

Audio L + R (RCA)<br />

RS-232 1 (D-Sub)<br />

USB 2.0 3x variant A, 1x variant B<br />

F. Gewicht / Dimensies<br />

Weight 2,6 kg (netto)<br />

Dimensies (BxHxD) 36 x 6 x 28 (cm)<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 82 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


10. Miscellaneous<br />

10.3 Belangrijke Begrippen<br />

CAS<br />

Conditional access system, toegangssyssteem voor Betaal TV (gecodeerde) kanalen.<br />

CI<br />

Common Interface, slot voor een CI/CA Module.<br />

DiSEqC<br />

Digital Satellite Equipment Control, signalen die door de ontvanger doorgestuurd worden voor<br />

Technische besturing van LNB‟s, zoals Multiswitches of gemotoriseerde systemen.<br />

EPG (electronic program guide)<br />

Elektronische Programma Gids. Software dat ervoor dat de kijker makkelijk kan informatie kan zien over<br />

een lopend programma of toekomstige programma‟s.<br />

FEC<br />

Forward Error Correction, correcties van foute bits in het ontvangen signal.<br />

FTA<br />

Free to Air, kanalen men kan bekijken zonder dat men een abbonnement nodig is.<br />

LNB<br />

Low Noise Block converter, De LNB is een elektronische unit welke bevestigd is op de schotel. Het<br />

ontvangt signalen op welke gereflecteerd worden door de schotel en zet deze signalen om en welke<br />

worden gebruikt door de ontvanger.<br />

MPEG<br />

Moving Picture Experts Group, standards voor digitale compressie in video en audio data.<br />

PID<br />

Packet Identification, het PID numer is een identificatienummer voor digitale audio en video data in een<br />

data stream.<br />

PIN-Code<br />

Persoonlijk Identificatie Nummer. Bestaat uit een viercijferige code om zenders/programma‟s te<br />

beveiligen.<br />

RS 232<br />

Seriele communicatie standard data poort voor het overzetten van firmware of zenderlijsten van de pc<br />

naar de ontvanger of van de ontvanger naar de PC..<br />

SCART<br />

Een 21pins connector welke wordt gebruikt voor connectie van een TV, Video recorder, DVD speller of<br />

recorder.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 83 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


10. Miscellaneous<br />

10.4 Problemen en oorzaken<br />

Het niet goed functioneren van het apparaat kan vele oorzaken hebben. Wij raden u aan om uw<br />

apparaat Softwarematig altijd up-to-date te houden, altijd eerst de instellingen goed na te kijken en<br />

kwalitatief goede bevestingsmateriaal te gebruiken. Hieronder staan een aantal problemen met<br />

mogelijke oorzaken en oplossingen. Dit is natuurlijk een beknopte lijst en wij raden u aan om op de<br />

webpagina www.My<strong>Homecast</strong>.nl (forum) te raadplegen voor meer informatie over dit onderwerp. U kunt<br />

ook contact opnemen met uw dealer of <strong>Homecast</strong> Benelux<br />

.<br />

Probleem Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing<br />

Geen display, geen<br />

functie.<br />

Geen beeld of geluid<br />

Slecht beeld<br />

„Mosaic-effect“<br />

Geen audio, beeld OK<br />

Afstandsbediening werkt<br />

niet.<br />

Slecht beeld en kwaliteit,<br />

ontvangst van slechts een<br />

paar kanalen.<br />

Ouder controle kan niet<br />

ingesteld worden<br />

De ontvanger staat niet aan of is niet<br />

goed aangesloten.<br />

Connectie met de TV is niet goed.<br />

De ontvanger werkt,<br />

Maar kan geen kanalen ontvangen.<br />

De schotel dient u goed uit te richten.<br />

Mute functie is actief in de ontvanger of<br />

TV.<br />

Batterijen zijn te oud.<br />

Of verkeerde mode geselecteerd.<br />

LNB voltage kan te laag zijn of de<br />

kabel heeft een groot verlies.<br />

Code is onjuist of vergeten<br />

Controleer of de stroomkabel<br />

goed in het stopcontact zit en<br />

controleer de power knop<br />

achter op de ontvanger.<br />

Controleer of de connecties<br />

(scart, HDMI etc) goed<br />

aangesloten zijn. Zie<br />

handleiding.<br />

Stel de schotel nog een keer<br />

goed af en controleer het<br />

kwaliteits balk menu voor<br />

optimale uitrichting.<br />

Stel de schotel nog een keer<br />

goed af en controller het<br />

kwaliteits balk menu voor<br />

optimale uitrichting.<br />

Deactivateer Mute functie<br />

Controleer of de batterijen nog<br />

goed zijn.<br />

Druk op de knop STB<br />

Wijzig de LNB voltage naar<br />

14/19 V.<br />

Voer een reset op de<br />

ingestelde (password) code,<br />

Zie hoofdstuk 5.3.5<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 84 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


10. Miscellaneous<br />

10.5 CE declaration<br />

Norm 73/23/EWG<br />

Conformation declaration<br />

We, the producer and importer<br />

HOMECAST CO., LTD.<br />

7F. EAST wing., IT Venture Tower., 78, Garakbon-Dong,<br />

Songpa-Gu, Seoul, 138-803, Korea.<br />

declarate for this product<br />

Digital satellite receiver<br />

Model: HS8100CI<strong>PVR</strong><br />

the confirmation with the follow norms:<br />

Directive for electromagnetic compatibility 89/336/EWG<br />

- EN55013:2001 + A1:2003 + A2:2006<br />

- EN55020:2002 + A1:2003 + A2:2005<br />

- EN61000-3-2:2000 + A1:2001 + A2:2005<br />

- EN61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005<br />

- EN60065:2002<br />

Determination pursuant to<br />

Directive 2004/108/EEC (Electromagnetic Compatibility)<br />

Directive 2006/95/EC (Low voltage directive)<br />

Producer/Importer<br />

<strong>Homecast</strong> Europe GmbH<br />

Wiesenstrasse 17<br />

65843 Sulzbach / Ts.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 85 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


<strong>Homecast</strong> Benelux<br />

Kopenhagenstraat 2<br />

9723 BB Groningen<br />

The Netherlands<br />

www.myhomecast.nl<br />

DivX, DivX certified and associated logos are registred trademarks of DivX, inc. and are used<br />

under license covered by one or more of the following U.S. Patents: 7,295,673; 7,460,688; 7519,274

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!