08.01.2013 Views

ABN AMRO's YourBusiness Banking krijgt meer ... - Zakelijk Arnhem

ABN AMRO's YourBusiness Banking krijgt meer ... - Zakelijk Arnhem

ABN AMRO's YourBusiness Banking krijgt meer ... - Zakelijk Arnhem

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

oktober 2010 | jaargang 4 | nummer 7

ABN AMRO’s YourBusiness

Banking krijgt meer body

Rijn IJssel en de

beveiligingsbranche

09 14 20

Social Media

ZA Kort Nieuws

voor bedrijven

in de regio


Landelijke dekking

DVOCATENPUNT

Kwaliteit hoeft

niet duur te zijn!

www.advocatenpunt.nl

Advocatenpunt Arnhem

De Overmaat 26

6831 AH Arnhem

Tel. 026-3270134

Advocatenpunt Duiven

Pastoriestraat 1

6921 BV Duiven

Tel. 0316-283999

Uw partner in kantoorautomatisering voor het MKB!

Periodiek systeembeheer op lokatie

Remote netwerkbeheer 24/7

Verkoop hard- en software

• Arbeidsrecht

• Algemene voorwaarden

• Alimentatie

• Bestuursrecht

• Contracten

• Echtscheiding & Omgang

Uitgebreide technische dienst

Implementatie IP-videobewakingsystemen

Realisatie Smartboard opstellingen

Aanleg en uitbreiding infrastructuren

Marketing 43 6921 RE Duiven T 026 321 48 01 F 026 321 01 55

E info@access-computer-centre.nl W www.access-computer-centre.nl

Advocatenpunt hanteert voor zowel ondernemers als

particulieren de navolgende tarieven:

Los uurtarief € 165,-

MKB-pakket A ( 8-uur) € 150,-

B (20-uur) € 135,-

C (40-uur) € 120,-

De uren van een MKB-pakket dienen vooraf te worden

voldaan, en blijven drie jaar geldig. Ook voor particulieren

kan een pakket interessant zijn in geval van een

procedure.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 8% kantoorkosten

en BTW, tevens is gefinancierde rechtshulp

mogelijk.

Gratis oriënterend gesprek na afspraak.

Advocatenpunt Velp

Kastanjelaan 8

6883 HX Velp

Tel. 026-3273574

• Faillissementsrecht

• Huurrecht

woon- & bedrijfsruimte

• Incasso’s

• Ondernemingsrecht

• Strafrecht


inhoud

colofon

Marketing 16, 6921 RE Duiven

Postbus 53, 6920 AB Duiven

T 026 318 25 99

F 026 311 24 22

info@zakelijk-arnhem.nl

www.zakelijk-arnhem.nl

UITGEVER

Zakelijk Arnhem

Marien Nijland

BLADCOÖRDINATIE

Petra Bakker

REDACTIE

Susan Swaters & Pieter Ploeg

FOTOGRAFIE

Henk ter Velde

VORMGEVING

Patrick Koeman

DRUK

Adfomedia, Duiven

ADVERTENTIES

T 026 319 57 02

Marien Nijland 06 16 46 91 15

Petra Bakker 06 22 45 22 35

advertenties@zakelijk-arnhem.nl

REDACTIE & TIPS

redactie@zakelijk-arnhem.nl

06

10

14

18

20

30

Inhoudsopgave

Zakelijk Arnhem

3 Inhoudsopgave Zakelijk Arnhem

5 Voorwoord

Eet…uuhh.. lees smakelijk!

6 ZA Profiel

ABN AMRO’s YourBusiness Banking

9 ZA RijnIJssel

10 ZA Events

• Energiedag MKB Krachtcentrale

• Nieuw digitaal kennisevenement volgt

HCC!dagen op

12 ZA Literatuur

• Het miljonairsbrein ontrafeld

• Manipuleren kun je leren

• De Verandermeander

• De lessen van de instant miljonair

14 ZA Thema

Social Media voor bedrijven

18 ZA Netwerken

• BizzNet op bezoek in het mooiste pand

van Nederland

• MKB Zevenaar blijft knallen

• De Zomerbarbecue van

BusinessClub Velperbroeck

20 ZA Kort Nieuws

22 ZA Column Hans Heijwegen

“Blijft de miljoennota intact?”

24 ZA Column Alwin Klein

“Ook de Hoge Raad twittert”

26 ZA Column Giscard van Velzen

“Alweer een verhoging, we hadden

ook niet anders verwacht”

30 ZA Businesspartners

pagina 3

okt 2010


KEUKEN 7 DAGEN PER WEEK GEOPEND VAN 12.00 -19.40 UUR

GROENESTRAAT 1 • TELEFOON (026) 495 13 82 • WWW.PANNEKOEKHUISSTRIJLAND.NL

A

Goedbeveiligd.nl

- Particulieren en bedrijven

- Alarmsystemen met certi� caat

- Meldkamer en alarmopvolgingsdienst

- Contractovername

- TOP Onderhoud & Service, 24 uur

- Brandbeveiliging

- Kluizen en sleutelkasten

- Camerabewaking

- Zware rolluiken en traliehekwerken

- Hang- en sluitwerk

- Gescreend, gediplomeerd en

ervaren medewerkers

- Bemiddeling naar verzekeraars

TOP Service

5 jaar garantie

op alarmsystemen

Telefoon: 026 - 32 10 510

Je rij dt de Civic Hybrid al vanaf € 23.990,-.

Nieuwgraaf 13 Duiven

www.goedbeveiligd.nl

Geen wegenbelasting • BPM-vrij • Slechts 14% bijtelling

de Bois Arnhem B.V.

Markweg 4a, 6883 JM Velp. Telefoon: 026 - 3844111. Fax: 026 - 3844119.

www.debois.nl

Brandstofverbruik 1 l/21,7 km, CO2-uitstoot: 109 gr/km.

Honda NL BV behoudt zich het recht voor deze actie te allen tij de te beëindigen bij gewij zigde

voor waarden van de overheid. Afbeelding kan afwij ken van standaarduitvoering.


voorwoord

Eet…uuhh.. lees smakelijk!

Heerlijk. Nee, het is niet de intredende herfst

of de in het verschiet liggende winter. Het is de

vreugdevolle blik van de voltallige redactie op het

vernieuwde magazine dat u momenteel in handen

heeft. Denkt u niet hetzelfde als wij? ‘Hé, dit is

een prettig formaat’ of ‘heerlijk overzichtelijk

en leesbaar zeg’ of zegt u misschien zelfs wel

‘dit is nu de lay-out waar ik op zat te wachten’.

Wij vinden in ieder geval dat het aan alle

bovengenoemde voorbeeldcriteria voldoet.

Wij presenteren u dan ook met grote trots

Zakelijk Arnhem nieuwe stijl.

Waarom? Goede vraag! In de afgelopen zomerperiode

hebben wij eens goed - en vooral kritisch - gekeken

naar de uitstraling van Zakelijk Arnhem. Navraag

leerde dat de meeste lezers het magazine nog

altijd positief ontvangen, maar toch was dit niet

overtuigend genoeg om op dezelfde voet door te

gaan. De argumenten om het op een andere wijze

in te vullen waren ook aanwezig en de ingrediënten

om daadwerkelijk aan de slag te gaan waren vers,

houdbaar en bovenal bruikbaar. Het uiteindelijke

recept: een fonkelnieuw, pittig uitziend magazine

boordevol themagerichte informatie en met een

rijkelijk gevulde regionale saus. De bijdrage van de

lezer is daarbij essentieel. Wij horen en zien graag

uw mening terug in Zakelijk Arnhem.

Parallel aan de kersverse ‘look’ van het magazine loopt

onze vernieuwde website. 2010 is toch min of meer het

jaar waarin de sociale netwerken een enorme vlucht

hebben genomen. Ook al wordt niet door iedereen

actief gebruik gemaakt van bijvoorbeeld Facebook,

Hyves, Twitter, Tweakers of MySpace, iedereen weet

waar het over gaat en wat het inhoudt. Zakelijk-

Arnhem.nl wordt dan ook het digitale verlengstuk van

de gedrukte uitgave. Neemt u op uw gemak gerust

eens een kijkje op www.zakelijk-arnhem.nl.

Het thema van deze uitgave is dan ook niet geheel

verrassend de steeds populairder wordende sociale

media. Het nieuwe gezicht van ABN AMRO onder

het motto ‘De bank anno nu’, uitgelegd door Mark

van Alken en Marius van Stempvoort, willen wij niet

onvermeld laten, maar aan Social Media is anno

nu geen ontkomen meer aan. Een goed gekozen

en gevolgde strategie kan op velerlei gebieden

winstgevend zijn voor uw bedrijf. Wij hebben de meest

voorkomende Social Media voor u op een rijtje gezet.

Welkom in deze up-to-date digitale wereld waar

niemand aan lijkt te kunnen ontsnappen. Net als dat u

niet kunt ontkomen aan onze fonkelnieuwe uitgave.

Wij wensen u veel leesplezier!

Redactie Zakelijk Arnhem

pagina 5

okt 2010


Mark van Alken en Marius van Stempvoort:

,,MKB’ers vormen een mooie doelgroep”

pagina 6

okt 2010


profi el

ABN AMRO krijgt een nieuw gezicht. Na een

aantal turbulente jaren vaart ‘Dé Bank’ van

weleer onder het motto ‘De Bank anno nu’ een

aangepaste koers. Wat goed is blijft, wat beter

moet verandert. Ook voor MKB’ers in Utrecht en

Gelderland. Zo krijgt het bestaande succesvolle

concept YourBusiness Banking na de invlechting

van Fortis Bank Nederland ook in deze regio

nog meer body. Mark van Alken en Marius van

Stempvoort zijn dolenthousiast.

,,Vanaf november gaan we doorgroeien tot dertig

mensen. We hebben er niet alleen veel klanten

bij dankzij het samengaan met Fortis. We zijn ook

opnieuw gaan segmenteren”, vertelt Mark van Alken,

Senior Specialist YourBusiness Banking. YourBusiness

Banking is een onderdeel van ABN AMRO Bedrijven

en bestaat al sinds 2007. Oorspronkelijk richtte

YourBusiness Banking zich op ondernemers met een

omzet tot een half miljoen. Deze scope is nu verbreed

tot ondernemingen met een omzet tot een miljoen.

Bedrijven die over het algemeen weinig tijd hebben

voor bankzaken en deze zo zelfstandig mogelijk willen

regelen. Maar die op belangrijke beslissingsmomenten

wél snel en eenvoudig een beroep moeten kunnen

doen op de kennis van fi nanciële experts.

De waarheid

,,Wij noemen dat de ‘momenten van de waarheid’,

legt Marius van Stempvoort uit. ,,Denk aan de start

van een bedrijf of kredietbehoefte bij groei. Met

YourBusiness Banking kiest de klant zelf hoe hij zijn

bankzaken regelt: via internet, een lokaal bankkantoor,

de telefoon of een fi nanciële coach op ‘momenten

van de waarheid’. Steeds meer ondernemers maken

gebruik van internet en onze telefoonservice. Ze hoeven

niet voor elk wissewasje met iemand om tafel, maar

wel op momenten dat het er op aankomt geven ze zelf

aan. Wij gaan dus niet uit van een vast contactpersoon,

maar een fl exibel bedieningsmodel, dat zich maximaal

richt op de behoefte van de klant.” Zeventig procent

van de afspraken wordt via internet gemaakt. ,,De

werking van onze site is door de klant beoordeeld met

een 9,3. De callback button werkt perfect. Als iemand

vandaag aangeeft dat hij morgen tussen twaalf en een

teruggebeld wil worden, gebeurt dat ook.”

tekst: Susan Swaters | foto: Henk ter Velde

ABN AMRO’s YourBusiness

Banking krijgt meer body

De klant kan ook de telefoon pakken. Landelijk heeft

ABN AMRO kwalitatief goed opgeleide adviseurs

in dienst die 24 uur maal zeven dagen per week

telefonisch bereikbaar zijn. Is er op zondagmiddag een

probleem, dan kan de klant gewoon bellen en hoeft

hij niet wakker te liggen tot maandag. De adviseurs

hebben een hoog oplossend vermogen en registreren

alle relevante gegevens. En komt het er echt op aan,

op de momenten van de waarheid, dan schakelt ABN

AMRO een specialist YourBusiness Banking in die

naar de door de klant gewenste locatie komt om alles

te regelen.

Boordevol ambitie

Marius van Stempvoort is één van hen. De Specialist

YourBusiness Banking is veel onderweg om de

fi nanciële touwtjes van MKB’ers aan elkaar te knopen.

,,Het is een mooie doelgroep”, ondervindt hij dagelijks

aan den lijve. ,,Zeker starters zitten boordevol ambitie

en zijn heel enthousiast. Maar de keerzijde is dat ze

al gauw in een tunnel zitten. Dan is het leuk om als

fi nanciële coach te sparren met een klant, zodat die

zich uiteindelijk alleen maar hoeft te focussen op de

zaken waar hij goed in is.”

Nieuwe producten

Ook werkt ABN AMRO continu aan nieuwe producten

en diensten om in de specifi eke behoefte van

YourBusiness Banking klanten te voorzien. Mark Van

Alken: ,,Er zitten bijvoorbeeld veel zzp’ers bij. Samen

met ABN AMRO Verzekeren hebben we een zzp

schadepakket ontwikkeld, een combinatie van een

aantal verzekeringen. Of ‘Debiteuren zeker’, waarbij

bedrijven hun klanten kunnen monitoren. Met wie ga

ik in zee? Hoeveel risico loop ik als ik ergens facturen

laat uitstaan?”

Daarnaast werkt ABN AMRO samen met Reeleezee.

Zodat een online boekhoudprogramma gekoppeld kan

worden aan het ABN AMRO banksysteem. Mark van

Alken: ,,Zo blijven we pionieren en mensen mogen dat

ook weten.”

YourBusiness Contact voor al uw bankzaken:

Telefoon (088) 2262626

pagina 7

okt 2010


KLIMAATTECHNIEK

Pieter Calandweg 28 | Arnhem | T 026 3617074

CEVESIN KLIMAATTECHNIEK BV

...want waarom als ondernemer duur uit-eten

terwijl u alles thuis kunt laten bezorgen?

Regionale gerechten, streekproducten en kennis

van de locale keuken, dat zijn de ‘chefkoks’ van

het reclamebureau Adfomedia in Duiven.

Doordat wij alles onder één dak produceren

zijn we in staat u juist dàt gerecht voor te schotelen

waarmee u uw klanten kunt verrassen.

Smaakvol en doelgericht, met passie voor u

gemaakt. Kortom een gerecht van grote klasse.

Adfomedia...een restaurant? Nee, het ‘haute

cuisine’ reclamebureau bij u in de buurt!

cevesin

Postbus 93, 6950 AB Dieren, Nijverheidslaan 7, 6951 KN Dieren, HR09176602, OB nr. NL8187.37.657.B.01

Cevesin

Klimaattechniek B.V.

U kunt bij ons terecht voor technische klimaatinstallaties

voor uw kantoorgebouw, bedrijfshal,

winkel(centra), instelling of t.b.v. industriële zaken.

Wij beheersen alle aspecten van:

■ Centrale verwarming

■ Koeling

■ Ventilatie

■ Bevochtiging

■ Airconditioning

■ Meet en regeltechniek

Bezoekadres: Nijverheidslaan 7 - 6951 KN Dieren,

Postbus 93 - 6950 AB Dieren - T 0313 428333

dieren@cevesin.nl - www.cevesin.nl


ijnijssel

Het veiligheidsvak is volop in beweging

Rijn IJssel leidt niet

alleen studenten

op voor de

beveiligingsbranche, de

onderwijsonderneming

verzorgt ook opleidingen

voor mensen die

al in deze sector

werkzaam zijn. Juist

die scholing moet

gestimuleerd worden

vindt de Stichting

Opleidingsfonds

Beveiligingsbranche

(SOBB). De SOBB voegt de daad bij het woord.

Particuliere beveiligingsbedrijven krijgen nu de

mogelijkheid op een korting van maximaal veertig

procent van hun opleidingskosten vanuit het

Europees Sociaal Fonds (ESF).

Irene Richheimer, docente Orde & Veiligheid bij

Rijn IJssel, hoopt dat veel beveiligingsbedrijven

gebruik zullen maken van de regeling en bij

Rijn IJssel aankloppen voor scholing van hun

(potentiële) werknemers. ,,Dit is een unieke kans.

Beveiligingsbedrijven schreeuwen anno 2010 om goed

personeel. Dan moeten ze daar zelf ook actief een

rol in spelen. Zeker in de veiligheidsbranche kun je je

met goed gekwalificeerd en gemotiveerd personeel

echt onderscheiden bij de opdrachtgevers.” Kwaliteit

staat of valt volgens haar met up to date vakkennis,

het beheersen van goede beroepsvaardigheden en

een professionele beroepshouding. ,,Dat begint bij

een goede motivatie van het personeel”, zegt ze.

,,Scholing is een goede motivator en blijkt ook in

de beveiligingsbranche een instrument te zijn om

personeel te binden en te motiveren.”

In beweging

,,Kijk, als onderwijsinstelling willen wij studenten

afleveren die echt iets betekenen op de arbeidsmarkt,

maar het houdt voor ons niet op na het behalen van

het diploma. Het beveiligingsheidsvak is volop in

beweging. Er heerst een groeiend onveiligheidsgevoel

in een veranderende samenleving, je ziet een

tekst: Susan Swaters

Rijn IJssel verzorgt gesubsidieerde

opleidingen voor de beveiligingsbranche

verschuiving van politietaken naar particuliere

beveiligingsbedrijven en een strictere controle op

de uitvoering van regelgeving. Er komt steeds meer

op beveiligers af. Je komt er niet alleen meer als je

ergens met een dikke nek en een groot postuur staat.

Het publiek wordt steeds mondiger en kritischer,

ontzag voor een uniform is er niet meer. Je moet heel

weerbaar zijn. Door scholing en opleiding blijf je bij.

En het heeft nog een voordeel. Je kunt als werkgever

je personeel ook iets extra’s bieden. De uitloop in de

branche is groot. Gewoonweg omdat er te weinig

doorgroei mogelijk is. Door scholing krijgen ze extra

mogelijkheden om zich te ontwikkelen.”

Dialoog

Duidelijk is dat Rijn IJssel waarde hecht aan een

goede kruisbestuiving met het bedrijfsleven. Irene

Richheimer. ,,Iedereen is er bij gebaat dat de kwaliteit

van het onderwijs aansluit op de beroepspraktijk.

Daarom gaan we voortdurend de dialoog aan met het

bedrijfsleven. Zo hebben we op het gebied van orde

en veiligheid een bedrijfsadviescommissie, waarin

vertegenwoordigers van erkende beveiligingsbedrijven

als Vigilat, Fiducia en het gevangeniswezen zitten.

Wij kunnen het allemaal wel zo leuk bedenken

vanuit school. De bedrijven zijn dagelijks met de

beroepspraktijk bezig. Wij gebruiken onder andere hun

kennis om samen het onderwijs beter vorm te geven.

Zo starten we volgend jaar naast onze bestaande

opleidingen Beveiliger (niveau 2) en Coördinator

beveiliging (niveau 3) met twee nieuwe opleidingen:

Handhaving Toezicht & Veiligheid (HTV, niveau 3) en

Assistent Toezicht & Veiligheid (ATV, niveau 1). Deze

behoefte kwam vanuit de markt.”

Op is op

Beveiligingsbedrijven die hun werknemers willen gaan

scholen en daarvoor een beroep willen doen op de

ESF subsidie kunnen zich aanmelden via www.pb-esf.

com. Daar lezen zij alles over de voorwaarden, het

opleidingsaanbod en de opleiders waaronder Rijn

IJssel. ,,De regeling is op 1 augustus 2010 ingegaan

en geldt vooralsnog voor een jaar”, meldt Irene

Richheimer. ,,Bedrijven moeten er nu snel bij zijn.

Dit is hét moment, want op is op.”

pagina 9

okt 2010


events

Heeft u ideeën of suggesties

voor een aankomend event?

Kaart het bij ons aan via onze

website of stuur een mailtje naar:

redactie@zakelijk-arnhem.nl

pagina 10

okt 2010

Energiedag MKB Krachtcentrale

30 november 2010

De MKB Krachtcentrale verbindt mensen en

zet ze in hun kracht. Mensen zijn de kern van

een organisatie. Benut hun vakmanschap en

denkkracht om te innoveren en een hogere

productiviteitsgroei te realiseren. In de MKB

Krachtcentrale kunnen adviseurs hun ervaringen:

met slimmer werken in de etalage zetten en

kennis delen.

Graag nodigen wij u uit voor een geweldig programma

op een unieke locatie. Een dag die u niet mag missen.

Datum:

30 november, van 9.00 tot 17.30 uur

Locatie:

het voormalige hoogspanninglab van de KEMA in

Arnhem, op het terrein van Park Arnhems Buiten

van TCN

Een dag waarin wij een paar honderd ondernemers

meenemen in de veranderende wereld. Met dit jaar

thema’s als: duurzame groei, nieuw leiderschap en

inspirerende verbindingen.

Met trots presenteren wij twee topsprekers:

Jan Bommerez Herman Wijffels

Schrijf u nu in op:

www.syntens.nl/Workshops/Workshop/2361311.aspx

Croydonplein 410 - 414 6831 LN Arnhem T: 026 - 323 48 94 E: info@copykronenburg.nl

Kopieëren

Printen

Dtp

Afwerken

Textieldruk

Bezorgen

U mailt, wij brengen,

Probeer het eens!

info@copykronenburg.nl

www.copykronenburg.nl


events

Nieuw digitaal kennisevenement

volgt HCC!dagen op

HCC, de vereniging van computergebruikers,

organiseert op vrijdag 5 en zaterdag 6 november

aanstaande het kennisevenement HCC!digital

in de Jaarbeurs in Utrecht. Bezoekers van het

evenement maken kennis met de laatste digitale

ontwikkelingen, bekijken gadgets en delen

ervaringen. HCC besloot een nieuw evenement te

organiseren nadat de organisator van het Home

Multimedia Event (HME) bekend maakte dat

de beurs dit jaar niet doorgaat. De HCC!dagen

vormden een onderdeel van HME.

Kennis is het centrale thema en tijdens HCC!digital

zijn er over uiteenlopende onderwerpen presentaties

en workshops te volgen over thema’s als games,

digitale fotografie, mobile life, home entertainment,

veilig gebruik van internet, social media en andere

maatschappelijke onderwerpen.

Er is volop ruimte voor het bekijken van innovatieve

producten,het testen van innovatieve gadgets en het

stellen van vragen aan deskundigen.

Locatie:

Jaarbeurs Utrecht

Jaarbeursplein 6, Utrecht.

Data:

Vrijdag 5 & zaterdag 6 november 2010

van 10.00 uur tot 17.00 uur

Site: www.hccdigital.nl

De voorverkoop voor HCC!digital is reeds gestart.

HCC-leden betalen in de online voorverkoop € 2,95,

niet-leden betalen € 9,95. Aan de kassa betalen

HCC-leden € 5,- en niet-leden € 12,50.

pagina 11

okt 2010


literatuur

Heeft u ideeën of suggesties

over interessante literatuur voor

uw collega ondernemers? Laat

het ons weten via onze website

of stuur een mailtje naar:

redactie@zakelijk-arnhem.nl

pagina 12

okt 2010

Bestseller financiële goeroe

in het Nederlands

Behoefte aan financiële kennis. In tijden van

economische crisis is er altijd meer behoefte aan

financiële kennis dan in tijden wanneer de bomen

de hemel ingroeien. T. Harv Eker - een bestseller

auteur in de US - merkt dat aan het bezoek van

zijn groots opgezette seminars door duizenden

bezoekers.

Geef me vijf minuten

“Geef me vijf minuten en ik kan je financiële toekomst

voorspellen”, is de uitspraak waardoor T. Harv Eker

wereldwijd op TV en op seminars beroemd en berucht

is geworden. Hoe hij dat doet? Door erachter te

komen wat je financiële blauwdruk

is voor je financiën en succes.

Is geld belangrijk?

Iedereen die zegt dat dat niet het geval is, heeft er

volgens Harv Eker te weinig van. Er gaat geen dag

voorbij of je hebt te maken met geld, of je het leuk

vindt of niet. Misschien is het dan slim om er meer

verstand van te hebben...

Kent u ook het gevoel dat er niet naar u wordt

geluisterd? Komt uw boodschap niet altijd

over? Dan is het hoog tijd om te werken aan uw

communicatievaardigheden. Kies voor zelfvertrouwen

en controle over alledaagse situaties door u te

verdiepen in de geheimen van lichaamstaal.

Leer hoe u:

- Een goede eerste indruk maakt

- De aandacht krijgt die u verdient

- Zelfvertrouwen uitstraalt

- De geheime agenda van anderen ontdekt

Financiële ontwikkeling

Volgens T. Harv Eker heeft geld verdienen niets te

maken met hard werken. Het heeft te maken met hoe

je financiële blauwdruk is geprogrammeerd.

De meesten van ons zijn beïnvloedt door mensen die

ook geen verstand van geld hadden of nog steeds niet

hebben. Zodoende is de financiële ontwikkeling van

de meeste mensen niet van een hoog niveau.

Het miljonairsbrein ontrafeld

(IBSN 9789079872206) is vanaf 21 september

2010 te koop via de boekwinkels en de bekende

onlineboekwinkels, heeft 240 pagina’s, groot formaat

(16,5 x 24,5 cm) en kost € 19,95.

Manipuleren kun je leren

Frank van Marwijk is Nederlands bekendste

lichaamstaalexpert (lichaamstaal.nl). Zijn kennis van

sociaal-psychologische inzichten combineert hij met

scherpe observaties uit de praktijk. www.mijn zzp.nl

Uitgeverij Haystack

1e druk / Verschijningsjaar 2008

ISBN-13: 9789077881491

Prijs € 19,95


literatuur

Een boek over de dingen die er écht toe doen.

Vernieuwend, krachtig, bruikbaar en inspirerend.

Hoe ziet jouw leiderschap eruit? Als een krachtige

stroom, een opgedroogde rivier, een onstuitbare

waterval, een kabbelend beekje of stilstaand water?

En waar wil je heen?

Stromend leiderschap gaat over de kunst van het

leiden en volgen en over het evenwicht tussen IK en

WIJ, tussen deel en geheel, en tussen groei en rust.

De Verandermeander is een krachtig hulpmiddel om

in een steeds veranderende omgeving je eigen leider

te zijn, ongeacht de veranderingen om je heen, en

steeds opnieuw je bestemming te bereiken.

Mark Fisher (Montreal, 1953) studeerde literatuur

en filosofie en is zelf het levende voorbeeld van

een ‘instantmiljonair’. Zijn eerste boek - De

lessen van een Instantmiljonair - berust op het

waargebeurde verhaal van zijn ontmoeting met

een oude man die de geheimen van zijn succes

aan hem doorgaf. Het boek is al in tientallen

landen uitgegeven en er zijn wereldwijd al meer

dan 2 miljoen exemplaren verkocht.

Financiële lessen

Dit realistisch geschreven verhaal vertelt over een

jongeman met een slecht betaalde kantoorbaan

die slechts één wens koesterde: hij wilde graag

rijk worden. Zijn ontmoeting met de geheimzinnige

instantmiljonair werd een avontuur met onverwachte

wendingen en schokkende verrassingen. Stap voor

stap onthulde de instantmiljonair hem zijn geheimen

en leerde hem anders te denken over rijk worden.

De Verandermeander

Stromend leiderschap

Het is een praktisch én diepgaand model, van

toepassing op ieder mens en op elke organisatie. Het

helpt je om je ambities te verwezenlijken, om zelf aan

het roer te gaan staan van jouw leven en werk, in

dialoog met de mensen om je heen. Op weg

naar stromend leiderschap: jouw leiderschap!

De Verandermeander,

Stromend leiderschap.

Auteur: Mekander. 128 pagina’s, zwart-wit,

geïllustreerd. ISBN/EAN: 978-90-811125-9-8.

NUR 801. Verkoopprijs: 24,75

Meer informatie over het boek en onze diensten vindt

u op www.deverandermeander.nl.

De lessen van de instant miljonair

Hij ontdekte de kracht van zijn gedachten, woorden

en zelfvertrouwen. Financiële voorspoed en een rijk

gevuld leven zijn voor iedereen weggelegd, mits men

de principes erachter begrijpt en toepast. Materiële

rijkdom kan alleen verworven worden door eerst

geestelijke rijkdom te ontwikkelen. Wie arm blijft

denken zal nooit rijk worden.

Anders Denken serie

De Anders denken serie is een reeks van boeken

waarbij de lezer wordt uitgedaagd anders te denken

over het onderwerp, beschreven in het desbetreffende

boek. Denken en anders denken begint in het brein, het

meest geniale instrument dat een mens gegeven is.

Het boek (IBSN 9789079872176) is vanaf 4 oktober

2010 te koop via de boekwinkels en de bekende

onlineboekwinkels, heeft 128 pagina’s, groot formaat

(21,2 x 17,5 cm - uitgestanst) en kost € 14,50.

pagina 13

okt 2010


thema

Elke uitgave van ZA behandelt

een thema waarmee we dieper

ingaan op een onderwerp dat

speelt in de (zaken)wereld.

Heeft u ideeën of suggesties?

Kaart het bij ons aan via onze

website of stuur een mailtje naar:

redactie@zakelijk-arnhem.nl

Social Media voor bedrijven

Social Media, er is tegenwoordig bijna geen

ontkomen meer aan. Steeds meer bedrijven zijn

ermee bekend en verdiepen zich er in. Maar wat

is eigenlijk de toegevoegde waarde van Social

Media voor bedrijven?

Het belang van een juiste Social Media strategie,

wanneer Social Media op een goede manier

ingezet wordt, kan dit het succes van een website

of webshop vergroten. Afhankelijk van het soort

bedrijf, de branche en de doelgroep zijn verschillende

Social Media in te zetten. Om u een idee te geven

worden hieronder suggesties gegeven voor de meest

voorkomende Social Media.

LinkedIn

Een profi el op LinkedIn is eigenlijk een must voor

mensen uit het bedrijfsleven. LinkedIn is een

zakelijk georiënteerd online netwerk. Met ruim 2

miljoen Nederlanders onder de in totaal 75 miljoen

geregistreerden staat Nederland in de top 5 van

deelnemende landen. LinkedIn maakt het mogelijk

om zakelijke contacten online goed te kunnen

onderhouden. Ook is het mogelijk om discussies te

plaatsen in groepen, om vragen te stellen of kennis te

delen.

Daarnaast wordt LinkedIn gebruikt als hulpmiddel bij

het zoeken van een baan. Om LinkedIn te gebruiken

voor uw bedrijf, dient u te werken vanuit een

persoonlijk account. Daarmee kunt u zich namens uw

bedrijf mengen in discussies, contacten met relaties

en klanten onderhouden. LinkedIn is dus erg geschikt

voor B2B communicatie. Daarnaast kunt u eventueel

ook in contact komen met kandidaten voor uw

uitstaande vacatures. Vanuit uw persoonlijke account

is het ook mogelijk om een pagina voor uw te bedrijf

maken. Op deze pagina kunnen bezoekers informatie

over uw bedrijf vinden en zien wie er werkzaam is of

is geweest.

Twitter

Naast LinkedIn wordt Twitter ook steeds belangrijker

voor bedrijven. Twitter is een gratis microblog waar

men door middel van korte berichtjes (Tweets) van

maximaal 140 tekens laat weten wat er gebeurt

(“What’s happening?”). Op dit moment gebruiken

veel mensen Twitter alleen privé, maar er liggen veel

kansen op zakelijk gebied, zowel voor B2C als B2B.

Om ervoor te zorgen dat uw Tweets daadwerkelijk

gelezen worden, is het belangrijk om op zoek te

gaan naar ‘followers’, mensen die u willen volgen.

Vaak wordt de lijst met followers vanzelf groter als

u zelf ook mensen gaat volgen. Met uw Tweets kunt

u meer verkeer naar uw website genereren door

bijvoorbeeld een Tweet te plaatsen met de titel van uw

meest recente nieuwsbericht op de website, samen

met een link hier naartoe. Nog een voorbeeld is het

communiceren van acties. Wat voor actie is afhankelijk

van uw bedrijf, bijvoorbeeld communiceren dat elke

tiende nieuwe volger korting krijgt op een nieuwe

bestelling of de mogelijkheid om Twitter in te zetten als

online helpdesk (webcare). Goede voorbeelden hiervan

zijn Vodafone en T-Mobile. Klanten kunnen via Twitter

een probleem of vraag stellen en zij krijgen daar in 140

tekens een antwoord op.

FourSquare

Naast het plaatsen van Tweets geven steeds meer

mensen ook een locatie aan deze berichtjes mee. Dit

kan met de locatiebepalingsdienst FourSquare. Door

middel van de speciale applicatie op een smartphone

kunnen mensen aangeven waar ze op dat moment

zijn. De applicatie stelt verschillende locaties in de

buurt voor en, door als gebruiker ‘in te checken’,

wordt de locatie doorgegeven aan vrienden. Locaties

die nog niet bekend zijn in FourSquare kunnen door

de gebruiker aangemaakt worden. De persoon die

bij een bepaalde locatie het vaakst heeft ingecheckt

in 30 dagen tijd is de zogenaamde ‘Mayor’ van

pagina 15

okt 2010


pagina 16

okt 2010

thema

die locatie. De nieuwste optie in FourSquare is het

‘claimen’ van een locatie door de eigenaar van die

locatie. Als u uw bedrijfslocatie geclaimd heeft,

krijgt u inzicht in de statistieken van die locatie en

kunt u acties koppelen aan het inchecken. Zo kunt

u bijvoorbeeld de ‘Mayor’ belonen of koppelt u een

actie aan een bepaald aantal check-ins. Uitermate

geschikt voor B2C communicatie dus. Helaas is dit

claimen van locaties tot op heden alleen nog mogelijk

voor speciaal geselecteerde bedrijven. Dit gaat in de

toekomst veranderen.

Hyves

Op dit moment is Hyves met meer dan 10 miljoen

gebruikersprofi elen het grootste Nederlandse

sociale netwerk. Net als Twitter wordt Hyves op dit

moment vooral privé gebruikt, maar ook hier ligt op

zakelijk vlak een kans. Voor bedrijven die vooral B2C

communiceren is het namelijk een heel makkelijk

middel om in contact te komen met klanten. Allereerst

biedt Hyves de mogelijkheid om te adverteren,

maar daarnaast kunnen bedrijven gratis een

bedrijvenpagina aanmaken. Met deze pagina kunt u

namens uw bedrijf de dialoog aangaan met klanten.

Ook kunt u denken aan het uitzetten van acties via

Hyves.

Facebook

Facebook is de Amerikaanse variant van Hyves.

In Amerika heeft Facebook met ruim 500 miljoen

accounts meer online wekelijks verkeer dan Google!

In Nederland zijn inmiddels bijna 3 miljoen gebruikers

actief op Facebook. Wat betreft de inzet van Facebook

voor zakelijk gebruik, zijn er veel overeenkomsten

met Hyves. Er is een mogelijkheid om advertenties

te plaatsen en ook het aanmaken van een pagina

voor uw bedrijf is een optie. Uiteraard kunt u, net

als bij de andere Social Media, ook via Facebook

acties uitzetten. Wat een toegevoegde waarde is van

Facebook ten opzichte van Hyves is dat Facebook vrij

eenvoudig te integreren is in websites door middel

van de Facebook ‘Like’-button, of terwijl ‘Vind ik leuk’.

Gebruikers van Facebook kunnen op websites die

deze knop geïntegreerd hebben, aangeven dat ze

die pagina leuk vinden. Daarnaast is Facebook op dit

moment bezig om een nieuwe functie uit te rollen die

de strijd aan gaat met FourSquare. Deze functie heet

Facebook Places, waarmee gebruikers via Facebook

hun locatie kunnen weergeven.

YouTube

Heeft u verschillende bedrijfsvideo’s tot uw

beschikking? Zet ze op YouTube! YouTube wordt met

meer dan 100 miljoen video’s gezien als de twee na

grootste zoekmachine van de wereld. Naast dat u

zelf video’s op YouTube kunt plaatsen, kunt u er ook

voor kiezen om klanten te vragen om dit te doen. Ook

hieraan zijn leuke acties te koppelen. Laat bijvoorbeeld

de meest originele video een prijs winnen. Om

YouTube succesvol in te zetten is het wel belangrijk

om uw video’s of acties ook via andere kanalen te

promoten.

Blog

Voor een goede vindbaarheid in Google is het

belangrijk dat de website van uw bedrijf actueel

is, regelmatig bijgewerkt wordt want dit komt de

vindbaarheid ten goede.

Ook kunt u een blog beginnen voor uw bedrijf

om kennis te delen met uw doelgroep. Door ook

medewerkers onderwerpen te laten schrijven, krijgt

het bedrijf een gezicht. Het vergroot uw bereik en

Google zal uw website beter beoordelen voor de

vindbaarheid!

Leuk, maar wat kan ík ermee?

Zoals eerder genoemd is het heel

afhankelijk van uw soort bedrijf, doelgroep

en doelstellingen om te bepalen welke Social

Media voor uw bedrijf geschikt zijn. U zult

zich dus nu misschien afvragen: wat kan ík

ermee? Neem in dat geval eens vrijblijvend

contact op met een adviseur of met a&m

impact via telefoonnummer 0314 - 368 160

om de mogelijkheden te bespreken. Voor

meer informatie kunt u ook terecht op

www.am-impact.nl


thema

Met een videovisitekaartje

in the picture

Jezelf laten zien om door klanten gevonden te

worden. Dat interpreteert EyeAminBusiness heel

letterlijk door ondernemers zichtbaar te maken,

zodat klanten kunnen zien wie hen wat te bieden

heeft.

De partners van EyeAminBusiness, Sandra

Derksen en Elsbeth van Lienden, hadden al ruime

ervaring met het maken van sollicitatiefilmpjes.

Na herhaaldelijk de vraag te hebben gekregen

of zij ook ondernemerfilmpjes konden maken,

hebben zij besloten deze

dienstverlening aan te

bieden. Op 17 september jl.

vond de introductietraining

‘ontdek je winnende

pitch’ en opname van het

videovisitekaartje plaats.

Natuurlijk pitchen

In de training was er alle

aandacht voor de pitch

van de ondernemer.

Hoe zorg je ervoor dat

de kernboodschap jouw

natuurlijke kernboodschap

is. Waarbij de passie voor

hetgeen je doet vertaald

wordt in een aanstekelijke

en tot de verbeelding

sprekende pitch. Als je op

die manier bij de klant kunt

binnenkomen, dan heb je

een belangrijke verbinding

gelegd voor een verdere

ontmoeting. Tijdens de training vond er bij menig

ondernemer een bewustwording plaats rondom

hun pitch. Er ontstond een nieuwe kijk op wat er nu

precies werd gezegd en niet onbelangrijk, hoe het

werd gezegd. Verrassend nieuwe kernboodschappen

waren het resultaat, met minder woorden maar met

een pakkende essentie. Sandra Derksen: “Pitchen doe

je als ondernemer dag in dag uit op allerlei mogelijke

manieren. Niet alleen op netwerkbijeenkomsten,

maar ook op een verjaardagsfeestje als iemand

aan je vraagt wat je doet. Telkens weer ben jij als

ondernemer het visitekaartje van je bedrijf. Een

bevlogen ondernemer kan uren praten over wat hij

allemaal doet, maar slechts enkelen kunnen in een

paar zinnen op pakkende wijze vertellen wat ze jou te

bieden hebben. Dat staat centraal in deze training.”

Het avontuur van de opname

In de middag werd het videovisitekaartje opgenomen:

de pitch werd op film gezet. De trainingsruimte werd

tijdens een goed verzorgde lunch omgebouwd tot

een heuse opnamestudio. Voordat de ondernemers

de studio in doken, werd door een visagist aandacht

besteed aan de make-up voor een goede uitstraling.

En voor diegenen die door de spanning rondom de

opname toch enige moeite hadden met hun tekst was

er een auto cue aanwezig. Elsbeth van Lienden vertelt:

“Vaak wordt een opname als een spannend avontuur

ervaren. En soms doen zich ook hilarische bloopers

voor. Maar gelukkig hoeft het er niet in één keer goed

op te staan!” Een van de ondernemers vertelt na de

training: “Ze zijn niet snel tevreden over de opname

en gaan door tot ze vinden dat je er goed op staat”.

Er is genoeg tijd voor meerdere opnames, zodat bij de

montage het beste videovisitekaartje uitgekozen kan

worden.

En dan?

Het videovisitekaartje wordt op veel manieren

gebruikt: plaatsen op de eigen website of inzetten

voor Social Media als Twitter, Facebook, YouTube of

LinkedIn. Of als link in een offerte die wordt gemaild

naar een klant die je nog niet persoonlijk hebt

ontmoet.

Wil je enkele voorbeelden van het videovisitekaartje

zien? Kijk dan bij www.eyeaminbusiness.nl onder

‘EyeAminthePicture’. De volgende training en opname

vindt plaats op 29 november a.s. in Arnhem.

pagina 17

okt 2010


pagina 18

okt 2010

netwerken

BizzNet op bezoek in het

mooiste pand van Nederland

De bijeenkomst van BizzNet, op 23 september,

werd gehouden op het mooie landgoed van

Rhederhof aan de Arnhemsestraatweg in Rheden.

Het landgoed stamt uit 1851 en behoorde

voorheen tot de adellijke familie Brandsen. Op

het Landgoed staat o.a. een groot landhuis,

een koetshuis en een tuinmanswoning. Begin

2010 won Landgoed Rhederhof 1 miljoen euro

tijdens het Tv-programma ‘het mooiste pand van

Nederland’.

Na de zomerstop ging MKB

Zevenaar weer volop aan de slag

voor Zevenaarse Ondernemers.

Op donderdag 16 september vond

de eerste nazomerse activiteit

plaats en werd het “knallen” voor

de leden.

Preciezer: de leden konden op uitnodiging van

Schutterij St. Andreas, te Zevenaar, letterlijk ervaren

hoe het is om “te knallen” met de kruisboog,

handboog en het luchtdrukgeweer. Niet alleen

De bijeenkomst van BizzNet werd in het nog te

restaureren pand gehouden. De kwaliteitscateraar De

Geldersche Poort was de gastheer van deze avond.

Het unieke pand en de bijzondere locatie waren een

aantal ingrediënten die bepalend waren voor een zeer

geslaagde avond. O.a. werd er een rondleiding verzorgd

met de nodige historische achtergronden. De avond

werd afgesloten met uitgebreide en gezellige barbecue,

in een de tent die voor het pand was geplaatst.

De grote groep ondernemers van de

ondernemerssociëteit BizzNet komen een zes tal

keren per jaar samen in het bedrijf van één van de

ondernemers of op een bijzondere locatie.

De leden worden actief gestimuleerd onderling zaken

te doen en helpen elkaar te zoeken naar nieuwe

verkoopkansen.

Kortom, BizzNet

is een frisse,

energieke en

resultaat gerichte

ondernemerssociëteit.

MKB Zevenaar blijft knallen

gezellig, ook waren er genoeg overeenkomsten met

het ondernemerschap. Bestuurslid Roeland Thissen:

“Als je bij het handboogschieten niet oplet, mis je

je doel. Dat geldt toch ook voor je bedrijf? Plus het

competitieve element van bedrijven, dat vind je ook

bij de schutterij.” Zo keerden MKB-leden Peter Vos

(Magic Hands ), Petra Bakker (Magazine Zakelijk

Arnhem) en Franz Gerritschen (Slagerij Gerritschen )

huiswaarts als MKB-schutterskoning(in).

Dit najaar verzorgt MKB Zevenaar onder andere twee

leerzame workshops. Info: www.mkb-zevenaar.nl.


netwerken

Dit item geeft een overzicht

van geslaagde netwerkbijeenkomsten.

Voor u de

mogelijkheid een keuze

te maken wanneer u

businessclublid wilt worden.

Of heeft u zelf een geslaagde

bijeenkomst meegemaakt?

Laat het ons weten via onze

website of stuur een mailtje naar:

redactie@zakelijk-arnhem.nl

AGENDA 2010 BCV

Wanneer?

dinsdag 12 oktober

Koken met Restaurant

de Peerdestal

dinsdag 9 november

Koken met SAMEN food N wine

Waar?

Kook&Barbecue Business

te Velp

Tijd? 17.00 – 21.00 uur

www.bcvnetwerk.nl

Nieuwe leden

Administratiekantoor Arnhem

- Emanuel Meijer

Fischer Interieurstyling

- Miranda Fischer

Notariskantoor de Kroon

- Joke de Kroon-Janssens

De Zomerbarbecue van

BusinessClub Velperbroeck

Altijd een hoogtepunt van het jaar; de Zomerbarbecue

van BusinessClub Velperbroeck.

Hier worden geen sateetjes en hamburgers

klaargemaakt maar wordt er een waar culinair

menu op de barbecue bereid.

Barbecue is je buitenkeuken

Tijdens deze BCV-bijeenkomst legt barbecueliefhebber

Bastiaan Schlosser de deelnemers uit dat je de

barbecue als een verlengde van je keuken moet zien.

Je kan veel meer op de barbecue klaarmaken dan

je denkt. ‘Durf out-of–the-box te denken, en varieer

met ingrediënten en gerechten. Ook in de winter kan

je je barbecue aansteken. Met de deksel erop heb je

een ideale oven! Heerlijk voor de kerstkalkoen,’ aldus

Schlosser.

Trots op de Beercan Chicken zijn

Peter Paul Krijnen (Schreiner Projectie)

en Melis de Waard (Legalines)

Nieuw BCV-lid Emanual Meijer druk

in de voorbereiding met de kip.

Bananenbladeren en bierblikjes

Als voorgerecht werd een variatie van schelpdieren

verpakt in bananenbladeren met wijn. Dit werd

gestoomd op de barbecue. Het hoofdgerecht was het

klassieke Amerikaanse barbecuegerecht “Beercan

Chicken”. Zet de kip op een bierblikje, met het bier

er in, gaar het zo’n 2 uur op een gesloten barbecue,

en geniet dan van een supermalse kip. De gebakken

banaan met chocoladesaus was de slagroom van dit

heerlijke barbecuemenu.

Kennismaken bij de BCV?

Wil je ook eens culinair netwerken? Kom dan kennismaken

bij BusinessClub Velperbroeck. Op een informele

wijze maak je kennis met Arnhemse ondernemers

en leer je ook nog eens lekker koken. Interesse?

Neem dan contact op met Barbara Schlosser,

info@bcvnetwerk.nl of kijk op www.bcvnetwerk.nl.

De Beercan Chicken Schelpdieren gestoomd

in bananenbladeren

Nu wachten op de kip maar

tijd genoeg om even te

netwerken.

pagina 19

okt 2010


pagina 20

okt 2010

kort nieuws

De RegioRing en de geplande

wegwerkzaamheden

Eerste deelnemers

SLIM Prijzen RegioRing gestart

Begin september heeft de Stadsregio Arnhem

Nijmegen het project SLIM Prijzen RegioRing

gestart. In dit project worden automobilisten

die regelmatig in de spits op de RegioRing (A12,

A15, A50, A73 en A325) rijden, met een beloning

verleid een ander tijdstip te kiezen, de fiets te

nemen, te reizen met het openbaar vervoer of een

dagje thuis te werken. SLIM Prijzen RegioRing

wordt ingezet om de extra hinder die ontstaat

door de wegwerkzaamheden op onder meer de

A50 te beperken.

Automobilisten die deelnemen aan SLIM Prijzen

RegioRing ontvangen op basis van hun rijgedrag een

mobiliteitsbudget. Iedere keer dat zij in de spits op de

RegioRing rijden, wordt per gereden kilometer € 0,10

afgeschreven. Het bedrag dat de deelnemer aan het

eind van de maand overhoudt, wordt op zijn rekening

bijgeschreven. De beloning die deelnemers kunnen

verdienen kan oplopen tot € 150 per maand. Het

mobiliteitsbudget is gebaseerd op het rijgedrag dat

in mei en okt 2010 gemeten is. Naast een beloning

ontvangt iedere deelnemer een PDA (smartphone),

een handig en slim apparaat dat informatie geeft over

wegwerkzaamheden, de actuele verkeerssituatie,

alternatieve routes, de afgewaardeerde bedragen

en prognoses. Ook kun je er mee internetten.

Vanzelfsprekend is het apparaat handsfree te

gebruiken.

Spitstijden

De beloningsperiode van SLIM Prijzen RegioRing

startte op 6 september en duurt tot met juni 2012.

De spitstijden zijn van 07.00 tot 09.00 uur

en van 15.30 tot 18.30 uur. Omliggende gemeenten

hoeven niet te vrezen dat zij veel sluipverkeer zullen

krijgen. Omrijden wordt onaantrekkelijk gemaakt door

forse afwaarderingen op het mobiliteitsbudget.

Rol werkgevers

Met SLIM Prijzen sluit de stadsregio aan bij de

initiatieven van de Taskforce Mobiliteitsmanagement

(www.tfmm.nl). Een van de speerpunten van de TFMM

is dat naast de werknemer ook de werkgever een

verantwoordelijkheid heeft in het flexibiliseren van

woon-werkverkeer. De stadsregio wil de werkgevers

laten wennen aan het feit dat werknemers een beroep

zullen doen op hun flexibiliteit. De vraag naar Het

Nieuwe Werken (flexibele werktijden, telewerken, et

cetera) neemt al toe. Ook werkgevers kunnen zo invloed

uitoefenen op een goede bereikbaarheid in de regio

Arnhem Nijmegen en daarmee hun bedrijf of instelling.

Waalbrug

SLIM Prijzen RegioRing is het tweede project onder

de noemer van SLIM Prijzen. Het eerste project,

SLIM Prijzen Waalbrug, heeft aangetoond dat

een prijsprikkel automobilisten ondersteunt om

gedurende een bepaalde periode, bijvoorbeeld tijdens

wegwerkzaamheden, een andere vervoerskeuze te

maken. De prijsprikkel heeft in dit project gezorgd

voor 1.300 spitsmijdingen per dag, wat resulteerde

in minder (lange) files. Op sommige dagen waren de

files helemaal verdwenen.

Initiatief en samenwerking

In SLIM Prijzen RegioRing werkt de Stadsregio Arnhem

Nijmegen samen met alle regionale wegbeheerders

én met het bedrijfsleven, verenigd in het Offensief

Bereikbaarheid, (dit zijn VNO-NCW regio Arnhem

Nijmegen, MKB-Midden en de Kamer van Koophandel

Centraal Gelderland). SLIM Prijzen RegioRing is één

van de mobiliteitsprojecten waarover het ministerie

van Verkeer en Waterstaat met 6 regio’s in Nederland

afspraken heeft gemaakt. Het ministerie levert een

belangrijke financiële bijdrage aan het project.


kort nieuws

Regionale campagne Leren & Werken ‘Geef je ervaring meer gewicht’ officieel van start

“Ervaringscertificaat vergroot

kansen op de arbeidsmarkt”

Zondag 5 september 2010 ging de

regionale campagne, ‘Geef je ervaring

meer gewicht´, van start in de regio

Arnhem en Nijmegen. Met deze campagne

wil het project Leren & Werken, in de

Stadsregio Arnhem en Nijmegen, het

Ervaringscertificaat onder de aandacht

brengen bij werknemers, werkzoekenden

én werkgevers. Het Ervaringscertificaat

is een erkend bewijsstuk van opgedane

kennis en kunde; zowel tijdens werk als

bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk.

Om klokslag 11.00 uur gaf wethouder Bleijenberg van

Onderwijs, Jeugd en Veiligheid in Arnhem het startsignaal.

Voorzitter Leren & Werken Jan Vissers gaf om

14.30 uur in Nijmegen het startsein. Beide sloegen

symbolisch op een gewichtsbarometer om aan te geven

hoeveel gewicht zij in huis hebben. De regionale

campagne loopt door tot en met december.

Geïnteresseerden kunnen terecht op de campagnesite:

www.geefjeervaringmeergewicht.nl

Regionale campagne officieel van start

“De gemeente Arnhem hecht er veel waarde aan dat

mensen goed gekwalificeerd zijn en daarom steunen

wij deze campagne van Leren en Werken”, zegt Margriet

Bleijenberg, wethouder van Onderwijs, Jeugd en

Veiligheid bij de start van de campagne in Arnhem.

Ook Jan Vissers, voorzitter van Leren & Werken, benadrukte

in Nijmegen; “Een goed opgeleide beroepsbevolking

is belangrijk voor de economische ontwikkeling

van de regio”.

Acteurs, verkleed als automonteur, ober, verkoopster

en verpleegkundige, liepen rond in beide steden om

aan het winkelend publiek te vragen hoeveel gewicht

hun opgedane ervaring inmiddels heeft opgeleverd.

De campagne richt zich namelijk op de branches

Techniek, Horeca, Detailhandel, Zorg en Industrie.

Deskundigen stonden iedereen te woord die belangstelling

had.

Ervaringscertificaat

Het Ervaringscertificaat is een betrouwbaar en erkend

bewijs van wat iemand kan en toont aan wat je in de

praktijk geleerd hebt. Het is een bewijs van opgedane

kwaliteiten, kennis en kunde en maakt duidelijk hoe

waardevol je bent als medewerker of werkzoekende.

Werkgevers biedt het de mogelijkheid om hun belangrijkste

kapitaal te meten, te motiveren en te verzilveren!

Vaak leren mensen in de praktijk door de jaren

heen meer, dan ze zelf inschatten en of hun diploma’s

nog aantonen.

pagina 21

okt 2010


pagina 22

okt 2010

column

Hans Heijwegen

Er is net een akkoord tussen de beoogde coalitie

partijen. De vraag is nu of de gepresenteerde

miljoennota in tact blijft. Vast staat inmiddels

wel dat de zorgkosten de pan uit gaan rijzen en

dat de verhoging toch zeker € 100 per jaar gaat

bedragen buiten alle extra bijdragen die iedereen

moet betalen.

Ook de kinderopvangtoeslag wordt fors ten nadele

van de werkende mens bijgesteld, waardoor we

langzaam maar zeker weer naar de oude situatie

toe gaan, namelijk dat de vrouw weer thuis voor de

kinderen gaat zorgen. Deze maatregelen kunnen er

toe gaan leiden dat ook de economie weer inzakt

omdat er minder te besteden valt. Al met al zullen

we de uiteindelijke resultaten pas merken nadat een

nieuw kabinet is geinstalleerd.

Overigens is het op dit moment nog niet zeker of het

CDA hiermee instemt. Zij zijn namelijk meer bezig met

Nieuw uitvaartcentrum in Pannerden

Uitvaartverzorging De Wit heeft naast de

begraafplaats aan de Aerdtsestraat in Pannerden

een nieuw uitvaartcentrum gerealiseerd. Het

nieuwe uitvaartcentrum beschikt over een

24-uurs opbaarkamer, een aparte keuken en

toiletten. Het voldoet aan de nieuwste bouweisen

en heeft een eigen aircosysteem.

Volgens directeur Marcel de Wit wordt het uitvaartcentrum

in Pannerden maar tien tot vijftien keer per

jaar gebruikt. ,,Dat is te weinig om rendabel te zijn.

Toch willen we de bewoners van Het Gelders Eiland

op een goede manier van dienst zijn. De Wit ziet de

aula dan ook als een extra service en een aanvulling

op de dienstverlening. ,,Nabestaanden krijgen de

sleutel van het gebouw en kunnen er in alle privacy

met de familie verblijven. Het is een soort huiskamer

Blijft de miljoennota intact?

de gedoogpartner dan de inhoud van het akkoord.

Het zou beter zijn indien men zich bezig houdt met de

inhoud in plaats van met een partner want conform

de verkiezingsuitslag wordt deze nu uitgevoerd zoals

de kiezer dat wil en je hoeft het niet overal mee eens

te zijn. Misschien kunnen ze op Hyves of Facebook

medestanders werven om tegen te zijn.

Hans Heijwegen

Administratiekantoor

Heylo

Industrieweg Oost 13A,

6662 NE Elst (Gld.)

0481 35 35 44

geworden waar mensen zich ondanks het verdriet

prettig kunnen voelen”, aldus Marcel de Wit. ,,En bij

een avondwake of een ander druk bezoekersmoment

kunnen mensen een beroep doen op een gastvrouw

of gastheer van ons bedrijf.”


kort nieuws

VCMB:

Regeling boeterente geen zekerheid

tot verbetering betaalmoraal

Een maximale betaaltermijn van dertig dagen is

in de praktijk niet af te dwingen, zolang bedrijven

de contractuele vrijheid hebben onderling

andere afspraken te maken. Bovendien kan

dergelijke wetgeving juist leiden tot een slechtere

betaalmoraal in Nederland. Dat stelt het Verbond

van Credit Management Bedrijven (VCMB), de

brancheorganisatie van bedrijven die actief zijn

binnen het aandachtsgebied creditmanagement.

Onlangs kwamen het Europees Parlement en de

EU-lidstaten tot een akkoord over de ‘boeterente’.

Europese bedrijven en overheden die hun rekeningen

niet binnen dertig dagen betalen, moeten een extra

rente van 8% betalen. Deze termijn mag in sommige

gevallen worden overschreden. Dan geldt een limiet

van zestig dagen.

Contractuele vrijheid

Het VCMB ondersteunt de Europese aandacht voor

betaalgedrag en genoemde oplossingsrichting. De

brancheorganisatie vraagt zich echter af of en in

hoeverre de Nederlandse wetgeving, die eventueel

voortvloeit uit de Europese richtlijn, de contractuele

vrijheid die bedrijven hebben daadwerkelijk ‘overruld’.

Bovendien kan een wettelijke verwijzing naar

een betaaltermijn van zestig dagen in Nederland

gepaard gaan met een verslechtering van de

betaalmoraal, vreest het VCMB. Met gemiddeld 31

dagen betalen Nederlandse organisaties relatief snel,

blijkt uit onderzoek van VCMB-lid OnGuard. Meer

bedrijven met een sterke onderhandelingspositie

zullen toeleveranciers onder grote, ‘wettelijk

gesanctioneerde’ druk zetten tot acceptatie van

langere betaaltermijnen.

Om een goede verhouding te bereiken tussen

commerciële partijen, pleit het VCMB voor goed credit

management of credit marketing. In de praktijk komt

dat neer op professioneel relatiemanagement met

debiteuren. “Een goede relatie, duidelijke onderlinge

afspraken over levering en betaling, maar ook het

structureel afdwingen van naleving hiervan, hebben

een positieve invloed op de liquiditeitspositie en

financieringsmogelijkheden van bedrijven,” stelt Bervin

Janssen, voorzitter van het VCMB. Meer informatie

staat op www.vcmb.nl.

Twintig bijzondere inktviszwammen

sieren het Speulderbos

In het Speulderbos is door Staatsbosbeheer een grote groep

van ruim 20 bijzondere opvallende inktviszwammen ontdekt.

Deze zwam is in Nederland zeer zeldzaam en groeit vooral in het

warmere klimaat van Midden Europa.

Op de Veluwe zijn er nog maar weinig meldingen van deze soort

gedaan en Staatsbosbeheer is dan ook gelukkig met de vondst. De

zwam komt tevoorschijn uit een zogenoemd duivelsei; een witte bol

van circa 4 cm doorsnede die groeit in de bosrand. Zodra het uit het

ei komt spreidt het zijn opvallende knalrode tentakels, van soms wel

10 cm lang, in vijf richtingen. Hieraan dankt de inktviszwam zijn naam.

Het Speulderbos telt meer dan 120 soorten paddenstoelen.

pagina 23

okt 2010


pagina 24

okt 2010

column

Alwin Klein

In dit nummer dat verhandelt over de nieuwe

media past ook een stukje over de rechterlijke

macht. De Hoge Raad publiceert sinds kort

namelijk de uitspraken waarover een persbericht

verschijnt ook op www.twitter.com/hogeraad.

Wat valt er op zo’n site dan te lezen dat ook voor de

leek interessant is, vraagt u zich af. Wel nu, een mooi

voorbeeld vond ik vandaag op www.rechtspraak.

nl. Het betrof de zaak van een vrouw die liggend in

haar hangmat tot de pijnlijke conclusie moest komen

dat de gemetselde pilaar waaraan haar hangmat

was bevestigd toch niet zo stabiel was als deze zich

liet aanzien. Integendeel, de pilaar brak kort boven

de grond af en de vrouw raakte dusdanig ernstig

verwond dat zij de rest van haar leven aan een rolstoel

is gekluisterd.

Omdat de vrouw (samen met haar partner) mede-

eigenaar was van de afgebroken pilaar, kwamen

In de periode van 2006 tot en met 2009

hebben circa 2 miljoen consumenten een

spaarloontegoed van 4 miljard euro opgebouwd.

Dit tegoed is vervroegd vrijgegeven op 15

september 2010. Inmiddels zijn de banken met

elkaar om dit geld in de slag gegaan. Dat komt de

spaarder ten goede in de vorm van een verhoging

van de geboden rente. Consumenten stappen

daarom massaal over naar een bank die hogere

rentepercentages biedt.

Door de problemen in het verleden in spaarland -

onder meer het omvallen van IceSave in 2008 - is

de consument goed op de hoogte van de garanties

Ook de Hoge Raad twittert

achtereenvolgens het Hof ‘s- Hertogenbosch en de

Hoge Raad tot de conclusie, dat beiden ook bij helften

aansprakelijk waren voor de schade die de vrouw had

geleden als gevolg van de gebrekkige pilaar. Voor de

woningbezitter iets om in je achterhoofd te houden

lijkt me!

Geïnteresseerden in deze en andere zaken verwijs ik

graag door naar www.rechtspraak.nl of www.twitter.

com/hogeraad. Ik wens u veel leesplezier

Alwin Klein

Advocatenpunt

De Overmaat 26

6831 AH Arnhem

T 026 – 32 70 134

www.advocatenpunt.nl

Vrijgeven spaarloontegoeden

doet rentepercentages stijgen

die de overheid biedt: tot 100.000 euro zijn de

spaartegoeden gegarandeerd voor alle banken die

vallen onder het Nederlandse Depositogarantiestelsel.

“Dit maakt het makkelijk om met een zeker gevoel

over te stappen”, zegt Wouter Hemel, directeur van de

vergelijkingswebsite Spaarrente-Vergelijking.nl. “We zien

vanaf half september een verdubbeling van het aantal

mensen dat de rentepercentages vergelijkt en vervolgens

hun spaartegoeden bij een andere bank onderbrengt.”

Of de rentepercentages de komende tijd blijven stijgen

is vooralsnog onbekend. Voor een onafhankelijke

vergelijking van actuele spaarrentes en acties van diverse

banken kijkt u op www.spaarrente-vergelijking.nl


kort nieuws

Vijf projecten die bijdragen aan het voorkomen

van criminaliteit of het bevorderen van sociale

veiligheid zijn genomineerd voor de Hein

Roethofprijs 2010.

De genomineerde projecten zijn: “Scoren door

Scholing” van de Stichting Vitesse Betrokken;

“Week van de Veiligheid” van het Centraal

Bureau Levensmiddelenhandel; “Multifocus

benadering van (dreigend) huiselijk geweld” van de

Mutssaersstichting; “Jeugdinterventieteam” van

Bureau Frontlijn van de gemeente Rotterdam en

“Kleurkracht Escamp/Rolmodellen” van de regiopolitie

Haaglanden. De genomineerde projecten ontvangen

elk een bedrag van 5.000 euro.

Julian Jenner spreekt als 'buddy' de leerlingen toe De eerste groep in het seizoen 10-11 luistert aandachtig

De Hein Roethofprijs wordt jaarlijks toegekend aan

het beste initiatief in Nederland om criminaliteit

te voorkomen, of sociale veiligheid te bevorderen

en wordt georganiseerd door het Centrum voor

Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) in Utrecht.

Doelstelling project

“Scoren door Scholing”

Jongeren die buitenspel staan weer op het veld zetten

met een nieuwe toekomst, dat is de doelstelling van

Vijf nominaties voor

Hein Roethofprijs 2010

het project “Scoren door Scholing” van voetbalclub

Vitesse. Het project is een samenwerkingsverband

tussen de stichting Vitesse Betrokken, de gemeente

Arnhem en ROC Rijn IJssel en is in september 2007

gestart. “Scoren door Scholing” is opgezet naar

aanleiding van het stijgende aantal jongeren dat

zonder diploma de school verlaat. Het is bedoeld om

moeilijk te motiveren jongeren tussen de zeventien en

23 jaar te coachen naar een opleiding, bij het vinden

van een passende baan of een combinatie van deze

twee. Het programma bestaat uit vijf weken les in het

supportershome van Vitesse, onder begeleiding van

twee leercoaches, en vijf weken stage bij bedrijven.

Een deel van deze bedrijven is lid van de Business

Club Vitesse.

Tijdens de lessen wordt onder

andere aandacht besteed aan sociale

vaardigheden, beroepshouding en

beroepskeuze. Daarnaast bepalen de

leercoaches thema’s die aansluiten op

de thematiek van de betreffende groep,

zoals agressie en drugsgebruik. Spelers

van Vitesse motiveren de jongeren door

wekelijks telefonisch contact met hen

op te nemen, het bezoeken van het

supportershome en het bijwonen van

introductie en afscheid van de jongeren.

Ieder seizoen starten er drie groepen

van telkens twaalf jongeren. Bij succesvolle afronding

van het traject krijgen de jongeren een certificaat. De

leercoaches houden tot een jaar na het traject contact

met de voormalige deelnemers en coachen hen in het

nemen van de juiste beslissingen.

De prijs, die bestaat uit een bedrag van 20.000 euro

en een beeldhouwwerkje, wordt op 25 oktober 2010

door de minister van Justitie in Den Haag uitgereikt.

Het is de vierentwintigste keer dat de prijs wordt

uitgereikt.

Meer informatie op www.hetccv.nl

pagina 25

okt 2010


pagina 26

okt 2010

column

Giscard van Velzen

“Alweer een verhoging, we hadden

ook niet anders verwacht”

Geachte lezer,

De eerste zorgverzekeraar heeft zijn nieuwe

premie voor de basisverzekering al bekend

gemaakt. Alweer een verhoging, we hadden ook

niet anders verwacht gezien de afgelopen 5 jaar.

De overige verzekeraars zullen tussen nu en 15

november volgen. Dat is namelijk de uiterste datum

dat u uw nieuwe voorstel van uw verzekeraar zult

ontvangen. Wellicht hebt u inmiddels vernomen dat

er weer vergoedingen vanuit de basisverzekering in

een aanvullende verzekering worden gestopt. Ook

dit is een beetje de tendens van de afgelopen 5 jaar.

Hebt u ook in de gaten dat de vergoedingen in de

aanvullende verzekeringen door de verzekeraars elk

jaar weer versoberd worden omdat de kosten te hoog

zijn? Ook dat is helaas de realiteit van de afgelopen

5 jaar. U krijgt dan ook steeds minder voor meer

premie. Met dit in onze gedachten en de zienswijze

dat steeds meer mensen van internet gebruik maken

hebben wij een unieke vergelijkingsmodule voor uw

zorgverzekering gelanceerd.

De enige module die kijkt naar je persoonlijke situatie,

hoe oud je bent of je een partner en kinderen hebt?

Allemaal van belang voor een juiste zorgverzekering.

Misschien zit u bij de juiste maatschappij maar heeft

u een te laag of juist een te hoog pakket. Onze

module geeft een advies op maat. Kijk maar eens

op www.kiesgoed.nl

Voor bedrijfcollectiviteiten is deze op maat te maken

zonder te wijzigen van collectiviteit, uiteraard doen wij

dit geheel kosteloos voor u als werkgever.

Giscard van Velzen

SEZ B.V.

Leeghwaterstraat 15-02

2811 DT Reeuwijk

088 - 88 33 234

www.sez-assurantien.nl

Batavus Venturo

bekroond met GIO erkenning

De Batavus Venturo, een sportieve woon-werkfi ets, is bekroond

met een Goed Industrieel Ontwerp erkenning. De Venturo is een

opvallende verschijning in fi etsland Nederland om zijn eigentijdse en

unieke uiterlijk dat zeker ook het rijgedrag van de fi ets alleen maar

ten goede is gekomen. Dit alles maakt de Venturo bij uitstek een

fi ets van de 21e eeuw die in 2010 voor het eerst door Batavus op de

markt is gebracht.

De Erkenning Goed Industrieel Ontwerp, kortweg GIO, wordt 22

oktober uitgereikt in Eindhoven tijdens de Dutch Design Week.


kort nieuws

Clemens Cornielje opent het wijncafé

De Arnhemse wijnhandel Robbers & van den

Hoogen is een wijncafé rijker. Het is een

ruim en licht paviljoen geworden met een

opvallende stalen constructie en een prachtig

terras, waarin de tweehonderd jaar oude beuk

en de pétanquebaan zijn geïntegreerd: Le

Jardin. Een prachtige locatie voor groepen uit

het bedrijfsleven, bezoekers uit de winkel en

passanten die van lekker eten en drinken houden.

Donderdag 23 september opende Clemens Cornielje,

Commissaris van de Koningin, het nieuwe café en gaf

hij tegelijkertijd het startsein voor de nieuwe expositie

‘Wijn en Kunst uit Gelderland in het aangrenzende

Arnhemse Wijnmuseum. Onder toeziend oog van

Marcel, Rob én Ria Donders en vele genodigden ontkurkte

Cornielje een hele bijzondere wijn; de ‘Gelderse

Nieuw wijncafé voor

Robbers & van den Hoogen

Cuvee’, als symbool van een betere samenwerking

tussen de Gelderse wijnmakers.

Dertien Gelderse wijnbouwers laten in het museum

zien hoe en wat zij produceren. De tentoonstelling

geeft zo een prachtig en informatief beeld van de

wijnbouw in Gelderland. Daarnaast hebben acht Gelderse

kunstenaars van Atelier 23 zich door het thema

Gelderse wijn laten inspireren. Zij maakten 32 totaal

verschillende kunstwerken, die een bezoek aan de

expositie meer dan waard zijn.

Atelier 23 is een plek waar mensen met een beperking

zichzelf kunnen ontwikkelen door bezig te zijn

met kunst. Ze werken er met veel plezier en respect

samen. Robbers & van den Hoogen is gevestigd aan

de Velperweg.

pagina 27

okt 2010


pagina 28

okt 2010

kort nieuws

Prinses Máxima spreekt met

ondernemers tijdens landelijke

bijeenkomst over microfinanciering

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der

Nederlanden was 29 september aanwezig bij

de eerste landelijke bijeenkomst van de nieuwe

Stichting Microfinanciering en Ondernemerschap

Nederland. De bijeenkomst vond plaats in Media

Plaza te Utrecht.

Prinses Máxima woonde de Landelijke bijeenkomst

bij als lid van de Raad voor Microfinanciering.

Tijdens de bijeenkomst ging de Prinses enthousiast

in gesprek met ondernemers over hun ervaringen

met microfinanciering.

Verschillende ondernemers vertelden hoe zij hebben

geprofiteerd van de goede coaching, en MFondernemerspunten

deelden hun kennis en ervaring

op het gebied van het begeleiden van ondernemers.

De heer D. Laman Trip, voorzitter van de Raad voor

Microfinanciering, hield een toespraak tijdens de

opening van de bijeenkomst.

Om microfinanciering in Nederland verder te

ontwikkelen en te professionaliseren, werden

tijdens de bijeenkomst thema’s behandeld als

duurzaamheid van de financiering, inzicht in

rendement en resultaat, en continuïteit van de MFondernemerspunten;

locaties waar ondernemers

terecht kunnen voor begeleiding bij de start van

hun onderneming en bij het aanvragen van een

microkrediet.

Genodigden van deze landelijke bijeenkomst

microfinanciering waren, naast Microfinanciering

(MF)-ondernemerspunten, coachingsorganisaties en

microkredietverstrekkers, ook landelijke organisaties

zoals KvK-Nederland, MKB Nederland en FNV

Zelfstandigen.

Foto: Maartje Benders

‘Prinses Máxima in gesprek met ondernemer Selim Özköse, een zelfstandig

ondernemer die veel baat heeft gehad bij coaching en microkrediet.

De organisatie van microfinanciering

in Nederland

Prinses Máxima is lid van de Raad voor

Microfinanciering die in januari 2007 is opgericht

door het ministerie van Economische Zaken. Stichting

Microfinanciering en Ondernemerschap Nederland is

in februari 2010 opgericht. De stichting heeft als doel

het landelijk microfinancieringsnetwerk verder

te ontwikkelen en te professionaliseren.

Voor meer informatie over microfinanciering in

Nederland: www.eigenbaas.nl


kort nieuws

Hans Hendriks (links) en wethouder Frank Wissink

Premieanalyse bespaart werkgevers premiekosten

Groot bedrag aan teveel betaalde

sociale premies teruggevorderd

Bedrijven dragen soms ongemerkt teveel

sociale premies af aan het UWV. Salaris- en

HR-dienstverlener ADP ontwikkelde daarom een

service om deze premies voor werkgevers terug

te vorderen. Het succes van deze premieanalyse

is aanleiding voor een nieuw project: de

gedifferentieerde premiecontrole. Met beide

oplossingen is een groot bedrag aan teveel

betaalde premies teruggevorderd.

Tot 2006 heeft uitkeringsinstantie UWV in veel

gevallen geen rekening gehouden met eventuele

vrijstellingen of kortingen op de sociale premies die

werkgevers afdragen. Veel organisaties hebben over

die periode dus teveel betaald. In de meeste gevallen

is het teveel betaalde bedrag terug te vorderen bij het

UWV.

Analyse

ADP onderzocht door middel van een premieanalyse

of namens de werkgever premies teruggevorderd

konden worden. Eerst wordt onderzocht of werkgevers

teveel sociale premies hebben betaald. Is dit het

geval, dan wordt er een claim ingediend bij het UWV

om het bedrag terug te vorderen. “ADP voert deze

dienstverlening kosteloos uit,” zegt Hein Brockhoff,

algemeen directeur bij ADP. “Als blijkt dat klanten geld

terug krijgen omdat ze teveel premie hebben betaald,

ontvangt ADP een deel daarvan als vergoeding.

Een win-win situatie dus.” Voor de premieanalyse

inventariseerde ADP voor welke klanten de service

interessant is.

Gedifferentieerde premiecontrole

Het succes van de premieanalyse is aanleiding

voor een nieuw project: de gedifferentieerde

premiecontrole. Werkgevers ontvingen eind november

2009 de WGA-premiebeschikking over 2010 van de

Belastingdienst. Dit is de premie voor de uitkering

van mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt

zijn. In vrijwel alle gevallen valt deze premie 30 tot

60% hoger uit dan in 2009. ADP controleert of de

toegekende WAO- en WIA-uitkeringslast correct is

vastgesteld. Wanneer blijkt dat deze te hoog is, dient

ADP een verzoek in om de bedragen terug te vorderen

en de premie aan te passen.

Opening

Hendriks Hoveniers

Ze zaten er al sinds 7 december 2009, maar pas op 10

september 2010 vond de officiële opening plaats van het

nieuwe pand van Hendriks Hoveniers aan de Tatelaarweg 20

in Didam. Dat betekende een nieuwe mijlpaal voor het bedrijf

dat al meer dan 25 jaar actief is in de Liemers en omstreken en

voorheen gehuisvest was aan de Rijksweg in Duiven.

De regen viel met bakken uit de hemel tijdens de openingshandeling

van wethouder Frank Wissink. Desondanks trotseerden vele

genodigden het weer om met Hans Hendriks te toasten op de

toekomst.

pagina 29

okt 2010


pagina 30

okt 2010

kort nieuws

Business partners

Bedrijf Plaats Contactpersoon Internet

Bloem & Object Aerdt Anita Hendriksen bloemenobject.nl

Erren Protectie Arnhem Hans Erren erren.nl

Advocatenpunt Arnhem Alwin klein advocatenpunt.nl

Gelre Sign Arnhem Pascal Defesche gelresign.nl

Prinses Margriet en prof. mr. Pieter van

Vollenhoven geven het startsein voor het

Historisch Belevenis Netwerk

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet

der Nederlanden en de prof. mr. Pieter van

Vollenhoven geven woensdag 3 november het

startsein voor het Historisch Belevenis Netwerk

in Nijmegen, de oudste stad van Nederland. Het

netwerk biedt bezoekers aan de regio Arnhem

Nijmegen de mogelijkheid (inter)actief kennis te

maken met de regionale (cultuur)historie.

De regio Arnhem Nijmegen bezit een rijke

geschiedenis. De komst van de Romeinen 2000 jaar

geleden, de roemruchte geschiedenis van Hertogdom

Gelre en tijdens de Tweede Wereldoorlog Operation

Market Garden in september 1944, zijn daar

voorbeelden van.

Het Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem

Nijmegen lanceert het Historisch Belevenis

Netwerk waardoor bezoekers de regionale (cultuur)

historie kunnen beleven, gebruik makend van alle

hedendaagse communicatiemiddelen.

Heylo Arnhem Hans Heywegen administratiekantoorheylo.nl

Gelderse

Vlaggenhandel Giesbeek Erik van ‘t Wout geldersevlaggenhandel.nl

Grand Cafe Rutgers Lathum Erik Rutgers grandcaferutgers.nl

In de gehele regio zijn locaties, evenementen en

routes te beleven die afzonderlijk en samen het

verhaal vertellen van deze periodes.

Met het nieuwe netwerk kunnen bezoekers via

(mobiel) internet of mobiele telefoon een eigen

belevenisroute uit een periode of thema kiezen en

downloaden. De routes kunnen per fi ets, te voet,

maar ook met GPS afgelegd worden. Daarnaast zijn

op de routes locaties te vinden waar hoorspelen te

beluisteren zijn.

Het Historisch Belevenis Netwerk is een initiatief

van het Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem

Nijmegen.

Vanaf 3 november is de website

www.spannendegeschiedenis.nl actief.

Autobedrijf Bochane Arnhem Mark Dalhuisen bochane.nl

KPN Business

Center Arnhem Arnhem Critstel Hensen kpn.nl

BDO CampsObers Arnhem Harry Corbeek bdo.nl

AdfoMedia Duiven Marc Eusman adfomedia.nl

DigiConcept Nijmegen Brendy Bosveld digiconcept.nl

Jagyba

Sport & Health Velp Lex Hendriks jagyba.nl

Heuveling

Dakbedekkingen Arnhem Emiel Heuveling heuveling-dakdekkers.nl

Service Techniek

Velp Velp Werner Christiaanse servicetechniekvelp.nl

Zakelijk Arnhem Business


partners

Onbeperkt genieten bij

Grand Café Rutgers

Grand Cafe Rutgers heeft al meer

dan twaalf jaar de toplocatie aan

het water. Wij staan niet alleen

garant voor het slagen van alle

soorten feesten en partijen,

NEEEEN, wij staan ook in onze

regio bekend om het onbeperkt

genieten van bijvoorbeeld

gamba’s, spare-ribs en biefstuk.

Nieuw bij Grand Cafe Rutgers! Stel zelf uw

pannenkoek samen vanaf 4,50 euro. Openingstijden:

van 1 oktober tot 1 april van woensdag t/m zondag

vanaf 12.00 uur. Vanaf 10 personen kunt u op de

maandag en dinsdag wel reserveren.

Tip: Zaterdag 30 oktober WINTER BBQ.

De zaak zal winters worden aangekleed en u krijgt

voor € 29,50 een all-inclusive avond met dj Jarno.

Tijdstip: 20.00 uur – 00.30 uur.

Voor meer informatie: www.grandcaferutgers.nl

Gami Telecom Arnhem Patricia Grotenbreg gamitele.com

Claimproof Arnhem Thérèse v. Oosterhout claimproof.nl

Strijbosh Thunissen

Makelaars Arnhem Jacco Vogelaar stmakelaars.nl

Wouter

Boekschoten Arnhem Wouter Boekschoten wouterboekschoten.nl

Cevesin Dieren Roland van Essen cevesin.nl

Access to

computing BV Duiven Wilco Ubing accesstocomputing.nl

Euroselectief Westervoort Harry Belder euroselectief.nl

Brasserie Hugo’s Velp Jan van Anholt brasserie-hugos.nl

SMB Willems Arnhem Tim De Jong smbwillems.nl

partners

Bloem &

Object

Voor als u zoekt

naar de meest

geschikte oplossing

voor duurzame en betaalbare bloemdecoraties!

Zoekt u een alternatief voor uw doorsnee

bloemstuk? Wij zijn gespecialiseerd in het maken

van verschillende zijdebloem arrangementen,

wandobjecten en sokkels voor een onderscheidende

en persoonlijke touch aan uw (zakelijk) interieur. Wij

gebruiken hiervoor de mooiste met de hand gemaakte

zijdebloemen, die niet van echt te onderscheiden zijn.

De zijde bloemstukken zijn stuk voor stuk uniek op

maat, kleur en naar wens van de klant opgemaakt.

Wij leveren onder andere aan bedrijven, winkels,

schoonheidsinstituten, overheidsinstellingen en aan

particulieren.

www.bloemenobject.nl

(binnenkort vernieuwd!)

Kook&Barbecue

Business Velp Bastiaan Schlosser kookenbarbecue.nl

Rijn IJssel Economie &

Uiterlijke verzorging Arnhem Mirna Balk rijnijssel.nl

Vannaam

reclamebureau Arnhem Marc Smiers vannaam.nl

Volta51 wonen Zevenaar Dick Nijendijk volta51.nl

BusinessClub

Velperbroeck Velp Barbara Schlosser bcvnetwerk.nl

ProCa-

Communicatie BV Velp Klaas Dijkstra proca-mpp.com

Secureon

Consultancy Zevenaar Ger Bouwman secureon.nl

Reinier Consultancy Zevenaar Reinier Janssen reinierconcultancy.nl

pagina 31

okt 2010


VERGADEREN+

VERWENNERIJ

VERGADEREN+

VERWENNERIJ

IN GELREDOME IS IS VERGADEREN EEN EEN FEEST FEEST VOOR VOOR UW UW SMAAKPAPILLEN.

SMAAKPAPILLEN.

Tongstrelende banketten.

banketten.

Cooking-on-the-spot.

Cooking-on-the-spot.

Kookworkshops.

Kookworkshops.

Dankzij

Dankzij

onze

onze

topkoks

topkoks

is er

is

op

er

culinair

op culinair

gebied

gebied

van alles mogelijk. Ook bepaalt u zelf in welke ambiance u wilt vergaderen. Onze nieuwe zalen richten we net

van alles mogelijk. Ook bepaalt u zelf in welke ambiance u wilt vergaderen. Onze nieuwe zalen richten we net

zo gemakkelijk in voor een intieme vergadering of receptie als voor een grootscheeps congres of personeels-

zo gemakkelijk in voor een intieme vergadering of receptie als voor een grootscheeps congres of personeelsfeest.

Meer weten? Bel 026 - 880 70 45 of kijk op www.GelreDome.nl.

feest. Meer weten? Bel 026 - 880 70 45 of kijk op www.GelreDome.nl.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!