07.01.2013 Views

Musea en Tentoonstellingen in Luxemburg 2011

Musea en Tentoonstellingen in Luxemburg 2011

Musea en Tentoonstellingen in Luxemburg 2011

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Musea</strong> <strong>en</strong> T<strong>en</strong>toonstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>Luxemburg</strong> <strong>2011</strong><br />

NL


“A big smile” for a small mile<br />

Het grote aantal musea <strong>en</strong> kunst<strong>en</strong>c<strong>en</strong>tra <strong>in</strong> de hoofdstad<br />

<strong>Luxemburg</strong> steekt schril af met haar kle<strong>in</strong>e omvang.<br />

Gelukkig voor de wandelaar is de afstand tuss<strong>en</strong> de verschill<strong>en</strong>de<br />

kunstlocaties, die zijn aangestipt op het plan,<br />

m<strong>in</strong>der dan e<strong>en</strong> spreekwoordelijke “mijl”. De vlotte wandelafstand<br />

mag dan e<strong>en</strong> grote troef zijn, het zijn vooral<br />

de verscheid<strong>en</strong>heid <strong>en</strong> de aparte karakters van de zev<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die dit parcours de moeite waard mak<strong>en</strong>. De<br />

afgelegde weg vormt e<strong>en</strong> boog (smile) door de grillige<br />

topografie van de stad, wat uw ontdekk<strong>in</strong>gsreis ontdekk<strong>in</strong>g<br />

nog sympathieker maakt.<br />

Vijf c<strong>en</strong>tra ligg<strong>en</strong> <strong>in</strong> het stadsc<strong>en</strong>trum <strong>en</strong> zijn dus gemakkelijk<br />

te voet bereikbaar. Zo ontdekt u <strong>in</strong> het stadspark de<br />

Villa Vauban, e<strong>en</strong> particuliere won<strong>in</strong>g uit de 19de eeuw<br />

die helemaal vernieuwd <strong>en</strong> uitgebreid werd met met e<strong>en</strong><br />

moderne vleugel. Vandaag herbergt ze schilderij<strong>en</strong> van<br />

oude meesters. Aan de Marché-aux-Poissons treedt het<br />

historische <strong>en</strong> archeologische erfgoed <strong>en</strong> de nationale<br />

kunstverzamel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van <strong>Luxemburg</strong> u tegemoet <strong>in</strong> het<br />

Musée national d’histoire et d’art. Niet ver daar vandaan<br />

neemt het Musée d’Histoire de la Ville de Luxembourg u<br />

mee <strong>in</strong> de geschied<strong>en</strong>is van de stad <strong>Luxemburg</strong>. E<strong>en</strong> overzicht<br />

van de nieuwste tr<strong>en</strong>ds <strong>in</strong> de hed<strong>en</strong>daagse kunst<br />

wordt u dan weer aangebod<strong>en</strong> <strong>in</strong> het Cas<strong>in</strong>o Luxembourg<br />

<strong>en</strong> <strong>in</strong> de wijk Grund <strong>in</strong> de b<strong>en</strong>ed<strong>en</strong>stad (bereikbaar met<br />

e<strong>en</strong> lift) geeft het Musée national de l’histoire naturelle u<br />

e<strong>en</strong> ongewone kijk op de geschied<strong>en</strong>is van de natuur, de<br />

evolutie <strong>en</strong> de biodiversiteit. Op e<strong>en</strong> kwartiertje wandel<strong>en</strong><br />

van het c<strong>en</strong>trum - e<strong>en</strong> steile maar niet onaang<strong>en</strong>ame<br />

klim door de beboste hell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van de Kirchberg - staat<br />

u ope<strong>en</strong>s <strong>in</strong> het spl<strong>in</strong>ternieuwe park Dräi Eechel<strong>en</strong> waar<br />

u twee musea zij aan zij v<strong>in</strong>dt: aan de <strong>en</strong>e kant het het<br />

Musée Dräi Eechel<strong>en</strong>, helemaal gewijd aan het wereldpatrimonium<br />

van de Burcht van <strong>Luxemburg</strong>, aan de andere<br />

zijde het Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean (Mudam<br />

Luxembourg) met zijn collectie hed<strong>en</strong>daagse kunst <strong>en</strong> zijn<br />

tijdelijke t<strong>en</strong>toonstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. Wandelpad<strong>en</strong>, fietspad<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

buslijn<strong>en</strong> zorg<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> vlotte verplaats<strong>in</strong>g langs deze<br />

musearoute, die op haar beurt omzoomd wordt door talrijke<br />

kunstgalerij<strong>en</strong>, boetieks, afgewisseld met prachtige vergezicht<strong>en</strong>.<br />

In deze brochure stell<strong>en</strong> de musea van de stad,<br />

die deel uitmak<strong>en</strong> van de ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g “d’stater muséeën”,<br />

zich kort voor <strong>en</strong> gev<strong>en</strong> suggesties hoe u h<strong>en</strong> best bereikt.<br />

Kom de cultuur belev<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>Luxemburg</strong>... and (s)mile!<br />

1 mile, 7 museums<br />

Musée Dräi Eechel<strong>en</strong><br />

Musée d’Art Moderne<br />

Grand-Duc Jean (Mudam)<br />

Villa Vauban – Musée d’Art de la Ville<br />

de Luxembourg<br />

Cas<strong>in</strong>o Luxembourg – Forum d’art<br />

contempora<strong>in</strong><br />

Musée d’Histoire de la Ville<br />

de Luxembourg<br />

Musée national d’histoire et d’art<br />

Musée national d’histoire naturelle –<br />

‘natur musée’<br />

www.museumsmile.lu


Villa Vauban – Musée d’Art<br />

de la Ville de Luxembourg<br />

Adres<br />

Villa Vauban – Musée d’Art de la Ville de Luxembourg<br />

18, Av<strong>en</strong>ue Emile Reuter / L-2090 <strong>Luxemburg</strong><br />

T (+352 47 96-4901 / F (+352) 47 17 07<br />

villavauban@2musees.vdl.lu / www.villavauban.lu<br />

Op<strong>en</strong><strong>in</strong>gsur<strong>en</strong><br />

Van maandag tot zondag van 10 tot 18 uur<br />

Vrijdag tot 21 uur<br />

Geslot<strong>en</strong> op d<strong>in</strong>sdag <strong>en</strong> op 1 januari, 1 november <strong>en</strong> Kerstmis<br />

Toegangsprijs<br />

Volwass<strong>en</strong>e: 5 € / verm<strong>in</strong>derd tarief: 3 €<br />

Gratis toegang op vrijdag van 18 tot 21 uur<br />

vél’oh<br />

Charly’s Gare<br />

Deze burgerlijke villa uit de 19de eeuw met zijn moderne bijgebouw<br />

bev<strong>in</strong>dt zich <strong>in</strong> het hart van de stad, <strong>in</strong> het midd<strong>en</strong> van e<strong>en</strong><br />

historisch park dat de bezoekers uitnodigt om zich te ontspann<strong>en</strong>.<br />

De t<strong>en</strong>toonstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van de Villa Vauban word<strong>en</strong> opgebouwd<br />

rond de collecties van de stad <strong>Luxemburg</strong>, die voor e<strong>en</strong> groot<br />

deel bestaan uit Nederlandse werk<strong>en</strong> uit de 17de eeuw <strong>en</strong> Franse<br />

historische <strong>en</strong> landschapsschilderij<strong>en</strong> uit de 19de eeuw. Het<br />

museum geeft de voorkeur aan variabele t<strong>en</strong>toonstell<strong>in</strong>gsvorm<strong>en</strong>,<br />

die toelat<strong>en</strong> de werk<strong>en</strong> vanuit verschill<strong>en</strong>de oogpunt<strong>en</strong> te ontdekk<strong>en</strong>:<br />

de verzamelaars, ongek<strong>en</strong>de aspect<strong>en</strong> <strong>en</strong> het “lev<strong>en</strong>” van de<br />

schilderij<strong>en</strong>, de auteurs, de onderwerp<strong>en</strong>, <strong>en</strong>z. Belangrijke tijdelijke<br />

t<strong>en</strong>toonstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> omvatt<strong>en</strong> l<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> uit grote <strong>in</strong>ternationale collecties.<br />

De bezoeker mag zich verwacht<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> gevarieerd<br />

activiteit<strong>en</strong>programma.<br />

T<strong>en</strong>toonstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

10.06.-10.10.<strong>2011</strong><br />

Mythes van het atelier. Artiest<strong>en</strong> <strong>en</strong> ateliers <strong>in</strong> de Nederlandse<br />

schilderkunst van de 19de eeuw.<br />

19.11.<strong>2011</strong>-27.02.2012<br />

Parijs, de bourgeoisie <strong>en</strong> de schone kunst<strong>en</strong> <strong>in</strong> de tijd<br />

van Louis-Philippe.<br />

28.04.-15.10.2012<br />

Collectie van het Museum Bruk<strong>en</strong>thal, Sibiu.<br />

tot 07.05.2012<br />

Emoties. Weerspiegel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>in</strong> de schilderkunst <strong>en</strong> de fotografie.<br />

Anthony Oberman (1781-1845), De schilder <strong>in</strong> zijn atelier, olie op doek, 1820<br />

© Rijksmuseum Tw<strong>en</strong>the, Enschede


Cas<strong>in</strong>o Luxembourg –<br />

Forum d’art contempora<strong>in</strong><br />

Adres<br />

Cas<strong>in</strong>o Luxembourg – Forum d’art contempora<strong>in</strong><br />

41, rue Notre-Dame / L-2240 <strong>Luxemburg</strong><br />

T (+352) 22 50 45 / F (+352) 22 95 95<br />

<strong>in</strong>fo@cas<strong>in</strong>o-luxembourg.lu / www.cas<strong>in</strong>o-luxembourg.lu<br />

Op<strong>en</strong><strong>in</strong>gsur<strong>en</strong><br />

Maandag tot vrijdag van 11 tot 19 uur/ donderdag tot 20 uur<br />

Zaterdag, zondag <strong>en</strong> feestdag<strong>en</strong> van 11 tot 18 uur<br />

Geslot<strong>en</strong> op d<strong>in</strong>sdag <strong>en</strong> 1 januari, 1 november <strong>en</strong> Kerstmis<br />

Toegangsprijs<br />

Volwass<strong>en</strong>e: 4 € / verm<strong>in</strong>derd tarief: 3 €<br />

Gratis toegang op donderdag van 18 tot 20 uur<br />

vél’oh<br />

Aldr<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

Het Cas<strong>in</strong>o Luxembourg - Forum van Hed<strong>en</strong>daagse Kunst organiseert<br />

t<strong>en</strong>toonstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> over hed<strong>en</strong>daagse kunst <strong>en</strong> onderlijnt<br />

daarbij de verscheid<strong>en</strong>heid <strong>en</strong> complexiteit van de actuele ontwikkel<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

De programmatie kiest resoluut voor e<strong>en</strong> <strong>in</strong>ternationaal<br />

niveau <strong>en</strong> toont e<strong>en</strong> breed overzicht van hed<strong>en</strong>daagse creaties.<br />

Daarbij steunt m<strong>en</strong> vooral op e<strong>en</strong> jonge g<strong>en</strong>eratie kunst<strong>en</strong>aars.<br />

Wars van alle museale bezorgdhed<strong>en</strong> functioneert het als e<strong>en</strong><br />

experim<strong>en</strong>teel laboratorium voor toekomstige tr<strong>en</strong>ds, wat zich uit<br />

<strong>in</strong> de voorgestelde t<strong>en</strong>toonstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> de resider<strong>en</strong>de artiest<strong>en</strong>.<br />

De t<strong>en</strong>toonstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> word<strong>en</strong> aangevuld met e<strong>en</strong> gevarieerd programma<br />

van begeleide <strong>en</strong> gethematiseerde bezoek<strong>en</strong>, confer<strong>en</strong>ties,<br />

debatt<strong>en</strong> <strong>en</strong> ontmoet<strong>in</strong>g<strong>en</strong> met hed<strong>en</strong>daagse muziek. Met het<br />

InfoLab beschikt Cas<strong>in</strong>o Luxembourg vandaag over de de <strong>en</strong>ige<br />

bibliotheek <strong>in</strong> <strong>Luxemburg</strong> die gespecialiseerd is <strong>in</strong> hed<strong>en</strong>daagse<br />

kunst <strong>en</strong> op<strong>en</strong> staat voor het publiek.<br />

T<strong>en</strong>toonstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

15.05.-11.09.<strong>2011</strong><br />

Second Lives: Jeux masqués et autres Je<br />

Susan Anderson, Art Ori<strong>en</strong>té objet, Christopher Baker, Herm<strong>in</strong>e<br />

Bourgadier, Slater Bradley, Lucille Calmel & Philippe<br />

Boisnard, Hsia-Fei Chang, Danica Dakić, Hans Eijkelboom,<br />

Joan Fontcuberta, Aneta Grzeszykowska, Anna Hilti, Kaori<br />

K<strong>in</strong>oshita & Ala<strong>in</strong> Della Negra, Joachim Koester, Beryl Koltz,<br />

Susi Krautgartner, Annika Larsson, Andrés Lejona, Lucy McRae<br />

& Bart Hess, Crist<strong>in</strong>a Nuñez Salmerón, J<strong>en</strong>s Pecho, Dorothée<br />

Smith, Catr<strong>in</strong>e Val, Yuan Yanwu<br />

09.07.-11.09.<strong>2011</strong><br />

Élodie Huet (project room @ aquarium)<br />

24.09.<strong>2011</strong>-08.01.2012<br />

Found <strong>in</strong> Translation (collectieve t<strong>en</strong>toonstell<strong>in</strong>g)<br />

29.10.<strong>2011</strong>-08.01.2012<br />

Wannes Goetschalckx (project room @ aquarium)<br />

Aneta Grzeszykowska, Untitled Film Stills #3, 2006. C-pr<strong>in</strong>t. (T<strong>en</strong>toonstell<strong>in</strong>g Second Lives)


Musée d’Histoire de la Ville<br />

de Luxembourg<br />

Adres<br />

Musée d’Histoire de la Ville de Luxembourg<br />

14, rue du St-Esprit / L-2090 <strong>Luxemburg</strong><br />

T (+352) 47 96-4500 / F (+352) 47 17 07<br />

mhvl@2musees.vdl.lu / www.mhvl.lu<br />

Op<strong>en</strong><strong>in</strong>gsur<strong>en</strong><br />

Van d<strong>in</strong>sdag tot zondag van 10 tot 18 uur / donderdag tot 20 uur<br />

Geslot<strong>en</strong> op maandag <strong>en</strong> op 1 januari, 1 november <strong>en</strong> Kerstmis<br />

Toegangsprijs<br />

Volwass<strong>en</strong>e: 5 € / verm<strong>in</strong>derd tarief: 3 €<br />

Gratis toegang op donderdag van 18 tot 20 uur<br />

vél’oh<br />

Knuedler<br />

Het museum ligt midd<strong>en</strong> <strong>in</strong> de oude stad <strong>en</strong> huist <strong>in</strong> e<strong>en</strong> gerestaureerd<br />

<strong>en</strong>semble van historische won<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. Op drie etages,<br />

deels <strong>in</strong>gebed <strong>in</strong> de rots, laat het museum de bezoeker k<strong>en</strong>nis<br />

mak<strong>en</strong> met de geschied<strong>en</strong>is van de stad aan de hand van orig<strong>in</strong>ele<br />

voorwerp<strong>en</strong> <strong>en</strong> topografische reconstructies, geanimeerd door<br />

<strong>in</strong>teractieve <strong>en</strong> multimediale hulpmiddel<strong>en</strong>. De meer rec<strong>en</strong>te<br />

geschied<strong>en</strong>is van de stad wordt voorgesteld met e<strong>en</strong> thematische<br />

b<strong>en</strong>ader<strong>in</strong>g, bepaald door werk<strong>en</strong> van hed<strong>en</strong>daagse kunst<strong>en</strong>aars.<br />

Op de drie hoogste niveaus word<strong>en</strong> er regelmatig grootschalige<br />

tijdelijke t<strong>en</strong>toonstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> gehoud<strong>en</strong>.<br />

T<strong>en</strong>toonstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

tot 25.03.2012<br />

Europa op de affiche. E<strong>en</strong> beeld onder constructie s<strong>in</strong>ds 1950.<br />

28.05.<strong>2011</strong>-29.04.2012<br />

Arm <strong>Luxemburg</strong>?<br />

08.06.2012-31.03.2013<br />

Het abecedarium van Luxembourg<br />

Hermann Drawe, Dakloze bij e<strong>en</strong> vuur. Dia op glas met de hand gekleurd,<br />

W<strong>en</strong><strong>en</strong> 1904 © Österr. VHS-Archiv Wi<strong>en</strong>


Musée national<br />

d’histoire et d’art<br />

Adres<br />

Musée national d’histoire et d’art<br />

Marché-aux-Poissons / L-2345 <strong>Luxemburg</strong><br />

T (+352) 47 93 30-1 / F (+352) 47 93 30-271<br />

musee@mnha.etat.lu / www.mnha.lu<br />

Op<strong>en</strong><strong>in</strong>gsur<strong>en</strong><br />

Van d<strong>in</strong>sdag tot zondag van 10 tot 18 uur / donderdag tot 20 uur<br />

Geslot<strong>en</strong> op maandag <strong>en</strong> op 1 januari, 1 november <strong>en</strong> Kerstmis<br />

Toegangsprijs<br />

Volwass<strong>en</strong>e: 5 € / verm<strong>in</strong>derd tarief: 3 €<br />

gratis toegang op donderdag van 17 tot 20 uur<br />

vél’oh<br />

Knuedler<br />

Het museale parcours ontvouwt zich over 10 niveaus - waaronder 5<br />

ondergronds, uitgegrav<strong>en</strong> <strong>in</strong> de rotsbodem - <strong>en</strong> loopt chronologisch.<br />

Van de afgrond<strong>en</strong> uit de prehistorie tot de meest rec<strong>en</strong>te artistieke<br />

belev<strong>en</strong>iss<strong>en</strong> doorloopt de bezoeker de verdiep<strong>in</strong>g<strong>en</strong> alsof hij door<br />

de gang<strong>en</strong> van de tijd stapt. De zal<strong>en</strong> over archeologie ton<strong>en</strong> de<br />

evolutie van de m<strong>en</strong>selijke aanwezigheid op het nationale grondgebied,<br />

van de prehistorische rest<strong>en</strong> tot het e<strong>in</strong>de van de middeleeuw<strong>en</strong>.<br />

Bij de pronkstukk<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> zeker e<strong>en</strong> <strong>in</strong>drukwekk<strong>en</strong>de reeks<br />

aristocratische grav<strong>en</strong> van het e<strong>in</strong>de van de ijzertijd of de beroemde<br />

rome<strong>in</strong>se mozaïek met de muses van Vicht<strong>en</strong> vermeld word<strong>en</strong>. De<br />

numismatische verzamel<strong>in</strong>g omvat e<strong>en</strong> repres<strong>en</strong>tatief staal van Keltische,<br />

Rome<strong>in</strong>se, middeleeuwse <strong>en</strong> moderne munt<strong>en</strong>. De artistieke<br />

verzamel<strong>in</strong>g br<strong>en</strong>gt dan weer oude schilderij<strong>en</strong>, waaronder de beroemde<br />

Bacchus, V<strong>en</strong>us <strong>en</strong> de Liefde (ca. 1530/1531) van Rosso<br />

Fior<strong>en</strong>t<strong>in</strong>o sam<strong>en</strong> met werk<strong>en</strong> uit de moderne <strong>en</strong> hed<strong>en</strong>daagse<br />

kunst, zowel uit <strong>Luxemburg</strong> als uit andere land<strong>en</strong>.<br />

T<strong>en</strong>toonstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

tot 28.08.<strong>2011</strong><br />

Braco Dimitrijević<br />

tot 28.08.<strong>2011</strong><br />

Her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van Egypte.<br />

Oude foto’s, kaart<strong>en</strong> <strong>en</strong> litho’s uit de collectie Dan Kyram,<br />

Jeruzalem<br />

tot 28.08.<strong>2011</strong><br />

Edward Steich<strong>en</strong>: Portrett<strong>en</strong> uit de collectie van het<br />

Musée national d’histoire et d’art, <strong>Luxemburg</strong><br />

21.10.<strong>2011</strong>-02.09.2012<br />

Onder onze voet<strong>en</strong> – Archeologie <strong>in</strong> <strong>Luxemburg</strong> 1995-2010<br />

18.11.<strong>2011</strong>-27.01.2012<br />

Joseph Probst (1911-1997)<br />

Edward Steich<strong>en</strong>, Loretta Young, 1931. Proef gelat<strong>in</strong>e-zilverbromide. Collection<br />

MNHA, Estate of Edward Steich<strong>en</strong>


Musée national d’histoire<br />

naturelle – ‘natur musée’<br />

Adres<br />

Musée national d’histoire naturelle – ‘natur musée’<br />

25, rue Münster / L-2160 Luxembourg-Grund<br />

T (+352) 46 22 33-1 / F (+352) 47 51 52<br />

musee-<strong>in</strong>fo@mnhn.lu / www.mnhn.lu<br />

Op<strong>en</strong><strong>in</strong>gsur<strong>en</strong><br />

Van d<strong>in</strong>sdag tot zondag van 10 tot 18 uur<br />

Zaterdag, zondag <strong>en</strong> feestdag<strong>en</strong> van 10 tot 18 uur<br />

Geslot<strong>en</strong> op maandag <strong>en</strong> op 1 januari, 1 mei, 1 november<br />

<strong>en</strong> Kerstmis<br />

Toegangsprijs<br />

Volwass<strong>en</strong>e: 4,50 € / verm<strong>in</strong>derd tarief: 3 € / familie: 9 €<br />

vél’oh<br />

Helleg Geescht (lift naar de Grund)<br />

Pfau<strong>en</strong>feder A2.pdf 1/03/11 14:12:19<br />

Beleef wet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> <strong>en</strong> de geschied<strong>en</strong>is van de natuur als<br />

e<strong>en</strong> buit<strong>en</strong>gewoon avontuur. Ontdek de wonder<strong>en</strong> van onze<br />

planeet <strong>en</strong> maak k<strong>en</strong>nis met de m<strong>en</strong>s <strong>en</strong> zijn omgev<strong>in</strong>g vanuit e<strong>en</strong><br />

nieuwe optiek.<br />

T<strong>en</strong>toonstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

tot 26.02.2012<br />

Kleurrijk<br />

Deze t<strong>en</strong>toonstell<strong>in</strong>g toont het volledige spectrum van de kleur<strong>en</strong>.<br />

Langs e<strong>en</strong> afwissel<strong>en</strong>d <strong>en</strong> <strong>in</strong>teractief parcours, van de <strong>en</strong>e<br />

kleurrijke zaal naar de andere, ontdekt u hoe kleur<strong>en</strong> ontstaan,<br />

hoe ze waarg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> word<strong>en</strong> <strong>en</strong> hoe ze zich gedrag<strong>en</strong>. Hier zijn<br />

de kleur<strong>en</strong> natuurkunde, chemie, communicatie, psychologie,<br />

esthetica, biologie, mythologie, kunst <strong>en</strong> ambacht.<br />

10.11.-13.11.<strong>2011</strong><br />

Festival van de Wet<strong>en</strong>schap<br />

Technologie, wiskunde <strong>en</strong> natuurwet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> begrijp<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

test<strong>en</strong>: hier valt voor iedere<strong>en</strong> <strong>en</strong> alle leeftijd<strong>en</strong> -k<strong>in</strong>der<strong>en</strong>, jonger<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> volwass<strong>en</strong><strong>en</strong> - wat te ler<strong>en</strong>. Natuurwet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

technologieën legg<strong>en</strong> hier hun geheim<strong>en</strong> bloot. Of u nu met de<br />

familie, met z’n twee of alle<strong>en</strong> komt kijk<strong>en</strong>, u kunt deelnem<strong>en</strong> aan<br />

experim<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> voorstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die uw z<strong>in</strong>tuig<strong>en</strong> op de proef zull<strong>en</strong><br />

stell<strong>en</strong>. Alle onderzoekers <strong>in</strong> spe krijg<strong>en</strong> hier alle kans<strong>en</strong> om<br />

alles aan te rak<strong>en</strong>, te prober<strong>en</strong>, zelf te experim<strong>en</strong>ter<strong>en</strong>, te rad<strong>en</strong>,<br />

te begrijp<strong>en</strong> maar vooral om zich te verbaz<strong>en</strong> <strong>en</strong> te verwonder<strong>en</strong>.<br />

Pluim van e<strong>en</strong> pauw, beeld van de t<strong>en</strong>toonstell<strong>in</strong>g Kleurrijk © Marie-Paule Goetz<strong>in</strong>ger


Musée Dräi Eechel<strong>en</strong> :<br />

Forteresse, Histoire, Id<strong>en</strong>tités<br />

Adres<br />

Musée Dräi Eechel<strong>en</strong>: Vest<strong>in</strong>g, Geschied<strong>en</strong>is, Id<strong>en</strong>titeit<br />

5, Park Dräi Eechel<strong>en</strong> / L-1499 <strong>Luxemburg</strong>-Kirchberg<br />

T (+352) 26 43 35 / F (+352) 26 43 35-99<br />

<strong>in</strong>fo@m3e.etat.lu<br />

Dit museum wordt mom<strong>en</strong>teel <strong>in</strong>gericht<br />

Op<strong>en</strong><strong>in</strong>gsur<strong>en</strong><br />

Geslot<strong>en</strong> weg<strong>en</strong>s verbouw<strong>in</strong>g<br />

Op<strong>en</strong><strong>in</strong>g voorzi<strong>en</strong> herfst 2012<br />

Bus<br />

1, 16, Eurobus / halte Philharmonie/Mudam<br />

vél’oh<br />

Philharmonie<br />

De verbouw<strong>in</strong>g van “Dräi Eechel<strong>en</strong>” (drie eikels), de vluchtschans<br />

van Fort Thüng<strong>en</strong>, tot e<strong>en</strong> museum vergde aanzi<strong>en</strong>lijk<br />

verbeter<strong>in</strong>gswerk<strong>en</strong>. De burcht <strong>en</strong> de omgev<strong>in</strong>g, die gedeeltelijk<br />

war<strong>en</strong> <strong>in</strong>gegrav<strong>en</strong> na de ontmantel<strong>in</strong>g van 1867 <strong>en</strong> zo onder e<strong>en</strong><br />

weelderige plant<strong>en</strong>groei bedolv<strong>en</strong> geraakt<strong>en</strong>, word<strong>en</strong> nu blootgelegd,<br />

gerestaureerd <strong>en</strong> wederopgebouwd. B<strong>in</strong>n<strong>en</strong>kort vestigt<br />

zich hier het Musée Dräi Eechel<strong>en</strong>. De eerste kazemat op het<br />

gelijkvloers do<strong>en</strong> di<strong>en</strong>st als onthaal voor het museum <strong>en</strong> <strong>in</strong>formatiec<strong>en</strong>trum<br />

voor het Circuit Vauban. De geschied<strong>en</strong>is van de burcht<br />

<strong>en</strong> zijn impact op de nationale geschied<strong>en</strong>is wordt gethematiseerd<br />

op het gelijkvloers, waar u ook e<strong>en</strong> databank kunt raadpleg<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> e<strong>en</strong> <strong>in</strong>teractieve ruimte. De eerste verdiep<strong>in</strong>g bestaat uit e<strong>en</strong><br />

auditorium <strong>en</strong> e<strong>en</strong> ruimte voor tijdelijke t<strong>en</strong>toonstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. Het<br />

Musée Dräi Eechel<strong>en</strong> zal er e<strong>en</strong> eerste t<strong>en</strong>toonstell<strong>in</strong>g ontvang<strong>en</strong>,<br />

georganiseerd door de Universiteit van <strong>Luxemburg</strong>, die het thema<br />

“vrag<strong>en</strong> rond id<strong>en</strong>titeit” zal behandel<strong>en</strong>. Het toekomstige museum<br />

werd aangehecht aan het Musée national d’histoire et d’art <strong>in</strong><br />

september 2009.<br />

Portret van Vauban. Gravure uit “Der Angriff und die Vertheidigung der Festung<strong>en</strong> durch<br />

d<strong>en</strong> Herrn Vauban“, 1744-1745 © MNHA, Verzamel<strong>in</strong>g Brigitte <strong>en</strong> Klaus Jordan


Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean<br />

(Mudam Luxembourg)<br />

Adres<br />

Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean (Mudam Luxembourg)<br />

3, Park Dräi Eechel<strong>en</strong> / L-1499 <strong>Luxemburg</strong>-Kirchberg<br />

T (+352) 45 37 85-1 / F (+352) 45 37 85-400<br />

<strong>in</strong>fo@mudam.lu / www.mudam.lu<br />

Op<strong>en</strong><strong>in</strong>gsur<strong>en</strong><br />

Van wo<strong>en</strong>sdag tot vrijdag van 11 tot 20 uur<br />

Van zaterdag tot maandag van 11 tot 18 uur<br />

Geslot<strong>en</strong> op d<strong>in</strong>sdag <strong>en</strong> op 1 januari, 1 november <strong>en</strong> Kerstmis<br />

Toegangsprijs<br />

Volwass<strong>en</strong>e: 5 €<br />

< 26 jaar, > 60 jaar, groep<strong>en</strong> (m<strong>in</strong>. 15 person<strong>en</strong>): 3 €<br />

< 18 jaar, wo<strong>en</strong>sdag van 18 tot 20 uur: gratis<br />

Bus<br />

1, 16, Eurobus / Haltestelle Philharmonie/Mudam<br />

vél’oh<br />

Philharmonie<br />

Mudam is het eerste museum <strong>in</strong> <strong>Luxemburg</strong> dat volledig is gewijd<br />

aan hed<strong>en</strong>daagse kunst. Het staat op<strong>en</strong> voor de wereld <strong>en</strong> wil aan<br />

alle artistieke discipl<strong>in</strong>es de nodige aandacht sch<strong>en</strong>k<strong>en</strong>. Zijn verzamel<strong>in</strong>g<br />

<strong>en</strong> programmatie weerspiegelt de tr<strong>en</strong>ds van de hed<strong>en</strong>daagse<br />

creatie <strong>en</strong> gev<strong>en</strong> e<strong>en</strong> podium aan opkom<strong>en</strong>de nieuwe artistieke strom<strong>in</strong>g<strong>en</strong>,<br />

zowel op nationaal als op <strong>in</strong>ternationaal niveau. Het gebouw,<br />

werk van de Ch<strong>in</strong>ees-Amerikaanse architect Ieoh M<strong>in</strong>g Pei, staat <strong>in</strong><br />

e<strong>en</strong> prachtige dialoog met zijn natuurlijke <strong>en</strong> historische omgev<strong>in</strong>g.<br />

Gebouwd teg<strong>en</strong> de rest<strong>en</strong> van het Fort Thüng<strong>en</strong> werd het <strong>in</strong>geplant<br />

<strong>in</strong> het Park Dräi Eechel<strong>en</strong> dat e<strong>en</strong> prachtig uitzicht biedt op de oude<br />

stad, op <strong>en</strong>kele stapp<strong>en</strong> van de Europese wijk van Kirchberg.<br />

T<strong>en</strong>toonstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

tot 06.11.<strong>2011</strong><br />

Collection Mudam: Walk<strong>in</strong>g through...<br />

V<strong>in</strong>c<strong>en</strong>t Beaur<strong>in</strong>, Masaya Chiba, Geert Goiris, Federico Herrero,<br />

Christian Hidaka, Takahiro Iwasaki, Guillermo Kuitca, Gabriel<br />

Lester, Richard Long, Didier Marcel, Isa Melsheimer, Melik<br />

Ohanian, Taiyo Onorato & Nico Krebs, Bojan Šarčević, Joël<br />

Tettamanti, Jana<strong>in</strong>a Tschäpe, Su-Mei Tse, Cy Twombly, Javier<br />

Vallhonrat, Xavier Veilhan, Marijke van Warmerdam, David Z<strong>in</strong>k Yi<br />

18.06.-11.09.<strong>2011</strong><br />

John Stezaker<br />

Mac Adams<br />

Pascale Marth<strong>in</strong>e Tayou<br />

18.06.-18.09.<strong>2011</strong><br />

Melv<strong>in</strong> Moti<br />

Out of Storage III: Replay<br />

Guillaume Bresson, Claude Closky, Jon Mikel Euba, Ia<strong>in</strong> Forsyth &<br />

Jane Pollard, Jonathan Horowitz, Mar<strong>in</strong>e Hugonnier<br />

08.10.<strong>2011</strong>-15.01.2012<br />

Mondes <strong>in</strong>v<strong>en</strong>tés, Mondes habités<br />

David Altmejd, Chris Burd<strong>en</strong>, V<strong>in</strong>c<strong>en</strong>t Ganivet, Paul Granjon,<br />

Theo Jans<strong>en</strong>, Bodys Isek K<strong>in</strong>gelez, Isa Melsheimer, Miguel Palma,<br />

Panamar<strong>en</strong>ko, Robert et Shana ParkeHarrison, Nancy Rub<strong>in</strong>s,<br />

Conrad Shawcross, Roman Signer...<br />

23.11.<strong>2011</strong>-04.03.2012<br />

Collection Mudam: I’ve dreamt about<br />

Vyacheslav Akhunov, Francis Alÿs, Mickael Ashk<strong>in</strong>, Chto Delat?,<br />

Stev<strong>en</strong> C. Harvey, Chad McCail, Sv<strong>en</strong> Johne, Miguel Palma,<br />

Philippe Parr<strong>en</strong>o, Michel Paysant, Nikolay Polissky, François<br />

Roche / R&Sie, Fernando Sánchez Castillo, Tomás Sarac<strong>en</strong>o, Eric<br />

Schockmel, Bert Theis, Laure Tixier, Judith Walg<strong>en</strong>bach...


De Nacht van de <strong>Musea</strong> De musea nodig<strong>en</strong> uit<br />

De Nacht van de <strong>Musea</strong><br />

Zaterdag 8 oktober <strong>2011</strong><br />

de “Nacht van de <strong>Musea</strong>”, e<strong>en</strong> uitzonderlijke happ<strong>en</strong><strong>in</strong>g die het<br />

<strong>Luxemburg</strong>se culturele lev<strong>en</strong> “after dark” voor het voetlicht br<strong>en</strong>gt.<br />

Tuss<strong>en</strong> 18 uur <strong>en</strong> 1 uur ‘s ocht<strong>en</strong>ds (toegang tot middernacht),<br />

kunt u <strong>in</strong> de musea terecht voor speciale begeleide bezoek<strong>en</strong>,<br />

meet & greets met kunst<strong>en</strong>aars, theater, performances <strong>en</strong> dans.<br />

Elk museum heeft e<strong>en</strong> cul<strong>in</strong>aire verrass<strong>in</strong>g <strong>in</strong> petto. E<strong>en</strong> kosteloze<br />

p<strong>en</strong>deldi<strong>en</strong>st (bus <strong>en</strong> limous<strong>in</strong>es) zorgt voor het vervoer tuss<strong>en</strong><br />

de musea.<br />

Met de steun van<br />

Programma vanaf 19.09.<strong>2011</strong> op www.nuit-des-musees.lu.<br />

Tickets vanaf 1.10.<strong>2011</strong> <strong>in</strong> de musea <strong>en</strong> <strong>in</strong> het<br />

Luxembourg City Tourist Office (Place Guillaume II)<br />

Toegangsprijs<br />

Volwass<strong>en</strong>e: 15 € / verm<strong>in</strong>derd tarief: 10 €<br />

De musea nodig<strong>en</strong> uit<br />

Vrijdag 23, zaterdag 24 <strong>en</strong> zondag 25 maart 2012<br />

De ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g “d’stater muséeën” organiseert voor de 15de keer<br />

e<strong>en</strong> op<strong>en</strong> deur week<strong>en</strong>d met e<strong>en</strong> bijzonder programma, waaronder<br />

begeleide bezoek<strong>en</strong>, ateliers, meet & greets met kunst<strong>en</strong>aars,<br />

confer<strong>en</strong>ties <strong>en</strong> special mom<strong>en</strong>ts. Voor de derde keer geldt deze<br />

uitnodig<strong>in</strong>g van de musea voor alle musea van het land.<br />

Het programma is beschikbaar op www.<strong>in</strong>vitation-aux-musees.lu<br />

vanaf 05.03.2012<br />

Toegangsprijs<br />

Gratis


Intermuseumkaart: “muséeskaart” Andere musea<br />

De “muséeskaart” is e<strong>en</strong> museumpas die 3 ope<strong>en</strong>volg<strong>en</strong>de dag<strong>en</strong><br />

geldig is. U kunt vrij e<strong>en</strong> bezoek br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> aan de perman<strong>en</strong>te<br />

<strong>en</strong> tijdelijke t<strong>en</strong>toonstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>in</strong> de musea <strong>en</strong> kunst<strong>en</strong>c<strong>en</strong>tra van<br />

<strong>Luxemburg</strong>-stad.<br />

Prijz<strong>en</strong><br />

Volwass<strong>en</strong>e: 9 €<br />

Jonger<strong>en</strong> (12-26 jaar): 7 €<br />

S<strong>en</strong>ior<strong>en</strong> ( > 60 jaar): 7 €<br />

Verkooppunt<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> de deelnem<strong>en</strong>de musea <strong>en</strong> kunstc<strong>en</strong>tra<br />

Luxembourg City Tourist Office (Place Guillaume II)<br />

Bankmuseum<br />

Adres<br />

1, place de Metz / L-1930 Luxembourg<br />

T (+352) 40 15-24 50<br />

Op<strong>en</strong><strong>in</strong>gsur<strong>en</strong><br />

Van vrijdag tot maandag van 9 tot 17.30 uur<br />

Geslot<strong>en</strong> op feestdag<strong>en</strong> / gratis toegang<br />

Bus<br />

halte Martyrs<br />

Memoriaal van de Deportatie<br />

Adres<br />

3a, rue de la Déportation / L-1415 Luxembourg-Hollerich<br />

T (+352) 24 78-81 91 / www.secondeguerremondiale.public.lu<br />

Op<strong>en</strong><strong>in</strong>gsur<strong>en</strong><br />

Van maandag tot donderdag van 9 tot 11 <strong>en</strong> van 14 tot 17 uur<br />

Geslot<strong>en</strong> op feestdag<strong>en</strong> / gratis toegang<br />

Bus<br />

halte Hollerich-Gare<br />

Museum van Post<br />

<strong>en</strong> Telecommunicatie<br />

Adres<br />

Hoek place de la Gare/rue d’Épernay / L-2992 Luxembourg-Gare<br />

T (+352) 40 88-88 40<br />

Op<strong>en</strong><strong>in</strong>gsur<strong>en</strong><br />

Van maandag tot vrijdag van 13 tot 17 uur<br />

Geslot<strong>en</strong> op feestdag<strong>en</strong> / gratis toegang<br />

Bus<br />

halte Gare c<strong>en</strong>trale<br />

Museum van Buss<strong>en</strong> <strong>en</strong> Tramways<br />

van de stad <strong>Luxemburg</strong><br />

Adres<br />

63, rue de Bouillon / L-1248 Luxembourg-Hollerich<br />

T (+352) 47 96-23 85<br />

Op<strong>en</strong><strong>in</strong>gsur<strong>en</strong><br />

Op donderdag van 13.30 tot 17.30, op zaterdag, zondag <strong>en</strong><br />

feestdag<strong>en</strong> van 10 tot 18 uur / Gratis toegang<br />

Bus<br />

halte P&R Bouillon


Tourist Info<br />

Luxembourg<br />

City Tourist Office<br />

Adres<br />

30, place Guillaume II / L-1648 Luxembourg<br />

T (+352) 22 28 09 / F (+352) 46 70 70<br />

tourist<strong>in</strong>fo@lcto.lu / www.lcto.lu<br />

Op<strong>en</strong><strong>in</strong>gsur<strong>en</strong><br />

01.04.-30.09.: van maandag tot zaterdag van 9 tot 19 uur<br />

<strong>en</strong> op zondag van 10 tot 18 uur<br />

01.10.-31.03.: van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur<br />

<strong>en</strong> op zondag van 10 tot 18 uur<br />

Office National<br />

du Tourisme<br />

Adres<br />

Place de la Gare / L-1616 Luxembourg<br />

T (+352) 42 82 82 20 / F (+352) 42 82 82 38<br />

<strong>in</strong>fo@visitluxembourg.lu / www.visitluxembourg.lu<br />

Op<strong>en</strong><strong>in</strong>gsur<strong>en</strong><br />

01.06.-30.09.: van maandag tot vrijdag van 9 tot 19 uur,<br />

zaterdag <strong>en</strong> zondag van 9 tot 12. 30 <strong>en</strong> van 14 tot 18 uur<br />

03.10.-31.05.: van maandag tot vrijdag van 9.15 tot 12.30<br />

<strong>en</strong> van 13. 45 tot 18 uur, zaterdag <strong>en</strong> zondag van 9 tot 12. 30 <strong>en</strong><br />

van 14.00 tot 18 uur<br />

Colofon<br />

Uitgever “d’stater muséeën”<br />

B.P. 345 / L-2013 Luxembourg<br />

<strong>in</strong>fo@statermusee<strong>en</strong>.lu / www.statermusee<strong>en</strong>.lu<br />

Coörd<strong>in</strong>atie Jo Kox<br />

Grafiek Vidale-Gloes<strong>en</strong>er Graphic Design<br />

Vertal<strong>in</strong>g/proeflez<strong>en</strong> Eddy K<strong>in</strong>dermans<br />

Foto credits Cover: Tigre (détail). Collection zoologique du Musée national d’histoire<br />

naturelle – ‘natur musée’. © Foto: MnhnL / Villa Vauban © Foto: Andrés Lejona, 2009 /<br />

Cas<strong>in</strong>o Luxembourg © Foto: Jessica Theis – Blue Box Design, <strong>2011</strong> / Musée d’Histoire<br />

de la Ville de Luxembourg © Foto: Tom Lucas, 2007 / MNHA © Foto: Tom Lucas, 2008 /<br />

MnhnL © Foto: MnhnL, 2001 / Musée Dräi Eechel<strong>en</strong> © Foto: Marc Jeitz, 2009 / Mudam<br />

Luxembourg, I. M. Pei architect design © Foto: Christian Aschman, 2008 / De Nacht<br />

van de <strong>Musea</strong>, Cas<strong>in</strong>o Luxembourg, Delph<strong>in</strong>e Pouillé: Objets prêts-à-porter © Foto:<br />

Tim Lecomte, 2009 / De musea nodig<strong>en</strong> uit, Musée d’Histoire de la Ville de Luxembourg<br />

© Foto: Tom Lucas, 2007<br />

Onder voorbehoud van wijzig<strong>in</strong>g (01.05.<strong>2011</strong>)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!