Sandra - FNV Bouw

woondiensten.fnvbouw.nl

Sandra - FNV Bouw

In dit nummer:

● Portaal experimenteert

met woning-apk

● Adviseurs gaan zware

overlast te lijf

● Eindhovense kerk voor

de buurt behouden

MAGAZINE VOOR LEDEN VAN

JAARGANG 5 | NUMMER 1 | FEBRUARI 2012 | FNVWOONDIENSTEN.NL


eeld Chris Pennarts

‘Blij dat ik de overstap heb gemaakt’

Jermaine La Rose (38) is aan het werk bij een nieuwbouwcomplex in Hilversum.

“Dit worden startersappartementen”, vertelt de 38-jarige bouwadviseur

van Dudok Wonen. “Ik begeleid huurders in het mutatietraject.”

Voordat La Rose de overstap naar volkshuisvesting maakte, werkte hij

lange tijd in de aannemerij. “Die ervaring is erg waardevol in mijn werk,

maar ik ben blij dat ik de overstap heb gemaakt. De blijdschap die je ziet

als je iemand de sleutel mag overhandigen maakt dit werk zo mooi.”

WEGWIJS

Leden van FNV Woondiensten kunnen met vragen of problemen bij hun bond terecht.

Dat kan persoonlijk bij de vakbondscentra en de lokale afdelingen of telefonisch op nummer

0900 368 26 89 (lokaal tarief). Dit nummer is bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot

17.30 uur. Zie verder voor servicegegevens pagina 21.

FEBRUARI 2012

IS ONDERDEEL VAN FNV BOUW

Plein

in dit nummer

rubrieken

Inhoud

8 Proef met woning-apk

Zoals een wat oudere auto jaarlijks

wordt gekeurd, zo kunnen bewoners in

Amersfoort ook hun huurwoning jaarlijks

laten nakijken. Dat kan veel narigheid voorkomen.

De ‘woning-apk’ is een proef van de

woningcorporatie Portaal.

18 Zware overlast te lijf

Portaal Nijmegen stelde in 2008

twee woonadviseurs aan die zich gingen

richten op zware overlast en woonfraude.

Dat bleek een succes. Het tweetal duikt in

de zware gevallen en pakt de problemen bij

de wortel aan.

22 Kerk blijft centraal in de wijk

De Pastoor van Arskerk in Eindhoven

wordt gerenoveerd. De kerk blijft voor de

wijk behouden maar krijgt een andere, maatschappelijke

bestemming. Daartoe wordt

een gebouw gemaakt in de kerk.

4 Plaza

5 Uitgelicht

12 Kunst in de wijk

14 Kiosk

21 Service

25 Sandra

26 Bondig

29 Puzzel

30 FNV Voordeel

WEBSITE

Informatie en nieuws: fnvwoondiensten.nl

HOOFDKANTOOR

FNV Woondiensten, Postbus 520, 3440 AM

Woerden. Opzegging lidmaatschap schriftelijk

aan dit adres of naar

ledenadministratie@fnvbouw.nl.

3


4

Plaza

N.E.C. Buurtbattle

Plein

In Nijmegen barst in februari de N.E.C.

BuurtBattle los. Een voetbalcompetitie tussen

verschillende Nijmeegse wijken, voor

jongens en meiden tussen de 9 en 16 jaar.

De circa 200 kinderen gaan strijden voor

hun wijk, terwijl ze bewegen en leren samenwerken

en elkaar respecteren. De N.E.C.

BuurtBattle wordt in opdracht van stichting

‘Wij staan voor de Wijk’ georganiseerd,

waarin ook corporatie Talis zitting heeft.

Het is vooral van belang dat de jongeren

respect tonen naar elkaar en buitenstaanders.

Vandaar dat het fair play klassement

minstens zo belangrijk is als de wedstrijden

winnen. Ook daarbuiten kunnen de voetballertjes

punten verdienen. Bijvoorbeeld door

een keer afval op te ruimen of een activiteit

te organiseren met ouderen. De competitie

loopt van februari tot eind mei.

Openbare ruimte kindvriendelijk

Jantje Beton organiseert in 2012 voor het eerst een ontwerpwedstrijd

voor iedereen die zich bezighoudt met het inrichten van de

openbare ruimte. Deelnemers wordt gevraagd een speelvriendelijk,

‘out-of-the-box’ inrichtingsplan te maken voor het Regentessekwartier

in Den Haag. Een vakjury en een kinderjury beoordelen de inzendingen.

Jantje Beton wil zorgen dat kindvriendelijkheid prominent

op de bestuurlijke agenda komt. Dit gebeurt onder andere door het

organiseren van deze wedstrijd. Met de resultaten van de prijsvraag

wil de organisatie aandacht vragen bij gemeenten en ze inspireren

om anders na te denken over de ruimtelijke kwaliteit ten behoeve

van het buitenspelende kind. Deelnemers kunnen hun inrichtingsplan

voor 16 april indienen via de website speelaward.nl.

Lachwekkend leerzaam

bouwfoutenboek

Traditiegetrouw vond vlak voor de jaarwisseling de verkiezing ‘bouwfout

van het jaar’ plaats. Ditmaal werd een verkeerd opendraaiende

deur van uitgerekend een nooduitgang uitgeroepen tot ‘trotse’ winnaar

(zie foto). Tja, dat er wel eens iets mis gaat in de bouw behoeft

geen uitleg, want waar gehakt wordt vallen immers spaanders.

Doorgaans levert dat een hoop ergernissen en ellende op. Maar als

je foto’s van al deze fouten bundelt in een boekwerkje, kun je soms

moeilijk je lach inhouden. Bouwwereld, een vakblad voor bouwtechniek

en tevens

organisator van deze

verkiezing, heeft dat

nu gedaan.

Resultaat is ‘Het

grote bouwfoutenboek’,

met daarin

een overzicht van de

opmerkelijkste bouwfouten

en geïmproviseerde

oplossingen

die de laatste tien

jaar werden ingestuurd.

Erg leuk om

te lezen en stiekem

toch ook wel een

beetje leerzaam.

FOTO BOUWWERELD.NL

FEBRUARI 2012


tekst Marlous Brand beeld VNU Exhibitions

FEBRUARI 2012

Plein

Uitgelicht

‘Vakbeurs geeft antwoord op

renovatievraagstukken’

Renovatie is een actueel thema binnen de bouw- en corporatie-

sectoren. Geheel in lijn daarmee wordt van 6 tot en met 8 maart

de allereerste nationale vakbeurs Renovatie georganiseerd. De

beurs richt zich met name op opdrachtgevers, zoals corporaties.

Complete en razendsnelle renovatieconcepten,

innovatieve producten en specialistische

bedrijven. Renovatie is big business.

Wie door de bomen het bos niet meer ziet,

kan terecht op de vakbeurs Renovatie.

Organisator VNU Exhibitions wil met deze

beurs oplossingen bieden voor diverse renovatievraagstukken.

Projectmanager Richard

Butter: “Met Renovatie 2012 willen wij

ervoor zorgen dat de bezoeker op alle mogelijke

manieren leert over dit aspect van de

bouw. Zij worden onder andere geïnformeerd

door Uneto-VNI, Bouwend Nederland en

woningcorporaties. Kortom, er wordt kennis

gedeeld met vakgenoten, toeleveranciers en

brancheorganisaties. Het complete spectrum

Heeft u zelf een bijzondere

baan of hobby?

Laat het ons weten via plein@bdu.nl en

wellicht staat uw verhaal in één van de

volgende edities.

van de Nederlandse bouwsector concentreert

zich drie dagen lang in de Brabanthallen

te ’s-Hertogenbosch, om te praten over het

thema van het moment: renovatie.”

Meest interessant voor corporaties is het

Renovatieplein, het hart van de beurs. Dit

plein heeft twee onderdelen, namelijk het

Renovatiehuis en de Renovatiearena. Het

Renovatiehuis is een cascohuis, waarin verschillende

fases van renoveren live ervaren

kunnen worden. Aan bod komen de modules

comfort, geborgenheid, ruimte en uitstraling.

In de arena komen verschillende specialisten

aan het woord. Bouwend Nederland,

Stichting Passief Bouwen, diverse woningcorporaties

en exposanten verzorgen sessies

waarin best-practices en visies aan bod

komen. Het programmaonderdeel ‘Het Orakel

van Delphi’ is de plek waar corporaties

hun kennis kunnen delen en vragen kunnen

stellen aan specialisten. Ook wordt hier een

talkshow georganiseerd waar dieper wordt

ingegaan op het onderwerp Passief Bouwen.

Waar in het Renovatiehuis te zien is wat nu

al mogelijk is, laten de genomineerden van

de Hollands-Ontwerp Award in een tentoonstelling

op de beurs zien wat de toekomst

zal brengen. Een vakjury kiest het beste

idee en de studenten achter dit idee winnen

een baan. Ook wordt de Benelux Aluminium

Award uitgereikt, voor renovatieprojecten

waarin op innovatieve wijze aluminium is

toegepast. ● Renovatie 2012, 6-8 maart, Brabanthallen

‘s-Hertogenbosch, renovatiebeurs.nl.

5


Vernieuwing

tekst Peter van der Aa beeld Christiaan Krouwels

Voorzitter John Kerstens heeft vertrouwen in de uitwerking van ‘Dalfsen’

‘Bij alle bonden leeft het besef dat

de vakbeweging moet vernieuwen’

Dalfsen. De naam van dit Overijsselse plaatsje zal voor altijd verbonden blijven met de geschiedenis

van de Nederlandse vakbeweging. Hier besloten begin december 2011 de voorzitters van alle FNV-

bonden dat de tijd rijp was voor De Nieuwe Vakbeweging. En ze legden de uitgangspunten ervan vast

op twee A4’tjes. Maar hoe nu verder?

De ruzie over het pensioenakkoord liep vorig

jaar hoog op binnen de FNV. De voorzitters

van de vakcentrale en van FNV Bondgenoten

en AbvaKabo FNV stonden als kemphanen

tegenover elkaar. Het onderlinge wantrouwen

werd zo groot dat er externe hulp aan te pas

moest komen om de brokken te lijmen. De

verkenners Herman Wijffels en Han Noten

gingen daarmee aan de slag en kwamen in

De verkenners Herman Wijffels (links) en Han Noten presenteren hun advies in Dalfsen (Foto ANP)

6

Casco Plein

december met hun advies: de oude FNV zou

moeten verdwijnen en opgaan in De Nieuwe

Vakbeweging. Een moderne organisatie die

past bij de nieuwe werknemer en de huidige

samenleving. Dat voorstel kon rekenen op

unaniem applaus van de voorzitters. Maar

nu nog de uitwerking. “Want”, zegt voorzitter

John Kerstens van FNV Bouw, “met die

twee A4’tjes zijn we er natuurlijk niet.

Wat daar staat roept duizend vragen op en

die moeten allemaal worden beantwoord.

Dat kost tijd. We moeten om te beginnen

praten met de mensen om wie het gaat: de

leden en potentiële leden. We gaan ervoor

zorgen dat alle leden die dat willen er hun

zegje over kunnen doen. Verder overleggen

we uitvoerig met de bondsraad, ons wetgevend

orgaan. En we houden op 25 april een

raadgevend congres (zie pagina 21, red).”

Stevig fundament

FNV-breed gebeurt er meer. Op verzoek van

de beide verkenners voert PvdA-Tweede

Kamerlid Jetta Klijnsma een klein team

van kwartiermakers aan om het oprichtingscongres

van de nieuwe organisatie, dat

in juni plaatsvindt, voor te bereiden. Ook

zij wil eerst haar voelhorens uitsteken. Ze

gaat het land in om te praten en te luisteren.

Ze bezoekt bondsraadsvergaderingen,

bondsbijeenkomsten in de regio en gaat

naar bouwplaatsen en andere werkplekken.

Dat moet munitie opleveren om wat voorlopig

De Nieuwe Vakbeweging heet straks

handen en voeten te geven. Zodat er op het

congres in juni een stevig fundament kan

worden gelegd. Daarna zal het ongetwijfeld

nog een hele tijd duren tot het bouwwerk

kant en klaar wordt opgeleverd. “Het wordt

een enorme klus”, beaamt John Kerstens,

“waarbij we onderweg niet moeten struikelen

en zorgen dat we geen pootje worden

gelicht. Maar ik heb er vertrouwen in. Nie-

FEBRUARI 2012


Voorzitter John Kerstens: FNV Bouw kan voortrekkersrol spelen in vernieuwingsproces

mand wil ‘Dalfsen’ laten mislukken. En bij

iedereen leeft het besef dat de FNV moet

vernieuwen. De vakbeweging loopt achter

bij de maatschappelijke ontwikkelingen.

We hebben het gezien in onze eigen sectoren.

De populatie op de bouwplaats is de

afgelopen tien, twintig jaar jaar veranderd.

Onze organisatiegraad is op peil gebleven

maar de vijver om in te vissen wordt steeds

kleiner. Vroeger was FNV Bouw er voor vrijwel

alle werknemers in de bouw. Maar toen

kwamen de zzp’ers in grote aantallen, de

uitzendkrachten en de Poolse en andere buitenlandse

collega’s. En we kregen te maken

FEBRUARI 2012

met industriële bouw. De inrichting van de

vakbeweging sloot daar niet op aan. Daarom

hebben we, samen met FNV Bondgenoten

en FNV Zelfstandigen-Bouw, de organisatie

voor zzp’ers, projecten opgezet om de belangenbehartiging

op de bouwplaats te stroomlijnen.

Daarmee lopen we eigenlijk al vooruit

op de plannen die er nu zijn voor De Nieuwe

Vakbeweging.”

Herkenbare eenheden

Gespróken over de noodzaak van vernieuwing

werd er bij de FNV al jaren. Maar

concrete stappen nemen bleek nog niet zo

Casco Plein

Vernieuwing

eenvoudig in een gezelschap van negentien

autonome bonden. Maar elk nadeel heeft

z’n voordeel. En zo zorgde de ruzie over

het pensioenakkoord voor een doorbraak en

kwam er ruim baan voor De Nieuwe Vakbeweging.

Die de macht van het getal moet

combineren met de kracht van de herkenbaarheid.

Kerstens: “De winst van ‘Dalfsen’

is vooral de uitruil die heeft plaatsgevonden

tussen de grote en de kleine bonden. De

grote hebben de bereidheid getoond zich te

hervormen naar herkenbare eenheden. En de

kleine bonden hebben erkend dat hun autonomie

niet tot in lengte van jaren in beton

gegoten blijft. In de nieuwe organisatie moet

straks de centrale bevoegdheid ontstaan om

strategische keuzen te maken. Om mensen

en middelen daar in te zetten waar de vakbeweging

kansrijk is. Hoe we dat precies allemaal

vorm gaan geven, moet blijken in de

loop van het proces.” John Kerstens denkt

dat in dat proces een voortrekkersrol is weggelegd

voor FNV Bouw als ‘grootste van de

kleine bonden en kleinste van de grote’.

Ook aan de discussie over het pensioenakkoord

kon FNV Bouw een constructieve bijdrage

leveren die er uiteindelijk voor heeft

gezorgd dat de FNV niet uit elkaar viel. De

bond heeft bovendien door de genoemde

samenwerkingsprojecten met andere bonden

al ervaring opgedaan in de richting van de

gewenste vernieuwing.

Hoogste prioiriteit

Over de positie van John Kerstens zelf wordt

binnen de FNV en in de pers hier en daar

gespeculeerd. Als straks volgens afspraak de

voorzitters van de vakcentrale en FNV Bondgenoten,

Jongerius en Van der Kolk, van

het toneel verdwijnen, zou hij een logische

kandidaat kunnen zijn voor het voorzitterschap

van De Nieuwe Vakbeweging. Maar

suggesties in die richting doet hij af als ‘een

leuk gezelschapsspel’. “Ik doe daar niet aan

mee. Het is natuurlijk eervol als mensen

denken dat ik dat zou kunnen. Maar het is

nu niet aan de orde. Bovendien is er veel

te doen in onze eigen bond. Het is crisis en

onze sectoren worden daar hard door getroffen.

Daar ligt onze hoogste prioriteit.” ●

Gedachten en ideeën over De Nieuwe Vakbeweging?

De kwartiermakers horen ze graag op de website

kwartiermakersvakbeweging.nl.

7


Reportage

tekst en beeld Charlie Schuurman

Woningen worden puntsgewijs nagelopen op al dan niet verborgen gebreken

Proef met woning-apk moet erger

voorkomen in plaats van genezen

Om veilig de weg op te kunnen moeten oudere auto’s jaarlijks gekeurd worden. Kleine gebreken die op

den duur voor veel overlast kunnen zorgen, worden op die manier vaak al in de kiem gesmoord. Dat is

dan ook het uitgangspunt van de ‘woning-apk’. Een proef van woningcorporatie Portaal, waarbij bewo-

ners hun huis jaarlijks preventief kunnen laten ‘keuren’.

8

Plein

FEBRUARI 2012


Ditmaal zijn de wooncomplexen in de Stadstuin,

een deel van de Amersfoortse wijk

Nieuwland, aan de beurt. De bewuste woningen

zijn nu ongeveer tien jaar oud. Een

leeftijd waarop, net als bij auto’s, de eerste

doorsnee mankementjes ontstaan. Maar wel

mankementjes die, als je er niets aan doet,

kunnen uitgroeien tot grote problemen. “Bewoners

zijn zich daar niet altijd van bewust

en bellen in de meeste gevallen pas naar

Portaal als het al veel te laat is. In plaats

van te wachten op die telefoontjes, neemt

Portaal hiemee zelf het initiatief in handen”,

vetelt John van den Broek. In opdracht van

de woningcorporatie voert hij samen met

zijn collega’s van de Vastgoed Onderhoud

Centrale (VOC), sinds kort de zogenaamde

‘woning-apk’ uit. In eerste instantie gaat het

daarbij om een proef van drie jaar, waarbij

bewoners op vrijwillige basis jaarlijks hun

woning kunnen laten inspecteren. Kleine

gebreken zoals een loszittende deurklink of

piepende scharnieren worden direct tijdens

deze keuringen verholpen. Voor het grotere

werk wordt een reparatieafspraak gemaakt

die, al naar gelang de urgentie, zo snel mogelijk

wordt ingepland.

Nattigheid

“Loop maar eens even mee”, zegt Van den

Broek, terwijl hij één van de woningen binnenstapt.

“Hier hebben we net een lekkage

ontdekt. De bewoner voelde al een beetje

nattigheid zullen we maar zeggen. Daarop

zijn we direct op onderzoek uitgegaan.”

FEBRUARI 2012

Wie de bruine vochtvlekken ziet die zich op

de vloer onder het zeil in de gang openbaren,

zal geneigd zijn naar boven te kijken.

Op zoek naar druppels aan het plafond.

Maar dat ziet er, in tegenstelling tot de

vloer, erg droog uit. “De oorzaak vind je in

het vertrek hiernaast, de badkamer”, verklapt

Van den Broek. “Aan de andere kant

van de muur zit namelijk de douchecabine.

Die is aan de onderkant waarschijnlijk niet

goed afgekit. In elk geval is de voeg niet

meer waterdicht. Het vocht dat erdoor sijpelt,

kruipt daardoor onder de muur door

de gang in. Dat veroorzaakt de nattigheid

Voor een ventilatiesysteem dat teveel herrie maakt, moet een aparte afspraak worden gemaakt

Plein

Reportage

John van den Broek bekijkt de lekkageschade die VOC in één van de woningen heeft aangetroffen

en de plekken onder het zeil”, zo legt de

vakman uit. Het is een aardig voorbeeld

van een probleem dat voorkomen had kunnen

worden als de woning bij wijze van

spreken twee jaar eerder al een apk-keuring

had ondergaan. Dan was de slechte voegkit

waarschijnlijk op tijd opgemerkt. Nu is het

eigenlijk al te laat. Op dit moment kunnen

de mannen van VOC er dan ook niet veel

meer aan doen. Van den Broek: “Dat laat de

tijd niet toe. Voor een volledige apk-keuring

staat twee uur, anders zouden we nergens

anders meer aan toe komen. Het probleem

wordt daarom aangemerkt als ‘code rood’.

Dat betekent dat er vandaag nog een opdracht

tot reparatie gegeven wordt en er op

een zo kort mogelijke termijn een afspraak

wordt gemaakt.”

Onderhoudscontract

Terwijl zijn collega Rauli Bonsel de afhandeling

van deze keuring voor zijn rekening

neemt, begint Van den Broek aan een

volgende woning. Na een hartelijke ontvangst

staan we in de woonkamer van huize

Uilenreef, dat bestaat uit een gezin met

twee kleine kinderen. Daar geeft Van den

Broek uitleg over de apk en over een onderhoudscontract:

“Dat doe ik altijd voordat

ik begin, want dan weten jullie precies wat

je te wachten staat en wat de voorwaarden

zijn”, zo vertelt hij de bewoners. “De keuring

zelf is namelijk gratis en die voer ik uit

aan de hand van een puntenlijst. Daarop

9


10

Reportage

Plein

staan alle zaken die we controleren, zoals de

kitvoegen, kranen, toiletten en verfwerk. Ik

zal ondertussen hier en daar een scharnier

smeren en loszittend bestek vastdraaien.

Ook dat kost niets. Bij grotere zaken moeten

we echter even kijken wie verantwoordelijk

is voor de eventuele kosten, want ik begrijp

dat jullie geen onderhoudscontract hebben.

Als je dat wel hebt, of besluit het af te

sluiten, dan zijn de kosten voor de kleinere

ingrepen namelijk ook voor Portaal. Welnu,

laten we maar beginnen. Ik stel voor dat we

van boven naar beneden werken en mochten

jullie zelf punten hebben waarvan je wilt dat

ik er even naar kijk, dan hoor ik het wel.”

Goed initiatief

Die laatste zin is niet aan dovemansoren

gericht. Joost Uilenreef begeleidt ons naar

boven en wijst Van den Broek het ene na het

andere punt aan. Een gat in de muur waar

ooit een afvoer heeft gezeten die gedicht

moet worden, een rammelend ventilatiesysteem

dat bijna letterlijk aandacht vraagt,

vocht tussen de ruiten van de dubbele beglazing

en een kozijn dat weigert in de ventilatiestand

te gaan staan. Van alles en nog

wat komt aan bod, maar het blijkt allemaal

niet onoverkomelijk. Alleen voor het ventilatiesysteem

moet een afspraak gemaakt

worden. Voor de overige punten geeft Van

den Broek adviezen of draagt Uilenreef zelf

al een oplossing aan. “Vaak zie je dat de

Kleine gebreken worden doorgaans direct aangepakt

De aardlekschakelaar vliegt niet uit als je het veiligheidsplaatje aanraakt en moet dus worden nagekeken

mensen met een paar tips of gewoon in goed

overleg al een heel eind kunnen komen”,

zegt Van den Broek. Ondertussen is Uilenreef

erg te spreken over de woning-apk: “Ik

kreeg een brief van Portaal of ik mee wilde

doen en heb ons huis vrijwel direct opgegeven

voor de keuring. Want hoewel er snel

iemand op de stoep staat als je belt, leek

het me een goed plan om ook eens preventief

het huis te laten controleren.” Bang dat

er een vervelende ontdekking gedaan wordt

is hij niet. “Nee, want als dat wel het geval

is, kunnen we er dus direct iets aan laten

doen.” Dat geldt echter niet voor het ontluchten

van de cv, waar even verwarring over

ontstaat. “Die valt in deze wijk onder de

Stadsverwarming en is dus niet onze verantwoordelijkheid”,

legt Van den Broek uit.

Geen risico

Op de rest van de route komt onder meer

nog het wegwerken van een scheur in het

plafond aan bod. Die is ontstaan bij de

aanhechting van het gevelelement op de

prefab betonconstructie van het pand, maar

kan op zich geen kwaad. Ook een test- of

veiligheidsplaatje van één van de twee

aardlekschakelaars blijkt nog kapot. Hoewel

dit geen code rood betreft, zal ook hiervoor

iemand langs gestuurd worden. Het maakt

tevens dat Van den Broek qua elektra de

keuring moet staken, want risico’s worden

er uiteraard niet genomen. Tot slot wordt er

nog een kijkje genomen in de kelder onder

het complex. Ook hier bevindt zich een lekkage,

maar die is van dien aard dat het hele

gebouw er last van heeft. De problemen zijn

bekend en een gespecialiseerd bedrijf gaat

er eerdaags mee aan de slag, zo belooft

Portaal.

Sociale functie

Terug in de woning hebben de kinderen inmiddels

gezelschap gekregen van een paar

vriendjes. In een kakofonie van geluiden

loopt Van den Broek evenwel rustig de apklijst

door en voorziet deze daar waar nodig

van opmerkingen voor Portaal. “Tja, je treft

natuurlijk veel verschillende mensen aan”,

zegt hij. “Gezinnen, stelletjes, alleenstaanden.

Laatst was ik nog bij een wat oudere

dame. Die vertelde me dat ze eigenlijk wilde

verhuizen, maar niet wist hoe ze dat op haar

leeftijd nog moest organiseren. Dat heb ik

doorgegeven aan de mensen van de woningcorporatie

en zij hebben haar vervolgens

geholpen. Op die manier hebben we ook

nog een beetje een sociale functie. Als we

opmerkelijke dingen aantreffen, waarvan we

denken dat Portaal er iets mee zou moeten

doen, dan geven we dat aan.” Op dit adres

is dat op de noodzakelijke reparaties na echter

verre van het geval. En dus kan Van den

Broek na een ferme handdruk weer verder.

Op naar de volgende keuring. ●

Zie voor meer informatie: portaal.nl.

FEBRUARI 2012


Wij staan voor u klaar! Bel 0900 368 26 89 (lokaal tarief)

UW ADVERTENTIE IN PLEIN?

Informatie:

BDU VAK- EN PUBLIEKSMEDIA

Roy Kempeners

Tel: 0342 - 494266

E-mail: r.kempeners@bdu.nl


Kunst in de wijk

12

Plein

beeld Danny van den Hoonaard

FEBRUARI 2012


FEBRUARI 2012

Plein

Kunst in de wijk

Kunst tegen

graffiti

De Fenixloods op het Rotterdamse Katendrecht

moest een opvallend herkenninspunt

in de buurt worden. Dat is gelukt. Tegelijk

met de opening van het informatiecentrum

Katendrecht, dat in de loods gevestigd is,

werd op 20 december 2011 het grootste

graffitikunstwerk van de stad onthuld. De

schildering meet maar liefst 47 bij 13 meter

en kostte kunstenaar Danny van den Hoonaard

(Ready2Rumbl) een goede maand.

De kunstenaar mocht aan de slag naar

aanleiding van een ontwerpwedstrijd die

door Woonstad Rotterdam, Proper-Stok en

Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam was uitgeschreven.

Opdracht was om een kunstwerk

te verzinnen dat de omgeving een frisse

uitstraling geeft en het informatiecentrum

gemakkelijk vindbaar maakt. ●

13


Kiosk

Corporaties ‘verdienen’ 2 miljard

Een woningcorporatie mag worden beschouwd als een Algemeen Nut

Beogende Instelling (ANBI), zo meldt branchevereniging Aedes. Het

werk van een corporatie wordt namelijk verricht in het belang van de

volkshuisvesting, zo concludeerde de Hoge Raad. Deze uitspraak maakt

het voor corporaties alsnog mogelijk een beroep te doen op de herbestedingsreserve

over - in ieder geval - de jaren 2008 tot en met 2011.

Gevolg kan zijn dat corporaties over deze jaren helemaal geen vennootschapsbelasting

hoeven af te dragen. Met ingang van dit jaar verdwijnt

dit voordeel, want inmiddels heeft het kabinet de ANBI-regeling

aangepast. Toch betekent de uitspraak volgens onderzoek van dagblad

Cobouw dat de Nederlandse corporaties 2 miljard euro kunnen terugvorderen

aan onterecht betaalde vennootschapsbelasting. FOTO SXC

14

Plein

Snel en zuinig BlueCasco

Om een comfortabele woning te kunnen bouwen

tegen aanvaardbare woonlasten, ontwikkelden drie

marktpartijen in de bouwkolom een integraal concept

voor energiezuinige woningen: BlueCasco. Volgens

de bedenkers hét nieuwbouwconcept voor woningcorporaties

vanwege de hoge energieprestaties (garantiecertificaat),

de mogelijkheid om de woningen vrij

in te delen, meer huuropbrengsten door extra WWSpunten

en de lage energielasten. De constructieve

basis van BlueCasco bestaat uit vloeren, wanden en

een dak. Betonkernactivering zorgt voor een comfortabel

binnenklimaat en laat de energielasten tot wel

76 procent dalen. De betonelementen zijn voorzien

van PIR-gevelisolatie. Het resultaat is een volledig

gesloten thermische schil met een minimum aan koudebruggen.

Andere voordelen zijn een snellere ruwbouw

en epc-waardes van 0,4 tot energieneutraal. In

Lelystad is een modelwoning geopend, een twee-onder-een-kapwoning,

waarvan één helft volledig is afgebouwd.

In de andere helft, het BlueCasco Experience

Center, zijn de componenten tot in detail uitgelicht.

Zie voor meer informatie: bluecasco.nl. FOTO BLUECASCO

FEBRUARI 2012


Even pauze in overleg over

nieuwe cao Woondiensten

De onderhandelingen over een nieuwe cao voor de woondiensten zijn

tijdelijk opgeschort. FNV Woondiensten en werkgeversorganisatie Aedes

hebben dat in goed overleg besloten. Er bestaat nog teveel onduidelijkheid

over de pensioenen om verder te kunnen werken aan een nieuwe

cao. Tijdens de derde onderhandelingsronde op 20 januari constateerden

de partijen dat zij geen spijkers met koppen kunnen slaan zolang

een aantal vraagstukken over de pensioenen nog open ligt. Het pensioenfonds

onderzoekt momenteel die vraagstukken en denkt daar half februari

besluiten over te kunnen nemen. Pas dan zijn de cao-partijen in

staat om te beoordelen welke invloed dat heeft op de cao. Om die reden

is de overlegronde die was vastgesteld voor 27 januari afgeblazen. Zodra

bekend is wanneer de onderhandelingen kunnen worden hervat, wordt

dit bekendgemaakt op de website fnvwoondiensten.nl.

Astbesthandboek van Aedes

Per 1 januari van dit jaar is de sloopvergunning bij asbestsanering vervangen

door een landelijke meldplicht. Dat heeft ook gevolgen voor de

woningcorporaties die met asbest te maken hebben. Welke stappen genomen

moeten worden staat in het nieuwe Handboek Asbest van Aedes.

Het handboek ondersteunt corporaties in het hele proces van het maken

van beleid tot aan de oplevering en registratie van de asbestsanering.

Het eerste deel gaat over het formuleren van effectief asbestbeleid. Het

tweede deel is een praktische handleiding hoe te handelen wanneer

asbest is aangetroffen. Verder bevat het links naar wet- en regelgeving,

instanties en praktische bijlagen zoals een checklist en voorbeelden van

bewonersbrieven. Het Handboek Asbest is er voor iedereen in de corporatiewereld

die betrokken is bij asbest in woningen van voor 1994. Het

wordt regelmatig geactualiseerd en is te downloaden op aedesnet.nl.

FOTO CHRIS PENNARTS

Plein

Kiosk

Bouwwerkzaamheden

voor corporaties zijn

niet veilig genoeg

Bouwvakkers die via hun bouwbedrijf werken voor

woningcorporaties, lopen vaak meer veiligheidsrisico

dan toegestaan. Dat blijkt uit een onderzoek van de

Arbeidsinspectie. Volgens de inspectie realiseren

corporaties zich niet altijd dat zij als opdrachtgever

medeverantwoordelijk zijn voor de veiligheid op de

bouwplaats. “Dat is slecht te verteren”, zegt John

Kerstens, voorzitter van FNV Woondiensten. “Woningcorporaties

zijn de grootste opdrachtgever van

de bouw, zij hebben dus een grote rol in het veilig en

gezond werken op de bouwplaats”. De inspectie heeft

bij 313 bouwplaatsen gecontroleerd, waar in opdracht

van 132 corporaties werd gewerkt. In totaal zijn

daar bijna vierhonderd overtredingen, dus onveilig of

ongezond werk, geconstateerd. Ook was de lichamelijke

belasting van bouwvakkers vaak te zwaar. In 40

procent van de gevallen had de overtreding te maken

met het ontwerp van het gebouw. Als oorzaak noemt

de inspectie een gebrek aan kennis bij corporaties en

ontwerpers. Dit wil de inspectie verminderen door een

brochure uit te geven over de verantwoordelijkheden

van corporaties op het gebied van arbo. Ook de bond

werkt daaraan mee. FNV Woondiensten gaat ook zelf

het gesprek aan met Aedes, de koepel van woningcorporaties,

over de vraag hoe het werk veiliger kan.

FOTO ANP

FEBRUARI 2012 15


Onderhoud

Prijswinnend concept biedt corporaties interessant alternatief

tekst Linda Hulsman beeld VDM Woningen

Prestatiehuis renoveert woning

met houtskeletbouw in tien dagen

Vier partijen werden min of meer gedwongen samen te werken in een renovatieproject. Daaruit ont-

stond een prijswinnend passief renovatieconcept: het Prestatiehuis. Hierbij wordt de schil van de wo-

ning volledig vervangen door een isolerende gevel en dak van houtskeletbouw.

16

Plein

Partners uit de bouwkolom introduceerden

op de Energievakbeurs begin oktober een

nieuw concept voor het passief renoveren

van laagbouwwoningen uit de jaren zestig

tot tachtig. Het zogeheten Team Prestatiehuis

is tot stand gekomen naar aanleiding

van ‘De Kroeven 505’, een renovatieproject

in Roosendaal. Rob van der Hoek van VDM

Woningen, dat onderdeel uitmaakt van het

team, vertelt: “Drie van de vier partners

hebben samengewerkt aan het project in

Roosendaal. Dit was min of meer een gedwongen

huwelijk, maar hierdoor hebben we

elkaar goed leren kennen en raakten we op

elkaar ingespeeld.”

Na afloop van het meer dan geslaagde project

besloten Brink Climate Systems, Van

Ieperen Groep,VDM Woningen, en later ook

Doorwin, om gezamenlijk te kijken hoe het

nog sneller, goedkoper en beter kon.

Vertrouwen

Team Prestatiehuis garandeert dat de bestaande

woning in bewoonde situatie en

binnen tien werkdagen van a tot z wordt

gerenoveerd en dat de toepassing van energiebesparende

technieken ervoor zorgt dat

het ‘Prestatiehuis’ optimale prestaties levert

op het gebied van een gezond binnenklimaat

en het energieverbruik. Van der Hoek: “Het

is voor een concept als dit heel belangrijk

FEBRUARI 2012


De woning wordt binnen tien werkdagen gerenoveerd De schil wordt al binnen één dag geplaatst

dat je elkaar vertrouwt en dat is niet bepaald

een term die je veel tegenkomt in de

bouw. Met een goede samenwerking vermijd

je risico’s en verminder je de faalkosten.

Daarnaast ontzorg je de woningcorporatie,

doordat deze met slechts één aanspreekpunt

te maken heeft.” Voor een volgend project is

het team nog volop in gesprek met diverse

woningcorporaties. “Er zijn wel corporaties

met ambities, maar het is natuurlijk wel een

renovatieconcept van een hoog niveau. De

meeste woningcorporaties opereren normaliter

op een lager niveau. Het vraagt dan ook

een omslag in denken, maar we zijn ervan

overtuigd dat er navolging komt.” Eind november

won het Team Prestatiehuis de eerste

prijs bij ‘De Voorsprong’, een door SEV/

Energiesprong en Netwerk Conceptueel Bouwen

uitgeschreven prijsvraag voor partijen in

de bouw die gezamenlijk opereren om een

concept in de markt aan te bieden, dat voor

bestaande woningbouw minimaal 45 procent

energiereductie oplevert. “Aan deze prijs is

een geldbedrag verbonden waarmee we meer

onderzoek kunnen verrichten en het concept

nog sterker in de markt kunnen zetten. Het

is namelijk een relatief grote investering

en dan is alleen een goed verhaal niet voldoende.

Daarom hebben we eerder al een

rekentool ontwikkeld, waarmee we kunnen

aantonen dat onze aanpak beter rendeert.”

Rendement

Want rendement valt er volgens Van der

Hoek met het Prestatiehuis zeer zeker te

behalen. “De grondige renovatie van de

woning verlaagt de onderhoudsbehoefte

voor de komende twintig tot veertig jaar en

FEBRUARI 2012

daarmee ook de zogeheten total cost of ownership.

Doordat de energiekosten voor de

huurder na de renovatie tot circa 80 procent

worden teruggebracht, ontstaat er voor de

woningcorporatie ruimte om de huurprijs te

verhogen. Zo verbruikt een huidige nieuwbouwwoning

zo’n 60 kWh/m², terwijl de

energiebehoefte bij een Prestatiehuis kan

worden teruggebracht tot maximaal 25 kWh/

m².” Dit alles rechtvaardigt volgens Van der

Hoek de investering die nodig is om van

een bestaande woning een Prestatiehuis te

maken. Daarnaast biedt het Prestatiehuis

de corporaties een alternatief als het gaat

om het beheer van de huidige woningvoorraad.

“Veel woningcorporaties weten niet

goed wat ze met hun verouderde woningen

aan moeten: slopen of renoveren. De keuze

voor nieuwbouw ligt vaak dichtbij, maar is

erg kostbaar. Daarom wordt er nog te vaak

gekozen voor een halfbakken renovatie

zonder een vorm van sloop. Maar als we in

2020 met z’n allen energieneutraal willen

De wanden en het dak worden prefab aangeleverd

Plein

Onderhoud

zijn, moeten we nu toch echt iets doen.”

Gedurende het gehele renovatieproces wordt

volgens Van der Hoek alles op alles gezet om

de overlast voor de bewoners zoveel mogelijk

te beperken. “Twintig jaar geleden werd

tijdens renovaties geen rekening gehouden

met het comfort van de bewoner, maar dat is

nu wel anders.”

Prefab

De houtskeletbouwwanden en -daken van

het Prestatiehuis worden, compleet met

passiefhuiskozijnen (gefabriceerd door Doorwin),

gevelafwerking en zonneboiler, prefab

aangeleverd. Deze ‘theemuts’, zoals Van der

Hoek het noemt, wordt binnen één dag geplaatst,

zodat de bewoners ervan uit kunnen

gaan dat de kachel ’s avonds weer brandt.

“Deze schil vormt het belangrijkste onderdeel

van de woning, want de energie die je

hierdoor niet meer nodig hebt, hoef je uiteraard

ook niet te betalen.” Daarnaast heeft

Brink Climate Systems een compact Passiefhuistoestel

ontwikkeld waar de disciplines

verwarmen, ventileren met warmteterugwinning

en warm tapwater in samenkomen. De

energie voor verwarming en warm tapwater

wordt zoveel mogelijk uit de op het dak

aanwezige zonneboiler gehaald. Door de

hoge kwaliteit zonnecollectoren en de juist

gekozen voorraadbuffer kan er volgens Van

der Hoek ook nog eens tot 60 procent op het

energieverbruik voor warm tapwater worden

bespaard. Bovendien is de behoefte aan bijverwarming

van de ruimte het hele jaar door

minimaal. Naast de overlast voor de bewoner

wordt ook zoveel mogelijk geprobeerd de

overlast voor buren en buurtgenoten te beperken.

Als ervaren renovatiespecialist heeft

Van Ieperen Groep het logistieke proces van

de renovatie ingericht volgens het ‘just in

time’-principe. Het aantal rijbewegingen

voor aan- en afvoer van materialen blijft

op deze manier tot het absolute minimum

beperkt. Tijdens de eerdere samenwerking

bij het project De Kroeven in Roosendaal

heeft het Team Prestatiehuis veel geleerd,

waarna verbeteringen zijn doorgevoerd in

het concept. “Zo komen de luchtkanalen

in het Prestatiehuis nu prefab in de houtskeletbouwwanden

in plaats van achter het

plafond. Dit scheelt ontzettend veel tijd en

vermindert overlast voor de bewoners, omdat

verlaagde plafonds nu bijvoorbeeld niet

nodig zijn.” ● Meer informatie: prestatiehuis.nl.

17


Overlast

tekst Marlous Brand beeld Topshots

Portaal boekt succes met de inzet van woonadviseurs tegen zware overlast

‘Het laatste wat je als huisvester

wilt is mensen uit hun huis zetten’

Woningcorporatie Portaal Nijmegen nam in 2008 twee woonadviseurs in dienst die zich richten op het

tegengaan van zware overlast en woonfraude. Inmiddels zijn de eerste cijfers over 2010 en 2011 be-

kend en blijkt deze gerichte aanpak zijn vruchten af te werpen. Achterstanden werden weggewerkt en

huisuitzettingen voorkomen. Maar er zijn grenzen. “We zijn natuurlijk geen hulpverlenende instelling.”

De bewoners van een complex van Portaal

in Nijmegen zijn ten einde raad. Iedere

nacht worden ze uit hun slaap gehouden

door gebonk op muren en een aanhoudend

geschreeuw. De veroorzaker is een man

die - voor zover bekend - lijdt aan het syndroom

van Gilles de la Tourette. Wanneer hij

gestrest is, heeft hij een letterlijk onweerstaanbare

drang tot schreeuwen, die enkel

18

Plein

getemd kan worden door een lange, warme

douche. Woningcorporatie Portaal Nijmegen

schiet de man en zijn omgeving te hulp en

regelt enkele aanpassingen aan zijn woning,

zoals extra isolerende maatregelen.

Lange tijd lijkt het goed te gaan, maar na

een paar jaar druppelen de klachten over

geluidoverlast weer binnen. Vanwege zijn

ziekte hebben buren het gedrag van de

man lange tijd door de vingers gezien, maar

inmiddels begint de koek op te raken. Medewerkers

van Portaal zitten met de handen

in het haar en weten niet meer wat ze met

de man aan moeten. “En dat is het moment

waarop wij erbij geroepen worden”, vertelt

Antoos van den Heuvel. Zij en collega Pieter

van der Burgt zijn in 2008 bij de Nijmeegse

corporatie aangesteld als woonadviseur

zware overlast en woonfraude. Het tweetal

ondersteunt en adviseert collega’s en neemt

zaken over die niet binnen afzienbare tijd

op te lossen zijn. Ieder vanuit eigen kennis

en ervaring. Van den Heuvel: “Ik kom

oorspronkelijk uit de hulpverlening en richt

me vooral op de combinatie tussen de verschillende

maatschappelijke instellingen om

mensen zo goed mogelijk verder te helpen.

Pieter daarentegen is oud-politieman. Hij

heeft veel ervaring met probleemsituaties

en is absoluut niet goedgelovig. Als mensen

aangeven dat ze hulp willen bij het aanpakken

van hun problemen, dan wil hij ook

resultaat zien. Ons beider ervaring is een

gouden combinatie voor dit werk.”

Bij de wortel aanpakken

Toen het tweetal begon, waren zij de eersten

die zich uitsluitend op zware overlast en

woonfraude richtten. Er was dan ook een

grote achterstand aan meldingen en openstaande

dossiers. “Dit werk doe je namelijk

niet zomaar even naast je normale taken”,

verduidelijkt Van den Heuvel. “Achter ver-

FEBRUARI 2012


Antoos van den Heuvel: ‘Achter vervuiling of overlast zit vaak een ander, groter probleem’

vuiling, overlast of achterblijvende betalingen

zit vaak een ander, groter probleem.

Als je dat niet bij de wortel aanpakt vervalt

iemand al snel in zijn oude gedrag. Wij hebben

daar de tijd en ruimte voor.

Al doen we dat uiteraard niet alleen.” Portaal

heeft met allerlei instellingen, zoals

schuldhulpverlening, maatschappelijk werk

en verslavingszorg, samenwerkingconvenanten

gesloten om huurders snel weer op

weg te helpen. “Want als iemand op een

wachtlijst belandt, terwijl ondertussen de

aanmaningen zich opstapelen, dan komt

een uitzetting snel dichterbij”, vult Van der

FEBRUARI 2012

Burgt aan. “We zetten tijdelijk intensieve

begeleiding in, waarbij we binnen ruwweg

zes maanden de situatie proberen te keren

en op een hoger niveau te tillen. Bij gezinnen

kiezen we vaak voor een gezinscoach

die heel intensief met hen gaat samenwerken.

Daar stoppen wij en NIM Maatschappelijk

Werk extra tijd en geld in, vooral omdat

er in een gezinssituatie veel belangen en

vaak meerdere problemen meespelen. Voor

het overige verschilt het per persoon en situatie

hoeveel tijd we erin steken, maar er

moet ergens een grens liggen. We blijven in

eerste instantie een corporatie en we zijn

Plein

Overlast

natuurlijk geen hulpverlenende instelling.”

Deelnemen aan wijkteams

De aanstelling van de woonadviseurs heeft

dan ook alles te maken met preventief werken

in plaats van pas ingrijpen als het te

laat is. Van der Burgt: “Dat doen we onder

meer door deel te nemen aan de wijkteams.

Daarin zit vertegenwoording van onder meer

Portaal, politie, gemeente en scholen, die

samen alle binnengekomen meldingen

bespreken. Daardoor worden problemen

sneller opgespoord, werken we niet langs

elkaar heen en kunnen we meteen afspraken

maken over wie er actie gaat ondernemen.

Zowel intern als extern merken we mede

door dit soort samenwerkingsverbanden een

mentaliteitsverandering op.

Nu men weet dat we overlast en woonfraude

hard aanpakken is de bereidheid om problemen

of vermoedens te melden bij Portaal

toegenomen. Mensen weten ons beter te

vinden en als je gaat spitten kom je steeds

meer gevallen tegen. Aan de andere kant

worden er ook veel meer overlastzaken opgelost”,

zegt Van der Burgt tevreden.

Lastige afweging

“Natuurlijk zit er een grens aan wat je voor

iemand kunt doen”, vult Van den Heuvel

haar collega aan. “In het geval van de man

met Gilles de la Tourette bijvoorbeeld. Deze

meneer onderkende het probleem niet en

wilde daarom niet aan verbetering werken.

Hij nam zijn medicijnen niet en weigerde

mee te denken over eventuele andere oplossingen.

Uiteindelijk moesten we daarom

toch een procedure ontbinding-ontruiming

beginnen. Inmiddels woont hij in Duitsland

op een rustige plek waar hij weinig overlast

veroorzaakt. Al met al een fijne uitkomst,

zeker voor zijn buren hier in Nijmegen, maar

het liefst zie je toch dat de problemen hier

opgelost worden. Ik hoor mensen wel eens

zeggen dat wij achterdochtig of hard zijn,

maar zo moet je je soms opstellen in dit

werk. Als iemand overlast veroorzaakt, zit de

maatschappij met een groot probleem. Het

is een lastige afweging. Je bent als corporatie

in beginsel een huisvester, dus het laatste

dat je wilt is mensen op straat zetten.

Maar je moet ook het welzijn van je overige

huurders laten meewegen en soms betekent

dat helaas de rechter inschakelen.” ●

19


Actie

FNV in verzet tegen brute

tekst Peter van der Aa beeld Martin de Bouter

aanslag op kwetsbaar Nederland

Het kabinet saneert keihard. En de meest kwetsbare groepen betalen de rekening. De uitkeringen

worden drastisch verlaagd, de meeste Wajongers worden naar de bijstand gejaagd en de sociale

werkvoorziening uitgekleed. De FNV komt daartegen in verzet. FNV Bouw doet mee.

Gert-Jan (28), verpakkingsmedewerker bij

een sociale werkplaats, vreest de maatregelen

van het kabinet. “Er verdwijnen tienduizenden

banen in de sociale werkplaatsen.

Met mijn werktempo denk ik niet dat een

gewoon bedrijf mij overneemt.”

Marian (53), bijstandsgerechtigde, kan maar

geen baan vinden. “Daarom werk ik nu als

postbesteller. Ik ben er vaak tot tien uur ’s

avonds mee bezig en verdien per maand

175 euro. Aangevuld met de bijstand en

toeslag kom ik op 700 euro. Met twee dochters

en een kleindochter kom ik permanent

te kort. Als ze verder op de bijstand bezuinigen,

moet ik naar de voedselbank.”

Mael (24): “Toen ik 17 was begon ik met

de schildersopleiding maar mijn gezondheid

gooide roet in het eten. Door de Wajong-uitkering

zag ik weer kansen voor de toekomst.

Ik vrees nu dat ze me daar van de ene op de

andere dag uitgooien.”

Kaalslag sociale zekerheid

Dat zijn zomaar drie van de meer dan honderdvijftig

mensen die hun verhaal doen

op de website laatzenietvallen.nl. Daarop

verzamelt de FNV alle informatie over de

bezuinigingsplannen van het kabinet en het

verzet van de vakbeweging daartegen. De

mensen die hun verhaal insturen dreigen de

dupe te worden van de kaalslag in de sociale

zekerheid die het kabinet-Rutte voorbereidt.

Het is een bloemlezing van boze maar vooral

angstige reacties. De schrik zit er goed in

bij zieke en gehandicapte mensen, bij werknemers

die geen baan kunnen vinden en

bij laagstbetaalden. Want op die groepen

heeft het kabinet het voorzien. Al meer dan

20

Casco Plein

zevenduizend mensen tekenden de petitie

op de website tegen de draconische bezuinigingsplannen.

Onder het motto ‘Werken naar

vermogen’ verdwijnen er zeventigduizend

banen voor mensen met een arbeidsbeperking,

worden Wajongers massaal naar de

bijstand gestuurd en worden alle uitkeringen

dramatisch verlaagd, op den duur zelfs met

14 procent. Honderdduizenden mensen

dreigen in armoede te vervallen.

Laat ze niet vallen

De acties van de FNV tegen aantasting van

de sociale zekerheid begonnen vorig jaar

in Den Haag (zie foto). En worden in de

maanden februari en maart voortgezet. Want

de plannen worden pas omgezet in daden

als het parlement er ja tegen zegt. En dat

moet nog gebeuren. De FNV zet daarom met

de campagne ‘Laat ze niet vallen’ alles op

alles om de politiek in te laten zien dat het

kabinet op de verkeerde weg is. Er komt een

landelijke manifestatie aan de vooravond

van de behandeling van de plannen in de

Tweede Kamer. En verder zijn er bijeenkomsten

in het land, een actietiendaagse,

commercials op radio en televisie en andere

vormen van actie. FNV Bouw roept zijn

leden op mee te doen en hun stem te laten

horen waar het maar kan. Alle informatie is

te vinden op de site laatzenietvallen.nl. ●

FEBRUARI 2012


John

John Kerstens

bondsvoorzitter

De winkel blijft open,

ook voor dakdekkers

Elders in dit blad kunt u opnieuw lezen over De Nieuwe

Vakbeweging. FNV Bouw probeert bij de daarbij horende

verbouwing van de FNV voorop te lopen. Dat

onze winkel tijdens die verbouwing gewoon open blijft,

spreekt voor zich. Mijn collega’s en onze vrijwilligers

blijven dag in dag uit voor u in touw.’

In de bouw, waar de crisis nog lang niet voorbij is.

Werkgevers willen daar bij de cao-onderhandelingen

een slaatje uit slaan. Noemden ze hun afbraakvoorstellen

eerst nog ‘modernisering’, nu heet het dat ze

onder aan de streep gelijk uit willen komen met de

concurrentie. Nou bestaat de concurrentie van bouwbedrijven

vooral uit andere bouwbedrijven. En dus zou

iedereen die netjes wet en cao naleeft onder aan de

streep qua loonkosten gelijk uit komen. Maar eerst

staat men oneerlijke concurrentie toe, door fl exkrachten

uit te (laten) knijpen en een oogje dicht te doen als

cao-afspraken niet worden nageleefd. En dan wil men

hetzelfde. Via afbraak van arbeidsvoorwaarden die leidt

tot afbraak van de sector. Bouwwerkgevers scharen zich

beter achter onze oproep om te komen tot een ‘Deltaplan’

om de bouw uit het slop te trekken.

In de corporatiewereld, waar door de strapatsen bij

Vestia alle hardwerkende en goedwillende mensen in

de sector opnieuw te kijk worden gezet. En voor onze

leden in de (‘schuine’) dakdekkersbranche, die ‘zo

maar’ een nieuwe cao krijgen. Een cao waardoor ze er

fl ink op achteruit gaan. Een cao ook die voor hen is

overeengekomen door een vakbond die ze niks heeft

gevraagd. Een vakbond (de ‘LBV’) die zich in de ergste

crisis die de sector heeft gekend nog nooit heeft laten

horen. FNV Bouw verzet zich daar uiteraard tegen en

roept alle dakdekkers, leidekkers en rietdekkers op zich

te melden (zie pagina 15). Vanuit onze winkel pakken

we dan samen met u deze ‘uitverkoop van arbeidsvoorwaarden’

aan.

FEBRUARI 2012

Casco Plein

Service

FNV Bouw ledenservice

Vakbondscentra

FNV Bouw heeft in het land dertig vakbondscentra. Daar kunnen

leden bij de vakbondsconsulent terecht met vragen over bedrijfstakeigen

regelingen en met vragen of problemen over werk en inkomen.

Nadere informatie bij de helpdesk van FNV Bouw: 0900 368 26 89.

Lokale afdelingen

FNV Bouw heeft, verspreid over het land, ongeveer driehonderd lokale

afdelingen. Leden kunnen bij de vraagbaak van de afdeling terecht

met vragen en problemen. Contactgegevens van de vraagbaak

zijn op te vragen via 0900 368 26 89.

Re-integratiebegeleiding

FNV Bouw heeft vrijwilligers die zijn opgeleid om leden te begeleiden

bij hun re-integratie, bijvoorbeeld tijdens ziekte, werkloosheid of

bij (her)keuring voor een WAO/WIA-uitkering. Schakel de rea-begeleider

zo vroeg mogelijk in. Bel daarvoor met 0900 368 26 89.

Advies Sociale Voorzieningen (ASV)

FNV Bouw geeft leden met een laag inkomen advies over sociale

voorzieningen. ASV’ers (geschoolde kaderleden) weten alles over bijzondere

bijstand, kwijtscheldingsregelingen, langdurigheidstoeslag,

aanvullende bijstand, zorg- of huurtoeslag. Bel 0900 368 26 89.

Raadgevend congres FNV Bouw

over vernieuwing vakbeweging

Op 23 juni 2012 vindt het oprichtingscongres van De Nieuwe

Vakbeweging plaats. Voorafgaand daaraan is een besluit van de

bondsraad nodig over de inzet op dit congres. Sinds de statutenwijziging

van afgelopen zomer heeft de bondsraad van FNV Bouw de

bevoegdheid te besluiten over opheffi ng, splitsing of fusie en andere

gewichtige zaken in het belang van de bond. De bondsraad heeft het

bondsbestuur verzocht, voorafgaand aan het oprichtingscongres, een

raadgevend congres van FNV Bouw te organiseren met als thema De

Nieuwe Vakbeweging. Het congres adviseert de bondsraad bij zijn

besluitvorming tijdens de jaarvergadering op 31 mei en 1 juni. Dit

buitengewoon congres vindt plaats in Den Haag op woensdag 25

april. Het aantal congresdeelnemers is driehonderd. De congresdeelnemers

zijn geen gekozen vertegenwoordigers met een achterban,

maar het bondsbestuur vindt het wel belangrijk dat zij de mening

van de collega-leden van FNV Bouw kennen. Vanaf heden kunnen

leden zich als congresdeelnemer aanmelden bij de algemeen secretaris

via de website van FNV Bouw (fnvbouw.nl).

Om de congresdeelnemers goed voor te bereiden op het congres,

worden vooraf regionale voorconferenties gehouden. Tijdens deze

voorconferenties hebben de deelnemers de gelegenheid om de

congresnota in kleinere kring te bespreken. De regionale voorconferenties

zijn niet alleen toegankelijk voor de regionale congresdeelnemers

maar voor alle leden.

21


Project

Eindhovense kerk krijgt nieuwe bestemming in de wijk

Combinatie van renovatie met

tekst Marlous Brand beeld Jeroen Poortvliet

nieuwbouw geen alledaagse kost

Een gebouw in een gebouw. Dat is de renovatie van de Pastoor van Arskerk in een notendop. De schil

en pastorie van de Eindhovense rooms-katholieke kerk worden gerenoveerd, terwijl binnen nieuwbouw

wordt gerealiseerd. Drie open verdiepingen waar Combinatie Jeugdzorg kantoor zal houden. Dit alles

om de kerk voor de buurt en haar bewoners te behouden.

22

Plein

FEBRUARI 2012


Door de ontkerkelijking komen steeds meer

religieuze bouwwerken in Nederland leeg te

staan. Niet zelden worden kerken daarom

gesloopt of verbouwd tot appartementencomplex

dan wel kantoorpand. Decennialang

hebben deze gebouwen gefunctioneerd als

ontmoetingsplek voor wijkbewoners, maar

met het verdwijnen van de kerkbezoekers

verdwijnt ook deze ontmoetingsfunctie. Tot

grote spijt van omwonenden, die vaak menig

mooie herinnering hebben aan gebeurtenissen

in de kerk. Toen de monumentale

Pastoor van Arskerk en haar bijgebouwen in

Eindhoven leeg kwamen te staan, besloot

corporatie Woonbedrijf die van het Bisdom

‘s-Hertogenbosch te kopen. Hiermee wilde

Woonbedrijf niet alleen het religieus erfgoed

van de stad behouden, maar tegelijk ook de

kerk haar maatschappelijke betekenis voor

de wijk teruggeven. De corporatie begon

daarop een renovatieproject van formaat.

Atelierdorp

“De kerk is gebouwd in 1929 en heeft

prachtige gemetselde spitsbogen”, vertelt

Hedwig Schrijen. Als coördinator gebiedsontwikkeling

district Woensel-Zuid, waarin

de kerk gelegen is, is ze nauw betrokken

bij het project. “Toen we de kerk kochten

was duidelijk dat die geen woonfunctie zou

krijgen. Van binnen is het één grote open

ruimte, met prachtige zichtlijnen die we

wilden behouden. Daarnaast is de lichtinval

in de kerk zo beperkt, dat volbouwen met

appartementen geen optie was. De Pastoor

van Arskerk moest kortom een maatschap-

FEBRUARI 2012

pelijke functie krijgen. De vraag was alleen

welke?” Om antwoord op die vraag te krijgen

werden open avonden georganiseerd en ging

Woonbedrijf in gesprek met maatschappelijke

partners. In de tussentijd kreeg de kerk

een tijdelijke functie. Schrijen: “Bewaking

is kostbaar en voor het gebouw is het beter

om in gebruik te blijven. Zeker omdat het

terrein grenst aan een nachtopvang.” Veertig

studenten van de Design Academy, verenigd

in Stichting Atelierdorp, namen hun intrek

in de kerk en bouwden er kleine ateliers.

Het voormalige altaar werd daarbij ingericht

als expositiehoek. “Het was een creatieve

Plein

Project

periode die door de buurt erg werd gewaardeerd”,

blikt Schrijen terug. “Voorwaarde

was namelijk dat de studenten voor de buurt

iets terug zouden doen. Ze organiseerden

daarom veel creatieve activiteiten voor kinderen

en waren bijvoorbeeld Zwarte Piet in

december. Zo werd de kerk drie jaar lang gebruikt

terwijl wij werkten aan de bouwplannen

en op zoek gingen naar huurders.”

Snuffelen aan werk

Die huurders werden gevonden. Een huisarts

en een tandarts gaan samen een gezondheidscentrum

vormen. Combinatie Jeugdzorg

zocht een locatie met een huiselijke

sfeer en vond die in de pastorie. Schrijen:

“We hebben van het begin af aan gezegd dat

we alle losse ruimten in de kerk, pastorie en

bijgebouwen zo min mogelijk apart willen

verhuren en dat de huurders elkaar moeten

aanvullen in hun maatschappelijke functie.

De combinatie van een gezondheidscentrum

met Jeugdzorg past perfect in dit plaatje.

Alle ruimtes zijn namelijk bereikbaar vanaf

de hoofdingang, waarbij de kerk als wachtruimte

voor het gezondheidscentrum en als

sociale plek voor de buurt functioneert. De

jongeren van Jeugdzorg, die tot ‘s avonds

acht uur op de locatie aanwezig zijn, verzorgen

daarvoor de catering, met bijvoorbeeld

een kop soep of koffie tijdens het wachten.

Voor de jongeren is dat tegelijk een mogelijkheid

om te snuffelen aan horecawerk.”

23


24

Project

Plein

Tot op heden is 90 procent van de Pastoor

van Arskerk verhuurd. Voor de laatste 10

procent onderzoekt Woonbedrijf de mogelijkheid

voor een oudereninformatiecentrum.

Schrijen: “Dan zouden de jongeren de ouderen

kunnen begeleiden naar de huisarts of

samen een ommetje maken door de buurt.

Een andere optie is een zzp’er-functie,

zodat de jongeren kunnen zien dat je ook

een eigen bedrijf kunt beginnen. We zoeken

kortom een huurder die de jongeren de

mogelijkheid biedt om te snuffelen aan verschillende

soorten werk.”

Monumentenzorg

Bouwtechnisch moest er wel het één en

ander gebeuren aan de Pastoor van Arskerk.

“Voor wij de kerk kochten in 2005 had het

bisdom de pastorie al enkele jaren verhuurd

aan studenten”, vertelt Pascal Severijns,

projectleider renovatie hoogbouw bij Woonbedrijf.

“Qua onderhoud was alleen het

broodnodige gedaan. We moesten daarom

vrijwel alles vervangen. De kerk en bijgebouwen

werden volledig geïsoleerd, voorzien van

een nieuwe vloer en er werd een warmte- en

koudeopslag geïnstalleerd. Enerzijds om

via de vloerverwarming de kerk ‘s zomers

af te koelen, want de kantoorverdiepingen

reiken bijna tot in de nok van de kerk. Anderzijds

om de kerk te verwarmen, want als

je de hele kerk met gas warm moet stoken

dan wordt het op termijn onbetaalbaar.”

De overige bouwplannen werden aangepast

aan de wensen van de gevonden huurders.

Zo wilde Jeugdzorg een leerwerkplaats, diverse

huiskamers en kantoorruimte volgens

de principes van Het Nieuwe Werken voor

vijftig werknemers. “Daarnaast moesten we

voldoen aan de eisen van Monumentenzorg.

Die wil dat alles reversibel is, oftewel alles

moet in de oude staat teruggebracht kunnen

worden. Zo ontstond het idee voor een gebouw

in een gebouw.”

Geroezemoes

Bij het ontwerp moest rekening worden gehouden

met de brandweereisen. Severijns:

“Je mag van Monumentenzorg niets veranderen

aan de schil van het gebouw. Ondanks

het tekort aan daglichttoetreding konden

we daardoor geen ramen toevoegen. Daarom

hebben we ontheffingen gekregen waardoor

het hele gebouw nu één brandcompartiment

is geworden. Het resultaat daarvan is het

open gebouw midden in de kerk, dat schuin

in de ruimte staat. Hierdoor blijven alle

zichtlijnen van voor tot achterin de kerk behouden

en worden mensen als het ware de

kerk ingetrokken, naar de wachtruimtes en

de cateringhoek van Jeugdzorg. Nadeel van

de open kantoorverdiepingen is alleen de

nagalm. De architect kwam hierop met het

idee van een overspraakinstallatie. Hierbij

worden luidsprekers in het plafond verwerkt

die een constant geluid - een soort geroezemoes

- produceren, dat ervoor zorgt dat je

op normaal niveau met elkaar kunt spreken,

zonder dat je last hebt van de geluiden van

de begane grond. Gecombineerd met isolatiestroken

in het gewelf en geluidsabsorberende

bamboebekleding op de railing van de

verdiepingen zelf, wordt de geluidoverlast

tot een minimum beperkt.”

Opgave

De bouw, die momenteel nog in volle gang

is, bleek een behoorlijke opgave. “Normaal

werk je van de vlakke, kale grond omhoog,

maar hier moesten drie verdiepingen worden

gebouwd middenin een bestaande kerk,

zonder dat je daar een kraan bij kunt gebruiken.

Best spannend”, vindt Schrijen. “We

hebben speciaal gezocht naar een partij die

zowel ervaring heeft met renovatie als met

nieuwbouw, die vonden we in Bouwbedrijf

Van de Ven uit Veghel. Zij hebben in de

nieuwbouw veel in het werk gestort omdat

prefab elementen niet naar binnen konden.”

Tijdens de bouw wordt geprobeerd om zoveel

mogelijk van de originele kenmerken van

het gebouw te behouden. Toch is dat niet

altijd mogelijk. In de kerk zijn aan de ene

zijde gebrandschilderde ramen en aan de

andere zijde gekleurde ramen. Een glazenier

uit de buurt maakt een kunstwerk van het

gekleurde glas dat een plaatsje in de kerk

krijgt. De gebrandschilderde ramen worden

opgeslagen. ●

Voor meer informatie over de Van Arskerk en de

voortgang zie vanarskerk.nl.

FEBRUARI 2012


eeld Bert Janssen

Sandra

Sandra Vos (43) werkt aan

wijk- en dorpsvernieuwing bij

woningcorporatie Lefier. De helft

van haar tijd doet ze dat in de

functie van projectleider parti-

cipatie bij Lefier StadGroningen

en de andere helft werkt ze als

gebiedsontwikkelaar bij Lefier

Hoogezand Stadskanaal. Ook is

zij binnen de bond actief in de

landelijke sectorraad. Voor Plein

schrijft Sandra over wat haar

bezighoudt.

FEBRUARI 2012

Verandering

Plein

Column

Ik heb het jaar 2011 afgesloten met een fikse kater. Eén die er behoorlijk heeft ingehakt.

Het samenwerkingsverband, waarin ik vier jaar als gebiedsontwikkelaar heb gewerkt, is be-

eindigd. Persoonlijk heb ik de overtuiging dat samenwerken op wijkniveau meer oplevert.

Het één-plus-één-is-drieprincipe. In de afgelopen jaren heb ik op mijn eigen wijze getracht

mensen en organisaties uit te dagen om hierin mee te gaan. Dat heeft veel successen opge-

leverd. Vooral in de wijken en dorpen weten de bewoners de goede wegen te bewandelen. Ze

zijn vaak tot meer in staat dan je vooraf denkt. Ze halen subsidies binnen, bemannen dorps-

huizen en zijn een volwaardig gesprekspartner voor gemeente, scholen en corporatie.

Vanaf de start van het samenwerkingsverband is gebleken dat het vooral binnen de gemeen-

telijke organisatie lastig was om het ‘wijkgericht werken’ goed vorm te geven. Want als je

niet gewend bent om te luisteren naar burgers, je te laten beïnvloeden bij beleidsvorming of

bij planontwikkeling al in een vroeg stadium samen te werken, dan betekent dat een grote

verandering. Die werd helaas niet opgepakt binnen de gemeentelijke organisatie. Dan gaat

onvermijdelijk de schoen ergens wringen, wat op zeker moment pijn gaat doen. Die pijn

heeft de gemeente doen besluiten om te stoppen met het samenwerkingsverband.

Voor mij betekende dit het einde van mijn werkzaamheden en dus terug naar mijn werkgever.

Ik sta niet achter het besluit van de gemeente om het samenwerkingsverband te beëindigen.

De vertegenwoordigers van de wijken en dorpen zijn ook niet gelukkig met het besluit. Toch

moet iedereen verder. We moeten nieuwe plannen maken, ontdekken waar kansen liggen en

hoe we de samenwerking in een nieuwe vorm kunnen gieten. Worden de wijken hier nog zelf-

standiger en veerkrachtiger van? We moeten het zien de komende tijd.

Terug bij Lefier moet ik weer mijn draai zien te vinden. Je bent toch vier jaar ‘weg’ geweest.

Het begrip rendement heeft heel nadrukkelijk zijn intrede gedaan. Een ‘bij wie hoort deze

opdracht’-discussie tussen de afdelingen wonen/welzijn en maatschappij/markt komt wel erg

vaak voorbij. Wat ik heel concreet aan werkzaamheden ga oppakken moet nog vorm krijgen.

Best bedreigend voor collega’s, zeker in deze tijden. Kortom, de kater van het oude jaar is

nog niet helemaal uitgewerkt. Toch heb ik een goed voornemen voor 2012. Een voornemen

dat ik heb gehaald uit de afgelopen vier jaar: Samenwerken betekent meer bereiken dan

ieder voor zich zou kunnen. Wat ik ook ga doen, aan die overtuiging hou ik vast. ●

25


Bondig

Piet Aben op Curaçao gehuldigd

voor veertigjarig lidmaatschap

Leden die veertig jaar zijn aangesloten bij FNV Bouw worden doorgaans

door de bondsafdeling in hun woonplaats in het zonnetje gezet. Bij Piet

Aben (63), die eind vorig jaar veertig jaar lid was, kon dat niet om de

eenvoudige reden dat hij niet meer in Nederland woont. Hij emigreerde

na zijn pensioen naar Curaçao. Maar gehuldigd werd hij toch. FNV Bouw

vond de bevriende bond Sebi op Curaçao bereid de huldiging te verrichten.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in zijn woonplaats Barber kreeg

Piet de traditionele bondsonderscheiding opgespeld door Mylène Steba,

tweede secretaris van Sebi. Piet was voor zijn pensioen voorman timmerman

bij Laudy Bouw in zijn toenmalige woonplaats Sittard. Stoppen

met werken en vertrekken uit Nederland waren voor hem geen redenen

om de bond vaarwel te zeggen. “Ik geniet nog steeds van mijn lidmaatschap

en hoop dat nog jaren te doen”, zegt Piet.

Compliment voor mantelzorgers

Mantelzorgers kunnen in aanmerking komen voor een Mantelzorgcompliment.

Dat is een cadeautje in de vorm van een bedrag van 200 euro,

waarmee de overheid haar waardering laat blijken voor het belangrijke

werk van de mantelzorger. Een mantelzorger is iemand die langdurig

en onbetaald zorgt voor een zieke of anderszins hulpbehoevende partner,

ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Degene die zorg

ontvangt en een langdurige, extramurale AWBZ-indicatie heeft, kan

een keer per jaar aan een mantelzorger het Mantelcompliment geven.

De zorgontvanger krijgt daarover automatisch bericht en een aanvraagformulier

van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Rond de Dag van de

Mantelzorg, op 10 november, betaalt de SVB de eerste Mantelzorgcomplimenten.

Meer informatie is te vinden op de website van de Sociale

Verzekeringsbank: svb.nl.

FOTO ANP

26

Casco Plein

FNV furieus: Europa wil

stakingsrecht aantasten

De Europese Commissie wil het stakingsrecht aan

banden leggen. Dat blijkt uit documenten die zijn

uitgelekt. Vakbondsacties belemmeren de vrije markt,

vindt Brussel. Voorzitter John Kerstens van FNV Bouw

is woedend over het plan van de Commissie. “We staken

in Nederland heel weinig maar soms is staken of

het dreigen daarmee nodig”, zegt hij. Samen met de

voorzitters van FNV Bondgenoten en AbvaKabo FNV

schreef hij een furieus stuk in De Volkskrant. “Het

gaat er niet om fatsoenlijk internationaal zakendoen

te hinderen. Maar wel om een vuist te maken tegen

uitbuiting van werknemers”, schrijven de voorzitters.

Ze wijzen daarbij op grensoverschrijdend werk als dat

van Poolse aspergestekers in Limburg, of Portugese

bouwvakkers in de Eemshaven. “Werken tegen een

loon waar je hier geen normaal huurhuis van kunt

betalen. Daar wil je als bond actie tegen kunnen voeren.”

Staken, zeggen de voorzitters, is een grondrecht.

Staken is door de jaren heen nodig geweest om zaken

te bereiken die wij nu doodgewoon vinden. Een achturige

werkdag. Een vijfdaagse werkweek. Het recht op

vakantie. “De Nederlandse regering kan de ondermijning

van ons stakingsrecht tegenhouden. Elke lidstaat

van de EU heeft een vetorecht. Wij roepen premier

Rutte dan ook op, daarvan gebruik te maken”, aldus

de bondsvoorzitters, die een petitie-actie aankondigen

tegen de dreigende inperking van het stakingsrecht.

FOTO PIET DEN BLANKEN/HH

FEBRUARI 2012


Flexwerk loont niet op lange termijn

Het inzetten van veel uitzendkrachten, zzp’ers en werknemers met een tijdelijk contract

levert geen duurzaam economisch voordeel op. Op korte termijn helpt flexibilisering

bedrijven wel om hun arbeidskosten te verlagen en hun concurrentiepositie te

versterken. Maar op langere termijn leidt een grote flexibele schil tot minder innovatie

en lagere productiviteit. Voor werknemers slaat de balans van onzeker werk al meteen

negatief uit. Het gaat niet alleen gepaard met minder werk- en inkomenszekerheid,

maar is ook schadelijk voor de gezondheid en kan tot meer ongevallen leiden. Dat zijn

de belangrijkste conclusies van het rapport ‘Flexibilisering, de balans opgemaakt’ dat

het wetenschappelijk bureau voor de vakbeweging De Burcht heeft uitgebracht.

De Burcht werd eind vorig jaar door de FNV opgericht.

Belastingbrigade van FNV staat klaar

De belastingservice van

de FNV is de grootste en

volgens onafhankelijke onderzoeken

ook de beste van

Nederland. De FNV helpt

vakbondsleden al meer dan

veertig jaar bij het invullen

van hun belastingaangifte.

Honderden vrijwilligers zijn

er speciaal voor opgeleid en

staan er klaar voor. Leden

van FNV Bouw kunnen gratis

van deze service gebruik

maken. Nadere informatie

is te vinden op de website

fnvbouw.nl.

FOTO TACO VAN DER EB/HH

18 miljoen voor leden van FNV Bouw

FNV Bouw heeft in 2011 ruim 18 miljoen euro voor leden verdiend. Het ging

daarbij met name om achterstallig loon of ontslagvergoedingen. Dat is iets minder

dan in 2010, toen het resultaat nog 20 miljoen euro was. Dat is een gevolg van

de crisis. Leden zijn minder snel geneigd een loonachterstand te vorderen om de

verhouding met de werkgever goed te houden. Uit onderzoek van FNV Bouw onder

1700 leden blijkt dat bijna 60 procent bang is zijn werk kwijt te raken. Hoewel de

bond vorig jaar minder ontslagzaken afhandelde dan in 2010, is het onmiskenbaar

dat de aantallen door de crisis gigantisch zijn gestegen. In 2010 behandelde FNV

Bouw ruim 900 ontslagzaken via het UWV, tegen 96 in 2007, 80 in 2008 en ruim

500 in 2009. De helpdesk van FNV Bouw (zie foto) ontving vorig jaar maar liefst

70 duizend telefoontjes.

FOTO MARTIN DE BOUTER

Casco Plein

Bondig

FNV furieus over

verdwijnen van

onafhankelijke

Arbeidsinspectie

De FNV dient bij de internationale

arbeidsorganisatie ILO een klacht in

over de positie van de Arbeidsinspectie.

Nederland heeft sinds 1 januari als

enige land in Europa geen onafhankelijke

Arbeidsinspectie meer. In de

toekomst maakt de minister van Sociale

Zaken bij de inspectie de dienst uit.

De huidige minister, Henk Kamp, heeft

al aangekondigd dat niet alle klachten

meer in behandeling worden genomen.

De FNV is verbijsterd door deze

gang van zaken. “De inspectie wordt

zodoende een speelbal van de politiek”,

zegt bestuurder Leo Hartveld.

“Het politiek aansturen van de dienst

kan leiden tot selectieve controles. De

onafhankelijkheid van de inspecteur

is juist noodzakelijk om misstanden

en rampen te voorkomen.” Tegelijk

verdwijnt eenvijfde van de banen bij de

Arbeidsinspectie. Er blijft slechts één

controlerend ambtenaar per 45 duizend

werknemers over, terwijl de internationale

norm 1 op tienduizend is. Met

dit aantal toezichthouders wordt een

bedrijf gemiddeld één keer per veertig

jaar gecontroleerd.

FEBRUARI 2012 27


���

�������

������

�����������

����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������

������������������

���������������

�������

��������������

����������

�������

�������

�������������������������

�������������

�������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������

�������������������������������������������������

������������

����������������������������������������������������

������������������������������������������

����� ����������������������������������

������������

���������������������������������������������������� ��������������� ���������������������������������������������������������

���������������������

�����

�����������������������������������������������������������������������������������

��������

����������

���������

����������� �����������������������

������������������������������������������

�������������� ����������

������


door Douwe van der Meulen

PLEIN IS HET LEDENBLAD VAN

FNV WOONDIENSTEN

Jaargang 5 nummer 1, februari 2012

EXPLOITATIE

Koninklijke BDU Uitgevers BV

REDACTIE

Peter van der Aa (hoofdredacteur)

E peter.vanderaa@fnvbouw.nl

Marlous Brand

E m.brand@bdu.nl

Charlie Schuurman

E c.schuurman@bdu.nl

MEDEWERKERS

Djanko, Stephanie Jansen, Bert Janssen,

Tom Janssen, Douwe van der Meulen,

Chris Pennarts, Sandra Vos

REDACTIEASSISTENTIE

Ria van Velzen

E ria.vanvelzen@fnvbouw.nl

CONTACT

Redactie Plein

T 0342 494 851

E plein@bdu.nl

ADVERTENTIES

BDU Vak- en Publieksmedia

Roy Kempeners

T 0342 494 266

E r.kempeners@bdu.nl

TECHNISCHE REALISATIE

Koninklijke BDU Grafi sch Bedrijf BV

UITGAVE en COPYRIGHT

Plein is een uitgave van de Stichting FNV

Pers. Overname van teksten is alleen

toegestaan met bronvermelding; op beeld

berust copyright.

ABONNEMENTEN

Plein verschijnt acht keer per jaar. Leden van

FNV Woondiensten ontvangen het blad gratis.

Abonnees betalen € 20,- per jaar.

FNV WOONDIENSTEN IS ONDERDEEL

VAN FNV BOUW

ISSN 1875-4864

FEBRUARI 2012

Horizontaal: 1 om dakpannen mee vast te zetten 7

gereedschap van de timmerman 13 platvis 14 zonnescherm

16 rivier in Oost-Rusland 18 plaats in Duitsland

20 melkwijn 21 uiteenzetting 22 geslachtsor gaan

24 grote bijl 25 scharnier 26 meteen 28 dier dat dode

dieren opeet 30 barium (afk.) 31 werkelijk 33 niet

doen 34 stuiver 35 rhodium (afk.) 37 stad in Fryslân

39 onbepaald voornaamwoord 40 lichaamsdeel 41

deel van een boom 43 Amerikaanse president 45 type

46 plaats in Noord-Holland 48 algemene ouderdomswet

(afk.) 49 transpiratievocht 50 bewoner van Beieren

51 soort tropische ooievaar 53 gevangenis 55 bloedbaan

56 kraan 57 verhaal 59 uitroep 60 gezet 61 soort

gitaar 63 plant 65 stoomschip (afk.) 66 boomgaard

68 stroomtoestel 70 jongensnaam 71 God (Lat.) 73

royaal 74 resterend, verder 76 strafwerktuig 78 opslagplaats

79 elementair deeltje 80 demonische wezens

82 looistof 83 regenafvoer 84 legering

Oplossing: 33 - 47 - 62 - 60 - 75 – 72 - 21 - 12

Plein

Puzzel 32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17

18 19 20 21

22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34

35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45

46 47 48 49

50 51 52 53 54

55 56 57 58 59

60 61 62 63 64

65 66 67 68 69

70 71 72 73

74 75 76 77 78

79 80 81 82

83 84

Verticaal: 1 akaartspel 2 zoon van Poseidon 3 Haagse

Post (afk.) 4 vaartuig 5 open ruimte 6 Duitse schrijver

7 petoet 8 dun 9 het rijden van vliegtuigen 10 nauwelijks

11 Europeaan 12 verlaagde toon 13 cijferlijst

van school 15 vezelsoort 17 Frans automerk 19 plaats

in Frankrijk 21 veredelen van bomen 23 kledingstuk

25 aaneenschakeling 27 kweek 29 Russische theeketel

30 kluchtig 32 dakbedekking 34 hoofdstad van

Zuid-Korea 36 kruipend dier 38 kledingstokje

40 rund 42 donkere kers 44 kever 45 kledingstuk

47 ijzerhoudende grond 49 jaargetijde 50 lussenweefsel

51 tropische vrucht 52 bekeuring 54 om jassen

aan te hangen 56 gebruind 58 jongensnaam

61 kaliber van een cilinder 62 opdracht 64 vlammen

66 grillig van stijl 67 zuurdeeg 69 pot (bij een spel )

70 meisjesnaam 72 plaats in Gelderland 75 lor

76 zwart gesteente 77 onderricht 80 zangnoot

81 Nederlandse Spoorwegen

In elk nummer van dit magazine staat een puzzel. Stuur uw oplossing met vermelding van bankrekeningnummer

vóór 12 maart naar redactie bondsmagazines, postbus 520, 3440 AM Woerden of stuur een e-mail met dezelfde

gegevens naar puzzel@fnvbouw.nl. U maakt dan kans op de hoofdprijs van 100 euro of de twee prijzen van 50 euro.

De oplossing van puzzel nr. 31 was: profi el. De eerste prijs van 100 euro is gewonnen door C. van Gerwen, Tilburg;

de twee prijzen van 50 euro door J. van Haagen, Amsterdam en J. van den Hove, Schin op Geul.

29

More magazines by this user
Similar magazines